of 61441 LinkedIn

Michiel Maas

Michiel Maas is redacteur bij Binnenlands Bestuur.

Contactgegevens

E-mailadres:
mmaas@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (vast):
020 - 573 3696
Telefoonnummer (mobiel):
06-43555784
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Michiel Maas

Recente Artikelen

 • Gemeenten hebben sinds 2007 een centrale rol in de ­recycling van plastic verpakkingen. Hoe ze die invullen, verschilt enorm. Bron- of nascheiding? Diftar of vast tarief? Het debat in ­gemeenten loopt hoog op. ‘Hoe verder we het restafval terugbrengen, hoe meer energie de verwerking ons gaat kosten.’

  Plastic VANG-doelen onder vuur

  Reageer

  Gemeenten hebben sinds 2007 een centrale rol in de ­recycling van plastic verpakkingen. Hoe ze die invullen, verschilt enorm. Bron- of nascheiding? Diftar of vast tarief? Het debat in ­gemeenten loopt hoog op. ‘Hoe verder we het restafval terugbrengen, hoe meer energie de verwerking ons gaat kosten.’

 • De Nederlandse wetgeving zit een innovatieve toepassing van grondstoffen die worden gewonnen uit rioolwater in de weg. Het wordt tijd dat de wetgever het hergebruik van stoffen als fosfaten, cellulose en water makkelijker maakt. Daarop wachten waterschappen al veel te lang, zo schrijft de Unie van Waterschappen in een bericht aan de Tweede Kamer.

  Afvalregels zitten circulaire waterschappen in de weg

  3 reacties

  De Nederlandse wetgeving zit een innovatieve toepassing van grondstoffen die worden gewonnen uit rioolwater in de weg. Het wordt tijd dat de wetgever het hergebruik van stoffen als fosfaten, cellulose en water makkelijker maakt. Daarop wachten waterschappen al veel te lang, zo schrijft de Unie van Waterschappen in een bericht aan de Tweede Kamer. 

 • De provincie Gelderland gaat samen met enkele Gelderse gemeenten en netwerkbedrijf Alliander onderzoeken of een publiek warmteinfrabedrijf voor de regio mogelijk is. Zo’n Gelders warmteinfrabedrijf moet helpen om de overschakeling van aardgas op duurzame warmte te versnellen.

  Gelderland onderzoekt publiek warmtenet

  Reageer

  De provincie Gelderland gaat samen met enkele Gelderse gemeenten en netwerkbedrijf Alliander onderzoeken of een publiek warmteinfrabedrijf voor de regio mogelijk is. Zo’n Gelders warmteinfrabedrijf moet helpen om de overschakeling van aardgas op duurzame warmte te versnellen.

 • Nederlandse gemeenten zijn vanaf 2014 4,4% gestegen in hun totale duurzaamheidsscore. Met de stevige duurzaamheidsopgaven die gemeenten hebben, is die stijging niet hard genoeg. De sociaaleconomische gevolgen van de coronacrisis maken het alleen maar moeilijker. Dat concludeert onderzoeksbureau Het Pon & Telos in de jaarlijkse Nationale Monitor Duurzame gemeenten.

  Corona zit verduurzaming gemeente in de weg

  2 reacties

  Nederlandse gemeenten zijn vanaf 2014 4,4% gestegen in hun totale duurzaamheidsscore. Met de stevige duurzaamheidsopgaven die gemeenten hebben, is die stijging niet hard genoeg. De sociaaleconomische gevolgen van de coronacrisis maken het alleen maar moeilijker. Dat concludeert onderzoeksbureau Het Pon & Telos in de jaarlijkse Nationale Monitor Duurzame gemeenten.

 • Als een van de eerste RES-regio’s hebben West-Brabant en Hart van Brabant een Maatschappelijke Kosten/Batenanalyse (MKBA) gemaakt van de warmte-oplossingen in de regio. Zelfs in een regio met een relatief groot warmtenet en een goede beschikbaarheid van groen gas, is het saldo negatief. ‘Het toont aan we snel knopen door moeten gaan hakken over de betaalbaarheid.’

  MKBA Brabant: Duurzame warmte gaat geld kosten

  Reageer

  Als een van de eerste RES-regio’s hebben West-Brabant en Hart van Brabant een Maatschappelijke Kosten/Batenanalyse (MKBA) gemaakt van de warmte-oplossingen in de regio. Zelfs in een regio met een relatief groot warmtenet en een goede beschikbaarheid van groen gas, is het saldo negatief. ‘Het toont aan we snel knopen door moeten gaan hakken over de betaalbaarheid.’

