of 60220 LinkedIn

Martin Hendriksma

Martin Hendriksma is sinds 2010 als freelance eindredacteur betrokken bij Binnenlands Bestuur. Vanaf 8 mei 2017 treedt hij bij Binnenlands Bestuur in dienst als eindredacteur/redacteur Ruimte en Milieu.
 

Contactgegevens

E-mailadres:
mhendriksma@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (vast):
020 -573 3660
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Martin Hendriksma
Twitter:
Twitter profiel van Martin Hendriksma

Recente Artikelen

 • Hoewel een aanzienlijk deel van de beroepsbevolking tegenwoordig thuiswerkt, leidt de coronacrisis gek genoeg tot beduidend méér vraag naar kantoren. Dat heeft mogelijke consequenties voor het vastgoedbeleid van gemeenten.

  Jawel, corona leidt tot méér vraag naar kantoren

  Reageer

  Hoewel een aanzienlijk deel van de beroepsbevolking tegenwoordig thuiswerkt, leidt de coronacrisis gek genoeg tot beduidend méér vraag naar kantoren. Dat heeft mogelijke consequenties voor het vastgoedbeleid van gemeenten.  

 • Het ontbreken van een ‘nationaal kader’ is de belangrijkste reden waarom gemeenten worstelen met hun emissievrije zones voor stadslogistiek. Dat leiden onderzoekers van Natuur & Milieu af uit de toelichtingen van slecht scorende gemeenten.

  Gemeenten missen steun rijk bij emissievrije zones

  Reageer

  Het ontbreken van een ‘nationaal kader’ is de belangrijkste reden waarom gemeenten worstelen met hun emissievrije zones voor stadslogistiek. Dat leiden onderzoekers van Natuur & Milieu af uit de toelichtingen van slecht scorende gemeenten. 

 • Steeds meer gemeenten en provincies verbieden het gebruik van onkruidbestrijder glyfosaat. Het beleid vloeit voort uit een uitspraak in hoger beroep van de Grondkamer, afgelopen maart, die een dergelijk verbod toestaat bij kortlopende pachtcontracten. Maar niet iedereen is al zo ver.

  Veel gemeenten en provincies doen glyfosaat in de ban

  2 reacties

  Steeds meer gemeenten en provincies verbieden het gebruik van onkruidbestrijder glyfosaat. Het beleid vloeit voort uit een uitspraak in hoger beroep van de Grondkamer, afgelopen maart, die een dergelijk verbod toestaat bij kortlopende pachtcontracten. Maar niet iedereen is al zo ver.  

 • De dorpen langs de Friese IJsselmeerkust keerden zich tegen windmolenpark Nij Hiddum-Houw. De provincie zette door. Hoe krijg je de gefrustreerde bewoners nu nog betrokken bij de regionale energiestrategie? Súdwest-Fryslân geeft ze carte blanche.

  Mienskip voert regie over windmolens

  1 reactie

  De dorpen langs de Friese IJsselmeerkust keerden zich tegen windmolenpark Nij Hiddum-Houw. De provincie zette door. Hoe krijg je de gefrustreerde bewoners nu nog betrokken bij de regionale energiestrategie? Súdwest-Fryslân geeft ze carte blanche.

 • Arnhem investeert 19 miljoen euro in de regionale economie. Met het geld wil de gemeente de Herstelagenda Coronacrisis van de grond trekken. Door cofinanciering en samenwerking met regio, provincie en rijk hoopt Arnhem dat de investering tot een veelvoud van het bedrag oploopt.

  Arnhem pompt 19 miljoen in regionale economie

  Reageer

  Arnhem investeert 19 miljoen euro in de regionale economie. Met het geld wil de gemeente de Herstelagenda Coronacrisis van de grond trekken. Door cofinanciering en samenwerking met regio, provincie en rijk hoopt Arnhem dat de investering tot een veelvoud van het bedrag oploopt.

 • Kun je geparkeerde vrachtauto’s weren uit een woonwijk? Hoe zorg je ervoor dat gemeenten bij het handhaven van vergunningparkeren ook de boetes zelf mogen incasseren? Een nieuw juridisch gemeentelijk loket weet raad.

  Hulp voor gemeenten bij lastige mobiliteitskwesties

  Reageer

  Kun je geparkeerde vrachtauto’s weren uit een woonwijk? Hoe zorg je ervoor dat gemeenten bij het handhaven van vergunningparkeren ook de boetes zelf mogen incasseren? Een nieuw juridisch gemeentelijk loket weet raad.

 • Landsdeel Oost-Nederland leverde deze maand als eerste zijn omgevingsagenda af. Het is de schakel tussen nationale en regionale opgaven, een document dat omgevingsvisies koppelt aan concrete programma’s. ‘Dit wordt de nieuwe manier van werken.’

  Oost heeft nu z’n eigen routeboek

  Reageer

  Landsdeel Oost-Nederland leverde deze maand als eerste zijn omgevingsagenda af. Het is de schakel tussen nationale en regionale opgaven, een document dat omgevingsvisies koppelt aan concrete programma’s. ‘Dit wordt de nieuwe manier van werken.’

 • Een commissie onder leiding van voormalig Haags burgemeester Jozias van Aartsen neemt het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) in het milieudomein onder de loep. Aanleiding zijn de talloze recente milieu-incidenten.

  Commissie buigt zich over falend milieutoezicht

  10 reacties

  Een commissie onder leiding van voormalig Haags burgemeester Jozias van Aartsen neemt het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) in het milieudomein onder de loep. Aanleiding zijn de talloze recente milieu-incidenten.

 • De decentralisaties in de zorg zadelen veel gemeenten op met structurele 
tekorten. Een groeiende groep gemeenten vreest hetzelfde scenario bij de in- en uitvoering van de Omgevingswet. Ze roepen de VNG op in actie te komen.

  Gemeenten vrezen strop bij Omgevingswet

  2 reacties

  De decentralisaties in de zorg zadelen veel gemeenten op met structurele tekorten. Een groeiende groep gemeenten vreest hetzelfde scenario bij de in- en uitvoering van de Omgevingswet. Ze roepen de VNG op in actie te komen.

 • Het rekensysteem Aerius, waarmee de neerslag van stikstof wordt gemeten, leidt tot schijnzekerheid. Ook wordt de uitstoot van verkeer onvolledig in kaart gebracht.

  Commissie: meten van stikstof moet op de schop

  1 reactie

  Het rekensysteem Aerius, waarmee de neerslag van stikstof wordt gemeten, leidt tot schijnzekerheid. Ook wordt de uitstoot van verkeer onvolledig in kaart gebracht. 

 • Het aantal milieueffectrapportages is vorig jaar verder gedaald tot 130, het laagste aantal in twintig jaar. Ook blijft de kwaliteit zorgelijk: de meeste rapporten moesten wegens gebrek aan milieu-informatie worden afgekeurd.

  Aantal milieuadviezen zakt naar nieuw dieptepunt

  Reageer

  Het aantal milieueffectrapportages is vorig jaar verder gedaald tot 130, het laagste aantal in twintig jaar. Ook blijft de kwaliteit zorgelijk: de meeste rapporten moesten wegens gebrek aan milieu-informatie worden afgekeurd.

 • Een tegenslag voor de energietransitie met nationale gevolgen. Zo betitelen experts de rechterlijke uitspraak om een groep Amsterdammers gelijk te geven in hun afwijzing van het voor hun wijk geplande warmtenet. Amsterdam gaat in hoger beroep.

  Mogelijke bom onder warmtenetten

  4 reacties

  Een tegenslag voor de energietransitie met nationale gevolgen. Zo betitelen experts de rechterlijke uitspraak om een groep Amsterdammers gelijk te geven in hun afwijzing van het voor hun wijk geplande warmtenet. Amsterdam gaat in hoger beroep.

 • In het oosten van de provincie Friesland wordt deze zomer een aantal praktijkproeven gestart om het water in de zandgrond beter vast te houden. Nu komt slechts 10 procent van de neerslag er ten goede aan het grondwatersysteem.

  Friesland gaat droge zandgronden te lijf

  Reageer

  In het oosten van de provincie Friesland wordt deze zomer een aantal praktijkproeven gestart om het water in de zandgrond beter vast te houden. Nu komt slechts 10 procent van de neerslag er ten goede aan het grondwatersysteem.

 • Zoals al werd verwacht is de invoering van de Omgevingswet met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. Dat maakte minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) vanmiddag bekend in een Kamerbrief.

  Nu officieel: jaar uitstel voor Omgevingswet

  2 reacties

  Zoals al werd verwacht is de invoering van de Omgevingswet met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. Dat maakte minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) vanmiddag bekend in een Kamerbrief. 

 • Door voortdurend veranderende doelstellingen en een gebrek aan toezicht levert het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) maar een beperkte bijdrage aan de energietransitie. De vraag is zelfs gerechtvaardigd of gemeenten de honderden miljoenen euro’s van het programma wel nodig hebben.

  Rekenkamer fileert Programma Aardgasvrije Wijken

  10 reacties

  Door voortdurend veranderende doelstellingen en een gebrek aan toezicht levert het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) maar een beperkte bijdrage aan de energietransitie. De vraag is zelfs gerechtvaardigd of gemeenten de honderden miljoenen euro’s van het programma wel nodig hebben.

 • De Drentse gemeente De Wolden mag toch geen groen gas inzetten voor een nieuwbouwwijk. Dat oordeelt een gemeentelijke bezwaarcommissie na een klacht van Milieudefensie.

  Gasvrijbuiters De Wolden alsnog teruggefloten

  Reageer

  De Drentse gemeente De Wolden mag toch geen groen gas inzetten voor een nieuwbouwwijk. Dat oordeelt een gemeentelijke bezwaarcommissie na een klacht van Milieudefensie. 

 • Zon op Infra, heet het gezamenlijke project. Het is bedoeld om te investeren in fietspaden die kunnen dienen als duurzame energie-opwek.

  Provincies: meer energie uit fietspad

  Reageer

  De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant slaan de handen ineen om zo de ontwikkeling van energieopwekkend wegdek te kunnen versnellen.

 • De coronacrisis heeft verregaande ­gevolgen voor het vastgoedbeleid van gemeenten. Uitstel van huur leidt tot gaten in de begroting. Wellicht is herinrichting nodig van gebouwen. Vier experts spreken zich uit.

  Corona heeft gevolgen voor gemeentelijk vastgoed

  Reageer

  De coronacrisis heeft verregaande ­gevolgen voor het vastgoedbeleid van gemeenten. Uitstel van huur leidt tot gaten in de begroting. Wellicht is herinrichting nodig van gebouwen. Vier experts spreken zich uit.

 • In veel gemeenten staan dorpshuizen onder druk. De plattelandsgemeenten, verzameld in de P10, proberen extra geld bij minister Wiebes los te weken. Bericht uit Opsterland en Medemblik.

  Dorpshuizen kind van de rekening

  Reageer

  In veel gemeenten staan dorpshuizen onder druk. De plattelandsgemeenten, verzameld in de P10, proberen extra geld bij minister Wiebes los te weken. Bericht uit Opsterland en Medemblik. 

 • Maandag 18 mei wordt de knoop doorgehakt over de nieuwe invoeringsdatum van de Omgevingswet. Die dag staat een overleg gepland tussen minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) en een afvaardiging van gemeenten. Vriend en vijand gaan uit van een jaar uitstel tot 1 januari 2022.

  18 mei helderheid over uitstel Omgevingswet

  5 reacties

  Maandag 18 mei wordt de knoop doorgehakt over de nieuwe invoeringsdatum van de Omgevingswet. Die dag staat een overleg gepland tussen minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) en een afvaardiging van gemeenten. Vriend en vijand gaan uit van een jaar uitstel tot 1 januari 2022. 

 • Hoe krijg je dan wél meer animo voor lokale initiatieven? Als antwoord op die vraag komen Buurtkracht en TNO met het digitale werkboek Samen lokaal in beweging. Het is gebaseerd op de ervaringen van twee buurtprojecten in Friesland: in het dorp Nij Beets en de Leeuwarder wijk Zuiderburen.

  Duurzaam begint bij meer cohesie

  Reageer

  Het is een bekend probleem bij duurzame burgerinitiatieven in een wijk. Een paar enthousiastelingen trekken de kar, maar slagen er niet in om grotere groepen wijkbewoners bij hun plannen te betrekken. Dan loopt dat plan voor een gezamenlijke energie- aanpak van onderop al snel spaak. De pioniers trekken zich een illusie armer terug. 

 • Gemeenteraden zijn bij de besluitvoering over de regionale energiestrategieën (RES) ten onrechte buitenspel gezet. Nu de inleverdatum van de concept-RES vanwege de coronacrisis is uitgesteld tot 1 oktober, moeten de raden het heft in handen nemen.

  ‘Raad krijgt RES straks door de strot geduwd’

  3 reacties

  Gemeenteraden zijn bij de besluitvoering over de regionale energiestrategieën (RES) ten onrechte buitenspel gezet. Nu de inleverdatum van de concept-RES vanwege de coronacrisis is uitgesteld tot 1 oktober, moeten de raden het heft in handen nemen. 

 • Gemeenten moeten eenduidige regels stellen voor winkelend publiek, vindt Detailhandel Nederland. De uniforme aanpak in de winkels zou ook in de winkelstraat moeten worden gehanteerd. Directeur Hester Duursema wil overleg met de veiligheidsregio’s.

  ‘Eenduidige coronaregels voor winkelend publiek’

  Reageer

  Gemeenten moeten eenduidige coronaregels opstellen voor winkelend publiek, vindt Detailhandel Nederland. De uniforme aanpak in de winkels zou ook in de winkelstraat moeten worden gehanteerd. Directeur Hester Duursema wil overleg met de veiligheidsregio’s. 

 • Vorige maand werd Noord-Brabant getroffen door ernstige bosbranden. De droogte begon in 2020 vroeg. Het einde is volgens heemraad Dirk-Siert Schoonman van Waterschap Vallei en Veluwe en bestuurslid van de Unie van Waterschappen niet in zicht.

  Recente regenval lost droogte niet op

  4 reacties

  Vorige maand werd Noord-Brabant getroffen door ernstige bosbranden. De droogte begon in 2020 vroeg. Het einde is volgens heemraad Dirk-Siert Schoonman van Waterschap Vallei en Veluwe en bestuurslid van de Unie van Waterschappen niet in zicht.

 • Het rijk gaat een sterkere regie voeren op de ruimtelijke inrichting. Dat betekent geen nieuwe centralisatie, maar wel duidelijker richting geven aan de grote landschapelijke opgaven en het sturen op samenspel in de regio.

  Rijk trekt touwtjes ruimtelijk beleid aan

  3 reacties

  Het rijk gaat een sterkere regie voeren op de ruimtelijke inrichting. Dat betekent geen nieuwe centralisatie, maar wel duidelijker richting geven aan de grote landschapelijke opgaven en het sturen op samenspel in de regio.

 • Zeven gemeenten in noordoost-Nederland slaan de handen ineen om de Nedersaksenlijn van Groningen via Emmen naar Enschede mogelijk te maken. Het spoor moet de leefbaarheid in de regio, deels krimpgebied, een impuls geven.

  Gemeenten scharen zich achter Nedersaksenlijn

  4 reacties

  Zeven gemeenten in noordoost-Nederland slaan de handen ineen om de Nedersaksenlijn van Groningen via Emmen naar Enschede mogelijk te maken. Het spoor moet de leefbaarheid in de regio, deels krimpgebied, een impuls geven. 

