of 60831 LinkedIn

Saskia Buitelaar

Saskia Buitelaar is redacteur bij Binnenlands Bestuur met focus op de thema's Ruimte & Milieu.

 

Volg ook de laatste nieuwsupdates van Saskia via Twitter: SaskiaBuitelaar

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens

E-mailadres:
sbuitelaar@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (mobiel):
06 - 515 89 110 (Artikelvoorstellen graag per e-mail)
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Saskia Buitelaar
Twitter:
Twitter profiel van Saskia Buitelaar

Recente Artikelen

 • De Markt van Steenwijk.

  Ruilen tegen leegstand

  Reageer

  Leefbare kernen hebben de hoogste prioriteit in Overijssel. Een van de instrumenten in de strijd tegen het verdwijnen van winkels en horeca is vrijwillige kavelruil. Met een ruiltraject in Steenwijk doet de provincie mee aan een pilot van het rijk om tips and trics van ruilen in de binnenstad in kaart te brengen.

 • Een nieuwe manier van werken en denken is volgens Van de Laak nodig om de kloof te overbruggen die in het milieu- en ruimtelijk domein bestaat tussen juristen enerzijds en de diverse vakdeskundigen anderzijds. Zij moeten eigen zekerheden en waarheden loslaten en zich openstellen voor andere visies en werkwijzen. Dan leidt de wet tot integrale besluiten waarin een goede balans wordt gevonden tussen benutten en beschermen van de leefomgeving.

  Kloof milieu en ruimte kan dicht

  Reageer

  De Omgevingswet is geslaagd als het de kloof weet te overbruggen tussen milieu en ruimtelijke ontwikkeling. Een andere mindset is daarvoor onmisbaar.

 • De Omgevingswet moet een verplichte watertoets - of zelfs klimaattoets - voor omgevingsvisies krijgen én adviesrecht voor de GGD over gezondheid in de leefomgeving. Ook dient de wet duurzaamheid en energietransitie actiever te stimuleren.

  Maak een watertoets verplicht

  Reageer

  De Omgevingswet moet een verplichte watertoets - of zelfs klimaattoets - voor omgevingsvisies krijgen én adviesrecht voor de GGD over gezondheid in de leefomgeving. Ook dient de wet duurzaamheid en energietransitie actiever te stimuleren.

 • Ambtenaren en bestuurders maken zich terecht zorgen over het integrale werken waar gemeenten met de Omgevingswet toe worden gedwongen. Dat zal voor iedereen moeilijk zijn, voorspelt Ineke van der Hee, directeur van het implementatieprogramma Aan de slag met de Omgevingswet. Zij zullen nu al moeten gaan oefenen bij visies en plannen rond de leefomgeving alle belangen in samenhang af te wegen.

  ‘Zorgen over integraal werken Omgevingswet terecht’

  8 reacties

  Ambtenaren en bestuurders maken zich terecht zorgen over het integrale werken waar gemeenten met de Omgevingswet toe worden gedwongen. Dat zal voor iedereen moeilijk zijn, voorspelt Ineke van der Hee, directeur van het implementatieprogramma  Aan de slag met de Omgevingswet. Zij zullen nu al moeten gaan oefenen bij visies en plannen rond de leefomgeving alle belangen in samenhang af te wegen.

 • Zijn gemeenten medio 2019 klaar voor het Digitale Stelsel Omgevingswet? Omgevingswetprofessionals van gemeenten en omgevingsdiensten hebben daar sterke twijfel over. Het kennisniveau over de Omgevingswet verschilt sterk per organisatie en de cultuurverandering vraagt meer tijd. Binnenlands Bestuur peilde onder lezers de laatste zorgpunten over de Omgevingswet.

  Nog veel huiswerk voor Omgevingswet

  Reageer

  Zijn gemeenten medio 2019 klaar voor het Digitale Stelsel Omgevingswet? Omgevingswetprofessionals van gemeenten en omgevingsdiensten hebben daar sterke twijfel over. Het kennisniveau over de Omgevingswet verschilt sterk per organisatie en de cultuurverandering vraagt meer tijd. Binnenlands Bestuur peilde onder lezers de laatste zorgpunten over de Omgevingswet.

 • De Omgevingswet moet toch een verplichte watertoets – of zelfs een klimaattoets – voor omgevingsvisies krijgen én adviesrecht voor de GGD over gezondheid in de leefomgeving. Bovendien moet de wet duurzaamheid en de energietransitie actiever stimuleren. Dat stellen publieke professionals die zich voorbereiden op de Omgevingswet in een enquête van Binnenlands Bestuur.

  Ambtenaren: Watertoets en advies GGD in Omgevingswet

  3 reacties

  De Omgevingswet moet toch een verplichte watertoets – of zelfs een klimaattoets – voor omgevingsvisies krijgen én adviesrecht voor de GGD over gezondheid in de leefomgeving. Bovendien moet de wet duurzaamheid en de energietransitie actiever stimuleren. Dat stellen publieke professionals die zich voorbereiden op de Omgevingswet in een enquête van Binnenlands Bestuur.

 • Het huisvesten van statushouders in tijdelijke woningen komt op gang. In Leiden maken contractafspraken tussen gemeente en corporaties de bouw mogelijk van 150 hoogwaardige woonunits, die twintig jaar kunnen worden gebruikt.

  Meer tijdelijke woningen voor statushouders

  Reageer

  Het huisvesten van statushouders in tijdelijke woningen komt op gang. In Leiden maken contractafspraken tussen gemeente en corporaties de bouw mogelijk van 150 hoogwaardige woonunits, die twintig jaar kunnen worden gebruikt.

 • Dat Brabant het hoogst scoort op het aantal overtredingen door risicovolle bedrijven, heeft veel te maken met het intensieve toezicht in deze provincie. De cijfers die  de Volkskrant  vorige week presenteerde, tonen een afname van het aantal overtredingen.

  Bedrijven blijven risico veiligheid

  Reageer

  Dat Brabant het hoogst scoort op het aantal overtredingen door risicovolle bedrijven, heeft veel te maken met het intensieve toezicht in deze provincie. De cijfers die de Volkskrant vorige week presenteerde, tonen een afname van het aantal overtredingen.

 • Dat Noord-Brabant het hoogst scoort op het aantal overtredingen door risicovolle bedrijven, heeft veel te maken met het intensieve toezicht in deze provincie. De cijfers die de Volkskrant onlangs presenteerde, tonen een afname van het aantal overtredingen, maar laten ook zien dat er nog veel mis is bij risicobedrijven. Wat zegt dat over het toezicht?

  Overtredingen risicobedrijven nog hoog, maar dalend

  1 reactie

  Dat Noord-Brabant het hoogst scoort op het aantal overtredingen door risicovolle bedrijven, heeft veel te maken met het intensieve toezicht in deze provincie. De cijfers die de Volkskrant onlangs presenteerde, tonen een afname van het aantal overtredingen, maar laten ook zien dat er nog veel mis is bij risicobedrijven. Wat zegt dat over het toezicht?

 • De houten woonunits waarvan Leiden er zestien gaat plaatsen.

  Tijdelijke huisvesting voor 20 jaar met grondcontract

  Reageer

  Het huisvesten van statushouders in tijdelijke woningen komt in steeds meer gemeenten op gang. In Leiden maken contractafspraken tussen gemeente en woningcorporaties de bouw mogelijk van 150 hoogwaardige woonunits, die minimaal twintig jaar kunnen worden gebruikt. Leiden heeft daarmee een oplossing voor het veelgehoorde knelpunt bij tijdelijke woonruimte van hoge kwaliteit, dat de investering niet opweegt tegen de exploitatie.

 • Zorgt het verplichte energielabel voor kantoren voor extra leegstand? Gedeputeerde Bart Krol uit Utrecht, koploperprovincie in het aanpakken van kantorenleegstand, is positiever. Hij ziet veel kansen voor transformatie, niet op pand- maar op gebiedsniveau.

  Leegstand kantoren als kans voor een gebied

  1 reactie

  Het verbeteren van de energielabels van verouderde kantoren kost veel meer geld dan gedacht, zo stelden renovatiedeskundigen gisteren in het FD. Zij stellen dat voor zeker tien miljoen vierkante meter niet rendabel te renoveren kantoren daardoor leegstand dreigt. Gedeputeerde Bart Krol uit Utrecht, koploperprovincie in het aanpakken van kantorenleegstand, is positiever. Hij ziet veel kansen voor transformatie, niet op pand- maar op gebiedsniveau.

 • Het rijk ondersteunt gemeenten die het aanbod van middeldure huurwoningen willen vergroten met zogenoemde Samenwerkingstafels. Daar maken wethouders, ontwikkelaars, corporaties en investeerders afspraken over bijvoorbeeld nieuwe woningen, herbestemming en huurprijzen. De lokale tafels krijgen ondersteuning van de voorzitter van de nationale Samenwerkingstafel, Rob van Gijzel.

  Lokale Samenwerkingstafels voor meer middenhuur

  3 reacties

  Het rijk ondersteunt gemeenten die het aanbod van middeldure huurwoningen willen vergroten met zogenoemde Samenwerkingstafels. Daar maken wethouders, ontwikkelaars, corporaties en investeerders afspraken over bijvoorbeeld nieuwe woningen, herbestemming en huurprijzen. De lokale tafels krijgen ondersteuning van de voorzitter van de nationale Samenwerkingstafel, Rob van Gijzel.

 • Om te zorgen dat gemeenten uniforme en juiste informatie over de Omgevingswet krijgen, stelt het Programma Aan de slag met de Omgevingswet deze maand een basisgids beschikbaar. Projectleiders binnen gemeenten en marktpartijen kunnen met het basismateriaal zelf cursussen over de wet samenstellen.

  'Informatie over Omgevingswet moet kloppen'

  6 reacties

  Om te zorgen dat gemeenten uniforme en juiste informatie over de Omgevingswet krijgen, stelt het Programma Aan de slag met de Omgevingswet deze maand een basisgids beschikbaar. Projectleiders binnen gemeenten en marktpartijen kunnen met het basismateriaal zelf cursussen over de wet samenstellen.

 • Om te zorgen dat gemeenten uniforme en juiste informatie over de Omgevingswet krijgen, stelt het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet' deze maand een basisgids beschikbaar. Projectleiders binnen gemeenten en marktpartijen kunnen met het basismateriaal zelf cursussen over de wet samenstellen.

  Omgevingswet in basisgids

  Reageer

  Om te zorgen dat gemeenten uniforme en juiste informatie over de Omgevingswet krijgen, stelt het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet' deze maand een basisgids beschikbaar. Projectleiders binnen gemeenten en marktpartijen kunnen met het basismateriaal zelf cursussen over de wet samenstellen.

 • Met een experiment voor vijftig sportclubs wil de provincie Noord-Brabant in beeld krijgen hoe zoveel mogelijk van de 5.100 Brabantse sportaccommodaties energieneutraal kunnen worden. Verenigingen uit dertien gemeenten doen mee. De belangstelling voor een vervolgproject is nu al groot.

  Brabant zet in op verduurzamen sportlocaties

  Reageer

  Met een experiment voor vijftig sportclubs wil de provincie Noord-Brabant in beeld krijgen hoe zoveel mogelijk van de 5.100 Brabantse sportaccommodaties energieneutraal kunnen worden. Verenigingen uit dertien gemeenten doen mee. De belangstelling voor een vervolgproject is nu al groot.

 • Het rijk moet de komende twintig jaar vijf tot acht miljard euro investeren in scholing, infrastructuur en woningbouw in de krimpregio’s. Het herstellen van de balans tussen de krimpgebieden langs de grenzen en de Randstad en Midden-Nederland is noodzakelijk voor economische groei van Nederland als geheel. Vijf provincies proberen met deze boodschap krimp op de politieke agenda te krijgen van het nieuwe kabinet.

  Provincies vragen nieuw kabinet om miljarden

  7 reacties

  Het rijk moet de komende twintig jaar vijf tot acht miljard euro investeren in scholing, infrastructuur en woningbouw in de krimpregio’s. Het herstellen van de balans tussen de krimpgebieden langs de grenzen en de Randstad en Midden-Nederland is noodzakelijk voor economische groei van Nederland als geheel. Vijf provincies proberen met deze boodschap krimp op de politieke agenda te krijgen van het nieuwe kabinet.

 • Foto uit het Flickr album #lievelingstrui http://bit.ly/2kgI2cr

  Breien en soep eten in koud stadhuis: Warmetruiendag

  Reageer

  Gemeenten grijpen de landelijke Warmetruiendag aan om met diverse acties aandacht te vragen voor het klimaat. Organisator het Klimaatverbond hoopt veel wethouders, raadsleden en ambtenaren met hun #lievelingstrui op de foto te krijgen.

 • Het beleid rond bereikbaarheid is versnipperd, niet doelgericht en leidt tot “verbreden van doodlopende wegen”. Dat brengt de bereikbaarheid van stedelijke regio’s in gevaar. Een nieuwe Bereikbaarheidswet is nodig om een overzichtelijk stelsel te maken van de wirwar van belastingen, heffingen en gedeelde verantwoordelijkheden. Er moet een verplichte Bereikbaarheidstoets komen bij ruimtelijke en infrastructurele besluiten.

  Rli: Te weinig afstemming over bereikbaarheid steden

  8 reacties

  Het beleid rond bereikbaarheid is versnipperd, niet doelgericht en leidt tot “verbreden van doodlopende wegen”. Dat brengt de bereikbaarheid van stedelijke regio’s in gevaar. Een nieuwe Bereikbaarheidswet is nodig om een overzichtelijk stelsel te maken van de wirwar van belastingen, heffingen en gedeelde verantwoordelijkheden. Er moet een verplichte Bereikbaarheidstoets komen bij ruimtelijke en infrastructurele besluiten.

 • In grote en groeiende gemeenten is het bewustzijn van duurzaamheid beter ontwikkeld in de organisatie dan in kleine en agrarische gemeenten. Die voorsprong leidt er niet per se toe dat de hele gemeente sneller verduurzaamt.

  Meer duurzame bestuurskracht grote gemeente

  Reageer

  In grote en groeiende gemeenten is het bewustzijn van duurzaamheid beter ontwikkeld in de organisatie dan in kleine en agrarische gemeenten. Die voorsprong leidt er niet per se toe dat de hele gemeente sneller verduurzaamt.

 • Provincies zijn sinds deze maand verantwoordelijk voor ontwikkeling en uitvoering van natuurbeleid. Er ligt een basis voor een andere aanpak, maar het nieuwe beleid komt nog niet echt uit de verf, concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Wel wordt er volop geëxperimenteerd, bijvoorbeeld met de nieuwe rol van de provincies en van partners in het natuurbeleid.

  Nieuwe spelregels voor natuur

  3 reacties

  Provincies zijn sinds deze maand verantwoordelijk voor ontwikkeling en uitvoering van natuurbeleid. Er ligt een basis voor een andere aanpak, maar het nieuwe beleid komt nog niet echt uit de verf, concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Wel wordt er volop geëxperimenteerd, bijvoorbeeld met de nieuwe rol van de provincies en van partners in het natuurbeleid.

 • Het experiment hiermee ligt onder vuur omdat de private toezichthouders geen garantie kunnen geven dat opgeleverde woningen voldoen aan de bouweisen.

