of 59162 LinkedIn

Jos Moerkamp

Recente Artikelen

 • Minister Plasterk kwam er onlangs speciaal voor naar Breda: de ondertekening van de overeenkomst die de bijzondere relatie tussen coöperatie De Vrije Uitloop en de gemeente bekrachtigt. De Vrije Uitloop, met tien tot vijftien leden, is een broedplaats voor 'scharrelondernemers': mensen die (voorlopig) niet helemaal zonder bijstand kunnen, maar zich wel willen ontplooien.

  Breda faciliteert ‘scharrel-ondernemers’

  Reageer

  De gemeente Breda is sinds kort 'sociaal aandeelhouder' van een coöperatie van en voor mensen in de bijstand. De gemeente levert de klanten, de coöperatie is de re-integratie. ‘We willen mensen de mogelijkheid geven om hun talenten te ontplooien en er daadwerkelijk geld mee te verdienen.’

Recente Achtergrond Artikelen

 • De gemeente Breda is sinds kort ‘sociaal aandeelhouder’ van een coöperatie van en voor mensen in de bijstand. De gemeente levert de klanten, de coöperatie is de re-integratie. ‘We willen mensen de mogelijkheid geven om hun talenten te ontplooien en er daadwerkelijk geld mee te verdienen.’

  Bijstand als broedplaats

  Reageer

  De gemeente Breda is sinds kort ‘sociaal aandeelhouder’ van een coöperatie van en voor mensen in de bijstand. De gemeente levert de klanten, de coöperatie is de re-integratie. ‘We willen mensen de mogelijkheid geven om hun talenten te ontplooien en er daadwerkelijk geld mee te verdienen.’

 • Mensen met een smalle beurs verliezen in meer en meer hoeken van het land een financiële tegemoetkoming: lokale overheden worden minder scheutig met het verlenen van belastingkwijtscheldingen. Dit om met name de net-niet-minima te ontlasten.

  Knibbelen aan de kwijtschelding

  1 reactie

  Mensen met een smalle beurs verliezen in meer en meer hoeken van het land een financiële tegemoetkoming: lokale overheden worden minder scheutig met het verlenen van belastingkwijtscheldingen. Dit om met name de net-niet-minima te ontlasten.

 • De stadsregio’s – of plus-regio’s – zijn niet meer. Ze ontstonden in 2006, als resultaat van een langlopende en nog immer voortdurende discussie over beleidsterreinen die te klein zijn voor het tafellaken (lees: provincie of rijk) en te groot voor het servet (lees: gemeente).

  Van Wgr+ naar Wgr-

  Reageer

  Nadat de ‘plus’ een jaar geleden uit de Wet gemeenschappelijke regelingen was weggelakt, hebben de zeven stadsregio’s nog een jaar de tijd gehad iets nieuws te verzinnen. De regio’s Utrecht en Eindhoven werken aan ‘lichtvoetige’ samenwerking. Met hopelijk wakkere raadsleden.

 • Ondanks de bescheiden aantallen hebben gemeenschapsmunten de wind in de zeilen. Dat heeft alles te maken met de opkomende participatiesamenleving.

  Lokaal geld rukt op

  Reageer

  In de meeste kinderschoenen vallen dezer dagen vermoedelijk nog chocolademunten, maar het aantal alternatieven neemt snel toe. Lokale munten zorgen ervoor dat geld langer in de eigen wijk of gemeente circuleert. Dat is koren op de molen van de participatiesamenleving.

 • De winkelleegstand is dit jaar opgelopen tot 9,2 procent van het totale winkeloppervlak, meldt Locatus. Een kwart daarvan is aan te merken als structureel (langer dan drie jaar leeg).

  Meer, meer, meer

  1 reactie

  In alle regio’s van het land en in alle segmenten groeit de vastgoedvoorraad, het onderwijs uitgezonderd. Recente cijfers van het Kadaster laten zien dat ook het komend jaar nog wordt doorgebouwd.

 • Dorpscoöperatie Nieuw-Dordrecht geniet landelijke bekendheid als kampioen burgerinitiatief. Maar de gemeente Emmen en bewoners rekenden deze zomer af met het coöperatiebestuur.

