of 60775 LinkedIn

Michiel Maas

Michiel Maas is redacteur bij Binnenlands Bestuur.

Contactgegevens

E-mailadres:
mmaas@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (vast):
020 - 573 3696
Telefoonnummer (mobiel):
06-43555784
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Michiel Maas

Recente Artikelen

 • De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk willen dat waterschappen, gemeenten en het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) samen een taskforce opzetten om het probleem met Amerikaanse rivierkreeften, een ‘invasieve exoot’, aan te pakken. Ze dienen daarvoor een motie in op de VNG-ledenvergadering aanstaande vrijdag.

  Gemeenten willen LNV bij taskforce rivierkreeften

  Reageer

  De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk willen dat waterschappen, gemeenten en het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) samen een taskforce opzetten om het probleem met Amerikaanse rivierkreeften, een ‘invasieve exoot’, aan te pakken. Ze dienen daarvoor een motie in op de VNG-ledenvergadering aanstaande vrijdag.

 • Met de eerste proefopstelling van de Waterfabriek in Wilp heeft waterschap Vallei en Veluwe aangetoond dat het mogelijk is om rioolwater fysisch-chemisch te zuiveren, waardevolle grondstoffen eruit te filteren voor hergebruik en de CO2-uitstoot van het zuiveringsproces tot nul te reduceren. ‘Nu is het tijd om op te schalen,’ zegt dijkgraaf Tanja Klip-Martin.

  Waterfabriek vergt omdenken

  2 reacties

  Met de eerste proefopstelling van de Waterfabriek in Wilp heeft waterschap Vallei en Veluwe aangetoond dat het mogelijk is om rioolwater fysisch-chemisch te zuiveren, waardevolle grondstoffen eruit te filteren voor hergebruik en de CO2-uitstoot van het zuiveringsproces tot nul te reduceren. ‘Nu is het tijd om op te schalen,’ zegt dijkgraaf Tanja Klip-Martin.

 • De Waterbus, de personenvervoerdienst die Rotterdam over het water verbindt met de Drechtsteden, krijgt vanaf 2022 definitief een nieuwe vervoerder. De rechter in Den Haag wees alle bezwaren van de huidige vervoerder, Aquabus, van de hand.

  Definitief nieuwe exploitant Waterbus

  Reageer

  De Waterbus, de personenvervoerdienst die Rotterdam over het water verbindt met de Drechtsteden, krijgt vanaf 2022 definitief een nieuwe vervoerder. De rechter in Den Haag wees alle bezwaren van de huidige vervoerder, Aquabus, van de hand.

 • De sneltramdienst tussen de stad Utrecht en randgemeenten Nieuwegein en IJsselstein ligt waarschijnlijk nog maanden langer stil. De renovatie is afgerond, maar de treindienst krijgt geen vergunning van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

  Sneltram maanden stil door blunder provincie

  5 reacties

  De sneltramdienst tussen de stad Utrecht en randgemeenten Nieuwegein en IJsselstein ligt waarschijnlijk nog maanden langer stil. De renovatie is afgerond, maar de treindienst krijgt geen vergunning van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

 • De provincie Gelderland gaat de vervoersconcessie in de regio Arnhem-Nijmegen in tijd verkorten. In plaats van een contract voor tien jaar, wordt nu gezocht naar een partij die het vervoer in de regio tussen 2022 en 2024 voor zijn rekening wil nemen. Volgens de provincie is er teveel onzekerheid over de opbrengsten door de coronacrisis.

  Corona rijdt Gelders vervoerscontract in de wielen

  Reageer

  De provincie Gelderland gaat de vervoersconcessie in de regio Arnhem-Nijmegen in tijd verkorten. In plaats van een contract voor tien jaar, wordt nu gezocht naar een partij die het vervoer in de regio tussen 2022 en 2024 voor zijn rekening wil nemen. Volgens de provincie is er teveel onzekerheid over de opbrengsten door de coronacrisis.

 • De waterschappen reageren positief op de toekomstgerichte crisisaanpak van het kabinet. Er komt extra geld voor de aanpak van de gevolgen van langere droogte en klimaatverandering en voor de stikstofaanpak. ‘Verstandig dat het kabinet juist in deze economische zware en onzekere tijden blijft investeren in energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie.’

  ‘Gebruik kennis van waterschap in woningbouwopgave’

  1 reactie

  De waterschappen reageren positief op de toekomstgerichte crisisaanpak van het kabinet. Er komt extra geld voor de aanpak van de gevolgen van langere droogte en klimaatverandering en voor de stikstofaanpak. ‘Verstandig dat het kabinet juist in deze economische zware en onzekere tijden blijft investeren in energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie.’

 • In de troonrede toont de regering betrokkenheid bij de problemen in de regio’s. ‘We zetten de schouders eronder als één overheid,’ zegt Theo Bovens, voorzitter van provinciekoepel IPO. De provincies zijn tevreden over de korte-termijn maatregelen. ‘Maar over een nieuw stelsel van financiële verhoudingen moeten we met een nieuw kabinet wel aan tafel.’

  Provincies: we staan er als één overheid

  Reageer

  In de troonrede toont de regering betrokkenheid bij de problemen in de regio’s. ‘We zetten de schouders eronder als één overheid,’ zegt Theo Bovens, voorzitter van provinciekoepel IPO. De provincies zijn tevreden over de korte-termijn maatregelen. ‘Maar over een nieuw stelsel van financiële verhoudingen moeten we met een nieuw kabinet wel aan tafel.’

 • De bouw is tevreden over de brede investeringen die dit kabinet wil doen in woningbouw en mobiliteit, maar gemeenten zouden meer geld van het rijk moeten krijgen om de lokale infrastructuur aan te pakken. Dat zegt bouwkoepel Bouwend Nederland in reactie op de plannen die de regering presenteert.

  Bouw: geef gemeente meer geld voor infra

  Reageer

  De bouw is tevreden over de brede investeringen die dit kabinet wil doen in woningbouw en mobiliteit, maar gemeenten zouden meer geld van het rijk moeten krijgen om de lokale infrastructuur aan te pakken. Dat zegt bouwkoepel Bouwend Nederland in reactie op de plannen die de regering presenteert.

 • Woningcorporaties hebben met gemeenten en het rijk afgesproken om de bouw van betaalbare huurwoningen de komende jaren fors op te schroeven. Minister Ollongren stelt 2,7 miljard euro beschikbaar om de plannen van corporaties voor 150.000 nieuwe woningen te realiseren.

  Corporaties beloven opschaling sociale woningbouw

  Reageer

  Woningcorporaties hebben met gemeenten en het rijk afgesproken om de bouw van betaalbare huurwoningen de komende jaren fors op te schroeven. Minister Ollongren stelt 2,7 miljard euro beschikbaar om de plannen van corporaties voor 150.000 nieuwe woningen te realiseren.

 • Als de Rijnlandroute in 2023 klaar is, wil de gemeente Wassenaar dat de rijkstraatweg N44 wordt omgetoverd tot een ‘Royal Park Lane’. De wens om de weg te ondertunnelen is definitief van de baan, maar het is de vraag of het college voor dit plan alle partijen meekrijgt.

  Wassenaar wil parkweg maken van A44

  1 reactie

  Als de Rijnlandroute in 2023 klaar is, wil de gemeente Wassenaar dat de rijkstraatweg N44 wordt omgetoverd tot een ‘Royal Park Lane’. De wens om de weg te ondertunnelen is definitief van de baan, maar het is de vraag of het college voor dit plan alle partijen meekrijgt.

 • De gemeente Rotterdam wil warmtecamera’s gaan inzetten om ratten te volgen. Op die manier wil de gemeente meer inzicht krijgen in de populatie van de dieren en onderzoeken op welke manier ze het beste bestreden kunnen worden.

  Rotterdam gaat ratten volgen met camera’s

  Reageer

  De gemeente Rotterdam wil warmtecamera’s gaan inzetten om ratten te volgen. Op die manier wil de gemeente meer inzicht krijgen in de populatie van de dieren en onderzoeken op welke manier ze het beste bestreden kunnen worden.

 • Defensie blijft ervan overtuigd dat de nieuwe SMART-L radar, die het Nederlandse luchtruim gaat bewaken, geplaatst moet worden in Herwijnen. De gemeente West-Betuwe weigerde eerder een vergunning voor de plaatsing af te geven. Provinciekoepel IPO vraagt staatssecretaris Visser (Defensie) om haast te maken: de vertraging zit de bouw van windmolenparken in de weg.

  Defensie houdt vast aan radar in Herwijnen

  2 reacties

  Defensie blijft ervan overtuigd dat de nieuwe SMART-L radar, die het Nederlandse luchtruim gaat bewaken, geplaatst moet worden in Herwijnen. De gemeente West-Betuwe weigerde eerder een vergunning voor de plaatsing af te geven. Provinciekoepel IPO vraagt staatssecretaris Visser (Defensie) om haast te maken: de vertraging zit de bouw van windmolenparken in de weg.

 • De komende drie jaar helpt het kabinet met de bouw van 51.000 woningen. In de eerste tranche van de woningbouwimpuls steunt het kabinet de woningbouw met 290 miljoen euro. De helft van die betaalbare woningen worden gebouwd in Zuid-Holland. Den Haag is koploper met 8000 nieuwe woningen.

  Den Haag profiteert van woningbouwimpuls

  Reageer

  De komende drie jaar helpt het kabinet met de bouw van 51.000 woningen. In de eerste tranche van de woningbouwimpuls steunen het kabinet de woningbouw met 290 miljoen euro. Gemeenten en provincies leggen daar nog eens 331 miljoen bij. De helft van die grotendeels betaalbare woningen worden gebouwd in Zuid-Holland. Den Haag is koploper met 8000 nieuwe woningen.

 • De provincies en het rijk hebben afspraken gemaakt over het gebruiken van de stikstofruimte van veehouderijen om andere initiatieven, zoals de bouw van wegen of woonwijken, mogelijk te maken. Maar Gelderland laat dit ‘extern salderen’ niet toe. De provincie ziet meer in het verleasen van stikstofruimte.

  Gelderland ziet niets in extern salderen

  Reageer

  De provincies en het rijk hebben afspraken gemaakt over het gebruiken van de stikstofruimte van veehouderijen om andere initiatieven, zoals de bouw van wegen of woonwijken, mogelijk te maken. Maar Gelderland laat dit ‘extern salderen’ niet toe. De provincie ziet meer in het verleasen van stikstofruimte.

 • Provincies buiten de Randstad pleiten ervoor dat een deel van de 20 miljard die het kabinet steekt in het Nationaal Groeifonds ook hun kant uitkomt. Overijssel, Gelderland en Limburg hebben al plannen liggen voor investeringen op de lange termijn.

  Groeifonds: provincies steken vinger op

  1 reactie

  Provincies buiten de Randstad pleiten ervoor dat een deel van de 20 miljard die het kabinet steekt in het Nationaal Groeifonds ook hun kant uitkomt. Overijssel, Gelderland en Limburg hebben al plannen liggen voor investeringen op de lange termijn.

 • Niemand wist ervan, maar het Haagse Vuurwerkfestival ging dit jaar toch door met een show op de Scheveningse pier. De organisatoren konden door de coronadreiging niet anders dan het festival organiseren door een totale geheimhouding. De gemeente gaf 134.250 euro aan subsidie

  Ruim een ton voor geheime vuurwerkshow

  1 reactie

  Niemand wist ervan, maar het Haagse Vuurwerkfestival ging dit jaar toch door met een show op de Scheveningse pier. De organisatoren konden door de coronadreiging niet anders dan het festival organiseren in totale geheimhouding. De gemeente gaf toch 134.250 euro aan subsidie

 • Een samenwerking van de gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam, Waternet en Rijkswaterstaat is begonnen met een test om de drukte op het IJ beter in kaart te brengen. Met sensoren en drones kunnen de overheden een beter beeld van de recreatievaart op het water.

  Sensors en drones brengen vaarverkeer in beeld

  Reageer

  Een samenwerking van de gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam, Waternet en Rijkswaterstaat is begonnen met een test om de drukte op het IJ beter in kaart te brengen. Met sensoren en drones kunnen de overheden een beter beeld van de recreatievaart op het water.

 • Door de coronacrisis is het dit jaar een stuk drukker in natuurgebieden, en dat zorgt voor geluidsoverlast, afval en schade. Dat blijkt uit een rondgang van het tv-programma De Monitor onder 158 boswachters en boa’s.

  Corona verhoogt druk op natuurgebieden nog verder

  Reageer

  Door de coronacrisis is het dit jaar een stuk drukker in natuurgebieden, en dat zorgt voor geluidsoverlast, afval en schade. Dat blijkt uit een rondgang van het tv-programma De Monitor onder 158 boswachters en boa’s.

 • De verhoging van de overdrachtsbelasting die het kabinet vermoedelijk op Prinsjesdag bekend zal maken, zal een grote negatieve impact hebben op de sociale woningbouw. Dat heeft vastgoedadviseur Capital Value berekend. Volgens corporatiekoepel Aedes moeten woningcorporaties op minst worden gecompenseerd voor het waardeverlies van hun vastgoed.

  Verhoging overdrachtsbelasting duur voor corporaties

  1 reactie

  De verhoging van de overdrachtsbelasting die het kabinet vermoedelijk op Prinsjesdag bekend zal maken, zal een grote negatieve impact hebben op de sociale woningbouw. Dat heeft vastgoedadviseur Capital Value berekend. Volgens corporatiekoepel Aedes moeten woningcorporaties op minst worden gecompenseerd voor het waardeverlies van hun vastgoed.

 • Het gaat niet goed met de volkshuisvesting. Sociale huurwoningen zijn steeds vaker onbetaalbaar, de leefbaarheid van sociale huurwijken staat onder druk en er worden te weinig nieuwe woningen gebouwd. En de vooruitzichten zijn weinig hoopgevend, zo concludeert Platform 31 in het rapport ‘Gebouw van de volkshuisvesting; renovatie gewenst!’

  Volkshuisvesting steeds verder onder druk

  4 reacties

  Het gaat niet goed met de volkshuisvesting. Sociale huurwoningen zijn steeds vaker onbetaalbaar, de leefbaarheid van sociale huurwijken staat onder druk en er worden te weinig nieuwe woningen gebouwd. En de vooruitzichten zijn weinig hoopgevend, zo concludeert Platform 31 in het rapport  ‘Gebouw van de volkshuisvesting; renovatie gewenst!’

 • Bodemdaling in veeweidegebieden moet zoveel mogelijk worden afgeremd om de uitstoot van CO2 door veenoxidatie te beperken. Maar maatregelen zullen grote gevolgen hebben voor de boeren op veenweideland. Die moeten daarom gecompenseerd worden. Dat stelt de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) in een advies aan het kabinet.

  'Meer centrale sturing op bestrijden bodemdaling'

  3 reacties

  Bodemdaling in veeweidegebieden moet zoveel mogelijk worden afgeremd om de uitstoot van CO2 door veenoxidatie te beperken. Maar maatregelen zullen grote gevolgen hebben voor de boeren op veenweideland. Die moeten daarom gecompenseerd worden. Dat stelt de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) in een advies aan het kabinet.

 • Energiebedrijf Vattenfall gaat voor de provincies Brabant en Limburg de komende jaren 8000 extra laadinstallaties voor elektrische personenauto’s. De provincies verwachten dat het aantal elektrische auto’s tot 2030 meer dan vijftien keer zo groot wordt.

  Vattenfall plaatst 8000 laadpalen in Brabant en Limburg

  2 reacties

  Energiebedrijf Vattenfall gaat voor de provincies Brabant en Limburg de komende jaren 8000 extra laadinstallaties voor elektrische personenauto’s. De provincies verwachten dat het aantal elektrische auto’s tot 2030 meer dan vijftien keer zo groot wordt.

 • Om heel Amsterdam aardgasvrij te maken is de komende 40 jaar 42 miljard euro nodig. Tweederde daarvan kan worden terugverdiend, maar er blijft een ‘onrendabele top’ over van 14 miljard euro. Door goede samenwerking kan dat bedrag verder omlaag, betoogt het gemeentebestuur, maar daarvoor is wel de hulp van het rijk nodig.

  Los van aardgas kost Amsterdam 14 miljard

  9 reacties

  Om heel Amsterdam aardgasvrij te maken is de komende 40 jaar 42 miljard euro nodig. Tweederde daarvan kan worden terugverdiend, maar er blijft een ‘onrendabele top’ over van 14 miljard euro. Door goede samenwerking kan dat bedrag verder omlaag, betoogt het gemeentebestuur, maar daarvoor is wel de hulp van het rijk nodig.

 • De NAM mag van de rechter een nieuw boorgat boren om de gaswinning in Pernis te hervatten. Dat is een teleurstelling voor de gemeente Rotterdam, die naar de rechter was gestapt vanwege het boorbesluit van minister Wiebes.

  Wethouder teleurgesteld over besluit gasboring

  1 reactie

  De NAM mag van de rechter een nieuw boorgat boren om de gaswinning in Pernis te hervatten. Dat is een teleurstelling voor de gemeente Rotterdam, die naar de rechter was gestapt vanwege het boorbesluit van minister Wiebes.

 • Waterschappen en provincies moeten meer doen om de verdroging te bestrijden. Dat kan door natuurgebieden robuuster te maken en zorgen dat er meer water wordt vastgehouden, zo bepleiten Natuurmonumenten, het Wereld Natuur Fonds en LandschappenNL.

