of 63623 LinkedIn

Martin Hendriksma

Martin Hendriksma is sinds 2010 als freelance eindredacteur betrokken bij Binnenlands Bestuur. Vanaf 8 mei 2017 treedt hij bij Binnenlands Bestuur in dienst als eindredacteur/redacteur Ruimte en Milieu.
 

Contactgegevens

E-mailadres:
mhendriksma@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (vast):
020 -573 3660
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Martin Hendriksma
Twitter:
Twitter profiel van Martin Hendriksma

Recente Artikelen

 • Gemeenten worden niet alleen jonger, maar vergrijzen tegelijkertijd. Dat blijkt uit de Personeelsmonitor 2020 van A&O fonds Gemeenten. Het percentage gemeenten dat een actief jongerenbeleid voert, verandert nauwelijks.

  Gemeenteambtenaar wordt jonger én grijzer

  1 reactie

  Gemeenten worden niet alleen jonger, maar vergrijzen tegelijkertijd. Dat blijkt uit de Personeelsmonitor 2020 van A&O fonds Gemeenten. Het percentage gemeenten dat een actief jongerenbeleid voert, verandert nauwelijks.  

 • De zomerse bezoekersstroom had in Domburg in 2019 z’n maximum wel bereikt, vonden de inwoners van het Zeeuwse kustdorp. Sindsdien probeert de gemeente Veere te sturen op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Maar hoe doe je dat in coronatijd en erna?

  's Zomers overlopen Domburg zoekt naar eigen DNA

  3 reacties

  De zomerse bezoekersstroom had in Domburg in 2019 z’n maximum wel bereikt, vonden de inwoners van het Zeeuwse kustdorp. Sindsdien probeert de gemeente Veere te sturen op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Maar hoe doe je dat in coronatijd en erna?

 • Een de laatste jaren weer groeiend aantal particulieren koopt een nieuwe woning en doet vervolgens hun oude niet van de hand. Ze willen die liever verhuren. Deze zogenaamde ‘keep-to-let-woning’ dient vaak als beleggingsobject en belemmert de doorstroming op de koopwoningmarkt.

  Woningmarkt verder op slot door toenemende verhuur

  3 reacties

  Een de laatste jaren weer groeiend aantal particulieren koopt een nieuwe woning en doet vervolgens hun oude niet van de hand. Ze willen die liever verhuren. Deze zogenaamde ‘keep-to-let-woning’ dient vaak als beleggingsobject en belemmert de doorstroming op de koopwoningmarkt.  

 • Het aandeel windenergie staat in de pas opgeleverde regionale energiestrategieën 1.0 onder druk. Daar komt de Raad van State-uitspraak over ten onrechte niet meegewogen milieu-effecten van windturbines nog bij. Toch zien experts een uitweg.

  Lokale norm windmolens in paar weken rond

  6 reacties

  Het aandeel windenergie staat in de pas opgeleverde regionale energiestrategieën 1.0 onder druk. Daar komt de Raad van State-uitspraak over ten onrechte niet meegewogen milieu-effecten van windturbines nog bij. Toch zien experts een uitweg.

 • De regeling die bijdraagt aan het transformeren van oude fabrieksterreinen en leegstaande winkelpanden tot woningen is volgeboekt. Met in totaal 58 miljoen uit twee tranches worden naar verwachting zo’n 27 projecten ondersteund, goed voor zo’n zesduizend woningen.

  Transformatiepot goed benut

  1 reactie

  De regeling die bijdraagt aan het transformeren van oude fabrieksterreinen en leegstaande winkelpanden tot woningen is hard op weg volgeboekt te raken. Met in totaal 58 miljoen uit twee tranches worden naar verwachting zo’n 27 projecten ondersteund, goed voor zo’n zesduizend woningen.

