of 60941 LinkedIn

Michel Knapen

Michel Knapen is juridisch journalist. Sinds 1999 werkt hij als juridisch journalist voor Knapen & Pen Juridische Journalistiek, vanaf 2007 gecombineerd met een functie als juridisch uitgever bij Celsus juridische uitgeverij. Verder is hij sinds 1 juli 2015 als partner verbonden aan LLM juridische communicatie.

Recente Artikelen

 • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  Boa wil medaille, geen legpenning

  1 reactie

  Een BOA verricht al lange tijd uitvoerende opsporingstaken binnen de politie. Als hij twaalf en een half jaar in dienst is krijgt hij een legpenning. Maar hij wil een hogere onderscheiding: een medaille. Heeft hij daar volgens de rechtbank recht op?

 • Een medewerker van de milieustraat van Woerden hield ingenomen goederen achter en verkocht deze door. Dat is niet alleen plichtsverzuim maar ook strafbaar. Waarom kon hij zich niet beroepen op zijn zwijgrecht, wat voor alle verdachten geldt?

  Bij disciplinaire straf geldt zwijgrecht niet

  Reageer

  Een medewerker van de milieustraat van Woerden hield ingenomen goederen achter en verkocht deze door. Dat is niet alleen plichtsverzuim maar ook strafbaar. Waarom kon hij zich niet beroepen op zijn zwijgrecht, wat voor alle verdachten geldt?

 • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  Ook later mag B&W extra diploma eisen

  1 reactie

  Het lukt een ambtenaar van de gemeente Hoorn maar niet om het diploma Drank- en Horecawet te halen. Ze wordt overgeplaatst naar een lagere functie. Mag dat, nu dat diploma niet in haar functieomschrijving stond toen ze aan die baan begon?

 • Lokale rekenkamers die willen dat gemeenteraden hun aanbevelingen omzetten in beleid, kunnen beter zorgen voor een aantrekkelijke vormgeving van hun rapportages, mét een bestuurlijke samenvatting. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden.

  ‘Compacte aanbeveling rekenkamer eerder overgenomen’

  1 reactie

  Lokale rekenkamers die willen dat gemeenteraden hun aanbevelingen omzetten in beleid, kunnen beter zorgen voor een aantrekkelijke vormgeving van hun rapportages, mét een bestuurlijke samenvatting. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden.

 • Klachten van burgers over het ambtelijk apparaat worden vaak verre van adequaat afgehandeld. Veel eerstelijns klachtbehandelaars rommelen maar wat en in de tweede lijn weten ombudsmannen hun rol niet altijd goed te spelen.

  Klachtafhandeling gemeenten regelmatig ondermaats

  7 reacties

  Klachten van burgers over het ambtelijk apparaat worden vaak verre van adequaat afgehandeld. Veel eerstelijns klachtbehandelaars rommelen maar wat en in de tweede lijn weten ombudsmannen hun rol niet altijd goed te spelen.

 • ‘Ambtenaren dienen het publieke belang. Daar wordt behoorlijk zwaar aan getild, niet alleen in lagere rechtspraak maar ook door de Hoge Raad. Er wordt gewoon meer van ambtenaren verwacht. Ze gaan over grote bedragen, ze hebben veel zeggenschap over ontheffingen en vergunningen. Dat brengt een grote vrijheid en invloed met zich mee.

  ‘Ambtenaar wordt extra zwaar gestraft’

  8 reacties

  Ambtenaren die zich schuldig maken aan knevelarij – het komt nauwelijks voor. Toch is het risico dat ambtenaren in contact komen met justitie aanzienlijk, zegt strafrechtadvocaat Anne Marie de Koning. Vooral omdat collega’s de plicht hebben dat te melden.

 • Een ambtenaar van het ministerie van Justitie en Veiligheid verrichtte tijdens haar arbeidsongeschiktheid nevenwerkzaamheden in een bedrijf.

  Nevenfunctie stond gewoon op Facebook

  Reageer

  Een ambtenaar van het ministerie van Justitie en Veiligheid verrichtte tijdens haar arbeidsongeschiktheid nevenwerkzaamheden in een bedrijf. Háár bedrijf? Nee hoor, van haar zus. Waarom werd ze toch ontslagen?

 • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  Boa zakt drie keer, herplaatsing dreigt

  Reageer

  Een bijzondere opsporingsambtenaar zakte drie keer voor een tentamen en rondde daardoor zijn opleiding niet af. Hij dreigde te worden teruggeplaatst naar zijn vorige afdeling. Waarom hield de rechtbank dat tegen? 

 • Een leidinggevende die op zijn ondergeschikten ‘schiet’ – daar hoef je toch geen respect voor op te brengen? Daarom wilde een Amsterdamse ambtenaar niet naar zijn chef voor het jaarlijkse voortgangsgesprek. Waarom werd die ambtenaar daarvoor toch gestraft?

  Ga respectvol om met gezag leidinggevende

  Reageer

  Een leidinggevende die op zijn ondergeschikten ‘schiet’ – daar hoef je toch geen respect voor op te brengen? Daarom wilde een Amsterdamse ambtenaar niet naar zijn chef voor het jaarlijkse voortgangsgesprek. Waarom werd die ambtenaar daarvoor toch gestraft?

 • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  Toestemming nodig na hervatting werk

  Reageer

  Na twee jaar arbeidsongeschiktheid werd een rijksambtenaar verzocht een WIA-uitkering aan te vragen. Dat weigerde hij, want hij zou snel weer aan de slag kunnen. Wie bepaalt nu wanneer een zieke ambtenaar weer aan het werk kan?

 • Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers, dus ook overheidswerkgevers, een compensatie krijgen voor de transitievergoeding die zij moeten betalen als zij een langdurig zieke werknemer ontslaan. Maar daar moeten ze niet altijd op rekenen.

  Bij ontslag compenseert UWV niet altijd

  Reageer

  Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers, dus ook overheidswerkgevers, een compensatie krijgen voor de transitievergoeding die zij moeten betalen als zij een langdurig zieke werknemer ontslaan. Maar daar moeten ze niet altijd op rekenen.

 • Een ambtenaar van de gemeente Diemen kreeg een andere functie maar kon dat werk niet aan. Na enkele kritische beoordelingen en verbeterplannen werd haar vertrek aangekondigd. Waarom kon ze toch blijven?

  Verbetertraject moet worden aangetoond

  Reageer

  Een ambtenaar van de gemeente Diemen kreeg een andere functie maar kon dat werk niet aan. Na enkele kritische beoordelingen en verbeterplannen werd haar vertrek aangekondigd. Waarom kon ze toch blijven?

 • Als een werkgever in de publieke sector personeel opdraagt om thuis te werken, zal deze dat thuiswerken moeten faciliteren en betalen. ‘Heb je thuis geen laptop, dan hoef je er geen voor het werk aan te schaffen, daarvoor moet de werkgever zorgen’, zegt Robert van Huussen, advocaat bij Axius Advocaten & Mediators.

  Thuiswerkende ambtenaar mag om bureaustoel vragen

  6 reacties

  Wat zijn de rechten en plichten van de thuiswerkende ambtenaar? De werkgever zal ervoor moeten zorgen dat dit mogelijk is. Wie bijvoorbeeld geen laptop heeft, zal er een van de werkgever moeten krijgen.

 • Voor het eerst is een ‘ambtenaar’ ontslagen onder de regels van het Burgerlijk Wetboek. Aan ambtenaren worden ook na 2020 andere integriteitsregels dan ‘gewone’ werknemers gesteld. Maar volgens advocaat Ed van Meer maakt de kantonrechter wel direct een fout: het nieuwe ambtenarenrecht blijft nog een zoektocht.

  Eerste ex-ambtenaar ontslagen onder de Wnra

  1 reactie

  Voor het eerst is een ‘ambtenaar’ ontslagen onder de regels van het Burgerlijk Wetboek. Aan ambtenaren worden ook na 2020 andere integriteitsregels dan ‘gewone’ werknemers gesteld. Maar volgens advocaat Ed van Meer maakt de kantonrechter wel direct een fout: het nieuwe ambtenarenrecht blijft nog een zoektocht.

 • De noodmaatregelen die zijn genomen in de strijd tegen het coronavirus zijn wettelijk voldoende onderbouwd. Dat stelt advocaat bestuursrecht Vera Textor, verbonden aan Nysingh advocaten en notarissen. Burgemeesters staan min of meer buitenspel nu de voorzitters van de veiligheidsregio’s veel van hun bevoegdheden hebben overgenomen.

