of 59162 LinkedIn

Saskia Buitelaar

Saskia Buitelaar is redacteur bij Binnenlands Bestuur met focus op de thema's Ruimte & Milieu.

 

Volg ook de laatste nieuwsupdates van Saskia via Twitter: SaskiaBuitelaar

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens

E-mailadres:
sbuitelaar@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (mobiel):
06 - 515 89 110 (Artikelvoorstellen graag per e-mail)
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Saskia Buitelaar
Twitter:
Twitter profiel van Saskia Buitelaar

Recente Artikelen

 • De Markt van Steenwijk.

  Ruilen tegen leegstand

  Reageer

  Leefbare kernen hebben de hoogste prioriteit in Overijssel. Een van de instrumenten in de strijd tegen het verdwijnen van winkels en horeca is vrijwillige kavelruil. Met een ruiltraject in Steenwijk doet de provincie mee aan een pilot van het rijk om tips and trics van ruilen in de binnenstad in kaart te brengen.

Recente Achtergrond Artikelen

 • Zijn gemeenten medio 2019 klaar voor het Digitale Stelsel Omgevingswet? Omgevingswetprofessionals van gemeenten en omgevingsdiensten hebben daar sterke twijfel over. Het kennisniveau over de Omgevingswet verschilt sterk per organisatie en de cultuurverandering vraagt meer tijd.  Binnenlands Bestuur  peilde onder lezers de laatste zorgpunten over de Omgevingswet.

  Nog veel huiswerk

  Reageer

  Zijn gemeenten medio 2019 klaar voor het Digitale Stelsel Omgevingswet? Omgevingswetprofessionals van gemeenten en omgevingsdiensten hebben daar sterke twijfel over. Het kennisniveau over de Omgevingswet verschilt sterk per organisatie en de cultuurverandering vraagt meer tijd. Binnenlands Bestuur peilde onder lezers de laatste zorgpunten over de Omgevingswet.

 • In opdracht van de provincie maakte het Kadaster begin vorig jaar een analyse van de situatie in het centrum van Steenwijk en de mogelijkheden om met stedelijke herverkaveling weer beweging te krijgen in de leeglopende winkelstraten. Het advies, met daarin een fictief verkavelingsplan met vijftig ruilingen, werd door de gemeenteraad, maar ook door de ondernemers positief ontvangen.

  Ruilen voor meer reuring

  Reageer

  Leefbare kernen hebben de hoogste prioriteit in Overijssel. Een van de instrumenten in de strijd tegen het verdwijnen van winkels en horeca is vrijwillige kavelruil. Met een ruiltraject in Steenwijk doet de provincie mee aan een pilot van het rijk om tips and tricks van ruilen in de binnenstad in kaart te brengen.

 • Provincies zijn sinds deze maand verantwoordelijk voor ontwikkeling en uitvoering van het natuurbeleid. Er ligt een basis voor een andere aanpak, maar echt uit de verf komt die nog niet Hoe komen beschermingscategorieën en ecologische eisen tot leven?

  Natuurbeleid mist beleving

  Reageer

  Provincies zijn sinds deze maand verantwoordelijk voor ontwikkeling en uitvoering van het natuurbeleid. Er ligt een basis voor een andere aanpak, maar echt uit de verf komt die nog niet Hoe komen beschermingscategorieën en ecologische eisen tot leven?

 • Stroperige afhandeling van vergunningaanvragen is niet alleen een ergernis voor bewoners, het kost gemeenten ook veel tijd. Staphorst gooit het roer om. De gemeente vraagt meer huiswerk van initiatiefnemers, maar stelt daar goed vertrouwen en een ruimtecoach tegenover.

  Staphorst kan het sneller

  Reageer

  Stroperige afhandeling van vergunningaanvragen is niet alleen een ergernis voor bewoners, het kost gemeenten ook veel tijd. Staphorst gooit het roer om. De gemeente vraagt meer huiswerk van initiatiefnemers, maar stelt daar goed vertrouwen en een ruimtecoach tegenover.

 • Minder in de auto, meer bewegen, gezonder eten en vaker een praatje met de oude buurvrouw. Goede voornemens maken niet alleen een individu, maar ook een samenleving gezonder en gelukkiger. Alle reden dus voor overheden om hieraan bij te dragen. Maar hoe maak je een gezonde stad? 

  Handen ineen voor gezonde stad

  Reageer

  Minder in de auto, meer bewegen, gezonder eten en vaker een praatje met de oude buurvrouw. Goede voornemens maken niet alleen een individu, maar ook een samenleving gezonder en gelukkiger. Alle reden dus voor overheden om hieraan bij te dragen. Maar hoe maak je een gezonde stad? 

