of 64204 LinkedIn

Simon Kooistra

Simon Kooistra is freelance journalist

Recente Artikelen

 • Deze maand hebben de gemeenten eide gemeenten de inrichting van hun nieuwe organisaties voltooid met als spannend sluitstuk de verdeling van de poppetjes. Een onafhankelijke plaatsingscommissie heeft deze taak op zich genomen. Medewerkers konden hun voorkeur uitspreken voor een van beide gemeenten.

  Montfoort en IJsselstein weer ieder voor zich

  Reageer

  Montfoort en IJsselstein maken zich op voor een nieuwe start na de mislukte ambtelijke fusie, die vier jaar heeft geduurd. Van één organisatie gaat het weer naar twee.

 • De mislukte ambtelijke fusie van Montfoort en IJsselstein staat volgens Bas Eenhoorn niet op zichzelf. ‘Na verloop van tijd ontstaan er haarscheurtjes. Dat is inherent aan dit soort constructies. Een ambtelijke fusie heeft alleen kans van slagen, als gemeenten bereid zijn ook bestuurlijk in elkaar op te gaan.’

  ‘Alle ambtelijke fusies lijden aan metaalmoeheid’

  Reageer

  De mislukte ambtelijke fusie van Montfoort en IJsselstein staat volgens Bas Eenhoorn niet op zichzelf. ‘Na verloop van tijd ontstaan er haarscheurtjes. Dat is inherent aan dit soort constructies. Een ambtelijke fusie heeft alleen kans van slagen, als gemeenten bereid zijn ook bestuurlijk in elkaar op te gaan.’

 • De mislukte ambtelijke fusie van Montfoort en IJsselstein staat volgens Bas Eenhoorn niet op zichzelf. ‘Na verloop van tijd ontstaan er haarscheurtjes.'

  ‘Alle ambtelijke fusies lijden aan metaalmoeheid’

  3 reacties

  De mislukte ambtelijke fusie van Montfoort en IJsselstein staat volgens Bas Eenhoorn niet op zichzelf. ‘Na verloop van tijd ontstaan er haarscheurtjes. Dat is inherent aan dit soort constructies. Een ambtelijke fusie heeft alleen kans van slagen, als gemeenten bereid zijn ook bestuurlijk in elkaar op te gaan.’

 • Zet een streep onder het verleden en richt je blik op de toekomst. Met die boodschap kwam Bas Eenhoorn dinsdagavond naar IJsselstein en Montfoort, waar hij aan beide gemeenteraden zijn voorstel toelichtte voor de financiële afwikkeling van de ontvlechting van de gemeenschappelijke ambtelijke organisatie.

  Montfoort en IJsselstein moeten claims opgeven

  Reageer

  Zet een streep onder het verleden en richt je blik op de toekomst. Met die boodschap kwam Bas Eenhoorn dinsdagavond naar IJsselstein en Montfoort, waar hij aan beide gemeenteraden zijn voorstel toelichtte voor de financiële afwikkeling van de ontvlechting van de gemeenschappelijke ambtelijke organisatie.

 • In de vier grootste steden is het onveiligheidsgevoel het grootst, op de voet gevolgd door Maastricht en Delft. Opvallend is dat Utrecht en Den Haag ondanks het grote onveiligheidsgevoel bijna gemiddeld scoren in de beoordeling van gemeentelijke maatregelen. Behalve koploper Zwolle scoren ook Lelystad en Almere hoog op fietsveiligheid.

  Fietsveiligheid in het geding

  2 reacties

  Zwollenaren voelen zich het veiligst op de fiets en zijn het meest tevreden over het gemeentelijk fietsbeleid. Bij Amsterdammers is het precies andersom, blijkt uit ANWB-ledenonderzoek in de grotere gemeenten van elke provincie.

 • Herindeling is nog steeds een top-down proces. Burgers en gemeenteraden hebben er nauwelijks invloed op. Creëer daarom ruimte voor democratische experimenten die leiden tot oplossingen met meer draagvlak, waarbij herindeling niet de enige optie is.

  Burgers hebben nauwelijks invloed op herindeling

  13 reacties

  Herindeling is nog steeds een top-down proces. Burgers en gemeenteraden hebben er nauwelijks invloed op. Creëer daarom ruimte voor democratische experimenten die leiden tot oplossingen met meer draagvlak, waarbij herindeling niet de enige optie is. 