  Kampioen burgerinitiatief nek om gedraaid

  Reageer

  Krimpdorp Nieuw- Dordrecht wilde zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de woonomgeving, de lokale woningmarkt en zorg. Maar de eigen bewoners en de gemeente Emmen keerden zich tegen het Drentse burgerinitiatief.

 • De gemeentelijke budgetten voor jeugdzorg in 2016 en daarna wijken zo enorm af van wat ze dit jaar krijgen, dat niemand de verdeling nog begrijpt. Sommige gemeenten zijn de wanhoop nabij. ’We worden niet langer doodgeschoten, maar doodgemarteld.’

  Budget Jeugdzorg is loterij

  Reageer

  De gemeentelijke budgetten voor jeugdzorg in 2016 en daarna wijken zo enorm af van wat ze dit jaar krijgen, dat niemand de verdeling nog begrijpt. Sommige gemeenten zijn de wanhoop nabij. ’We worden niet langer doodgeschoten, maar doodgemarteld.’

 • De transitie in het sociale domein voltrekt zich in volle vaart. Binnenlands Bestuur benoemt vijf gevaren.

  De big five

  Reageer

  De transitie in het sociale domein voltrekt zich in volle vaart. Risicobeheer? Geen tijd voor. Binnenlands Bestuur benoemt vijf gevaren. ‘Geen gemeente krijgt een goedgekeurde accountantsverklaring.’

 • De centrale conclusie van zijn proefschrift vertelt waarom ‘de omwenteling’ niet kwam: ‘Binnenlandse Zaken is niet blind voor maatschappelijke ontwikkelingen en complexe verhoudingen, maar bij het scheiden van de markt kiest het ministerie voor klassiek overheidsbestuur.’ Juist veertig jaar lang terugvallen op dezelfde ‘klassieke’ bestuurstheorie heeft ervoor gezorgd dat nogal wat beleid de mist inging, zo toont Schrijver bijna uitputtend aan.

  Het kan een tikkie wilder

  Reageer

  ‘De omwenteling die niet kwam’, zo luidt de titel van het proefschrift waarop Jan Schrijver begin april promoveerde. De oud-ambtenaar onderzocht de visie op het binnenlands bestuur van BZK. Hoewel de titel de conclusie verraadt, is Schrijver hoopvol.

 • ‘Ambtelijk vakmanschap’ is de nieuwe buzz in Den Haag. In ieder geval op het departement waarover Richard van Zwol de scepter zwaait. Hij maakte anderhalf jaar geleden de overstap van Financiën naar BZK, mede vanwege zijn belangstelling voor het ambtelijk en bestuurlijk metier.

  Werk aan de winkel

  Reageer

  Niks generalisten, niks inhoudsloze managers. De ambtenaar als vakman of –vrouw behoeft herwaardering. Richard van Zwol, secretarisgeneraal van het ministerie van BZK, maakt zich er sterk voor. Maar er is nog een lange weg te gaan, blijkt uit onderzoek.

 • Burgerparticipatie: dit is de laatste aflevering in een serie over hoe burgers vorm en inhoud geven aand e participatiesamenleving en hun directe omgeving.

  Staat overvraagt de samenleving

  Reageer

  Terwijl inwoners van dorpen, wijken en steden participeren en initiatieven nemen, toont de overheid zich van een steeds onredelijker kant. Ze voert de boekhouding van de samenleving en schuift andere verantwoordelijkheden af. Maar niet alleen de burger, ook de overheid heeft een maatschappelijke rol te spelen. Een essay.

 • Serie over hoe burgers vorm en inhoud geven aan de participatiesamenleving in hun directe omgeving.

  ‘Alleen dialoog helpt ons vooruit’

  Reageer

  De dialoog in plaats van het debat. Via de G1000 wil Harm van Dijk de lokale democratie haar legitimiteit teruggeven. Tijdens bijeenkomsten bepalen willekeurige bewoners en stakeholders de agenda voor hun gemeenschap. En voeren die uit.

 • Gemeenten pogen hun begroting toegankelijker te maken. Ook bewoners moeten snappen wat erin staat en meedenken over de begroting.

  Begroten met betrokken dummies

  Reageer

  Gemeenten pogen hun begroting toegankelijker te maken. Ook bewoners moeten snappen wat erin staat. En mogen er zelfs direct invloed op uitoefenen. ‘Waar het om gaat is dat we de gedrevenheid van burgers inbrengen.’

