of 64204 LinkedIn

Michiel Maas

Michiel Maas is redacteur bij Binnenlands Bestuur.

Contactgegevens

E-mailadres:
mmaas@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (vast):
020 - 573 3696
Telefoonnummer (mobiel):
06-43555784
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Michiel Maas

Recente Artikelen

 • De gemeenteraad van het Gelderse dorp Rheden heeft tegen het plan van de eigen wethouder gestemd om de weg door een van de drukste natuurgebieden van Nederland te sluiten. De discussie dreigt daarmee een herhaling te worden van een eerdere poging, bijna dertig jaar geleden, om de drukte van het autoverkeer te beteugelen.

  Raad zet streep door wegafsluiting Posbank

  Reageer

  De gemeenteraad van het Gelderse dorp Rheden heeft tegen het plan van de eigen wethouder gestemd om de weg door een van de drukste natuurgebieden van Nederland te sluiten. De discussie dreigt daarmee een herhaling te worden van een eerdere poging, bijna dertig jaar geleden, om de drukte van het autoverkeer te beteugelen.

 • Nadat verschillende tegenvallers de opening van de bio-energiecentrale al vertraagde, hebben hogere kosten en tegenvallende inkomsten de installatie de nekslag gegeven. Deze week werd de centrale, waarin waterschap Vallei en Veluwe 4,5 miljoen euro investeerde, failliet verklaard.

  Hogere prijzen nekken bio-energiecentrale Harderwijk

  Reageer

  Nadat verschillende tegenvallers de opening van de bio-energiecentrale al vertraagde, hebben hogere kosten en tegenvallende inkomsten de installatie de nekslag gegeven. Deze week werd de centrale, waarin waterschap Vallei en Veluwe 4,5 miljoen euro investeerde, failliet verklaard.

 • Met de aanleg van een warmtenet ­meteen de riolering in een wijk aanpakken. Of de verbetering van het groen. Of de leefbaarheid. Koppelkansen, in modern gemeentelijk taalgebruik. Werkt zo’n brede aanpak ook?

  Nieuwe energie koppelen met meer sociale warmte

  1 reactie

  Met de aanleg van een warmtenet ­meteen de riolering in een wijk aanpakken. Of de verbetering van het groen. Of de leefbaarheid. Koppelkansen, in modern gemeentelijk taalgebruik. Werkt zo’n brede aanpak ook?

 • De gemeenteraad van Hengelo weigert om de transitievisie warmte aan te nemen, zolang niet duidelijk is of aardgasvrije maatregelen woonlastenneutraal kunnen blijven. Ook wacht de raad nog op afspraken over compensatie van het rijk voor gemeentelijke uitvoeringslasten. Dat schrijft de raad in een brief aan minister Ollongren (Binnenlandse Zaken).

  Raad Hengelo weigert transitievisie vast te stellen

  2 reacties

  De gemeenteraad van Hengelo weigert om de transitievisie warmte aan te nemen, zolang niet duidelijk is of aardgasvrije maatregelen woonlastenneutraal kunnen blijven. Ook wacht de raad nog op afspraken over compensatie van het rijk voor gemeentelijke uitvoeringslasten. Dat schrijft de raad in een brief aan minister Ollongren (Binnenlandse Zaken).

 • Met de opening van een vergistingsinstallatie in een rioolwaterzuivering is het waterschap Amstel, Gooi en Vecht een van de grootste producenten van groengas geworden. Het gas kan worden gebruikt voor voertuigen, industrie en de verwarming van woningen.

  Waterschap haalt groen gas uit rioolslib

  1 reactie

  Met de opening van een vergistingsinstallatie in een rioolwaterzuivering is het waterschap Amstel, Gooi en Vecht een van de grootste producenten van groen gas geworden. Het gas kan worden gebruikt voor voertuigen, industrie en de verwarming van woningen.

 • Het aantal woningaankopen door private investeerders neemt buiten de Randstad flink toe. Ook in Gelderland willen overheden maatregelen nemen. Uit een onderzoek van het Kadaster blijkt dat in de provincie het aantal transacties door investeerders in de afgelopen drie jaar met 50% is gestegen.

