of 60831 LinkedIn

Henk Bouwmans

Recente Artikelen

 • © Shutterstock

  126 wethouders sneuvelen in crisisrijk 2019

  3 reacties

  Het afgelopen jaar zijn 126 van de 1.144 wethouders politiek tijdelijk of definitief ten val gekomen. Daarmee is 2019 het op één na slechtste jaar voor hen sinds de invoering van het dualisme in 2002. Alleen in 2004 was die score met 157 gesneuvelde wethouders nog hoger.

 • Drenthe en Friesland hadden verhoudingsgewijs een groot aantal gemeenten met politieke crises, breuken en valpartijen in 2019. Voor beide provincies is dat ook hoger dan normaal omdat deze provincies vrijwel altijd laag scoorden.

  Drenthe politiek ‘onrustigste’ provincie in 2019

  1 reactie

  Drenthe en Friesland hadden verhoudingsgewijs een groot aantal gemeenten met politieke crises, breuken en valpartijen in 2019. Voor beide provincies is dat ook hoger dan normaal omdat deze provincies vrijwel altijd laag scoorden.

 • © Shutterstock

  GroenLinks ziet relatief veel wethouders sneuvelen

  2 reacties

  Wethouders van GroenLinks ruimden verhoudingsgewijs het vaakst het veld in 2019. SGP en ChristenUnie verloren om politieke redenen geen enkele wethouder in het eerste volledige jaar na de vorming van een college.

 • Na de verkiezingen van woensdag is de grote vraag hoe en op welke wijze de nieuwe colleges van Gedeputeerde Staten in de twaalf provincies worden geformeerd. Spannend en onvoorspelbaar wordt het zeker. Wie gaat met wie is een vraag die gemakkelijk kan worden gesteld, maar waar menige informateur zijn of haar tanden op kan gaan stukbijten om uit deze gefragmenteerde uitslag een stabiel bestuur te formeren.

  De grote drie? Das war einmal

  1 reactie

  De politiek in de provincie is geen exclusief domein meer van de drie klassieke bestuurderspartijen CDA, PvdA en VVD. De fragmentatie van de Staten heeft het provinciale bestuur breder van kleur én politieker gemaakt.

 • De collegevorming na de raadsverkiezingen van 2018 heeft voor een forse vernieuwing van wethouders in de colleges gezorgd. Er zijn 736 nieuwe, voornamelijk onervaren wethouders begonnen aan de nieuwe collegeperiode.

  Ervaren wethouders in de minderheid na verkiezingen 2018

  Reageer

  De collegevorming na de raadsverkiezingen van 2018 heeft voor een forse vernieuwing van wethouders in de colleges gezorgd. Er zijn 736 nieuwe, voornamelijk onervaren wethouders begonnen aan de nieuwe collegeperiode.

 • Een forse minderheid van 588 wethouders is na de verkiezingen opnieuw wethouder geworden. Van alle wethouders komt een derde deel van buiten de raad. Dat blijkt uit het Wethoudersonderzoek 2018 dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door DeCollegetafel. Eruit blijkt ook dat in het afgelopen jaar 47 wethouders vanwege een tijdelijke of definitieve politieke vertrouwensbreuk tussentijds ten val kwam. Een nieuwe trend is dat dertien demissionaire wethouders aftraden vanwege een politieke vertrouwensbreuk.

  Ervaren wethouders in de minderheid

  Reageer

  De collegevorming na de raadsverkiezingen van 2018 heeft voor een forse vernieuwing van wethouders in de colleges gezorgd. Er zijn 736 nieuwe, voornamelijk onervaren wethouders begonnen aan de nieuwe collegeperiode. 

 • Dat blijkt uit onderzoek van De Collegetafel naar de valpartijen van wethouders en coalitiebreuken in de raads- en collegeperiode 2014-2018. De raadsverkiezingen in 2014 leidden in 128 gemeenten tot een meer versplinterde gemeenteraad met 1, 2 of 3 partijen extra. Van deze 128 gemeenten werden er 29 getroffen door een coalitiebreuk (23 procent).

  Chaos door versplintering blijft uit

  3 reacties

  Gemeenten met een versplinterde raad hoeven niet extra bezorgd te zijn over de bestuurbaarheid. In ruim driekwart van de gemeenten die in 2014 te maken kregen met een uitbreiding van het aantal partijen in de raad, haalden de colleges zonder breuken de eindstreep. 

 • Gemeenten met een versplinterde raad hoeven zich niet extra bezorgd over de bestuurbaarheid. In ruim driekwart van de gemeenten die in 2014 te maken kregen met een uitbreiding van het aantal partijen in de raad, haalden de colleges zonder breuken de eindstreep.

  Chaos door versplintering blijft uit

  Reageer

  Gemeenten met een versplinterde raad hoeven zich niet extra bezorgd over de bestuurbaarheid. In ruim driekwart van de gemeenten die in 2014 te maken kregen met een uitbreiding van het aantal partijen in de raad, haalden de colleges zonder breuken de eindstreep.

 • Uit onderzoek van De Collegetafel in opdracht van Binnenlands Bestuur blijkt dat na gemeenteraadsverkiezingen gemiddeld ruim 40 procent van de wethouders kan uitzien naar een andere betrekking. In 2006 ging het om 788 wethouders (48 procent), in 2010 om 730 (47 procent) en in 2014 om 671 wethouders (44 procent) voor wie na de formatie geen plek meer was in het nieuw gevormde dagelijks bestuur van de gemeente.

  Ruim 40 procent wethouders keert niet terug

  4 reacties

  Bij de vorming van nieuwe colleges na de gemeenteraadsverkiezingen vindt de grote schoonmaak plaats onder wethouders. Na de formatie moet er rekening mee worden gehouden dat zo’n 600 à 700 wethouders niet meer terugkeren op hun post. 

 • Dat blijkt uit onderzoek van DeCollegetafel dat sinds 2002 onderzoek doet naar het ten val komen van wethouders.

  Winkelen op zondag in vijf gemeenten oorzaak crisis

  1 reactie

  Onenigheid over een ruimere openstelling van winkels op zondag heeft in de afgelopen vijf jaar in vijf gemeenten tot een politieke crisis geleid. Dat blijkt uit onderzoek van DeCollegetafel dat sinds 2002 onderzoek doet naar het ten val komen van wethouders.

 • Een nooit vertoond aantal van veertig wethouders is in 2017 overgestapt naar een andere baan. Het meest populair is het burgemeesterschap: liefst zeventien wethouders zijn in 2017 burgemeester geworden. Dat blijkt uit het Wethoudersonderzoek 2017 dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door DeCollegetafel.

