of 64204 LinkedIn

Redactie

redactie

Recente Artikelen

 • De provincie Gelderland pakt samen met zo'n tweehonderd natuurbeheerders en bos- en landgoedeigenaren de toeristische drukte op de Veluwe aan. Er worden zones aangewezen waar recreatie en toerisme volop de ruimte krijgen. Maar in andere delen moet het veel stiller worden om de natuur de ruimte te geven. Met name op de Noord-Veluwe zijn veel inwoners en organisaties bang dat de natuur in hun omgeving 'op slot' gaat.

  Provincie wil drukte op Veluwe reguleren

  6 reacties

  De provincie Gelderland pakt samen met zo'n tweehonderd natuurbeheerders en bos- en landgoedeigenaren de toeristische drukte op de Veluwe aan. Er worden zones aangewezen waar recreatie en toerisme volop de ruimte krijgen. Maar in andere delen moet het veel stiller worden om de natuur de ruimte te geven. Met name op de Noord-Veluwe zijn veel inwoners en organisaties bang dat de natuur in hun omgeving 'op slot' gaat.

 • De ambtelijke top van de provincie Limburg heeft geprobeerd het vrijdagavond gepubliceerde rapport over de IKL-affaire te manipuleren. Dat meldt NRC dat zich baseert op ‘bronnen rond het provinciehuis’, maar een van de onderzoekers, Wim Derksen, bevestigt het verhaal in de krant. ‘Het raakt mijn integriteit dat men blijkbaar dacht dat ik bereid was om aan zoiets mee te werken.’

  Limburgse topambtenaren wilden IKL-rapport manipuleren

  5 reacties

  De ambtelijke top van de provincie Limburg heeft geprobeerd het vrijdagavond gepubliceerde rapport over de IKL-affaire te manipuleren. Dat meldt NRC dat zich baseert op ‘bronnen rond het provinciehuis’, maar een van de onderzoekers, Wim Derksen, bevestigt het verhaal in de krant. ‘Het raakt mijn integriteit dat men blijkbaar dacht dat ik bereid was om aan zoiets mee te werken.’

 • Beeld: Shutterstock

  Gemeenten gebruiken jeugdzorggeld voor andere doelen

  7 reacties

  Een aanzienlijk deel van gemeenten gebruikt het extra geld voor de jeugdzorg ook om andere tekorten aan te pakken, blijkt uit een rondgang van de NOS. 187 gemeenten reageerden en een derde daarvan geeft aan dat het geld ook naar andere doelen gaat. Zo’n 3 procent besteedt het helemaal niet aan de jeugdzorg.

 • Een hacker dreigt gevoelige informatie van de provincie openbaar te maken. Wat doet de provincie? Ingaan op de eisen of het risico lopen dat vertrouwelijke informatie op straat komt te liggen?

  Interactieve cyberoefening voor provincies

  Reageer

  Een hacker dreigt gevoelige informatie van de provincie openbaar te maken. Wat doet de provincie? Ingaan op de eisen of het risico lopen dat vertrouwelijke informatie op straat komt te liggen?

 • Het gerenoveerde gemeentehuis van Rijswijk uit 1967

  Gemeentelijk bezit: van stress naar shock

  1 reactie

  De maatschappelijke voor gemeentelijke bezittingen is omvangrijk. Doordat het bezit vooral stamt uit de wederopbouw voldoet het niet meer aan de huidige gebruiks- en duurzaamheidseisen. Dit essay van Teun van der Meulen gaat over het herkennen van veroudering, voordat het bezit onbruikbaar is. En over wie vervolgens aan zet is: gemeenten of rijk?

 • Wethouder Patrick van der Velden van de gemeente Bergen op Zoom heeft gisteravond per direct zijn functie neergelegd tijdens het interpellatiedebat over een half miljoen aan coronasteun voor de culturele sector die bij topambtenaren terechtkwam. Het college overleefde hierna een motie van wantrouwen met één stem verschil: 17-16.

  Bergse wethouder stapt op, college blijft

  2 reacties

  Wethouder Patrick van der Velden van de gemeente Bergen op Zoom heeft gisteravond per direct zijn functie neergelegd tijdens het interpellatiedebat over een half miljoen aan coronasteun voor de culturele sector die bij topambtenaren terechtkwam. Het college overleefde hierna een motie van wantrouwen met één stem verschil: 17-16.

 • Gemeenteambtenaren in Zuid-Holland en bij die provincie mogen over het algemeen zelf weten waar ze het beste hun werk kunnen doen. In de meeste gemeenten gebeurt dat nog wel steeds na overleg met de leidinggevende. Thuiswerken blijkt een ‘blijvertje’, maar er is wel meer aandacht voor sociaal isolement.

  Zuid-Hollandse ambtenaren mogen zelf werkplek bepalen

  Reageer

  Gemeenteambtenaren in Zuid-Holland en bij die provincie mogen over het algemeen zelf weten waar ze het beste hun werk kunnen doen. In de meeste gemeenten gebeurt dat nog wel steeds na overleg met de leidinggevende. Thuiswerken blijkt een ‘blijvertje’, maar er is wel meer aandacht voor sociaal isolement.