 • Maarten van Poelgeest volgde vijf maanden geleden Diederik Samsom op als voorzitter van de sectortafel Gebouwde omgeving binnen het Klimaatakkoord. Een gesprek over de voortgang van de energietransitie en de rol van gemeenten.

  ‘Die anderhalf miljoen woningen is niet heilig’

  5 reacties

  Maarten van Poelgeest volgde vijf maanden geleden Diederik Samsom op als voorzitter van de sectortafel Gebouwde omgeving binnen het Klimaatakkoord. Een gesprek over de voortgang van de energietransitie en de rol van gemeenten. 'De zekerheid van modellen gaat er nooit komen.'  

 • Gemeenten storten zich op energiestrategieën en transitievisies warmte. Intussen wacht de burger op informatie over de verduurzaming van zijn huis. Die patstelling bedreigt de energietransitie, toont onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur.

  Onderzoek: patstelling bedreigt energietransitie

  9 reacties

  Gemeenten storten zich op energiestrategieën en transitievisies warmte. Intussen wacht de burger op informatie over de verduurzaming van zijn huis. Die patstelling bedreigt de energietransitie, toont onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur.

 • Het coronavirus treft ook de lokale omroepen, stelt branche-organisatie NLPO. Het verslaan van de corona-ontwikkelingen vereist maximale inzet, terwijl de inkomsten door annulering van reclame vrijwel tot nul zijn gereduceerd.

  Lokale omroep in problemen door corona

  1 reactie

  Het coronavirus treft ook de lokale omroepen, stelt branche-organisatie NLPO. Het verslaan van de corona-ontwikkelingen vereist maximale inzet, terwijl de inkomsten door annulering van reclame vrijwel tot nul zijn gereduceerd. 

 • Als – voor zover bekend – eerste gemeente zet het Brabantse Laarbeek het voorkeursrecht gemeenten in bij een windenergieproject. Zo hoopt Laarbeek meer grip te houden op de mogelijke ontwikkeling ervan.

  Voorkeursrecht geeft Laarbeek grip op windmolens

  1 reactie

  Als – voor zover bekend – eerste gemeente zet het Brabantse Laarbeek het voorkeursrecht gemeenten in bij een windenergieproject. Zo hoopt Laarbeek meer grip te houden op de mogelijke ontwikkeling ervan.

 • De Rekenkamer Oost-Nederland begint een onderzoek naar de wijze waarop Gelderland en Overijssel het draagvlak voor wind- en zonneparken bevorderen.

  Provinciaal energiebeleid onderzocht

  1 reactie

  De Rekenkamer Oost-Nederland begint een onderzoek naar de wijze waarop Gelderland en Overijssel het draagvlak voor wind- en zonneparken bevorderen. In beide provincies moet dit jaar 14 procent van de gebruikte energie afkomstig zijn uit hernieuwbare bronnen, zoals wind en zon.

 • Nieuwe, tijdelijk verleende milieuvergunningen moeten gemeenten meer controle geven op de toenemende verspreiding van gevaarlijke stoffen. Ook dient er extra budget te worden vrijgemaakt voor handhaving en toezicht, onder meer om vaker van contra-expertise gebruik te maken.

  Tijdelijke milieuvergunning geeft gemeente meer grip

  1 reactie

  Nieuwe, tijdelijk verleende milieuvergunningen moeten gemeenten meer controle geven op de toenemende verspreiding van gevaarlijke stoffen. Ook dient er extra budget te worden vrijgemaakt voor handhaving en toezicht, onder meer om vaker van contra-expertise gebruik te maken. 

 • Met de Verklaring van Davos spraken de Europese ministers van Cultuur in 2018 af de omgevingskwaliteit te verbeteren. Rijksbouwmeester Floris Alkemade over de betekenis voor de Nederlandse praktijk. ‘De prachtigste landschappen worden vernacheld.’

  ‘Iedereen voelt nu dezelfde landschapspijn’

  2 reacties

  Met de Verklaring van Davos spraken de Europese ministers van Cultuur in 2018 af de omgevingskwaliteit te verbeteren. Rijksbouwmeester Floris Alkemade over de betekenis voor de Nederlandse praktijk. ‘De prachtigste landschappen worden vernacheld.’

 • Provincies mogen ontwikkelaars van wind- en zonneparken niet verplichten tot compensatie van omwonenden. Ook is het nog maar de vraag of deze compensatie het lokale draagvlak voor de parken vergroot.

  Compensatie afdwingen voor windparken mag niet

  1 reactie

  Provincies mogen ontwikkelaars van wind- en zonneparken niet verplichten tot compensatie van omwonenden. Ook is het nog maar de vraag of deze compensatie het lokale draagvlak voor de  parken vergroot. 

 • Veenendaal is dit jaar als overall winnaar uit de bus gekomen bij de verkiezing van de beste Nederlandse fietsgemeente. Enschede en Winterswijk scoorden het best in de categorieën grote en kleine gemeente.

  Veenendaal beste fietsgemeente

  2 reacties

  Veenendaal is dit jaar als overall winnaar uit de bus gekomen bij de verkiezing van de beste Nederlandse fietsgemeente. Enschede en Winterswijk scoorden het best in de categorieën grote en kleine gemeente. 

 • Driekwart van de gemeentelijke websites voldoen nog niet aan toegankelijkheidseisen voor slechtzienden en slechthorenden. Uiterlijk op 23 september van dit jaar moet dat het geval zijn. Slechts de helft verwacht tijdig klaar te zijn.

  Gemeentelijke websites vaak beperkt toegankelijk

  1 reactie

  Driekwart van de gemeentelijke websites voldoen nog niet aan toegankelijkheidseisen voor slechtzienden en slechthorenden. Uiterlijk op 23 september van dit jaar moet dat het geval zijn. Slechts de helft verwacht tijdig klaar te zijn.

 • Dankzij een recente aanpassing van de Crisis- en Herstelwet kan Utrecht als eerste Nederlandse gemeente burgers uiteindelijk dwingen van het gas af te gaan. Het gaat om een pilot in het Programma Aardgasvrije wijken onder 4.400 woningen in de wijk Overvecht-Noord.

  Primeur: Utrecht mag ‘gasklevers’ hun gas ontzeggen

  34 reacties

  Dankzij een recente aanpassing van de Crisis- en Herstelwet kan Utrecht als eerste Nederlandse gemeente burgers uiteindelijk dwingen van het gas af te gaan. Het gaat om een pilot in het Programma aardgasvrije wijken onder 4.400 woningen in de wijk Overvecht-Noord.

 • Annemieke Nijhof

  ‘We vergaten de burger bij de verduurzaming’

  3 reacties

  Rapport na rapport bracht de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) de afgelopen jaren uit over de verduurzamingsopgave van Nederland. Nu gooit de raad het over een andere boeg. Een conferentie moet de grootste uitdaging in beeld brengen: hoe betrek je de burger?

 • Nationale belangen sneeuwen onder sinds regelgeving in het ruimtelijk domein naar gemeenten werd gedecentraliseerd. Een kritisch rapport hierover van de Inspectie Leefomgeving en Transport werd op last van Binnenlandse Zaken sterk afgezwakt. Daardoor bleven gesignaleerde veiligheidsrisico’s buiten beeld.

  Gemeenten laks met ruimtelijke regels

  10 reacties

  Nationale belangen sneeuwen onder sinds regelgeving in het ruimtelijk domein naar gemeenten werd gedecentraliseerd. Een kritisch rapport hierover van de Inspectie Leefomgeving en Transport werd op last van Binnenlandse Zaken sterk afgezwakt. Daardoor bleven gesignaleerde veiligheidsrisico’s buiten beeld.

 • Geen borging van burgerparticipatie. Onzekerheid over het digitaal stelsel. Vrees voor het recht van de sterkste. En komt de voorgang van energietransitie niet in de knel? In de Eerste Kamer leven nog veel zorgen voordat de senatoren zullen instemmen met de invoering van de Omgevingswet.

  Eerste Kamer benoemt pijnpunten Omgevingswet

  5 reacties

  Geen borging van burgerparticipatie. Onzekerheid over het digitaal stelsel. Vrees voor het recht van de sterkste. En komt de voorgang van energietransitie niet in de knel? In de Eerste Kamer leven nog veel zorgen voordat de senatoren zullen instemmen met de invoering van de Omgevingswet. 

 • Wordt de Binckhorst een ‘spookwijk’? De herontwikkeling van het Haagse bedrijventerrein, pilot onder de Omgevingswet, ligt vanwege een gebrek aan voorzieningen onder vuur. ‘Geen reden voor blinde paniek’, zegt Haags wethouder Boudewijn Revis (stadsontwikkeling, VVD)

  ‘Mismatches horen bij ontwikkeling van Binckhorst’

  2 reacties

  Wordt de Binckhorst een ‘spookwijk’? De herontwikkeling van het Haagse bedrijventerrein, pilot onder de Omgevingswet, ligt vanwege een gebrek aan voorzieningen onder vuur. ‘Geen reden voor blinde paniek’, zegt Haags wethouder Boudewijn Revis (stadsontwikkeling, VVD)

 • ‘Wethouders staan onder steeds grotere druk;’ zegt directeur Jeroen van Gool van de Wethoudersvereniging. Hij reageert op het onderzoek van De Collegetafel in opdracht van Binnenlands Bestuur waaruit bleek dat vorig jaar liefst vier wethouders per week (tijdelijk) met hun baan stopten.

  ‘Gestegen verantwoordelijkheid fataal voor wethouders’

  1 reactie

  ‘Wethouders staan onder steeds grotere druk;’ zegt directeur Jeroen van Gool van de Wethoudersvereniging. Hij reageert op het onderzoek van De Collegetafel in opdracht van Binnenlands Bestuur waaruit bleek dat vorig jaar liefst vier wethouders per week (tijdelijk) met hun baan stopten. 

 • Ooit was het bedoeling dat Apeldoorn in 2020 energieneutraal moest zijn. Maar dat gaat niet is niet gehaald.

  Apeldoorn worstelt met energie

  2 reacties

  Ooit was het bedoeling dat Apeldoorn in 2020 energieneutraal moest zijn. De gemeente moest dat jaar zelf net zoveel schone energie opwekken als door de inwoners en het bedrijfsleven werd verbruikt. Die verregaande ambitie werd de afgelopen jaren al danig teruggeschroefd als zijnde onrealistisch. Terecht, naar nu blijkt. De gemeente verwacht op grond van de laatste cijfers in 2020 voor zo’n 8 procent energieneutraal te zijn. 

 • De Bredase Rekenkamer hield de klimaatambities van de gemeente over de periode 2008-2018 tegen het licht. Het gaat op de meeste punten beter, maar het tempo blijft royaal achter bij de ambities. Wat zijn de ook voor andere gemeenten relevante lessen?

  De tien klimaatlessen van Breda

  1 reactie

  De Bredase Rekenkamer hield de klimaatambities van de gemeente over de periode 2008-2018 tegen het licht. Het gaat op de meeste punten beter, maar het tempo blijft royaal achter bij de ambities. Wat zijn de  voor andere gemeenten relevante lessen? 

 • Gemeenten kunnen hun bodemkwaliteitskaarten voortaan sneller updaten. De inspraakprocedure vooraf mag worden verruild voor een bezwaarmogelijkheid achteraf. Daardoor kunnen bouwers en baggeraars eerder aan de slag met grond met hogere PFAS-normen.

  Sneller duidelijkheid over kwaliteit bodem

  3 reacties

  Gemeenten kunnen hun bodemkwaliteitskaarten voortaan sneller updaten. De inspraakprocedure vooraf mag worden verruild voor een bezwaarmogelijkheid achteraf. Daardoor kunnen bouwers en baggeraars eerder aan de slag met grond met hogere PFAS-normen.

 • Gemeenten onderzoeken de mogelijkheid om via een aanpassing in de Crisis- en Herstelwet bewoners verplicht van het gas af te krijgen. Zo zou de netbeheerder zich de vervanging van een gasnet in een van het aardgas afgekoppelde wijk kunnen besparen.

  Gemeenten zoeken instrumenten tegen notoire gasklever

  12 reacties

  Gemeenten onderzoeken de mogelijkheid om via een aanpassing in de Crisis- en Herstelwet bewoners verplicht van het gas af te krijgen. Zo zou de netbeheerder zich de vervanging van een gasnet in een van het aardgas afgekoppelde wijk kunnen besparen.

 • Via verkleining van het winkelgebied, kavelruil en ‘gevelsubsidies’ moet het dorpshart van Bodegraven aantrekkelijk worden. Een jaar geleden beschreef Binnenlands Bestuur de ambitieuze plannen. Hoe ging het verder?

  Nieuw elan in dorpshart Bodegraven

  Reageer

  Via verkleining van het winkelgebied, kavelruil en ‘gevelsubsidies’ moet het dorpshart van Bodegraven aantrekkelijk worden. Een jaar geleden beschreef Binnenlands Bestuur de ambitieuze plannen. Hoe ging het verder?

 • Notenbomer bundelt in zijn boek Vergroen je gemeente nu een groot aantal strategische adviezen en praktische tips om het verduurzamingsproces van gemeenten te versnellen.

  Praktische gids voor vergroeners

  Reageer

  Het verduurzamen van je gemeente, ga er maar aanstaan. Voor je het weet beland je in het bestuurlijke moeras van ressen en transitievisies warmte en raakt het draagvlak onder burgers en bedrijven (waar je het uiteindelijk allemaal voor doet) uit zicht. 

 • Met het invoeren van een baatbelasting kunnen gemeentelijke investeringen in de aanleg van een warmtenet voor een aanzienlijk deel worden terugverdiend. Wel zitten er enkele haken en ogen aan.

  Baatbelasting maakt warmtenet gemeenten financierbaar

  4 reacties

  Met het invoeren van een baatbelasting kunnen gemeentelijke investeringen in de aanleg van een warmtenet voor een aanzienlijk deel worden terugverdiend. Wel zitten er enkele haken en ogen aan.

 • Volgens netbeheerders moet de wetgeving worden aangepast om situaties als in Purmerend te voorkomen. Daar moet voor zes huiseigenaren die weigeren van het gas af te gaan een nieuw gasnet-light worden aangelegd.

  Ook netbeheerders willen dwang tegen gasklever

  11 reacties

  Volgens netbeheerders moet de wetgeving worden aangepast om situaties als in Purmerend te voorkomen. Daar moet voor zes huiseigenaren die weigeren van het gas af te gaan een nieuw gasnet-light worden aangelegd. 

 • Gemeenten worden nog steeds duurzamer, blijkt uit de jaarlijkse monitor van Telos. Vooral die in het midden en oosten. Al vlakt de vooruitgang op het gebied van ecologisch kapitaal (onder meer bodem, water, lucht) af en nemen de onderlinge verschillen tussen gemeenten toe.

  Gemeenten steeds duurzamer én diverser

  1 reactie

  Gemeenten worden nog steeds duurzamer, blijkt uit de jaarlijkse monitor van Telos. Vooral die in het midden en oosten. Al vlakt de vooruitgang op het gebied van ecologisch kapitaal (onder meer bodem, water, lucht) af en nemen de onderlinge verschillen tussen gemeenten toe.   

 • Gemeenten worden nog steeds duurzamer, blijkt uit de jaarlijkse monitor van Telos. Vooral die in het midden en oosten. Al vlakt de vooruitgang op het gebied van ecologisch kapitaal (onder meer bodem, water, lucht) af en nemen de onderlinge verschillen tussen gemeenten toe.