 • De provincie Flevoland en de gemeenten Almere en Zeewolde wijzen de plannen voor Eemvallei Stad af. Eerder deze week kwam in het nieuws dat een drietal projectontwikkelaars en een woningcorporatie in het zuiden van Flevoland een duurzame stad met vijftigduizend woningen willen bouwen.

  Flevoland en gemeenten voelen niets voor Eemvallei

  Reageer

  De provincie Flevoland en de gemeenten Almere en Zeewolde wijzen de plannen voor Eemvallei Stad af. Eerder deze week kwam in het nieuws dat een drietal projectontwikkelaars en een woningcorporatie in het zuiden van Flevoland een duurzame stad met vijftigduizend woningen willen bouwen.

 • Gemeenten zullen als gevolg van het Aarhus-arrest van het Eurepese Hof van Justitie nog meer werk moeten maken van participatie bij ruimtelijke projecten. Dit om vertraging door beroepszaken bij reeds vergunde projecten tegen te gaan.

  Ollongren: meer participatie als gevolg Aarhus-arrest

  5 reacties

  Gemeenten zullen als gevolg van het Aarhus-arrest van het Eurepese Hof van Justitie nog meer werk moeten maken van participatie bij ruimtelijke projecten. Dit om vertraging door beroepszaken bij reeds vergunde projecten tegen te gaan.

 • Na tien jaar van samenwerking tussen De Fryske Marren en zandwinner Smals blies de gemeente alsnog een zandwinningseiland in het IJsselmeer af. De Raad van State gaf de gemeente gelijk. Wat zegt die uitspraak over de positie van gemeenten als een nationaal belang (zandwinning) in het geding is?

  Provincie en gemeente kunnen botsen over natuur

  Reageer

  Na tien jaar van samenwerking tussen De Fryske Marren en zandwinner Smals blies de gemeente alsnog een zandwinningseiland in het IJsselmeer af. De Raad van State gaf de gemeente gelijk. Wat zegt die uitspraak over de positie van gemeenten als een nationaal belang (zandwinning) in het geding is?

 • Weer een nieuwe invoerings­datum van de Omgevingswet. Maar ook een nieuwe leiding bij het programma dat decentrale overheden bij die invoering ondersteunt. ‘Niemand heeft ons gezegd dat wij die Omgevingswet niet nodig hebben.’

  ‘Geen discussie over invoering Omgevingswet’

  9 reacties

  Weer een nieuwe invoerings­datum van de Omgevingswet. Maar ook een nieuwe leiding bij het programma dat decentrale overheden bij die invoering ondersteunt. ‘Niemand heeft ons gezegd dat wij die Omgevingswet niet nodig hebben.’

   

 • © Shutterstock

  Eerst het vertrouwen ontwikkelen

  1 reactie

  Kerschoten gaat van het gas. De Apeldoornse jarenzestigwijk werd geselecteerd voor de tweede tranche van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Binnenlands Bestuur volgt de komende jaren de ontwikkelingen. In deel één: draagvlak creëren.

 • Boeren en natuurbeheerders hielden elkaar rond het Drentse Bargerveen in de houdgreep. Intussen dreigde het unieke hoogveengebied te verdrogen. Herverkaveling lost het probleem op. Verbetering voor landbouw én natuur.

  Herverkaveling redt het Drentse Bargerveen

  Reageer

  Boeren en natuurbeheerders hielden elkaar rond het Drentse Bargerveen in de houdgreep. Intussen dreigde het unieke hoogveengebied te verdrogen. Herverkaveling lost het probleem op. Verbetering voor landbouw én natuur.

 • 'En ik besef dat dat heel vervelend is voor gemeenten. Die willen natuurlijk zo snel mogelijk helderheid over de datum. Maar het implementatietraject zullen we gaan richten op de datum die uit het bestuurlijk overleg van eind mei komt.’

  ‘Voor ons staat de Omgevingswet als paal boven water’

  3 reacties

  Wat moet de invoeringsdatum worden van de Omgevingswet? In een korte serie artikelen belicht Binnenlands Bestuur de voor- en nadelen van geen uitstel, kort uitstel of langer uitstel. In het laatste deel: Annemieke van Brunschot, programmamanager Omgevingswet bij de VNG.

