of 60220 LinkedIn

Michel Knapen

Michel Knapen is juridisch journalist. Sinds 1999 werkt hij als juridisch journalist voor Knapen & Pen Juridische Journalistiek, vanaf 2007 gecombineerd met een functie als juridisch uitgever bij Celsus juridische uitgeverij. Verder is hij sinds 1 juli 2015 als partner verbonden aan LLM juridische communicatie.

Recente Artikelen

 • Klachten van burgers over het ambtelijk apparaat worden vaak verre van adequaat afgehandeld. Veel eerstelijns klachtbehandelaars rommelen maar wat en in de tweede lijn weten ombudsmannen hun rol niet altijd goed te spelen.

  Klachtafhandeling gemeenten regelmatig ondermaats

  7 reacties

  Klachten van burgers over het ambtelijk apparaat worden vaak verre van adequaat afgehandeld. Veel eerstelijns klachtbehandelaars rommelen maar wat en in de tweede lijn weten ombudsmannen hun rol niet altijd goed te spelen.

 • ‘Ambtenaren dienen het publieke belang. Daar wordt behoorlijk zwaar aan getild, niet alleen in lagere rechtspraak maar ook door de Hoge Raad. Er wordt gewoon meer van ambtenaren verwacht. Ze gaan over grote bedragen, ze hebben veel zeggenschap over ontheffingen en vergunningen. Dat brengt een grote vrijheid en invloed met zich mee.

  ‘Ambtenaar wordt extra zwaar gestraft’

  8 reacties

  Ambtenaren die zich schuldig maken aan knevelarij – het komt nauwelijks voor. Toch is het risico dat ambtenaren in contact komen met justitie aanzienlijk, zegt strafrechtadvocaat Anne Marie de Koning. Vooral omdat collega’s de plicht hebben dat te melden.

 • Een ambtenaar van het ministerie van Justitie en Veiligheid verrichtte tijdens haar arbeidsongeschiktheid nevenwerkzaamheden in een bedrijf.

  Nevenfunctie stond gewoon op Facebook

  Reageer

  Een ambtenaar van het ministerie van Justitie en Veiligheid verrichtte tijdens haar arbeidsongeschiktheid nevenwerkzaamheden in een bedrijf. Háár bedrijf? Nee hoor, van haar zus. Waarom werd ze toch ontslagen?

 • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  Boa zakt drie keer, herplaatsing dreigt

  Reageer

  Een bijzondere opsporingsambtenaar zakte drie keer voor een tentamen en rondde daardoor zijn opleiding niet af. Hij dreigde te worden teruggeplaatst naar zijn vorige afdeling. Waarom hield de rechtbank dat tegen? 

 • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  Toestemming nodig na hervatting werk

  Reageer

  Na twee jaar arbeidsongeschiktheid werd een rijksambtenaar verzocht een WIA-uitkering aan te vragen. Dat weigerde hij, want hij zou snel weer aan de slag kunnen. Wie bepaalt nu wanneer een zieke ambtenaar weer aan het werk kan?

 • Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers, dus ook overheidswerkgevers, een compensatie krijgen voor de transitievergoeding die zij moeten betalen als zij een langdurig zieke werknemer ontslaan. Maar daar moeten ze niet altijd op rekenen.

  Bij ontslag compenseert UWV niet altijd

  Reageer

  Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers, dus ook overheidswerkgevers, een compensatie krijgen voor de transitievergoeding die zij moeten betalen als zij een langdurig zieke werknemer ontslaan. Maar daar moeten ze niet altijd op rekenen.

 • Als een werkgever in de publieke sector personeel opdraagt om thuis te werken, zal deze dat thuiswerken moeten faciliteren en betalen. ‘Heb je thuis geen laptop, dan hoef je er geen voor het werk aan te schaffen, daarvoor moet de werkgever zorgen’, zegt Robert van Huussen, advocaat bij Axius Advocaten & Mediators.

  Thuiswerkende ambtenaar mag om bureaustoel vragen

  6 reacties

  Wat zijn de rechten en plichten van de thuiswerkende ambtenaar? De werkgever zal ervoor moeten zorgen dat dit mogelijk is. Wie bijvoorbeeld geen laptop heeft, zal er een van de werkgever moeten krijgen.

 • Voor het eerst is een ‘ambtenaar’ ontslagen onder de regels van het Burgerlijk Wetboek. Aan ambtenaren worden ook na 2020 andere integriteitsregels dan ‘gewone’ werknemers gesteld. Maar volgens advocaat Ed van Meer maakt de kantonrechter wel direct een fout: het nieuwe ambtenarenrecht blijft nog een zoektocht.

  Eerste ex-ambtenaar ontslagen onder de Wnra

  1 reactie

  Voor het eerst is een ‘ambtenaar’ ontslagen onder de regels van het Burgerlijk Wetboek. Aan ambtenaren worden ook na 2020 andere integriteitsregels dan ‘gewone’ werknemers gesteld. Maar volgens advocaat Ed van Meer maakt de kantonrechter wel direct een fout: het nieuwe ambtenarenrecht blijft nog een zoektocht.

 • De noodmaatregelen die zijn genomen in de strijd tegen het coronavirus zijn wettelijk voldoende onderbouwd. Dat stelt advocaat bestuursrecht Vera Textor, verbonden aan Nysingh advocaten en notarissen. Burgemeesters staan min of meer buitenspel nu de voorzitters van de veiligheidsregio’s veel van hun bevoegdheden hebben overgenomen.

  Meeste burgemeesters ‘min of meer’ buitenspel

  Reageer

  De noodmaatregelen die zijn genomen in de strijd tegen het coronavirus zijn wettelijk voldoende onderbouwd. Dat stelt advocaat bestuursrecht Vera Textor, verbonden aan Nysingh advocaten en notarissen. Burgemeesters staan min of meer buitenspel nu de voorzitters van de veiligheidsregio’s veel van hun bevoegdheden hebben overgenomen.

 • Het was altijd zo eenvoudig: het is de gemeenteraad die bepaalt wie de griffier wordt, en die de griffier en de medewerkers van de griffie benoemt. Maar sinds 1 januari 2020, met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, ‘benoemt’ de raad de griffier niet meer, hij ‘wijst hem aan’.

  Onzekerheid over positie raadsgriffiers door Wnra

  1 reactie

  Zijn raadsgriffiers die vóór 2020 zijn benoemd maar na 2020 – met de invoering van de 
  Wnra – niet meer zijn ‘aangewezen’ wel nog bevoegd? Daarover bestaat onder griffiers onduidelijkheid.

 • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  Geen ruimte voor een individuele afspraak

  Reageer

  Als de Belastingdienst in 2015 aan medewerkers vraagt vrijwillig uit te treden, met een stimuleringspremie, heeft een van hen een goede reden om iets extra’s te eisen. Kan deze ambtenaar aanvullende afspraken met zijn werkgever maken?

 • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  Woonwerkbedrag is voor iedereen gelijk

  1 reactie

  Een ambtenaar van de gemeente Voerendaal werd overgeplaatst naar een andere dienst, en moest daarvoor verder reizen. Hij vroeg om extra vergoeding voor het woon-werkverkeer. Waarom weigerde het college dat – maar moest het later toch betalen?

 • De inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (op 1 januari 2020) ging gepaard met een wijziging van het Burgerlijk Wetboek. Voor die datum gold dat een werknemer geen loon kreeg als hij niet werkte – bijvoorbeeld als hij staakte, in voorlopige hechtenis zat of te laat op het werk kwam.

  Salaris ambtenaar bij schorsing toch doorbetaald

  6 reacties

  Ook al zijn de meeste ambtenaren inmiddels ‘genormaliseerd’, verschillen met werknemers uit de private sector blijven bestaan. Zo lijken (bijna alle) ambtenaren bij een schorsing beter af dan werknemers: hun salaris wordt hoe dan ook doorbetaald.

 • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  Ambtenaar corrupt, B&W veeg uit de pan

  Reageer

  Dat een corrupte Amsterdamse assistentwijkbeheerder zou worden ontslagen, stond wel vast. Maar waarom kreeg het college van B&W meerdere tikken op de vingers van hoogste ambtenarenrechter?

