of 63623 LinkedIn

Redactie

redactie

Recente Artikelen

 • Burgemeester Daan Preevo van Valkenburg hekelt de opmerkingen van Waterschap Limburg dat het vrijwel onmogelijk is zijn gemeente te beschermen tegen hoogwater. 'Je kan wel voldoende maatregelen treffen om een dergelijke hoeveelheid water op te vangen, te bufferen en veel geleidelijker af te laten voeren in het Geuldal.'

  Valkenburg en waterschap bakkeleien over wateraanpak

  Reageer

  Burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg hekelt de opmerkingen van Waterschap Limburg dat het vrijwel onmogelijk is zijn gemeente te beschermen tegen hoogwater. 'Je kan wel voldoende maatregelen treffen om een dergelijke hoeveelheid water op te vangen, te bufferen en veel geleidelijker af te laten voeren in het Geuldal.'

 • De aangekondigde verruiming van de compensatieregeling voor evenementen die vanwege corona moeten worden afgelast, zal tientallen miljoenen euro's meer kosten dan was gepland. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onderzoekt om hoeveel activiteiten het in de gemeenten gaat.

  Meer geld voor afgelaste evenementen

  Reageer

  De aangekondigde verruiming van de compensatieregeling voor evenementen die vanwege corona moeten worden afgelast, zal tientallen miljoenen euro's meer kosten dan was gepland. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onderzoekt om hoeveel activiteiten het in de gemeenten gaat.

 • De overheid wil met meer partijen systematisch gegevens uit de basisregistratie personen (BRP) gaan delen, zo blijkt uit een algemene maatregel van bestuur (AMvB) die het ministerie van Binnenlandse Zaken vandaag heeft gepresenteerd. Dit meldt Security.nl.

  Overheid wil BRP-data met meer partijen delen

  2 reacties

  De overheid wil met meer partijen systematisch gegevens uit de basisregistratie personen (BRP) gaan delen, zo blijkt uit een algemene maatregel van bestuur (AMvB) die het ministerie van Binnenlandse Zaken vandaag heeft gepresenteerd. Dit meldt Security.nl.

 • De rijksrecherche gaat onderzoek doen naar fraude en corruptie bij het aanbesteden van grondwerk in de voormalige gemeente Vlist. Volgens een anonieme tipgever hebben ambtenaren, een adviesbureau en twee aannemers samen werk verdeeld en de gemeente.

  Krimpenerwaard vraagt om corruptieonderzoek

  Reageer

  De rijksrecherche gaat onderzoek doen naar fraude en corruptie bij het aanbesteden van grondwerk in de voormalige gemeente Vlist. Volgens een anonieme tipgever hebben ambtenaren, een adviesbureau en twee aannemers samen werk verdeeld en de gemeente.

 • Provincies en vervoersbedrijven snijden in de dienstregeling van stads- en streekvervoer. Sommige trajecten worden zelfs helemaal geschrapt. Sommige gemeenten zijn boos, schrijft Trouw vandaag.

  Vervoerders schrappen steeds meer buslijnen

  2 reacties

  Provincies en vervoersbedrijven snijden in de dienstregeling van stads- en streekvervoer. Sommige trajecten worden zelfs helemaal geschrapt. Sommige gemeenten zijn boos op de kaalslag, schrijft Trouw vandaag.

 • Overheden zijn niet voorbereid op de gevolgen van grote branden van daken met zonnepanelen. Dat meldt RTL Nieuws. RTL kreeg een onderzoek van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) daarover in handen.

  Overheden niet voorbereid op branden met zonnepanelen

  3 reacties

  Overheden zijn niet voorbereid op de gevolgen van grote branden van daken met zonnepanelen. Dat meldt RTL Nieuws. RTL kreeg een onderzoek van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) daarover in handen.

 • Organisaties die met de gemeente Arnhem samenwerken moeten kunnen aantonen dat zij 'inclusief' werken, dus dat zij diversiteit hoog in het vaandel hebben staan. Opvallend, want in februari dit jaar bleek uit een onderzoek nog dat bij de gemeente zelf vrouwen en mensen met een niet-westerse achtergrond minder kans maken op een baan.

