of 65101 LinkedIn

Harry Perree

     

Recente Artikelen

 • Van Eijck, mobiliteitshub, verkeer, woningbouw

  Mobiliteitshub voor leefbare dorpskern

  1 reactie

  Hoe zorg je dat de bewoners van 1 miljoen te bouwen woningen zijn aangesloten op ons mobiliteitssysteem? Voorzitter Steven van Eijck van de Mobiliteitsalliantie ziet een grotere rol voor gemeenten weggelegd dan ze zelf misschien zien. 

 • regionale energiestrategie; plan-mer; project-mer; natuurgebied; natura 2000; IJmeer

  Windmolens bedreigen Amsterdamse natuur

  1 reactie

  In Amsterdam dreigen windturbines te verrijzen in natuurgebieden. Dat stelt althans Natuurmonumenten. 'De gemeenteraad heeft straks geen informatie en ook geen mogelijkheid om te zeggen: doe het maar in de haven en niet in het natuurgebied. Degene die als eerste een aanvraag indient mag beginnen', voorspelt Martijn de Jong van Natuurmonumenten.

 • Voorrang op huurmarkt; sociale huurwoningen; verhuiskostenvergoeding; de Alliantie; woningcorporatie; doorstroming woningmarkt.

  Wie kleiner gaat huren wordt beloond in Eemnes

  Reageer

  In een poging de woningmarkt te laten doorstromen zijn Eemnes (9.400 inwoners) en woningcorporatie de Alliantie een pilot gestart. Huurders die naar een kleinere woning verhuizen krijgen in de Utrechtse gemeente voorrang en kunnen een vergoeding krijgen voor kosten die samenhangen met de verhuizing.

 • Risico's van Nationale Omgevingsvisie voor kwetsbare gebieden; kwetsbare functies; biodiversiteit;

  Verstedelijking bedreigt kwetsbare gebieden

  1 reactie

  Het aanwijzen van gebieden voor wonen en werken in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) leidt tot risico's voor kwetsbare gebieden. Deze risico's zijn nu voor het eerst in beeld gebracht met de Planmonitor Nationale Omgevingsvisie, opgesteld door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

 • waterveilig bouwen; waternormen; watertoets; coalitieakkoord; Van der Sande; Unie van Waterschappen

  Waterschappen willen norm voor waterveilig bouwen

  4 reacties

  'Er is nú echt actie nodig', zei Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen, afgelopen weekend in de microfoons van RTL Nieuws. Komende jaren moeten er 1 miljoen woningen bijgebouwd worden en dat moet, vindt Van der Sande, klimaatadaptief gebeuren.

 • Milieunormen uit het Activiteitenbesluit gelden door uitspraak Raad van State niet meer voor windmolens. Gemeenten kunnen hun eigen normen voor geluid, externe veiligheid en slagschaduw maken. Anders moeten ze wachten op nieuwe normen in Activiteitenbesluit en ministeriële regeling.

  Gemeenten maken eigen windturbineregels

  1 reactie

  In afwachting van nieuwe algemene regels voor windturbines, is een aantal gemeenten aan de slag gegaan met het vaststellen van lokale veiligheids-, geluids- en slagschaduwnormen voor windturbines. 

 • Hoogbouw in de stad; kennis uitwisselen; groen in de stad; menselijke maat

  Hoogbouw heeft behoefte aan menselijke maat

  4 reacties

  Bij de hoogbouw die gemeenten komende jaren neerzetten is het cruciaal dat ze rekening houden met de ‘fijnmazigheid van de menselijke maat’, aldus lector Bouwtransformatie Frank Suurenbroek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Tips: gebruik ‘warme materialen’ en laat zien dat er mensen leven.

 • Bij de herbouw van Jerusalem wordt deze Nijmeegse wijk grotendeels losgekoppeld van het aardgas. Daarmee is de buurt een van de eerste in Nederland die van het gas afgaat. Hoezee! Maar niet iedereen vindt de lokale aanpak een voorbeeld voor andere gemeenten.

  Nijmegen viert ‘heel klein begin’ aardgasvrij

  1 reactie

  Bij de herbouw van Jerusalem wordt deze Nijmeegse wijk grotendeels losgekoppeld van het
  aardgas. Daarmee is de buurt een van de eerste in Nederland die van het gas afgaat. Hoezee! Maar niet iedereen vindt de lokale aanpak een voorbeeld voor andere gemeenten.

 • In West-Brabant popelen bedrijven om zonnepanelen op hun daken aan te leggen. Ook de gemeenten juichen het toe. Maar krapte op het elektriciteitsnet zit de energietransitie rond de Moerdijk in de weg.

