of 59925 LinkedIn

Hans Bekkers

Hans Bekkers is redacteur en coördinator van het magazine. Zijn specialisme is overheidsfinanciën.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens

E-mailadres:
hbekkers@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (mobiel):
06 - 205 40 242
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Hans Bekkers
Twitter:
Twitter profiel van Hans Bekkers

Recente Artikelen

 • Het CBS en de gemeente Eindhoven hebben samen in beeld gebracht waar in welke wijken kwetsbare 70-plussers wonen. Aan de hand van die gegevens wil de gemeente buurten zo inrichten dat een verzorgingshuis in feite niet meer nodig is omdat de senioren langer zelfstandig thuis wonen.

  Kwetsbare ouderen Eindhoven in beeld

  Reageer

  Het CBS en de gemeente Eindhoven hebben samen in kaart gebracht waar in welke wijken kwetsbare 70-plussers wonen. Aan de hand van die gegevens wil de gemeente buurten zo inrichten dat een verzorgingshuis in feite niet meer nodig is omdat de senioren langer zelfstandig thuis wonen.

 • De vakbonden en de rijksoverheid zijn het niet eens kunnen worden over een nieuwe cao voor alle ruim 120.000 rijksambtenaren. Het gat tussen de looneis van de bonden en het loonbod van de rijksoverheid bleek te groot. Direct na de vakantie praten de vakbonden met de leden verder over het vervolgtraject.

  Vakbonden vinden eindbod nieuwe cao rijk te laag

  3 reacties

  De vakbonden en de rijksoverheid zijn het niet eens kunnen worden over een nieuwe cao voor alle ruim 120.000 rijksambtenaren. Het gat tussen de looneis van de bonden en het loonbod van de rijksoverheid bleek te groot.

 • De provincie Limburg is bezorgd over de financiële tekorten van de gemeente Heerlen. Of de gemeente als gevolg daarvan al dan niet onder preventief toezicht komt, hangt er vanaf of Heerlen er de komende maanden in slaagt het huishoudboekje op orde te krijgen.

  Zorgen om financiële positie Heerlen

  1 reactie

  De provincie Limburg is bezorgd over de financiële tekorten van de gemeente Heerlen. Of de gemeente als gevolg daarvan al dan niet onder preventief toezicht komt, hangt er vanaf of Heerlen er de komende maanden in slaagt het huishoudboekje op orde te krijgen.

 • Amsterdam is de gemeente die van het rijk veruit de meeste compensatie krijgt voor misgelopen inkomsten uit parkeer- en toeristenbelasting vanwege de coronacrisis. De hoofdstad kan 87,8 miljoen euro tegemoet zien. Dat blijkt uit een brief van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken aan de gemeenten waarin de verdeling van het compensatiepakket staat vermeld.

  Rijk compenseert Amsterdam meest voor gederfde inkomsten

  3 reacties

  Amsterdam is de gemeente die van het rijk veruit de meeste compensatie krijgt voor misgelopen inkomsten uit parkeer- en toeristenbelasting vanwege de coronacrisis. De hoofdstad kan 87,8 miljoen euro tegemoet zien.

 • Niet eerder hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de bonden een gezamenlijke vragenlijst onder alle medewerkers uitgezet. Volgens beide partijen is het ‘een unieke mogelijkheid om alle medewerkers – ook die met een flexibel contract – te betrekken bij het cao-proces en input op te halen voor de nieuwe cao.’

  ‘Wilt u minder werken tegen hetzelfde salaris?’

  6 reacties

  Om te komen tot een nieuwe cao gemeenten vragen vakbonden en gemeentelijk werkgevers gezamenlijk naar de wensen van gemeenteambtenaren. Op die manier moet bijvoorbeeld duidelijk worden of er draagvlak is voor een spaarverlofregeling of een verkorting van de standaardwerkweek.

 • Eind februari besloten de beheerders van het gemeentefonds, de minister van Binnenlandse Zaken en Financiën, de invoering van het gemeentefonds-nieuwe-stijl met een jaar uit te stellen tot 2022. Reden daarvoor was dat met name het verdeelmodel dat is ontwikkeld voor de klassieke taken en inkomsten – alles behalve het sociaal domein – onvoldoende werd bevonden. Het zou leiden tot een verdeling, waarbij heel veel rijksgeld van klein naar groot, van oost naar west en van het platteland naar de steden zou gaan.

  Effect herijking gemeentefonds in september helder

  1 reactie

  Uiterlijk in september komt er duidelijkheid over de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 2022. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn dan de effecten van de herijking bekend.