  Overheden moeten meer doen tegen droogte

  2 reacties

  Waterschappen en provincies moeten meer doen om de verdroging te bestrijden. Dat kan door natuurgebieden robuuster te maken en zorgen dat er meer water wordt vastgehouden, zo bepleiten Natuurmonumenten, het Wereld Natuur Fonds en LandschappenNL. 

 • De provincie Overijssel trekt 10 miljoen euro uit voor een snelle investering in het vitaliseren van bedrijventerreinen. Met het geld wil de provincie bedrijven over de streep trekken die willen investeren in de Overijsselse economie, juist nu de regionale economie vanwege de coronacrisis onder druk staat.

  Extra geld voor Overijsselse bedrijventerreinen

  Reageer

  De provincie Overijssel trekt 10 miljoen euro uit voor een snelle investering in het vitaliseren van bedrijventerreinen. Met het geld wil de provincie bedrijven over de streep trekken die willen investeren in de Overijsselse economie, juist nu de regionale economie vanwege de coronacrisis onder druk staat.

 • Decentrale overheden willen dat gemeenten meer sturingsmogelijkheden krijgen in de aanleg van warmtenetten. Zo kunnen ze lokale initiatieven beter ondersteunen. Ze willen niet dat de nieuwe Wet collectieve warmtevoorziening (WCW) het onmogelijk maakt dat warmtevoorziening in de toekomst in publieke handen komt.

  ‘Deur niet sluiten voor publieke warmtenetten’

  Reageer

  Decentrale overheden willen dat gemeenten meer sturingsmogelijkheden krijgen in de aanleg van warmtenetten. Zo kunnen ze lokale initiatieven beter ondersteunen. Ze willen niet dat de nieuwe Wet collectieve warmtevoorziening (WCW) het onmogelijk maakt dat warmtevoorziening in de toekomst in publieke handen komt.

 • Shared Space werd de afgelopen jaren door veel gemeente omarmd als oplossing voor het gebruik van de openbare ruimte in drukke binnensteden. Maar sommigen willen er nu weer vanaf. De gemeente Den Haag maakte onlangs bekend te stoppen met shared space in het centrumgebied. ‘Niet ieder gebied is geschikt.’

  Shared Space vraagt om alertheid

  3 reacties

  Shared Space werd de afgelopen jaren door veel gemeenten omarmd als oplossing voor het gebruik van de openbare ruimte in drukke binnensteden. Maar sommige willen er nu weer vanaf. De gemeente Den Haag maakte onlangs bekend te stoppen met shared space in het centrumgebied. ‘Niet ieder gebied is geschikt.’

 • De gemeente Rotterdam wil een deel van de kosten voor het nieuwe Feyenoord-stadion financieren uit de rijkssubsidie voor het ontwikkelen van betaalbare huurwoningen in het project Feyenoord City. Coalitiepartijen GroenLinks en de PvdA hebben in de gemeenteraad kritische vragen gesteld.

  Raadspartijen kritisch over schuiven kosten stadion

  Reageer

  De gemeente Rotterdam wil een deel van de kosten voor het nieuwe Feyenoord-stadion financieren uit de rijkssubsidie voor het ontwikkelen van betaalbare huurwoningen in het project Feyenoord City. Coalitiepartijen GroenLinks en de PvdA hebben in de gemeenteraad kritische vragen gesteld.

 • Gemeenten en politie wijzen vakantiegangers ieder jaar traditioneel op het gevaar voor inbrekers. Burgemeester Luc Winants van Venray wil de burgers in zijn veiligheidsregio dit jaar ook op het hart binden om ook te letten op computercriminaliteit tijdens de vakantie. ‘Inbrekers komen via het stopcontact.’

  Op vakantie ook digitale deuren sluiten

  Reageer

  Gemeenten en politie wijzen vakantiegangers ieder jaar traditioneel op het gevaar voor inbrekers. Burgemeester Luc Winants van Venray wil de burgers in zijn veiligheidsregio dit jaar ook op het hart binden om ook te letten op computercriminaliteit tijdens de vakantie. ‘Inbrekers komen via het stopcontact.’

 • Het aantal dodelijke ongevallen van 70-plussers met de fiets steeg in de afgelopen twintig jaar met 68 procent. Dat blijkt uit een analyse van het CBS. De Fietsersbond wil dat overheden in hun infrastructuurplannen meer rekening houden met kwetsbare verkeersdeelnemers.

  Verkeer gevaarlijkst voor fietsende ouderen

  3 reacties

  Het aantal dodelijke ongevallen van 70-plussers met de fiets steeg in de afgelopen twintig jaar met 68 procent. Dat blijkt uit een analyse van het CBS. De Fietsersbond wil dat overheden in hun infrastructuurplannen meer rekening houden met kwetsbare verkeersdeelnemers.

 • Erfgoedvereniging Heemschut diende eind vorige week een aanvraag voor een monumentenstatus in voor de laatste industriële schoorsteen van het stadje. Te laat, blijkt nu. Vrijdag, dezelfde dag dat Heemschut de aanvraag bekend maakte, is de schoorsteen gesloopt.

  Laatste schoorsteen van Weesp toch gesloopt

  2 reacties

  Erfgoedvereniging Heemschut diende eind vorige week een aanvraag voor een monumentenstatus in voor de laatste industriële schoorsteen van het stadje. Te laat, blijkt nu. Vrijdag, dezelfde dag dat Heemschut de aanvraag bekend maakte, is de schoorsteen gesloopt.

 • Het waterschap Limburg wil dat jagers die zijn aangesloten bij wildbeheereenheden mee kunnen helpen in het afschieten van bevers die teveel overlast veroorzaken. Het bestrijden van de schade van bevers kost het waterschap teveel tijd, zegt bestuurder Har Frenken tegen De Limburger.

  Waterschap zoekt hulp jager bij bestrijding bevers

  1 reactie

  Het waterschap Limburg wil dat jagers die zijn aangesloten bij wildbeheereenheden mee kunnen helpen in het afschieten van bevers die teveel overlast veroorzaken. Het bestrijden van de schade van bevers kost het waterschap teveel tijd, zegt bestuurder Har Frenken tegen De Limburger.

 • De ruimte die is ontstaan voor nieuwe woningbouw door de stikstofmaatregelen, en dan vooral het terugbrengen van de maximumsnelheid op snelwegen naar 100 km/u, levert Noord-Holland 4503 nieuwe woningen op. 10 woningbouwplannen hebben een natuurvergunning gekregen, zo heeft de provincie bekendgemaakt.

  Snelheidsverlaging levert Noord-Holland 4500 huizen op

  1 reactie

  De ruimte die is ontstaan voor nieuwe woningbouw door de stikstofmaatregelen, en dan vooral het terugbrengen van de maximumsnelheid op snelwegen naar 100 km/u, levert Noord-Holland 4503 nieuwe woningen op. 10 woningbouwplannen hebben een natuurvergunning gekregen, zo heeft de provincie bekendgemaakt.

 • De klimaatverandering raakt iedere Nederlander, maar ambtenaren spreken over het klimaat niet altijd in duidelijke taal. Hoogheemraadschap Delfland spoort de eigen medewerkers en aan om eenvoudige woorden te gebruiken en stelt een woordenlijst samen

  Waterschap wil minder ingewikkelde klimaatwoorden

  Reageer

  De klimaatverandering raakt iedere Nederlander, maar overheden spreken over het klimaat niet altijd in duidelijke taal. Hoogheemraadschap Delfland spoort de eigen medewerkers aan om eenvoudige woorden te gebruiken en stelt een woordenlijst samen

 • De meeste Nederlanders vinden anderhalve meter afstand houden in het verkeer belangrijk, en steunen veel maatregelen die wegbeheerders als gemeenten nemen om die afstand te waarborgen. Een meerderheid geeft aan drukke plekken en verkeerssituaties het liefst te mijden.

  Meeste mensen steunen corona-verkeersmaatregelen

  Reageer

  De meeste Nederlanders vinden anderhalve meter afstand houden in het verkeer belangrijk, en steunen veel maatregelen die wegbeheerders als gemeenten nemen om die afstand te waarborgen. Een meerderheid geeft aan drukke plekken en verkeerssituaties het liefst te mijden.

 • Gemeenten krijgen vanaf volgende week meer mogelijkheden om ondermijning aan te pakken. Per 1 augustus treden de gewijzigde Wet Bibob en het gewijzigde Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens (Bjsg) in werking. Gemeenten kunnen daardoor een breder Bibob-onderzoek uitvoeren.

  Nieuw Bibob geeft gemeenten meer ruimte

  Reageer

  Gemeenten krijgen vanaf volgende week meer mogelijkheden om ondermijning aan te pakken. Per 1 augustus treden de gewijzigde Wet Bibob en het gewijzigde Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens (Bjsg) in werking. Gemeenten kunnen daardoor een breder Bibob-onderzoek uitvoeren.

 • Rotterdam wil dat waterstof grootschalig gaat worden ingezet voor het opslaan van duurzaam opgewekte elektriciteit en voor industriële processen, zoals in de Rotterdamse haven. Dat schrijft de gemeente in de eigen ‘Visie op Waterstof’.

  Waterstofbatterij moet havengebied vergroenen

  Reageer

  Rotterdam wil dat waterstof grootschalig gaat worden ingezet voor het opslaan van duurzaam opgewekte elektriciteit en voor industriële processen, zoals in de Rotterdamse haven. Dat schrijft de gemeente in de eigen ‘Visie op Waterstof’.

 • De gemeente Nijmegen is het niet eens met het besluit van minister Cora van Nieuwenhuizen om het opknappen van de Waalbrug tien jaar uit te stellen. Dat is veel te lang, zegt de stad in een brief aan de minister.

  Uitstel aanpak Waalbrug duurt Nijmegen te lang

  Reageer

  De gemeente Nijmegen is het niet eens met het besluit van minister Cora van Nieuwenhuizen om het opknappen van de Waalbrug tien jaar uit te stellen. Dat is veel te lang, zegt de stad in een brief aan de minister.

 • Het lijkt weer ouderwets druk in de winkelstraten, maar veel retailers, vastgoedeigenaren en gemeenten zijn niet positief over de toekomst van de winkelgebieden. Uit een impactanalyse door de Retailagenda blijkt dat de coronacrisis de non-foodsector hard heeft geraakt. Tweederde van de gemeenten verwacht dat de leegstand zal toenemen.

  Meeste gemeenten verwachten grote winkelleegstand

  4 reacties

  Het lijkt weer ouderwets druk in de winkelstraten, maar veel retailers, vastgoedeigenaren en gemeenten zijn niet positief over de toekomst van de winkelgebieden. Uit een impactanalyse door de Retailagenda blijkt dat de toename van online winkelen tijdens de coronacrisis de non-foodsector hard heeft geraakt. Tweederde van de gemeenten verwacht dat de leegstand zal toenemen.

 • De gemeente Den Haag wil dat vastgoedeigenaren gaan onderzoeken of in hun panden loden leidingen aanwezig zijn en ze gaan vervangen als dat het geval is. Dat schrijft het stadsbestuur in een brief aan de gemeenteraad.

  Den Haag wil snelle aanpak lood in leidingen

  1 reactie

  De gemeente Den Haag wil dat vastgoedeigenaren gaan onderzoeken of in hun panden loden leidingen aanwezig zijn en ze gaan vervangen als dat het geval is. Dat schrijft het stadsbestuur in een brief aan de gemeenteraad.

 • In de RES-regio’s is de zon de meest populaire bron van energie. Maar de populariteit van zonneparken en zon op daken als toekomstige energiebron kan de energietransitie wel flink duurder maken. Dat concludeert de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie (NVDE) na een analyse van bijna alle concept-RES’en.

  Voorkeur voor zon maakt transitie duurder

  8 reacties

  In de RES-regio’s is de zon de meest populaire bron van energie. Maar de populariteit van zonneparken en zon op daken als toekomstige energiebron kan de energietransitie wel flink duurder maken. Dat concludeert de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie (NVDE) na een analyse van bijna alle concept-RES’en.

 • De Europese Unie heeft deze week een aantal subsidies toegekend aan Nederlandse projecten die de infrastructuur tussen Duitsland, Nederland en België moeten verbeteren. In totaal gaat het om meer dan 80 miljoen euro voor projecten waar Nederland bij betrokken is.

  Europese impuls voor Nederlandse binnenvaart

  1 reactie

  De Europese Unie heeft deze week een aantal subsidies toegekend aan Nederlandse projecten die de infrastructuur tussen Duitsland, Nederland en België moeten verbeteren. In totaal gaat het om meer dan 80 miljoen euro voor projecten waar Nederland bij betrokken is.

 • Zeven waterschappen gaan samenwerken om het makkelijker te maken om duurzame polymeren in hun rioolwaterzuiveringen te gebruiken. Met een aanbestedingstool moet de markt voor dit soort minder vervuilende stoffen groter worden.

  Waterschappen investeren in duurzame polymeren

  Reageer

  Zeven waterschappen gaan samenwerken om het makkelijker te maken om duurzame polymeren in hun rioolwaterzuiveringen te gebruiken. Met een aanbestedingstool moet de markt voor dit soort minder vervuilende stoffen groter worden.

 • Fietsers in de winkelstraten in het centrum van Den Haag moeten binnenkort afstappen. De gemeente stopt met het openstellen van het gebied voor fietsers en voetgangers tegelijk. De situatie is te gevaarlijk, vindt het stadsbestuur.

  Den Haag vindt ‘shared space’ toch te gevaarlijk

  3 reacties

  Fietsers in de winkelstraten in het centrum van Den Haag moeten binnenkort afstappen. De gemeente stopt met het openstellen van het gebied voor fietsers en voetgangers tegelijk. De situatie is te gevaarlijk, vindt het stadsbestuur.

 • De provincie Zuid-Holland gaat de komende twee jaar de bodemdaling in het Groene Hart versneld aanpakken. De rijkoverheid heeft de provincie 22 miljoen euro gegeven voor het starten van projecten in de Krimpenerwaard, Alblasserwaard en rond de Nieuwkoopse Plassen.

  Provincie wil bodemdaling sneller bestrijden

  Reageer

  De provincie Zuid-Holland gaat de komende twee jaar de bodemdaling in het Groene Hart versneld aanpakken. De rijkoverheid heeft de provincie 22 miljoen euro gegeven voor het starten van projecten in de Krimpenerwaard, Alblasserwaard en rond de Nieuwkoopse Plassen.

 • Ministers Wiebes (EZK) heeft terecht ingestemd met de winning van 11,8 miljard kubieke meter gas uit het Groningerveld dit jaar. Volgens de Raad van State zijn de veiligheidsrisico’s op de juiste manier vastgesteld en zijn er afdoende maatregelen genomen om de afhandeling van schade door de gaswinning te herstellen. Maar de regio blijft druk zetten op de minister.

  'Wiebes heeft veiligheidsrisico's gaswinning juist vastgesteld'

  1 reactie

  Ministers Wiebes (EZK) heeft terecht ingestemd met de winning van 11,8 miljard kubieke meter gas uit het Groningerveld dit jaar. Volgens de Raad van State zijn de veiligheidsrisico’s op de juiste manier vastgesteld en zijn er afdoende maatregelen genomen om de afhandeling van schade door de gaswinning te herstellen. Maar de regio blijft druk zetten op de minister.

 • De stichting Natuur en Milieu wil dat de normen voor de uitstoot van CO2 in de nieuwe warmtewet strenger worden. Volgens het wetsvoorstel, waarvoor onlangs de internetconsultatie startte, mogen warmtenetten in 2030 maximaal 25 kilogram CO2 per gigajoule geleverde warmte uitstoten. Maar in het Klimaatakkoord is een veel lagere uitstoot afgesproken, zegt de natuurorganisatie.

  Natuur en Milieu wil nog strengere Warmtewet

  1 reactie

  De stichting Natuur en Milieu wil dat de normen voor de uitstoot van CO2 in de nieuwe warmtewet strenger worden. Volgens het wetsvoorstel, waarvoor onlangs de internetconsultatie startte, mogen warmtenetten in 2030 maximaal 25 kilogram CO2 per gigajoule geleverde warmte uitstoten. Maar in het Klimaatakkoord is een veel lagere uitstoot afgesproken, zegt de natuurorganisatie.

 • Met het sluiten van 12 nieuwe Regio Deals is het kabinet bijna klaar met het brede investeringsplan voor een betere woon- en leefomgeving en het stimuleren van de regionale economie. Alleen de Regio Deals met Utrecht en Hollandse Delta moeten nog gesloten worden.

  Serie Regio Deals bijna compleet

  Reageer

  Met het sluiten van 12 nieuwe Regio Deals is het kabinet bijna klaar met het brede investeringsplan voor een betere woon- en leefomgeving en het stimuleren van de regionale economie. Alleen de Regio Deals met Utrecht en Hollandse Delta moeten nog gesloten worden.

 • Het reizigersaantal van regionale vervoerssystemen neemt ieder jaar fors toe. De recente investering van bijna 500 miljoen euro is slechts een deel van de maatregelen die de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) wil nemen om de capaciteit van het vervoer verder uit te breiden. ‘We willen geen slachtoffer worden van ons eigen succes.’

  Metropoolregio blijft investeren in openbaar vervoer

  1 reactie

  Het reizigersaantal van regionale vervoerssystemen neemt ieder jaar fors toe. De recente investering van bijna  500 miljoen euro is slechts een deel van de maatregelen die de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) wil nemen om de capaciteit van het vervoer verder uit te breiden. ‘We willen geen slachtoffer worden van ons eigen succes.’

