of 59345 LinkedIn

Saskia Buitelaar

Saskia Buitelaar is redacteur bij Binnenlands Bestuur met focus op de thema's Ruimte & Milieu.

 

Volg ook de laatste nieuwsupdates van Saskia via Twitter: SaskiaBuitelaar

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens

E-mailadres:
sbuitelaar@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (mobiel):
06 - 515 89 110 (Artikelvoorstellen graag per e-mail)
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Saskia Buitelaar
Twitter:
Twitter profiel van Saskia Buitelaar

Recente Artikelen

 • De Markt van Steenwijk.

  Ruilen tegen leegstand

  Reageer

  Leefbare kernen hebben de hoogste prioriteit in Overijssel. Een van de instrumenten in de strijd tegen het verdwijnen van winkels en horeca is vrijwillige kavelruil. Met een ruiltraject in Steenwijk doet de provincie mee aan een pilot van het rijk om tips and trics van ruilen in de binnenstad in kaart te brengen.

 • Een nieuwe manier van werken en denken is volgens Van de Laak nodig om de kloof te overbruggen die in het milieu- en ruimtelijk domein bestaat tussen juristen enerzijds en de diverse vakdeskundigen anderzijds. Zij moeten eigen zekerheden en waarheden loslaten en zich openstellen voor andere visies en werkwijzen. Dan leidt de wet tot integrale besluiten waarin een goede balans wordt gevonden tussen benutten en beschermen van de leefomgeving.

  Kloof milieu en ruimte kan dicht

  Reageer

  De Omgevingswet is geslaagd als het de kloof weet te overbruggen tussen milieu en ruimtelijke ontwikkeling. Een andere mindset is daarvoor onmisbaar.

 • De Omgevingswet moet een verplichte watertoets - of zelfs klimaattoets - voor omgevingsvisies krijgen én adviesrecht voor de GGD over gezondheid in de leefomgeving. Ook dient de wet duurzaamheid en energietransitie actiever te stimuleren.

  Maak een watertoets verplicht

  Reageer

  De Omgevingswet moet een verplichte watertoets - of zelfs klimaattoets - voor omgevingsvisies krijgen én adviesrecht voor de GGD over gezondheid in de leefomgeving. Ook dient de wet duurzaamheid en energietransitie actiever te stimuleren.

 • Ambtenaren en bestuurders maken zich terecht zorgen over het integrale werken waar gemeenten met de Omgevingswet toe worden gedwongen. Dat zal voor iedereen moeilijk zijn, voorspelt Ineke van der Hee, directeur van het implementatieprogramma Aan de slag met de Omgevingswet. Zij zullen nu al moeten gaan oefenen bij visies en plannen rond de leefomgeving alle belangen in samenhang af te wegen.

  ‘Zorgen over integraal werken Omgevingswet terecht’

  8 reacties

  Ambtenaren en bestuurders maken zich terecht zorgen over het integrale werken waar gemeenten met de Omgevingswet toe worden gedwongen. Dat zal voor iedereen moeilijk zijn, voorspelt Ineke van der Hee, directeur van het implementatieprogramma  Aan de slag met de Omgevingswet. Zij zullen nu al moeten gaan oefenen bij visies en plannen rond de leefomgeving alle belangen in samenhang af te wegen.

 • Zijn gemeenten medio 2019 klaar voor het Digitale Stelsel Omgevingswet? Omgevingswetprofessionals van gemeenten en omgevingsdiensten hebben daar sterke twijfel over. Het kennisniveau over de Omgevingswet verschilt sterk per organisatie en de cultuurverandering vraagt meer tijd. Binnenlands Bestuur peilde onder lezers de laatste zorgpunten over de Omgevingswet.

  Nog veel huiswerk voor Omgevingswet

  Reageer

  Zijn gemeenten medio 2019 klaar voor het Digitale Stelsel Omgevingswet? Omgevingswetprofessionals van gemeenten en omgevingsdiensten hebben daar sterke twijfel over. Het kennisniveau over de Omgevingswet verschilt sterk per organisatie en de cultuurverandering vraagt meer tijd. Binnenlands Bestuur peilde onder lezers de laatste zorgpunten over de Omgevingswet.

 • De Omgevingswet moet toch een verplichte watertoets – of zelfs een klimaattoets – voor omgevingsvisies krijgen én adviesrecht voor de GGD over gezondheid in de leefomgeving. Bovendien moet de wet duurzaamheid en de energietransitie actiever stimuleren. Dat stellen publieke professionals die zich voorbereiden op de Omgevingswet in een enquête van Binnenlands Bestuur.

  Ambtenaren: Watertoets en advies GGD in Omgevingswet

  3 reacties

  De Omgevingswet moet toch een verplichte watertoets – of zelfs een klimaattoets – voor omgevingsvisies krijgen én adviesrecht voor de GGD over gezondheid in de leefomgeving. Bovendien moet de wet duurzaamheid en de energietransitie actiever stimuleren. Dat stellen publieke professionals die zich voorbereiden op de Omgevingswet in een enquête van Binnenlands Bestuur.

 • Het huisvesten van statushouders in tijdelijke woningen komt op gang. In Leiden maken contractafspraken tussen gemeente en corporaties de bouw mogelijk van 150 hoogwaardige woonunits, die twintig jaar kunnen worden gebruikt.

  Meer tijdelijke woningen voor statushouders

  Reageer

  Het huisvesten van statushouders in tijdelijke woningen komt op gang. In Leiden maken contractafspraken tussen gemeente en corporaties de bouw mogelijk van 150 hoogwaardige woonunits, die twintig jaar kunnen worden gebruikt.

 • Dat Brabant het hoogst scoort op het aantal overtredingen door risicovolle bedrijven, heeft veel te maken met het intensieve toezicht in deze provincie. De cijfers die  de Volkskrant  vorige week presenteerde, tonen een afname van het aantal overtredingen.

  Bedrijven blijven risico veiligheid

  Reageer

  Dat Brabant het hoogst scoort op het aantal overtredingen door risicovolle bedrijven, heeft veel te maken met het intensieve toezicht in deze provincie. De cijfers die de Volkskrant vorige week presenteerde, tonen een afname van het aantal overtredingen.

 • Dat Noord-Brabant het hoogst scoort op het aantal overtredingen door risicovolle bedrijven, heeft veel te maken met het intensieve toezicht in deze provincie. De cijfers die de Volkskrant onlangs presenteerde, tonen een afname van het aantal overtredingen, maar laten ook zien dat er nog veel mis is bij risicobedrijven. Wat zegt dat over het toezicht?

  Overtredingen risicobedrijven nog hoog, maar dalend

  1 reactie

  Dat Noord-Brabant het hoogst scoort op het aantal overtredingen door risicovolle bedrijven, heeft veel te maken met het intensieve toezicht in deze provincie. De cijfers die de Volkskrant onlangs presenteerde, tonen een afname van het aantal overtredingen, maar laten ook zien dat er nog veel mis is bij risicobedrijven. Wat zegt dat over het toezicht?

 • De houten woonunits waarvan Leiden er zestien gaat plaatsen.

  Tijdelijke huisvesting voor 20 jaar met grondcontract

  Reageer

  Het huisvesten van statushouders in tijdelijke woningen komt in steeds meer gemeenten op gang. In Leiden maken contractafspraken tussen gemeente en woningcorporaties de bouw mogelijk van 150 hoogwaardige woonunits, die minimaal twintig jaar kunnen worden gebruikt. Leiden heeft daarmee een oplossing voor het veelgehoorde knelpunt bij tijdelijke woonruimte van hoge kwaliteit, dat de investering niet opweegt tegen de exploitatie.

 • Zorgt het verplichte energielabel voor kantoren voor extra leegstand? Gedeputeerde Bart Krol uit Utrecht, koploperprovincie in het aanpakken van kantorenleegstand, is positiever. Hij ziet veel kansen voor transformatie, niet op pand- maar op gebiedsniveau.

  Leegstand kantoren als kans voor een gebied

  1 reactie

  Het verbeteren van de energielabels van verouderde kantoren kost veel meer geld dan gedacht, zo stelden renovatiedeskundigen gisteren in het FD. Zij stellen dat voor zeker tien miljoen vierkante meter niet rendabel te renoveren kantoren daardoor leegstand dreigt. Gedeputeerde Bart Krol uit Utrecht, koploperprovincie in het aanpakken van kantorenleegstand, is positiever. Hij ziet veel kansen voor transformatie, niet op pand- maar op gebiedsniveau.

 • Het rijk ondersteunt gemeenten die het aanbod van middeldure huurwoningen willen vergroten met zogenoemde Samenwerkingstafels. Daar maken wethouders, ontwikkelaars, corporaties en investeerders afspraken over bijvoorbeeld nieuwe woningen, herbestemming en huurprijzen. De lokale tafels krijgen ondersteuning van de voorzitter van de nationale Samenwerkingstafel, Rob van Gijzel.

  Lokale Samenwerkingstafels voor meer middenhuur

  3 reacties

  Het rijk ondersteunt gemeenten die het aanbod van middeldure huurwoningen willen vergroten met zogenoemde Samenwerkingstafels. Daar maken wethouders, ontwikkelaars, corporaties en investeerders afspraken over bijvoorbeeld nieuwe woningen, herbestemming en huurprijzen. De lokale tafels krijgen ondersteuning van de voorzitter van de nationale Samenwerkingstafel, Rob van Gijzel.

 • Om te zorgen dat gemeenten uniforme en juiste informatie over de Omgevingswet krijgen, stelt het Programma Aan de slag met de Omgevingswet deze maand een basisgids beschikbaar. Projectleiders binnen gemeenten en marktpartijen kunnen met het basismateriaal zelf cursussen over de wet samenstellen.

  'Informatie over Omgevingswet moet kloppen'

  6 reacties

  Om te zorgen dat gemeenten uniforme en juiste informatie over de Omgevingswet krijgen, stelt het Programma Aan de slag met de Omgevingswet deze maand een basisgids beschikbaar. Projectleiders binnen gemeenten en marktpartijen kunnen met het basismateriaal zelf cursussen over de wet samenstellen.

 • Om te zorgen dat gemeenten uniforme en juiste informatie over de Omgevingswet krijgen, stelt het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet' deze maand een basisgids beschikbaar. Projectleiders binnen gemeenten en marktpartijen kunnen met het basismateriaal zelf cursussen over de wet samenstellen.

  Omgevingswet in basisgids

  Reageer

  Om te zorgen dat gemeenten uniforme en juiste informatie over de Omgevingswet krijgen, stelt het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet' deze maand een basisgids beschikbaar. Projectleiders binnen gemeenten en marktpartijen kunnen met het basismateriaal zelf cursussen over de wet samenstellen.

