of 63156 LinkedIn

Simon Trommel

Simon Trommel is freelance auteur

Recente Artikelen

 • De groene en digitale revoluties vereisen betere regels. Daarom roept de Europese Commissie lokale en regionale overheden op om samen regels die de transities in de weg staan, aan te passen. Een regel erin betekent een andere regel eruit.

  Brussel richt pijlen op regeldruk

  1 reactie

  De groene en digitale revoluties vereisen betere regels. Daarom roept de Europese Commissie lokale en regionale overheden op om samen regels die de transities in de weg staan, aan te passen. Een regel erin betekent een andere regel eruit.

 • Nederland hoeft dit jaar 101 miljoen euro minder af te dragen aan de Europese Unie dan gepland. Dat schrijft minister Hoekstra (Financiën) aan de Tweede Kamer. Dat komt onder meer doordat er vorig jaar minder geld is uitgeven aan administratieve kosten.

  Minder vergaderingen, EU-afdracht 101 miljoen lager

  4 reacties

  Nederland hoeft dit jaar 101 miljoen euro minder af te dragen aan de Europese Unie dan gepland. Dat schrijft minister Hoekstra (Financiën) aan de Tweede Kamer. Dat komt onder meer doordat er vorig jaar minder geld is uitgeven aan administratieve kosten.

 • De invloed van lokale en regionale besturen zou moeten worden geregeld in het Verdrag van Lissabon. Die boodschap gaf Herman van Rompuy af aan Europese lokaal en regionaal bestuurders in het Comité van de Regio´s in de aanloop naar de start van de Conferentie over de Toekomst van Europa.

  ‘Lokale invloed regelen in Verdrag van Lissabon’

  1 reactie

  De invloed van lokale en regionale besturen zou moeten worden geregeld in het Verdrag van Lissabon. Die boodschap gaf Herman van Rompuy af aan Europese lokaal en regionaal bestuurders in het Comité van de Regio´s in de aanloop naar de start van de Conferentie over de Toekomst van Europa.

 • © Shutterstock

  Sneller Europese steun voor ontslagen medewerkers

  Reageer

  Overheden en sectoren moeten straks sneller Europese steun kunnen aanvragen om personeel opnieuw aan werk te helpen als ze werkloos zijn geworden door globalisering. En ook werkzoekenden moeten ruimere mogelijkheden krijgen werk te zoeken of voor zichzelf te beginnen.

 • Arbeidsmarktregio´s kunnen vanaf maandag 26 april subsidieaanvragen indienen voor projecten gericht op de begeleiding naar werk, opleiding en bij- en omscholing. Dat is mogelijk door 220 miljoen euro aan Europees geld uit REACT EU, een van de crisisinstrumenten van de EU. Later dit jaar kunnen ook andere partijen, zoals sectorfondsen en de sociale partners, aanvragen indienen.

  Europees crisisgeld voor arbeidsmarktregio´s

  3 reacties

  Arbeidsmarktregio´s kunnen vanaf maandag 26 april subsidieaanvragen indienen voor projecten gericht op de begeleiding naar werk, opleiding en bij- en omscholing. Dat is mogelijk door 220 miljoen euro aan Europees geld uit REACT EU, een van de crisisinstrumenten van de EU. Later dit jaar kunnen ook andere partijen, zoals sectorfondsen en de sociale partners, aanvragen indienen.

 • De kans om de burger te betrekken bij de Europese Unie, zo ziet het kabinet de Conferentie over de Toekomst van de Europese Unie, schrijft minister Stef Blok (BuZa) aan de Eerste en Tweede Kamers. Ons kabinet zet in op het ontsluiten van kennis en burgerconsultaties, schrijft Blok verder. Hij wijst erop dat burgers, organisaties en andere initiatiefnemers ook burgerconsultaties kunnen ontwikkelen.