 • Een strenger parkeerbeleid levert ruimte op die kan worden gebruikt voor de bouw van extra woningen of meer groen. Gemeenten kunnen ook alternatieven bieden voor het bezit van een auto bij nieuwbouwprojecten, maar moeten dan wel afwijken van strenge parkeernormen. Dat blijkt uit een onderzoek onder zes gemeenten in opdracht van de provincie Zuid-Holland.

  Meer ruimte door strenger parkeerbeleid

  7 reacties

  Een strenger parkeerbeleid levert ruimte op die kan worden gebruikt voor de bouw van extra woningen of meer groen. Gemeenten kunnen ook alternatieven bieden voor het bezit van een auto bij nieuwbouwprojecten, maar moeten dan wel afwijken van strenge parkeernormen. Dat blijkt uit een onderzoek onder zes gemeenten in opdracht van de provincie Zuid-Holland.

 • Het lijkt een tegenstelling: een zeehaven en middelpunt van de energietransitie aan de rand van een van de grootste en dunst bevolkte gemeenten van ons land. Maar de Eemshaven en het Groningse achterland zijn meer verknoopt dan je zou denken. ‘Ik zou niet weten wat we zonder de haven moesten.’

  Eemshaven is verknoopt met Noord-Groningen

  1 reactie

  Het lijkt een tegenstelling: een zeehaven en middelpunt van de energietransitie aan de rand van een van de grootste en dunst bevolkte gemeenten van ons land. Maar de Eemshaven en het Groningse achterland zijn meer verknoopt dan je zou denken. ‘Ik zou niet weten wat we zonder de haven moesten.’

 • De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, die het bouwtoezicht voor een deel wegneemt bij de gemeenten, zal hen toch geld gaan kosten. En dat geld kunnen ze niet meer terugkrijgen via de leges. Omgevingsdiensten trekken aan de bel.

  Kwaliteitsborging kost gemeenten geld

  3 reacties

  De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, die het bouwtoezicht voor een deel wegneemt bij de gemeenten, zal hen toch geld gaan kosten. En dat geld kunnen ze niet meer terugkrijgen via de leges. Omgevingsdiensten trekken aan de bel.

 • Om het land economisch weer op de been te krijgen na de coronacrisis, moet het kabinet investeren in programma’s die de economie op korte termijn helpen, maar vooral bijdragen aan een duurzame economie op langere termijn. Bij programma’s die daar niet of minder toe bijdragen, zoals de aanleg van nieuwe wegen, moet pas op de plaats worden gemaakt.

  ‘Stuur op groene herstelmaatregelen’

  Reageer

  Om het land economisch weer op de been te krijgen na de coronacrisis, moet het kabinet investeren in programma’s die de economie op korte termijn helpen, maar vooral bijdragen aan een duurzame economie op langere termijn. Bij programma’s die daar niet of minder toe bijdragen, zoals de aanleg van nieuwe wegen, moet pas op de plaats worden gemaakt.

 • De gemeente Rotterdam kan niet goed duidelijk maken wat het publieke belang is van een aandeel van 40 miljoen in het nieuwe stadion van Feyenoord. Volgens de Rekenkamer Rotterdam heeft de gemeenteraad niet de kans gekregen om hier zelfstandig besluiten over te nemen en alternatieven af te wegen. Dat concludeert de Rekenkamer in een tussentijdse rapportage over het project.

  ‘Publiek belang deelname nieuwe Kuip niet duidelijk’

  1 reactie

  De gemeente Rotterdam kan niet goed duidelijk maken wat het publieke belang is van een aandeel van 40 miljoen in het nieuwe stadion van Feyenoord. Volgens de Rekenkamer Rotterdam heeft de gemeenteraad niet de kans gekregen om hier zelfstandig besluiten over te nemen en alternatieven af te wegen. Dat concludeert de Rekenkamer in een tussentijdse rapportage over het project.  

 • Alle kantoren in Nederland moeten in 2023 tenminste een energielabel C hebben. Dat geldt ook voor de stadskantoren en gemeentehuizen van Nederlandse gemeenten. Maar terwijl de meeste gemeenten stevige ambities hebben over de verduurzaming van hun eigen vastgoed, zullen veel van hen die eis niet halen. Naar schatting slechts een derde van het aantal vierkante meters kantoorruimte van de Nederlandse gemeenten heeft nu een label C of beter, zo blijkt uit een inventarisatie van het Kadaster en Binnenlands Bestuur.

  Is de gemeente label C vergeten?

  2 reacties

  Alle kantoren in Nederland moeten in 2023 tenminste een energielabel C hebben. Dat geldt ook voor de stadskantoren en gemeentehuizen van Nederlandse gemeenten. Maar terwijl de meeste gemeenten stevige ambities hebben over de verduurzaming van hun eigen vastgoed, zullen veel van hen die eis niet halen. Naar schatting slechts een derde van het aantal vierkante meters kantoorruimte van de Nederlandse gemeenten heeft nu een label C of beter, zo blijkt uit een inventarisatie van het Kadaster en Binnenlands Bestuur.

 • De Overijsselse gedeputeerde Bert Boerman laat zijn naam weghalen van een trein van vervoerder Keolis. Overijssel, Gelderland en Flevoland trokken gisteren de concessie van Keolis voor het busvervoer in de regio in, omdat het bedrijf heeft gesjoemeld met de contracten voor de levering van bussen. Boerman wil daar niet mee geassocieerd worden, zegt hij tegen De Stentor.

  Gedeputeerde wil naam verwijderd van Keolis-trein

  2 reacties

  De Overijsselse gedeputeerde Bert Boerman laat zijn naam weghalen van een trein van vervoerder Keolis. Overijssel, Gelderland en Flevoland trokken gisteren de concessie van Keolis voor het busvervoer in de regio in, omdat het bedrijf heeft gesjoemeld met de contracten voor de levering van bussen. Boerman wil daar niet mee geassocieerd worden, zegt hij tegen De Stentor.

 • Een spoedige opening van Lelystad Airport blijft nodig om de druk op Schiphol te verlichten. De luchthaven is fysiek en operationeel klaar voor het ontvangen van vluchten, en de provincie wil zo snel mogelijk een besluit van de regering over de opening. Dat zegt de provincie Flevoland in een zienswijze op de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 van minister van Nieuwenhuizen (I&W).

  Flevoland blijft hameren op belang Lelystad Airport

  5 reacties

  Een spoedige opening van Lelystad Airport blijft nodig om de druk op Schiphol te verlichten. De luchthaven is fysiek en operationeel klaar voor het ontvangen van vluchten, en de provincie wil zo snel mogelijk een besluit van de regering over de opening. Dat zegt de provincie Flevoland in een zienswijze op de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 van minister van Nieuwenhuizen (I&W).

 • De opdrachtgevende overheden van de Zuidelijke Ringweg in Groningen hebben met de aannemerscombinatie Herepoort een principe-overeenkomst bereikt over het afhandelen van de extra kosten voor het werk. De partijen hopen dat hiermee een einde komt aan jarenlang bakkeleien over het inmiddels jaren vertraagde project.

  Kibbelende partijen akkoord over Ring Zuid

  Reageer

  De opdrachtgevende overheden van de Zuidelijke Ringweg in Groningen hebben met de aannemerscombinatie Herepoort een principe-overeenkomst bereikt over het afhandelen van de extra kosten voor het werk. De partijen hopen dat hiermee een einde komt aan jarenlang bakkeleien over het inmiddels jaren vertraagde project.

 • De Provinciale Staten van Zuid-Holland zijn door het provinciebestuur onvoldoende geïnformeerd over de besluitvorming rondom de warmteleiding tussen de Rotterdamse haven en Leiden. Bovendien waren de besluiten over het financieren van de leiding onzorgvuldig, en ontbraken kritische geluiden over de miljoeneninvestering. Dat blijkt uit een onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer.

  'Geen kritisch tegenwicht provincie bij warmterotonde'

  3 reacties

  De Provinciale Staten van Zuid-Holland zijn door het provinciebestuur onvoldoende geïnformeerd over de besluitvorming rondom de warmteleiding tussen de Rotterdamse haven en Leiden. Bovendien waren de besluiten over het financieren van de leiding onzorgvuldig, en ontbraken kritische geluiden over de miljoeneninvestering. Dat blijkt uit een onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer.

 • De corporatiesector heeft onvoldoende financiële middelen om de toekomstige investeringen in sociale woningbouw, renovatie en verduurzaming uit te voeren. Dat blijkt uit een rapport van de ministeries van BZK, Financiën en EZ en corporatiekoepel Aedes. Nederlandse gemeenten roepen de regering op om de financiële druk op corporaties te verlichten, door te stoppen met de verhuurderheffing.

  Corporaties hebben structureel te weinig geld

  1 reactie

  De corporatiesector heeft onvoldoende financiële middelen om de toekomstige investeringen in sociale woningbouw, renovatie en verduurzaming uit te voeren. Dat blijkt uit een rapport van de ministeries van BZK, Financiën en EZ en corporatiekoepel Aedes. Nederlandse gemeenten roepen de regering op om de financiële druk op corporaties te verlichten, door te stoppen met de verhuurderheffing.

 • Steden moeten meer doen om zich voor te bereiden op intensievere hittegolven die steeds vaker voorkomen. Veel meer mensen overlijden aan de gevolgen van een hittegolf dan andere oorzaken. Dat blijkt uit een rapport over de hittebestendigheid van Europese steden door ingenieursbureau Sweco.

  Hitte grote bedreiging voor leefbaarheid stad

  3 reacties

  Steden moeten meer doen om zich voor te bereiden op intensievere hittegolven die steeds vaker voorkomen. Veel meer mensen overlijden aan de gevolgen van een hittegolf dan andere oorzaken. Dat blijkt uit een rapport over de hittebestendigheid van Europese steden door ingenieursbureau Sweco.

 • De malaise in de winkelgebieden beperkt zich niet tot het centrum van de stad of gemeente. Ook de zogenaamde ‘buitenstad’, het gebied aan de rand met woonwinkels en doe-het-zelf zaken, kampt met dezelfde problemen. De retailsector roept gemeenten op om daar meer aandacht aan te geven.

  Retail vraagt aandacht voor de 'Buitenstad'

  1 reactie

  De malaise in de winkelgebieden beperkt zich niet tot het centrum van de stad of gemeente. Ook de zogenaamde ‘buitenstad’, het gebied aan de rand met woonwinkels en doe-het-zelf zaken, kampt met dezelfde problemen. De retailsector roept gemeenten op om daar meer aandacht aan te geven.

 • Jarenlang werden elektrische busjes voor lokaal buurtvervoer gedoogd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Maar vanaf deze maand stopt die gedoogconstructie, en gaat de politie handhaven. Een aantal gemeenten baalt, want ze hebben net geïnvesteerd in projecten die gebruikmaken van deze pendelbusjes, zo blijkt uit een reportage van BNR Radio.

  Gemeenten balen van verbod elektrische pendels

  Reageer

  Jarenlang werden elektrische busjes voor lokaal buurtvervoer gedoogd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Maar vanaf deze maand stopt die gedoogconstructie, en gaat de politie handhaven. Een aantal gemeenten baalt, want ze hebben net geïnvesteerd in projecten die gebruikmaken van deze pendelbusjes, zo blijkt uit een reportage van BNR Radio.

 • Van de drie miljoen gebruikers van de Berichtenbox-app, waarop het rijk en andere overheden post naar burgers kunnen verzenden, opent een groot deel de post niet binnen zes weken. Het gebruik van de app neemt wel steeds meer toe.

  Berichtenbox matig gelezen

  4 reacties

  Van de drie miljoen gebruikers van de Berichtenbox-app, waarop het rijk en andere overheden post naar burgers kunnen verzenden, opent een groot deel de post niet binnen zes weken. Het gebruik van de app neemt wel steeds meer toe.

 • Het principe ‘functie volgt bodem’ zou moeten worden vastgelegd in de Nationale Omgevingsvisie. Dat zegt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) in een advies over bodembeleid aan de regering.

  'Functie volgt bodem' moet in NOVI

  Reageer

  Het principe ‘functie volgt bodem’ zou moeten worden vastgelegd in de Nationale Omgevingsvisie. Dat zegt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) in een advies over bodembeleid aan de regering.

 • De Nederlandse waterschappen willen goeie afspraken maken over de kosten van een dagelijkse monitoring van het rioolwater op het coronavirus. Want dat is nog niet zo eenvoudig als het lijkt, zegt de Unie van Waterschappen (UvW).

  Goede afspraken over dagelijkse corona-test rioolwater

  Reageer

  De Nederlandse waterschappen willen goeie afspraken maken met het RIVM en het ministerie van VWS over de kosten van een dagelijkse monitoring van het rioolwater op het coronavirus. Want dat is nog niet zo eenvoudig als het lijkt, zegt de Unie van Waterschappen (UvW).

 • Provincies hebben grote moeite om de laatste stukken grond voor het Natuurnetwerk Nederland te verwerven of om te vormen tot natuurgebied. Daarom is het de vraag of het project voor de einddatum in 2027 kan worden afgerond, zo blijkt uit een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving en de Universiteit van Wageningen. Zij pleiten voor een integrale gebiedsaanpak, waarbij natuurherstel wordt aangepakt samen met de andere grote maatschappelijke vraagstukken als stikstof, klimaat, woningbouw en landbouw.

  Natuurnetwerk gaat moeizaam door laatste puzzelstukjes

  Reageer

  Provincies hebben grote moeite om de laatste stukken grond voor het Natuurnetwerk Nederland te verwerven of om te vormen tot natuurgebied. Daarom is het de vraag of het project voor de einddatum in 2027 kan worden afgerond, zo blijkt uit een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving en de Universiteit van Wageningen. Zij pleiten voor een integrale gebiedsaanpak, waarbij natuurherstel wordt aangepakt samen met de andere grote maatschappelijke vraagstukken als stikstof, klimaat, woningbouw en landbouw.

 • Kleinere gemeenten hebben vaak te weinig capaciteit voor een het opstellen van een goed plan van aanpak voor de energietransitie. Kleinere gemeenten doen daarom vrijwel niet mee in het Programma Aardgasvrije Wijken. Dat zegt onderzoeks- en markinformatiebureau BouwKennis.

  Kleine gemeente heeft te weinig capaciteit voor proeftuin

  1 reactie

  Kleinere gemeenten hebben vaak te weinig capaciteit voor een het opstellen van een goed plan van aanpak voor de energietransitie. Kleinere gemeenten doen daarom vrijwel niet mee in het Programma Aardgasvrije Wijken. Dat zegt onderzoeks- en markinformatiebureau BouwKennis.

 • De berekeningsmethode voor geluidsnormen in de Omgevingswet kan desastreuze effecten hebben op de woningbouw. Dat stelt de Jeroen Olthof, gedeputeerde in Noord-Holland en voorzitter van de Bestuurlijke Regie Schiphol, die de overheden in de omgeving vertegenwoordigd, in een brandbrief aan minister Ollongren (BZK).

  Overheden vrezen bouwstop door geluidsnormen Schiphol

  3 reacties

  De berekeningsmethode voor geluidsnormen in de Omgevingswet kan desastreuze effecten hebben op de woningbouw. Dat stelt de Jeroen Olthof, gedeputeerde in Noord-Holland en voorzitter van de Bestuurlijke Regie Schiphol, die de overheden in de omgeving vertegenwoordigd, in een brandbrief aan minister Ollongren (BZK).

 • Telecombedrijven mogen gezamenlijk optrekken in het verwerven van opstelpunten voor 5G-zendapparatuur en die infrastructuur met elkaar te delen. Dat heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) verduidelijkt in een leidraad voor het delen van mobiele netwerken.

  Operators mogen samenwerken in uitrol 5G

  Reageer

  Telecombedrijven mogen gezamenlijk optrekken in het verwerven van opstelpunten voor 5G-zendapparatuur en die infrastructuur met elkaar te delen. Dat heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) verduidelijkt in een leidraad voor het delen van mobiele netwerken.

 • Burgers moeten regie kunnen houden op wat er met hun persoonsgegevens gebeurt, maar ze zijn geen eigenaar van hun persoonsgegevens. Dat zegt staatssecretaris Raymond Knops in een brief aan de Tweede Kamer.

  Persoonsgegevens geen eigendom van burger

  8 reacties

  Burgers moeten regie kunnen houden op wat er met hun persoonsgegevens gebeurt, maar ze zijn geen eigenaar van hun persoonsgegevens. Dat zegt staatssecretaris Raymond Knops in een brief aan de Tweede Kamer.

 • Nederlandse financiële instellingen, waaronder pensioenfondsen, lopen grote risico’s op honderden miljarden euro’s aan investeringen en financieringen door verlies aan biodiversiteit. Die risico’s moeten beter in kaart worden gebracht. Dat concluderen het Planbureau voor de Leefomgeving en Den Nederlandsche Bank in een gezamenlijk rapport.

  Biodiversiteit is een financieel risico

  3 reacties

  Nederlandse financiële instellingen, waaronder pensioenfondsen, lopen grote risico’s op honderden miljarden euro’s aan investeringen en financieringen door verlies aan biodiversiteit. Die risico’s moeten beter in kaart worden gebracht. Dat concluderen het Planbureau voor de Leefomgeving en Den Nederlandsche Bank in een gezamenlijk rapport.

 • Het totale vermogen van zonnepanelen van bedrijven was vorig jaar voor het eerst hoger dan dat van zonnepanelen op woningen. De opening van een aantal grote zonneparken in met name Groningen, Friesland en Zeeland heeft daaraan bijgedragen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

  Zonnestroom bedrijven haalt particulier in

  2 reacties

  Het totale vermogen van zonnepanelen van bedrijven was vorig jaar voor het eerst hoger dan dat van zonnepanelen op woningen. De opening van een aantal grote zonneparken in met name Groningen, Friesland en Zeeland heeft daaraan bijgedragen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

 • Natuur en Milieu roept Nederlandse burgers op om mee te helpen om de waterkwaliteit van kleine watertjes als slootjes, vennen, beekjes en plassen in kaart te brengen. De natuurorganisatie stelt 15.000 testkits beschikbaar. De Waterschapsbank en zeven waterschappen werken mee aan het project.