 • Gemeenten hebben hoge ambities om hun eigen vastgoed te verduurzamen. Toch weten ze vaak niet waar ze moeten beginnen en welke keuzes ze moeten maken. Om gemeenten daarbij te helpen, heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een leidraad geschreven met voorbeelden van de aanpak in tien gemeenten.

  RVO helpt gemeenten bij verduurzaming vastgoed

  Reageer

  Gemeenten hebben hoge ambities om hun eigen vastgoed te verduurzamen. Toch weten ze vaak niet waar ze moeten beginnen en welke keuzes ze moeten maken. Om gemeenten daarbij te helpen, heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een leidraad geschreven met voorbeelden van de aanpak in tien gemeenten.

 • Gemeenten en provincie Zuid-Holland stellen 23 grote woningbouwprojecten kandidaat voor de Woningbouwimpuls, de subsidie voor betaalbare woningbouw. In totaal moeten de projecten 33.000 nieuwe woningen opleveren, waarvan de helft binnen het ‘betaalbare segment.’

  Zuid-Holland zet in op nieuwe steun woningbouw

  Reageer

  Gemeenten en provincie Zuid-Holland stellen 23 grote woningbouwprojecten kandidaat voor de Woningbouwimpuls, de subsidie voor betaalbare woningbouw. In totaal moeten de projecten 33.000 nieuwe woningen opleveren, waarvan de helft binnen het ‘betaalbare segment.’

 • Gemeenten en provincies in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gaan samenwerken met zes bedrijven uit de energiesector om een groot deel van de regio te voorzien van aardwarmte (geothermie). Volgens de MRA kan in 2040 bijna een kwart van de gebouwen in het gebied met geothermie worden verwarmd.

  Regio Amsterdam onderzoekt kansen aardwarmte

  Reageer

  Gemeenten en provincies in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gaan samenwerken met zes bedrijven uit de energiesector om een groot deel van de regio te voorzien van aardwarmte (geothermie). Volgens de MRA kan in 2040 bijna een kwart van de gebouwen in het gebied met geothermie worden verwarmd.

 • Woningcorporatie Vestia heeft opnieuw ministens 180 miljoen euro steun nodig van andere corporaties om uit de financiële problemen te komen. Dat meldt het FD dinsdag. Corporatiekoepel Aedes onderzoekt of Vestia opgesplitst kan worden. De problemen met Vestia trekken een zware wissel op de mogelijkheden van gemeenten in de Randstad om hun woningbouwambities te halen.

  Vestia blijft rotte kies in woningbouwopgave

  Reageer

  Woningcorporatie Vestia heeft opnieuw ministens 180 miljoen euro steun nodig van andere corporaties om uit de financiële problemen te komen. Dat meldt het FD dinsdag. Corporatiekoepel Aedes onderzoekt of Vestia opgesplitst kan worden. De problemen met Vestia trekken een zware wissel op de mogelijkheden van gemeenten in de Randstad om hun woningbouwambities te halen.

 • Minister Ollongren gaat met gemeenten een voorstel uitwerken om voor de komende Tweede Kamer-verkiezingen een handmatige controle uit te voeren van de verkiezingsuitslag. Daarnaast wil ze dat de telbestanden die door de verkiezingssoftware OSV instaan, door gemeenten openbaar worden gemaakt.

  Minister wil handmatige controle van verkiezingssoftware

  1 reactie

  Minister Ollongren gaat met gemeenten een voorstel uitwerken om voor de komende Tweede Kamer-verkiezingen een handmatige controle uit te voeren van de verkiezingsuitslag. Daarnaast wil ze dat de telbestanden die door de verkiezingssoftware OSV instaan, door gemeenten openbaar worden gemaakt.

 • De uitdaging voor de warmtetransitie in krimpgemeenten is veel groter dan in andere delen van het land. Door de lage woningwaarde, de relatief slechte energielabels en het gemiddelde inkomen is het voor gemeente in krimpregio’s veel moeilijker om de warmtetransitie van de grond te krijgen. Dat stelt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in een rapport.

  Warmtetransitie is grote uitdaging voor krimpgemeenten

  1 reactie

  De uitdaging voor de warmtetransitie in krimpgemeenten is veel groter dan in andere delen van het land. Door de lage woningwaarde, de relatief slechte energielabels en het gemiddelde inkomen is het voor gemeente in krimpregio’s veel moeilijker om de warmtetransitie van de grond te krijgen. Dat stelt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in een rapport.