 • Tijdens de coronacrisis gaat het technologisch optimisme hand in hand met zorgen over onze privacy en andere grondrechten. Behalve verdriet heeft de coronacrisis ook gezorgd voor een ongekend optimisme over de mogelijkheden van digitale technologie. De opdracht werd gegeven tot een traceer-app, Google en Apple werken aan een app om gebruikers van smartphones te waarschuwen bij contact met een besmet persoon. En burgers zelf kunnen meedoen aan een game om een eiwit te bedenken tegen het virus. Het tegengeluid was direct hoorbaar.

  Smart cities, stupid citizens?

  1 reactie

  Tijdens de coronacrisis gaat het technologisch optimisme hand in hand met zorgen over onze privacy en andere grondrechten. Slimme steden moeten zich bij alle optimisme óók de vraag stellen: wat zijn de effecten van digitale technologie op onze inwoners? ‘Het is allerminst zeker dat die er beter van worden.’

 • Voor de nieuwe CAO word gedacht aan een regeling waarin ruimte zit om in diverse levensfasen extra verlof op te nemen. Het verlof zou moeten zijn op te nemen in een aaneengesloten periode of te verdelen over een langere periode, door bijvoorbeeld enkele jaren een dagdeel per week op te nemen.

  Verlofsparen voor alle gemeenteambtenaren

  16 reacties

  In hun nieuwe cao zouden gemeenteambtenaren de mogelijkheid moeten krijgen verlofdagen te sparen. Dat daarmee opgebouwde vitaliteitsverlofbudget zouden ze in diverse levensfasen kunnen inzetten, ook om bijvoorbeeld eerder te stoppen.

 • De gemeentelijke formatie groeide in 2019 met bijna vijfduizend mensen. Dat blijkt uit de Personeelsmonitor 2019 van het A&O fonds Gemeenten.

  Gemeenten: meer werk, dus meer ambtenaren

  3 reacties

  De gemeentelijke formatie groeide in 2019 met bijna vijfduizend mensen. Ruim de helft van de gemeenten verwacht dat de formatie dit jaar toeneemt, een derde denkt dat deze gelijk blijft en 11 procent dat deze afneemt. 

 • Mirko Noordegraaf, hoogleraar Bestuurs- & Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht (UU), tevens voorzitter van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB), staat stil bij publieke professionals en hoe zij professionele kwaliteit leveren. Ofschoon professionals vaak op een voetstuk worden gezet, zijn romantische beelden nogal dominant: ‘de professional’ behandelt zijn of haar ‘zaak’, met tijd en aandacht, en dan komt het goed.

  Mirko Noordegraaf: ‘Transparantie professional cruciaal’

  Reageer

  In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

 • Stavros Zouridis, hoogleraar bestuurskunde aan Tilburg University, tevens lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), en voormalig directeur Strategie van het ministerie van Justitie, reflecteert op de lockdown in Nederland, in relatie tot de rechtstaat.

  Stavros Zouridis: ‘Handhavers gedwongen inefficiënt te werken’

  1 reactie

  In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

 • De nieuwe verdeling leidt tot herverdeeleffecten. Vanuit het perspectief van het stelstel is dat positief, want ze hangen samen met een gemiddeld betere aansluiting op de kosten die gemeenten maken. Dat was ook het doel van het onderzoek.

  Nieuw gemeentefonds: Jackpot voor grote(re) gemeente

  10 reacties

  Hoe groter de gemeente, des te harder rinkelt de kassa bij de herijking van het gemeentefonds. Althans wat het sociaal domein betreft. Op de uitkomsten voor het klassieke deel is het nog even wachten.

 • Marc Hertogh, hoogleraar rechtssociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, gaat in op het belang van handhaving ten tijde van de aanpak van de corona-crisis, en vooral op de – gebrekkige, want eenzijdige – beleidstheorie die daarachter schuilgaat. De overheid kondigt maatregelen af, en handhaaft die, waarbij twee aannames dominant zijn.

  Marc Hertogh: ‘Tijd voor slimmere handhaving’

  2 reacties

  In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

 • De vraag de jaarlijkse controle van de jaarrekening uit te besteden of te laten doen door een eigen Gemeentelijke Accountantsdienst (GAD) speelt volgens de VNG bij steeds meer gemeenten.

  Eigen accountantsdienst kost minimaal 2 euro per inwoner

  1 reactie

  Wie als gemeente de jaarrekening wil laten controleren door een eigen accountantsdienst moet rekenen op een kostenpost van 2 tot 4 euro per inwoner. Het hanteren van die vuistregel adviseert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan de leden.

