of 62284 LinkedIn

Michiel Maas

Michiel Maas is redacteur bij Binnenlands Bestuur.

Contactgegevens

E-mailadres:
mmaas@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (vast):
020 - 573 3696
Telefoonnummer (mobiel):
06-43555784
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Michiel Maas

Recente Artikelen

 • De grote opgaven in de woningbouw en energietransitie moeten door decentrale overheden worden uitgevoerd. Volgens VNG-voorzitter Jan van Zanen nemen zij die taak graag op zich, maar niet zonder dat het gapende financiële gat wordt gedicht. ‘We kunnen niet uit deze crisis komen met een kerkhof van gemeenten.’

  ‘Eerst moet het financiële gat gedicht worden’

  Reageer

  De grote opgaven in de woningbouw en energietransitie moeten door decentrale overheden worden uitgevoerd. Volgens VNG-voorzitter Jan van Zanen nemen zij die taak graag op zich, maar niet zonder dat het gapende financiële gat wordt gedicht. ‘We kunnen niet uit deze crisis komen met een kerkhof  van gemeenten.’

 • Provincies, gemeenten en waterschappen moeten, na de verkiezingen, in een vroeg stadium worden betrokken bij ruimtelijke plannen in een nieuw regeerakkoord. Dat zegt Theo Bovens, voorzitter van het IPO. ‘Decentrale overheden kunnen dan eerder aangeven hoe uitvoerbaar die plannen zijn.’

  ‘Betrek overheden vroeg bij plannen nieuw kabinet’

  3 reacties

  Provincies, gemeenten en waterschappen moeten, na de verkiezingen, in een vroeg stadium worden betrokken bij ruimtelijke plannen in een nieuw regeerakkoord. Dat zegt Theo Bovens, voorzitter van het IPO. ‘Decentrale overheden kunnen dan eerder aangeven hoe uitvoerbaar die plannen zijn.’

 • Lokale plannen voor duurzame energie en natuurontwikkeling zijn vaak aanleiding voor conflicten tussen burgers en overheid, maar ook tussen burgers onderling. Het vergt een oplettende overheid om dat niet uit de hand te laten lopen, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau in een casestudie van drie verduurzamingsprojecten.

  Conflicten over verduurzamingsplannen moeilijk te voorkomen

  Reageer

  Lokale plannen voor duurzame energie en natuurontwikkeling zijn vaak aanleiding voor conflicten tussen burgers en overheid, maar ook tussen burgers onderling. Het vergt een oplettende overheid om dat niet uit de hand te laten lopen, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau in een casestudie van drie verduurzamingsprojecten.

 • Het oplossen van het tekort aan woningen is niet los te zien van klimaatadaptatie en energietransitie. Dat zegt Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen. ‘De vraag is of we in staat zijn om een lange-termijnbril op te zetten.’

  ‘Groen herstel vraagt om praktische oplossingen’

  4 reacties

  Het oplossen van het tekort aan woningen is niet los te zien van klimaatadaptatie en energietransitie. Dat zegt Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen. ‘De vraag is of we in staat zijn om een lange-termijnbril op te zetten.’

 • Ondernemers die gemeentelijk vastgoed huren hoeven een deel van de huur niet meer te betalen. Het stadsbestuur wil een deel van de huurachterstanden van hurende winkeliers en horecaondernemers, die zijn veroorzaakt doordat het bedrijf weinig tot geen inkomsten heeft door de coronamaatregelen, kwijtschelden. Naar verwachting loopt de gemeente daarmee circa 10 miljoen euro mis.

  Rotterdam helpt huurder gemeentelijk vastgoed

  1 reactie

  Ondernemers die gemeentelijk vastgoed huren hoeven een deel van de huur niet meer te betalen. Het stadsbestuur wil een deel van de huurachterstanden van hurende winkeliers en horecaondernemers, die zijn veroorzaakt doordat het bedrijf weinig tot geen inkomsten heeft door de coronamaatregelen, kwijtschelden. Naar verwachting loopt de gemeente daarmee circa 10 miljoen euro mis.