  Den Haag bevriest proef met privaat bouwtoezicht

  6 reacties

  Gemeente Den Haag werkt niet langer met privaat toezicht op de bouw van nieuwe woningen. Het experiment hiermee ligt onder vuur omdat de private toezichthouders geen garantie kunnen geven dat opgeleverde woningen voldoen aan de bouweisen.

 • Ambtenaren ontwikkelden zelf werkwijze voor efficiënte afhandeling vergunningen

  Ambtenaren Staphorst trots op hun vergunningensysteem

  3 reacties

  Stroperige afhandeling van vergunningaanvragen is niet alleen een ergernis voor bewoners, het kost gemeenten ook veel tijd. Staphorst gooit het roer om. De gemeente vraagt meer huiswerk van initiatiefnemers, maar stelt daar goed vertrouwen en een ruimtecoach tegenover.

 • De betaling voor beheer en onderhoud van groen, wegen, riolering en waterhuishouding is in de Brabantse gemeente de komende twee jaar afhankelijk van het oordeel van burgers en bedrijven. Met de pilot bekijkt Loon op Zand of en hoe die waardering een extra prikkel kan zijn voor de uitvoerder om het beter te doen. De gemeente is daarvoor een samenwerking aangegaan met ‘Incudem, burgergericht beheer’, een uitvoeringsorganisatie waarin M.J. Oomen Groep en Gebr. Van Kessel samen optrekken.

  Niet-goed-geld-terugbeheer

  1 reactie

  Als inwoners ontevreden zijn over de kwaliteit van het beheer en onderhoud in de openbare ruimte, krijgt de uitvoerder minder betaald voor de klus. En omgekeerd kan goed werk meer budget opleveren. Een mooi concept, maar werkt het ook? Gemeente Loon op Zand gaat het onderzoeken.

 • Festival Muziek op de Dommel

  Gezonde stad vraagt samenwerkende overheden

  Reageer

  Juist vanwege het belang van water voor de gezonde stad, zijn in Brabant drie waterschappen betrokken bij de Brabantse Health Deal. Samenwerking creëert meerwaarde, ziet Peter Glas, watergraaf van waterschap De Dommel en medeondertekenaar van de Deal. ‘Als je met elkaar aan tafel zit – wethouders, bestuurders van waterschappen, ambtenaren – dan komen onderwerpen op tafel die verder gaan dan veilige dijken, voldoende en schoon water.’

 • Impressie van de look and feel van het Beurskwartier, bron: cu2030.nl

  ‘Cultuuromslag nodig voor gezondheid in r.o.’

  3 reacties

  Nadenken over gezondheid is een kwestie van een cultuuromslag in de wereld van de ruimtelijke ordening, zegt wethouder Victor Everhardt van Utrecht (D66, Volksgezondheid/Stationsgebied). Hij ziet dat stapsgewijs gebeuren sinds zijn college het onderwerp een belangrijke plek heeft gegeven. 

 • Ontwerp van het Ecodorp Boekel, Van Laarhoven Combinatie Architecten

  Handen ineen voor de gezonde stad

  3 reacties

  Minder in de auto, meer bewegen, gezonder eten en vaker een praatje met de oude buurvrouw. Goede voornemens maken niet alleen een individu, maar ook een samenleving gezonder en gelukkiger. Alle reden dus voor overheden om hieraan bij te dragen. Maar hoe maak je een gezonde stad?

 • Nu door gezinshereniging het huisvesten van statushouders makkelijker gaat, verslapt bij gemeenten de aandacht voor innovatief huisvesten, waardoor de groep alleenstaanden niet aan bod komt, waarschuwt het Platform Opnieuw Thuis.

  Solo-statushouder komt niet aan bod

  Reageer

  Nu de gezinshereniging op gang komt, huisvesten gemeenten vijftig procent meer statushouders dan gemiddeld in voorgaande maanden. Keerzijde: de druk is van de ketel, dus innovatieve woonvormen komen nauwelijks van de grond. Daardoor blijven lastig te huisvesten alleenstaande vluchtelingen achter in de azc’s. Dat gaat grote maatschappelijke problemen geven, waarschuwt Marco Florijn, ambassadeur van Platform Opnieuw Thuis.

 • Deze week promoveerde Jesse Hoffman aan de Universiteit van Amsterdam met zijn proefschrift ‘From Resistance to Transformation’. Partijen die creatief verbindingen weten te leggen dwars door sectoren en disciplines heen, komen uiteindelijk als winnaars uit de strijd, is zijn conclusie. ‘Het blijkt dat machtsrelaties in de nieuwe orde met name worden bepaald door de capaciteit van spelers om horizontale verbindingen te kunnen leggen over grenzen van sectoren en disciplines heen’, stelt Hoffman.

  Energiesysteem op zijn kop

  Reageer

  Minister Kamp (Economische Zaken, VVD) schetste met zijn Energieagenda deze maand de weg naar een (verre) toekomst zonder fossiele brandstoffen. Onderzoeker Jesse Hoffman voorziet een onzichtbare maatschappelijke machtsomwenteling. Hoffman onderzocht wat de vele (lokale) experimenten met energieopwekking betekenen voor bestaande machtsrelaties.

 • Provincies willen zeker weten dat zij in de nieuwe Omgevingswet goede mogelijkheden houden om in te grijpen als gemeenten overtollige winkel- en kantorenmeters in hun bestemmingsplannen laten staan. De manier waarop Utrecht kantorenleegstand te lijf gaat, dient als lichtend voorbeeld.

  Provinciale instrumenten aanpak leegstand onder de loep

  Reageer

  Provincies willen zeker weten dat zij in de nieuwe Omgevingswet goede mogelijkheden houden om in te grijpen als gemeenten overtollige winkel- en kantorenmeters in hun bestemmingsplannen laten staan. De manier waarop Utrecht kantorenleegstand te lijf gaat, dient als lichtend voorbeeld.

 • PvdA-raadslid Selami Coşkun stapt uit de partij en gaat als eenmansfractie verder, kondigde hij na de leiderschapsverkiezing aan.

  Keuze voor Asscher kost Roermondse fractie zetel

  8 reacties

  De verkiezing van Lodewijk Asscher tot PvdA-lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen kost de lokale fractie in Roermond een raadszetel. PvdA-raadslid Selami Coskun stapt uit de partij en gaat als eenmansfractie verder, kondigde hij na de leiderschapsverkiezing aan. 

 • Meer dan vijftig gemeenten, provincies en waterschappen en vijf ministeries maken nieuwe afspraken over duurzaam inkopen. Ze gaan scherpere eisen stellen aan hun inkoop van goederen en diensten. Er komen meetbare doelstellingen en afspraken over toetsing.

  Overheden scherpen eisen voor duurzaam inkopen aan

  Reageer

  Meer dan vijftig gemeenten, provincies en waterschappen en vijf ministeries maken vandaag nieuwe afspraken over duurzaam inkopen. Ze gaan scherpere eisen stellen aan hun inkoop van goederen en diensten. Er komen meetbare doelstellingen en afspraken over toetsing.

 • Krimpgemeente Berkelland in de Achterhoek heeft over twintig jaar zo’n 240 procent meer tachtigplussers dan nu. Het eigenwoningbezit is er 75 procent. Dat vraagt om woningaanpassingen, zorgaanbod en een plan voor de onvermijdelijke leegstand.

  Gelders droomdorp voor senioren kleurt steeds grijzer

  1 reactie

  Krimpgemeente Berkelland in de Achterhoek heeft over twintig jaar zo’n 240 procent meer tachtigplussers dan nu. Het eigenwoningbezit is er 75 procent. Dat vraagt om woningaanpassingen, zorgaanbod en een plan voor de onvermijdelijke leegstand. Berkelland bereidt zich voor op het vergrijzend woningbezit.

 • Aandeel koopwoningen in bezit van 70-plus

  Grijs woningbezit vooral in rijke dorpen en krimpgebied

  3 reacties

  Het woningbezit onder 70-plussers is het grootst in 'rijkeluisgemeenten' langs de kust en in het Gooi, en in krimpgebieden. Dat blijkt uit een analyse die het Kadaster uitvoerde voor Binnenlands Bestuur. Gemeenten hebben het grijze woningbezit zelf nauwelijks in beeld. 

 • Het aantal ernstig verkeersgewonden stijgt al jaren en ook het aantal verkeersdoden nam vorig jaar toe. Op gemeentewegen vallen verreweg de meeste slachtoffers. Het instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek SWOV trekt aan de bel. 

  Zorgen over veiligheid op gemeenteweg

  Reageer

  Het aantal ernstig verkeersgewonden stijgt al jaren en ook het aantal verkeersdoden nam vorig jaar toe. Op gemeentewegen vallen verreweg de meeste slachtoffers. Het instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek SWOV trekt aan de bel. 

 • Bodemdaling in de veengebieden van Nederland gaat de komende jaren miljarden kosten, zo maakte het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vorige week bekend. De kosten voor het herstel van de schade en het frequent onderhoud aan de infrastructuur kunnen oplopen tot 5,2 miljard euro tot het jaar 2050, becijfert het PBL.

  Daling bodem in het veen

  2 reacties

  Kennis en projecten rondom bodemdaling zijn nu nog versnipperd. Met het kennisprogramma ‘Klimaat, Water en Bodemdaling’ wil een groep gemeenten, provincies en waterschappen daar verandering in brengen.

 • Op gemeentewegen vallen verreweg de meeste doden en gewonden. Met nog meer bezuinigingen bij gemeenten op komst, trekt instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek SWOV aan de bel. ‘Er is bij gemeenten te weinig geld en kennis’, zegt directeur Peter van der Knaap.

  Zorgen over veiligheid op gemeentewegen

  6 reacties

  Het aantal ernstig verkeersgewonden is al zeven jaar aan het stijgen en ook het aantal verkeersdoden nam vorig jaar na een aanvankelijke daling toe. Op gemeentewegen vallen verreweg de meeste doden en gewonden. Met nog meer bezuinigingen bij gemeenten op komst, trekt instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek SWOV aan de bel. ‘Er is bij gemeenten te weinig geld en kennis’, zegt directeur Peter van der Knaap.

 • Omgevingsdiensten krijgen van het kabinet twintig extra toezichthouders die moeten zorgen voor meer energiebesparing in kantoorgebouwen. Het kabinet schroeft de energie-eisen aan kantoren op. Het extra toezicht op naleving van die eisen moet binnen enkele jaren een forse vermindering van energieverbruik opleveren.

  Meer toezicht op verplichte energiebesparing

  2 reacties

  Omgevingsdiensten krijgen van het kabinet twintig extra toezichthouders die moeten zorgen voor meer energiebesparing in kantoorgebouwen. Het kabinet schroeft de energie-eisen aan kantoren op. Het extra toezicht op naleving van die eisen moet binnen enkele jaren een forse vermindering van energieverbruik opleveren.

 • De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) blijft, in navolging van gezondheidsinstituut RIVM, voorlopig bij het huidige advies: op kunstgrasvelden kan worden gesport. Gemeenten zijn daarover vandaag geïnformeerd. Onderzoek door de grondstofleveranciers van het omstreden rubbergranulaat, bevat geen nieuwe feiten, stelt VSG.

  Geen “negatief sportadvies” aan gemeenten na onderzoek

  2 reacties

  De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) blijft, in navolging van gezondheidsinstituut RIVM, voorlopig bij het huidige advies: op kunstgrasvelden kan worden gesport. Gemeenten zijn daarover vandaag geïnformeerd. Onderzoek door de grondstofleveranciers van het omstreden rubbergranulaat bevat geen nieuwe feiten, stelt VSG.

 • Provincies tonen in de deze maand gesloten retaildeals nog te weinig daadkracht bij het aanpakken van de winkelleegstand. Juist in de provincies waar de nood het hoogst is, gebeurt het minst. Dat constateren Cees-Jan Pen, lector Brainport van Fontys Hogescholen en Dennis Melenhorst, secretaris SER Overijssel.

  ‘Daadkracht ontbreekt in retaildeals provincies’

  2 reacties

  Provincies tonen in de vorige maand gesloten retaildeals nog te weinig daadkracht bij het aanpakken van de winkelleegstand. Juist in de provincies waar de nood het hoogst is, gebeurt het minst. Dat constateren Cees-Jan Pen, lector Brainport van Fontys Hogescholen en Dennis Melenhorst, secretaris SER Overijssel.

 • De samenwerking tussen de drie gemeenten is enerzijds logisch, maar tegelijkertijd niet vanzelfsprekend, legt gemeentesecretaris Gert Veenhof van Bunnik uit. ‘Het Kromme Rijngebied vormt landschappelijk gezien een eenheid, gebruikers voelen dat als één gebied. Terwijl de maatschappelijke oriëntaties heel verschillend zijn. Onze inwoners gaan fietsen in Wijk, maar voor school of theater gaan ze naar Zeist of Utrecht.’

  Gemeenten maken samen visie voor landelijk gebied

  1 reactie

  Rond het Utrechts natuurgebied Kromme Rijn werken drie gemeenten – Bunnik, Wijk bij Duurstede en Houten – aan een gezamenlijke omgevingsvisie. Zodat het beleid rond zonnepanelen, gewasbescherming en beeldkwaliteit aan beide oevers en langs het grootste deel van het stroomgebied van de rivier hetzelfde is.

 • De visie op het nieuwe stadsplan in Capelle verschijnt in beeld als je op de huidige locatie de qr-code in de stoeptegel scant.

  De beleefbare gebiedsvisie: een wandelroute met QR-codes

  1 reactie

  De omgevingsvisie voor gemeenten is verplicht, maar vormvrij, zo staat het vooralsnog in de Omgevingswet. En dus gaan gemeenten op eigen wijze aan de slag met hun visie op de leefomgeving. In Capelle aan den IJssel lees je de visie met een QR-code, ter plekke op straat.

 • De splinternieuwe duurzame veerboot tussen Texel en Den Helder

  Vergezichten en tegenwind op duurzaam Texel

  2 reacties

  Met 4500 aansluitingen is TexelEnergie de grootste energiecoöperatie van Nederland; leverancier bovendien van schoonste gas en stroom. In een inspirerend visieboek schetst de gemeente duurzame vergezichten: wethouder Eric Hercules wil meer, maar heeft politiek de wind niet altijd mee. Een kijkje op Texel.

 • Bedrijven in deze sector zijn verplicht om per 2018 hun eigen afvalwater te zuiveren. Om de kosten hiervoor te drukken, wil de sector collectieve zuiveringsinstallaties bouwen. Zij willen afvalwater lozen op de riolering en vandaaruit aftakken naar hun eigen collectieve zuivering. De Wet milieubeheer blijkt dat niet toe toe te staan.

  Waterschappen blij met Kamersteun voor knelpunten

  3 reacties

  Waterschappen rekenen op een snelle oplossing voor de vastgelopen plannen voor collectieve waterzuivering door de glastuinbouwsector. De Tweede Kamer vroeg deze week in een begrotingsdebat opheldering over juridische belemmeringen voor de zuiveringsplannen. Minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) zegde toe dat zij snel bestuurlijk overleg zal voeren om tot praktische oplossingen te komen.

 • De juridische aanpak verschilt per provincie en op meerder plekken zijn ingewikkelde uitvoeringsconstructies bedacht. Verantwoordingsrapportages zijn vaak onvoldoende.

  Zorgen over toezicht risicobedrijven bij rekenkamers

  1 reactie

  Provinciale rekenkamers maken zich zorgen over het toezicht op risicovolle bedrijven. Uit onderzoek blijkt dat er geen eenheid is in het toezicht op bedrijven met zware milieurisico’s. De juridische aanpak verschilt per provincie en op meerder plekken zijn ingewikkelde uitvoeringsconstructies bedacht. Verantwoordingsrapportages zijn vaak onvoldoende.