 • Met een experiment voor vijftig sportclubs wil de provincie Noord-Brabant in beeld krijgen hoe zoveel mogelijk van de 5.100 Brabantse sportaccommodaties energieneutraal kunnen worden. Verenigingen uit dertien gemeenten doen mee. De belangstelling voor een vervolgproject is nu al groot.

  Brabant zet in op verduurzamen sportlocaties

  Reageer

  Met een experiment voor vijftig sportclubs wil de provincie Noord-Brabant in beeld krijgen hoe zoveel mogelijk van de 5.100 Brabantse sportaccommodaties energieneutraal kunnen worden. Verenigingen uit dertien gemeenten doen mee. De belangstelling voor een vervolgproject is nu al groot.

 • Het rijk moet de komende twintig jaar vijf tot acht miljard euro investeren in scholing, infrastructuur en woningbouw in de krimpregio’s. Het herstellen van de balans tussen de krimpgebieden langs de grenzen en de Randstad en Midden-Nederland is noodzakelijk voor economische groei van Nederland als geheel. Vijf provincies proberen met deze boodschap krimp op de politieke agenda te krijgen van het nieuwe kabinet.

  Provincies vragen nieuw kabinet om miljarden

  7 reacties

  Het rijk moet de komende twintig jaar vijf tot acht miljard euro investeren in scholing, infrastructuur en woningbouw in de krimpregio’s. Het herstellen van de balans tussen de krimpgebieden langs de grenzen en de Randstad en Midden-Nederland is noodzakelijk voor economische groei van Nederland als geheel. Vijf provincies proberen met deze boodschap krimp op de politieke agenda te krijgen van het nieuwe kabinet.

 • Foto uit het Flickr album #lievelingstrui http://bit.ly/2kgI2cr

  Breien en soep eten in koud stadhuis: Warmetruiendag

  Reageer

  Gemeenten grijpen de landelijke Warmetruiendag aan om met diverse acties aandacht te vragen voor het klimaat. Organisator het Klimaatverbond hoopt veel wethouders, raadsleden en ambtenaren met hun #lievelingstrui op de foto te krijgen.

 • Het beleid rond bereikbaarheid is versnipperd, niet doelgericht en leidt tot “verbreden van doodlopende wegen”. Dat brengt de bereikbaarheid van stedelijke regio’s in gevaar. Een nieuwe Bereikbaarheidswet is nodig om een overzichtelijk stelsel te maken van de wirwar van belastingen, heffingen en gedeelde verantwoordelijkheden. Er moet een verplichte Bereikbaarheidstoets komen bij ruimtelijke en infrastructurele besluiten.

  Rli: Te weinig afstemming over bereikbaarheid steden

  8 reacties

  Het beleid rond bereikbaarheid is versnipperd, niet doelgericht en leidt tot “verbreden van doodlopende wegen”. Dat brengt de bereikbaarheid van stedelijke regio’s in gevaar. Een nieuwe Bereikbaarheidswet is nodig om een overzichtelijk stelsel te maken van de wirwar van belastingen, heffingen en gedeelde verantwoordelijkheden. Er moet een verplichte Bereikbaarheidstoets komen bij ruimtelijke en infrastructurele besluiten.

 • In grote en groeiende gemeenten is het bewustzijn van duurzaamheid beter ontwikkeld in de organisatie dan in kleine en agrarische gemeenten. Die voorsprong leidt er niet per se toe dat de hele gemeente sneller verduurzaamt.

  Meer duurzame bestuurskracht grote gemeente

  Reageer

  In grote en groeiende gemeenten is het bewustzijn van duurzaamheid beter ontwikkeld in de organisatie dan in kleine en agrarische gemeenten. Die voorsprong leidt er niet per se toe dat de hele gemeente sneller verduurzaamt.

 • Provincies zijn sinds deze maand verantwoordelijk voor ontwikkeling en uitvoering van natuurbeleid. Er ligt een basis voor een andere aanpak, maar het nieuwe beleid komt nog niet echt uit de verf, concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Wel wordt er volop geëxperimenteerd, bijvoorbeeld met de nieuwe rol van de provincies en van partners in het natuurbeleid.

  Nieuwe spelregels voor natuur

  3 reacties

  Provincies zijn sinds deze maand verantwoordelijk voor ontwikkeling en uitvoering van natuurbeleid. Er ligt een basis voor een andere aanpak, maar het nieuwe beleid komt nog niet echt uit de verf, concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Wel wordt er volop geëxperimenteerd, bijvoorbeeld met de nieuwe rol van de provincies en van partners in het natuurbeleid.

 • Het experiment hiermee ligt onder vuur omdat de private toezichthouders geen garantie kunnen geven dat opgeleverde woningen voldoen aan de bouweisen.

  Den Haag bevriest proef met privaat bouwtoezicht

  6 reacties

  Gemeente Den Haag werkt niet langer met privaat toezicht op de bouw van nieuwe woningen. Het experiment hiermee ligt onder vuur omdat de private toezichthouders geen garantie kunnen geven dat opgeleverde woningen voldoen aan de bouweisen.

 • Ambtenaren ontwikkelden zelf werkwijze voor efficiënte afhandeling vergunningen

  Ambtenaren Staphorst trots op hun vergunningensysteem

  3 reacties

  Stroperige afhandeling van vergunningaanvragen is niet alleen een ergernis voor bewoners, het kost gemeenten ook veel tijd. Staphorst gooit het roer om. De gemeente vraagt meer huiswerk van initiatiefnemers, maar stelt daar goed vertrouwen en een ruimtecoach tegenover.

 • De betaling voor beheer en onderhoud van groen, wegen, riolering en waterhuishouding is in de Brabantse gemeente de komende twee jaar afhankelijk van het oordeel van burgers en bedrijven. Met de pilot bekijkt Loon op Zand of en hoe die waardering een extra prikkel kan zijn voor de uitvoerder om het beter te doen. De gemeente is daarvoor een samenwerking aangegaan met ‘Incudem, burgergericht beheer’, een uitvoeringsorganisatie waarin M.J. Oomen Groep en Gebr. Van Kessel samen optrekken.

  Niet-goed-geld-terugbeheer

  1 reactie

  Als inwoners ontevreden zijn over de kwaliteit van het beheer en onderhoud in de openbare ruimte, krijgt de uitvoerder minder betaald voor de klus. En omgekeerd kan goed werk meer budget opleveren. Een mooi concept, maar werkt het ook? Gemeente Loon op Zand gaat het onderzoeken.

 • Festival Muziek op de Dommel

  Gezonde stad vraagt samenwerkende overheden

  Reageer

  Juist vanwege het belang van water voor de gezonde stad, zijn in Brabant drie waterschappen betrokken bij de Brabantse Health Deal. Samenwerking creëert meerwaarde, ziet Peter Glas, watergraaf van waterschap De Dommel en medeondertekenaar van de Deal. ‘Als je met elkaar aan tafel zit – wethouders, bestuurders van waterschappen, ambtenaren – dan komen onderwerpen op tafel die verder gaan dan veilige dijken, voldoende en schoon water.’

 • Impressie van de look and feel van het Beurskwartier, bron: cu2030.nl

  ‘Cultuuromslag nodig voor gezondheid in r.o.’

  3 reacties

  Nadenken over gezondheid is een kwestie van een cultuuromslag in de wereld van de ruimtelijke ordening, zegt wethouder Victor Everhardt van Utrecht (D66, Volksgezondheid/Stationsgebied). Hij ziet dat stapsgewijs gebeuren sinds zijn college het onderwerp een belangrijke plek heeft gegeven. 

 • Ontwerp van het Ecodorp Boekel, Van Laarhoven Combinatie Architecten

  Handen ineen voor de gezonde stad

  3 reacties

  Minder in de auto, meer bewegen, gezonder eten en vaker een praatje met de oude buurvrouw. Goede voornemens maken niet alleen een individu, maar ook een samenleving gezonder en gelukkiger. Alle reden dus voor overheden om hieraan bij te dragen. Maar hoe maak je een gezonde stad?

 • Nu door gezinshereniging het huisvesten van statushouders makkelijker gaat, verslapt bij gemeenten de aandacht voor innovatief huisvesten, waardoor de groep alleenstaanden niet aan bod komt, waarschuwt het Platform Opnieuw Thuis.

  Solo-statushouder komt niet aan bod

  Reageer

  Nu de gezinshereniging op gang komt, huisvesten gemeenten vijftig procent meer statushouders dan gemiddeld in voorgaande maanden. Keerzijde: de druk is van de ketel, dus innovatieve woonvormen komen nauwelijks van de grond. Daardoor blijven lastig te huisvesten alleenstaande vluchtelingen achter in de azc’s. Dat gaat grote maatschappelijke problemen geven, waarschuwt Marco Florijn, ambassadeur van Platform Opnieuw Thuis.

 • Deze week promoveerde Jesse Hoffman aan de Universiteit van Amsterdam met zijn proefschrift ‘From Resistance to Transformation’. Partijen die creatief verbindingen weten te leggen dwars door sectoren en disciplines heen, komen uiteindelijk als winnaars uit de strijd, is zijn conclusie. ‘Het blijkt dat machtsrelaties in de nieuwe orde met name worden bepaald door de capaciteit van spelers om horizontale verbindingen te kunnen leggen over grenzen van sectoren en disciplines heen’, stelt Hoffman.

  Energiesysteem op zijn kop

  Reageer

  Minister Kamp (Economische Zaken, VVD) schetste met zijn Energieagenda deze maand de weg naar een (verre) toekomst zonder fossiele brandstoffen. Onderzoeker Jesse Hoffman voorziet een onzichtbare maatschappelijke machtsomwenteling. Hoffman onderzocht wat de vele (lokale) experimenten met energieopwekking betekenen voor bestaande machtsrelaties.

 • Provincies willen zeker weten dat zij in de nieuwe Omgevingswet goede mogelijkheden houden om in te grijpen als gemeenten overtollige winkel- en kantorenmeters in hun bestemmingsplannen laten staan. De manier waarop Utrecht kantorenleegstand te lijf gaat, dient als lichtend voorbeeld.

  Provinciale instrumenten aanpak leegstand onder de loep

  Reageer

  Provincies willen zeker weten dat zij in de nieuwe Omgevingswet goede mogelijkheden houden om in te grijpen als gemeenten overtollige winkel- en kantorenmeters in hun bestemmingsplannen laten staan. De manier waarop Utrecht kantorenleegstand te lijf gaat, dient als lichtend voorbeeld.

