of 58952 LinkedIn

Hans Bekkers

Hans Bekkers is redacteur en coördinator van het magazine. Zijn specialisme is overheidsfinanciën.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens

E-mailadres:
hbekkers@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (mobiel):
06 - 205 40 242
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Hans Bekkers
Twitter:
Twitter profiel van Hans Bekkers

Recente Artikelen

 • Paul 't Hart geeft op basis van zijn internationale onderzoeken naar publiek leiderschap in crisissituaties een reflectie op de corona-crisis. Hoe kunnen we lessen uit andere crises gebruiken om deze crisis beter te kunnen begrijpen?

  Paul ’t Hart: ‘Monopolie virologen wordt doorbroken’

  2 reacties

  In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging van Bestuurskunde (VB).

 • De Tilburgse bestuurskundige Paul Frissen, tevens bestuursvoorzitter van de NSOB, reflecteert in zijn bijdrage op de crisis en spreekt met name over de delicate balans tussen wetenschap en politiek. Over de noodzaak ons te verzoenen met de gedachte dat de wereld tragisch is.

  Paul Frissen over de corona-crisis: ‘De Staat is terug’

  Reageer

  In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging van Bestuurskunde (VB).

 • Ruim 6.000 ambtenaren deden mee aan de thuiswerk-enquête van Binnenlands Bestuur. De top 5 van voor en nadelen van het thuiswerken in tijden van corona.

  Plus- en minpunten van thuiswerken

  1 reactie

  Ruim 6.000 ambtenaren deden mee aan de thuiswerk-enquête van Binnenlands Bestuur. Op basis van antwoorden op stellingen naar het ervaren voor- en nadeel van het niet langer op kantoor rolden de volgende twee ranglijsten.

 • Dit vertelt Ib Ostergard Rasmussen, gemeentesecretaris van het Deense Faxe – een plattelandsgemeente van 35.000 inwoners met 3.500 ambtenaren op de loonlijst. Tien procent van de inwoners is dus in dienst bij de gemeente.

  Corona-maatregel: Deense ambtenaren verplicht ‘met vakantie’

  Reageer

  De meeste Deense gemeenteambtenaren zijn in verband met de corona-crisis naar huis gestuurd. Ze krijgen 100 procent doorbetaald, maar moeten als voorwaarde ‘zonder discussie’ komen opdraven om te assisteren in bijvoorbeeld de ouderenzorg – een van de vele gemeentelijke taken in Denemarken. 

 • Het kabinet overlegt deze week met de decentrale overheden over de financiële gevolgen van de corona-crisis. De gemeenten zijn bezig de extra uitgaven in beeld te brengen.

  Overleg gemeenten en rijk over kosten corona

  Reageer

  Het kabinet overlegt deze week met de decentrale overheden over de financiële gevolgen van de corona-crisis. De gemeenten zijn bezig de extra kosten te inventariseren.

 • Bron: YouTube

  WW voor niet-essentiële ambtenaren in VS

  Reageer

  Vandaag starten we met een reeks korte filmpjes waarin gemeentesecretarissen uit andere landen uiteenzetten hoe ze het ambtelijk apparaat laten functioneren in de corona-crisis. De aftrap is van Sharon Landers, gemeentesecretaris van Carson, Californië.

 • De meeste ambtenaren werken vanwege de corona-crisis sinds medio maart noodgedwongen thuis. Dat bevalt mannen beter dan vrouwen. Of het bevalt, dat gedwongen thuiswerken? Dat blijkt er maar net aan te liggen aan wie de vraag wordt gesteld.

  Thuiswerken valt vrouw zwaarder

  Reageer

  Thuiswerken levert voor vrouwen meer problemen op dan voor hun mannelijke collega’s. Dat blijkt uit een enquête van Binnenlands Bestuur onder ruim 6.000 ambtenaren.

 • © Shutterstock

  Rekenkamer waterschap verplicht?

  1 reactie

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt de wenselijkheid om waterschappen te verplichten een rekenkamer in te richten. Dat blijkt uit een nota van minister Knops van Binnenlandse Zaken naar aanleiding van het wetsvoorstel tot versterking decentrale rekenkamers. Tweede Kamerleden van de VVD hadden de minister gevraagd waarom dat wetsvoorstel alleen betrekking heeft op provincies en gemeenten en niet ook op waterschappen. 

 • Normaal gesproken dienen de gemeentelijke jaarstukken vóór 15 juli te worden aangeleverd. Dat betreft zowel de stukken voor de SiSa-verantwoording bij het CBS, als het indienen van de jaarstukken bij de provinciale toezichthouders. Het is volgens minister Knops van Binnenlandse Zaken echter denkbaar dat de maatregelen die getroffen zijn in het kader van de verdere verspreiding van het corona virus een impact hebben op de vaststelling van de jaarrekening.

  Jaarrekening mag later vanwege coronavirus

  1 reactie

  Het COVID-19 virus kan de voortgang in het opstellen en controle van de gemeentelijke jaarstukken 2019 in gevaar brengen. De minister van Binnenlandse Zaken is bereid de termijnen voor de aanlevering van de jaarstukken aan te passen.

 • De gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk komt vanavond digitaal bijeen voor een raadsvergadering. Het is in Nederland de eerste raad die op deze manier digitaal een volledige raadsvergadering belegt.

  Eerste digitale raadsvergadering in Bodegraven-Reeuwijk

  2 reacties

  De gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk komt vanavond digitaal bijeen voor een raadsvergadering. Het is in Nederland de eerste raad die op deze manier digitaal een volledige raadsvergadering belegt.

 • De vraag wat de invloed van de corona-crisis is op de productiviteit van overheidsorganisaties en hun medewerkers stond centraal in het zogeheten Flitsonderzoek van het programma Internetspiegel/Vensters van het ministerie. Van de respondenten schat 58 procent de invloed op de productiviteit van hun organisatie in als groot of zeer groot; 7 procent gaat er juist van uit dat de invloed op de organisatie klein of zeer klein is.

  ‘Corona-crisis schaadt productiviteit overheid’

  10 reacties

  Het op grote schaal thuis moeten werken van ambtenaren als gevolg van de corona-crisis heeft (zeer) grote invloed op de productiviteit van de ambtelijke organisatie. Dat geven medewerkers van rijk, provincies en gemeenten aan in een onderzoek van Binnenlandse Zaken.

 • Dat blijkt uit een nota van minister Knops van Binnenlandse Zaken (BZK) naar aanleiding van het wetsvoorstel tot versterking decentrale rekenkamers.

  Binnen jaar moeten rekenkamers onafhankelijk zijn

  1 reactie

  Gemeenten krijgen een jaar de tijd om hun rekenkamercommissies om te vormen tot onafhankelijke rekenkamers. Anders dan in rekenkamercommissies mogen raadsleden daarin geen zitting hebben. Ruim 110 gemeenten zullen flink aan de bak moeten.

 • Het afgelopen jaar stond bij de politie in het teken van polarisatie en incidenten rond diversiteit en inclusie. Çelik, lector diversiteit aan de Hogeschool Leiden en oud-politiemedewerker, geeft minister Grapperhaus van Jusititie en Veiligheid enkele adviezen mee voor het verbeterplan waaraan hij werkt.

  ‘Opleidingsniveau agent moet fors omhoog’

  3 reacties

  Het opleidingsniveau van agenten moet worden verdubbeld en de politieleiding moet (meer) worden getraind in het omgaan met verschillen. Dat zijn twee maatregelen om de politie meer divers te maken. ‘Blauw sluit in, maar ook uit’, stelt Saniye Çelik in een essay in Binnenlands Bestuur.

 • Door de grote electorale verschuivingen van de laatste decennia neemt de groep niet of nauwelijks voorbereide wethouders van buiten de politiek toe. Vele wethouders geven volgens hun koepelorganisatie aan dat zij de eerste 100 dagen als een zware periode ervaren: nieuwe indrukken, vele dossiers, drukke dagen, met amper tijd voor reflectie.

  Vrees voor minder capabele wethouders

  6 reacties

  Goede en goed voorbereide wethouders. Dat is waar de Wethoudersvereniging de komende jaren extra werk van maakt. Met name de grote uitstroom van wethouders – vorig jaar moesten er maar liefst twee per week aftreden – speelt een rol in die keuze.

 • Rechtmatigheid gaat erover of de uitgaven voldoen aan de relevante wet- en ­regelgeving. Vanaf volgend jaar is de verklaring over dat onderdeel van de jaarrekening dus de verantwoordelijkheid van het college. Er is volgens Walter Bak nog veel onduidelijkheid over met name de impact van die wetswijziging.

  Nog volop werk aan rechtmatige jaarrekeningen

  Reageer

  Tot en met dit jaar zijn het externe accountants die bij de jaarrekening een rechtmatigheidsoordeel afgeven. Vanaf 2021 zijn dagelijkse besturen van gemeenten verantwoordelijk voor het opstellen ervan. Veel gemeenten zijn er nog lang niet klaar voor.

 • Hij antwoordt dat op vragen van de Tweede Kamer-fractie van de SP. De financiële positie van gemeenten wordt structureel met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) besproken tijdens het zogeheten bestuurlijk overleg. Daarin is ook aandacht voor de balans tussen taken en middelen bij gemeenten.

  Knops: genoeg oog voor gemeenten

  Reageer

  Minister Knops van Binnenlandse Zaken vindt dat het rijk voldoende aandacht heeft voor de financiële gevolgen van het kabinetsbeleid voor het huishoudboekje van de gemeenten.

 • Dongen ziet voorlopig liever geen inwoners in het gemeentehuis. In verband met het corona-virus zet de Brabantse gemeente in op telefonische en digitale dienstverlening. De voor donderdagavond geplande gemeenteraadsvergadering gaat niet door.

  Dienstverlening Dongen digitaal en per telefoon

  Reageer

  Dongen ziet voorlopig liever geen inwoners in het gemeentehuis. In verband met het corona-virus zet de Brabantse gemeente in op telefonische en digitale dienstverlening. De voor donderdagavond geplande gemeenteraadsvergadering gaat niet door.

 • Burgemeester Karel van Soest geeft organisatoren van evenementen in de gemeente Boxmeer het dringende advies deze tot en met maandag 16 maart af te gelasten. Dat moet helpen om de verspreiding van het coronavirus beter te kunnen indammen.

  Advies burgemeester: schrap ook kleinere evenementen

  Reageer

  Burgemeester Karel van Soest geeft organisatoren van evenementen in de gemeente Boxmeer het dringende advies deze tot en met maandag 16 maart af te gelasten. Dat moet helpen om de verspreiding van het coronavirus beter te kunnen indammen.

 • De gemeenteraad van Eindhoven komt dinsdagavond, ondanks de beperkende corona-maatregelen, toch gewoon bij elkaar voor een meningsvormende vergadering. Wel krijgen publiek en pers het advies de vergaderingen zoveel mogelijk via de live-stream van de gemeente te volgen. De fractie BPA ziet voorlopig af van het fysiek bijwonen van gemeenteraadsvergaderingen.

  Gemeenteraad ‘speelt’ liever zonder publiek

  Reageer

  De gemeenteraad van Eindhoven komt dinsdagavond, ondanks de beperkende corona-maatregelen, toch gewoon bij elkaar voor een meningsvormende vergadering. Wel krijgen publiek en pers het advies de vergaderingen zoveel mogelijk via de live-stream van de gemeente te volgen.

 • De provincie Noord-Brabant heeft aan medewerkers gevraagd om tot en met maandag 16 maart thuis te werken als dat kan.

  Brabant schrapt evenementen om corona-virus

  Reageer

  Bijeenkomsten met meer dan 25 personen zijn met onmiddellijke ingang taboe in het provinciehuis van Brabant. De maatregel om het corona-virus in te dammen, geldt in elk geval tot 16 maart.

 • De Tweede Kamer neemt besluiten die een goede uitvoering van het beleid volgens beide wetenschappers lang niet altijd ten goede komen. ‘Politici willen zich profileren en hebben bij besluitvorming onvoldoende aandacht voor de uitvoering ervan. Als het mis gaat, dan wordt er meteen naar ambtenaren gewezen. De laatste tijd is er gelukkig meer aandacht voor achterliggende oorzaken. Dat is zeker een goede ontwikkeling, maar parlementair onderzoek is niet de oplossing.’

  Onderzoek uitvoering overheidsbeleid moet onafhankelijk

  2 reacties

  Onderzoek naar de uitvoering van overheidsbeleid doet Tweede Kamer vaak zelf. Dat zou beter kunnen gebeuren door een onafhankelijke raad, vinden de Leidse bestuurskundigen Frits van der Meer en Gerrit Dijkstra. ‘De Tweede Kamer is namelijk medeverantwoordelijk voor het falen van de uitvoering van haar eigen beleid.’

 • © Shutterstock

  Knops maakt zich geen zorgen over Centric

  9 reacties

  Minister Knops van Binnenlandse Zaken maakt zich ‘op dit moment’ geen zorgen over de gevolgen van een mogelijk faillissement van IT-dienstverlener Centric voor de rijksoverheid. ‘De hoeveelheid opdrachten die Centric binnen de rijksoverheid uitvoert is beperkt’, aldus de CDA-bewindsman.

 • Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag heeft een speciale corona-taskforce opgezet die voorbereidende maatregelen treft ten aanzien van de eigen organisatie. ‘Een griepepidemie kan ook onze eigen medewerkers treffen en daarmee mogelijk impact hebben op de bedrijfscontinuïteit van de gemeente’, zo laat burgemeester Johan Remkes de gemeenteraad weten.

  Remkes stelt corona-taskforce voor Den Haag in

  Reageer

  Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag heeft een speciale corona-taskforce opgezet die voorbereidende maatregelen treft ten aanzien van de eigen organisatie.

 • De Groningse staatsrechtgeleerde Douwe Jan Elzinga spreekt van het misbruiken van de gemeenten door de rijksoverheid en een erosie van het lokaal bestuur. Hij pleit daarom voor een ‘Bestuursplan voor Nederland’ met heldere criteria voor taaktoedeling aan gemeenten.

  Elzinga: ‘Stop met misbruiken gemeenten’

  2 reacties

  De grootste en belangrijkste beleidsvrijheid voor gemeenten? Dat is de mogelijkheid om in autonomie de ene bezuiniging na de andere te realiseren, zo stelt hoogleraar Douwe Jan Elzinga in een essay in Binnenlands Bestuur. 

 • Omdat de herverdeling van het gemeentefonds met een jaar is uitgesteld, schrapt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vrijwel alle geplande regiobijeenkomsten over de gevolgen die de andere verdeling van de rijksmiddelen over de gemeenten zou hebben. Mogelijk gaat de bijeenkomst op 2 april in Breda nog wel door.

