of 59281 LinkedIn

Jan Verhagen

Jan Verhagen is in 1966 geboren in Beek en Donk (Noord-Brabant). Hij studeerde econometrie aan de Universiteit van Tilburg, en promoveerde in de openbare financiën van de lagere overheden aan de Universiteit van Groningen. Hij geldt als dé gemeentelijke specialist in het gemeentefonds. Hij heeft gewerkt bij de Raad voor de gemeentefinanciën, waar hij mee aan de wieg stond van de huidige Financiële-verhoudingswet, en werkt sindsdien bij de gemeente Den Haag, als beleidsmedewerker financiële verhouding. Van 2002 tot 2006 heeft hij in de gemeenteraad van Heemstede gezeten (VVD).

Recente Artikelen

 • Vorige maand zijn 210 leden voorlopig benoemd in het bestuur of een commissie van de VNG. Binnenlands Bestuur toetste de even­redigheid naar gemeente, provincie en politieke kleur. De G4 en lokale partijen komen er bekaaid van af.

  VNG-commissies zijn niet representatief

  2 reacties

  Vorige maand zijn 210 leden voorlopig benoemd in het bestuur of een commissie van de VNG. Binnenlands Bestuur toetste de even­redigheid naar gemeente, provincie en politieke kleur. De G4 en lokale partijen komen er bekaaid van af. 

 • Vorige maand zijn 210 leden voorlopig benoemd in het bestuur of een commissie van de VNG. Binnenlands Bestuur toetste de evenredigheid naar gemeente, provincie en politieke kleur. De G4 en lokale partijen komen er bekaaid van af.

  Commissies VNG zijn niet representatief

  Reageer

  Vorige maand zijn 210 leden voorlopig benoemd in het bestuur of een commissie van de VNG. Binnenlands Bestuur toetste de evenredigheid naar gemeente, provincie en politieke kleur. De G4 en lokale partijen komen er bekaaid van af.

 • Het Centraal Planbureau rekent in de publicatie ‘Keuzes in kaart’ door wat de gevolgen zijn van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen uit de Tweede Kamer. Daarvoor hanteert het CPB een aantal uitgangspunten, die het al aan de politieke partijen doorgeeft voordat die hun verkiezingsprogramma’s vaststellen. Zowel in 2010 als in 2012 kwam de geplande meerjarenbezuiniging op de decentrale overheden – respectievelijk 1,75 miljard in 2015 en 1,2 miljard euro in 2017 – exact overeen met het maximum dat het CPB daarvoor stelde.

  CPB bepaalt financieel lot gemeenten

  Reageer

  Bij de laatste twee kabinetsformaties heeft het rijk het maximale bedrag bezuinigd op de gemeenten dat volgens het Centraal Planbureau mogelijk was. Omdat het accres lager uitviel dan geraamd, is er uiteindelijk honderden miljoenen méér bezuinigd.

 • Dat vermoeden is bevestigd in onderzoek van Binnenlands Bestuur. Het CPB rekent in de publicatie ‘Keuzes in kaart’ door wat de gevolgen zijn van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen uit de Tweede Kamer.

  Technocraten CPB bepalen financieel lot gemeente

  3 reacties

  Bij de laatste twee kabinetsformaties heeft het rijk het maximale bedrag bezuinigd op de gemeenten dat volgens het Centraal Planbureau (CPB) mogelijk was. Omdat het accres lager uitviel dan geraamd, is er uiteindelijk honderden miljoenen méér bezuinigd.