 • Eva Knies, hoogleraar strategisch human resource management bij bestuurs- en organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht, verkent de gevolgen van de corona-crisis voor werk en werkenden, met nadruk op de publieke sector. Naast negatieve gevolgen, zoals werkdruk, heeft de corona-crisis ook positieve gevolgen, en het zou volgens haar mooi zijn als we dat overhouden aan de crisis.

  Eva Knies: ‘Thuiswerk aanzet tot carrièrebeslissingen’

  Reageer

  In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

 • Andere brandhaarden in de top 5 zijn Boekel (194,7), Bernheze (182,4), Uden (159,1) en Gemert-Bakel (156,2). Verreweg de meeste brandhaarden zijn te vinden in het zuidoosten van het land.

  Peel en Maas zwaarst getroffen door corona

  Reageer

  Peel en Maas is de gemeente met de meeste ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners vanwege corona: 237,2. Dat blijkt uit een analyse van Atlas voor gemeenten op de RIVM-cijfers tussen 31 maart en 17 mei.

 • Dat blijkt uit de Grote Vakantie-enquête van Binnenlands Bestuur. Die enquête werd tussen 7 en 13 mei door ruim 1200 ambtenaren ingevuld. Ruim één op de drie ambtenaren geeft in de enquête aan meer aan vakantie toe te zijn dan ooit, en dan met name die met thuiswonende/schoolgaande kinderen.

  Ambtenaar: liefst vakantie in het buitenland

  Reageer

  Van de ambtenaren die deze zomer hun vakantiedagen opnemen, willen de meesten naar het buitenland. Frankrijk is – traditiegetrouw – de meest populaire bestemming, gevolgd door Italië en Spanje. 

 • Bram Verschuere, hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit van Gent, verkent de relatie tussen de overheid en het maatschappelijk middenveld en hoe die mede dankzij Covid-19 extra onder druk is komen te staan. Hij legt uit dat het maatschappelijk middenveld van oudsher een aantal belangrijke rollen vervult: ze werkt als maatschappelijke radar en antenne, ze is dienstverlener, en ze is de hoeder van publieke waarden.

  Bram Verschuere: ‘Bedrijfsmatige aanpak schiet te kort’

  1 reactie

  In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

 • De eerste golf van coronabesmettingen zwakt af en gemeenten moeten aan de slag met het ontwikkelen van beleid. Dit vraagt inzicht in de determinanten van de omvang en waarte van besmettingen in gemeenten. Atlas voor gemeenten deed een eerste analyse.

  Verband veel 70-plussers en corona zoek

  Reageer

  Gemeenten met relatief veel 70-plussers hebben geen grotere kans veel corona-besmettingen op te lopen. Dat blijkt uit een analyse van Atlas voor gemeenten van RIVM-cijfers over het aantal ziekenhuisopnames.

 • Albert Meijer, hoogleraar Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht, reflecteert op de rol van informatie in de aanpak van een crisis als de corona-crisis. Hij neemt met name de plannen voor een corona-app en een corona-dasboard onder de loep.

  Albert Meijer: ‘Blind volgen corona-dashboard gevaarlijk’

  Reageer

  In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

 • Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen een eerste steunpakket van ruim 566 miljoen euro voor het overeind houden van dienstverlening richting hun inwoners. Dat hebben minister Ollongren van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris Vijlbrief van Financiën en de medeoverheden met elkaar besproken.

  Akkoord corona-compensatie voor gemeenten

  Reageer

  Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen een eerste steunpakket van ruim 566 miljoen euro voor het overeind houden van dienstverlening richting hun inwoners. Dat hebben minister Ollongren van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris Vijlbrief van Financiën en de medeoverheden met elkaar besproken.

 • De gemeentelijke werkgevers en de vakbonden hebben dat opschortingsbesluit in onderling overleg genomen, volgens FNV-onderhandelaar Bert de Haas op instigatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Voornaamste reden is de onzekere financiële positie van gemeenten als gevolg van de corona-crisis.

  Uitstel start cao-overleg gemeenten

  5 reacties

  De start van de onderhandelingen over een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren is vanwege de corona-perikelen tot nader order opgeschort. Het eerste overleg stond gepland voor september.

 • Niet alle wethouders zijn blij met de opening die VNG-voorzitter Jan van Zanen het kabinet biedt om niet in een keer alle door de gemeente gemaakte corona-kosten te vergoeden..‘Ik verwacht van een sectororganisatie als de VNG dat ze inzetten op 1-op-1 vergoeding', aldus wethouder Marinka Mulder (Renkum).

