of 59123 LinkedIn

Simon Trommel

Simon Trommel is freelance auteur

Recente Artikelen

 • De Europese fracties betoogden dat de single digital gateway het leven makkelijker maakt voor kennismigranten, studenten en andere expats. Maar liefst 80 procent van de Europese ondernemers die over de grens willen opereren, doen dat nu niet vanwege de bureaucratie die daarbij komt kijken.

  Gemeentelijke online diensten voor EU burgers

  Reageer

  Straks moeten 21 procedures door gemeenten, Belastingdienst, de Kamers van Koophandel, het rijk en het hoger onderwijs online ook in een andere EU-taal worden aangeboden. Het Europees Parlement is akkoord gegaan met de single digital gateway. Nu het parlement akkoord is moeten de lidstaten het nog goedkeuren, deze maand zal dat naar verwachting gebeuren.

 • Gemeenten moeten alle voor eigen burgers en ondernemers beschikbare online procedures en diensten vertalen in minstens één andere officiële Europese taal. Voor veel gemeenten heeft de maatregel veel impact, vooral voor hen die onlineprocedures nog niet voor niet-Nederlandstaligen toegankelijk hebben gemaakt.

  Gemeenten moeten digitale diensten vertalen

  11 reacties

  Gemeenten moeten alle voor eigen burgers en ondernemers beschikbare online procedures en diensten vertalen in minstens één andere officiële Europese taal. Ze krijgen daarvoor van Brussel vier jaar de tijd.

 • De arbeidstoeleiding wordt betaald met Europese subsidie en dat geld – uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) – was plots op. Beloofd was dat gemeenten en scholen het drie keer zouden kunnen aanvragen, maar na de tweede keer was het geld al op.

  Raadsvragen PvdA over lege geldpot kwetsbaren

  8 reacties

  De Partij van de Arbeid in het Europees Parlement heeft alle raads- en Statenfracties in Nederland opgeroepen lokaal en provinciaal vragen te stellen over de arbeidstoeleiding van kwetsbaren op de arbeidsmarkt, vooral jongeren. In meerdere gemeenten is dat inmiddels al gebeurd.

 • De Europese Commissie heeft Airbnb de wacht aangezegd vanwege gebrek aan transparantie over de prijzen die worden weergegeven op de site en een hele lijst van andere gebreken aan consumentenrechten. Amsterdam, was in 2017 goed voor 2,1 miljoen overnachtingen van de 2,6 miljoen overnachtingen in Nederland die via Airbnb werden geboekt.

  Amsterdam juicht Europese aanpak Airbnb toe

  1 reactie

  Amsterdam is blij met de Europese aanpak van Airbnb. De Europese Commissie heeft Airbnb de wacht aangezegd vanwege gebrek aan transparantie over de prijzen die worden weergegeven op de site en een hele lijst van andere gebreken aan consumentenrechten. Amsterdam, was in 2017 goed voor 2,1 miljoen overnachtingen van de 2,6 miljoen overnachtingen in Nederland die via Airbnb werden geboekt.

 • Het helpen van kwetsbaren naar de arbeidsmarkt is belangrijk en moet doorgaan, ook nu het Europese geld van het Europees Sociaal Fonds ESF drie jaar eerder op is dan de bedoeling was. Dat antwoordde staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken, VVD) op vragen van GroenLinks, de SGP, de PvdA en de SP bij het vragenuurtje in de Tweede Kamer, gisteren. Maar over de inzet van extra geld, waar gemeenten en scholen om vragen, hield de bewindsvrouw zich op de vlakte.

  Staatssecretaris belooft oplossing ESF-kwestie

  3 reacties

  Het helpen van kwetsbaren naar de arbeidsmarkt is belangrijk en moet doorgaan, ook nu het Europese geld van het Europees Sociaal Fonds ESF drie jaar eerder op is dan de bedoeling was. Dat antwoordde staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken, VVD) vandaag op vragen van GroenLinks, de SGP, de PvdA en de SP bij het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Maar over de inzet van extra geld, waar gemeenten en scholen om vragen, hield de bewindsvrouw zich op de vlakte.

 • Het ESF-geld bedoeld voor de begeleiding van kwetsbaren op de arbeidsmarkt is drie jaar eerder op dan de bedoeling was. De provincie Zeeland loopt daardoor miljoenen mis. ‘Het zou zomaar kunnen dat de doelgroep tussen wal en schip belandt.’

  Begeleiding kwetsbaren onder druk

  Reageer

  Het ESF-geld bedoeld voor de begeleiding van kwetsbaren op de arbeidsmarkt is drie jaar eerder op dan de bedoeling was. De provincie Zeeland loopt daardoor miljoenen mis. ‘Het zou zomaar kunnen dat de doelgroep tussen wal en schip belandt.’

 • De 363 miljoen euro van het programma Actieve Inclusie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) zou in drie porties worden verdeeld over de arbeidsmarktregio’s (die het doorsluizen naar gemeenten en scholen), het UWV en de Dienst Justitiële Inrichtingen van Justitie. Maar nog voor de derde tranche heeft Uitvoering van ­Beleid van het ministerie van SZW de gemeenten laten weten dat het geld al op is.

  Begeleiding kwetsbaren onder druk

  Reageer

  De provincie Zeeland loopt miljoenen mis doordat het ESF-geld voor de  begeleiding van kwetsbaren op de arbeidsmarkt drie jaar eerder op is dan de bedoeling was. ‘Het zou zomaar kunnen dat de doelgroep tussen wal en schip belandt.’ 

 • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is blij dat ook na 2020 alle regio’s in aanmerking komen voor de Europese structuurfondsen. Dat zegt Bas van den Barg, senior beleidsmedewerker EU-zaken van de VNG in reactie op de voorstellen voor een EU-cohesiebeleid-nieuwe-stijl. ‘Ook zijn we positief over de aandacht voor de stedelijke ontwikkeling en de relatie stad-platteland in de voorstellen. De vereenvoudiging die de Commissie voor het beheer van de fondsen voorstelt, is een positieve ontwikkeling, die wel hoognodig is.’

  VNG positief over EU-subsidiemogelijkheden na 2020

  4 reacties

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is blij dat ook na 2020 alle regio’s in aanmerking komen voor de Europese structuurfondsen. De nadruk op innovatie, klimaat en de integratie van migranten sluit aan bij de inzet van de Nederlandse gemeenten.

 • Nu vallen nog het Europees Sociaal Fonds (ESF), het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het cohesiefonds onder het cohesiebeleid. Dat laatste is irrelevant voor Nederland, omdat dat naar de armste Europese regio’s gaat. Het ESF wordt onder de naam ESF+ in een aparte sociale pijler ondergebracht. Uit het nieuwe cohesiebeleid kan Nederland 1,6 miljard euro verwachten.

  ESF en EFRO-beleid op de schop

  Reageer

  Meer aandacht voor opvang en integratie van migranten met Europees geld, eenvoudiger en flexibeler regels voor zeven vaak ingewikkelde Europese fondsen en aandacht voor een groener en slimmer Europa. Dat zijn een paar kernpunten van voorstellen van de Europese Commissie voor het vernieuwde cohesiebeleid.

 • Europees geld om kansarme schoolverlaters en statushouders aan werk te helpen is twee jaar eerder op dan gepland. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kondigt aan dat er geen derde tranche komt voor subsidies uit het Europees Sociaal Fonds, waar gemeenten en scholen wel op rekenden

  ESF groot succes: arbeidsmarktregio’s nu al zonder geld

  Reageer

  Europees geld om kansarme schoolverlaters en statushouders aan werk te helpen is twee jaar eerder op dan gepland. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kondigt aan dat er geen derde tranche komt voor subsidies uit het Europees Sociaal Fonds, waar gemeenten en scholen wel op rekenden.

 • Met de oprichting van het Global Parliament of Mayors (GPM) dit weekend in Den Haag, is een nieuwe stap gezet in de opmars van steden. Den Haag gaat het secretariaat voorlopig voeren. De burgemeesters willen zich onder andere sterk maken voor het tegengaan van de opwarming van de aarde.

  Nieuw internationaal platform burgemeesters

  3 reacties

  Met de oprichting van het Global Parliament of Mayors (GPM) dit weekend in Den Haag, is een nieuwe stap gezet in de opmars van steden. Den Haag gaat het secretariaat voorlopig voeren.

 • Het Pact van Amsterdam moet partnerschappen tussen Europese steden tot stand gaan brengen, met als doel een beter leven voor de inwoners van de EU-steden.

  Stedelijke EU-agenda in de maak

  4 reacties

  Het Pact van Amsterdam moet partnerschappen tussen Europese steden tot stand gaan brengen, met als doel een beter leven voor de inwoners van de EU-steden. ‘Het gaat niet om meer Europa in de gemeente. Het gaat om meer gemeente in Europa.’

 • ‘Steden zijn de plekken waar vluchtelingen heen gaan, vanwege hun multiculturalisme, hun tolerantie en hun diversiteit. Ze gaan niet naar de boeren op het platteland’, zegt Barber. ‘Daarom moeten steden de autonomie en de middelen hebben om het probleem op te lossen.’

  Meer autonomie voor de stad

  2 reacties

  De opvang van vluchtelingen is een verantwoordelijkheid voor de stad, niet van het rijk. Aldus de Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber. ‘Dan moet de stad ook de bevoegdheden krijgen voor het regelen van opvang en integratie.’

 • Dat Global Parliament of Mayors moet uitgroeien tot een internationale institutie waarin burgemeesters – van grote en kleine gemeenten – samen praten over wereldproblemen. Dat vindt de Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber, deze maand te gast op het internationale documentaire-festival IDFA in Amsterdam:

  Parlement voor burgemeesters aller landen

  1 reactie

  Steden kunnen wereldproblemen als de vluchtelingenstroom het best gezamenlijk oplossen, stelt de vooraanstaande Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber. Hij werkt hard aan een parlement van ‘wereldburgemeesters’.

 • Doel van de top is juist die gemeenten te motiveren om projectgeld aan te vragen voor sociale inclusie. Het Europees Structuurfonds ESF omvat voor de komende zeven jaar 80 miljard euro waarvan 20 procent voor sociale inclusie. Maar gemeenten moeten wel plannen maken.

  Eu-subsidie voor integratie Roma

  3 reacties

  Nederlandse gemeenten moeten meer doen aan integratie van Roma. Daarvoor pleit de Europese Commissie (EC) die voor sociale inclusie circa 16 miljard euro heeft bestemd uit het Europees Sociaal Fonds.

Recente Achtergrond Artikelen

 • Over de Urban Agenda wordt al sinds 1997 gepraat. In de laatste twintig jaar is het besef veel breder gegroeid dat steden ertoe doen en dat de oplossing van veel problemen in de steden ligt.

  Stedelijke agenda Europa in de maak

  Reageer

  Het Pact van Amsterdam moet partnerschappen tussen Europese steden tot stand gaan brengen, met als doel een beter leven voor de inwoners van de EU-steden. ‘Het gaat niet om meer Europa in de gemeente. Het gaat om meer gemeente in Europa.’