  Burgers kunnen zelf waterkwaliteit meten

  2 reacties

  Natuur en Milieu roept Nederlandse burgers op om mee te helpen om de waterkwaliteit van kleine watertjes als slootjes, vennen, beekjes en plassen in kaart te brengen. De natuurorganisatie stelt 15.000 testkits beschikbaar. De Waterschapsbank en zeven waterschappen werken mee aan het project.

 • Gemeenten en de bouwsector willen dat er met het rijk verregaande afspraken worden gemaakt om forse investeringen te doen. Door anticyclisch te investeren in de bouw van 90.000 woningen per jaar worden de achterstanden ingehaald en kan Nederland sneller uit een crisis komen. Dat pleidooi houdt de Woningbouwalliantie, een samenwerking van gemeenten, marktpartijen uit de bouw, ontwikkelaars en woningcorporaties.

  Bouwinvesteringen moeten crisis verzachten

  3 reacties

  Gemeenten en de bouwsector willen dat er met het rijk verregaande afspraken worden gemaakt om forse investeringen te doen. Door anticyclisch te investeren in de bouw van 90.000 woningen per jaar worden de achterstanden ingehaald en kan Nederland sneller uit een crisis komen. Dat pleidooi houdt de Woningbouwalliantie, een samenwerking van gemeenten, marktpartijen uit de bouw, ontwikkelaars en woningcorporaties.

 • Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) trekt 25 miljoen euro extra uit voor het aanpakken van spooroverwegen. Vijftien miljoen daarvan gaat naar het opheffen of beveiligde van onbewaakte overwegen, zo schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

  Extra geld voor aanpak overwegen

  Reageer

  Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) trekt 25 miljoen euro extra uit voor het aanpakken van spooroverwegen. Vijftien miljoen daarvan gaat naar het opheffen of beveiligde van onbewaakte overwegen, zo schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

 • De 5600 woningen die worden gebouwd op het voormalige vliegkamp Valkenburg kunnen straks deels verwarmd en gekoeld worden door een transportleiding voor drinkwater. Daarnaast krijgen de woningen een circulair afvalwatersysteem waarmee grondstoffen en biogas wordt teruggewonnen.

  Valkenburg wordt test voor circulaire technieken

  Reageer

  De 5600 woningen die worden gebouwd op het voormalige vliegkamp Valkenburg kunnen straks deels verwarmd en gekoeld worden door een transportleiding voor drinkwater. Daarnaast krijgen de woningen een circulair afvalwatersysteem waarmee grondstoffen en biogas wordt teruggewonnen.

 • De gerechtelijke uitspraak over het warmteplan in de Amsterdamse Sluisbuurt bezorgt gemeenten hoofdbrekens. Kunnen we collectieve systemen als warmtenetten verplichten? De Amsterdamse wethouder Marieke van Doorninck gaat in hoger beroep om van de rechter meer duidelijkheid te krijgen over de beweegruimte in de energietransitie.

  ‘Welke ruimte hebben we in onze warmteplannen?’

  Reageer

  De gerechtelijke uitspraak over het warmteplan in de Amsterdamse Sluisbuurt bezorgt gemeenten hoofdbrekens. Kunnen we collectieve systemen als warmtenetten verplichten? De Amsterdamse wethouder Marieke van Doorninck gaat in hoger beroep om van de rechter meer duidelijkheid te krijgen over de beweegruimte in de energietransitie.

 • Met maatregelen als een overbruggingsfonds en een versnelling van grote gebiedsontwikkelingen wil de gemeente Rotterdam, samen met de stedelijke woningcorporaties en marktpartijen, de bouw tijdens en na de coronacrisis aan de gang houden. Het stadbestuur heeft een manifest van de partijen naar de gemeenteraad gestuurd.

  Rotterdamse bouw wil vaart houden

  Reageer

  Met maatregelen als een overbruggingsfonds en een versnelling van grote gebiedsontwikkelingen wil de gemeente Rotterdam, samen met de stedelijke woningcorporaties en marktpartijen, de bouw tijdens en na de coronacrisis aan de gang houden. Het stadbestuur heeft een manifest van de partijen naar de gemeenteraad gestuurd.

 • De ‘verglazing’ van Nederland krijgt ­gestalte. Marktleider KPN wil voor eind volgend jaar een miljoen huishoudens aansluiten op glasvezel. Met de thuiswerkrevolutie twijfelt niemand nog aan de noodzaak. ‘Gemeenten vragen of we niet eerder kunnen starten.’

  Versneld aan de glasvezel

  Reageer

  De ‘verglazing’ van Nederland krijgt ­gestalte. Marktleider KPN wil voor eind volgend jaar een miljoen huishoudens aansluiten op glasvezel. Met de thuiswerkrevolutie twijfelt niemand nog aan de noodzaak. ‘Gemeenten vragen of we niet eerder kunnen starten.’

 • De douches, wastafels en toiletten mogen op 15 juni weer open. Dat blijkt uit navraag van de NOS bij het kabinet. Dat betekent dat veel campings en kampeerterreinen twee weken eerder open kunnen.

  Camping mag sanitair weer openen

  1 reactie

  De douches, wastafels en toiletten mogen op 15 juni weer open. Dat blijkt uit navraag van de NOS bij het kabinet. Dat betekent dat veel campings en kampeerterreinen twee weken eerder open kunnen.

   

 • De treinverbindingen tussen Nederland en Duitsland moeten sneller en beter op elkaar aansluiten. Alleen op die manier zijn reizigers te verleiden om in plaats van het vliegtuig de trein te nemen. Dat schrijven vijf Nederlandse provincies en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen in een brief aan staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) en haar Duitse ambtsgenoot Ferlemann.

  Provincies willen betere treinverbindingen met Duitsland

  1 reactie

  De treinverbindingen tussen Nederland en Duitsland moeten sneller en beter op elkaar aansluiten. Alleen op die manier zijn reizigers te verleiden om in plaats van het vliegtuig de trein te nemen. Dat schrijven vijf Nederlandse provincies en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen in een brief aan staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) en haar Duitse ambtsgenoot Ferlemann. 

 • Het kabinet moet veel ambitieuzere doelen stellen om het stikstofprobleem onder controle te krijgen en natuurgebieden te herstellen. De komende tien jaar moet de uitstoot van stikstof worden gehalveerd, zegt het adviescollege Stikstofproblematiek, onder leiding van oud-minister Johan Remkes, in haar eindrapport.

  Remkes: ‘Natuurherstel moet ambitieuzer’

  8 reacties

  Het kabinet moet veel ambitieuzere doelen stellen om het stikstofprobleem onder controle te krijgen en natuurgebieden te herstellen. De komende tien jaar moet de uitstoot van stikstof worden gehalveerd, zegt het adviescollege Stikstofproblematiek, onder leiding van oud-minister Johan Remkes, in zijn eindrapport.

 • De vier waterschappen in het rivierengebied hebben afspraken gemaakt over het beperken van schade aan het watersysteem door bevers. De waterschappen gaan samen maatregelen nemen om schade te herstellen en er worden preventieve maatregelen genomen.

  Waterschappen pakken beverschade aan

  2 reacties

  De vier waterschappen in het rivierengebied hebben afspraken gemaakt over het beperken van schade aan het watersysteem door bevers. De waterschappen gaan samen maatregelen nemen om schade te herstellen en er worden preventieve maatregelen genomen.

 • De gemeente Amsterdam gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de Amsterdamse bestuursrechter over het warmtenet in de toekomstige Sluisbuurt. De gemeente mag van de rechter bewoners en ontwikkelaars niet verbieden om een alternatieve manier van verwarming te gebruiken, maar volgens de gemeente komt daarmee de betaalbaarheid van een warmtenet in gevaar.

  Amsterdam wil meer duidelijkheid over warmteplannen

  Reageer

  De gemeente Amsterdam gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de Amsterdamse bestuursrechter over het warmtenet in de toekomstige Sluisbuurt. De gemeente mag van de rechter bewoners en ontwikkelaars niet verbieden om een alternatieve manier van verwarming te gebruiken, maar volgens de gemeente komt daarmee de betaalbaarheid van een warmtenet in gevaar.

 • Een team van wetenschappers van de TU Delft is gestart met een onderzoek naar de manieren waarop een historische binnenstad kan worden verduurzaamd. Samen met de gemeenten, bewoners en ondernemers willen ze kijken welke maatregelen het beste ingezet kunnen worden.

  Onderzoek naar CO2-neutrale historische binnenstad

  Reageer

  Een team van wetenschappers van de TU Delft is gestart met een onderzoek naar de manieren waarop een historische binnenstad kan worden verduurzaamd. Samen met de gemeenten, bewoners en ondernemers willen ze kijken welke maatregelen het beste ingezet kunnen worden.

 • Een verbinding tussen de A8 en A9 met een tunnel lijkt definitief van de baan. Volgens de provincie Noord-Holland is het niet mogelijk om de monumentale Stelling van Amsterdam, waarvan een deel vlak na de afrit van de A9 moet worden gepasseerd, voldoende te beschermen. De provincie wil nu wel gaan onderzoeken of een verdiepte ligging mogeijk is.

  Noord-Holland gaat verdiepte variant A8-A9 onderzoeken

  1 reactie

  Een verbinding tussen de A8 en A9 met een tunnel lijkt definitief van de baan. Volgens de provincie Noord-Holland is het niet mogelijk om de monumentale Stelling van Amsterdam, waarvan een deel vlak na de afrit van de A9 moet worden gepasseerd, voldoende te beschermen. De provincie wil nu wel gaan onderzoeken of een verdiepte ligging mogeijk is.

 • De provincie Limburg zet een streep door een spooraansluiting aan de zuidkant van het industriecomplex Chemelot. De kosten voor het project liggen 5 miljoen euro hoger dan de oorspronkelijk beraamde 25 miljoen.

  Limburg stopt spooraansluiting Chemelot

  Reageer

  De provincie Limburg zet een streep door een spooraansluiting aan de zuidkant van het industriecomplex Chemelot. De kosten voor het project liggen 5 miljoen euro hoger dan de oorspronkelijk beraamde 25 miljoen.

 • Het is voor de provincie Gelderland nog te vroeg om over maatregelen tegen busonderneming Keolis te praten, zolang alle feiten over eventuele fraude bij de aanbesteding van de vervoersconcessie niet boven tafel zijn. Voor gedeputeerde Jan van der Meer staat het belang van de reiziger bovenaan, zei hij gisteren in een spoeddebat in de Gelderse Provinciale Staten.

  Gelderland: Te vroeg voor maatregelen Keolis

  Reageer

  Het is voor de provincie Gelderland nog te vroeg om over maatregelen tegen busonderneming Keolis te praten, zolang alle feiten over eventuele fraude bij de aanbesteding van de vervoersconcessie niet boven tafel zijn. Voor gedeputeerde Jan van der Meer staat het belang van de reiziger bovenaan, zei hij gisteren in een spoeddebat in de Gelderse Provinciale Staten.

 • De provincie Overijssel wil bewoners langs het kanaal Almelo-de Haandrik die kampen met schade aan hun woning, toch de helpende hand bieden bij het herstellen van de schade. Uit een rapport van Deltares en TNO bleek eerder deze week dat de schade aan woningen geen verband houdt met het uitbaggeren van het kanaal.

  Schadevergoeding woningen kanaal Twente onderzocht

  1 reactie

  De provincie Overijssel wil bewoners langs het kanaal Almelo-de Haandrik die kampen met schade aan hun woning, toch de helpende hand bieden bij het herstellen van de schade. Uit een rapport van Deltares en TNO bleek eerder deze week dat de schade aan woningen geen verband houdt met het uitbaggeren van het kanaal.

 • Wijs de coronacrisis aan als ‘archief-hotspot’ om alle besluiten, mededelingen en andere gemeentelijke informatie actief te archiveren. Dat adviseert de VNG aan gemeenten. Informatie over de aanpak van de crisis is van grote waarde om te behouden, stelt de gemeentekoepel.

  VNG: Maak van coronacrisis een ‘archief-hotspot’

  Reageer

  Wijs de coronacrisis aan als ‘archief-hotspot’ om alle besluiten, mededelingen en andere gemeentelijke informatie actief te archiveren. Dat adviseert de VNG aan gemeenten. Informatie over de aanpak van de crisis is van grote waarde om te behouden, stelt de gemeentekoepel.

 • Inwoners van de gemeente Krimpenerwaard stoppen vanaf volgende maand hun metalen verpakkingsafval, zoals blik, bij het plasticafval. Een proef met het inzamelen van blik in de glasbak, bleek geen succes.

  Krimpenerwaard stopt blik weer bij plastic

  1 reactie

  Inwoners van de gemeente Krimpenerwaard stoppen vanaf volgende maand hun metalen verpakkingsafval, zoals blik, bij het plasticafval. Een proef met het inzamelen van blik in de glasbak, bleek geen succes.

 • De grote meerderheid van de Nederlanders is zich bewust van de risico’s van klimaatverandering. Maar de steun voor aardgasvrije maatregelen is een stuk geringer, en verschilt tussen bevolkingsgroepen. In de uitrol van de energietransitie moeten overheden daar in hun beleid rekening mee houden.

  SCP: steun aardgasvrij verschilt per bevolkingsgroep

  1 reactie

  De grote meerderheid van de Nederlanders is zich bewust van de risico’s van klimaatverandering. Maar de steun voor aardgasvrije maatregelen is een stuk geringer, en verschilt tussen bevolkingsgroepen. In de uitrol van de energietransitie moeten overheden daar in hun beleid rekening mee houden.

 • Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat publiceert vandaag het jaarlijkse duurzaamheidsverslag. Het ministerie is ver in het terugdringen van de eigen CO2-uitstoot. Volgens projectleider en adviseur duurzaamheid Bart Veuger zijn de lessen van vijf jaar duurzaamheidsbeleid ook toepasbaar door andere overheden.

  'Duurzaamheid moet in de genen'

  1 reactie

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat publiceert vandaag het jaarlijkse duurzaamheidsverslag. Het ministerie is ver in het terugdringen van de eigen CO2-uitstoot. Volgens projectleider en adviseur duurzaamheid Bart Veuger zijn de lessen van vijf jaar duurzaamheidsbeleid ook toepasbaar door andere overheden.

 • De co-financiering van provinciale snelfietspalen heeft niet tot de gewenste afname van het autogebruik geleid. Dat stelt de Algemene Rekenkamer vandaag. Ook op een andere voorbeeld van duurzame mobiliteit, de infrastructuur van laadpalen, heeft de Rekenkamer kritiek.

  Rekenkamer kritisch op snelfietspaden

  4 reacties

  De co-financiering van provinciale snelfietspalen heeft niet tot de gewenste afname van het autogebruik geleid. Dat stelt de Algemene Rekenkamer vandaag. Ook op een andere voorbeeld van duurzame mobiliteit, de infrastructuur van laadpalen, heeft de Rekenkamer kritiek.

 • Gemeenten mogen van minister Ollongren (BZK) in buurten waar ze dat nodig vinden een opkoopbescherming invoeren. Op die manier kunnen ze voorkomen dat betaalbare koopwoningen worden weggekaapt door beleggers om tegen veel geld te verhuren.

  Gemeenten krijgen meer armslag in huurbeleid

  2 reacties

  Gemeenten mogen van minister Ollongren (BZK) in buurten waar ze dat nodig vinden een opkoopbescherming invoeren. Op die manier kunnen ze voorkomen dat betaalbare koopwoningen worden weggekaapt door beleggers om tegen veel geld te verhuren.

 • Het huidige stelsel van het inschatten van risico’s van asbest, en de effectieve verwijdering ervan, werkt niet. Dat concludeert de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB). Volgens bestuurskundige en decaan van de NSOB Paul Frissen moet het stelsel fundamenteel veranderen.

  Rapport: Asbeststelsel moet op de schop

  Reageer

  Het huidige stelsel van het inschatten van risico’s van asbest, en de effectieve verwijdering ervan, werkt niet. Dat concludeert de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB). Volgens bestuurskundige en decaan van de NSOB Paul Frissen moet het stelsel fundamenteel veranderen.

 • Veel winkeliers hebben maatregelen genomen om te voldoen aan de regels van de anderhalve metersamenleving. Maar hoe zit het eigenlijk buiten de winkel, in de winkelstraten en winkelcentra? De Retailagenda, een samenwerking tussen de retailsector en overheden, heeft een handreiking gepubliceerd. ‘Het gaat er vooral om dat samen naar de juiste oplossingen wordt gezocht.’

  Winkelgebieden corona-proof is lokaal maatwerk

  1 reactie

  Veel winkeliers hebben maatregelen genomen om te voldoen aan de regels van de anderhalve metersamenleving. Maar hoe zit het eigenlijk buiten de winkel, in de winkelstraten en winkelcentra? De Retailagenda, een samenwerking tussen de retailsector en overheden, heeft nu een handreiking gepubliceerd. ‘Het gaat er vooral om dat samen naar de juiste oplossingen wordt gezocht.’

 • De coronacrisis heeft verregaande ­gevolgen voor het vastgoedbeleid van gemeenten. Uitstel van huur leidt tot gaten in de begroting. Wellicht is herinrichting nodig van gebouwen. Vier experts spreken zich uit.

