of 59123 LinkedIn

Jos Moerkamp

Recente Artikelen

 • Minister Plasterk kwam er onlangs speciaal voor naar Breda: de ondertekening van de overeenkomst die de bijzondere relatie tussen coöperatie De Vrije Uitloop en de gemeente bekrachtigt. De Vrije Uitloop, met tien tot vijftien leden, is een broedplaats voor 'scharrelondernemers': mensen die (voorlopig) niet helemaal zonder bijstand kunnen, maar zich wel willen ontplooien.

  Breda faciliteert ‘scharrel-ondernemers’

  Reageer

  De gemeente Breda is sinds kort 'sociaal aandeelhouder' van een coöperatie van en voor mensen in de bijstand. De gemeente levert de klanten, de coöperatie is de re-integratie. ‘We willen mensen de mogelijkheid geven om hun talenten te ontplooien en er daadwerkelijk geld mee te verdienen.’

 • Wat zou er gebeuren als gemeenten straks zwembaden en wegen niet meer uit rijksgeld, maar uit lokale belastingen moeten bekostigen? En het gemeentefonds er alleen nog is voor uitgaven in het ­sociaal domein?

  Gemeentefonds finaal op de kop

  Reageer

  Wat zou er gebeuren als gemeenten straks zwembaden en wegen niet meer uit rijksgeld, maar uit lokale belastingen moeten bekostigen? En het gemeentefonds er alleen nog is voor uitgaven in het ­sociaal domein?

 • Nadat de ‘plus’ een jaar geleden uit de Wet gemeenschappelijke regelingen was weggelakt, hebben de zeven stadsregio’s nog een jaar de tijd gehad iets nieuws te verzinnen.

  Stadsregio verlost van ‘overgewicht’

  Reageer

  Nadat de ‘plus’ een jaar geleden uit de Wet gemeenschappelijke regelingen was weggelakt, hebben de zeven stadsregio’s nog een jaar de tijd gehad iets nieuws te verzinnen. De regio’s Utrecht en Eindhoven werken aan ‘lichtvoetige’ samenwerking.

 • Sinds twee jaar beschikt Rotterdam-Zuid over een eigen munt: de zuiderling. Het doel komt overeen met wat burgemeester Ahmed Aboutaleb wil: de gemeenschapszin versterken. In meerdere gemeenten is zo'n munt ontstaan.

  Lokale munt stuwt participatiesamenleving

  13 reacties

  In de meeste kinderschoenen vallen dezer dagen vermoedelijk nog chocolademunten, maar het aantal alternatieven neemt snel toe. Lokale munten zorgen ervoor dat geld langer in de eigen wijk of gemeente circuleert.

 • Het aangepaste model voor de verdeling van het bijstandsbudget 2016 leidt voor zestig gemeenten tot een daling van vijf procent of meer ten opzichte van 2015. Onder hen de vier grote steden. Van de steden is Groningen met minus 11 procent (meer dan 18 miljoen euro) de grootste verliezer.

  Forse korting bijstandsbudget voor 60 gemeenten

  1 reactie

  Het aangepaste model voor de verdeling van het bijstandsbudget 2016 leidt voor zestig gemeenten tot een daling van 5 procent of meer ten opzichte van 2015. Onder hen de vier grote steden.

 • Lokale bestuurders, politici en ambtenaren zijn niet altijd even goed op de hoogte van de asielprocedure. Nu de gemoederen overal in het land hoog oplopen, is dat volgens hoofddirecteur Rob van Lint van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wel nodig.

  ‘Gemeente moet zich beter informeren’

  Reageer

  Lokale bestuurders, politici en ambtenaren zijn niet altijd even goed op de hoogte van de asielprocedure. Nu de gemoederen overal in het land hoog oplopen, is dat volgens hoofddirecteur Rob van Lint van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wel nodig.

 • Van Lint signaleert dat lokale bestuurders zich soms in het asieldebat mengen zonder altijd goed geïnformeerd zijn. Zo verlangde burgemeester René Verhulst onlangs in Binnenlands Bestuur van de IND kortere procedures die aflopen met ja of nee. De huidige procedures duren volgens Verhulst te lang. Klopt niet, zegt Van Lint.

