of 65378 LinkedIn

José Salhi

Secretariaat en documentatie

Contactgegevens

E-mailadres:
jsalhi@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (vast):
020 - 573 3662
Telefoonnummer (mobiel):
06 - 280 40 093
LinkedIn:
LinkedIn profiel van José Salhi
Twitter:
Twitter profiel van José Salhi

Recente Artikelen

 • Tientallen wethouders en ruim honderd raadsleden dingen mee naar een Kamerzetel. Daarnaast willen een krappe dertig Statenleden en drie gedeputeerden vanuit de provincie de overstap naar de landelijke politiek maken. Ook drie ‘waterschappers’ staan op de kandidatenlijst.

  Veel raadsleden en wethouders ‘in’ voor Kamerzetel

  1 reactie

  Vooral gemeentebesturen blijken opnieuw een goede visvijver te zijn voor potentiële Kamerleden. Tientallen wethouders en ruim honderd raadsleden staan op de kandidatenlijsten van de deelnemende partijen. Daarnaast willen een krappe dertig Statenleden en drie gedeputeerden vanuit de provincie de overstap naar de landelijke politiek maken. Ook drie ‘waterschappers’ staan op de lijst.

 • VVD’ers schrijven niet alleen verreweg de meeste sollicitatiebrieven op burgemeestersvacatures, ze worden ook op relatief veel posten benoemd. In ruim één op elke drie vrijkomende gemeenten, ging in 2019 de voorkeur uit naar een liberale kandidaat. Vertegenwoordigers van lokale partijen en partijlozen komen er bekaaid van af.

  Ruim een derde van gemeenten kleurt blauw

  Reageer

  VVD’ers schrijven niet alleen verreweg de meeste sollicitatiebrieven op burgemeestersvacatures, ze worden ook op relatief veel posten benoemd. In ruim één op elke drie vrijkomende gemeenten, ging in 2019 de voorkeur uit naar een liberale kandidaat. Vertegenwoordigers van lokale partijen en partijlozen komen er bekaaid van af.

 • Uit het jaarlijkse onderzoek van Binnenlands Bestuur naar burgemeestersvacatures blijkt dat in de 57 tot medio december afgeronde procedures er dit jaar uiteindelijk 21 keer een VVD’er werd benoemd.

  Ruim één op de drie gemeenten kiest VVD-burgemeester

  Reageer

  VVD’ers schrijven niet alleen verreweg de meeste sollicitatiebrieven op burgemeestersvacatures, ze worden ook op relatief veel posten benoemd. In ruim één op elke drie vrijkomende gemeenten, ging in 2019 de voorkeur uit naar een liberale kandidaat.

 • In Kapelle is voor de tweede keer de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester stopgezet. Er zaten volgens de vertrouwenscommissie van de gemeente wederom onvoldoende geschikte kandidaten tussen. ‘Dit oogt uniek’, aldus Hilde Westera, directeur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB.)

  Unicum: twee keer streep door burgemeestersbenoeming

  2 reacties

  In het Zeeuwse Kapelle is voor de tweede keer de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester stopgezet. Net zoals de eerste keer, zaten er volgens de vertrouwenscommissie van de gemeente ook nu onvoldoende geschikte kandidaten tussen. Volgens het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) is het nog niet eerder voorgekomen dat ook een ‘tweede ronde’ wordt stopgezet. ‘Dit oogt uniek’, aldus Hilde Westera, directeur van het NGB. Ook de Zeeuwse commissaris van de koning Han Polman kent geen vergelijkbare situaties, zo laat hij via zijn woordvoerder weten.

 • VVD’ers solliciteren het meest op burgemeestersvacatures. Vrouwen doen nog altijd veel minder vaak een gooi naar het burgemeestersambt dan mannen. Dat blijkt uit inventarisatie van Binnenlands Bestuur.

  Vooral VVD’ers willen burgemeester worden

  5 reacties

  VVD’ers doen nog altijd de meeste pogingen om ergens burgemeester te worden. Daar zijn ze ook de eerste helft van dit jaar weer in geslaagd. Vrouwen schromen wederom meer dan mannen een gooi naar het burgemeestersambt te doen.