  Kritiek op te meebuigend VNG

  9 reacties

  Niet alle wethouders zijn blij met de opening die VNG-voorzitter Jan van Zanen het kabinet biedt om niet in een keer alle door de gemeente gemaakte corona-kosten te vergoeden.

 • Roel in ‘t Veld, emeritus hoogleraar Bestuurskunde aan diverse universiteiten, en een van de grondleggers van de Nederlandse bestuurskunde, analyseert de werking van de kennisdemocratie, te midden van complexiteit en onvoorspelbaarheid.

  Roel in 't Veld: ‘Polarisatie tijdens een crisis is fataal’

  Reageer

  In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

 • © Shutterstock

  Moeilijk vervulbare functies blijven

  Reageer

  Gemeenten plaatsten dit jaar 3 procent minder vacatures ten opzichte van het laatste kwartaal van vorig jaar. De groei in het aantal vacatures op MBO-niveau steeg juist in het eerste kwartaal. Dat blijkt uit de Vacaturemonitor van het A&O fonds Gemeenten. 

 • Hans Boutellier, bijzonder hoogleraar Polarisatie en maatschappelijke veerkracht bij Bestuurswetenschappen aan de VU en voormalig directeur van het Verwey Jonker instituut, plaatst de corona-crisis in maatschappelijk perspectief. Onze samenleving heeft zich na grote transities – neoliberalisme, netwerksamenleving, digitalisering – ontwikkeld tot een samenleving waarin ‘improviserend pragmatisme’ de boventoon voert.

  Hans Boutellier: ‘Rutte is vleesgeworden pragmacratie’

  Reageer

  In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

 • Tal van Europese landen bereiden daar plannen voor. Denemarken en Italië geven vooral gemeenten daarin een grote rol.

  Gemeenten voorop in Deens herstelplan

  Reageer

  Hoe de tot stilstand gekomen economie weer vlot te trekken? Tal van Europese landen bereiden daar plannen voor. Denemarken en Italië geven vooral gemeenten daarin een grote rol. 

 • De Hogeschool van Amsterdam heeft, ondersteund door A&O fonds Gemeenten, een quickscan ontwikkeld waarmee de ervaringen van medewerkers met thuiswerken worden gemeten. Ook maakt de quickscan inzichtelijk hoe het is gesteld met het welbevinden van medewerkers en teamleden.

  Onderzoek effectiviteit thuiswerk

  Reageer

  Naar aanleiding van de corona-crisis en de genomen overheidsmaatregelen, werken veel medewerkers vanuit huis. De Hogeschool van Amsterdam start daarom een onderzoek naar thuiswerken en teameffectiviteit. Er is er plaats voor acht gemeenten. 

 • Het ministerie van VWS stelt per direct 500.000 euro beschikbaar voor jongerenprojecten die als doel hebben de verveling in corona-tijd tegen te gaan.

  VWS: Half miljoen voor ‘verveelde’ jeugd

  6 reacties

  Het ministerie van VWS stelt per direct 500.000 euro beschikbaar voor jongerenprojecten die als doel hebben de verveling in corona-tijd tegen te gaan. Gemeenten met minder dan 60.000 inwoners komen voor de ondersteuning in aanmerking.

 • Dat meldt de CDA-bewindsman de Tweede Kamer in een actualisatie van de meerjarige personeelsplannen. Beleidsintensiveringen en politieke en maatschappelijke actualiteit, zoals de Brexit, het Klimaatakkoord, het stikstofdossier, de versterking van diverse inspectiediensten zoals de Inspectie SZW en de NVWA, de gaswinning in Groningen en de toename van taken bij uitvoeringsorganisaties, hebben volgens Knops tot die grotere omvang van de rijksdienst geleid.

  Grote behoefte aan nieuwe rijksambtenaren

  8 reacties

  De afgelopen jaren is sprake geweest van een stevige groei van het aantal medewerkers binnen de rijksoverheid. In twee jaar tijd verdubbelde het aantal vacatures. Ondanks de effecten van de corona-crisis gaat staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken er vanuit dat de wervingsvraag de komende jaren nog steeds groot zal zijn.

 • © Shutterstock

  Beesel zoekt front tegen rekenkamerplan Ollongren

  6 reacties

  De gemeenteraad van Beesel wil helemaal niets weten van een verplichting een onafhankelijke rekenkamer in te richten. De raad roept andere gemeenten op de wetswijziging die dat wil regelen te torpederen.

