of 64231 LinkedIn

Michel Knapen

Michel Knapen is juridisch journalist. Sinds 1999 werkt hij als juridisch journalist voor Knapen & Pen Juridische Journalistiek, vanaf 2007 gecombineerd met een functie als juridisch uitgever bij Celsus juridische uitgeverij. Verder is hij sinds 1 juli 2015 als partner verbonden aan LLM juridische communicatie.

Recente Artikelen

 • Stijn Lavier*, als ambtenaar werkzaam in een Amsterdams zwembad, krijgt op een dag toestemming om – onder voorwaarden – nevenwerkzaamheden te verrichten. In zijn geval: het geven van zelfstandige zwemlessen. Als die nevenactiviteit wijzigt, moet hij dit melden aan zijn leidinggevende. En hij mag die zwemlessen niet geven in het zwembad waar hij werkt.

  Zwemlessen mogen niet concurreren

  Reageer

  Een Amsterdamse ambtenaar runt een eigen zwemschool en concurreert daarmee met een gemeentelijk zwembad waar hij werkt. In hoeverre is hier sprake van belangenverstrengeling?

 • Het gebeurde in Alkmaar. Het gebeurde in Kerkrade. In Den Haag. In Beekdaelen. Nijmegen. Den Bosch. Stichtse Vecht. Allemaal gemeenten waar de naam van een kandidaat-burgemeester vroegtijdig uitlekte.

  Burgemeestersprocedures: veel lekken, weinig bewijs

  1 reactie

  Het komt met enige regelmaat voor dat de naam van een burgemeesterskandidaat uitlekt. Niemand heeft dat natuurlijk gedaan. Hoe kan dat worden voorkomen? En hoe kunnen degenen die lekken toch worden aangepakt?

 • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  Ongeschikt als lid van rekencommissie

  Reageer

  Als er ruzie in een rekenkamercommissie uitbreekt, trekken vier leden zich terug. Een vijfde lid wil blijven. Hoewel dit lid niet direct schuldig is aan het conflict, wil de gemeenteraad toch het lidmaatschap beëindigen. Kan dat?

 • Gemeentejuristen houden zich te veel bezig met brandjes blussen. Daarmee dreigt het gevaar dat ze belangrijker juridische risico’s uit het oog verliezen. Dat blijkt uit een onlangs verschenen proefschrift. Gemeenten zetten de eerste stappen richting juridisch risicomanagement.

  Juristen moeten meer doen dan brandjes blussen

  Reageer

  Gemeentejuristen houden zich te veel bezig met brandjes blussen en kunnen daarmee belangrijker juridische risico’s uit het oog verliezen. Dat blijkt uit een onlangs verschenen proefschrift. Toch zetten gemeenten de eerste stappen richting juridisch risicomanagement.

 • Een depressieve ambtenaar verscheen enkele weken niet op kantoor, terwijl hij voor vijftig procent geschikt was te werken. Mocht de gemeente Utrecht hem ontslaan? Of kon de ambtenaar de ontoelaatbaarheid van zijn afwezigheid zelf niet inzien?

  Vertrouw niet altijd op de bedrijfsarts

  Reageer

  Een depressieve ambtenaar verscheen enkele weken niet op kantoor, terwijl hij voor vijftig procent geschikt was te werken. Mocht de gemeente Utrecht hem ontslaan? Of kon de ambtenaar de ontoelaatbaarheid van zijn afwezigheid zelf niet inzien?

 • Een ambtenaar rijdt met zijn veegmachine tegen een bloembak. De schade meldt hij niet. Zijn voorgeschiedenis is al niet brandschoon. Laat de hoogste ambtenarenrechter het strafontslag in stand?

  Schade onduidelijk na aanrijding bloembak

  Reageer

  Een ambtenaar rijdt met zijn veegmachine tegen een bloembak. De schade meldt hij niet. Zijn voorgeschiedenis is al niet brandschoon. Laat de hoogste ambtenarenrechter het strafontslag in stand?