  Streep door regiobijeenkomsten herijking gemeentefonds

  2 reacties

  Omdat de herverdeling van het gemeentefonds een jaar wordt uitgesteld, schrapt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vrijwel alle geplande regiobijeenkomsten over de gevolgen die de andere verdeling van de rijksmiddelen over de gemeenten zou hebben.

 • Gemeenteraden krijgen voortaan een week extra de tijd om vergaderstukken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) te behandelen en een oordeel te vellen over de te nemen besluiten van de koepelorganisatie.

  Raad krijgt meer kans op meebepalen VNG-beleid

  1 reactie

  Gemeenteraden krijgen voortaan een week extra de tijd om vergaderstukken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) te behandelen en een oordeel te vellen over de te nemen besluiten van de koepelorganisatie.

 • De Utrechtse gemeenten redden het niet zonder structurele extra middelen van het rijk. Met die noodkreet klopt de provincie Utrecht aan bij ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën.

  Provincie Utrecht: ‘Gemeenten redden het niet’

  3 reacties

  De Utrechtse gemeenten redden het niet zonder structurele extra middelen van het rijk. Met die noodkreet klopt de provincie Utrecht aan bij ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën.

 • De uitkomsten van de studies van onderzoeksbureaus AEF en Cebeon naar een andere opzet van het gemeentefonds maakten eind januari duidelijk dat de voor 2021 geplande herverdeling van het rijksgeld over de gemeenten voor twee op de drie gemeenten nadelig uitpakt. Vooral kleine en middelgrote gemeenten zien hun inkomsten dalen. Voor steden valt de herverdeling juist gunstig uit.

  Jaar uitstel herverdeling gemeentefonds

  3 reacties

  De herverdeling van het gemeentefonds, voorzien voor 2021, wordt een jaar uitgesteld. De komende maanden wordt er aanvullend onderzoek verricht. Dat moet vooral tot minder financieel nadeel voor het platteland leiden.

 • De arbeidsmarkt in het openbaar bestuur wordt krapper en krapper. Er kwamen in het laatste kwartaal meer vacatures bij, terwijl ook het aantal banen groeide. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over arbeidsmarkt. In het vierde kwartaal nam het aantal vacatures in het openbaar bestuur met 2.600 zelfs het meest toe van alle sectoren.

  Sterkste groei vacatures in openbaar bestuur

  13 reacties

  De arbeidsmarkt in het openbaar bestuur wordt krapper en krapper. Er kwamen in het laatste kwartaal meer vacatures bij, terwijl ook het aantal banen groeide.

 • © Shutterstock

  Platteland 'onleefbaar' na herijking gemeentefonds

  6 reacties

  De plattelandsgemeenten leggen zich niet op voorhand neer bij louter nadelige financiële gevolgen van de geplande herijking van het gemeentefonds. ‘Het kan niet zo zijn dat het hele platteland wordt onderbedeeld’, zegt voorzitter Ellen van Selm van P10, de club waarin 21 plattelandsgemeenten zijn verenigd.

 • Midden-Groningen stapt af van het aloude systeem van periodieke salarisverhoging en gaat als eerste gemeente werken met een vorm van prestatiebeloning voor ambtenaren. Voor wie meer presteert dan afgesproken, gloort zelfs een salarisverhoging van 5,5 procent.

  Ambtenaar maakt kans op 5,5 procent salarisverhoging

  10 reacties

  Midden-Groningen stapt af van het aloude systeem van periodieke salarisverhoging en gaat als eerste gemeente werken met een vorm van prestatiebeloning voor ambtenaren. Voor wie meer presteert dan afgesproken, gloort zelfs een salarisverhoging van 5,5 procent.

 • Als voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en als ‘liberaal in hart en nieren’ zegt Van Zanen zich meer dan geroepen te voelen te reageren op de insinuaties van de VVD-Tweede Kamerleden. Lodders en Van den Bosch pleitten in een opinieartikel in het Algemeen Dagblad onlangs onder andere voor een maximum aan de stijging van de lasten of liever nog een verlaging van de lokale belastingen. Die zouden veel te hoog worden en te eenzijdig worden neergelegd bij automobilisten en woningeigenaren.

  VVD’ers clashen over hoogte lokale lasten

  15 reacties

  VNG-voorzitter Jan van Zanen dient twee VVD-partijgenoten in de Tweede Kamer van stevige repliek. De liberale parlementariërs Helma Lodders en Albert van den Bosch spraken er onlangs schande van dat de lokale belastingen dit jaar weer zijn verhoogd en pleitten voor een hard maximum aan de stijging.

 • Historicus Koen van Zon promoveert aan de Radboud Universiteit op onderzoek naar ideeën over democratie in de vroege jaren van de EU en de rol die de eerste Europarlementariërs speelden in de eenwording. Zij moesten een democratische tegenmacht vormen tegenover de Brusselse bureaucratie.

  Europa ging debat vaak uit de weg

  3 reacties

  De Europese Unie wordt vaak afgeschilderd als ondemocratisch, gerund door een elite van ongekozen technocraten. 

 • © Shutterstock

  Zorgen om gevolgen herijking gemeentefonds

  3 reacties

  Het CDA wil binnen een week opheldering van het kabinet over de gevolgen van de herijking van het gemeentefonds voor de ‘regio’ en de middelgrote steden. Voorlopige berekeningen maken duidelijk dat vooral de grote steden vanaf 2021 meer rijksgeld gaan krijgen. Tweederde van de gemeenten gaat er juist op achteruit.

 • Het zijn met name de grote steden die gaan profiteren van de voorziene herijking van het gemeentefonds. Die conclusie moet worden getrokken uit vertrouwelijke stukken en berekeningen over een nieuw verdeelstelsel voor het gemeentefonds.

  Kassa stad rinkelt bij herijking gemeentefonds

  3 reacties

  Het zijn met name de grote steden die gaan profiteren van de voorziene herijking van het gemeentefonds. Het merendeel van de gemeenten gaat er juist op achteruit bij de andere verdeling van de algemene uitkering die in 2021 moet ingaan.

 • Begin mei ontbreekt nog 15 tot 25 procent van de kosten over het eerste kwartaal, zo blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door databureau Kurtosis. Het bureau nam 13 gemeenten onder de loep, verspreid over het land. Door dit zogeheten na-ijleffect in het declaratiegedrag van zorgaanbieders, beschikt het management van gemeenten pas laat over informatie over de zorgkosten.

  Gemeenten hebben zorgkosten pas laat in beeld

  5 reacties

  Laat aangeleverde declaraties van zorgaanbieders maken het voor gemeenten lastig om bij te sturen. Uit onderzoek blijkt dat pas na vier tot zes maanden een accuraat beeld kan worden verkregen.

 • Aantal scheidingen telt mee in gemeentefonds. Dat blijkt uit een nog vertrouwelijke conceptversie van de nieuwe opzet van het gemeentefonds. Met name op het vlak van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vervallen veel maatstaven.

  Aantal scheidingen telt mee in gemeentefonds

  10 reacties

  Het mes gaat in het aantal grondslagen op basis waarvan gemeenten geld krijgen van het rijk voor de uitvoering van taken in het sociaal domein. Er blijven met ingang van volgend jaar maximaal 15 van de 43 verdeelmaatstaven over. Nieuw is de maatstaf scheidingen, waarvan vooral de Randstad profijt heeft.

 • © Shutterstock

  Provincie Utrecht onder verscherpt toezicht rijk

  Reageer

  De provincie Utrecht is onder verscherpt financieel toezicht geplaatst door de minister van Binnenlandse Zaken. Dit omdat het de provincie twee jaar op rij niet lukte de jaarstukken tijdig in te dienen.

 • Momenteel buigt een ambtelijke begeleidingscommissie zich over de voorstellen voor de herijking van het gemeentefonds die op basis van onderzoeken van Cebeon en AEF zijn gemaakt. Die herijking is nodig omdat de huidige verdeling van het rijksgeld over de gemeenten in de loop der decennia is scheefgegroeid: sommige gemeenten krijgen te veel geld uit Den Haag, andere juist te weinig. De nieuwe opzet voor de verdeling moet in 2021 ingaan.

  Helft minder maatstaven gemeentefonds

  3 reacties

  Het gemeentefonds-nieuwe-stijl wordt er stukken eenvoudiger op. Uit een nog vertrouwelijke conceptversie blijkt dat er veel minder maatstaven komen op grond waarvan de algemene uitkering over de gemeenten wordt verdeeld. Alleen al wat de klassieke taken betreft – exclusief het sociaal domein – verdwijnen 25 van de 49 maatstaven.

 • © Shutterstock

  Toeristenbelasting vetpot, vooral voor Amsterdam

  5 reacties

  Gemeenten schatten dit jaar 411 miljoen euro aan toeristenbelasting te innen. Dat is 117 miljoen euro meer dan in 2019, een toename van bijna 40 procent. Dat blijkt uit een analyse van de gemeentelijke begrotingen door het Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS. 

 • © Shutterstock

  ‘Buiten zijn niet cool', is de norm

  Reageer

  Jongeren meer laten bewegen begint volgens gedragswetenschapper Thabo van Woudenberg bij het veranderen van hun normen over bewegen. Hij promoveerde vorige week aan de Radboud Universiteit op onderzoek naar hoe invloedrijke jongeren in de sociale omgeving de jeugd meer kunnen laten bewegen. 

 • © Shutterstock

  Inkomsten lokale heffingen 6,3 procent hoger

  10 reacties

  Gemeenten verwachten dit jaar 10,8 miljard euro aan gemeentelijke heffingen te ontvangen. Dat is 6,3 procent meer dan in 2019. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeentelijke begrotingen door het Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS. 

 • De VNG is momenteel bezig met het in kaart brengen van de gevolgen van het verbod op rookruimten. Op basis van de uitkomsten daarvan verwacht de gemeentekoepel een dezer maanden met een nader standpunt te komen, zo staat in een ledenbrief.

  Vrees voor overlast rookverbod

  12 reacties

  Het verbod op rookruimten in horecagelegenheden baart de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zorgen. Eerste analyses van enkele politie-eenheden laten volgens de koepelorganisatie zien dat het verbod ‘substantiële gevolgen’ kan hebben voor de openbare orde.

 • Zonder een verandering in de onderlinge verhoudingen tussen de overheden zelf gaan de noodzakelijke transities moeilijk lukken, zo stelt voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en Zeeuws commissaris van de koning Han Polman in een essay in Binnenlands Bestuur. Verder is het zaak om ten behoeve van de uitvoeringskracht de aanpak goed regionaal in te bedden.

  Wantrouwen rijk frustreert provincies en gemeenten

  2 reacties

  De klimaatverandering en de afnemende biodiversiteit vragen de komende jaren een grote inspanning van alle overheden. Cruciaal is met name dat ‘Den Haag’ zich minder bepalend opstelt richting provincies, gemeenten en waterschappen.

 • Het verbod op knalvuurwerk, vuurpijlen en los siervuurwerk is volgens de VNG in de praktijk handhaafbaar voor de politie. In de uitvoering van het verbod vraagt de vereniging wel aandacht voor handhavingscapaciteit in relatie tot vuurwerktoerisme dat verder zal toenemen in de grensgebieden.

  VNG: ‘Vuurwerkverbod is handhaafbaar’

  Reageer

  Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert de ministeries om knalvuurwerk, vuurpijlen en los siervuurwerk te gaan verbieden. Daarmee sluit de koepelorganisatie van de 355 gemeenten aan op de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en de Nationale Politie.

 • Statenleden verdienen momenteel bruto zo’n twaalfhonderd euro per maand. Commissaris van de koing Brok zou graag zien dat die wordt opgetrokken naar zo’n zeventienhonderd euro per maand.

  Commissaris Brok: ‘Vergoeding Statenleden moet omhoog’

  5 reacties

  De vergoeding voor Statenleden is te laag.  Met name om te voorkomen dat voornamelijk jonge Statenleden afhaken, vindt de Friese commissaris van de koning Arno Brok dat er een hogere vergoeding moet komen. Daar gaat hij in Den Haag zijn best voor doen.

 • © Shutterstock

  Proef: rijk kiest accountant gemeente

  7 reacties

  Niet de gemeente zelf bepaalt wie ze de controle van de jaarrekening en de jaarstukken laat doen, maar het rijk. Ook op provincies zou zo’n model kunnen worden losgelaten.

 • Het merendeel van de Nederlanders staat – enkele weken na de jaarwisseling – negatief of zeer kritisch tegenover het afsteken van vuurwerk en vraagt om een bepaalde vorm van beperking. En grote meerderheid komt tot de conclusie: zo gaat het niet langer, dan maar een verbod. Uit onderzoek van I&O Research blijkt dat ruim acht op de tien Nederlanders het niet langer verantwoord vinden met het afsteken van vuurwerk door te gaan.

  Nederlander om: verbieden maar dat vuurwerk

  4 reacties

  Het merendeel van de Nederlanders staat – enkele weken na de jaarwisseling – negatief of zeer kritisch tegenover het afsteken van vuurwerk en vraagt om een bepaalde vorm van beperking. En grote meerderheid komt tot de conclusie: zo gaat het niet langer, dan maar een verbod.

 • De minister van Binnenlandse Zaken wil die extra bevoegdheden voor de commissaris van de koning vastleggen in de Wet bevorderen integriteit en functioneren openbaar bestuur. De Vereniging van Griffiers is gekant tegen dit onderdeel van de voorziene wetswijziging, zo laat het bestuur in een reactie weten.

  Griffiers willen CdK niet als pottenkijker

  4 reacties

  De raadsgriffies zijn tegen het wetsvoorstel dat regelt dat de commissaris van de koning besloten vergaderingen van het gemeentebestuur kan bijwonen en ook geheime documenten mag inzien.

 • De Raad voor het Openbaar Bestuur adviseert de minister van Binnenlandse Zaken dan ook nieuwe en duidelijke samenwerkingsafspraken te maken tussen rijk en decentrale overheden bij het besturen en bekostigen van gezamenlijke opgaven, zoals de aanpak van het klimaatprobleem.

  Fonds nodig voor klimaataanpak

  1 reactie

  Het gezamenlijk aanpakken van maatschappelijke problemen door het rijk en gemeenten is mooi, maar mist met name een goede bestuursstructuur. Ook de oprichting van een gezamenlijk te beheren fonds zou helpen.

 • Een goede wethouder of burgemeester is volgens ambtenaren vooral iemand die toegankelijk is. Voor gemeentesecretarissen en griffiers is dat voor een bestuurder de belangrijkste competentie.

  Ambtenaren: bestuurder moet vooral toegankelijk zijn

  1 reactie

  Een goede wethouder of burgemeester is volgens ambtenaren vooral iemand die toegankelijk is. Voor gemeentesecretarissen en griffiers is dat voor een bestuurder de belangrijkste competentie.