 • Er zijn niet te weinig woningen, maar er zit te veel geld in de woningmarkt. Dat stelt de Groningse hoogleraar Dirk Bezemer. Het vele geld dat de woningmarkt instroomt, zorgt voor de steeds hogere huizenprijzen en vergroot de kloof tussen de huizenbezitter en de starter. ‘Het klopt niet dat er te weinig bakstenen zijn.’

  ‘Woningcrisis los je niet alleen op met stenen’

  18 reacties

  Er zijn niet te weinig woningen, maar er zit te veel geld in de woningmarkt. Dat stelt de Groningse hoogleraar Dirk Bezemer. Het vele geld dat de woningmarkt instroomt, zorgt voor de steeds hogere huizenprijzen en vergroot de kloof tussen de huizenbezitter en de starter. ‘Het klopt niet dat er te weinig bakstenen zijn.’

 • Een ambtenaar van de gemeente Venray heeft zes keer het zorgdossier van haar buren ingekeken, zonder dat daar aanleiding voor was. Dat heeft een onafhankelijk bureau geconstateerd. De vrouw heeft al jarenlang ruzie met haar buren, maar de gemeente neemt geen maatregelen tegen haar. Wel doet de politie onderzoek na een aangifte tegen de ambtenaar.

  Ambtenaar Venray keek zorgdossier buren in

  2 reacties

  Een ambtenaar van de gemeente Venray heeft zes keer het zorgdossier van haar buren ingekeken, zonder dat daar aanleiding voor was. Dat heeft een onafhankelijk bureau geconstateerd. De vrouw heeft al jarenlang ruzie met haar buren, maar de gemeente neemt geen maatregelen tegen haar. Wel doet de politie onderzoek na een aangifte tegen de ambtenaar.

 • De gemeenteraad van Texel heeft ingestemd met een plan om het toerisme op het eiland meer in balans te brengen met het leven van de inwoners. Uit onderzoek van de gemeente bleek dat twee derde van de Texelaars het te druk vindt worden op het eiland. Het Toeristisch Toekomstplan biedt handvatten om het aantal toeristen en de schaal van accommodaties te beperken.

  Texel legt aantal toeristen aan banden

  1 reactie

  De gemeenteraad van Texel heeft ingestemd met een plan om het toerisme op het eiland meer in balans te brengen met het leven van de inwoners. Uit onderzoek van de gemeente bleek dat twee derde van de Texelaars het te druk vindt worden op het eiland. Het Toeristisch Toekomstplan biedt handvatten om het aantal toeristen en de schaal van accommodaties te beperken.

 • De VVD overweegt mee te gaan in het verlagen van de verhuurdersheffing, mits daar prestatieverplichtingen van woningcorporaties tegenover staan. Waarnemend fractievoorzitter Sophie Hermans noemt het afschaffen van de heffing ‘een stap te ver’, ondanks druk van voornamelijk de linkse oppositie.

  Verhuurderheffing onder vuur in Kamer

  5 reacties

  De VVD overweegt mee te gaan in het verlagen van de verhuurdersheffing, mits daar prestatieverplichtingen van woningcorporaties tegenover staan. Waarnemend fractievoorzitter Sophie Hermans noemt het afschaffen van de heffing ‘een stap te ver’, ondanks druk van voornamelijk de linkse oppositie.

 • De gemeente Den Haag breidt het aantal vuurwerkvrije zones tijdens de komende jaarwisseling met 30 uit naar 53. Een vuurwerkverbod voor de hele stad komt er niet, aldus burgemeester Jan van Zanen in een commissiebrief. 'Onze voorkeur gaat ernaar uit om een dergelijk verbod landelijk te regelen. Dat zorgt voor meer duidelijkheid voor bewoners, vuurwerkverkopers en degenen die het verbod moeten handhaven.

  Den Haag verdubbelt aantal vuurwerkvrije zones

  Reageer

  De gemeente Den Haag breidt het aantal vuurwerkvrije zones tijdens de komende jaarwisseling met 30 uit naar 53. Een vuurwerkverbod voor de hele stad komt er niet, aldus burgemeester Jan van Zanen in een commissiebrief. 'Onzne voorkeur gaat ernaar uit om een dergelijk verbod landelijk te regelen. Dat zorgt voor meer duidelijkheid voor bewoners, vuurwerkverkopers en degenen die het verbod moeten handhaven.'

 • Tientallen burgemeesters hebben zich achter een manifest geschaard waarin voorstellen worden gedaan om de ondermijnende criminaliteit harde slagen toe te brengen. Een van de aanbevelingen is het legaliseren van softdrugs. Ook bepleiten de burgemeesters het gericht pakken en plukken van criminelen en meer geld voor het bestrijden van de criminaliteit.

  Burgemeesters komen met manifest tegen criminaliteit

  5 reacties

  Tientallen burgemeesters hebben zich achter een manifest geschaard waarin voorstellen worden gedaan om de ondermijnende criminaliteit harde slagen toe te brengen. Een van de aanbevelingen is het legaliseren van softdrugs. Ook bepleiten de burgemeesters het gericht pakken en plukken van criminelen en meer geld voor het bestrijden van de criminaliteit.

