of 59345 LinkedIn

Michiel S. de Vries

Michiel S. de Vries is hoogleraar bestuurskunde aan de Radboud Universiteit. Voor Binnenlands Bestuur schrijft hij recensies.

Recente Achtergrond Artikelen

 • Rot van binnen, weet de noorderling

  Reageer

  In deze politieke autobiografie, zoals de auteur zijn boek benoemt, kijkt hij terug op zijn vijftigjarige carrière als partijman, dat wil zeggen lid van de PvdA. Van daaruit werd hij gemeenteraadslid, Statenlid, Tweede en Eerste Kamerlid, burgemeester en dijkgraaf.

 • Zijn gemeenten  voor  de burgers of  van  de burgers? Dat is de vraag die in het boek  Gemeente in de Genen  van Wim Voermans en Geerten Waling vanuit een historisch perspectief wordt beantwoord. Het is een zeer prettig leesbaar boek met een kritische en soms badinerende toonzetting waarin continu wordt betoogd dat bestuurders eigenlijk maar weinig op hebben met democratie, behalve als ze dat in hun eigen belang kunnen gebruiken en dat Nederlandse burgers eigenlijk altijd maar weinig zin hebben gehad om daartegen in opstand te komen. In plaats daarvan laten de burgers het allemaal gelaten over zich heen komen. 

  De burger laat het gebeuren

  Reageer

  Zijn gemeenten voor de burgers of van de burgers? Dat is de vraag die in het boek Gemeente in de Genen van Wim Voermans en Geerten Waling vanuit een historisch perspectief wordt beantwoord. Het is een zeer prettig leesbaar boek met een kritische en soms badinerende toonzetting waarin continu wordt betoogd dat bestuurders eigenlijk maar weinig op hebben met democratie, behalve als ze dat in hun eigen belang kunnen gebruiken en dat Nederlandse burgers eigenlijk altijd maar weinig zin hebben gehad om daartegen in opstand te komen. In plaats daarvan laten de burgers het allemaal gelaten over zich heen komen. 

 • Wat als wensen en beleid verschillen?

  Reageer

  De belofte van de decentralisatie van het sociaal domein in 2015 was dat bestuur, professionals en burgers dichterbij elkaar zouden komen. De lokale overheid zou dit moeten faciliteren met minder bureaucratie en het bevorderen van meer zelfredzaamheid bij de burgers. Die zouden de daarbij noodzakelijke ondersteuning allereerst moeten krijgen van hun naasten en pas in tweede instantie van het lokale bestuur. Of zulke hulp van het lokale bestuur nodig is, wordt bepaald aan de hand van keukentafelgesprekken. Daarin komt de professional naar de mensen toe. 

 • Veel politici gingen Frank de Grave voor in het geven van een inkijkje in hun politieke loopbaan. Wat gebeurde er, welke beslissingen waren cruciaal? Zeker bij een politicus als De Grave die al sinds 1982 actief is geweest op cruciale functies in het lokale en nationale bestuur beloofde dat een leerzaam boekje te worden. Als je dan Jan Tromp als co-auteur hebt, betekent dat ook de belofte van een  leesbaar  boekje. In 54 korte verhalen wordt in  Grote jongen zijn  uit de doeken gedaan wat de politiek met Frank de Grave heeft gedaan en wat hij met de politiek heeft gedaan. 

  Zwartepieten in de politiek

  Reageer

  Veel politici gingen Frank de Grave voor in het geven van een inkijkje in hun politieke loopbaan. Wat gebeurde er, welke beslissingen waren cruciaal? Zeker bij een politicus als De Grave die al sinds 1982 actief is geweest op cruciale functies in het lokale en nationale bestuur beloofde dat een leerzaam boekje te worden. Als je dan Jan Tromp als co-auteur hebt, betekent dat ook de belofte van een leesbaar boekje. In 54 korte verhalen wordt in Grote jongen zijn uit de doeken gedaan wat de politiek met Frank de Grave heeft gedaan en wat hij met de politiek heeft gedaan. 

 • Acht bestuurders vertellen in dit boekje over wat ze deden op het moment dat hun hulp werd ingeroepen in wat wel ‘gedoegemeenten’ worden genoemd.

  Als rotten aan het opruimen slaan

  Reageer

  Acht bestuurders vertellen in dit boekje over wat ze deden op het moment dat hun hulp werd ingeroepen in wat wel ‘gedoegemeenten’ worden genoemd.

