of 59123 LinkedIn

Henk Bouwmans

Recente Artikelen

 • Gemeenten met een versplinterde raad hoeven zich niet extra bezorgd over de bestuurbaarheid. In ruim driekwart van de gemeenten die in 2014 te maken kregen met een uitbreiding van het aantal partijen in de raad, haalden de colleges zonder breuken de eindstreep.

  Chaos door versplintering blijft uit

  Reageer

  Gemeenten met een versplinterde raad hoeven zich niet extra bezorgd over de bestuurbaarheid. In ruim driekwart van de gemeenten die in 2014 te maken kregen met een uitbreiding van het aantal partijen in de raad, haalden de colleges zonder breuken de eindstreep.

 • Dat blijkt uit onderzoek van De Collegetafel naar de valpartijen van wethouders en coalitiebreuken in de raads- en collegeperiode 2014-2018. De raadsverkiezingen in 2014 leidden in 128 gemeenten tot een meer versplinterde gemeenteraad met 1, 2 of 3 partijen extra. Van deze 128 gemeenten werden er 29 getroffen door een coalitiebreuk (23 procent).

  Chaos door versplintering blijft uit

  3 reacties

  Gemeenten met een versplinterde raad hoeven niet extra bezorgd te zijn over de bestuurbaarheid. In ruim driekwart van de gemeenten die in 2014 te maken kregen met een uitbreiding van het aantal partijen in de raad, haalden de colleges zonder breuken de eindstreep. 

 • Uit onderzoek van De Collegetafel in opdracht van Binnenlands Bestuur blijkt dat na gemeenteraadsverkiezingen gemiddeld ruim 40 procent van de wethouders kan uitzien naar een andere betrekking. In 2006 ging het om 788 wethouders (48 procent), in 2010 om 730 (47 procent) en in 2014 om 671 wethouders (44 procent) voor wie na de formatie geen plek meer was in het nieuw gevormde dagelijks bestuur van de gemeente.

  Ruim 40 procent wethouders keert niet terug

  4 reacties

  Bij de vorming van nieuwe colleges na de gemeenteraadsverkiezingen vindt de grote schoonmaak plaats onder wethouders. Na de formatie moet er rekening mee worden gehouden dat zo’n 600 à 700 wethouders niet meer terugkeren op hun post. 

 • Dat blijkt uit onderzoek van DeCollegetafel dat sinds 2002 onderzoek doet naar het ten val komen van wethouders.

  Winkelen op zondag in vijf gemeenten oorzaak crisis

  1 reactie

  Onenigheid over een ruimere openstelling van winkels op zondag heeft in de afgelopen vijf jaar in vijf gemeenten tot een politieke crisis geleid. Dat blijkt uit onderzoek van DeCollegetafel dat sinds 2002 onderzoek doet naar het ten val komen van wethouders.

 • Een nooit vertoond aantal van veertig wethouders is in 2017 overgestapt naar een andere baan. Het meest populair is het burgemeesterschap: liefst zeventien wethouders zijn in 2017 burgemeester geworden. Dat blijkt uit het Wethoudersonderzoek 2017 dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door DeCollegetafel.

  Recordaantal wethouders in 2017 naar andere baan

  Reageer

  Een nooit vertoond aantal van veertig wethouders is in 2017 overgestapt naar een andere baan. Het meest populair is het burgemeesterschap: liefst zeventien wethouders zijn in 2017 burgemeester geworden. Dat blijkt uit het Wethoudersonderzoek 2017 dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door DeCollegetafel. Met veertig wethouders die in 2017 een andere baan vonden, is het record uit 2012 gebroken toen 32 wethouders hun periode als wethouder niet volmaakten en kozen voor een andere baan.

 • Dat blijkt uit het Wethoudersonderzoek 2016 dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door DeCollegetafel. Rekening houdend met het aantal wethouders dat in de afgelopen twaalf jaar door de afname van gemeenten met ruim tweehonderd is gedaald, maakt het dat verhoudingsgewijs alleen 2004 slechter scoort dan 2016.

