of 62812 LinkedIn

Martin Hendriksma

Martin Hendriksma is sinds 2010 als freelance eindredacteur betrokken bij Binnenlands Bestuur. Vanaf 8 mei 2017 treedt hij bij Binnenlands Bestuur in dienst als eindredacteur/redacteur Ruimte en Milieu.
 

Contactgegevens

E-mailadres:
mhendriksma@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (vast):
020 -573 3660
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Martin Hendriksma
Twitter:
Twitter profiel van Martin Hendriksma

Recente Artikelen

 • Klimaatverandering wordt vooral geassocieerd met de stijgende zeespiegel. Droogte vormt volgens René Didde in Nederland sluipenderwijs een net zo nijpend probleem. De wetenschapsjournalist schreef er een verhelderend boek over. Met oplossingen.

  Water parkeren helpt tegen droogte

  Reageer

  Klimaatverandering wordt vooral geassocieerd met de stijgende zeespiegel. Droogte vormt volgens René Didde in Nederland sluipenderwijs een net zo nijpend probleem. De wetenschapsjournalist schreef er een verhelderend boek over. Met oplossingen.

 • Vijf jaar geleden werd in Nederland het eerste tiny forest gesticht. Het wilde bos ter grootte van een tennisveld is onder gemeenten razend populair, al gaat er ook nog weleens wat mis. ‘We houden als Nederlanders van keurige, kortgeknipte plantsoenen’.

  Het kleine bosje is na vijf jaar een grote hit

  Reageer

  Vijf jaar geleden werd in Nederland het eerste tiny forest gesticht. Het wilde bos ter grootte van een tennisveld is onder gemeenten razend populair, al gaat er ook nog weleens wat mis. ‘We houden als Nederlanders van keurige, kortgeknipte plantsoenen’.

 • Het inzetten van een bestemmingsplan verbrede reikwijdte kost gemeenten meer tijd dan gedacht. Van de 88 gemeenten die er onder de Crisis- en Herstelwet mee experimenteren, lopen er 71 – ruim driekwart - naar eigen zeggen achter op de planning.

  Flexplannen kosten gemeenten meer tijd dan gedacht

  1 reactie

  Het inzetten van een bestemmingsplan verbrede reikwijdte kost gemeenten meer tijd dan gedacht. Van de 88 gemeenten die er onder de Crisis- en Herstelwet mee experimenteren, lopen er 71 – ruim driekwart - naar eigen zeggen achter op de planning.

 • Hoe schril steekt het stroperige proces van de huidige energietransitie af tegen de vorige: die van kolen naar aardgas. Dat was in tien jaar zo goed als geregeld. Gemeentelijk adviseur duurzaamheid en blogger Sven Ringelberg schreef een boek over wat we van de soepele gastransitie kunnen leren.

  'Discussie over woonlastenneutraliteit is fake nieuws'

  4 reacties

  Hoe schril steekt het stroperige proces van de huidige energietransitie af tegen de vorige: die van kolen naar aardgas. Dat was in tien jaar zo goed als geregeld. Gemeentelijk adviseur duurzaamheid en blogger Sven Ringelberg schreef een boek over wat we van de soepele gastransitie kunnen leren.

 • Monden de flexibeler regels van de Omgevingswet straks uit in een lawyers paradise? In een korte serie vraagt Binnenlands Bestuur experts in het omgevingsrecht naar juridische knelpunten voor gemeenten. Als laatste: Rachid Benhadi, advocaat omgevingsrecht bij Hekkelman Advocaten.

  ‘Gemeenten zullen meer milieukennis moeten opbouwen’

  Reageer

  Monden de flexibeler regels van de Omgevingswet straks uit in een lawyers paradise? In een korte serie vraagt Binnenlands Bestuur experts in het omgevingsrecht naar juridische knelpunten voor gemeenten. Als laatste: Rachid Benhadi, advocaat omgevingsrecht bij Hekkelman Advocaten.

 • Monden de flexibeler regels van de Omgevingswet uit in een lawyers paradise? In een serie vraagt Binnenlands Bestuur experts naar juridische knelpunten voor gemeenten. In deel twee: Hanna Tolsma, hoogleraar besluitvorming en rechtsbescherming in het omgevingsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

  'Je ontkomt niet aan meer juridische procedures'

  2 reacties

  Monden de flexibeler regels van de Omgevingswet uit in een lawyers paradise? In een serie vraagt Binnenlands Bestuur experts naar juridische knelpunten voor gemeenten. In deel twee: Hanna Tolsma, hoogleraar besluitvorming en rechtsbescherming in het omgevingsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

 • Monden de flexibeler regels van de Omgevingswet straks uit in een lawyers paradise? In een korte serie vraagt Binnenlands Bestuur experts naar juridische knelpunten voor gemeenten. In deel een: Hansko Broeksteeg, universitair hoofddocent staatsrecht aan de Radboud Universiteit.