 • Een nieuw instrument voor gemeenten om te zorgen voor participatie en kwaliteit van plannen voor de leefomgeving: het meerwaardegesprek. Een verzoek vanuit de Tweede Kamer om het gesprek als verplichting op te nemen in de Omgevingswet, zal minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) niet honoreren. Maar ze beveelt het instrument gemeenten van harte aan.

  Vooroverleg niet verplicht in Omgevingswet, wel pre

  3 reacties

  Een nieuw instrument voor gemeenten om te zorgen voor participatie en kwaliteit van plannen voor de leefomgeving: het meerwaardegesprek. Een verzoek vanuit de Tweede Kamer om het gesprek als verplichting op te nemen in de Omgevingswet, zal minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) niet honoreren. Maar ze beveelt het instrument gemeenten van harte aan.

 • Landschap speelt een sleutelrol bij de huidige omschakeling naar een duurzame samenleving. Als overheden een succes willen maken van de energietransitie, windmolenplannen, nieuwe natuur en verduurzaming van de landbouw, moeten ze investeren in overleg met inwoners over hoe die plannen de kwaliteit van het landschap kunnen verbeteren.

  'Landschap essentieel voor duurzame transitie'

  Reageer

  Landschap speelt een sleutelrol bij de huidige omschakeling naar een duurzame samenleving. Als overheden een succes willen maken van de energietransitie, windmolenplannen, nieuwe natuur en verduurzaming van de landbouw, moeten ze investeren in overleg met inwoners over hoe die plannen de kwaliteit van het landschap kunnen verbeteren.

 • Dat stelt Jac. Meter, financieringsspecialist Natuur en Landschap bij Nationaal Groenfonds, in een ingezonden stuk op de website van Binnenlands Bestuur. Meter: ‘De overheid focust bij verkavelen bijna uitsluitend op economische voordelen voor de agrarische sector. Neem de Flevopolder, de meest vruchtbare grond per hectare van Nederland. Dit gebied raakt in rap tempo verarmd waardoor de biodiversiteit achteruit holt, voedselbronnen uitgeput raken en plant- en diersoorten met uitsterven worden bedreigd.’

  Verkaveling schaadt natuur

  Reageer

  Gemeenten en provincies concentreren zich bij verkavelen te veel op landbouwstructuurverbetering. De natuur wordt uit het oog verloren en gronden raken in rap tempo uitgeput.

 • Met een “inruilregeling” geeft Noord-Brabant antwoord op het lastige maatschappelijke vraagstuk rondom intensieve veehouderij. Veehouders die hun bedrijf willen uitbreiden met mestbewerking, moeten in hun gebied eerst leegstaande stallen slopen. Zo krijgen ondernemers ruimte voor groei, terwijl de veestapel afneemt.

  Brabantse boeren die willen uitbreiden, moeten slopen

  Reageer

  Met een “inruilregeling” geeft Noord-Brabant antwoord op het lastige maatschappelijke vraagstuk rondom intensieve veehouderij. Veehouders die hun bedrijf willen uitbreiden met activiteiten voor mestbewerking, moeten in hun gebied eerst leegstaande stallen slopen. Zo krijgen ondernemers ruimte voor groei, terwijl de veestapel afneemt.

 • Geen enkele gemeente kan zich met recht duurzaam noemen. Dat stellen de opstellers van de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI) bij de presentatie van hun index voor 2016. Als aan de scores op 24 indicatoren dan toch een ranglijst moet worden gekoppeld, staat Nunspeet bovenaan en doen veel grote steden het slecht.

  Titel Duurzame Gemeente nog nergens op zijn plaats

  2 reacties

  Geen enkele gemeente kan zich met recht duurzaam noemen. Dat stellen de opstellers van de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI) bij de presentatie van hun index voor 2016. Als aan de scores op 24 indicatoren dan toch een ranglijst moet worden gekoppeld, staat Nunspeet bovenaan en doen veel grote steden het slecht.

 • Daardoor blijven kansen voor windmolens in het industriële Noordzeekanaalgebied onbenut. De provincie laat groene stroom liggen voor 125.000 huishoudens.

  Kritiek gemeenten op windbeleid provincie

  5 reacties

  Gemeenten en bedrijven in Noord-Holland vinden dat de provincie hun ambities voor windenergie dwarsboomt. Daardoor blijven kansen voor windmolens in het industriële Noordzeekanaalgebied onbenut. De provincie laat groene stroom liggen voor 125.000 huishoudens.

 • Het ontwerp van de Wooden Houses. Foto: Kees Hummel

  Woonplannen voor statushouders op Dutch Design Week

  1 reactie

  Gemeenten, woningcorporaties en ontwerpers en bouwers buigen zich deze week over innovatieve huisvestingoplossingen voor vergunninghouders. Tijdens de Dutch Desingn Week bedenken zij praktijktoepassingen voor de winnende woonconcepten van de prijsvraag A Home Away from Home. Leiden heeft als eerste gemeente getekend voor de bouw van 150 kleine, verplaatsbare houten huisjes, ook geschikt voor andere doelgroepen.

 • Twee gemeenteraden en twee collegebesturen komen er al tien jaar niet uit. Wat te doen met de verkeersoverlast van een afvalverwerkingsbedrijf dat voor overlast zorgt aan beide kanten van de gemeentegrens? De oplossing waarbij het dorp in de ene gemeente wordt ontlast, geeft nieuwe hinder in het dorp aan de andere kant van de grens.

  Burgers lossen hoofdpijndossier voor twee gemeenten op

  3 reacties

  In de Brabantse dorpen Sterksel en Maarheeze lossen bewoners een leefbaarheidsprobleem op waar twee gemeentebesturen al tien jaar over bakkeleien. Ze maken een eind aan denderend vrachtverkeer door hun dorpskernen. 

 • Bussemaker wil per 2017 de fiscale aftrek voor onderhoud en restauratie van particuliere rijksmonumenten afschaffen. In plaats daarvan wil de minister een subsidieregeling in het leven roepen, waarmee monumenteigenaren een klein deel van hun onderhoudskosten vergoed kunnen krijgen. Dat levert 25 miljoen euro op in haar begroting.

  Fiscale aftrek voor monument

  3 reacties

  Het voorstel van minister Jet Bussemaker van Cultuur (OCW) om te bezuinigen op monumentonderhoud leidt tot protest onder gemeenten met rijksmonumenten. Ze vrezen verval van panden en aantasting van hun historische binnenstad.

 • Helmond geeft met de Versnellingsagenda Duurzaamheid sinds een jaar een boost aan duurzame initiatieven, via de internationaal beproefde methode van future search.

  Duurzaamheid is in Helmond een project van de stad

  1 reactie

  Stel, het is 2035. We leven in een duurzaam, circulair en energieneutraal Nederland. Waar zien we dan, terugkijken in de tijd, het begin van de groene revolutie van dit tijdperk? In Helmond, zeggen ze.

 • Grote steden willen geld voor stadsvernieuwing terug

  Grote steden willen geld voor stadsvernieuwing terug

  Reageer

  De grote steden (G32) pleiten voor herinvoering van de ISV-gelden, of een vergelijkbaar fonds voor stedelijke vernieuwing. Om de komende jaren voldoende woningbouw van de grond te krijgen, is geld nodig.

 • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten herkent zich niet in de kritiek van ten minste 65 gemeenten en omgevingsdiensten op het wetgevingsproces van de Omgevingswet.

  VNG herkent kritiek gemeenten op Omgevingswet niet

  2 reacties

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten herkent zich niet in de kritiek van ten minste 65 gemeenten en omgevingsdiensten op het wetgevingsproces van de Omgevingswet. Tweede Kamerleden stelden maandag vragen over de “ruis” tussen vereniging en achterban.

 • De kwestie is beschreven op de website van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. Directeur Flip ten Cate brengt daar cases onder de aandacht waarbij uitspraken van leden van de federatie (welstands- en monumentencommissies) in een ander perspectief worden geplaatst door een zogenoemd ‘deskundig tegenadvies’.

  Amsterdam mist in met dakterras

  Reageer

  Regels zijn regels, als het gaat over bouwwerken. Maar soms worden ze toch iets te streng gehanteerd, zo bleek in Amsterdam. Een dakterras dat door de gemeente op bouwhoogte en welstandseisen was afgekeurd, mag toch blijven zitten, oordeelde de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State onlangs.

 • Nog steeds is veel onduidelijk over de impact van de wet op gemeenten, de wet wordt ten onrechte als eenvoudig en beter gepresenteerd en de planning van de consultatie – midden in de zomervakantie – was behoorlijk ongelukkig. Onbegrijpelijk, voor zo’n belangrijke wet, ook al stond de consultatie extra lang open, zo is de algemene teneur.

  Omgevingswet onder vuur

  6 reacties

  Tientallen gemeenten en omgevingsdiensten bekritiseren de manier waarop zij worden betrokken bij de totstandkoming van de Omgevingswet. Uit schriftelijke reacties op de internetconsultatie van de AMvB’s (uitvoeringswetten) weerklinkt frustratie.

 • Toen Bettina Bock, krimphoogleraar in Groningen, deze zomer door een collega-socioloog werd rondgeleid door Zeeland, zag ze dorpen in verval. Leeg, verpauperd, zielloos. Van dit soort dorpen, heeft ze toen gedacht, moet je misschien accepteren dat ze leeglopen. Soms is er geen redden meer aan leefbaarheid.

  Krimphoogleraar Bock: 'Er is geen leegte in Nederland'

  7 reacties

  Toen Bettina Bock, krimphoogleraar in Groningen, deze zomer door een collega-socioloog werd rondgeleid door Zeeland, zag ze dorpen in verval. Leeg, verpauperd, zielloos. Van dit soort dorpen, heeft ze toen gedacht, moet je misschien accepteren dat ze leeglopen. Soms is er geen redden meer aan leefbaarheid. 

 • Ook een steviger aanpak van winkelleegstand staat de komende jaren op de provinciale agenda’s.

  Provincies pakken energietransitie en winkelleegstand op

  1 reactie

  De provincies gaan meer ruimte bieden aan duurzame energie om een impuls te geven aan de energietransitie. “Scherpe ruimtelijke keuzes” zijn nodig om in 2050 energieneutraal te kunnen zijn. Het kabinet moet daarvoor handvatten bieden in een nationaal programma en een Klimaatwet. 

 • Verbouwing van de oude Knoopkazerne

  Circulaire plannen rijk gaan G4 niet snel genoeg

  2 reacties

  De kabinetsplannen voor omschakelen naar een circulaire economie gaan de G4 niet ver genoeg. De grote steden willen méér, concreter en sneller, zegt de Utrechtse wethouder duurzaamheid, Lot van Hooijdonk. Samen met Amsterdam, Rotterdam en Den Haag vraagt Utrecht het rijk om experimenteerruimte en om snelle aanpassing van wetten die circulariteit nu juist ontmoedigen.

 • Met de eerste lokale versie van de landelijke MAEXchange maakt gemeente Den Haag inzichtelijk wat de maatschappelijke en economische waarde is van burgerinitiatieven in de stad. Binnenkort volgt Rotterdam. De lokale MAEX kan de vele lokale initiatieven versterken, hopen de gemeenten.

  Den Haag brengt waarde burgerinitiatieven in beeld

  Reageer

  Met de eerste lokale versie van de landelijke MAEXchange maakt gemeente Den Haag inzichtelijk wat de maatschappelijke en economische waarde is van burgerinitiatieven in de stad. In november volgt Rotterdam. De lokale MAEX kan de vele lokale initiatieven versterken, hopen de gemeenten.

 • Dat blijkt uit de Nationale monitor duurzame gemeenten 2016, die jaarlijks wordt uitgebracht door Telos, onderdeel van de Tilburg School of Economics and Management van de Universiteit Tilburg.

  Kleine gemeenten duurzamer, grote steden lopen terug

  2 reacties

  Kleine gemeenten zijn de afgelopen drie jaar meer vooruitgegaan op het gebied van duurzaamheid, dan 100.000plus gemeenten. In grote steden gaat de totale duurzaamheid zelfs achteruit. Economisch en ecologisch zitten veel gemeenten in de lift, maar sociale duurzaamheid blijft achter.

 • Een groeiend aantal gemeenten heeft een visie op vastgoedmanagement en neemt maatregelen om financiële risico’s te beperken. Althans, op papier.

  Meer grip op maatschappelijk vastgoed

  Reageer

  Gemeenten krijgen steeds meer grip op het beheer van hun gemeentelijke gebouwen. Een groeiend aantal gemeenten heeft een visie op vastgoedmanagement en neemt maatregelen om financiële risico’s te beperken. Althans, op papier.

 • Het succes van het Deltaprogramma leunt volgens Kuijken op drie cruciale pijlers: wettelijke en politieke borging, iemand die de kar trekt en een programma dat structuur biedt en voldoende geld beschikbaar heeft. De energietransitie is een onderwerp dat veel baat kan hebben bij zo'n aanpak, maar ook terrorismebestrijding, het aanjagen van de digitalisering van de overheid en de aanpak van leefbaarheidsproblemen in het aardbevingsgebied Groningen, zegt Deltacommissaris Wim Kuijken.

  Wat gemeenten kunnen leren van aanpak Deltawet

  1 reactie

  Deltacommissaris Wim Kuijken kreeg deze zomer een “zeer goed” voor de samenwerking met gemeenten, provincies, waterschappen en rijk rondom de Deltawet. Niet alleen vanwege de goede waterplannen, maar vooral ook voor de aanpak: gelijkwaardige samenwerking en bouwen aan kennis. ‘Gemeenten kunnen de werkwijze zó kopiëren’, zegt Kuijken.

 • Ruim vier op de vijf gemeenten heeft een visie op vastgoedmanagement, dat is bijna tien procent meer dan vorig jaar. Een goede tendens, vindt Jan Veuger, waaruit blijkt dat het onderwerp hoog op de agenda staat.

  Meer grip op vastgoed

  Reageer

  Gemeenten krijgen steeds meer grip op het beheer van hun gemeentelijke gebouwen. Een groeiend aantal gemeenten heeft een visie op vastgoedmanagement en neemt maatregelen om financiële risico’s te beperken. Althans, op papier.

 • Dat stelt Bettina Bock, socioloog en aangesteld als bijzonder hoogleraar Bevolkingsdaling en leefbaarheid in Noord-Nederland aan de Rijksuniversiteit Groningen. In haar oratie plaatst Bock vraagtekens bij de decentralisering van het krimpbeleid.

  ‘Krimp is geen lokaal probleem, maar landelijk’

  10 reacties

  Je kunt krimpregio’s geen krimp verwijten als het nationaal beleid is om te focussen op de sterke steden en de Randstad. Dat stelt Bettina Bock, socioloog en aangesteld als bijzonder hoogleraar Bevolkingsdaling en leefbaarheid in Noord-Nederland aan de Rijksuniversiteit Groningen. In haar oratie afgelopen dinsdag plaatste Bock vraagtekens bij de decentralisering van het krimpbeleid.

 • Dat stelt Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen, in reactie op het Deltaprogramma 2017.