 • Je zult maar de aanvoerder zijn van een organisatie die minder gaat doen, maar tegelijkertijd nieuwe taken krijgt met een groot afbreukrisico. En een organisatie waarbinnen je niet meer kunt terugvallen op de oude vertrouwde hiërarchie. Toch zijn er gemeentesecretarissen die met volle teugen genieten van het dynamische veld waarbinnen ze hun beroep opnieuw moeten uitvinden.

  Dwingend netwerken

  Reageer

  Voorbij de tijd dat een gemeentesecretaris binnen de gemeente de lakens uitdeelde. Verbinden geldt nu als belangrijkste taak. De secretaris nieuwe stijl deelt, reflecteert en gaat voorop. Een gesprek tussen twee voorhoedespelers.

 • In mei nam Van Duivenboden afscheid van Tias, de Business School van Tilburg University waaraan hij als hoog­leraar interbestuurlijke samenwerking tien jaar was verbonden. Naast zijn gezin wil hij alle resterende energie gebruiken om ALS op de kaart te zetten als te overwinnen ziekte.

  ‘Vergeet de hokjes’

  1 reactie

  Hij was een van de meest ondernemende bestuurskundigen. Maar in mei nam hoogleraar Hein van Duivenboden afscheid van de wetenschap. Om zich volledig te kunnen focussen op zijn laatste onderneming: de strijd tegen de zenuwziekte ALS.

 • Gemeenten die er financieel toch al niet florissant voorstaan, lijken het hardst te worden getroffen door de decentralisaties in het sociale domein. Gemeenten die er goed voorstaan, hebben juist het meeste voordeel.

  Arm en zwak de dupe

  Reageer

  Hoe de verdeling van de decentralisatiegelden ook uitpakt, gemeenten moeten het met minder doen. Deloitte en Binnenlands Bestuur onderzochten welke gemeenten straks aan de rand van de financiële afgrond staan. 

 • Jonge ambtenaren worden schaars. Bij gemeenten liep het aantal ambtenaren beneden de dertig jaar terug van een kleine 18 duizend in 2003 tot ruim 8.200 in 2012. Een daling van 53 procent.

  Jong, maar met uitsterven bedreigd

  Reageer

  In tien jaar tijd is het aantal jonge ambtenaren meer dan gehalveerd. Nieuwe instroom is er nauwelijks. ‘Een ambtenaar verandert gemiddeld genomen eens in de dertig jaar van baan.’ Toch zijn er nog steeds gedreven jongeren die het geluid van hun generatie luid en duidelijk laten horen.

 • Toen Maarten van Diggelen (62) in 1986 in dienst trad als adjunct-directeur van de bestuursschool in Zuid-Holland kon hij niet bevroeden dat hij 28 jaar later ‘adviseur en trainer HR-gesprekscyclus’ en ‘consultant Profile Dynamics’ zou heten.

  De onwrikbare ambtenaar

  1 reactie

  Van de vijftig jaar die de Bestuursacademie bestaat, maakte Maarten van Diggelen er 28 mee. Hij zag de diversiteit in opleidingen sneller toenemen dan de gemeenteambtenaren veranderen. ‘Ze laten opleidingskansen aan zich voorbijgaan. Dat vind ik verontrustend.’

 • Een ‘kippenvelmoment’, noemt Albert Rodenboog (60) het telefoontje waarin te horen kreeg dat hij had gewonnen. ‘Ik was al verrast dat mijn naam werd genoemd. Toen ik mezelf vervolgens tussen allemaal bestuurlijke kanonnen bij de laatste tien zag staan, dacht ik: wie zijt gij helemaal? En toen kwam dat telefoontje. Heel bijzonder.’

  ‘Aardbevings-burgemeester’ nr. 1

  Reageer

  Een ‘kippenvelmoment’, noemt Albert Rodenboog (60) het telefoontje waarin te horen kreeg dat hij had gewonnen. ‘Ik was al verrast dat mijn naam werd genoemd. Toen ik mezelf vervolgens tussen allemaal bestuurlijke kanonnen bij de laatste tien zag staan, dacht ik: wie zijt gij helemaal? En toen kwam dat telefoontje. Heel bijzonder.’

