of 59162 LinkedIn

Margot Limburg

Margot Limburg coördineert en verzorgt themaprojecten en custom publishing uitgaven voor Binnenlands Bestuur.


 Contactgegevens

E-mailadres:
mlimburg@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (mobiel):
020 - 573 3696
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Margot Limburg
Twitter:
Twitter profiel van Margot Limburg

Recente Artikelen

 • Eén van de succesvolste partijen van de gemeenteraadsverkiezingen is Denk. De partij komt in liefst 13 gemeenten in de raad, vaak met meteen met twee tot drie zetels. Het grootste succes werd geboekt in Schiedam. Daar werd de partij bij deze eerste deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen de tweede grootste partij. Denk kreeg er 11,7 procent van de stemmen, goed voor vier zetels in de raad.

  Partij Denk in 13 raden, nieuwkomers doen het goed

  2 reacties

  Eén van de succesvolste partijen van de gemeenteraadsverkiezingen is Denk. De partij komt in liefst 13 gemeenten in de raad, vaak met meteen twee tot drie zetels. Het grootste succes werd geboekt in Schiedam. Daar werd de partij bij deze eerste deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen de tweede grootste partij. Denk kreeg er 11,7 procent van de stemmen, goed voor vier zetels in de raad.

Recente Achtergrond Artikelen

 • Meten is weten. Toch is beleid lang niet altijd gebaseerd op wetenschappelijke data en is evalueren een ondergeschoven kindje. In Amerika zorgt Results for America ervoor dat lokale overheden hun beleid ‘evidence based’ maken. Wat kan een Nederlandse gemeente daarvan leren?

  Steden die zeker werken

  1 reactie

  Meten is weten. Toch is beleid lang niet altijd gebaseerd op wetenschappelijke data en is evalueren een ondergeschoven kindje. In Amerika zorgt Results for America ervoor dat lokale overheden hun beleid ‘evidence based’ maken. Wat kan een Nederlandse gemeente daarvan leren?

 • Toen landelijk het aantal mensen in de bijstand met 10 procent groeide, hield de gemeente Emmen de cijfers gelijk. Knap voor een gemeente die jarenlang toch echt het slechtste jongetje van de klas was op dat terrein. ‘Iedereen die uit de bijstand stroomt, bespaart de gemeente 14 duizend euro op jaarbasis.’

  Investeren in bijstand

  Reageer

  Toen landelijk het aantal mensen in de bijstand met 10 procent groeide, hield de gemeente Emmen de cijfers gelijk. Knap voor een gemeente die jarenlang toch echt het slechtste jongetje van de klas was op dat terrein. ‘Iedereen die uit de bijstand stroomt, bespaart de gemeente 14 duizend euro op jaarbasis.’

 • Na negen jaar praten is het breed wettelijk moratorium een feit. Een adempauze voor mensen die diep in de schulden zitten. Het moet de gemeentelijke schuldhulpverlening verbeteren en preventief werken. Hulpverleners zien nog verbeterpunten: de drempel moet omlaag en mag het wat minder ingewikkeld?

  Halfjaartje rust voor wanbetaler

  Reageer

  Na negen jaar praten is het breed wettelijk moratorium een feit. Een adempauze voor mensen die diep in de schulden zitten. Het moet de gemeentelijke schuldhulpverlening verbeteren en preventief werken. Hulpverleners zien nog verbeterpunten: de drempel moet omlaag en mag het wat minder ingewikkeld?

 • Zoetermeer spreekt via maatwerk het potentieel van lokale statushouders aan, in plaats van meteen ‘een baan’ als doel te stellen. Zelfwerkzaamheid van de vluchteling staat voorop. ‘Het uitgangspunt is dat mensen zelf ontdekken waar ze goed in zijn’, zegt wethouder Vugs.

  Investeer in statushouder

  Reageer

  Zoetermeer spreekt via maatwerk het potentieel van lokale statushouders aan, in plaats van meteen ‘een baan’ als doel te stellen. Zelfwerkzaamheid van de vluchteling staat voorop. ‘Het uitgangspunt is dat mensen zelf ontdekken waar ze goed in zijn’, zegt wethouder Vugs.

 • Eén gezin, één plan, één regisseur. Zo zou de gezinszorg er na de decentralisaties uit moeten gaan zien. Meppel schoof het hokjesdenken terzijde en bepaalde met de natte vinger wat een multiprobleemgezin nodig had. ‘Op jaarbasis scheelde het tienduizenden euro’s.’