 • Drenthe en Friesland hadden verhoudingsgewijs een groot aantal gemeenten met politieke crises, breuken en valpartijen in 2019. Voor beide provincies is dat ook hoger dan normaal omdat deze provincies vrijwel altijd laag scoorden.

  Drenthe politiek ‘onrustigste’ provincie in 2019

  1 reactie

  Drenthe en Friesland hadden verhoudingsgewijs een groot aantal gemeenten met politieke crises, breuken en valpartijen in 2019. Voor beide provincies is dat ook hoger dan normaal omdat deze provincies vrijwel altijd laag scoorden.

 • © Shutterstock

  Herverdeling gemeentefonds mogelijk fataal

  8 reacties

  Alleen door fors te bezuinigingen en de belastingen te verhogen, hebben de meeste gemeenten hun meerjarenbegroting sluitend gekregen. De herverdeling van het gemeentefonds kan velen van hen alsnog de nekslag geven, zo vrezen de provinciale toezichthouders.

 • Het rijk oefent permanent te veel druk uit op gemeenten waar het gaat om het sociaal domein. Daarmee helpt Den Haag de doelmatigheidswinst om zeep die met de decentralisatie van de taken op het gebied van jeugd, werk en zorg zou kunnen worden behaald.

  ROB: rijk legt te veel druk op gemeente

  4 reacties

  Het rijk oefent permanent te veel druk uit op gemeenten waar het gaat om het sociaal domein. Daarmee helpt Den Haag de doelmatigheidswinst om zeep die met de decentralisatie van de taken op het gebied van jeugd, werk en zorg zou kunnen worden behaald.

 • Een grondbelasting heeft grote voordelen ten opzichte van de onroerendezaakbelasting (ozb). Het leidt vooral tot meer rechtvaardigheid: prijsstijgingen van grond leveren eigenaren tot nu toe onbelaste winsten op. Dat betoogt de Groningse professor Maarten Allers in een essay in ESB. Hij bepleit erin de invoering van een grondbelasting als aanvulling op andere gemeentelijke belastingen.

  ‘Belasting op grond rechtvaardiger dan ozb’

  4 reacties

  Een grondbelasting heeft grote voordelen ten opzichte van de onroerendezaakbelasting (ozb). Het leidt vooral tot meer rechtvaardigheid: prijsstijgingen van grond leveren eigenaren tot nu toe onbelaste winsten op.

 • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil dat de voorziene herverdeling van het gemeentefonds de eerste jaren beperkt moet blijven tot een nadeel van maximaal 15 euro per inwoner per jaar. Het rijk wil een sneller tempo aanhouden.

  Vrees te gortig effect gemeentefonds-nieuwe-stijl

  1 reactie

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil dat de voorziene herverdeling van het gemeentefonds de eerste jaren beperkt moet blijven tot een nadeel van maximaal 15 euro per inwoner per jaar.

 • De effecten van het aanpassen van bekostigingssystemen, het privatiseren en verzelfstandigen van voorzieningen, het invoeren van vormen van concurrentie en het fors opschalen van instellingen zijn over het algemeen teleurstellend.

  Veel beleid niet succesvol

  9 reacties

  Alle veranderingen, reorganisaties en hervormingen sinds 1980 ten spijt, veel geholpen hebben ze niet om de productiviteit in de publieke sector te verbeteren. En toch was dat vaak wel de uitdrukkelijke bedoeling. In plaats van een productiviteitsverbetering laten veel sectoren zelfs een verslechtering zien.

 • Uit het jaarlijkse onderzoek van Binnenlands Bestuur naar burgemeestersvacatures blijkt dat in de 57 tot medio december afgeronde procedures er dit jaar uiteindelijk 21 keer een VVD’er werd benoemd.

  Ruim één op de drie gemeenten kiest VVD-burgemeester

  Reageer

  VVD’ers schrijven niet alleen verreweg de meeste sollicitatiebrieven op burgemeestersvacatures, ze worden ook op relatief veel posten benoemd. In ruim één op elke drie vrijkomende gemeenten, ging in 2019 de voorkeur uit naar een liberale kandidaat.

 • Assen en Haaksbergen zijn tot nu toe de enige twee gemeenten die in 2020 onder verscherpt toezicht van de provincie komen. De overige gemeenten krijgen hun meerjarenbegroting wel sluitend, al zijn er twijfels over de hardheid van de cijfers.

  Tot nu toe twee gemeenten onder curatele

  1 reactie

  Assen en Haaksbergen zijn tot nu toe de enige twee gemeenten die in 2020 onder verscherpt toezicht van de provincie komen. De overige gemeenten krijgen hun meerjarenbegroting wel sluitend, al zijn er twijfels over de hardheid van de cijfers.

 • Alleen CDA- en FvD-kiezers zijn nog duidelijk tegen een algemeen vuurwerkverbod. Bij de andere partijen is het beeld verdeeld of is een meerderheid voor een vuurwerkverbod, zo blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur. Het onderzoek laat ook zien dat hoewel het draagvlak voor strengere handhaving toeneemt, steeds meer Nederlanders vinden dat er juist minder intensief wordt gehandhaafd.

  Meerderheid PVV-kiezers voor vuurwerkverbod

  13 reacties

  Alleen CDA- en FvD-kiezers zijn nog duidelijk tegen een algemeen vuurwerkverbod. Bij de andere partijen is het beeld verdeeld of is een meerderheid voor een vuurwerkverbod, zo blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur.

 • Uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur.blijkt dat het gros van de Nederlanders (95 procent) zich heel goed kan vinden in zwaardere straffen bij geweld tegen politie of hulpverleners.

  Burger wil keiharde aanpak vuurwerk-aso’s

  9 reacties

  Ruim driekwart van de Nederlanders vindt dat er volgend jaar geen vuurwerk mag worden afgestoken in wijken waarin de politie en hulpverleners worden bedreigd. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur.

 • De manier van waarderen blijft hetzelfde. Maar nadat de waarde is bepaald, wordt deze voor het bepalen van de belastingschuld (voor de onroerendezaakbelasting en de watersysteemheffing) in klassen geplaatst. Daarbij wordt het belastingbedrag voor de desbetreffende klasse een ‘vast’ bedrag. Zo blijft de wet Woz gewoon hetzelfde, alleen door een wijziging van de Gemeentewet en de Waterschapswet zou een klassenstelsel mogelijk moeten worden gemaakt.

  Rust in Woz na invoering klassenstelsel

  16 reacties

  Het waarderen van woningen levert relatief veel bezwaren op, met name via no cure, no pay-bedrijven. Invoering van een klassenstelsel zou een game changer kunnen zijn. Valt je woning binnen een bepaalde categorie, dan betaal je een vast bedrag.

 • Het stimuleren van de teelt van vlas en hennep kan een van de manieren zijn om praktisch invulling te geven aan kringkooplandbouw. De teelten zijn met relatief weinig inputs in te passen in de vruchtrotatie in de akkerbouw.

  Provincies steken geld in onderzoek teelt hennep

  Reageer

  Gedeputeerde Staten van Zeeland en Groningen steunen een onderzoek naar de effecten van het telen van vlas en hennep. Die gewassen zouden mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan de klimaatdoelen.

 • © Shutterstock

  Administratie provincie Utrecht rammelt nog steeds

  Reageer

  Accountant EY weigert te beginnen met de controle van de jaarrekening van Utrecht over 2018 omdat de administratie van de provincie onvoldoende op orde is. Op zijn vroegst in 2020 denkt de accountant met de verantwoording aan de slag te kunnen.

 • De opschalingskorting van 1 miljard euro die het rijk gemeenten heeft opgelegd, moet van tafel. Naast de verhoging van de lokale belastingen zien veel gemeenten zich bovendien gedwongen tal van bezuinigingsmaatregelen te treffen.

  Zoetermeer wil ‘crisiskorting’ rijk van tafel

  4 reacties

  De opschalingskorting van 1 miljard euro die het rijk gemeenten heeft opgelegd, moet van tafel. Het is met name deze bezuiniging op het gemeentefonds die ervoor zorgt dat gemeenten de lokale lasten nu fors moeten verhogen.

 • Aan schatkistbankieren zijn gemeenten en provincies sinds 2013 gehouden. De verplichting werd ingevoerd om een aantal redenen, zoals een verlaging van de EMU-schuld en de vermindering van risico’s. Eén belangrijke reden is ook, zo meldt het ministerie van Financiën, een doelmatig beheer van publieke middelen, ofwel een ‘optimaal renteresultaat’.

  Schatkistbankieren kostte vooral provincies miljoenen

  3 reacties

  Provincies en gemeenten zijn de afgelopen jaren 22,3 miljoen euro aan rente-inkomsten misgelopen omdat ze hun overtollige middelen gedwongen moesten stallen bij het ministerie van Financiën. Op de markt lagen de rentetarieven hoger.

 • Dat heeft BZK-minister Knops de Tweede Kamer in een brief laten weten. Gegevens over hoogte en duur van de uitkeringsgerechtigden komen op die manier ieder jaar beschikbaar. De minister vindt het belangrijk om zo een bijdrage te leveren aan de transparantie over die uitkeringen.

  Hoogte uitkeringen politieke ambtsdragers openbaar

  2 reacties

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) gaat vanaf januari 2020 jaarlijks een overzicht publiceren met geanonimiseerd per ambtsdrager het uitbetaalde bedrag aan uitkering op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) en de toegekende duur van de uitkering. 

 • Dat stelt de Raad van State in een advies op het eerste Klimaatplan van het kabinet Rutte III. De stap van plan naar uitvoering vraagt veel aandacht, ook gezien de urgentie en omvang van de klimaat- en energietransitie. ‘Dat in het plan vele aspecten procesmatig zijn uitgedacht, is nog geen garantie voor een succesvolle uitvoering’, aldus het advies.

  ‘Rijkssteun nodig voor klimaatbeleid gemeenten’

  2 reacties

  Ondersteuning van gemeenten bij de uitvoering van het klimaatbeleid zou volgens de Raad van State een van de belangrijkste aandachtpunten voor het rijk moeten zijn. ‘Gemeenten moeten kunnen rekenen op steun van het rijk, ook in financiële zin.’

 • Voor het elfde jaar op rij houdt Binnenlands Bestuur de verkiezing beste bestuurder van de decentrale overheid. Tot 5 december krijgen alle lokale en regionale politici, bestuurders, secretarissen en griffiers de gelegenheid om deel te nemen aan het online onderzoek dat in opdracht van Binnenlands Bestuur wordt uitgevoerd door Necker van Naem.

  Verkiezing beste bestuurder 2019 van start

  Reageer

  Voor het elfde jaar op rij houdt Binnenlands Bestuur de verkiezing beste bestuurder van de decentrale overheid. Tot 5 december krijgen alle lokale en regionale politici, bestuurders, secretarissen en griffiers de gelegenheid om deel te nemen aan het online onderzoek dat in opdracht van Binnenlands Bestuur wordt uitgevoerd door Necker van Naem.

 • Het sociaal domein staat onder enorme druk. Dat het sociaal domein zo zonder enorme druk staat, is vooral te wijten aan de verkeerde hulp die veel inwoners krijgen. Dat stelt onderzoeker Floris Lazrak in een essay in Binnenlands Bestuur. Simpel meer geld is volgens hem niet dé oplossing.

  ‘Gevoel volgen’ kost gemeenten bakken geld

  1 reactie

  Het sociaal domein staat onder enorme druk. Dat het sociaal domein zo zonder enorme druk staat, is vooral te wijten aan de verkeerde hulp die veel inwoners krijgen. Dat stelt onderzoeker Floris Lazrak in een essay in Binnenlands Bestuur. 

 • Een volledige herindeling van de gemeenten Valkenswaard, Cranendonck en Heeze-Leende is de ‘enige en juiste weg’ om een einde te maken aan de huidige tijdrovende en frustrerende manier van samenwerken. Dat schrijven de ondernemingsraden van die gemeenten aan hun lokale bestuurders.

  Ambtenaren A2-gemeenten bepleiten fusie

  Reageer

  Een volledige herindeling van de gemeenten Valkenswaard, Cranendonck en Heeze-Leende is de ‘enige en juiste weg’ om een einde te maken aan de huidige tijdrovende en frustrerende manier van samenwerken. Dat schrijven de ondernemingsraden van die gemeenten aan hun lokale bestuurders.

 • © Shutterstock

  Veel grote vermogens in Brabant

  2 reacties

  Met een vermogen van in doorsnee 337.000 euro was Bloemendaal de meest vermogende gemeente in 2018. Dat is bijna 9 keer zo veel als landelijk (38.400 euro). 

 • Begin deze week nam Provinciale Staten van Noord-Holland een motie van D66, GroenLinks en de PvdA aan waarin wordt opgeroepen de maximum snelheid op de provinciale wegen terug te brengen van 100 naar 80 km/u.

  Van 100 naar 80 op provinciale wegen

  3 reacties

  Noord-Holland gaat onderzoeken of een verlaging van de maximum snelheid op provinciale wegen effect heeft op de omgevingskwaliteit. Het zou een van de oplossingen kunnen zijn om het stikstofprobleem te reduceren en daarmee het bouwen van woningen weer te kunnen laten doorgaan.

 • De lastenstijging in 2020 is een gevolg van de toename van de investeringen: waterschappen investeren meer dan in voorgaande jaren om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen.

  Waterschapslasten stijgen met 3,6 procent

  4 reacties

  Een gezin met een eigen woning van 200.000 euro betaalt volgend jaar gemiddeld één euro per maand meer voor het werk van de waterschappen dan in 2019.

 • Dat blijkt uit het rapport ‘Leefbaarheid in Nederland 2018’, gemaakt door Atlas voor gemeenten en Rigo in opdracht van Binnenlandse Zaken. Het betreft een analyse van de leefbaarheidssituatie en ontwikkelingen in de periode 2016-2018. Met deze zogeheten Leefbaarometer wordt sinds 2007 de leefbaarheidsontwikkeling in alle woonbuurten in Nederland gemeten.

  Nog 700.000 mensen in kwetsbare wijken

  Reageer

  Ja, het gaat beter met de leefbaarheid in ons land. Maar de verbetering gaat wel minder snel dan voorheen. Van de bijna 13.000 buurten scoren er nog 436 een onvoldoende.

 • ‘De hoog scorende steden hebben evenwel één ding gemeen: een veilige stad is een goed bestuurde stad. Dat wordt echter gauw over het hoofd gezien. Wil een stad weerbaar zijn voor rampen en andere problemen, dan moet zij transparant worden bestuurd en een laag niveau van corruptie hebben’, aldus Wim de Jong in het essay in Binnenlands Bestuur.

  ‘Veilig heeft alles met leefbaar te maken’

  Reageer

  Veiligheid in de stad gaat niet alleen over gevaren en risico’s. Een werkelijk veilige stad biedt een leefbare omgeving voor iedereen, waarin mensen zich geborgen weten. 

