of 58952 LinkedIn

Pieter Nieuwenhuijsen

Freelance

Recente Artikelen

 • De gevolgen van geweld tegen ambtenaren en bestuurders zijn desastreus: als slachtoffer vluchten ze in het gedogen van onacceptabel gedrag en ze worden minder strikt in het naleven van de regels.

  Bestuurders bezwijken onder druk geweld

  16 reacties

  De gevolgen van geweld tegen ambtenaren en bestuurders zijn desastreus: als slachtoffer vluchten ze in het gedogen van onacceptabel gedrag en ze worden minder strikt in het naleven van de regels.

 • Het vormen van een superprovincie van Utrecht, Noord-Holland en Flevoland gebeurt halfslachtig, vinden commissarissen van de koning Remkes en Franssen.

  Remkes: ‘Aanpak provinciefusie niet professioneel’

  2 reacties

  De commissarissen des konings van Noord-en Zuid-Holland, Johan Remkes en Jan Franssen, hebben geen goed woord over voor de manier waarop minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) de provinciefusie aanpakt. ‘Het is de ene keer zus en de andere keer zo.’

 • In de visie van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) op het binnenlands bestuur komt het woord metropoolregio niet voor. Toch drukken die bestuurlijke reuzen steeds duidelijker hun neus tegen het venster.

  Metropoolregio’s beginnen aardig te stampen

  4 reacties

  In de visie van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) op het binnenlands bestuur komt het woord metropoolregio niet voor. Toch drukken die bestuurlijke reuzen meer en meer hun neus tegen het venster.

 • Bijzonder opsporingsambtenaren vallen tussen wal en schip, tussen politie en toezichthouder. De aansturing is vaag, stelt bestuurskundige Ronald van Steden.

  Aansturing semi-agent te vaag

  5 reacties

  Geen aura, geen aansturing, onduidelijkheid over taken en prioriteiten, te weinig mandaat, te weinig herkenbaar. Daar moet de buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)  mee zien te dealen. Wat zou helpen is samen surveilleren met oom agent.

 • Pieter Tops, bestuurskundige en topman bij de politieacademie, ziet een grote rol voor gemeenten weggelegd als regisseur in het nieuwe nationale politie bestel.

  'Nationale politie versterkt rol gemeente'

  6 reacties

  De vrees dat het nieuwe, nationale politie bestel het pad effent voor een  justitieel georiënteerde politie is niet terecht. Pieter Tops, bestuurskundige en topman van de Politieacademie voor ziet een heel andere ontwikkeling. ‘Politie, Openbaar Ministerie en bestuur zoeken elkaar juist op, vaak met de gemeente in de regierol.’

 • Werd Binnenlandse Zaken in 1998 nog verrijkt met Koninkrijksrelaties – het heette sindsdien BZK – en in 2006 met integratie, wonen een wijken (via een inwonende projectminister), bij de formatie van Rutte I in 2010 werd het de grote verliezer.

  Binnenlandse Zaken heeft betere tijden gekend

  Reageer

  Bij de formatie van Rutte II moest Binnenlandse Zaken een aantal veren laten. Is er een neerwaartse trend? Ook de stoelendans om Rutte I in 2010 pakte al negatief uit voor Binnenlandse Zaken. In Den Haag wordt al gesproken van een uitgekleed ministerie. De vraag is of de nieuwe minister het prestige kan opvijzelen. 

 • Het ministerie van Binnenlandse Zaken is de afgelopen jaren steeds meer beleidsterreinen kwijtgeraakt. Kan de nieuwe minister Plasterk hier nog verandering in brengen?

  Binnenlandse Zaken heeft betere tijden gekend

  3 reacties

  Bij de formatie van Rutte II moest Binnenlandse Zaken een aantal veren laten. In Den Haag wordt al gesproken van een uitgekleed ministerie. De vraag is of de nieuwe minister het prestige kan opvijzelen.

  Binnenlandse Zaken?

 • Exact tien jaar na de invoering van het dualisme in het lokale bestuur stelt de bedenker ervan, Douwe Jan Elzinga, in Binnenlands Bestuur dat de dualisering nog niet ‘af’ is. De raad hanteert het wapen raadsenquête nog te weinig.

  Elzinga: dualisering is nog niet af

  9 reacties

  Exact tien jaar na de invoering van het dualisme in het lokale bestuur stelt de bedenker ervan, Douwe Jan Elzinga, dat de dualisering nog niet ‘af’ is. De raad hanteert het wapen raadsenquête nog te weinig.