 • PvdA-raadslid Selami Coşkun stapt uit de partij en gaat als eenmansfractie verder, kondigde hij na de leiderschapsverkiezing aan.

  Keuze voor Asscher kost Roermondse fractie zetel

  8 reacties

  De verkiezing van Lodewijk Asscher tot PvdA-lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen kost de lokale fractie in Roermond een raadszetel. PvdA-raadslid Selami Coskun stapt uit de partij en gaat als eenmansfractie verder, kondigde hij na de leiderschapsverkiezing aan. 

 • Meer dan vijftig gemeenten, provincies en waterschappen en vijf ministeries maken nieuwe afspraken over duurzaam inkopen. Ze gaan scherpere eisen stellen aan hun inkoop van goederen en diensten. Er komen meetbare doelstellingen en afspraken over toetsing.

  Overheden scherpen eisen voor duurzaam inkopen aan

  Reageer

  Meer dan vijftig gemeenten, provincies en waterschappen en vijf ministeries maken vandaag nieuwe afspraken over duurzaam inkopen. Ze gaan scherpere eisen stellen aan hun inkoop van goederen en diensten. Er komen meetbare doelstellingen en afspraken over toetsing.

 • Krimpgemeente Berkelland in de Achterhoek heeft over twintig jaar zo’n 240 procent meer tachtigplussers dan nu. Het eigenwoningbezit is er 75 procent. Dat vraagt om woningaanpassingen, zorgaanbod en een plan voor de onvermijdelijke leegstand.

  Gelders droomdorp voor senioren kleurt steeds grijzer

  1 reactie

  Krimpgemeente Berkelland in de Achterhoek heeft over twintig jaar zo’n 240 procent meer tachtigplussers dan nu. Het eigenwoningbezit is er 75 procent. Dat vraagt om woningaanpassingen, zorgaanbod en een plan voor de onvermijdelijke leegstand. Berkelland bereidt zich voor op het vergrijzend woningbezit.

 • Aandeel koopwoningen in bezit van 70-plus

  Grijs woningbezit vooral in rijke dorpen en krimpgebied

  3 reacties

  Het woningbezit onder 70-plussers is het grootst in 'rijkeluisgemeenten' langs de kust en in het Gooi, en in krimpgebieden. Dat blijkt uit een analyse die het Kadaster uitvoerde voor Binnenlands Bestuur. Gemeenten hebben het grijze woningbezit zelf nauwelijks in beeld. 

 • Het aantal ernstig verkeersgewonden stijgt al jaren en ook het aantal verkeersdoden nam vorig jaar toe. Op gemeentewegen vallen verreweg de meeste slachtoffers. Het instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek SWOV trekt aan de bel. 

  Zorgen over veiligheid op gemeenteweg

  Reageer

  Het aantal ernstig verkeersgewonden stijgt al jaren en ook het aantal verkeersdoden nam vorig jaar toe. Op gemeentewegen vallen verreweg de meeste slachtoffers. Het instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek SWOV trekt aan de bel. 

 • Bodemdaling in de veengebieden van Nederland gaat de komende jaren miljarden kosten, zo maakte het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vorige week bekend. De kosten voor het herstel van de schade en het frequent onderhoud aan de infrastructuur kunnen oplopen tot 5,2 miljard euro tot het jaar 2050, becijfert het PBL.

  Daling bodem in het veen

  2 reacties

  Kennis en projecten rondom bodemdaling zijn nu nog versnipperd. Met het kennisprogramma ‘Klimaat, Water en Bodemdaling’ wil een groep gemeenten, provincies en waterschappen daar verandering in brengen.

 • Op gemeentewegen vallen verreweg de meeste doden en gewonden. Met nog meer bezuinigingen bij gemeenten op komst, trekt instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek SWOV aan de bel. ‘Er is bij gemeenten te weinig geld en kennis’, zegt directeur Peter van der Knaap.

  Zorgen over veiligheid op gemeentewegen

  6 reacties

  Het aantal ernstig verkeersgewonden is al zeven jaar aan het stijgen en ook het aantal verkeersdoden nam vorig jaar na een aanvankelijke daling toe. Op gemeentewegen vallen verreweg de meeste doden en gewonden. Met nog meer bezuinigingen bij gemeenten op komst, trekt instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek SWOV aan de bel. ‘Er is bij gemeenten te weinig geld en kennis’, zegt directeur Peter van der Knaap.

 • Omgevingsdiensten krijgen van het kabinet twintig extra toezichthouders die moeten zorgen voor meer energiebesparing in kantoorgebouwen. Het kabinet schroeft de energie-eisen aan kantoren op. Het extra toezicht op naleving van die eisen moet binnen enkele jaren een forse vermindering van energieverbruik opleveren.

  Meer toezicht op verplichte energiebesparing

  2 reacties

  Omgevingsdiensten krijgen van het kabinet twintig extra toezichthouders die moeten zorgen voor meer energiebesparing in kantoorgebouwen. Het kabinet schroeft de energie-eisen aan kantoren op. Het extra toezicht op naleving van die eisen moet binnen enkele jaren een forse vermindering van energieverbruik opleveren.

 • De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) blijft, in navolging van gezondheidsinstituut RIVM, voorlopig bij het huidige advies: op kunstgrasvelden kan worden gesport. Gemeenten zijn daarover vandaag geïnformeerd. Onderzoek door de grondstofleveranciers van het omstreden rubbergranulaat, bevat geen nieuwe feiten, stelt VSG.

  Geen “negatief sportadvies” aan gemeenten na onderzoek

  2 reacties

  De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) blijft, in navolging van gezondheidsinstituut RIVM, voorlopig bij het huidige advies: op kunstgrasvelden kan worden gesport. Gemeenten zijn daarover vandaag geïnformeerd. Onderzoek door de grondstofleveranciers van het omstreden rubbergranulaat bevat geen nieuwe feiten, stelt VSG.

 • Provincies tonen in de deze maand gesloten retaildeals nog te weinig daadkracht bij het aanpakken van de winkelleegstand. Juist in de provincies waar de nood het hoogst is, gebeurt het minst. Dat constateren Cees-Jan Pen, lector Brainport van Fontys Hogescholen en Dennis Melenhorst, secretaris SER Overijssel.

  ‘Daadkracht ontbreekt in retaildeals provincies’

  2 reacties

  Provincies tonen in de vorige maand gesloten retaildeals nog te weinig daadkracht bij het aanpakken van de winkelleegstand. Juist in de provincies waar de nood het hoogst is, gebeurt het minst. Dat constateren Cees-Jan Pen, lector Brainport van Fontys Hogescholen en Dennis Melenhorst, secretaris SER Overijssel.

 • De samenwerking tussen de drie gemeenten is enerzijds logisch, maar tegelijkertijd niet vanzelfsprekend, legt gemeentesecretaris Gert Veenhof van Bunnik uit. ‘Het Kromme Rijngebied vormt landschappelijk gezien een eenheid, gebruikers voelen dat als één gebied. Terwijl de maatschappelijke oriëntaties heel verschillend zijn. Onze inwoners gaan fietsen in Wijk, maar voor school of theater gaan ze naar Zeist of Utrecht.’

  Gemeenten maken samen visie voor landelijk gebied

  1 reactie

  Rond het Utrechts natuurgebied Kromme Rijn werken drie gemeenten – Bunnik, Wijk bij Duurstede en Houten – aan een gezamenlijke omgevingsvisie. Zodat het beleid rond zonnepanelen, gewasbescherming en beeldkwaliteit aan beide oevers en langs het grootste deel van het stroomgebied van de rivier hetzelfde is.

 • De visie op het nieuwe stadsplan in Capelle verschijnt in beeld als je op de huidige locatie de qr-code in de stoeptegel scant.

  De beleefbare gebiedsvisie: een wandelroute met QR-codes

  1 reactie

  De omgevingsvisie voor gemeenten is verplicht, maar vormvrij, zo staat het vooralsnog in de Omgevingswet. En dus gaan gemeenten op eigen wijze aan de slag met hun visie op de leefomgeving. In Capelle aan den IJssel lees je de visie met een QR-code, ter plekke op straat.

 • De splinternieuwe duurzame veerboot tussen Texel en Den Helder

  Vergezichten en tegenwind op duurzaam Texel

  2 reacties

  Met 4500 aansluitingen is TexelEnergie de grootste energiecoöperatie van Nederland; leverancier bovendien van schoonste gas en stroom. In een inspirerend visieboek schetst de gemeente duurzame vergezichten: wethouder Eric Hercules wil meer, maar heeft politiek de wind niet altijd mee. Een kijkje op Texel.

 • Bedrijven in deze sector zijn verplicht om per 2018 hun eigen afvalwater te zuiveren. Om de kosten hiervoor te drukken, wil de sector collectieve zuiveringsinstallaties bouwen. Zij willen afvalwater lozen op de riolering en vandaaruit aftakken naar hun eigen collectieve zuivering. De Wet milieubeheer blijkt dat niet toe toe te staan.

  Waterschappen blij met Kamersteun voor knelpunten

  3 reacties

  Waterschappen rekenen op een snelle oplossing voor de vastgelopen plannen voor collectieve waterzuivering door de glastuinbouwsector. De Tweede Kamer vroeg deze week in een begrotingsdebat opheldering over juridische belemmeringen voor de zuiveringsplannen. Minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) zegde toe dat zij snel bestuurlijk overleg zal voeren om tot praktische oplossingen te komen.

 • De juridische aanpak verschilt per provincie en op meerder plekken zijn ingewikkelde uitvoeringsconstructies bedacht. Verantwoordingsrapportages zijn vaak onvoldoende.

  Zorgen over toezicht risicobedrijven bij rekenkamers

  1 reactie

  Provinciale rekenkamers maken zich zorgen over het toezicht op risicovolle bedrijven. Uit onderzoek blijkt dat er geen eenheid is in het toezicht op bedrijven met zware milieurisico’s. De juridische aanpak verschilt per provincie en op meerder plekken zijn ingewikkelde uitvoeringsconstructies bedacht. Verantwoordingsrapportages zijn vaak onvoldoende.

 • Een nieuw instrument voor gemeenten om te zorgen voor participatie en kwaliteit van plannen voor de leefomgeving: het meerwaardegesprek. Een verzoek vanuit de Tweede Kamer om het gesprek als verplichting op te nemen in de Omgevingswet, zal minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) niet honoreren. Maar ze beveelt het instrument gemeenten van harte aan.