 • Een lijst van tien mogelijke Beste Bestuurders gebaseerd op inzendingen van lezers van Binnenlands Bestuur.

  Shortlist Beste Bestuurder 2013

  Reageer

  Een maand lang konden lezers van Binnenlands Bestuur laten weten wie ze de beste lokale bestuurder van 2013 vonden. Daaruit stelde de redactie een lijst van tien kandidaten samen. Stemmen kan hier >>

 • Binnenlands Bestuur roept jaarlijks de Beste Bestuurder van het jaar uit.

  Stembusstrijd open voor beste lokale bestuurder

  6 reacties

  Welke gemeente- of provinciebestuurder onderscheidde zich in 2013? Het antwoord is aan u, tijdens Binnenlands Bestuurs verkiezing Bestuurder van het Jaar. Ter inspiratie de wederwaardigheden van enkele bijzondere wethouders, burgemeesters en gedeputeerden.

 • Met zijn jarenlange ervaring in de rechtshandhaving was integriteit geen nieuw begrip voor Harm Brouwer, toen hij vorig jaar werd benaderd om de nieuwe Onderzoeksraad Integriteit Overheid te gaan leiden. ‘Maar ik kende integriteitsland niet.’

  'Geen geruststellende cijfers’

  Reageer

  De Onderzoeksraad Integriteit Overheid breidt zijn werkgebied uit. Komend jaar kunnen ook gemeente- en waterschapambtenaren er misstanden melden. Daarnaast moet de raad ongevraagd eigenstandig onderzoek gaan doen, vindt voorzitter Harm Brouwer. Hard nodig: ‘De infrastructuur is op orde, maar het systeem werkt nog niet.’

 • Is de financiële steun die een gemeente aan een manegehouder geeft om zijn bedrijf te verplaatsen een vorm van staatssteun? Zoiets zal een gemeenteambtenaar niet gauw bedenken. Maar juristen, met name degenen die gespecialiseerd zijn in Europees recht, doen dat wel.

  Het spook staatssteun

  1 reactie

  Er is niks mis met staatssteun, als je het maar goed regelt. In de praktijk vermijden gemeenten de Brusselse regels liever. Of ze overtreden ze, zonder het zelf in de gaten te hebben. Met soms een miljoenenstrop als gevolg. 

 • Gemiddeld is 18 procent van de koopwoningen in bezit van deze categorie ouderen. In de grote steden en in groeigemeenten ligt dit percentage uiteraard lager, maar opvallend genoeg ook in een heel regiment Groninger gemeenten.

  Grijze goudkusten

  Reageer

  Een groeiend deel van alle koopwoningen is in bezit van 70-plussers. Die gaan de komende vijftien jaar een steeds groter beroep doen op voorzieningen uit dalende gemeentelijke Wmo-budgetten. En daarna is het de vraag wie hun huizen wil kopen. 

 • Hoe een gevierde buurthuiswerker aan de kant wordt gezet.

  Van wijkheld tot paria

  1 reactie

  Zestien jaar kwamen tal van hoogwaardigheidsbekleders kijken  hoe ‘gewone burgers’ het Haagse Laakkwartier op sleeptouw namen. Begin vorig jaar werd Leo Olffers plotseling genegeerd. 

 • De overheid zelf blijkt vaak de veroorzaker van problemen bij een aantal gezinnen in Zaanstad.

  Kafka in Zaanstad

  Reageer

  Zaanstad sprak voor een onderzoek met tien gezinnen. Konden zij zelf oplossingen voor hun situatie aandragen? Maar het grootste probleem bleek al te vaak de overheid zelf.  

 • Bewoners, die welzijnswerk deden, botsten met de welzijnstussenhandel.

  ‘Sociale cohesie naar de vaantjes’

  Reageer

  Het welzijnswerk in de Rotterdamse deelgemeente Prins Alexander was bij de bewoners in prima handen. Totdat de gemeente en de ‘welzijnstussenhandel’ zich ermee bemoeiden.

 • Onder het motto ‘de buurt stuurt’ bedacht Helmond dat beheer en exploitatie van wijkhuizen in de gemeente overgedragen dienden te worden aan buurtbewoners.

