of 63623 LinkedIn

Michiel Maas

Michiel Maas is redacteur bij Binnenlands Bestuur.

Contactgegevens

E-mailadres:
mmaas@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (vast):
020 - 573 3696
Telefoonnummer (mobiel):
06-43555784
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Michiel Maas

Recente Artikelen

 • Met het goedkeuren van de regionale energiestrategieën door gemeenteraden gaat de energietransitie een nieuwe fase in. De raad van Ommen wil dat de gemeente controle houdt. Het windpark ‘de Veenwieken’ zit ze nog steeds niet lekker.

  Ommen wil geen Veenwieken II

  1 reactie

  Met het goedkeuren van de regionale energiestrategieën door gemeenteraden gaat de energietransitie een nieuwe fase in. De raad van Ommen wil dat de gemeente controle houdt. Het windpark ‘de Veenwieken’ zit ze nog steeds niet lekker.

 • Netbeheerders hebben moeite om de snelheid van de energietransitie bij te houden. Een tekort aan technisch personeel en het lange vergunningentraject zorgt daardoor dat het veel tijd kost om nieuwe infrastructuur te bouwen. Overheden moeten daar meer rekening mee houden, vindt netwerkbedrijf Alliander.

  Netbeheerder waarschuwt voor opstoppingen

  4 reacties

  Netbeheerders hebben moeite om de snelheid van de energietransitie bij te houden. Een tekort aan technisch personeel en het lange vergunningentraject zorgt daardoor dat het veel tijd kost om nieuwe infrastructuur te bouwen. Overheden moeten daar meer rekening mee houden, vindt netwerkbedrijf Alliander.

 • De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft nieuwe regels nodig om toezicht te houden op de aanleg en exploitatie van warmte-koude opslagsystemen (WKO). Dat schrijft de ACM in een brief aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

  ACM wil betere regels voor bodemwarmtesystemen

  Reageer

  De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft nieuwe regels nodig om toezicht te houden op de aanleg en exploitatie van warmte-koude opslagsystemen (WKO). Dat schrijft de ACM in een brief aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

 • Waarom een veendijk in de Reeuwijkse Tempelpolder het maandagochtend begaf is nog niet duidelijk. Het hoogheemraadschap van Rijnland doet onderzoek naar de dijkdoorbraak, die zorgde voor een flinke wateroverlast op nabijgelegen weilanden.

  Oorzaak Reeuwijkse dijkdoorbraak nog niet duidelijk

  5 reacties

  Waarom een veendijk in de Reeuwijkse Tempelpolder het maandagochtend begaf is nog niet duidelijk. Het hoogheemraadschap van Rijnland doet onderzoek naar de dijkdoorbraak, die zorgde voor een flinke wateroverlast op nabijgelegen weilanden. De diepe Tempelpolder is al langer een zorgenkindje.

 • De Nieuwe Hollandse Waterlinie, het systeem van forten, waterlopen, dijken en sluizen in Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant heeft de status van UNESCO Werelderfgoed gekregen. Samen met de Stelling van Amsterdam, dat al in 1996 deze status kreeg, vormt het samen het werelderfgoed ‘Hollandse Waterlinies’.

  Waterlinie en Koloniën krijgen werelderfgoedstatus

  1 reactie

  De Nieuwe Hollandse Waterlinie, het systeem van forten, waterlopen, dijken en sluizen in Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant heeft de status van UNESCO Werelderfgoed gekregen. Samen met de Stelling van Amsterdam, dat al in 1996 deze status kreeg, vormt het samen het werelderfgoed ‘Hollandse Waterlinies’. Ook de Drentse Koloniëm van Weldadigheid komen op de lijst. 

 • Kopers van nieuwbouwwoningen in Arnhem worden vanaf volgend jaar verplicht om ook zelf in de woningen te wonen. Met een zelfbewoningsplicht wil het gemeentebestuur de grote invloed van beleggers op de lokale woningmarkt aan banden leggen.