  Corona heeft gevolgen voor gemeentelijk vastgoed

  Reageer

  De coronacrisis heeft verregaande ­gevolgen voor het vastgoedbeleid van gemeenten. Uitstel van huur leidt tot gaten in de begroting. Wellicht is herinrichting nodig van gebouwen. Vier experts spreken zich uit.

 • In zes gemeenten nemen een samenwerking van woningcorporaties, met steun van gemeenten en provincies, het sociale woningbezit over van woningcorporatie Vestia. Het gaat in totaal om circa 10.000 huurwoningen.

  Corporaties willen Vestia-bezit overnemen

  Reageer

  In zes gemeenten nemen een samenwerking van woningcorporaties, met steun van gemeenten en provincies, het sociale woningbezit over van woningcorporatie Vestia. Het gaat in totaal om circa 10.000 huurwoningen.

 • De provincie Groningen wil netbeheerder Enexis 33 miljoen euro lenen om investeringen te doen in het energienetwerk. Maar dat is maar een fractie van de 500 miljoen die de netbeheerder nodig zegt te hebben.

  Groningen leent geld uit voor upgrade stroomnet

  1 reactie

  De provincie Groningen wil netbeheerder Enexis 33 miljoen euro lenen om investeringen te doen in het energienetwerk. Maar dat is maar een fractie van de 500 miljoen die de netbeheerder nodig zegt te hebben.

 • Problemen met de verschillende standaarden in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) zijn een grote factor geweest in de vertraging van de invoering van de Omgevingswet. Dat schrijft minister Ollongren aan de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen van de SP-fractie.

  DSO bleef hangen op standaarden

  Reageer

  Problemen met de verschillende standaarden in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) zijn een grote factor geweest in de vertraging van de invoering van de Omgevingswet. Dat schrijft minister Ollongren aan de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen van de SP-fractie.

 • De Groningse gemeente Stadskanaal wil meer controle over eventuele nieuwbouw in de dorpskernen. Terwijl gemeenten in een groot deel van Nederland naarstig zoeken naar nieuwe bouwlocaties, moeten krimpgebieden de bouwinitiatieven indammen.

  Stadskanaal bereidt zich voor op komende krimp

  Reageer

  De Groningse gemeente Stadskanaal wil meer controle over eventuele nieuwbouw in de dorpskernen. Terwijl gemeenten in een groot deel van Nederland naarstig zoeken naar nieuwe bouwlocaties, moeten krimpgebieden de bouwinitiatieven indammen.

 • De gemeente Amsterdam vraagt de hulp van de bevolking in de bestrijding van de Japanse Duizenknoop. Het groeiseizoen van de woekerende plant is weer begonnen, en gemeenten moeten flinke kosten maken om hem te verwijderen uit plantsoenen, perken en tuinen.

  Amsterdam vraagt om duizendknoopspotters

  Reageer

  De gemeente Amsterdam vraagt de hulp van de bevolking in de bestrijding van de Japanse duizendknoop. Het groeiseizoen van de woekerende plant is weer begonnen, en gemeenten moeten flinke kosten maken om hem te verwijderen uit plantsoenen, perken en tuinen.

 • Decentrale overheden willen dat er duidelijke keuzes worden gemaakt over de inzet van groen gas. Omdat de grondstoffen schaars zijn, moet snel duidelijk worden welke toepassingen de hoogste prioriteit hebben. Dat schrijven de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen in een position paper naar aanleiding van plannen voor de inzet van groen gas en waterstof door het kabinet.

  ‘Maak duidelijke keuzes over inzet groen gas’

  Reageer

  Decentrale overheden willen dat er duidelijke keuzes worden gemaakt over de inzet van groen gas. Omdat de grondstoffen schaars zijn, moet snel duidelijk worden welke toepassingen de hoogste prioriteit hebben. Dat schrijven de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen in een position paper naar aanleiding van plannen voor de inzet van groen gas en waterstof door het kabinet.

 • De Nederlandse gemeenten zijn positief over de omvorming van het Infrastructuurfonds naar het Mobiliteitsfonds. Het geeft gemeenten meer ruimte om voor complexe mobiliteitsvraagstukken een lokale of regionale oplossing te kiezen. Dat schrijft de VNG aan de Tweede Kamer.

  VNG blij met Mobiliteitsfonds

  Reageer

  De Nederlandse gemeenten zijn positief over de omvorming van het Infrastructuurfonds naar het Mobiliteitsfonds. Het geeft gemeenten meer ruimte om voor complexe mobiliteitsvraagstukken een lokale of regionale oplossing te kiezen. Dat schrijft de VNG aan de Tweede Kamer.

 • Gemeenten laten een grote kans liggen op het besparen van energie door niet of nauwelijks controleren of bedrijven en instellingen die veel energie gebruiken zich wel houden aan de energiebesparingsplicht. Dat stelt de gezamenlijke rekenkamer van de gemeenten Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Oegstgeest en Voorschoten.

  Gemeenten controleren nauwelijks op energiebesparing

  4 reacties

  Gemeenten laten een grote kans liggen op het besparen van energie door niet of nauwelijks controleren of bedrijven en instellingen die veel energie gebruiken zich wel houden aan de energiebesparingsplicht. Dat stelt de gezamenlijke rekenkamer van de gemeenten Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Oegstgeest en Voorschoten.

 • Door computerservers in de ecomodus te zetten, kan een datacenter flink minder stroomverbruik opleveren. Dat blijkt uit een eerste test bij een datacenter van KPN. Door de computers op de energiezuinige stand te zetten, werd 7 procent minder energie verbruikt.

  Sluimerende servers besparen energie

  Reageer

  Door computerservers in de ecomodus te zetten, kan een datacenter flink minder stroomverbruik opleveren. Dat blijkt uit een eerste test bij een datacenter van KPN. Door de computers op de energiezuinige stand te zetten, werd 7 procent minder energie verbruikt.

 • De Raad van State heeft woensdag de natuurvergunning voor de renovatie en herontwikkeling van een deel van Radio Kootwijk afgewezen. Initiatiefnemer Staatsbosbeheer kan niet aannemelijk maken dat de werkzaamheden geen stikstofverhogende effecten hebben op het heidegebied eromheen.

  Streep door herontwikkeling Radio Kootwijk

  3 reacties

  De Raad van State heeft woensdag de natuurvergunning voor de renovatie en herontwikkeling van een deel van Radio Kootwijk afgewezen. Initiatiefnemer Staatsbosbeheer kan niet aannemelijk maken dat de werkzaamheden geen stikstofverhogende effecten hebben op het heidegebied eromheen.

 • De Nederlandse vlag hangt op overheidsgebouwen komende 4 mei langer halfstok. De vlaggen op de provincie- en gemeentehuizen worden al bij zonsopgang halfstok gehesen en bij zonsondergang gestreken ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers.

  Vlag op 4 mei langer halfstok

  Reageer

  De Nederlandse vlag hangt op overheidsgebouwen komende 4 mei langer halfstok. De vlaggen op de provincie- en gemeentehuizen worden al bij zonsopgang halfstok gehesen en bij zonsondergang gestreken ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers.

 • De provincie Gelderland en de gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen gaan het ontwikkelen van nieuwe bedrijfslocaties weer toestaan. Volgens de overheden is door het verbod genoeg ruimte ontstaan om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken.

  Gelderland stopt met schrappen bedrijventerreinen

  1 reactie

  De provincie Gelderland en de gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen gaan het ontwikkelen van nieuwe bedrijfslocaties weer toestaan. Volgens de overheden is door het verbod genoeg ruimte ontstaan om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken.

 • Het overgrote merendeel van de aanvragen voor de SDE+-subsidies, een steunmaatregel voor duurzame energieopwekking voor het bedrijfsleven, bestaat uit zon-op-dak. Dat maakte minister Wiebes (EZK) bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

  Zon op dak steeds populairder

  Reageer

  Het overgrote merendeel van de aanvragen voor de SDE+-subsidies, een steunmaatregel voor duurzame energieopwekking voor het bedrijfsleven, bestaat uit zon-op-dak. Dat maakte minister Wiebes (EZK) bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

 • Het uitstellen van de deadline voor de regionale energiestrategie (RES) biedt de 30 RES-regio’s de kans om bedrijven die duurzame oplossingen leveren beter te betrekken bij het proces. Dat zegt Olof van der Gaag, directeur van de Nationale Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE).

  'Betrek bedrijven beter bij RES-proces'

  Reageer

  Het uitstellen van de deadline voor de regionale energiestrategie (RES) biedt de 30 RES-regio’s de kans om bedrijven die duurzame oplossingen leveren beter te betrekken bij het proces. Dat zegt Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).

 • De gemeenten in het noordelijk deel van Noord-Holland vinden dat de provincie hen teveel beknot in de bouw van nieuwe woningen. Ze zijn ‘teleurgesteld’ in de Provinciale Omgevingsverordening die Noord-Holland vorige maand in concept publiceerde.

  Gemeenten willen meer bouwruimte van Noord-Holland

  1 reactie

  De gemeenten in het noordelijk deel van Noord-Holland vinden dat de provincie hen teveel beknot in de bouw van nieuwe woningen. Ze zijn ‘teleurgesteld’ in de Provinciale Omgevingsverordening die Noord-Holland vorige maand in concept publiceerde.

 • TenneT verwacht dat met de maatregel voor de noordelijke provincies een extra transportcapaciteit van 500 MW beschikbaar komt. Dat is al op korte termijn: om de maatregel uit te voeren hoeft de beheerder geen fysieke infrastructuur aan te leggen.

  Noordelijk energienet uitgebreid

  Reageer

  Er komt binnenkort meer ruimte voor duurzame energieprojecten in de noordelijke provincies. TenneT, de beheerder van het hoogspanningsnet, mag van de Autoriteit Financiële Markten (ACM) een deel van de capaciteit die nu moet worden gereserveerd voor storingen, gebruiken voor het transport van duurzame energie. Dat is goed nieuws voor gemeenten en energieregio’s. 

 • © Shutterstock

  Corona biedt kansen voor bouwsector

  Reageer

  Om de bouwsector in de coronacrisis aan het werk te houden, proberen decentrale overheden vertraging in ruimtelijke projecten zoveel mogelijk te voorkomen. Bij sommige werkzaamheden wordt zelfs geprobeerd om die eerder uit te voeren.

 • De gemiddelde huurprijs van vrije sector huurwoningen stijgt steeds minder. In veel Nederlandse steden is het huurplafond bereikt. Dat concludeert verhuurplatform Pararius in een analyse van het aanbod in haar eigen bestand.

  Huurstijging vrije sector vlakt af

  Reageer

  De gemiddelde huurprijs van vrije sector huurwoningen stijgt steeds minder. In veel Nederlandse steden is het huurplafond bereikt. Dat concludeert verhuurplatform Pararius in een analyse van het aanbod in haar eigen bestand.

 • De 23 gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) hebben samen een regionaal maatregelenpakket gepresenteerd om de uitstoot van CO2 door het verkeer terug te brengen. Over vijf jaar moet die met 30 procent zijn afgenomen.

  Verkeer regio Rotterdam wordt schoner

  Reageer

  De 23 gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) hebben samen een regionaal maatregelenpakket gepresenteerd om de uitstoot van CO2 door het verkeer terug te brengen. Over vijf jaar moet die met 30 procent zijn afgenomen.

 • Warmtebedrijven en woningcorporaties gaan de warmtevoorziening van 100.000 huurwoningen versneld verduurzamen. De partijen hebben samen het Startmotorkader opgesteld, een wegwijzer voor het aansluiten van woningen op een warmtenet.

  100.000 woningen versneld over op warmtenet

  1 reactie

  Warmtebedrijven en woningcorporaties gaan de warmtevoorziening van 100.000 huurwoningen versneld verduurzamen. De partijen hebben samen het Startmotorkader opgesteld, een wegwijzer voor het aansluiten van woningen op een warmtenet.

 • De provincie Zuid-Holland wil inspreken op de Statenvergadering van de provincie Noord-Holland om haar verbazing te uiten over het besluit van het Noord-Hollandse provinciebestuur om te stoppen met het project Duinpolderweg in de Haarlemmermeer. Dat schrijft ze in een brief aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

  Zuid-Holland wil inspreken bij Staten Noord-Holland

  1 reactie

  De provincie Zuid-Holland wil inspreken op de Statenvergadering van de provincie Noord-Holland om haar verbazing te uiten over het besluit van het Noord-Hollandse provinciebestuur om te stoppen met het project Duinpolderweg in de Haarlemmermeer. Dat schrijft ze in een brief aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

 • Gemeenten en scholen hebben al een flinke slag gemaakt in de verduurzaming van het eigen vastgoed. Een meerderheid van hen verwacht dat de eigen beleidsdoelen rond energie en circulariteit niet worden gehaald.

  Gemeentelijk vastgoed nog te verduurzamen

  Reageer

  Gemeenten en scholen hebben al een flinke slag gemaakt in de verduurzaming van het eigen vastgoed. Een meerderheid van hen verwacht dat de eigen beleidsdoelen rond energie en circulariteit niet worden gehaald.

 • Een groot deel van de Nederlandse gemeenten verwacht dat de coronacrisis zal leiden tot faillissementen van detailhandel en horeca in de gemeentelijke centra. Dat blijkt uit een enquete van Stec Groep onder 80 gemeenten.

  Gemeenten vrezen voor faillissementen winkeliers

  3 reacties

  Een groot deel van de Nederlandse gemeenten verwacht dat de coronacrisis zal leiden tot faillissementen van detailhandel en horeca in de gemeentelijke centra. Dat blijkt uit een enquete van Stec Groep onder 80 gemeenten.

 • Energiebedrijf Vattenfall mag de gascentrale in Diemen ombouwen tot biomassacentrale. De provincie Noord-Holland heeft het bedrijf daarvoor een natuurvergunning gegeven. Volgens de provincie wordt de uitstoot van het nieuwe complex straks lager dan van het complex dat er nu staat.

  Biomassacentrale Diemen krijgt toestemming

  3 reacties

  Energiebedrijf Vattenfall mag de gascentrale in Diemen ombouwen tot biomassacentrale. De provincie Noord-Holland heeft het bedrijf daarvoor een natuurvergunning gegeven. Volgens de provincie wordt de uitstoot van het nieuwe complex straks lager dan van het complex dat er nu staat.

 • De provincie Zuid-Holland zet een streep door de plannen van de gemeente Alphen aan den Rijn om te bouwen in de polder aan de noord- en westzijde van Alphen. De gemeente heeft nog ruimte genoeg om binnenstedelijk te bouwen, stelt de provincie.

  Alphen mag niet bouwen in Groene Hart

  1 reactie

  De provincie Zuid-Holland zet een streep door de plannen van de gemeente Alphen aan den Rijn om te bouwen in de polder aan de noord- en westzijde van Alphen. De gemeente heeft nog ruimte genoeg om binnenstedelijk te bouwen, stelt de provincie.

 • Veel gemeenten zetten de controles en onderhoud van leidingwatersystemen in gemeentelijk vastgoed tijdelijk stil vanwege de coronacrisis. Maar de adviseurs en onderhoudsbedrijven maken zich zorgen: door sluiting liggen watersystemen maandenland stil en kan legionella de kop opsteken.

  Gemeenten zetten legionella-onderhoud op laag pitje

  Reageer

  Veel gemeenten zetten de controles en onderhoud van leidingwatersystemen in gemeentelijk vastgoed tijdelijk stil vanwege de coronacrisis. Maar de adviseurs en onderhoudsbedrijven maken zich zorgen: door sluiting liggen watersystemen maandenland stil en kan legionella de kop opsteken.

 • Om de energietransitie gestalte te geven, hebben RES-regio’s, gemeenten, provincies en waterschappen veel informatie nodig. Waar halen ze die vandaan? In VIVET werken vijf overheidsorganisaties samen om data voor decentrale overheden te bundelen.

  Houvast in oceaan van energiedata

  Reageer

  Om de energietransitie gestalte te geven, hebben RES-regio’s, gemeenten, provincies en waterschappen veel informatie nodig. Waar halen ze die vandaan? In VIVET werken vijf overheidsorganisaties samen om data voor decentrale overheden te bundelen. 

 • ‘Een verstandig besluit’, noemen gemeenten en provincies de beslissing van minister Van Veldhoven om de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet uit te stellen. ‘We moesten voor de coronacrisis alle zeilen al bijzetten om die datum van 1 januari 2021 te halen. In deze tijd is het goed om langer de tijd te nemen.’

  G40: Uitstel Omgevingswet is geen afstel

  1 reactie

  ‘Een verstandig besluit’, noemen gemeenten en provincies de beslissing van minister Van Veldhoven om de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet uit te stellen. ‘We moesten voor de coronacrisis alle zeilen al bijzetten om die datum van 1 januari 2021 te halen. In deze tijd is het goed om langer de tijd te nemen.’

 • De 12 provincies hebben vandaag afspraken gemaakt over de aankoop van emissierechten voor stikstof. In het Interprovinciaal overleg (IPO) wordt de koop van emissierechten buiten de eigen provincie afgekeurd. Daarmee lijkt een ruzie tussen Noord-Brabant en andere provincies gesust.

  Provincies sluiten rijen over aankoop stikstofrechten

  Reageer

  De 12 provincies hebben vandaag afspraken gemaakt over de aankoop van emissierechten voor stikstof. In het Interprovinciaal overleg (IPO) wordt de koop van emissierechten buiten de eigen provincie afgekeurd. Daarmee lijkt een ruzie tussen Noord-Brabant en andere provincies gesust. 

