of 59147 LinkedIn

René Didde

Recente Artikelen

 • In Friesland, Groningen, Overijssel, Gelderland en Limburg zijn de afgelopen maanden meerdere wolven gesignaleerd. Maar Drenthe spant de kroon. Alleen al in maart en april zijn er negen wolven gezien, waarvan zeker twee verschillende wolven schapen hebben aangevallen.

  Wolf wacht bed van regels

  3 reacties

  Provincies werken aan een herziene versie van het ‘draaiboek wolf’, nu het roofdier bijna 150 jaar nadat het dier in Nederland was uitgeroeid terug is.

Recente Achtergrond Artikelen

 • De wolf rukt op. Verrijking van de natuur of toch vooral schapenverslinder? Provincies hopen met het ‘draaiboek wolf’ de dialoog op gang te brengen. ‘Het is logisch dat de wolf het in Nederland probeert, bijna 150 jaar nadat het dier hier is uitgeroeid.’

  Wolf wacht bed van regels

  Reageer

  De wolf rukt op. Verrijking van de natuur of toch vooral schapenverslinder? Provincies hopen met het ‘draaiboek wolf’ de dialoog op gang te brengen. ‘Het is logisch dat de wolf het in Nederland probeert, bijna 150 jaar nadat het dier hier is uitgeroeid.’

 • Gemeenten hebben ronkende ambities over klimaatneutrale steden en schone lucht. Om het goede voorbeeld te geven zouden ze al vanaf 2015 volledig duurzaam moeten inkopen. Maar meer dan driekwart van het gemeentelijk wagenpark bestaat nog gewoon uit diesels.

  Toch liever een diesel

  Reageer

  Gemeenten hebben ronkende ambities over klimaatneutrale steden en schone lucht. Om het goede voorbeeld te geven zouden ze al vanaf 2015 volledig duurzaam moeten inkopen. Maar meer dan driekwart van het gemeentelijk wagenpark bestaat nog gewoon uit diesels.

 • Steeds meer steden richten milieuzones in voor sterk vervuilend verkeer. Arnhem, Utrecht en Rotterdam weren oude diesels, Amsterdam focust vooral op zakelijk verkeer. De wirwar aan lokale regels staat ter discussie. Welke aanpak werkt het best?

  Vele wegen naar zero-emissie

  Reageer

  Steeds meer steden richten milieuzones in voor sterk vervuilend verkeer. Arnhem, Utrecht en Rotterdam weren oude diesels, Amsterdam focust vooral op zakelijk verkeer. De wirwar aan lokale regels staat ter discussie. Welke aanpak werkt het best?

 • Warmtenetten die draaien op kokend heet water uit de grond. Geothermie lonkt als duurzaam alternatief voor aardgas. Maar de opstart-investeringen belopen in de miljoenen. ‘We moeten als overheid uitstralen dat het ons menens is.’

  Gratis goud uit de grond

  Reageer

  Warmtenetten die draaien op kokend heet water uit de grond. Geothermie lonkt als duurzaam alternatief voor aardgas. Maar de opstart-investeringen belopen in de miljoenen. ‘We moeten als overheid uitstralen dat het ons menens is.’

 • Waar kleine gemeenten vasthouden aan gescheiden afvalinzameling, kiezen steeds meer grote steden voor verwerkers die het huisvuil achteraf splitsen. Goedkoper, gemakkelijker en met beter resultaat. Maar hoe hou je de burger bij het afvalprobleem betrokken? 

  Scheiding in afvalland

  Reageer

  Waar kleine gemeenten vasthouden aan gescheiden afvalinzameling, kiezen steeds meer grote steden voor verwerkers die het huisvuil achteraf splitsen. Goedkoper, gemakkelijker en met beter resultaat. Maar hoe hou je de burger bij het afvalprobleem betrokken? 

 • Steeds meer gemeenten brengen in kaart hoeveel grondstoffen de stad in gaan. Maar ook hoeveel er als afval weer vrijkomen. Hoe breng je beide stromen beter in balans? De circulaire uitdaging blijkt bindmiddel tussen voorheen gescheiden werkende gemeentelijke diensten.