 • De schaarste aan woningen verhoogt de druk op de woningmarkt van steeds meer gemeenten. Zelfs gemeenten die jarenlang kampten met leegstand zien weer mogelijkheden voor woningbouw. Moeten die gemeenten profiteren van de gunstige markt, of juist terughoudend zijn in hun bouwambities.

  Moet de regio wel zoveel bouwen?

  9 reacties

  De schaarste aan woningen verhoogt de druk op de woningmarkt van steeds meer gemeenten. Zelfs gemeenten die jarenlang kampten met leegstand zien weer mogelijkheden voor woningbouw. Moeten die gemeenten profiteren van de gunstige markt, of juist terughoudend zijn in hun bouwambities.

 • De enorme woningbouwopgave van de ­zuidelijke Randstad kan niet los worden gezien van investeringen in infrastructuur. De spoorlijn tussen Leiden en ­Dordrecht, vaak de 'Oude Lijn' genoemd, speelt een centrale rol in de plannen van de regio en de ontwikkeling van de Drechtsteden.

  Oude Lijn is de motor van verbinding

  Reageer

  De enorme woningbouwopgave van de ­zuidelijke Randstad kan niet los worden gezien van investeringen in infrastructuur. De spoorlijn tussen Leiden en ­Dordrecht, vaak de 'Oude Lijn' genoemd, speelt een centrale rol in de plannen van de regio en de ontwikkeling van de Drechtsteden. 

 • De gemeente Lelystad kan zich in haar woonbeleid beter richten op het verbeteren van de bestaande wijken en kleinschalig bouwen. Voor de ambitie om 10.000 woningen te bouwen is Lelystad gewoon niet aantrekkelijk genoeg. Dat zegt de Rekenkamer Lelystad in een advies aan de gemeenteraad.

  Rekenkamer kraakt woningbouwambitie Lelystad

  1 reactie

  De gemeente Lelystad kan zich in haar woonbeleid beter richten op het verbeteren van de bestaande wijken en kleinschalig bouwen. Voor de ambitie om 10.000 woningen te bouwen is Lelystad gewoon niet aantrekkelijk genoeg. Dat zegt de Rekenkamer Lelystad in een advies aan de gemeenteraad.

 • Het Rijksvastgoedbedrijf heeft beperkte mogelijkheden om de eigen gronden in te zetten voor multifunctionele doelen, zoals de energietransitie en woningbouw, en het verbeteren van de biodiversiteit en bodemkwaliteit. Veel van de gronden worden met langdurige contracten verpacht aan agrariërs. Dat schrijft staatssecretaris Knops (BZK) aan de Tweede Kamer.

  Verduurzaming rijksgronden blijkt juridisch moeilijk

  Reageer

  Het Rijksvastgoedbedrijf heeft beperkte mogelijkheden om de eigen gronden in te zetten voor multifunctionele doelen, zoals de energietransitie en woningbouw, en het verbeteren van de biodiversiteit en bodemkwaliteit. Veel van de gronden worden met langdurige contracten verpacht aan agrariërs. Dat schrijft staatssecretaris Knops (BZK) aan de Tweede Kamer.

 • De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen als zon en wind is in 2020 met 40 % gestegen ten opzichte van een jaar daarvoor. Inmiddels komt meer dan een kwart van de Nederlandse stroom uit groene bron. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

  Meer dan kwart stroomproductie is ‘groen’

  4 reacties

  De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen als zon en wind is in 2020 met 40 % gestegen ten opzichte van een jaar daarvoor. Inmiddels komt meer dan een kwart van de Nederlandse stroom uit groene bron. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 • Gemeenten kunnen onmogelijk de financiering opbrengen voor het woonlastenneutraal uitvoeren van de energietransitie. Als die eis aan gemeenten wordt gesteld, dan is dat de doodsteek voor het Klimaatakkoord. Dat zegt de VNG in een brief aan de Tweede Kamer.

  Rijk aan de bal voor woonlastenneutraliteit

  1 reactie

  Gemeenten kunnen onmogelijk de financiering opbrengen voor het woonlastenneutraal uitvoeren van de energietransitie. Als die eis aan gemeenten wordt gesteld, dan is dat de doodsteek voor het Klimaatakkoord. Dat zegt de VNG in een brief aan de Tweede Kamer.