 • Een ambtenaar verhuurt in privétijd panden. Als een gemeentelijke cliënt dakloos dreigt te worden, sluiten ze een huurovereenkomst voor een woning. Schijn van belangenverstrengeling, vindt het college. Maar de ambtenaar had zijn nevenactiviteit toch keurig gemeld?

  Ambtenaar verhuurt woning aan cliënt

  Reageer

  Een ambtenaar verhuurt in privétijd panden. Als een gemeentelijke cliënt dakloos dreigt te worden, sluiten ze een huurovereenkomst voor een woning. Schijn van belangenverstrengeling, vindt het college. Maar de ambtenaar had zijn nevenactiviteit toch keurig gemeld?

 • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  Lagere functie na kap van verkeerde boom

  Reageer

  Een medewerker van de groenvoorziening snoeit en kapt ten onrechte bomen en een struik. Het college plaatst hem in een andere functie met een lagere salarisschaal en houdt wat loon in. Laat de hoogste ambtenarenrechter dat in stand?

 • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  Reiskostendeclaratie wel op tijd indienen

  Reageer

  Een ambtenaar van het ministerie van Financiën spaart een groot aantal reisdeclaraties op en dient ze dan in één keer in. Dat gebeurt minstens een half jaar nadat de reizen zijn gemaakt. Krijgt hij ze nog vergoed?

 • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  Middelvinger deed de emmer overlopen

  Reageer

  Een Amsterdamse gemeenteambtenaar wordt ontslagen omdat hij ongepast en bot communiceert met leidinggevenden en collega’s. Is dat gedrag wel voldoende om hem op straat te zetten?

 • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  Ongeval: samenloop van omstandigheden

  Reageer

  Een vrijwillige brandweerman van de gemeente Lingewaard raakt gewond bij een blusactie. Het college erkent geen aansprakelijkheid. Had de man spikes moeten krijgen zodat hij door bevroren bluswater niet kon uitglijden?

 • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  Nieuwe aow-leeftijd botst met ontslag

  Reageer

  Door een wetswijziging wordt de AOW-leeftijd van een ambtenaar naar voren gehaald, vier maanden vóór de ontslagdatum die door een minnelijke regeling is bepaald. Tot hoe lang moet zijn salaris worden doorbetaald?

 • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  Leidinggevende moet wel duidelijk optreden

  Reageer

  Een coördinator handhaving uit Helmond krijgt van een ondergeschikte een appje met een ongepaste foto. Omdat hij hem niet stevig genoeg aanspreekt, vliegt de coördinator eruit. Is die sanctie niet te zwaar?

 • © Shutterstock

  Inboedel na ontruiming zaak van gemeente

  10 reacties

  Vanaf 1 april worden gemeenten verantwoordelijk voor de afvoer en opslag van inboedels van woningen die zijn ontruimd. Nu is daar wettelijk nog niets voor geregeld waardoor boedels vaak op straat achter blijven. Gerechtsdeurwaarders zijn blij met de wetswijziging, de gemeentekoepel niet.

 • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  Hij had in Haarlem de schoonste werkplek

  Reageer

  Een Haarlemse ambtenaar verrichtte betaalde nevenwerkzaamheden, maar meldde dat niet. Hij kende de regels niet goed, zei hij. Mag het college hem de zwaarste disciplinaire straf opleggen?

 • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  Mediationtraject is te snel beëindigd

  Reageer

  Een vervelend gesprek tussen een gemeenteambtenaar en zijn leidinggevende leidt tot spanningen. Of was het een impasse? Mediation moet de boel vlottrekken. Gaat dat lukken?

 • Een Beekdaelse ambtenaar krijgt zijn salaris niet omdat hij zich onvoldoende inspant om tijdens ziekte te re-integreren. Hij laat – om zijn gelijk te halen – een deskundigenoordeel opstellen. Wie moet dat betalen, de ambtenaar of het college?