  Recordaantal wethouders in 2017 naar andere baan

  Reageer

  Een nooit vertoond aantal van veertig wethouders is in 2017 overgestapt naar een andere baan. Het meest populair is het burgemeesterschap: liefst zeventien wethouders zijn in 2017 burgemeester geworden. Dat blijkt uit het Wethoudersonderzoek 2017 dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door DeCollegetafel. Met veertig wethouders die in 2017 een andere baan vonden, is het record uit 2012 gebroken toen 32 wethouders hun periode als wethouder niet volmaakten en kozen voor een andere baan.

 • Dat blijkt uit het Wethoudersonderzoek 2016 dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door DeCollegetafel. Rekening houdend met het aantal wethouders dat in de afgelopen twaalf jaar door de afname van gemeenten met ruim tweehonderd is gedaald, maakt het dat verhoudingsgewijs alleen 2004 slechter scoort dan 2016.

  Wethoudersonderzoek 2016: Recordaantal coalitiebreuken

  Reageer

  Voor wethouders behoort het voorbije jaar 2016 tot de drie zwartste jaren. Er kwamen 116 wethouders om politieke redenen ten val. Alleen in 2008 en 2004 werden er meer wethouders tijdelijk of definitief van het collegepluche gestuurd.

 • Verstoorde en gebroken coalitieverhoudingen zijn de belangrijkste reden voor het grote aantal ten val gekomen wethouders. Dat blijkt uit het Wethoudersonderzoek 2016 dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door DeCollegetafel. In liefst 28 gemeenten kwam het college door onderlinge verstoorde verhoudingen ten val.

  2016 zwart jaar voor wethouders

  4 reacties

  Lokale bestuurders kwamen in 2016 bij bosjes ten val. Liefst 116 wethouders verdwenen vanwege politieke vertrouwensbreuken – tijdelijk dan wel definitief – van het toneel. Het jaar 2016 behoort daarmee voor wethouders tot de zwartste drie jaren sinds de invoering van het dualisme.

 • De wethouder is de eerste politicus en dus het eerste gezicht van de overheid. Dat beeld moeten we proberen tussen de oren te krijgen. Die boodschap gaf minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk mee aan de Wethoudersconferentie 2016, woensdag in Groenekan (Utrecht).

  Wethouder eerste politicus

  2 reacties

  De wethouder is de eerste politicus en dus het eerste gezicht van de overheid. Dat beeld moeten we proberen tussen de oren te krijgen. Die boodschap gaf minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk mee aan de Wethoudersconferentie 2016, die woensdag in Groenekan (Utrecht) werd georganiseerd door de Wethoudersverenging. 

 • Nooit kwamen er – verkiezingsjaren uitgezonderd – zo weinig wethouders ten val als in 2015. Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur.

  Laagterecord gevallen wethouders

  1 reactie

  Nooit kwamen er – verkiezingsjaren uitgezonderd – zo weinig wethouders ten val als in 2015. De meesten gingen onderuit als gevolg van opgebroken coalities. Een tweede valfactor is niet integer gedrag en belangenverstrengeling.

 • In 2015 zijn er minder wethouders (74) de laan uitgestuurd dan ooit eerder in deze eeuw, verkiezingsjaren uitgezonderd. Een verziekte bestuurscultuur was vaak aanleiding voor het vertrek, blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur.

  Wethouders vertrekken om verziekte cultuur

  1 reactie

  In 2015 zijn er minder wethouders (74) de laan uitgestuurd dan ooit eerder in deze eeuw, verkiezingsjaren uitgezonderd. Een verziekte bestuurscultuur was vaak aanleiding voor het vertrek.

 • In ruim 200 gemeenten is de afgelopen vier jaar een of meer keer een andere gemeentesecretaris aangetreden. Slechts een kleine groep gemeentesecretarissen (28) heeft de plek die zij in 2011 bezette, kunnen inruilen voor een gelijke positie in een andere gemeente.

  Helft gemeentesecretarissen is na 4 jaar vertrokken

  9 reacties

  De gemeentesecretaris, vroeger het mannelijke, wijze boegbeeld van de gemeentelijke ambtelijke organisatie, is in de helft van de gemeenten na 4 jaar vertrokken en vervangen door een opvolger(ster).

 • De wethouder lijkt minder kwetsbaar. Sinds de collegevorming na de raadsverkiezingen van vorig jaar blijft het aantal weggestuurde wethouders aanzienlijk achter in vergelijking met de start van de andere collegeperioden in deze eeuw.

  Politiek gedoe nekt wethouders

  Reageer

  Wethouders lijken minder snel ten val te komen. Sinds de vorming van nieuwe coalities zijn er fors minder wethouders naar huis gestuurd dan na die van 2002, 2006 en 2010. Integriteit blijft een van de belangrijkste politieke valfactoren.

 • In de eerste helft van 2015 zijn er 33 wethouders na een politiek conflict of vertrouwensbreuk ten val gekomen. De twee belangrijkste politieke valfactoren blijven integriteit en verstoorde coalitieverhoudingen. Sinds de verkiezingen van maart vorig jaar vertrokken in totaal 141 wethouders. Dit blijkt uit het wethouderonderzoek 2015, dat op verzoek van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door de Collegetafel.

  Integriteit blijft belangrijke valfactor wethouders

  3 reacties

  In de eerste helft van 2015 zijn er 33 wethouders na een politiek conflict of vertrouwensbreuk ten val gekomen. Een van de belangrijkste politieke valfactoren in de collegeperiode 2014-2018 blijft integriteit. Verstoorde coalitieverhoudingen is een tweede belangrijke valfactor. Sinds de verkiezingen van maart vorig jaar vertrokken in totaal 141 wethouders.

 • Er dient zich een aantal verklaringen aan waarom het aantal gesneuvelde wethouders na de collegevorming van 2014 zo laag is uitgevallen. Er is een opmerkelijk verschil in de start van de huidige collegeperiode vergeleken met die van vier jaar geleden.

  Minder wethouders naar huis gestuurd

  11 reacties

  Nooit zijn er zo weinig wethouders politiek ten val gekomen als na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014: slechts 16. Dat is fors lager dan bij de start van de collegeperiodes na de raadsverkiezingen van 2010 (28), 2006 (33) en 2002 (29).

 • Integriteit is meer dan ooit een reden voor een tussentijds vertrek van de wethouder. Dat blijkt uit het Wethoudersonderzoek 2014 dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is verricht door De Collegetafel.

  Wethoudersonderzoek 2014: Integriteit valfactor nr. 1

  2 reacties

  Integriteit is meer dan ooit een reden voor een tussentijds vertrek van de wethouder. Eén op de drie wethouders die in 2014 om politieke redenen sneuvelde, moest opstappen vanwege niet-integer optreden of de schijn ervan.