 • De bezwaarschriftprocedure was ooit bedoeld voor burgers om zich op een laagdrempelige manier te uiten over een besluit van een bestuursorgaan. Maar dat is in de loop der jaren steeds verder geformaliseerd, waardoor het bijna rechtbank­procedures zijn met bijbehorend taalgebruik.

  Mediation komt maar moeilijk van de grond

  1 reactie

  De bezwaarschriftprocedure wordt gezien als formalistisch en weinig oplossingsgericht. Reden dat veel gemeenten de ‘informele aanpak’ propageren: bel de bezwaarmaker op en spreek de zaak door. Onderzoek wijst uit dat die aanpak moeilijk van de grond komt.

 • Over enkele weken treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Zal de overgang van het bestuursrechtelijke ambtenarenrecht naar het civiele arbeidsrecht soepel verlopen? Ja, zeggen VNG en rijk. Advocaten, adviseurs en trainers zien hobbels.

  Gemeenten ‘zo’n beetje klaar’ voor normalisering

  2 reacties

  Over enkele weken treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Zal de overgang van het bestuursrechtelijke ambtenarenrecht naar het civiele arbeidsrecht soepel verlopen? Ja, zeggen VNG en rijk. Advocaten, adviseurs en trainers zien hobbels.

 • De macht van ambtenaren groeit, de politieke controle daarop laat te wensen over. Dat was het uitgangspunt van oud-gemeentesecretaris Harry van de Loo om zijn proefschrift Quadra Politica te schrijven.

  Spelregels voor de vierde macht

  3 reacties

  De macht van ambtenaren groeit, de politieke controle daarop laat te wensen over. Dat was het uitgangspunt van oud-gemeentesecretaris Harry van de Loo om zijn proefschrift Quadra Politica te schrijven.

 • Een ambtenaar van het ministerie van Financiën was chronisch ziek. Tijdens haar re-integratie kon ze met de taxi naar het werk, maar zelfs dat was te zwaar. Werd haar vakantieverlof (met de auto naar Kroatië) desondanks goedgekeurd?

  Ziek zijn en toch met de auto op vakantie

  Reageer

  Een ambtenaar van het ministerie van Financiën was chronisch ziek. Tijdens haar re-integratie kon ze met de taxi naar het werk, maar zelfs dat was te zwaar. Werd haar vakantieverlof (met de auto naar Kroatië) desondanks goedgekeurd?

 • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  Wie vaak porno kijkt schaadt vertrouwen

  Reageer

  Een ambtenaar van de Belastingdienst wordt betrapt op het kijken van porno onder werktijd. Zijn verweer: het is de eerste keer dat hij dat doet. Hij biedt excuses aan en betuigt spijt. Waarom toch de zware sanctie van onvoorwaardelijk ontslag?

 • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  Gedrag in ene functie telt door in andere

  Reageer

  Een conciërge op een openbare school in Westerwolde wordt beschuldigd van grensoverschrijdend seksueel gedrag. Maar als marktmeester, zijn tweede baan bij die gemeente, valt niets op hem aan te merken. Waarom wordt hij dan toch in twee functies ontslagen?

 • Overheden moeten dit najaar al hun oproepkrachten in beeld brengen. Na 1 januari 2020 moeten deze flexwerkers binnen een maand een aanbod krijgen voor een vast aantal uren, als zij twaalf maanden of langer op oproepbasis werken. Anders kan het een gemeente duur komen te staan.

  Meer rechten voor flexkracht

  Reageer

  Overheden dienen dit najaar al hun oproepkrachten in kaart te brengen. Na 1 januari 2020 moeten ze binnen een maand een aanbod krijgen voor een vast aantal uren, als zij twaalf maanden of langer op oproepbasis werken. Anders kan het een gemeente duur komen te staan.

 • De werksfeer bij een team binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid was ronduit slecht. Een ambtenaar leed daaronder en meldde zich lange tijd ziek. Waarom hoefde haar werkgever het salaris in haar tweede ziektejaar niet door te betalen?

  Slecht werkklimaat is nog niet buitensporig

  Reageer

  De werksfeer bij een team binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid was ronduit slecht. Een ambtenaar leed daaronder en meldde zich lange tijd ziek. Waarom hoefde haar werkgever het salaris in haar tweede ziektejaar niet door te betalen?

 • Overgeplaatst naar een andere functie, ook nog eens in een lagere schaal? Omdat bij ambtenaren sprake is van een eenzijdige aanstelling, kan een overheidswerkgever op eigen houtje besluiten iemand over te plaatsen, ook tegen slechtere arbeidsvoorwaarden. Vanaf 2020, met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, verandert dat.

  Positie ambtenaar ‘iets beter’ na 2020

  1 reactie

  Nu nog kunnen overheidswerkgevers een functie van een ambtenaar eenzijdig wijzigen, ook als het een verslechtering betreft. Na 2020 is zijn instemming nodig. De positie van de ambtenaar wordt er over een paar maanden iets beter op.

 • Een Rotterdamse ambtenaar kwam regelmatig te laat op het werk, wat werd gezien als herhaald en doorgaand plichtsverzuim. Zijn verklaring: door een longziekte had hij minder energie. Waarom werd hij toch ontslagen?

  Vaak te laat komen is reden voor ontslag

  Reageer

  Een Rotterdamse ambtenaar kwam regelmatig te laat op het werk, wat werd gezien als herhaald en doorgaand plichtsverzuim. Zijn verklaring: door een longziekte had hij minder energie. Waarom werd hij toch ontslagen?

 • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  Eigenaar diensthond moet schade betalen

  Reageer

  Een douanebeambte loopt tijdens haar dienst een neusfractuur op, veroorzaakt door een speurhond die zij begeleidde. De staatssecretaris schond zijn zorgplicht niet, vindt de rechtbank. Waarom krijgt de ambtenaar toch een schadevergoeding? En waarom zo weinig?

 • Na 2020, als de Wnra is ingevoerd, zullen ambtenaren op een andere manier moeten bewijzen dat dergelijke psychische klachten zijn veroorzaakt door de werkomstandigheden. Dat kán voor hen lastiger worden.

  Burn-out wijten aan werk straks lastiger voor ambtenaar

  3 reacties

  Te veel werk verzet? Beetje overspannen geraakt of zelfs een burn-out opgelopen? Na 2020, als de Wnra is ingevoerd, zullen ambtenaren op een andere manier moeten bewijzen dat dergelijke psychische klachten zijn veroorzaakt door de werkomstandigheden. Dat kán voor hen lastiger worden.

 • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  Ook tijdens vakantie lopen termijnen door

  Reageer

  Een Gooise ambtenaar verzette zich tegen zijn herplaatsing. Toen het college daarover een besluit nam, ging hij net op vakantie. Om meerdere reden kon hij niet op tijd in beroep gaan tegen het besluit. Was zijn termijnoverschrijding verschoonbaar?

 • De proeftijdaanstelling, zoals die nu nog geldt in het ambtenarenrecht, verdwijnt per 1 januari 2020, met de inwerking­treding van de Wnra. Ambtenaren en overheidswerkgevers krijgen dan te maken met een nieuw fenomeen: het proeftijdbeding. In de private sector is dat al decennia gemeengoed.

  Proeftijd ambtenaar hooguit nog twee maanden

  Reageer

  De proefperiode voor ambtenaren gaat na 2020 fors omlaag: van maximaal twee jaar naar maximaal twee maanden. Dat is een gevolg van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, Wnra.

 • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  Openheid geven over twijfel aan integriteit

  Reageer

  Een ambtenaar uit Zaanstad hield zich bezig met nevenactiviteiten, die twijfel opriepen over zijn betrouwbaarheid. Hij bekende en werkte mee aan het integriteitsonderzoek, wat het college wist te waarderen. Waarom volgde toch ontslag? Collega’s deden hetzelfde.

 • In het weekend een telefoontje: die beleidsnota móet snel af, begin je er vast aan? Werken op vrije momenten vindt niemand prettig. Een wetsvoorstel geeft werknemers het recht onbereikbaar te zijn.