 • Nu de gezinshereniging op gang komt, huisvesten gemeenten 50 procent meer statushouders dan in voorgaande maanden. Keerzijde: innovatieve woonvormen komen nauwelijks van de grond. Daardoor blijven lastig te huisvesten alleenstaande vluchtelingen achter in de azc’s. Met mogelijk grote maatschappelijke problemen als gevolg.

  Geen plek voor solo-statushouder

  Reageer

  Nu de gezinshereniging op gang komt, huisvesten gemeenten 50 procent meer statushouders dan in voorgaande maanden. Keerzijde: innovatieve woonvormen komen nauwelijks van de grond. Daardoor blijven lastig te huisvesten alleenstaande vluchtelingen achter in de azc’s. Met mogelijk grote maatschappelijke problemen als gevolg.

 • Lars Brugman, onderzoeker bij het Kadaster, zette de cijfers over vergrijsd woningbezit voor Binnenlands Bestuur op een rij. Hij ziet dat het onderwerp vergrijzing op de woningmarkt bij veel partijen op de agenda staat, maar dat er nog weinig harde cijfers over bekend zijn.

  Grijs te honkvast

  Reageer

  ‘Vergrijzing van de woningmarkt’ was vooral een beleidsvraag voor grote steden en krimpgebieden met veel sociale woningbouw. Maar de grijze golf van huizenbezitters vormt een nieuwe uitdaging, vooral in problematische krimpgebieden. Zoals in Berkelland.

 • Duurzaamheid moet, maar op welke manier maken gemeenten, provincies en waterschappen dat concreet? Een serie brengt kansrijke initiatieven in beeld.

  Vergezichten en tegenwind

  Reageer

  Duurzaamheid moet, maar op welke manier maken gemeenten, provincies en waterschappen dat concreet? Een serie brengt kansrijke initiatieven in beeld.

 • De omgevingsvisie voor gemeenten is verplicht, maar vormvrij, zo staat het vooralsnog in de Omgevingswet. En dus gaan gemeenten er op eigen wijze mee aan de slag. Rond een Utrechts natuurgebied werken drie gemeenten samen; in Capelle aan den IJssel lees je de visie met een QR-code, ter plekke op straat.

  Omgevingsvisie voor gemeenten

  Reageer

  De omgevingsvisie voor gemeenten is verplicht, maar vormvrij, zo staat het vooralsnog in de Omgevingswet. En dus gaan gemeenten er op eigen wijze mee aan de slag. Rond een Utrechts natuurgebied werken drie gemeenten samen; in Capelle aan den IJssel lees je de visie met een QR-code, ter plekke op straat.

 • Duurzaamheid moet, maar op welke manier maken gemeenten, provincies en waterschappen dat concreet? Een serie brengt kansrijke initiatieven in beeld.

  Alle lichten op groen

  Reageer

  Stel, het is 2035. We leven in een duurzaam, circulair en energieneutraal Nederland. Waar zien we dan, terugkijkend in de tijd, het begin van de groene revolutie van dit tijdperk? In Helmond, zeggen ze in Helmond.

 • Tien jaar bakkeleiden de gemeentebesturen van de Brabantse dorpen Sterksel en Maarheeze over een leefbaarheidsprobleem. De bewoners losten het in soepele samenwerking zelf op.

  Samen sterk tegen zware jongens

  Reageer

  Tien jaar bakkeleiden de gemeentebesturen van de Brabantse dorpen Sterksel en Maarheeze over een leefbaarheidsprobleem. De bewoners losten het in soepele samenwerking zelf op. Ze maken een eind aan het denderende vrachtverkeer door hun dorpskernen.

 • Het landelijke beleid om steden te zien als motor van de economie versterkt het isolement van de krimpregio’s. Aldus Bettina Bock, kersvers krimphoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Overheden moeten investeren in de bovenlokale identiteit van bewoners.’

  ‘Er is geen leegte in Nederland’

  Reageer

  Het landelijke beleid om steden te zien als motor van de economie versterkt het isolement van de krimpregio’s. Aldus Bettina Bock, kersvers krimphoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Overheden moeten investeren in de bovenlokale identiteit van bewoners.’

 • Kuijken is verguld met het rapport, maar deelt ruimhartig krediet uit aan de in het Deltaprogramma samenwerkende partijen (rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en aan wegbereider Cees Veerman die voorstelde om het complexe onderwerp van het Deltaplan op te pakken in een apolitiek stelsel met een onafhankelijke regisseur erop. De deltacommissaris wist met die aanpak lokaal bedachte en breed gedragen Deltabeslissingen tot stand te brengen. Dat proces is volgens hem heel goed toe te passen op meer beleidsterreinen en door andere overheden.

