of 60220 LinkedIn

Michiel S. de Vries

Michiel S. de Vries is hoogleraar bestuurskunde aan de Radboud Universiteit. Voor Binnenlands Bestuur schrijft hij recensies.

Recente Achtergrond Artikelen

 • Niet denken dat je de baas bent

  Reageer

  In dit alleraardigste overzichtswerk geeft Henk Bouwmans een doorkijkje in het vroegtijdig verdwijnen van wethouders in de periode 2002-2018 en een analyse daarvan. Al in het eerste hoofdstuk gooit hij de knuppel in het hoenderhok door te stellen dat het wethouderschap is in te kaderen in lokaal politiek gekonkel, de strijd om machtsposities, en weinig grip op complexe dossiers, weinig collegiale ondersteuning en de arrogantie van de weinig reflectieve wethouders. Later in het boek stelt Bouwmans dat maar weinig gemeenten ontkomen aan vertrouwensbreuken. 

 • De geschiedenis herhaalt zich

  Reageer

  Het is de tragiek van sommige boeken dat ze voldoen aan het voorbeeld van Amartya Sen over irrationaliteit. Daarin lezen een man en een vrouw beiden een boekrecensie. 

 • Sterke verhalen met slappe cijfers

  Reageer

  In dit boek verhalen Tom Nierop en Nart Wielaard aan de hand van een groot aantal voorbeelden hoe burgers en beleidsmakers worden misleid door onjuiste cijfers en statistieken waarover de media en journalisten zo veelvuldig berichten. Het gaat om onderzoek met bijvoorbeeld als uitkomst: ‘Alcoholgebruik kost samenleving 2,6 miljard euro’, ‘staand vergaderen levert een kostenbesparing van 10 miljard op’, of ‘cybercriminaliteit kost Nederland jaarlijks 10 miljard’. Het blijken allemaal cijfers die met een hele grote korrel zout moeten worden genomen. 

 • Bedreigen van bestuurder zinloos

  Reageer

  Het bedreigen van wethouders is geen effectieve manier om de besluitvorming te beïnvloeden. Dat is de hoofdconclusie die Diana Marijnissen trekt in dit door Boom uitgegeven proefschrift. Veel belangrijker is echter dat zulke bedreigingen wel degelijk effectief zijn in het leven zuur maken van de wethouders. Zo schrijft de auteur: “Tijdens de interviews toonden diverse wethouders hevige emoties… Kennelijk heeft de bedreiging in die gevallen bewust of onbewust veel impact gehad.”

 • Niets zo menselijk als fouten maken

  Reageer

  Besluitvorming wil weleens fout gaan. Ondanks dat het allemaal toch zo goed was bedoeld, zijn er toch onbedoelde en negatieve gevolgen. Het boek De Mens: Een kleine geschiedenis van onze allergrootste fuck-ups steekt de besluitvormers die dit overkomt een hart onder de riem. U bent niet de enige. Op humoristische wijze bespreekt Tom Phillips de ernstigste menselijke missers in de geschiedenis. Van de eerste mensaap die leerde lopen op twee benen en gelijk uit de boom viel, tot Midgley’s uitvindingen van cfk’s en lood in de benzine. 

 • Toch potentie in de provincie

  Reageer

  Vlak voor de Provinciale Statenverkiezingen verscheen dit overzichtswerk over de provincies. Het begint met een historische schets. Daarin wordt geconcludeerd dat een legitimering van het provinciale bestaan op basis van de geschiedenis problematisch is. Hun gezagsbron ligt in de democratie tussen andere politiekbestuurlijke spelers in. 

 • De brandweer mag wat kosten

  Reageer

  Voor wie alles over de brandweer in Nederland wil weten, is Burgers, bestuur en brandweer een uitermate geschikt boek. A llereerst wordt een historisch overzicht gegeven waarin verhaald wordt hoe brandweerzorg tot een collectieve verantwoordelijkheid en taak van de centrale overheid is geworden en hoe steeds is gezocht naar een balans tussen maatregelen gericht op preventie en brandbestrijding. Dit wordt gevolgd door longitudinale gegevens over kosten, effecten, opkomsttijden en slachtoffers in Nederland, en een hoofdstuk over het belang dat burgers hechten aan verschillende brandweertaken.

 • Rot van binnen, weet de noorderling

  Reageer

  In deze politieke autobiografie, zoals de auteur zijn boek benoemt, kijkt hij terug op zijn vijftigjarige carrière als partijman, dat wil zeggen lid van de PvdA. Van daaruit werd hij gemeenteraadslid, Statenlid, Tweede en Eerste Kamerlid, burgemeester en dijkgraaf.

 • Zijn gemeenten  voor  de burgers of  van  de burgers? Dat is de vraag die in het boek  Gemeente in de Genen  van Wim Voermans en Geerten Waling vanuit een historisch perspectief wordt beantwoord. Het is een zeer prettig leesbaar boek met een kritische en soms badinerende toonzetting waarin continu wordt betoogd dat bestuurders eigenlijk maar weinig op hebben met democratie, behalve als ze dat in hun eigen belang kunnen gebruiken en dat Nederlandse burgers eigenlijk altijd maar weinig zin hebben gehad om daartegen in opstand te komen. In plaats daarvan laten de burgers het allemaal gelaten over zich heen komen. 

  De burger laat het gebeuren

  Reageer

  Zijn gemeenten voor de burgers of van de burgers? Dat is de vraag die in het boek Gemeente in de Genen van Wim Voermans en Geerten Waling vanuit een historisch perspectief wordt beantwoord. Het is een zeer prettig leesbaar boek met een kritische en soms badinerende toonzetting waarin continu wordt betoogd dat bestuurders eigenlijk maar weinig op hebben met democratie, behalve als ze dat in hun eigen belang kunnen gebruiken en dat Nederlandse burgers eigenlijk altijd maar weinig zin hebben gehad om daartegen in opstand te komen. In plaats daarvan laten de burgers het allemaal gelaten over zich heen komen. 

 • Wat als wensen en beleid verschillen?

  Reageer

  De belofte van de decentralisatie van het sociaal domein in 2015 was dat bestuur, professionals en burgers dichterbij elkaar zouden komen. De lokale overheid zou dit moeten faciliteren met minder bureaucratie en het bevorderen van meer zelfredzaamheid bij de burgers. Die zouden de daarbij noodzakelijke ondersteuning allereerst moeten krijgen van hun naasten en pas in tweede instantie van het lokale bestuur. Of zulke hulp van het lokale bestuur nodig is, wordt bepaald aan de hand van keukentafelgesprekken. Daarin komt de professional naar de mensen toe.