  Europa wil burgers betrekken via gemeenten

  10 reacties

  De kans om de burger te betrekken bij de Europese Unie, zo ziet het kabinet de Conferentie over de Toekomst van de Europese Unie, schrijft minister Stef Blok (BuZa) aan de Eerste en Tweede Kamers. Ons kabinet zet in op het ontsluiten van kennis en burgerconsultaties, schrijft Blok verder. Hij wijst erop dat burgers, organisaties en andere initiatiefnemers ook burgerconsultaties kunnen ontwikkelen.

 • Openbaar vervoer op lokaal niveau is in de strategie van de Europese Commissie over duurzame mobiliteit zwaar onderbelicht terwijl het een krachtige oplossing kan zijn in slim en duurzaam vervoer. Dat vindt de Haagse wethouder en VNG portefeuillehouder EU mobiliteit Robert van Asten (D66), die voor het Comité van de Regio´s (CvdR) in Brussel een advies schrijft namens de lokale en regionale overheden over de strategie over duurzame mobiliteit.

  Lokaal OV onderbelicht in Europese mobiliteitsstrategie

  1 reactie

  Openbaar vervoer op lokaal niveau is in de strategie van de Europese Commissie over duurzame mobiliteit zwaar onderbelicht terwijl het een krachtige oplossing kan zijn in slim en duurzaam vervoer. Dat vindt de Haagse wethouder en VNG portefeuillehouder EU mobiliteit Robert van Asten (D66), die voor het Comité van de Regio´s (CvdR) in Brussel een advies schrijft namens de lokale en regionale overheden over de strategie over duurzame mobiliteit.

 • Dat zegt Céline Gauer, hoofd Taskforce voor het herstelplan bij de Europese Commissie. Ze deed haar uitspraken bij een openbaar webinar van het Egmont Instituut voor Internationale Betrekkingen. Dat betekent dat waar voor sommige lidstaten de eerste betalingen rond de zomer al kunnen plaatsvinden, Nederland voorlopig moet wachten op de 5,6 miljard aan giften en kan het – mocht het dat willen – ook niet lenen.

  Nederland in EU laatste met herstelplan

  6 reacties

  Nederland staat het laatst in de rij voor de 672,5 miljard die in Brussel op de plank liggen voor het economisch herstel. Alle lidstaten hebben bij de Europese Commissie aangegeven de deadline van 30 april te halen voor het EU-herstelplan, behalve Nederland.

 • Gemeenten moeten ook hun rol pakken als het gaat om de Conferentie over de Toekomst van Europa, daartoe roepen onder meer Europees Parlementsvoorzitter David Sassoli en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen op. De burger moet meer bij de
EU worden betrokken en daar zijn de gemeenten als meest nabije overheid hard bij nodig.

  ‘Gemeente moet burger betrekken bij EU’

  9 reacties

  De Conferentie over de Toekomst van Europa, een breed debat met de burger in alle hoeken van de EU gaat nu echt beginnen. Wat zit er voor gemeenten in? ‘Er staat wat op het spel’, zegt de een. ‘Welnee’, zegt de ander.

 • © Shutterstock

  Inclusie Roma gaat met te kleine stapjes

  Reageer

  De integratie van Roma en Sinti in Nederland mag wat sneller gaan. Er is vooruitgang geboekt, maar nu is er vooral inzet nodig voor goede schoolkeuzes en begeleiding naar studie of werk. Gemeenten en rijk moeten de handen ineen slaan. Dat gebeurt te zeer mondjesmaat.

 • De democratische benadering van smart cities, is een onderdeel van de City Deal ´Slimme stad zo doe je dat´ van de Agenda Stad van Binnenlandse Zaken. Met geld van de Europese Unie wordt dat een Europees project. ´Inwoners, bedrijven en overheden in de Europese Unie moeten straks meer tevreden zijn over de metingen van neerslag of vervuiling´, zegt Jan-Willem Wesselink, namens de Future City Foundation projectmanager van de City Deal ‘Een Slimme stad zo doe je dat.’