 • De versoepeling van de lockdown begon in Denemarken weliswaar twee weken eerder dan in Nederland, maar dat laat onverlet dat de economie er door de corona-crisis flink onder druk is komen staan. Die economie stond er, net als in Nederland, voor de crisis goed voor, en de staatsfinanciën waren op orde. Alle delen van zowel de publieke en private sector worden nu ingeschakeld voor het behoud van de economie. De focus ligt daarbij vooral op de bestrijding van de werkloosheid.

  Gemeenten voorop in Deens herstelplan economie

  1 reactie

  Hoe de tot stilstand gekomen economie weer vlot te trekken? Tal van Europese landen bereiden daar plannen voor. Denemarken geeft vooral gemeenten daarin een grote rol.

 • Martijn van der Steen, hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en adjunct-directeur van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB), verkent hoe overheden met radicale onzekerheid om kunnen gaan.

  Martijn van der Steen: ‘Anderhalve meter gaat gewoon niet’

  6 reacties

  In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

 • Wim van de Donk, hoogleraar bestuurskunde aan de Tilburg University, en daarnaast commissaris van de koning in Noord-Brabant, reflecteert op de beleidsaanpak van de crisis. Hij laat zien dat beleidsvraagstukken sterk van aard kunnen verschillen, afhankelijk van de mate waarin overeenstemming bestaat over kennis en causaliteit alsmede over waarden en preferenties.

  Wim van de Donk: ‘Never waste a good crisis’

  4 reacties

  In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

 • Laura den Dulk, hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, benadrukt dat werk-privé balans een dynamisch concept is. Persoonlijke voorkeuren en sociale context zijn daarin op elkaar betrokken.

  Laura den Dulk: ‘Thuiswerk vergroot kans op conflicten’

  1 reactie

  In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

 • Dat zegt gemeentesecretaris Ib Ostergaard Rasmussen van de gemeente Faxe en bestuurslid van de Deense evenknie van de VNG desgevraagd. De heropening is volgens hem een enorme logistieke klus geweest. Omdat de ouders tot de school werden toegelaten, zag de directie zich genoodzaakt verschillende plannen te bedenken en voor te bereiden om dat mogelijk te maken.

  Deense scholen missen leerlingen bij heropening

  Reageer

  De heropening van de scholen in Denemarken is over het algemeen goed verlopen. Wel valt op dat scholen in gebieden met een laag inkomen, veel immigranten en hoge werkloosheidscijfers te maken hebben met een hoger verzuim van leerlingen op de lokale school dan normaal.

 • Binnenlandse Zaken stuurt naar verluidt aan op het bevriezen van het gemeentefonds-accres. Daarover wordt druk overleg gevoerd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Behalve dat het rust op het financiële front moet brengen, lijken gemeenten er niet op achteruit te gaan.

  Bevriezen accres levert plus op voor gemeenten

  4 reacties

  Binnenlandse Zaken stuurt naar verluidt aan op het bevriezen van het gemeentefonds-accres. Daarover wordt druk overleg gevoerd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Behalve dat het rust op het financiële front moet brengen, lijken gemeenten er niet op achteruit te gaan.

 • Dat blijkt uit een peiling van Frontin PAUW in opdracht van Binnenlands Bestuur onder 168 gemeenten – bijna de helft van het totale aantal. 85 procent van de 100.000+ gemeenten rekent op een positief resultaat, met hier en daar grote uitschieters die oplopen tot boven 100 euro per inwoner.

  2019: grote gemeenten in de plus

  1 reactie

  Kijkend naar de te verwachten resultaten over 2019 zijn iets meer gemeenten positief dan negatief – respectievelijk 55 en 45 procent. Het voordeel valt vooral bij de grote gemeenten met 100.000 en meer inwoners.

 • Daardoor ontstaat een situatie waarbij publieke financiering aan eindbegunstigde wordt verstrekt, zonder dat het voor hen duidelijk is waar zij aan moeten voldoen om geld uit een revolverend fonds te ontvangen. De kans is daarmee niet uitgesloten dat eindbegunstigden geen gelijke kansen hebben om voor financiering in aanmerking te komen. Tot die conclusie komt Veerle van Waarde in haar boek Revolverdend financieren door overheidsinstanties (uitgeverij Celsus).

  Revolverende fondsen niet transparant

  1 reactie

  Revolverende fondsen zijn weinig transparant. Slechts een handjevol fondsen hanteert een passende mate van openbaarheid waar het gaat om de beschikbaarheid van de gelden van het fonds, de verdelingsprocedure, het aanvraagtijdvak en de toe te passen criteria. 