 • De polder Rijnenburg is niet de meest voor de hand liggende plek om woningen te bouwen. Dat zegt het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Bij een dijkdoorbraak langs de Lek of Hollandse IJssel kan de diepe polder vol water lopen.

  Waterschap waarschuwt voor lage put Rijnenburg

  2 reacties

  De Utrechtse polder Rijnenburg is niet de meest voor de hand liggende plek om woningen te bouwen. Dat zegt het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Bij een dijkdoorbraak langs de Lek of Hollandse IJssel kan de diepe polder vol water lopen.

 • Als gemeenten niet meer investeren in digitalisering van planvorming en vergunningverlening, dan valt de woningbouw nog verder stil. De NVB, brancheorganisatie voor bouwers en ontwikkelaars, vragen minister Van Veldhoven daarom gemeenten meer financiële middelen te geven.

  ‘Geef gemeenten geld voor corona-digitalisering’

  2 reacties

  Als gemeenten niet meer investeren in digitalisering van planvorming en vergunningverlening, dan valt de woningbouw nog verder stil. De NVB, brancheorganisatie voor bouwers en ontwikkelaars, vragen minister Van Veldhoven daarom gemeenten meer financiële middelen te geven.

 • Het is nog niet duidelijk of er een uitstel komt voor gemeenten, provincies en waterschappen in de RES-regio’s voor het inleveren van de concept-versie van de regionale energiestrategie. De betrokken partijen, waaronder de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen, overleggen nog of de datum van 1 juni dit jaar kan worden vastgehouden.

  Uitstel concept-RES nog onduidelijk

  Reageer

  Het is nog niet duidelijk of er een uitstel komt voor gemeenten, provincies en waterschappen in de RES-regio’s voor het inleveren van de concept-versie van de regionale energiestrategie. De betrokken partijen, waaronder de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen, overleggen nog of de datum van 1 juni dit jaar kan worden vastgehouden.

 • Regio’s moeten zich bij het opstellen van de regionale energiestrategie (RES) niet te rijk rekenen met hun doelstellingen voor windenergie. In sommige concept- RESsen wordt gerekend met ouderwetse en te kleine windturbines, die verhoudingsgewijs veel minder opbrengen. Dat zegt de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA), de branchevereniging van de windsector.

  ‘Verkijk je niet op opbrengst kleine windturbine’

  Reageer

  Regio’s moeten zich bij het opstellen van de regionale energiestrategie (RES) niet te rijk rekenen met hun doelstellingen voor windenergie. In sommige concept- RESsen wordt gerekend met ouderwetse en te kleine windturbines, die verhoudingsgewijs veel minder opbrengen. Dat zegt de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA), de branchevereniging van de windsector.

 • Er komt geen versobering van het Zuidasdok, het grote infrastructurele project in Amsterdam-Zuid. Volgens minister Cora van Nieuwenhuizen (I&W) wordt het project tussen de 700 miljoen en 1 miljard euro duurder. Dat schrijft ze aan de Tweede Kamer en de Amsterdamse gemeenteraad.

  Zuidasdok wordt fors duurder

  3 reacties

  Er komt geen versobering van het Zuidasdok, het grote infrastructurele project in Amsterdam-Zuid. Volgens minister Cora van Nieuwenhuizen (I&W) wordt het project tussen de 700 miljoen en 1 miljard euro duurder. Dat schrijft ze aan de Tweede Kamer en de Amsterdamse gemeenteraad.

 • Gelderland reserveert 30 miljoen euro om de woningbouw op 50 locaties in de provincie te versnellen. Met het geld moeten plannen die nu stilliggen worden ‘losgetrokken’. De maatregel moet de komende 5 jaar 45.000 nieuwe woningen opleveren.

  Gelderland versnelt bouw 45.000 woningen

  1 reactie

  Gelderland reserveert 30 miljoen euro om de woningbouw op 50 locaties in de provincie te versnellen. Met het geld moeten plannen die nu stilliggen worden ‘losgetrokken’. De maatregel moet de komende 5 jaar 45.000 nieuwe woningen opleveren.

 • De harde concurrentiestrijd tussen aanleggers van glasvezelnetwerken lijkt zich door te zetten. Telecombedrijf E-Fiber kondigt aan dat ze afziet van het aanleggen van een glasvezelnetwerk in de gemeente Amstelveen. De beslissing werd genomen nadat de gemeente weigerde om een samenwerkingsovereenkomst te sluiten en omdat concurrent KPN onlangs bekendmaakte om ook in de gemeente glasvezel aan te leggen.

  Nog geen einde aan glasvezeloorlog

  4 reacties

  De harde concurrentiestrijd tussen aanleggers van glasvezelnetwerken lijkt zich door te zetten. Telecombedrijf E-Fiber kondigt aan dat ze afziet van het aanleggen van een glasvezelnetwerk in de gemeente Amstelveen. De beslissing werd genomen nadat de gemeente weigerde om een samenwerkingsovereenkomst te sluiten en omdat concurrent KPN onlangs bekendmaakte om ook in de gemeente glasvezel aan te leggen.

 • Overheden en de bouwsector maken zich zorgen over het vastlopen of vertragen van bouwprojecten door het uitstellen van besluitvorming vanwege corona. Ze hopen dat met noodwetgeving de inspraak over en goedkeuring van bouwprojecten digitaal door kan gaan.

  Bouwsector vreest vertraging besluitvorming

  Reageer

  Overheden en de bouwsector maken zich zorgen over het vastlopen of vertragen van bouwprojecten door het uitstellen van besluitvorming vanwege corona. Ze hopen dat met noodwetgeving de inspraak over en goedkeuring van bouwprojecten digitaal door kan gaan.

 • De provincie Zuid-Holland gaat samenwerken met Rijkswaterstaat om zes beweegbare bruggen in de provincie te vervangen door ze gezamenlijk aan te besteden. Ook de gemeente Amsterdam heeft interesse om bij het project aan te haken.

  Overheden gaan samen bruggen aanbesteden

  1 reactie

  De provincie Noord-Holland gaat samenwerken met Rijkswaterstaat om zes beweegbare bruggen in de provincie te vervangen door ze gezamenlijk aan te besteden. Ook de gemeente Amsterdam heeft interesse om bij het project aan te haken.  

 • Elke gemeente moet uiterlijk eind 2021 aangeven hoe de woningvoorraad en bedrijven worden verwarmd als het aardgas stopt. Hoe pakken ze de Transitievisie Warmte aan? Binnenlands Bestuur volgt de komende twee jaar het proces in de Overijsselse gemeente Ommen.

  Energietransitie als spel in Ommen

  Reageer

  Elke gemeente moet uiterlijk eind 2021 aangeven hoe de woningvoorraad en bedrijven worden verwarmd als het aardgas stopt. Hoe pakken ze de Transitievisie Warmte aan? Binnenlands Bestuur volgt de komende twee jaar het proces in de Overijsselse gemeente Ommen.

 • West Maas en Waal wil eventueel naar de rechter stappen als het storten van granuliet uit wegenbouw in zandwinningsplas Over de Maas niet stopt. De gemeente vreest dat onderzoek door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zo lang gaat duren, dat de plas al is volgestort als het onderzoek klaar is.

  Gemeente wil granulietstort stoppen

  Reageer

  West Maas en Waal wil eventueel naar de rechter stappen als het storten van granuliet uit wegenbouw in zandwinningsplas Over de Maas niet stopt. De gemeente vreest dat onderzoek door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zo lang gaat duren, dat de plas al is volgestort als het onderzoek klaar is.

 • De gemeente Utrecht neemt per direct maatregelen tegen speculatie met nieuwbouwwoningen. Nieuwe woningen die worden gebouwd op gemeentegrond, moeten voortaan worden bewoond door de koper. Met de maatregelen moet het voor woningzoekenden makkelijker worden om een betaalbare woning te vinden.

  Utrecht neemt maatregelen tegen speculanten

  Reageer

  De gemeente Utrecht neemt per direct maatregelen tegen speculatie met nieuwbouwwoningen. Nieuwe woningen die worden gebouwd op gemeentegrond, moeten voortaan worden bewoond door de koper. Met de maatregelen moet het voor woningzoekenden makkelijker worden om een betaalbare woning te vinden.

 • De rijksoverheid moet meer regie nemen in de energietransitie, gemeenten meer stimuleren en faciliteren en het voor warmtebedrijven makkelijker maken om mensen aan te sluiten op warmtenetten. Dat is een van de aanbevelingen die de stedelijke woningcorporaties, verenigd in De Vernieuwde Stad, doen in een nieuw manifest.

  Corporaties pleiten voor grotere rol rijk in verduurzaming

  Reageer

  De rijksoverheid moet meer regie nemen in de energietransitie,  gemeenten meer stimuleren en faciliteren en het voor warmtebedrijven makkelijker maken om mensen aan te sluiten op warmtenetten. Dat is een van de aanbevelingen die de stedelijke woningcorporaties, verenigd in De Vernieuwde Stad, doen in een nieuw manifest.

 • Het stoken van biomassa uit hout en houtresten is veel klimaatvriendelijker dan aardgas. Als de hele keten van het winnen van de grondstof tot de levering van warmte in huis of industrie wordt bekeken, dan is biomassa 70% tot 90% klimaatvriendelijker. Dat blijkt uit een onderzoek van Royal HaskoningDHV.

  Sector: ‘Biomassa blijft belangrijk voor energietransitie’

  5 reacties

  Het stoken van biomassa uit hout en houtresten is veel klimaatvriendelijker dan aardgas. Als de hele keten van het winnen van de grondstof tot de levering van warmte in huis of industrie wordt bekeken, dan is biomassa 70 tot 90 procent klimaatvriendelijker. Dat blijkt uit een onderzoek van Royal HaskoningDHV.

 • De provincie Noord-Holland vertraagt de bouw van woningen onnodig door vast te houden aan de eis om de benodigde woningen binnenstedelijk te bouwen. De Neprom, koepel van projectontwikkelaars, heeft daarover een boze brief geschreven aan het provinciebestuur.

  ‘Woonagenda Noord-Holland is hindernisbaan’

  3 reacties

  De provincie Noord-Holland vertraagt de bouw van woningen onnodig door vast te houden aan de eis om de benodigde woningen binnenstedelijk te bouwen. De Neprom, koepel van projectontwikkelaars, heeft daarover een boze brief geschreven aan het provinciebestuur.

 • Naast Gelderland zijn ook andere provincies geen voorstander meer van biomassacentrales. Dat blijkt uit een inventarisatie van BNR. Vanuit inwoners komt steeds meer weerstand tegen het verbranden van hout of houtresten en de uitstoot van fijnstof van de centrales.

  Provincies leggen biomassa aan banden

  Reageer

  Naast Gelderland zijn ook andere provincies geen voorstander meer van biomassacentrales. Dat blijkt uit een inventarisatie van BNR. Vanuit inwoners komt steeds meer weerstand tegen het verbranden van hout of houtresten en de uitstoot van fijnstof van de centrales.

 • Het kabinet gaat de reactie van overheidsdiensten op het recente veiligheidslek van softwaresysteem Citrix evalueren. Dat zegt minister Grapperhaus (Justitie) in een reactie op kamervragen van het CDA.

  Minister gaat reactie Citrix-lek evalueren

  Reageer

  Het kabinet gaat de reactie van overheidsdiensten op het recente veiligheidslek van softwaresysteem Citrix evalueren. Dat zegt minister Grapperhaus (Justitie) in een reactie op kamervragen van het CDA.

 • Gemeenten kunnen vanaf volgende week 15.000 euro subsidie krijgen voor een wifi-hotspot in openbare ruimtes als gemeentehuizen, bibliotheken, parken en musea. Met de subsidie wil de Europese Unie in totaal 8.000 gemeenten van openbare wifi voorzien.

  Europees geld voor Wifi-hotspots

  Reageer

  Gemeenten kunnen vanaf volgende week 15.000 euro subsidie krijgen voor een wifi-hotspot in openbare ruimtes als gemeentehuizen, bibliotheken, parken en musea. Met de subsidie wil de Europese Unie in totaal 8.000 gemeenten van openbare wifi voorzien.

 • De kans dat de polder Rijnenburg bij Utrecht gebruikt gaat worden voor woningbouw, lijkt steeds kleiner te worden. Een plan van de lokale VVD kreeg donderdag geen steun in de Utrechtse gemeenteraad. Het gemeentebestuur wil de polder gebruiken voor windmolens en zonneweides.

  Woningbouw Rijnenburg steeds verder weg

  2 reacties

  De kans dat de polder Rijnenburg bij Utrecht gebruikt gaat worden voor woningbouw, lijkt steeds kleiner te worden. Een plan van de lokale VVD kreeg donderdag geen steun in de Utrechtse gemeenteraad. Het gemeentebestuur wil de polder gebruiken voor windmolens en zonneweides.

 • Als het om het coronavirus gaat, blijft de crisisaanpak voor de bevolking nog beperkt tot mededelingen van het ministerie, het rivm en de gezondheidsdiensten. Maar een grote uitbraak kan grote maatschappelijke en economische gevolgen hebben. Moeten regionale bestuurders, zoals de veiligheidsregio’s, zich niet meer laten zien?

  ‘Tijd voor generalisten in coronacrisis’

  7 reacties

  Als het om het coronavirus gaat, blijft de crisisaanpak voor de bevolking nog beperkt tot mededelingen van het ministerie van VWS, het rivm en de gezondheidsdiensten. Maar een grote uitbraak kan grote maatschappelijke en economische gevolgen hebben. Moeten regionale bestuurders, zoals de veiligheidsregio’s, zich niet meer laten zien?

 • Een onafhankelijke commissie gaat de komende maanden onderzoek doen naar de totstandkoming van het bestuur van waterschappen, en de rol van de zogenaamde ‘geborgde zetels’ daarin. Voor de zomer moet de commissie met een advies komen.

  Adviescommissie onderzoekt geborgde zetels

  1 reactie

  Een onafhankelijke commissie gaat de komende maanden onderzoek doen naar de totstandkoming van het bestuur van waterschappen, en de rol van de zogenaamde ‘geborgde zetels’ daarin. Voor de zomer moet de commissie met een advies komen.

 • De gemeente Hof van Twente komt in het jaarlijkse Beste Werkgeversonderzoek van adviesbureau Effectory als beste decentrale overheidsorganisatie uit de bus. In de categorie Beste Overheid viel ook het Centraal Planbureau in de prijzen.

  Hof van Twente beste werkgever

  1 reactie

  De gemeente Hof van Twente komt in het jaarlijkse Beste Werkgeversonderzoek van adviesbureau Effectory als beste decentrale overheidsorganisatie uit de bus. In de categorie Beste Overheid viel ook het Centraal Planbureau in de prijzen.

 • De komende tien jaar zijn 20 tot 30 procent minder laadpunten voor elektrische auto’s nodig dan het aantal dat is afgesproken in het klimaatakkoord. Dat stelt onderzoeker Rick Wolbertus van de Hogeschool van Amsterdam, die vandaag promoveert op een onderzoek naar het laadgedrag van elektrische rijders.

  Nederland heeft minder laadpalen nodig

  6 reacties

  De komende tien jaar zijn 20 tot 30 procent minder laadpunten voor elektrische auto’s nodig dan het aantal dat is afgesproken in het klimaatakkoord.  Dat stelt onderzoeker Rick Wolbertus van de Hogeschool van Amsterdam, die vandaag promoveert op een onderzoek naar het laadgedrag van elektrische rijders.

 • De gemeente Amsterdam start een test met het gebruik va computeralgoritmes voor het opsporen van woonfraude en illegale vakantieverhuur. De gemeente verzekert dat er ook op de privacy gelet zal worden.

  Algoritmes moeten Amsterdamse woonfraude opsporen

  1 reactie

  De gemeente Amsterdam start een test met het gebruik van computeralgoritmes voor het opsporen van woonfraude en illegale vakantieverhuur. De gemeente verzekert dat er ook op de privacy gelet zal worden.

 • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zal geen handtekening zetten onder de samenwerkingsverklaring voor een versnelde sanering van asbestdaken. Gemeenten, maar ook woningeigenaren en woningcorporaties willen dat er eerst betere afspraken worden gemaakt. Dat maakte de gemeentekoepel deze week bekend.

  VNG ziet niets in asbestaanpak minister

  3 reacties

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zal geen handtekening zetten onder de samenwerkingsverklaring voor een versnelde sanering van asbestdaken. Gemeenten, maar ook woningeigenaren en woningcorporaties willen dat er eerst betere afspraken worden gemaakt. Dat maakte de gemeentekoepel deze week bekend.

 • De provincie Gelderland gaat een Utrechts project overnemen om fietsers met een speciaal kastje de luchtkwaliteit en de kwaliteit van de weg te laten meten. Gelderland coördineert de uitrol van het project in de regio Food Valley, waar ook een aantal Utrechtse gemeenten onder vallen.

  Utrechtse snuffelfiets ook in Gelderland

  1 reactie

  De provincie Gelderland gaat een Utrechts project overnemen om fietsers met een speciaal kastje de luchtkwaliteit en de kwaliteit van de weg te laten meten. Gelderland coördineert de uitrol van het project in de regio Food Valley, waar ook een aantal Utrechtse gemeenten onder vallen.

 • © Shutterstock

  Eén regio voor op schema RES-plan

  1 reactie

  De dertig regio’s die een regionale energiestrategie (RES) moeten maken, moeten nog een hoop doen voordat ze op 1 juni een concept kunnen presenteren. Veel regio’s ontbreekt het aan capaciteit. Tijdsdruk en een krappe deadline zijn een belangrijke zorg. 