  Burgermetingen voor beter gemeentelijk beleid

  Reageer

  Het meten van neerslag, vervuiling of herrie door inwoners en bedrijven gaat naar een volgend niveau met de ontwikkeling van nieuwe methoden. Burgermetingen moeten beter vergelijkbaar worden. Groepen burgers die nu nog niet meten, moeten worden gemotiveerd om dat ook te doen. Daardoor zouden smart cities democratischer worden.

 • Het presidentschap kost cdk Verbeek een dag per week. Over de tijdsinzet zijn vooraf duidelijke afspraken gemaakt binnen het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland. Verbeek krijgt geen honorarium voor het vervullen van zijn extra functie, maar een onkostenvergoeding. Verbeek: ‘Daar doe je het niet voor want het dekt de kosten soms niet eens, de drijfveer is maatschappelijke verantwoordelijkheid.’

  Europese functie voor Flevolandse cdk Verbeek

  4 reacties

  Het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa heeft de komende tweeënhalf jaar een Nederlandse president: Leen Verbeek, commissaris van de koning in Flevoland.

 • Europarlementariër Toine Manders (CDA) nam de proef op de som: hij ging per rolstoel door het Europees Parlement. Om een lang verhaal kort te houden: het vluchtavontuur eindigt als gehandicapte, als je geen geschikte vluchtweg weet te vinden, eigenlijk al direct in het trappenhuis. Dat wil zeggen, als je, afhankelijk van je handicap, de deur al open krijgt.

  ‘Vluchtroutes voor gehandicapten ondermaats’

  1 reactie

  Hoe kom je in een openbaar gebouw naar buiten als je vanwege een beperking de trap in geval van nood niet af kunt of de bordjes niet kunt lezen omdat je blind bent? Moeilijk of in het geheel niet.

 • 20 procent van de bijna 450 miljoen Europeanen heeft een vorm van een beperking en die groepen moeten ook volledig kunnen meedraaien in de maatschappij. Met de kaart wordt de status van de beperking in de EU wederzijds door lidstaten erkend. Met parkeren gebeurt dat al: de Europese parkeerkaart – ook de gehandicaptenparkeerkaart in Nederland is een Europese kaart - kun je al in Brussel, Rome of Berlijn parkeren. De kaart die de Europese Commissie op het oog heeft, breidt die rechten uit.

  Europese gehandicaptenkaart op komst

  3 reacties

  De Europese Commissie komt met een voorstel voor een Europese gehandicaptenkaart. Door de kaart kunnen ook dienstverleners als (gemeentelijke) musea en overheden hun diensten beter afstemmen op mensen met een beperking.

 • Er wordt nog gepraat over de verdeelsleutel van het fonds – waar Nederland nu voor ongeveer 750 miljoen euro in de boeken staat – en over de periode waarover de Brexit-kosten mogen worden gedeclareerd. Lokale overheden maken zich bovendien grote zorgen om de interbestuurlijke dialoog die in veel lidstaten vooralsnog spaak loopt.

  Roep om langere compensatieperiode Brexit

  Reageer

  Als het meezit dan kan rond de zomer het Europese steunfonds voor aanpassing aan de Brexit, de Brexit Adjustment Reserve (BAR), klaar zijn en kunnen de eerste betalingen in het najaar volgen. Dat zegt de christendemocratische Europarlementariër Pascal Arimont en onderhandelaar over de BAR.

 • De troost is misschien wrang: de Nederlandse provincies staan niet alleen in hun klachten over het gebrek aan samenwerking met de regering inzake de nationale herstelplannen. Dat werd duidelijk in het Europees Parlement.

  EP: Lidstaten moeten gemeenten betrekken bij herstel

  1 reactie

  De troost is misschien wrang: de Nederlandse provincies staan niet alleen in hun klachten over het gebrek aan samenwerking met de regering inzake de nationale herstelplannen. Dat werd duidelijk in het Europees Parlement.

 • Het kompas, dat op verzoek van de lidstaten is gemaakt, betreft een aantal doelen om de EU soeverein in de wereld te maken op het gebied van ict tot 2030. Daarmee geeft de Europese Commissie een nadere uitwerking aan haar digitale ambities in dit decennium, dat eerder al door voorzitter Von der Leyen is geduid als ‘het digitale decennium’. En dat is nodig: een rem op IT betekent een rem op economische ontwikkeling, meent de EC.