  Eén gezin, één budget

  Reageer

  Eén gezin, één plan, één regisseur. Zo zou de gezinszorg er na de decentralisaties uit moeten gaan zien. Meppel schoof het hokjesdenken terzijde en bepaalde met de natte vinger wat een multiprobleemgezin nodig had. ‘Op jaarbasis scheelde het tienduizenden euro’s.’

 • Met het programma ‘Gezond in…’ bestrijden gemeenten sinds twee jaar gezondheidsachterstanden bij kwetsbare burgers. Het rijk levert budget, gemeenten mogen het naar eigen believen inzetten. Ambassadeur Rinda den Besten: ‘De kracht van het programma is dat burgers er zelf een grote rol in hebben.’

  Gericht gezonder

  Reageer

  Met het programma ‘Gezond in…’ bestrijden gemeenten sinds twee jaar gezondheidsachterstanden bij kwetsbare burgers. Het rijk levert budget, gemeenten mogen het naar eigen believen inzetten. Ambassadeur Rinda den Besten: ‘De kracht van het programma is dat burgers er zelf een grote rol in hebben.’

 • Het aantal mensen met problematische schulden is fors gestegen. Gemeenten moeten deze mensen helpen. Maar hoe? Staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, Sociale Zaken) bereidt een wetswijziging voor. Leeuwarden en Amersfoort boeken, elk op hun eigen manier, nu al succes.

  Schuldhulp die werkt

  Reageer

  Het aantal mensen met problematische schulden is fors gestegen. Gemeenten moeten deze mensen helpen. Maar hoe? Staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, Sociale Zaken) bereidt een wetswijziging voor. Leeuwarden en Amersfoort boeken, elk op hun eigen manier, nu al succes.

 • Waar de overheid terugtreedt, stappen bewoners naar voren om te doen wat zij nodig achten in hun wijk. Een serie over burgerinitiatieven

  Nuttige nieuwe vrienden

  Reageer

  Zorgen dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen, is een taak van de lokale overheid. Dat het in Amsterdam-Zuid lukt, mag ook op het conto van het eerste stadsdorp van Nederland worden bijgeschreven. ‘Wij waren al bezig voordat de participatiemaatschappij hip werd.’

 • Van werken bij de overheid word je best gelukkig, zo blijkt uit onderzoek onder 3500 ambtenaren en ruim 1600 mensen die buiten de overheid werken. Ambtenaren waarderen ‘geluk in het algemeen’ met het rapportcijfer 7,6.

  Jonge en oude ambtenaar het meest gelukkig

  Reageer

  Ambtenaren zijn behoorlijk gelukkig, werk doet ertoe en het leven is betekenisvol. Mocht nog eens gedacht worden dat nieuws altijd negatief moet zijn, zo niet in het geluksonderzoek dat Binnenlands Bestuur en I&O Research deze zomer uitvoerden.

 • Mensen die niet op eigen kracht het minimumloon kunnen verdienen, wacht nog steeds een grote variëteit aan regimes: via de baanafspraak uit de Participatiewet, via de Wajong en via de Wsw. Het is niet alleen onduidelijk en ingewikkeld, maar leidt ook tot sterk uiteenlopende financiële consequenties voor werkgever, werknemer én gemeente.

  Liever een Wajongere

  Reageer

  De Participatiewet moest helderheid scheppen aan aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Geen verschillen in loonkostensubsidies tussen bijstand, Wajong of Sociale werkvoorziening. Maar grote werkgevers laten de wet wegens de regionale versnippering liever links liggen.

 • Gemeenten moeten van staatssecretaris Klijnsma verplicht aan de slag met beschut werken. Tilburg doet het liever anders. De gemeente parkeert de allerzwaksten op de arbeidsmarkt niet in een sociale werkvoorziening, maar leidt ze met succes naar meer zelfstandigheid.

  Onbeschut is beter af

  Reageer

  Gemeenten moeten van staatssecretaris Klijnsma verplicht aan de slag met beschut werken. Tilburg doet het liever anders. De gemeente parkeert de allerzwaksten op de arbeidsmarkt niet in een sociale werkvoorziening, maar leidt ze met succes naar meer zelfstandigheid.

 • Eén op de negen kinderen groeit op in armoede schreef de Kinderombudsman in 2013. In een alarmerend rapport riep hij gemeenten op meer te doen om arme kinderen te bereiken en te ondersteunen. Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, PvdA) kwam met een extra geldbedrag van 90 miljoen euro per jaar over de brug. Ze riep gemeenten op dit vooral uit te geven.