  Afval als nieuwe asset

  Reageer

  Steeds meer gemeenten brengen in kaart hoeveel grondstoffen de stad in gaan. Maar ook hoeveel er als afval weer vrijkomen. Hoe breng je beide stromen beter in balans? De circulaire uitdaging blijkt bindmiddel tussen voorheen gescheiden werkende gemeentelijke diensten.

 • Duurzame ontwikkeling maakt plaats voor groene groei en de markt neemt het voortouw, constateert de afscheidnemende hoogleraar milieu-economie Harmen Verbruggen. Hebben we op het gebied van energie en afval nog een actieve rol voor de overheid nodig? 

  ‘Groene markt haalt ons in’

  Reageer

  Duurzame ontwikkeling maakt plaats voor groene groei en de markt neemt het voortouw, constateert de afscheidnemende hoogleraar milieu-economie Harmen Verbruggen. Hebben we op het gebied van energie en afval nog een actieve rol voor de overheid nodig? 

 • ESCo is het nieuwe toverwoord bij het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Een dergelijke energy service company neemt het gebouwbeheer van de gemeente over. Met door energiebesparingen lagere kosten. Steeds meer gemeenten gaan overstag.

  Stroomslurpers de deur uit

  Reageer

  ESCo is het nieuwe toverwoord bij het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Een dergelijke energy service company neemt het gebouwbeheer van de gemeente over. Met door energiebesparingen lagere kosten. Steeds meer gemeenten gaan overstag.

 • In 2020 moeten windmolens op land eenvijfde van de elektriciteit leveren. De daarvoor benodigde 2.000 enorme molens komen er zelden zonder slag of stoot. Omwonenden vrezen waardedaling van hun huizen, geluidshinder en slagschaduw; natuurorganisaties zien verrommeling van het landschap. De oplossing? ‘Zet belanghebbenden aan de tekentafel.’

  Wind als constante inkomstenbron dorp

  Reageer

  In 2020 moeten windmolens op land eenvijfde van de elektriciteit leveren. De daarvoor benodigde 2.000 enorme molens komen er zelden zonder slag of stoot. Omwonenden vrezen waardedaling van hun huizen, geluidshinder en slagschaduw; natuurorganisaties zien verrommeling van het landschap. De oplossing? ‘Zet belanghebbenden aan de tekentafel.’

 • De stad moet loskomen van de verslaving aan olie en gas, zoveel is zeker. Niet alleen het klimaat is er mee gediend. Als ook sociale opgaven meeliften, zal tegelijkertijd de economie, de zorg en de leefbaarheid verbeteren. Dat betoogt professor Maarten Hajer in zijn oratie Future Studies aan de Universiteit van Utrecht.

  Hoogleraar Urban Futures Maarten Hajer: ‘Gebruik stad als proeftuin’

  Reageer

  De stad moet loskomen van de verslaving aan olie en gas, zoveel is zeker. Niet alleen het klimaat is er mee gediend. Als ook sociale opgaven meeliften, zal tegelijkertijd de economie, de zorg en de leefbaarheid verbeteren. Dat betoogt professor Maarten Hajer in zijn oratie Future Studies aan de Universiteit van Utrecht.

 • Rijswijk en Gorinchem pionieren met aardgasloze wijken. Nu de bouw aantrekt, hebben projectontwikkelaars minder boodschap aan klimaatdoelen. Ten onrechte, vindt warmteregisseur Jan van der Meer. ‘De tijd is rijp voor een decentralisatie op energiegebied.’ Tweede deel van een serie.

  Geen nota, toch warm

  Reageer

  Rijswijk en Gorinchem pionieren met aardgasloze wijken. Nu de bouw aantrekt, hebben projectontwikkelaars minder boodschap aan klimaatdoelen. Ten onrechte, vindt warmteregisseur Jan van der Meer. ‘De tijd is rijp voor een decentralisatie op energiegebied.’ Tweede deel van een serie.

 • Aan initiatieven op het gebied van duurzaamheid geen gebrek. Maar regelgeving werkt soms tegen en regionale regie ontbreekt. Hoogleraar Saskia Lavrijssen en oud-milieuminister Jacqueline Cramer overzien in dit slotdeel van de serie het duurzame aanbod. ‘We moeten sneller opschalen.’