 • Het aantal nieuwe wethouders komt, nadat de stofwolken van de collegeonderhandelingen zijn opgetrokken, uit op 761 op een totaal van 1483 wethouders.

  Formatie slagveld voor wethouders

  7 reacties

  Maar liefst 631 wethouders zijn als gevolg van de collegeonderhandelingen vervangen door een wethouder van een andere partij (424 wethouders) of een collega van de eigen partij (207 wethouders).

 • Met veel partijen samengestelde coalities in gemeenten halen vaker de eindstreep niet dan colleges met minder partijen. Er komen relatief veel crises voor, waarbij wethouders om politieke redenen het veld moeten ruimen. Dat blijkt uit onderzoek van Henk Bouwmans van De Collegetafel in opdracht van Binnenlands Bestuur.

  Bredere coalities struikelen vaker

  2 reacties

  Met veel partijen samengestelde coalities in gemeenten halen vaker de eindstreep niet dan colleges met minder partijen. Er komen relatief veel crises voor, waarbij wethouders om politieke redenen het veld moeten ruimen.

 • Tikken op de vingers van Donner

  Reageer

  Minister van Binnenlandse Zaken Piet- Hein Donner (CDA) moet van de Tweede Kamer zijn huiswerk op het hoofdstuk ‘reorganisatie openbaar bestuur’ overdoen.

 • Aanbestedingen geautomatiseerd

  Reageer

  De digitalisering van de bureaucratische en ambtelijke processen van de overheid gaat met de lancering van TenderNed, de digitale aanbesteding, een nieuwe fase in.

 • Burgemeesters krijgen steeds meer wettelijke bevoegdheden op allerlei terreinen. Dat brengt politieke, bestuurlijke en financiële risico’s met zich mee.

  Extra risico's voor burgemeesters

  2 reacties

  Burgemeesters krijgen steeds meer wettelijke bevoegdheden op allerlei terreinen. Dat is niet zonder politieke, bestuurlijke en financiële risico’s.

 • Ambtelijke fusie op steeds grotere schaal

  1 reactie

  Herindeling of liever nog samenvoeging van de ambtelijke organisaties is de panacee om als gemeente toekomstbestendig te blijven. ‘Een schaal van 80- tot 100 duizend inwoners is het meest efficiënt en kosteneffectief.’

 • De nationale politie wordt mogelijk later ingevoerd. Reden van uitstel is de behandeling van de reorganisatie bij politie niet op tijd door het parlement komt.

  Uitstel nationale politie

  4 reacties

  De nationale politie wordt mogelijk later ingevoerd dan 1 januari a.s.. Reden van uitstel is de behandeling van de reorganisatie van de politie niet op tijd door het parlement komt.

 • ‘Donner pakte ons aanbod niet op’

  2 reacties

  Johan Remkes, de nieuwe voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO), gelooft er niets van dat Noord- Holland als zelfstandige provincie verdwijnt. ‘Wij zijn in 2023 graag weer gastheer van het IPO-jaarcongres.’

 • Johan Remkes

  Remkes: laatste kans voor IPO

  Reageer
  De verdeelde provincies moeten als eenheid opereren, anders is het afgelopen met de provinciale koepelorganisatie IPO.
 • Arjan van Gils

  Gemeentesecretaris: pas op voor vakwethouder!

  1 reactie
  Wethouders hebben steeds meer de neiging om op de stoel van de gemeentesecretaris te gaan zitten. 'Ik zou zeggen: hou de wethouders op afstand', aldus de waarschuwing van de Rotterdamse gemeentesecretaris Arjan van Gils.
 • Donner is daadkrachtig in vertragen

  Reageer

  4 jaar heeft een kabinet - formeel - om hervormingen effectief wettelijk door te voeren. De parlementaire historie leert dat er feitelijk 3 tot 3,5 jaar beschikbaar is. Een minister moet daarom voortvarend beginnen.

 • De minister roept de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering op om voortaan kantoorartikelen van B-merken te gebruiken.

  Donner: let op de kleintjes

  4 reacties

  De verkleining en de versobering van de rijksdienst (ministeries en aanverwante diensten) heeft effect tot in de haarvaten van de departementale gangen en werkkamers.

 • Wethouders die nieuwsgierig zijn of ze de eindstreep halen, kunnen aan de hand van een vijftal factoren hun overlevingskansen berekenen op de sneuvelbarometer.

  Sneuvelbarometer voor wethouders

  Reageer
  Wethouders die nieuwsgierig zijn of ze de eindstreep halen, kunnen hun overlevingskansen berekenen op de sneuvelbarometer.
 • Bestuurlijk gedonder in gemeenten kan voorkomen worden beperkingen te stellen aan afsplitsingen in de raad. Bij een ruzie moet de zetel worden teruggegeven.

  'Afsplitsing is voedingsbodem voor bestuurlijk gedoe'

  3 reacties

  Aanhoudend ‘bestuurlijk gedonder’ in gemeenten kan voorkomen worden door paal en perk te stellen aan afsplitsingen in de raad. Bij ruzie moet de zetel worden teruggegeven met uitzondering van de raadsleden die zelfstandig de kiesdeler hebben gehaald.

 • ‘Vergis u niet in de geestelijke gezondheidszorg’

  5 reacties

  De 418 gemeenten worden door decentralisatie verantwoordelijk voor de zorg van bijna 300 duizend patiënten in de geestelijke gezondheidszorg. ‘Gemeenten moeten zich niet vergissen, wat dat betekent’, zegt Marleen Barth, voorzitter van GGZ Nederland.

 • Alle ballen op Amsterdam

  1 reactie

  Amsterdam dient naar voorbeeld van Groot-Londen omgevormd te worden tot Groot-Amsterdam (Haarlem tot en met Almere) met eveneens een eigen burgemeester.

 • ‘Accepteer meer ongelijkheid’

  1 reactie

  De overheid moet accepteren dat zaken fout gaan, moet niet alles in regels willen oplossen en dient meer ongelijkheid te aanvaarden.

 • De bouw van een nieuw gemeentehuis is vaak een heikel punt voor fusiegemeenten. De nieuwe gemeente Molenwaard, die per 1 januari 2013 ontstaat, doet het anders: er komt geen nieuw gemeentehuis, als het aan de colleges van de drie gemeenten ligt’.

  Géén nieuw gemeentehuis

  4 reacties

  De bouw van een nieuw gemeentehuis is vaak een heikel punt voor fusiegemeenten. De nieuwe gemeente Molenwaard, die per 1 januari 2013 ontstaat, doet het anders: er komt geen nieuw gemeentehuis, als het aan de colleges van de drie gemeenten ligt’.