 • Provincies en gemeenten maken blijkens de verkenning nauwelijks gebruik van de mogelijkheid om provinciale, of gemeentelijke archeologische monumenten aan te wijzen. Binnen provincies en gemeenten blijkt geen draagvlak voor de introductie van een eigen vergunningenstelsel voor archeologische gebieden.

  Gemeenten laks met bescherming archeologische sites

  2 reacties

  Op lokaal en regionaal niveau zijn er maar weinig archeologische vindplaatsen die een gemeentelijke en/of provinciale beschermde monumentstatus hebben. De vrees voor extra regeldruk voor particulieren en ontwikkelaars zou een van de redenen zijn.

 • In de concept programmabegroting voor volgend jaar staat het moeilijk kunnen vinden van geschikte kandidaten genoteerd in de top tien van grootste risico’s. Het mogelijk optredende personeelsprobleem neemt in dat lijstje de derde plaats in, na onvoorziene risico’s grondexploitaties en de kosten voor jeugdzorg die hoger zijn dan begroot.

  Tekort ambtenaren groot risico

  7 reacties

  De krapte op de arbeidsmarkt baart de gemeente Barneveld ernstige zorgen. Het niet of niet tijdig kunnen aantrekken van kwalitatief voldoende personeel is zelfs aangemerkt als één van de grootste risico’s voor de gemeente.

 • Dat schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Daaruit blijkt dat de terugtocht van EY uit de gemeentelijke markt versneld doorzet. In 2017 controleerde EY in 29 gemeenten nog de jaarcijfers. Ook andere grote kantoren als Deloitte en PwC maakten de afgelopen jaren een terugtrekkende beweging uit de markt voor controles van gemeenten – vooral bij de kleinere lokale overheden.

  EY nog maar in 12 gemeenten accountant

  Reageer

  The Big Four? In gemeenteland behoort EY zeker niet meer tot het rijtje grote accountantskantoren. Marktleider in die sector is Baker Tilly Berk. Het kantoor controleerde in 2018 85 gemeenten – EY nog maar 12.

 • Dat geven leidinggevenden aan van de afdelingen Burgerzaken aan een in onderzoek dat door DUO Market Research is uitgevoerd in opdracht van het A&O fonds Gemeenten. Het onderzoek had als doel in kaart te brengen welke veranderingen bij Burgerzaken moeten worden ingezet om te kunnen voldoen aan de eisen voor de komende jaren.

  Motiveren ambtenaar Burgerzaken is probleem

  5 reacties

  Het motiveren van het personeel Burgerzaken mee te gaan in de vereiste digitalisering van de dienstverlening vormt de komende jaren een grote uitdaging. Ruim één op de drie gemeenten heeft te maken met medewerkers die niet kunnen of willen meegaan in de noodzakelijke transformatie van Burgerzaken.

 • Dat antwoordt minister Kaag van Buitenlandse Zaken op vragen van de SP-Tweede Kamerleden Mahir Alkaya en Ronald van Raak naar aanleiding van berichtgeving in Binnenlands Bestuur dat het CETA-verdrag onder andere lokaal milieubeleid, vergunningverlening en woonbeleid zou kunnen raken. Milieudefensie, FNV en Handel Anders waarschuwden daar voor. Het handelsverdrag legt volgens die organisaties lokale overheden ook beperkingen op in het maken van regels en wetten die de winst van investeerders aantasten.

  Kaag: ‘CETA geen bedreiging lokaal beleid’

  3 reacties

  Het handelsverdrag tussen Canada en de Europese Unie (CETA) vormt volgens Buitenlandse Zaken geen enkele bedreiging voor het lokaal beleid. Individuele gemeenten zouden niet kunnen worden aangesproken op eventueel onrechtmatig overheidsoptreden.

 • Dat blijkt uit de publicatie Jong@Gemeenten. Een onderzoek naar de werkbeleving van jonge gemeenteambtenaren, uitgevoerd door Motivaction en Youngworks in opdracht van A&O fonds Gemeenten en FUTUR, het jonge ambtenarennetwerk van Nederland. Aanleiding voor het onderzoek was het gegeven dat één op de negen ambtenaren binnen een jaar vertrekt bij de overheid. Bijna tweeduizend jonge ambtenaren tot 35 jaar deden aan het online-onderzoek mee.

  Bureaucratie frustreert jonge ambtenaar

  4 reacties

  De jonge gemeenteambtenaar stuit op bureaucratie en mist doorgroeimogelijkheden. Desondanks zeggen acht op de tien jonge ambtenaren tevreden te zijn met hun werk.

 • © Shutterstock

  Gemeenten in problemen door daling accres

  8 reacties

  Twaalf gemeenten hebben tot dusver bij het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de bel getrokken omdat ze geld tekort komen vanwege lagere rijksbijdragen. De gemeentefondsuitkering pakt voornamelijk lager uit omdat de rijksoverheid minder geld uitgaf dan begroot.

 • Het gaat om de provincies Flevoland, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland. Zij bundelen de krachten om te komen tot nieuwe afspraken met de snel veranderende energiemarkt.

  Acht provincies samen over op duurzame energie

  4 reacties

  Acht provincies sluiten samen nieuwe energiecontracten voor uitsluitend duurzame energie. Het gaat om de eerste collectief opgestelde duurzame energiecontracten. Daarmee zijn ze een stap dichter bij de afspraken uit het klimaatakkoord.

 • Experimenteren met vervroegd stemmen houdt in dat het college van burgemeester en wethouders van een experimenteergemeente vanaf een nog te bepalen termijn – bijvoorbeeld een week – vóór de reguliere dag van de stemming op een of meer dagdelen een of meer stembureaus kan aanwijzen waar vervroegd stemmen mogelijk is.

  Vervroegd stemmen vereist eerdere verzending stempas

  2 reacties

  Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken verwacht begin 2020 haar conceptwetsvoorstel vervroegd stemmen klaar te hebben voor consultatie. Gemeenten die met dat zogeheten early voting willen experimenteren maakt ze er alvast attent op dat ze kiezers eerder dan nu een stempas zullen moeten sturen.

 • Dat staat in een advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het initiatiefwetsvoorstel van SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak voor de invoering van een bindend correctief referendum. In dat voorstel kunnen burgers een referendum aanvragen om een wet tegen te houden die de Tweede en Eerste Kamer hebben aangenomen.

  RvS: Bindend referendum kan zeker wel

  3 reacties

  Staatsrechtelijk gezien zijn er geen belemmeringen voor de invoering van een bindend correctief referendum. Maar de keuze ervoor moet wel grondig worden gemotiveerd. Die motivering ontbreekt op dit moment in het initiatiefwetsvoorstel dat dit mogelijk wil maken.

 • Ollongren en Van Veldhoven gaan de duurzaamheidseisen bij de inkoop scherper stellen. Het rijk koopt jaarlijks voor ruim 10 miljard in bij bedrijven. ‘Daarmee kunnen en willen wij een verschil maken’, laten zij weten.

  Rijk maakt werk van duurzame inkoop

  Reageer

  Het rijk wil voorop gaan lopen bij de duurzame inkoop van goederen en diensten. De minister van Binnenlandse Zaken en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat kondigen het ‘kantelpunt’ aan in een brief aan de Tweede Kamer.

 • Er moeten bijna 1.500 ambtenaren uit. Onder de vorige regering werd het ambtenarenapparaat met bijna 2.000 fte ook al flink uitgedund.

  Afscheid van 1.500 Vlaamse ambtenaren

  1 reactie

  De nieuw aangetreden regering in Vlaanderen gaat onder leiding van minister-president Jan Jambon fors snijden in het overheidsapparaat en de Vlaamse subsidies. Er moeten bijna 1.500 ambtenaren uit. Onder de vorige regering werd het ambtenarenapparaat met bijna 2.000 fte ook al flink uitgedund. 

 • Niet in elke politieke omgeving is het zo gemakkelijk te starten met opgavegericht werken. De organisatievorm vereist namelijk een zekere bewegingsvrijheid van de ambtelijke organisatie, leert onderzoek van Binnenlands Bestuur en BDO.

  Organisatie kantelen vergt lange adem

  1 reactie

  Niet in elke politieke omgeving is het zo gemakkelijk te starten met opgavegericht werken. De organisatievorm vereist namelijk een zekere bewegingsvrijheid van de ambtelijke organisatie, leert onderzoek van Binnenlands Bestuur en BDO.  

 • Dat antwoordt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken op vragen van Tweede Kamerlid Thierry Baudet (FvD). De totaalkosten van het evenement liggen overigens hoger: de provincie Gelderland droeg ook 150.000 euro bij. In totaal bezochten 6.417 bezoekers het tweedaagse evenement – 3.411 op vrijdag 30 augustus en 3.006 bezoekers op zaterdag 31 augustus.

  Democratiefestival kost 158 euro pp

  6 reacties

  Het eind augustus in Nijmegen gehouden Democratiefestival heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken bijna negen ton gekost aan subsidie, communicatie en beveiliging.

 • Door de extreem lage rente moeten sommige gemeenten aanzienlijk meer reserveren voor het pensioen van hun politieke ambtsdragers dan waar ze in hun begroting rekening mee hadden gehouden.

  Meer geld opzij voor pensioen wethouders

  5 reacties

  Door de extreem lage rente moeten sommige gemeenten aanzienlijk meer reserveren voor het pensioen van hun politieke ambtsdragers dan waar ze in hun begroting rekening mee hadden gehouden.

 • Gemeenten waren begin dit jaar uitgenodigd potentiële maatstaven aan te leveren voor het nieuw op te zetten verdeelmodel. Van de ruim 200 geopperde maatstaven zijn er na het genoemde vooralsnog 77 overgebleven.

  Wildste gemeentefonds-ideeën gesneuveld

  6 reacties

  Gemeenten hoeven niet te rekenen op extra geld uit het gemeentefonds voor ziekteverzuim door burn-outklachten en een relatief hoog aantal orthodox-christelijke inwoners.

 • © Shutterstock

  Leger experts acht pensioenkortingen niet nodig

  16 reacties

  De dreigende pensioenkorting is grotendeels onnodig. Dat stellen ruim veertig experts in een brief aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Met een versoepeling van de rekenregels hoeft er niet of minder hard te worden gekort.

 • Volgens de Amsterdamse hoogleraar Carolie Nevejan is de basis van het succes van Amsterdam als eerste Digitale Stad de intensieve samenwerking tussen overheid, cultuur, wetenschap, onderwijs en bedrijfsleven intensief samenwerkten. Vooral de kracht van de culturele bijdrage moet volgens haar niet worden onderschat. Dat stelt de chief science officer van de gemeente Amsterdam in een essay in Binnenlands Bestuur.

  ‘Combi AI en cultuur cruciaal’

  Reageer

  De overheid – en ook de gemeente – heeft bij de verdere ontwikkeling en inzet van artificiële intelligentie (AI) twee grote verantwoordelijkheden: het ondersteunen van wetenschappers en het geven van ruimte aan ‘start-ups’ en ‘scale-ups’ én het borgen van de rechtsstaat. Maar vooral mag ook de cultuur niet worden vergeten.

 • Gemeenten zoeken steeds meer de samenwerking met hun inwoners, zetten in op inclusieve democratie of overheidsparticipatie en experimenteren met democratische innovaties. Dat stelt andere eisen aan het vakmanschap van de ambtenaar en behelst beduidend meer dan het ophalen of voorleggen van ideeën.

  Ambtenaren zitten vooral elkaar in de weg

  12 reacties

  Gemeenteambtenaren in de participatiesamenleving hebben andere vaardigheden, een andere werkhouding en soms meer vrijheid nodig om hun werk goed te kunnen doen. Eigen collega's blijken de grootste hindermacht. Dat blijkt uit onderzoek van Tilburg University in zes gemeenten.

 • Het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer kiest voor wat minder ambities om de begroting rond te krijgen.

  Onsje minder is ook goed in Zoetermeer

  2 reacties

  Zoetermeer heeft als de meeste andere Nederlandse gemeenten te maken met forse tekorten. Om toch een sluitende begroting te krijgen in 2020 kiest het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer er onder andere voor wat minder ambities. 

 • De uitvraag werd gedaan door onderzoeksbureau AEF, dat samen met Cebeon in opdracht van het rijk bezig is met het verzamelen van basismateriaal voor een andere verdeling van het gemeentefonds per 2021.

  Wilde ideeën voor nieuw gemeentefonds

  6 reacties

  Vraag gemeenten op welke gronden ze extra geld van het rijk zouden moeten krijgen en het resultaat is een nauwelijks te overziene berg ideeën. Meer dan tweehonderd voorstellen werden gedaan. Het gros ervan is al in de prullenmand beland.

 • De Raad van State maakt zich zorgen over dalende uitgaven van gemeenten voor lokale rekenkamers.

  Zorgen over dalende uitgaven voor rekenkamer

  5 reacties

  De Raad van State maakt zich zorgen over dalende uitgaven van gemeenten voor lokale rekenkamers. De totale uitgaven zijn tussen 2011 en 2015 gedaald van bijna 11 miljoen naar 9,5 miljoen euro.

 • Spontaan springende ruiten van het ministerie van Buitenlandse Zaken nopen tot bijzondere maatregelen. Eén ervan is dat elke twee uur een inspectieronde wordt gelopen om eventuele nieuwe gevallen van glasbreuk te constateren.

  Elke twee uur inspectie ruiten ministerie

  1 reactie

  Spontaan springende ruiten van het ministerie van Buitenlandse Zaken nopen tot bijzondere maatregelen. Eén ervan is dat elke twee uur een inspectieronde wordt gelopen om eventuele nieuwe gevallen van glasbreuk te constateren.

 • Een deel van de Woudenbergse huishoudens en bedrijven heeft een aantal jaar geen WOZ- aanslag van ontvangen en dus geen onroerendezaakbelasting (ozb). Juichen kunnen de geluksvogels echter niet, want de gemeente gaat ze alsnog de aanslagen opleggen over de periode 2017-2019.

  Deel Woudenberg betaalt al jarenlang geen ozb

  3 reacties

  Een deel van de Woudenbergse huishoudens en bedrijven heeft een aantal jaar geen WOZ- aanslag van ontvangen en dus geen onroerendezaakbelasting (ozb). Juichen kunnen de geluksvogels echter niet, want de gemeente gaat ze alsnog de aanslagen opleggen over de periode 2017-2019.

 • Een verkorting van de overbrengingstermijn van archieven van 20 naar 10 jaar leidt tot extra kosten rond de openbaarheid en toegankelijkheid van het overgebracht archief. Per jaar is het rijk bijna 1,3 miljoen euro duurder uit, de decentrale overheden ruim 350.000 euro.