  Buurt weggestuurd

  Reageer

  Vier zeventigplussers vormden jarenlang het bestuur van de Vereniging Wijkbeheer Binnenstad Helmond. In 2010 werden ze ook verantwoordelijk voor wijkhuis De Fonkel. Maar loslaten wil de gemeente niet. 

 • Nederland gaat in 2014 naar de stembus om nieuwe gemeenteraadsleden te kiezen. Op weg naar 19 maart besteedt Binnenlands Bestuur aandacht aan een groot aantal aspecten die verband houden met deze verkiezingen.

  And the winner is…het college

  Reageer

  Na de gemeenteraads-verkiezingen van maart volgend jaar zal een leger nieuwe volksvertegenwoordigers aantreden. Hun gebrek aan kennis en ervaring leidt tot een marginalisering van de raad. Veel verder dan ‘domme vragen stellen’ komt de nieuwe raad niet.

 • Tegen beter weten in hopen gemeenten hun grondposities alsnog te verzilveren via nieuwe, perifere winkelcentra. Dat gaat niet goed.

  Down Town

  Reageer

  De winkelleegstand loopt op, maar tegelijkertijd groeit het aantal vierkante meters winkelvloeroppervlak nog steeds. Tegen beter weten in hopen gemeenten hun grondposities alsnog te verzilveren via nieuwe, perifere winkelcentra. Dat gaat niet goed. ‘De echte slachting moet nog komen.’

 • De kantorenleegstand komt niet alleen door de economische crisis, maar vooral door een reeks van regels en belangen. Die moedigen nieuwbouw aan.

  Kantoren nog leger

  Reageer

  De bezettingsgraad van kantoren zegt meer over leegstand dan absolute getallen, vindt het Kadaster. Samen met vastgoedontwikkelaar Heijmans zoekt het naar praktische mogelijkheden om leegstand aan te pakken. Bijvoorbeeld via ruilverkaveling.

 • Het VNG-jaarcongres in Zwolle, op 4 en 5 juni, belooft het zuinigste sinds jaren te worden. Had Den Haag vorig jaar zes ton over voor het jubileumcongres, Zwolle doet het met een kwart van dat bedrag.

  Broodtrommels & thermoskannen

  Reageer

  Spartaans is overdreven, maar het aanstaande jaarcongres van de VNG staat in schril contrast met het luxueuze jubelfestijn in Den Haag vorig jaar. Geen Johan Cruijff, maar Arno Brok.

 • Overheden zoeken naar manieren om financiële verantwoordelijkheden meer neer te leggen bij de bureaus die ze inhuren. De meest extreme vorm is no cure no pay, waarbij de externe partij alleen krijgt betaald als een voorafgesteld doel wordt bereikt.

  Samen stijgen en dalen

  Reageer

  Voor 60 procent van de geraamde kosten een project realiseren? Het kan via ‘best value management’, waarbij externe bureaus financieel medeverantwoordelijk worden gemaakt.

 • Sinds enkele jaren doen de inwoners van Keppel hun best om de lokale voorzieningen van de gemeente te kopen: de school, het zwembad, de sporthal, de sportvelden.

  Vrijstaat Keppel

  Reageer

  De dorpsschool wegbezuinigen? Geen sprake van. Inwoners van Hoog- en Laag-Keppel nemen de lokale voorzieningen één voor één over. Tot ergernis van het gemeentebestuur. ‘Ze zien zichzelf als de enige partij met rechten. Het dorp is van hen.’ 

 • De gemeente heeft geen geld meer. Nu moeten degenen die het meeste last hebben van achteruitgang en het meeste baat hebben bij nieuw elan hun verantwoordelijkheid nemen.

  Herverkavelen in stadscentra

  Reageer

  Gemeenten hebben steeds minder geld voor herstructurering van bedrijventerreinen, woonwijken of winkelgebieden. Daardoor valt gebiedsontwikkeling overal stil en dreigt verval. Stedelijke herverkaveling kan een uitweg bieden. Niet de gemeente betaalt, maar wie investeert en profijt heeft.

 • Al met al is het ook anno 2013 moeilijk om een overzicht te maken waaruit blijkt dat er vooruitgang is geboekt bij gemeentelijke en overheidsbrede ict-samenwerking en standaardisatie. Is er nog hoop?