  ‘Rijk en gemeenten moeten meer investeren in klimaat’

  2 reacties

  De aanpak van wateroverlast in stedelijk en landelijk gebied vraagt de komende jaren forse investeringen, waar ook gemeenten en het rijk een bijdrage aan moeten leveren. Dat stelt Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen, in reactie op het Deltaprogramma 2017 dat het kabinet vandaag presenteert.

 • De gemeente Zaanstad gaat dit jaar 1 integrale Omgevingsverordening opstellen. Die vervangt straks de zeventien verordeningen die nu in Zaanstad regels stellen over de fysieke leefomgeving.

  Zaanstad aan kop met 1 omgevingsverordening

  2 reacties

  De gemeente Zaanstad gaat dit jaar 1 integrale Omgevingsverordening opstellen. Die vervangt straks de zeventien verordeningen die nu in Zaanstad regels stellen over de fysieke leefomgeving. De gemeente loopt hiermee voorop in het voorsorteren op het omgevingsplan dat onder de nieuwe Omgevingswet vereist is.

 • Wel hebben ze behoefte aan meer duidelijkheid over wanneer en hoe de Ladder precies moet worden toegepast.

  Ambtenaren vinden Ladder verstedelijking wel prima

  Reageer

  Beleidsambtenaren die werken met de Ladder voor duurzame verstedelijking zijn behoorlijk tevreden over dit ruimtelijke instrument. Ze zien geen noodzaak voor grondige verandering van de Ladder. Wel hebben ze behoefte aan meer duidelijkheid over wanneer en hoe de Ladder precies moet worden toegepast.

 • Het aantal eenpersoonshuishoudens in 2030, bron: CBS/PBL

  CBS en PBL: Bijna overal nog nieuwe woningen nodig

  11 reacties

  Het inwonertal van steden – groot en middelgroot - blijft de komende decennia groeien, met in totaal circa 700.000 mensen tot 2030. Ook buiten de steden neemt de woningbehoefte voorlopig toe: door toename van het aantal alleenwonenden groeit het aantal huishoudens overal, met uitzondering van enkele gemeenten aan de oostgrens van Nederland.

 • Hendrik Jan van Heekplein, het centrum van Enschede

  Enschede winkelt in Duitsland

  Reageer

  Enschedese bestuurders, ambtenaren en ondernemers trekken alles uit de kast om Enschede bij de oosterburen onder de aandacht te brengen als aantrekkelijke winkelstad, voor bezoekers en ondernemers. Met succes. Intensieve campagnes van de gemeente en stichting Enschede Promotie lijken de binnenstad van Enschede te gaan redden van de neerwaartse spiraal van leegstand waar veel middelgrote binnensteden mee worstelen.


 • In zijn boek Naar een eigen ruimtelijke identiteit wil Herman Dekkers, expert ruimtelijke kwaliteit, de discussie op gang brengen over het onderscheidende vermogen van gebieden binnen en buiten de stad.

  Meer doen met eigenheid

  5 reacties

  Voor het onderscheidend vermogen van dorpen, binnensteden en gebieden is ruimtelijke identiteit essentieel. Met enkel welstandsbeleid – veelal verworden tot regelgeving – kom je er niet; schakel hulp van burgers, ondernemers, architecten en politici in om de eigenheid van een gebied te vinden.

 • Tegelijkertijd weet 85 procent van de raadsleden geheel (27,6%) of gedeeltelijk (56,3%) wat de Omgevingswet gaat betekenen voor de inwoners en voor de rol van de raad. Ze willen er al in de huidige raadsperiode mee aan de slag.

  Gemeenteraden willen al van start met Omgevingswet

  Reageer

  Bij bijna 1 op de 5 gemeenteraden is de Omgevingswet nog niet in de raad ter sprake gekomen. Tegelijkertijd weet 85 procent van de raadsleden geheel (27,6%) of gedeeltelijk (56,3%) wat de Omgevingswet gaat betekenen voor de inwoners en voor de rol van de raad. Ze willen er al in de huidige raadsperiode mee aan de slag.

 • Wico Ankersmit

  'Toezicht en bouwkwaliteit niet beter met deze wet'

  5 reacties

  Ook gemeentelijke toezichthouders zijn vóór goede private kwaliteitsborging. Maar ze hebben er geen vertrouwen in dat dat met het huidige wetsvoorstel van minister Stef Blok (Wonen) gaat lukken. Directeur Wico Ankersmit van de Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland reageert op de commotie van afgelopen dagen.

 • Ook directeur Wico Ankersmit van de vereniging uit scherp zijn ongenoegen over de manier waarop de minister de gemeentelijke toezichthouders verwijt al jarenlang hun werk slecht te doen. Incidenten met bouwwerken zijn daarvan het gevolg, stelt Blok. Volgens zowel Schotman als Ankersmit draait Blok daarmee de zaak om: niet de gemeentelijke toezichthouders zijn verantwoordelijk voor het leveren van de kwaliteit in de bouw, maar de bouwer zelf, stellen zij.

  Voorzitter Bouw- en Woningtoezicht stapt op om brief Blok

  12 reacties

  De uitspraak van minister Stef Blok (Wonen) over slecht functionerende gemeentelijke bouw- en woningtoezichthouders (bwt) heeft de verhouding met de vereniging BWT Nederland op scherp gezet. Vrijdag stapte voorzitter Margreet Schotman uit de stuurgroep kwaliteitsborging in de bouw, het overlegorgaan met onder meer het ministerie van Binnenlandse Zaken, de VNG en Bouwend Nederland.

 • Om beter te monitoren en vergelijken hoe gemeenten hun openbare ruimte beheren, heeft kennisorganisatie CROW samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu een model ontwikkeld.

  Beter zicht op ruimtebeheer

  1 reactie

  Om beter te monitoren en vergelijken hoe gemeenten hun openbare ruimte beheren, heeft kennisorganisatie CROW samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu een model ontwikkeld. Proeven met het bundelen van beheerinformatie in Amsterdam en Drechtsteden hebben een bijdrage geleverd aan het model.

   

 • Wethouder Paulus Jansen (SP) pleit voor landelijke monitoring van het effect van vergunningvrij bouwen.

  Vergunningvrij bouwen treft klimaat

  20 reacties

  Dat particulieren tegenwoordig zonder vergunning dakkapellen, aanbouwen en overkappingen kunnen bouwen, is fijn voor de betreffende bewonder, maar slecht voor de leefbaarheid van de wijk. Groen verdwijnt, waterbergend vermogen loopt terug en hittestress neemt toe.

 • Zuid-Holland vindt dat er nog te weinig gebruik wordt gemaakt van de landelijke Beleidslijn Tijdelijke Natuur, waarmee grondeigenaren ontheffing kunnen krijgen van de wettelijke soorten- en gebiedenbescherming. Die ontheffing geeft grondeigenaren de garantie dat ze bouwplannen op termijn mogen uitvoeren, zelfs als er dan beschermde soorten zijn opgedoken.

  Zuid-Holland promoot pop-up natuur

  2 reacties

  De provincie Zuid-Holland wil dat gemeenten en private grondeigenaren meer tijdelijke natuur realiseren op braakliggende gronden. In de provincie is bijna vijfduizend hectare grond kansrijk om als tijdelijk ‘tussenstation’ te dienen voor planten en dieren.

 • De vergunning die door de provincie is afgegeven, is door de rechtbank op diverse punten aangepast. Wakker Dier, een van de eisers, gaat in hoger beroep.

  Limburg in het gelijk met ‘gigastal’

  8 reacties

  De Rechtbank Limburg houdt de omgevingsvergunning voor een megastal voor meer dan 1 miljoen kippen in stand, ondanks gegrond beroep van tegenstanders. De vergunning die door de provincie is afgegeven, is door de rechtbank op diverse punten aangepast. Wakker Dier, een van de eisers, gaat in hoger beroep.

 • Welke gemeente heeft ijzersterke Ladderonderbouwingen voor bestemmingsplannen die stand hielden bij de Raad van State? Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is op zoek naar voorbeelden van een goede toepassing van de Ladder voor duurzame verstedelijking.

  Gezocht: ladderplannen

  1 reactie

  Welke gemeente heeft ijzersterke Ladderonderbouwingen voor bestemmingsplannen die stand hielden bij de Raad van State? Infrastructuur en Milieu is op zoek naar voorbeelden van een goede toepassing van de Ladder voor duurzame verstedelijking. 

 • De bewustwording over krimp is enorm toegenomen, maar beleid is maar mondjesmaat bijgesteld. Dat stelt bestuurskundige Peter Hovens in het e-book Krimpdenken gegroeid, Groeidenken niet gekrompen. “Zelfs na tien jaar aandacht voor dit fenomeen is het woordje ‘krimp’ op sommige plekken nog taboe.” Hovens, die lang werkte als ambtenaar in Maastricht, richtte samen met Wim Derks in 2006 het Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid op.

  Kennis over krimp blijft onbenut

  Reageer

  De bewustwording over krimp is enorm toegenomen, maar beleid is maar mondjesmaat bijgesteld. Dat stelt bestuurskundige Peter Hovens in het e-book Krimpdenken gegroeid, Groeidenken niet gekrompen. “Zelfs na tien jaar aandacht voor dit fenomeen is het woordje ‘krimp’ op sommige plekken nog taboe.” Hovens, die lang werkte als ambtenaar in Maastricht, richtte samen met Wim Derks in 2006 het Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid op.

 • Zonnepanelen, weelderig groen en (rechts) de koffieochtend in het buurthuis van de Kersentuin.

  Bewoners ontwikkelden en beheren zelf duurzame buurt

  3 reacties

  Burgerparticipatie moeizaam? De Utrechtse buurt de Kersentuin telt hooguit een handvol bewoners die níet erg betrokken zijn. Huurders en eigenaren van de bijna honderd woningen beheren de door hen zelf ingerichte openbare ruimte, organiseren activiteiten, houden hun buurthuis schoon en legden een eigen glasvezelnetwerk aan.

 • Ontwerp van het stadskantoor Venlo. Afbeelding: Kraaijvanger

  Stadskantoor Venlo: grootste groene gevel ter wereld

  2 reacties

  Een duurzaamheidsprimeur in Venlo. Het nieuwe stadskantoor, dat dit jaar in gebruik wordt genomen, heeft de grootste groene gevel ter wereld. De gevel zorgt voor een aangenaam binnenklimaat en filtert de buitenlucht van de weg en spoorbaan naast het gebouw.

 • Dat woningcorporaties gemeenten voortaan kunnen passeren bij het verkopen van huurwoningen, ondermijnt de mogelijkheden voor gemeenten om beleid voor hun woningmarkt te maken. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten reageert teleurgesteld op het besluit dat de Tweede Kamer hierover nam.

  Corporatie mag gemeente passeren; VNG niet blij

  2 reacties

  Dat woningcorporaties gemeenten voortaan kunnen passeren bij het verkopen van huurwoningen, ondermijnt de mogelijkheden voor gemeenten om beleid voor hun woningmarkt te maken. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten reageert teleurgesteld op het besluit dat de Tweede Kamer hierover eind vorige week nam.

 • De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van gemeenten tijdens bouwprojecten zijn niet duidelijke vastgelegd in het nieuwe Wetsvoorstel kwaliteitsborging bouwen. Dat stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in reactie op een brief van minister Stef Blok (Wonen).

  Zorgen VNG over aansprakelijkheid tijdens bouw

  3 reacties

  De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van gemeenten tijdens bouwprojecten zijn niet duidelijke vastgelegd in het nieuwe Wetsvoorstel kwaliteitsborging bouwen. Dat stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in reactie op een brief van minister Stef Blok (Wonen).

 • IPO maakt wolvendraaiboek

  Provincies komen met wolvendraaiboek

  7 reacties

  Hoe om te gaan met de wolf? Met een wolvendraaiboek zetten de provincies op een rij wat er moet gebeuren en door wie wanneer in Nederland een wolf wordt gesignaleerd. Provincies zijn zo goed voorbereid in het geval de beschermde diersoort de landsgrens weer passert, meent het Interprovinciaal Overleg IPO.

 • Initiatiefnemers van burgerinitiatieven vinden het moeilijk om met de gemeente in contact te komen en zeggen dat de betrokkenheid van de gebiedsmedewerkers nogal uiteen loopt. Ze willen graag een centraal aanspreekpunt bij de gemeente.

  Burgerinitiatief is geen hobby

  1 reactie

  Gemeenten moeten bewoners die initiatieven ontplooien in de buitenruimte serieus nemen en ondersteunen met expertise.

 • Gemeenten hebben nog weinig aandacht voor de impact die de Omgevingswet heeft op de ambtelijke organisatie en de werkcultuur. Ze benaderen de nieuwe wet voor de leefomgeving vooral instrumenteel en met een ruimtelijk-juridische focus.

  Impact Omgevingswet onderschat

  4 reacties

  Gemeenten hebben nog weinig aandacht voor de impact die de Omgevingswet heeft op de ambtelijke organisatie en de werkcultuur. Ze benaderen de nieuwe wet voor de leefomgeving vooral instrumenteel en met een ruimtelijk-juridische focus. Experts voorzien dat forse aanpassingen van de organisatiestructuur en –cultuur nodig zijn. Maar de gemeentesecretaris – de functionaris die daarmee aan de slag moet - is nog beperkt betrokken bij de voorbereidingen van de stelstelwijziging.

 • Onder ambtenaren heerst angst om fouten te maken. Onzichtbaar zijn is veilig. Maar durven is belangrijker, zegt Nynke Schaaf (eerst ambtenaar, nu "verbinder"). De nieuwe Omgevingswet daagt ambtenaren daartoe uit. 'Sta voor je kennis en keuzes. Dat is je ambtelijke plicht.'

  Ambtenaar, laat je zien en horen

  12 reacties

  Onder ambtenaren heerst angst om fouten te maken. Onzichtbaar zijn is veilig. Maar durven is belangrijker, zegt Nynke Schaaf (eerst ambtenaar, nu "verbinder"). De nieuwe Omgevingswet daagt ambtenaren daartoe uit. 'Sta voor je kennis en keuzes. Dat is je ambtelijke plicht.'

 • R.O.-bestuurders tijdens de deelsessie over de Omgevingswet op het VNG-jaarcongres. Foto: @MarijePloeg

  R.O.-feestje Omgevingswet risico voor integraliteit

  1 reactie

  In grote meerderheid zijn het ruimtelijke ordenaars die de grote stelselwijziging bij gemeenten aan het voorbereiden zijn, blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en Antea Group onder gemeenteambtenaren. Een risico voor het integrale gedachtengoed van de nieuwe wet voor de leefomgeving.

 • De provincies moeten met het rijk nieuwe afspraken maken over hoe meerjarige restauraties van grote monumenten wordt bekostigd. Dat moet problemen zoals met de Arnhemse Eusebiuskerk voorkomen. Daarvoor pleit erfgoedvereniging Heemschut in een brief aan minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

  'Nieuwe afspraken nodig over financiering monumenten'

  4 reacties

  De provincies moeten met het rijk nieuwe afspraken maken over hoe meerjarige restauraties van grote monumenten wordt bekostigd. Dat moet problemen zoals met de Arnhemse Eusebiuskerk voorkomen. Daarvoor pleit erfgoedvereniging Heemschut in een brief aan minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 'De pot voor monumenten is veel te klein.'

 • Met de Omgevingswet veranderen de rollen van de overheid en de burger. Maar wat is de rol van de gemeenteraad?

  Wat is rol van de raad in Omgevingswet?