  Meeste burgemeesters ‘min of meer’ buitenspel

  Reageer

  De noodmaatregelen die zijn genomen in de strijd tegen het coronavirus zijn wettelijk voldoende onderbouwd. Dat stelt advocaat bestuursrecht Vera Textor, verbonden aan Nysingh advocaten en notarissen. Burgemeesters staan min of meer buitenspel nu de voorzitters van de veiligheidsregio’s veel van hun bevoegdheden hebben overgenomen.

 • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  College mag verlof eenzijdig opleggen

  Reageer

  Een ambtenaar van de gemeente Brunssum had een stuwmeer aan verlofuren opgebouwd. Moest het college deze, bij het einde van het dienstverband uitbetalen? Of kon de ambtenaar verplicht op verlof worden gestuurd?

 • Het was altijd zo eenvoudig: het is de gemeenteraad die bepaalt wie de griffier wordt, en die de griffier en de medewerkers van de griffie benoemt. Maar sinds 1 januari 2020, met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, ‘benoemt’ de raad de griffier niet meer, hij ‘wijst hem aan’.

  Onzekerheid over positie raadsgriffiers door Wnra

  1 reactie

  Zijn raadsgriffiers die vóór 2020 zijn benoemd maar na 2020 – met de invoering van de 
  Wnra – niet meer zijn ‘aangewezen’ wel nog bevoegd? Daarover bestaat onder griffiers onduidelijkheid.

 • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  Geen ruimte voor een individuele afspraak

  Reageer

  Als de Belastingdienst in 2015 aan medewerkers vraagt vrijwillig uit te treden, met een stimuleringspremie, heeft een van hen een goede reden om iets extra’s te eisen. Kan deze ambtenaar aanvullende afspraken met zijn werkgever maken?

 • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  Woonwerkbedrag is voor iedereen gelijk

  1 reactie

  Een ambtenaar van de gemeente Voerendaal werd overgeplaatst naar een andere dienst, en moest daarvoor verder reizen. Hij vroeg om extra vergoeding voor het woon-werkverkeer. Waarom weigerde het college dat – maar moest het later toch betalen?

 • De inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (op 1 januari 2020) ging gepaard met een wijziging van het Burgerlijk Wetboek. Voor die datum gold dat een werknemer geen loon kreeg als hij niet werkte – bijvoorbeeld als hij staakte, in voorlopige hechtenis zat of te laat op het werk kwam.

  Salaris ambtenaar bij schorsing toch doorbetaald

  6 reacties

  Ook al zijn de meeste ambtenaren inmiddels ‘genormaliseerd’, verschillen met werknemers uit de private sector blijven bestaan. Zo lijken (bijna alle) ambtenaren bij een schorsing beter af dan werknemers: hun salaris wordt hoe dan ook doorbetaald.

Recente Achtergrond Artikelen

 • Alles is anders… en alles moet zo veel mogelijk hetzelfde blijven. Thuiswerken zou zich in niets moeten onderscheiden van werken op het gemeentehuis. Wat zijn de rechten en plichten van de thuiswerkende ambtenaar?

  Thuiswerk eist soepele regels

  Reageer

  Alles is anders… en alles moet zo veel mogelijk hetzelfde blijven. Thuiswerken zou zich in niets moeten onderscheiden van werken op het gemeentehuis. Wat zijn de rechten en plichten van de thuiswerkende ambtenaar?

 • De bezwaarschriftprocedure wordt gezien als formalistisch en weinig oplossingsgericht. Reden dat veel gemeenten de ‘informele aanpak’ propageren: bel de bezwaarmaker op en spreek de zaak door. Hoewel die methode niet overal van de grond komt, zijn er ook succesverhalen.

  Bellen als beleid

  Reageer

  De bezwaarschriftprocedure wordt gezien als formalistisch en weinig oplossingsgericht. Reden dat veel gemeenten de ‘informele aanpak’ propageren: bel de bezwaarmaker op en spreek de zaak door. Hoewel die methode niet overal van de grond komt, zijn er ook succesverhalen.

 • Over enkele weken treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Zal de overgang van het bestuursrechtelijke ambtenarenrecht naar het civiele arbeidsrecht soepel verlopen? Ja, zeggen VNG en rijk. Advocaten, adviseurs en trainers zien hobbels. ‘Leidinggevenden hebben zich nog nauwelijks in de Wnra verdiept.’