  Sneller archiveren kost overheid jaarlijks 1,6 miljoen

  1 reactie

  Een verkorting van de overbrengingstermijn van archieven van 20 naar 10 jaar leidt tot extra kosten rond de openbaarheid en toegankelijkheid van het overgebracht archief. Per jaar is het rijk bijna 1,3 miljoen euro duurder uit, de decentrale overheden ruim 350.000 euro.

 • Het handelsverdrag legt volgens hen ook lokale overheden beperkingen op in het maken van regels en wetten die de winst van investeerders aantasten. ‘Als de gemeenteraad bijvoorbeeld maatregelen neemt tegen gaswinning of ingrijpt op de woningmarkt, kan een investeerder via het verdrag een schadeclaim indienen wegens misgelopen inkomsten,’ zo waarschuwen ze.

  CETA-verdrag bedreigt lokaal beleid

  6 reacties

  Het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada (CETA) beperkt gemeenteraden in hun vrijheid voor onder andere milieubeleid, vergunningverlening en woonbeleid. Daarvoor waarschuwen Milieudefensie, FNV en Handel Anders in een notitie aan gemeenteraadsleden. 

 • De koepel van pensioenfondsen stelt dat het CPB in de macro-economische verkenning zich heeft gebaseerd op oude cijfers. ‘De berekeningen zijn sinds de sterke rentedaling in de laatste maanden achterhaald’, aldus de Pensioenfederatie in reactie op de Prinsjesdagcijfers.

  ‘Prinsjesdag te rooskleurig over pensioenen’

  10 reacties

  In de op Prinsjesdag gepresenteerde macro-economische verkenningen wordt een te rooskleurig beeld geschetst over de ontwikkeling van de pensioenen. De berekeningen van het CPB zijn volgens de Pensioenfederatie ‘achterhaald.’

 • Belangrijkste oorzaken zijn de verlaging van het gemeentefonds en de stijgende kosten voor jeugdzorg. De provincie houdt er rekening mee dat een aantal gemeenten de begroting niet rond krijgt en volgend jaar onder preventief toezicht zal komen.

  Grote zorgen over financiën Gelderse gemeenten

  2 reacties

  De financiële situatie van Gelderse gemeenten is behoorlijk verslechterd ten opzichte van eerdere jaren. Dat blijkt uit een analyse door de provincie Gelderland. 

 • De twintig grootste plattelandsgemeenten, verenigd in het samenwerkingsverband P10, vragen de politiek om maatwerkoplossingen. ‘De tekorten hebben niet alleen gevolgen voor de toegankelijkheid van de jeugdzorg, maar leiden ook tot een verslechtering van de leefbaarheid van het platteland’, waarschuwen ze.

  Leefbaarheid platteland in gevaar

  1 reactie

  De financiële tekorten op het sociaal domein vormen een rechtstreekse bedreiging voor de leefbaarheid in plattelandsgemeenten. Ze hebben in verhouding hoge uitgaven op het gebied van zorg. Een sociaal investeringsfonds zou soelaas bieden.

 • De aanname was dat gemeenten die na bijvoorbeeld een herindeling bovenmatig veel kernen hebben, een financiële compensatie uit bijvoorbeeld het gemeentefonds zouden moeten krijgen. Een analyse op de meerkernigheid in het POR komt tot een andere conclusie.

  Meer dorpskernen niet per se duurder

  Reageer

  Gemeenten met relatief veel kernen zijn niet per definitie meer geld kwijt aan bestuurskosten. Dat is de uitkomst van het Periodiek Onderhoudsrapport (POR) 2019 door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

 • De groei van zowel het gemeente- als provinciefonds wordt in 2019 neerwaarts bijgesteld. De groei van het gemeentefonds is 218 miljoen euro lager dan eerder werd verwacht. Ook de groei van het provinciefonds pakt lager uit: 30 miljoen euro.

  Na dip 2019 plust gemeentefonds vanaf 2020

  2 reacties

  Dit jaar krijgen gemeenten 218 miljoen euro minder uit het gemeentefonds dan verwacht. Vanaf volgend jaar groeit de uitkering echter weer harder dan verwacht.

 • Wie al die beloften van het kabinet gelooft, mag het zeggen. Hij of zij die met een nuchtere blik naar eerdere rijksbegrotingen kijkt, slaat op zijn minst aan het twijfelen.

  Winstwaarschuwing voor gemeenten

  4 reacties

  De overheid gaat extra geld uitgeven voor onder andere Defensie en de woningmarkt. En er komt, op termijn, een groot investeringsfonds waarvoor miljarden worden geleend. 

 • Raadsleden krijgen in toenemende mate te maken met bedreiging en intimidatie. Om raadsleden daarbij te ondersteunen heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een netwerk opgezet met regioambassadeurs. Die  kunnen raadsleden een luisterend oor en nazorg bieden.

  Steun voor bedreigde raadsleden

  3 reacties

  Raadsleden krijgen in toenemende mate te maken met bedreiging en intimidatie. Om raadsleden daarbij te ondersteunen heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een netwerk opgezet met regioambassadeurs. Die  kunnen raadsleden een luisterend oor en nazorg bieden.

 • De dekkingsgraad van het ABP is in augustus tot onder de 90 procent gedaald. Dat maakte het ambtenarenpensioenfonds vandaag bekend.

  Dekkingsgraad ABP schiet onder 90 procent

  11 reacties

  De dekkingsgraad van het ABP is in augustus tot onder de 90 procent gedaald. Dat maakte het ambtenarenpensioenfonds maandag 16 september bekend.

 • Dat blijkt uit een onderzoek van Mark Huijben en Maik van Veldhoven naar de tevredenheid van tienduizenden ambtenaren over de faciliteiten en bedrijfsvoering. In een essay in Binnenlands Bestuur stellen ze dat Het Nieuwe Werken te veel wordt ingestoken als besparing op facilitaire kosten en te weinig met de brede blik vanuit de doelen van de organisatie

  Werkplezier lijdt onder flexibel kantoorconcept

  8 reacties

  Meer overheidsorganisaties stappen over naar een flexibel kantoorconcept met gemiddeld minder werkplekken per fte. Tegelijkertijd daalt de tevredenheid van ambtenaren over hun werkplek.

 • Shell en gemeenten, het lijkt momenteel nog niet de meest voor de hand liggende combi. ‘We zijn natuurlijk ook nog een fossiel bedrijf’, zegt Marjan van Loon. Ook voor Shell betekent de energietransitie een andere manier van werken.

  Shell: ‘Betrek markt eerder bij het energiebeleid’

  Reageer

  Gemeenten moeten leren samenwerken met energiebedrijven om van fossiele brandstoffen verlost te worden. Shell is volgens president-directeur Marjan van Loon één van die partijen, zeker na de mogelijke overname van Eneco.

 • Gemeenteambtenaren kunnen per 1 oktober een loonsverhoging verwelkomen. Een meerderheid van de gemeenten heeft voor de nieuwe cao gemeenten 2019-2020 gestemd. De nieuwe cao voor 160.000 gemeenteambtenaren is na de bekrachtiging door het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten definitief.

  Cao gemeenten 2019-2020 definitief

  11 reacties

  Gemeenteambtenaren kunnen per 1 oktober een loonsverhoging verwelkomen. Een meerderheid van de gemeenten heeft voor de nieuwe cao gemeenten 2019-2020 gestemd.

 • Onderzoek van de Utrechtse bestuurskundige Rick Borst in opdracht van Binnenlands Bestuur onder 1.100 ambtenaren laat zien dat ze uitermate bevlogen en toegewijd zijn: ze barsten naar eigen zeggen van de energie en zijn enthousiast, blij en gelukkig. Op een schaal van 1 tot 5 scoren ze qua bevlogenheid gemiddeld 4.4.

  Ambtenaren hebben soms gevaarlijk veel energie

  Reageer

  De publieke sector kent in hoofdzaak bevlogen medewerkers. Burn-outs komen slechts zelden voor. Maar oppassen is het met werkverslaving. De stap van workaholism naar nul energie is niet zo heel groot.

 • Gemeenteambtenaren vinden het wel wat, die 6,25 procent loonsverhoging over twee jaar. Een raadpleging onder FNV-leden leverde flinke steun op voor het onderhandelaarsakkoord dat de vakbonden eind juni met de gemeentelijke werkgevers overeenkwamen.

  Massale steun voor nieuwe cao-gemeenteambtenaren

  15 reacties

  Gemeenteambtenaren vinden het wel wat, die 6,25 procent loonsverhoging over twee jaar. Een raadpleging onder FNV-leden leverde flinke steun op voor het onderhandelaarsakkoord dat de vakbonden eind juni met de gemeentelijke werkgevers overeenkwamen.

 • In opdracht van Binnenlands Bestuur heeft Frontin PAUW de afgelopen maand een peiling verricht naar zowel omvang en aard van de gemeentelijke tekorten alsook naar de begrotingsposten waar de noodzakelijke taakstellingen terecht gaan komen. In totaal deed een kwart van alle gemeenten – 86 van de 355 – er aan mee.

  Gemeenten korten massaal op sociaal domein

  5 reacties

  Drie kwart van de gemeenten kampt met een financieel tekort. De komende jaren moeten ze daarom flink bezuinigen. Het mes blijkt vooral in het sociaal domein te worden gezet, de voornaamste bron van de tekorten.

 • Het gemeentehuis in Bemmel werd vorig jaar augustus deels in puin gereden door een verwarde man die met een auto vol gasflessen de gevel van het pand ramde. Een felle brand was het gevolg. De man, een boze inwoner, kwam bij zijn daad om het leven. De herbouw van het pand is precies een jaar later van start gegaan.

  Ton provincie voor herbouw gemeentehuis

  1 reactie

  Gelderland trekt honderdduizend euro uit voor de herbouw van het gemeentehuis in Lingewaard. Daarmee wil de provincie bijdragen aan de veiligheid van medewerkers en het openbaar bestuur. ‘Dit is echt een uitzonderlijke situatie’, zegt gedeputeerde Jan Markink. 

 • De nettowinst van BNG Bank over het eerste halfjaar van 2019 is 38 procent lager ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toen tikte de bank nog 207 miljoen euro aan, nu 128 miljoen euro. Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde halfjaarcijfers.

  Nettowinst BNG Bank ruim lager

  Reageer

  De nettowinst van BNG Bank over het eerste halfjaar van 2019 is 38 procent lager ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toen tikte de bank nog 207 miljoen euro aan, nu 128 miljoen euro.

 • De manier waarop het rijk de gemeenten bekostigt is niet meer van deze tijd. Nog deze kabinetsperiode moet een begin worden gemaakt met een grondige herziening. De grote opgaven op het gebied van klimaat en energie vragen om andere, meer gelijkwaardige verhoudingen tussen het rijk en de gemeenten. Dat stelt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in een advies over de herverdeling van het gemeentefonds.

  Gemeentefonds niet meer van deze tijd

  6 reacties

  De manier waarop het rijk de gemeenten bekostigt is niet meer van deze tijd. Nog deze kabinetsperiode moet een begin worden gemaakt met een grondige herziening. De grote opgaven op het gebied van klimaat en energie vragen om andere, meer gelijkwaardige verhoudingen tussen het rijk en de gemeenten.

 • Dat blijkt uit vandaag gepresenteerd onderzoek van de rekenkamer Amsterdam naar de ontwikkeling van de meer dan 250 verschillende legestarieven in de hoofdstad.

  Amsterdamse leges in vijf jaar ruim helft duurder

  1 reactie

  De legestarieven voor vergunningen zijn in Amsterdam sinds 2013 gemiddeld met 53 procent gestegen. En dat niet alleen: ze zullen waarschijnlijk nog verder stijgen. Dat blijkt uit vandaag gepresenteerd onderzoek van de rekenkamer Amsterdam naar de ontwikkeling van de meer dan 250 verschillende legestarieven in de hoofdstad.

 • Wethouder Grootswagers van Loon op Zand is niet de eerste wethouder die opstapt vanwege tekorten in het sociaal domein. Zo legde in Zevenaar wethouder Anita van Loon in juli om diezelfde reden haar functie neer.

  Coalitie valt over hoge kosten jeugdzorg

  2 reacties

  In Loon op Zand is de coalitie uit elkaar gevallen. Het CDA stapte eruit, nadat wethouder Kees Grootswagers van die partij opstapte wegens aanhoudende financiële tekorten in het sociaal domein.

 • De daling ten opzichte van de nettowinst van vorig jaar was volgens de NWB-directie verwacht. Ook verwacht de bank verwacht de nettowinst in 2019 op een lager niveau zal uitkomen dan in 2018.

  Groei leningen, maar lagere winst NWB

  Reageer

  De NWB Bank boekte over het eerste halfjaar een nettowinst van 41,8 miljoen euro. Dat is ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar een daling van bijna 17 miljoen euro. 

 • Welke competenties vinden ambtenaren nu relatief het belangrijkst in hun werk? Het kan niet zo zijn dat alle 248 genoemde competenties even belangrijk zijn, maar welke zijn het belangrijkst en voor wie? En zijn daar patronen in te herkennen? Bijvoorbeeld als puntje bij paaltje komt, noemt dan iedereen vooral competenties die samenhangen met het klassieke overheidsbeeld? Of zijn voor sommige ambtenaren competenties veel belangrijker die behoren bij de moderne, op samenwerkingsgerichte visie van het openbaar bestuur?

  Speuren naar de perfecte ambtenaar

  Reageer

  Consultants geven graag advies welke competenties nodig zijn om een goede ambtenaar te zijn. De een zegt ‘flexibel, creatief en naar buiten gericht’, de ander ‘betrokken, sensitief en empathisch’. Bestuurskundigen van de Radboud Universiteit willen weten wat ambtenaren zelf belangrijk vinden.

 • In een essay in Binnenlands Bestuur stellen de communicatiedeskundigen Jan Sonneveld en Marcel Bril dat er op het vlak van een eerlijke, begripvolle en simpele overheid nog een wereld te winnen is, vooral door taal en toon.

  ‘Politici, een onsje ontspannener graag’

  2 reacties

  Nederlanders willen een eerlijke, begripvolle en simpele overheid. Aangestuurd door eerlijke, begripvolle – lees: menselijke – politici en bestuurders. Hun voorbeeldgedrag in het publieke debat laat echter te wensen over.

 • De eerste editie van het Democratiefestival in Nijmegen is zo goed als ‘uitverkocht.’ De organisatie heeft 7.000 aanmeldingen voor het tweedaagse evenement binnen.

  7.000 aanmeldingen voor Democratiefestival

  1 reactie

  De eerste editie van het Democratiefestival in Nijmegen is zo goed als ‘uitverkocht.’ De organisatie heeft 7.000 aanmeldingen voor het tweedaagse evenement binnen.