  Gemeenten steeds duurzamer én diverser

  1 reactie

  Gemeenten worden nog steeds duurzamer, blijkt uit de jaarlijkse monitor van Telos. Vooral die in het midden en oosten. Al vlakt de vooruitgang op het gebied van ecologisch kapitaal (onder meer bodem, water, lucht) af en nemen de onderlinge verschillen tussen gemeenten toe.   

 • Met zo’n 8.000 euro gemeentelijke subsidie kunnen bewoners van de Purmerendse wijk Overwhere van het gas af. Hoe zorg je er als gemeente voor dat iedereen meedoet? Binnenlands Bestuur volgt de ontwikkelingen.

  Overwhere dankzij pilot massaal van het gas

  1 reactie

  Met zo’n 8.000 euro gemeentelijke subsidie kunnen bewoners van de Purmerendse wijk Overwhere van het gas af. Hoe zorg je er als gemeente voor dat iedereen meedoet? Binnenlands Bestuur volgt de ontwikkelingen.

 • Purmerend kijkt naar een mogelijkheid die de Crisis- en Herstelwet zou kunnen bieden om bewoners van het gas af te krijgen.

  Stappen tegen gasklevers in onderzoek

  1 reactie

  Purmerend kijkt naar een mogelijkheid die de Crisis- en Herstelwet zou kunnen bieden om bewoners van het gas af te krijgen. Zo zou de netbeheerder zich de vervanging van een gasnet in een van het aardgas afgekoppelde wijk kunnen besparen.  

 • Een amendement op de Omgevingswet (Aanvullingswet grondeigendom) geeft gemeenten en provincies nieuwe mogelijkheden om de kosten van ruimtelijke ontwikkelingen op initiatiefnemers te verhalen. Mits er ‘functionele samenhang’ met het beoogde investeringsinitiatief bestaat.

  Gemeenten kunnen infrakosten makkelijker verhalen

  Reageer

  Een amendement op de Omgevingswet (Aanvullingswet grondeigendom) geeft gemeenten en provincies nieuwe mogelijkheden om de kosten van ruimtelijke ontwikkelingen op initiatiefnemers te verhalen. Mits er ‘functionele samenhang’ met het beoogde investeringsinitiatief bestaat. 

 • De aanpassing van de waterheffingen wordt een zaak van lange adem. Vandaag buigen de waterschappen zich over de daarbij te volgen procedure. Een nieuw advies over de heffingssystematiek wordt op z’n vroegst in december 2020 voorzien.

  Aanpassing waterheffingen op de lange baan

  4 reacties

  De aanpassing van de waterheffingen wordt een zaak van lange adem. Vandaag buigen de waterschappen zich over de daarbij te volgen procedure. Een nieuw advies over de heffingssystematiek wordt op z’n vroegst in december 2020 voorzien.

 • Versnipperd beleid en gebrek aan concrete doelstellingen bij gemeenten en provincies staan de ontwikkeling van een circulaire economie in de weg. De urgentie van een kringloopeconomie wordt nog veel te weinig gevoeld.

  Kringloop komt nog niet van de grond

  Reageer

  Versnipperd beleid en gebrek aan concrete doelstellingen bij gemeenten en provincies staan de ontwikkeling van een circulaire economie in de weg. De urgentie van een kringloopeconomie wordt nog veel te weinig gevoeld.

 • De twaalf provincies hebben gezamenlijk nieuwe beleidsregels vastgesteld voor het verlenen van vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming. Daardoor kunnen vanaf komende vrijdag (11 oktober) weer vergunningen voor nieuwe initiatieven worden verleend.

  Vergunningverlening door provincies weer van start

  2 reacties

  De twaalf provincies hebben gezamenlijk nieuwe beleidsregels vastgesteld voor het verlenen van vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming. Daardoor kunnen vanaf komende vrijdag (11 oktober) weer vergunningen voor nieuwe initiatieven worden verleend.

 • Bij meer dan de helft van de Brabantse veehouderijen zijn de afgelopen anderhalf jaar overtredingen van milieu- en natuurwetten geconstateerd. In 85 procent daarvan heeft dat geleid tot een bestuurlijke waarschuwing.

  Brabant uniformeert toezicht op veehouderijen

  3 reacties

  Bij meer dan de helft van de Brabantse veehouderijen zijn de afgelopen anderhalf jaar overtredingen van milieu- en natuurwetten geconstateerd. In 85 procent daarvan heeft dat geleid tot een bestuurlijke waarschuwing.

 • Minder dan anderhalf jaar voor de geplande invoering vindt nog niet de helft van de gemeenteambtenaren dat de eigen organisatie op koers ligt om de Omgevingswet met succes te implementeren. Dat blijkt uit een onderzoek van I&O Research op verzoek van Binnenlands Bestuur.

  Gemeenten nog lang niet klaar voor Omgevingswet

  1 reactie

  Minder dan anderhalf jaar voor de geplande invoering vindt nog niet de helft van de gemeenteambtenaren dat de eigen organisatie op koers ligt om de Omgevingswet met succes te implementeren. Dat blijkt uit een onderzoek van I&O Research op verzoek van Binnenlands Bestuur.

 • De gemeente Utrecht staakt de sanering van de Nedereindse Plas. Ondanks investeringen van tientallen miljoenen euro’s blijft de kwaliteit van het zwemwater ondermaats. Wel is het meer aangewezen als mogelijke locatie voor zonnepanelen.

  Miljoeneninvesteringen baten Nedereindse Plas niet

  Reageer

  De gemeente Utrecht staakt de sanering van de Nedereindse Plas. Ondanks investeringen van tientallen miljoenen euro’s blijft de kwaliteit van het zwemwater ondermaats. Wel is het meer aangewezen als mogelijke locatie voor zonnepanelen.

 • De leerstoel Managing Public Space moet overheden, kennisinstellingen en marktpartijen nieuwe kennis bezorgen over het beheer van de openbare ruimte. ‘Met alle uitdagingen die op ons afkomen is er een geïntegreerde manier van kijken nodig.’

  Nieuwe leerstoel beheer 3.0

  Reageer

  De leerstoel Managing Public Space moet overheden, kennisinstellingen en marktpartijen nieuwe kennis bezorgen over het beheer van de openbare ruimte. ‘Met alle uitdagingen die op ons afkomen is er een geïntegreerde manier van kijken nodig.’

 • Shell en gemeenten, het lijkt momenteel nog niet de meest voor de hand liggende combi. ‘We zijn natuurlijk ook nog een fossiel bedrijf’, zegt Marjan van Loon. Ook voor Shell betekent de energietransitie een andere manier van werken.

  Shell: ‘Betrek markt eerder bij het energiebeleid’

  Reageer

  Gemeenten moeten leren samenwerken met energiebedrijven om van fossiele brandstoffen verlost te worden. Shell is volgens president-directeur Marjan van Loon één van die partijen, zeker na de mogelijke overname van Eneco.

 • De nieuwe leerstoel Managing Public Space moet overheden, kennisinstellingen en marktpartijen noodzakelijke nieuwe kennis bezorgen over het beheer van de openbare ruimte.

  Leerstoel moet beheer openbare ruimte impuls geven

  1 reactie

  De nieuwe leerstoel Managing Public Space moet overheden, kennisinstellingen en marktpartijen noodzakelijke nieuwe kennis bezorgen over het beheer van de openbare ruimte. ‘Met alle uitdagingen die op ons afkomen is er een geïntegreerde manier van kijken nodig.’  

 • De maximumsnelheid op de A2 blijft door de PAS-uitspraak van de Raad van State overdag voorlopig staan op 100 kilometer per uur. ‘We juichen heel hard, maar rekenen ons nog niet rijk’, reageert de aanliggende gemeente De Ronde Venen.

  A2-gemeente rekent zich nog niet rijk na PAS-uitspraak

  3 reacties

  De maximumsnelheid op de A2 blijft door de PAS-uitspraak van de Raad van State overdag voorlopig staan op 100 kilometer per uur. ‘Het is fantastisch nieuws, maar we rekenen ons nog niet rijk’, reageert de aanliggende gemeente De Ronde Venen.

 • Het rijk steekt 2,1 miljoen euro extra in een Noord-Drents gebiedsfonds. Dat moet de leefbaarheid versterken in het Mondengebied en Oostermoer, waar de komende tijd een groot aantal windmolens wordt geplaatst.

  Rijk steekt 2 miljoen in leefbaarheid windmolenregio

  Reageer

  Het rijk steekt 2,1 miljoen euro extra in een Noord-Drents gebiedsfonds. Dat moet de leefbaarheid versterken in het Mondengebied en Oostermoer, waar de komende tijd een groot aantal windmolens wordt geplaatst.

 • Om de gevolgen van de ontwerp-NOVI voor de twaalf provincies in kaart te brengen, gaat de nationale omgevingsvisie tot 30 september op tournee langs de twaalf provincies in de vorm van vrij toegankelijke informatiebijeenkomsten. In die periode kan iedereen een zienswijze op de NOVI indienen, die vervolgens door het ministerie van Binnenlandse Zaken zal worden beoordeeld.

  NOVI gaat langs alle provincies

  1 reactie

  Afgelopen juni werd het ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gepresenteerd. Hierin worden de vier prioriteiten in het ruimtelijke beleid gebundeld. Er moet ruimte komen voor de energietransitie. Nederland moet toegroeien naar een duurzamere economie. Er wordt gestreefd naar sterke en gezonde steden en regio’s en – laatste prioriteit – een toekomstbestendige ontwikkeling van het omliggende platteland. 

 • Ook met de gemeenten aan het roer loopt de graafschade verder op, tot bijna 35 miljoen euro vorig jaar. De maatschappelijke schade is een veelvoud daarvan. Gemeenten bezinnen zich op maatregelen.  Code

  Gemeenten krijgen graafschade niet onder controle

  2 reacties

  Ook met de gemeenten aan het roer loopt de graafschade verder op, tot bijna 35 miljoen euro vorig jaar. De maatschappelijke schade is een veelvoud daarvan. Gemeenten bezinnen zich op maatregelen.   

 • Discountketens als Aldi en Lidl maken misbruik van verouderde gemeentelijke bestemmingsplannen om filialen buiten het centrum toch mogelijk te maken. Volgens lector De ondernemende regio Cees-Jan Pen (Fontys Hogeschool) moeten gemeenten snel in actie komen.

  ‘Geef discounters geen kans aan de stadsrand’

  2 reacties

  Discountketens als Aldi en Lidl maken misbruik van verouderde gemeentelijke bestemmingsplannen om filialen buiten het centrum toch mogelijk te maken. Volgens lector De ondernemende regio Cees-Jan Pen (Fontys Hogeschool) moeten gemeenten snel in actie komen.

 • De Raad van State zette eind mei een streep door het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van de Nederlandse overheden. Hoe voorkomen we dat het land op het slot gaat? Binnenlands Bestuur raadpleegde vier deskundigen?

  ‘Omslag nodig in het omgevingsbeleid’

  2 reacties

  De Raad van State zette eind mei een streep door het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van de Nederlandse overheden. Hoe voorkomen we dat het land op het slot gaat? Binnenlands Bestuur raadpleegde vier deskundigen.

 • De eikenprocessierups rukt op. Veel gemeenten waren deze zomer tonnen kwijt aan bestrijding. In Sittard-Geleen, dat al vroeg met het jeuk veroorzakende diertje te kampen kreeg, is de situatie onder controle. Wat zijn volgens gemeentelijk rupsexpert Jules Sondeijker lessen voor andere gemeenten?

  Processierupspionier: ‘Eindelijk is Den Haag ook wakker’

  1 reactie

  De eikenprocessierups rukt op. Veel gemeenten waren deze zomer tonnen kwijt aan bestrijding. In Sittard-Geleen, dat al vroeg met het jeuk veroorzakende diertje te kampen kreeg, is de situatie onder controle. Wat zijn volgens gemeentelijk rupsexpert Jules Sondeijker lessen voor andere gemeenten? 

 • Het wemelt in de provinciale coalitieakkoorden van passages waarin het belang van de energietransitie wordt onderkend. Een concrete vertaling van die ambitie ontbreekt vaak.

  Vergroening bij provincies vooral mooie woorden

  Reageer

  Het wemelt in de provinciale coalitieakkoorden van passages waarin het belang van de energietransitie wordt onderkend. Een concrete vertaling van die ambitie ontbreekt vaak.

 • Steeds meer gemeenten voeren opnieuw de wielklem in. Oorzaak is het toenemende aantal met name buitenlandse wanbetalers van verkeersboetes.

  Wielklem in steeds meer gemeenten terug

  2 reacties

  Steeds meer gemeenten voeren opnieuw de wielklem in. Oorzaak is het toenemende aantal met name buitenlandse wanbetalers van verkeersboetes.

 • ‘Dit is Vught’, meldt de website van de VVV Brabant. ‘Een idyllisch dorp met een eigen identiteit (…), bijzondere cultuurhistorische bezienswaardigheden, leuke evenementen en genoeg natuur om fietsend of wandelend van te genieten.’ Misschien wordt het tijd voor een update. Vught blijkt voor haar inwoners de gevaarlijkste gemeente van Nederland.

  Idyllisch dorp blijkt Nederlands gevaarlijkste gemeente

  2 reacties

  ‘Dit is Vught’, meldt de VVV Brabant. ‘Een idyllisch dorp met een eigen identiteit (…), bijzondere cultuurhistorische bezienswaardigheden, leuke evenementen en genoeg natuur om fietsend of wandelend van te genieten.’ Misschien tijd voor een update. Vught blijkt de gevaarlijkste gemeente van Nederland. 

 • Nieuw stelsel waterheffingen van de baan

  Reageer

  De rigoureuze aanpassing van de waterheffingen, zoals bepleit door de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB), lijkt van de baan. In plaats daarvan studeert de Unie van Waterschappen op verbeteringen binnen het huidige stelsel.

 • De rigoureuze aanpassing van de waterheffingen, zoals bepleit door de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB), lijkt van de baan. In plaats daarvan studeert de Unie van Waterschappen op verbeteringen binnen het huidige stelsel.

  Aanpassing waterheffingen gaat niet door

  6 reacties

  De rigoureuze aanpassing van de waterheffingen, zoals bepleit door de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB), lijkt van de baan. In plaats daarvan studeert de Unie van Waterschappen op verbeteringen binnen het huidige stelsel.

 • Zeventien maatregelen, verzameld in de Koersnota Schone Lucht, moeten de luchtkwaliteit in Rotterdam opkrikken. De havenstad eindigt op dit punt steevast in de staart van gemeentelijke ranglijsten.

  Rotterdam maakt werk van schone lucht

  4 reacties

  Zeventien maatregelen, verzameld in de Koersnota Schone Lucht, moeten de luchtkwaliteit in Rotterdam opkrikken. De havenstad eindigt op dit punt steevast in de staart van gemeentelijke ranglijsten.

 • Brabantse veehouders moeten drie maanden uitstel krijgen om aan de strengere stikstofeisen te voldoen. Met dit voorstel van Gedeputeerde Staten hoopt de provincie de meest acute zorgen van Brabantse boeren weg te nemen.

  Brabant wil getroffen veehouders tegemoetkomen

  3 reacties

  Brabantse veehouders moeten drie maanden uitstel krijgen om aan de strengere stikstofeisen te voldoen. Met dit voorstel van Gedeputeerde Staten hoopt de provincie de meest acute zorgen van Brabantse boeren weg te nemen.