 • Het kabinet Rutte wilde minder ingewikkelde regels tussen Rijjk, provincie en gemeenten. Maar de uitkomst is een stelsel waar de bureaucratie van af druipt.

  Minder regels door meer bureaucratie

  3 reacties
  De bureaucratie druipt van de nieuwe spelregels voor controle, informatie en verantwoording van gemeenten en provincies aan het Rijk, stelt D66-Kamerlid Gerard Schouw.
 • De website rijksictdashboard wordt slecht bijgehouden. De site is afgelopen voorjaar opgezet om meer inzicht te geven in de voortgang van alle grote ICT-projecten bij het Rijk. Maar de informatie op de site is niet up to date en daardoor ook niet transparant.

  Rijk lijkt open over ICT-projecten, maar schijn bedriegt

  Reageer
  De website rijksictdashboard wordt slecht bijgehouden. De site is afgelopen voorjaar opgezet om meer inzicht te geven in de voortgang van alle grote ICT-projecten bij het Rijk. Maar de informatie op de site is niet up to date en daardoor ook niet transparant.
 • Wethouders willen een vergelijkbare professionele ondersteuning als de burgemeesters. ‘Wethouders moeten hun vak professioneel kunnen uitvoeren’, zegt Saskia Bolten, voorzitter van de Wethoudersvereniging.

  Wethouders willen betere scholing

  8 reacties

  Wethouders willen een vergelijkbare professionele ondersteuning als de burgemeesters. ‘Wethouders moeten hun vak professioneel kunnen uitvoeren’, zegt Saskia Bolten, voorzitter van de Wethoudersvereniging.

 • Ware of valse liefde voor burgers

  Reageer

  Gemeenten willen de eigen verantwoordelijkheid van burgers versterken. Betrachten zij als puntje bij paaltje komt ook de ware liefde aan de burgers?

 • ‘Rutte kan eigen kracht burgers stimuleren’

  Reageer

  De eigen kracht van burgers moet centraal komen te staan bij het oplossen van maatschappelijke problemen, want de machine van welzijn en geluk staat niet meer in Den Haag.

 • Lokale partijen die inbreng willen hebben bij de oplossing van het conflict over het bestuursakkoord, zijn aangewezen op een indirecte lobby. Zij zijn immers niet vertegenwoordigd in de landelijke politiek.

  Lokale partijen lobbyen via VNG

  1 reactie

  Lokale partijen die inbreng willen hebben bij de oplossing van het conflict over het bestuursakkoord, zijn aangewezen op een indirecte lobby. Zij zijn immers niet vertegenwoordigd in de landelijke politiek.

 • De Tweede Kamer luistert beter naar gemeentebesturen die zich verzetten tegen herindeling dan naar gemeenten die een fusie wensen. ‘Dwarsliggen loont.’

  Verzet tegen herindeling loont

  4 reacties

  De Tweede Kamer luistert beter naar gemeentebesturen die zich verzetten tegen herindeling dan naar gemeenten die een fusie wensen. ‘Dwarsliggen loont.’

 • De uitgebreide bemoeienis van de drie bestuurslagen Rijk, provincie en gemeenten maken van herindeling een onzeker, langdurig proces. De uitgebreide bemoeienis van de drie bestuurslagen Rijk, provincie en gemeenten maken van herindeling een onzeker, langdurig proces.

  Bestuurlijke drukte struikelblok bij gemeentelijke herindeling

  Reageer

  De uitgebreide bemoeienis van de drie bestuurslagen Rijk, provincie en gemeenten maken van herindeling een onzeker, langdurig proces. De uitgebreide bemoeienis van de drie bestuurslagen Rijk, provincie en gemeenten maken van herindeling een onzeker, langdurig proces.

 • Het conflict tussen Rijk en gemeenten over het bestuursakkoord is op te lossen door een extra garantie van 200 miljoen euro van het Rijk.

  Conflict bestuursakkoord op te lossen met 200 miljoen

  3 reacties
  Het conflict tussen Rijk en gemeenten over het bestuursakkoord is op te lossen door een extra garantie van 200 miljoen euro. Ook dienen gemeentebestuurders vrije keuze te krijgen bij hervormingen van arbeidsmarkt en de sociale werkvoorziening.
 • CDA-bestuurders wijzen Donner terecht

  Reageer

  De stevigste kritiek op de afstandelijke en niet-luisterende houding van minister van Binnenlandse Zaken Piet-Hein Donner kwam op het VNG-congres uit onverdachte hoek. Prominente CDA-bestuurders riepen hun eigen CDA-coryfee tot de orde. Minister en kabinet moeten eindelijk eens oog hebben voor de worsteling van gemeenten met de onderkant van de arbeidsmarkt, benadrukten zij.

 • Keihard ‘nee’ tegen werkparagraaf

  Reageer

  Gemeenten weigeren vooralsnog de sociale werkplaatsen van het Rijk over te nemen. Ze achten de financiële risico’s te groot.

 • Om de nieuwe, gedecentraliseerde jeugdzorg professioneel en niet bureaucratisch uit te voeren, moeten de Bureaus Jeugdzorg worden opgeheven. ‘We moeten weg van de verambtelijking’.

  'Jeugdzorg beter af zonder bureaus'

  4 reacties

  Om de nieuwe, gedecentraliseerde jeugdzorg professioneel en niet bureaucratisch uit te voeren, moeten de Bureaus Jeugdzorg worden opgeheven. ‘We moeten weg van de verambtelijking’.

 • Donner: ‘Den Haag beslist’

  Reageer

  Kabinet en Tweede Kamer beperken zich niet langer tot een procedurele toetsing of gemeenten en provincies gemeentelijke herindeling conform de wet hebben voorbereid. Minister Donner claimt een eigen Haagse beoordeling.

 • Het Rijk hevelt taken over naar gemeenten maar houdt tegelijkertijd een dikke vinger in de pap, zo blijkt in de besprekingen over de uitvoering van het bestuursakkoord.

  Rijk decentraliseert met extra controle

  3 reacties

  Het Rijk hevelt taken over naar gemeenten maar houdt tegelijkertijd een dikke vinger in de pap, zo blijkt in de besprekingen over de uitvoering van het bestuursakkoord.

 • ‘Zelf beslissen over toekomst’

  Reageer

  Voor zelfstandigheid strijdende gemeenten hebben geen behoefte aan Haagse herindelingsrichtlijnen. ‘Kamer en minister, leg de verantwoordelijkheid bij de gemeenten.’