  Gratis zwemles of een nieuwe fiets

  1 reactie

  Tussen het armoedebeleid van gemeenten bestaan grote verschillen. Een Schiedams gezin kan op vier keer zo veel geld rekenen als een arm gezin in de Noordoostpolder. Volgens hoogleraar socialezekerheidsrecht Gijsbert Vonk heeft een gang naar de rechter weinig zin.

 • Tot 2015 was het rijk verantwoordelijk voor het waarderen van mantelzorgers. Mensen die zorgden voor iemand met een zorgindicatie konden een zogeheten Mantelzorgcompliment krijgen: 200 euro per jaar. Met de decentralisaties in het sociaal domein is ook de taak om mantelzorgers te waarderen overgedaan aan de gemeenten. Compleet met bijbehorend budget van 70 miljoen euro voor 2015.

  Spaarzame beloning mantelzorger

  Reageer

  Een ‘symbolische bos bloemen in de vorm van VVV-bonnen ter waarde van 30 euro’. Zo waardeert de gemeente Olst-Wijhe haar mantelzorgers. Dan kun je beter bij de gemeente Emmen zijn, daar krijg je 250 euro cash.

 • De strenge regels van de Participatiewet sluiten niet aan bij de principes van maatwerk en ‘meer vertrouwen in de burger’ die de decentralisaties voorstaan. In de praktijk is behoefte aan minder ingewikkelde re-integratieregels en sanctiesystemen.

  Stop de sancties

  Reageer

  Een korting van 50 euro op de uitkering in ruil voor onbeperkt bijverdienen? Groningen, Tilburg, Utrecht en Wageningen willen de strenge bijstandsregels tijdelijk oprekken. Wat werkt om mensen aan een baan te helpen, wat niet?

 • De bezuinigingen in het sociale domein zorgen in het hele land voor grote problemen. Het rijk gooit de zorg met een budgetkorting over de schutting en gemeenten moeten het maar oplossen, is de klacht. Te weinig geld voor de Wmo, te weinig geld voor huishoudelijke hulp, de jeugdhulp, ontslagen in de thuiszorg. Voorzieningen onder druk door bezuinigingen, waarschuwde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) twee weken geleden nog in Binnenlands Bestuur.

  Voor wat, hoort wat

  Reageer

  Geen beleidsnota’s meer in Kaag en Braassem maar een maatschappelijke agenda. Lokale verenigingen storten zich op taken in het sociaal domein. Gevolg: het aantal Wmo-verstrekkingen halveerde.

 • Het inrichten van beschutte werkplaatsen verloopt niet soepel. Vier op de vijf gemeenten weten niet precies wat ze met ermee aan moeten en wachten liever af. Andere gemeenten beginnen er helemaal niet aan.

  Beschut succes met bonbons

  Reageer

  Leiden bewijst dat het kan: het inrichten van beschut werk en tegelijk zwarte cijfers schrijven. Sw-bedrijf DZB is de oogappel van staatssecretaris Klijnsma. ‘Zorg voor toegevoegde waarde. Inpakwerk alleen levert niet voldoende op.’

 • Rick Kwekkeboom onderzoekt hoe netwerken kunnen worden ontwikkeld en versterkt en wat hun rol is in de maatschappij. Onlangs gaf ze er voor gemeenteambtenaren een lezing over. Maar in de vraag wat sociale netwerken zijn, hoe ze in elkaar steken en wat de kracht ervan is, waren de toehoorders niet erg geïnteresseerd. Kwekkeboom: ‘Ze wilden meteen verder. Hoe kregen ze iemand die een Wmo-verstrekking vraagt zover dat hij niet bij hen uitkwam, maar bij z’n sociale netwerk?’

  ‘Gemeenten doen maar wat’

  Reageer

  Mensen met een zorgvraag moeten hun sociale netwerk beter benutten. Het is de mantra achter de decentralisaties. Maar hoe kunnen gemeenten die eigen kracht stimuleren? Dat weet gek genoeg niemand, stelt onderzoekster Rick Kwekkeboom.

 • In de regionale Werkbedrijven overleggen gemeenten, sociale partners en UWV over het regionale arbeidsmarktbeleid. Hoe zorg je ervoor dat de afgesproken garantiebanen er komen, hoe regel je coaching en begeleiding, welk systeem van loonwaardemeting hanteer je?