  IND wil beter geïnformeerde gemeenten

  Reageer

  Lokale bestuurders, politici en ambtenaren zijn niet altijd even goed op de hoogte van de asielprocedure. Nu de gemoederen overal in het land hoog oplopen, is dat volgens hoofddirecteur Rob van Lint van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wel nodig.

 • Over de hele linie hebben de steden de groei van hun inwonertal te danken aan de uitbreidingswijken die na 2000 zijn gebouwd. In de 'oude' kommen is er sprake van een bescheiden groei of zelfs een daling. De bevolkingskrimp is het grootst in de kommen van Sittard-Geleen, Zoetermeer en Heerlen: tussen de 7 en 9 procent.

  'Binnensteden' verliezen inwoners

  6 reacties

  In veertig procent van de 'binnensteden' wonen momenteel minder mensen dan vijftien jaar geleden. Voor de overige steden geldt dat er sinds de eeuwwisseling veel meer huizen zijn gebouwd dan inwoners bijgekomen. De stad Groningen vormt hierop de enige uitzondering.

 • Dit blijkt uit berekeningen die het Kadaster maakte in samenwerking met Binnenlands Bestuur. De resultaten lijken in contrast te zijn met de bevindingen die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dit voorjaar publiceerde,

  Gezinnen gaan nog steeds de stad uit

  5 reacties

  In de binnensteden zijn de afgelopen vijftien jaar meer woningen gebouwd dan in de uitbreidingswijken eromheen. Desondanks is het binnenstedelijke inwonertal maar ternauwernood op peil gebleven. Dat komt doordat gezinnen er niet blijven.

 • Dorpscoöperatie Nieuw-Dordrecht geniet landelijke bekendheid als kampioen burgerinitiatief. Maar de gemeente Emmen en bewoners rekenden deze zomer af met het coöperatiebestuur.

  Emmen kortwiekt dorpscoöperatie

  4 reacties

  Dorpscoöperatie Nieuw-Dordrecht geniet landelijke bekendheid als kampioen burgerinitiatief. Maar de gemeente Emmen en bewoners rekenden deze zomer af met het coöperatiebestuur.

 • De invoering van een objectief verdeelmodel voor de jeugdzorg leidt vanaf 2016 tot grote budgetverschuivingen tussen gemeenten. De nieuwe verdeling lijkt in niets op de budgetten die gemeenten dit jaar toegekend hebben gekregen.

  Verdeling budget jeugdzorg totaal overhoop

  Reageer

  De invoering van een objectief verdeelmodel voor de jeugdzorg leidt vanaf 2016 tot grote budgetverschuivingen tussen gemeenten. De nieuwe verdeling lijkt in niets op de budgetten die gemeenten dit jaar toegekend hebben gekregen.

 • De invoering van een objectief verdeelmodel voor de jeugdzorg leidt vanaf 2016 tot grote budgetverschuivingen tussen gemeenten.

  Forse verschillen budget jeugdzorg

  10 reacties

  De invoering van een objectief verdeelmodel voor de jeugdzorg leidt vanaf 2016 tot grote budgetverschuivingen tussen gemeenten. De nieuwe verdeling lijkt in niets op de budgetten die gemeenten dit jaar toegekend hebben gekregen.

 • Het objectieve verdeelmodel van het rijk is gebaseerd op een samenraapsel van data waarover gemeenten nooit duidelijkheid hebben gekregen, stelt wethouder Thea Koster van Leeuwarden.

  Verdeling budget jeugdzorg soort loterij

  1 reactie

  De gemeentelijke budgetten voor jeugdzorg in 2016 en daarna wijken zo enorm af van wat ze dit jaar krijgen, dat niemand de verdeling nog begrijpt. Sommige gemeenten zijn de wanhoop nabij.

 • De transitie in het sociaal domein voltrekt zich in volle vaart. Voor risicobeheer is geen of weinig tijd. Binnenlands Bestuur zet de belangrijkste gevaren die dat met zich meebrengt op een rij.