  Arnhem stelt zelfbewoningplicht in

  2 reacties

  Kopers van nieuwbouwwoningen in Arnhem worden vanaf volgend jaar verplicht om ook zelf in de woningen te wonen. Met een zelfbewoningsplicht wil het gemeentebestuur de grote invloed van beleggers op de lokale woningmarkt aan banden leggen.

 • Land- en tuinbouworganisatie ZLTO wil dat naast de provincie Limburg ook Brabant en Gelderland als rampgebied aan te merken, zodat boeren uit die provincies hun schade door overstromingen van de grote rivieren vergoed kunnen krijgen. Een oproep daarvoor aan het kabinet kan op steun rekenen van de provincie Noord-Brabant.

  Boeren willen ook rampcompensatie voor Brabant

  Reageer

  Land- en tuinbouworganisatie ZLTO wil dat naast de provincie Limburg ook Brabant en Gelderland als rampgebied aan te merken, zodat boeren uit die provincies hun schade door overstromingen van de grote rivieren vergoed kunnen krijgen. Een oproep daarvoor aan het kabinet kan op steun rekenen van de provincie Noord-Brabant.

 • Door de karige bedeling uit het Gemeentefonds moet Delft forse bezuinigingen uitvoeren en kunnen afspraken uit het Klimaatakkoord niet worden nagekomen. Dat schrijft de Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart namens de gemeenteraad in een brandbrief aan de Tweede Kamer. ‘Inmiddels snijdt het mes tot op het bot.’

  Delftse bezuinigingen ‘niet meer uit te leggen’

  1 reactie

  Door de karige bedeling uit het Gemeentefonds moet Delft forse bezuinigingen uitvoeren en kunnen afspraken uit het Klimaatakkoord niet worden nagekomen. Dat schrijft de Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart namens de gemeenteraad in een brandbrief aan de Tweede Kamer. ‘Inmiddels snijdt het mes tot op het bot.’

 • Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) moet de komende tien jaar meer aandacht geven aan armoedebestrijding, het betrekken van de bewoners en het vervoer binnen en naar Rotterdam-Zuid verbeteren. Dat stelt het stadsbestuur in de nota ‘Menskracht voor Zuid’ die ze maandag naar de gemeenteraad stuurt.

  Meer aandacht voor infra en armoede in NPRZ

  Reageer

  Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) moet de komende tien jaar meer aandacht geven aan armoedebestrijding, het betrekken van de bewoners en het vervoer binnen en naar Rotterdam-Zuid verbeteren. Dat stelt het stadsbestuur in de nota ‘Menskracht voor Zuid’ die ze maandag naar de gemeenteraad stuurt.

 • De inwoners van Epe hebben nauwelijks vertrouwen in hun eigen gemeentebestuur. Uit een quick scan, gedaan in opdracht van de gemeenteraad, blijkt dat slechts 11% van de Epenaren vertrouwen heeft in de raad en het college van b&w. De gemeente belooft beterschap.

  Inwoners Epe vernietigend over eigen bestuur

  2 reacties

  De inwoners van Epe hebben nauwelijks vertrouwen in hun eigen gemeentebestuur. Uit een quick scan, gedaan in opdracht van de gemeenteraad, blijkt dat slechts 11% van de Epenaren vertrouwen heeft in de raad en het college van b&w. De gemeente belooft beterschap.

 • De provincie Gelderland wil het voor middeninkomens makkelijker maken om een huis te kopen door de grond onder de woningen aan te kopen. Op die manier kan de prijs van een woning met 50.000 euro verlaagd worden, schat het provinciebestuur. Dat schrijft De Gelderlander maandag.

  Gelderland wil koper helpen met aankoop grond

  5 reacties

  De provincie Gelderland wil het voor middeninkomens makkelijker maken om een huis te kopen door de grond onder de woningen aan te kopen. Op die manier kan de prijs van een woning met 50.000 euro verlaagd worden, schat het provinciebestuur. Volgens De Gelderlander gaat het om duizend woningen.