  3 reacties

  Met de Omgevingswet veranderen de rollen van de overheid en de burger. Maar wat is de rol van de gemeenteraad? Bij de voorbereidingen voor de invoering van de Omgevingswet is daarover nog veel onduidelijk. Bij raadsleden zelf, maar ook bij wethouders.

 • Vaak loopt het contact tussen inwoners en de gemeente niet goed, constateert de ombudsman. Inwoners kunnen in de Bomenwijzer zien wat zij kunnen doen met een klacht over een boom, wat ze van de gemeente mogen verwachten en wat van de Nationale ombudsman.

  Wijzer voor conflict over bomen

  Reageer

  Wat mag een burger verwachten van de gemeente bij schade of overlast door een boom? Regelmatig wordt de Nationale ombudsman ingeschakeld bij conflicten hierover. Te vaak eigenlijk, vindt de ombudsman. In de onlangs uitgebrachte Bomenwijzer geeft hij gemeenten belangrijke tips, zoals: kom afspraken na.

 • In Noord-Nederland is zowel ecologische als sociaaleconomische duurzaamheid nog ver te zoeken. Armoede en werkloosheid vragen om urgent beleid, maar ook op milieugebied is aanvullend beleid nodig van provincies, gemeenten, waterschappen en het bedrijfsleven. Dat constateren onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

  Noord-Nederland nog lang niet duurzaam

  Reageer

  In Noord-Nederland is zowel ecologische als sociaaleconomische duurzaamheid nog ver te zoeken. Armoede en werkloosheid vragen om urgent beleid, maar ook op milieugebied is aanvullend beleid nodig van provincies, gemeenten, waterschappen en het bedrijfsleven. Dat constateren onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

 • Waterschappen investeren flink in klimaatmaatregelen en hoogwaterbescherming én liggen op koers met de kostenbesparing die waterbeheerders en drinkwaterbedrijven hebben afgesproken. Inwoners waren afgelopen jaar minder kwijt en watergebruik en -beheer. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage over de uitvoering van het waterbeleid, de ‘Staat van Ons Water 2015’.

  Verantwoording waterschappen: op koers met besparing

  Reageer

  Waterschappen investeren flink in klimaatmaatregelen en hoogwaterbescherming én liggen op koers met de kostenbesparing die waterbeheerders en drinkwaterbedrijven hebben afgesproken. Inwoners waren afgelopen jaar minder kwijt en watergebruik en -beheer. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage over de uitvoering van het waterbeleid, de ‘Staat van Ons Water 2015’. Voorzitter Hans Oosters van de Unie van Waterschappen licht toe.

 • Hbo-instellingen en universiteiten bereiden toekomstige professionals in de leefomgeving nog veel te weinig voor op de nieuwe wet. Dat constateert het Netwerk Jong Leefomgeving, waarin jonge professionals die zich bezighouden met de fysieke leefomgeving zijn verenigd.

  ‘Onderwijs doet te weinig met Omgevingswet’

  2 reacties

  De Omgevingswet is nog niet goed doorgedrongen in het hoger onderwijs. Hbo-instellingen en universiteiten bereiden toekomstige professionals in de leefomgeving nog veel te weinig voor op de nieuwe wet. Dat constateert het Netwerk Jong Leefomgeving, waarin jonge professionals die zich bezighouden met de fysieke leefomgeving zijn verenigd.

 • De bouw van vrijesectorhuurwoningen blijft de komende jaren nog behoorlijk achter bij de vraag. Gemeenten verwachten hooguit de helft te kunnen (laten) realiseren van de behoefte die er naar hun inschatting is aan huurwoningen boven de huursubsidiegrens.

  Bouw vrije sector blijft achter in gemeenten

  1 reactie

  De bouw van vrijesectorhuurwoningen blijft de komende jaren nog behoorlijk achter bij de vraag. Gemeenten verwachten hooguit de helft te kunnen (laten) realiseren van de behoefte die er naar hun inschatting is aan huurwoningen boven de huursubsidiegrens.

 • Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) houdt op woensdag 25 mei een academielezing in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Hoogleraar Rob Kitchin (National University of Ireland Maynooth) legt uit hoe smart city-beloftes waargemaakt kunnen worden en hoe risico’s op negatieve gevolgen minimaal blijven.

  Lezing over beloftes smart city

  Reageer

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) houdt op woensdag 25 mei een academielezing in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Hoogleraar Rob Kitchin (National University of Ireland Maynooth) legt uit hoe smart city-beloftes waargemaakt kunnen worden en hoe risico’s op negatieve gevolgen minimaal blijven.

 • Vluchtelingen met een verblijfsvergunning verdringen in zes van de tien gemeenten andere woningzoekenden. In sommige gemeenten wordt op dit moment de helft van alle beschikbare woningen toegewezen aan statushouders.

  Een op drie vrije woningen naar statushouder

  Reageer

  Vluchtelingen met een verblijfsvergunning verdringen in zes van de tien gemeenten andere woningzoekenden. In sommige gemeenten wordt op dit moment de helft van alle beschikbare woningen toegewezen aan statushouders.

 • Foto: COA

  Gemeenten: Meer lokale regie rond vluchtelingen

  Reageer

  Het rijk moet gemeenten meer zeggenschap geven over de opvang en huisvesting van vluchtelingen. De roep om regie weerklinkt uit een peiling onder wethouders en ambtenaren van – vooral kleine en middelgrote – gemeenten. Ze willen ruimte voor kleinschalige noodopvang en flexibiliteit om snel creatieve huisvesting te realiseren.

 • Foto: COA

  CDA vraagt steun voor gemeenten bij statushouders

  1 reactie

  CDA-Kamerleden dringen er bij het kabinet op aan om gemeenten nog beter te helpen bij het huisvesten van statushouders. In reactie op onderzoeksuitkomsten van Binnenlands Bestuur over verdringing op de woningmarkt, wil het CDA meer steun voor gemeenten bij hun huisvestingstaak voor vluchtelingen.

 • Vluchtelingen met een verblijfsvergunning verdringen in zes van de tien gemeenten andere woningzoekenden, vooral starters en gewone woningzoekenden zonder urgentie. Dat blijkt uit een peiling van Binnenlands Bestuur en Companen, adviesbureau voor woningmarkt en leefomgeving.

  Een derde vrije woningen naar statushouders

  21 reacties

  Vluchtelingen met een verblijfsvergunning verdringen in zes van de tien gemeenten andere woningzoekenden, vooral starters en gewone woningzoekenden zonder urgentie. In sommige gemeenten wordt op dit moment de helft van alle beschikbare woningen toegewezen aan statushouders. Gemiddeld gaat het om 32 procent. 

 • Een landelijk team gaat komend jaar samen met gemeenten in kaart brengen hoe en waar er vierkante meters uit de markt kunnen worden genomen.

  53 gemeenten en regio's sluiten Retaildeal

  2 reacties

  Om hun winkelgebied te versterken hebben donderdag 53 gemeenten en regio's hun handtekening gezet onder een Retaildeal. Minister Henk Kamp van Economische Zaken kondigde gelijktijdig aan dat een landelijk team komend jaar samen met gemeenten in kaart brengt hoe en waar er vierkante meters uit de markt kunnen worden genomen.

 • Werkzaamheden in het centrum van Almelo.

  Drie bruggen in het centrum, heb je die echt nodig?

  4 reacties

  Hoe gemeenten hun eigendommen in de openbare ruimte beter kunnen beheren? De duurzame trend van “ontspullen” is een oplossing: heb je al die bruggen echt nodig? Tips uit Almelo.

 • Ook is een tool ontwikkeld die gemeenten inzage geeft in de regionale verdeling van corporatiebezit, het aantal huishoudens per gemeenten en de onderlinge woningmarktverbanden tussen de verschillende gemeenten.

  Inzicht in geld corporaties

  3 reacties

  Minister Stef Blok (Wonen) gaat gemeenten informeren over de financiële mogelijkheden van hun woningcorporaties. Voor de zomer krijgen zij een kengetal, waarmee ze een indicatie krijgen van de investeringsruimte van corporaties.

 • De koepelorganisaties VNG, IPO, Unie van Waterschappen en het rijk zijn het eens over de kosten- en batenverdeling van de Omgevingswet.

  Verdeling kosten Omgevingswet rond

  3 reacties

  De koepelorganisaties VNG, IPO, Unie van Waterschappen en het rijk zijn het eens over de kosten- en batenverdeling van de Omgevingswet. Gemeenten betalen jaarlijks zeventig procent van de uitvoeringskosten van het nieuwe stelsel, zo is afgesproken in een verdeelsleutel, met een maximum van veertig miljoen euro per jaar. Er komt geen korting op het Gemeente- en Provinciefonds.

 • Het blijkt dat gemeenten die samenwerken een beter scheidingsresultaat en minder restafval per inwoner hebben. Hoe intensiever de beleidssamenwerking, hoe beter de afvalprestatie, concluderen Robert Schouten en Paul de Bruin, beiden directeur van IPR Normag, dat het onderzoek uitvoerde.

  Samen veel minder afval

  5 reacties

  Om hun afvalprestatie te verbeteren, zouden gemeenten veel meer moeten samenwerken op afvalgebied. En dan niet alleen samen inzamelen, maar vooral samen een visie ontwikkelen en daar maatregelen op afstemmen. De resultaten zijn significant beter. 

 • Nog steeds heeft de gemeenteraad het laatste woord over collegevoorstellen, maar dat kan niet klakkeloos worden uitgesproken. De advocaat verwijst naar twee recente RvS-uitspraken.

  Laatste woord voor ...

  Reageer

  Een gemeenteraad die een collegevoorstel over een ruimtelijk project wil afschieten, zal dat zorgvuldig moeten motiveren, anders vernietigt de Raad van State (RvS) zo’n raadsbesluit. Apeldoorn ging vorige week bijna de mist in. In een opiniestuk op de website van Binnenlands Bestuur legt bestuursrechtadvocaat Hugo Doornhof van AKD uit dat recente jurisprudentie de spelregels heeft aangescherpt.

 • Onteigening gebeurt straks niet meer door de Kroon; gemeenten en provincies kunnen daar zelf over besluiten. Dat wordt mogelijk door een aanpassing van de Onteigeninsgwet, die op gaat in de Omgevingswet.

  Gemeenten blij met versimpelen onteigening

  1 reactie

  Onteigening gebeurt straks niet meer door de Kroon; gemeenten en provincies kunnen daar zelf over besluiten. Dat wordt mogelijk door een aanpassing van de Onteigeninsgwet, die op gaat in de Omgevingswet. Gemeenten en provincies zijn blij met de vereenvoudiging, maar hebben nog wel wat vragen.

 • De elektrische bus die sinds vorig jaar proefrijdt in Maastricht.

  Provincies: in 2025 nieuwe bussen uitstootvrij

  2 reacties

  Binnen negen jaar zijn alle nieuwe bussen in het openbaar vervoer vrij van schadelijke uitlaatgassen. Uiterlijk in 2030 rijden daarnaast ook alle oude dieselbussen zonder emissie. De provincies, de vervoerregio’s en staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) hebben dit afgesproken in het Bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer.

 • De Limburgse gemeenten en de provincie maken verregaande afspraken over onderlinge afstemming rondom wonen, werken, winkelen en recreëren. Zo stelt Limburg zwaardere eisen aan de Ladder voor duurzame verstedelijking.

  Eén visie voor wonen, werken, winkelen in heel Limburg

  1 reactie

  De Limburgse gemeenten en de provincie maken verregaande afspraken over onderlinge afstemming rondom wonen, werken, winkelen en recreëren. Zo stelt Limburg zwaardere eisen aan de Ladder voor duurzame verstedelijking.

 • Een vluchtelingenwoning levert extra energie voor een eengezinswoning. Ontwerp Bureau Zondag / dNA, Delft

  Ruim 350 ideeën voor huisvesten asielzoekers

  5 reacties

  Terwijl gemeenten, rijk en COA weer hevig in debat zijn over de oorzaken van het gebrek aan woonruimte voor asielzoekers, is ondertussen aan creatieve oplossingen geen gebrek. De prijsvraag voor innovatieve oplossingen om asielzoekers te huisvesten heeft 366 inzendingen opgeleverd. Rijksbouwmeester Floris Alkemade maakte gisteren bekend welke twaalf genomineerden hun idee mogen uitwerken tot een ontwerp.

 • Gemeenten moeten woningeigenaren actief ondersteunen bij het saneren van asbestdaken. De huizenmarkt dreigt anders te worden verstoord door 'uitstelgedrag' van eigenaren met een asbestdak.

  ‘Help burger bij saneren asbestdak’

  Reageer

  Gemeenten moeten woningeigenaren actief ondersteunen bij het saneren van asbestdaken. De huizenmarkt dreigt anders te worden verstoord door 'uitstelgedrag' van eigenaren met een asbestdak.

 • Het grotestedennetwerk G32 steunt een pleidooi van de bouwsector om een einde te maken aan de zogenoemde ‘rode contouren’, de harde grens waarbuiten gemeenten niet mogen bouwen. In het essay Geef wonen de ruimte! presenteren bestuurders van steden en grote investeerders hun gezamenlijke visie op het woonruimtevraagstuk.

  G32 wil bouwen; exit ‘rode contouren’

  13 reacties

  Het grotestedennetwerk G32 steunt een pleidooi van de bouwsector om een einde te maken aan de zogenoemde ‘rode contouren’, de harde grens waarbuiten gemeenten niet mogen bouwen. In het essay Geef wonen de ruimte! presenteren bestuurders van steden en grote investeerders hun gezamenlijke visie op het woonruimtevraagstuk. Alleen G32-gemeente Venlo onderschrijft de visie niet.

 • Dat kan wel eens gaan kantelen: gemeenten verwachten de komende jaren een piek aan vervangingsinvesteringen voor wegen, riolering, openbare voorzieningen en groen, maar hebben nog geen goed beeld van de kosten. Dat gaat de burger merken.

  Burger merkt (nog) weinig van bezuiniging leefomgeving

  1 reactie

  Ondanks bezuinigingen in de openbare ruimte zijn inwoners nog steeds behoorlijk tevreden over hun woon- en leefomgeving. Dat kan wel eens gaan kantelen: gemeenten verwachten de komende jaren een piek aan vervangingsinvesteringen voor wegen, riolering, openbare voorzieningen en groen, maar hebben nog geen goed beeld van de kosten. Dat gaat de burger merken.

 • Door de grootschalige wijkontwikkeling in de jaren zestig, zeventig en tachtig van de vorige eeuw, zijn inmiddels veel wegen, parken, rioleringen en andere voorzieningen aan vervanging toe. Middels een online vragenlijst zijn ambtenaren die zich bezighouden met openbare ruimte en financiën ondervraagd over de stand van zaken in hun gemeente.

  Vervangingspiek in openbare ruimte op til

  6 reacties

  Negen op de tien gemeenten verwachten tot 2030 een piek aan vervangingsinvesteringen voor wegen, riolering, parken en andere voorzieningen in de openbare ruimte. Bijna de helft heeft er onvoldoende geld voor gereserveerd.

 • De decentrale overheden zijn blij met de Omgevingswet, denkt minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu, VVD). Zelf is ze tevreden over het verloop van het wetgevingsproces en de brede steun die ze wist te verwerven, zegt ze in een interview met Binnenlands Bestuur. ‘We hebben veel geïnvesteerd in het betrekken van partijen. Dat betekent ook af en toe iets inleveren.’