 • Seksisme in de politiek is wijdverbreid. In een essay in Binnenlands Bestuur zet politicologe Liza Mügge uiteen welke belemmeringen vrouwen ervaren en hoe die zijn op te heffen.

  Strijd tegen seksisme in politiek ook taak burgemeester

  Reageer

  Seksisme in de politiek is wijdverbreid. In een essay in Binnenlands Bestuur zet politicologe Liza Mügge uiteen welke belemmeringen vrouwen ervaren en hoe die zijn op te heffen. Het begint volgens haar met kweken van bewustwording door er simpelweg wat van te zeggen als het zich voordoet. ‘Hier ligt een belangrijke taak voor burgemeesters, wethouders en de top van het openbaar bestuur.’

 • Lars Tummers, hoogleraar bestuurskunde in Utrecht, past de gedragsbestuurskunde toe op de corona-crisis. Hij gaat ten eerste in op beleidsmaatregelen, en laat zien dat er los van ver- en geboden ook ‘nudges’ worden gebruikt, bijvoorbeeld het benadrukken van sociale normen.

  Lars Tummers: ‘Speeches premier van groot belang’

  1 reactie

  In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

 • © Shutterstock

  Herverdeling gemeentefonds risico nummer één

  2 reacties

  De coronacrisis zadelt gemeenten op met een heleboel onzekerheid over hun (toekomstige) inkomsten en uitgaven. Maar nog veel meer zorgen maken ze zich over de financiële gevolgen van de herverdeling van het gemeentefonds.

 • Caspar van den Berg, hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, vraagt zich af of de ‘de-globalisering’ en de nationale lotsverbondenheid die we als gevolg van Covid-19 meemaken een herintroductie van het Nederlandse stabiele consensusbestuur inluidt, zeg maar een terugkeer van het polderen.

  Caspar van den Berg: ‘Polarisatie na crisis ligt op de loer’

  Reageer

  In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

 • Sandra Groeneveld, hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Leiden, verkent de principes van effectieve samenwerking in de publieke sector, vooral voor teams waarin professionele, organisatorische en/of sectorale grenzen worden overschreden.

  Sandra Groeneveld: ‘Onwelkome boodschap onder druk bij crises’

  Reageer

  In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

 • Een speciaal online dashboard, ontwikkelt door Citisens, ontsluit per postcodegebied data en inzichten over acht verschillende betrokkenheidsprofielen van mensen. Daaruit valt onder andere af te leiden hoe zij staan tegenover de dreiging rondom corona.

  Bereidheid 1,5 meterregel te volgen verschilt

  2 reacties

  In buurten waarin relatief veel zogeheten Stadse Nomaden wonen, wordt de voorgeschreven regel om anderhalvemeter-afstand van elkaar te houden het minst gerespecteerd. Wijken met veel zogeheten Zorgzame Senioren en gevestigde beïnvloeders zijn juist des te volgzamer.

 • Hans de Bruijn, hoogleraar bestuurskunde aan de TU Delft, legt in dit minicollege uit hoe we de corona-crisis kunnen evalueren, met het oog op leren.

  Hans de Bruijn: ‘Politisering staat leren van crisis in de weg’

  Reageer

  In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

 • Het openen van de kinderopvang en de basisscholen leidt ‘waarschijnlijk niet’ tot aanzienlijke extra ziektelast en belasting van de zorg. Dat staat in het nog vertrouwelijk OMT-advies dat in handen is van Binnenlands Bestuur. Op basis van dat advies kondigt het kabinet vanavond naar verwachting een gedeeltelijke versoepeling van de maatregelen af.

  OMT: Kinderen mogen weer naar school en sport

  Reageer

  Na de meivakantie kunnen de kinderopvang, de basisscholen, de buitenschoolse opvang en het speciaal onderwijs weer open. Het risico voor de volksgezondheid is volgens het advies van het OMT (Outbreak Management Team) ‘beheersbaar.’ 

 • Dat blijkt uit de thuiswerkenquête van Binnenlands Bestuur onder ruim 6.000 ambtenaren. Wat opvalt is dat mannelijke ambtenaren tijdens hun werk vaker pauzeren dan hun vrouwelijke collega’s. Waar zo’n kwart van de mannen (28 procent) aangeeft sinds ze thuiswerken amper pauze te nemen, zegt ruim één op de drie vrouwen (38 procent) daar nauwelijks aan toe te komen.