  ‘Over gemeentelijke autonomie blijft te veel onduidelijk’

  2 reacties

  Monden de flexibeler regels van de Omgevingswet straks uit in een lawyers paradise? In een korte serie vraagt Binnenlands Bestuur experts naar juridische knelpunten voor gemeenten. In deel een: Hansko Broeksteeg, universitair hoofddocent staatsrecht aan de Radboud Universiteit.

 • Het kost gemeenten gemiddeld bijna twintig jaar om de invoeringskosten van de Omgevingswet terug te verdienen. Er is ook een scenario denkbaar dat het helemaal niet gebeurt, zo blijkt uit onderzoek van KoksDeVoogd naar de kosten van de stelselherziening Omgevingswet.

  Invoering Omgevingswet na 19 jaar terugverdiend

  6 reacties

  Het kost gemeenten gemiddeld bijna twintig jaar om de invoeringskosten van de Omgevingswet terug te verdienen. Er is ook een scenario denkbaar dat het helemaal niet gebeurt, zo blijkt uit onderzoek van KoksDeVoogd naar de kosten van de stelselherziening Omgevingswet.

 • De VVD kent in haar verkiezingsprogramma een sterkere rol toe aan de overheid. Ook voor de lokale, want we moeten immers ‘samen aan de slag’. Nummer twee op de lijst, minister Tamara van Ark van Medische Zorg en Sport, licht toe.

  Van Ark (VVD): ‘We gaan echt niet alles voorschrijven’

  10 reacties

  De VVD kent in haar verkiezingsprogramma een sterkere rol toe aan de overheid. Ook voor de lokale, want we moeten immers ‘samen aan de slag’. Nummer twee op de lijst, minister Tamara van Ark van Medische Zorg en Sport, licht toe.

 • Het fysieke en het sociale domein vormen in veel gemeenten nog gescheiden werelden. De coronacrisis leert dat intensieve samenwerking op het gebied van de leefomgeving is vereist. De Brabantse omgevingsscan (BrOS) slaat een welkome brug.

  Brabant slecht barrière tussen fysieke en sociale domein

  2 reacties

  Het fysieke en het sociale domein vormen in veel gemeenten nog gescheiden werelden. De coronacrisis leert dat intensieve samenwerking op het gebied van de leefomgeving is vereist. De Brabantse omgevingsscan (BrOS) slaat een welkome brug.

 • De helft van de gemeenten wil de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom op (veel) meer plekken terugbrengen naar 30 kilometer. Maar de verkeersveiligheid is vooral gebaat bij een verbeterde inrichting van doorgaande wegen waar 50 kilometer mag worden gereden.

  Meer 30 kilometerzones: hoge kosten, weinig resultaat

  5 reacties

  De helft van de gemeenten wil de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom op (veel) meer plekken terugbrengen naar 30 kilometer. Maar de verkeersveiligheid is vooral gebaat bij een verbeterde inrichting van doorgaande wegen waar 50 kilometer mag worden gereden.

 • De adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) kraakt in het rapport ‘Om de leefomgeving’ harde noten over het functioneren van omgevingsdiensten. Ze opereren te verblijvend en versplinterd. Wat kan er volgens commissievoorzitter Jozias van Aartsen beter?

  ‘We zijn verbaasd, verontrust en enigszins verbijsterd’

  2 reacties

  De adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) kraakt in het rapport ‘Om de leefomgeving’ harde noten over het functioneren van omgevingsdiensten. Ze opereren te verblijvend en versplinterd. Wat kan er volgens commissievoorzitter Jozias van Aartsen beter?

 • Het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) vormt het grootste knelpunt bij de invoering van de Omgevingswet. Dronten werpt zich dezer weken als op als proefgemeente voor de Werkplaats DSO-keten van de VNG. Wat zijn de eerste ervaringen?

  Dronten test alvast de vinkjes van het DSO

  Reageer

  Het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) vormt het grootste knelpunt bij de invoering van de Omgevingswet. Dronten werpt zich dezer weken als op als proefgemeente voor de Werkplaats DSO-keten van de VNG, waar nog vijf andere gemeenten bij aansluiten. Wat zijn de eerste ervaringen?

 • Het is slecht gesteld met het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Het ontbreekt de omgevingsdiensten aan kennis en doorzettingsmacht. Het rijk voert geen overkoepelende regie. ‘Doordat het stelsel niet functioneert zoals bedoeld, ontstaat vermijdbare schade.’