 • De stichting Wolvenhek Fryslân wil beginnen met een pilot voor de aanleg van een wolvenhek rond de provincie Friesland. Volgens de veehouders, verenigd in de stichting, is er al 30.000 euro opgehaald met een online inzamelingsactie voor het hek.

  Friese veehouders zetten wolvenhek door

  9 reacties

  De stichting Wolvenhek Fryslân wil beginnen met een pilot voor de aanleg van een wolvenhek rond de provincie Friesland. Volgens de veehouders, verenigd in de stichting, is er al 30.000 euro opgehaald met een online inzamelingsactie voor het hek.

 • Het vervangen van naoorlogse rioolsystemen kan voor gemeenten fors duurder uitvallen dan oorspronkelijk begroot. In de kit die tot de jaren ’70 werd gebruikt zit vaak asbest verwerkt. ‘Veel gemeenten zijn zich daar nog niet bewust van.’

  Asbest kan kosten rioolvervanging opjagen

  Reageer

  Het vervangen van naoorlogse rioolsystemen kan voor gemeenten fors duurder uitvallen dan oorspronkelijk begroot. In de kit die tot de jaren ’70 werd gebruikt zit vaak asbest verwerkt. ‘Veel gemeenten zijn zich daar nog niet bewust van.’

 • Het gemeentebestuur moet desnoods juridische stappen ondernemen om de opslag van kernafval in het Duitse grensgebied tegen te gaan. Dat zegt de voltallige Berkellandse gemeenteraad in een motie. Ook in andere Nederlandse grensgemeenten worden kritische vragen gesteld over Duitse plannen tot het ondergronds opslaan van kernafval.

  Grensstreek wil duidelijkheid over Duits kernafval

  Reageer

  Het gemeentebestuur moet desnoods juridische stappen ondernemen om de opslag van kernafval in het Duitse grensgebied tegen te gaan. Dat zegt de voltallige Berkellandse gemeenteraad in een motie. Ook in andere Nederlandse grensgemeenten worden kritische vragen gesteld over Duitse plannen tot het ondergronds opslaan van kernafval.

 • Zo’n duizend ambtenaren van de gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden kregen een ‘welkomspakket’ met schoonmaakdoekjes en handgel van schoonmaakbedrijf Asito op hun thuisadres. De gemeenten bleken de thuisadressen van de ambtenaren te hebben verstrekt.

  Ambtenaren krijgen post thuis door datalek

  5 reacties

  Zo’n duizend ambtenaren van de gemeente Arnhem kregen een ‘welkomspakket’ met schoonmaakdoekjes en handgel van schoonmaakbedrijf Asito op hun thuisadres. Het gemeentelijk samenwerkingsverband De Connectie bleek de thuisadressen van de ambtenaren te hebben verstrekt.

 • In Epe lag wethouder Scholten (Ruimte, Nieuwe Lijn) al langer onder vuur. Maar nadat opnames van Scholten met opmerkingen over het wissen van Whatsappjes vorige week boven tafel kwamen, was er geen redden meer aan. Hij trad donderdagavond terug.

  Opmerking over wissen appjes nekt wethouder

  2 reacties

  In Epe lag wethouder Scholten (Ruimte, Nieuwe Lijn) al langer onder vuur. Maar nadat opnames van Scholten met opmerkingen over het wissen van whatsappjes vorige week boven tafel kwamen, was er geen redden meer aan. Hij trad donderdagavond terug.

 • De gemeente Waterland wil een opkoopbescherming die het kopen van woningen moeilijker maakt voor mensen die er niet in gaan wonen. De gemeenten heeft met name op Marken grote problemen het kopen van huizen door mensen die er alleen willen recreeren.

  Waterland wil actie tegen recreatief wonen

  2 reacties

  De gemeente Waterland wil een opkoopbescherming die het kopen van woningen moeilijker maakt voor mensen die er niet in gaan wonen. De gemeente heeft met name op Marken grote problemen met de verkoop van huizen aan mensen die er alleen willen recreëren.