  Ambtenaar hoeft niet continu bereikbaar te zijn

  6 reacties

  In het weekend een telefoontje: die beleidsnota móet snel af, begin je er vast aan? Werken op vrije momenten vindt niemand prettig. Een wetsvoorstel geeft werknemers het recht onbereikbaar te zijn.

 • Eind mei stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Ambtenaren kunnen daardoor vanaf volgend jaar makkelijker worden ontslagen. Daar staat wel een ruimere financiële compensatie tegenover.

  Nieuwe ambtenarenwet: makkelijker ontslag, meer geld

  10 reacties

  Eind mei stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Ambtenaren kunnen daardoor vanaf volgend jaar makkelijker worden ontslagen. Daar staat wel een ruimere financiële compensatie tegenover.

 • Als gemeenteambtenaar Jonas Binden* en het college van de Gelderse grens gemeente Aalten in 2013 gesprekken voeren over zijn eervol ontslag, per 1 januari 2016, komt ook het ABP Keuzepensioen ter sprake.

  College hoeft geen pensioen te berekenen

  2 reacties

  Een gemeenteambtenaar, wonende in Duitsland, vraagt het college van Aalten hoe hoog zijn pensioen wordt na zijn ontslag. Vervolgens verhuist hij naar Nederland. Achteraf had hij in Duitsland veel meer pensioen gekregen. Moet het college de schade betalen?

 • Het bekendste cliché over ambtenaren is wel dat ze weinig uitvoeren. Daarvan bestaat ten minste één voorbeeld: Co Meppels* uit Rijswijk. De eerste aanvaring met zijn gemeente stamt uit 2010, als hem wordt verweten gedurende drie maanden te weinig uren te hebben gewerkt. Zijn excuus: door privéomstandigheden begon hij laat en ging vroeg naar huis.

  Te lang pauzeren kan leiden tot ontslag

  Reageer

  Hij schreef verlofuren onvoldoende af en nam te lange lunchpauzes. En áls deze Rijswijkse ambtenaar al ‘werkte’, ging veel tijd verloren aan privé-internetten en -mailen. Maar was alles wat hij deed wel echt plichtsverzuim? En ging de gemeente niet zelf een stap te ver?

 • Op dit moment moeten ambtenaren zich gedragen als een goed ambtenaar – en strikt genomen niet als een goed werknemer. Dat houdt onder andere in dat hij of zij integer moet handelen en aan die integriteit worden hoge eisen gesteld. Gedraagt hij of zij zich niet als een goed ambtenaar, dan is al snel sprake van plichtsverzuim.

  Ambtenaar moet extra braaf zijn

  5 reacties

  Een ambtenaar moet zich gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt. Dat geldt ook na 2020, als de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is ingevoerd. Maar dan is de ambtenaar óók gebonden aan nog een norm: die van goed werknemerschap.

 • Gevallen van verkeerde informatieverstrekking door ambtenaren komen jaarlijks met grote regelmaat voor. Dat zegt Stefan van de Sande, die onlangs aan de Radboud Universiteit Nijmegen promoveerde op het proefschrift Overheidsaansprakelijkheid voor het verstrekken van onjuiste informatie.

  Overheid moet boeten bij geven onjuiste informatie

  1 reactie

  Ambtenaren behoren burgers correcte en volledige informatie te geven als ze daar om vragen. Maar dat gaat niet altijd goed. Gemeenten worden met regelmaat aansprakelijk gesteld voor schade die burgers daardoor lijden.

 • In de clinch is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht. In dit dossier vindt u alle bijdragen bij elkaar.

  Reservewerkrooster tijdig bekendmaken

  Reageer

  Een ambtenaar van Justitie en Veiligheid verzette zich tegen de late bekendmaking van het reservewerkrooster. Dat ging ten koste van zijn privéleven. De minister beriep zich echter op circulaires en instemming van de OR. Waarom kreeg de ambtenaar toch gelijk?

 • Ambtenaren behoren loyaal te zijn, als consequentie van de hiërarchie binnen overheidsorganisaties. Maar loyaal boven alles? Daarover verschillen de meningen.

  Ambtenaar moet recht krijgen in verzet te gaan

  3 reacties

  Ambtenaren mogen zich verzetten tegen opdrachten van hogerhand, wanneer fundamentele mensenrechten worden geschonden. Maar of er een wettelijk ‘recht op ongehoorzaamheid’ bestaat, is onduidelijk. Dat het niet in de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is geregeld, is volgens rechtsfilosoof Maurice Adams een gemiste kans.

 • In de clinch is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht. In dit dossier vindt u alle bijdragen bij elkaar.

  Re-integreren, anders geen ontslagpremie

  Reageer

  Een ambtenaar van de Belastingdienst neemt na burn-out-klachten vrijwillig ontslag, en krijgt een stimuleringspremie mee. Waarom wordt hij tijdens een re-integratietraject alsnog ontslagen?

 • In de clinch is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  Bericht op intranet was onrechtmatig

  Reageer

  Een eenheidsmanager van de gemeente Assen kon niet doorstromen naar de nieuwe functie van concernmanager. Een bericht hierover op het gemeentelijke intranet beoordeelt de rechter als onrechtmatig. Waarom krijgt hij geen schadevergoeding?

 • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  Terugvorderen van te veel betaalde toelage

  Reageer

  Een ambtenaar van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kreeg ten onrechte een woonwerkverkeervergoeding. Hijzelf en zijn werkgever deden er niets aan dit stop te zetten. Waarom moet hij, als de minister aan de bel trekt, het volle pond terugbetalen?

 • Anderhalf jaar is er onderhandeld over normalisering van de Cao Gemeenten, waarbij het is gelukt bestaande arbeidsvoorwaarden één op één te laten overgaan.

  Politiek primaat blijft rechtspositie ambtenaar inperken

  5 reacties

  Anderhalf jaar is er onderhandeld over normalisering van de Cao Gemeenten, waarbij het is gelukt bestaande arbeidsvoorwaarden één op één te laten overgaan. Maar een volledige normalisering is het niet, en dat steekt FNV-onderhandelaar Bert de Haas.

 • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  College in retraite krijgt slecht advies

  Reageer

  Het college van Oegstgeest ging op retraite en een politiek adviseur voorzag het bestuur van twee rapporten als discussiemateriaal. Het waren echter controversiële rapporten, wat zijn loyaliteit geen goed deed. Was dat voldoende om hem te ontslaan?

 • De positie van de beklaagde ambtenaar verslechtert als gevolg van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Dat stelt trainer en adviseur Caroline Koetsenruijter in een interview in Binnenlands Bestuur.

  Ambtenaar slechter af tegenover klagende burger

  10 reacties

  De positie van de beklaagde ambtenaar verslechtert als gevolg van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. En zijn positie tegenover de burger in een klachtenprocedure is al niet bijster sterk.

 • Om de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) ‘soepel en efficiënt’ te laten verlopen, is een zogenoemde Transitiekamer ingesteld. De tweede in zijn soort: eerder richtte ProRail een transitiekamer in.

  Transitiekamer moet invoering Wnra versoepelen

  Reageer

  Om de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) ‘soepel en efficiënt’ te laten verlopen, is een zogenoemde Transitiekamer ingesteld. De tweede in zijn soort: eerder richtte ProRail een transitiekamer in.

 • Ook na het verbeterplan werd het functioneren van een ambtenaar uit Losser als onvoldoende beoordeeld. Toch had dat geen directe consequenties voor haar. Waarom moest het beoordelingsbesluit van tafel?

  Beoordelingsperiode mag niet te kort zijn

  Reageer

  Ook na het verbeterplan werd het functioneren van een ambtenaar uit Losser als onvoldoende beoordeeld. Toch had dat geen directe consequenties voor haar. Waarom moest het beoordelingsbesluit van tafel?

 • De invoering van de Wet normalisering rechtspositie (Wnra) maakt het er voor de veiligheidsregio’s niet eenvoudiger op. Voor een deel van het personeel gaat het private arbeidsrecht gelden, anderen blijven ambtenaar met een aanstelling.