 • Friso De Zeeuw denkt dat de huidige invoeringsdatum van de Omgevingswet niet haalbaar is. Volgens hem is minimaal een half jaar extra vereist, tot 1 juli 2022. ‘Maar het inmiddels niet alleen meer het verhaal van uitstel. Je ziet inmiddels een aantal mensen het woord voeren dat zegt: stoppen hiermee. Die komen nu ineens uit hun holletjes.’

  ‘De mensen voor afstel komen uit hun holletjes’

  7 reacties

  Wat moet de invoeringsdatum worden van de Omgevingswet? In een korte serie artikelen belicht Binnenlands Bestuur de voor- en nadelen van geen uitstel, kort uitstel of langer uitstel. In deel twee: adviseur gebiedsontwikkeling en emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw.

 • Vooropgesteld: het is géén volgens strenge statistiekwetten uitgevoerde enquête. Het is een vorige week op Linked-In uitgevoerde poll, meer niet. Toch wijst de uitslag opvallend in één richting: van de 375 reageerders, veelal werkzaam in het ruimtelijk domein, wil 65 procent dat de invoering van de Omgevingswet met ‘één jaar (of nog langer)’ wordt uitgesteld.

  Poll: grote meerderheid wil langer uitstel Omgevingswet

  2 reacties

  Wat moet de invoeringsdatum worden van de Omgevingswet? In een korte serie artikelen belicht Binnenlands Bestuur de voor- en nadelen van geen uitstel, kort uitstel of langer uitstel. In deel één: het sentiment in de gemeentehuizen.

 • De Amersfoortse wethouder Hans Buijtelaar (mobiliteit, VVD) stapt met onmiddellijke ingang op, laat hij in een brief aan de gemeenteraad weten. Aanleiding is de ontstane ‘frictie in de coalitieverhoudingen’ over de aanbesteding van de Westelijke Rondweg.

  Amersfoortse wethouder Buijtelaar stapt per direct op

  2 reacties

  De Amersfoortse wethouder Hans Buijtelaar (mobiliteit, VVD) stapt met onmiddellijke ingang op, laat hij in een brief aan de gemeenteraad weten. Aanleiding is de ontstane ‘frictie in de coalitieverhoudingen’ over de aanbesteding van de Westelijke Rondweg.

 • Een generieke gemeentelijk aanpak van de verduurzaming van woningen gaat onvoldoende werken. Door je eerst expliciet te richten op eigenaren van slecht geïsoleerde woningen valt de meeste winst te halen. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport Woningverduurzaming: willen en kunnen betekent nog niet doen.

  SCP: richt energiebeleid op slecht geïsoleerde woning

  2 reacties

  Een generieke gemeentelijk aanpak van de verduurzaming van woningen gaat onvoldoende werken. Door je eerst expliciet te richten op eigenaren van slecht geïsoleerde woningen valt de meeste winst te halen. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport Woningverduurzaming: willen en kunnen betekent nog niet doen.

 • Formele moeten de decentrale koepels en de Eerste Kamer er nog in mei over besluiten, maar alles wijst op nieuw uitstel van de invoering van de Omgevingswet. In haar Kamerbrief noemt minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) al twee alternatieve invoeringsdata: 1 april of 1 juli 2022.

  Nieuw uitstel Omgevingswet onafwendbaar

  9 reacties

  Formeel moeten de decentrale koepels en de Eerste Kamer er nog in mei over besluiten, maar alles wijst op nieuw uitstel van de invoering van de Omgevingswet. In haar Kamerbrief noemt minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) al twee alternatieve invoeringsdata: 1 april of 1 juli 2022.  