  Wethoudersonderzoek 2016: Recordaantal coalitiebreuken

  Reageer

  Voor wethouders behoort het voorbije jaar 2016 tot de drie zwartste jaren. Er kwamen 116 wethouders om politieke redenen ten val. Alleen in 2008 en 2004 werden er meer wethouders tijdelijk of definitief van het collegepluche gestuurd.

 • Verstoorde en gebroken coalitieverhoudingen zijn de belangrijkste reden voor het grote aantal ten val gekomen wethouders. Dat blijkt uit het Wethoudersonderzoek 2016 dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door DeCollegetafel. In liefst 28 gemeenten kwam het college door onderlinge verstoorde verhoudingen ten val.

  2016 zwart jaar voor wethouders

  4 reacties

  Lokale bestuurders kwamen in 2016 bij bosjes ten val. Liefst 116 wethouders verdwenen vanwege politieke vertrouwensbreuken – tijdelijk dan wel definitief – van het toneel. Het jaar 2016 behoort daarmee voor wethouders tot de zwartste drie jaren sinds de invoering van het dualisme.

 • De wethouder is de eerste politicus en dus het eerste gezicht van de overheid. Dat beeld moeten we proberen tussen de oren te krijgen. Die boodschap gaf minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk mee aan de Wethoudersconferentie 2016, woensdag in Groenekan (Utrecht).

  Wethouder eerste politicus

  2 reacties

  De wethouder is de eerste politicus en dus het eerste gezicht van de overheid. Dat beeld moeten we proberen tussen de oren te krijgen. Die boodschap gaf minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk mee aan de Wethoudersconferentie 2016, die woensdag in Groenekan (Utrecht) werd georganiseerd door de Wethoudersverenging. 

 • Nooit kwamen er – verkiezingsjaren uitgezonderd – zo weinig wethouders ten val als in 2015. Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur.

  Laagterecord gevallen wethouders

  1 reactie

  Nooit kwamen er – verkiezingsjaren uitgezonderd – zo weinig wethouders ten val als in 2015. De meesten gingen onderuit als gevolg van opgebroken coalities. Een tweede valfactor is niet integer gedrag en belangenverstrengeling.

 • In 2015 zijn er minder wethouders (74) de laan uitgestuurd dan ooit eerder in deze eeuw, verkiezingsjaren uitgezonderd. Een verziekte bestuurscultuur was vaak aanleiding voor het vertrek, blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur.

  Wethouders vertrekken om verziekte cultuur

  1 reactie

  In 2015 zijn er minder wethouders (74) de laan uitgestuurd dan ooit eerder in deze eeuw, verkiezingsjaren uitgezonderd. Een verziekte bestuurscultuur was vaak aanleiding voor het vertrek.

 • In ruim 200 gemeenten is de afgelopen vier jaar een of meer keer een andere gemeentesecretaris aangetreden. Slechts een kleine groep gemeentesecretarissen (28) heeft de plek die zij in 2011 bezette, kunnen inruilen voor een gelijke positie in een andere gemeente.

  Helft gemeentesecretarissen is na 4 jaar vertrokken

  9 reacties

  De gemeentesecretaris, vroeger het mannelijke, wijze boegbeeld van de gemeentelijke ambtelijke organisatie, is in de helft van de gemeenten na 4 jaar vertrokken en vervangen door een opvolger(ster).

 • De wethouder lijkt minder kwetsbaar. Sinds de collegevorming na de raadsverkiezingen van vorig jaar blijft het aantal weggestuurde wethouders aanzienlijk achter in vergelijking met de start van de andere collegeperioden in deze eeuw.

  Politiek gedoe nekt wethouders

  Reageer

  Wethouders lijken minder snel ten val te komen. Sinds de vorming van nieuwe coalities zijn er fors minder wethouders naar huis gestuurd dan na die van 2002, 2006 en 2010. Integriteit blijft een van de belangrijkste politieke valfactoren.