  Vele wegen leiden naar banen

  Reageer

  Alle arbeidsmarktregio’s maken Werkbedrijven om te zorgen dat de Banenafspraak gerealiseerd wordt. Een half jaar na invoering van de Participatiewet  zijn alle Werkbedrijven up and running. Hoe zien die eruit?

 • Alphen aan den Rijn kreeg de hoon van half Nederland over zich heen toen de gemeente een 91-jarige man een traplift weigerde. Vooral de botte afwijzingsbrief zette kwaad bloed. Wethouder Han de Jager: ‘Neem de brief onder je arm en licht die in een persoonlijk gesprek toe.’

  Gevalletje traplift

  Reageer

  Alphen aan den Rijn kreeg de hoon van half Nederland over zich heen toen de gemeente een 91-jarige man een traplift weigerde. Vooral de botte afwijzingsbrief zette kwaad bloed. Wethouder Han de Jager: ‘Neem de brief onder je arm en licht die in een persoonlijk gesprek toe.’

 • Zodra de stoepen onder de sneeuw verdwijnen, wakkert de roep om een ‘tegenprestatie’ aan. Mensen in de bijstand moeten de sneeuwschuiver ter hand nemen en zorgen dat de trottoirs begaanbaar blijven voor iedereen. Want, ‘voor niets gaat de zon op’ en ‘voor wat hoort wat’. Vanaf dit jaar is het leveren van een tegenprestatie onderdeel van de Participatiewet en moeten gemeenten beleid ontwikkelen rondom de verplichte tegenprestatie.

  Van nul tot 500 uur

  Reageer

  Op 1 juli moeten gemeenten beleid hebben rondom de verplichte tegenprestatie voor de bijstand. De meeste gemeenten zijn zover. Uit onderzoek van Binnenlands Bestuur onder G32 blijkt dat er grote verschillen zijn in wat er van uitkeringsgerechtigden wordt verwacht. 

 • Ondanks het vrije verkeer van werknemers binnen Europa loopt er tussen de Nederlandse en Duitse arbeidsmarkt wel degelijk een grens. De problemen zijn bekend. Diploma’s worden bij de buren niet altijd erkend, er ontstaan gaten in pensioenopbouw, ww-opbouw en aow en de kinderbijslag zijn anders. Problemen die de wethouders en medewerkers van het UWV langs de grens niet op kunnen lossen.

  Werklozen exporteren

  Reageer

  Drenthe en Groningen kampen met hoge werkloosheid, terwijl ze over de grens in Emsland zitten te springen om personeel. Pendelaars zijn er al volop. Maar mag je ook een Nederlandse werkloze verplichten een baan in Duitsland te aanvaarden?

 • Sociale wijkteams zijn hot: 86 procent van de gemeenten heeft ze. Maar in Helmond en Barneveld doen ze het bewust op eigen houtje en met eigen mensen.

  Bewust geen wijkteam

  Reageer

  Sociale wijkteams zijn hot: 86 procent van de gemeenten heeft ze. Maar in Helmond en Barneveld doen ze het bewust op eigen houtje en met eigen mensen. ‘Beter een goed smoelenboek dan één keer in de week samen alle casussen doornemen.’

 • Ruim acht op de tien gemeenten voeren de decentralisaties uit via sociale wijkteams. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Sociale wijkteams in vogelvlucht’.

  Wirwar aan wijkteams

  Reageer

  Ruim acht op de tien gemeenten voeren de decentralisaties uit via sociale wijkteams. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Sociale wijkteams in vogelvlucht’ door Movisie in opdracht van de VNG. Maar de invulling van de teams varieert sterk.

 • Strengere regels, tegenprestatie, harde fraudebestrijding, boetes. Mensen met een uitkering worden volgens de nieuwe bijstandsregels harder aangepakt. Medewerkers van sociale diensten vrezen dat dit leidt tot meer agressie tegen hen, zo blijkt uit recent onderzoek van Binnenlands Bestuur.

  Agressie acuut de kop indrukken

  1 reactie

  Hoe ga je als klantmanager om met verbale en fysieke agressie van uitkeringsgerechtigden? Niet, schrijft de Divosa-methode voor. Rotterdam en Zeist zijn er zeer over te spreken.

 • Ook de overheid doet mee en zal de komende jaren 25 duizend ‘garantiebanen’ creëren. Maar hoe maak je nieuwe banen als het geen extra geld mag kosten, er geen tastbaar product gemaakt wordt en er geen sprake mag zijn van verdringing? Om antwoord te vinden op die vraag, deed de gemeente Wijchen mee aan de landelijke pilot ‘functiecreatie’.