 • Van alle Nederlandse woningen wordt 11% op dit moment verwarmd door een warmtepomp of warmtenet. Dat blijkt uit een inventarisatie van energiebedrijf Vattenfall. Vooral de warmtepomp is met een flinke opmars bezig.

  Elf procent woningvoorraad is duurzaam

  1 reactie

  Van alle Nederlandse woningen wordt 11% op dit moment verwarmd door een warmtepomp of warmtenet. Dat blijkt uit een inventarisatie van energiebedrijf Vattenfall. Vooral de warmtepomp is met een flinke opmars bezig.

 • Afspraken tussen woningcorporaties en warmtebedrijven die zijn gemaakt in het Startmotorkader in het voorjaar, leiden nu al tot een toename van het aantal plannen voor warmtenetten. De markt voor warmtenetten groeit fors, en het aantal nieuwe aanbieders van warmte is inmiddels gegroeid naar 23. Dat blijkt uit het Nationaal Warmtenet Trendrapport dat de Stichting Warmtenetwerk heeft gepubliceerd.

  Duurzame warmte groeit fors

  1 reactie

  Afspraken tussen woningcorporaties en warmtebedrijven die zijn gemaakt in het Startmotorkader in het voorjaar, leiden nu al tot een toename van het aantal plannen voor warmtenetten. De markt voor warmtenetten groeit fors, en het aantal nieuwe aanbieders van warmte is inmiddels gegroeid naar 23. Dat blijkt uit het Nationaal Warmtenet Trendrapport dat de Stichting Warmtenetwerk heeft gepubliceerd.

   

 • De Nederlandse waterschappen willen meer samenwerken om concrete stappen zetten om circulair te worden en klimaatverandering te voorkomen. Veel waterschappen hebben ambitieuze doelen, maar circulariteit en hergebruik van grondstoffen is vaak nog geen structureel onderdeel van het reguliere werk. ‘We moeten van ‘kreet’ naar ‘concreet’.

  Waterschappen gaan circulariteit concreet maken

  Reageer

  De Nederlandse waterschappen willen meer samenwerken om concrete stappen zetten om circulair te worden en klimaatverandering te voorkomen. Veel waterschappen hebben ambitieuze doelen, maar circulariteit en hergebruik van grondstoffen is vaak nog geen structureel onderdeel van het reguliere werk. ‘We moeten van ‘kreet’ naar ‘concreet’.

 • Het waterschap Limburg en het UMC Maastricht beginnen deze maand met een proef om poliklinische patiënten die een CT-scan hebben ondergaan een plaszak mee te geven. Zo moet worden voorkomen dat eerder toegediende contrastvloeistoffen, zoals jodium, in het zuiveringsproces terechtkomen.

  Patiënten krijgen plaszakken tegen medicijnvervuiling

  2 reacties

  Het waterschap Limburg en het Maastricht UMC+ beginnen deze maand met een proef om poliklinische patiënten die een CT-scan hebben ondergaan een plaszak mee te geven. Zo moet worden voorkomen dat eerder toegediende contrastvloeistoffen, zoals jodium, in het zuiveringsproces terechtkomen.

 • De VNG heeft nadere afspraken gemaakt met het ministerie van Binnenlandse Zaken over de uitvoering van de Wet kwaliteitborging in de bouw (Wkb). De taakverdeling tussen gemeenten en private kwaliteitsborgers wordt verduidelijkt. Gemeenten en hun omgevingsdiensten krijgen ook meer mogelijkheden om informatie over een bouwproject tussentijds op te vragen.

  Rijk en gemeenten akkoord over kwaliteitsborging

  Reageer

  De VNG heeft nadere afspraken gemaakt met het ministerie van Binnenlandse Zaken over de uitvoering van de Wet kwaliteitborging in de bouw (Wkb). De taakverdeling tussen gemeenten en private kwaliteitsborgers wordt verduidelijkt. Gemeenten en hun omgevingsdiensten krijgen ook meer mogelijkheden om informatie over een bouwproject tussentijds op te vragen.

 • Het delen van woningen via woonplatformen als Airbnb is niet langer voorbehouden aan de grote steden. Het verhuren van woonruimte als vakantiewoning neemt buiten de Randstad een grote vlucht, maar gemeenten daar hebben nog nauwelijks beleid ontwikkeld. Dat blijkt uit onderzoek van de Utrechtse sociaal-geograaf Egbert van der Zee.