  Mannelijke ambtenaar pauzeert meer

  Reageer

  Veel van de ambtenaren die sinds de intelligente lockdown noodgedwongen thuis werken, komen overdag amper buiten. Een derde neemt zelfs amper pauze. Vooral vrouwen slaan zo’n break over.

 • Marcel Boogers, hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Twente, legt uit waarom vooral gemeenten van belang zijn voor de aanpak en afwikkeling van crises.

  Marcel Boogers: ‘Stevige rol gemeenten bij aanpak corona-crisis’

  2 reacties

  In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

 • Gedragswetenschappelijke inzichten zijn cruciaal gedurende de coronacrisis. In Rotterdam wordt daar waar het kan mee gewerkt. Inge Merkelbach, Lieve van den Boogaard en Mariska Zegveld-Steur* geven in een essay in Binnenlands Bestuur enige concrete handelingsperspectieven voor in de grootstedelijke omgeving. ‘Maak gedrag Easy, Attractive, Social en Timely.’

  Gedrag telt in crisistijd

  Reageer

  Gedragswetenschappelijke inzichten zijn cruciaal gedurende de coronacrisis. In Rotterdam wordt daar waar het kan mee gewerkt. Inge Merkelbach, Lieve van den Boogaard en Mariska Zegveld-Steur* geven in een essay in Binnenlands Bestuur enige concrete handelingsperspectieven voor in de grootstedelijke omgeving. ‘Maak gedrag Easy, Attractive, Social en Timely.’

 • Trui Steen, hoogleraar bestuurskunde aan de KU Leuven, België, gaat in op de vraag hoe samenlevingen omgaan met grote opgaven als Covid-19 en hoe ze omgaan met publieke waarden – hoe ze een afweging maken tussen efficiency, rechtvaardigheid, en robuustheid.

  Trui Steen: ‘Vrees voor creëren politiestaat’

  10 reacties

  In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

 • Het inleveren van vijf vakantiedagen is landelijk overeengekomen tussen de regering en de vakbond van werknemers in de publieke sector. Alle ambtenaren werden verplicht thuis te werken. In die periode dat ze noodgedwongen op afstand werken, nemen ze die vijf vakantiedagen op. Dat geldt dus voor iedere ambtenaar, ongeacht of ze nu extra of helemaal niet werken.

  Deense ambtenaren offeren 5 vakantiedagen

  7 reacties

  Al het Deense overheidspersoneel heeft ermee ingestemd om bij te dragen aan de nationale crisis door vijf dagen van hun vakantierechten ‘op te geven’. Deense ambtenaren hebben recht op zes weken vakantie per jaar.

 • Het streefcijfer van de Europese Commissie voor Nederlandse personele vertegenwoordiging is 3,9 procent van het gehele personeelsbestand. Nederland komt echter niet verder dan 1,9 procent.

  Plan voor meer jongere EU-ambtenaren

  Reageer

  Ze zijn oud en met te weinig: de Nederlandse ambtenaren bij instellingen van de Europese Unie. Buitenlandse Zaken zet daarom in op meer detacheringen van rijksambtenaren.

 • Hoogleraar bestuurskunde Zeger van der Wal gaat in zijn minicollege in op de wijze waarop overheidsmanagers opereren in tijden van crisis, die complex en vol onzekerheden zijn.

  Zeger van der Wal: ‘Sobere bureaucraat helpt innovatie’

  1 reactie

  In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

 • Hoe ziet zo’n herstart er op lokaal niveau uit? Binnenlands Bestuur neemt een kijkje in de gemeente Faxe, gelegen ten zuiden van Kopenhagen. Faxe is klaar met een plan voor de heropening van de dagopvang, basisschool 0 tot 5 jaar, speciale scholen (alle leeftijden) en de voltijdse middelbare school.

  Denen draaien lockdown terug: scholen eerst

  1 reactie

  Denemarken is een van de eerste Europese landen die de lockdown geleidelijk terugdraaien, net zoals Denemarken een van de eerste landen was die beperkingen oplegde en de lockdown afsloot. 

 • Emeritus hoogleraar Uri Rosenthal, voormalig minister van Buitenlandse Zaken en, zoals hij het zelf zegt, ‘de crisisprofessor van Nederland’ gaat onder andere in op de schaduw die het corona-virus vooruit werpt op de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021.

  Uri Rosenthal: ‘Voorbereiden verkiezingen 2021 lastig’

  Reageer

  In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

 • Met enige spoed brengen vertegenwoordigers van diverse departementen en de koepelorganisaties van gemeenten, provincies en waterschappen in beeld welke nadelige financiële gevolgen de corona-crisis voor de decentrale overheden heeft. Gemeentekoepel VNG zet in op een reële compensatie voor alle extra kosten die door gemeenten zijn gemaakt.