 • De besluitvorming rond zeventien zwakke plekken in kades en dijken langs de Maas moeten versneld worden aangepakt. Dat zegt voorzitter Antoin Scholten van de Veiligheidsregio Limburg Noord. De provincie Limburg heeft de afgelopen jaren juist geprobeerd om de normen voor de dijkhoogte te verlagen.

  Veiligheidsregio wil versnelde aanpak dijken Limburg

  1 reactie

  De besluitvorming rond zeventien zwakke plekken in kades en dijken langs de Maas moeten versneld worden aangepakt. Dat zegt voorzitter Antoin Scholten van de Veiligheidsregio Limburg Noord. De provincie Limburg heeft de afgelopen jaren juist geprobeerd om de normen voor de dijkhoogte te verlagen.

 • Het kabinet steekt meer dan 400 miljoen euro in het renoveren van woningen in kwetsbare gebieden en achterstandswijken. Maar Oost-Groningen krijgt geen cent. De gemeenten in de regio zijn verbijsterd en voelen zich in de steek gelaten.

  Oost-Groningen: in de steek gelaten bij huisvestingsfonds

  3 reacties

  Het kabinet steekt meer dan 400 miljoen euro in het renoveren van woningen in kwetsbare gebieden en achterstandswijken. Maar Oost-Groningen krijgt geen cent. De gemeenten in de regio zijn verbijsterd en voelen zich in de steek gelaten.

 • Door de groei van e-commerce, het kopen op internet, zal er de komende jaren een grote vraag blijven naar logistieke ruimte zoals distributiecentra. Volgens een inventarisatie van vastgoedadviseur CBRE is er de komende jaren 1,2 miljoen vierkante meter extra ruimte nodig.

  Vraag naar logistieke ruimte blijft hoog

  2 reacties

  Door de groei van e-commerce, het kopen op internet, zal er de komende jaren een grote vraag blijven naar logistieke ruimte zoals distributiecentra. Volgens een inventarisatie van vastgoedadviseur CBRE is er de komende jaren 1,2 miljoen vierkante meter extra ruimte nodig.

 • In bijna de helft van de RES-regio’s wordt gezocht naar plaats voor windparken en zonnevelden in beschermde natuur. Dat zeggen Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland na een analyse van de 30 regionale energiestrategiën. De natuurorganisaties maken zich zorgen.

  ‘Zoekgebieden RES te vaak in beschermde natuur’

  2 reacties

  In bijna de helft van de RES-regio’s wordt gezocht naar plaats voor windparken en zonnevelden in beschermde natuur. Dat zeggen Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland na een analyse van de 30 regionale energiestrategiën. De natuurorganisaties maken zich zorgen.

 • Bouwprojecten die zijn stilgelegd of vertraagd door ontbrekende stikstofvergunningen kunnen binnenkort beroep doen op een van de provinciale stikstofbanken. Met deze regeling proberen provincies een deel van de bespaarde stikstofuitstoot door boeren te gebruiken voor bedrijfsuitbreidingen, wegenbouw, energiemaatregelen en woningbouwprojecten.

  Bouwproject? Op naar de stikstofbank

  1 reactie

  Bouwprojecten die zijn stilgelegd of vertraagd door ontbrekende stikstofvergunningen kunnen binnenkort beroep doen op een van de provinciale stikstofbanken. Met deze regeling proberen provincies een deel van de bespaarde stikstofuitstoot door boeren te gebruiken voor bedrijfsuitbreidingen, wegenbouw, energiemaatregelen en woningbouwprojecten.

 • Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) is bereid een investering van 100 miljoen sneller in te zetten om de leegstand in winkelgebieden te bestrijden. De leegstand van winkels, met name in de grote steden, lijkt in hoger tempo te groeien. In een antwoord op Kamervragen zegt Keijzer te verwachten dat de leegstand op korte termijn nog verder zal oplopen.