 • In de eerste helft van 2015 zijn er 33 wethouders na een politiek conflict of vertrouwensbreuk ten val gekomen. De twee belangrijkste politieke valfactoren blijven integriteit en verstoorde coalitieverhoudingen. Sinds de verkiezingen van maart vorig jaar vertrokken in totaal 141 wethouders. Dit blijkt uit het wethouderonderzoek 2015, dat op verzoek van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door de Collegetafel.

  Integriteit blijft belangrijke valfactor wethouders

  3 reacties

  In de eerste helft van 2015 zijn er 33 wethouders na een politiek conflict of vertrouwensbreuk ten val gekomen. Een van de belangrijkste politieke valfactoren in de collegeperiode 2014-2018 blijft integriteit. Verstoorde coalitieverhoudingen is een tweede belangrijke valfactor. Sinds de verkiezingen van maart vorig jaar vertrokken in totaal 141 wethouders.

 • Er dient zich een aantal verklaringen aan waarom het aantal gesneuvelde wethouders na de collegevorming van 2014 zo laag is uitgevallen. Er is een opmerkelijk verschil in de start van de huidige collegeperiode vergeleken met die van vier jaar geleden.

  Minder wethouders naar huis gestuurd

  11 reacties

  Nooit zijn er zo weinig wethouders politiek ten val gekomen als na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014: slechts 16. Dat is fors lager dan bij de start van de collegeperiodes na de raadsverkiezingen van 2010 (28), 2006 (33) en 2002 (29).

 • Integriteit is meer dan ooit een reden voor een tussentijds vertrek van de wethouder. Dat blijkt uit het Wethoudersonderzoek 2014 dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is verricht door De Collegetafel.

  Wethoudersonderzoek 2014: Integriteit valfactor nr. 1

  2 reacties

  Integriteit is meer dan ooit een reden voor een tussentijds vertrek van de wethouder. Eén op de drie wethouders die in 2014 om politieke redenen sneuvelde, moest opstappen vanwege niet-integer optreden of de schijn ervan.

Recente Achtergrond Artikelen

 • Een vijftigtal wethouders heeft sinds afgelopen zomer aangegeven niet meer terug te keren als wethouder. Soms ging dat van harte, soms ook met tegenzin.

  Massaal afscheid van wethouders

  Reageer

  Per week nemen drie wethouders al dan niet gedwongen afscheid van hun plek aan de collegetafel. Maar dat is kinderspel bij de vorming van nieuwe colleges na de gemeenteraadsverkiezingen: dan vindt de grote schoonmaak plaats onder wethouders.

 • Een nooit vertoond aantal van veertig wethouders is in 2017 overgestapt naar een andere baan. Een politieke vertrouwensbreuk was voor 75 wethouders aanleiding voor een tijdelijk of definitief vertrek. Daarnaast eindigde voor maar liefst 47 wethouders het wethouderschap vanwege de herindeling van hun gemeente.

  Andere baan voor recordaantal wethouders

  Reageer

  Een nooit vertoond aantal van veertig wethouders is in 2017 overgestapt naar een andere baan. Een politieke vertrouwensbreuk was voor 75 wethouders aanleiding voor een tijdelijk of definitief vertrek. Daarnaast eindigde voor maar liefst 47 wethouders het wethouderschap vanwege de herindeling van hun gemeente.

 • Terugblikkend zou 2015 voor wethouders een feestelijk jaar kunnen zijn. Slechts 74 collega’s moesten tijdelijk of definitief om politieke redenen het veld ruimen voor een nieuwe collega. Dat is een nieuw laagterecord wat tot nog toe – de verkiezingsjaren uitgezonderd – lag op het jaar 2007 toen er 77 wethouders moesten opstappen. Dat blijkt uit het Wethoudersonderzoek 2015 dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is verricht door De Collegetafel.