  Moeilijke combi

  Reageer

  Na jaren duur aanmodderen kan geldgebrek nu voor een doorbraak zorgen op het gebied van ict-samenwerking. Maar de herindelingsagenda van het kabinet maakt lokale bestuurders kopschuw.

 • Het Kadaster registreert het eigendom van vastgoed. DataLand weet alles over het gebruik van gebouwen. Samen geeft dat inzicht op in wat een gemeente aan vastgoed heeft.

  Miljarden aan onvermoed bezit

  Reageer

  Koppeling van Kadaster-gegevens aan die van samen­werkings­verband DataLand geeft elke gemeente inzicht in de eigen vastgoedportefeuille. Met verrassende uitkomsten. ‘Die dertien winkels kan ik niet herleiden.’

 • Wongema, Hornhuizen

  Creatief gedijt in krimpregio

  Reageer

  Terwijl de kantorenmarkt landelijk in een grote crisis verkeert, hebben krimpregio’s nauwelijks last van leegstaande vierkante meters. Op formele en informele werklocaties nestelen zich creatievelingen en nichebedrijven, die nieuwe schwung geven aan lokale gemeenschappen. Op het platteland van Noord-Nederland en het verstedelijkte ­gebied van Zuid-Limburg.

 • Bevolkingsdaling gaat in steeds meer delen van het land de beleidsagenda bepalen de komende jaren. In een serie artikelen besteedt Binnenlands Bestuur aandacht aan gevolgen van krimp.

  Vergrijzing van het ‘zware koper’

  Reageer

  In krimpdorpen staat het verenigingsleven onder druk. Tenzij er een paar doorbijters zijn, die zowel de bevolking als de gemeente op sleeptouw nemen. ‘Het besef dat mensen zelf tot heel veel in staat zijn, moet in de gemeentehuizen nog komen.’

 • Doordat voorzieningen verdwijnen, dreigen krimpdorpen onleefbaar te worden. Dat is althans waar bestuurders veelvuldig mee om de oren worden geslagen. De werkelijkheid is anders. Ondanks de krimp is het dorpsleven goed. Zelfs zonder voorzieningen.

  Dorp kan zonder voorzieningen

  Reageer

  Doordat voorzieningen verdwijnen, dreigen krimpdorpen onleefbaar te worden. Dat is althans waar bestuurders veelvuldig mee om de oren worden geslagen. De werkelijkheid is anders. Ondanks de krimp is het dorpsleven goed. Zelfs zonder voorzieningen.

 • Kop in het onverkoopbare zand

  1 reactie

  De vraag naar bouwgrond is stilgevallen, al aangekochte gronden liggen braak. Maar gemeenten blijven zich rijk rekenen en verwachten vaak zelfs een stijging van de grondopbrengsten. Hoe langer de ontkenningsfase voortduurt, hoe groter de strop.

 • 'Transparantie creëert slechts schijnwereld’

  Reageer

  Om Gordon Gekko te parafraseren: transparantie is goed. Politici gebruiken het te pas en te onpas, zonder erbij te zeggen wat ze ermee bedoelen. Waarom? Erna Scholtes, organisatieadviseur bij Twynstra Gudde, deed er onderzoek naar.

 • Speed-begroten

  Reageer

  Zet ambtenaren twee weken bij elkaar en je hebt een begroting. Of een jaarrekening. Zo doen ze dat in Wageningen. Niks maanden van intern getrek en geduw, maar lekker scrummen.

 • Overkill aan planning & control

  Reageer

  Begroting en jaarrekening zijn niet de favoriete stukken van de gemeenteraad. Ze zijn onleesbaar en nauwelijks bruikbaar als documenten voor (bij)sturing. De trend: minder papier en meer focus. 

 • Verstrikt in het web

  2 reacties

  De ontevredenheid over gemeentelijke websites is groot – niet in de laatste plaats onder gemeenten zelf. Maar samen naar één webarchitectuur is een moeilijk begaanbare weg. 

 • Ambtenaren in de uitleen

  Reageer

  In je ambtelijke carrière is de weg omhoog geblokkeerd door collega’s die zich niet verroeren. Wat dan? Rotterdam leent een aantal van deze high potentials uit aan Deloitte.