  Buy-to-let neemt ook in Gelderland een vlucht

  1 reactie

  Het aantal woningaankopen door private investeerders neemt buiten de Randstad flink toe. Ook in Gelderland willen overheden maatregelen nemen. Uit een onderzoek van het Kadaster blijkt dat in de provincie het aantal transacties door investeerders in de afgelopen drie jaar met 50% is gestegen.

 • Gemeenten geven nog steeds toestemming om buitendijks, bijvoorbeeld in uiterwaarden, te bouwen. Volgens onderzoek van het tv-programma Pointer is het aantal nieuwbouwwoningen in laagliggend land langs grote rivieren in de afgelopen tien jaar gestegen van bijna 60.000 naar ruim 80.000. Volgens wetenschappers en onderzoekers zijn die plekken door de klimaatverandering niet toekomstbestendig, en zou het rijk de regie van gemeenten moeten overnemen.

  Gemeenten bouwen nog steeds in uiterwaarden

  2 reacties

  Gemeenten geven nog steeds toestemming om buitendijks, bijvoorbeeld in uiterwaarden, te bouwen. Volgens onderzoek van het tv-programma Pointer is het aantal nieuwbouwwoningen in laagliggend land langs grote rivieren in de afgelopen tien jaar gestegen van bijna 60.000 naar ruim 80.000. Wetenschappers en onderzoekers noemen die plekken door de klimaatverandering niet toekomstbestendig. Het rijk zou strengere regels moeten stellen en de regie van gemeenten moeten overnemen.

 • De gemeenteraad van Vijfheerenlanden gaat niet akkoord met de bouw van een nieuw gemeentehuis voor de fusiegemeente. Het gemeentebestuur vindt een nieuw gebouw de meest toekomstbestendige en -op lange termijn- goedkoopste optie. Maar een meerderheid van de raad vindt de uitgave voor een nieuw pand niet passen voor een gemeente in geldnood.

  Raad zet streep door nieuw gemeentehuis Vijfheerenlanden

  6 reacties

  De gemeenteraad van Vijfheerenlanden gaat niet akkoord met de bouw van een nieuw gemeentehuis voor de fusiegemeente. Het gemeentebestuur vindt een nieuw gebouw de meest toekomstbestendige en -op lange termijn- goedkoopste optie. Maar een meerderheid van de raad vindt de uitgave voor een nieuw pand niet passen voor een gemeente in geldnood.

 • Het doek lijkt gevallen voor het Rotterdamse Warmtebedrijf. De distributeur van de restwarmte uit de Rotterdamse afvalcentrale AVR ziet de hoop op levering van warmte aan Leidse woningen, omdat de gemeente Rotterdam niet akkoord gaat met de investering in een warmteleiding naar Leiden.

  Intrekken steun WLQ+ lijkt einde Warmtebedrijf

  Reageer

  Het doek lijkt gevallen voor het Rotterdamse Warmtebedrijf. De distributeur van de restwarmte uit de Rotterdamse afvalcentrale AVR ziet de hoop op levering van warmte aan Leidse woningen, omdat de gemeente Rotterdam niet akkoord gaat met de investering in een warmteleiding naar Leiden.

 • In woningbouwplannen tot 2030 wordt teveel gekozen voor binnenstedelijke locaties en appartementen. Maar de plannen voor grondgebonden woningen rondom de steden blijven ver achter. Nieuwe plannen voor grootstedelijke bouwprojecten maken de komende verschillen tussen vraag en aanbod alleen maar groter. Dat stelt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in een studie.

  'Teveel nadruk op bouw binnenstedelijke appartementen'

  12 reacties

  In woningbouwplannen tot 2030 wordt teveel gekozen voor binnenstedelijke locaties en appartementen. Maar de plannen voor grondgebonden woningen rondom de steden blijven ver achter. Nieuwe plannen voor grootstedelijke bouwprojecten maken de komende verschillen tussen vraag en aanbod alleen maar groter. Dat stelt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in een studie.

 • Gemeenten kunnen niet zelf een expliciete voorkeur uitspreken voor een bepaald type warmtebedrijf bij het gunnen van een warmtenet. Dat staat op gespannen voet met de uitgangspunten in de nieuwe Warmtewet, en is in strijd met de Europese regels. Dat zegt staatssecreatris Yeşilgöz-Zegerius (EZK) in een brief aan de Tweede Kamer.