 • Minister Kasja Ollongren (Binnenlandse Zaken) heeft dertig woningbouwprojecten in heel Nederland aangewezen voor de tweede tranche van stimuleringsgeld uit de Woningbouwimpuls. In de grote gemeenten wordt verschillend gereageerd op de keuze van de beoordelingscommissie.

  Minister trekt opnieuw beurs voor betaalbare woningen

  3 reacties

  Minister Kasja Ollongren (Binnenlandse Zaken) heeft dertig woningbouwprojecten in heel Nederland aangewezen voor de tweede tranche van stimuleringsgeld uit de Woningbouwimpuls. In de grote gemeenten wordt verschillend gereageerd op de keuze van de beoordelingscommissie.

 • Shutterstock

  Woonpartijen presenteren plan bouw miljoen woningen

  14 reacties

  Een coalitie van decentrale overheden, woningcorporaties, bouwers en ontwikkelaars en organisaties uit het sociaal domein, wil zorgen dat er de komende tien jaar een miljoen woningen bijkomen. Door het woningtekort en de hogere prijzen dreigt een hele generatie de aansluiting op de woningmarkt te verliezen. Maar de hulp van het rijk is onmisbaar. Anders zijn gemeenten en provincies niet in staat om alle inwoners een passende woning te bieden.

 • Grote projecten voor de energietransitie, zoals het elektrificeren van de industrie, warmtenetten en waterstofproductie en de versterking van het elektriciteitsnet moeten dit jaar beginnen om in 2030 operationeel te zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van CE Delft.

  Stroomsector vreest voor haalbaarheid 2030

  3 reacties

  Grote projecten voor de energietransitie, zoals het elektrificeren van de industrie,  warmtenetten en waterstofproductie en de versterking van het elektriciteitsnet moeten dit jaar beginnen om in 2030 operationeel te zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van CE Delft.

Recente Achtergrond Artikelen

 • Voor 1 oktober moeten alle dertig regio’s hun concept regionale energiestrategie inleveren. Gezamenlijk doel: 35 terawatt aan hernieuwbare energie. Wat is het beeld dat uit de RESsen opdoemt? Hoe realistisch zijn ze? Vier experts aan het woord.

  Dertig RESsen onder het mes

  Reageer

  Voor 1 oktober moeten alle dertig regio’s hun concept regionale energiestrategie inleveren. Gezamenlijk doel: 35 terawatt aan hernieuwbare energie. Wat is het beeld dat uit de RESsen opdoemt? Hoe realistisch zijn ze? Vier experts aan het woord.

 • Deze zomer brengt Binnenlands Bestuur vier reportages over het leven en welzijn aan de rand van Nederland. Deel 1: gemeente Het Hogeland.

  Het stopcontact van Nederland

  Reageer

  Het lijkt een tegenstelling: een zeehaven en middelpunt van de energietransitie aan de rand van een van de grootste en dunst bevolkte gemeenten van ons land. Maar de Eemshaven en het Groningse achterland zijn meer verknoopt dan je zou denken. ‘Ik zou niet weten wat we zonder de haven moesten.’

 • Alle kantoren in Nederland moeten in 2023 tenminste een energielabel C hebben. Dat geldt ook voor de stadskantoren en gemeentehuizen van Nederlandse gemeenten. Maar terwijl de meeste gemeenten stevige ambities hebben over de verduurzaming van hun eigen vastgoed, zullen veel van hen die eis niet halen.

  Is de gemeente label c vergeten?

  Reageer

  Alle kantoren in Nederland moeten in 2023 tenminste een energielabel C hebben. Dat geldt ook voor de stadskantoren en gemeentehuizen van Nederlandse gemeenten. Maar terwijl de meeste gemeenten stevige ambities hebben over de verduurzaming van hun eigen vastgoed, zullen veel van hen die eis niet halen.