  Lessen uit de delta

  Reageer

  Deltacommissaris Wim Kuijken kreeg deze zomer een “zeer goed” voor de samenwerking met gemeenten, provincies, waterschappen en rijk rondom de Deltawet. Vooral voor de aanpak van gelijkwaardige samenwerking en bouwen aan kennis. ‘Andere overheden kunnen de werkwijze zó kopiëren.’

 • Het Duitslandteam van de gemeente Enschede draait dan ook op volle toeren. Bestuurders, ambtenaren en ondernemers trekken alles uit de kast om Enschede bij de oosterburen onder de aandacht te brengen als aantrekkelijke winkelstad, voor bezoekers en ondernemers.

  Een beetje vakantie um die ecke

  Reageer

  Steeds minder winkels staan er leeg in Enschede en het aantal bezoekers neemt toe. De gemeentelijke campagne om de stad te promoten onder Duits publiek werpt z’n vruchten af. ‘Tussen vijf en zes ’s uur ochtends staan hier al Duitsers in de rij voor verse vis.’

 • Waar de overheid terugtreedt, stappen bewoners naar voren om te doen wat zij nodig achten in hun wijk. Een serie over burgerinitiatieven.

  Zelf tuinieren in de Kersentuin

  Reageer

  Burgerparticipatie moeizaam? De Utrechtse buurt de Kersentuin telt hooguit een handvol bewoners die níét erg betrokken zijn. Huurders en eigenaren van de bijna honderd woningen beheren de zelf ingerichte openbare ruimte, organiseren activiteiten, houden hun buurthuis schoon en hebben een glasvezelnetwerk aangelegd. Deel twee van de serie over burgerinitiatieven.

 • Hoe ver zijn gemeenten al met de voorbereidingen voor de Omgevingswet en op welke wijze pakken ze dat aan? Vanuit die vraagstelling stuurde Binnenlands Bestuur samen met het ingenieurs- en adviesbureau Antea Group een vragenlijst uit onder gemeentelijke professionals die zich bezig houden met het fysieke domein. Wat blijkt: ruimtelijke ordening heeft het primaat op de Omgevingswet, zowel ambtelijk als bestuurlijk.

  Feestje voor ruimtelijke ordenaars

  Reageer

  In grote meerderheid zijn het ruimtelijke ordenaars die de grote stelselwijziging bij gemeenten aan het voorbereiden zijn. Dit blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en Antea Group onder gemeenteambtenaren. Het vormt een risico voor het integrale gedachtengoed van de nieuwe wet voor de leefomgeving.

 • Jarenlang werkte Nynke Schaaf (40) bij de afdeling stedelijke ontwikkeling van gemeente Rotterdam aan minder regels voor ondernemers. Als programmaleider zag ze hoe ontkokering en ‘van buiten naar binnen kijken’ veel knelpunten wegnam. Toch knaagde het. ‘Ontregelen, hoe efficiënt ook, is geen doel op zich. Maar hoe vaak stel je als ambtenaar de vraag welk hoger doel ons werk nou dient?’

  Overheidsverbinder Nynke Schaaf: ‘Ambtenaar... laat je zien!’

  Reageer

  Onder ambtenaren heerst angst om ­fouten te maken. Onzichtbaar zijn is veilig. Maar durven is belangrijker, zegt Nynke Schaaf. De nieuwe Omgevingswet daagt ambtenaren daartoe uit. ‘Sta voor je kennis en keuzes. Dat is je ambtelijke plicht.’

 • De discussie over verdringing op de woningmarkt werd afgelopen jaar tot in de Tweede Kamer gevoerd. Het kabinet besloot vorige maand om de automatische voorrang voor statushouders te schrappen uit de wet. Gemeenteraden die statushouders toch willen aanwijzen als urgente groep, mogen dat zelf beslissen.

  Lokale regie bij huisvesting vluchtelingen

  Reageer

  Het rijk moet gemeenten meer zeggenschap geven over de opvang en huisvesting van vluchtelingen. De roep om lokale regie weerklinkt uit onderzoek onder wethouders en ambtenaren van – vooral kleine en middelgrote – gemeenten. Ze willen ruimte voor kleinschalige noodopvang en flexibiliteit om snel creatieve huisvesting te realiseren.