  Mooie kralen, maar geen ketting

  Reageer

  Aan initiatieven op het gebied van duurzaamheid geen gebrek. Maar regelgeving werkt soms tegen en regionale regie ontbreekt. Hoogleraar Saskia Lavrijssen en oud-milieuminister Jacqueline Cramer overzien in dit slotdeel van de serie het duurzame aanbod. ‘We moeten sneller opschalen.’

 • Met het verduurzamen van eigen vastgoed brengt de overheid de eigen energie-ambities in praktijk. En geeft ze burgers en ondernemers het goede voorbeeld. Kansloze kantoren kunnen via ruimte lijke beleids regels worden omgebogen tot gewilde, duurzame locaties. ‘Over tien jaar kan ons gemeentehuis verder als zorgcentrum.’ Duurzaamheid moet, maar op welke manier maken gemeenten, provincies en waterschappen dat concreet? Een serie brengt kansrijke initiatieven in beeld. 

  Verwarming op vrieswater

  Reageer

  Met het verduurzamen van eigen vastgoed brengt de overheid de eigen energie-ambities in praktijk. En geeft ze burgers en ondernemers het goede voorbeeld. Kansloze kantoren kunnen via ruimte lijke beleids regels worden omgebogen tot gewilde, duurzame locaties. ‘Over tien jaar kan ons gemeentehuis verder als zorgcentrum.’

  Duurzaamheid moet, maar op welke manier maken gemeenten, provincies en waterschappen dat concreet? Een serie brengt kansrijke initiatieven in beeld. 

 • Het loont voor overheden om hergebruik op te nemen in de aanbestedingscriteria. Waterschap Rivierenland werkt met regionale aannemers aan een duurzame klimaatdijk. Rijkswaterstaat bespaart jaarlijks miljoenen op nieuw kantoormeubilair.

  Duurzame dijk gaat langer mee

  1 reactie

  Het loont voor overheden om hergebruik op te nemen in de aanbestedingscriteria. Waterschap Rivierenland werkt met regionale aannemers aan een duurzame klimaatdijk. Rijkswaterstaat bespaart jaarlijks miljoenen op nieuw kantoormeubilair.

 • Duurzaamheid: Duurzaamheid moet, maar op welke manier maken gemeenten, provincies en waterschappen dat concreet? Een serie brengt kansrijke initiatieven in beeld.

  Fruit van eigen dak

  Reageer

  Grote steden ontdekken het dak als groengebied. En dan geen ‘ecologiese daken’ met sedumplantjes meer maar polderdaken, dak-akkers en dakparken. Het levert zuurstof en filtering van fijnstof op en draagt bij aan waterberging.

 • Duurzaamheid: Duurzaamheid moet, maar op welke manier maken gemeenten, provincies en waterschappen dat concreet? Een serie brengt kansrijke initiatieven in beeld.

  Slappe pap als waterwal

  Reageer

  De zeedijk in Groningen moet dringend versterkt. Dat gebeurt niet met stenen en asfalt, maar met gerijpt baggerslib uit de Eems-Dollard. De natuur gedijt en de kosten zijn lager.

 • De lucht in de grote steden is ongezond tot zeer ongezond, vooral door het autoverkeer. Ten opzichte van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag doet Utrecht het opmerkelijk minder slecht, zo blijkt uit een onderzoek van Milieudefensie.

  De grote stad als roeteiland

  Reageer

  De lucht in de grote steden is ongezond tot zeer ongezond, vooral door het autoverkeer. Ten opzichte van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag doet Utrecht het opmerkelijk minder slecht, zo blijkt uit een onderzoek van Milieudefensie. Hoe komt dat?

 • Het gaat slecht met de Nederlandse weidevogels, de aan boeren uitgekeerde subsidies voor agrarisch natuurbeheer ten spijt.

  Nieuwe kans voor de kievit

  Reageer

  Het gaat slecht met de Nederlandse weidevogels, de aan boeren uitgekeerde subsidies voor agrarisch natuurbeheer ten spijt. Nieuwe, grootschalige collectieven van boeren moeten het tij gaan keren. ‘De kennis en motivatie in de streek wordt zo beter benut.’

 • De groei van het aantal zonnepanelen dreigt te stranden op beschikbaarheid van daken. Koppeling van huizen aan collectieve zonnecentrales biedt uitkomst.