  Vrijwillige brandweer voorlopig geen ambtenaar

  2 reacties

  De invoering van de Wet normalisering rechtspositie (Wnra) maakt het er voor de veiligheidsregio’s niet eenvoudiger op. Voor een deel van het personeel gaat het private arbeidsrecht gelden, anderen blijven ambtenaar met een aanstelling.

 • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  Jaren soebatten over nabetaling van salaris

  Reageer

  Het begon erop te lijken dat de gemeente Amsterdam de betaling van achterstallig salaris van een ambtenaar (over drie jaar) zat te traineren. Toch kon de man, wiens ontslag was teruggedraaid, niet in hoger beroep. Wat zat daar achter?

 • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  Ontslagen om foute aftrekposten partner

  Reageer

  Jarenlang diende hij belastingaangiften in met veel te hoge aftrekposten. Zijn vrouw, werkzaam bij de Belastingdienst, bemoeide zich daar nauwelijks mee, maar werd wel ontslagen. Waarom werd zij zo zwaar gestraft voor iets wat haar man had gedaan?

 • Op een receptie drinkt een ict-beheerder van Eindhoven acht glazen bier. ’s Avonds werkt hij vanuit huis even aan het computersysteem van zijn stad, maar handelt daarmee in strijd met het zero tolerance-beleid ten aanzien van alcohol. Wat zijn de consequenties?

  Acht glazen bier op, daarna aan het werk

  Reageer

  Op een receptie drinkt een ict-beheerder van Eindhoven acht glazen bier. ’s Avonds werkt hij vanuit huis even aan het computersysteem van zijn stad, maar handelt daarmee in strijd met het zero tolerance-beleid ten aanzien van alcohol. Wat zijn de consequenties?

 • Als het aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vakbonden ligt, wordt na 1 januari 2020 een landelijke ‘ontslagcommissie’ ingesteld. Die moet ‘maatwerk’ gaan leveren bij ontslagzaken. Het bedrijfsleven kent zo’n commissie al, maar de nadelen ervan lijken groter dan de voordelen.

  Ontslagcommissie ‘een hoop gedoe’

  Reageer

  Als het aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vakbonden ligt, wordt na 1 januari 2020 een landelijke ‘ontslagcommissie’ ingesteld. Die moet ‘maatwerk’ gaan leveren bij ontslagzaken. Het bedrijfsleven kent zo’n commissie al, maar de nadelen ervan lijken groter dan de voordelen.

 • Na inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) gelden voor ambtenaren de ontslagregels uit het Burgerlijk Wetboek. Bij een reorganisatieontslag – dat gaat dan ‘ontslag om bedrijfseconomische reden’ heten – gelden er aanvullende regels in de Ontslagregeling. Nu nog verleent het UWV de werkgever toestemming een arbeidsovereenkomst op te zeggen, als dat in overeenstemming is met de Ontslagregeling. Dat verandert na 1 januari 2020.

  Ontslagcommissie ‘een hoop gedoe’

  2 reacties

  Als het aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vakbonden ligt, wordt na 1 januari 2020 een landelijke ‘ontslagcommissie’ ingesteld. Die moet ‘maatwerk’ gaan leveren bij ontslagzaken. Het bedrijfsleven kent zo’n commissie al, maar de nadelen ervan lijken groter dan de voordelen.

 • De ledenraadpleging van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) loopt bijna ten einde. Tot 1 februari kunnen de leden nog reageren op afspraken die zijn gemaakt tussen de VNG en de vakbonden over de cao gemeenten. Over twee heikele thema’s, de transitievergoeding en de werkgeversbijdrage, kunnen de leden zich niet inhoudelijk uitlaten.

  Peiling over cao-afspraken gemeenten

  4 reacties

  De ledenraadpleging van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) loopt bijna ten einde. Tot 1 februari kunnen de leden nog reageren op afspraken die zijn gemaakt tussen de VNG en de vakbonden over de cao gemeenten. Over twee heikele thema’s, de transitievergoeding en de werkgeversbijdrage, kunnen de leden zich niet inhoudelijk uitlaten.

 • Een ambtenaar van de gemeente Rotterdam legde een opdracht (of verzoek?) van zijn teamleider naast zich neer, omdat hij zich niet lekker voelde. Voor straf moet hij zonder bezoldiging gaan werken. Is dat niet wat overdreven voor een kwartiertje ‘werkweigeren’? 

  Voor straf werken zonder bezoldiging

  Reageer

  Een ambtenaar van de gemeente Rotterdam legde een opdracht (of verzoek?) van zijn teamleider naast zich neer, omdat hij zich niet lekker voelde. Voor straf moet hij zonder bezoldiging gaan werken. Is dat niet wat overdreven voor een kwartiertje ‘werkweigeren’? 

 • Een afdelingshoofd van de gemeente Westland vindt dat de nieuwe functie van clusterdirecteur veel lijkt op zijn huidige werk. En dat het dus vrij logisch is dat hij daarin wordt benoemd. Waarom denkt iedereen daar anders over?

  Vergelijkbare functie, toch geen benoeming

  Reageer

  Een afdelingshoofd van de gemeente Westland vindt dat de nieuwe functie van clusterdirecteur veel lijkt op zijn huidige werk. En dat het dus vrij logisch is dat hij daarin wordt benoemd. Waarom denkt iedereen daar anders over?

 • Ambtenaren die na 2020 over de schreef gaan, krijgen dan niet meer te maken met de bestuursrechter maar met de civiele rechter.

  Ambtenaar krijgt minder strenge rechter

  8 reacties

  Ambtenaren die na 2020 over de schreef gaan, krijgen dan niet meer te maken met de bestuursrechter maar met de civiele rechter. Die oordeelt op dit moment minder streng, zo blijkt uit meerdere praktijkgevallen. De vraag is of ambtenaren daar in de toekomst van gaan profiteren.

 • Wie nu nog ambtenaar is, kan die status wel eens verliezen. Daarentegen zijn er werknemers die op 1 januari 2020 plotseling ambtenaar worden. Dat komt omdat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) het begrip ‘ambtenaar’ een andere betekenis geeft dan nu uit de Ambtenarenwet blijkt.

  Geen loon? Dan geen ambtenaar. Of toch wel?

  3 reacties

  Meer personen dan eerst gedacht krijgen na 2020 de ambtenarenstatus. Dat blijkt uit de Aanpassingswet Wnra, die nu bij de Tweede Kamer ter behandeling ligt.

 • Een verpleegkundig centralist van een veiligheidsregio belt na een ongeval in de privésituatie naar een intern meldnummer, in plaats van naar 112. Dat is misbruik van haar functie, waarna ze wordt ontslagen. Waarom is die straf te zwaar?

  Misbruik van functie door niet 112 te bellen

  Reageer

  Een verpleegkundig centralist van een veiligheidsregio belt na een ongeval in de privésituatie naar een intern meldnummer, in plaats van naar 112. Dat is misbruik van haar functie, waarna ze wordt ontslagen. Waarom is die straf te zwaar?

 • In de wachtkamer van de huisarts kletst een ambtenaar wat over wethouders en de gemeentesecretaris van zijn gemeente. Het college krijgt die opmerkingen via via te horen, vindt ze denigrerend en zet de ambtenaar op straat. Maar kan dat zomaar?

  Hoor en wederhoor is een verplichting

  Reageer

  In de wachtkamer van de huisarts kletst een ambtenaar wat over wethouders en de gemeentesecretaris van zijn gemeente. Het college krijgt die opmerkingen via via te horen, vindt ze denigrerend en zet de ambtenaar op straat. Maar kan dat zomaar?

 • Een ambtenaar van de gemeente Amsterdam had last van migraineaanvallen en oververmoeidheid. Thuiswerken zou leiden tot meer rust en een betere werk-privé-balans. Collega’s mochten ook thuiswerken. Waarom zij niet?

  Thuiswerken is geen absoluut recht

  Reageer

  Een ambtenaar van de gemeente Amsterdam had last van migraineaanvallen en oververmoeidheid. Thuiswerken zou leiden tot meer rust en een betere werk-privé-balans. Collega’s mochten ook thuiswerken. Waarom zij niet?