 • Overheden schakelen aanzienlijk minder externe adviseurs in. De komende jaren denken ze tegen een goedkoper tarief nog spaarzamer gebruik te maken van detacherings- en consultancybureaus.

  Prijzenoorlog in advieswereld

  5 reacties

  Overheden schakelen aanzienlijk minder externe adviseurs in. De komende jaren denken ze tegen een goedkoper tarief nog spaarzamer gebruik te maken van detacherings- en consultancybureaus.

 • Afscheid van de externen

  4 reacties

  De vanzelfsprekendheid om een adviesbureau in te huren, is niet meer. En dat blijft ook zo, verwachten gemeenten in een onderzoek van Binnenlands Bestuur.

 • De VVD heeft de winst bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart weten te verzilveren. De VVD, de derde partij in provincieland, heeft door de uitslag en de onderhandelingen voor de nieuwe provinciebesturen de positie van grootste partij overgenomen van het CDA.

  VVD grootste; CDA beperkt verlies

  3 reacties

  De VVD is door de collegevorming nu de grootste partij in provincieland; het CDA wist de schade te beperken.

 • Eindstreep bestuursakkoord vergt hogere politiek

  Reageer

  Vaak komt het niet voor, dat grote en kleine gemeenten het eens zijn. Het bestuursakkoord dat hun koepelorganisatie VNG met het Rijk sloot, drijft ze in een gezamenlijk nee-kamp.

 • Het ontbreken van draagvlak in Renswoude, dat zich altijd heeft verzet tegen de herindeling met Scherpenzeel en Woudenberg, was voor Donner doorslaggevend om de herindeling in de Gelderse Vallei in te trekken. Dat er ook twee gemeenten zijn die voorstander zijn van herindeling, was voor Donner van ongeschikt belang.

  Wie krijgt de sleutel voor herindeling?

  Reageer

  De kwestie-Renswoude is plotseling door het optreden van minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner (CDA) bepalend voor het herindelingsbeleid.

 • Aanstichter van het voorlopig aanhouden van het wetsvoorstel voor de gemeentelijke herindeling van Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg is ChristenUnie-Kamerlid Cynthia Ortega. Zij kreeg de voltallige Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken mee in haar verzoek aan minister Donner (CDA) te wachten met het intrekken van het omstreden wetsvoorstel.

  Herindeling op losse schroeven

  4 reacties

  Op verzoek van de Tweede Kamer wordt de gemeentelijke herindeling in de Gelderse Vallei aangehouden.

 • ‘Brabant niet opdelen in twee politieregio’s’

  Reageer
  Volgens het plan voor de Nationale Politie kent Noord-Brabant straks twee politieregio’s. Slecht idee, vindt de Bossche burgemeester Rombouts. Ook Zeeland is niet blij met de voorgestelde indeling.
 • Schiphol blijft in de nieuw voorgestelde politieorganisatie onder Haarlem vallen. Amsterdam wil dat voorlopig niet betwisten.

  Amsterdam laat Schiphol aan Haarlem

  Reageer

  Schiphol blijft in de nieuw voorgestelde politieorganisatie onder Haarlem vallen. Amsterdam wil dat voorlopig niet betwisten.

 • Noord-Brabant moet één politie-eenheid vormen in plaats van de door minister Opstelten voorgestelde tweedeling in een westelijk en oostelijk Brabants politiekorps. Zeeland wil bij Rotterdam-Rijnmond en niet bij West-Brabant.

  Den Bosch en Zeeland tegen politie-indeling

  2 reacties
  Noord-Brabant moet één politie-eenheid vormen in plaats van de door minister Opstelten voorgestelde tweedeling in een westelijk en oostelijk Brabants politiekorps. Zeeland wil bij Rotterdam-Rijnmond en niet bij West-Brabant.
 • Het formatiespel dat na de Statenverkiezingen van woensdag in en rondom de twaalf provinciehuizen is begonnen, zit vol valkuilen.

  Valkuilen voor collegevorming

  Reageer
  Het formatiespel dat na de Statenverkiezingen van woensdag in en rondom de twaalf provinciehuizen is begonnen, zit vol valkuilen.
 • De nieuwste aanwas ambtenaren heeft opvallend minder geduld dan hun langer zittende collega’s. De nieuwelingen vinden dat het bij de overheid te traag gaat. 
Dat blijkt uit een enquête van Binnenlands Bestuur onder ruim 3 duizend ambtenaren.

  Nieuwe ambtenaar is ongeduldig

  20 reacties
  De nieuwste aanwas ambtenaren heeft opvallend minder geduld dan hun langer zittende collega’s. De nieuwelingen vinden dat het bij de overheid te traag gaat. Dat blijkt uit een enquête van Binnenlands Bestuur onder ruim 3 duizend ambtenaren.
 • Ambtenaren geven weinig om provincie

  1 reactie
  Fusie van provincies, de meest overbodige bestuurslaag, vormt volgens slechts een kwart van de ambtenaren een bijdrage tot de kwaliteitsverbetering van hun werkzaamheden.
 • Gemeenten moeten zich mogelijk net als het Rijk omvormen tot een compacte overheid. Ondersteunende en facilitaire diensten dienen zij zoveel mogelijk te bundelen.

  Rijk én gemeenten compacter en goedkoper

  3 reacties
  Gemeenten moeten zich mogelijk net als het Rijk omvormen tot een compacte overheid. Ondersteunende en facilitaire diensten dienen zij zoveel mogelijk te bundelen.
 • Bestuurders van de provincie zijn het onbekendst in de Randstad en Noord-Brabant. Inwoners van de Randstadprovincies hechten tegelijkertijd het minste aan het voortbestaan van hun provincie.

  Provincie onbekend en onbemind in Randstad

  Reageer
  Bestuurders van de provincie zijn het onbekendst in de Randstad en Noord-Brabant. Inwoners van de Randstadprovincies hechten tegelijkertijd het minste aan het voortbestaan van hun provincie.
 • Lessen getrokken uit Holland Acht

  Reageer
  De verleiding is groot het initiatief van de drie provinciebesturen van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland om een fusie te verkennen, af te doen als het zoveelste bewijs van bestuurlijke lippendienst aan een slagvaardiger provinciebestuur.
 • ‘Meer en beter samenwerken’

  Reageer
  Meer en beter samenwerken is volgens gemeentesecretarissen veruit het belangrijkste verbeterpunt voor gemeenten.
 • Samenwerken boven herindelen

  Reageer
  Samenwerken is voor gemeenten het toverwoord bij het overnemen van rijkstaken. Daarmee voorkomen ze herindeling.
 • ‘Burger moet zelf beter opletten’

  Reageer
  De overheid beter laten functioneren. Dat is een belangrijke drijfveer in het werk van Shaktie Rambaran Mishre, het jongste lid van de Raad voor het openbaar bestuur.
 • ‘Veiligheid vermaatschappelijken’

  Reageer
  De politie moet eerder meer plaatselijk dan centraal worden georganiseerd. Initiatieven op lokaal en wijkniveau moeten door de overheid worden gestimuleerd om de veiligheid te verbeteren.
 • De VNG-top wil zich door het kabinet niet onder druk laten zetten om half februari al een bestuursakkoord te sluiten over de decentralisatie van de Awbz, uitkeringen, re-integratie en jeugdzorg.