 • Inzetten op het laten fuseren van provincies is tijdverspilling volgens Herman Sietsma en Arno Seinstra in hun nieuw te verschijnen boek 'Provincies van binnen en van buiten.' Dat geldt met name voor het kabinetsplan om één provincie te formeren voor de Randstad Noordvleugel. ‘Onvoldoende wordt duidelijk gemaakt welke problemen hiermee zouden worden opgelost.’

  Reddingsplan voor de provincie

  3 reacties

  Provincies moeten meer samenwerken. Onderling, maar ook met gemeenten en waterschappen. Dat is een serieus alternatief voor provinciale herindeling.

Recente Achtergrond Artikelen

 • De case-studies over agressie tegen publieke dienaren moeten een beter inzicht bieden in het ontstaan van zulke incidenten en ook in de achtergrond van de daders.

  ‘Wie ben jij dat je mij commandeert?’

  Reageer

  Agressie tegen publieke dienaren is lastig terug te dringen, het programma Veilige Publieke Taak ten spijt. De gevolgen zijn desastreus: slachtoffers vluchten in het gedogen van onacceptabel gedrag en worden minder strikt in het naleven van de regels.

 • Vreemd: in de onlangs verschenen kabinetsnota ‘Bestuur in samenhang’ over de toekomstige organisatie van het binnenlands bestuur komt het woord metropoolregio niet voor.

  Opzij voor metropolis

  Reageer

  In Plasterks visie op het binnenlands bestuur komt het woord metropoolregio niet voor. Toch beginnen die bestuurlijke reuzen samen aardig te stampen. Hoe wijs is het van de minister van Binnenlandse Zaken en de provincies om die stedelijke netwerken te negeren?

 • Het aantal gemeentelijke boa’s in de Nederlandse openbare ruimte bedraagt momenteel ongeveer 4.500, een verdere groei wordt verwacht.

  Machteloze semi-agenten

  3 reacties

  Nu de politie zich op opsporing richt, moeten boa’s voor toezicht en handhaving zorgen. En liefst nog dieven vangen en verbaliseren ook. Maar wie de lokale opsporingsambtenaren aanstuurt is al even vaag als hun status, herkenbaarheid en mandaat.

 • De vrees dat het nieuwe, nationale politie bestel het pad effent voor een justitieel georiënteerde politie is niet terecht vindt bestuurskundige en onderzoeker Pieter Tops.

  ‘Opsporing begint onderop’

  Reageer

  Gemeenten vrezen dat de nieuwe Nationale Politie  opsporing centraal stelt. Ten koste van hun openbare orde en veiligheid. Welnee, vindt bestuurskundig onderzoeker Pieter Tops: ‘Opsporing en openbare orde raken verknoopt met gemeenten als regisseur.’

 • Deze uitzonderlijk grote fusie in Friesland kreeg brede steun in alle betrokken gemeenteraden. Vanwaar deze bereidheid om de eigen existentie weg te cijferen?

  Opschaling vraagt om juiste gebaren

  Reageer

  Het klimaat voor een bestuurlijke herinrichting van Nederland is niet per se ongunstig. Maar tegenstand blijft er natuurlijk altijd. Met wat handreikingen kan minister Plasterk die wegnemen. Een essay.

 • ‘Minder Haags’

  Reageer

  Directielid Kees Jan de Vet vindt dat een vitale VNG moet ademen door de longen van de gemeenten. Het is tijd om de verhouding tussen Haagse en gemeentelijke focus te herzien.

 • Leren van de crash

  Reageer

  Overheidsdiensten kunnen leren van de bankencrisis. De perverse mechanismen die de banken uit balans haalden, doen zich ook voor in de publieke sector. Een interview met Liesbeth Noordegraaf, één van de opstellers van het RMO-rapport daarover.

 • Dualisme baarde angstige wethouders

  2 reacties

  Exact tien jaar geleden werd het dualisme ingevoerd in het lokale bestuur. De bedenker, hoogleraar Douwe Jan Elzinga, blikt terug en vooruit. ‘De dualisering is zeker nog niet af.’

 • Reddingsplan voor de provincie

  Reageer

  De provincies opheffen? Welnee, vinden Arno Seinstra en Herman Sietsma. In hun nieuwe boek schetsen ze waar het bij de bestuurslaag aan schort: slimme samenwerking met gemeenten en andere provincies. En beter het burgerbelang behartigen.