 • Megagrote distributiecentra schieten als paddenstoelen uit de grond langs de snelwegen in Brabant, Zuid-Holland, Limburg en Gelderland. De weerstand tegen de ‘verdozing’ van het landschap neemt toe. Maar ze hebben ook voordelen, zoals minder transportbewegingen.

  De xxl-distributiecentra rukken op

  5 reacties

  Megagrote distributiecentra schieten als paddenstoelen uit de grond langs de snelwegen in Brabant, Zuid-Holland, Limburg en Gelderland. De weerstand tegen de ‘verdozing’ van het landschap neemt toe. Maar ze hebben ook voordelen, zoals minder transportbewegingen.

 • Het gaat om wijken in Alphen aan den Rijn, Den Haag, Gorinchem, Kaag en Braassem, Katwijk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam en Zoeterwoude. De gemeenten kiezen voor een gezamenlijke aanpak, omdat ze daarmee een grotere kans maken op een subsidie uit het Elena-fonds van de Europese Investeringsbank (EIB).

  Zuid-Holland hengelt naar Europees geld

  1 reactie

  Negen gemeenten in Zuid-Holland dienen gezamenlijk een aanvraag in voor Europees geld voor het aardgasvrij maken van in totaal tien wijken. Samen wordt minstens 60 miljoen euro geïnvesteerd in het project. 

 • De gemeente Amsterdam gaat meer maatregelen nemen om de effecten van de klimaatverandering, zoals lange periodes van hitte en droogte en hevige regenval, tegen te gaan. Samen met de waterschappen in de regio hebben ze een Strategie Klimaatadaptie opgesteld.

  Amsterdam wapent zich tegen hittestress

  1 reactie

  De gemeente Amsterdam gaat meer maatregelen nemen om de effecten van de klimaatverandering, zoals lange periodes van hitte en droogte en hevige regenval, tegen te gaan. Samen met de waterschappen in de regio hebben ze een Strategie Klimaatadaptie opgesteld.

 • Het kabinet richt een natuurbank op die het herstel en verbeteren van bestaande natuurgebieden moet bekostigen. Minister Carola Schouten (LNV) wil daar 250 miljoen euro in steken. Dat schrijft ze woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

  Minister steekt 250 miljoen in natuurbank

  5 reacties

  Het kabinet richt een natuurbank op die het herstel en verbeteren van bestaande natuurgebieden moet bekostigen. Minister Carola Schouten (LNV) wil daar 250 miljoen euro in steken. Dat schrijft ze woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

 • De helft van de woningcorporaties verwacht de komende vijf jaar tijdelijke woningen te bouwen voor spoedzoekers en jongeren. Maar de financiële haalbaarheid van dergelijke projecten is vaak een knelpunt. Dat komt vooral door de hoge grondprijzen die gemeenten vragen, zeggen de corporaties.

  Grond moet goedkoper voor tijdelijke woningen

  2 reacties

  De helft van de woningcorporaties verwacht de komende vijf jaar tijdelijke woningen te bouwen voor spoedzoekers en jongeren. Maar de financiële haalbaarheid van dergelijke projecten is vaak een knelpunt. Dat komt vooral door de hoge grondprijzen die gemeenten vragen, zeggen de corporaties.

 • De wegenbouw heeft nog altijd last van de restricties in het verplaatsen van grond door de PFAS-normen. De nieuwe, minder strenge norm biedt wel enige verlichting, maar de effecten van de eerdere stilval van het grondverzet, dreunen nog steeds na in de sector.

  Bouw heeft nog steeds last van PFAS

  2 reacties

  De wegenbouw heeft nog altijd last van de restricties in het verplaatsen van grond door de PFAS-normen. De nieuwe, minder strenge norm biedt wel enige verlichting, maar de effecten van de eerdere stilval van het grondverzet, dreunen nog steeds na in de sector.

 • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat strenger toezien op artificiële intelligentie (IE) en algoritmes die gebruik maken van persoonsgegevens. Dat zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. Maandag wordt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek gehouden over het wettelijk kader en toezicht van dit soort systemen.

  Waakhond gaat toezien op algoritmes

  1 reactie

  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat strenger toezien op artificiële intelligentie (IE) en algoritmes die gebruik maken van persoonsgegevens. Dat zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. Maandag wordt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek gehouden over het wettelijk kader en toezicht van dit soort systemen.

 • De grote bouwbedrijven BAM en Heijmans mogen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) hun asfaltcentrales in een gemeenschappelijke onderneming onderbrengen. Volgens de mededingingswaakhond is er geen gevaar dat de fusie de markt zal verstoren.

  Bouwbedrijven mogen asfaltcentrales samenvoegen

  Reageer

  De grote bouwbedrijven BAM en Heijmans mogen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) hun asfaltcentrales in een gemeenschappelijke onderneming onderbrengen. Volgens de mededingingswaakhond is er geen gevaar dat de fusie de markt zal verstoren.

 • Twee op de drie bouwprojecten die vorig jaar stil kwamen te liggen door de scherpe normen in de PFAS-regelgeving, zijn weer op gang gekomen. Dat blijkt uit een rondgang van de VNG langs gemeenten. De gemeentekoepel vindt wel dat gemeenten en bedrijven zo snel mogelijk duidelijkheid moeten krijgen over een definitieve PFAS-norm.

  Gemeenten vragen om definitieve norm PFAS

  2 reacties

  Twee op de drie bouwprojecten die vorig jaar stil kwamen te liggen door de scherpe normen in de PFAS-regelgeving, zijn weer op gang gekomen. Dat blijkt uit een rondgang van de VNG langs gemeenten. De gemeentekoepel vindt wel dat gemeenten en bedrijven zo snel mogelijk duidelijkheid moeten krijgen over een definitieve PFAS-norm.

 • Er zit nog steeds groei in de realisatie van mega-distributiecentra. 2019 was opnieuw een topjaar: meer dan 19 XXL-dc’s, met elk een oppervlakte van meer dan 40.000 m2, openden hun deuren. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureau Buck Consultants International (BCI).

  'Nog geen eind aan hausse XXL-distributiecentra'

  2 reacties

  Er zit nog steeds groei in de realisatie van mega-distributiecentra. 2019 was opnieuw een topjaar: meer dan 19 XXL-dc’s, met elk een oppervlakte van meer dan 40.000 m2, openden hun deuren. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureau Buck Consultants International (BCI).

 • De Eerste Kamer heeft dinsdagavond ingestemd met de invoeringswet Omgevingswet. Hiermee is, na een paar vertragingen van de besluitvorming, een belangrijke stap genomen om de nieuwe wet volgend jaar in te voeren.

  Eerste Kamer stemt voor Omgevingswet

  2 reacties

  De Eerste Kamer heeft dinsdagavond ingestemd met de invoeringswet Omgevingswet. Hiermee is, na een paar vertragingen van de besluitvorming, een belangrijke stap genomen om de nieuwe wet volgend jaar in te voeren.

 • Telecombedrijf KPN heeft bewust de plannen van gemeenten en concurrenten om glasvezel tot de voordeur (fibre to the home) aan te leggen gefrustreerd met plotselinge acties, zoals het aankondigen van een eigen glasvezelnet. Dat zou blijken uit een intern memo van KPN waar dagblad Trouw de hand op wist te leggen.

  'KPN frustreerde bewust aanleg glasvezel'

  6 reacties

  Telecombedrijf KPN heeft bewust de plannen van gemeenten en concurrenten om glasvezel tot de voordeur (fibre to the home) aan te leggen gefrustreerd met plotselinge acties, zoals het aankondigen van een eigen glasvezelnet. Dat zou blijken uit een intern memo van KPN waar dagblad Trouw de hand op wist te leggen.

 • Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vraagt provincies en vervoersregio’s om een lijst in te dienen van locaties voor nieuwe fietsenstallingen bij treinstations. Volgens de VNG mag het rijk echter wel wat dieper in de buidel tasten.

  Rijk vraagt om plannen fietsenstallingen

  Reageer

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vraagt provincies en vervoersregio’s om een lijst in te dienen van locaties voor nieuwe fietsenstallingen bij treinstations. Volgens de VNG mag het rijk echter wel wat dieper in de buidel tasten.

 • De Nederlandse provincies scharen zich achter de maatregelen die minister Schouten (Landbouw) afgelopen vrijdag aankondigde om de neerslag van stikstof terug te dringen. Maar volgens het Interprovinciaal overleg (IPO) zijn het nog maar de eerste stappen om het probleem aan te pakken.

  Provincies steunen stikstofmaatregelen minister

  2 reacties

  De Nederlandse provincies scharen zich achter de maatregelen die minister Schouten (Landbouw) afgelopen vrijdag aankondigde om de neerslag van stikstof terug te dringen. Maar volgens het Interprovinciaal overleg (IPO) zijn het nog maar de eerste stappen om het probleem aan te pakken.

 • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in 2019 27% meer meldingen ontvangen van overheden en bestuursorganen dan in 2018. Gemeenten nemen een derde van de meldingen voor hun rekening. Dat meldt de AP in haar jaarcijfers over de meldplicht datalekken. Geen enkele overheid heeft een datalek gemeld als gevolg van ransomware.

  Gemeenten melden vaker datalekken

  Reageer

  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in 2019 27% meer meldingen ontvangen van overheden en bestuursorganen dan in 2018. Gemeenten nemen een derde van de meldingen voor hun rekening. Dat meldt de AP in haar jaarcijfers over de meldplicht datalekken. Geen enkele overheid heeft een datalek gemeld als gevolg van ransomware.

 • De gemeente Katwijk zegt dat ze zo snel mogelijk woningen wil bouwen op het voormalige vliegkamp Valkenburg. Maar volgens wethouder Gerard Mostert wil het Rijksvastgoedbedrijf vasthouden aan de realisatie van dure woningen, terwijl de gemeente meer behoefte heeft aan woningen voor middeninkomens.

  Katwijk: rijk frustreert woningbouw Valkenburg

  3 reacties

  De gemeente Katwijk zegt dat ze zo snel mogelijk woningen wil bouwen op het voormalige vliegkamp Valkenburg. Maar volgens wethouder Gerard Mostert wil het Rijksvastgoedbedrijf vasthouden aan de realisatie van dure woningen, terwijl de gemeente meer behoefte heeft aan woningen voor middeninkomens.

 • Het Nederlandse bosareaal wordt met 37.000 hectare vergroot, zo'n 10% van het totale Nederlandse bos. Dat streven het rijk en de provincies na, zo staat in een brief van minister Schouten (LNV) aan de Tweede Kamer. Ook moeten er meer bomen in woonwijken komen, en moet bomenkap altijd gecompenseerd worden met nieuwe aanplant.

  Provincies willen 10 procent bos erbij

  Reageer

  Het Nederlandse bosareaal wordt met 37.000 hectare vergroot, zo'n 10 procent van het totale Nederlandse bos. Dat streven het rijk en de provincies na, zo staat in een brief van minister Schouten (LNV) aan de Tweede Kamer. Ook moeten er meer bomen in woonwijken komen, en moet bomenkap altijd gecompenseerd worden met nieuwe aanplant.

 • Veel gemeenten klagen over de lage budgetten die uit de brede doeluitkering (BDU) voor verkeer- en vervoerstaken vanuit de provincies worden uitgekeerd. Dit schrijft de VNG in een brief aan de Tweede Kamerfracties. Volgens de gemeentekoepel nemen de vervoersregio’s een grote hap uit het beschikbare budget.

  Gemeenten kritisch over opdrogen verkeersgelden

  1 reactie

  Veel gemeenten klagen over de lage budgetten die uit de brede doeluitkering (BDU) voor verkeer- en vervoerstaken vanuit de provincies worden uitgekeerd. Dit schrijft de VNG in een brief aan de Tweede Kamerfracties. Volgens de gemeentekoepel nemen de vervoersregio’s een grote hap uit het beschikbare budget.

 • Met de bouw van nieuwe woningen voor middeninkomens, het toewijzen van huurwoningen aan beroepsgroepen als leraren en zorgverleners en regels voor de huurverhoging van bestaande bouw wil het Amsterdamse stadsbestuur meer grip krijgen op de eigen woningmarkt. Daarover maakt ze afspraken met beleggers en projectontwikkelaars

  Amsterdam maakt afspraken over bouw middenhuur

  2 reacties

  Met de bouw van nieuwe woningen voor middeninkomens, het toewijzen van huurwoningen aan beroepsgroepen als leraren en zorgverleners en regels voor de huurverhoging van bestaande bouw wil het Amsterdamse stadsbestuur meer grip krijgen op de eigen woningmarkt. Daarover maakt ze afspraken met beleggers en projectontwikkelaars

 • Pensioenfonds ABP wil over vijf jaar de CO2-uistoot van de beleggingen met 40% reduceren ten opzichte van 2015. Ook wordt 15 miljard euro geïnvesteerd in duurzame en betaalbare energie, en 20% van het vermogen geïnvesteerd in de duurzame ontwikkelingsdoeken van de VN. Het ABP blijft nog wel beleggen in vervuilende energievormen als teerzand en kolenmijnen, maar gaat die beleggingen wel afbouwen.

  ABP reduceert CO2-uitstoot in portefeuille

  12 reacties

  Pensioenfonds ABP wil over vijf jaar de CO2-uistoot van de beleggingen met 40% reduceren ten opzichte van 2015. Ook wordt 15 miljard euro geïnvesteerd in duurzame en betaalbare energie, en 20% van het vermogen geïnvesteerd in de duurzame ontwikkelingsdoeken van de VN. Het ABP blijft nog wel beleggen in vervuilende energievormen als teerzand en kolenmijnen, maar gaat die beleggingen wel afbouwen.

 • Om de wateroverlast voor woningen na een regenbui te verminderen, willen de gemeente Gouda en het hoogheemraadschap van Rijnland het grondwaterpeil in een groot deel van de binnenstad met 25 centimeter verlagen. Daarmee moeten ondergelopen straten, kelders en woonkamers verleden tijd zijn.

  Gouda wil peilverlaging binnenstad

  3 reacties

  Om de wateroverlast voor woningen na een regenbui te verminderen, willen de gemeente Gouda en het hoogheemraadschap van Rijnland het grondwaterpeil in een groot deel van de binnenstad met 25 centimeter verlagen. Daarmee moeten ondergelopen straten, kelders en woonkamers verleden tijd zijn.

 • Het gaat hard met de installatie van nieuwe zonnepanelen in Nederland. Dat blijkt uit het Solar Trendrapport 2020 van onderzoeksbureau Dutch New Energy Research. Maar inmiddels is de grens van wat het stroomnet aankan wel bereikt.

  Groei zonnestroom loopt tegen de grenzen

  Reageer

  Het gaat hard met de installatie van nieuwe zonnepanelen in Nederland. Dat blijkt uit het Solar Trendrapport 2020 van onderzoeksbureau Dutch New Energy Research. Maar inmiddels is de grens van wat het stroomnet aan kan wel bereikt.

 • Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) gaat nauwer samenwerken met vier sectorale computercrisisteams, waaronder de informatiebeveiligingsdienst IBD van gemeenten en CERT Watermanagement van de waterschappen.

  Overheden werken nauwer samen bij cyberdreiging

  Reageer

  Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) gaat nauwer samenwerken met vier sectorale computercrisisteams, waaronder de informatiebeveiligingsdienst IBD van gemeenten en CERT Watermanagement van de waterschappen.

 • De gemeente Gilze en Rijen mag het gebruik van het bestrijdingsmiddel glyfosaat door pachtende boeren op gemeente pachtgronden niet verbieden. Dat staat in een uitspraak van de Grondkamer, die pachtovereenkomsten beoordeeld. De gemeente is het niet eens met de uitspraak en gaat in beroep.

  Gemeente mag Roundup niet verbieden

  4 reacties

  De gemeente Gilze en Rijen mag het gebruik van het bestrijdingsmiddel glyfosaat door pachtende boeren op gemeente pachtgronden niet verbieden. Dat staat in een uitspraak van de Grondkamer, die pachtovereenkomsten beoordeeld. De gemeente is het niet eens met de uitspraak en gaat in beroep.

 • De provincie Gelderland heeft de afgelopen week honderden keren onder vuur gelegen van aanvallen van cybercriminelen. De hackers gebruikten een beveiligingslek in het Citrix-systeem om op het interne netwerk van de provincie binnen te dringen. Maar dat is niet gelukt, zegt de provincie zelf.

  Gelderland online onder vuur door Citrix-lek

  Reageer

  De provincie Gelderland heeft de afgelopen week honderden keren onder vuur gelegen van aanvallen van cybercriminelen. De hackers gebruikten een beveiligingslek in het Citrix-systeem om op het interne netwerk van de provincie binnen te dringen. Maar dat is niet gelukt, zegt de provincie zelf.

 • De woningbouwambitie van veel Nederlandse gemeenten is groot. Het leeuwendeel van de honderd­duizenden nieuwe woningen moet van de provincies binnen de huidige contouren worden gebouwd. Maar dat is, blijkt in bosrijk De Bilt, ingewikkelder dan gedacht.

  Rode contouren beknellen gemeenten

  3 reacties

  De woningbouwambitie van veel Nederlandse gemeenten is groot. Het leeuwendeel van de honderd­duizenden nieuwe woningen moet van de provincies binnen de huidige contouren worden gebouwd. Maar dat is, blijkt in bosrijk De Bilt, ingewikkelder dan gedacht.

 • Gemeenten worstelen met het invullen van hun regierol bij de Proeftuinen Aardgasvrije Wijken (PAW). Ook blijkt het in de praktijk lastig om een businesscase voor het overgaan van gas naar een warmtenet of all-electric oplossing sluitend te krijgen. Toch blijkt er bij bewoners en gemeenten veel enthousiasme bij het project, zo constateert een eerste rapport over de voortgang en leerervaringen van de 27 proeftuinen.