  Commissie-Van Aartsen: toezicht ver onder de maat

  15 reacties

  Het is slecht gesteld met het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Het ontbreekt de omgevingsdiensten aan kennis en doorzettingsmacht. Het rijk voert geen overkoepelende regie. ‘Doordat het stelsel niet functioneert zoals bedoeld, ontstaat vermijdbare schade.’

 • In een brief aan de Eerste Kamer heeft minister Ollongren vijf minimumcriteria bepaald die noodzakelijk zijn voor een geslaagde invoering van de Omgevingswet. Ze kondigt onderzoek aan naar alternatieve routes, mochten decentrale overheden per 1 januari 2022 niet volledig aan de eisen kunnen voldoen.

  Ollongren bepaalt verlanglijst voor Omgevingswet

  8 reacties

  In een brief aan de Eerste Kamer heeft minister Ollongren vijf minimumcriteria bepaald die noodzakelijk zijn voor een geslaagde invoering van de Omgevingswet. Ze kondigt onderzoek aan naar alternatieve routes, mochten de decentrale overheden per 1 januari 2022 niet volledig aan haar eisen kunnen voldoen.

 • De invoering van de Omgevingswet dreigt uit te draaien op een fiasco, betoogt de Wageningse associate professor Fred Kistenkas. Zachte milieuwaarden sneeuwen bij integrale afweging onder en de beleidsdoorwerking hapert.

  ‘We krijgen niks meer van de grond’

  10 reacties

  De invoering van de Omgevingswet dreigt uit te draaien op een fiasco, betoogt de Wageningse associate professor Fred Kistenkas. Zachte milieuwaarden sneeuwen bij integrale afweging onder en de beleidsdoorwerking hapert.

 • Zonneparken bieden een uitgelezen kans om de biodiversiteit te vergroten. Maar dan moeten gemeenten wel veel meer eisen stellen aan de ligging van de parken, de participatie van omwonenden en het beheer.

  Gemeenten moeten veeleisender zijn bij zonneparken

  7 reacties

  Zonneparken bieden een uitgelezen kans om de biodiversiteit te vergroten. Maar dan moeten gemeenten wel veel meer eisen stellen aan de ligging van de parken, de participatie van omwonenden en het beheer.

 • Het Groene Hart, De Peel en Zuid-Limburg vormen de eerste drie NOVI-gebieden. Rijk en regio slaan in de betreffende gebieden de handen ineen om zo tot een voor het gebied specifieke investeringsagenda te komen.

  Ollongren geeft drie NOVI-gebieden definitieve status

  1 reactie

  Het Groene Hart, De Peel en Zuid-Limburg vormen de eerste drie NOVI-gebieden. Rijk en regio slaan in de betreffende gebieden de handen ineen om zo tot een voor het gebied specifieke investeringsagenda te komen.

 • Klimaatadaptatie staat bij gemeenten nog in de kinderschoenen. Het beleid is te eenzijdig op wateroverlast gefocust. Ruimtedruk, financiën en gebrek aan draagvlak spelen gemeenten parten.

  Gemeenten nog verre van klimaatbestendig

  Reageer

  Klimaatadaptatie staat bij gemeenten nog in de kinderschoenen. Het beleid is te eenzijdig op wateroverlast gefocust. Ruimtedruk, financiën en gebrek aan draagvlak spelen gemeenten parten.

 • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil de Omgevingswet alleen invoeren met een werkend digitaal stelsel. In april moet de knoop worden doorgehakt of de geplande datum van 1 januari 2022 haalbaar is.

  VNG: in april besluiten over invoerdatum Omgevingswet

  3 reacties

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil de Omgevingswet alleen invoeren met een werkend digitaal stelsel. In april moet de knoop worden doorgehakt of de geplande datum van 1 januari 2022 haalbaar is.

Recente Achtergrond Artikelen

 • In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen brengt Binnenlands Bestuur een serie interviews met lijsttrekkers of de nummers 2 van politieke partijen. Welke rol zien zij weggelegd voor gemeenten?
Deel 5: Tamara van Ark van de VVD.

  VVD: ‘Wij zetten in op draagvlak’

  Reageer

  De VVD kent in haar verkiezingsprogramma een sterkere rol toe aan de overheid. Ook voor de lokale, want we moeten immers ‘samen aan de slag’. De VVD wil meer geld voor de jeugdzorg en een ‘bouwbonus’ voor gemeenten die veel nieuwbouw realiseren.

 • Deze maand vernam een twintigtal gemeenten dat ze zijn geselecteerd voor de tweede tranche van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Wat zijn de lessen van hun voorgangers in de eerste ronde?

  De lastige weg naar aardgasvrij

  2 reacties

  Deze maand vernam een twintigtal gemeenten dat ze zijn geselecteerd voor de tweede tranche van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Wat zijn de lessen van hun voorgangers in de eerste ronde? Wethouders van drie pionierende gemeenten blikken terug en vooruit.