  Zieke cultuur eist tol

  Reageer

  In 2015 zijn er minder wethouders (74) de laan uitgestuurd dan ooit eerder deze eeuw, verkiezingsjaren uitgezonderd. Toch is er weinig tot geen reden voor gejuich. Gebrek aan onderling vertrouwen en een verziekte bestuurscultuur waren te vaak de aanleiding.

 • Om met het goede nieuws te beginnen voor de gemeentesecretaris: de helft van de collega’s houdt het minstens vier jaar uit op dezelfde plek. Het slechte nieuws: als de praktijk van de afgelopen vier jaar illustratief is voor de mobiliteit van gemeentesecretarissen, zit over vier jaar meer dan de helft van de secretarissen niet meer op zijn huidige plek.

  De bedreigde secretaris

  Reageer

  De gemeentesecretaris is zijn functie niet meer zeker. Meer dan de helft van de gemeentesecretarissen is de afgelopen vier jaren ingeruild voor een andere, betere, frissere, jongere of soms een meer ervaren opvolger.

 • De lokale partijen en D66, de grote winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen, staan voor de opgave de winst in een versplinterd politiek landschap te verzilveren.

  ‘Open formeren het halve werk’

  Reageer

  De collegevorming is gestart. De lokale partijen en D66, de grote winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen, staan voor de opgave de winst in een versplinterd politiek landschap te verzilveren. Verliezers en solisten buitensluiten is een recept voor frustraties, gedoe, valpartijen en coalitiecrises.

 • Nederland gaat in 2014 naar de stembus om nieuwe gemeenteraadsleden te kiezen. Op weg naar 19 maart besteedt Binnenlands Bestuur aandacht aan een groot aantal aspecten die verband houden met deze verkiezingen

  Vaste plek onder de zon

  Reageer

  Lokale partijen waren in 2010 de grote winnaars van de raadsverkiezingen. Toen de stofwolken van de collegevorming waren opgetrokken, leverden ze ook de meeste wethouders. Lokale partijen verzilverden hun verkiezingswinst. Hielden zij die winst vast? Een onderzoek.

 • Samen zijn we één politie

  Reageer

  Met de intrede van de Nationale Politie vervalt de oude manier van werken. De minister wordt korpsbeheerder, tien regioburgemeesters worden ‘mediators’ tussen het lokale en het landelijke niveau. De hamvraag: gaat het werken?

 • ‘Ambtenaren, ga naar buiten’

  Reageer

  De ambtenaren moeten zich door de forse bezuinigingen en extra taken niet laten opsluiten in het gemeentehuis. ‘We moeten op zoek naar nieuwe verbindingen’, zegt Marcel Meijs, sinds donderdag de nieuwe voorzitter van de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS).

 • Van bankzitter tot spelverdeler

  Reageer

  Bij de geringste twijfel over het bestaansrecht van een gemeente, wordt een waarnemer benoemd. En bij gewone vacatures wordt de eerste wethouder het waarnemend burgemeesterschap niet meer toevertrouwd, zo blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur.

 • ‘Groot denken en klein zijn’

  Reageer

  De vertrekkende Limburgse commissaris van de koningin Léon Frissen laat een provincie achter waar de blik weer meer op het dorpse en het eigene is gericht. Maar, ‘wie tegen Europa is, ontkent dat de zon opkomt’, waarschuwt de bestuurder.

 • Voorland voor herindeling

  Reageer

  De gemeenten Liesveld, Nieuw- Lekkerland en Graafstroom voegden 2 jaar geleden hun ambtelijke organisaties samen. ‘Uit een bestuurskrachtmeting was gebleken dat de kwetsbaarheid van onze organisaties nogal groot was. Als er een ambtenaar ziek was, bleef het werk liggen’, vertelt burgemeester Dirk van der Borg (CDA) van Graafstroom.