  VNG laat zich niet opjagen met decentralisatie

  6 reacties
  De VNG-top wil zich door het kabinet niet onder druk laten zetten om half februari al een bestuursakkoord te sluiten over de decentralisatie van de Awbz, uitkeringen, re-integratie en jeugdzorg.
 • Perverse effecten van de oekaze van Kok

  Reageer
  Kamerleden, en in sommige gemeenten ook raadsleden, mogen geen rechtstreeks contact met ambtenaren hebben. Deze afspraak, vastgelegd in de zogeheten ‘oekaze van Kok’, is niet meer van deze tijd.
 • Kamer zelf ook schuldig aan informatiegebrek

  Reageer
  De volksvertegenwoordiging is medeverantwoordelijk voor het gebrek aan adequate informatie van het kabinet. Ze is onvoldoende vasthoudend en treedt versplinterd op, blijkt uit een promotieonderzoek.
 • Ambitieuze burgemeesters en wethouders - en misschien straks ook stoppende gedeputeerden - hebben de keus uit interessante burgemeestersposten.

  Ruime keus in burgemeestersposten

  3 reacties
  Ambitieuze burgemeesters en wethouders - en misschien straks ook stoppende gedeputeerden - hebben de keus uit interessante burgemeestersposten.
 • Foto: Christian Pfeiffer, WeesperNieuws

  Tweede Kamer: Omstreden herindelingen niet van tafel

  Reageer
  De drie omstreden gemeentelijke herindelingen in ’t Gooi, de Gelderse Vallei en Noord-Limburg hoeven niet de prullenmand in. De herindelingstrein kan daar - zonodig in gewijzigde vorm - door.
 • Onder druk van de bezuinigingen hebben tal van burgemeesters in hun nieuwjaarstoespraak de hand gereikt naar hun inwoners. De burger moet meer eigen verantwoordelijkheid nemen.

  Eigen verantwoordelijkheid eerst

  6 reacties
  Onder druk van de bezuinigingen hebben tal van burgemeesters in hun nieuwjaarstoespraak de hand gereikt naar hun inwoners. De burger moet meer eigen verantwoordelijkheid nemen.
 • Beste Bestuurder 2010: Lodewijk Asscher

  4 reacties

  Met zijn communicatieve stijl van besturen en de wijze waarop hij invulling geeft aan zijn onderwijsportefeuille heeft Lodewijk Asscher het predicaat Beste Bestuurder van 2010 van Binnenlands Bestuur in de wacht gesleept.

 • ‘Overbodig’ en een uiting van ‘wantrouwen’. De wethoudersnorm - geen enkele ambtenaar verdient meer dan een wethouder- valt niet in goede aarde bij gemeenten.

  ‘Gemeenten betalen geen 3 ton’

  9 reacties
  ‘Overbodig’ en een uiting van ‘wantrouwen’. De wethoudersnorm - geen enkele ambtenaar verdient meer dan een wethouder- valt niet in goede aarde bij gemeenten.
 • Herindeling is geen exclusief terrein voor de betrokken gemeenten. Er is en blijft ook een rol voor provincies, aldus minister Donner van Binnenlandse Zaken.

  Donner: provincie óók rol bij herindeling

  Reageer
  Herindeling is geen exclusief terrein voor de betrokken gemeenten. Er is en blijft ook een rol voor provincies, aldus minister Donner van Binnenlandse Zaken.
 • De Zuid-Hollandse gemeenten Goedereede en Nederlek, die tot herindeling worden gedwongen, bundelen de krachten: zij starten komende maand een landelijk platform tegen herindeling.

  Krachtenbundeling tegen herindeling

  5 reacties
  De Zuid-Hollandse gemeenten Goedereede en Nederlek, die tot herindeling worden gedwongen, bundelen de krachten: zij starten komende maand een landelijk platform tegen herindeling.
 • Volksvertegenwoordigers en provinciaal bestuur van Gelderland moeten serieuzer omgaan met burgerinitiatieven. Dat concluderen de Gelderse Staten na een evaluatie.

  Burgerinitiatieven te snel afgewezen

  Reageer
  Volksvertegenwoordigers en provinciaal bestuur van Gelderland moeten serieuzer omgaan met burgerinitiatieven. Dat concluderen de Gelderse Staten na een evaluatie.
 • Sinds de raadsverkiezingen in maart zijn twee wethouders gesneuveld om integriteitsredenen. Gemiddeld kosten deze kwesties vier tot vijf wethouders per jaar de kop, blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur.

  Integriteit nekt al twee wethouders

  4 reacties
  Sinds de raadsverkiezingen in maart zijn twee wethouders gesneuveld om integriteitsredenen. Gemiddeld kosten deze kwesties vier tot vijf wethouders per jaar de kop, blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur.
 • Het tevreden gespin van de bestuurders van de kleine gemeenten was in Utrecht op het extra VNG-congres niet van de lucht. Zij hadden de VNG-top teruggefloten, op het punt van de contributieverlaging en op de in hun ogen megalomane plannen om 430 gemeenten om te vormen tot een dertigtal regiogemeenten.

  Pyrrusoverwinning kleine bestuurders

  Reageer
  Het tevreden gespin van de bestuurders van de kleine gemeenten was in Utrecht op het extra VNG-congres niet van de lucht. Zij hadden de VNG-top teruggefloten, op het punt van de contributieverlaging en op de in hun ogen megalomane plannen om 430 gemeenten om te vormen tot een dertigtal regiogemeenten.
 • Het hoofdbestuur van de VNG heeft op het extra congres in Utrecht moeten buigen voor de achterban: geen regiogemeenten en extra korting op de gemeentelijke contributie.

  VNG-top maakt dubbele knieval

  Reageer
  Het hoofdbestuur van de VNG heeft op het extra congres in Utrecht moeten buigen voor de achterban: geen regiogemeenten en extra korting op de gemeentelijke contributie.
 • In tien gemeenten vinden woensdag gewone raadsverkiezingen plaats. Voor welke zittingsperiode de raadsleden worden gekozen en wethouders worden benoemd, is een groot vraagteken.