  Gemeente kan niet kiezen voor publiek warmtenet

  Reageer

  Gemeenten kunnen niet zelf een expliciete voorkeur uitspreken voor een bepaald type warmtebedrijf bij het gunnen van een warmtenet. Dat staat op gespannen voet met de uitgangspunten in de nieuwe Warmtewet, en is in strijd met de Europese regels. Dat zegt staatssecreatris Yesilgöz-Zegerius (EZK) in een brief aan de Tweede Kamer.

 • Gemeenteraadsleden moeten meer betrokken worden bij de Transitievisie Warmte. De totstandkoming van het document dreigt vooral een feestje te worden van ambtenaren en bestuurders. Dat kan fnuikend zijn voor het publieke draagvlak voor toekomstige maatregelen, betogen Merel Ooms en Nico van Buren van Platform31.

  Raad staat vaak buitenspel in keuzes warmtetransitie

  Reageer

  Gemeenteraadsleden moeten meer betrokken worden bij de Transitievisie Warmte. De totstandkoming van het document dreigt vooral een feestje te worden van ambtenaren en bestuurders. Dat kan fnuikend zijn voor het publieke draagvlak voor toekomstige maatregelen, betogen Merel Ooms en Nico van Buren van Platform31.

 • Beeld: Shutterstock

  Sector nog niet klaar voor zero-emissievervoer

  Reageer

  Goederenvervoerders zijn nog niet klaar voor de invoering van zero-emissiezones in steden. Slechts 12% van de logistieke bedrijven in Nederland denkt in 2025 klaar te zijn voor elektrisch vervoer van goederen in en uit de binnensteden. 70% gaat die datum niet redden, zo blijkt uit een enquête van brancheorganisatie Techniek Nederland en ondernemersvereniging Evofenedex.

 • De provincie Overijssel had te weinig zich op de risico’s van het opwaarderen van het kanaal Almelo – De Haandrik. Toen er eenmaal schade bleek te ontstaan bij de woningen langs het kanaal, bleef dat onder de radar door de beperkte betrokkenheid van de provincie bij het werk. Dat stelt de rekenkamer Oost in een rapport naar de risicobeheersing van het project.

  Weinig zicht op risico's verbreding kanaal Almelo

  2 reacties

  De provincie Overijssel had te weinig zicht op de risico’s van het opwaarderen van het kanaal Almelo – De Haandrik. Toen er eenmaal schade bleek te ontstaan bij de woningen langs het kanaal, bleef dat onder de radar door de beperkte betrokkenheid van de provincie bij het werk. Dat stelt de rekenkamer Oost in een rapport naar de risicobeheersing van het project.

 • De waterschappen zien de investeringen van het kabinet in verduurzaming en maatregelen tegen droogte als een bevestiging van de urgentie van de klimaatverandering. Maar decentrale overheden hebben meer steun nodig om klaar te zijn voor weersextremen. Dat zegt de Unie van Waterschappen in een reactie op de Miljoenennota.

  ‘Maak water leidend in ruimtelijke plannen’

  1 reactie

  De waterschappen zien de investeringen van het kabinet in verduurzaming en maatregelen tegen droogte als een bevestiging van de urgentie van de klimaatverandering. Maar decentrale overheden hebben meer steun nodig om klaar te zijn voor weersextremen. Dat zegt de Unie van Waterschappen in een reactie op de Miljoenennota.

 • Het kabinet stopt miljarden extra in de energietransitie en de verduurzaming van woningen en bedrijven. Het meeste gaat naar de verruiming van de SDE++, de subsidie voor de grootschalige opwek van duurzame energie. Ondanks de demissionaire status heeft het kabinet haast: het moet vanwege het Urgenda-vonnis haast maken met het behalen van de CO2-doelen.

  Kabinet trekt beurs voor snellere verduurzaming

  1 reactie

  Het kabinet stopt miljarden extra in de energietransitie en de verduurzaming van woningen en bedrijven. Het meeste gaat naar de verruiming van de SDE++, de subsidie voor de grootschalige opwek van duurzame energie. Ondanks de demissionaire status heeft het kabinet haast: het moet vanwege het Urgenda-vonnis haast maken met het behalen van de CO2-doelen.

