of 59147 LinkedIn

Simon Kooistra

Simon Kooistra is freelance journalist

Recente Artikelen

 • In de vier grootste steden is het onveiligheidsgevoel het grootst, op de voet gevolgd door Maastricht en Delft. Opvallend is dat Utrecht en Den Haag ondanks het grote onveiligheidsgevoel bijna gemiddeld scoren in de beoordeling van gemeentelijke maatregelen. Behalve koploper Zwolle scoren ook Lelystad en Almere hoog op fietsveiligheid.

  Fietsveiligheid in het geding

  2 reacties

  Zwollenaren voelen zich het veiligst op de fiets en zijn het meest tevreden over het gemeentelijk fietsbeleid. Bij Amsterdammers is het precies andersom, blijkt uit ANWB-ledenonderzoek in de grotere gemeenten van elke provincie.

Recente Achtergrond Artikelen

 • Het regeerakkoord acht herindeling gewenst voor gemeenten die ‘langjarig en in hoge mate afhankelijk zijn van gemeenschappelijke regelingen’. Aan provincies de taak om in die gevallen een procedure te starten. Maar hebben ze daarvoor wel genoeg instrumenten?

  Op zoek naar de dialoog

  Reageer

  Het regeerakkoord acht herindeling gewenst voor gemeenten die ‘langjarig en in hoge mate afhankelijk zijn van gemeenschappelijke regelingen’. Aan provincies de taak om in die gevallen een procedure te starten. Maar hebben ze daarvoor wel genoeg instrumenten?

 • ‘We dreigen tussen twee botsende bestuurslagen te worden vermalen’, zegt Jeroen Struving, eigenaar van twintig strandhuisjes in Kijkduin. De rechter haalde een streep door de omgevingsvergunning, toen de huisjes er al stonden. De gemeente verstrekte weliswaar een nieuwe vergunning, maar daar is Zuid-Holland boos over.

  Vergunning strandhuisjes onder vuur

  Reageer

  ‘We dreigen tussen twee botsende bestuurslagen te worden vermalen’, zegt Jeroen Struving, eigenaar van twintig strandhuisjes in Kijkduin. De rechter haalde een streep door de omgevingsvergunning, toen de huisjes er al stonden. De gemeente verstrekte weliswaar een nieuwe vergunning, maar daar is Zuid-Holland boos over.

 • Tussen 2010 en 2015 zijn 39 burgemeesters gedwongen opgestapt. In alle gevallen droegen persoonsgebonden gebreken daaraan bij. Vier keer was de aanleiding eenduidig: één keer ging het om diefstal, één keer om omkoping en twee keer om een buitenechtelijke affaire. In alle overige gevallen leidde een complex van factoren tot het vertrek. 

  Geen gedwongen vertrek zonder persoonlijk falen

  Reageer

  Tussen 2010 en 2015 zijn 39 burgemeesters gedwongen opgestapt. In alle gevallen droegen persoonsgebonden gebreken daaraan bij. Vier keer was de aanleiding eenduidig: één keer ging het om diefstal, één keer om omkoping en twee keer om een buitenechtelijke affaire. In alle overige gevallen leidde een complex van factoren tot het vertrek. 

 • Per 1 januari 2018 treedt Hardinxveld-Giessendam formeel toe tot de Drechtsteden, maar de operatie is al in volle gang. De gemeente schakelt stapsgewijs over op andere ict-systemen, schuift met medewerkers, zegt lopende samenwerkingsverbanden op en werkt al veelvuldig samen met de toekomstige regiocollega’s.

  Operatie invlechting

  Reageer

  Per 1 januari 2018 treedt Hardinxveld-Giessendam formeel toe tot de Drechtsteden, maar de operatie is al in volle gang. De gemeente schakelt stapsgewijs over op andere ict-systemen, schuift met medewerkers, zegt lopende samenwerkingsverbanden op en werkt al veelvuldig samen met de toekomstige regiocollega’s.