 • Voor zowel de Provinciale Staten als de waterschappen staan er fors minder vrouwen dan mannen op de kieslijsten. Nu is een op de vijf leden van het algemeen bestuur van de waterschappen vrouw. In Provinciale Staten is de man/vrouw-verdeling iets beter: 34,7 procent van de Statenleden is vrouw.

  Vrouwen (weer) fors in minderheid op kieslijsten

  1 reactie

  Er staan fors minder vrouwen dan mannen op de kieslijsten voor zowel de Provinciale Staten als de waterschappen. Stem op een Vrouw roept iedereen op om op een vrouw te stemmen, maar wel op een die wat lager op de kieslijst staat. Nu is een op de vijf leden van het algemeen bestuur van de waterschappen vrouw. In Provinciale Staten is de man/vrouw-verdeling ietsjes beter: 34,7 procent van de Statenleden is vrouw.

 • De VVD heeft dit jaar samen met de PvdA de meeste burgemeestersposten in de wacht gesleept. Met name het CDA en D66 blijven opvallend achter. Dat geldt eveneens voor lokale partijen.

  ‘Lokaal’ scoort één burgemeester

  Reageer

  De VVD heeft dit jaar samen met de PvdA de meeste burgemeestersposten in de wacht gesleept. Met name het CDA en D66 blijven opvallend achter. Dat geldt eveneens voor lokale partijen.

 • In 2018 waren er tot dusver 44 burgemeestersposten te vergeven. Na de raadsverkiezingen in maart kwam er een hausse aan vacatures op gang. Uit onderzoek van Binnenlands Bestuur blijkt dat, net als voorgaande jaren, vooral VVD’ers solliciteren. Voor zover te achterhalen stuurden 105 liberalen hun brief richting provinciehuis. Met 86 brieven lieten CDA’ers zich evenmin onbetuigd, gevolgd door D66 (69). Sollicitanten van PvdA-huize waren er dit jaar de helft minder dan in 2017 – 47 om 93 – maar relatief gezien waren zij wel succesvol. Tot het ter perse gaan van dit blad scoorde de partij 7 benoemingen, evenveel als de VVD. D66 oogstte 3 posten. 15 gemeenten wachten nog op de benoeming.

  ‘Lokaal’ scoort in 2018 één burgemeesterspost

  2 reacties

  De VVD heeft dit jaar samen met de PvdA de meeste burgemeestersposten in de wacht gesleept. Met name het CDA en D66 blijven opvallend achter. Dat geldt eveneens voor lokale partijen.

 • Op 26 burgemeestersvacatures die dit jaar tot nu toe zijn opengesteld, hebben zich 607 gegadigden gemeld. In Uithoorn hebben meer vrouwen dan mannen een gooi naar het ambt gedaan. Een noviteit én een uitzondering.

  Minder vrouwen doen gooi naar burgemeestersambt

  2 reacties

  Op 26 burgemeestersvacatures die dit jaar tot nu toe zijn opengesteld, hebben 607 mensen gesolliciteerd. In een gemeente (Uithoorn) hebben meer vrouwen dan mannen een gooi naar het ambt gedaan. Een noviteit én een uitzondering. 

 • Halverwege het jaar zijn er al bijna evenveel burgemeesterswisselingen als in heel 2016. Waren er vorig jaar in totaal 36 vacatures, op 31 juli 2017 stond de teller al op 35. Dat blijkt uit een inventarisatie van Binnenlands Bestuur.

  Burgemeesters vertrekken in groten getale

  8 reacties

  Halverwege het jaar zijn er al bijna evenveel burgemeesterswisselingen als in heel 2016. Waren er vorig jaar in totaal 36 vacatures, op 31 juli 2017 stond de teller al op 35. Wat is er aan de hand in burgemeestersland?

 • Niet alleen is er stoelendans op gang gekomen in de Tweede Kamer, ook in veel raads- en statenzalen moeten leeggekomen zetels worden ‘opgevuld’. Voor zover nu bekend verruilen één burgemeester, vijf wethouders, veertien raadsleden en zes leden van Provinciale Staten hun gemeente of provincie voor een carrière in Den Haag.