  Sneller geld voor leegstaande binnensteden

  7 reacties

  Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) is bereid een investering van 100 miljoen sneller in te zetten om de leegstand in winkelgebieden te bestrijden. De leegstand van winkels, met name in de grote steden, lijkt in hoger tempo te groeien. In een antwoord op Kamervragen zegt Keijzer te verwachten dat de leegstand op korte termijn nog verder zal oplopen.

 • Voor jonge startende huurders op de woningmarkt is steeds minder plek in corporatiewoningen. Ze wijken daarom de laatste jaren steeds vaker uit naar de duurdere particuliere huursector. Maar voor bijna de helft van de starters is een zelfstandige woning helemaal onbereikbaar, en zijn aangewezen op een kamer of een gedeelde woning.

  Steeds minder starters in corporatiewoning

  Reageer

  Voor jonge startende huurders op de woningmarkt is steeds minder plek in corporatiewoningen. Ze wijken daarom de laatste jaren steeds vaker uit naar de duurdere particuliere huursector. Maar voor bijna de helft van de starters is een zelfstandige woning helemaal onbereikbaar, en zijn aangewezen op een kamer of een gedeelde woning.

 • De aanpak van onbewaakte overwegen gaat volgens staatssecretaris Stientje van Veldhoven te traag. Het kabinet wil nu voortaan zelf kunnen beslissen om een onbewaakte overgang op te heffen of af te sluiten, zonder besluit van de gemeente of landeigenaar. Dat zegt Van Veldhoven in een brief aan het kabinet.

  Kabinet overruled gemeenten bij aanpak overwegen

  3 reacties

  De aanpak van onbewaakte overwegen gaat volgens staatssecretaris Stientje van Veldhoven te traag. Het kabinet wil nu voortaan zelf kunnen beslissen om een onbewaakte overgang op te heffen of af te sluiten, zonder besluit van de gemeente of landeigenaar. Dat zegt Van Veldhoven in een brief aan het kabinet.

Recente Achtergrond Artikelen

 • © Shutterstock

  Oude lijn motor van verbinding

  Reageer

  De enorme woningbouwopgave van de zuidelijke Randstad kan niet los worden gezien van investeringen in infrastructuur. De oude spoorlijn tussen Leiden en Dordrecht speelt een centrale rol in de plannen van de regio en de ontwikkeling van de Drechtsteden.

 • © Shutterstock

  Gemeenten stappen uit grondmarkt

  1 reactie

  Het is een verwijt dat gemeenten al jarenlang horen van bouwers, ontwikkelaars, politici en media-economen: de hoge prijs die ze vragen voor hun grond. Die zou grootschalige nieuwbouw in de weg zitten. Uit harde cijfers blijkt dat niet. Sterker nog, gemeenten trekken zich steeds meer terug uit de grondmarkt.

 • Sinds corona werken mensen massaal thuis, maken vaker een ommetje en trekken in het weekend de natuur in. Het ruimtegebruik van de Nederlander is drastisch veranderd sinds maart. Krijgt dat gevolgen voor het ruimtelijk beleid van gemeenten, ook als we van het virus verlost zijn?

  Corona maakt gemeenten eerder groen

  Reageer

  Sinds corona werken mensen massaal thuis, maken vaker een ommetje en trekken in het weekend de natuur in. Het ruimtegebruik van de Nederlander is drastisch veranderd sinds maart. Krijgt dat gevolgen voor het ruimtelijk beleid van gemeenten, ook als we van het virus verlost zijn?

 • © Shutterstock

  Plastic doelen onder vuur

  Reageer

  Gemeenten hebben sinds 2007 een centrale rol in de recycling van plastic verpakkingen. Hoe ze die invullen, verschilt enorm. Bron- of nascheiding? Diftar of vast tarief? Het debat in gemeenten loopt hoog op. ‘Hoe verder we het restafval terugbrengen, hoe meer energie de verwerking ons gaat kosten.’