 • Het Europees Handvest inzake lokale autonomie vereist dat gemeenten en provincies een verregaande zelfstandigheid te hebben. Maar in Nederland is eerder sprake van afhankelijkheid en een papieren decentralisatie. Volgens onderzoeker Ine van Haaren-Dresens wordt het tijd dat de centrale overheid dit handvest serieus gaat nemen.

  Vrijheid gemeente te sterk beknot

  Reageer

  Het Europees Handvest inzake lokale autonomie vereist dat gemeenten en provincies een verregaande zelfstandigheid te hebben. Maar in Nederland is eerder sprake van afhankelijkheid en een papieren decentralisatie. Volgens onderzoeker Ine van Haaren-Dresens wordt het tijd dat de centrale overheid dit handvest serieus gaat nemen.

 • Ambtenaren krijgen na de invoering van de Wnra te maken met een andere regeling rond de doorbetaling van salaris tijdens ziekte. Vooral voor de overheidswerkgever is het oppassen geblazen.

  Opschorten en staken salaris ambtenaar niet hetzelfde

  Reageer

  Ambtenaren krijgen na de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) te maken met een andere regeling rond de doorbetaling van salaris tijdens ziekte. Vooral voor de overheidswerkgever is het oppassen geblazen.

 • Met de Wnra krijgen ook ambtenaren te maken met de transitievergoeding – de ‘ontslagvergoeding’ die nu al in de private sector geldt. Maar door de toegepaste rekenmethode kan die wel eens lager uitvallen dan verwacht.

  Nieuwe wet bedreigt ontslagvergoeding ambtenaren

  3 reacties

  Met de Wnra krijgen ook ambtenaren te maken met de transitievergoeding – de ‘ontslagvergoeding’ die nu al in de private sector geldt. Maar door de toegepaste rekenmethode kan die wel eens lager uitvallen dan verwacht.

 • Rijksambtenaren die de AOW-leeftijd hebben bereikt, zullen in de toekomst in principe worden ontslagen. Dat staat in het onderhandelaarsakkoord Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector rijk (2018-2020). Nu kunnen ze tot na hun 70ste doorwerken.

  Rijksambtenaar mag niet langer werken dan AOW-leeftijd

  19 reacties

  Rijksambtenaren die de AOW-leeftijd hebben bereikt, zullen in de toekomst in principe worden ontslagen. Dat staat in het onderhandelaarsakkoord Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector rijk (2018-2020). Nu kunnen ze tot na hun 70ste doorwerken.

 • In de clinch is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  Ongeval met fiets was eigen schuld

  Reageer

  Een ambtenaar van de Belastingdienst komt met haar fiets op de parkeerplaats van haar kantoor flink ten val. Daar waren werkzaamheden bezig, maar die waren volgens haar niet goed zichtbaar. Heeft de werkgever zijn zorgplicht geschonden?

 • In de clinch is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  Informatie lekken is geen klokkenluiden

  Reageer

  Twee ambtenaren van de gemeente Utrecht brengen een misstand in een aanbestedingsprocedure onder de aandacht van een aannemer die had meegedongen. Ze worden ontslagen. Maar klokkenluiders zijn toch beschermd? 

 • Naar verwachting treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren op 1 januari 2020 in werking. Een aantal gemeenten trekt bij de invoering van de wet samen op met buurgemeenten. ‘Alles wat kán aansluiten, kan meerwaarde opleveren.’

  Samen normaliseren gaat beter

  Reageer

  Naar verwachting treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren op 1 januari 2020 in werking. Een aantal gemeenten trekt bij de invoering van de wet samen op met buurgemeenten. ‘Alles wat kán aansluiten, kan meerwaarde opleveren.’

 • Een medewerker van het ministerie van Financiën kwam te werken in een andere standplaats, waar ze zelf ook naartoe verhuisde. Ze kreeg een verhuiskostenvergoeding, die later werd ingetrokken. Maar er waren toch toezeggingen gedaan?

  Wel of geen recht op verhuisvergoeding?

  Reageer

  Een medewerker van het ministerie van Financiën kwam te werken in een andere standplaats, waar ze zelf ook naartoe verhuisde. Ze kreeg een verhuiskostenvergoeding, die later werd ingetrokken. Maar er waren toch toezeggingen gedaan?

 • Dronken op het werk? Kom nou, zegt de zweminstructeur van de gemeente Amsterdam. Zijn coördinator die bij hem alcohol rook wilde hem sowieso weg hebben, en is dus niet betrouwbaar. Andere collega’s roken niets. Waarom werd hij toch ontslagen?

  Thuis drinken mag, nuchter op het werk

  Reageer

  Dronken op het werk? Kom nou, zegt de zweminstructeur van de gemeente Amsterdam. Zijn coördinator die bij hem alcohol rook wilde hem sowieso weg hebben, en is dus niet betrouwbaar. Andere collega’s roken niets. Waarom werd hij toch ontslagen?

 • De VNG is op zoek naar overheidswerkgevers die geen gemeente zijn, maar wel de gemeentelijke rechtspositieregeling CAR-UWO toepassen. Zij worden gevraagd middels een ‘aansluitingsovereenkomst’ de Cao Gemeenten toe te passen als de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is ingegaan. Juristen plaatsen vraagtekens bij zo'n overeenkomst.

  VNG op zoek naar cao-volgers

  1 reactie

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is op zoek naar overheidswerkgevers die geen gemeente zijn, maar wel de gemeentelijke rechtspositieregeling CAR-UWO toepassen. Zij worden gevraagd middels een ‘aansluitingsovereenkomst’ de Cao Gemeenten toe te passen als de Wnra is ingegaan. Advocaat ambtenarenrecht Lianne van Vliet waarschuwt dat daar haken en ogen zitten.

 • Een ambtenaar van het ministerie van VWS moest worden herplaatst. Er werd een passende functie gevonden die ze ook graag wilde hebben. Waarom werd ze toch ontslagen?

  Ook voor herplaatsing enige interesse tonen

  Reageer

  Een ambtenaar van het ministerie van VWS moest worden herplaatst. Er werd een passende functie gevonden die ze ook graag wilde hebben. Waarom werd ze toch ontslagen?

 • Het lijkt erop dat ambtenaren, die na 2020 worden ontslagen, een betere ontslagvergoeding krijgen dan werknemers in de private sector. Dit ondanks de gelijkstelling tussen ambtenaren en werknemers, die wordt beoogd met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Deze treedt naar verwachting in 2020 in werking.

  Ambtenaren krijgen bij ontslag 'beste uit twee werelden'

  1 reactie

  Het lijkt erop dat ambtenaren die na 2020 worden ontslagen, een betere ontslagvergoeding krijgen dan werknemers in de private sector. Dit ondanks de gelijkstelling tussen ambtenaren en werknemers, die wordt beoogd met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Deze treedt naar verwachting in 2020 in werking.

 • In de clinch is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  Een keer verslapen levert berisping op

  Reageer

  Na een buitenlandse reis komt een Veenendaalse ambtenaar middag in de nacht thuis. Die ochtend moet hij gaan werken, maar hij verslaapt zich. Waarom wordt hij voor zo’n kleine misstap toch schriftelijk berispt?

 • Alles wijst in de richting van die ene ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij móét wel degene zijn die sms’jes heeft gestuurd met beledigingen en ­bedreigingen. Plichtsverzuim, dus strafontslag. Waarom kan deze man van de rechter toch blijven?

  College Amsterdam leed aan tunnelvisie

  Reageer

  Alles wijst in de richting van die ene ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij móét wel degene zijn die sms’jes heeft gestuurd met beledigingen en ­bedreigingen. Plichtsverzuim, dus strafontslag. Waarom kan deze man van de rechter toch blijven?