 • Probleemgezin is te temmen

  Reageer

  Gemeenten worstelen met de overlast veroorzaakt door probleemgezinnen. BB wijdt er een tweeluik aan. Een casusgerichte aanpak loont, doceert Erik Gerritsen. Vanaf pagina 23: korte metten met lastige families in de Amsterdamse Diamantbuurt .

 • Overheidscampagnes zijn zinloos

  1 reactie

  De goedbedoelde boodschap ‘Handen af van onze hulpverleners’ komt niet aan bij de doelgroep. Hufters leven in een compleet andere wereld dan de bedenkers van de slogan. ‘Het is echt weggegooid geld’, aldus socioloog Frits Spangenberg.

 • De sloop wordt duur betaald

  1 reactie

  In krimpgebieden moeten woningen worden gesloopt. Maar de opgave is zo groot, dat corporaties er failliet aan gaan en gemeenten aan de bedelstaf raken. In Noord-Groningen en in het zuidoosten van Limburg zijn de financiële vooruitzichten nu al dramatisch. Enig lichtpuntje: de economische crisis. 

 • In de geest van Thatcher

  Reageer

  Door het allesoverheersende accent op bezuinigingen blijft onderbelicht wat premier Rutte en de zijnen voor hebben met de samenleving. Kijkt het kabinet eensluidend aan tegen de rol van de overheid of zit er licht tussen? Een zoektocht naar aanwijzingen voor de ‘rechtse maatschappij’ in de toespraken van Rutte en de ministers Verhagen en Donner.

 • Hardenberg ontsnapt aan curatele

  Reageer

  B&W van Hardenberg wilden een garantstelling van 15 miljoen euro afgeven voor de nieuwbouw van het plaatselijke ziekenhuis. De raad was kritisch en de provincie trok net op tijd aan de bel.

 • Een nieuwe manier van werken

  Reageer

  Door niet meer voor elk wissewasje een consultant erbij te halen, kunnen gemeenten flink besparen. De consultants drukken immers aardig op de begroting. Makkelijk is het niet. ‘Voor alles wat afwijkt van het geijkte moet je externen inhuren.’

 • Opleiden is net Ontwikkelingshulp

  Reageer

  Opleiden lijkt wel wat op de hulpsector: het is een goed doel waar een vast bedrag voor gereserveerd wordt. Waar het geld precies heen gaat en wat het oplevert, dat weten de gemeenten niet altijd even goed. Het kan effectiever en misschien ook wel goedkoper.

 • De glazen bol van de accountant

  1 reactie
  Gemeenten lijden enorme verliezen op hun grondexploitatie. De opbrengst pakt door de stagnerende bouw miljarden euro’s lager uit. Hadden accountants hiervoor moeten waarschuwen, zodat gemeenten deze verrassing bespaard werd?
 • Ambtenaar van de jaren 10

  Reageer
  De overheid van het komende decennium moet het doen met minder geld en minder ambtenaren. ‘Zaken voor elkaar krijgen zonder dat je erover gaat. Dat is de uitdaging .
 • Het CDA in Gooise nesten

  2 reacties
  ‘t Gooi is al sinds jaar en dag een bestuurlijk ratjetoe, maar herindelingsvoorstellen haalden het nooit. Ook de laatste poging lijkt dit lot beschoren. Het CDA is diep verdeeld. De discussie is ontaard in moddergooien.
 • ‘De VNG, daar heb je wat aan’

  Reageer
  Natuurlijk is er altijd gezeur over geld en beleidsruimte. Maar doorgaans is de VNG de ideale onderhandelingspartner, stellen ambtenaren en bewindspersonen. De buitenwacht over de vermeende kracht van de koepelorganisatie.
 • Stad krijgt het voor de kiezen

  Reageer
  Anti-stad willen ze het niet noemen, maar de voornemens van het kabinet-Rutte hebben wel flinke repercussies voor de grote steden, menen stadsbestuurders en wetenschappers. Al ontwaren sommigen tussen alle ‘fantasieloosheid’ en ‘geestdodendheid’ toch nog kleine zegeningen.
 • Provincies kortwieken

  3 reacties
  Voor hun voortbestaan hoeven provincies niet te vrezen. Maar de kans is groot dat het nieuwe kabinet ze samenvoegt en hun takenpakket uitkleedt. Minder provincies met minder autonomie.