  Deskundigenrapport wordt niet vergoed

  Reageer

  Een Beekdaelse ambtenaar krijgt zijn salaris niet omdat hij zich onvoldoende inspant om tijdens ziekte te re-integreren. Hij laat – om zijn gelijk te halen – een deskundigenoordeel opstellen. Wie moet dat betalen, de ambtenaar of het college?

 • Kwesties rond vergunningen, en dan vooral omgevingsvergunningen – die duren doorgaans erg lang. Advocaat Mark van Weeren hoeft niet lang na te denken over de vraag welke procedures als ‘slepend’ worden ervaren. De bezwaarronde, het beroep bij de rechter en hoger beroep bij de Raad van State, al met al zijn partijen al snel drie, vier jaar verder. Gemeenten zélf zijn vaak oorzaak van de langdurigheid.

  Mediation kan werken bij slepende conflicten

  1 reactie

  Bij lange procedures die gemeenten voeren met burgers wordt mediation amper ingezet. Toch zou dit in theorie vaker kunnen gebeuren. Ook overheden zelf kunnen als mediator optreden. ‘Het vereist gedragsverandering.’

 • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  Second opinion: geen wachtgelduitkering

  Reageer

  Nadat een medisch onderzoek uitwijst dat een voormalig wethouder recht heeft op een verlengde wachtgelduitkering, vraagt het college om een second opinion. Mocht het college wel een tweede onderzoek laten uitvoeren? 

 • Een gemeenteambtenaar werd vlak vóór de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren ontslagen, een ontslag dat ná de die wet intrad. Een transitievergoeding zit er voor hem niet in.

  Ambtenaar loopt transitievergoeding mis

  12 reacties

  Een gemeenteambtenaar werd vlak vóór de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren ontslagen, een ontslag dat ná de die wet intrad. Een transitievergoeding zit er voor hem niet in.

Recente Achtergrond Artikelen

 • Vanaf 1 april worden gemeenten verantwoordelijk voor de afvoer en opslag van inboedels van woningen die zijn ontruimd. Nu is daar wettelijk nog niets voor geregeld waardoor boedels vaak op straat achter blijven. Gerechtsdeurwaarders zijn blij met de wetswijziging, de gemeentekoepel niet.

  Inboedel na ontruiming wordt zaak gemeente

  Reageer

  Vanaf 1 april worden gemeenten verantwoordelijk voor de afvoer en opslag van inboedels van woningen die zijn ontruimd. Nu is daar wettelijk nog niets voor geregeld waardoor boedels vaak op straat achter blijven. Gerechtsdeurwaarders zijn blij met de wetswijziging, de gemeentekoepel niet.

 • © Shutterstock

  Mediation werkt bij slepende geschillen

  Reageer

  Bij lange procedures die gemeenten voeren met burgers wordt mediation amper ingezet. Toch zou dit in theorie vaker kunnen gebeuren. O ok overheden zelf kunnen als mediator optreden. ‘Het vereist gedragsverandering.’

 • © Shutterstock

  Kantonrechter niet soepeler voor ambtenaren

  Reageer

  Na de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren bijna een jaar van kracht is, kan een eerste balans worden opgemaakt. Is de kantonrechter milder geworden voor ambtenaren die zich verkeerd gedragen? Twee advocaten in het arbeidsrecht analyseren de eerste uitspraken.

 • Klachten van burgers over het ambtelijk apparaat worden vaak verre van adequaat afgehandeld. Veel eerstelijns klachtbehandelaars rommelen maar wat en in de tweede lijn weten ombudsmannen hun rol niet altijd goed te spelen.

  Leren van de klagende burger

  1 reactie

  Klachten van burgers over het ambtelijk apparaat worden vaak verre van adequaat afgehandeld. Veel eerstelijns klachtbehandelaars rommelen maar wat en in de tweede lijn weten ombudsmannen hun rol niet altijd goed te spelen.

 • Ambtenaren die zich schuldig maken aan knevelarij – het komt nauwelijks voor. Toch is het risico dat ambtenaren in contact komen met justitie aanzienlijk, zegt strafrechtadvocaat Anne Marie de Koning. Vooral omdat collega’s de plicht hebben dat te melden.