 • Het is weer sinds zo’n tien jaar dat Ilse Maalbroek* regelmatig ziek is. Haar gemeente, Roermond, laat een fysiek-belastbaarheidsonderzoek uitvoeren en er volgt een arbeidsfysiotherapeutische diagnose. De bedrijfsarts geeft adviezen hoe haar gezondheid kan worden bevorderd en het ziekteverzuim kan worden teruggedrongen.

  Stoppen met roken is geen dienstopdracht

  Reageer

  Een ambtenaar van Roermond tobde met haar gezondheid en was vaak ziek. Meerdere dienstopdrachten – stop met roken, ga sporten, bezoek een diëtist – werden genegeerd. Plichtsverzuim, oordeelde de gemeente en ontsloeg haar. Waarom mocht ze van de rechter toch blijven?

 • De gemeente Roermond heeft een vrouwelijke ambtenaar ten onrechte ontslagen toen zij weigerde te stoppen met roken. Ook legde de gemeente haar de verplichting op tweemaal per week te gaan sporten en naar een diëtist te gaan.

  Onterecht strafontslag voor rokende ambtenaar

  8 reacties

  Een ambtenaar van de gemeente Roermond tobde met haar gezondheid en was vaak ziek. Meerdere dienstopdrachten – stop met roken, ga sporten, bezoek een diëtist – werden genegeerd. De gemeente ontsloeg haar, maar dat had volgens de Centrale Raad van Beroep niet gemogen.

 • In een loods van een ambtenaar van de gemeente Brunssum wordt een hennepplantage ontdekt. De ambtenaar licht het college niet in over de politie-inval en de inbeslagname van twee auto’s. Hij wordt ontslagen wegens plichtsverzuim. Waarom mag hij van de rechter toch in dienst blijven? 

  Ambtenaar wist echt niet van hennepteelt

  Reageer

  In een loods van een ambtenaar van de gemeente Brunssum wordt een hennepplantage ontdekt. De ambtenaar licht het college niet in over de politie-inval en de inbeslagname van twee auto’s. Hij wordt ontslagen wegens plichtsverzuim. Waarom mag hij van de rechter toch in dienst blijven? 

 • Het is een delict dat bijna altijd wel een keer uitlekt. Dat ontdekt ook Antoinette Hushoven*. Ze wordt ervan verdacht dat ze zich onrechtmatig toegang heeft verschaft tot de personeels-, registratie-, en administratiesystemen van de gemeente Weert, waar ze sinds 1993 werkt ...

  Terugbetalen van niet-gewerkte uren

  Reageer

  Een medewerker van de gemeente Weert rommelde in het urenregistratiesysteem en kreeg daardoor meer uitbetaald dan waar ze recht op had. Maar het college kon niet helemaal bewijzen dat ze die uren níet had gewerkt. Waarom moest ze die uren dan toch terugbetalen?

 • Het beroep van ambtenaar is veelal niet gevaarlijk, maar er zijn in de werkomgeving altijd risico’s aanwezig. Wie gezondheidsschade lijdt, wil daarvoor graag enige compensatie of genoegdoening. Als de werkgever aansprakelijk is voor de schade, dan dient deze de schade te vergoeden. Maar wanneer is de overheidswerkgever precies aansprakelijk?

  Gezondheidsrisico’s ambtenaar ter discussie

  Reageer

  Ook ambtenaren lopen gezondheidsrisico’s op de werkvloer. Nu moeten ze hun schade zien te verhalen bij de bestuursrechter, na 2020 – met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren – wordt dat de burgerlijke rechter. Dat heeft voor hen voor- én nadelen.

 • In de clinch is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  Wie niet meewerkt die verliest vertrouwen

  Reageer

  Een senior medewerker van de gemeente Den Haag krijgt een slechte beoordeling, waarop een conflict met zijn leidinggevende volgt. Het college probeert hem te herplaatsen, zelfs mediation wordt ingezet. Waarom wordt de man alsnog ontslagen?

 • In de clinch is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  Minder vakantie na negeren bedrijfsarts

  Reageer

  Een medewerker van de Regio Gooi- en Vechtstreek meldt zich ziek en traineert vervolgens ieder medisch onderzoek. Als straf worden haar verlofuren verminderd. Waarom wordt dat alsnog omgezet in een berisping, een veel mildere sanctie?

 • De wijze waarop het ambtenarentuchtrecht in de toekomst wordt geregeld, betekent volgens advocaat van Meer voor ambtenaren een stap terug. Op dit moment is het ambtenarentuchrecht verwoord in arbeidsvoorwaardenregelingen zoals ARAR en CAR/UWO. Daarin staan de norm voor goed ambtenaarschap vermeld, de omschrijving van plichtsverzuim, een uitgebreid stelsel van disciplinaire straffen en de procedures die ambtenaren moeten doorlopen bij overtredingen van die normen.

  Gele kaart voor ambtenaren verdwijnt

  2 reacties

  Er zijn zorgen over het omzetten van het speciale tuchtrecht voor ambtenaren naar het tuchtrecht voor werknemers. Advocaat Ed van Meer voorziet onzekerheid en ongelijke behandelingen. 

 • Advocaat Jan Blanken vindt dat er iets ‘aparts’ zit aan de nieuwe Ambtenarenwet en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren: deze laatste haalt huidige ambtenaren uit de ambtenarensfeer door ze een arbeidsovereenkomst te geven, terwijl de nieuwe Ambtenarenwet bovendien grote groepen werknemers de ambtenarenstatus geeft. Per saldo zal het aantal ambtenaren aardig toenemen, zegt Blanken, verbonden aan advocatenkantoor Capra.

  30.000 ambtenaren erbij door normalisering

  13 reacties

  Na 2020 zal Nederland ruim 30 duizend extra ambtenaren tellen. Dat is een gevolg van de nieuwe Ambtenarenwet, die stelt dat iedereen in publieke dienst ambtenaar is.

 • Een ambtenaar kan door haar arbeidsbeperking haar werk niet meer aan. Twee instanties adviseren het college om middels jobcarving een speciale functie voor haar te creëren, zodat ze gewoon kan blijven werken. Waarom wordt ze toch ontslagen?

  Geen verplichting tot inzetten jobcarving

  Reageer

  Een ambtenaar kan door haar arbeidsbeperking haar werk niet meer aan. Twee instanties adviseren het college om middels jobcarving een speciale functie voor haar te creëren, zodat ze gewoon kan blijven werken. Waarom wordt ze toch ontslagen?

 • Het afschaffen van de ANW-compensatieregeling was voor veel ambtenaren een zure appel. Het stopzetten ervan heeft er wel toe geleid dat het nabestaandenpensioen wat ruimer kan uitvallen. Voor sommigen, althans. Desondanks is de minister geïrriteerd door het handelen van het ABP. Kamerlid Pieter Omtzigt is meer dan dat: hij is boos.

  ‘ABP kent zijn eigen pensioenregels niet’

  6 reacties

  Het afschaffen van de ANW-compensatieregeling was voor veel ambtenaren een zure appel. Het stopzetten ervan heeft er wel toe geleid dat het nabestaandenpensioen wat ruimer kan uitvallen. Voor sommigen, althans. Desondanks is de minister geïrriteerd door het handelen van het ABP. Kamerlid Pieter Omtzigt is meer dan dat: hij is boos.

 • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) kan zich niet helemaal vinden in enkele wetswijzigingen die worden voorgesteld nu de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) eraan komt.

  Kritiek VNG op wijziging ambtenarenstatus

  Reageer

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) kan zich niet helemaal vinden in enkele wetswijzigingen die worden voorgesteld nu de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) eraan komt. De wijzigingen zouden technisch van aard zijn, maar leiden toch – onbedoeld – tot een inhoudelijke verandering, bijvoorbeeld over de rechtspositie van griffiers en secretarissen.

 • In de clinch is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  Diefstal van tien euro is reden voor ontslag

  Reageer

  Een cassière van de gemeente Rotterdam liet een tientje in haar zak glijden. Ze slikte medicijnen en was even niet bij zinnen, zei ze. Het ging trouwens om een bedrag van niks. Waarom werd ze toch ontslagen? 

 • Met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren wordt de rechtspositie van ambtenaren en die van werknemers in het bedrijfsleven gelijkgetrokken. Maar geldt dat dan ook voor de salarissen?