  Meer doen met garantiebanen

  Reageer

  Al te snel belanden Wajongers bij de gemeentelijke groenvoorziening of de schoonmaak. Een pilot in Wijchen leert hoe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zelfs beleidsmedewerkers werk uit handen kunnen nemen.

 • Overal in het land klimt de arbeidsmarkt uit het dal, behalve in Twente. Hoge werkloosheid, geen banen. Enschede is een geval apart, schreven alle raadsleden in september in een brandbrief aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Zo hoopte de gemeente in aanmerking te blijven komen voor een Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU).

  Aan de leiband van het rijk

  Reageer

  Enschede nam rigoureuze maatregelen om het aantal  bijstandsgerechtigden terug te brengen. Té rigoureus,  vinden andere gemeenten. Hoe je het beroep op de bijstand dan vermindert? Focus op werkgevers. En profiteer als Heerlen van starre rijksverdeelmodellen.

 • Aart van der Gaag moet in dik jaar tien jaar tijd 100 duizend garantiebanen scheppen. Hij heeft er zin in. Maar hij wil wel gelijke kansen voor iedereen – en dus een bredere doelgroep. ‘Dat iemand uit de Wia buiten de doelgroep valt begrijp ik niet.’

  ‘Laat aan elkaar zien wat werkt’

  Reageer

  Aart van der Gaag moet in dik jaar tien jaar tijd 100 duizend garantiebanen scheppen. Hij heeft er zin in. Maar hij wil wel gelijke kansen voor iedereen – en dus een bredere doelgroep. ‘Dat iemand uit de Wia buiten de doelgroep valt begrijp ik niet.’

 • De komst van 30 duizend beschutte werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking lijkt zeer onzeker, omdat gemeenten de wettelijke voorschriften ruim interpreteren. Brancheorganisatie Cedris en de FNV maken zich zorgen. ‘Gemeenten hebben geld gekregen om deze beschutte plaatsen in te richten, dus horen ze dat te doen.’

  Onderkant onbeschut

  Reageer

  De komst van 30 duizend beschutte werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking lijkt zeer onzeker, omdat gemeenten de wettelijke voorschriften ruim interpreteren. Brancheorganisatie Cedris en de FNV maken zich zorgen. ‘Gemeenten hebben geld gekregen om deze beschutte plaatsen in te richten, dus horen ze dat te doen.’

 • Serie over hoe burgers vorm en inhoud geven aan de participatiesamenleving in hun directe omgeving.

  Mijn tuintje eerst, dan het jouwe

  3 reacties

  Ze begonnen met het opknappen van hun eigen verwaarloosde tuintjes in Almere. Dat werd zo’n succes, dat psychiatrisch patiënten met groene vingers nu het openbaar groen in hele wijken onderhouden.

 • Sociale wijkteams zijn hét antwoord op de decentralisaties van zorg, jeugd en werk. Zo kunnen gemeenten de taken beter uitvoeren en nog voor minder geld ook. Maar na de eerste experimenten zwelt de kritiek aan.

  Duur en complex wondermiddel

  Reageer

  Gemeenten stampen het ene na het andere sociale wijkteam uit de grond. Beter gecoördineerde zorg voor minder geld is het idee. De praktijk blijkt anders. ‘Wijkteams kunnen ook een markt voor zorg creëren of juist extra hulpvragen oproepen.’

 • Bestuursvoorzitter Erik Gerritsen van Jeugdbescherming regio Amsterdam (het oude Bureau Jeugdzorg) is een optimist. Hij is er daarom van overtuigd dat de transitie lukt, dat de transformatie er komt en dat de zorg voor de jongeren beter en goedkoper kan.

  ‘Gemeenten: leer ons kennen’

  Reageer

  Hoe worden gemeenten goede opdrachtgevers in de jeugdzorg? Bestuursvoorzitter Erik Gerritsen van Jeugdbescherming Amsterdam schreef er een boek over. ‘Het grootste risico is op de oude voet doorgaan.  Dan blijf je kampioen uithuisplaatsingen.’

 • Amersfoort is één van de gemeenten die extra geld uittrekt om ‘nieuwe armen’ te ondersteunen. Een stad met relatief veel zzp’ers, een grote dienstensector en veel jongeren. Groepen waar de crisis hard is toegeslagen.