 • Het CDA maakt een vrije val in de dagelijkse besturen van de waterschappen. Was die partij na de vorige waterschapsverkiezingen van 2015 nog in 19 coalities vertegenwoordigd; na de verkiezingen van afgelopen mei blijft de teller steken op 12.

  CDA grote verliezer in waterschapsbesturen

  Reageer

  Het CDA maakt een vrije val in de dagelijkse besturen van de waterschappen. Was die partij na de vorige waterschapsverkiezingen van 2015 nog in 19 coalities vertegenwoordigd; na de verkiezingen van afgelopen mei blijft de teller steken op 12. 

 • De provincie Gelderland schrapt de plannen om 343 oude zomereiken langs de N319 te kappen. Omwonenden begonnen een breed gesteund initiatief tegen het voorstel. De provincie onderzoekt nu ook andere maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren, al wordt kap van (een deel van) de bomen nog steeds niet uitgesloten.

  Gelderland heroverweegt omstreden bomenkap

  3 reacties

  De provincie Gelderland schrapt de plannen om 343 oude zomereiken langs de N319 te kappen. Omwonenden begonnen een breed gesteund initiatief tegen het voorstel. De provincie onderzoekt nu ook andere maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren, al wordt kap van (een deel van) de bomen nog steeds niet uitgesloten. 

 • In steden als Haarlem, Delft en Alkmaar moeten de komende jaren tienduizenden woningen worden bijgebouwd. Verder verdichten is de enige optie omdat de resterende ruimte er schaars is. Is er in dergelijke tijden nog behoefte aan de vergezichten van het – circa – dozijn stadsbouwmeesters dat Nederland telt?

  Bouwvisie in tijden van vaart maken

  1 reactie

  In steden als Haarlem, Delft en Alkmaar moeten de komende jaren tienduizenden woningen worden bijgebouwd. Verder verdichten is de enige optie omdat de resterende ruimte er schaars is. Is er in dergelijke tijden nog behoefte aan de vergezichten van het – circa – dozijn stadsbouwmeesters dat Nederland telt? 

 • Sinds het Europese Hof van Justitie begin 2018 uitsprak dat detailhandel als dienst moet worden beschouwd, staan veel gemeentelijke bestemmingsplannen onder druk. Een tijdelijke dienstenrichtlijn moet mogelijke schade voor gemeenten beperken.

  Tijdelijke leidraad tegen retailzeperds gemeenten

  Reageer

  Sinds het Europese Hof van Justitie begin 2018 uitsprak dat detailhandel als dienst moet worden beschouwd, staan veel gemeentelijke bestemmingsplannen onder druk. Een tijdelijke dienstenrichtlijn moet mogelijke schade voor gemeenten beperken. 

 • Creatieve initiatieven van burgers en ondernemers zijn de beste remedie tegen de gevolgen van bevolkingskrimp. Gemeenten en provincies moeten initiatiefnemers wel actief ondersteunen. Het draait om de wisselwerking tussen de initiatieven van onderop en het beleid van boven.

  Krimpbestrijding moet ook van onderop komen

  1 reactie

  Creatieve initiatieven van burgers en ondernemers zijn de beste remedie tegen de gevolgen van bevolkingskrimp. Gemeenten en provincies moeten initiatiefnemers wel actief ondersteunen. Het draait om de wisselwerking tussen de initiatieven van onderop en het beleid van boven.

 • Valt de koopavond nog te redden? De avondopenstelling van de binnenstad staat in veel gemeenten onder druk door toenemende online verkoop en het funshoppen op zondagmiddag. Alkmaar deed onderzoek onder ondernemers, met leerzame resultaten.

  Investeren in koopavond loont nog steeds

  Reageer

  Valt de koopavond nog te redden? De avondopenstelling van de binnenstad staat in veel gemeenten onder druk door toenemende online verkoop en het funshoppen op zondagmiddag. Alkmaar deed onderzoek onder ondernemers, met leerzame resultaten.

 • Dat blijkt uit de deze maand verschenen rapportage De staat van ons water, waarin de minister van Infrastructuur en Waterstaat jaarlijks rapporteert over de voortgang van het waterbeleid. In 2018 werd nut en noodzaak van investeringen in de waterketen beter afgewogen. Ook werd met assetmanagement en risico-gestuurd onderhoud de levensduur van de waterinfrastructuur opgerekt. Verder namen overheden vaker gezamenlijk investeringsbeslissingen, hetgeen de doelmatigheid bevordert.

  Bijna miljard bespaard op waterbeheer

  6 reacties

  Intensievere samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven heeft in 2018 een besparing  opgeleverd van zo’n 900 miljoen euro. Dat is royaal meer dan de 750 miljoen waar in het Bestuursakkoord Water vanuit werd gegaan. 

 • Veel gemeenten zijn sinds vanmorgen vroeg telefonisch onbereikbaar door een storing bij provider Tele2. Zowel via het 014-nummer als de overige vaste nummers kan geen contact tot stand worden gebracht.

  Update: Gemeenten onbereikbaar door storing Tele2

  Reageer

  De storing bij Tele2 waardoor veel gemeenten sinds vanochtend telefonisch onbereikbaar waren is voorbij. Zowel via het 014-nummer als de overige vaste nummers kon de hele dag geen contact tot stand worden gebracht.

 • De VNG wil dat gemeenten meer tijd krijgen om de eerste versie van hun regionale energiestrategie op te stellen. Die hoeft dan pas anderhalf jaar (in plaats van een jaar) na inwerkingtreding van het Klimaatakkoord te zijn afgerond. Daarnaast moet er extra geld op tafel komen.

  Gemeenten willen uitstel energiestrategieën

  Reageer

  De VNG wil dat gemeenten meer tijd krijgen om de eerste versie van hun regionale energiestrategie op te stellen. Die hoeft dan pas anderhalf jaar (in plaats van een jaar) na inwerkingtreding van het Klimaatakkoord te zijn afgerond. Daarnaast moet er extra geld op tafel komen.

 • Herontwikkeling van bedrijventerreinen wordt duurder en zal gemeenten meer tijd kosten. Dat zijn volgen deskundigen de gevolgen van de negatieve uitspraak van de Raad van State over herontwikkeling van het Zaanse Hembrugterrein.

  RvS: harde eisen aan omgevingsplan

  Reageer

  Herontwikkeling van bedrijventerreinen wordt duurder en zal gemeenten meer tijd kosten. Dat zijn volgen deskundigen de gevolgen van de negatieve uitspraak van de Raad van State over herontwikkeling van het Zaanse Hembrugterrein.

 • Herontwikkeling van bedrijventerreinen wordt duurder en zal gemeenten meer tijd kosten. Dat zijn volgen deskundigen de gevolgen van de negatieve uitspraak van de Raad van State over ­herontwikkeling van het Zaanse Hembrugterrein.

  RvS stelt harde eisen aan Omgevingsplan

  1 reactie

  Herontwikkeling van bedrijventerreinen wordt duurder en zal gemeenten meer tijd kosten. Dat zijn volgen deskundigen de gevolgen van de negatieve uitspraak van de Raad van State over ­herontwikkeling van het Zaanse Hembrugterrein.

 • ‘Een klap voor Zaanstad en onze woningbouwontwikkeling’, noemt wethouder Hans Krieger (ruimtelijke ontwikkeling, VVD) de uitspraak eerder deze week van de Raad van State. Die zette een dikke streep door de herontwikkeling van het plaatselijke Hembrugterrein.

  RvS zet streep door voorbeeldproject Omgevingswet

  7 reacties

  ‘Een klap voor Zaanstad en onze woningbouwontwikkeling’, noemt wethouder Hans Krieger (ruimtelijke ontwikkeling, VVD) de uitspraak eerder deze week van de Raad van State. Die zette een dikke streep door de herontwikkeling van het plaatselijke Hembrugterrein.

 • Gemeenten vroegen in 2018 beduidend minder milieueffectrapporten aan dan in het jaar ervoor: 68 tegenover 102. Vooral kleinere gemeenten hebben moeite met de mer-kosten (ruim 20.000 euro). Het percentage rapporten met belangrijke tekorten daalde licht.

  Veel minder gemeentelijke milieueffectrapporten

  Reageer

  Gemeenten vroegen in 2018 beduidend minder milieueffectrapporten aan dan in het jaar ervoor: 68 tegenover 102. Vooral kleinere gemeenten hebben moeite met de mer-kosten (ruim 20.000 euro). Het percentage rapporten met belangrijke tekorten daalde licht.

 • Gemeenten, providers en evenementorganisatoren hebben bij de vergunningverlening van evenementen te weinig aandacht voor mobiele bereikbaarheid. Daardoor is de veiligheid bij noodsituaties niet altijd gewaarborgd.

  Mobiel bereik is blinde vlek

  Reageer

  Gemeenten, providers en evenementorganisatoren hebben bij de vergunningverlening van evenementen te weinig aandacht voor mobiele bereikbaarheid. Daardoor is de veiligheid bij noodsituaties niet altijd gewaarborgd.

 • Zo’n vijftienduizend woningen willen Delft en Haarlem elk binnenstedelijk bouwen. Waar laat je die? Delft doet het na veel discussie deels op een bedrijventerrein, Haarlem na een even intensief debat uiteindelijk niet.

  Delftenaren gaan wonen tussen de bedrijven

  1 reactie

  Zo’n vijftienduizend woningen willen Delft en Haarlem elk binnenstedelijk bouwen. Waar laat je die? 
  Delft doet het na veel discussie deels op een bedrijventerrein, Haarlem na een even intensief debat uiteindelijk niet. 

 • Hoe kunnen de ruimere mogelijkheden van de Omgevingswet worden ingezet om de regionale energietransitie te versnellen? Met die vraag gaan acht gemeenten bij wijze van pilot aan de slag. Het betreft Goes, Den Haag, Zoeterwoude, Maastricht, Boxtel, Groningen, Tilburg en Súdwest-Fryslân.

  Flexregels voor duurzame energie

  Reageer

  Hoe kunnen de ruimere mogelijkheden van de Omgevingswet worden ingezet om de regionale energietransitie te versnellen? 

 • Gemeenten, providers en evenementorganisatoren hebben bij de vergunningverlening van evenementen te weinig aandacht voor mobiele bereikbaarheid. Daardoor is de veiligheid bij noodsituaties niet altijd gewaarborgd.

  Mobiel bereik bij festivals blinde vlek

  Reageer

  Gemeenten, providers en evenementorganisatoren hebben bij de vergunningverlening van evenementen te weinig aandacht voor mobiele bereikbaarheid. Daardoor is de veiligheid bij noodsituaties niet altijd gewaarborgd.

 • Geerten Boogaard begint per 1 mei als bijzonder hoogleraar decentrale overheden aan de Universiteit Leiden. Hij volgt Job Cohen op. De benoeming als Thorbecke-hoogleraar geldt voor vijf jaar.

  Boogaard nieuwe hoogleraar decentrale overheden

  Reageer

  Geerten Boogaard begint per 1 mei als bijzonder hoogleraar decentrale overheden aan de Universiteit Leiden. Hij volgt Job Cohen op. De benoeming als Thorbecke-hoogleraar geldt voor vijf jaar.

 • De gemeente Groningen steekt 5 miljoen euro in de aanleg van zeven kunstgrasvelden zonder korrels. Maar het eerste korrelloze veld, in Oss, wordt een half jaar na de oplevering om veiligheidsredenen nog steeds niet bespeeld. De bal ‘schaatst’ over het gras.

  Nieuw kunstgras nodigt vooral tot schaatsen uit

  Reageer

  De gemeente Groningen steekt 5 miljoen euro in de aanleg van zeven kunstgrasvelden zonder korrels. Maar het eerste korrelloze veld, in Oss, wordt een half jaar na de oplevering om veiligheidsredenen nog steeds niet bespeeld. De bal ‘schaatst’ over het gras.

 • Met de vier nieuwe leden Twenterand, Horst aan de Maas, De Fryske Marren en Het Hogeland is het tiental aanvankelijk bij de P10 aangesloten plattelandsgemeenten inmiddels verdubbeld. Het einde is volgens Opsterlands burgemeester en P10-voorzitter Ellen van Selm nog niet bereikt.

  Verdubbelde P10 waakt voor verwatering

  Reageer

  Met de vier nieuwe leden Twenterand, Horst aan de Maas, De Fryske Marren en Het Hogeland is het tiental aanvankelijk bij de P10 aangesloten plattelandsgemeenten inmiddels verdubbeld. Het einde is volgens Opsterlands burgemeester en P10-voorzitter Ellen van Selm nog niet bereikt.

 • ‘Handelingsverlegenheid’ van rijk en regio blokkeert een voortvarende aanpak van de verduurzamingsopgaven. Ook worden energietransitie, klimaatadaptatie en de kringloopeconomie te vaak afzonderlijk in plaats van in samenhang bekeken.

  Rijk en regio wachten op elkaar bij verduurzaming

  1 reactie

  ‘Handelingsverlegenheid’ van rijk en regio blokkeert een voortvarende aanpak van de verduurzamingsopgaven. Ook worden energietransitie, klimaatadaptatie en de kringloopeconomie te vaak afzonderlijk in plaats van in samenhang bekeken.

 • Friese ondernemers werken nog weinig circulair. Graag zouden ze dat meer gaan doen, maar ze weten vaak niet hoe. Ze vinden dat de provincie het voortouw moet nemen bij kennisdeling en het samenbrengen van partijen.

  Fryslân worstelt met circulaire economie

  1 reactie

  Friese ondernemers werken weinig circulair. Graag zouden ze dat meer gaan doen, maar ze weten vaak niet hoe. Ze vinden dat de provincie het voortouw moet nemen bij kennisdeling en het samenbrengen van partijen.

 • De daling van het aantal woningverkopen zet de komende jaren door. Ook met de sterke prijsstijgingen is het gedaan. Dat de woningmarkt verder op slot raakt heeft diverse oorzaken.

  Woningmarkt raakt verder op slot

  Reageer

  De daling van het aantal woningverkopen zet de komende jaren door. Ook met de sterke prijsstijgingen is het gedaan. Dat blijkt uit de nieuwste huizenmarktramingen van het ING Economisch Bureau. De onderzoekers verwachten dat het aantal verkochte woningen in 2020 voor het eerst sinds 2015 weer onder de 200.000 zakt. 

 • Water Natuurlijk en de Algemene Waterschapspartij (AWP) zijn de voornaamste winnaars bij de waterschapsverkiezingen. Vooral het CDA verloor. De vermoedelijke opkomst is met ruim 50 procent fors hoger dan de 43,5 procent van 2015.

  Waterpartijen winnen verkiezingen, vooral CDA verliest

  Reageer

  Water Natuurlijk en de Algemene Waterschapspartij (AWP) zijn de voornaamste winnaars bij de waterschapsverkiezingen. Vooral het CDA verloor. De vermoedelijke opkomst is met ruim 50 procent fors hoger dan de 43,5 procent van 2015. 

 • Purmerend probeert een deel van de jarenzestigwijk Overwhere van het gas af te krijgen. Mits minimaal de helft van de woningeigenaren overstapt, betaalt de gemeente de kosten. Binnenlands Bestuur volgt de ontwikkelingen.

  Purmerend gaat niet de bodem maar de lucht in

  Reageer

  Purmerend probeert de jarenzestigwijk Overwhere van het gas af te krijgen. Mits minimaal de helft van de woningeigenaren overstapt, betaalt de gemeente de kosten. Binnenlands Bestuur volgt de ontwikkelingen. Niet de bodem, maar de goot bood uitkomst.  