  De tien grootste 3D-risico's voor gemeenten

  4 reacties

  De transitie in het sociaal domein voltrekt zich in volle vaart. Voor risicobeheer is geen of weinig tijd. Binnenlands Bestuur zet de belangrijkste gevaren die dat met zich meebrengt op een rij.

 • Nagenoeg alle gemeenten hebben gecontracteerde zorgaanbieders voorgefinancierd, door een deel van het gemeentelijk budget naar hen over te hevelen. Door deze voorschotten zijn klachten zoals die zich wel bij de pgb’s voordeden uitgebleven. Maar inzicht in de kosten die aanbieders maken is er niet.

  Uitgaven 3d een black box

  1 reactie

  Gemeenten hebben tot dusverre nauwelijks declaraties binnengekregen van gecontracteerde zorgaanbieders in het sociaal domein. Daardoor hebben ze geen idee of ze met hun budget uitkomen. Of niet. Er is vrees voor flinke tekorten.

Recente Achtergrond Artikelen

 • De gemeente Breda is sinds kort ‘sociaal aandeelhouder’ van een coöperatie van en voor mensen in de bijstand. De gemeente levert de klanten, de coöperatie is de re-integratie. ‘We willen mensen de mogelijkheid geven om hun talenten te ontplooien en er daadwerkelijk geld mee te verdienen.’

  Bijstand als broedplaats

  Reageer

  De gemeente Breda is sinds kort ‘sociaal aandeelhouder’ van een coöperatie van en voor mensen in de bijstand. De gemeente levert de klanten, de coöperatie is de re-integratie. ‘We willen mensen de mogelijkheid geven om hun talenten te ontplooien en er daadwerkelijk geld mee te verdienen.’

 • Mensen met een smalle beurs verliezen in meer en meer hoeken van het land een financiële tegemoetkoming: lokale overheden worden minder scheutig met het verlenen van belastingkwijtscheldingen. Dit om met name de net-niet-minima te ontlasten.

  Knibbelen aan de kwijtschelding

  Reageer

  Mensen met een smalle beurs verliezen in meer en meer hoeken van het land een financiële tegemoetkoming: lokale overheden worden minder scheutig met het verlenen van belastingkwijtscheldingen. Dit om met name de net-niet-minima te ontlasten.

 • De stadsregio’s – of plus-regio’s – zijn niet meer. Ze ontstonden in 2006, als resultaat van een langlopende en nog immer voortdurende discussie over beleidsterreinen die te klein zijn voor het tafellaken (lees: provincie of rijk) en te groot voor het servet (lees: gemeente).

  Van Wgr+ naar Wgr-

  Reageer

  Nadat de ‘plus’ een jaar geleden uit de Wet gemeenschappelijke regelingen was weggelakt, hebben de zeven stadsregio’s nog een jaar de tijd gehad iets nieuws te verzinnen. De regio’s Utrecht en Eindhoven werken aan ‘lichtvoetige’ samenwerking. Met hopelijk wakkere raadsleden.

 • Ondanks de bescheiden aantallen hebben gemeenschapsmunten de wind in de zeilen. Dat heeft alles te maken met de opkomende participatiesamenleving.

  Lokaal geld rukt op

  Reageer

  In de meeste kinderschoenen vallen dezer dagen vermoedelijk nog chocolademunten, maar het aantal alternatieven neemt snel toe. Lokale munten zorgen ervoor dat geld langer in de eigen wijk of gemeente circuleert. Dat is koren op de molen van de participatiesamenleving.

 • De winkelleegstand is dit jaar opgelopen tot 9,2 procent van het totale winkeloppervlak, meldt Locatus. Een kwart daarvan is aan te merken als structureel (langer dan drie jaar leeg).

  Meer, meer, meer

  1 reactie

  In alle regio’s van het land en in alle segmenten groeit de vastgoedvoorraad, het onderwijs uitgezonderd. Recente cijfers van het Kadaster laten zien dat ook het komend jaar nog wordt doorgebouwd.

