of 59212 LinkedIn

Michiel S. de Vries

Michiel S. de Vries is hoogleraar bestuurskunde aan de Radboud Universiteit. Voor Binnenlands Bestuur schrijft hij recensies.

Recente Achtergrond Artikelen

 • Voor wie is geïnteresseerd in de historische achtergrond van waaruit zaken in de gemeenteraad zo geregeld zijn als ze zijn geregeld, is dit mooi vormgegeven boek een aanrader. Het beschrijft de ontwikkeling van de gemeenteraad van de negentiende eeuw tot heden. Het gaat daarbij in op de ontwikkeling van de taken van de gemeenteraad, de gemeenteraadsleden, de architectuur van raadhuizen en raadzalen, de ontwikkeling in gemeenteraadsverkiezingen en de debatcultuur binnen gemeenteraden. 

  Witte vlekken in de gemeenteraad

  Reageer


  Voor wie is geïnteresseerd in de historische achtergrond van waaruit zaken in de gemeenteraad zo geregeld zijn als ze zijn geregeld, is dit mooi vormgegeven boek een aanrader. Het beschrijft de ontwikkeling van de gemeenteraad van de negentiende eeuw tot heden. Het gaat daarbij in op de ontwikkeling van de taken van de gemeenteraad, de gemeenteraadsleden, de architectuur van raadhuizen en raadzalen, de ontwikkeling in gemeenteraadsverkiezingen en de debatcultuur binnen gemeenteraden. 

 • Het boek  De kwetsbare welvaart van Nederland  is geschreven voor mensen die geïnteresseerd zijn in hoe ons land zo welvarend is geworden en momenteel als een van de rijkste en gelukkigste landen ter wereld geldt en voor wie wil weten hoe dat zich heeft ontwikkeld sinds 1850. Volgens de auteurs beslaat de kwaliteit van leven meer dan alleen materiële welvaart. Het gaat ook om de kwaliteit van gezondheid en huisvesting, de kwaliteit van de natuurlijke en sociale leefomgeving, en om de vraag of een goede kwaliteit van leven in het ‘hier en nu’ gepaard gaat met een intering op de vitale hulpbronnen, hetzij voor volgende generaties dan wel in de rest van de wereld. 

  Eeuwige worsteling met duurzaamheid

  Reageer

  Het boek De kwetsbare welvaart van Nederland is geschreven voor mensen die geïnteresseerd zijn in hoe ons land zo welvarend is geworden en momenteel als een van de rijkste en gelukkigste landen ter wereld geldt en voor wie wil weten hoe dat zich heeft ontwikkeld sinds 1850. Volgens de auteurs beslaat de kwaliteit van leven meer dan alleen materiële welvaart. Het gaat ook om de kwaliteit van gezondheid en huisvesting, de kwaliteit van de natuurlijke en sociale leefomgeving, en om de vraag of een goede kwaliteit van leven in het ‘hier en nu’ gepaard gaat met een intering op de vitale hulpbronnen, hetzij voor volgende generaties dan wel in de rest van de wereld. 

 • Arrogantie vriend van mislukking

  Reageer

  Op basis van zeven jaar onderzoek als journalist voor de Volkskrant beschrijft Sander Heijne in het boek Er zijn nog 17 miljoen wachtenden voor u de besluitvormingsprocessen, de veranderingen en de gevolgen van de toenemende marktwerking in Nederland in de afgelopen dertig jaar. In sommige sectoren werkte die invoering van marktwerking, zoals in de telecomsector. Op beeldende wijze beschrijft Sander Heijne hoe die marktwerking echter faliekant mislukte in sectoren als het spoor, de gezondheidszorg, de post en de zorg, en tot frustratie leidde bij de mensen die daar het werk moeten doen. 

 • Samenwerken is een vak

  Reageer

  “Landelijke, regionale en lokale overheden  proberen hun burgers nauwer te betrekken bij hun beleid.” Zo begint dit boek waarin wordt aangegeven hoe overheden co-productie- processen kunnen aanpakken en dat is geschreven door vier bestuurskundigen die op dit terrein al veel hebben gepubliceerd. 

 • Professional kan zonder regels

  Reageer

  Een aantal nieuwe wethouders zal het ambtelijke appraat binnen hun gemeente wellicht nog steeds zien als een klassieke bureacratische organisatie. Dat is volgens Jan Herman de Baas in zijn boek Voorbij de eeuw van de bureaucratie een achterhaald idee. Dat betekent niet dat er niet langer zorgvuldig of onpartijdig gehandeld wordt, maar wel dat de wijze waarop zulke zorgvuldigheid wordt nagestreefd volgens een geheel andere logica verloopt dan Weber ooit voor ogen zag.