 • Aardig zijn wat dit betreft de verschillen per overheidslaag. Van de gemeenteambtenaren geeft bijna de helft aan de werkdruk hoog te vinden, bij hun collega’s bij de provincie is dat met 32 procent beduidend minder. Mensen die werkzaam bij het rijk zitten er precies tussenin.

  Werkdruk hoogst in gemeentehuis

  4 reacties

  Bijna de helft van alle ambtenaren geeft aan de werkdruk aan de hoge kant te vinden. Te hoog zelfs, vindt één op de acht ambtenaren. In hoofdzaak is die ervaren werkdruk een gevolg van onderbezetting, al dan niet in combinatie met een onrealistische planning.

 • Eén op de zes ambtenaren is actief op zoek naar een andere werkgever. De wens en bereidheid de huidige werkgever te verlaten blijkt uit een voor de ­zomer gehouden onderzoek van Binnenlands Bestuur in samenwerking met Berenschot onder 1.200 ambtenaren.

  Ambtenaar heeft oren naar andere baan

  4 reacties

  Eén op de zes ambtenaren is actief op zoek naar een andere werkgever. En maar liefst twee derde van alle ambtenaren staat open voor een andere baan elders als ‘er een mooie kans’ voorbijkomt. Vooral vrouwen houden hun ogen en oren open.

 • Hilversumse raadsleden kunnen moeilijk een goed beeld krijgen van de cijfers in de jeugdhulp. Het ontbreekt aan adequate managementinformatie, wat het maken van betrouwbare prognoses bemoeilijkt. Inkomsten en uitgaven voor jeugdhulp en Wmo worden vaak niet apart in de administratie vastgelegd, waardoor het lastig is inzicht te krijgen in de cijfers van jeugdhulp alleen.

  Financiering jeugdhulp mistig

  1 reactie

  Hilversumse raadsleden kunnen moeilijk een goed beeld krijgen van de cijfers in de jeugdhulp. De financiering is volgens onderzoek van de rekenkamer Hilversum ‘complex en niet inzichtelijk’. 

 • Ruim twee jaar gaf Vitesse de provincie te kennen stadion GelreDome te willen aankopen en vroeg de provincie daaraan mee te werken. Die medewerking is nodig, omdat in 2003 ten gunste van de provincie een verbod is gevestigd om het stadion aan een betaald voetbalorganisatie te verkopen.

  Gelderland gunt Vitesse GelreDome

  Reageer

  De provincie Gelderland staat voetbalclub Vitesse in principe toe stadion GelreDome te kopen. De provincie had in een acte laten opnemen dat (door)verkoop van het stadion aan de Arnhemse club uitsloot. Gelderland wil in ruil daarvoor wel geld zien.

 • Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben bezwaar ingediend tegen de winning van gas in Waalwijk. Er gaat volgens het dagelijks bestuur van de provincie een verkeerd signaal van uit.

  Provincie tegen winning gas in Brabant

  1 reactie

  Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft bezwaar ingediend tegen de winning van gas in Waalwijk. Er gaat volgens het dagelijks bestuur van de provincie een verkeerd signaal van uit.

 • Ja, in theorie is er wel sprake van burgerparticipatie in Overbetuwe, maar om nou te zeggen dat het veel om het lijf heeft? De plaatselijke rekenkamercommissie vindt van niet en het college blijkt het daar eigenlijk wel mee eens.

  Overbetuwe gaat werk maken van burgerparticipatie

  1 reactie

  Ja, in theorie is er wel sprake van burgerparticipatie in Overbetuwe, maar om nou te zeggen dat het veel om het lijf heeft? De plaatselijke rekenkamercommissie vindt van niet en het college blijkt het daar eigenlijk wel mee eens.

 • Voor de evenknieën van Limburg en Noord-Brabant aan de Belgische kant van de grens was het even slikken: wat betreft kabinetsinformateur Bart de Wever is er voor provincies over vijf jaar geen plaats meer in het politieke bestel van Vlaanderen. Dat gaat gepaard met een opschaling van gemeenten.

  Einde nabij voor Vlaamse provincies

  Reageer

  Voor de evenknieën van Limburg en Noord-Brabant aan de Belgische kant van de grens was het even slikken: wat betreft kabinetsinformateur Bart de Wever is er voor provincies over vijf jaar geen plaats meer in het politieke bestel van Vlaanderen. 

 • Slim gebruik van data maakt beter beleid mogelijk. Maar tegelijkertijd willen we niet dat de overheid – of particuliere bedrijven – de burger zonder begrenzing in de gaten houden. De manier van werken in Estland strekt tot voorbeeld.

  Datagebruik met oog voor privacy

  1 reactie

  Slim gebruik van data maakt beter beleid mogelijk. Maar tegelijkertijd willen we niet dat de overheid – of particuliere bedrijven – de burger zonder begrenzing in de gaten houden. De manier van werken in Estland strekt tot voorbeeld.

 • Het tweedaags Democratiefestival in Nijmegen gaat naar schatting 1 miljoen euro kosten. Het evenement, dat wordt gehouden op initiatief van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), vindt plaats op 30 en 31 augustus.

  Feestje van één miljoen op kosten van BZK

  12 reacties

  Het tweedaags Democratiefestival in Nijmegen gaat naar schatting 1 miljoen euro kosten. Het evenement, dat wordt gehouden op initiatief van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), vindt plaats op 30 en 31 augustus.

 • Goede doelen-organisaties mogen geen textiel meer inzamelen in de gemeente Laarbeek. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat vanaf 1 januari 2020 zelf te gaan doen.

  Laarbeek dicht begrotingsgat met gebruikte kleding

  3 reacties

  Goede doelen-organisaties mogen geen textiel meer inzamelen in de gemeente Laarbeek. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat vanaf 1 januari 2020 zelf te gaan doen.

 • De gemeente Leiderdorp heeft aangifte gedaan tegen een frauderende ambtenaar en eist het gestolen geld terug. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten in een brief aan de gemeenteraadsleden.

  Ontslag frauderende ambtenaar Leiderdorp

  1 reactie

  De gemeente Leiderdorp heeft aangifte gedaan tegen een frauderende ambtenaar en eist het gestolen geld terug. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten in een brief aan de gemeenteraadsleden.

 • Radboud-bestuurskundigen Sandra van Thiel en Peter Kruyen gaan onderzoek doen naar creativiteit in de publieke sector. Het Nijmeegse duo heeft daarvoor een NWO-subsidie gekregen van 750.000 euro.

  Wetenschappelijk onderzoek naar creativiteit ambtenaar

  6 reacties

  Radboud-bestuurskundigen Sandra van Thiel en Peter Kruyen gaan onderzoek doen naar creativiteit in de publieke sector. Het Nijmeegse duo heeft daarvoor een NWO-subsidie gekregen van 750.000 euro.

 • In de gemeente Dronten wordt te weinig urgentie gevoeld voor privacy en informatieveiligheid. Eén op de tien medewerkers trapte in een door de gemeente phishingmail. Dat blijkt uit onderzoek van de lokale rekenkamer.

  Privacy ondergeschoven kindje in Dronten

  1 reactie

  In de gemeente Dronten wordt te weinig urgentie gevoeld voor privacy en informatieveiligheid. Eén op de tien medewerkers trapte in een door de gemeente phishingmail.

 • De arbeidsmarkt in Nederland koelt af. Meer mensen blijken actief op zoek naar een baan en werkgevers zijn minder scheutig met vaste contracten.Dat blijkt uit de meest recente arbeidsmarktcijfers van onderzoeksbureau Intelligence Group.

  Arbeidsmarkt kantelt: meer werkzoekenden

  4 reacties

  De arbeidsmarkt in Nederland koelt af. Meer mensen blijken actief op zoek naar een baan en werkgevers zijn minder scheutig met vaste contracten.

 • Werknemers bij de overheid gaan gemiddeld het jongst met pensioen: rond 64 jaar en vijf maanden. Alleen in de zorgsector ligt de pensioenleeftijd gemiddeld nog net iets lager. Dat blijkt uit vandaag gepresenteerde cijfers van het CBS over 2018.

  Ambtenaar stopt half jaar eerder met werken

  10 reacties

  Werknemers bij de overheid gaan gemiddeld het jongst met pensioen: rond 64 jaar en vijf maanden. Alleen in de zorgsector ligt de pensioenleeftijd gemiddeld nog net iets lager.

 • Dat blijkt uit de Personeelsmonitor Provincies 2018 van het A&O fonds Provincies. De meeste werknemers zitten, net als eerdere jaren, in schaal 11 (22 procent). In de hogere salarisschalen (14 of hoger) zit 4,6 procent van alle fte’s.

  Ambtenaar provincie kan doorgroeien

  2 reacties

  Het aandeel provincieambtenaren dat wordt bezoldigd volgens het maximum van de functieschaal daalt langzaam maar zeker. Vorig jaar zat 72 procent van alle medewerkers aan het salarisplafond. Dat was in 2017 74 procent en het jaar ervoor 75 procent. 

 • De vakbonden hadden voorafgaand en tijdens de cao-onderhandelingen naast een substantiële salarisverhoging sterk ingezet op minder werken voor oudere medewerkers, dit als onderdeel van een breed vitaliteitsbeleid. Een loonsverhoging komt er wel – niet de gewenste 5 procent per jaar, maar 6,25 procent over twee jaar plus eenmalig 750 euro – maar concrete afspraken zijn niet gemaakt over minder werken voor oudere werknemers, onderdeel van het voor de bonden belangrijke ‘vitaliteitsbeleid’.

  Extra verlofdagen oudere ambtenaar in ijskast

  12 reacties

  Oudere ambtenaren van gemeenten kunnen een paar extra verlofdagen voorlopig vergeten. In het principeakkoord dat de vakbonden de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) sloten zijn daarover geen concrete afspraken opgenomen.

 • Tot nu toe kregen medewerkers de tegemoetkoming alleen als zij een aanvullende zorgverzekering hadden bij een zorgverzekeraar waarmee de VNG een contract mee heeft. Die voorwaarde komt te vervallen. De afspraak, die als het goed is dit jaar nog ingaat, betekent dat in december elke medewerker de tegemoetkoming krijgt, ongeacht welke zorgverzekering hij of zij heeft.

  Tegemoetkoming zorgverzekering gemeenteambtenaar

  9 reacties

  Alle gemeenteambtenaren krijgen van hun werkgever nog dit jaar een tegemoetkoming in de kosten van de collectieve zorgverzekering. Afhankelijk van het inkomen is dat 168 of 296 euro. De afspraak is onderdeel van het  principeakkoord over de nieuwe cao dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vakbonden hebben gesloten. 

 • De vakbonden kunnen ook de komende jaren rekenen op financiële steun van de gemeentelijke werkgevers

  Vakbonden krijgen miljoenensteun van VNG

  9 reacties

  De vakbonden kunnen ook de komende jaren rekenen op financiële steun van de gemeentelijke werkgevers. Onderdeel van het principeakkoord over de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren is dat koepelorganisatie VNG per werknemer jaarlijks 21 euro betaalt.

 • Dat blijkt uit een vandaag door staatssecretaris Knops (BZK) verstuurde Kamerbrief. Ook het nieuwe kantoor waarin de ambtenaren van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat huizen, valt in de meest kritieke categorie.

  Probleemvloeren in acht rijksgebouwen

  2 reacties

  De kantoorvloeren van de ministeries van Binnenlandse Zaken (BZK) en Justitie en Veiligheid vallen definitief in de categorie onbetrouwbaar. Een rood sticker is ook geplakt op nog eens zeven andere rijksgebouwen.

 • De CU-bewindsman wil meer samenwerking tussen de landelijke en regionale omroepen. Die verdere samenwerking biedt volgens hem kansen voor het vergroten van de kwaliteit en professionaliteit van lokale journalistiek. Een groot deel van de 15 miljoen euro die het kabinet voor de komende drie jaar beschikbaar stelt, is daarvoor bedoeld.

  15 miljoen voor streekomroepen

  Reageer

  Mediaminister Slob stelt van 2019-2021 15 miljoen beschikbaar voor regionale en lokale omroepen. De vorming van streekomroepen die ermee is beoogd, moet bijdragen aan wat hij de professionalisering van het lokale omroepveld noemt.

 • Opgavegericht werken lastig

  Reageer

  Twee op de drie gemeenten zeggen geheel of deels opgavegericht te werken. Daarbij is in de organisatie de aanpak van maatschappelijke knelpunten leidend en niet de afdelingsstructuur van de organisatie. Van een leien dakje gaat dat vaak zelden.

 • Dat blijkt uit de gisteren gepresenteerde Personeelsmonitor Provincies 2018 van het A&O fonds Provincies. Zuid-Holland trok veruit de meeste nieuwe medewerkers aan (75). Alleen in Limburg en Friesland wordt het werk met minder fte’s gedaan: ten opzichte van 2017 staan er daar respectievelijk 48 en 27 fte’s minder op de loonlijst.

  Aantal ambtenaren bij provincie neemt toe

  1 reactie

  In vergelijking met 2017 is de personele bezetting bij de provincies vorig jaar toegenomen. Het totale aantal fte bij de twaalf provincies is nu 9.645. Dat zijn er 148 meer dan een jaar eerder, een toename van 1,6 procent.

 • De sterke stijging van de WOZ-waarden van woningen door de marktontwikkelingen heeft geleid tot meer bezwaren tegen de vaststelling ervan.

  Meer WOZ-bezwaren, vooral van no cure, no pay-bedrijven

  2 reacties

  De sterke stijging van de WOZ-waarden van woningen door de marktontwikkelingen heeft geleid tot meer bezwaren tegen de vaststelling ervan. Het percentage bezwaren tegen de in 2019 vastgestelde WOZ-waarden van woningen is gestegen, van 1,6 procent woningen onder bezwaar naar 2,1 procent.

 • Gemiddeld genomen zijn de scores van de provincies over 2018 stabiel ten opzichte van 2017. Negen op de tien rekeningen worden binnen de gestelde termijn van 30 dagen betaald. Limburg wijkt in negatieve zin het meest af van dat gemiddelde. Daar wordt 21 procent van de facturen niet tijdig voldaan

  Provincie Limburg meest laks met betalen

  Reageer

  Van alle provincies is Limburg het traagst met betalen van rekeningen. Buurprovincie Brabant doet het een stuk beter. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Keizer (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer over de monitoring van de betaaltermijnen van de overheid: rijk, provincies en gemeenten. De cijfers zijn volgens de CDA-bewindsvrouw over het algemeen positief, maar de gewenste verdere ontwikkeling stagneert. ‘Er blijft dus ruimte voor verbetering’, stelt ze.

 • Uit onderzoek van een speciale door de minister ingestelde werkgroep is gebleken dat een aantal gemeenten niet de wettelijk verplichte rekenkamer heeft ingesteld en zich daar bovendien evenmin op wil laten aanspreken. Gemeenten moeten zich volgens de minister ‘vanzelfsprekend’ aan de Gemeentewet houden en dus een rekenkamer(commissie) instellen.