 • Dorpscoöperatie Nieuw-Dordrecht geniet landelijke bekendheid als kampioen burgerinitiatief. Maar de gemeente Emmen en bewoners rekenden deze zomer af met het coöperatiebestuur.

  Kampioen burgerinitiatief nek om gedraaid

  Reageer

  Krimpdorp Nieuw- Dordrecht wilde zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de woonomgeving, de lokale woningmarkt en zorg. Maar de eigen bewoners en de gemeente Emmen keerden zich tegen het Drentse burgerinitiatief.

 • De gemeentelijke budgetten voor jeugdzorg in 2016 en daarna wijken zo enorm af van wat ze dit jaar krijgen, dat niemand de verdeling nog begrijpt. Sommige gemeenten zijn de wanhoop nabij. ’We worden niet langer doodgeschoten, maar doodgemarteld.’

  Budget Jeugdzorg is loterij

  Reageer

  De gemeentelijke budgetten voor jeugdzorg in 2016 en daarna wijken zo enorm af van wat ze dit jaar krijgen, dat niemand de verdeling nog begrijpt. Sommige gemeenten zijn de wanhoop nabij. ’We worden niet langer doodgeschoten, maar doodgemarteld.’

 • De transitie in het sociale domein voltrekt zich in volle vaart. Binnenlands Bestuur benoemt vijf gevaren.

  De big five

  Reageer

  De transitie in het sociale domein voltrekt zich in volle vaart. Risicobeheer? Geen tijd voor. Binnenlands Bestuur benoemt vijf gevaren. ‘Geen gemeente krijgt een goedgekeurde accountantsverklaring.’

 • De centrale conclusie van zijn proefschrift vertelt waarom ‘de omwenteling’ niet kwam: ‘Binnenlandse Zaken is niet blind voor maatschappelijke ontwikkelingen en complexe verhoudingen, maar bij het scheiden van de markt kiest het ministerie voor klassiek overheidsbestuur.’ Juist veertig jaar lang terugvallen op dezelfde ‘klassieke’ bestuurstheorie heeft ervoor gezorgd dat nogal wat beleid de mist inging, zo toont Schrijver bijna uitputtend aan.

  Het kan een tikkie wilder

  Reageer

  ‘De omwenteling die niet kwam’, zo luidt de titel van het proefschrift waarop Jan Schrijver begin april promoveerde. De oud-ambtenaar onderzocht de visie op het binnenlands bestuur van BZK. Hoewel de titel de conclusie verraadt, is Schrijver hoopvol.

 • ‘Ambtelijk vakmanschap’ is de nieuwe buzz in Den Haag. In ieder geval op het departement waarover Richard van Zwol de scepter zwaait. Hij maakte anderhalf jaar geleden de overstap van Financiën naar BZK, mede vanwege zijn belangstelling voor het ambtelijk en bestuurlijk metier.

  Werk aan de winkel

  Reageer

  Niks generalisten, niks inhoudsloze managers. De ambtenaar als vakman of –vrouw behoeft herwaardering. Richard van Zwol, secretarisgeneraal van het ministerie van BZK, maakt zich er sterk voor. Maar er is nog een lange weg te gaan, blijkt uit onderzoek.

 • Burgerparticipatie: dit is de laatste aflevering in een serie over hoe burgers vorm en inhoud geven aand e participatiesamenleving en hun directe omgeving.

  Staat overvraagt de samenleving

  Reageer

  Terwijl inwoners van dorpen, wijken en steden participeren en initiatieven nemen, toont de overheid zich van een steeds onredelijker kant. Ze voert de boekhouding van de samenleving en schuift andere verantwoordelijkheden af. Maar niet alleen de burger, ook de overheid heeft een maatschappelijke rol te spelen. Een essay.

 • Serie over hoe burgers vorm en inhoud geven aan de participatiesamenleving in hun directe omgeving.