  Vooroverleg niet verplicht in Omgevingswet, wel pre

  3 reacties

  Een nieuw instrument voor gemeenten om te zorgen voor participatie en kwaliteit van plannen voor de leefomgeving: het meerwaardegesprek. Een verzoek vanuit de Tweede Kamer om het gesprek als verplichting op te nemen in de Omgevingswet, zal minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) niet honoreren. Maar ze beveelt het instrument gemeenten van harte aan.

 • Landschap speelt een sleutelrol bij de huidige omschakeling naar een duurzame samenleving. Als overheden een succes willen maken van de energietransitie, windmolenplannen, nieuwe natuur en verduurzaming van de landbouw, moeten ze investeren in overleg met inwoners over hoe die plannen de kwaliteit van het landschap kunnen verbeteren.

  'Landschap essentieel voor duurzame transitie'

  Reageer

  Landschap speelt een sleutelrol bij de huidige omschakeling naar een duurzame samenleving. Als overheden een succes willen maken van de energietransitie, windmolenplannen, nieuwe natuur en verduurzaming van de landbouw, moeten ze investeren in overleg met inwoners over hoe die plannen de kwaliteit van het landschap kunnen verbeteren.

 • Dat stelt Jac. Meter, financieringsspecialist Natuur en Landschap bij Nationaal Groenfonds, in een ingezonden stuk op de website van Binnenlands Bestuur. Meter: ‘De overheid focust bij verkavelen bijna uitsluitend op economische voordelen voor de agrarische sector. Neem de Flevopolder, de meest vruchtbare grond per hectare van Nederland. Dit gebied raakt in rap tempo verarmd waardoor de biodiversiteit achteruit holt, voedselbronnen uitgeput raken en plant- en diersoorten met uitsterven worden bedreigd.’

  Verkaveling schaadt natuur

  Reageer

  Gemeenten en provincies concentreren zich bij verkavelen te veel op landbouwstructuurverbetering. De natuur wordt uit het oog verloren en gronden raken in rap tempo uitgeput.

 • Met een “inruilregeling” geeft Noord-Brabant antwoord op het lastige maatschappelijke vraagstuk rondom intensieve veehouderij. Veehouders die hun bedrijf willen uitbreiden met mestbewerking, moeten in hun gebied eerst leegstaande stallen slopen. Zo krijgen ondernemers ruimte voor groei, terwijl de veestapel afneemt.

  Brabantse boeren die willen uitbreiden, moeten slopen

  Reageer

  Met een “inruilregeling” geeft Noord-Brabant antwoord op het lastige maatschappelijke vraagstuk rondom intensieve veehouderij. Veehouders die hun bedrijf willen uitbreiden met activiteiten voor mestbewerking, moeten in hun gebied eerst leegstaande stallen slopen. Zo krijgen ondernemers ruimte voor groei, terwijl de veestapel afneemt.

 • Geen enkele gemeente kan zich met recht duurzaam noemen. Dat stellen de opstellers van de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI) bij de presentatie van hun index voor 2016. Als aan de scores op 24 indicatoren dan toch een ranglijst moet worden gekoppeld, staat Nunspeet bovenaan en doen veel grote steden het slecht.

  Titel Duurzame Gemeente nog nergens op zijn plaats

  2 reacties

  Geen enkele gemeente kan zich met recht duurzaam noemen. Dat stellen de opstellers van de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI) bij de presentatie van hun index voor 2016. Als aan de scores op 24 indicatoren dan toch een ranglijst moet worden gekoppeld, staat Nunspeet bovenaan en doen veel grote steden het slecht.

 • Daardoor blijven kansen voor windmolens in het industriële Noordzeekanaalgebied onbenut. De provincie laat groene stroom liggen voor 125.000 huishoudens.

  Kritiek gemeenten op windbeleid provincie

  5 reacties

  Gemeenten en bedrijven in Noord-Holland vinden dat de provincie hun ambities voor windenergie dwarsboomt. Daardoor blijven kansen voor windmolens in het industriële Noordzeekanaalgebied onbenut. De provincie laat groene stroom liggen voor 125.000 huishoudens.

 • Het ontwerp van de Wooden Houses. Foto: Kees Hummel

  Woonplannen voor statushouders op Dutch Design Week

  1 reactie

  Gemeenten, woningcorporaties en ontwerpers en bouwers buigen zich deze week over innovatieve huisvestingoplossingen voor vergunninghouders. Tijdens de Dutch Desingn Week bedenken zij praktijktoepassingen voor de winnende woonconcepten van de prijsvraag A Home Away from Home. Leiden heeft als eerste gemeente getekend voor de bouw van 150 kleine, verplaatsbare houten huisjes, ook geschikt voor andere doelgroepen.

 • Twee gemeenteraden en twee collegebesturen komen er al tien jaar niet uit. Wat te doen met de verkeersoverlast van een afvalverwerkingsbedrijf dat voor overlast zorgt aan beide kanten van de gemeentegrens? De oplossing waarbij het dorp in de ene gemeente wordt ontlast, geeft nieuwe hinder in het dorp aan de andere kant van de grens.

  Burgers lossen hoofdpijndossier voor twee gemeenten op

  3 reacties

  In de Brabantse dorpen Sterksel en Maarheeze lossen bewoners een leefbaarheidsprobleem op waar twee gemeentebesturen al tien jaar over bakkeleien. Ze maken een eind aan denderend vrachtverkeer door hun dorpskernen. 

 • Bussemaker wil per 2017 de fiscale aftrek voor onderhoud en restauratie van particuliere rijksmonumenten afschaffen. In plaats daarvan wil de minister een subsidieregeling in het leven roepen, waarmee monumenteigenaren een klein deel van hun onderhoudskosten vergoed kunnen krijgen. Dat levert 25 miljoen euro op in haar begroting.

  Fiscale aftrek voor monument

  3 reacties

  Het voorstel van minister Jet Bussemaker van Cultuur (OCW) om te bezuinigen op monumentonderhoud leidt tot protest onder gemeenten met rijksmonumenten. Ze vrezen verval van panden en aantasting van hun historische binnenstad.

 • Helmond geeft met de Versnellingsagenda Duurzaamheid sinds een jaar een boost aan duurzame initiatieven, via de internationaal beproefde methode van future search.

  Duurzaamheid is in Helmond een project van de stad

  1 reactie

  Stel, het is 2035. We leven in een duurzaam, circulair en energieneutraal Nederland. Waar zien we dan, terugkijken in de tijd, het begin van de groene revolutie van dit tijdperk? In Helmond, zeggen ze.

 • Grote steden willen geld voor stadsvernieuwing terug

  Grote steden willen geld voor stadsvernieuwing terug

  Reageer

  De grote steden (G32) pleiten voor herinvoering van de ISV-gelden, of een vergelijkbaar fonds voor stedelijke vernieuwing. Om de komende jaren voldoende woningbouw van de grond te krijgen, is geld nodig.

 • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten herkent zich niet in de kritiek van ten minste 65 gemeenten en omgevingsdiensten op het wetgevingsproces van de Omgevingswet.

  VNG herkent kritiek gemeenten op Omgevingswet niet

  2 reacties

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten herkent zich niet in de kritiek van ten minste 65 gemeenten en omgevingsdiensten op het wetgevingsproces van de Omgevingswet. Tweede Kamerleden stelden maandag vragen over de “ruis” tussen vereniging en achterban.

 • De kwestie is beschreven op de website van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. Directeur Flip ten Cate brengt daar cases onder de aandacht waarbij uitspraken van leden van de federatie (welstands- en monumentencommissies) in een ander perspectief worden geplaatst door een zogenoemd ‘deskundig tegenadvies’.

  Amsterdam mist in met dakterras

  Reageer

  Regels zijn regels, als het gaat over bouwwerken. Maar soms worden ze toch iets te streng gehanteerd, zo bleek in Amsterdam. Een dakterras dat door de gemeente op bouwhoogte en welstandseisen was afgekeurd, mag toch blijven zitten, oordeelde de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State onlangs.

 • Nog steeds is veel onduidelijk over de impact van de wet op gemeenten, de wet wordt ten onrechte als eenvoudig en beter gepresenteerd en de planning van de consultatie – midden in de zomervakantie – was behoorlijk ongelukkig. Onbegrijpelijk, voor zo’n belangrijke wet, ook al stond de consultatie extra lang open, zo is de algemene teneur.

  Omgevingswet onder vuur

  6 reacties

  Tientallen gemeenten en omgevingsdiensten bekritiseren de manier waarop zij worden betrokken bij de totstandkoming van de Omgevingswet. Uit schriftelijke reacties op de internetconsultatie van de AMvB’s (uitvoeringswetten) weerklinkt frustratie.

 • Toen Bettina Bock, krimphoogleraar in Groningen, deze zomer door een collega-socioloog werd rondgeleid door Zeeland, zag ze dorpen in verval. Leeg, verpauperd, zielloos. Van dit soort dorpen, heeft ze toen gedacht, moet je misschien accepteren dat ze leeglopen. Soms is er geen redden meer aan leefbaarheid.

  Krimphoogleraar Bock: 'Er is geen leegte in Nederland'

  7 reacties

  Toen Bettina Bock, krimphoogleraar in Groningen, deze zomer door een collega-socioloog werd rondgeleid door Zeeland, zag ze dorpen in verval. Leeg, verpauperd, zielloos. Van dit soort dorpen, heeft ze toen gedacht, moet je misschien accepteren dat ze leeglopen. Soms is er geen redden meer aan leefbaarheid. 

 • Ook een steviger aanpak van winkelleegstand staat de komende jaren op de provinciale agenda’s.

  Provincies pakken energietransitie en winkelleegstand op

  1 reactie

  De provincies gaan meer ruimte bieden aan duurzame energie om een impuls te geven aan de energietransitie. “Scherpe ruimtelijke keuzes” zijn nodig om in 2050 energieneutraal te kunnen zijn. Het kabinet moet daarvoor handvatten bieden in een nationaal programma en een Klimaatwet. 

 • Verbouwing van de oude Knoopkazerne

  Circulaire plannen rijk gaan G4 niet snel genoeg

  2 reacties

  De kabinetsplannen voor omschakelen naar een circulaire economie gaan de G4 niet ver genoeg. De grote steden willen méér, concreter en sneller, zegt de Utrechtse wethouder duurzaamheid, Lot van Hooijdonk. Samen met Amsterdam, Rotterdam en Den Haag vraagt Utrecht het rijk om experimenteerruimte en om snelle aanpassing van wetten die circulariteit nu juist ontmoedigen.

 • Met de eerste lokale versie van de landelijke MAEXchange maakt gemeente Den Haag inzichtelijk wat de maatschappelijke en economische waarde is van burgerinitiatieven in de stad. Binnenkort volgt Rotterdam. De lokale MAEX kan de vele lokale initiatieven versterken, hopen de gemeenten.