  Raad voor 1, 2 of 3 jaar?

  Reageer
  In tien gemeenten vinden woensdag gewone raadsverkiezingen plaats. Voor welke zittingsperiode de raadsleden worden gekozen en wethouders worden benoemd, is een groot vraagteken.
 • Acht jaar na de invoering van het dualisme ligt monisme nog altijd op de loer en is het risico op opportunisme net zo groot, zo blijkt in Purmerend en Ronde Venen.

  Dualisme is nog lang geen vanzelfsprekendheid

  2 reacties
  Acht jaar na de invoering van het dualisme ligt monisme nog altijd op de loer en is het risico op opportunisme net zo groot, zo blijkt in Purmerend en Ronde Venen.
 • Ook jonge ambtenaren willen weg

  9 reacties
  De rijksoverheid wordt de komende jaren niet alleen getroffen door het vertrek van veel oude ambtenaren. Ook jonge ambtenaren willen vertrekken.
 • Ambtenarenbonden in spagaat

  1 reactie
  Voor de ambtenarenbonden is de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner zowel een gruwel als een zegen. Donner is de ideale tegenstander voor de bonden om een klassiek arbeidsconflict uit te vechten.
 • De lokale en provinciale rekenkamers en rekenkamercommissies sluiten onvoldoende aan bij de lokale politieke praktijk. ‘Nodig is een gracieuze Rekenkamer die bekoorlijk, innemend, sierlijk, flexibel, kritisch en krachtig is.’

  Rekenkamers: aaibare kater van de lokale politiek

  3 reacties
  De lokale en provinciale rekenkamers en rekenkamercommissies sluiten onvoldoende aan bij de lokale politieke praktijk. ‘Nodig is een gracieuze Rekenkamer die bekoorlijk, innemend, sierlijk, flexibel, kritisch en krachtig is.’
 • De verslaving van scholen, omroepverenigingen en sportverenigingen aan de overheid moet stoppen. Deze maatschappelijke organisaties moeten leren op eigen benen te staan, stelt de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO).

  ‘Stop de subsidieverslaving’

  5 reacties
  De verslaving van scholen, omroepverenigingen en sportverenigingen aan de overheid moet stoppen. Deze maatschappelijke organisaties moeten leren op eigen benen te staan, stelt de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO).
 • Oefening in crisiscommunicatie

  Reageer
  Burgemeester Jos Geukers (CDA) van Westervoort is ook voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU), de gastheer van het WK Turnen in Rotterdam. Zittend naast kroonprinses Willem Alexander klapte hij ook de handen stuk voor de zilveren wkmedaille winst van Epke Zonderland.
 • Orkest loopt uit de pas

  Reageer
  ‘Niets doen is geen optie’. Met die ferme uitspraak begroette VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma de 430 gemeentebesturen daags voor de Kamerverkiezingen in Leeuwarden. Daar vond het jaarlijkse VNG-congres plaats onder de uitdagende titel ‘Nieuwe Tijden!’.
 • Stadhuis Rotterdam

  Stadsdelen verbijsterd over aangekondigd einde

  9 reacties
  Rotterdamse en Amsterdamse stadsdelen reageren verbaasd op het kabinetsplan de stadsdelen af te schaffen. Ze vrezen een groeiende afstand tussen bestuur en burger.
 • Mannenbroederskabinet

  Reageer
  Haags, man en politieke zwaargewicht. Dat zijn de sleutelwoorden geworden bij de samenstelling van het kabinet-Rutte. Een visionaire meeslepende bestuursstijl hoeft van de nieuwe ministersploeg niet te worden verwacht.
 • Provincies halen opgelucht adem

  Reageer
  De provincie is het meest tevreden over het regeerakkoord van het nieuwe kabinet. Het voortbestaan van het middenbestuur is gegarandeerd.
 • Friesland claimt eigen rol herindeling

  Reageer
  Het regeerakkoord van VVD, CDA en PVV is voor de provincie Fryslan geen aanleiding om een terughoudende rol bij gemeentelijke herindeling te spelen.
 • Bestuurlijke symboolpolitiek

  4 reacties
  Het regeerakkoord van VVD, CDA en gedoger PVV is geen spraakmakend begin voor een ingrijpende bestuurlijke vernieuwing van overheid en bestuur. Het Huis van Thorbecke blijft ongemoeid; er worden slechts wat rafelranden (deelgemeenten en wgr-plusgebieden) weggeknipt.
 • Kansen voor vreemde in eigen land

  2 reacties
  Voor ambtenaren lijkt het met het aantreden van een nieuw kabinet kommer en kwel. Salarissen worden bevroren, het aantal ambtenaren moet fors minder.
 • Lokale bestuurders: ‘Laat ons maar lekker samenwerken’

  1 reactie
  Samenwerken is het buzzword in de provinciale VNG-debatten over de toekomstige bestuurlijke organisatie. Herindeling is in de ban gedaan. Binnenlands Bestuur was bij het debat in Heemstede (Noord-Holland) en Roermond (Limburg).
 • Omineus voorspel

  Reageer
  De Troonrede stelde dit jaar niets voor, aldus PVV-leider Geert Wilders. Want het ging om de begroting van een demissionair kabinet. Zo’n kabinet past op de winkel en dient slechts een zogeheten beleidsarme begroting in. Toch lijkt dat een misvatting.
 • ‘De toekomst is open maar niet leeg’

  Reageer
  De politiek gaat altijd over wat er morgen verandert. Een goede toekomstverkenning is onmisbaar voor bestuurders, zegt hoogleraar Van Asselt van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).
 • Passie ontbreekt

  Reageer
  Bladerend door het boek van Horrevorts en Pans kan de lezer het idee krijgen dat er heel wat presterende bestuurders zijn. Hun boek bevat immers maar liefst 24 interviews met en gezichten van ervaren en bekende bestuurders (vooral ex-ministers en -staatssecretarissen) en twaalf portretten van oud-bestuurders.
 • Het Genootschap van Burgemeesters (NGB) wil een fusie met de drie bonden voor burgemeesters. Eén bond, de grootste, ziet dat zitten.

  Fusiepoging onder burgemeesters

  2 reacties
  Het Genootschap van Burgemeesters (NGB) wil een fusie met de drie bonden voor burgemeesters. Eén bond, de grootste, ziet dat zitten.
 • De komende 5 weken houdt de VNG provinciale bijeenkomsten over het op het ledencongres afgeschoten voorstel om de huidige 430 gemeenten te reduceren tot dertig regiogemeenten.