  ‘Alleen dialoog helpt ons vooruit’

  Reageer

  De dialoog in plaats van het debat. Via de G1000 wil Harm van Dijk de lokale democratie haar legitimiteit teruggeven. Tijdens bijeenkomsten bepalen willekeurige bewoners en stakeholders de agenda voor hun gemeenschap. En voeren die uit.

 • Gemeenten pogen hun begroting toegankelijker te maken. Ook bewoners moeten snappen wat erin staat en meedenken over de begroting.

  Begroten met betrokken dummies

  Reageer

  Gemeenten pogen hun begroting toegankelijker te maken. Ook bewoners moeten snappen wat erin staat. En mogen er zelfs direct invloed op uitoefenen. ‘Waar het om gaat is dat we de gedrevenheid van burgers inbrengen.’

 • Je zult maar de aanvoerder zijn van een organisatie die minder gaat doen, maar tegelijkertijd nieuwe taken krijgt met een groot afbreukrisico. En een organisatie waarbinnen je niet meer kunt terugvallen op de oude vertrouwde hiërarchie. Toch zijn er gemeentesecretarissen die met volle teugen genieten van het dynamische veld waarbinnen ze hun beroep opnieuw moeten uitvinden.

  Dwingend netwerken

  Reageer

  Voorbij de tijd dat een gemeentesecretaris binnen de gemeente de lakens uitdeelde. Verbinden geldt nu als belangrijkste taak. De secretaris nieuwe stijl deelt, reflecteert en gaat voorop. Een gesprek tussen twee voorhoedespelers.

 • In mei nam Van Duivenboden afscheid van Tias, de Business School van Tilburg University waaraan hij als hoog­leraar interbestuurlijke samenwerking tien jaar was verbonden. Naast zijn gezin wil hij alle resterende energie gebruiken om ALS op de kaart te zetten als te overwinnen ziekte.

  ‘Vergeet de hokjes’

  1 reactie

  Hij was een van de meest ondernemende bestuurskundigen. Maar in mei nam hoogleraar Hein van Duivenboden afscheid van de wetenschap. Om zich volledig te kunnen focussen op zijn laatste onderneming: de strijd tegen de zenuwziekte ALS.

 • Gemeenten die er financieel toch al niet florissant voorstaan, lijken het hardst te worden getroffen door de decentralisaties in het sociale domein. Gemeenten die er goed voorstaan, hebben juist het meeste voordeel.

  Arm en zwak de dupe

  Reageer

  Hoe de verdeling van de decentralisatiegelden ook uitpakt, gemeenten moeten het met minder doen. Deloitte en Binnenlands Bestuur onderzochten welke gemeenten straks aan de rand van de financiële afgrond staan. 

 • Jonge ambtenaren worden schaars. Bij gemeenten liep het aantal ambtenaren beneden de dertig jaar terug van een kleine 18 duizend in 2003 tot ruim 8.200 in 2012. Een daling van 53 procent.

  Jong, maar met uitsterven bedreigd

  Reageer

  In tien jaar tijd is het aantal jonge ambtenaren meer dan gehalveerd. Nieuwe instroom is er nauwelijks. ‘Een ambtenaar verandert gemiddeld genomen eens in de dertig jaar van baan.’ Toch zijn er nog steeds gedreven jongeren die het geluid van hun generatie luid en duidelijk laten horen.

 • Toen Maarten van Diggelen (62) in 1986 in dienst trad als adjunct-directeur van de bestuursschool in Zuid-Holland kon hij niet bevroeden dat hij 28 jaar later ‘adviseur en trainer HR-gesprekscyclus’ en ‘consultant Profile Dynamics’ zou heten.

  De onwrikbare ambtenaar

  1 reactie

  Van de vijftig jaar die de Bestuursacademie bestaat, maakte Maarten van Diggelen er 28 mee. Hij zag de diversiteit in opleidingen sneller toenemen dan de gemeenteambtenaren veranderen. ‘Ze laten opleidingskansen aan zich voorbijgaan. Dat vind ik verontrustend.’