  Waarom platte bedrijfsdaken akelig kaal blijven

  1 reactie

  In West-Brabant popelen bedrijven om zonnepanelen op hun daken aan te leggen. Ook de gemeenten juichen het toe. Maar krapte op het elektriciteitsnet zit de energietransitie rond de Moerdijk in de weg.

 • Stadhuis van Almelo

  Groen stadhuis nog ver weg

  Reageer

  De verduurzaming van gemeentelijk vastgoed komt moeizaam van de grond. Meer urgentie is hard nodig. Gemeenten die niet aan de energielabelplicht voldoen, dreigen anders hun eigen kantoren te moeten sluiten.

 • Nu de gasprijs de pan uitrijst, stijgt de behoefte aan energiecoaches. Het zijn door gemeenten gezochte vrijwilligers die met wijkbewoners het gesprek aangaan over radiatorfolie en slimme meters. Maar wordt er door wijkbewoners ook naar hen geluisterd?

  Het wapen tegen duur gas: de energiecoach

  5 reacties

  Nu de gasprijs de pan uitrijst, stijgt de behoefte aan energiecoaches. Het zijn door gemeenten gezochte vrijwilligers die met wijkbewoners het gesprek aangaan over radiatorfolie en slimme meters. Maar wordt er door wijkbewoners ook naar hen geluisterd?

 • Het gortdroge jargon uit gemeentelijke verordeningen is amper geschikt voor menselijke consumptie. Toch vraagt de Omgevingswet dat burgers en bedrijven straks makkelijk een vergunning kunnen aanvragen of een melding kunnen doen. Tilburg liet haar ‘toepasbare regels’ door studenten vertalen.

  Studenten ontdoen vragenbomen van jargon

  1 reactie

  Het gortdroge jargon uit gemeentelijke verordeningen is amper geschikt voor menselijke consumptie. Toch vraagt de Omgevingswet dat burgers en bedrijven straks makkelijk een vergunning kunnen aanvragen of een melding kunnen doen. Tilburg liet haar ‘toepasbare regels’ door studenten vertalen.

 • De meeste gemeenten waren blij met het nieuwe uitstel van de Omgevingswet. Een minderheid baalt: zij die al in de startblokken stonden. Hoe houd je de urgentie in het gemeentehuis een extra half jaar overeind? Ervaringen in Bronkhorst, Súdwest-Fryslân en Hillegom.

  Koplopers Omgevingswet waken voor verslapping

  3 reacties

  De meeste gemeenten waren blij met het nieuwe uitstel van de Omgevingswet. Een minderheid baalt: zij die al in de startblokken stonden. Hoe houd je de urgentie in het gemeentehuis een extra half jaar overeind? Ervaringen in Bronkhorst, Súdwest-Fryslân en Hillegom.

 • Het Brabantse Sint Anthonis was benieuwd naar de hoeveelheid fijnstof in de gemeente. Daarom begon de gemeente een eigen meetnetwerk om de overlast van de varkensboeren beter in kaart te kunnen brengen. Het leidde tot onvermoede uitkomsten.

  Sint Anthonis verkleint kloof tussen boer en burger

  Reageer

  Het Brabantse Sint Anthonis was benieuwd naar de hoeveelheid fijnstof in de gemeente. Daarom begon de gemeente een eigen meetnetwerk om de overlast van de varkensboeren beter in kaart te kunnen brengen. Het leidde tot onvermoede uitkomsten. 

 • Waar menige gemeente en regio langlopende contracten afsluit om duurzame energie in te kopen, tapt de Achterhoek uit een ander vaatje. Niet aanbesteden bij marktpartijen, maar inbesteden bij het eigen energiebedrijf is hier het devies om over te stappen naar duurzame energie.

  Duurzame stroom uit eigen streek

  Reageer

  Waar menige gemeente en regio langlopende contracten afsluit om duurzame energie in te kopen, tapt de Achterhoek uit een ander vaatje. Niet aanbesteden bij marktpartijen, maar inbesteden bij het eigen energiebedrijf is hier het devies om over te stappen naar duurzame energie.

 • Hoewel Olam Cocoa een van de grootste ammoniakuitstoters in Nederland is, wordt er niet gehandhaafd op de uitstoot van ammoniak en heeft het bedrijf geen natuurvergunning. Wel ligt er sinds vandaag, na 25 jaar, een nieuwe milieuvergunning. De betrokken omgevingsdiensten menen dat ze vergunningverlening, toezicht en handhaving volgens het boekje uitvoeren.

  Piekbelaster stoot jarenlang zonder toezicht ammoniak uit

  4 reacties

  Hoewel Olam Cocoa een van de grootste ammoniakuitstoters in Nederland is, wordt er niet gehandhaafd op de uitstoot van ammoniak en heeft het bedrijf geen natuurvergunning. Wel ligt er sinds vandaag, na 25 jaar, een nieuwe milieuvergunning. De betrokken omgevingsdiensten menen dat ze vergunningverlening, toezicht en handhaving volgens het boekje uitvoeren.

