of 63966 LinkedIn

Jan Dirk Pruim

Jan Dirk Pruim, griffier van Almere.

Recente Achtergrond Artikelen

 • Corona meer dan gezondheidscrisis

  Reageer

  De crisisbeheersing in Nederland is niet toegesneden op een pandemie als de coronacrisis, zo veel wordt nu wel duidelijk. Niet alleen ontbreekt het aan voorbereiding op een pandemie, ook is de wetenschap te leidend geworden. Crisisbestrijding is sterk gepolitiseerd geraakt, terwijl de menselijke maat erin ontbreekt.

 • De rol van de rechter uitgebeeld

  Reageer

  “In een rechtsstaat heeft niemand het laatste woord.” Daarmee beëindigen Geert Corstens, oud-president van de Hoge Raad, en Reindert Kuiper hun boek De rechter grijpt de macht. Met die zin geven ze eenvoudig de essentie van een democratische rechtsstaat weer: die van een noodzakelijke en voortdurende beweging tussen wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht.

 • Gemeente als arena voor zelfverdediging

  Reageer

  Wanneer het onderwerp democratische zelfverdediging aan de orde is, wordt doorgaans direct naar het rijk gekeken. Het boek Lokale weerbare democratie helpt daaraan voorbij te zien, want ‘een focus op louter het nationale niveau miskent allereerst dat politiek extremisme zich wel degelijk laat voelen op lokaal niveau en lokale democratische processen (in potentie) kan aantasten’. Terwijl ook nog eens de effectiviteit van de lokale aanpak van extremisme juist heel bepalend is voor succes. Natuurlijk, het is een weerbarstig onderwerp.