  Schaduw over zonnestroom

  Reageer

  De groei van het aantal zonnepanelen dreigt te stranden op beschikbaarheid van daken. Koppeling van huizen aan collectieve zonnecentrales biedt uitkomst. Maar die vallen buiten de hypotheek­verstrekking. En liggen ze in een andere postcode, dan vormen energieregels een obstakel. ‘Klimaatambities voor steden lopen gevaar.’

 • Het begon als een bewonersinitiatief voor ‘het snelste internet van Utrecht’ en het eindigt voorlopig met een slim net waarin de stroom van zonnepanelen op een aantal scholen uit de buurt niet ­alleen de lokale internetprovider voedt, maar ook twee elektrische buurtauto’s van stroom voorziet. ‘LomboXnet’ heet het lokale net in de Utrechtse wijk Lombok.

  Vlamloze wijken

  2 reacties

  De komende jaren krijgen steeds meer huishoudens een slimme energiemeter. Dat helpt energie te besparen en hun verbruik op de productie af te stemmen. Het scheelt netbeheerders miljarden aan verzwaring van het elektriciteitsnet.

 • Steeds meer mensen kiezen voor een eeuwig graf in het vrije veld. Natuurbegraven kan zo een nieuwe economische pijler worden voor natuurgebieden en landgoederen.

  Goudmijn natuurgraf

  1 reactie

  Steeds meer mensen kiezen voor een eeuwig graf in het vrije veld. Natuurbegraven kan zo een nieuwe economische pijler worden voor natuurgebieden en landgoederen. Tegenstanders vrezen natuur met een grafstemming. ‘Het moet geen wildgroei worden.’

 • ‘Het vraagt wat van je gezin, maar het lukte toch vrij gemakkelijk om onze hoeveelheid restafval te halveren tot een halve kilogram per week.’ Op verzoek kijkt Zwollenaar Edwin Koster wat er allemaal nog in zijn afvalbak zit. ‘Papieren zakdoekjes, koffiepads, een kurk en de folie om de kaas.’

  100 dagen scheiden

  Reageer

  350 milieubewuste Zwollenaren brachten hun hoeveelheid restafval terug tot 10 procent van het landelijk gemiddelde. Het geheim: positieve feedback en identificatie met het project. Maar hoe krijg je ook de achterstandswijk aan het scheiden?

 • Geen milieuonderwerp waarover voor- en tegenstanders elkaar zo hartstochtelijk in de gordijnen jagen als statiegeld.

  De strijd om het statiegeld

  Reageer

  Geen milieuonderwerp waarover voor- en tegenstanders elkaar zo hartstochtelijk in de gordijnen jagen als statiegeld. Nu staat de heffing op grote plastic frisdrankflessen ter discussie. De spanning loopt op.

 • Dit voorjaar zetten rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hun handtekening onder het convenant ‘Bodem en Ondergrond 2016 – 2020’. In mei volgende nog een convenant tussen rijk en bedrijfsleven (VNO-NCW en MKB). Op de agenda staat onder meer de aanpak van maar liefst 1.300 locaties die met voorrang moeten worden aangepakt. De vervuiling dreigt zich namelijk in het grondwater te verspreiden.

  Een steeds grotere gifkaart

  1 reactie

  Na de affaire ‘Lekkerkerk’ in 1980 moest de vervuilde bodem in Nederland binnen één generatie schoon. Het dit voorjaar afgesloten convenant Bodem en ondergrond maakt dat tot een illusie. Sterker: de bodem wordt alsmaar vuiler.

 • 'De publieke sector loopt ernstig achter op het bedrijfsleven als het gaat om transparant communiceren over duurzaamheid’, constateert Willem Lageweg. ‘Er zijn nauwelijks gemeenten, provincies en rijksdiensten die hun prestaties op het gebied van duurzaamheid en sociale omstandigheden vastleggen in een jaarverslag.’

  Duurzaamheid, zei u?

  Reageer

  De publieke sector maakt geen werk van duurzaamheid, zegt Willem Lageweg, directeur van MVO Nederland. Het wordt niet gemeten en er wordt niet over gerapporteerd. ‘De situatie is urgent met een hoofdletter U.’

 • De grote steden gaan het zwerfaval aanpakken door mensen meer bewust te maken.

  Offensief tegen zwerfafval

  Reageer

  De grote steden gaan vervuilers van de openbare ruimte harder aanpakken. ‘Wie een hele zak met McDonald’s -resten op straat leeggooit, kan rekenen op een pittig bedrag als geldboete.’