  Gemeente Arnhem eist diversiteitsbeleid van partners

  6 reacties

  Organisaties die met de gemeente Arnhem samenwerken moeten kunnen aantonen dat zij 'inclusief' werken, dus dat zij diversiteit hoog in het vaandel hebben staan. Opvallend, want in februari dit jaar bleek uit een onderzoek nog dat bij de gemeente zelf vrouwen en mensen met een niet-westerse achtergrond minder kans maken op een baan.

 • De gemeente Den Haag start een pilot om mensen die normaal gesproken niet in aanmerking zouden komen voor een hypotheek, toch de kans te geven deze af te sluiten. De pilot start met vijf huishoudens met huisvestings- en woonlastenproblematiek.

  Den Haag start pilot met doorbraakhypotheek

  3 reacties

  De gemeente Den Haag start een pilot om mensen die normaal gesproken niet in aanmerking zouden komen voor een hypotheek, toch de kans te geven deze af te sluiten. De pilot start met vijf huishoudens met huisvestings- en woonlastenproblematiek.

 • Moeders met jonge kinderen hadden slechts in een derde van de gevallen de beschikking over een eigen werkruimte, terwijl dit voor meer dan de helft van de vaders gold.

  SCP: moeders profiteren minder van thuiswerken

  Reageer

  Het verplichte thuiswerken tijdens de coronacrisis ging moeders van jonge kinderen minder goed af dan vaders. De vrouwen met kinderen onder de 13 jaar ervoeren in tegenstelling tot andere thuiswerkers geen betere werk-privébalans en konden minder vaak ongestoord hun werk doen, stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) na onderzoek.

 • Beeld: Shutterstock

  Ook Utrecht in internationale coalitie digitale rechten

  Reageer

  De stad Utrecht sluit zich aan bij de 'Cities Coalition for Digital Rights'. Deze coalitie bestaat uit ruim vijftig steden wereldwijd, die elkaar helpen bij het ontwikkelen van op digitale rechten gebaseerd beleid. Utrecht is nu de tweede Nederlandse stad die deel uitmaakt van de coalitie. De andere stad is Amsterdam.

 • Kleinere dorpsfeesten moeten financiële compensatie kunnen krijgen als ze door de aangescherpte coronamaatregelen opeens moeten worden afgeblazen. Dat stellen verschillende burgemeesters die evenementen in hun regio’s afgelast zien worden in het AD.

  ‘Rijk moet afgeblazen dorpsfeesten steunen’

  2 reacties

  Kleinere dorpsfeesten moeten financiële compensatie kunnen krijgen als ze door de aangescherpte coronamaatregelen opeens moeten worden afgeblazen. Dat stellen verschillende burgemeesters die evenementen in hun regio’s afgelast zien worden in het AD.

 • Macht vraagt in een democratie om tegenmacht. Maar macht heeft ook een zekere mate van vertrouwelijkheid en transparantie nodig. Gezien de rekrutering en opleiding van ambtenaren vandaag wordt niemand ambtenaar vanuit een regentesk verlangen om de burger te schaden en te kleineren.

  Serie ministeries: van regentesk tot menselijke maat

  Reageer

  De Duitse socioloog Max Weber schetste een eeuw geleden het beeld van de ideale staatsdienaar die zonder aanzien des persoons en alleen op basis van het hem opgedragen regelwerk handelt. Voor Weber was dit een van de hoekstenen van een modern overheidsapparaat.

 • Het is waarschijnlijk het meest besproken en meest omstreden ministerie van allemaal: dat van onderwijs. In de populaire beeldvorming doet het altijd óf te veel óf te weinig. Deze bijdrage gaat in op de ontwikkelingen in het middel­baar onderwijs, ofwel ‘de sjoelbak’ in elk mensenleven.

  Ministerie van Onderwijs: een geliefde kop-van-Jut

  1 reactie

  Het is waarschijnlijk het meest besproken en meest omstreden ministerie van allemaal: dat van onderwijs. In de populaire beeldvorming doet het altijd óf te veel óf te weinig. Deze bijdrage gaat in op de ontwikkelingen in het middel­baar onderwijs, ofwel ‘de sjoelbak’ in elk mensenleven.

 • Tijdens verkiezingscampagnes staat de kiezer volop in de belangstelling én in de gunst van politici. Maar als de formatie begint, verdwijnt diezelfde kiezer uit beeld. Het primaat van het electoraat maakt dan plaats voor het primaat van de politiek. Dat kan en moet anders, betoogt Peter Polhuis in een essay in Binnenlands Bestuur.