 • Gemeenten zoeken plekken om woningen te bouwen. Woonboulevards kampen met leegstand. Kan het ene probleem de oplossing zijn van het andere? Maar gemeenten zijn nog nauwelijks bezig met het herontwikkelen van de kwakkelende periferie. ‘Het is een blinde vlek.’

  Volop ruimte voor huizen in de buitenstad

  Reageer

  Gemeenten zoeken plekken om woningen te bouwen. Woonboulevards kampen met leegstand. Kan het ene probleem de oplossing zijn van het andere? Maar gemeenten zijn nog nauwelijks bezig met het herontwikkelen van de kwakkelende periferie. ‘Het is een blinde vlek.’

 • Zoveel mogelijk samen met de inwoners werkt Ommen aan de Transitievisie Warmte. Dat betekent het stimuleren van initiatieven van onderop en het vergroten van draagvlak. Maar hoe doe je dat, in coronatijd?

  Vinkenbuurt wijst alvast goede weg

  Reageer

  Zoveel mogelijk samen met de inwoners werkt Ommen aan de Transitievisie Warmte. Dat betekent het stimuleren van initiatieven van onderop en het vergroten van draagvlak. Maar hoe doe je dat, in coronatijd?

 • Voor 1 oktober moeten alle dertig regio’s hun concept regionale energiestrategie inleveren. Gezamenlijk doel: 35 terawatt aan hernieuwbare energie. Wat is het beeld dat uit de RESsen opdoemt? Hoe realistisch zijn ze? Vier experts aan het woord.

  Dertig RESsen onder het mes

  Reageer

  Voor 1 oktober moeten alle dertig regio’s hun concept regionale energiestrategie inleveren. Gezamenlijk doel: 35 terawatt aan hernieuwbare energie. Wat is het beeld dat uit de RESsen opdoemt? Hoe realistisch zijn ze? Vier experts aan het woord.

 • Deze zomer brengt Binnenlands Bestuur vier reportages over het leven en welzijn aan de rand van Nederland. Deel 1: gemeente Het Hogeland.

  Het stopcontact van Nederland

  Reageer

  Het lijkt een tegenstelling: een zeehaven en middelpunt van de energietransitie aan de rand van een van de grootste en dunst bevolkte gemeenten van ons land. Maar de Eemshaven en het Groningse achterland zijn meer verknoopt dan je zou denken. ‘Ik zou niet weten wat we zonder de haven moesten.’

 • Alle kantoren in Nederland moeten in 2023 tenminste een energielabel C hebben. Dat geldt ook voor de stadskantoren en gemeentehuizen van Nederlandse gemeenten. Maar terwijl de meeste gemeenten stevige ambities hebben over de verduurzaming van hun eigen vastgoed, zullen veel van hen die eis niet halen.

  Is de gemeente label c vergeten?

  Reageer

  Alle kantoren in Nederland moeten in 2023 tenminste een energielabel C hebben. Dat geldt ook voor de stadskantoren en gemeentehuizen van Nederlandse gemeenten. Maar terwijl de meeste gemeenten stevige ambities hebben over de verduurzaming van hun eigen vastgoed, zullen veel van hen die eis niet halen.

 • De ‘verglazing’ van Nederland krijgt gestalte. Marktleider KPN wil voor eind volgend jaar een miljoen huishoudens aansluiten op glasvezel. Met de thuiswerkrevolutie twijfelt niemand nog aan de noodzaak. ‘Gemeenten vragen of we niet eerder kunnen starten.’

  Versneld aan de glasvezel

  Reageer

  De ‘verglazing’ van Nederland krijgt gestalte. Marktleider KPN wil voor eind volgend jaar een miljoen huishoudens aansluiten op glasvezel. Met de thuiswerkrevolutie twijfelt niemand nog aan de noodzaak. ‘Gemeenten vragen of we niet eerder kunnen starten.’