  Stoelendans ook in gemeente- en provinciehuizen

  5 reacties

  Niet alleen is er een stoelendans op gang gekomen in de Tweede Kamer, ook in veel raads- en Statenzalen moeten de komende tijd leeggekomen zetels worden ‘opgevuld’. Diverse lokale en provinciale volksvertegenwoordigers, maar ook wethouders en een burgemeester laten de decentrale politiek voor wat het is en gaan verder als volksvertegenwoordiger vanuit het Binnenhof.

 • Overleg met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad heeft tot de conclusie geleid dat de politiek-bestuurlijke situatie die zich de afgelopen maanden heeft voorgedaan op zijn minst vraagt dat er opnieuw naar de profielschets wordt gekeken. Daartoe dient de huidige procedure te worden afgebroken. Zodra de gemeenteraad heeft besloten hoe het profiel van de nieuwe burgemeester eruit moet zien zal de commissaris de minister vragen de vacature opnieuw open te stellen.

  Benoemingsprocedure burgemeester Dinkelland moet over

  Reageer

  Commissaris van de Koning Ank Bijleveld zal minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties adviseren de opgeschorte benoemingsprocedure burgemeester Dinkelland stop te zetten en een nieuwe procedure te starten. Waarnemend burgemeester Ineke Bakker, die in april 2016 door de commissaris is benoemd voor de periode dat het ambt vacant is, blijft aan totdat er een nieuwe Kroonbenoemde burgemeester is.

 • Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur naar alle dit jaar opengestelde burgemeestersvacatures. Tweehonderd VVD’ers deden dit jaar een gooi naar een burgemeesterspost. Het CDA volgt met 138 sollicitanten en de PvdA met 98 gegadigden. In totaal reageerden 933 kandidaten, al zijn nog niet alle reactietermijnen gesloten.

  ‘Linkse’ burgemeester niet meer in trek

  7 reacties

  Ruim 900 sollicitanten meldden zich dit jaar voor 36 burgemeestersvacatures. De VVD sleepte er negen van binnen; de PvdA zag dit jaar de 'buit' halveren en blijft steken op drie nieuwe posten.

 • Renswoude heeft van alle Nederlandse gemeenten vorig jaar het meest overgehouden op het budget voor maatschappelijke ondersteuning en jeugd. Veel gemeenten die vorig jaar fors overhielden op het zorg budget hebben per 2015 of in de loop van vorig jaar de huishoudelijke hulp geschrapt of versoberd.

  Schrappen thuiszorg (deels) oorzaak overschotten Wmo

  3 reacties

  Renswoude heeft de twijfelachtige eer van alle Nederlandse gemeenten het meest te hebben overgehouden op het budget voor maatschappelijke ondersteuning en jeugd. Zes van de gemeenten in de ‘top tien hoogste overschot’ tellen minder dan 20.000 inwoners. Veel gemeenten die vorig jaar fors overhielden op het zorgbudget hebben per 2015 of in de loop van vorig jaar de huishoudelijke hulp geschrapt of versoberd. Zoals Heerenveen (nr 2), Ferwerderadiel (nr 9) en Oosterhout (nr 21).

 • Na ruim 7 jaar directeur van de Vereniging Directeuren Publieksdiensten te zijn geweest neemt Annelice Kluin medio dit jaar afscheid van de VDP. Zij begon op 1 april 2009 als directeur VDP en legt vanwege haar aanstaand pensioen deze functie neer.

  VDP: wisseling van de wacht

  Reageer

  Na ruim 7 jaar directeur van de Vereniging Directeuren Publieksdiensten te zijn geweest neemt Annelice Kluin medio dit jaar afscheid van de VDP. Zij begon op 1 april 2009 als directeur VDP en legt vanwege haar aanstaand pensioen deze functie neer.

 • Op 1 januari vonden twee gemeentelijke herindelingen plaats. De nieuwe gemeente Gooise Meren is ontstaan uit de opgeheven gemeenten Bussum, Muiden en Naarden. Daarnaast is de gemeente Zeevang toegevoegd aan het reeds bestaande Edam-Volendam.