 • Twintig jaar na de oerknal in een Enschedese vuurwerkfabriek zijn er nog steeds incidenten als de grafietregens van Tata Steel. Is het toezicht dat gemeenten en provincies houden op naleving van milieuregels nu beter? De commissie-Van Aartsen kwam met een onthullend rapport. Ingrijpen is keihard nodig, bewijst onderzoek van Binnenlands Bestuur.

  Handhavers lopen nog steeds aan de leiband

  2 reacties

  Twintig jaar na de oerknal in een Enschedese vuurwerkfabriek zijn er nog steeds incidenten als de grafietregens van Tata Steel. Is het toezicht dat gemeenten en provincies houden op naleving van milieuregels nu beter? De commissie-Van Aartsen kwam met een onthullend rapport. Ingrijpen is keihard nodig, bewijst onderzoek van Binnenlands Bestuur.

 • Met de app Inspectieview Milieu moeten handhavingsorganisaties als omgevingsdiensten, politie en rijksinspecties elkaars data kunnen bekijken. Hoewel de app al vier jaar verplicht is, wordt-ie door bijna één op drie omgevingsdiensten niet gebruikt.

  Verplichte veiligheids-app vaak niet gebruikt

  2 reacties

  Met de app Inspectieview Milieu moeten handhavingsorganisaties als omgevingsdiensten, politie en rijksinspecties elkaars data kunnen bekijken. Hoewel de app al vier jaar verplicht is, wordt-ie door bijna één op drie omgevingsdiensten niet gebruikt.

 • Is de tiende verjaardag van de oudste omgevingsdienst aanleiding voor een feestje? Twee directeuren van omgevingsdiensten verzekeren dat het toezicht is verbeterd. Maar tegelijk lapt nog 7,5 procent van de gemeenten de gemaakte afspraken aan zijn laars.

  Toezicht verbetert maar mist soms tanden

  Reageer

  Is de tiende verjaardag van de oudste omgevingsdienst aanleiding voor een feestje? Twee directeuren van omgevingsdiensten verzekeren dat het toezicht is verbeterd. Maar tegelijk lapt nog 7,5 procent van de gemeenten de gemaakte afspraken aan zijn laars.

 • Corona houdt de buitenlandse toerist weg uit Nederland. Dat heeft ingrijpende financiële gevolgen voor gemeenten die leunen op toerisme en winkelbezoek van over de grens. De adempauze biedt ook kansen.

  Kans op ander toerisme na de coronablues

  Reageer

  Corona houdt de buitenlandse toerist weg uit Nederland. Dat heeft ingrijpende financiële gevolgen voor gemeenten die leunen op toerisme en winkelbezoek van over de grens. De adempauze biedt ook kansen.

Recente Achtergrond Artikelen

 • Is het toezicht dat gemeenten en provincies houden op naleving van milieuregels echt niet beter geworden? De commissie-Van Aartsen kwam vorige week met een onthullend rapport. Ingrijpen is keihard nodig, bewijst ook onderzoek van Binnenlands Bestuur.

  Handhavers aan de leiband

  Reageer

  Twintig jaar na de oerknal in een Enschedese vuurwerkfabriek zijn er nog steeds incidenten als de grafietregens van Tata Steel. Is het toezicht dat gemeenten en provincies houden op naleving van milieuregels echt niet beter geworden? De commissie-Van Aartsen kwam vorige week met een onthullend rapport. Ingrijpen is keihard nodig, bewijst ook onderzoek van Binnenlands Bestuur.

 • Is de tiende verjaardag van de eerste omgevingsdienst aanleiding voor een feestje? Twee directeuren van omgevingsdiensten verzekeren dat de toezichtskwaliteit is verbeterd. Tegelijkertijd lapt 7,5 procent van de gemeenten de gemaakte afspraken aan zijn laars. ‘Uiteindelijk ben je afhankelijk van de keuzes van colleges.’

  Toezicht mist nog tanden

  Reageer

  Is de tiende verjaardag van de eerste omgevingsdienst aanleiding voor een feestje? Twee directeuren van omgevingsdiensten verzekeren dat de toezichtskwaliteit is verbeterd. Tegelijkertijd lapt 7,5 procent van de gemeenten de gemaakte afspraken aan zijn laars. ‘Uiteindelijk ben je afhankelijk van de keuzes van colleges.’