  ‘Ambtenaar extra zwaar gestraft’

  Reageer

  Ambtenaren die zich schuldig maken aan knevelarij – het komt nauwelijks voor. Toch is het risico dat ambtenaren in contact komen met justitie aanzienlijk, zegt strafrechtadvocaat Anne Marie de Koning. Vooral omdat collega’s de plicht hebben dat te melden.

 • Alles is anders… en alles moet zo veel mogelijk hetzelfde blijven. Thuiswerken zou zich in niets moeten onderscheiden van werken op het gemeentehuis. Wat zijn de rechten en plichten van de thuiswerkende ambtenaar?

  Thuiswerk eist soepele regels

  Reageer

  Alles is anders… en alles moet zo veel mogelijk hetzelfde blijven. Thuiswerken zou zich in niets moeten onderscheiden van werken op het gemeentehuis. Wat zijn de rechten en plichten van de thuiswerkende ambtenaar?

 • De bezwaarschriftprocedure wordt gezien als formalistisch en weinig oplossingsgericht. Reden dat veel gemeenten de ‘informele aanpak’ propageren: bel de bezwaarmaker op en spreek de zaak door. Hoewel die methode niet overal van de grond komt, zijn er ook succesverhalen.

  Bellen als beleid

  Reageer

  De bezwaarschriftprocedure wordt gezien als formalistisch en weinig oplossingsgericht. Reden dat veel gemeenten de ‘informele aanpak’ propageren: bel de bezwaarmaker op en spreek de zaak door. Hoewel die methode niet overal van de grond komt, zijn er ook succesverhalen.

 • Over enkele weken treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Zal de overgang van het bestuursrechtelijke ambtenarenrecht naar het civiele arbeidsrecht soepel verlopen? Ja, zeggen VNG en rijk. Advocaten, adviseurs en trainers zien hobbels. ‘Leidinggevenden hebben zich nog nauwelijks in de Wnra verdiept.’

  Uur u voor rechtspositie

  Reageer

  Over enkele weken treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Zal de overgang van het bestuursrechtelijke ambtenarenrecht naar het civiele arbeidsrecht soepel verlopen? Ja, zeggen VNG en rijk. Advocaten, adviseurs en trainers zien hobbels. ‘Leidinggevenden hebben zich nog nauwelijks in de Wnra verdiept.’

 • De macht van ambtenaren groeit, de politieke controle daarop laat te wensen over. Dat was het uitgangspunt van oud-gemeentesecretaris Harry van de Loo om zijn proefschrift Quadra Politica te schrijven.* Hij ontwierp een systeem van ambtelijke functiebeschrijvingen en een set van organisatieregels, waarmee het werk van ambtenaren leuker wordt doordat het kan worden geregistreerd.

  Spelregels voor de vierde macht

  Reageer

  De macht van ambtenaren groeit, de politieke controle daarop laat te wensen over. Dat was het uitgangspunt van oud-gemeentesecretaris Harry van de Loo om zijn proefschrift Quadra Politica te schrijven.* Hij ontwierp een systeem van ambtelijke functiebeschrijvingen en een set van organisatieregels, waarmee het werk van ambtenaren leuker wordt doordat het kan worden geregistreerd.

 • Overheden dienen dit najaar al hun oproepkrachten in kaart te brengen. Na 1 januari 2020 moeten ze binnen een maand een aanbod krijgen voor een vast aantal uren, als zij twaalf maanden of langer op oproepbasis werken. Anders kan het een gemeente duur komen te staan. 

  Meer rechten flexkracht

  Reageer

  Overheden dienen dit najaar al hun oproepkrachten in kaart te brengen. Na 1 januari 2020 moeten ze binnen een maand een aanbod krijgen voor een vast aantal uren, als zij twaalf maanden of langer op oproepbasis werken. Anders kan het een gemeente duur komen te staan.