  Schultz: 'Decentrale overheden blij met Omgevingswet'

  3 reacties

  De decentrale overheden zijn blij met de Omgevingswet, denkt minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu, VVD). Zelf is ze tevreden over het verloop van het wetgevingsproces en de brede steun die ze wist te verwerven, ook deze week weer in de Eerste Kamer. De inhoud van de wet - het veelomvattende terrein van de leefomgeving - vraagt ook om brede steun, zegt ze in een interview met Binnenlands Bestuur. ‘We hebben daarom veel geïnvesteerd in het betrekken van partijen. Dat betekent ook af en toe iets inleveren.’

 • De Eerste Kamer heeft met ruime meerderheid ingestemd met de Omgevingswet. Met een motie heeft de Senaat vastgelegd dat omgevingsvergunningen voor onomkeerbare activiteiten niet na twee, maar na vier weken in werking mogen treden.

  Omgevingswet: 4 weken halt voor onomkeerbaar besluit

  Reageer

  De Eerste Kamer heeft vanmiddag met ruime meerderheid ingestemd met de Omgevingswet. Met een motie heeft de Senaat vastgelegd dat omgevingsvergunningen voor onomkeerbare activiteiten niet na twee, maar na vier weken in werking mogen treden.

 • Gemeenten en woningcorporaties hebben voor minstens 85 procent van hun huurwoningen prestatieafspraken gemaakt. De afspraken gaan over onderwerpen als betaalbaarheid, doelgroep en kwaliteit. Het thema garantstelling komt het minst naar voren. Dat blijkt uit een nieuwe onlinetool waarin alle prestatieafspraken – en de ontbrekende – in beeld zijn gebracht.

  Naming and shaming met database prestatieafspraken

  1 reactie

  Gemeenten en woningcorporaties hebben voor minstens 85 procent van hun huurwoningen prestatieafspraken gemaakt. De afspraken gaan over onderwerpen als betaalbaarheid, doelgroep en kwaliteit. Het thema garantstelling komt het minst naar voren. Dat blijkt uit een nieuwe onlinetool waarin alle prestatieafspraken – en de ontbrekende – in beeld zijn gebracht.

 • Ambities lopen vaak niet in de pas met noodzakelijke aanpassingen in de organisatie en in werkprocessen. Ook ontbreekt in veel gemeenten geld om klimaatbestendige investeringen in de openbare ruimte te doen.

  'Klimaatadaptatie: kloof tussen ambities en uitvoering'

  Reageer

  Gemeenten worstelen met klimaatadaptatie. Ambities lopen vaak niet in de pas met noodzakelijke aanpassingen in de organisatie en in werkprocessen. Ook ontbreekt in veel gemeenten geld om klimaatbestendige investeringen in de openbare ruimte te doen.

 • De Omgevingswet kan rekenen op brede steun in de Eerste Kamer. Daarvoor moest minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) wel enkele toezeggingen doen. Participatie voor burgers moet beter worden verankerd en onomkeerbare omgevingsbesluiten mogen pas vier weken na het besluit in werking treden.

  Senaat steunt Omgevingswet; slijpt scherp randje weg

  Reageer

  De Omgevingswet kan rekenen op brede steun in de Eerste Kamer. Daarvoor moest minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) dinsdag wel enkele toezeggingen doen. Participatie voor burgers moet beter worden verankerd en onomkeerbare omgevingsbesluiten mogen pas vier weken na het besluit in werking treden.

 • Vooral over de onderwerpen participatie en rechtsbescherming voor burgers, de eigen afwegingsruimte voor gemeenten en de financiering hebben veel partijen nog kritische vragen en opmerkingen.

  Rechtsbescherming Omgevingswet knelpunt in Senaat

  3 reacties

  De Eerste Kamer verlangt nog diverse verbeteringen aan de Omgevingswet. Vooral over de onderwerpen participatie en rechtsbescherming voor burgers, de eigen afwegingsruimte voor gemeenten en de financiering hebben veel partijen nog kritische vragen en opmerkingen.

 • Uit onderzoek naar verrichte renovaties en herbestemmingen concludeert Van Duijn dat die negatieve effecten worden gekeerd: de prijzen van de woningen stijgen naar een niveau dat vergelijkbaar is met soortgelijke buurten. In de grotere binnensteden kunnen de woningen zelfs meer waard worden dan vergelijkbare huizen in de stad.

  Erfgoed geeft prijs van huis een lift

  Reageer

  Wat te doen met oude fabrieken, loodsen en schoorsteenpijpen in bewoond gebied? Met hun vervallen staat hebben ze een negatieve uitstraling op de omgeving. Slopen is een optie, maar renoveren ook: een tweede leven voor industrieel erfgoed zorgt voor stijgende huizenprijzen.

 • In een motie van GroenLinks roept de Kamer de regering op om ervoor te zorgen dat gemeenten handvatten krijgen om daadwerkelijk integrale besluiten over de leefomgeving te kunnen nemen, met oog voor gezondheid en duurzaamheid.

  Kamer schiet gemeenten te hulp bij Omgevingswet

  5 reacties

  De Tweede Kamer voorziet grote problemen bij de implementatie van de Omgevingswet. In een motie van GroenLinks roept de Kamer de regering op om ervoor te zorgen dat gemeenten handvatten krijgen om daadwerkelijk integrale besluiten over de leefomgeving te kunnen nemen, met oog voor gezondheid en duurzaamheid. Een motie van de SP voor betere afstemming met de wet VTH is unaniem aanvaard.

 • Ondernemers hebben binnen lokale winkel- en horecaregels veel meer ruimte voor vernieuwende initiatieven dan zij zelf denken. Dat blijkt uit een pilot van twaalf koplopergemeenten, ondernemers en Platform31. Halverwege de looptijd van de pilot constateert Platform31 dat vernieuwende winkel- en horecaconcepten vaker passen of passend te maken zijn binnen bestaande gemeentelijke regels dan bij aanvang van de pilot werd vermoed.

  Retailregels: oogje dicht loont

  2 reacties

  Ondernemers hebben binnen lokale winkel- en horecaregels veel meer ruimte voor vernieuwende initiatieven dan zij zelf denken. Belangrijk is vooral dat gemeenten bereid zijn om regels flexibel toe te passen.

 • Bij gemeenten bestaat nog veel onduidelijkheid en onwetendheid over de nieuwe Woningwet. Over regelgeving en de regierol van gemeenten is nog veel onbekend. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau BMC.

  Woningwet nog niet goed geland bij gemeenten

  2 reacties

  Bij gemeenten bestaat nog veel onduidelijkheid en onwetendheid over de nieuwe Woningwet. Over regelgeving en de regierol van gemeenten is nog veel onbekend. Juridische en financiële kennis is verre van optimaal en ambtenaren zijn nog niet toegerust met nieuwe vaardigheden om als relatiemanager op te treden in het contact tussen gemeente, corporaties en huurders.

 • Met de City Deal Klimaatadaptatie spreken de partijen uit dat zij de komende vier jaar een praktijkleeromgeving voor innovatie willen zijn, met als doel de steden klimaatbestendig en waterveilig te maken voor de toekomst.

  Steden helpen elkaar met klimaatadaptatie

  1 reactie

  Vijf steden en drie waterschappen sluiten deze week een City Deal om samen te experimenteren met een klimaatbestendige inrichting van het stedelijk gebied.

 • Zo staat de Geertruida-hoeve uit 1850, een rijksmonument in Nieuwerkerk aan den IJssel, er nu bij. Acht jaar geleden was de boerderij nog in prima staat. Foto: Frank de Roo.

  ‘Gemeenten moeten handhaven voor behoud monumenten’

  Reageer

  Erfgoedvereniging Heemschut vindt dat gemeenten te weinig doen om monumenteigenaren te dwingen tot onderhoud. Volgens de vereniging, die zich inzet voor behoud van monumentaal erfgoed in Nederland, worden diverse historische boerderijen en woonhuizen met verval of sloop bedreigd.

 • Hans Slingerland van Bemmelen, jurist en voormalig topambtenaar op diverse consulaten en ambassades, dient klacht in tegen burgemeester Van der Werff van Noordoostpolder.

  Noordoostpolder nog niet klaar met noodbevel

  5 reacties

  Bij de gemeente Noordoostpolder is een klacht ingediend tegen burgemeester Aucke van der Werff, vanwege het noodbevel in Luttelgeest. De burgemeester had dat zware middel niet mogen inzetten tegen journalisten die verslag wilden doen van een informatieavond over de komst van een asielzoekerscentrum. Dat stelt Hans Slingerland van Bemmelen, jurist en voormalig topambtenaar op diverse consulaten en ambassades, in dagblad de Stentor.

 • Hoe een bewoner voor het plaatsen van een boekenkastje in de straat, naar de vergunningen voor bruggen en schoolgebouwen werd verwezen....

  Burgerparticipatie: goede ambities en foute reflexen

  1 reactie

  Zelf wel eens een aanvraag ingediend bij uw gemeente? Van ambtenaar achter de schermen even burger voor de balie geworden? Een interessante manier om burgerparticipatie eens vanuit de inwoner te bezien.

 • Kleine gemeenten blijven achter; zij missen de expertise om aandacht te geven aan duurzaam inkopen. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door Telos (maker van de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten), Tilburg University, en VNG International, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

  Duurzame inkoop: steden op 1

  Reageer

  De grote steden en grote centrumgemeenten zijn het meest ambitieus als het gaat om duurzaam inkopen. Grote gemeenten zijn ook beter dan de kleinere in staat interne regie te voeren op het meenemen van duurzame criteria bij inkoop- en aanbestedingsbeslissingen.

 • De voorgenomen aanpassing van minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) om het onderzoek naar de regionale behoefte van nieuwe bouwplannen te vereenvoudigen, is geen verbetering, stelt Friso de Zeeuw.

  ‘Gemeente moet niet op stoel markt gaan zitten’

  2 reacties

  Met de nieuwe ladder voor duurzame verstedelijking moeten gemeenten niet op de stoel van marktpartijen gaan zitten. De voorgenomen aanpassing van minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) om het onderzoek naar de regionale behoefte van nieuwe bouwplannen te vereenvoudigen, is geen verbetering, stelt Friso de Zeeuw. ‘Moet de overheid nou nut en noodzaak van de komst van een koffiehuisje gaan aantonen?’

 • Watermolens, stoomgemalen en oude sluizen, maar ook restanten van dijkdoorbraken en sporen van oude kreken; waterschapsmonumenten vind je overal in het Nederland, stellen Fred Sanders en Peter Vonk van de Algemene Waterschpaspartij (AWP). Maar ze kunnen geen officiele status krijgen. Dat moet veranderen, vinden zijn.

  ‘Hoog tijd voor instellen van waterschapsmonumenten’

  1 reactie

  De waterschappen zorgen goed voor de monumenten van rijk, provincie en gemeenten in hun bezit. Maar wat ontbreekt is de mogelijkheid om eigen waterschapsmonumenten aan te wijzen. Het is hoog tijd dat dat verandert, bepleiten twee hoofdingelanden van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

 • Haarlem huurde een externe trainer in om met frisse blik in kaart te brengen wat al dan niet succesvol was geweest aan experimenten met buurtinitiatieven. Hij sprak daarvoor met alle betrokkenen van binnen en buiten het stadhuis. Dat leverde een schat aan informatie over welke processen en modellen passen bij welk type bewonersgroep en initiatief.

  Haarlemse cursus: luisteren naar de stad

  Reageer

  Burgerparticipatie is niet meer weg te denken uit gemeentelijke plannen. Althans, in theorie. Maar wat gebeurt er in de praktijk? Komende tijd onderzoekt Binnenlands Bestuur hoe ambtenaren en bestuurders de burger betrekken. Haarlem ontwikkelde er een cursus voor.

 • Veel gemeenten proberen eigenhandig leegstand in kaart te brengen en ook provincies zien vanuit hun regierol het toenemende belang van vastgoedinformatie.

  Leegstand niet in kaart

  1 reactie

  Voor gemeenten en vastgoedbeheerders is het op dit moment praktisch onmogelijk om exact in kaart te brengen welke panden leegstaan. Informatie daarover bevindt zich in diverse bronnen, die onderling niet te koppelen zijn of zelfs niet volledig openbaar zijn. Dat blijkt uit onderzoek van het Kadaster en Geonovum.

 • Bewoners hebben over herinrichting van hun straat uitvoerig met gemeente en aannemer overlegd. Foto: www.willemskwartiernijmegen.nl

  Nijmegen: aanbesteden op plezier

  2 reacties

  Nijmegen was helemaal klaar met aanbestedingen die uitmonden in discussie met de aannemer, meerkosten voor de stad en onvrede over kwaliteit. De projectleider openbare ruimte bedacht een betere methode: gelijkwaardig samenwerken.

 • In een brief aan de Eerste Kamer roept een groep van 150 raadsleden op om de Omgevingswet aan te passen. Volgens hen wordt de lokale autonomie uitgehold, onder andere door de Crisis- en Herstelwet en de rijkscoördinatieregeling voor windmolens.

  ‘Senaat moet uithollen lokale autonomie stoppen’

  10 reacties

  In een brief aan de Eerste Kamer roept een groep van 150 raadsleden op om de Omgevingswet aan te passen. Volgens hen wordt de lokale autonomie uitgehold, onder andere door de Crisis- en Herstelwet en de rijkscoördinatieregeling voor windmolens. Deze ontwikkeling moet in de Omgevingswet worden gestopt, stelt het Raadsledeninitiatief Lokale Autonomie.

 • Het RIVM stelt voor om het proces van vergunningverlening op te knippen in stappen. Na een eerste snelle beoordeling van de effecten van ruimtelijke plannen op de leefomgeving, wordt duidelijk of er meer informatie nodig is.

  RIVM: ‘Vergunning in stappen is goedkoper'

  1 reactie

  De vergunningafhandeling kan ruimtelijke projecten kan een stuk sneller en goedkoeper als gemeenten, provincies en waterschappen een stapsgewijze aanpak kiezen. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) adviseert het ministerie van Infrastructuur en Milieu om dat in de Omgevingswet te regelen.

 • Omgevingsplan Alphen aan den Rijn: flexibele functies voor een deel van het industrieterrein.

  Alphen en Boekel eerste met omgevingsplan

  1 reactie

  Trots melden deze week twee gemeenten dat zij als eerste een omgevingsplan ter inzage leggen. Boekel en Alphen aan den Rijn draaien mee in een pilot om te experimenteren met het nieuwe instrument van de Omgevingswet.

 • Het nieuwe stadhuis van Almelo.

  Almelo duurzaamste stadhuis, maar wie volgt?

  2 reacties

  Almelo heeft het duurzaamste gemeentehuis van Nederland, zo maakte certificeringsorganisatie Dutch Green Building Council (DGBC) vorige week bekend. Het nieuwe, opvallende gebouw scoort goed op de negen onderdelen van duurzaamheid die voor het BREEAM-NL keurmerk worden gehanteerd. Ook het stadskantoor in Rotterdam centrum (Timmerhuis) gooit hoge ogen.