  Den Haag brengt waarde burgerinitiatieven in beeld

  Reageer

  Met de eerste lokale versie van de landelijke MAEXchange maakt gemeente Den Haag inzichtelijk wat de maatschappelijke en economische waarde is van burgerinitiatieven in de stad. In november volgt Rotterdam. De lokale MAEX kan de vele lokale initiatieven versterken, hopen de gemeenten.

 • Dat blijkt uit de Nationale monitor duurzame gemeenten 2016, die jaarlijks wordt uitgebracht door Telos, onderdeel van de Tilburg School of Economics and Management van de Universiteit Tilburg.

  Kleine gemeenten duurzamer, grote steden lopen terug

  2 reacties

  Kleine gemeenten zijn de afgelopen drie jaar meer vooruitgegaan op het gebied van duurzaamheid, dan 100.000plus gemeenten. In grote steden gaat de totale duurzaamheid zelfs achteruit. Economisch en ecologisch zitten veel gemeenten in de lift, maar sociale duurzaamheid blijft achter.

 • Een groeiend aantal gemeenten heeft een visie op vastgoedmanagement en neemt maatregelen om financiële risico’s te beperken. Althans, op papier.

  Meer grip op maatschappelijk vastgoed

  Reageer

  Gemeenten krijgen steeds meer grip op het beheer van hun gemeentelijke gebouwen. Een groeiend aantal gemeenten heeft een visie op vastgoedmanagement en neemt maatregelen om financiële risico’s te beperken. Althans, op papier.

 • Het succes van het Deltaprogramma leunt volgens Kuijken op drie cruciale pijlers: wettelijke en politieke borging, iemand die de kar trekt en een programma dat structuur biedt en voldoende geld beschikbaar heeft. De energietransitie is een onderwerp dat veel baat kan hebben bij zo'n aanpak, maar ook terrorismebestrijding, het aanjagen van de digitalisering van de overheid en de aanpak van leefbaarheidsproblemen in het aardbevingsgebied Groningen, zegt Deltacommissaris Wim Kuijken.

  Wat gemeenten kunnen leren van aanpak Deltawet

  1 reactie

  Deltacommissaris Wim Kuijken kreeg deze zomer een “zeer goed” voor de samenwerking met gemeenten, provincies, waterschappen en rijk rondom de Deltawet. Niet alleen vanwege de goede waterplannen, maar vooral ook voor de aanpak: gelijkwaardige samenwerking en bouwen aan kennis. ‘Gemeenten kunnen de werkwijze zó kopiëren’, zegt Kuijken.

 • Ruim vier op de vijf gemeenten heeft een visie op vastgoedmanagement, dat is bijna tien procent meer dan vorig jaar. Een goede tendens, vindt Jan Veuger, waaruit blijkt dat het onderwerp hoog op de agenda staat.

  Meer grip op vastgoed

  Reageer

  Gemeenten krijgen steeds meer grip op het beheer van hun gemeentelijke gebouwen. Een groeiend aantal gemeenten heeft een visie op vastgoedmanagement en neemt maatregelen om financiële risico’s te beperken. Althans, op papier.

 • Dat stelt Bettina Bock, socioloog en aangesteld als bijzonder hoogleraar Bevolkingsdaling en leefbaarheid in Noord-Nederland aan de Rijksuniversiteit Groningen. In haar oratie plaatst Bock vraagtekens bij de decentralisering van het krimpbeleid.

  ‘Krimp is geen lokaal probleem, maar landelijk’

  10 reacties

  Je kunt krimpregio’s geen krimp verwijten als het nationaal beleid is om te focussen op de sterke steden en de Randstad. Dat stelt Bettina Bock, socioloog en aangesteld als bijzonder hoogleraar Bevolkingsdaling en leefbaarheid in Noord-Nederland aan de Rijksuniversiteit Groningen. In haar oratie afgelopen dinsdag plaatste Bock vraagtekens bij de decentralisering van het krimpbeleid.

 • Dat stelt Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen, in reactie op het Deltaprogramma 2017.

  ‘Rijk en gemeenten moeten meer investeren in klimaat’

  2 reacties

  De aanpak van wateroverlast in stedelijk en landelijk gebied vraagt de komende jaren forse investeringen, waar ook gemeenten en het rijk een bijdrage aan moeten leveren. Dat stelt Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen, in reactie op het Deltaprogramma 2017 dat het kabinet vandaag presenteert.

 • De gemeente Zaanstad gaat dit jaar 1 integrale Omgevingsverordening opstellen. Die vervangt straks de zeventien verordeningen die nu in Zaanstad regels stellen over de fysieke leefomgeving.

  Zaanstad aan kop met 1 omgevingsverordening

  2 reacties

  De gemeente Zaanstad gaat dit jaar 1 integrale Omgevingsverordening opstellen. Die vervangt straks de zeventien verordeningen die nu in Zaanstad regels stellen over de fysieke leefomgeving. De gemeente loopt hiermee voorop in het voorsorteren op het omgevingsplan dat onder de nieuwe Omgevingswet vereist is.

 • Wel hebben ze behoefte aan meer duidelijkheid over wanneer en hoe de Ladder precies moet worden toegepast.

  Ambtenaren vinden Ladder verstedelijking wel prima

  Reageer

  Beleidsambtenaren die werken met de Ladder voor duurzame verstedelijking zijn behoorlijk tevreden over dit ruimtelijke instrument. Ze zien geen noodzaak voor grondige verandering van de Ladder. Wel hebben ze behoefte aan meer duidelijkheid over wanneer en hoe de Ladder precies moet worden toegepast.

 • Het aantal eenpersoonshuishoudens in 2030, bron: CBS/PBL

  CBS en PBL: Bijna overal nog nieuwe woningen nodig

  11 reacties

  Het inwonertal van steden – groot en middelgroot - blijft de komende decennia groeien, met in totaal circa 700.000 mensen tot 2030. Ook buiten de steden neemt de woningbehoefte voorlopig toe: door toename van het aantal alleenwonenden groeit het aantal huishoudens overal, met uitzondering van enkele gemeenten aan de oostgrens van Nederland.

 • Hendrik Jan van Heekplein, het centrum van Enschede

  Enschede winkelt in Duitsland

  Reageer

  Enschedese bestuurders, ambtenaren en ondernemers trekken alles uit de kast om Enschede bij de oosterburen onder de aandacht te brengen als aantrekkelijke winkelstad, voor bezoekers en ondernemers. Met succes. Intensieve campagnes van de gemeente en stichting Enschede Promotie lijken de binnenstad van Enschede te gaan redden van de neerwaartse spiraal van leegstand waar veel middelgrote binnensteden mee worstelen.


 • In zijn boek Naar een eigen ruimtelijke identiteit wil Herman Dekkers, expert ruimtelijke kwaliteit, de discussie op gang brengen over het onderscheidende vermogen van gebieden binnen en buiten de stad.

  Meer doen met eigenheid

  5 reacties

  Voor het onderscheidend vermogen van dorpen, binnensteden en gebieden is ruimtelijke identiteit essentieel. Met enkel welstandsbeleid – veelal verworden tot regelgeving – kom je er niet; schakel hulp van burgers, ondernemers, architecten en politici in om de eigenheid van een gebied te vinden.

Recente Achtergrond Artikelen

 • Zijn gemeenten medio 2019 klaar voor het Digitale Stelsel Omgevingswet? Omgevingswetprofessionals van gemeenten en omgevingsdiensten hebben daar sterke twijfel over. Het kennisniveau over de Omgevingswet verschilt sterk per organisatie en de cultuurverandering vraagt meer tijd.  Binnenlands Bestuur  peilde onder lezers de laatste zorgpunten over de Omgevingswet.

  Nog veel huiswerk

  Reageer

  Zijn gemeenten medio 2019 klaar voor het Digitale Stelsel Omgevingswet? Omgevingswetprofessionals van gemeenten en omgevingsdiensten hebben daar sterke twijfel over. Het kennisniveau over de Omgevingswet verschilt sterk per organisatie en de cultuurverandering vraagt meer tijd. Binnenlands Bestuur peilde onder lezers de laatste zorgpunten over de Omgevingswet.

 • In opdracht van de provincie maakte het Kadaster begin vorig jaar een analyse van de situatie in het centrum van Steenwijk en de mogelijkheden om met stedelijke herverkaveling weer beweging te krijgen in de leeglopende winkelstraten. Het advies, met daarin een fictief verkavelingsplan met vijftig ruilingen, werd door de gemeenteraad, maar ook door de ondernemers positief ontvangen.

  Ruilen voor meer reuring

  Reageer

  Leefbare kernen hebben de hoogste prioriteit in Overijssel. Een van de instrumenten in de strijd tegen het verdwijnen van winkels en horeca is vrijwillige kavelruil. Met een ruiltraject in Steenwijk doet de provincie mee aan een pilot van het rijk om tips and tricks van ruilen in de binnenstad in kaart te brengen.

 • Provincies zijn sinds deze maand verantwoordelijk voor ontwikkeling en uitvoering van het natuurbeleid. Er ligt een basis voor een andere aanpak, maar echt uit de verf komt die nog niet Hoe komen beschermingscategorieën en ecologische eisen tot leven?

  Natuurbeleid mist beleving

  Reageer

  Provincies zijn sinds deze maand verantwoordelijk voor ontwikkeling en uitvoering van het natuurbeleid. Er ligt een basis voor een andere aanpak, maar echt uit de verf komt die nog niet Hoe komen beschermingscategorieën en ecologische eisen tot leven?

 • Stroperige afhandeling van vergunningaanvragen is niet alleen een ergernis voor bewoners, het kost gemeenten ook veel tijd. Staphorst gooit het roer om. De gemeente vraagt meer huiswerk van initiatiefnemers, maar stelt daar goed vertrouwen en een ruimtecoach tegenover.

  Staphorst kan het sneller

  Reageer

  Stroperige afhandeling van vergunningaanvragen is niet alleen een ergernis voor bewoners, het kost gemeenten ook veel tijd. Staphorst gooit het roer om. De gemeente vraagt meer huiswerk van initiatiefnemers, maar stelt daar goed vertrouwen en een ruimtecoach tegenover.

 • Minder in de auto, meer bewegen, gezonder eten en vaker een praatje met de oude buurvrouw. Goede voornemens maken niet alleen een individu, maar ook een samenleving gezonder en gelukkiger. Alle reden dus voor overheden om hieraan bij te dragen. Maar hoe maak je een gezonde stad? 