 • De bezittingen van de gemeente Almelo in de openbare ruimte hebben een vervangingswaarde van een miljard euro. De kwaliteit van wegen en kunstwerken (bruggen en tunnels) is door de bank genomen matig, voor openbare verlichting en speeltuinen zelfs laag. Zeker dertig van de 231 kunstwerken verkeren in erbarmelijke staat – één brug moest zelfs worden afgezet – en ook voor de rest eindigt de levensduur de komende decennia.

  Almelo ontspult

  Reageer

  Hoe gemeenten hun eigendommen in de openbare ruimte beter kunnen beheren? De duurzame trend van “ontspullen” is een oplossing: heb je al die bruggen echt nodig? Tips uit Almelo.

 • Binnenlands Bestuur ondervroeg ambtenaren uit het financieel en ruimtelijke ordeningsvakgebied over de vervangingsopgave in de openbare ruimte. De online enquête werd door 113 personen ingevuld, vooral beleidsmedewerkers en leidinggevenden van zowel kleine als middelgrote en grote gemeenten.

  De burger is (nog) niet ontevreden

  Reageer

  Ondanks bezuinigingen in de openbare ruimte zijn inwoners nog steeds behoorlijk tevreden over hun woon- en leefomgeving. Dat kan wel eens gaan kantelen: gemeenten verwachten de komende jaren een piek aan vervangingsinvesteringen voor wegen, riolering, openbare voorzieningen en groen, maar hebben nog geen goed beeld van de kosten.

 • Zelf weleens een aanvraag ingediend bij uw gemeente? Van ambtenaar achter de schermen even burger voor de balie geworden? Het is de beste manier om wat meer gevoel te krijgen bij klantgericht werken en uiterst leerzaam voor wie iets wil begrijpen van de wanhoop van bewoners die verstrikt raken in ambtelijke nauwgezetheid.

  Casus minibieb

  Reageer

  Stel, je wilt als burger bijdragen aan de gezelligheid op straat met een minibieb: een kastje vol mee te nemen of achter te laten boeken. Alphen aan den Rijn reageerde met juridische regels. Een leermoment, vindt de gemeentesecretaris.

 • Een complexe stadsvernieuwing aanbesteden voor de laagste prijs? Robert Tannemaat, projectleider openbare ruimte in Nijmegen, begint er niet meer aan. De gemeente kan in het bestek nooit alle werkzaamheden en obstakels voorzien. Of het werk goed uitvoerbaar is, wordt vaak pas duidelijk als het contract eenmaal is gesloten.

  Aanbesteden op plezier

  Reageer

  Nijmegen was helemaal klaar met aanbestedingen die uitmonden in een hoop discussie met de aannemer, meerkosten voor de stad en onvrede over kwaliteit. De projectleider openbare ruimte bedacht iets beters: gelijkwaardig samenwerken.

 • In een Haarlems zaaltje stond tijdens een presentatieavond over zonnepanelen een bewoner op die zei dat hij een beter plan had dan de gemeente. De wijkbewoners die zonne-energie wilden, zouden beter gebruik kunnen maken van het zongunstige dak van de nabijgelegen sporthal dan van hun eigen ongunstig gelegen daken.

  Leren luisteren

  Reageer

  Burgerparticipatie is niet meer weg te denken uit gemeentelijke plannen. Komende tijd onderzoekt Binnenlands Bestuur hoe ambtenaren en bestuurders de burger betrekken. Haarlem ontwikkelde er een cursus voor.

 • Hoe kunnen gemeenten met de Omgevingswet straks integrale afwegingen maken over de leefomgeving, terwijl hun expertise deels bij de regionale omgevingsdienst zit? Transformatie van het fysieke domein vanuit drie perspectieven.

  Botsende wetten

  Reageer

  Hoe kunnen gemeenten met de Omgevingswet straks integrale afwegingen maken over de leefomgeving, terwijl hun expertise deels bij de regionale omgevingsdienst zit? Transformatie van het fysieke domein vanuit drie perspectieven.

 • Gemeenten onderschatten de transformatie die de Omgevingswet voorstaat. Ze zijn afwachtend – ‘Eerst maar eens zien hoe Den Haag het allemaal bedenkt’. Ze halen bovendien de begrippen transformatie en transitie door elkaar en grijpen naar bekende en vertrouwde samenwerkingspartners; daar blijven kansen liggen. En ze denken dat ze al integraal werken, maar dat doen ze niet.

  Omgevingswet leert van 3D’s

  Reageer

  Gemeenten maken weinig haast met de voorbereidingen op de Omgevingswet. Maar als de grote stelselwijziging op het sociale domein iets heeft geleerd, is het wel dat je op tijd met invoering moet beginnen, stelt adviesbureau Berenschot. Vier lessen voor de Omgevingswet.