 • Het verduurzamen van monumenten is voor gemeenten en provincies een lastige opgave. Er komt veel specialistische kennis bij kijken en je krijgt de businesscase vaak moeilijk rond. T

  Fonds voor duurzamer erfgoed

  Reageer

  Het verduurzamen van monumenten is voor gemeenten en provincies een lastige opgave. Er komt veel specialistische kennis bij kijken en je krijgt de businesscase vaak moeilijk rond. Tegelijk is verduurzaming hard nodig om de energielasten van de vaak slecht geïsoleerde panden te drukken. 

 • De ruimere mogelijkheden die de Omgevingswet biedt gaan in rook op als het planschaderecht wordt aangepast. Dat betoogt de Hulstse wethouder Jean-Paul Hageman (ruimtelijke ordening, Algemeen Belang Groot Hulst) in een ingezonden stuk op de website van Binnenlands Bestuur. Dinsdag buigt de Tweede Kamer zich over de amendementen.

  ‘Amendementen dreigen Omgevingswet te torpederen’

  3 reacties

  De ruimere mogelijkheden die de Omgevingswet biedt gaan in rook op als het planschaderecht wordt aangepast. Dat betoogt de Hulstse wethouder Jean-Paul Hageman (ruimtelijke ordening, Algemeen Belang Groot Hulst) in een ingezonden stuk op de website van Binnenlands Bestuur. Dinsdag buigt de Tweede Kamer zich over een amendement en een motie.

 • De winkelleegstand is gedaald van 7,4 procent in 2015 naar 6,7 procent nu. Toch is Fries gedeputeerde Sander de Rouwe, ook namens het Interprovinciaal Overleg bij dit onderwerp betrokken, nog lang niet tevreden.

  ‘Winkelleegstand is een sluipmoordenaar’

  2 reacties

  De winkelleegstand is gedaald van 7,4 procent in 2015 naar 6,7 procent nu. Toch is Fries gedeputeerde Sander de Rouwe, ook namens het Interprovinciaal Overleg bij dit onderwerp betrokken, nog lang niet tevreden.

 • In de jaren negentig verhuisden de buitenwegen van Wieringen, Wieringermeer en Anna Paulowna al naar de gemeente. Bij deze laatste verschuiving gaat het om 115 kilometer weg. Daar vallen ook bermen, bomen, wegsloten, verkeersborden, lantaarnpalen en bruggen onder. Volgens waterschap en gemeente moeten de burgers niks van de transfer gaan merken. Hollands Kroon streeft naar eigen zeggen gelijkblijvende lasten na en zal het beheer ook op dezelfde wijze voortzetten als het hoogheemraadschap dat deed.

  Ruil Hollands Kroon met waterschap

  1 reactie

  Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaat binnenkort niet meer over een groot aantal polderwegen in de gemeente Hollands Kroon. Het onderhoud daarvan verhuist naar de gemeente. Andersom zal Hollands Kroon het stedelijk water binnen de bebouwde kom op termijn weer van het waterschap overnemen. 

 • De energietransitie zet cultuurlandschappen op z’n kop. Hoe komt de burger uit de weerstandsmodus en krijgen windmolens en zonneparken een plek? Lector en universitair docent landschapsarchitectuur Sven Stremke weet raad.

  ‘Gevluchte stedeling houdt energietransitie tegen’

  13 reacties

  De energietransitie zet cultuurlandschappen op z’n kop. Hoe komt de burger uit de weerstandsmodus en krijgen windmolens en zonneparken een plek? Lector en universitair docent landschapsarchitectuur Sven Stremke weet raad. 

 • Ingrid de Bondt te midden van het college van Heemraden

  De Bondt alweer weg bij Hollandse Delta

  10 reacties

  Amper een maand voor de waterschapsverkiezingen is dijkgraaf Ingrid de Bondt van Hollandse delta donderdagavond plotseling opgestapt. Zij wil niet langer de verantwoordelijkheid dragen voor het functioneren van het Zuid-Hollandse waterschap.

 • Provincies verwachten dat de kosten voor de opvang van wolven in Nederland tot 2023 jaarlijks met 30 procent zullen stijgen. Dat blijkt uit het deze week door alle provincies vastgestelde Wolvenplan. De overheid moet de monitoring van wolven meer naar zich toe trekken, vinden de provincies.

  Wolfkosten in 2023 drie keer zo hoog

  3 reacties

  Provincies verwachten dat de kosten voor de opvang van wolven in Nederland de komende vier jaar jaarlijks met 30 procent zullen stijgen. Dat betekent dat de kosten in 2023 zijn verdriedubbeld. Dat blijkt uit het deze week door alle provincies vastgestelde Wolvenplan. 

 • Het circulaire beleid van de meeste gemeenten staat nog in de kinderschoenen, constateren Thirza Monster en Jeroen Put van bureau Cirkellab. ‘We zien veel beweging en energie, maar het gaat nog om de eerste stappen. Gemeenten zijn zoekende hoe ze hun circulaire beleid kunnen implementeren en bedrijven daarbij kunnen betrekken.’

  ‘Gemeenten zetten eerste circulaire stappen’

  Reageer

  Het circulaire beleid van de meeste gemeenten staat nog in de kinderschoenen, constateren Thirza Monster en Jeroen Put van bureau Cirkellab. ‘We zien veel beweging en energie, maar het gaat nog om de eerste stappen. Gemeenten zijn zoekende hoe ze hun circulaire beleid kunnen implementeren en bedrijven daarbij kunnen betrekken.’

 • Hoewel de commissie de leefomgevingstoets ziet als een ‘eerste, nuttige stap’ in de richting van een integrale Zuid-Hollandse omgevingsvisie, merkt zij ook dat nog veel informatie ontbreekt. Zo missen belangrijke gegevens over het milieu. ‘Het gaat dan onder andere over de onderbouwing van de ambities en het beoordelingskader dat niet navolgbaar en herhaalbaar is.’

  Zuid-Holland toetst leefomgeving

  Reageer

  Het omgevingsbeleid van de provincie Zuid-Holland moet op de schop. Anders dreigt vooral op de onderwerpen bodem, water en ruimtelijke kwaliteit verdere achteruitgang. Met de Leefomgevingstoets (LOT) wil de provincie de gevolgen beter in beeld krijgen, als een opmaat naar de latere omgevingsvisie. Zuid-Holland vroeg de Commissie m.e.r. de nieuwe toets door te lichten. 

 • Het landelijke testcentrum voor circulaire plastics komt te staan op ecopark De Wierde in Heerenveen. Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66) en gedeputeerde De Rouwe (Economische Zaken, CDA) hebben daarover afspraken gemaakt.

  Heerenveen krijgt testcentrum circulair plastic

  Reageer

  Het landelijke testcentrum voor circulaire plastics komt te staan op ecopark De Wierde in Heerenveen. Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66) en gedeputeerde De Rouwe (Economische Zaken, CDA) hebben daarover afspraken gemaakt.

 • Het archeologisch beleid van gemeenten is weinig actueel, en vaak is niet duidelijk of vondsten wel worden doorgegeven aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Ook heeft een derde van de gemeenten te weinig archeologisch personeel.

  Archeologie bij gemeenten ondergeschoven kindje

  Reageer

  Het archeologisch beleid van gemeenten is weinig actueel, en vaak is niet duidelijk of vondsten wel worden doorgegeven aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Ook heeft een derde van de gemeenten te weinig archeologisch personeel.

 • Tien maanden stond ze te trappelen in de coulissen. Maar vanaf zondag – haar achttiende verjaardag – kan Ebie Peeters als CDA-raadslid in de gemeente Peel en Maas aan de slag. Daarmee is ze het jongste raadslid van Nederland

  Jongste raadslid mag eindelijk beginnen

  Reageer

  Tien maanden stond ze te trappelen in de coulissen. Maar vanaf zondag – haar achttiende verjaardag – kan Ebie Peeters als CDA-raadslid in de gemeente Peel en Maas aan de slag. Daarmee lost ze Linde van Dijk (Gemeentebelangen Kampen) af als jongste raadslid van Nederland.

 • Kan het krimpbeleid in sommige delen van Nederland alweer in de koelkast? Nee, vindt woningmarktexpert Paul de Vries van het Kadaster. In CBS-cijfers over de regionale bevolkingsontwikkeling in 2018 ziet hij eerder een bevestiging van de bestaande trend: de steden blijven groeien en het platteland blijft daarbij achter.

  ‘Blijf vasthouden aan krimpbeleid’

  2 reacties

  De Achterhoek hoopt te gaan profiteren van overloop uit de overvolle Randstad. Sommige andere krimpregio's zagen de bevolking in 2018 minder hard dalen dan verwacht. Toch zuinig blijven met nieuwbouw, adviseren deskundigen.

 • Is het toeval of een veeg teken? De regio Achterhoek zet op voorstel van de provincie Gelderland de eerder opgelegde beperkingen in het aantal te bouwen woningen voorlopig overboord. Ook elders in Nederland lijkt de krimp over 2018 mee te vallen.

  Krimpbeleid ter discussie nu er minder gekrompen wordt

  Reageer

  Is het toeval of een veeg teken? De regio Achterhoek zet op voorstel van de provincie Gelderland de eerder opgelegde beperkingen in het aantal te bouwen woningen voorlopig overboord. Ook elders in Nederland lijkt de krimp over 2018 mee te gaan vallen.

 • Woningcorporatie Midden-Limburg ontvangt een lening van 170 miljoen euro om meer woningaanbod voor middeninkomens te creëren. Het geld wordt verstrekt door Rabobank en BNG Bank.

  170 miljoen voor ontwikkeling Limburgse middenhuur

  1 reactie

  Woningcorporatie Midden-Limburg ontvangt een lening van 170 miljoen euro om meer woningaanbod voor middeninkomens te creëren. Het geld wordt verstrekt door Rabobank en BNG Bank.

 • De VNG wil overleg met het ministerie van Financiën over de toepassing van het amendement-Omtzigt. Volgens de gemeentekoepel is onduidelijk voor welke instellingen met een maatschappelijk belang door gemeenten een lager ozb-tarief kan worden gehanteerd.

  VNG: betere richtlijnen voor 'maatschappelijk ozb-tarief'

  1 reactie

  De VNG wil overleg met het ministerie van Financiën over de toepassing van het amendement-Omtzigt. Volgens de gemeentekoepel is onduidelijk voor welke instellingen met een maatschappelijk belang door gemeenten een lager ozb-tarief kan worden gehanteerd.

 • Leeuwarden wil met repressie de overlast van Antilliaanse Nederlanders in de stad bestrijden. Ook hoopt de stad de toenemende instroom van ‘kansloze Antillianen’ vanuit de Antillen en Rotterdam naar de Friese hoofdstad aan banden te leggen.

  Leeuwarden haalt Antillianenaanpak weer van stal

  2 reacties

  Leeuwarden wil met repressie de overlast van Antilliaanse Nederlanders in de stad bestrijden. Ook hoopt de stad de toenemende instroom van ‘kansloze Antillianen’ vanuit de Antillen en Rotterdam naar de Friese hoofdstad aan banden te leggen. 

 • Burgers die zich illegaal gemeentelijk groen hebben toegeëigend, moeten daar niet mee kunnen wegkomen. Zeker niet wanneer andere burgers voor het door hen overgenomen snippergroen keurig een bedrag aan de gemeente hebben betaald. 

  Roosendaal strijdt tegen snippergroen

  6 reacties

  Burgers die zich illegaal gemeentelijk groen hebben toegeëigend, moeten daar niet mee kunnen wegkomen. Zeker niet wanneer andere burgers voor het door hen overgenomen snippergroen keurig een bedrag aan de gemeente hebben betaald. 

 • ‘Weerkrachtig Zuid-Holland’ is de titel van de deze week gepresenteerde klimaatadaptatiestrategie van de provincie. Zo verwacht Zuid-Holland beter in te spelen op weersextremen en bodemdaling. Vijf vragen aan Astrid de Wit, Astrid de Wit, manager van het provinciale klimaatadaptatieprogramma.

  Zuid-Holland moet ‘weerkrachtig’ worden

  1 reactie

  ‘Weerkrachtig Zuid-Holland’ is de titel van de deze week gepresenteerde klimaatadaptatiestrategie van de provincie. Zo verwacht Zuid-Holland beter in te spelen op weersextremen en bodemdaling. Vijf vragen aan Astrid de Wit, manager van het provinciale klimaatadaptatieprogramma. 

 • Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland draagt Co Verdaas voor als nieuwe dijkgraaf. Hij volgt Roelof Bleker op die deze zomer overstapte naar de Hogeschool voor Kunsten in Utrecht.

  Co Verdaas nieuwe dijkgraaf Rivierenland

  2 reacties

  Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland draagt Co Verdaas voor als nieuwe dijkgraaf. Hij volgt Roelof Bleker op die deze zomer overstapte naar de Hogeschool voor Kunsten in Utrecht. 

 • Het gaat nog steeds slecht met de Nederlandse natuur, maar het dieptepunt lijkt achter de rug. Dat blijkt uit de deze week gepresenteerde vierde voortgangsrapportage Natuur van de provincies. De samenstellers constateerden in 2017 een voorzichtig herstel van de biodiversiteit.

  Met de natuur gaat het iets minder slecht

  1 reactie

  Het gaat nog steeds slecht met de Nederlandse natuur, maar het dieptepunt lijkt achter de rug. Dat blijkt uit de deze week gepresenteerde vierde voortgangsrapportage Natuur van de provincies. De samenstellers constateerden in 2017 een voorzichtig herstel van de biodiversiteit.

 • De 21 waterschappen zijn het onderling niet eens over hoe de waterheffingen moeten worden aangepast. Daarom wordt verdere besluitvorming erover waarschijnlijk opgeschort tot na de waterschapsverkiezingen van volgend voorjaar.

  Aanpassing waterheffingen voorlopig van de baan

  5 reacties

  De 21 waterschappen zijn het onderling niet eens over hoe de waterheffingen moeten worden aangepast. Daarom wordt verdere besluitvorming erover waarschijnlijk opgeschort tot na de waterschapsverkiezingen van volgend voorjaar. 

 • Leegstaande overheidspanden benutten als motor van maatschappelijke ontwikkeling. Leeuwarden en Maastricht doen er dit najaar een pilot mee, in nauwe samenwerking met het rijksvastgoedbedrijf (RVB). Staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken, CDA) hoopt dat meer gemeenten zich melden.

  Rijksvastgoedbedrijf: liever rentmeesterschap dan geld

  3 reacties

  Leegstaande overheidspanden benutten als motor van maatschappelijke ontwikkeling. Leeuwarden en Maastricht doen er dit najaar een pilot mee, in nauwe samenwerking met het rijksvastgoedbedrijf (RVB). Staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken, CDA) hoopt dat meer gemeenten zich melden.

 • De open ruimte in Nederland neemt per dag met acht hectare af. Dat komt door de aanleg van megastallen, nieuwe distributiecentra, snelwegen en nieuwbouwwijken. Daarbovenop komt het ruimtebeslag door de energietransitie. 

  Wat is natuur straks nog in dit land?

  12 reacties

  De open ruimte in Nederland neemt per dag met acht hectare af. Dat komt door de aanleg van megastallen, nieuwe distributiecentra, snelwegen en nieuwbouwwijken. Daarbovenop komt het ruimtebeslag door de energietransitie. 