 • Stadsverwarming is een oude manier om woningen warm te krijgen. Ging dat vroeger met kolen en gas, moderne warmtenetten bieden uitgelezen kansen om de grootschalige leidingstelsels te verduurzamen. Restwarmte van de industrie, biomassa en op termijn met warmte uit de aarde.

  ‘Restwarmte is het nieuwe gas’

  Reageer

  Stadsverwarming is een oude manier om woningen warm te krijgen. Ging dat vroeger met kolen en gas, moderne warmtenetten bieden uitgelezen kansen om de grootschalige leidingstelsels te verduurzamen. Restwarmte van de industrie, biomassa en op termijn met warmte uit de aarde.

 • Ook krijgt Nederland in toenemende mate te maken met de keerzijde van deze piekbuien in de vorm van langere en drogere periodes.

  ‘Waterbeleid nog enorm verkokerd’

  Reageer

  Stortbuien leidden deze zomer tot veel ­overlast. De klimaatverandering zadelt versteende steden op met beheerproblemen. Veel gemeenten werken van incident naar incident. Hoogste tijd voor waterbeleid.

 • Op termijn zijn ze allemaal klimaatneutraal. De tien grootste steden verschillen alleen in het tijdpad waarop het energiegebruik binnen de gemeentegrenzen geheel op duurzame leest moet zijn geschoeid, en liefst zelfs bovendien binnen de gemeente moet zijn opgewekt.

  Duurzame akkoorden x 10

  Reageer

  Ondanks de bezuinigingen en de verzwaring van het takenpakket met Wmo en zorg, spelen duurzaamheid, energie en milieu een prominente rol in de nieuwe coalitieakkoorden van de tien grootste steden. Dat blijkt uit een analyse van Binnenlands Bestuur. Milieuhoogleraar Jacqueline Cramer houdt de akkoorden tegen het licht.

 • De besparingen die gemeenten kunnen bereiken door secuur naar hun vastgoed te kijken, zijn enorm. In totaal telt Nederland 85 miljoen vierkante meter aan maatschappelijk vastgoed. Dat is twee keer zoveel als de totale kantoormarkt, zo blijkt uit een inventarisatie van het Kadaster.

  Verdienen aan duurzaamheid

  Reageer

  Investeren in energiemaatregelen in gemeentelijk vastgoed levert jaarlijks honderden miljoenen euro’s op. De gemeente realiseert duurzame ambities en geeft het goede voorbeeld. En er is meer. ‘Verduurzaming van maatschappelijk vastgoed is gewoon een goede business case’, zegt wethouder Mark Pol (VVD) van financiën in Almere.

 • Tijdelijke natuur heet het nieuwe concept. In Nederland is er meer dan dertig duizend hectaren grond aangekocht door overheden of projectontwikkelaars met het doel om er woningbouw, infrastructuur of kantoren te realiseren. De bestemming is wel vastgelegd in een bestemmingsplan of streekplan, maar de definitieve uitvoering kan nog jaren op zich laten wachten, soms wel tien jaar.

  Tijdelijke natuur op onverkoopbare grond

  Reageer

  Op een grotendeels braakliggend bedrijventerrein en nieuwbouwwijk Eeserwold bij Steenwijk floreert de natuur. In afwachting van de verkoop van kavels is er volop ecologische ontwikkeling. ‘Tijdelijke natuur’ heet het nieuwe concept.

 • Twee jaar geleden was de gemeente Rotterdam koploper met een esco voor het energiebeheer van negen zwembaden. Sindsdien zijn veel gemeenten bezig met esco’s voor sporthallen, scholen, zwembaden en sportcomplexen.

  Groene gemeentestroom

  Reageer

  Een toenemend aantal gemeenten besteedt de energievoorziening van het eigen vastgoed uit aan de markt. Goedkoper, en energie- en milieubesparend. Groningen heeft een kersvers eigen energiebedrijf. Winsten vloeien terug naar de gemeentekas. 

 • ‘Straks staan hier vergistingsinstallaties en struvietreactoren, waarmee we energierijk biogas produceren en daarna waardevol kunstmest terugwinnen uit het rioolslib’, wijst dijkgraaf Tanja Klip-Martin op het immense terrein in het uiterste noordwesten van Amersfoort. De installatie gaat jaarlijks 900 ton struvietkunstmest produceren en maakt zo veel energie dat in de eigen energiebehoefte wordt voorzien. ‘Dan houden we nog over om huishoudens energie te leveren’, zegt Klip.