 • Een eigenaar van twintig strandhuisjes in Kijkduin dreigt tussen twee botsende bestuurslagen te worden vermalen. De rechter haalde een streep door de omgevingsvergunning, toen de huisjes er al stonden. De gemeente verstrekte weliswaar een nieuwe vergunning, maar daar is Zuid-Holland boos over.

  Vergunningen strandhuisjes onder vuur

  2 reacties

  Een eigenaar van twintig strandhuisjes in Kijkduin dreigt tussen twee botsende bestuurslagen te worden vermalen. De rechter haalde een streep door de omgevingsvergunning, toen de huisjes er al stonden. De gemeente verstrekte weliswaar een nieuwe vergunning, maar daar is Zuid-Holland boos over.

 • Tussen 2010 en 2015 zijn 39 burgemeesters gedwongen opgestapt. In alle gevallen droegen persoonsgebonden gebreken daaraan bij.

  Val burgemeester vaak door eigen gebrek

  Reageer

  Tussen 2010 en 2015 zijn 39 burgemeesters gedwongen opgestapt. In alle gevallen droegen persoonsgebonden gebreken daaraan bijDat blijkt uit de onderzoek van Roel Ambrosius van de Tilburg School of Governance.

 • Per 1 januari 2018 treedt Hardinxveld-Giessendam formeel toe tot de Drechtsteden, maar de operatie is al in volle gang. De gemeente schakelt stapsgewijs over op andere ict-systemen, schuift met medewerkers, zegt lopende samenwerkingsverbanden op en werkt al veelvuldig samen met de toekomstige regiocollega’s.

  Invlechting in de Drechtsteden

  Reageer

  Per 1 januari 2018 treedt Hardinxveld-Giessendam formeel toe tot de Drechtsteden, maar de operatie is al in volle gang. De gemeente schakelt stapsgewijs over op andere ict-systemen, schuift met medewerkers, zegt lopende samenwerkingsverbanden op en werkt al veelvuldig samen met de toekomstige regiocollega’s.

 • Het gemeentebestuur van Haren weigert mee te werken aan de herindeling met Groningen en Ten Boer. Brouns zegt in een interview met Binnenlands Bestuur het gemeentebestuur te verwijten tegen een herindeling te zijn, maar wel dat het verzuimt de belangen van zijn personeel en inwoners te borgen.

  Gedeputeerde verwijt Haren ‘ouderwetse dorpspolitiek’

  3 reacties

  ‘Haren heeft zelf het ultieme bewijs geleverd voor een volledig gebrek aan bestuurskracht.’ Aldus het snoeiharde oordeel van Patrick Brouns, gedeputeerde van de provincie Groningen én inwoner van Haren.

 • Per 1 januari 2017 daalt het aantal gemeenten met twee tot 388.

  Van 390 naar 388 gemeenten

  Reageer

  Per 1 januari 2017 daalt het aantal gemeenten met twee tot 388. De gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel gaan dan op in de nieuwe gemeente Meierijstad.

 • De Rechtbank Noord-Nederland laat het plan voor een fusie van de gemeenten Groningen, Ten Boer en Haren ongemoeid. Het Burgercomité Haren heeft het kort geding verloren dat het tegen de provincie Groningen had aangespannen.

  Burgercomité Haren verliest kort geding tegen provincie

  Reageer

  De Rechtbank Noord-Nederland laat het plan voor een fusie van de gemeenten Groningen, Ten Boer en Haren ongemoeid. Het Burgercomité Haren heeft het kort geding verloren dat het tegen de provincie Groningen had aangespannen.

 • In het bijna afgeronde programma Stad en Regio en de bijbehorende Sleutelprojecten werkt de provincie Gelderland in meerjarige contracten samen met zes regio’s, acht grote steden en vijf kleine steden. Er is bijna een miljard euro mee gemoeid, waarvan 245 miljoen provinciaal geld. Voor dit laatste hebben de Statenleden de kaders gesteld en de controle uitgeoefend.

  Netwerksturing betekent vooral veel praten

  2 reacties

  Samenwerken tussen provincies en gemeenten – en soms private organisaties – om een maatschappelijk vraagstuk aan te pakken is in. Maar netwerksturing kost wel meer tijd. ‘Dus doe het alleen als het echt nodig is.’

 • Twente kent negentien intergemeentelijke regelingen, die sterk variëren in omvang, schaal en reikwijdte. Raadsleden staan daarbij op afstand.