  Gemeenten buiten Randstad niet klaar voor Airbnb

  Reageer

  Het delen van woningen via woonplatformen als Airbnb is niet langer voorbehouden aan de grote steden. Het verhuren van woonruimte als vakantiewoning neemt buiten de Randstad een grote vlucht, maar gemeenten daar hebben nog nauwelijks beleid ontwikkeld. Dat blijkt uit onderzoek van de Utrechtse sociaal-geograaf Egbert van der Zee.

 • De provincies Gelderland en Overijssel gaan gemeenten ondersteunen bij het maken van beleid voor de installatie van laadpalen voor elektrische auto’s. Samen met andere maatregelen willen de provincies het laadpalennetwerk in het Oosten sneller aanleggen.

  Oostelijke provincies adviseren over laadpalen

  4 reacties

  De provincies Gelderland en Overijssel gaan gemeenten ondersteunen bij het maken van beleid voor de installatie van laadpalen voor elektrische auto’s. Samen met andere maatregelen willen de provincies het laadpalennetwerk in het Oosten sneller aanleggen.

 • De rijkssubsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken tussen 2016 en 2019 heeft de vooropgezette doelen bereikt. Vooral boeren in Brabant, Gelderland en Overijssel hebben asbestdaken gesaneerd dankzij de regeling. Maar inmiddels ligt het saneren van asbestdaken zo goed als stil.

  Aanpak asbestdaken stokt na stoppen subsidieregeling

  Reageer

  De rijkssubsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken tussen 2016 en 2019 heeft de vooropgezette doelen bereikt. Vooral boeren in Brabant, Gelderland en Overijssel hebben asbestdaken gesaneerd dankzij de regeling. Maar inmiddels ligt het saneren van asbestdaken zo goed als stil.

 • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil niet dat grootgebruikers gaan meebetalen aan de kosten van de basisregistratie adressen en gebouwen (Bag) en de basisregistratie grootschalige topografie (BGT). Volgens de VNG werpt een tarief drempels op voor het gebruik van de databases, en de kwaliteit van de gegevens.

  VNG wil geen tarieven voor gebruik BAG

  Reageer

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil niet dat grootgebruikers gaan meebetalen aan de kosten van de basisregistratie adressen en gebouwen (Bag) en de basisregistratie grootschalige topografie (BGT). Volgens de VNG werpt een tarief drempels op voor het gebruik van de databases, en de kwaliteit van de gegevens.

Recente Achtergrond Artikelen

 • De ‘verglazing’ van Nederland krijgt gestalte. Marktleider KPN wil voor eind volgend jaar een miljoen huishoudens aansluiten op glasvezel. Met de thuiswerkrevolutie twijfelt niemand nog aan de noodzaak. ‘Gemeenten vragen of we niet eerder kunnen starten.’

  Versneld aan de glasvezel

  Reageer

  De ‘verglazing’ van Nederland krijgt gestalte. Marktleider KPN wil voor eind volgend jaar een miljoen huishoudens aansluiten op glasvezel. Met de thuiswerkrevolutie twijfelt niemand nog aan de noodzaak. ‘Gemeenten vragen of we niet eerder kunnen starten.’

 • De coornacrisis heeft verregaande gevolgen voor het vastgoedbeleid van gemeenten. Uitstel van huur leidt tot gaten in de begroting. Wellicht is herinrichting nodig van gebouwen. Vier experts spreken zich uit.

  Creatief met corona

  Reageer

  De coornacrisis heeft verregaande gevolgen voor het vastgoedbeleid van gemeenten. Uitstel van huur leidt tot gaten in de begroting. Wellicht is herinrichting nodig van gebouwen. Vier experts spreken zich uit.

 • Om de energietransitie gestalte te geven, hebben RES-regio’s, gemeenten, provincies en waterschappen veel informatie nodig. Waar halen ze die vandaan? In VIVET werken vijf overheidsorganisaties samen om data voor decentrale overheden te bundelen.

  Houvast in oceaan van energiedata

  Reageer

  Om de energietransitie gestalte te geven, hebben RES-regio’s, gemeenten, provincies en waterschappen veel informatie nodig. Waar halen ze die vandaan? In VIVET werken vijf overheidsorganisaties samen om data voor decentrale overheden te bundelen.