  ‘Poep en plas is het nieuwe goud’

  Reageer

  De nieuwe waterzuiveringsinstallatie kan zichzelf bedruipen. Uit de afvalstoffen wordt kunstmest geleverd aan de landbouw. Dijkgraaf Tanja Klip-Martin introduceert ‘het ‘groenblauwe verdienmodel’. ‘Burgers zullen minder snel stijgende nota’s krijgen.’

 • ‘Steeds zwaardere dijken zijn wat mij betreft passé’, zegt Marjolein van Wijngaarden. ‘We hebben er geen geld meer voor, er is een steeds groter gebrek aan ruimte en we stuiten op weerstand van omwonenden die hun uitzicht gehinderd zien

  Nieuwe dijken: soft en flex

  1 reactie

  Geen dure en opzichtige dijkverzwaring meer. Natuurlijke vooroevers keren het water groener en mooier. Een besef dat inmiddels ook doordringt tot steeds meer water­beheerders en politici, constateert Marjolein van Wijngaarden, directeur van Ecoshape.

 • Het gebruik van duurzame energie is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee van gemeenten. In een serie artikelen belicht Binnenlands Bestuur succesvolle lokale initiatieven.

  Het idealisme voorbij

  Reageer

  Op veel plaatsen bloeien lokale initiatieven op gebied van duurzaamheid, energie, afval en leefomgeving. Jacqueline Cramer en Robert Linnekamp zien er een niet te stuiten lokale beweging in. Met dank aan het kabinet Rutte I.

 • Het gebruik van duurzame energie is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee van gemeenten. In een serie artikelen belicht Binnenlands Bestuur succesvolle lokale initiatieven.

  Groen loket voor groene vraag

  Reageer

  Geen grote vergezichten over een duurzame abstracte toekomst, maar gewoon meters maken. Her en der wijzen experts burgers, gemeenten en bedrijven aan digitale loketten de weg in het woud van vraagstukken over natuur en energie. En als het even kan, profiteert het lokale bedrijfsleven mee.

 • Het gebruik van duurzame energie is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee van gemeenten. In een serie artikelen belicht Binnenlands Bestuur succesvolle lokale initiatieven.

  Ja, ook de baas deelt zijn auto

  Reageer

  Geen grote vergezichten over een duurzame toekomst maar concreet beleid. Met een ambitieus programma dringt waterschap Rivierenland de eigen autokilometers terug. Zelfs de controle van muskusratkooien kan efficiënter.

 • Het gebruik van duurzame energie is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee van gemeenten. In een serie artikelen belicht Binnenlands Bestuur succesvolle lokale initiatieven.

  Wegen bouwen met wc-papier

  Reageer

  Tien kilo toiletpapier stort elke Nederlander jaarlijks in zijn toiletpot. De 170.000 ton die zo in het riool belandt, kan slim worden hergebruikt. Het gevolg: 30 procent besparen op de slibverwerking én nuttig hergebruik van het papier onder het asfalt.

 • Het gebruik van duurzame energie is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee van gemeenten. In een serie artikelen belicht Binnenlands Bestuur succesvolle lokale initiatieven.

  Ranomi zwemt op varkensvet

  Reageer

  Een zwembad verwarmen met varkenskadavers of overtollig snoeihout. In Eindhoven wordt gestaag gewerkt aan de energie-ambities. Het gasverbruik is door de innovaties gedecimeerd. 

 • Veel plastic zal de gracht, vaart, sloot of het kanaal inwaaien. Zo zal het vroeg of laat worden meegevoerd naar de grote rivieren en uiteindelijk de Noordzee bereiken. En daar draagt dat plastic bij aan de beruchte plasticsoep.

  Geen ballonnen op Kroningsdag

  1 reactie

  De vervuiling van de wereldzeeën begint op straat. Gemeenten proberen burgers daarom bewust te maken van de gevolgen van plastic zwerfvuil. ‘Je ziet de plasticsoep hier voor je ogen ontstaan.’