  Raden Twente zoeken grip op regio

  1 reactie

  Twentse raadsleden hebben te weinig grip op besluitvormingsprocessen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Ze willen beter geïnformeerd worden en meer kennis delen met andere raadsleden in de regio, zowel online als tijdens gezamenlijke bijeenkomsten.

 • Zuid-Holland heeft zich voorgenomen alle besluiten van Gedeputeerde Staten en onderliggende stukken te publiceren op de site van de provincie en nog beter inzicht te bieden in haar begroting en uitgaven. Al eerder besloot het provinciebestuur alle bonnetjes en declaraties openbaar te maken. ‘Dat bespaart me veel persvragen en Wob-verzoeken’, aldus gedeputeerde Rogier van der Sande (VVD).

  Zuid-Holland maakt zichzelf transparant

  1 reactie

  Zuid-Holland gaat de provinciale besluiten met onderliggende stukken en data over alle beleidsterreinen openbaar maken. Volgens bestuurskundige Paul Frissen begeeft de provincie zich op glad ijs.

 • Burgemeesters vinden dat het kabinet te weinig doet aan het bevorderen van draagvlak voor de opvang van asielzoekers. Dat blijkt uit een peiling van Binnenlands Bestuur onder 75 burgemeesters.

  Burgemeesters: kabinet creëert te weinig draagvlak

  5 reacties

  Burgemeesters vinden dat het kabinet te weinig doet aan het bevorderen van draagvlak voor de opvang van asielzoekers. Zelf haalt bijna driekwart van hen daarvoor naar eigen zeggen wel alles uit de kast.

Recente Achtergrond Artikelen

 • De boedelscheiding is bijna rond. Montfoort en IJsselstein maken zich op voor een nieuwe start na de mislukte ambtelijke fusie, die vier jaar heeft geduurd. Van één organisatie naar twee: hoe doe je dat? Beide gemeentesecretarissen en twee bestuurders maken de balans op.

  ‘Later we er geen wedstrijd van maken’

  Reageer

  De boedelscheiding is bijna rond. Montfoort en IJsselstein maken zich op voor een nieuwe start na de mislukte ambtelijke fusie, die vier jaar heeft geduurd. Van één organisatie naar twee: hoe doe je dat? Beide gemeentesecretarissen en twee bestuurders maken de balans op.

 • Het regeerakkoord acht herindeling gewenst voor gemeenten die ‘langjarig en in hoge mate afhankelijk zijn van gemeenschappelijke regelingen’. Aan provincies de taak om in die gevallen een procedure te starten. Maar hebben ze daarvoor wel genoeg instrumenten?

  Op zoek naar de dialoog

  Reageer

  Het regeerakkoord acht herindeling gewenst voor gemeenten die ‘langjarig en in hoge mate afhankelijk zijn van gemeenschappelijke regelingen’. Aan provincies de taak om in die gevallen een procedure te starten. Maar hebben ze daarvoor wel genoeg instrumenten?

 • ‘We dreigen tussen twee botsende bestuurslagen te worden vermalen’, zegt Jeroen Struving, eigenaar van twintig strandhuisjes in Kijkduin. De rechter haalde een streep door de omgevingsvergunning, toen de huisjes er al stonden. De gemeente verstrekte weliswaar een nieuwe vergunning, maar daar is Zuid-Holland boos over.

  Vergunning strandhuisjes onder vuur

  Reageer

  ‘We dreigen tussen twee botsende bestuurslagen te worden vermalen’, zegt Jeroen Struving, eigenaar van twintig strandhuisjes in Kijkduin. De rechter haalde een streep door de omgevingsvergunning, toen de huisjes er al stonden. De gemeente verstrekte weliswaar een nieuwe vergunning, maar daar is Zuid-Holland boos over.

 • Tussen 2010 en 2015 zijn 39 burgemeesters gedwongen opgestapt. In alle gevallen droegen persoonsgebonden gebreken daaraan bij. Vier keer was de aanleiding eenduidig: één keer ging het om diefstal, één keer om omkoping en twee keer om een buitenechtelijke affaire. In alle overige gevallen leidde een complex van factoren tot het vertrek. 

  Geen gedwongen vertrek zonder persoonlijk falen

  Reageer

  Tussen 2010 en 2015 zijn 39 burgemeesters gedwongen opgestapt. In alle gevallen droegen persoonsgebonden gebreken daaraan bij. Vier keer was de aanleiding eenduidig: één keer ging het om diefstal, één keer om omkoping en twee keer om een buitenechtelijke affaire. In alle overige gevallen leidde een complex van factoren tot het vertrek. 