  Stel bij het formeren de kiezer centraal

  4 reacties

  Tijdens verkiezingscampagnes staat de kiezer volop in de belangstelling én in de gunst van politici. Maar als de formatie begint, verdwijnt diezelfde kiezer uit beeld. Het primaat van het electoraat maakt dan plaats voor het primaat van de politiek. Dat kan en moet anders, betoogt Peter Polhuis in een essay in Binnenlands Bestuur.  

 • Amsterdam wil in één klap de maximale snelheid in de gehele bebouwde kom terugbrengen naar 30 km/u. Verkeerswethouder Egbert de Vries (PvdA) wil zijn plan pas toelichten als de gemeenteraad geïnformeerd is, maar vorige week legde hij het 30 kilometerbeleid al voor aan betrokken partijen. De lagere maximale snelheid moet in 2023 ingaan.

  Amsterdam: 30 km/u in bebouwde kom

  4 reacties

  Amsterdam wil in één klap de maximale snelheid in de gehele bebouwde kom terugbrengen naar 30 km/u. Verkeerswethouder Egbert de Vries (PvdA) wil zijn plan pas toelichten als de gemeenteraad geïnformeerd is, maar vorige week legde hij het 30 kilometerbeleid al voor aan betrokken partijen. De lagere maximale snelheid moet in 2023 ingaan.

 • De Nederlandse universiteiten gaan het ambtenarenpensioenfonds ABP voortaan adviseren over maatschappelijk verantwoord beleggen. Volgens de Vereniging van Universiteiten (VSNU) is dit besloten na gesprekken tussen de universiteiten en het grootste pensioenfonds van Nederland. Er is al langer kritiek op ABP omdat het fonds nog steeds veel investeert in bedrijven in de olie- en gasindustrie.

  Ambtenarenpensioenfonds krijgt les in duurzaam beleggen

  7 reacties

  De Nederlandse universiteiten gaan het ambtenarenpensioenfonds ABP voortaan adviseren over maatschappelijk verantwoord beleggen. Volgens de Vereniging van Universiteiten (VSNU) is dit besloten na gesprekken tussen de universiteiten en het grootste pensioenfonds van Nederland. Er is al langer kritiek op ABP omdat het fonds nog steeds veel investeert in bedrijven in de olie- en gasindustrie.

 • Met de decentralisaties in het sociaal domein zou de raad echt de ruimte krijgen om aan politiek te doen. Er gebeurde echter, op politiek vlak, weinig, betogen hoogleraren Douwe Jan Elzinga en Geerten Boogaard in een essay in Binnenlands Bestuur.

  Meer raadspolitiek in het sociaal domein nodig

  7 reacties

  Met de decentralisaties in het sociaal domein zou de gemeenteraad weer ergens over gaan, zo waren de hooggespannen verwachtingen in 2015. Sindsdien gebeurde in het sociaal domein van alles, maar een feest voor de democratie werd het niet. Er kwam weinig raadspolitiek van de grond. Dat moet anders.

 • Beeld: Shutterstock

  Wel of geen minister van Digitale Zaken?

  Reageer

  Hoe moeten we de governance inrichten rond digitalisering? Een minister van Digitale Zaken? Nu zijn drie ministeries verantwoordelijk voor digitalisering. De Nederlandse School voor het Openbaar Bestuur (NSOB) publiceerde een essay over de governance van het Nederlands digitaliseringsbeleid. Belangrijke aanbeveling is het om in het vraagstuk niet te gaan versimpelen.

 • De SP diende met steun van GroenLinks, PvdA, PVV en JA21 een amendement in om financiële problemen bij deze groep zo mogelijk te voorkomen.

  Kamer: bijstand moet blijven na gedwongen ggz-opname

  Reageer

  De Tweede Kamer wil dat mensen die gedwongen opgenomen worden voor hun geestelijke problemen recht houden op de bijstand. De Kamer heeft dinsdag ingestemd met een voorstel van de SP om de wet aan te passen. Verschillende organisaties hadden daartoe opgeroepen omdat deze groep mensen anders snel in financiële problemen raakt.