 • De cultuurverandering die nodig is voor werken met een integrale omgevingsvisie gaat niet snel genoeg, het participatieproces is een worsteling en langetermijnvisies botsen met actuele lokale opgaven. Dat blijkt uit de analyse van de pilot omgevingsvisie in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

  Weinig optimisme cultuurverandering Omgevingswet

  6 reacties

  De cultuurverandering die nodig is voor werken met een integrale omgevingsvisie gaat niet snel genoeg, het participatieproces is een worsteling en langetermijnvisies botsen met actuele lokale opgaven. Dat blijkt uit de analyse van de pilot omgevingsvisie in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 • De Friese hoofdstad won de verkiezing die jaarlijks wordt georganiseerd door Binnenlands Bestuur

  Leeuwarden best bestuurde overheid

  2 reacties

  De gemeente Leeuwarden is door de lezers van Binnenlands Bestuur uitgeroepen tot best bestuurde decentrale overheidsorganisatie 2015. De gemeente versloeg daarmee enkele genomineerde grote steden, een provincie en het Friese waterschap.

 • Dat blijkt uit een analyse door Alterra Wageningen in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het PBL presenteert eind dit jaar een evaluatie van het Natuurpact,

  Grote verschillen in natuuruitgaven provincies

  4 reacties

  Tussen provincies bestaan grote verschillen in de eigen extra uitgaven voor natuur. Zo stelt Overijssel jaarlijks bijna 43 miljoen eigen geld beschikbaar, terwijl dat in Friesland en Noord-Holland minder dan 1 miljoen is. De nieuwe Noord-Hollandse coalitie schrapte de extra uitgaven voor natuur die eerder waren vastgesteld.

 • Dat stelt Peter Glas, vertrekkend voorzitter van de Unie van Waterschappen (UvW) in een interview in Binnenlands Bestuur. Volgens hem voert Nederland 'halfslachtig beleid' en hobbelt de politieke elite achter wetenschap en innovaties aan.

  ‘Overheid moet echt kiezen voor duurzaam’

  2 reacties

  Nederland staat met halfslachtig beleid de ommekeer naar een echt duurzame samenleving in de weg. ‘Voor dit vraagstuk hebben we leiderschap nodig dat je op dit moment meer ziet bij industriële dan politieke leiders.’

 • Overheden die straks met de Omgevingswet gaan werken, moeten op tijd beginnen met het voorbereiden van de uitvoering, aldus de initiatiefnemers.

  Omgevingswet vraagt om actie

  Reageer

  Lokale bestuurders moeten nu in actie komen om het ambtelijk apparaat klaar te stomen voor de Omgevingswet. Zeven bestuurders van gemeenten, provincies en een waterschap vertellen in een online publicatie hoe zij hieraan werken. ‘Iedereen moet straks de dikke pillen met regeltjes durven loslaten’, stelt René Peerenboom, wethouder in Uden.

 • Per project oordeelt een team van vrijwillige beoordelaars over toekenning van geld. Er komt geen ambtenaar meer aan te pas, zegt Bram Talman.

  Inwoners Gouda verdelen zelf subsidiepot

  9 reacties

  Inwoners van Gouda bepalen voortaan zelf waaraan de 240.000 euro gemeenschapsgeld voor stadsinitiatieven wordt besteed. De raad geeft hen volledige zeggenschap over alle buurtsubsidies, van straatbarbecues tot muziekfestivals.

 • De nieuwe voorzitter van de Unie van Waterschappen (UvW), Hans Oosters, wil een eind aan de terugkerende discussie over het bestaansrecht van de waterschappen. Waterschappen moeten juist meer ruimte krijgen om hun taken uit te voeren. Dat zegt Oosters in een interview met Binnenlands Bestuur, dat deze week in het magazine verschijnt.

  ‘Einde aan discussie bestaansrecht waterschappen’

  31 reacties

  De nieuwe voorzitter van de Unie van Waterschappen (UvW), Hans Oosters, wil een eind aan de terugkerende discussie over het bestaansrecht van de waterschappen. Waterschappen moeten juist meer ruimte krijgen om hun taken uit te voeren. Dat zegt Oosters in een interview met Binnenlands Bestuur, dat deze week in het magazine verschijnt.

 • In acht provincies klinkt duidelijk en concreet verzet tegen nieuw winkelaanbod dat de centrumgebieden bedreigt. Alleen in de drie noordelijke provincies en Zeeland is het oorverdovend stil, constateert Cees-Jan Pen, lector Brainport bij Fontys Hogescholen.

  Ommekeer provincies bij aanpak leegstand

  1 reactie

  Steeds meer provincies verzetten zich tegen nieuwe winkelplannen in de buitengebieden, zoals outlets en megasportwinkels en -supermarkten. In acht provincies klinkt duidelijk en concreet verzet tegen nieuw winkelaanbod dat de centrumgebieden bedreigt. Alleen in de drie noordelijke provincies en Zeeland is het oorverdovend stil, constateert Cees-Jan Pen, lector Brainport bij Fontys Hogescholen.

 • De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) mag ertoe besluiten om brieven van een veelschrijver niet in behandeling te nemen. Maar gijzeling van de ondernemer die de Wet openbaarheid bestuur (Wob) misbruikt, is volgens de Rotterdamse rechtbank een te zwaar middel.

  Omgevingsdienst mag Wob-misbruiker niet gijzelen

  6 reacties

  De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) mag ertoe besluiten om brieven van een veelschrijver niet in behandeling te nemen. Maar gijzeling van de ondernemer die de Wet openbaarheid bestuur (Wob) misbruikt, is volgens de Rotterdamse rechtbank een te zwaar middel. Die uitspraak is strijdig met een uitspraak in een zaak die de gemeente Dordrecht tegen dezelfde man aanspande. ‘Gemeenten staan met lege handen. Een wetswijziging is dringend nodig’, zegt woordvoerder Mark Benjamin namens OZHZ en gemeente Dordrecht.

 • Dat stelt GertJan Nijpels, burgemeester van de gemeente Opmeer en lid van de VNG-commissie Onderwijs, Cultuur en Sport.

  'Samen werken aan betere schoolgebouwen'

  6 reacties

  Gemeenten, schoolbesturen en rijk eens op houden met praten over gedeelde verantwoordelijkheden als het om de kwaliteit van schoolgebouwen gaat. De kwaliteitsverbeteringvan schoolgebouwen is een gezamenlijke opdracht. Dat stelt GertJan Nijpels, burgemeester van de gemeente Opmeer en lid van de VNG-commissie Onderwijs, Cultuur en Sport. 

 • De waterschappen blijven terughoudend met het toestaan van bouwwerken op en aan het strand. Dat is enkel mogelijk wanneer de waterkerende functie van de kust niet in het geding komt. Ook het Europese natuurbeleid werpt een drempel op voor bouwen langs de kust.

  Waterschappen blijven terughoudend met bebouwing kust

  8 reacties

  Angst voor massale recreatiebebouwing in de Nederlandse kuststrook is onnodig. De waterschappen blijven terughoudend met het toestaan van bouwwerken op en aan het strand. Dat is enkel mogelijk wanneer de waterkerende functie van de kust niet in het geding komt. Ook het Europese natuurbeleid werpt een drempel op voor bouwen langs de kust.

 • De Omgevingswet is op dit moment een puzzel met ontbrekende stukjes. Of gemeenten daadwerkelijk beter af zijn met het nieuwe stelsel, is nu nog niet te beoordelen, stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

  VNG: Onduidelijk wat gemeenten hebben aan Omgevingswet

  3 reacties

  De Omgevingswet is op dit moment een puzzel met ontbrekende stukjes. Of gemeenten daadwerkelijk beter af zijn met het nieuwe stelsel, is nu nog niet te beoordelen, stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

 • De provincies Groningen, Friesland en Drenthe worden voor vijftig procent aandeelhouder van de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM). Daarmee krijgen ze meer zeggenschap over miljoenen euro’s die beschikbaar zijn voor investeringen in de regio.

  Meer zeggenschap provincies in investeringen Noorden

  1 reactie

  De provincies Groningen, Friesland en Drenthe worden voor vijftig procent aandeelhouder van de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM). Daarmee krijgen ze meer zeggenschap over miljoenen euro’s die beschikbaar zijn voor investeringen in de regio.

 • Nieuwe wet- en regelgeving zorgt vanaf 1 januari voor de nodige veranderingen. Een selectie van de voornaamste wijzigingen die voor gemeenten van belang zijn.

  Nieuwe regels voor gemeenten

  1 reactie

  Nieuwe wet- en regelgeving zorgt vanaf 1 januari voor de nodige veranderingen. Een selectie van de voornaamste wijzigingen die voor gemeenten van belang zijn.

 • Dat stellen de koepelorganisaties van waterschappen, gemeenten, provincies in reactie op het in Parijs bereikte klimaatakkoord. De decentrale overheden leggen de lat hoger dan het nationale Energieakkoord, maar als zij hun ambities willen waarmaken, moet ook het rijk de schouders eronder zetten.

  VNG, IPO en waterschappen: rijk moet kiezen voor klimaat

  3 reacties

  Nu de hele wereld zich heeft uitgesproken voor serieuze klimaatmaatregelen, is het tijd dat ook de Nederlandse regering echt kiest voor duurzame energie. Dat stellen de koepelorganisaties van waterschappen, gemeenten, provincies in reactie op het in Parijs bereikte klimaatakkoord. De decentrale overheden leggen de lat hoger dan het nationale Energieakkoord, maar als zij hun ambities willen waarmaken, moet ook het rijk de schouders eronder zetten.

 • Detailhandelbeleid is een provinciale aangelegenheid; waarom bemoeit het rijk zich dan met de provinciale regels waarmee Zuid-Holland Decathlon wil beletten megastores te openen in de buitengebieden van Den Haag en Schiedam, vraagt de SP in de Tweede Kamer zich af?

  SP: Waarom bemoeit rijk zich met megastores?

  4 reacties

  Detailhandelbeleid is een provinciale aangelegenheid; waarom bemoeit het rijk zich dan met de provinciale regels waarmee Zuid-Holland Decathlon wil beletten megastores te openen in de buitengebieden van Den Haag en Schiedam, vraagt de SP in de Tweede Kamer zich af?

 • Het rijk overrulet het stringente detailhandelsbeleid van de provincie Zuid-Holland. De ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken hebben besloten een artikel in de Provinciale Verordening Ruimte 2014 tijdelijk te schrappen.

  Zuid-Holland te streng voor winkels, vinden ministers

  3 reacties

  Het rijk overrulet het stringente detailhandelsbeleid van de provincie Zuid-Holland. De ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken hebben besloten een artikel in de Provinciale Verordening Ruimte 2014 tijdelijk te schrappen. Er komt een tekst voor in de plaats die meer ruimte moet bieden aan nieuwe detailhandel buiten de kernwinkelgebieden.

 • Bestuursrechtadvocaten Merel Holtkamp en Hugo Doornhof

  'Wet VTH sluit niet aan op Omgevingswet'

  5 reacties

  Hoe kunnen gemeenten met de Omgevingswet straks integrale afwegingen over de fysieke leefomgeving maken nu ze voor een deel van hun uitvoeringstaken “strak in het pak genaaid” zitten bij de regionale omgevingsdiensten?

 • Hoewel de wet VTH in theorie slechts een formalisering zou zijn van de afspraken die al in 2007 door rijk, gemeenten en provincies zijn vastgelegd in een bestuursakkoord, zien gemeenten toch tal van ongewenste aanpassingen in de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die de afgelopen weken open stond ter consultatie.

  Kritiek op taakuitbreiding voor omgevingsdiensten

  2 reacties

  Omgevingsdiensten dreigen een aanzienlijke takenuitbreiding te krijgen als gevolg van de wet VTH. Dat constateren gemeenten die reageerden via de internetconsultatie van het Wijzigingsbesluit Omgevingsrecht, een uitvoeringswet (AMvB) bij de wet VTH. Gemeenten zijn daar niet blij mee.

 • Het plaatsen van openbare laadpalen en subsidies voor de aankoop van een elektrische auto, hebben een significant effect op het aantal elektrische auto’s in een gemeente. Dat blijkt uit onderzoek van de adviesbureaus APPM, Decisio en de Vrije Universiteit Amsterdam.

  Meer laadpalen, meer elektrische auto’s

  2 reacties

  Gemeentelijk beleid voor elektrisch vervoer kan een belangrijke bijdrage leveren aan het stimuleren van elektrisch rijden. Het plaatsen van openbare laadpalen en subsidies voor de aankoop van een elektrische auto, hebben een significant effect op het aantal elektrische auto’s in een gemeente.

 • Dat stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Vernieuwing omgevingsrecht: maak de ambities waar’

  Rli: Afwegingsruimte gemeente niet goed in Omgevingswet

  3 reacties

  In de uitvoeringsregels (AMvB’s) van de Omgevingswet is nog niet goed geregeld dat gemeenten meer eigen afwegingsruimte krijgen in beslissingen over de leefomgeving. Het is nog onzeker of de wet het werkelijk eenvoudiger en beter maakt voor burgers, bedrijven en gemeenten.

 • Huishoudensverdunning is de oorzaak: huishoudens worden kleiner, waardoor zij in aantal toenemen. Dat stellen de twee planbureaus PLB en CBS in de Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving (WLO).

  Woningbehoefte groeit tot 2050 overal

  6 reacties

  De vraag naar woningen blijft de komende decennia nog toenemen, in vrijwel alle regio’s. Zelfs als de bevolkingsomvang in acht van de twaalf provincies gaat krimpen. Huishoudensverdunning is de oorzaak: huishoudens worden kleiner, waardoor zij in aantal toenemen. Dat stellen de twee planbureaus PLB en CPB in de Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving (WLO), die zij vandaag presenteerden.

 • Door slimmer gebruik te maken van restwarmte, kan het gasgebruik fors afnemen en CO2-uitstoot aanzienlijk worden teruggedrongen. Vier provincies, diverse gemeenten en energiebedrijven zien kansen om met warmtenetten in woonwijken de komende 25 jaar 1,5 miljoen woningen en kantoren aan te sluiten op duurzame warmte.

  Provincies en gemeenten willen impuls voor restwarmte

  3 reacties

  Door slimmer gebruik te maken van restwarmte, kan het gasgebruik fors afnemen en CO2-uitstoot aanzienlijk worden teruggedrongen. Vier provincies, diverse gemeenten en energiebedrijven zien kansen om met warmtenetten in woonwijken de komende 25 jaar 1,5 miljoen woningen en kantoren aan te sluiten op duurzame warmte.

 • Bedrijven en consumenten met ‘groene’ plannen betalen in Enschede vanaf komend jaar helemaal geen of aanzienlijk minder leges voor de benodigde vergunningen. Dat kan voordeel tot 50.000 euro opleveren.

  Enschede vraagt geen leges meer voor duurzame plannen

  Reageer

  Bedrijven en consumenten met ‘groene’ plannen betalen in Enschede vanaf komend jaar helemaal geen of aanzienlijk minder leges voor de benodigde vergunningen. Dat kan voordeel tot 50.000 euro opleveren. Enschede hoopt zo duurzame maatregelen te stimuleren.

 • Vier lessen volgens adviesbureau Berenschot.

  Vier lessen van de 3D’s voor de Omgevingswet

  1 reactie

  Bestuurders en ambtenaren die zich gaan bezighouden met de invoering van de Omgevingswet, doen er goed aan om terug te kijken naar die andere grote stelselwijziging: de decentralisaties op het sociaal domein (3D). Daar kunnen we van leren, stelt adviesbureau Berenschot.

 • Columnist Jan van den Broek pleit voor één AMvB in plaats van vier.