 • Uitnodigingsplanologie, burgerinitiatieven; mooie begrippen in het moderne denken over de leefomgeving. Maar waar staan college en gemeenteraad als inwoners en ondernemers hun eigen plan trekken? Gemeente Veere ontdekte het gaandeweg en is enthousiast over de nieuwe rol.

  Stoere Zeeuwen

  Reageer

  Uitnodigingsplanologie, burgerinitiatieven; mooie begrippen in het moderne denken over de leefomgeving. Maar waar staan college en gemeenteraad als inwoners en ondernemers hun eigen plan trekken? Gemeente Veere ontdekte het gaandeweg en is enthousiast over de nieuwe rol.

 • Bij het oplossen van de huisvestingsproblematiek – acuut geworden door de toestroom van vluchtelingen deze zomer – lopen gemeenten geregeld vast op lokale, provinciale en landelijke regelgeving. Over ruimtelijke ordening, maar ook over werk en inkomen, huurcontracten en financiering.

  Starre regels remmen opvang

  Reageer

  Ambtenaren die de bureaucratie verwensen; je vindt ze op alle gemeentehuizen in de teams die met man en macht proberen statushouders te huisvesten. Waarom is kantoortransformatie zo complex? En hoe vind je woningen voor jonge asielzoekers met een te lage uitkering?

 • Met een wet kun je geen land inrichten, wel met politieke keuzes, zegt Co Verdaas, voorheen gedeputeerde, nu adviseur. Toch kan de Omgevingswet helpen tegen leegstand.

  ‘Omgevingswet gaat visie afdwingen’

  Reageer

  Met een wet kun je geen land inrichten, wel met politieke keuzes, zegt Co Verdaas, voorheen gedeputeerde, nu adviseur. Toch kan de Omgevingswet helpen tegen leegstand. Verdaas voorziet ‘een correctie op het visieloos plannen maken’.

 • De Utrechtse strijd tegen kantorenleegstand vraagt nauwgezette voorbereiding en de beste planologen en juristen: de provincie gaat harde plancapaciteit schrappen uit de gemeentelijke bestemmingsplannen.

  Dweilen met de kraan dicht

  Reageer

  De Utrechtse strijd tegen kantorenleegstand vraagt nauwgezette voorbereiding en de beste planologen en juristen: de provincie gaat harde plancapaciteit schrappen uit de gemeentelijke bestemmingsplannen. ‘Sommige gemeenten zijn ons dankbaar.’

 • Bijzonder, de eerste gemeente met een omgevingsvisie? Voor Huib Noltes, gemeentelijk projectleider van de omgevingsvisie in Ommen, is het vanzelfsprekend. ‘Je hebt als gemeente toch een visie nodig op je leefomgeving? Als je die niet opschrijft, is het net als met het doorvertellen van een verhaal: bij de tiende verteller krijg je een heel ander plaatje.’

  Ommen bekijkt het breder

  Reageer

  Ommen was in 2013 de eerste gemeente in Nederland die een omgevingsvisie vaststelde. Er kwamen niet alleen ambities en ideeën in over de fysieke leefomgeving, maar ook over de economie en het sociaal domein. Wat kunnen we leren van Ommen?

 • Dat de waterschappen een rol hebben in stedelijk gebied staat beschreven in Go with the flow. Water als driver van de vitale stad. Met het stuk, waaraan 8 van de 25 waterschappen meeschreven, wil de Unie van Waterschappen een bijdrage leveren aan de Agenda Stad en het Jaar van de Ruimte (2015), die beide specifiek de aandacht richten op water en klimaat in de stad. Want ja, ook de waterschappen zelf maken graag een einde aan dat eilanddenken; ze willen graag hun schatten delen.

  Waterschat in de stad

  Reageer

  De stad ontdekt het water. Om op te vangen, vast te houden of juist af te voeren. Maar ook voor verkoeling en vermaak. De waterschappen openen hun schatkamer. ‘Wij hebben prachtige projecten, maar niemand weet ervan.’

 • Tien jaar van verpaupering van hun dorpshart, een projectontwikkelaar die beloften brak en een wethouder met de naam Starreveld. De bewoners van Gilze hadden reden genoeg om – op z’n minst – sceptisch te zijn over de plannen van de gemeente Gilze Rijen om de vastgelopen ontwikkeling van het Brabantse dorp ter hand te nemen.