  Nederland telt 390 gemeenten

  Reageer

  Nederland telt per 1 januari 390 gemeenten. Dat zijn er drie minder dan vorig jaar. Dat blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

 • Vacante burgemeesters­posten oefenen een meer dan gemiddelde aantrekkingskracht uit op VVD’ers. Zij sturen verreweg de meeste sollicitatiebrieven.

  Liberale run op burgemeestersposten

  Reageer

  Vacante burgemeesters­posten oefenen een meer dan gemiddelde aantrekkingskracht uit op VVD’ers. Zij sturen verreweg de meeste sollicitatiebrieven.

Recente Achtergrond Artikelen

 • Zowel in absolute als relatieve zin zijn er nog nooit zoveel vrouwen als burgemeester benoemd als in 2017. Ook over meerdere jaren bezien is duidelijk sprake van stijgende lijn.

  Glazen plafond breekt

  Reageer

  Zowel in absolute als relatieve zin zijn er nog nooit zoveel vrouwen als burgemeester benoemd als in 2017. Ook over meerdere jaren bezien is duidelijk sprake van stijgende lijn.

 • Het Swiebertje-gevoel

  Reageer

  Ja, burgemeester op een eiland! Of op het platteland. Uit onderzoek van Binnenlands Bestuur blijkt dat de meeste sollicitanten gaan voor een kleine gemeenschap. ‘Een mooie plek om ervaring op te doen voor de volgende carrièrestap.’

 • Gerard Beukema stopt per 1 oktober 2015 als algemeen directeur van het Interprovinciaal overleg (IPO). Hij is benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Delfzijl. Al eerder had hij het IPO-bestuur kenbaar gemaakt eind dit jaar zijn functie te willen beëindigen. Beukema trad in 2000 aan als algemeen directeur van het IPO-bureau en als secretaris van het IPO-bestuur. IPO-voorzitter Johan Remkes over het aanstaande vertrek: ‘Ik heb Gerard Beukema gefeliciteerd met zijn benoeming tot waarnemend burgemeester van Delfzijl. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet voor het IPO en voor de provinciale bestuurslaag.’

  Van provincie naar gemeente: Gerard Beukema

  Reageer

  Gerard Beukema stopt per 1 oktober 2015 als algemeen directeur van het Interprovinciaal overleg (IPO). Hij is benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Delfzijl. Al eerder had hij het IPO-bestuur kenbaar gemaakt eind dit jaar zijn functie te willen beëindigen. Beukema trad in 2000 aan als algemeen directeur van het IPO-bureau en als secretaris van het IPO-bestuur. IPO-voorzitter Johan Remkes over het aanstaande vertrek: ‘Ik heb Gerard Beukema gefeliciteerd met zijn benoeming tot waarnemend burgemeester van Delfzijl. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet voor het IPO en voor de provinciale bestuurslaag.’

 • Burgemeester Emme Groot van de gemeente Delfzijl legt zijn functie per 1 juli van dit jaar neer. Hij was 25 jaar actief binnen het openbaar bestuur in de provincie Groningen.

  UItgelicht: Emme Groot stopt in Delfzijl

  Reageer

  Burgemeester Groot van de gemeente Delfzijl legt zijn functie per 1 juli van dit jaar neer. Na 25 jaar actief te zijn geweest binnen het openbaar bestuur in de provincie Groningen gaat hij aan de slag bij het kenniscentrum Noorderruimte van de Hanzehogeschool en bij KAW architecten en adviseurs. 

 • Binnenlands Bestuur inventariseerde de stand van zaken rondom de huishoudelijke hulp in 148 gemeenten.

  Bezem door huishoudelijke hulp

  Reageer

  Het gros van de gemeenten houdt per januari grote schoonmaak wat betreft de huishoudelijke hulp. Bijna een kwart van de gemeenten stopt er simpelweg mee, een groot aantal schrapt in het aantal uren of gaat de eenvoudige schoonmaakhulp anders inrichten. In bijna één op de vier gemeenten verandert er komend jaar niets, althans voor bestaande cliënten. Binnenlands Bestuur inventariseerde de stand van zaken in 148 gemeenten.