 • Windmolens zijn efficiënter dan zonnepanelen, vergen minder subsidie en zorgen voor werkgelegenheid. En dan gaat het niet alleen over de bouw, maar ook over het onderhoud.

  Weerstand tegen wieken

  2 reacties

  Nederland zou het ‘Koeweit van de windenergie’ kunnen zijn. Maar bij de overheid trekken de ‘non-believers’ nog aan de touwtjes. Kan het kabinet de ambitieuze doelstellingen waarmaken? ‘We moeten meer samen doen: burgers, bedrijfsleven, overheid.’

 • Betrokkenheid van bewoners, gebruikers en ondernemers is cruciaal. Deze betrokkenheid wordt ingezet nu er op het beheer van de openbare ruimte wordt bezuinigd.

  Burger in de buitendienst

  Reageer

  Gemeenten bezuinigen op het beheer van de openbare ruimte. Leden van de voetbalvereniging maaien zelf het gras, burgers exploiteren het gemeentelijk zwembad. ‘Bewonersparticipatie is hot.’

 • Samen met buurtgenoten of gelijkgezinden zonnepanelen inkopen, een windmolen adopteren of stroom van een biomassacentrale inkopen.

  Vele kleine NUON’s

  Reageer

  In eigen stad of regio duurzame energie opwekken, is een trend geworden. Tientallen nieuwe initiatieven voor energiecoöperaties zien het licht. ‘Lokaal en massaal moeten naast elkaar bestaan.’

 • Bij Agentschap NL in Utrecht noemt Irma Thijssen de casus van Oss als een geslaagd voorbeeld van verduurzaming van maatschappelijk vastgoed.

  Duurzaam vastgoed: kassa!

  Reageer

  Verduurzamen van vastgoed kan gemeenten tientallen procenten op de energierekening schelen. Ook de uitstoot van CO2 loopt snel terug. ‘Het potentieel is echt ongelofelijk.’

 • Ambtenaren van de gemeente Tilburg rijden op groen gas. Groen gas is een opgewerkte vorm van biogas en heeft dezelfde kwaliteit.

  Gassen op afval

  Reageer

  Groen gas is bezig aan een opmars, te beginnen in het gemeentelijk wagenpark. Het uit gft en rioolslib gemaakte biogas vermengd met aardgas helpt bij realiseren van lokale klimaatambities en draagt bij aan schonere lucht in de stad. Met hulp van afvalbedrijven.

 • Zandmonster voor de kust

  Reageer

  Wie is er eigenlijk de baas over het tijdelijke stuk Nederland in zee bij Monster, de Zandmotor? Sneller dan voorspeld wordt er zand afgezet langs de kust. Dat leidt tot gevaar voor strandgasten. ‘Het bestuurlijk overleg is niet goed geregeld.’ Een reportage.

 • Doden redden het bos

  1 reactie

  Nu staatssecretaris Bleker kwistig in het natuurbudget schrapt, moeten natuurorganisaties op zoek naar andere geldbronnen. Weg met de eeuwige bureaucratie van subsidies, leve de natuurbegraafplaats en de uitzichtgarantie.

 • Klassement van het klimaat

  Reageer

  De nieuwe, bijna voltooide Klimaatmonitor maakt het energieverbruik van elke gemeente feilloos inzichtelijk. Rijke plattelandsgemeenten scoren het slechtst. ‘Wij gaan gewoon blij door met de manier waarop wij hier samenleven.’

 • Milieu als business case

  Reageer

  Op nationaal niveau is het Nederlandse milieu- en klimaatbeleid ontdaan van veel ambitie. Zo niet bij tal van gemeenten. Zij grijpen de kans om, samen met bedrijfsleven en burgers, autonoom ambitieus milieubeleid te voeren.

 • Wereld te winnen met warmtenet

  Reageer
  Wegens de economische crisis werken gemeenten steeds vaker samen met energiebedrijven in het opzetten van warmtenetten voor de verwarming of koeling van woningen. Door de stokkende bouw blijven alleen de grote projecten even liggen.
 • De herrie de baas

  3 reacties
  In Lansingerland liep de geluidsoverlast op het nieuwe hsl-tracé uit de hand en kwam de rechter eraan te pas. Het kan ook anders. Hoe je de burger kunt beschermen tegen lawaai en toch infrastructuur en woningbouw kunt realiseren.