  Handen ineen voor gezonde stad

  Reageer

  Minder in de auto, meer bewegen, gezonder eten en vaker een praatje met de oude buurvrouw. Goede voornemens maken niet alleen een individu, maar ook een samenleving gezonder en gelukkiger. Alle reden dus voor overheden om hieraan bij te dragen. Maar hoe maak je een gezonde stad? 

 • Nu de gezinshereniging op gang komt, huisvesten gemeenten 50 procent meer statushouders dan in voorgaande maanden. Keerzijde: innovatieve woonvormen komen nauwelijks van de grond. Daardoor blijven lastig te huisvesten alleenstaande vluchtelingen achter in de azc’s. Met mogelijk grote maatschappelijke problemen als gevolg.

  Geen plek voor solo-statushouder

  Reageer

  Nu de gezinshereniging op gang komt, huisvesten gemeenten 50 procent meer statushouders dan in voorgaande maanden. Keerzijde: innovatieve woonvormen komen nauwelijks van de grond. Daardoor blijven lastig te huisvesten alleenstaande vluchtelingen achter in de azc’s. Met mogelijk grote maatschappelijke problemen als gevolg.

 • Lars Brugman, onderzoeker bij het Kadaster, zette de cijfers over vergrijsd woningbezit voor Binnenlands Bestuur op een rij. Hij ziet dat het onderwerp vergrijzing op de woningmarkt bij veel partijen op de agenda staat, maar dat er nog weinig harde cijfers over bekend zijn.

  Grijs te honkvast

  Reageer

  ‘Vergrijzing van de woningmarkt’ was vooral een beleidsvraag voor grote steden en krimpgebieden met veel sociale woningbouw. Maar de grijze golf van huizenbezitters vormt een nieuwe uitdaging, vooral in problematische krimpgebieden. Zoals in Berkelland.

 • Duurzaamheid moet, maar op welke manier maken gemeenten, provincies en waterschappen dat concreet? Een serie brengt kansrijke initiatieven in beeld.

  Vergezichten en tegenwind

  Reageer

  Duurzaamheid moet, maar op welke manier maken gemeenten, provincies en waterschappen dat concreet? Een serie brengt kansrijke initiatieven in beeld.

 • De omgevingsvisie voor gemeenten is verplicht, maar vormvrij, zo staat het vooralsnog in de Omgevingswet. En dus gaan gemeenten er op eigen wijze mee aan de slag. Rond een Utrechts natuurgebied werken drie gemeenten samen; in Capelle aan den IJssel lees je de visie met een QR-code, ter plekke op straat.

  Omgevingsvisie voor gemeenten

  Reageer

  De omgevingsvisie voor gemeenten is verplicht, maar vormvrij, zo staat het vooralsnog in de Omgevingswet. En dus gaan gemeenten er op eigen wijze mee aan de slag. Rond een Utrechts natuurgebied werken drie gemeenten samen; in Capelle aan den IJssel lees je de visie met een QR-code, ter plekke op straat.

 • Duurzaamheid moet, maar op welke manier maken gemeenten, provincies en waterschappen dat concreet? Een serie brengt kansrijke initiatieven in beeld.

  Alle lichten op groen

  Reageer

  Stel, het is 2035. We leven in een duurzaam, circulair en energieneutraal Nederland. Waar zien we dan, terugkijkend in de tijd, het begin van de groene revolutie van dit tijdperk? In Helmond, zeggen ze in Helmond.

 • Tien jaar bakkeleiden de gemeentebesturen van de Brabantse dorpen Sterksel en Maarheeze over een leefbaarheidsprobleem. De bewoners losten het in soepele samenwerking zelf op.

  Samen sterk tegen zware jongens

  Reageer

  Tien jaar bakkeleiden de gemeentebesturen van de Brabantse dorpen Sterksel en Maarheeze over een leefbaarheidsprobleem. De bewoners losten het in soepele samenwerking zelf op. Ze maken een eind aan het denderende vrachtverkeer door hun dorpskernen.

 • Het landelijke beleid om steden te zien als motor van de economie versterkt het isolement van de krimpregio’s. Aldus Bettina Bock, kersvers krimphoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Overheden moeten investeren in de bovenlokale identiteit van bewoners.’

  ‘Er is geen leegte in Nederland’

  Reageer

  Het landelijke beleid om steden te zien als motor van de economie versterkt het isolement van de krimpregio’s. Aldus Bettina Bock, kersvers krimphoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Overheden moeten investeren in de bovenlokale identiteit van bewoners.’

 • Kuijken is verguld met het rapport, maar deelt ruimhartig krediet uit aan de in het Deltaprogramma samenwerkende partijen (rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en aan wegbereider Cees Veerman die voorstelde om het complexe onderwerp van het Deltaplan op te pakken in een apolitiek stelsel met een onafhankelijke regisseur erop. De deltacommissaris wist met die aanpak lokaal bedachte en breed gedragen Deltabeslissingen tot stand te brengen. Dat proces is volgens hem heel goed toe te passen op meer beleidsterreinen en door andere overheden.

  Lessen uit de delta

  Reageer

  Deltacommissaris Wim Kuijken kreeg deze zomer een “zeer goed” voor de samenwerking met gemeenten, provincies, waterschappen en rijk rondom de Deltawet. Vooral voor de aanpak van gelijkwaardige samenwerking en bouwen aan kennis. ‘Andere overheden kunnen de werkwijze zó kopiëren.’

 • Het Duitslandteam van de gemeente Enschede draait dan ook op volle toeren. Bestuurders, ambtenaren en ondernemers trekken alles uit de kast om Enschede bij de oosterburen onder de aandacht te brengen als aantrekkelijke winkelstad, voor bezoekers en ondernemers.

  Een beetje vakantie um die ecke

  Reageer

  Steeds minder winkels staan er leeg in Enschede en het aantal bezoekers neemt toe. De gemeentelijke campagne om de stad te promoten onder Duits publiek werpt z’n vruchten af. ‘Tussen vijf en zes ’s uur ochtends staan hier al Duitsers in de rij voor verse vis.’

 • Waar de overheid terugtreedt, stappen bewoners naar voren om te doen wat zij nodig achten in hun wijk. Een serie over burgerinitiatieven.

  Zelf tuinieren in de Kersentuin

  Reageer

  Burgerparticipatie moeizaam? De Utrechtse buurt de Kersentuin telt hooguit een handvol bewoners die níét erg betrokken zijn. Huurders en eigenaren van de bijna honderd woningen beheren de zelf ingerichte openbare ruimte, organiseren activiteiten, houden hun buurthuis schoon en hebben een glasvezelnetwerk aangelegd. Deel twee van de serie over burgerinitiatieven.

 • Hoe ver zijn gemeenten al met de voorbereidingen voor de Omgevingswet en op welke wijze pakken ze dat aan? Vanuit die vraagstelling stuurde Binnenlands Bestuur samen met het ingenieurs- en adviesbureau Antea Group een vragenlijst uit onder gemeentelijke professionals die zich bezig houden met het fysieke domein. Wat blijkt: ruimtelijke ordening heeft het primaat op de Omgevingswet, zowel ambtelijk als bestuurlijk.

  Feestje voor ruimtelijke ordenaars

  Reageer

  In grote meerderheid zijn het ruimtelijke ordenaars die de grote stelselwijziging bij gemeenten aan het voorbereiden zijn. Dit blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en Antea Group onder gemeenteambtenaren. Het vormt een risico voor het integrale gedachtengoed van de nieuwe wet voor de leefomgeving.

 • Jarenlang werkte Nynke Schaaf (40) bij de afdeling stedelijke ontwikkeling van gemeente Rotterdam aan minder regels voor ondernemers. Als programmaleider zag ze hoe ontkokering en ‘van buiten naar binnen kijken’ veel knelpunten wegnam. Toch knaagde het. ‘Ontregelen, hoe efficiënt ook, is geen doel op zich. Maar hoe vaak stel je als ambtenaar de vraag welk hoger doel ons werk nou dient?’

  Overheidsverbinder Nynke Schaaf: ‘Ambtenaar... laat je zien!’

  Reageer

  Onder ambtenaren heerst angst om ­fouten te maken. Onzichtbaar zijn is veilig. Maar durven is belangrijker, zegt Nynke Schaaf. De nieuwe Omgevingswet daagt ambtenaren daartoe uit. ‘Sta voor je kennis en keuzes. Dat is je ambtelijke plicht.’

 • De discussie over verdringing op de woningmarkt werd afgelopen jaar tot in de Tweede Kamer gevoerd. Het kabinet besloot vorige maand om de automatische voorrang voor statushouders te schrappen uit de wet. Gemeenteraden die statushouders toch willen aanwijzen als urgente groep, mogen dat zelf beslissen.

  Lokale regie bij huisvesting vluchtelingen

  Reageer

  Het rijk moet gemeenten meer zeggenschap geven over de opvang en huisvesting van vluchtelingen. De roep om lokale regie weerklinkt uit onderzoek onder wethouders en ambtenaren van – vooral kleine en middelgrote – gemeenten. Ze willen ruimte voor kleinschalige noodopvang en flexibiliteit om snel creatieve huisvesting te realiseren.

 • De bezittingen van de gemeente Almelo in de openbare ruimte hebben een vervangingswaarde van een miljard euro. De kwaliteit van wegen en kunstwerken (bruggen en tunnels) is door de bank genomen matig, voor openbare verlichting en speeltuinen zelfs laag. Zeker dertig van de 231 kunstwerken verkeren in erbarmelijke staat – één brug moest zelfs worden afgezet – en ook voor de rest eindigt de levensduur de komende decennia.

  Almelo ontspult

  Reageer

  Hoe gemeenten hun eigendommen in de openbare ruimte beter kunnen beheren? De duurzame trend van “ontspullen” is een oplossing: heb je al die bruggen echt nodig? Tips uit Almelo.

 • Binnenlands Bestuur ondervroeg ambtenaren uit het financieel en ruimtelijke ordeningsvakgebied over de vervangingsopgave in de openbare ruimte. De online enquête werd door 113 personen ingevuld, vooral beleidsmedewerkers en leidinggevenden van zowel kleine als middelgrote en grote gemeenten.

  De burger is (nog) niet ontevreden

  Reageer

  Ondanks bezuinigingen in de openbare ruimte zijn inwoners nog steeds behoorlijk tevreden over hun woon- en leefomgeving. Dat kan wel eens gaan kantelen: gemeenten verwachten de komende jaren een piek aan vervangingsinvesteringen voor wegen, riolering, openbare voorzieningen en groen, maar hebben nog geen goed beeld van de kosten.