 • ‘Haren heeft zelf het ultieme bewijs geleverd voor een volledig gebrek aan bestuurskracht.’ Aldus het snoeiharde oordeel van Patrick Brouns, gedeputeerde van de provincie Groningen én inwoner van Haren. Maar het gemeentebestuur weigert mee te werken aan de herindeling met Groningen en Ten Boer.

  ‘Haren bewijst eigen ongelijk’

  Reageer

  ‘Haren heeft zelf het ultieme bewijs geleverd voor een volledig gebrek aan bestuurskracht.’ Aldus het snoeiharde oordeel van Patrick Brouns, gedeputeerde van de provincie Groningen én inwoner van Haren. Maar het gemeentebestuur weigert mee te werken aan de herindeling met Groningen en Ten Boer.

 • Leerdam, Zederik en Vianen willen samen door als Vijfheerenlanden. Maar in welke provincie komt de nieuwe fusiegemeente terecht? Vianen ligt in Utrecht en een van de Zuid-Hollandse gemeenten wil daar ook naartoe. De provincie Zuid-Holland ligt dwars.

  Utrecht staat met 3-0 voor

  Reageer

  Leerdam, Zederik en Vianen willen samen door als Vijfheerenlanden. Maar in welke provincie komt de nieuwe fusiegemeente terecht? Vianen ligt in Utrecht en een van de Zuid-Hollandse gemeenten wil daar ook naartoe. De provincie Zuid-Holland ligt dwars.

 • Wie is verantwoordelijk voor netwerksturing door decentrale overheden? De Rekenkamer Oost-Nederland onderzocht op verzoek van Provinciale Staten de democratische legitimiteit van het Gelderse programma Stad en Regio.

  Sturen zonder koers

  Reageer

  Wie is verantwoordelijk voor netwerksturing door decentrale overheden? De Rekenkamer Oost-Nederland onderzocht op verzoek van Provinciale Staten de democratische legitimiteit van het Gelderse programma Stad en Regio. ‘Ons onderzoek is van belang voor alle provincies en gemeenten.’

 • De intergemeentelijke regelingen dreigen de raadsleden boven het hoofd te groeien. Ze beslaan een steeds groter deel van de gemeentelijke begrotingen, vooral door decentralisaties in het sociale domein. Twente kent negentien intergemeentelijke regelingen, die sterk variëren in omvang, schaal en reikwijdte.

  Raden Twente zoeken grip op regio

  Reageer

  Twentse raadsleden hebben te weinig grip op besluitvormingsprocessen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Ze willen beter geïnformeerd worden en meer kennis delen met andere raadsleden in de regio, zowel online als tijdens gezamenlijke bijeenkomsten.

 • De provincie Zuid-Holland heeft zich voorgenomen alle besluiten van Gedeputeerde Staten en onderliggende stukken te publiceren op de site van de provincie en nog beter inzicht te bieden in haar begroting en uitgaven. Al tijdens de vorige bestuursperiode besloot het provinciebestuur alle bonnetjes en declaraties openbaar te maken.

  Zuid-Holland maakt zichzelf transparant

  Reageer

  Zuid-Holland gaat provinciale besluiten met onderliggende stukken openbaar maken. Hetzelfde geldt voor data over alle beleidsterreinen. Volgens bestuurskundige Paul Frissen begeeft de provincie zich op glad ijs. ‘De plannen voor het delen van open data zijn naïef of gevaarlijk.’

 • De stroom asielzoekers veroorzaakt in veel gemeenten reuring. Uit een peiling van Binnenlands Bestuur onder 75 burgemeesters blijkt dat zij vaak de klappen opvangen.

  Boegbeeld én kop van jut

  Reageer

  De stroom asielzoekers veroorzaakt in veel gemeenten reuring. Uit een peiling van Binnenlands Bestuur onder 75 burgemeesters blijkt dat zij vaak de klappen opvangen. ‘Daar ben ik ook voor’, zegt burgemeester Gorter van Zeewolde.