 • De gemeentelijke collegeakkoorden stonden twee jaar geleden bol van de duurzame ambities. Wat komt er in de praktijk van terecht? Arjan van Welsem interviewde twintig Brabantse en Limburgse gemeenten.

  Op de tast richting het groene doel

  Reageer

  De gemeentelijke collegeakkoorden stonden twee jaar geleden bol van de duurzame ambities. Wat komt er in de praktijk van terecht? Arjan van Welsem interviewde twintig Brabantse en Limburgse gemeenten.

 • De Raad van State zette april 2019 een streep door de herontwikkeling van het Hembrugterrein volgens de flexnormen van de Crisis- en Herstelwet. Anderhalf jaar later stelt Zaanstad nieuwe plannen op. Wellicht ouderwets dichtgetimmerd.

  Balen en opnieuw beginnen

  Reageer

  De Raad van State zette april 2019 een streep door de herontwikkeling van het Hembrugterrein volgens de flexnormen van de Crisis- en Herstelwet. Anderhalf jaar later stelt Zaanstad nieuwe plannen op. Wellicht ouderwets dichtgetimmerd.

 • Gemeenten moeten vooralsnog zelf opdraaien voor de invoeringskosten van de Omgevingswet. Zijn er instrumenten om die beter in de hand te houden? Almere deed er als eerste gemeente onderzoek naar. ‘We willen de discussie op gang brengen.’

  ‘Het kan niet voor het zelfde budget’

  Reageer

  Gemeenten moeten vooralsnog zelf opdraaien voor de invoeringskosten van de Omgevingswet. Zijn er instrumenten om die beter in de hand te houden? Almere deed er als eerste gemeente onderzoek naar. ‘We willen de discussie op gang brengen.’

 • Het wederom uitstellen van de Omgevingswet mag niet leiden tot gemeentelijk stilzitten, vindt de teruggekeerde minister Kajsa Ollongren. Een gesprek over de resterende obstakels tot de invoering. ‘Ik zie steeds meer in dat regie vanuit Den Haag kan helpen om zaken sneller te realiseren.’

  ‘We springen samen. Of niet’

  Reageer

  Het wederom uitstellen van de Omgevingswet mag niet leiden tot gemeentelijk stilzitten, vindt de teruggekeerde minister Kajsa Ollongren. Een gesprek over de resterende obstakels tot de invoering. ‘Ik zie steeds meer in dat regie vanuit Den Haag kan helpen om zaken sneller te realiseren.’

 • Terecht dat de Omgevingswet met een jaar is uitgesteld, vinden de meeste gemeenteambtenaren. Zijn ze er straks wél klaar voor? Onderzoek van I&O Research en  Binnenlands Bestuur  toont dat er veel moet gebeuren tot 1 januari 2022. Te veel, wellicht.

  Helft gemeenten loopt nog achter

  Reageer

  Terecht dat de Omgevingswet met een jaar is uitgesteld, vinden de meeste gemeenteambtenaren. Zijn ze er straks wél klaar voor? Onderzoek van I&O Research en Binnenlands Bestuur toont dat er veel moet gebeuren tot 1 januari 2022. Te veel, wellicht.

 • Voorgesteld nieuw ontwerp van het centrale Koopmansplein

  Beweging in de binnenstad

  Reageer

  Na het schrappen van een omstreden outlet center aan de rand van de stad kwam de focus van de gemeente A ssen weer helemaal te liggen op de binnenstad. Een beleidsplan 2 .0 moet het centrum vlot trekken: minder leegstand, veelzijdiger functies. Met corona als vliegwiel.

 • Deze zomer brengt Binnenlands Bestuur vier reportages over het leven en welzijn aan de rand van Nederland. Deel 3: Vaals.

  Vaals zoekt verbinding met Aken

  Reageer

  Vaals hield lang last van de mijnensluiting en het vertrek van de textielindustrie. Veel Vaalsenaren vonden het leven van een uitkering wel best. Een nieuwe transitievisie vanuit de eigen bevolking maakt er korte metten mee.

 • De dorpen langs de Friese IJsselmeerkust keerden zich tegen windmolenpark Nij Hiddum-Houw. De provincie zette door. Hoe krijg je de gefrustreerde bewoners nu nog betrokken bij de regionale energiestrategie? Súdwest-Fryslân geeft ze carte blanche.

  De mienskip voert regie over energie

  Reageer

  De dorpen langs de Friese IJsselmeerkust keerden zich tegen windmolenpark Nij Hiddum-Houw. De provincie zette door. Hoe krijg je de gefrustreerde bewoners nu nog betrokken bij de regionale energiestrategie? Súdwest-Fryslân geeft ze carte blanche.