  ‘Wordt salaris ambtenaar gelijkgetrokken met bedrijfsleven?’

  8 reacties

  De internetconsultatie over de aanpassingswet van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren laat een breed palet aan reacties zien: sommigen maken zich druk om het verlies van de ambtenarenstatus, anderen uiten zorgen dat ze die status mogelijk krijgen.

 • In de clinch is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  De zorgplicht voor de gevallen ambtenaar

  Reageer

  Een reinigingsmedewerker viel van een vuilniswagen en liep ernstig letsel op. Het college had als werkgever gezorgd voor instructies over risico’s die beladers kunnen lopen. Waarom moet het dan, ondanks de nagekomen zorgplicht, toch de letselschade vergoeden?

 • Misschien wordt het na 2020, als de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) ingevoerd wordt, lastiger om een ambtenaar te ontslaan. ‘Ze genieten dan immers een extra vorm van rechtsbescherming, waarbij een externe partij vooraf bekijkt of het ontslag wel terecht is.'

  ‘Misschien wordt ontslag ambtenaar wel lastiger’

  6 reacties

  ‘We worden makkelijker ontslagen.’ Dat is het beeld dat bij menig ambtenaar leeft, als eenmaal de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) op 1 januari 2020 een feit is. 

 • In de clinch is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  Wie betaalt onderzoek naar valse declaraties?

  Reageer

  Een medewerker van het Kadaster declareert valse horecabonnen. Om na te gaan hoeveel ze precies moet terugbetalen, schakelt haar werkgever een recherche bureau in. Moet ze de kosten van dat onderzoek ook vergoeden?

 • © Nico Visscher

  Ambtenaar mentaal voorbereiden op de Big Bang

  9 reacties

  Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Nog maar 22 maanden te gaan dus, maar veel overheden blijken er nog niet mee bezig. Anton Revenboer, senior manager publieke sector bij BDO Advisory, waarschuwt dat gemeenten toch echt eens moeten beginnen met de voorbereidingen van de invoering van de Wnra. Hij heeft nog weinig echt concrete voorstellen gezien. Hij vreest dat bij gemeentesecretarissen nog weinig bekend is wat de nieuwe wet precies inhoudt. ‘2020 lijkt ver weg, maar dat is het niet’, zegt hij. 

 • In de clinch is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  Een waarschuwing is nog geen berisping

  Reageer

  Een ambtenaar van de IND liet zich negatief uit over haar leidinggevende en kreeg een waarschuwing aan haar broek. Waarom kon zij geen bezwaar maken tegen deze lichte sanctie?

 • In de clinch is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  De klokkenluider en haar leidinggevende

  Reageer

  Een ambtenaar die een klokkenluidersmelding doet, mag geen nadelen ondervinden voor zijn rechtspositie. Waarom werd de Maastrichtse ambtenaar die een misstand aan de kaak stelde toch ontslagen?

 • Henneptoppen pikken van de dump, is dat reden voor ontslag? Of een leidinggevende onvoldoende respecteren? Liegen over een schadegevalletje? Nee, zegt de rechtbank. Waarom werd de buitengewoon opsporingsambtenaar uit Kerkrade dan toch op straat gezet?

  Drie akkefietjes zijn reden voor ontslag

  Reageer

  Henneptoppen pikken van de dump, is dat reden voor ontslag? Of een leidinggevende onvoldoende respecteren? Liegen over een schadegevalletje? Nee, zegt de rechtbank. Waarom werd de buitengewoon opsporingsambtenaar uit Kerkrade dan toch op straat gezet?

 • Een medewerker van de Belastingdienst rommelde met zijn belastingaangifte. Bij een nieuw plichtsverzuim zou hij op straat worden gezet. Waarom kan hij na een volgende misstap dan toch blijven?

  Belastingdienst laat niet met zich sollen

  Reageer

  Een medewerker van de Belastingdienst rommelde met zijn belastingaangifte. Bij een nieuw plichtsverzuim zou hij op straat worden gezet. Waarom kan hij na een volgende misstap dan toch blijven?

 • Een relatie met een ondergeschikte en een illegale klus van zijn schoonfamilie kosten een ambtenaar uit Enschede de kop. Maar de liefdesverhouding was toch gelijkwaardig? En hij creëerde met die opdracht toch een zinvol project voor de gemeente?

  Gemeente benadeeld door illegale klus

  Reageer

  Een relatie met een ondergeschikte en een illegale klus van zijn schoonfamilie kosten een ambtenaar uit Enschede de kop. Maar de liefdesverhouding was toch gelijkwaardig? En hij creëerde met die opdracht toch een zinvol project voor de gemeente?

 • Een ambtenaar van de gemeente Den Haag solliciteert intern naar een nieuwe functie. Ze laat weten dat ze wegens ziekte beperkter inzetbaar zal zijn dan eerst was bedoeld. Waarom gaat die functie toch aan haar neus voorbij?

  Feiten verzwijgen bij interne sollicitatie

  Reageer

  Een ambtenaar van de gemeente Den Haag solliciteert intern naar een nieuwe functie. Ze laat weten dat ze wegens ziekte beperkter inzetbaar zal zijn dan eerst was bedoeld. Waarom gaat die functie toch aan haar neus voorbij?

 • Na een dienstverband van 41 jaar wordt een gemeenteambtenaar uit Renkum ontslagen wegens onherstelbaar verstoorde arbeidsverhoudingen. Ze krijgt een ‘onverplichte’ ontslagvergoeding mee. Waarom stapt ze toch naar de rechter?

  Ontslagvergoeding drie keer zo hoog

  Reageer

  Na een dienstverband van 41 jaar wordt een gemeenteambtenaar uit Renkum ontslagen wegens onherstelbaar verstoorde arbeidsverhoudingen. Ze krijgt een ‘onverplichte’ ontslagvergoeding mee. Waarom stapt ze toch naar de rechter?

 • Een ambtenaar bij de gemeente Amsterdam voldoet op geen enkel front. Traject na traject wordt ingezet, niets helpt. Waarom kan zij toch niet worden ontslagen? 

  Slecht functioneren, toch geen ontslag

  Reageer

  Een ambtenaar bij de gemeente Amsterdam voldoet op geen enkel front. Traject na traject wordt ingezet, niets helpt. Waarom kan zij toch niet worden ontslagen? 

 • De gemeente Rotterdam erkent dat het werk van een juridisch medewerker een ‘buitensporig karakter’ heeft. Ze raakt arbeidsongeschikt maar kan niet aantonen dat dit door haar werk komt. Waarom krijgt ze dan toch een aanvullende uitkering?

  Bedreigd op het werk, dus extra uitkering

  Reageer

  De gemeente Rotterdam erkent dat het werk van een juridisch medewerker een ‘buitensporig karakter’ heeft. Ze raakt arbeidsongeschikt maar kan niet aantonen dat dit door haar werk komt. Waarom krijgt ze dan toch een aanvullende uitkering?

 • Als het ontslagbesluit na enkele jaren wordt teruggedraaid, wil een gerehabiliteerde gemeenteambtenaar alsnog de misgelopen reiskostenvergoeding en vakantiegeld. Waarom krijgt hij dat niet? Hij was toch met terugwerkende kracht in dienst van de gemeente?

  Niet financieel beter worden van ontslag

  Reageer

  Als het ontslagbesluit na enkele jaren wordt teruggedraaid, wil een gerehabiliteerde gemeenteambtenaar alsnog de misgelopen reiskostenvergoeding en vakantiegeld. Waarom krijgt hij dat niet? Hij was toch met terugwerkende kracht in dienst van de gemeente?

 • In de clinch is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  Bijklussen in de tijd van de baas, soms mag het

  2 reacties

  Een ambtenaar verrichtte nevenwerkzaamheden voor zijn privé-adviesbureau. Hij boekte zijn ADV-uren niet af en mogelijk leidde die schnabbels tot belangenverstrengeling. Waarom werd een aangekondigd ontslag en verminderd salaris dan toch teruggedraaid?