 • Voor wie is geïnteresseerd in de historische achtergrond van waaruit zaken in de gemeenteraad zo geregeld zijn als ze zijn geregeld, is dit mooi vormgegeven boek een aanrader. Het beschrijft de ontwikkeling van de gemeenteraad van de negentiende eeuw tot heden. Het gaat daarbij in op de ontwikkeling van de taken van de gemeenteraad, de gemeenteraadsleden, de architectuur van raadhuizen en raadzalen, de ontwikkeling in gemeenteraadsverkiezingen en de debatcultuur binnen gemeenteraden. 

  Witte vlekken in de gemeenteraad

  Reageer


  Voor wie is geïnteresseerd in de historische achtergrond van waaruit zaken in de gemeenteraad zo geregeld zijn als ze zijn geregeld, is dit mooi vormgegeven boek een aanrader. Het beschrijft de ontwikkeling van de gemeenteraad van de negentiende eeuw tot heden. Het gaat daarbij in op de ontwikkeling van de taken van de gemeenteraad, de gemeenteraadsleden, de architectuur van raadhuizen en raadzalen, de ontwikkeling in gemeenteraadsverkiezingen en de debatcultuur binnen gemeenteraden. 

 • Het boek  De kwetsbare welvaart van Nederland  is geschreven voor mensen die geïnteresseerd zijn in hoe ons land zo welvarend is geworden en momenteel als een van de rijkste en gelukkigste landen ter wereld geldt en voor wie wil weten hoe dat zich heeft ontwikkeld sinds 1850. Volgens de auteurs beslaat de kwaliteit van leven meer dan alleen materiële welvaart. Het gaat ook om de kwaliteit van gezondheid en huisvesting, de kwaliteit van de natuurlijke en sociale leefomgeving, en om de vraag of een goede kwaliteit van leven in het ‘hier en nu’ gepaard gaat met een intering op de vitale hulpbronnen, hetzij voor volgende generaties dan wel in de rest van de wereld. 

  Eeuwige worsteling met duurzaamheid

  Reageer

  Het boek De kwetsbare welvaart van Nederland is geschreven voor mensen die geïnteresseerd zijn in hoe ons land zo welvarend is geworden en momenteel als een van de rijkste en gelukkigste landen ter wereld geldt en voor wie wil weten hoe dat zich heeft ontwikkeld sinds 1850. Volgens de auteurs beslaat de kwaliteit van leven meer dan alleen materiële welvaart. Het gaat ook om de kwaliteit van gezondheid en huisvesting, de kwaliteit van de natuurlijke en sociale leefomgeving, en om de vraag of een goede kwaliteit van leven in het ‘hier en nu’ gepaard gaat met een intering op de vitale hulpbronnen, hetzij voor volgende generaties dan wel in de rest van de wereld. 

 • Arrogantie vriend van mislukking

  Reageer

  Op basis van zeven jaar onderzoek als journalist voor de Volkskrant beschrijft Sander Heijne in het boek Er zijn nog 17 miljoen wachtenden voor u de besluitvormingsprocessen, de veranderingen en de gevolgen van de toenemende marktwerking in Nederland in de afgelopen dertig jaar. In sommige sectoren werkte die invoering van marktwerking, zoals in de telecomsector. Op beeldende wijze beschrijft Sander Heijne hoe die marktwerking echter faliekant mislukte in sectoren als het spoor, de gezondheidszorg, de post en de zorg, en tot frustratie leidde bij de mensen die daar het werk moeten doen. 

 • Samenwerken is een vak

  Reageer

  “Landelijke, regionale en lokale overheden  proberen hun burgers nauwer te betrekken bij hun beleid.” Zo begint dit boek waarin wordt aangegeven hoe overheden co-productie- processen kunnen aanpakken en dat is geschreven door vier bestuurskundigen die op dit terrein al veel hebben gepubliceerd. 

 • Professional kan zonder regels

  Reageer

  Een aantal nieuwe wethouders zal het ambtelijke appraat binnen hun gemeente wellicht nog steeds zien als een klassieke bureacratische organisatie. Dat is volgens Jan Herman de Baas in zijn boek Voorbij de eeuw van de bureaucratie een achterhaald idee. Dat betekent niet dat er niet langer zorgvuldig of onpartijdig gehandeld wordt, maar wel dat de wijze waarop zulke zorgvuldigheid wordt nagestreefd volgens een geheel andere logica verloopt dan Weber ooit voor ogen zag.