  Proeftuingemeenten zoeken naar hun rol

  Reageer

  Gemeenten worstelen met het invullen van hun regierol bij de Proeftuinen Aardgasvrije Wijken (PAW). Ook blijkt het in de praktijk lastig om een businesscase voor het overgaan van gas naar een warmtenet of all-electric oplossing sluitend te krijgen. Toch blijkt er bij bewoners en gemeenten veel enthousiasme bij het project, zo constateert een eerste rapport over de voortgang en leerervaringen van de 27 proeftuinen.

 • De Nederlandse gemeenten hebben adequaat opgetreden tegen de beveiligingsdreiging van de kwetsbaarheden in Citrix-software. Dat zegt Remco Groet, woordvoerder van de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) van de VNG. In totaal hebben tussen de 150 en 200 gemeenten sinds eind vorige week hun Citrix-systemen stilgelegd en maatregelen genomen om de lekken te dichten.

  'Citrix-lek toont waarde ict-samenwerking gemeenten'

  Reageer

  De Nederlandse gemeenten hebben adequaat opgetreden tegen de beveiligingsdreiging van de kwetsbaarheden in Citrix-software. Dat zegt Remco Groet, woordvoerder van de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) van de VNG. In totaal hebben tussen de 150 en 200 gemeenten sinds eind vorige week hun Citrix-systemen stilgelegd en maatregelen genomen om de lekken te dichten.

 • Rotterdam wil een verkenning naar het sneller aardgasvrij maken van 12 wijken. De gemeente wil zo voor de bewoners sneller duidelijk krijgen welke gevolgen dat aardgasvrij maken heeft.

  Rotterdam start verkenning aardgasvrije wijken

  2 reacties

  Rotterdam wil een verkenning naar het sneller aardgasvrij maken van 12 wijken. De gemeente wil zo voor de bewoners sneller duidelijk krijgen welke gevolgen dat aardgasvrij maken heeft.

 • De gemeente Amsterdam wil dat er meer haast wordt gemaakt met de vervanging van loden leidingen. Verhuurders en woningcorporaties moeten niet treuzelen met de aanpak daarvan, vindt wethouder Joris Ivens (Wonen).

  Amsterdam wil snellere vervanging loden leidingen

  Reageer

  De gemeente Amsterdam wil dat er meer haast wordt gemaakt met de vervanging van loden leidingen. Verhuurders en woningcorporaties moeten niet treuzelen met de aanpak daarvan, vindt wethouder Joris Ivens (Wonen).

 • De bedrijven die in de Amsterdamse regio datacenters exploiteren of gebruiken willen dat het energiegebruik de komende drie jaar met maximaal 40 procent wordt verlaagd. Datacenters nemen een steeds groter aandeel in het Nederlandse stroomgebruik, en over tien jaar is dat gebruik verdubbeld, verwacht de sector zelf.

  Amsterdamse datacenters willen fors energie besparen

  Reageer

  De bedrijven die in de Amsterdamse regio datacenters exploiteren of gebruiken willen dat het energiegebruik de komende drie jaar met maximaal 40 procent wordt verlaagd. Datacenters nemen een steeds groter aandeel in het Nederlandse stroomgebruik, en over tien jaar is dat gebruik verdubbeld, verwacht de sector zelf.

 • De gemeente Zutphen heeft dinsdag ontdekt dat er een poging tot inbraak is geweest op de digitale systemen. Het gaat om hetzelfde beveiligingslek in Citrix, waar Het Nationaal Cyber Security Centrum maandag al voor waarschuwde.

  Poging tot inbraak op netwerk Zutphen

  Reageer

  De gemeente  Zutphen heeft dinsdag ontdekt dat er een poging tot inbraak is geweest op de digitale systemen. Het gaat om hetzelfde beveiligingslek in Citrix, waar Het Nationaal Cyber Security Centrum maandag al voor waarschuwde.

 • Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) gaat decentrale overheden ondersteunen bij het nemen van klimaatadaptieve maatregelen. Voor vijf pilots in verschillende gemeenten is 5 miljoen euro beschikbaar. Verder wil de minister geld uit het Deltafonds gebruiken voor het bestrijden van wateroverlast.

  Minister zoekt geld voor klimaatadaptatie

  Reageer

  Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) gaat decentrale overheden ondersteunen bij het nemen van klimaatadaptieve maatregelen. Voor vijf pilots in verschillende gemeenten is 5 miljoen euro beschikbaar. Verder wil de minister geld uit het Deltafonds gebruiken voor het bestrijden van wateroverlast.  

 • De parkeerapp LekkerParkeren gaat toch geen bezoekersuren doorverkopen aan derden. Dat heeft het bedrijf in een verklaring op haar website bekendgemaakt. Het gemeentebestuur van Den Haag uitte vorige week forse kritiek na de lancering van de app.

  Parkeerapp haalt bakzeil na kritiek

  1 reactie

  De parkeerapp LekkerParkeren gaat toch geen bezoekersuren doorverkopen aan derden. Dat heeft het bedrijf in een verklaring op haar website bekendgemaakt. Het gemeentebestuur van Den Haag uitte vorige week forse kritiek na de lancering van de app.

 • De provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg trekken samen op met het bedrijfsleven om de noodzaak van bereikbaarheid bij de regering in Den Haag beter op de kaart te zetten. In een gezamenlijke visie pleiten ze voor meer rijksinvesteringen in de infrastructuur.

  Zuid-Nederland wil prioriteit infrastructuur

  1 reactie

  De provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg trekken samen op met het bedrijfsleven om de noodzaak van bereikbaarheid bij de regering in Den Haag sterker op de kaart te zetten. In een gezamenlijke visie pleiten ze voor meer rijksinvesteringen in de infrastructuur.

 • De Haagse wethouder Robert van Asten (Mobiliteit, D66) waarschuwt bewoners van de hofstad om niet in zee te gaan met de nieuwe parkeerapp LekkerParkeren. De app is een platform om de rechten op bezoekersuren door te verkopen aan andere parkeerders. En dat mag niet, zegt Van Asten.

  Haagse wethouder boos over parkeerapp

  Reageer

  De Haagse wethouder Robert van Asten (Mobiliteit, D66) waarschuwt bewoners van de hofstad om niet in zee te gaan met de nieuwe parkeerapp LekkerParkeren. De app is een platform om de rechten op bezoekersuren door te verkopen aan andere parkeerders. En dat mag niet, zegt Van Asten.

 • De gemeente Rotterdam gaat varende drones gebruiken om bruggen vanaf het water te inspecteren. Op die manier moet het makkelijker worden om de staat van de objecten van alle kanten beter en goedkoper in kaart te krijgen.

  Drones inspecteren Rotterdamse bruggen

  Reageer

  De gemeente Rotterdam gaat varende drones gebruiken om bruggen vanaf het water te inspecteren. Op die manier moet het makkelijker worden om de staat van de objecten van alle kanten beter en goedkoper in kaart te krijgen.

 • De gemeente Hollands Kroon laat vanaf deze week een rijdend stadskantoor de verschillende kernen in de gemeente bezoeken. Daarmee krijgt de GO-bus uit Goeree-Overflakkee navolging in Noord-Holland.

  Mobiel burgerzaken krijgt navolging

  Reageer

  De gemeente Hollands Kroon laat vanaf deze week een rijdend stadskantoor de verschillende kernen in de gemeente bezoeken. Daarmee krijgt de GO-bus uit Goeree-Overflakkee navolging in Noord-Holland.

 • Ondernemers in de groenvoorziening, grond en infra, maken zich zorgen over de nieuwe beleidsregels die provincies en het rijk hebben afgesproken over de stikstofuitstoot. Volgens brancheorganisatie Cumela Nederland is het vrijwel onmogelijk om nog een natuurvergunning te krijgen.

  Groenbedrijven vrezen strengere stikstofregels

  7 reacties

  Ondernemers in de groenvoorziening, grond en infra, maken zich zorgen over de nieuwe beleidsregels die provincies en het rijk hebben afgesproken over de stikstofuitstoot. Volgens brancheorganisatie Cumela Nederland is het vrijwel onmogelijk om nog een natuurvergunning te krijgen.

 • Net als een aantal Amsterdamse randgemeenten wil ook Almere geen biomassacentrale in Diemen. Volgens Omroep Flevoland is inmiddels een meerderheid van de raad tegen de centrale, die een groot deel van de stad van energie gaat voorzien.

  Almere wil geen biomassacentrale

  2 reacties

  Net als een aantal Amsterdamse randgemeenten wil ook Almere geen biomassacentrale in Diemen. Volgens Omroep Flevoland is inmiddels een meerderheid van de raad tegen de centrale, die een groot deel van de stad van energie gaat voorzien.

 • In de Drentse gemeente De Wolden kunnen nieuwbouwwoningen toch een gasaansluiting krijgen. Het gemeentebestuur heeft besloten om de hele gemeente als uitzonderingsgebied voor de Gaswet aan te merken, zodat het toepassen van groen gas in de toekomst niet gehinderd wordt.

  Bouwen met gas mag wel in De Wolden

  2 reacties

  In de Drentse gemeente De Wolden kunnen nieuwbouwwoningen toch een gasaansluiting krijgen. Het gemeentebestuur heeft besloten om de hele gemeente als uitzonderingsgebied voor de Gaswet aan te merken, zodat het toepassen van groen gas in de toekomst niet gehinderd wordt.

 • Het Havenbedrijf Rotterdam heeft op de Maasvlakte deze maand een gronddepot ingericht voor afgegraven duizendknoopplanten. De berg van circa 125.000 kuub grond met wortels blijft zeker vijf jaar liggen. Daarna moeten de plantenresten geheel afgestorven zijn en is de grond weer herbruikbaar.

  Haven wil meer 'duizendknoopdepots'

  Reageer

  Het Havenbedrijf Rotterdam heeft op de Maasvlakte deze maand een gronddepot ingericht voor afgegraven duizendknoopplanten. De berg van circa 125.000 kuub grond met wortels blijft zeker vijf jaar liggen. Daarna moeten de plantenresten geheel afgestorven zijn en is de grond weer herbruikbaar.

 • Het aantal verkeersslachtoffers neemt in de metropoolregio Den Haag-Rotterdam (MRDH) sterker toe dan in de rest van het land. Daarom gaan de 23 gemeenten in de regio onveilige verkeerssituaties en onveilig weggedrag samen aanpakken.

  Gemeenten gaan onveiligheid verkeer samen aanpakken

  Reageer

  Het aantal verkeersslachtoffers neemt in de metropoolregio Den Haag-Rotterdam (MRDH) sterker toe dan in de rest van het land. Daarom gaan de 23 gemeenten in de regio onveilige verkeerssituaties en onveilig weggedrag samen aanpakken.

 • De twintig grootste plattelandsgemeenten gaan flink investeren in het gebruik van de deelauto. Ze spreken met minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) af om het aantal deelauto’s in 2021 naar 100.000 te krijgen, met zo’n 700.000 gebruikers.

  Plattelandsgemeenten zetten in op de deelauto

  4 reacties

  De twintig grootste plattelandsgemeenten gaan flink investeren in het gebruik van de deelauto. Ze spreken met minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) af om het aantal deelauto’s in 2021 naar 100.000 te krijgen, met zo’n 700.000 gebruikers.

Recente Achtergrond Artikelen

 • De coornacrisis heeft verregaande gevolgen voor het vastgoedbeleid van gemeenten. Uitstel van huur leidt tot gaten in de begroting. Wellicht is herinrichting nodig van gebouwen. Vier experts spreken zich uit.

  Creatief met corona

  Reageer

  De coornacrisis heeft verregaande gevolgen voor het vastgoedbeleid van gemeenten. Uitstel van huur leidt tot gaten in de begroting. Wellicht is herinrichting nodig van gebouwen. Vier experts spreken zich uit.

 • Om de energietransitie gestalte te geven, hebben RES-regio’s, gemeenten, provincies en waterschappen veel informatie nodig. Waar halen ze die vandaan? In VIVET werken vijf overheidsorganisaties samen om data voor decentrale overheden te bundelen.

  Houvast in oceaan van energiedata

  Reageer

  Om de energietransitie gestalte te geven, hebben RES-regio’s, gemeenten, provincies en waterschappen veel informatie nodig. Waar halen ze die vandaan? In VIVET werken vijf overheidsorganisaties samen om data voor decentrale overheden te bundelen.

 • Elke gemeente moet uiterlijk eind 2021 aangeven hoe de woningvoorraad en bedrijven worden verwarmd als het aardgas stopt. Hoe pakken ze de Transitievisie Warmte aan? Binnenlands Bestuur volgt de komende twee jaar het proces in de Overijsselse gemeente Ommen. 

  Spelenderwijs de bewoners betrekken

  Reageer

  Elke gemeente moet uiterlijk eind 2021 aangeven hoe de woningvoorraad en bedrijven worden verwarmd als het aardgas stopt. Hoe pakken ze de Transitievisie Warmte aan? Binnenlands Bestuur volgt de komende twee jaar het proces in de Overijsselse gemeente Ommen. 

 • Megagrote distributiecentra schieten als paddenstoelen uit de grond langs de snelwegen in Brabant, Zuid-Holland, Limburg en Gelderland. De weerstand tegen de ‘verdozing’ van het landschap neemt toe. Maar ze hebben ook voordelen, zoals minder transportbewegingen.

  De omstreden opmars van de blokkendozen

  Reageer

  Megagrote distributiecentra schieten als paddenstoelen uit de grond langs de snelwegen in Brabant, Zuid-Holland, Limburg en Gelderland. De weerstand tegen de ‘verdozing’ van het landschap neemt toe. Maar ze hebben ook voordelen, zoals minder transportbewegingen.

 • De woningbouwambitie van veel Nederlandse gemeenten is groot. Het leeuwendeel van de honderdduizenden nieuwe woningen moet van de provincies binnen de huidige contouren worden gebouwd. Maar dat is, blijkt in bosrijk De Bilt, ingewikkelder dan gedacht.

  Toch maar geen huizen aan de Bachlaan

  Reageer

  De woningbouwambitie van veel Nederlandse gemeenten is groot. Het leeuwendeel van de honderdduizenden nieuwe woningen moet van de provincies binnen de huidige contouren worden gebouwd. Maar dat is, blijkt in bosrijk De Bilt, ingewikkelder dan gedacht.

 • © Shutterstock

  Draagvlak bij RESSEN onder druk

  Reageer

  Dertig regio’s moeten over een half jaar hun eerste visie op alternatieve energieopwekking vastleggen in een Regionale Energiestrategie (RES). Veel gemeenten zoeken nog naar hun rol. ‘De ene regio is al bijna klaar, maar in de andere moeten ze eigenlijk nog beginnen.’

 • De Boskoopse hefbrug werd twee weken geleden vanwege constructieve onveiligheid direct afgesloten. De hefbruggen in de Gouwe vormen een hoofdpijndossier voor de provincie Zuid-Holland. Hoe vervang je een monument?

  De brug die Boskoop splijt

  Reageer

  De Boskoopse hefbrug werd twee weken geleden vanwege constructieve onveiligheid direct afgesloten. De hefbruggen in de Gouwe vormen een hoofdpijndossier voor de provincie Zuid-Holland. Hoe vervang je een monument?

 • Het rapport van de Rotterdamse rekenkamer over het Warmtebedrijf is het zoveelste onderzoek naar warmtenetten dat gehakt maakt van gemeentelijk beleid. Toch zijn warmtenetten het meest voor de hand liggende alternatief voor aardgas. Zijn gemeenten voldoende uitgerust om dit proces in goede banen te leiden?

  Aansturing warmtenet ontbreekt

  Reageer

  Het rapport van de Rotterdamse rekenkamer over het Warmtebedrijf is het zoveelste onderzoek naar warmtenetten dat gehakt maakt van gemeentelijk beleid. Toch zijn warmtenetten het meest voor de hand liggende alternatief voor aardgas. Zijn gemeenten voldoende uitgerust om dit proces in goede banen te leiden?

 • Het supersnelle netwerk 5G moet Nederland klaarmaken voor smart traffic en andere technologische innovaties. Maar burgers zijn bezorgd over de gezondheidsrisico’s en gemeenten vrezen de kosten en verrommeling van de openbare ruimte. Hoe krijg je 5G tot stand?

  ‘Maak voordelen van 5g concreet’

  Reageer

  Het supersnelle netwerk 5G moet Nederland klaarmaken voor smart traffic en andere technologische innovaties. Maar burgers zijn bezorgd over de gezondheidsrisico’s en gemeenten vrezen de kosten en verrommeling van de openbare ruimte. Hoe krijg je 5G tot stand?

 • In 2021 moeten voerheden beginnen met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). In de regio IJsselland hebben overheden het afgelopen jaar al botsproeven gedaan en casussen uitgevoerd om te zien wat ervoor nodig is om het DSO straks klaar te krijgen. Het is veel werk, zien de deelnemers, maar het levert ook wat op. ‘Het concreet aan de gang gaan, geeft veel energie.’

  ‘DSO is meer dan techniek’

  Reageer

  In 2021 moeten voerheden beginnen met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). In de regio IJsselland hebben overheden het afgelopen jaar al botsproeven gedaan en casussen uitgevoerd om te zien wat ervoor nodig is om het DSO straks klaar te krijgen. Het is veel werk, zien de deelnemers, maar het levert ook wat op. ‘Het concreet aan de gang gaan, geeft veel energie.’