 • Ze had flink wat op haar kerfstok, deze Wageningse ambtenaar. Ze biechtte het op bij de integriteitsfunctionaris. Waarom werd ze toch ontslagen?

  Ambtenaar exit na ‘vriendendiensten’

  8 reacties

  Ze had flink wat op haar kerfstok, deze Wageningse ambtenaar. Ze biechtte het op bij de integriteitsfunctionaris. Waarom werd ze toch ontslagen?

 • Het was een rommeltje op de salarisadministratie van St. Maarten. Eén ambtenaar moet daarvoor boeten. Of toch niet? Want hoe moet het Bezoldigingsbesluit worden uitgelegd?

  Te veel salaris? U mag het houden

  Reageer

  Het was een rommeltje op de salarisadministratie van St. Maarten. Eén ambtenaar moet daarvoor boeten. Of toch niet? Want hoe moet het Bezoldigingsbesluit worden uitgelegd?

 • Een Rotterdamse ambtenaar werd op eigen verzoek ontslagen. Zelf vindt hij helemaal niet dat het ‘op eigen verzoek’ was. Hoe letterlijk moet worden genomen wat met het college was afgesproken? 

  Gedwongen ontslag of toch op eigen verzoek

  Reageer

  Een Rotterdamse ambtenaar werd op eigen verzoek ontslagen. Zelf vindt hij helemaal niet dat het ‘op eigen verzoek’ was. Hoe letterlijk moet worden genomen wat met het college was afgesproken? 

 • Een gemeenteambtenaar met lichamelijke klachten en depressies verschijnt niet altijd op haar werk. Ze wordt ontslagen als ze ook een afspraak bij de bedrijfsarts laat schieten. Maar ze heeft toch het nodige gedaan om zich daarvoor af te melden?

  Afspraak bedrijfsarts gemist? Plichtsverzuim

  Reageer

  Een gemeenteambtenaar met lichamelijke klachten en depressies verschijnt niet altijd op haar werk. Ze wordt ontslagen als ze ook een afspraak bij de bedrijfsarts laat schieten. Maar ze heeft toch het nodige gedaan om zich daarvoor af te melden?

 • Een gebiedsmedewerker van de gemeente Haarlem wilde meer uren werken. Het college wees haar verzoek af wegens ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’. Waarom stelde de rechter deze ambtenaar toch in het gelijk? 

  Extra uren werken ondanks 'dienstbelang'

  Reageer

  Een gebiedsmedewerker van de gemeente Haarlem wilde meer uren werken. Het college wees haar verzoek af wegens ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’. Waarom stelde de rechter deze ambtenaar toch in het gelijk? 

Recente Achtergrond Artikelen

 • Alles is anders… en alles moet zo veel mogelijk hetzelfde blijven. Thuiswerken zou zich in niets moeten onderscheiden van werken op het gemeentehuis. Wat zijn de rechten en plichten van de thuiswerkende ambtenaar?

  Thuiswerk eist soepele regels

  Reageer

  Alles is anders… en alles moet zo veel mogelijk hetzelfde blijven. Thuiswerken zou zich in niets moeten onderscheiden van werken op het gemeentehuis. Wat zijn de rechten en plichten van de thuiswerkende ambtenaar?

 • De bezwaarschriftprocedure wordt gezien als formalistisch en weinig oplossingsgericht. Reden dat veel gemeenten de ‘informele aanpak’ propageren: bel de bezwaarmaker op en spreek de zaak door. Hoewel die methode niet overal van de grond komt, zijn er ook succesverhalen.

  Bellen als beleid

  Reageer

  De bezwaarschriftprocedure wordt gezien als formalistisch en weinig oplossingsgericht. Reden dat veel gemeenten de ‘informele aanpak’ propageren: bel de bezwaarmaker op en spreek de zaak door. Hoewel die methode niet overal van de grond komt, zijn er ook succesverhalen.

 • De macht van ambtenaren groeit, de politieke controle daarop laat te wensen over. Dat was het uitgangspunt van oud-gemeentesecretaris Harry van de Loo om zijn proefschrift Quadra Politica te schrijven.* Hij ontwierp een systeem van ambtelijke functiebeschrijvingen en een set van organisatieregels, waarmee het werk van ambtenaren leuker wordt doordat het kan worden geregistreerd.

  Spelregels voor de vierde macht

  Reageer

  De macht van ambtenaren groeit, de politieke controle daarop laat te wensen over. Dat was het uitgangspunt van oud-gemeentesecretaris Harry van de Loo om zijn proefschrift Quadra Politica te schrijven.* Hij ontwierp een systeem van ambtelijke functiebeschrijvingen en een set van organisatieregels, waarmee het werk van ambtenaren leuker wordt doordat het kan worden geregistreerd.

 • Overheden dienen dit najaar al hun oproepkrachten in kaart te brengen. Na 1 januari 2020 moeten ze binnen een maand een aanbod krijgen voor een vast aantal uren, als zij twaalf maanden of langer op oproepbasis werken. Anders kan het een gemeente duur komen te staan. 

  Meer rechten flexkracht

  Reageer

  Overheden dienen dit najaar al hun oproepkrachten in kaart te brengen. Na 1 januari 2020 moeten ze binnen een maand een aanbod krijgen voor een vast aantal uren, als zij twaalf maanden of langer op oproepbasis werken. Anders kan het een gemeente duur komen te staan. 

 • Nu nog kunnen overheidswerkgevers een functie van een ambtenaar eenzijdig wijzigen, ook als het een verslechtering betreft. Na 2020 is zijn instemming nodig. De positie van de ambtenaar wordt er over een paar maanden iets beter op.

  Lagere functie? Instemming vereist

  Reageer

  Nu nog kunnen overheidswerkgevers een functie van een ambtenaar eenzijdig wijzigen, ook als het een verslechtering betreft. Na 2020 is zijn instemming nodig. De positie van de ambtenaar wordt er over een paar maanden iets beter op.

 • Proeftijd wordt teruggeschroefd

  Reageer

  De proefperiode voor ambtenaren gaat na 2020 fors omlaag: van maximaal twee jaar naar maximaal twee maanden. Dit is een gevolg van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. ‘In die nieuwe proeftijd zijn ze vogelvrij.’

 • Ambtenaar hoeft niet continu bereikbaar te zijn

  Reageer

  ’s Avonds een appje van het teamhoofd: wil je de vergadering voor de volgende ochtend even voorbereiden? In het weekend een telefoontje: die beleidsnota móet snel af, begin je er vast aan? Werken op vrije momenten vindt niemand prettig. Een wetsvoorstel geeft werknemers het recht onbereikbaar te zijn. Hoe valt dat in de ambtenarenwereld?

 • Sneller ontslag, ruimere vergoeding

  Reageer

  Volgend jaar gaat de Ambtenarenwet op de schop. De nieuwe Wnra maakt het ontslaan van ambtenaren niet eenvoudiger. De Wet arbeidsmarkt in balans, die ook in 2020 in werking treedt, doet dat wél. Daar staat een ruimere financiële compensatie tegenover.

 • Een ambtenaar moet zich gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt. Dat geldt ook na 2020, als de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is ingevoerd. Maar dan is de ambtenaar óók gebonden aan de norm van goed werknemerschap. Wat betekent dat, als ambtenaren zich moeten houden aan deze dubbele norm?

  Ambtenaar moet extra braaf zijn

  Reageer

  Een ambtenaar moet zich gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt. Dat geldt ook na 2020, als de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is ingevoerd. Maar dan is de ambtenaar óók gebonden aan de norm van goed werknemerschap. Wat betekent dat, als ambtenaren zich moeten houden aan deze dubbele norm?

 • © Shutterstock

  ‘Ambtenaar moet recht krijgen in verzet te gaan’

  Reageer

  Mogen ambtenaren zich verzetten tegen opdrachten van hogerhand, wanneer fundamentele mensenrechten worden geschonden? Rechtsfilosoof Maurice Adams vindt van wel. Maar of er een wettelijk ‘recht op ongehoorzaamheid’ bestaat, is onduidelijk. Dat het niet in de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is geregeld, is een gemiste kans.