 • Elke gemeente moet uiterlijk eind 2021 aangeven hoe de woningvoorraad en bedrijven worden verwarmd als het aardgas stopt. Hoe pakken ze de Transitievisie Warmte aan? Binnenlands Bestuur volgt de komende twee jaar het proces in de Overijsselse gemeente Ommen. 

  Spelenderwijs de bewoners betrekken

  Reageer

  Elke gemeente moet uiterlijk eind 2021 aangeven hoe de woningvoorraad en bedrijven worden verwarmd als het aardgas stopt. Hoe pakken ze de Transitievisie Warmte aan? Binnenlands Bestuur volgt de komende twee jaar het proces in de Overijsselse gemeente Ommen. 

 • Megagrote distributiecentra schieten als paddenstoelen uit de grond langs de snelwegen in Brabant, Zuid-Holland, Limburg en Gelderland. De weerstand tegen de ‘verdozing’ van het landschap neemt toe. Maar ze hebben ook voordelen, zoals minder transportbewegingen.

  De omstreden opmars van de blokkendozen

  Reageer

  Megagrote distributiecentra schieten als paddenstoelen uit de grond langs de snelwegen in Brabant, Zuid-Holland, Limburg en Gelderland. De weerstand tegen de ‘verdozing’ van het landschap neemt toe. Maar ze hebben ook voordelen, zoals minder transportbewegingen.

 • De woningbouwambitie van veel Nederlandse gemeenten is groot. Het leeuwendeel van de honderdduizenden nieuwe woningen moet van de provincies binnen de huidige contouren worden gebouwd. Maar dat is, blijkt in bosrijk De Bilt, ingewikkelder dan gedacht.

  Toch maar geen huizen aan de Bachlaan

  Reageer

  De woningbouwambitie van veel Nederlandse gemeenten is groot. Het leeuwendeel van de honderdduizenden nieuwe woningen moet van de provincies binnen de huidige contouren worden gebouwd. Maar dat is, blijkt in bosrijk De Bilt, ingewikkelder dan gedacht.

 • © Shutterstock

  Draagvlak bij RESSEN onder druk

  Reageer

  Dertig regio’s moeten over een half jaar hun eerste visie op alternatieve energieopwekking vastleggen in een Regionale Energiestrategie (RES). Veel gemeenten zoeken nog naar hun rol. ‘De ene regio is al bijna klaar, maar in de andere moeten ze eigenlijk nog beginnen.’

 • De Boskoopse hefbrug werd twee weken geleden vanwege constructieve onveiligheid direct afgesloten. De hefbruggen in de Gouwe vormen een hoofdpijndossier voor de provincie Zuid-Holland. Hoe vervang je een monument?

  De brug die Boskoop splijt

  Reageer

  De Boskoopse hefbrug werd twee weken geleden vanwege constructieve onveiligheid direct afgesloten. De hefbruggen in de Gouwe vormen een hoofdpijndossier voor de provincie Zuid-Holland. Hoe vervang je een monument?

 • Het rapport van de Rotterdamse rekenkamer over het Warmtebedrijf is het zoveelste onderzoek naar warmtenetten dat gehakt maakt van gemeentelijk beleid. Toch zijn warmtenetten het meest voor de hand liggende alternatief voor aardgas. Zijn gemeenten voldoende uitgerust om dit proces in goede banen te leiden?

  Aansturing warmtenet ontbreekt

  Reageer

  Het rapport van de Rotterdamse rekenkamer over het Warmtebedrijf is het zoveelste onderzoek naar warmtenetten dat gehakt maakt van gemeentelijk beleid. Toch zijn warmtenetten het meest voor de hand liggende alternatief voor aardgas. Zijn gemeenten voldoende uitgerust om dit proces in goede banen te leiden?

 • Het supersnelle netwerk 5G moet Nederland klaarmaken voor smart traffic en andere technologische innovaties. Maar burgers zijn bezorgd over de gezondheidsrisico’s en gemeenten vrezen de kosten en verrommeling van de openbare ruimte. Hoe krijg je 5G tot stand?

  ‘Maak voordelen van 5g concreet’

  Reageer

  Het supersnelle netwerk 5G moet Nederland klaarmaken voor smart traffic en andere technologische innovaties. Maar burgers zijn bezorgd over de gezondheidsrisico’s en gemeenten vrezen de kosten en verrommeling van de openbare ruimte. Hoe krijg je 5G tot stand?