  ‘Eén AMvB Omgevingswet is pas echt eenvoudig beter'

  6 reacties

  De uitvoeringsregels van de nieuwe Omgevingswet zouden moeten worden verwerkt in één Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB), in plaats van de huidige vier die het ministerie van Infrastructuur en Milieu nu heeft opgesteld. Dat stelt Jan van den Broek, juridisch adviseur Omgevingswet bij VNO-NCW en MKB-Nederland.

 • Burgers die onverschillig staan tegenover duurzame energie, vragen een andere benadering dan pragmatici of tegenstanders. Om het maatschappelijk draagvlak voor windmolens, zonnevelden of een biogascentrale te creëren, moeten beleidsmakers hun boodschap – en boodschapper – afstemmen op de verschillende doelgroepen, stelt Motivaction na onderzoek.

  Het ene windmolenprotest is het andere niet

  Reageer

  Burgers die onverschillig staan tegenover duurzame energie, vragen een andere benadering dan pragmatici of tegenstanders. Om het maatschappelijk draagvlak voor windmolens, zonnevelden of een biogascentrale te creëren, moeten beleidsmakers hun boodschap – en boodschapper – afstemmen op de verschillende doelgroepen.

 • Adviescommissie pleit voor gemeentelijke en provinciale natuurmonumenten.

  Plan voor gemeentelijke natuurmonumenten

  Reageer

  Voor natuur moet dezelfde eenvoudige indeling komen als voor monumenten: rijksnatuurmonumenten, provinciale natuurmonumenten en gemeentelijke natuurmonumenten. Het natuurbeleid wordt daardoor duidelijker en de financiering ervan overzichtelijker.

 • ‘Dit kan een doorbraak zijn voor het herstructureren van bedrijventerreinen’, reageert Cees-Jan Pen, lector Brainport van Fontys Hogescholen.

  Eindhovens fonds bedrijventerreinen 'kan doorbraak zijn'

  Reageer

  Nieuwe bedrijventerreinen laten meebetalen aan het opknappen van oude terreinen in de regio. Met dat plan hoopt stedelijk gebied Eindhoven een paar miljoen euro in een fonds te kunnen brengen. ‘Dit kan een doorbraak zijn voor het herstructureren van bedrijventerreinen’, reageert Cees-Jan Pen, lector Brainport van Fontys Hogescholen.

 • Provincie zet experts in om gemeenten te verlossen van oude bouwplannen die nieuwe ontwikkelingen tegenhouden.

  Zuid-Holland wil gemeenten verlossen van "gijzelplannen"

  Reageer

  De Zuid-Hollandse steden hebben over vijftien jaar een tekort van 90.000 woningen, als ze nu geen actie ondernemen. Daarom stapt de provincie over op actieve hulp aan gemeenten die willen bouwen, maar die worden “gegijzeld” door oude plannen waar niemand meer op zit te wachten. ‘De angst voor planschade is vaak onterecht.’

 • Nu wordt nog teveel bepaald door de provincies, stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

  VNG wil pas op plaats provincies rond windmolens

  9 reacties

  De VNG vindt dat gemeenten veel meer zeggenschap moeten krijgen over de komst van windmolens op hun grondgebied. Nu wordt dat nog teveel bepaald door de provincies, stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Gemeenten moeten autonoom kunnen kiezen hoe zij een bijdrage leveren aan de energietransitie: met windmolens, zonnevelden, aardwarmte of anderszins.

 • In dat 'Jaar' denken beleidsmakers en betrokkenen na over de ruimtelijke toekomst. Inmiddels zijn ‘zeven onvermijdelijke opgaven’ voor 2040 vastgesteld.

  Zeven opgaven voor 2040

  3 reacties

  De ruimtelijke toekomst van Nederland kent zeven onvermijdelijke opgaven, volgens de opstellers van het – voorlopige – Manifest2040 van het Jaar van de Ruimte. ‘Versterken van het stedennetwerk’ en ‘de energietransitie’ staan hoog op de agenda.

 • Een grote groep ondernemers en bewoners stelt de gemeente Alphen aan den Rijn medeaansprakelijk voor het ongeval met de Julianabrug deze zomer. Dat meldt Cobouw , op basis van een verklaring van hun advocaat. Hij sluit een gang naar de rechter niet uit.

  Alphenaren: gemeente aansprakelijk voor kraanongeval

  2 reacties

  Een grote groep ondernemers en bewoners stelt de gemeente Alphen aan den Rijn medeaansprakelijk voor het ongeval met de Julianabrug deze zomer. Dat meldt Cobouw, op basis van een verklaring van hun advocaat. Hij sluit een gang naar de rechter niet uit.

 • Minister Kamp (Economische Zaken) wil nog eerder en beter overleg met bewoners en gemeenten om de vaart erin te houden.

  Forse achterstand bij veilig maken huizen Groningen

  Reageer

  Het veiliger maken van woningen in het Groningse aardbevingsgebied gaat langzamer dan gepland. De doelstelling om dit jaar drieduizend huizen te versterken wordt niet gehaald. In het eerste halfjaar waren dat er ruim vijfhonderd, de helft van wat er op de planning stond. Minister Kamp (Economische Zaken) wil nog eerder en beter overleg met bewoners en gemeenten om de vaart erin te houden.

 • Inwoners en gemeenten in Drenthe en Groningen zoeken de confrontatie met het rijk over de opgelegde komst van windparken in hun gebied. Gemeente Veendam steunt bewoners financieel bij hun juridische strijd tegen minister Henk Kamp van Economische Zaken. Twee Drentse gemeenten dagen de Staat voor de civiele rechter. En een groep inwoners schakelt de Nationale Ombudsman en de Tweede en Eerste Kamer in om Kamps structuurvisie over windenergie van tafel te krijgen.

  Noorden verhardt strijd tegen rijk om windparken

  25 reacties

  Inwoners en gemeenten in Drenthe en Groningen zoeken de confrontatie met het rijk over de opgelegde komst van windparken in hun gebied. Gemeente Veendam steunt bewoners financieel bij hun juridische strijd tegen minister Henk Kamp van Economische Zaken. Twee Drentse gemeenten dagen de Staat voor de civiele rechter. En een groep inwoners schakelt de Nationale Ombudsman en de Tweede en Eerste Kamer in om Kamps structuurvisie over windenergie van tafel te krijgen.

 • Ook onderwerpen als sociale veiligheid, meer bewegen en minder stress zouden moeten terugkeren in het ruimtelijke beleid van overheden. De Nationale Omgevingsvisie kan daartoe een aanzet geven.

  Gezonde leefomgeving: meer dan schone lucht

  10 reacties

  Gezondheid in de Omgevingswet moet niet alleen gaan over de fysieke leefomgeving. Ook onderwerpen als sociale veiligheid, meer bewegen en minder stress zouden moeten terugkeren in het ruimtelijke beleid van overheden. De Nationale Omgevingsvisie kan daartoe een aanzet geven.

 • Onderzoek door de drie noordelijke GGD’en laat zien dat rook door houtkachels vaak de fijnstofnormen van de World Health Organization (WHO) overschrijdt.

  Gemeenten vragen strengere regels tegen houtrook

  13 reacties

  Onderzoek door de drie noordelijke GGD’en laat zien dat rook door houtkachels vaak de fijnstofnormen van de World Health Organization (WHO) overschrijdt. De 23 Groninger gemeenten dringen bij de rijksoverheid aan op steviger wet- en regelgeving zodat rookoverlast aangepakt kan worden.

 • De dorpskern van Vrouwenpolder is sfeervol opgeknapt. Ondernemers willen nu ook het toeristisch buitengebied aanpakken.

  Vrouwenpolder regelt het zelf

  4 reacties

  Uitnodigingsplanologie, burgerinitiatieven; mooie begrippen in het moderne denken over de leefomgeving. Maar waar staan college en gemeenteraad als inwoners en ondernemers hun eigen plan trekken? Gemeente Veere ontdekte het gaandeweg en is enthousiast over de nieuwe rol.

 • Dat blijkt uit de Staat van de Woningmarkt 2015. De rapportage die het ministerie van Wonen jaarlijks maakt, geeft aan de hand van de meest actuele feiten en cijfers een beeld van de ontwikkelingen op de woningmarkt en de bouwsector.

  Daling aantal huisuitzettingen

  1 reactie

  Het aantal huisuitzettingen uit corporatiewoningen is vorig jaar voor het eerst sinds 2011 gedaald, met 15 procent. In totaal moesten vorig jaar 5.900 huurders hun huis verlaten. In 85 procent van de gevallen was huurachterstand de oorzaak.

 • Zeewolde scoort al jaren hoog als duurzame gemeente

  Gemeenten minder duurzaam

  2 reacties

  Ondanks de toenemende aandacht in coalitieakkoorden voor het onderwerp duurzaamheid, scoren de Nederlandse gemeenten per saldo slechter dan vorig jaar op duurzaamheid. Onder andere door gestegen werkloosheid en hoger energieverbruik. Dat blijkt uit de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI) 2015. Staphorst, Zeewolde en Nunspeet zijn volgens deze index de duurzaamste gemeenten.

Recente Achtergrond Artikelen

 • Zijn gemeenten medio 2019 klaar voor het Digitale Stelsel Omgevingswet? Omgevingswetprofessionals van gemeenten en omgevingsdiensten hebben daar sterke twijfel over. Het kennisniveau over de Omgevingswet verschilt sterk per organisatie en de cultuurverandering vraagt meer tijd.  Binnenlands Bestuur  peilde onder lezers de laatste zorgpunten over de Omgevingswet.

  Nog veel huiswerk

  Reageer

  Zijn gemeenten medio 2019 klaar voor het Digitale Stelsel Omgevingswet? Omgevingswetprofessionals van gemeenten en omgevingsdiensten hebben daar sterke twijfel over. Het kennisniveau over de Omgevingswet verschilt sterk per organisatie en de cultuurverandering vraagt meer tijd. Binnenlands Bestuur peilde onder lezers de laatste zorgpunten over de Omgevingswet.

 • In opdracht van de provincie maakte het Kadaster begin vorig jaar een analyse van de situatie in het centrum van Steenwijk en de mogelijkheden om met stedelijke herverkaveling weer beweging te krijgen in de leeglopende winkelstraten. Het advies, met daarin een fictief verkavelingsplan met vijftig ruilingen, werd door de gemeenteraad, maar ook door de ondernemers positief ontvangen.

  Ruilen voor meer reuring

  Reageer

  Leefbare kernen hebben de hoogste prioriteit in Overijssel. Een van de instrumenten in de strijd tegen het verdwijnen van winkels en horeca is vrijwillige kavelruil. Met een ruiltraject in Steenwijk doet de provincie mee aan een pilot van het rijk om tips and tricks van ruilen in de binnenstad in kaart te brengen.

 • Provincies zijn sinds deze maand verantwoordelijk voor ontwikkeling en uitvoering van het natuurbeleid. Er ligt een basis voor een andere aanpak, maar echt uit de verf komt die nog niet Hoe komen beschermingscategorieën en ecologische eisen tot leven?

  Natuurbeleid mist beleving

  Reageer

  Provincies zijn sinds deze maand verantwoordelijk voor ontwikkeling en uitvoering van het natuurbeleid. Er ligt een basis voor een andere aanpak, maar echt uit de verf komt die nog niet Hoe komen beschermingscategorieën en ecologische eisen tot leven?

 • Stroperige afhandeling van vergunningaanvragen is niet alleen een ergernis voor bewoners, het kost gemeenten ook veel tijd. Staphorst gooit het roer om. De gemeente vraagt meer huiswerk van initiatiefnemers, maar stelt daar goed vertrouwen en een ruimtecoach tegenover.

  Staphorst kan het sneller

  Reageer

  Stroperige afhandeling van vergunningaanvragen is niet alleen een ergernis voor bewoners, het kost gemeenten ook veel tijd. Staphorst gooit het roer om. De gemeente vraagt meer huiswerk van initiatiefnemers, maar stelt daar goed vertrouwen en een ruimtecoach tegenover.

 • Minder in de auto, meer bewegen, gezonder eten en vaker een praatje met de oude buurvrouw. Goede voornemens maken niet alleen een individu, maar ook een samenleving gezonder en gelukkiger. Alle reden dus voor overheden om hieraan bij te dragen. Maar hoe maak je een gezonde stad? 

  Handen ineen voor gezonde stad

  Reageer

  Minder in de auto, meer bewegen, gezonder eten en vaker een praatje met de oude buurvrouw. Goede voornemens maken niet alleen een individu, maar ook een samenleving gezonder en gelukkiger. Alle reden dus voor overheden om hieraan bij te dragen. Maar hoe maak je een gezonde stad? 

 • Nu de gezinshereniging op gang komt, huisvesten gemeenten 50 procent meer statushouders dan in voorgaande maanden. Keerzijde: innovatieve woonvormen komen nauwelijks van de grond. Daardoor blijven lastig te huisvesten alleenstaande vluchtelingen achter in de azc’s. Met mogelijk grote maatschappelijke problemen als gevolg.

  Geen plek voor solo-statushouder

  Reageer

  Nu de gezinshereniging op gang komt, huisvesten gemeenten 50 procent meer statushouders dan in voorgaande maanden. Keerzijde: innovatieve woonvormen komen nauwelijks van de grond. Daardoor blijven lastig te huisvesten alleenstaande vluchtelingen achter in de azc’s. Met mogelijk grote maatschappelijke problemen als gevolg.

 • Lars Brugman, onderzoeker bij het Kadaster, zette de cijfers over vergrijsd woningbezit voor Binnenlands Bestuur op een rij. Hij ziet dat het onderwerp vergrijzing op de woningmarkt bij veel partijen op de agenda staat, maar dat er nog weinig harde cijfers over bekend zijn.

  Grijs te honkvast

  Reageer

  ‘Vergrijzing van de woningmarkt’ was vooral een beleidsvraag voor grote steden en krimpgebieden met veel sociale woningbouw. Maar de grijze golf van huizenbezitters vormt een nieuwe uitdaging, vooral in problematische krimpgebieden. Zoals in Berkelland.

 • Duurzaamheid moet, maar op welke manier maken gemeenten, provincies en waterschappen dat concreet? Een serie brengt kansrijke initiatieven in beeld.

  Vergezichten en tegenwind

  Reageer

  Duurzaamheid moet, maar op welke manier maken gemeenten, provincies en waterschappen dat concreet? Een serie brengt kansrijke initiatieven in beeld.

 • De omgevingsvisie voor gemeenten is verplicht, maar vormvrij, zo staat het vooralsnog in de Omgevingswet. En dus gaan gemeenten er op eigen wijze mee aan de slag. Rond een Utrechts natuurgebied werken drie gemeenten samen; in Capelle aan den IJssel lees je de visie met een QR-code, ter plekke op straat.

  Omgevingsvisie voor gemeenten

  Reageer

  De omgevingsvisie voor gemeenten is verplicht, maar vormvrij, zo staat het vooralsnog in de Omgevingswet. En dus gaan gemeenten er op eigen wijze mee aan de slag. Rond een Utrechts natuurgebied werken drie gemeenten samen; in Capelle aan den IJssel lees je de visie met een QR-code, ter plekke op straat.

 • Duurzaamheid moet, maar op welke manier maken gemeenten, provincies en waterschappen dat concreet? Een serie brengt kansrijke initiatieven in beeld.

  Alle lichten op groen

  Reageer

  Stel, het is 2035. We leven in een duurzaam, circulair en energieneutraal Nederland. Waar zien we dan, terugkijkend in de tijd, het begin van de groene revolutie van dit tijdperk? In Helmond, zeggen ze in Helmond.