 • Met de vele leefbaarheidsinitiatieven die in dorpen spontaan van onderop tot stand komen, is het platteland een ideale kraamkamer voor de invoering van de Omgevingswet in 2021. Dat is een van de conclusies van Wageningen University in een onderzoek naar de leefbaarheid op het platteland.

  Platteland ‘kraamkamer’ voor invoering Omgevingswet

  1 reactie

  Met de vele leefbaarheidsinitiatieven die in dorpen spontaan van onderop tot stand komen, is het platteland een ideale kraamkamer voor de invoering van de Omgevingswet in 2021. Dat is een van de conclusies van Wageningen University in een onderzoek naar de leefbaarheid op het platteland.  

 • De gemeente Nieuwkoop liet bij de aanpassing van het bestemmingsplan voor het huis van wethouder Elkhuizen een cruciaal vinkje achterwege. Althans: naar het oordeel van de provincie Zuid-Holland. Daardoor kwam die er pas laat achter dat het om een ontwikkeling in Natura2000-gebied ging. Volgens gemeentesecretaris Govard Slooters treft Nieuwkoop geen blaam.

  ‘Wethouder niet bekend met provinciale bureaucratie’

  7 reacties

  De gemeente Nieuwkoop liet bij de aanpassing van het bestemmingsplan voor het huis van wethouder Elkhuizen een cruciaal vinkje achterwege. Althans: naar het oordeel van de provincie Zuid-Holland. Daardoor kwam die er pas laat achter dat het om een ontwikkeling in Natura2000-gebied ging. Volgens gemeentesecretaris Govard Slooters treft Nieuwkoop geen blaam.

 • De Nieuwkoopse wethouder Guus Elkhuizen laat voor zichzelf een woning optrekken in beschermd natuurgebied. De ten onrechte niet over de plannen ingelichte provincie Zuid-Holland was not amused, maar gaat toch akkoord.

  Wethouder mag wonen in beschermde natuur

  9 reacties

  De Nieuwkoopse wethouder Guus Elkhuizen laat voor zichzelf een woning optrekken in beschermd natuurgebied. De ten onrechte niet over de plannen ingelichte provincie Zuid-Holland was not amused, maar gaat toch akkoord.

 • Schrap de perspectiefgebieden. Start analoog aan de voormalige Vinexwijken nu een soort ‘NOVI-wijken’ om de bouwopgave vlot te trekken. En zet voor de uiteenlopende regionale opgaven regionale beleidsdirecties in, bemenst vanuit regio én rijk.

  Rijk zakt voor lakmoesproef omgevingsbeleid

  Reageer

  Schrap de perspectiefgebieden. Start analoog aan de voormalige Vinexwijken nu een soort ‘NOVI-wijken’ om de bouwopgave vlot te trekken. En zet voor de uiteenlopende regionale opgaven regionale beleidsdirecties in, bemenst vanuit regio én rijk.

 • Zoals zoveel kleinere provinciekernen kreeg ook Bodegraven te maken met leegstand in het dorpshart. Een innovatieve aanpak brengt de lokale vastgoedeigenaren in beweging. ‘Een sterk centrum is gewoon ongelooflijk belangrijk voor de leefbaarheid.’

  Dorpshart Bodegraven weer vitaal

  Reageer

  Zoals zoveel kleinere provinciekernen kreeg ook Bodegraven te maken met leegstand in het dorpshart. Een innovatieve aanpak brengt de lokale vastgoedeigenaren in beweging. ‘Een sterk centrum is gewoon ongelooflijk belangrijk voor de leefbaarheid.’

 • Schrap de perspectiefgebieden. Start analoog aan de voormalige Vinexwijken nu een soort ‘NOVI-wijken’ om de bouwopgave vlot te trekken. En zet voor de uiteenlopende regionale opgaven regionale beleidsdirecties in, bemenst vanuit regio én rijk. Dat zijn enkele van de voor gemeenten en provincies opvallendste punten in een analyse van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) door de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI).

  RLI: NOVI mist een richtinggevende visie

  1 reactie

  Schrap de perspectiefgebieden. En zet voor de uiteenlopende regionale opgaven regionale beleidsdirecties in, bemenst vanuit regio én rijk.

 • Leiden wilde met het programma ‘Samen aan de slag’ bewoners meer betrekken bij het inrichten van hun leefomgeving. Binnen drie jaar werden door de gemeente elfhonderd ‘convenantjes’ met Leidenaren gesloten. Projectleider Ronald van der Steen belicht de succes- en faalfactoren.

  Zeven Leidse lessen over burgerbetrokkenheid

  2 reacties

  Leiden wilde met het programma ‘Samen aan de slag’ bewoners meer betrekken bij het inrichten van hun leefomgeving. Binnen drie jaar werden door de gemeente elfhonderd ‘convenantjes’ met Leidenaren gesloten. Projectleider Ronald van der Steen belicht de succes- en faalfactoren.

 • Drie gemeenten gaan met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in gesprek over de lage bromtoon waar veel inwoners last van ondervinden. Doel is om tot een protocol voor gemeenten te komen hoe met dit toenemende probleem om te gaan.

  Gemeentelijk protocol voor bromtonen in de maak

  1 reactie

  Drie gemeenten gaan met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in gesprek over de lage bromtoon waar veel inwoners last van ondervinden. Doel is om tot een protocol voor gemeenten te komen hoe met dit toenemende probleem om te gaan.

 • Met een investering van 2 miljard euro is de regio Drechtsteden in 2035 vrijwel volledig aardgasvrij. Dat blijkt uit een casestudy van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), waarbij de totale kosten van een regionale energietransitie voor het eerst in kaart zijn gebracht.

  Drechtsteden voor 2 miljard euro aardgasvrij

  7 reacties

  Met een investering van 2 miljard euro is de regio Drechtsteden in 2035 vrijwel volledig aardgasvrij. Dat blijkt uit een casestudy van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), waarbij de totale kosten van een regionale energietransitie voor het eerst in kaart zijn gebracht.

 • Een op de drie gemeenten telt door particulieren aangebrachte zonnepanelen mee bij de waardebepaling van de woning. Daardoor leidt verduurzaming van huizen tot een (iets) hogere ozb.

  Een op drie gemeenten belast zonnepanelen

  11 reacties

  Een op de drie gemeenten telt door particulieren aangebrachte zonnepanelen mee bij de waardebepaling van de woning. Daardoor leidt verduurzaming van huizen tot een (iets) hogere ozb. 

 • In 2017 zijn er 7.570 nieuwe woningen ontstaan door transformatie van kantoren en maatschappelijk vastgoed. Dat is minder dan in de twee voorafgaande jaren toen respectievelijk 7.825 (2015) en 8.095 (2016) woningen op deze manier werden gerealiseerd.

  Minder nieuwe woningen door transformatie

  Reageer

  In 2017 zijn er 7.570 nieuwe woningen ontstaan door transformatie van kantoren en maatschappelijk vastgoed. Dat is minder dan in de twee voorafgaande jaren toen respectievelijk 7.825 (2015) en 8.095 (2016) woningen op deze manier werden gerealiseerd.

 • Amper 6 procent van de aanbestedingen voor het gemeentelijke wagenpark was afgelopen jaar volledig duurzaam, bleek uit een benchmark van Natuur & Milieu en Pitpoint. Waarom lukt het gemeenten niet het goede voorbeeld te geven?

  Waarom gemeenten maar niet duurzaam inkopen

  1 reactie

  Amper 6 procent van de aanbestedingen voor het gemeentelijke wagenpark was afgelopen jaar volledig duurzaam, bleek uit een benchmark van Natuur & Milieu en Pitpoint. Waarom lukt het gemeenten niet het goede voorbeeld te geven?

 • Voor korte ritjes was dat de fiets; voor iets langere het openbaar vervoer en mocht dat ze niet dichtbij de gewenste bestemming brengen, dan konden ze een elektrische deelauto reserveren. Na de (geslaagde) testperiode kunnen binnenkort alle ambtenaren van de app gebruikmaken en komen de auto’s ook beschikbaar voor privé- ritten en voor andere Enschedese organisaties.

  Enschedese ambtenaren delen auto's

  Reageer

  De gemeente Enschede heeft eind vorige maand op de Dag van de Stad de prijs gekregen voor het beste autodeelproject. Zo’n 65 Enschedese ambtenaren deden er mee aan een proef. Via een speciaal ontwikkelde app konden ze voor afspraken buiten de deur de meest duurzame wijze van vervoeren kiezen.

 • Het Europese Hof kan leven met het Nederlandse Programma Aanpak Stikstof (PAS), waarbij natuurherstel met nieuwe economische ontwikkeling wordt gecombineerd. Tegelijk stelt het hof strengere eisen aan vergunningen voor agrarische bedrijven in de buurt van natuurgebieden.

  Europa wil betere bescherming Nederlandse natuur

  Reageer

  Het Europese Hof kan leven met het Nederlandse Programma Aanpak Stikstof (PAS), waarbij natuurherstel met nieuwe economische ontwikkeling wordt gecombineerd. Tegelijk stelt het hof strengere eisen aan vergunningen voor agrarische bedrijven in de buurt van natuurgebieden. 

 • Assen ziet toch af van het geplande Factory Outlet Center (FOC) aan de rand van de stad. Burgemeester en wethouders beroepen zich daarbij op de nieuwe omgevingsvisie van de provincie Drenthe, die de ontwikkeling van dergelijke ‘weidewinkels’ uitsluit.

  Assen ziet na provinciale druk af van outlet

  2 reacties

  Assen ziet toch af van het geplande Factory Outlet Center (FOC) aan de rand van de stad. Burgemeester en wethouders beroepen zich daarbij op de nieuwe omgevingsvisie van de provincie Drenthe, die de ontwikkeling van dergelijke ‘weidewinkels’ uitsluit. 

 • Een publiek-private ontwikkelingsmaatschappij moet de verloedering van vakantieparken op de Veluwe een halt toe roepen. Deze week tekende de provincie Gelderland en tien Veluwe-gemeenten een samenwerkingscontract. Er is voorlopig een investeringsbudget van 4 miljoen euro beschikbaar.

  Ontwikkelingsmaatschappij moet Veluwe vitaler maken

  1 reactie

  Een publiek-private ontwikkelingsmaatschappij moet de verloedering van vakantieparken op de Veluwe een halt toe roepen. Deze week tekende de provincie Gelderland en tien Veluwe-gemeenten een samenwerkingscontract. Er is voorlopig een investeringsbudget van 4 miljoen euro beschikbaar. 

 • Gemeenten kopen nog volop vervuilend vervoer in. Slechts één op de zes aanbestedingen scoorde het afgelopen jaar op duurzaamheid een voldoende. Amper 6 procent voldoet aan de landelijke criteria.

  Gemeentelijk vervoer blijft vervuilen

  Reageer

  Gemeenten kopen nog volop vervuilend vervoer in. Slechts één op de zes aanbestedingen scoorde het afgelopen jaar op duurzaamheid een voldoende. Amper 6 procent voldoet aan de landelijke criteria.

 • Het Haagse bedrijventerrein de Binckhorst wordt via een pilot Omgevingswet getransformeerd tot een hip woon-werkgebied. Maar wie trekt daarbij aan de touwtjes? De gemeenteraad ging vorige maand op de rem staan omdat ze het omgevingsplan te weinig garanties vindt bieden voor de ontwikkeling die de gemeente wenst.

  ‘Betere balans nodig bij ontwikkeling Binckhorst’

  2 reacties

  Het Haagse bedrijventerrein de Binckhorst wordt via een pilot Omgevingswet getransformeerd tot een hip woon-werkgebied. Maar wie trekt daarbij aan de touwtjes? De gemeenteraad ging vorige maand op de rem staan omdat ze het omgevingsplan te weinig garanties vindt bieden voor de ontwikkeling die de gemeente wenst. 

 • Wat vooral uit het boek 'Woonwagenbewoners laten zich niet afschaffen', door auteur Gerda Godrie-van Gils, spreekt is het zwalkende beleid zoals dat door de gemeenten werd gevoerd. Vaak in weerwil bovendien van door het rijk gemaakte afspraken.

  Een eeuw van falend woonwagenbeleid

  4 reacties

  Wat heeft honderd jaar van gemeentelijk woonwagenbeleid de doelgroep in kwestie opgeleverd? Die vraag staat centraal in het boek Woonwagenbewoners laten zich niet afschaffen, waarvoor auteur Gerda Godrie-van Gils de geschiedenis van de woonwagenbewoners in Brabant onder de loep nam. 

 • Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) is op zoek naar drieduizend extra opvangplaatsen. Door de krapte op de huizenmarkt komen vergunninghouders minder makkelijk aan een eigen woning. Ook was de instroom de afgelopen tijd iets hoger dan gepland.

  COA zoekt nog drieduizend opvangplaatsen

  3 reacties

  Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) is op zoek naar drieduizend extra opvangplaatsen. Door de krapte op de huizenmarkt komen vergunninghouders minder makkelijk aan een eigen woning. Ook was de instroom de afgelopen tijd iets hoger dan gepland.

 • De provincie Noord-Brabant grijpt met een reactieve aanwijzing in om de bouw van de grootste mestverwerker van Nederland mogelijk te maken op een bedrijfsterrein in Oss. Maar de gemeente overweegt volgens wethouder Johan van der Schoot (Omgevingswet, CDA) alle juridische middelen om dat besluit weer ongedaan te maken.

  Brabant en Oss zetten strijd over mestfabriek voort

  1 reactie

  De provincie Noord-Brabant grijpt met een reactieve aanwijzing in om de bouw van de grootste mestverwerker van Nederland mogelijk te maken op een bedrijfsterrein in Oss. Maar de gemeente overweegt volgens wethouder Johan van der Schoot (Omgevingswet, CDA) alle juridische middelen om dat besluit weer ongedaan te maken.

 • Hoe ver reikt het woord van een bouwinspecteur? Die kwestie reikt inmiddels tot de Raad van State nu de gemeente Amsterdam verwijdering eist van een 27 jaar geleden op een woning in de stad geplaatste dakkapel.

  Na 27 jaar moet dakkapel alsnog weg

  13 reacties

  Hoe ver reikt het woord van een bouwinspecteur? Die kwestie reikt inmiddels tot de Raad van State  nu de gemeente Amsterdam verwijdering eist van een 27 jaar geleden op een woning in de stad geplaatste dakkapel.

 • Gemeenten kopen nog volop vervuilend vervoer in. Slechts één op de zes aanbestedingen scoorde het afgelopen jaar op duurzaamheid een voldoende. Amper 6 procent voldoet aan de landelijke criteria.

  Gemeentelijk vervoer blijft vervuilen

  Reageer

  Gemeenten kopen nog volop vervuilend vervoer in. Slechts één op de zes aanbestedingen scoorde het afgelopen jaar op duurzaamheid een voldoende. Amper 6 procent voldoet aan de landelijke criteria. 

 • De provincie Groningen begint aan een pilot om e-bikes, e-scooters en zelfrijdende voertuigen op te laden zonder stekker. In dit proefproject werkt de provincie samen met dertien Nederlandse en Duitse bedrijven, de provincie Drenthe en Landkreis Emsland. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een Europese INTERREG subsidie.

  Groningen gaat elektrisch zonder laadpaal

  Reageer

  De provincie Groningen begint aan een pilot om e-bikes, e-scooters en zelfrijdende voertuigen op te laden zonder stekker. In dit proefproject werkt de provincie samen met dertien Nederlandse en Duitse bedrijven, de provincie Drenthe en Landkreis Emsland. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een Europese INTERREG subsidie.