  12 miljoen meer ict-specialisten tot 2030 in EU

  1 reactie

  Alle basisoverheidsdiensten digitaal, meer ict-specialisten, vooral vrouwen, en in alle bevolkte gebieden 5G. Dat zijn een paar van de doelen van het digitaal kompas van de Europese Commissie (EC).

 • © Shutterstock

  ‘Betrek provincies bij wederopbouw’

  Reageer

  Het Brusselse wederopbouwfonds (RRF) waar voor ons land bijna 6 miljard in zit, vergt nog veel binnenlandse actie. Achttien EU-landen hebben hun plannen al ingediend, Nederland nog niets. De provincies wachten met smart op een gesprek met het rijk over de door hen ingediende herstelplannen.

 • Diepe teleurstelling in het Europees Parlement: de Europese Commissie legt een burgerinitiatief voor meer (taal)minderheidsrechten naast zich neer. Respectloos, noemen Europarlementariërs dat, en een aanfluiting voor de Europese participatieve democratie.

  Extra bescherming van het Fries blijft uit

  Reageer

  Diepe teleurstelling in het Europees Parlement: de Europese Commissie legt een burgerinitiatief voor meer (taal)minderheidsrechten naast zich neer. Respectloos, noemen Europarlementariërs dat, en een aanfluiting voor de Europese participatieve democratie.

 • Vertraging van de coronaherstelplannen tot na de verkiezingen is onnodig in een regionale economie die schreeuwt om maatregelen. Dat schrijft het Interprovinciaal Overleg (IPO) aan staatssecretaris Keijzer en minister Van ’t Wout van Economische Zaken en minister Hoekstra van Financiën.

  Zorgen provincies om mislopen geld uit EU-herstelfonds

  2 reacties

  Nederland heeft, in tegenstelling to achttien andere EU-landen, nog steeds geen plannen ingediend voor het Brusselse wederopbouwfonds (RRF). De provincies wachten met smart op een gesprek met het rijk over de door hen ingediende herstelplannen.

Recente Achtergrond Artikelen

 • De CONT-Commissie van het parlement, belast met de begrotingscontrole, wil graag weten wie de uiteindelijke ontvangers van de Europese fondsen zijn. De commissie wil beleid maken op basis van feiten. Als die feiten slechts deels bekend zijn, is het lastig sturen. Ook wil de CONT-commissie weten hoe er wordt gerapporteerd. Ook dat is een probleem. CEPS-onderzoeksleider Willem Pieter de Groen presenteerde de voorlopige resultaten voor de parlementaire commissie.

  Eindbestemming EU-fondsen vaak buiten beeld

  Reageer

  Waar en vooral bij wie komen de honderden miljarden van het Europees landbouw- en cohesiebeleid uiteindelijk terecht? Niemand blijkt overzicht te hebben. Het Europees Parlement werkt aan meer transparantie. Maar de lidstaten, ook Nederland, lopen niet zo hard.

 • Vrijwel overal in Europa wordt het steeds droger. Wat valt er tegen te doen? In een serie belicht Binnenlands Bestuur de aanpak van diverse Europese landen. In deel 3: Spanje

  Europese groentetuin valt droog

  Reageer

  Zuid-Spanje heeft zwaar te lijden van de droogte. Rivierwater moet worden aangevuld met ontzilt water uit de zee. Met Europese fondsen hopen de regio’s hun watermanagement een impuls te geven.

 • Gemeenten moeten meer verantwoordelijkheid nemen om arbeidsmigranten te huisvesten en te zorgen voor bescherming, wil het kabinet. Een aanjaagteam onder leiding van oud-SP-leider Emile Roemer moet hen helpen. Want de weg is moeizaam.