 • Zelf weleens een aanvraag ingediend bij uw gemeente? Van ambtenaar achter de schermen even burger voor de balie geworden? Het is de beste manier om wat meer gevoel te krijgen bij klantgericht werken en uiterst leerzaam voor wie iets wil begrijpen van de wanhoop van bewoners die verstrikt raken in ambtelijke nauwgezetheid.

  Casus minibieb

  Reageer

  Stel, je wilt als burger bijdragen aan de gezelligheid op straat met een minibieb: een kastje vol mee te nemen of achter te laten boeken. Alphen aan den Rijn reageerde met juridische regels. Een leermoment, vindt de gemeentesecretaris.

 • Een complexe stadsvernieuwing aanbesteden voor de laagste prijs? Robert Tannemaat, projectleider openbare ruimte in Nijmegen, begint er niet meer aan. De gemeente kan in het bestek nooit alle werkzaamheden en obstakels voorzien. Of het werk goed uitvoerbaar is, wordt vaak pas duidelijk als het contract eenmaal is gesloten.

  Aanbesteden op plezier

  Reageer

  Nijmegen was helemaal klaar met aanbestedingen die uitmonden in een hoop discussie met de aannemer, meerkosten voor de stad en onvrede over kwaliteit. De projectleider openbare ruimte bedacht iets beters: gelijkwaardig samenwerken.

 • In een Haarlems zaaltje stond tijdens een presentatieavond over zonnepanelen een bewoner op die zei dat hij een beter plan had dan de gemeente. De wijkbewoners die zonne-energie wilden, zouden beter gebruik kunnen maken van het zongunstige dak van de nabijgelegen sporthal dan van hun eigen ongunstig gelegen daken.

  Leren luisteren

  Reageer

  Burgerparticipatie is niet meer weg te denken uit gemeentelijke plannen. Komende tijd onderzoekt Binnenlands Bestuur hoe ambtenaren en bestuurders de burger betrekken. Haarlem ontwikkelde er een cursus voor.

 • Hoe kunnen gemeenten met de Omgevingswet straks integrale afwegingen maken over de leefomgeving, terwijl hun expertise deels bij de regionale omgevingsdienst zit? Transformatie van het fysieke domein vanuit drie perspectieven.

  Botsende wetten

  Reageer

  Hoe kunnen gemeenten met de Omgevingswet straks integrale afwegingen maken over de leefomgeving, terwijl hun expertise deels bij de regionale omgevingsdienst zit? Transformatie van het fysieke domein vanuit drie perspectieven.

 • Gemeenten onderschatten de transformatie die de Omgevingswet voorstaat. Ze zijn afwachtend – ‘Eerst maar eens zien hoe Den Haag het allemaal bedenkt’. Ze halen bovendien de begrippen transformatie en transitie door elkaar en grijpen naar bekende en vertrouwde samenwerkingspartners; daar blijven kansen liggen. En ze denken dat ze al integraal werken, maar dat doen ze niet.

  Omgevingswet leert van 3D’s

  Reageer

  Gemeenten maken weinig haast met de voorbereidingen op de Omgevingswet. Maar als de grote stelselwijziging op het sociale domein iets heeft geleerd, is het wel dat je op tijd met invoering moet beginnen, stelt adviesbureau Berenschot. Vier lessen voor de Omgevingswet.

 • Uitnodigingsplanologie, burgerinitiatieven; mooie begrippen in het moderne denken over de leefomgeving. Maar waar staan college en gemeenteraad als inwoners en ondernemers hun eigen plan trekken? Gemeente Veere ontdekte het gaandeweg en is enthousiast over de nieuwe rol.

  Stoere Zeeuwen

  Reageer

  Uitnodigingsplanologie, burgerinitiatieven; mooie begrippen in het moderne denken over de leefomgeving. Maar waar staan college en gemeenteraad als inwoners en ondernemers hun eigen plan trekken? Gemeente Veere ontdekte het gaandeweg en is enthousiast over de nieuwe rol.

 • Bij het oplossen van de huisvestingsproblematiek – acuut geworden door de toestroom van vluchtelingen deze zomer – lopen gemeenten geregeld vast op lokale, provinciale en landelijke regelgeving. Over ruimtelijke ordening, maar ook over werk en inkomen, huurcontracten en financiering.

  Starre regels remmen opvang

  Reageer

  Ambtenaren die de bureaucratie verwensen; je vindt ze op alle gemeentehuizen in de teams die met man en macht proberen statushouders te huisvesten. Waarom is kantoortransformatie zo complex? En hoe vind je woningen voor jonge asielzoekers met een te lage uitkering?

 • Met een wet kun je geen land inrichten, wel met politieke keuzes, zegt Co Verdaas, voorheen gedeputeerde, nu adviseur. Toch kan de Omgevingswet helpen tegen leegstand.

  ‘Omgevingswet gaat visie afdwingen’

  1 reactie

  Met een wet kun je geen land inrichten, wel met politieke keuzes, zegt Co Verdaas, voorheen gedeputeerde, nu adviseur. Toch kan de Omgevingswet helpen tegen leegstand. Verdaas voorziet ‘een correctie op het visieloos plannen maken’.

 • De Utrechtse strijd tegen kantorenleegstand vraagt nauwgezette voorbereiding en de beste planologen en juristen: de provincie gaat harde plancapaciteit schrappen uit de gemeentelijke bestemmingsplannen.

  Dweilen met de kraan dicht

  Reageer

  De Utrechtse strijd tegen kantorenleegstand vraagt nauwgezette voorbereiding en de beste planologen en juristen: de provincie gaat harde plancapaciteit schrappen uit de gemeentelijke bestemmingsplannen. ‘Sommige gemeenten zijn ons dankbaar.’

 • Bijzonder, de eerste gemeente met een omgevingsvisie? Voor Huib Noltes, gemeentelijk projectleider van de omgevingsvisie in Ommen, is het vanzelfsprekend. ‘Je hebt als gemeente toch een visie nodig op je leefomgeving? Als je die niet opschrijft, is het net als met het doorvertellen van een verhaal: bij de tiende verteller krijg je een heel ander plaatje.’

  Ommen bekijkt het breder

  Reageer

  Ommen was in 2013 de eerste gemeente in Nederland die een omgevingsvisie vaststelde. Er kwamen niet alleen ambities en ideeën in over de fysieke leefomgeving, maar ook over de economie en het sociaal domein. Wat kunnen we leren van Ommen?

 • Dat de waterschappen een rol hebben in stedelijk gebied staat beschreven in Go with the flow. Water als driver van de vitale stad. Met het stuk, waaraan 8 van de 25 waterschappen meeschreven, wil de Unie van Waterschappen een bijdrage leveren aan de Agenda Stad en het Jaar van de Ruimte (2015), die beide specifiek de aandacht richten op water en klimaat in de stad. Want ja, ook de waterschappen zelf maken graag een einde aan dat eilanddenken; ze willen graag hun schatten delen.

  Waterschat in de stad

  Reageer

  De stad ontdekt het water. Om op te vangen, vast te houden of juist af te voeren. Maar ook voor verkoeling en vermaak. De waterschappen openen hun schatkamer. ‘Wij hebben prachtige projecten, maar niemand weet ervan.’

 • Tien jaar van verpaupering van hun dorpshart, een projectontwikkelaar die beloften brak en een wethouder met de naam Starreveld. De bewoners van Gilze hadden reden genoeg om – op z’n minst – sceptisch te zijn over de plannen van de gemeente Gilze Rijen om de vastgelopen ontwikkeling van het Brabantse dorp ter hand te nemen.

  Nieuw leven op Talibanplein

  Reageer

  Tien jaar van verpaupering van hun dorpshart, een projectontwikkelaar die beloften brak en een wethouder met de naam Starreveld. De bewoners van Gilze hadden reden genoeg om – op z’n minst – sceptisch te zijn over de plannen van de gemeente Gilze Rijen om de vastgelopen ontwikkeling van het Brabantse dorp ter hand te nemen. Willem Starreveld liet de ‘bak modder’ van de horde boze Gilzenaren lijdzaam over zich uitstorten die grimmige avond in het dorpshuis. Zwijgzaam ook, zonder weerwoord of discussie. Dat bleek essentieel om het contact met zijn dorp te herstellen.

 • Netwerkorganisatie Kracht in NL noemt het graag ‘de tiende topsector van Nederland’: de gigantische berg burgerinitiatieven. Vol innovatiekracht, toekomstgericht, oplossingen bedenkend voor maatschappelijke problemen waar de overheid niet uitkomt of geen tijd voor heeft.

  Burgerkracht in beeld gebracht

  Reageer

  Gemeenten zien maatschappelijke initiatieven vaak als goedbedoeld vrijwilligersgedoe. Ten onrechte. Kracht in NL brengt de werkelijke waarde ervan in kaart. Wat blijkt: meer dan een miljoen Nederlanders profiteren ervan. 

 • Tot voor kort had de gemeente Haarlem 75 contracten voor onderhoud van de openbare ruimte. Nu zijn het er nog tien.

  Wat doen die ambtenaren dan nog?

  Reageer

  Tot voor kort had de gemeente Haarlem 75 contracten voor onderhoud van de openbare ruimte. Nu zijn het er nog tien. De private partijen handelen alles zelf af: onderhoud, beheer, klachten en controle op het eigen werk.

 • Een prijsvraag bracht Overijssel niet alleen fraaie oplossingen voor agrarische leegstand. Het leerde de provincie ook om te gaan met nieuwe partijen en ongebruikelijke ideeën.

  Begraven bij de bakoven

  Reageer

  Een prijsvraag bracht Overijssel niet alleen fraaie oplossingen voor agrarische leegstand. Het leerde de provincie ook om te gaan met nieuwe partijen en ongebruikelijke ideeën. Hoe een steenfabriek transformeerde tot natuurbegraafplaats.

 • Het leek een voor de hand liggende vraag bij het maken van een nummer over duurzaamheid: wat is eigenlijk de duurzaamste gemeente van Nederland? Het antwoord blijkt een onbevredigende zoektocht langs topscores, indexen en prijsvragen; die zijn er genoeg. Maar een totaalplaatje?

  Iedereen is winnaar!

  Reageer

  Duurzame projecten genoeg, maar is er een gemeente die er met kop en schouders bovenuit steekt? En wat leveren de groene initiatieven de samenleving op? ‘Ranglijsten zeggen niets zolang je geen gelijksoortige gemeenten vergelijkt.’

 • Het landelijke Convent van Gemeentelijk Archeologen (CGA) trekt aan de bel. Het overlegorgaan waarbij ruim 190 gemeenten zijn aangesloten, vindt dat het archeologiebeleid bij gemeenten spaak loopt.

