of 61441 LinkedIn

Lex van Almelo

Recente Artikelen

 • Ondanks een onzorgvuldigheid in de voorbereiding is het bestemmingsplan voor ruim 700 nieuwe woningen in de gemeente Brummen definitief geworden. Omdat de Raad van State voor het eerst de ‘relativiteitseis’ uit de Crisis- en Herstelwet toepaste, heeft de onzorgvuldigheid geen gevolgen voor de vaststelling van het bestemmingsplan.

  Fout bestemmingsplan door de vingers gezien

  10 reacties
  Ondanks een onzorgvuldigheid in de voorbereiding is het bestemmingsplan voor ruim 700 nieuwe woningen in de gemeente Brummen definitief geworden. Omdat de Raad van State voor het eerst de ‘relativiteitseis’ uit de Crisis- en Herstelwet toepaste, heeft de onzorgvuldigheid geen gevolgen voor de vaststelling van het bestemmingsplan.
 • ‘Slagboomparkeren’ zonder btw

  Reageer
  Een gemeente is geen omzetbelasting verschuldigd over parkeergeld dat ze int in garages en op terreinen die zijn afgesloten met een slagboom.

Recente Achtergrond Artikelen

 • Bestuursrecht - Verschrijving

  Reageer

  Wanneer een gemeente de ontvangen rijksbijdrage wel tijdig en volledig verantwoordt maar niet in de juiste kolom, kan het Rijk het voorschot niet terugvorderen. 

 • Weinig controle

  Reageer
  Wanneer een burger zichzelf - op uitdrukkelijk verzoek van de gemeente - beperkingen oplegt, mag deze verwachten dat de gemeente dat beleid ook handhaaft tegenover andere burgers. Daarom heeft de gemeente Nunspeet onbehoorlijk gehandeld.
 • Tipje van de sluier

  Reageer
  Na ‘voortschrijdend inzicht’ gaat de bouw van een woonzorgcomplex op een Bilts landgoed niet door. Maar de juridische adviezen die de gemeente De Bilt had ingewonnen over de toelaatbaarheid van de bouw moeten alsnog gedeeltelijk openbaar worden.
 • Graffitischade

  1 reactie
  Een legale graffitiplaats in een fietstunnel heeft het risico dat de spuiters onverwacht het fietspad opstappen. De gemeente Delft is aansprakelijk voor de schade die een fietsster heeft geleden toen zij tegen een spuiter botste en ongelukkig op haar hoofd viel.
 • Inburgering

  Reageer
  Opnieuw heeft een rechtbank gezegd dat gemeenten Turkse werknemers en hun familieleden vanwege de Associatieovereenkomst EEG-Turkije geen inburgeringsplicht kunnen opleggen. Die over - eenkomst aanpassen is echter vrijwel onmogelijk.
 • Hoogbegaafd

  7 reacties
  Hoogbegaafden hebben recht op aangepast onderwijs. Als de school dichtbij dat kan bieden, hoeft de gemeente het vervoer naar een verre school niet te vergoeden. Maar dan moet de gemeente wel duidelijk maken dat de school dichtbij de nodige onderwijsvoorzieningen heeft.
 • Dwangsom vooraf

  1 reactie
  De gemeente Bronckhorst mag de organisator van een antiekmarkt met een last onder dwangsom verplichten een reclamespandoek weg te halen. Maar zo’n last opleggen voor spandoeken die nog niet hangen, mag alleen als het vrijwel zeker is dat de overtreder weer in de fout zal gaan.
 • Opbreekrisico

  Reageer
  Een boekhandelaar lijdt schade door openbrekingen voor zijn winkel en hij wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Zijn claim wordt niet onderzocht. Amsterdam handelt daarmee in strijd met fair play en de motiveringsplicht. De gemeentelijke ombudsman bepleit een laagdrempelige schadeprocedure.
 • Projectbesluit

  Reageer
  Met een projectbesluit kan een gemeente het bestemmingsplan opzij zetten. Maar dan moet er wel een vergunning zijn aangevraagd voor concrete bouwplannen. Zo’n besluit mag niet fungeren als toetsingskader voor een groot aantal bouwplannen die nog concreet zijn.
 • Openbare weg

  Reageer
  Een openbare weg is niet meer openbaar als de gemeente aantoont dat deze al meer dan 30 jaar niet voor iedereen toegankelijk was. Lukt dat niet, dan moet handhavend worden opgetreden tegen een illegale poort op die weg.