 • De grote uitdagingen waar Nederland voor staat, zoals de klimaatopgave, woning- en stikstofcrisis worden met de plannen uit de Miljoenennota nauwelijks aangepakt. Wat er nu aan extra middelen wordt uitgetrokken is te karig om de problemen echt aan te pakken, vindt Jaap Smit, voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO). ‘Het wordt tijd voor een missionair kabinet dat echt nieuwe plannen kan maken’

  Provincies niet enthousiast over rijksbegroting

  Reageer

  De grote uitdagingen waar Nederland voor staat, zoals de klimaatopgave, woning- en stikstofcrisis worden met de plannen uit de Miljoenennota nauwelijks aangepakt. Wat er nu aan extra middelen wordt uitgetrokken is te karig om de problemen echt aan te pakken, vindt Jaap Smit, voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO). ‘Het wordt tijd voor een missionair kabinet dat echt nieuwe plannen kan maken’

 • Wat nu precies de oorzaak is van de schade aan woningen langs het kanaal Almelo-De Haandrik is nog steeds niet precies duidelijk. In een nieuw rapport van onderzoeksinstituut Deltares blijkt dat meer woningen op een veenlaag staan dan eerder gedacht, en dat de werkzaamheden langs het kanaal hebben bijgedragen aan de verzakkingen. Maar het is de vraag of het nog iets uitmaakt.

  Werkzaamheden kanaal heeft verzakkingen versneld

  1 reactie

  Wat nu precies de oorzaak is van de schade aan woningen langs het kanaal Almelo-De Haandrik is nog steeds niet precies duidelijk. In een nieuw rapport van onderzoeksinstituut Deltares blijkt dat meer woningen op een veenlaag staan dan eerder gedacht, en dat de werkzaamheden langs het kanaal hebben bijgedragen aan de verzakkingen. Maar het is de vraag of het nog iets uitmaakt.

 • Samen met de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland hebben boeren in de Alblasserwaard een plan ingediend om ‘carbon credits’ te verkopen aan bedrijven die hun CO2-uitstoot willen verminderen. Die CO2 besparen de boeren zelf door met een infiltratiesysteem bodemdaling op hun eigen grond te verminderen.

  Tegengaan bodemdaling levert CO2-credits op

  Reageer

  Samen met de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland hebben boeren in de Alblasserwaard een plan ingediend om ‘carbon credits’ te verkopen aan bedrijven die hun CO2-uitstoot willen verminderen. Die CO2 besparen de boeren zelf door met een infiltratiesysteem bodemdaling op hun eigen grond te verminderen.

 • Om de enorme klimaatambities van de grond te krijgen is een gezamenlijk beleid van overheden, visie en daadkracht nodig. Daar is een nieuw kabinet hard bij nodig, schrijven de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen in een gezamenlijke verklaring voorafgaand aan Prinsjesdag.

  Koepels: Maak haast met nieuw kabinet!

  4 reacties

  Om de enorme klimaatambities van de grond te krijgen is een gezamenlijk beleid van overheden, visie en daadkracht nodig. Daar is een nieuw kabinet hard bij nodig, schrijven de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen in een gezamenlijke verklaring voorafgaand aan Prinsjesdag.

Recente Achtergrond Artikelen

 • Corona legde het internationaal toerisme lam. Maar bewoners van veel toeristenplaatsen haalden opgelucht adem. Binnenlands Bestuur belicht in een zomerserie de lokale bestuurlijke dilemma’s nu de grenzen weer openen. Deel 3: de Veluwe

  In polonaise over de Posbank

  Reageer

  De sluiting van horeca, cultuurcentra en pretparken dreef de Nederlander tijdens de lockdown richting natuur. De drukte zorgde voor stress bij veiligheidsregio’s en beheerders, maar heeft ook tot nieuwe inzichten geleid over bezoekersmanagement. Bericht vanaf de Rhedense Posbank.

 • © Shutterstock

  Gemeente gaat bouwen

  Reageer

  De hoge huizenprijzen en het gebrek aan middenhuur baren gemeenten zorgen. Hoe houden ze de zorgverlener en onderwijzer binnen de grenzen? Als woningcorporaties en marktpartijen niet thuis geven, rest er één conclusie: de gemeente moet zelf de woningmarkt op.