 • Een ‘kippenvelmoment’, noemt Albert Rodenboog (60) het telefoontje waarin te horen kreeg dat hij had gewonnen. ‘Ik was al verrast dat mijn naam werd genoemd. Toen ik mezelf vervolgens tussen allemaal bestuurlijke kanonnen bij de laatste tien zag staan, dacht ik: wie zijt gij helemaal? En toen kwam dat telefoontje. Heel bijzonder.’

  ‘Aardbevings-burgemeester’ nr. 1

  Reageer

  Een ‘kippenvelmoment’, noemt Albert Rodenboog (60) het telefoontje waarin te horen kreeg dat hij had gewonnen. ‘Ik was al verrast dat mijn naam werd genoemd. Toen ik mezelf vervolgens tussen allemaal bestuurlijke kanonnen bij de laatste tien zag staan, dacht ik: wie zijt gij helemaal? En toen kwam dat telefoontje. Heel bijzonder.’

 • Een lijst van tien mogelijke Beste Bestuurders gebaseerd op inzendingen van lezers van Binnenlands Bestuur.

  Shortlist Beste Bestuurder 2013

  Reageer

  Een maand lang konden lezers van Binnenlands Bestuur laten weten wie ze de beste lokale bestuurder van 2013 vonden. Daaruit stelde de redactie een lijst van tien kandidaten samen. Stemmen kan hier >>

 • Binnenlands Bestuur roept jaarlijks de Beste Bestuurder van het jaar uit.

  Stembusstrijd open voor beste lokale bestuurder

  6 reacties

  Welke gemeente- of provinciebestuurder onderscheidde zich in 2013? Het antwoord is aan u, tijdens Binnenlands Bestuurs verkiezing Bestuurder van het Jaar. Ter inspiratie de wederwaardigheden van enkele bijzondere wethouders, burgemeesters en gedeputeerden.

 • Met zijn jarenlange ervaring in de rechtshandhaving was integriteit geen nieuw begrip voor Harm Brouwer, toen hij vorig jaar werd benaderd om de nieuwe Onderzoeksraad Integriteit Overheid te gaan leiden. ‘Maar ik kende integriteitsland niet.’

  'Geen geruststellende cijfers’

  Reageer

  De Onderzoeksraad Integriteit Overheid breidt zijn werkgebied uit. Komend jaar kunnen ook gemeente- en waterschapambtenaren er misstanden melden. Daarnaast moet de raad ongevraagd eigenstandig onderzoek gaan doen, vindt voorzitter Harm Brouwer. Hard nodig: ‘De infrastructuur is op orde, maar het systeem werkt nog niet.’

 • Is de financiële steun die een gemeente aan een manegehouder geeft om zijn bedrijf te verplaatsen een vorm van staatssteun? Zoiets zal een gemeenteambtenaar niet gauw bedenken. Maar juristen, met name degenen die gespecialiseerd zijn in Europees recht, doen dat wel.

  Het spook staatssteun

  1 reactie

  Er is niks mis met staatssteun, als je het maar goed regelt. In de praktijk vermijden gemeenten de Brusselse regels liever. Of ze overtreden ze, zonder het zelf in de gaten te hebben. Met soms een miljoenenstrop als gevolg. 

 • Gemiddeld is 18 procent van de koopwoningen in bezit van deze categorie ouderen. In de grote steden en in groeigemeenten ligt dit percentage uiteraard lager, maar opvallend genoeg ook in een heel regiment Groninger gemeenten.

  Grijze goudkusten

  Reageer

  Een groeiend deel van alle koopwoningen is in bezit van 70-plussers. Die gaan de komende vijftien jaar een steeds groter beroep doen op voorzieningen uit dalende gemeentelijke Wmo-budgetten. En daarna is het de vraag wie hun huizen wil kopen. 

 • Hoe een gevierde buurthuiswerker aan de kant wordt gezet.

  Van wijkheld tot paria

  1 reactie

  Zestien jaar kwamen tal van hoogwaardigheidsbekleders kijken  hoe ‘gewone burgers’ het Haagse Laakkwartier op sleeptouw namen. Begin vorig jaar werd Leo Olffers plotseling genegeerd.