  Uur u voor rechtspositie

  Reageer

  Over enkele weken treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Zal de overgang van het bestuursrechtelijke ambtenarenrecht naar het civiele arbeidsrecht soepel verlopen? Ja, zeggen VNG en rijk. Advocaten, adviseurs en trainers zien hobbels. ‘Leidinggevenden hebben zich nog nauwelijks in de Wnra verdiept.’

 • De macht van ambtenaren groeit, de politieke controle daarop laat te wensen over. Dat was het uitgangspunt van oud-gemeentesecretaris Harry van de Loo om zijn proefschrift Quadra Politica te schrijven.* Hij ontwierp een systeem van ambtelijke functiebeschrijvingen en een set van organisatieregels, waarmee het werk van ambtenaren leuker wordt doordat het kan worden geregistreerd.

  Spelregels voor de vierde macht

  Reageer

  De macht van ambtenaren groeit, de politieke controle daarop laat te wensen over. Dat was het uitgangspunt van oud-gemeentesecretaris Harry van de Loo om zijn proefschrift Quadra Politica te schrijven.* Hij ontwierp een systeem van ambtelijke functiebeschrijvingen en een set van organisatieregels, waarmee het werk van ambtenaren leuker wordt doordat het kan worden geregistreerd.

 • Overheden dienen dit najaar al hun oproepkrachten in kaart te brengen. Na 1 januari 2020 moeten ze binnen een maand een aanbod krijgen voor een vast aantal uren, als zij twaalf maanden of langer op oproepbasis werken. Anders kan het een gemeente duur komen te staan. 

  Meer rechten flexkracht

  Reageer

  Overheden dienen dit najaar al hun oproepkrachten in kaart te brengen. Na 1 januari 2020 moeten ze binnen een maand een aanbod krijgen voor een vast aantal uren, als zij twaalf maanden of langer op oproepbasis werken. Anders kan het een gemeente duur komen te staan. 

 • Nu nog kunnen overheidswerkgevers een functie van een ambtenaar eenzijdig wijzigen, ook als het een verslechtering betreft. Na 2020 is zijn instemming nodig. De positie van de ambtenaar wordt er over een paar maanden iets beter op.

  Lagere functie? Instemming vereist

  Reageer

  Nu nog kunnen overheidswerkgevers een functie van een ambtenaar eenzijdig wijzigen, ook als het een verslechtering betreft. Na 2020 is zijn instemming nodig. De positie van de ambtenaar wordt er over een paar maanden iets beter op.

 • Proeftijd wordt teruggeschroefd

  Reageer

  De proefperiode voor ambtenaren gaat na 2020 fors omlaag: van maximaal twee jaar naar maximaal twee maanden. Dit is een gevolg van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. ‘In die nieuwe proeftijd zijn ze vogelvrij.’

 • Ambtenaar hoeft niet continu bereikbaar te zijn

  Reageer

  ’s Avonds een appje van het teamhoofd: wil je de vergadering voor de volgende ochtend even voorbereiden? In het weekend een telefoontje: die beleidsnota móet snel af, begin je er vast aan? Werken op vrije momenten vindt niemand prettig. Een wetsvoorstel geeft werknemers het recht onbereikbaar te zijn. Hoe valt dat in de ambtenarenwereld?

 • Sneller ontslag, ruimere vergoeding

  Reageer

  Volgend jaar gaat de Ambtenarenwet op de schop. De nieuwe Wnra maakt het ontslaan van ambtenaren niet eenvoudiger. De Wet arbeidsmarkt in balans, die ook in 2020 in werking treedt, doet dat wél. Daar staat een ruimere financiële compensatie tegenover.

 • Een ambtenaar moet zich gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt. Dat geldt ook na 2020, als de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is ingevoerd. Maar dan is de ambtenaar óók gebonden aan de norm van goed werknemerschap. Wat betekent dat, als ambtenaren zich moeten houden aan deze dubbele norm?

  Ambtenaar moet extra braaf zijn

  Reageer

  Een ambtenaar moet zich gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt. Dat geldt ook na 2020, als de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is ingevoerd. Maar dan is de ambtenaar óók gebonden aan de norm van goed werknemerschap. Wat betekent dat, als ambtenaren zich moeten houden aan deze dubbele norm?