  Stok om slapende rekenkamers wakker te slaan ontbreekt

  1 reactie

  Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken sluit wetsaanpassingen niet uit om gemeenten ertoe te kunnen bewegen gebruik te maken van lokale rekenkamers. Ze antwoordt dat op Kamervragen van Nevin Özütok (GroenLinks) naar aanleiding van berichtgeving in Binnenlands Bestuur.

 • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vakbonden gaan vrijdag verder met de onderhandelingen over een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. Het streven is om nog vóór de zomervakantieperiode de handtekeningen te zetten.

  Nog voor de zomer cao-gemeenten verwacht

  27 reacties

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vakbonden gaan vrijdag verder met de onderhandelingen over een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. Het streven is om nog vóór de zomervakantieperiode de handtekeningen te zetten.

 • De gemiddelde leeftijd blijkt vorig jaar te zijn gedaald naar 48,1 jaar. De gemiddelde leeftijd van gemeentepersoneel was in de jaren ervoor stabiel met 48,3 jaar. Ondanks de opgetreden daling ligt de gemiddelde leeftijd van gemeenteambtenaren wel nog altijd hoger dan het landelijke gemiddelde van de beroepsbevolking (46,3 jaar).

  Gemiddelde leeftijd ambtenaar daalt

  3 reacties

  De gemiddelde leeftijd van gemeenteambtenaren daalt. Dat is voor het eerst in jaren. De trendbreuk wordt gesignaleerd in de Personeelsmonitor Gemeenten 2018 van het A&O fonds Gemeenten.

 • De uitgaven aan externe inhuur stijgen daarmee al sinds 2014. Toen besteedden gemeenten 13 procent van de totale loonsom aan externe inhuur.

  Meer externe inhuur bij gemeenten

  3 reacties

  In 2018 besteedden gemeenten een vijfde van de totale loonsom aan externe inhuur. Dat is een stijging van 3 procentpunten ten opzichte van 2017. Dat blijkt uit de Personeelsmonitor Gemeenten 2018 van het A&O fonds Gemeenten.

 • In 2018 gaven gemeenten 1,8 procent van de loonsom uit aan opleidingskosten. Dat komt neer op gemiddeld 1.042 euro per medewerker.

  Opleiding: dik 1000 euro per medewerker

  Reageer

  In 2018 gaven gemeenten 1,8 procent van de loonsom uit aan opleidingskosten. Dat komt neer op gemiddeld 1.042 euro per medewerker. In 2017 was het gemiddelde bestede bedrag aan opleidingen 1.003 euro per medewerker en gaven gemeenten 1,7 procent van de loonsom uit aan opleidingen. Met name in kleine gemeenten met minder dan 20.000 inwoners steeg het percentage van de loonsom dat men uitgaf aan opleidingskosten, van 1,4 procent naar 1,9 procent. 

 • In twee op de drie gemeenten nam de personele bezetting vorig jaar toe. Ook in 2016 en 2017 nam de totale bezetting bij gemeenten toe, al vond die stijging toen vooral bij de vier grote gemeenten plaats. In 2018 steeg de bezetting juist het meest bij gemeenten in de categorie 50.000 tot 100.000 inwoners.

  Ambtenarenkorps gemeenten blijft groeien

  4 reacties

  Het aantal gemeenteambtenaren blijft toenemen. Uit de Personeelsmonitor Gemeenten 2018 van het A&O fonds Gemeenten blijkt dat de bezetting vorig jaar toenam met 1,8 procent ten opzichte van 2017. Het grootste deel van de gemeenten verwacht ook dit jaar dat de formatie zal toenemen.

 • De vraag is of de stijgende marktaandelen van particuliere verhuurders leiden tot ongewenste marktuitkomsten, bijvoorbeeld een verslechterde marktpositie van koopstarters of een hogere gemiddelde koopsom in wijken met veel particuliere verhuurders.

  Effect kopen voor verhuur onder de loep

  1 reactie

  Eén op de twintig koopwoningen die op de markt wordt aangeboden, wordt gekocht om te verhuren. Dat blijkt uit vorige week gepresenteerd onderzoek van het Kadaster naar veranderingen in eigendomsverhoudingen op de woningmarkt, Kopen om te verhuren

 • Over interessant werk, het type contract en de werkzekerheid zijn werknemers in het openbaar bestuur het meest te spreken. Meer dan negen op de tien werknemers tonen zich hierover tevreden. Toch verschillen ze hierin maar weinig van het gemiddelde van alle werknemers.

  De ambtenaar is een relatief tevreden werknemer

  5 reacties

  Werknemers in openbaar bestuur en overheidsdiensten zijn meer dan gemiddeld tevreden met hun arbeidsomstandigheden. Alleen werknemers in de financiële instellingen zijn duidelijk nog tevredener.

 • Op basis van alle getelde tijdelijke of definitieve valpartijen van wethouders in de periode 2002-2018 staan Delfzijl, Den Helder en Hilversum nog net wel in de top 10 van probleemgemeenten, maar de grootste ‘eer’ komt Stein toe. Voor wethouders is de Limburgse gemeente veruit de meest problematische

  De grootste probleemgemeente? Stein

  Reageer

  Delfzijl, Den Helder en Hilversum hebben de naam probleemgemeenten te zijn. Dit vanwege de vele bestuurlijke crises in het lokaal bestuur. Surprise! Onderzoek van Henk Bouwmans wijst uit dat Stein ze ver in de schaduw stelt.

 • Op basis van alle getelde tijdelijke of definitieve valpartijen van wethouders in de periode 2002-2018 staan Delfzijl, Den Helder en Hilversum nog net wel in de top 10 van probleemgemeenten, maar de grootste ‘eer’ komt Stein toe. Voor wethouders is de Limburgse gemeente veruit de meest problematische

  De grootste probleemgemeente is … Stein

  Reageer

  Delfzijl, Den Helder en Hilversum hebben de naam probleemgemeenten te zijn. Dit vanwege de vele bestuurlijke crises in het lokaal bestuur. Onderzoek van Henk Bouwmans wijst uit dat Stein ze ver in de schaduw stelt.

 • Een handvol gemeenten probeerde het, de verhoging van de contributie voor koepelorganisatie VNG te dwarsbomen. Vergeefs: vanaf volgend jaar gaat deze met ruim 3 procent omhoog. Drie kwart stemde voor, een kwart tegen.

  Gemeenten akkoord met hogere VNG-contributie

  3 reacties

  Een handvol gemeenten probeerde het, de verhoging van de contributie voor koepelorganisatie VNG te dwarsbomen. Vergeefs: vanaf volgend jaar gaat deze met ruim 3 procent omhoog.

 • Op financieel gebied worden gemeenten steeds afhankelijker van het rijk. Kwamen de inkomsten vóór de decentralisaties voor 40 procent uit Den Haag, inmiddels is dat opgelopen tot 70 procent. Minister Ollongren streeft naar meer gelijkwaardigheid tussen de overheidslagen.

  'Gemeenten steeds afhankelijker van het rijk’

  2 reacties

  Op financieel gebied worden gemeenten steeds afhankelijker van het rijk. Kwamen de inkomsten vóór de decentralisaties voor 40 procent uit Den Haag, inmiddels is dat opgelopen tot 70 procent. Tot ongenoegen van gemeentelijke koepelorganisatie VNG, worden gemeenten op die manier een verlengstuk van het rijk.

 • De grootste banengroei is te verwachten in de sector zorg en welzijn. Dat geldt zowel voor dit jaar als voor volgend jaar (beide 35.000). De sector uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling komt in 2019 qua banengroei nog op de tweede plaats (20.000), maar in 2020 wordt de groei meer dan gehalveerd (9.000).

  Banengroei openbaar bestuur zet door

  1 reactie

  Het aantal banen van werknemers groeit naar verwachting in de meeste sectoren, zowel dit als volgend jaar. In het openbaar bestuur komen er naar verwachting dit jaar 3.000 banen bij en in 2020 nog eens 4.000.

 • Gemeenten moeten in de toekomst kritischer zijn op decentralisatievoornemens van het rijk. De voormalig vice-president van de Raad van State Herman Tjeenk Willink stelt dat in een interview in Binnenlands Bestuur.

  Tjeenk Willink kritisch op decentralisaties

  7 reacties

  Gemeenten moeten in de toekomst kritischer zijn op decentralisatievoornemens van het rijk. Zeker als daaraan financiële redenen ten grondslag liggen, is volgens Herman Tjeenk Willink extra alertheid geboden.

 • In een essay in Binnenlands Bestuur schetst stadssocioloog Wim Derksen enkele grote opgaven voor het stedelijk bestuur. Gingen de bestuurders vroeger naar China om nieuwe bedrijven te halen, tegenwoordig komen die bedrijven volgens Derksen vanzelf, ‘als jij de goede hoogopgeleide werknemers in de aanbieding hebt.’ Gemeentebesturen moeten vooral zorgen voor een plek waar hoogopgeleiden graag willen wonen. En ze moeten ervoor zorgen dat de afgestudeerden in de stad blijven wonen. Het zijn de aantrekkelijke steden die op dit punt succesvol zijn.

  Stad overgeleverd aan luimen van markt

  1 reactie

  Steden zijn door de globalisering en de gevoerde neo-liberale politiek een pion van de markt geworden. Het is aan de lokale bestuurders om te dealen met de vele schaduwzijden daarvan, zoals onbetaalbaar wordende woningen en het gevoel van ontheemding bij de autochtone inwoners. Veel instrumenten hebben ze echter niet meer.

 • Dat concludeert de Werkgroep Lokale Rekenkamers, een speciale door Binnenlandse Zaken ingestelde commissie die onder leiding van burgemeester Ina Adema (Lelystad) onderzoek deed naar het functioneren van rekenkamers. Kleine gemeenten zijn volgens de werkgroep op zoek ‘naar een vorm en werkwijze die past bij de lokale context.’ Een gezamenlijke rekenkamer zou uitkomst kunnen bieden, mits de samenwerkende gemeenten voldoende gemeen hebben qua maatschappelijke opgaven en cultuur.

  Externe hulp voor kleine rekenkamers

  3 reacties

  Lokale rekenkamers van kleine gemeenten zouden hulp van buiten moeten krijgen. Zeker bij zeer kleine gemeenten zijn de randvoorwaarden om als lokale rekenkamer te functioneren vaak niet optimaal.

 • In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Dat geldt zeker voor de populariteit van steden als woonplek. Acht van de tien steden die nu het snelst groeien, stonden in de jaren ’70 in de onderste helft van de ranglijst.

  Groei steden voorspellen blijft linke soep

  Reageer

  In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Dat geldt zeker voor de populariteit van steden als woonplek. Acht van de tien steden die nu het snelst groeien, stonden in de jaren ’70 in de onderste helft van de ranglijst.

 • De proeftuinenaanpak is onderdeel van het Interbestuurlijk Programma (IBP), de gezamenlijke aanpak van grote maatschappelijke opgaven. Bij de proeftuinen gaat het om een samenwerking tussen gemeenten, provincies en het ­ministerie van Economische Zaken en Klimaat door middel van zogeheten ­regiodeals.

  Bureaucratie frustreert proeftuinen

  1 reactie

  Een redelijk schamele oogst. Dat is wat betreft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten tot dusver de opbrengst van de proeftuinenaanpak, het samenwerkingsproject met het rijk om te komen tot ­snellere economische groei in de regio.

 • In zijn column in Binnenlands Bestuur schrijft Elzinga dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bij de overname van onder andere de jeugdzorgtaken in 2015 ondoordacht heeft gehandeld. De VNG wilde volgens hem een decentralisatie ‘van alles wat los en vast zat’.

  ‘VNG heeft gemeenten in het pak genaaid’

  17 reacties

  Dat gemeenten zulke grote tekorten op de jeugdzorg hebben, is volgens hoogleraar Douwe Jan Elzinga vooral de schuld van hun eigen koepelorganisatie, de VNG.

 • Decentrale overheden vinden dat het afgelopen moet zijn met het verplicht stallen van hun overtollige middelen bij de Staat. Dat verplicht schatkistbankieren zou alleen moeten gelden in noodgevallen. Daarvan is geen sprake meer.

  Provincies en gemeenten willen af van schatkistbankieren

  Reageer

  Decentrale overheden vinden dat het afgelopen moet zijn met het verplicht stallen van hun overtollige middelen bij de Staat. Dat verplicht schatkistbankieren zou alleen moeten gelden in noodgevallen. Daarvan is geen sprake meer.

 • Er zijn veel meer kantoren en gebouwen die moeten worden onderzocht na het instorten van de parkeergarage in Eindhoven. Binnenlandse Zaken heeft nieuwe rekenregels opgesteld om risicovloeren beter te kunnen testen.

  Ollongren: veel meer risicogebouwen

  Reageer

  Er zijn veel meer kantoren en gebouwen die moeten worden onderzocht na het instorten van de parkeergarage in Eindhoven. Binnenlandse Zaken heeft nieuwe rekenregels opgesteld om risicovloeren beter te kunnen testen.

 • ‘De winnaars van toen zijn dus de verliezers van nu, en omgekeerd: de verliezers van toen zijn nu de steden die het meest in trek zijn’, concluderen de onderzoekers van Atlas voor Gemeenten in de vandaag uitgebrachte editie 2019.

  Groei steden voorspellen blijft linke soep

  1 reactie

  In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Dat geldt zeker voor de populariteit van steden als woonplek. Acht van de tien steden die nu het snelst groeien, stonden in de jaren ’70 in de onderste helft van de ranglijst. 

 • Gemeenten krijgen 215 miljoen euro minder van het rijk dan waarop ze hadden gerekend. Dat komt vooral doordat de departementen in 2018 minder hebben uitgegeven dan geraamd. Een andere tegenvaller schuilt in het btw-compensatiefonds.

  Tegenvaller van 215 miljoen euro voor gemeenten

  13 reacties

  Gemeenten krijgen 215 miljoen euro minder van het rijk dan waarop ze hadden gerekend. Dat komt vooral doordat de departementen in 2018 minder hebben uitgegeven dan geraamd. Een andere tegenvaller schuilt in het btw-compensatiefonds.

 • Bij bijna 60 procent van de beroepsgroepen die werden onderzocht stuitten de onderzoekers op onbegrip als ze dementerenden te woord moesten staan. De conclusie is dat behalve medewerkers van beveiliging, banken en telefonische klantenservices ook gemeenten hun sterk dienstverlening kunnen verbeteren.

  Ambtenaar moet leren omgaan met demente burger

  1 reactie

  Ambtenaren van de gemeenten reageren in contactsituaties niet altijd even begripvol op mensen met dementie. Uit een onderzoek van Alzheimer Nederland blijkt dat slechts één op de drie ambtenaren goed handelt.