 • De Limburgse Staten willen dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) de watersnood in Limburg van afgelopen juni gaat evalueren. Dat verzoek hebben de Statenfracties vrijdag unaniem neergelegd bij waarnemend gouverneur Johan Remkes.

  Limburgse Staten: OVV moet watersnood beoordelen

  1 reactie

  De Limburgse Staten willen dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) de watersnood in Limburg van afgelopen juni gaat evalueren. Dat verzoek hebben de Statenfracties vrijdag unaniem neergelegd bij waarnemend gouverneur Johan Remkes.

 • De nieuwe wijkdemocratie in Rotterdam is een stap dichterbij gekomen, nu het college van burgemeester en wethouders de regelgeving voor de nieuw in te voeren wijkraden rond heeft. Ook is het uitvoeringsplan voorgelegd aan de gemeenteraad, wat ervoor moet zorgen dat de invoering van de wijkraden volgend jaar zo soepel mogelijk verloopt.

  Rotterdam krijgt in totaal 39 wijkraden

  1 reactie

  De nieuwe wijkdemocratie in Rotterdam is een stap dichterbij gekomen, nu het college van burgemeester en wethouders de regelgeving voor de nieuw in te voeren wijkraden rond heeft. Ook is het uitvoeringsplan voorgelegd aan de gemeenteraad, wat ervoor moet zorgen dat de invoering van de wijkraden volgend jaar zo soepel mogelijk verloopt.

 • Minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voelt zich geschoffeerd, omdat de Overijsselse commissaris van de koning Andries Heidema (CU) haar ontijdig heeft geïnformeerd over de keuze voor oud-gouverneur van Limburg Theo Bovens (CDA) als waarnemend burgemeester van Enschede.

  Ollongren te laat geïnformeerd over benoeming Bovens

  7 reacties

  Minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voelt zich geschoffeerd, omdat de Overijsselse commissaris van de koning Andries Heidema (CU) haar ontijdig heeft geïnformeerd over de keuze voor oud-gouverneur van Limburg Theo Bovens (CDA) als waarnemend burgemeester van Enschede.

 • Werkgevers en werknemers liggen niet op één lijn over de betekenis van diversiteit. Voor werkgevers heeft het vooral te maken met leeftijd en geslacht, voor werknemers is dit afkomst. Discriminatie vormt in 2021 nog steeds een probleem op de werkvloer, vindt ruim de helft van de Nederlandse werknemers én werkgevers. Bijna de helft van de Nederlandse werkgevers zegt een diversiteitsbeleid te hanteren, maar velen maken zich in de praktijk schuldig aan discriminatie.

  Werkgevers en werknemers oneens over diversiteit

  2 reacties

  Werkgevers en werknemers liggen niet op één lijn over de betekenis van diversiteit. Voor werkgevers heeft het vooral te maken met leeftijd en geslacht, voor werknemers is dit afkomst. Discriminatie vormt in 2021 nog steeds een probleem op de werkvloer, vindt ruim de helft van de Nederlandse werknemers én werkgevers. Bijna de helft van de Nederlandse werkgevers zegt een diversiteitsbeleid te hanteren, maar velen maken zich in de praktijk schuldig aan discriminatie.

 • Het Nationaal monument slavernijverleden in het Oosterpark te Amsterdam .

  Naamswijziging om slaverijverleden moet makkelijker

  1 reactie

  Nakomelingen van slaven die hun naam willen veranderen, lopen vaak tegen hoge kosten en veel bureaucratie aan. De gemeente Utrecht wil het wijzigen van de achternaam voor deze groep makkelijker maken en desnoods de rekening daarvan zelf betalen, meldt Nu.nl

 • Werknemers van de provincie Gelderland kunnen het best een nieuw paspoort aanvragen bij hun gemeente. Dat adviseert de provincie nadat de persoonsgegevens van zo’n 1400 medewerkers werden buitgemaakt door hackers.

  Gelderland adviseert nieuw paspoort aan te vragen

  2 reacties

  Werknemers van de provincie Gelderland kunnen het best een nieuw paspoort aanvragen bij hun gemeente. Dat adviseert de provincie nadat de persoonsgegevens van zo’n 1400 medewerkers werden buitgemaakt door hackers.

 • De raadspolitiek faalde bij de decentralisaties van het sociaal domein. Aldus Douwe Jan Elzinga en Geerten Boogaard afgelopen voorjaar in een geruchtmakend essay in Binnenlands Bestuur. Gaat dat straks bij de Omgevingswet beter, vraagt Trees van der Schoot zich af in een essay.

  Raad moet snel aan de bak met de Omgevingswet

  2 reacties

  De raadspolitiek faalde bij de decentralisaties van het sociaal domein. Aldus Douwe Jan Elzinga en Geerten Boogaard afgelopen voorjaar in een geruchtmakend essay in Binnenlands Bestuur. Gaat dat straks bij de Omgevingswet beter, vraagt Trees van der Schoot zich af in een essay.