  VNG start debat over groter of kleiner

  1 reactie
  De komende 5 weken houdt de VNG provinciale bijeenkomsten over het op het ledencongres afgeschoten voorstel om de huidige 430 gemeenten te reduceren tot dertig regiogemeenten.
 • Het bestuurlijk samenspel tussen wethouders, burgemeesters, gedeputeerden en ministers zit in een te strak juridisch keurslijf. Er moet een staatscommissie komen die hier korte metten mee maakt, vindt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

  ‘Bestuur zit vast in juridisch keurslijf’

  10 reacties
  Het bestuurlijk samenspel tussen wethouders, burgemeesters, gedeputeerden en ministers zit in een te strak juridisch keurslijf. Er moet een staatscommissie komen die hier korte metten mee maakt, vindt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
 • Nationale politie zonder nationalisatie

  1 reactie
  Het is nu of nooit moet Harm Brouwer, de hoogste ambtelijke baas van het Openbaar Ministerie, gedacht hebben toen hij vorige week in NRC Handelsblad pleitte voor een nationale politie.

Recente Achtergrond Artikelen

 • © Shutterstock

  Ruim 1 op de 10 wethouders sneuvelt in 2019

  Reageer

  Het eerste volledige jaar van de collegeperiode 2018-2022 werd voor wethouders een heftig jaar: 126 kwamen er in 2019 als gevolg van een vertrouwensbreuk politiek ten val. Daarnaast waren er 75 wethouders die om uiteenlopende redenen stopten, zoals een benoeming tot burgemeester of gedeputeerde dan wel vanwege gezondheidsproblemen.

 • De politiek in de provincie is geen exclusief domein meer van de drie klassieke bestuurderspartijen CDA, PvdA en VVD. De fragmentatie van de Staten heeft het provinciale bestuur breder van kleur én politieker gemaakt.

  De grote drie? Das war einmal

  Reageer

  De politiek in de provincie is geen exclusief domein meer van de drie klassieke bestuurderspartijen CDA, PvdA en VVD. De fragmentatie van de Staten heeft het provinciale bestuur breder van kleur én politieker gemaakt.

 • Het aantal wethouders dat in 2018 om politieke redenen ten val kwam is vergelijkbaar met dat in eerdere verkiezingsjaren. Wel is opvallend dat demissionaire wethouders niet langer veilig zijn: een recordaantal stapte op. Terugblik op de valpartijen en vervanging van wethouders in 2018.

  Wisselingen op het pluche

  Reageer

  Het aantal wethouders dat in 2018 om politieke redenen ten val kwam is vergelijkbaar met dat in eerdere verkiezingsjaren. Wel is opvallend dat demissionaire wethouders niet langer veilig zijn: een recordaantal stapte op. Terugblik op de valpartijen en vervanging van wethouders in 2018.

 • Een vijftigtal wethouders heeft sinds afgelopen zomer aangegeven niet meer terug te keren als wethouder. Soms ging dat van harte, soms ook met tegenzin.

  Massaal afscheid van wethouders

  Reageer

  Per week nemen drie wethouders al dan niet gedwongen afscheid van hun plek aan de collegetafel. Maar dat is kinderspel bij de vorming van nieuwe colleges na de gemeenteraadsverkiezingen: dan vindt de grote schoonmaak plaats onder wethouders.

 • Een nooit vertoond aantal van veertig wethouders is in 2017 overgestapt naar een andere baan. Een politieke vertrouwensbreuk was voor 75 wethouders aanleiding voor een tijdelijk of definitief vertrek. Daarnaast eindigde voor maar liefst 47 wethouders het wethouderschap vanwege de herindeling van hun gemeente.

  Andere baan voor recordaantal wethouders

  Reageer

  Een nooit vertoond aantal van veertig wethouders is in 2017 overgestapt naar een andere baan. Een politieke vertrouwensbreuk was voor 75 wethouders aanleiding voor een tijdelijk of definitief vertrek. Daarnaast eindigde voor maar liefst 47 wethouders het wethouderschap vanwege de herindeling van hun gemeente.

 • Terugblikkend zou 2015 voor wethouders een feestelijk jaar kunnen zijn. Slechts 74 collega’s moesten tijdelijk of definitief om politieke redenen het veld ruimen voor een nieuwe collega. Dat is een nieuw laagterecord wat tot nog toe – de verkiezingsjaren uitgezonderd – lag op het jaar 2007 toen er 77 wethouders moesten opstappen. Dat blijkt uit het Wethoudersonderzoek 2015 dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is verricht door De Collegetafel.

  Zieke cultuur eist tol

  Reageer

  In 2015 zijn er minder wethouders (74) de laan uitgestuurd dan ooit eerder deze eeuw, verkiezingsjaren uitgezonderd. Toch is er weinig tot geen reden voor gejuich. Gebrek aan onderling vertrouwen en een verziekte bestuurscultuur waren te vaak de aanleiding.

 • Om met het goede nieuws te beginnen voor de gemeentesecretaris: de helft van de collega’s houdt het minstens vier jaar uit op dezelfde plek. Het slechte nieuws: als de praktijk van de afgelopen vier jaar illustratief is voor de mobiliteit van gemeentesecretarissen, zit over vier jaar meer dan de helft van de secretarissen niet meer op zijn huidige plek.

  De bedreigde secretaris

  Reageer

  De gemeentesecretaris is zijn functie niet meer zeker. Meer dan de helft van de gemeentesecretarissen is de afgelopen vier jaren ingeruild voor een andere, betere, frissere, jongere of soms een meer ervaren opvolger.

 • De lokale partijen en D66, de grote winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen, staan voor de opgave de winst in een versplinterd politiek landschap te verzilveren.

  ‘Open formeren het halve werk’

  Reageer

  De collegevorming is gestart. De lokale partijen en D66, de grote winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen, staan voor de opgave de winst in een versplinterd politiek landschap te verzilveren. Verliezers en solisten buitensluiten is een recept voor frustraties, gedoe, valpartijen en coalitiecrises.

 • Nederland gaat in 2014 naar de stembus om nieuwe gemeenteraadsleden te kiezen. Op weg naar 19 maart besteedt Binnenlands Bestuur aandacht aan een groot aantal aspecten die verband houden met deze verkiezingen

  Vaste plek onder de zon

  Reageer

  Lokale partijen waren in 2010 de grote winnaars van de raadsverkiezingen. Toen de stofwolken van de collegevorming waren opgetrokken, leverden ze ook de meeste wethouders. Lokale partijen verzilverden hun verkiezingswinst. Hielden zij die winst vast? Een onderzoek.