 • De ‘verglazing’ van Nederland krijgt gestalte. Marktleider KPN wil voor eind volgend jaar een miljoen huishoudens aansluiten op glasvezel. Met de thuiswerkrevolutie twijfelt niemand nog aan de noodzaak. ‘Gemeenten vragen of we niet eerder kunnen starten.’

  Versneld aan de glasvezel

  Reageer

  De ‘verglazing’ van Nederland krijgt gestalte. Marktleider KPN wil voor eind volgend jaar een miljoen huishoudens aansluiten op glasvezel. Met de thuiswerkrevolutie twijfelt niemand nog aan de noodzaak. ‘Gemeenten vragen of we niet eerder kunnen starten.’

 • De coornacrisis heeft verregaande gevolgen voor het vastgoedbeleid van gemeenten. Uitstel van huur leidt tot gaten in de begroting. Wellicht is herinrichting nodig van gebouwen. Vier experts spreken zich uit.

  Creatief met corona

  Reageer

  De coornacrisis heeft verregaande gevolgen voor het vastgoedbeleid van gemeenten. Uitstel van huur leidt tot gaten in de begroting. Wellicht is herinrichting nodig van gebouwen. Vier experts spreken zich uit.

 • Om de energietransitie gestalte te geven, hebben RES-regio’s, gemeenten, provincies en waterschappen veel informatie nodig. Waar halen ze die vandaan? In VIVET werken vijf overheidsorganisaties samen om data voor decentrale overheden te bundelen.

  Houvast in oceaan van energiedata

  Reageer

  Om de energietransitie gestalte te geven, hebben RES-regio’s, gemeenten, provincies en waterschappen veel informatie nodig. Waar halen ze die vandaan? In VIVET werken vijf overheidsorganisaties samen om data voor decentrale overheden te bundelen.

 • Elke gemeente moet uiterlijk eind 2021 aangeven hoe de woningvoorraad en bedrijven worden verwarmd als het aardgas stopt. Hoe pakken ze de Transitievisie Warmte aan? Binnenlands Bestuur volgt de komende twee jaar het proces in de Overijsselse gemeente Ommen. 

  Spelenderwijs de bewoners betrekken

  Reageer

  Elke gemeente moet uiterlijk eind 2021 aangeven hoe de woningvoorraad en bedrijven worden verwarmd als het aardgas stopt. Hoe pakken ze de Transitievisie Warmte aan? Binnenlands Bestuur volgt de komende twee jaar het proces in de Overijsselse gemeente Ommen. 

 • Megagrote distributiecentra schieten als paddenstoelen uit de grond langs de snelwegen in Brabant, Zuid-Holland, Limburg en Gelderland. De weerstand tegen de ‘verdozing’ van het landschap neemt toe. Maar ze hebben ook voordelen, zoals minder transportbewegingen.

  De omstreden opmars van de blokkendozen

  Reageer

  Megagrote distributiecentra schieten als paddenstoelen uit de grond langs de snelwegen in Brabant, Zuid-Holland, Limburg en Gelderland. De weerstand tegen de ‘verdozing’ van het landschap neemt toe. Maar ze hebben ook voordelen, zoals minder transportbewegingen.

 • De woningbouwambitie van veel Nederlandse gemeenten is groot. Het leeuwendeel van de honderdduizenden nieuwe woningen moet van de provincies binnen de huidige contouren worden gebouwd. Maar dat is, blijkt in bosrijk De Bilt, ingewikkelder dan gedacht.

  Toch maar geen huizen aan de Bachlaan

  1 reactie

  De woningbouwambitie van veel Nederlandse gemeenten is groot. Het leeuwendeel van de honderdduizenden nieuwe woningen moet van de provincies binnen de huidige contouren worden gebouwd. Maar dat is, blijkt in bosrijk De Bilt, ingewikkelder dan gedacht.

 • © Shutterstock

  Draagvlak bij RESSEN onder druk

  Reageer

  Dertig regio’s moeten over een half jaar hun eerste visie op alternatieve energieopwekking vastleggen in een Regionale Energiestrategie (RES). Veel gemeenten zoeken nog naar hun rol. ‘De ene regio is al bijna klaar, maar in de andere moeten ze eigenlijk nog beginnen.’