  Arbeidsmigrant verdient meer bescherming

  Reageer

  Gemeenten moeten meer verantwoordelijkheid nemen om arbeidsmigranten te huisvesten en te zorgen voor bescherming, wil het kabinet. Een aanjaagteam onder leiding van oud-SP-leider Emile Roemer moet hen helpen. Want de weg is moeizaam.

 • Sinds de coronacrisis komt het Europees Parlement niet meer bijeen in Straatsburg. Daardoor loopt de regio miljoenen euro’s mis. Op 14 september is er eindelijk weer een plenaire vergadering gepland. Maar of die doorgaat?

  Geen vergadering, geen inkomsten

  Reageer

  Sinds de coronacrisis komt het Europees Parlement niet meer bijeen in Straatsburg. Daardoor loopt de regio miljoenen euro’s mis. Op 14 september is er eindelijk weer een plenaire vergadering gepland. Maar of die doorgaat?

 • © Shutterstock

  ‘Extra heffing frustreert de nieuwbouw’

  Reageer

  Nog voor de zomer spreekt minister Ollongren zich uit over de verhuurderheffing voor corporaties. In Amsterdam weten ze wat ermee moet gebeuren: van tafel. Voor de helft van de corporaties dreigen financiële problemen waardoor broodnodige nieuwbouw uitblijft.
  ‘ambtenaar extra zwaar gestraft’

 • Meerdere Europarlementariërs maakten zich grote zorgen over het cohesiebeleid wat volgens hen en Eurocommissaris Elisa Ferreira (cohesie en regionaal beleid) het hart moet vormen van de wederopbouw straks, na de coronacrisis. Er waren in Brussel al grote zorgen om de toekomst van het budget voor de Europese Unie, omdat Nederland samen met Denemarken, Zweden en Oostenrijk de kont tegen de krib gooit en een verdere verlaging wil van het EU-budget.

  Alles op alles voor snelle start EU-programma’s

  Reageer

  De Europese Commissie zet alles op alles om de programma’s voor het cohesiebeleid in januari 2021 te laten beginnen. Nederland krijgt voor onder meer het EFRO-beleid en ESF+ circa 1,4 miljard euro.

 • © Gemeente Amsterdam - Stadsarchief

  Europese richtlijn voor roofkunst

  Reageer

  Een Europees agentschap voor roofkunst moet eindelijk eenheid brengen in het versnipperde beleid van de lidstaten. Dit voorjaar buigt het Europees Parlement zich over een resolutie van die strekking. Die zal ook gevolgen hebben voor (gemeentelijke) musea in Nederland.

 • Provincies trekken tientallen miljoenen euro’s uit om de woningbouw aan te jagen. Overijssel, Gelderland, Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant en Utrecht investeren onder meer in flexwoningen en onderkomens voor spoed zoekers, blijkt uit een rondgang.

  Provincies trekken de woningbeurs

  Reageer

  Provincies trekken tientallen miljoenen euro’s uit om de woningbouw aan te jagen. Overijssel, Gelderland, Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant en Utrecht investeren onder meer in flexwoningen en onderkomens voor spoed zoekers, blijkt uit een rondgang.

 • Trucks, troep en trage procedures

  Reageer

  2200 parkeerplaatsen zijn er te kort voor vrachtwagens in Nederland en die moeten er voor 2025 liggen. Het gevolg: trucks staan op bedrijventerreinen en in woonwijken. Voor een gemeente als Venlo is de problematiek groot. Soms staan er daar wel honderden vrachtauto’s verkeerd geparkeerd. 

 • Er bezetten momenteel half zoveel jonge Nederlanders ambtelijke functies binnen de Europese Commissie en het Europees Parlement als zou moeten. Het gevolg is dat er op termijn te weinig senior managers uit ons land zijn in de Europese instituties.

  Nederlandse ambtenaar mijdt Brussel

  Reageer

  Er bezetten momenteel half zoveel jonge Nederlanders ambtelijke functies binnen de Europese Commissie en het Europees Parlement als zou moeten. Het gevolg is dat er op termijn te weinig senior managers uit ons land zijn in de Europese instituties.