  Nieuw leven op Talibanplein

  Reageer

  Tien jaar van verpaupering van hun dorpshart, een projectontwikkelaar die beloften brak en een wethouder met de naam Starreveld. De bewoners van Gilze hadden reden genoeg om – op z’n minst – sceptisch te zijn over de plannen van de gemeente Gilze Rijen om de vastgelopen ontwikkeling van het Brabantse dorp ter hand te nemen. Willem Starreveld liet de ‘bak modder’ van de horde boze Gilzenaren lijdzaam over zich uitstorten die grimmige avond in het dorpshuis. Zwijgzaam ook, zonder weerwoord of discussie. Dat bleek essentieel om het contact met zijn dorp te herstellen.

 • Netwerkorganisatie Kracht in NL noemt het graag ‘de tiende topsector van Nederland’: de gigantische berg burgerinitiatieven. Vol innovatiekracht, toekomstgericht, oplossingen bedenkend voor maatschappelijke problemen waar de overheid niet uitkomt of geen tijd voor heeft.

  Burgerkracht in beeld gebracht

  Reageer

  Gemeenten zien maatschappelijke initiatieven vaak als goedbedoeld vrijwilligersgedoe. Ten onrechte. Kracht in NL brengt de werkelijke waarde ervan in kaart. Wat blijkt: meer dan een miljoen Nederlanders profiteren ervan. 

 • Tot voor kort had de gemeente Haarlem 75 contracten voor onderhoud van de openbare ruimte. Nu zijn het er nog tien.

  Wat doen die ambtenaren dan nog?

  Reageer

  Tot voor kort had de gemeente Haarlem 75 contracten voor onderhoud van de openbare ruimte. Nu zijn het er nog tien. De private partijen handelen alles zelf af: onderhoud, beheer, klachten en controle op het eigen werk.

 • Een prijsvraag bracht Overijssel niet alleen fraaie oplossingen voor agrarische leegstand. Het leerde de provincie ook om te gaan met nieuwe partijen en ongebruikelijke ideeën.

  Begraven bij de bakoven

  Reageer

  Een prijsvraag bracht Overijssel niet alleen fraaie oplossingen voor agrarische leegstand. Het leerde de provincie ook om te gaan met nieuwe partijen en ongebruikelijke ideeën. Hoe een steenfabriek transformeerde tot natuurbegraafplaats.

 • Het leek een voor de hand liggende vraag bij het maken van een nummer over duurzaamheid: wat is eigenlijk de duurzaamste gemeente van Nederland? Het antwoord blijkt een onbevredigende zoektocht langs topscores, indexen en prijsvragen; die zijn er genoeg. Maar een totaalplaatje?

  Iedereen is winnaar!

  Reageer

  Duurzame projecten genoeg, maar is er een gemeente die er met kop en schouders bovenuit steekt? En wat leveren de groene initiatieven de samenleving op? ‘Ranglijsten zeggen niets zolang je geen gelijksoortige gemeenten vergelijkt.’

 • Het landelijke Convent van Gemeentelijk Archeologen (CGA) trekt aan de bel. Het overlegorgaan waarbij ruim 190 gemeenten zijn aangesloten, vindt dat het archeologiebeleid bij gemeenten spaak loopt.

  Bodemschat is kostenpost

  Reageer

  Kennis over archeologie, en dus over het verleden, verdwijnt bij gemeenten. Sinds acht jaar zijn zij verantwoordelijk voor erfgoed: zowel monumenten als archeologie. Maar het ontbreekt aan geld, expertise en belangstelling.

 • Reddingsplannen voor de binnenstad volstaan niet. Grote winkelcentra in buitenwijken blijken nog méér risico te lopen.

  Stadsrand nieuw zorgenkind

  Reageer

  Reddingsplannen voor de binnenstad volstaan niet. Grote winkelcentra in buitenwijken blijken nog méér risico te lopen. Vergrijzing en een internetgevoelig winkelbestand maken ook gemeenten buiten krimpregio’s kwetsbaar voor leegstand.

 • Serie over hoe burgers vorm en inhoud geven aan de participatiesamenleving in hun directe omgeving.

  Buurtbedrijf wil zekerheid

  Reageer

  Burgers dragen graag bij aan hun gemeente. Maar geef ze behalve plichten ook een aantal rechten om hun werk goed te kunnen doen. Neem de Hengelose aandachtswijk Berflo Es, waar bewoners wachten op juridische verankering van hun buurtonderneming.

 • Serie over hoe burgers vorm en inhoud geven aan de participatiesamenleving in hun directe omgeving.

  Betwist tracé de grond in geboord

  Reageer

  De Rijnlandroute bij Leiden strandde een halve eeuw op financiën en gebrek aan draagvlak. Nu komt de verbinding tussen de snelwegen A4 en A44 er toch. Burgers bogen de ­plannen om in een voor iedereen in de regio acceptabele variant.