 • Hoe krijgen we ruimtelijke opgaven als de energietransitie, de woningbouwopgave en klimaatadaptatie voor elkaar? Elk thema lijkt burgers slechts verder tegen elkaar in het harnas te jagen. Er valt wat te leren van de gang van zaken aan onze kust, betoogt Martin Hendriksma. Op die kwetsbare strook krijgt het nieuwe Nederland al vorm.

  Onze kust als motor van transitie

  2 reacties

  Hoe krijgen we ruimtelijke opgaven als de energietransitie, de woningbouwopgave en klimaatadaptatie voor elkaar? Elk thema lijkt burgers slechts verder tegen elkaar in het harnas te jagen. Er valt wat te leren van de gang van zaken aan onze kust, betoogt Martin Hendriksma. Op die kwetsbare strook krijgt het nieuwe Nederland al vorm.

 • Klimaatverandering wordt vooral geassocieerd met de stijgende zeespiegel. Droogte vormt volgens René Didde in Nederland sluipenderwijs een net zo nijpend probleem. De wetenschapsjournalist schreef er een verhelderend boek over. Met oplossingen.

  Water parkeren helpt tegen droogte

  Reageer

  Klimaatverandering wordt vooral geassocieerd met de stijgende zeespiegel. Droogte vormt volgens René Didde in Nederland sluipenderwijs een net zo nijpend probleem. De wetenschapsjournalist schreef er een verhelderend boek over. Met oplossingen.

 • Vijf jaar geleden werd in Nederland het eerste tiny forest gesticht. Het wilde bos ter grootte van een tennisveld is onder gemeenten razend populair, al gaat er ook nog weleens wat mis. ‘We houden als Nederlanders van keurige, kortgeknipte plantsoenen’.

  Het kleine bosje is na vijf jaar een grote hit

  Reageer

  Vijf jaar geleden werd in Nederland het eerste tiny forest gesticht. Het wilde bos ter grootte van een tennisveld is onder gemeenten razend populair, al gaat er ook nog weleens wat mis. ‘We houden als Nederlanders van keurige, kortgeknipte plantsoenen’.

Recente Achtergrond Artikelen

 • Een stout Fries Gallië. Zo ongeveer typeerde de Wageningse wetenschapper omgevingsrecht Fred Kistenkas onlangs in een geruchtmakend interview met Binnenlands Bestuur de gemeente De Fryske Marren. Al sinds 2008 waren de fusiegemeente en haar voorlopers met het bedrijf Smals in gesprek over een zandwinningseiland voor de kust van het IJsselmeer.

  Botsende belangen aan het IJsselmeer

  Reageer

  De Raad van State zette een streep door een omstreden zandwinningseiland in het IJsselmeer. Winst voor gemeente De Fryske Marren. Verlies voor het rijk, dat bouwzand zag als nationaal belang. Wat zegt de uitspraak over huidige en toekomstige ruimtelijke verhoudingen?

 • In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen brengt Binnenlands Bestuur een serie interviews met lijsttrekkers of de nummers 2 van politieke partijen. Welke rol zien zij weggelegd voor gemeenten?
Deel 5: Tamara van Ark van de VVD.

  VVD: ‘Wij zetten in op draagvlak’

  Reageer

  De VVD kent in haar verkiezingsprogramma een sterkere rol toe aan de overheid. Ook voor de lokale, want we moeten immers ‘samen aan de slag’. De VVD wil meer geld voor de jeugdzorg en een ‘bouwbonus’ voor gemeenten die veel nieuwbouw realiseren.

 • © Shutterstock

  ‘We krijgen niks meer van de grond’

  Reageer

  De invoering van de Omgevingswet dreigt uit te draaien op een fiasco, betoogt de Wageningse associate professor Fred Kistenkas. Zachte milieuwaarden sneeuwen bij integrale afweging onder en de beleidsdoorwerking hapert. ‘De tijd dat gemeenten het voor het zeggen hebben is voorbij.’