 • Venlo voor 2016

  Toerisme na de coronablues

  Reageer

  Corona houdt de buitenlandse toerist weg uit Nederland. Dat heeft ingrijpende financiële gevolgen voor gemeenten die leunen op toerisme en winkelbezoek van over de grens. Of biedt de crisis juist kansen voor vruchtbare heroriëntering?

 • Smart mobility biedt de oplossing voor verstopping van overvolle wegen, fiets- en voetpaden. En het bespaart gemeenten asfalt. Waarom komt de nieuwe, duurzamere techniek dan zo moeizaam van de grond?

  Vaak rood voor slim stoplicht

  Reageer

  Smart mobility biedt de oplossing voor verstopping van overvolle wegen, fiets- en voetpaden. En het bespaart gemeenten asfalt. Waarom komt de nieuwe, duurzamere techniek dan zo moeizaam van de grond?

 • Wethouder Van Leenen (tweede van rechts) tussen de Waardemakers

  Waardmakers stellen de toekomst op

  Reageer

  Toen burgers en bestuur na een gedwongen herindeling in Hoeksche Waard door een kloof gescheiden waren, moest burgerparticipatie die kloof weer dichten. Tweehonderd burgers schreven als Waardmakers mee aan de nieuwe omgevingsvisie. Wethouder zeer tevreden. Bewoners? Deels.

 • Nooit eerder was het aantal adviezen dat de Commissie milieueffectrapportage (m.e.r.) uitbracht zo laag als vorig jaar, constateerde de Commissie in haar laatste jaarverslag. In 2009 bracht de Commissie nog 333 adviezen over milieueffectrapportages uit aan bevoegde gezagen, tien jaar later was dat gekrompen tot een schamele 130.

  Toetsen? Nee, liever wegpoetsen

  Reageer

  Het aantal milieueffectrapportages is dramatisch gedaald. Over de rapporten die wel geschreven zijn, publiceerde Arcadis een kritische analyse. De Commissie milieueffectrapportage trekt aan de bel. Al geeft de minister alvast aan niks te willen veranderen.

 • Elke drie maanden komt een clubje ambtenaren bij elkaar om te oefenen met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), waarvan de inwerkingtreding onlangs is verschoven naar 1 januari 2022. Bij de laatste (virtuele) bijeenkomst mocht Binnenlands Bestuur aanschuiven. Deelnemers zijn enthousiast over het DSO, maar er klinkt ook kritiek. ‘Ik raakte verdwaald, laten we het daarop houden.’

  ‘Is een knopje opslaan mogelijk?’

  Reageer

  Elke drie maanden komt een clubje ambtenaren bij elkaar om te oefenen met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), waarvan de inwerkingtreding onlangs is verschoven naar 1 januari 2022. Bij de laatste (virtuele) bijeenkomst mocht Binnenlands Bestuur aanschuiven. Deelnemers zijn enthousiast over het DSO, maar er klinkt ook kritiek. ‘Ik raakte verdwaald, laten we het daarop houden.’

 • Tientallen miljoen euro’s aan onvoorziene kosten moesten de waterschappen al aftikken voor de verwerking van zuiveringsslib. Nu wordt er eindelijk gewerkt aan een ‘robuust plan’. ‘Het is een heel lastig onderwerp; ik ben voorzichtig met wat ik zeg.’

  Waterschappen vele miljoenen het slib in

  Reageer

  Tientallen miljoen euro’s aan onvoorziene kosten moesten de waterschappen al aftikken voor de verwerking van zuiveringsslib. Nu wordt er eindelijk gewerkt aan een ‘robuust plan’. ‘Het is een heel lastig onderwerp; ik ben voorzichtig met wat ik zeg.’

 • Op papier zit tijdelijk bouwen in elk geval in de lift. Het betreft doorgaans kleine, modulaire woningen met de bedoeling ze na tien of vijftien jaar weg te halen. Om spoedzoekers uit de brand te helpen wil de Tweede Kamer dat er jaarlijks 15.000 flexwoningen worden gerealiseerd. Naast tijdelijke woningen gaat het ook om transformatie van bijvoorbeeld kantoren.

  Flexhuis komt moeizaam van de grond

  Reageer

  Corona krijgt de bouwsector op de knieën en maakt de woningnood nog groter. Kunnen gemeenten de zaak verlichten met het faciliteren van tijdelijke woningen? Eindhoven en Den Bosch doen het, de bezwaren over ‘inferieure containerwoningen’ ten spijt.

 • © Shutterstock

  Wie betaalt het warmtenet?

  Reageer

  Waar vind je de vele honderden miljoenen euro’s die nodig zijn voor de warmtenetten waarmee Nederland van het gas wil? Baatbelasting lijkt een mooi instrument om de kosten te spreiden en draaglijk te maken voor woningeigenaren. De Drechtsteden onderzochten de voors en tegens.