 • © Shutterstock

  Oude lijn motor van verbinding

  Reageer

  De enorme woningbouwopgave van de zuidelijke Randstad kan niet los worden gezien van investeringen in infrastructuur. De oude spoorlijn tussen Leiden en Dordrecht speelt een centrale rol in de plannen van de regio en de ontwikkeling van de Drechtsteden.

 • © Shutterstock

  Gemeenten stappen uit grondmarkt

  1 reactie

  Het is een verwijt dat gemeenten al jarenlang horen van bouwers, ontwikkelaars, politici en media-economen: de hoge prijs die ze vragen voor hun grond. Die zou grootschalige nieuwbouw in de weg zitten. Uit harde cijfers blijkt dat niet. Sterker nog, gemeenten trekken zich steeds meer terug uit de grondmarkt.

 • Sinds corona werken mensen massaal thuis, maken vaker een ommetje en trekken in het weekend de natuur in. Het ruimtegebruik van de Nederlander is drastisch veranderd sinds maart. Krijgt dat gevolgen voor het ruimtelijk beleid van gemeenten, ook als we van het virus verlost zijn?

  Corona maakt gemeenten eerder groen

  Reageer

  Sinds corona werken mensen massaal thuis, maken vaker een ommetje en trekken in het weekend de natuur in. Het ruimtegebruik van de Nederlander is drastisch veranderd sinds maart. Krijgt dat gevolgen voor het ruimtelijk beleid van gemeenten, ook als we van het virus verlost zijn?

 • © Shutterstock

  Plastic doelen onder vuur

  Reageer

  Gemeenten hebben sinds 2007 een centrale rol in de recycling van plastic verpakkingen. Hoe ze die invullen, verschilt enorm. Bron- of nascheiding? Diftar of vast tarief? Het debat in gemeenten loopt hoog op. ‘Hoe verder we het restafval terugbrengen, hoe meer energie de verwerking ons gaat kosten.’

 • Gemeenten zoeken plekken om woningen te bouwen. Woonboulevards kampen met leegstand. Kan het ene probleem de oplossing zijn van het andere? Maar gemeenten zijn nog nauwelijks bezig met het herontwikkelen van de kwakkelende periferie. ‘Het is een blinde vlek.’

  Volop ruimte voor huizen in de buitenstad

  Reageer

  Gemeenten zoeken plekken om woningen te bouwen. Woonboulevards kampen met leegstand. Kan het ene probleem de oplossing zijn van het andere? Maar gemeenten zijn nog nauwelijks bezig met het herontwikkelen van de kwakkelende periferie. ‘Het is een blinde vlek.’

 • Zoveel mogelijk samen met de inwoners werkt Ommen aan de Transitievisie Warmte. Dat betekent het stimuleren van initiatieven van onderop en het vergroten van draagvlak. Maar hoe doe je dat, in coronatijd?

  Vinkenbuurt wijst alvast goede weg

  Reageer

  Zoveel mogelijk samen met de inwoners werkt Ommen aan de Transitievisie Warmte. Dat betekent het stimuleren van initiatieven van onderop en het vergroten van draagvlak. Maar hoe doe je dat, in coronatijd?

 • Voor 1 oktober moeten alle dertig regio’s hun concept regionale energiestrategie inleveren. Gezamenlijk doel: 35 terawatt aan hernieuwbare energie. Wat is het beeld dat uit de RESsen opdoemt? Hoe realistisch zijn ze? Vier experts aan het woord.

  Dertig RESsen onder het mes

  Reageer

  Voor 1 oktober moeten alle dertig regio’s hun concept regionale energiestrategie inleveren. Gezamenlijk doel: 35 terawatt aan hernieuwbare energie. Wat is het beeld dat uit de RESsen opdoemt? Hoe realistisch zijn ze? Vier experts aan het woord.

 • Deze zomer brengt Binnenlands Bestuur vier reportages over het leven en welzijn aan de rand van Nederland. Deel 1: gemeente Het Hogeland.

  Het stopcontact van Nederland

  Reageer

  Het lijkt een tegenstelling: een zeehaven en middelpunt van de energietransitie aan de rand van een van de grootste en dunst bevolkte gemeenten van ons land. Maar de Eemshaven en het Groningse achterland zijn meer verknoopt dan je zou denken. ‘Ik zou niet weten wat we zonder de haven moesten.’