 • De subsidies voor provinciale natuurorganisaties zijn de afgelopen jaren sterk gedaald. In 2010 kregen de natuurbeschermers nog in totaal 115 miljoen euro van rijk, provincie en in mindere mate gemeente. In 2016 was dat teruggelopen tot 82 miljoen.

  Provinciale natuurclubs ontvangen veel minder subsidie

  Reageer

  De subsidies voor provinciale natuurorganisaties zijn de afgelopen jaren sterk gedaald. In 2010 kregen de natuurbeschermers nog in totaal 115 miljoen euro van rijk, provincie en in mindere mate gemeente. In 2016 was dat teruggelopen tot 82 miljoen.

 • De Overijsselse gemeente Dalfsen wilde energiezuinig bouwen onder haar inwoners stimuleren. Maar een pilot die duurzame Dalfsenaren met ruimere bouwregels beloonde, leverde de afgelopen twee jaar maar weinig aanvragen op.

  Flexibele bouwregels geen trigger verduurzaming

  Reageer

  De Overijsselse gemeente Dalfsen wilde energiezuinig bouwen onder haar inwoners stimuleren. Maar een pilot die duurzame Dalfsenaren beloonde met extra bouwruimte, leverde de afgelopen twee jaar maar weinig aanvragen op.

 • Eindelijk die fladderiep in de achtertuin? Of de valse christusdoorn? Steeds meer gemeenten (zoals Weert, Houten, Doetinchem) stellen hun burgers gratis bomen voor in hun tuin ter beschikking. Vanwaar die vrijgevigheid? Woordvoerder Tom Daelman van de gemeente Tilburg licht toe.

  Gemeente geeft valse christusdoorn weg

  4 reacties

  Eindelijk die fladderiep in de achtertuin? Of de valse christusdoorn? Steeds meer gemeenten (Weert, Houten, Doetinchem) stellen hun burgers gratis bomen voor in hun tuin ter beschikking. Vanwaar die vrijgevigheid? Woordvoerder Tom Daelman van de gemeente Tilburg licht toe.

 • De Unie van Waterschappen gaat het voorstel voor nieuwe waterheffingen aanpassen. Dat is het gevolg van een ‘uitgebreide, open en vruchtbare beeldvormende discussie’ tussen het uniebestuur en de 21 waterschappen, afgelopen vrijdag.

  Waterschappen passen voorstel waterheffingen aan

  1 reactie

  De Unie van Waterschappen gaat het voorstel voor nieuwe waterheffingen aanpassen. Dat is het gevolg van een ‘uitgebreide, open en vruchtbare beeldvormende discussie’ tussen het uniebestuur en de 21 waterschappen, afgelopen vrijdag.

 • Eén op de acht gemeenten verklaart in het eigen coalitieakkoord tegenstander van windenergie te zijn.Dat blijkt uit een analyse door BMC van in totaal 371 coalitieakkoorden.

  Windmolens? Een op acht gemeenten wil er niet aan

  2 reacties

  Eén op de acht gemeenten verklaart in het eigen coalitieakkoord tegenstander van windenergie te zijn.Dat blijkt uit een analyse door BMC van in totaal 371 coalitieakkoorden.  

 • Nieuwegein vergrijst en de lokale woningmarkt zit op slot. Hoe kun je als gemeente de doorstroming stimuleren? Een verhuiscoach adviseert er met succes oudere huurders én eigenaren van een koopwoning. ‘Hier kon mama weer verder.’

  Verhuiscoach helpt ouderen doorstromen

  Reageer

  Nieuwegein vergrijst en de lokale woningmarkt zit op slot. Hoe kun je als gemeente de doorstroming stimuleren? Een verhuiscoach adviseert er met succes oudere huurders én eigenaren van een koopwoning. ‘Hier kon mama weer verder.’

 • Gemeenten hebben hoge duurzame ambities. Maar het schort nog aan afstemming met provinciaal en nationaal beleid, waardoor de aanpak vooralsnog te versnipperd blijft. Dat blijkt uit een analyse van BMC van in totaal 371 gemeentelijke coalitieakkoorden. 

  Versnipperde duurzame ambities

  Reageer

  Gemeenten hebben hoge duurzame ambities. Maar het schort nog aan afstemming met provinciaal en nationaal beleid, waardoor de aanpak vooralsnog te versnipperd blijft. Dat blijkt uit een analyse van BMC van in totaal 371 gemeentelijke coalitieakkoorden. 

 • Nieuwegein vergrijst en de lokale woningmarkt zit op slot. Hoe kun je als gemeente de doorstroming stimuleren? Een verhuiscoach adviseert er met succes oudere huurders én eigenaren van een koopwoning.

  Verhuiscoach bevordert doorstroming ouderen

  1 reactie

  Nieuwegein vergrijst en de lokale woningmarkt zit op slot. Hoe kun je als gemeente de doorstroming stimuleren? Een verhuiscoach adviseert er met succes oudere huurders én eigenaren van een koopwoning. 

 • De provincies proberen een door de Europese Commissie voorgestelde korting van 10 procent op het Europese Cohesiefonds ongedaan te krijgen. Het fonds is nu nog goed voor 8,5 procent van alle overheidsinvesteringen in Europa.

  Provincies vanuit Brussel op bres voor Europa

  1 reactie

  De provincies proberen een door de Europese Commissie voorgestelde korting van 10 procent op het Europese Cohesiefonds ongedaan te krijgen. Het fonds is nu nog goed voor 8,5 procent van alle overheidsinvesteringen in Europa.

 • Steeds meer raadsfracties roepen het college in hun gemeente op om zonnepanelen niet mee te tellen voor de bepaling van de woz-waarde van woningen. Zo willen ze een boete voor burgers die hun huis verduurzamen voorkomen. Maar zijn zonnepanelen eigenlijk wel waardeverhogend?

  ‘Zonnepanelen zijn helemaal niet waardeverhogend’

  15 reacties

  Steeds meer raadsfracties roepen het college in hun gemeente op om zonnepanelen niet mee te tellen voor de bepaling van de woz-waarde van woningen. Zo willen ze een boete voor burgers die hun huis verduurzamen voorkomen. Maar zijn zonnepanelen eigenlijk wel waardeverhogend?

 • Het functioneren van binnen­steden wordt vaak afgemeten aan de mate van winkelleegstand. Maar ze blijken veel bredere en grotere economische motoren dan gedacht.

  Binnenstad blijkt onvervalste banenmotor

  2 reacties

  Het functioneren van binnen­steden wordt vaak afgemeten aan de mate van winkelleegstand. Maar ze blijken veel bredere en grotere economische motoren dan gedacht.

 • Inmiddels vijf gemeenten verlenen bouwondernemingen nog toestemming voor nieuwbouw met gasaansluiting. Eerder deze zomer was dat al van Landerd, Laarbeek en Heerhugowaard bekend. Daar komen nu Hardenberg en Weert bij.

  Vijf gemeenten laten bij nieuwbouw nog gas toe

  5 reacties

  Inmiddels vijf gemeenten verlenen bouwondernemingen nog toestemming voor nieuwbouw met gasaansluiting. Eerder deze zomer was dat al van Landerd, Laarbeek en Heerhugowaard bekend. Daar komen nu Hardenberg en Weert bij. 

 • Gemeenten en provincies willen het huidige woningtekort van circa 100.000 huizen oplossen met binnenstedelijk bouwen. Volgens minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) komen ze er daar niet mee.

  Ollongren: ‘We moeten niet te voorzichtig zijn’

  9 reacties

  Gemeenten en provincies willen het huidige woningtekort van circa 100.000 huizen oplossen met binnenstedelijk bouwen. Volgens minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) komen ze er daar niet mee.

 • Niet zozeer gemeenten en provincies vormen een mogelijke hindernis bij de energietransitie. Die bal ligt eerst en vooral bij het rijk. Aldus luidt de reactie van de decentrale koepels op de recente doorrekening van de klimaatplannen door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

  Koepels: rijk eerste sta-in-de-weg bij energietransitie

  2 reacties

  Niet zozeer gemeenten en provincies vormen een mogelijke hindernis bij de energietransitie. Die bal ligt eerst en vooral bij het rijk. Aldus luidt de reactie van de decentrale koepels op de recente doorrekening van de klimaatplannen door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

 • Het rijk stelt in totaal 120 miljoen euro beschikbaar aan 27 gemeenten voor het aardgasvrij maken van een wijk. Dat is nog eens 35 miljoen meer dan afgelopen weekend al bekend was geworden.

  Nog meer geld voor aardgasvrije gemeenten

  1 reactie

  Het rijk stelt in totaal 120 miljoen euro beschikbaar aan 27 gemeenten voor het aardgasvrij maken van een wijk. Dat is nog eens 35 miljoen meer dan afgelopen weekend al bekend was geworden. 

 • De Omgevingswet zet de gebiedsontwikkeling straks op z’n kop. Het betekent veel flexibeler omgaan met potjes en plannen. Kersvers hoogleraar Co Verdaas kijkt vooruit. ‘Soms is het best functioneel een steentje in de vijver te gooien.’

  ‘We moeten samen de pijn opzoeken’

  1 reactie

  De Omgevingswet zet de gebiedsontwikkeling straks op z’n kop. Het betekent veel flexibeler omgaan met potjes en plannen. Kersvers hoogleraar Co Verdaas kijkt vooruit. ‘Soms is het best functioneel een steentje in de vijver te gooien.’

 • De lokale democratie is sterk, maar heeft wel onderhoud nodig. Dat stelt minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) in een interview in Binnenlands Bestuur.

  Lokale democratie heeft onderhoud nodig

  21 reacties

  De lokale democratie is sterk, maar heeft wel onderhoud nodig, stelt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Gemeenten moeten meer inzetten op burgerparticipatie. ‘Als we heel eerlijk zijn, zien we te vaak dat burgerparticipatie iets is dat moet worden afgevinkt.’ Terwijl het beleid er zo veel beter van wordt.

 • Gemeenten liggen op koers voor de invoering van de Omgevingswet per 2021. Maar de hoeveelheid werk zal daarna niet minder worden en het is de vraag of de vergunningverlening zal worden versneld, zo blijkt uit onderzoek van I&O Research.

  Omgevingswet: gemeenten sceptisch maar op koers

  Reageer

  Gemeenten liggen op koers voor de invoering van de Omgevingswet per 2021. Maar de hoeveelheid werk zal daarna niet minder worden en het is de vraag of de vergunningverlening zal worden versneld, zo blijkt uit onderzoek van I&O Research.  

 • Het nieuwe bekostigingsmodel voortgezet onderwijs houdt te weinig rekening met de specifieke omstandigheden van krimpregio’s. Daardoor dreigen de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs in sommige gebieden tot 17,5 procent van hun budget kwijt te raken en staat het voortbestaan van scholen op het spel.

  Krimpprovincies in geweer tegen bekostiging scholen

  Reageer

  Het nieuwe bekostigingsmodel voortgezet onderwijs houdt te weinig rekening met de specifieke omstandigheden van krimpregio’s. Daardoor dreigen de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs in sommige gebieden tot 17,5 procent van hun budget kwijt te raken en staat het voortbestaan van scholen op het spel. 

 • De aantrekkende economie en stijgende consumentenbestedingen hebben de winkelleegstand nog allesbehalve opgelost. Het aantal faillissementen in de detailhandel viel het afgelopen halfjaar zelfs hoger uit dan in het eerste halfjaar van 2017. De regionale leegstandsverschillen namen toe.

  Veel binnensteden merken weinig van economische bloei

  4 reacties

  De aantrekkende economie en stijgende consumentenbestedingen hebben de winkelleegstand nog allesbehalve opgelost. Het aantal faillissementen in de detailhandel viel het afgelopen halfjaar zelfs hoger uit dan in het eerste halfjaar van 2017. De regionale leegstandsverschillen namen toe.  

 • Meer woningen is het devies van het kabinet. Maar de maatregelen die corporaties ondersteunen lijken teniet te worden gedaan door de hogere vennootschapsbelasting. De uitgesproken klimaatambities zijn mooi, vinden de decentrale overheden, maar nu ook eens daden graag!

  Alles op alles om woningmarkt vlot te trekken

  1 reactie

  Meer woningen is het devies van het kabinet. Maar de maatregelen die corporaties ondersteunen lijken teniet te worden gedaan door de hogere vennootschapsbelasting. De uitgesproken klimaatambities zijn mooi, vinden de decentrale overheden, maar nu ook eens daden graag!

 • Kleinschalige woonzorgvormen voor zelfstandige wonende 75-plussers komen nauwelijks van de grond. Dat is volgens de organisatie van zorgondernemers Actiz te wijten aan het gebrek aan prioriteit dat gemeenten eraan geven.

  Zorgondernemers: gemeenten laks met woonzorg

  2 reacties

  Kleinschalige woonzorgvormen voor zelfstandige wonende 75-plussers komen nauwelijks van de grond. Dat is volgens de organisatie van zorgondernemers Actiz te wijten aan het gebrek aan prioriteit dat gemeenten eraan geven.

 • Nee, een tegeltaks mag het absoluut niet meer heten. Toch studeren gemeenten op de mogelijkheid om via meer differentiatie in de rioolheffing de lokale duurzaamheid een impuls te geven.

  Rioolheffing nieuw middel voor verduurzaming

  7 reacties

  Nee, een tegeltaks mag het absoluut niet meer heten. Toch studeren gemeenten op de mogelijkheid om via meer differentiatie in de rioolheffing de lokale duurzaamheid een impuls te geven.

 • In een derde van de Noord-Hollandse gemeenten is er (nog steeds) sprake van krimp. Dat blijkt uit de monitor Detailhandel Noord-Holland 2018. De winkelleegstand daalt dit jaar in de provincie tot 5,8 procent, ruim onder het landelijk gemiddelde van 7,2 procent.

  Retail Noord-Holland doet het goed

  Reageer

  Het gaat goed met de detailhandel in Noord-Holland. Er staan minder winkels  leeg en het aantal banen in de retail stijgt.  Minder goed nieuws is dat die groei zich niet gelijkmatig over de provincie voltrekt. Vooral in Amsterdam en Amstelland-Meerlanden nam de werkgelegenheid in de retail toe. 

 • De gemeente Leeuwarden ligt op schema met haar doelstelling om 20 procent energie te besparen in 2020. Maar de ambities op langere termijn zijn met de huidige inzet niet aannemelijk. Vooral de warmtevraag in de gebouwomgeving vraagt meer gemeentelijke aandacht.

  Leeuwarden piekt te vroeg bij energietransitie

  Reageer

  De gemeente Leeuwarden ligt op schema met haar doelstelling om 20 procent energie te besparen in 2020. Maar de ambities op langere termijn zijn met de huidige inzet niet aannemelijk. Vooral de warmtevraag in de gebouwomgeving vraagt meer gemeentelijke aandacht. 

 • De verschillende Nederlandse regio’s hebben 88 plannen voor een totaalbedrag van ruim 1,3 miljard euro ingediend. Voor deze tranche van de zogenaamde regiodeals stelde het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) in totaal 200 miljoen euro beschikbaar.

  Budget regiodeals ruim zes keer overvraagd

  Reageer

  De verschillende Nederlandse regio’s hebben 88 plannen voor een totaalbedrag van ruim 1,3 miljard euro ingediend. Voor deze tranche van de zogenaamde regiodeals stelde het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) in totaal 200 miljoen euro beschikbaar.

 • Nederland heeft de meeste doelen gehaald op het gebied van economie en mobiliteit. Maar intussen bleef het natuurherstel achter, steeg het aantal verkeersongevallen en nam ook de woningbouw in nationale landschappen meer dan evenredig toe.