 • Oplopende kosten, onzekerheid over de invoeringsdatum, het complexe digitale stelsel ... Onder gemeenten neemt het chagrijn toe over de Omgevingswet. Twee fans van het eerste uur slaan alarm. ‘Je moet onze samenleving die wet gewoon gunnen.’

  Omgevingswet is geen moetje maar noodzaak

  Reageer

  Oplopende kosten, onzekerheid over de invoeringsdatum, het complexe digitale stelsel ... Onder gemeenten neemt het chagrijn toe over de Omgevingswet. Twee fans van het eerste uur slaan alarm. ‘Je moet onze samenleving die wet gewoon gunnen.’

 • © Shutterstock

  Nieuw recept voor waterheffingen

  Reageer

  Diverse commissies beten zich stuk op een noodzakelijke aanpassing van de waterschapsbelastingen. Nu ligt er een onder waterschappen breed gedragen voorstel van een stuurgroep onder leiding van Menno Snel. Komt er een eind aan de impasse?

 • Deze maand vernam een twintigtal gemeenten dat ze zijn geselecteerd voor de tweede tranche van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Wat zijn de lessen van hun voorgangers in de eerste ronde?

  De lastige weg naar aardgasvrij

  2 reacties

  Deze maand vernam een twintigtal gemeenten dat ze zijn geselecteerd voor de tweede tranche van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Wat zijn de lessen van hun voorgangers in de eerste ronde? Wethouders van drie pionierende gemeenten blikken terug en vooruit.

 • De gemeentelijke collegeakkoorden stonden twee jaar geleden bol van de duurzame ambities. Wat komt er in de praktijk van terecht? Arjan van Welsem interviewde twintig Brabantse en Limburgse gemeenten.

  Op de tast richting het groene doel

  Reageer

  De gemeentelijke collegeakkoorden stonden twee jaar geleden bol van de duurzame ambities. Wat komt er in de praktijk van terecht? Arjan van Welsem interviewde twintig Brabantse en Limburgse gemeenten.

 • De Raad van State zette april 2019 een streep door de herontwikkeling van het Hembrugterrein volgens de flexnormen van de Crisis- en Herstelwet. Anderhalf jaar later stelt Zaanstad nieuwe plannen op. Wellicht ouderwets dichtgetimmerd.

  Balen en opnieuw beginnen

  Reageer

  De Raad van State zette april 2019 een streep door de herontwikkeling van het Hembrugterrein volgens de flexnormen van de Crisis- en Herstelwet. Anderhalf jaar later stelt Zaanstad nieuwe plannen op. Wellicht ouderwets dichtgetimmerd.

 • Gemeenten moeten vooralsnog zelf opdraaien voor de invoeringskosten van de Omgevingswet. Zijn er instrumenten om die beter in de hand te houden? Almere deed er als eerste gemeente onderzoek naar. ‘We willen de discussie op gang brengen.’

  ‘Het kan niet voor het zelfde budget’

  Reageer

  Gemeenten moeten vooralsnog zelf opdraaien voor de invoeringskosten van de Omgevingswet. Zijn er instrumenten om die beter in de hand te houden? Almere deed er als eerste gemeente onderzoek naar. ‘We willen de discussie op gang brengen.’

 • Het wederom uitstellen van de Omgevingswet mag niet leiden tot gemeentelijk stilzitten, vindt de teruggekeerde minister Kajsa Ollongren. Een gesprek over de resterende obstakels tot de invoering. ‘Ik zie steeds meer in dat regie vanuit Den Haag kan helpen om zaken sneller te realiseren.’

  ‘We springen samen. Of niet’

  Reageer

  Het wederom uitstellen van de Omgevingswet mag niet leiden tot gemeentelijk stilzitten, vindt de teruggekeerde minister Kajsa Ollongren. Een gesprek over de resterende obstakels tot de invoering. ‘Ik zie steeds meer in dat regie vanuit Den Haag kan helpen om zaken sneller te realiseren.’