 • Per 1 januari 2018 treedt Hardinxveld-Giessendam formeel toe tot de Drechtsteden, maar de operatie is al in volle gang. De gemeente schakelt stapsgewijs over op andere ict-systemen, schuift met medewerkers, zegt lopende samenwerkingsverbanden op en werkt al veelvuldig samen met de toekomstige regiocollega’s.

  Operatie invlechting

  Reageer

  Per 1 januari 2018 treedt Hardinxveld-Giessendam formeel toe tot de Drechtsteden, maar de operatie is al in volle gang. De gemeente schakelt stapsgewijs over op andere ict-systemen, schuift met medewerkers, zegt lopende samenwerkingsverbanden op en werkt al veelvuldig samen met de toekomstige regiocollega’s.

 • ‘Haren heeft zelf het ultieme bewijs geleverd voor een volledig gebrek aan bestuurskracht.’ Aldus het snoeiharde oordeel van Patrick Brouns, gedeputeerde van de provincie Groningen én inwoner van Haren. Maar het gemeentebestuur weigert mee te werken aan de herindeling met Groningen en Ten Boer.

  ‘Haren bewijst eigen ongelijk’

  Reageer

  ‘Haren heeft zelf het ultieme bewijs geleverd voor een volledig gebrek aan bestuurskracht.’ Aldus het snoeiharde oordeel van Patrick Brouns, gedeputeerde van de provincie Groningen én inwoner van Haren. Maar het gemeentebestuur weigert mee te werken aan de herindeling met Groningen en Ten Boer.

 • Leerdam, Zederik en Vianen willen samen door als Vijfheerenlanden. Maar in welke provincie komt de nieuwe fusiegemeente terecht? Vianen ligt in Utrecht en een van de Zuid-Hollandse gemeenten wil daar ook naartoe. De provincie Zuid-Holland ligt dwars.

  Utrecht staat met 3-0 voor

  Reageer

  Leerdam, Zederik en Vianen willen samen door als Vijfheerenlanden. Maar in welke provincie komt de nieuwe fusiegemeente terecht? Vianen ligt in Utrecht en een van de Zuid-Hollandse gemeenten wil daar ook naartoe. De provincie Zuid-Holland ligt dwars.

 • Wie is verantwoordelijk voor netwerksturing door decentrale overheden? De Rekenkamer Oost-Nederland onderzocht op verzoek van Provinciale Staten de democratische legitimiteit van het Gelderse programma Stad en Regio.

  Sturen zonder koers

  Reageer

  Wie is verantwoordelijk voor netwerksturing door decentrale overheden? De Rekenkamer Oost-Nederland onderzocht op verzoek van Provinciale Staten de democratische legitimiteit van het Gelderse programma Stad en Regio. ‘Ons onderzoek is van belang voor alle provincies en gemeenten.’

 • De intergemeentelijke regelingen dreigen de raadsleden boven het hoofd te groeien. Ze beslaan een steeds groter deel van de gemeentelijke begrotingen, vooral door decentralisaties in het sociale domein. Twente kent negentien intergemeentelijke regelingen, die sterk variëren in omvang, schaal en reikwijdte.

  Raden Twente zoeken grip op regio

  Reageer

  Twentse raadsleden hebben te weinig grip op besluitvormingsprocessen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Ze willen beter geïnformeerd worden en meer kennis delen met andere raadsleden in de regio, zowel online als tijdens gezamenlijke bijeenkomsten.

 • De provincie Zuid-Holland heeft zich voorgenomen alle besluiten van Gedeputeerde Staten en onderliggende stukken te publiceren op de site van de provincie en nog beter inzicht te bieden in haar begroting en uitgaven. Al tijdens de vorige bestuursperiode besloot het provinciebestuur alle bonnetjes en declaraties openbaar te maken.

  Zuid-Holland maakt zichzelf transparant

  Reageer

  Zuid-Holland gaat provinciale besluiten met onderliggende stukken openbaar maken. Hetzelfde geldt voor data over alle beleidsterreinen. Volgens bestuurskundige Paul Frissen begeeft de provincie zich op glad ijs. ‘De plannen voor het delen van open data zijn naïef of gevaarlijk.’