  Monitor PBL: Natuur blijft in Nederland zorgenkindje

  5 reacties

  Nederland heeft de meeste doelen gehaald op het gebied van economie en mobiliteit. Maar intussen bleef het natuurherstel achter, steeg het aantal verkeersongevallen en nam ook de woningbouw in nationale landschappen meer dan evenredig toe.

 • De rechterlijke uitspraak dat zonnepanelen onroerend goed zijn en daarmee de woz-waarde van een woning verhogen, mag geen rem zijn op de verduurzaming. In onder meer Haarlemmermeer en Capelle aan den IJssel roepen raadsfracties op de panelen bij de waardebepaling buiten schot te laten.

  Zet geen boete op plaatsing zonnepanelen

  15 reacties

  De rechterlijke uitspraak dat zonnepanelen onroerend goed zijn en daarmee de woz-waarde van een woning verhogen, mag geen rem zijn op de verduurzaming. In onder meer Haarlemmermeer en Capelle aan den IJssel roepen raadsfracties op de panelen bij de waardebepaling buiten schot te laten.

 • Purmerend probeert de jarenzestigwijk Overwhere-Zuid van het gas af te krijgen. Mits meer dan de helft van de 95 huiseigenaren meedoet, betaalt de gemeente hun kosten. Binnenlands Bestuur volgt de ontwikkeling.

  Purmerend worstelt met nieuwe warmte

  2 reacties

  Purmerend probeert de jarenzestigwijk Overwhere-Zuid van het gas af te krijgen. Mits meer dan de helft van de 95 huiseigenaren meedoet, betaalt de gemeente hun kosten. Binnenlands Bestuur volgt de ontwikkeling.

 • Haarlemmermeer denkt erover een grondstofmakelaar aan te stellen. Die moet de circulaire ambities van de gemeente kracht bijzetten De makelaar kan het lokale bedrijfsleven helpen in kaart te brengen welke afvalstoffen worden afgeleverd en welke bedrijven of instellingen binnen de gemeente daar vervolgens iets mee zouden kunnen doen.

  Grondstofmakelaar verrijkt afval

  Reageer

  Haarlemmermeer denkt erover een grondstofmakelaar aan te stellen. Die moet de circulaire ambities van de gemeente kracht bijzetten De makelaar kan het lokale bedrijfsleven helpen in kaart te brengen welke afvalstoffen worden afgeleverd en welke bedrijven of instellingen binnen de gemeente daar vervolgens iets mee zouden kunnen doen. Het initiatief past in de trend dat afval door gemeenten niet meer als overbodig restmateriaal maar als asset wordt gezien. 

 • De waterschappen hebben deze zomer adequaat op de droogte gereageerd, vindt voorzitter Hans Oosters van de Unie van Waterschappen. Maar voor sommige problemen, zoals de droogte op de hogere zandgronden en de afnemende waterkwaliteit, is voorlopig geen oplossing voorhanden.

  Droogte blijft ‘sluipende calamiteit’

  Reageer

  De waterschappen hebben deze zomer adequaat op de droogte gereageerd, vindt voorzitter Hans Oosters van de Unie van Waterschappen. Maar voor sommige problemen, zoals de droogte op de hogere zandgronden en de afnemende waterkwaliteit, is voorlopig geen oplossing voorhanden.

 • 'Droogte blijft een sluipende calamiteit', aldus voorzitter Hans Oosters van de Unie van Waterschappen. Voor de problemen op de hogere zandgronden en de afnemende waterkwaliteit is voorlopig geen oplossing voorhanden.

  Droogte blijft een ‘sluipende calamiteit’

  Reageer

  De waterschappen hebben deze zomer adequaat op de droogte gereageerd, vindt voorzitter Hans Oosters van de Unie van Waterschappen. Maar voor de problemen op de hogere zandgronden en de afnemende waterkwaliteit is voorlopig geen oplossing voorhanden.

 • Natuureigenaren vrezen in grote financiële problemen te komen door de voorgestelde nieuwe opzet van de waterschapsbelastingen. Daarin wordt degene die direct profijt trekt van het werk van de waterschappen zwaarder belast. Tot nu toe betaalden natuurorganisaties nauwelijks voor het schone water in de door hen beheerde gebieden.

  Natuureigenaren: nieuwe waterheffingen onacceptabel

  4 reacties

  Natuureigenaren vrezen in grote financiële problemen te komen door de voorgestelde nieuwe opzet van de waterschapsbelastingen. Daarin wordt degene die direct profijt trekt van het werk van de waterschappen zwaarder belast. Tot nu toe betaalden natuurorganisaties nauwelijks voor het schone water in de door hen beheerde gebieden.

 • Het Arnhems college van B en W staat ‘in beginsel positief‘ tegenover een meldingsplicht voor Airbnb’s. Met het initiatief wordt Arnhem mogelijk de eerste gemeente buiten de Randstad met een dergelijke verplichting voor particuliere verhuurders. Het voorstel komt van VVD-raadslid Bas van Es.

  Airbnb’s ook buiten de Randstad aan banden

  6 reacties

  Het Arnhems college van B en W staat ‘in beginsel positief‘ tegenover een meldingsplicht voor Airbnb’s. Met het initiatief wordt Arnhem mogelijk de eerste gemeente buiten de regio-Amsterdam met een dergelijke verplichting voor particuliere verhuurders. Het voorstel komt van VVD-raadslid Bas van Es.

 • Wim Kuijken (66) stopt per 1 november met zijn werk als deltacommissaris, zo maakt hij in het FD bekend. Hij gaat per die datum met pensioen. Wie hem gaat opvolgen is nog niet bekend.

  Wim Kuijken vertrekt als deltacommissaris

  8 reacties

  Wim Kuijken (66) stopt per november met zijn werk als deltacommissaris, zo maakt hij in het FD bekend. Hij gaat per die datum met pensioen. Wie hem gaat opvolgen is nog niet bekend. 

 • De provincies Zeeland en Fryslân onderzoeken nauwere samenwerking op het gebied van onder meer woningmarkt, klimaatverandering en beschikbaarheid van onderwijs. Besturen van beide provincies hadden op 21 maart een eerste gezamenlijke bijeenkomst; op 3 september staat een volgende gepland.

  Friezen en Zeeuwen besnuffelen elkaar

  Reageer

  Ze liggen tweehonderd kilometer uit elkaar. Toch onderzoeken de provincies Zeeland en Fryslân nauwere samenwerking op het gebied van onder meer woningmarkt, klimaatverandering en beschikbaarheid van onderwijs.  

 • Word je als gemeente gek van het anoniem achtergelaten zwerfvuil bij ondergrondse afvalcontainers? De oplossing is simpeler dan gedacht. Een mat van kunstgras voorzien van kunstbloemen blijkt het gedrag van notoire afvalstorters te kunnen veranderen.

  Kunstbloem probaat middel tegen illegale dump

  1 reactie

  Word je als gemeente gek van het anoniem achtergelaten zakken bij ondergrondse afvalcontainers? De oplossing is simpeler dan gedacht. Een mat van kunstgras voorzien van kunstbloemen blijkt het gedrag van notoire afvalstorters te kunnen veranderen.

 • De gemeenten Landerd, Laarbeek en Heerhugowaard hebben bouwondernemingen ontheffing verleend van de plicht om aardgasloos te bouwen. Die plicht geldt voor alle nieuwbouw waarvoor na 1 juli van dit jaar een vergunning wordt aangevraagd.

  Drie gemeenten laten nog nieuwbouw met gas toe

  8 reacties

  De gemeenten Landerd, Laarbeek en Heerhugowaard hebben bouwondernemingen ontheffing verleend van de plicht om aardgasloos te bouwen. Die plicht geldt voor alle nieuwbouw waarvoor na 1 juli van dit jaar een vergunning wordt aangevraagd.

 • IVN Natuureducatie heeft twaalf gemeenten geselecteerd die dit najaar kunnen beginnen met de aanplant van hun eerste minibos. Het betreft Almere, Alphen aan den Rijn, Apeldoorn, Den Bosch, Goes en omstreken, Groningen, Hardenberg, Leiden, Maastricht, Meppel, Uithoorn en Utrecht. Er hadden zich in totaal 55 gemeenten aangemeld.

  Twaalf gemeenten krijgen eerste minibosjes

  1 reactie

  IVN Natuureducatie heeft twaalf gemeenten geselecteerd die dit najaar kunnen beginnen met de aanplant van hun eerste minibos. Het betreft Almere, Alphen aan den Rijn, Apeldoorn, Den Bosch, Goes en omstreken, Groningen, Hardenberg, Leiden, Maastricht, Meppel, Uithoorn en Utrecht. Er hadden zich in totaal 55 gemeenten aangemeld.

 • De Unie van Waterschappen verwacht dat de waterheffingen volgend jaar wederom sterker zullen stijgen. Ook in 2018 was dat al het geval, na zes jaar waarin de stijging van de heffingen telkens iets afnam. De oorzaak van de oplopende waterbelasting is het steeds extremere weer.

  Waterheffingen zullen verder gaan stijgen

  4 reacties

  De Unie van Waterschappen verwacht dat de waterheffingen volgend jaar wederom sterker zullen stijgen. Ook in 2018 was dat al het geval, na zes jaar waarin de stijging van de heffingen telkens iets afnam. De oorzaak van de oplopende waterbelasting is het steeds extremere weer.

 • Een toenemend aantal gemeenten overweegt woningbouw toe te laten op bedrijventerreinen. Daarbij dienen ze te beseffen dat het op die locaties in de zomer erg heet kan worden. Volgens onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam en ingenieurs bureau BOOT zijn eerst extra maatregelen nodig om het hitte-eilandeffect te dempen. Tijdens de hittegolf van afgelopen juli maten ze oppervlaktetemperaturen op bedrijventerreinen die opliepen tot boven de 50 graden Celsius. 

  Bedrijventerreinen zijn een broeikas

  Reageer

  Een toenemend aantal gemeenten overweegt woningbouw toe te laten op bedrijventerreinen. Daarbij dienen ze te beseffen dat het op die locaties in de zomer erg heet kan worden. Volgens onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam en ingenieurs bureau BOOT zijn eerst extra maatregelen nodig om het hitte-eilandeffect te dempen. Tijdens de hittegolf van afgelopen juli maten ze oppervlaktetemperaturen op bedrijventerreinen die opliepen tot boven de 50 graden Celsius. 

Recente Achtergrond Artikelen

 • De coornacrisis heeft verregaande gevolgen voor het vastgoedbeleid van gemeenten. Uitstel van huur leidt tot gaten in de begroting. Wellicht is herinrichting nodig van gebouwen. Vier experts spreken zich uit.

  Creatief met corona

  Reageer

  De coornacrisis heeft verregaande gevolgen voor het vastgoedbeleid van gemeenten. Uitstel van huur leidt tot gaten in de begroting. Wellicht is herinrichting nodig van gebouwen. Vier experts spreken zich uit.

 • Hoe hou je essentiële voorzieningen overeind zonder er als gemeente zelf financieel aan onderdoor te gaan?

  Dorpshuizen kind van de rekening

  Reageer

  Dorpshuizen, sportaccommodaties en cultuurpodia vormen het dna van een stad of dorp. In veel gemeenten staan ze door de coronacrisis op omvallen. Hoe hou je essentiële voorzieningen overeind zonder er als gemeente zelf financieel aan onderdoor te gaan?

 • De coronacrisis zet een dikke streep door participatie in de vorm van inspraakavonden. Is er een digitaal alternatief?

  ‘Uitstel is niet te verkopen’

  Reageer

  Nieuwbouwwijk De Groote Wielen moet de Bossche woningnood verlichten. In april en mei waren inspraakavonden gepland met ondernemers, belangenorganisaties en omwonenden. Daar zet de coronacrisis een dikke streep door. Is er een digitaal alternatief?

 • Met zo’n 8.000 euro gemeentelijke subsidie kunnen bewoners van de Purmerendse wijk Overwhere van het gas af. Hoe zorg je er als gemeente voor dat iedereen meedoet?  Binnenlands Bestuur  volgt de ontwikkelingen.

  Iedereen van het gas. Nu ja, bijna dan

  Reageer

  Met zo’n 8.000 euro gemeentelijke subsidie kunnen bewoners van de Purmerendse wijk Overwhere van het gas af. Hoe zorg je er als gemeente voor dat iedereen meedoet? Binnenlands Bestuur volgt de ontwikkelingen.

 • Minder dan anderhalf jaar voor de geplande invoering vindt nog niet de helft van de gemeenteambtenaren dat de eigen organisatie op koers ligt om de Omgevingswet met succes te implementeren. Dat blijkt uit een onderzoek van I&O Research op verzoek van Binnenlands Bestuur.

  Nog lang niet klaar voor de Omgevingswet

  Reageer

  Minder dan anderhalf jaar voor de geplande invoering vindt nog niet de helft van de gemeenteambtenaren dat de eigen organisatie op koers ligt om de Omgevingswet met succes te implementeren. Dat blijkt uit een onderzoek van I&O Research op verzoek van Binnenlands Bestuur.

 • © Shutterstock

  ‘Betrek markt eerder bij het energiebeleid’

  Reageer

  Om de energietransitie te kunnen laten slagen, moeten gemeenten leren samenwerken met netbeheerders en energie- en grondbedrijven. Wat verwachten deze partijen op hun beurt van de (lokale) overheid? Binnenlands Bestuur spreekt de komende tijd geregeld met bestuurders van marktpartijen. President-directeur Marjan van Loon van Shell trapt af. 

 • Energietransitie en klimaatbeleid zorgen voor toenemende druk op de ondergrond. Hoe kan graafschade worden beperkt? Wat zijn de implicaties van warmtekoude- opslag? Een tweeluik over bodembesognes

  Graafschade blijft oplopen

  Reageer

  Energietransitie en klimaatbeleid zorgen voor toenemende druk op de ondergrond. Hoe kan graafschade worden beperkt? Wat zijn de implicaties van warmtekoude- opslag? Een tweeluik over bodembesognes

 • De Raad van State zette een streep door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Zeker 1.500 projecten staan op losse schroeven. Een adviescollege onder leiding van Johan Remkes zoekt een oplossing. Vier deskundigen geven hem alvast advies.

  PAS op de plaats

  Reageer

  De Raad van State zette een streep door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Zeker 1.500 projecten staan op losse schroeven. Een adviescollege onder leiding van Johan Remkes zoekt een oplossing. Vier deskundigen geven hem alvast advies.

 • Valt de koopavond nog te redden? De avondopenstelling van de binnenstad staat in veel gemeenten onder druk door toenemende online verkoop en het shoppen op zondagmiddag. Alkmaar deed onderzoek onder ondernemers, met leerzame resultaten.

  Lege straten tijdens koopavond

  Reageer

  Valt de koopavond nog te redden? De avondopenstelling van de binnenstad staat in veel gemeenten onder druk door toenemende online verkoop en het shoppen op zondagmiddag. Alkmaar deed onderzoek onder ondernemers, met leerzame resultaten.

 • Raad moet nog wennen aan Omgevingswet

  Reageer

  In de Omgevingswet werd de uitvoering van het omgevingsbeleid in eerste instantie vooral bij het college neergelegd. Zeker, de gemeenteraad stelde de lokale kaders vast via de omgevingsvisie en het omgevingsplan, maar daarvan konden burgemeester en wethouders zonder tussenkomst van de raad afwijken met een buitenplanse omgevingsvergunning.