of 64204 LinkedIn

Marieke Sjerps

Marieke Sjerps

Recente Artikelen

 • Appingedam doet met negen andere Groningse gemeenten mee aan een pilot van gemeentekoepel VNG om de privacy van burgers in de jeugdzorg en de Wmo goed in de vingers te krijgen. ‘Gemeenten kunnen hun beleid en informatiseringsystemen nog zo goed op orde hebben, hoe er met de privacy van inwoners wordt omgegaan, hangt toch echt af van het gedrag van ambtenaren’. Dit stelt Catharina Spannenberg, beleidsmedewerker van de gemeente Appingedam.

  Gedrag ambtenaren cruciaal bij gegevens privacy

  1 reactie

  Met negen andere Groningse gemeenten doet Appingedam mee aan een pilot van gemeentekoepel VNG om de privacy van burgers in de jeugdzorg en de Wmo goed in de vingers te krijgen. ‘Gemeenten kunnen hun beleid en informatiseringsystemen nog zo goed op orde hebben, hoe er met de privacy van inwoners wordt omgegaan, hangt toch echt af van het gedrag van ambtenaren’. Dit stelt Catharina Spannenberg, beleidsmedewerker van de gemeente Appingedam.

 • Het delen van privacygevoelige gegevens, en zeker als het om medische gegevens gaat, is een heikel onderwerp. Bij de totstandkoming van zowel de Jeugdwet als de Wmo 2015 is er (te) weinig aandacht aan besteed. Gevolg: betalingsproblemen tussen zorgaanbieders en gemeenten en verontruste inwoners.

  Privacy ondergeschoven kindje Jeugdwet en Wmo

  8 reacties

  Het delen van privacygevoelige gegevens, en zeker medische, is een heikel onderwerp. Bij de totstandkoming van zowel de Jeugdwet als de Wmo 2015 is er (te) weinig aandacht aan besteed. Gevolg: betalingsproblemen tussen zorgaanbieders en gemeenten en verontruste inwoners.

 • D66, GroenLinks en CDA zijn uiterst verbolgen over de actie van het kabinet, dat vrij onverwacht wil toestaan dat gemeenteambtenaren medische gegevens van kinderen kunnen inzien. Dit wordt via een ministeriële regeling geregeld. Deze wordt binnen enkele weken van kracht.

  Problemen ‘jeugddeclaraties’ anders oplossen

  16 reacties

  De oppositiepartijen D66, GroenLinks en CDA zijn uiterst verbolgen over de actie van het kabinet, dat vrij onverwacht wil toestaan dat gemeenteambtenaren medische gegevens van kinderen kunnen inzien. Dit wordt via een ministeriële regeling geregeld.

 • Overheidsinstellingen hanteren afwijkende kalenders en periodes voor het verrekenen van bedragen en het uitbetalen van toeslagen en uitkeringen. Burgers raken er niet zelden door in de problemen.

  Betalingsproblemen door chaos kalenders

  2 reacties

  Overheidsinstellingen hanteren afwijkende kalenders en periodes voor het verrekenen van bedragen en het uitbetalen van toeslagen en uitkeringen. Burgers raken er niet zelden door in de problemen.

 • Bij werving en selectie van personeel discrimineert het rijk nog steeds op leeftijd. Vooral Defensie maakt het bont. Bijna tien jaar bestaat de wet die verbiedt om leeftijdsonderscheid te maken op de arbeidsmarkt. ‘Leeftijd’ scoort hoog in het aantal klachten dat het College voor de Rechten van de Mens binnenkrijgt. Van de totaal 634 verzoeken om een oordeel vorig jaar, gingen er 135 over leeftijd. ‘We zien maar het topje van de ijsberg’, stelt ondervoorzitter van het College Chila van der Bas.

  Overheid discrimineert ouderen

  10 reacties

  Bij werving en selectie van personeel discrimineert het rijk nog steeds op leeftijd. Vooral Defensie maakt het bont.

Recente Achtergrond Artikelen

 • Met de nieuwe taken voor jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en de zorg voor chronisch zieken en gehandicapten, ligt ineens ook de medische geheimhouding op het bordje van de gemeenten. Immers, bij vrijwel alle zorgvragen spelen er gezondheidskwesties, lichamelijk of psychisch. In de aanloop naar de decentralisaties is daar weinig aandacht aan besteed. Te weinig, lijkt het nu.

  Medische gegevens bron van zorg

  Reageer

  Het delen van privacygevoelige gegevens, en zeker medische, is een heikel onderwerp. Bij de totstandkoming van zowel de Jeugdwet als de Wmo 2015 is er (te) weinig aandacht aan besteed. Gevolg: betalingsproblemen tussen zorgaanbieders en gemeenten en verontruste inwoners.

 • Gemeenten, uitkeringsinstantie UWV, Belastingdienst, CAK (Centraal Administratiekantoor), SVB (Sociale Verzekeringsbank), maar ook bijvoorbeeld uitzendbureaus, allemaal hebben ze hun eigen periodes voor het verrekenen van bedragen en het uitbetalen van lonen, toeslagen en uitkeringen. Niet zelden raken burgers hierdoor verstrikt, of komen ze in problemen.

  In de war met de dagen

  Reageer

  Overheidsinstellingen hanteren afwijkende kalenders en periodes voor het verrekenen van bedragen en het uitbetalen van toeslagen en uitkeringen. Burgers raken er niet zelden door in de problemen.