 • Het gemeentelijke sportcomplex Nieuw Welgelegen in Utrecht wacht op nieuwe gebruikers. Meer loslaten en overlaten aan de markt is het idee.

  ‘We hebben de markt lui gemaakt’

  Reageer

  Het gemeentelijke sportcomplex Nieuw Welgelegen in Utrecht wacht op nieuwe gebruikers. Meer loslaten en overlaten aan de markt is het idee. Maar die houdt zich voorlopig stil.

 • Ineens staat voor veel lokale bestuurders de inrichting van de ruimte en de plek van water daarin weer hoog op de agenda. En dat komt Wim Kuijken goed van pas. Het onderwerp maakt een groot onderdeel uit van het Deltaprogramma dat hij dinsdag aan de Tweede Kamer presenteert.

  Polderen rond de peilstok

  Reageer

  Wil Nederland in 2050 klimaatbestendig zijn, dan zijn ingrijpende maatregelen nodig. Deltacommissaris Wim Kuijken benut het klassieke poldermodel, plus soms wat functioneel machtsoverwicht. ‘Doet u niet mee? Prima, dan meld ik dat in het Deltaprogramma.’

 • Boekel, dat altijd de grenzen van de wet opzoekt, krijgt toestemming voor de bouw van een ecodorp. Muren van hennep? Kan prima binnen het Bouwbesluit.

  Ecodorp, met dank aan de crisis

  Reageer

  De Crisis- en Herstelwet geeft gemeenten de ruimte soepeler om te gaan met wetgeving voor ruimtelijke plannen. Boekel, dat altijd de grenzen van de wet opzoekt, krijgt toestemming voor de bouw van een ecodorp. Muren van hennep? Kan prima binnen het Bouwbesluit.

 • Een marketingbureau had het niet beter kunnen bedenken: een spectaculaire fik op de avond vóór de presentatie van een boek over wat gemeenten kunnen leren van een chemische brand. Een pr-stunt was het allerminst, de Shellbrand in Moerdijk begin juni. Wel een testcase voor burgemeester Jac Klijs en zijn mensen die hun eigen lessen gelijk in de praktijk moesten brengen.

  ‘Benut meteen het gouden uur’

  Reageer

  In het boek Vuurdoop maakt Moerdijk de balans op van de brand bij Chemie-Pack. Gemeentesecretaris  Kandel geeft een stoomcursus crisisbeheersing. ‘Oefenen, oefenen, oefenen’, zegt hij. En zorgen dat iedereen een telefoonoplader paraat heeft.

 • De Hanzehogeschool Groningen houdt in de Barometer Maatschappelijk Vastgoed al enkele jaren bij hoe het is gesteld met gemeentelijk vastgoed. Uit de meest recente cijfers blijkt dat het merendeel van de gemeenten het maatschappelijk vastgoed centraal organiseert en uitvoert.

  Puzzelen met leegstand

  Reageer

  Veel gemeentelijk vastgoed komt de komende jaren leeg te staan. Wat moeten gemeenten met al die ongebruikte verzorgingshuizen, scholen en buurthuizen? Leegstand is niet alleen erg, maar ook flexibiliteit, zegt Almere. Mits je het aanbod managet.

 • In tijden van crisis is het wethouderschap stadsontwikkeling bepaald niet de begeerlijkste post. De directeuren van de diensten Stadsontwikkeling constateerden het onlangs al: de portefeuille Afbraak en Afboeken is weinig sexy; in het sociale domein, dáár wordt gebouwd.

  Publiek-privaat en daar voorbij

  Reageer

  De nieuwe wethouders Stadsontwikkeling worden overspoeld met weinig eenduidig advies: ‘Geen actief grondbeleid meer voeren!’ ‘Wacht op initiatief uit de markt!’ ‘Ga zelf maar bouwen, anders komt die sociale woningbouw er nooit.’ Wat zou u doen?

 • Vóór de zomer ligt de Omgevingswet in de Tweede Kamer. Uitgangspunt daarin is volgens minister Schultz van Haegen (VVD, Infrastructuur en Milieu) om niet méér in regels vast te leggen, maar minder.

  ‘Verschuil je niet achter wetten en regels’

  Reageer

  Vóór de zomer ligt de Omgevingswet in de Tweede Kamer. Uitgangspunt daarin is volgens minister Schultz van Haegen (VVD, Infrastructuur en Milieu) om niet méér in regels vast te leggen, maar minder en daar houdt ze aan vast. ‘We moeten erop vertrouwen dat het lokale bestuur verstandige afwegingen maakt.’