  Bodemschat is kostenpost

  Reageer

  Kennis over archeologie, en dus over het verleden, verdwijnt bij gemeenten. Sinds acht jaar zijn zij verantwoordelijk voor erfgoed: zowel monumenten als archeologie. Maar het ontbreekt aan geld, expertise en belangstelling.

 • Reddingsplannen voor de binnenstad volstaan niet. Grote winkelcentra in buitenwijken blijken nog méér risico te lopen.

  Stadsrand nieuw zorgenkind

  Reageer

  Reddingsplannen voor de binnenstad volstaan niet. Grote winkelcentra in buitenwijken blijken nog méér risico te lopen. Vergrijzing en een internetgevoelig winkelbestand maken ook gemeenten buiten krimpregio’s kwetsbaar voor leegstand.

 • Serie over hoe burgers vorm en inhoud geven aan de participatiesamenleving in hun directe omgeving.

  Buurtbedrijf wil zekerheid

  Reageer

  Burgers dragen graag bij aan hun gemeente. Maar geef ze behalve plichten ook een aantal rechten om hun werk goed te kunnen doen. Neem de Hengelose aandachtswijk Berflo Es, waar bewoners wachten op juridische verankering van hun buurtonderneming.

 • Serie over hoe burgers vorm en inhoud geven aan de participatiesamenleving in hun directe omgeving.

  Betwist tracé de grond in geboord

  Reageer

  De Rijnlandroute bij Leiden strandde een halve eeuw op financiën en gebrek aan draagvlak. Nu komt de verbinding tussen de snelwegen A4 en A44 er toch. Burgers bogen de ­plannen om in een voor iedereen in de regio acceptabele variant.

 • Het gemeentelijke sportcomplex Nieuw Welgelegen in Utrecht wacht op nieuwe gebruikers. Meer loslaten en overlaten aan de markt is het idee.

  ‘We hebben de markt lui gemaakt’

  Reageer

  Het gemeentelijke sportcomplex Nieuw Welgelegen in Utrecht wacht op nieuwe gebruikers. Meer loslaten en overlaten aan de markt is het idee. Maar die houdt zich voorlopig stil.

 • Ineens staat voor veel lokale bestuurders de inrichting van de ruimte en de plek van water daarin weer hoog op de agenda. En dat komt Wim Kuijken goed van pas. Het onderwerp maakt een groot onderdeel uit van het Deltaprogramma dat hij dinsdag aan de Tweede Kamer presenteert.

  Polderen rond de peilstok

  Reageer

  Wil Nederland in 2050 klimaatbestendig zijn, dan zijn ingrijpende maatregelen nodig. Deltacommissaris Wim Kuijken benut het klassieke poldermodel, plus soms wat functioneel machtsoverwicht. ‘Doet u niet mee? Prima, dan meld ik dat in het Deltaprogramma.’

 • Boekel, dat altijd de grenzen van de wet opzoekt, krijgt toestemming voor de bouw van een ecodorp. Muren van hennep? Kan prima binnen het Bouwbesluit.

  Ecodorp, met dank aan de crisis

  Reageer

  De Crisis- en Herstelwet geeft gemeenten de ruimte soepeler om te gaan met wetgeving voor ruimtelijke plannen. Boekel, dat altijd de grenzen van de wet opzoekt, krijgt toestemming voor de bouw van een ecodorp. Muren van hennep? Kan prima binnen het Bouwbesluit.

 • Een marketingbureau had het niet beter kunnen bedenken: een spectaculaire fik op de avond vóór de presentatie van een boek over wat gemeenten kunnen leren van een chemische brand. Een pr-stunt was het allerminst, de Shellbrand in Moerdijk begin juni. Wel een testcase voor burgemeester Jac Klijs en zijn mensen die hun eigen lessen gelijk in de praktijk moesten brengen.

  ‘Benut meteen het gouden uur’

  Reageer

  In het boek Vuurdoop maakt Moerdijk de balans op van de brand bij Chemie-Pack. Gemeentesecretaris  Kandel geeft een stoomcursus crisisbeheersing. ‘Oefenen, oefenen, oefenen’, zegt hij. En zorgen dat iedereen een telefoonoplader paraat heeft.

 • De Hanzehogeschool Groningen houdt in de Barometer Maatschappelijk Vastgoed al enkele jaren bij hoe het is gesteld met gemeentelijk vastgoed. Uit de meest recente cijfers blijkt dat het merendeel van de gemeenten het maatschappelijk vastgoed centraal organiseert en uitvoert.

  Puzzelen met leegstand

  Reageer

  Veel gemeentelijk vastgoed komt de komende jaren leeg te staan. Wat moeten gemeenten met al die ongebruikte verzorgingshuizen, scholen en buurthuizen? Leegstand is niet alleen erg, maar ook flexibiliteit, zegt Almere. Mits je het aanbod managet.

 • In tijden van crisis is het wethouderschap stadsontwikkeling bepaald niet de begeerlijkste post. De directeuren van de diensten Stadsontwikkeling constateerden het onlangs al: de portefeuille Afbraak en Afboeken is weinig sexy; in het sociale domein, dáár wordt gebouwd.

  Publiek-privaat en daar voorbij

  Reageer

  De nieuwe wethouders Stadsontwikkeling worden overspoeld met weinig eenduidig advies: ‘Geen actief grondbeleid meer voeren!’ ‘Wacht op initiatief uit de markt!’ ‘Ga zelf maar bouwen, anders komt die sociale woningbouw er nooit.’ Wat zou u doen?

 • Vóór de zomer ligt de Omgevingswet in de Tweede Kamer. Uitgangspunt daarin is volgens minister Schultz van Haegen (VVD, Infrastructuur en Milieu) om niet méér in regels vast te leggen, maar minder.

  ‘Verschuil je niet achter wetten en regels’

  Reageer

  Vóór de zomer ligt de Omgevingswet in de Tweede Kamer. Uitgangspunt daarin is volgens minister Schultz van Haegen (VVD, Infrastructuur en Milieu) om niet méér in regels vast te leggen, maar minder en daar houdt ze aan vast. ‘We moeten erop vertrouwen dat het lokale bestuur verstandige afwegingen maakt.’

 • Veel gemeenten verwachten dat het wel overwaait: die crisis, die leegstand, de futloosheid van de binnenstad. Maar dat is niet zo.

  Beleving redt de binnenstad

  Reageer

  De markt gaat de toenemende winkelleegstand niet oplossen, wijzen drie nieuwe rapporten uit. Dus moet  de gemeente het voortouw nemen, zoals in Den Haag al succesvol gebeurt. ‘Het is of allemaal ten onder, of samen behouden wat sterk is.’

 • In hoeverre gemeenten kunnen profiteren van het aanbod van de provincie Overijssel om onbruikbare bouwgrond van de gemeenten over te nemen, is de vraag. Het provinciebestuur beslist binnenkort of er een speciaal grondfonds komt.

  Miljoenenhulp die weinig oplost

  Reageer

  De provincie Overijssel neemt alle onverkoopbare grond van gemeenten tegen boekwaarde over. Die uitgestoken hand is leuk maar wel wat laat: sommige gemeenten hebben hun verlies al genomen. Of kan er met terugwerkende kracht iets worden geregeld?

 • Nederland gaat in 2014 naar de stembus om nieuwe gemeenteraadsleden te kiezen. Op weg naar 19 maart besteedt Binnenlands Bestuur aandacht aan een groot aantal aspecten die verband houden met deze verkiezingen.

  Burgemeester werft raadsleden

  Reageer

  Het is makkelijk klagen over de kwaliteit van nieuwe raadsleden. Maar ga er maar aan staan: elke vier jaar een zwik gemotiveerde en gekwalificeerde burgers vinden om de politieke kar te trekken. Een minicursus ‘Raadslid worden’ kan helpen. Met de burgemeester voor de klas.

 • Hoe lastig de situatie ook is, over één ding zijn partijen in de vastgoedmarkt het eens. Niemand is erbij gebaat als gemeenten op hun handen gaan zitten en wachten tot de recessie overwaait.

  Dan maar weer gras

  Reageer

  Gemeenten moeten het voortouw nemen bij het aanpakken van leegstand, vinden marktpartijen in de bouwsector. Soepeler omgaan met regels, ambities bijstellen. ‘Wel even slikken voor de wethouder en de raad.’

 • Als gemeenten met vergelijkbare omvang zouden zij iets van elkaar moeten kunnen leren, was de gedachte van de gemeentesecretarissen van Zwolle, Enschede en Dordrecht.

  Gratis op cursus

  Reageer

  Een leertraject volgen bij een vergelijkbare buur- gemeente. Het klinkt simpel, het kan met gesloten beurs en gemeenten zijn er, dus, gek op. ‘Zonder dat je het geld kost, kun je jouw handelswijze en systeem plaatsen in een andere context.’

 • Melanie Schultz vervult haar zware ministerspost doortastend, bijna lichtvoetig ook. Altijd een glimlach. Meditatie helpt haar los te laten, legt Schultz uit.

  ‘Het spoor was goed afgerond, dacht ik’

  Reageer

  Melanie Schultz van Haegen wordt gewaardeerd als een constructieve minister van Infrastructuur en Milieu. Lagere overheden zijn tevreden over haar aanpak van de nieuwe Omgevingswet, haar watermissie en het overleg over forse bezuinigingen op infrastructuur. Maar haar lastigste portefeuille stalde ze bij de staatssecretaris. ‘Ik kon de Fyra-problemen niet voorzien.’

 • De Omgevingswet vervangt tientallen wetten en honderden ministeriële regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water die relevant zijn voor gebiedsontwikkeling.

  Nooit meer pesten

  Reageer

  De Omgevingswet moet uiterlijk in 2018 afrekenen met het regelmoeras bij elke gebiedsontwikkeling. Gemeenten en provincies oefenen al. Met succes: ‘Planologie is niet langer leidend maar faciliteert.’

 • Deel 2 uit de serie over de gevolgen van de krimp. In deze aflevering over de historische gevangeniscomplexen en wat er mee gaat gebeuren.

  Hotelkamer met tralies

  Reageer

  Het cellenoverschot noopt het ministerie van Justitie om verouderde gevangenissen af te stoten. Wat te doen met de histo­rische ­complexen? Hoorn restaureerde het gevangeniseiland tot een complex voor cultuur, toerisme en wonen.

 • Jeugdzorg zonder Wachtlijsten

  1 reactie

  Het klinkt te mooi om waar te zijn. Jeugdzorg zonder wachtlijsten, maar met tevreden ouders en ook nog 30 procent goedkoper. De Opvoedpoli zegt het te leveren. Een gesprek met oprichter Linda Bijl.