 • Samenwerken als laatste strohalm

  Reageer

  Gemeenten willen graag extra taken van het Rijk overnemen. Dat ze die vaak niet zelfstandig kunnen uitvoeren, doet er niet toe. Ze hebben de oplossing gevonden: samenwerken met buurgemeenten. Critici vrezen vooral meer bureaucratie.

 • Goochelen met rijksambtenaren

  1 reactie

  De rijksoverheid wordt kleiner en compacter, zegt het kabinet. De rijksdienst wordt vernieuwd, zei het vorige kabinet. De façade wisselt, wat blijft is het gegoochel met aantallen rijksambtenaren. Hoeveel ambtenaren telt het Rijk? Wie het weet mag het zeggen.

 • ‘Overheid kan veel meer zelf doen’

  Reageer

  De vanzelfsprekendheid om externe adviseurs in te schakelen is volgens onderzoeker Jaap Boonstra verdwenen. Het kan met veel minder advies van buiten. ‘Echt, er is genoeg kennis en talent in huis’.

 • Hoe ben je in slechte tijden een goed adviesbureau?

  Reageer

  Om advieswerk voor gemeenten en provincies binnen te halen, moeten adviesbureaus een fatsoenlijke prijs rekenen. Maar vooral moet de adviseur bij zijn vorige klus een goede indruk hebben achtergelaten. BMC, Hiemstra en Rijnconsult scoren hierop het beste bij de overheidsklant.

 • Doener achter de schermen

  1 reactie
  Zelfs bij verkiezingen voor Provinciale Staten werken de commissarissen van de koningin vooral achter de schermen. Wie zijn zij? Een profiel van Roel Robbertsen (Utrecht), de onbekendste commissaris van het land, plus korte portretten van z’n collega’s.
 • Ex-gedeputeerde gewilde bestuurder

  Reageer
  Of het nu een vrijwillig of gedwongen vertrek betreft, de gedeputeerde komt vrijwel altijd goed terecht. Mooie, goed betaalde, bestuurlijke topfuncties liggen in het verschiet, bij voorkeur in de non-profitsector.
 • Gerd Leers was de spraakmakendste

  Reageer
  Vijf burgemeesters moesten in 2010 het veld ruimen omdat de politieke vertrouwensbasis was weggevallen. Gerd Leers vertrok met het meeste wapengekletter.
 • Geen vrije val

  1 reactie
  Een recordaantal coalities is in de eerste maanden na de collegevorming van 2010 in crisis geraakt. Het aantal gesneuvelde wethouders valt mee.
 • Elkaar geen kunstjes flikken

  Reageer
  Het politieke landschap versplinterde negen maanden geleden bij de raadsverkiezingen. Meer dan de helft van de wethouders is vervangen. Nieuwe coalities zijn gesmeed, maar hoe sterk zijn de schakels?
 • Hoezo moeten we inkrimpen?

  1 reactie
  De overheid moet fors kleiner, vindt het kabinet. Toch denken vrijwel alle ambtenaren dat hun werk niet door anderen kan worden gedaan, blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur.
 • ‘Dit kabinet is niet onze eerste keus’

  Reageer
  Ank Bijleveld zat aan de tafel waar het nieuwe kabinet werd gesmeed. Met Maxime Verhagen verdedigde zij het regeerakkoord tegenover de verdeelde CDA-achterban. Een interview met de vriendelijkste CDA-politica die het boegbeeld wordt van Overijssel.
 • Achterhoek wars van dorpisme

  Reageer
  De grootste herindelingsoperatie in de laatste twee raadsperioden vond op 1 januari 2005 plaats in de Achterhoek. Er ontstonden tien nieuwe fusiegemeenten. Opvallend kenmerk: de lage populariteit van lokale partijen.
 • 3 verliezers

  Reageer
  De VVD krijgt de grootste klap bij de wethouders en de PvdA bij de burgemeesters. Het CDA raakt door opheffing en herindeling van gemeenten de meeste bestuurders kwijt. Desondanks blijven de christen-democraten de grootste bestuurderspartij in de fusiegemeenten.