 • Veel gemeenten verwachten dat het wel overwaait: die crisis, die leegstand, de futloosheid van de binnenstad. Maar dat is niet zo.

  Beleving redt de binnenstad

  Reageer

  De markt gaat de toenemende winkelleegstand niet oplossen, wijzen drie nieuwe rapporten uit. Dus moet  de gemeente het voortouw nemen, zoals in Den Haag al succesvol gebeurt. ‘Het is of allemaal ten onder, of samen behouden wat sterk is.’

 • In hoeverre gemeenten kunnen profiteren van het aanbod van de provincie Overijssel om onbruikbare bouwgrond van de gemeenten over te nemen, is de vraag. Het provinciebestuur beslist binnenkort of er een speciaal grondfonds komt.

  Miljoenenhulp die weinig oplost

  Reageer

  De provincie Overijssel neemt alle onverkoopbare grond van gemeenten tegen boekwaarde over. Die uitgestoken hand is leuk maar wel wat laat: sommige gemeenten hebben hun verlies al genomen. Of kan er met terugwerkende kracht iets worden geregeld?

 • Nederland gaat in 2014 naar de stembus om nieuwe gemeenteraadsleden te kiezen. Op weg naar 19 maart besteedt Binnenlands Bestuur aandacht aan een groot aantal aspecten die verband houden met deze verkiezingen.

  Burgemeester werft raadsleden

  Reageer

  Het is makkelijk klagen over de kwaliteit van nieuwe raadsleden. Maar ga er maar aan staan: elke vier jaar een zwik gemotiveerde en gekwalificeerde burgers vinden om de politieke kar te trekken. Een minicursus ‘Raadslid worden’ kan helpen. Met de burgemeester voor de klas.

 • Hoe lastig de situatie ook is, over één ding zijn partijen in de vastgoedmarkt het eens. Niemand is erbij gebaat als gemeenten op hun handen gaan zitten en wachten tot de recessie overwaait.

  Dan maar weer gras

  Reageer

  Gemeenten moeten het voortouw nemen bij het aanpakken van leegstand, vinden marktpartijen in de bouwsector. Soepeler omgaan met regels, ambities bijstellen. ‘Wel even slikken voor de wethouder en de raad.’

 • Als gemeenten met vergelijkbare omvang zouden zij iets van elkaar moeten kunnen leren, was de gedachte van de gemeentesecretarissen van Zwolle, Enschede en Dordrecht.

  Gratis op cursus

  Reageer

  Een leertraject volgen bij een vergelijkbare buur- gemeente. Het klinkt simpel, het kan met gesloten beurs en gemeenten zijn er, dus, gek op. ‘Zonder dat je het geld kost, kun je jouw handelswijze en systeem plaatsen in een andere context.’

 • Melanie Schultz vervult haar zware ministerspost doortastend, bijna lichtvoetig ook. Altijd een glimlach. Meditatie helpt haar los te laten, legt Schultz uit.

  ‘Het spoor was goed afgerond, dacht ik’

  Reageer

  Melanie Schultz van Haegen wordt gewaardeerd als een constructieve minister van Infrastructuur en Milieu. Lagere overheden zijn tevreden over haar aanpak van de nieuwe Omgevingswet, haar watermissie en het overleg over forse bezuinigingen op infrastructuur. Maar haar lastigste portefeuille stalde ze bij de staatssecretaris. ‘Ik kon de Fyra-problemen niet voorzien.’

 • De Omgevingswet vervangt tientallen wetten en honderden ministeriële regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water die relevant zijn voor gebiedsontwikkeling.

  Nooit meer pesten

  Reageer

  De Omgevingswet moet uiterlijk in 2018 afrekenen met het regelmoeras bij elke gebiedsontwikkeling. Gemeenten en provincies oefenen al. Met succes: ‘Planologie is niet langer leidend maar faciliteert.’

 • Deel 2 uit de serie over de gevolgen van de krimp. In deze aflevering over de historische gevangeniscomplexen en wat er mee gaat gebeuren.

  Hotelkamer met tralies

  Reageer

  Het cellenoverschot noopt het ministerie van Justitie om verouderde gevangenissen af te stoten. Wat te doen met de histo­rische ­complexen? Hoorn restaureerde het gevangeniseiland tot een complex voor cultuur, toerisme en wonen.

 • Jeugdzorg zonder Wachtlijsten

  1 reactie

  Het klinkt te mooi om waar te zijn. Jeugdzorg zonder wachtlijsten, maar met tevreden ouders en ook nog 30 procent goedkoper. De Opvoedpoli zegt het te leveren. Een gesprek met oprichter Linda Bijl.