  Gescheiden? Op naar ’t pechloket

  Reageer

  De nieuwe armen worden ze wel genoemd. Geen bijstandstrekkers, maar huis­eigenaren die niet meer kunnen aflossen of zzp’ers zonder opdrachten. Een toenemend aantal gemeenten schiet hen te hulp. ‘Het boeit ons niet of iemand in de bijstand zit of niet.’

 • In de toekomst moet iedereen – eventueel met loon­kostensubsidie – aan de slag bij reguliere bedrijven. Werkgevers zeggen voor 100.000 banen te zullen zorgen voor deze mensen. De overheid voor nog eens 25.000. Sw-bedrijven zullen dus gaan sluiten.

  ‘Gemeenten, blijf investeren in werk’

  Reageer

  ‘Die Participatiewet deugt en wij zijn enorm eager om mee te doen’, zegt Cedris-voorzitter Job Cohen. Hij roept de Eerste en Tweede Kamer op haast te maken met de instemming, anders is 2015 onhaalbaar. Toch heeft de brancheorganisatie in de sociale werkvoorziening ook zelf nog wensen. ‘Pik als rijksoverheid straks de financiële voordelen niet in, maar sluis die terug naar gemeenten.’

 • Zes maanden is ze nu ambassadeur voor de aanpak van jeugdwerkloosheid. En in die zes maanden heeft Mirjam Sterk het hele land doorkruist.

  ‘Alles beter dan thuis op de bank’

  Reageer

  ‘Onbestaanbaar’ vindt ze het dat een werkgever niet genoeg jongeren kan vinden voor zijn leerwerkplekken. En toch gebeurt het. Net zoals het gebeurt dat vacatures niet kunnen worden opgevuld. Ambassadeur voor de aanpak van jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk heeft zich voorgenomen om die vacatures en leerwerkplekken te vullen. En er nog veel meer bij te zoeken.

 • Het gemeentelijke Werkplein in Rotterdam, dat werklozen aan een baan moet helpen, was in de praktijk vooral bezig met omrekentabellen, terugrekenmechanismen, inkomensvrijlating en toeslagratio.

  Luide roep om flexibele bijstand

  2 reacties

  Vaste aanstellingen worden vervangen door nul-urencontracten en tijdelijk werk. Door de bijkomende rompslomp lopen medewerkers van sociale diensten tegen de makkes van het systeem op.  ‘Je lijkt wel gek als je iemand aan een tijdelijke baan helpt.’

 • Onderwerp van gesprek is het sociaal akkoord. Gemeenten hebben de lead volgens Klijnsma.

  ‘Wethouders staan op de voorplecht’

  Reageer

  Het sociaal akkoord tussen kabinet, werkgevers en werknemers roept in gemeenteland niet alleen veel vragen op, maar ook irritatie en ongerustheid. Staatssecretaris Jetta Klijnsma is helder: de gemeenten hebben de lead en de wethouders staan en blijven op de voorplecht.

 • Elke ­gemeente staat voor de ­opgave om mensen weer aan de slag te ­krijgen. In een serie houdt Binnenlands Bestuur het uiteenlopende re-integratiebeleid ­tegen het licht.

  Venlo werkt met nieuw labeltje

  Reageer

  Geen uitkering maar een arbeidscontract. Want werk  zoeken geldt in Venlo ook als werk. Dankzij de aanpak Uitkering Naar Inkomen daalde het aantal jongeren in de Wwb met 45 procent.

 • De werkloosheid loopt op. Elke ­gemeente staat voor de ­opgave om mensen weer aan de slag te ­krijgen. Ieder doet dat op zijn eigen manier.

  Speeddaten in sterrenhotels

  Reageer

  Uitkeringsgerechtigden zat in Amsterdam. Hotels zoeken juist personeel. Ondernemersvereniging en Werkgeversservicepunt brachten vraag en aanbod samen. Met succes én leer-momenten. ‘De doorsnee Amsterdammer is niet geschikt om zich nederig op te stellen.’

 • Martin van Rijn heeft binnen het kabinet Rutte II als staatssecretaris Volks­gezondheid, Welzijn en Sport getekend voor de decentralisatie jeugdzorg en de hervorming van de langdurige zorg

  ‘Vrijheid is de rode draad’

  1 reactie

  Niet lullen maar poetsen. Dat is het adagium van staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) bij de decentralisaties in het sociale domein. Hij roept alle betrokkenen op de schuttersputjes te verlaten. ‘Besef om wie het gaat: de burger.’