 • Dat blijkt uit het onderzoeksrapport ‘HR-Trends 2019-2020’ van AFAS Software, adviesbureau Berenschot en uitgeverij Performa. 2019 is het laatste jaar dat nog in het teken staat van het aantrekken van nieuw talent, maar vanaf volgend jaar stagneert die trend. Met betrekking tot behoud van medewerkers worden in 2020 de meeste problemen verwacht in de gezondheidszorg (66 procent), maar ook de publieke sector (51 procent) krijgt met een sterke toename te maken.

  Behoud personeel wordt belangrijker dan werving

  6 reacties

  Voor het eerst in jaren is er sprake van een stagnatie in de vraag naar nieuwe medewerkers. HR-professionals geven aan niet langer werving van nieuwe medewerkers als topprioriteit hebben, maar juist scholing en behoud van zittend personeel. 

 • Vergroot de druk bij notoir slapende rekenkamers om ‘wakker te worden’ via de burgemeesters, zo luidt de aanbeveling van de werkgroep lokale rekenkamers aan de minister van Binnenlandse Zaken. Die stelde die werkgroep met name in om de ernst van het probleem slapende rekenkamers in beeld te brengen.

  ‘Burgemeester moet slapende rekenkamer wekken’

  3 reacties

  In gemeenten met geen of een inactieve lokale rekenkamer moet de burgermeester de bevoegdheid krijgen deze in te stellen dan wel wakker te schudden. Die verantwoordelijkheid past bij diens functie als voorzitter van de raad.

 • De doelstelling van het Center for Big Data Statistics (CBDS) is om de waarde van nieuwe bronnen voor statistiek te onderzoeken, en zo beleidsmakers beter te ondersteunen met snellere, meer gedetailleerde inzichten die met minder lastendruk zijn gerealiseerd. Er is al heel veel data beschikbaar uit administraties van overheidsorganisaties en bedrijven, maar daar komt steeds meer gegenereerde realtime data uit allerlei apparaten, sensoren of processen bij.

  Delen data vergt lef overheid

  2 reacties

  De overheid maakt steeds meer gebruik van data. Meer samenwerking is nodig om de maatschappelijke meerwaarde ervan te benutten. ‘Want in ons eentje gaan we het niet redden’, stelt Magchiel van Meeteren (CBS) in een essay in Binnenlands Bestuur. 

 • In de nu nog lopende periode haalde Nederland tot dusver 4,7 miljard euro aan Brussels geld binnen. Van dat totaal subsidiebedrag kwam ruim een half miljard bij de decentrale overheden terecht. Met de nieuwe programmaperiode van zeven jaar voor de boeg, is de vraag waar en voor hoeveel geld er dan kansen voor ze liggen.

  Nieuwe kans op EU-subsidies vanaf 2021

  1 reactie

  Door het Brexit-gedoe duurt het nog wel even voordat de precieze omvang van de Europese meerjarenbegroting duidelijk wordt voor de periode 2021-2027. Stilzitten is het slechtste wat provincies en gemeenten kunnen doen. ‘Zet vast zoveel mogelijk projecten klaar’, adviseert Economische Zaken.

 • Een roddelverbod ziet de burgemeester van de Filipijnse gemeente Binalonan als een manier om de levenskwaliteit in het stadje op te voeren. De wet moet duidelijk maken dat iedereen verantwoordelijk is voor de geruchten die worden verspreid en de gevolgen ervan. Inwoners kunnen volgens hem ‘nuttigere dingen doen.’

  Burgemeester verbiedt roddelen

  Reageer

  Wat de burgemeester van de Filipijnse gemeente Binalonan betreft is kwaadspreken voortaan verboden. Op overtreding staat een geldboete of een taakstraf. De nieuwe wet komt er na een aantal politieke strubbelingen in de gemeenteraad. 

 • Hans Verdonk, de vooruitgeschoven post van de gemeente Rotterdam in Brussel, legt uit waaraan het succes zoal toe te schrijven is. Het is zeker niet zo dat hij in zijn kantoor in de Europese hoofdstad projecten zit te bedenken die EU-subsidie zouden kunnen opleveren. ‘Wij bedenken als gemeente geen projecten om EU-geld te krijgen. Wij gaan uit van onze eigen projecten en kijken vervolgens of daar uit nationale, provinciale of Europese middelen financiering voor te krijgen is’, aldus Verdonk. ‘Dat is de basis.’

  Rotterdam weet EU-potje goed te vinden

  Reageer

  In harde euro’s haalt de gemeente Rotterdam sinds 2014 ruim 47 miljoen euro Europees subsidiegeld binnen. De havenstad weet 12 verschillende programmapotjes aan te boren. Een kwestie van ervaring en netwerken.

 • Tijdens de vorige algemene ledenvergadering in 2018 (Maastricht) stemden de gemeenten in met de uitgangspunten voor de meerjarige ontwikkeling van de contributie. Die randvoorwaarden houden in dat de contributie stijgt op basis van twee componenten: compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling en met daar bovenop een stijging van 1 procent. Dat laatste is dan voor het toegroeien naar een volledige dekking van de kosten van de kernorganisatie vanuit de contributiebijdragen.

  Contributie VNG stijgt met 3,2 procent

  5 reacties

  Gemeenten betalen volgend jaar 3,2 procent meer contributie aan hun koepelorganisatie VNG. Dat is althans het voorstel van het VNG-bestuur aan de leden.

 • Kees Meijer, nu nog directeur van het Orkest van het Oosten, wordt de nieuwe gemeentesecretaris van Enschede.

  Orkestleider als gemeentesecretaris

  Reageer

  Kees Meijer, nu nog directeur van het Orkest van het Oosten, wordt de nieuwe gemeentesecretaris van Enschede. Meijer (58) gaat op 1 augustus aan de slag. De functie van algemeen directeur is sinds het vertrek van zijn voorganger Marcel Meijs in 2017 via waarneming en op interim basis ingevuld. 

 • De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een onderzoek gestart naar onregelmatigheden bij aanbestedingen in de grond-, weg-, en waterbouwsector in de gemeente Amsterdam. 

  Amsterdams aanbesteden onder de loep

  Reageer

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een onderzoek gestart naar onregelmatigheden bij aanbestedingen in de grond-, weg-, en waterbouwsector in de gemeente Amsterdam. 

 • Op verzoek van de gemeenteraad deed de rekenkamercommissie onderzoek naar de informatieoverdracht van het college naar de raad, over de financiële tekorten in het sociaal domein. De raad voelde zich namelijk ‘overvallen’ door de slechte financiële situatie van de gemeente in 2017 en 2018. Een half jaar geleden was er opeens een begrotingstekort van bijna 13 miljoen euro. Die mededeling kwam voor de raad als een volstrekte verrassing. De komende jaren moet er daardoor flink worden bezuinigd.

  Optimisme breekt Zutphen op

  1 reactie

  De rekenkamercommissie van de gemeente Zutphen geeft een bikkelhard oordeel over de manier waarop het college met de financiën omgaat. De handelwijze van B&W wekt de suggestie ‘van dingen op de lange baan schuiven en hopen op betere tijden.’

 • De vakbonden houden werkvloerbijeenkomsten met hun achterban over hoe verder met de cao-onderhandelingen, de gemeentelijke koepelorganisatie VNG organiseert over hetzelfde onderwerp informatiebijeenkomsten voor haar leden.

  Gemeenten bespreken vervolg cao-onderhandelingen

  17 reacties

  De vakbonden houden werkvloerbijeenkomsten met hun achterban over hoe verder met de cao-onderhandelingen, de gemeentelijke koepelorganisatie VNG organiseert over hetzelfde onderwerp informatiebijeenkomsten voor haar leden.

 • De onvrede over de achterstelling van regio’s buiten de Randstad door het rijk – qua middelen en aandacht – is het bestuur van de gemeentekoepel duidelijk geworden tijdens provinciale bijeenkomsten. Mede op basis daarvan wil de VNG haar koers de komende jaren wijzigen, zo is vastgelegd in Gemeenten 2024. De gemeenten wordt gevraagd daar volgende maand op de Algemene Ledenvergadering in Barneveld mee in te stemmen.

  VNG trekt verdeling rijksgeld naar zich toe

  7 reacties

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil de verdeling van het geld uit het gemeentefonds over de gemeenten niet meer alleen overlaten aan het rijk. Uit de achterban klinkt kritiek dat er te veel middelen naar ‘het Westen’ gaan.

 • Ambtenarenpensioenfonds ABP acht de kans op kortingen van de pensioenen in 2021 reëel. Een verhoging van de pensioenen in de toekomst 'zit er niet in.'

  ABP waarschuwt voor korting pensioen

  25 reacties

  Ambtenarenpensioenfonds ABP acht de kans op kortingen van de pensioenen in 2021 reëel. Een verhoging van de pensioenen in de toekomst 'zit er niet in.'

Recente Achtergrond Artikelen

 • Het aantal gemeenteambtenaren blijft toenemen. Uit de Personeelsmonitor Gemeenten 2018 van het A&O fonds Gemeenten blijkt dat de bezetting vorig jaar toenam met 1,8 procent ten opzichte van 2017. Het grootste deel van de gemeenten verwacht ook dit jaar dat de formatie zal toenemen.

  Personele bezetting blijft groeien

  Reageer

  Het aantal gemeenteambtenaren blijft toenemen. Uit de Personeelsmonitor Gemeenten 2018 van het A&O fonds Gemeenten blijkt dat de bezetting vorig jaar toenam met 1,8 procent ten opzichte van 2017. Het grootste deel van de gemeenten verwacht ook dit jaar dat de formatie zal toenemen.

 • © Shutterstock

  Kansen in de nieuwe ronde

  Reageer

  Door het Brexit-gedoe duurt het nog wel even voordat de precieze omvang van de Europese meerjarenbegroting duidelijk wordt voor de periode 2021-2027. Stilzitten is het slechtste wat provincies en gemeenten kunnen doen. ‘Zet vast zoveel mogelijk projecten klaar’, adviseert Economische Zaken.

 • In de aanloop naar de Europese Verkiezingen op 23 mei worden in een aantal artikelen de kansen belicht die Europa met name decentrale overheden biedt.

  Putten uit de EU-potten

  Reageer

  Hoeveel Europees subsidiegeld strijkt neer in Nederland? En waar komt dat dan terecht? Vragen waarop een geavanceerde database eindelijk antwoord geeft. Zuid-Holland blijkt spekkoper. En verrassend, Hengelo is de gemeente die de meeste Europese euro’s per inwoner binnenhaalt.

 • Hoe democratisch is de provinciale politiek en wat is de kwaliteit van die democratie? Met die vraag ging een aantal wetenschappers aan de slag. Verbazingwekkend weinig is er over bekend, zo constateren ze. En wat betreft de hamvraag: het kan en moet beter. De nieuwe Statenleden moeten vol aan de bak.

  Provincie langs de democratische meetlat

  Reageer

  Hoe democratisch is de provinciale politiek en wat is de kwaliteit van die democratie? Met die vraag ging een aantal wetenschappers aan de slag. Verbazingwekkend weinig is er over bekend, zo constateren ze. En wat betreft de hamvraag: het kan en moet beter. De nieuwe Statenleden moeten vol aan de bak.

 • Er gaan veel cijfers over tafel van wat de energietransitie ons gaat kosten. Probleem is dat ze zelden zijn gestoeld op betrouwbare berekeningen. Een rekentool, waarmee per straat de kosten – en baten – in beeld kunnen worden gebracht, biedt gemeenten en woningcorporaties houvast.

  Donkerrood? Dat wordt een warmtenet

  Reageer

  Er gaan veel cijfers over tafel van wat de energietransitie ons gaat kosten. Probleem is dat ze zelden zijn gestoeld op betrouwbare berekeningen. Een rekentool, waarmee per straat de kosten – en baten – in beeld kunnen worden gebracht, biedt gemeenten en woningcorporaties houvast.

 • Het professionaliseren van de inkoopfunctie in de publieke sector blijft achter door met name het ontbreken van een passend opleidingsaanbod. Gevolg van het tekort aan goed opgeleide inkopers is dat nauwelijks wordt gewerkt met data-analyse en een inkoopstrategie.

  Tekort aan goed opgeleide inkopers

  Reageer

  Het professionaliseren van de inkoopfunctie in de publieke sector blijft achter door met name het ontbreken van een passend opleidingsaanbod. Gevolg van het tekort aan goed opgeleide inkopers is dat nauwelijks wordt gewerkt met data-analyse en een inkoopstrategie.

 • Ambtenaren leren graag. Meer dan medewerkers van andere beroepsgroepen laten zij zich bijscholen. En dan ook nog vaak op eigen initiatief. Nadeel is wel dat het dagelijkse werk blijft liggen.

  Op cursus? Ja, graag

  Reageer

  Ambtenaren leren graag. Meer dan medewerkers van andere beroepsgroepen laten zij zich bijscholen. En dan ook nog vaak op eigen initiatief. Nadeel is wel dat het dagelijkse werk blijft liggen.

 • Vrijwel alle provincies hebben ambities op papier gezet over het gewenste aandeel hernieuwbare energie in hun totale energieverbruik, te bereiken energiebesparing en CO2-reductie. Maar in hoeverre ze op koers liggen, valt nauwelijks te zeggen. De einddoelen liggen doorgaans ver in de toekomst en tussendoelen ontbreken.

  ‘Stip op horizon te ver weg’

  Reageer

  Vrijwel alle provincies hebben ambities op papier gezet over het gewenste aandeel hernieuwbare energie in hun totale energieverbruik, te bereiken energiebesparing en CO2-reductie. Maar in hoeverre ze op koers liggen, valt nauwelijks te zeggen. De einddoelen liggen doorgaans ver in de toekomst en tussendoelen ontbreken.

 • Vier op de tien Nederlanders ervaren bij de jaarwisseling overlast van vuurwerk. Harde knallen veroorzaken de meeste hinder, zo blijkt uit onderzoek van  I&O Research  in opdracht van  Binnenlands Bestuur .

  Harde knallen ergernis nummer 1

  Reageer

  Vier op de tien Nederlanders ervaren bij de jaarwisseling overlast van vuurwerk. Harde knallen veroorzaken de meeste hinder, zo blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur.

 • Elke gemeente doet wel iets aan armoedebeleid, maar hoe hoog het armoedebudget precies is en waaraan dat wordt besteed valt nauwelijks na te gaan. Laat staan dat het mogelijk is het effect van de inzet vast te stellen.

  Effect lokaal armoedebeleid ongewis

  Reageer

  Elke gemeente doet wel iets aan armoedebeleid, maar hoe hoog het armoedebudget precies is en waaraan dat wordt besteed valt nauwelijks na te gaan. Laat staan dat het mogelijk is het effect van de inzet vast te stellen.