  ‘Gemeenten mogen er niet op achteruit gaan’

  2 reacties

  Met enige spoed brengen vertegenwoordigers van diverse departementen en de koepelorganisaties van gemeenten, provincies en waterschappen in beeld welke nadelige financiële gevolgen de corona-crisis voor de decentrale overheden heeft. Gemeentekoepel VNG zet in op een reële compensatie voor alle extra kosten die door gemeenten zijn gemaakt.

 • De Utrechtse hoogleraar Barbara Vis zet uiteen hoe politici en beleidsmakers, maar ook burgers, besluiten nemen te midden van onzekerheid.

  Barbara Vis over coronacrisis: ‘Framing doet er toe’

  2 reacties

  In korte minicolleges van ongeveer 10 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

 • Paul 't Hart geeft op basis van zijn internationale onderzoeken naar publiek leiderschap in crisissituaties een reflectie op de corona-crisis. Hoe kunnen we lessen uit andere crises gebruiken om deze crisis beter te kunnen begrijpen?

  Paul ’t Hart: ‘Monopolie virologen wordt doorbroken’

  2 reacties

  In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

 • De Tilburgse bestuurskundige Paul Frissen, tevens bestuursvoorzitter van de NSOB, reflecteert in zijn bijdrage op de crisis en spreekt met name over de delicate balans tussen wetenschap en politiek. Over de noodzaak ons te verzoenen met de gedachte dat de wereld tragisch is.

  Paul Frissen over de corona-crisis: ‘De Staat is terug’

  Reageer

  In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

 • Ruim 6.000 ambtenaren deden mee aan de thuiswerk-enquête van Binnenlands Bestuur. De top 5 van voor en nadelen van het thuiswerken in tijden van corona.

  Plus- en minpunten van thuiswerken

  1 reactie

  Ruim 6.000 ambtenaren deden mee aan de thuiswerk-enquête van Binnenlands Bestuur. Op basis van antwoorden op stellingen naar het ervaren voor- en nadeel van het niet langer op kantoor rolden de volgende twee ranglijsten.

 • Dit vertelt Ib Ostergard Rasmussen, gemeentesecretaris van het Deense Faxe – een plattelandsgemeente van 35.000 inwoners met 3.500 ambtenaren op de loonlijst. Tien procent van de inwoners is dus in dienst bij de gemeente.

  Corona-maatregel: Deense ambtenaren verplicht ‘met vakantie’

  1 reactie

  De meeste Deense gemeenteambtenaren zijn in verband met de corona-crisis naar huis gestuurd. Ze krijgen 100 procent doorbetaald, maar moeten als voorwaarde ‘zonder discussie’ komen opdraven om te assisteren in bijvoorbeeld de ouderenzorg – een van de vele gemeentelijke taken in Denemarken. 

 • Het kabinet overlegt deze week met de decentrale overheden over de financiële gevolgen van de corona-crisis. De gemeenten zijn bezig de extra uitgaven in beeld te brengen.

  Overleg gemeenten en rijk over kosten corona

  1 reactie

  Het kabinet overlegt deze week met de decentrale overheden over de financiële gevolgen van de corona-crisis. De gemeenten zijn bezig de extra kosten te inventariseren.

 • Bron: YouTube

  WW voor niet-essentiële ambtenaren in VS

  Reageer

  Vandaag starten we met een reeks korte filmpjes waarin gemeentesecretarissen uit andere landen uiteenzetten hoe ze het ambtelijk apparaat laten functioneren in de corona-crisis. De aftrap is van Sharon Landers, gemeentesecretaris van Carson, Californië.

 • De meeste ambtenaren werken vanwege de corona-crisis sinds medio maart noodgedwongen thuis. Dat bevalt mannen beter dan vrouwen. Of het bevalt, dat gedwongen thuiswerken? Dat blijkt er maar net aan te liggen aan wie de vraag wordt gesteld.

  Thuiswerken valt vrouw zwaarder

  Reageer

  Thuiswerken levert voor vrouwen meer problemen op dan voor hun mannelijke collega’s. Dat blijkt uit een enquête van Binnenlands Bestuur onder ruim 6.000 ambtenaren.

 • © Shutterstock

  Rekenkamer waterschap verplicht?

  1 reactie

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt de wenselijkheid om waterschappen te verplichten een rekenkamer in te richten. Dat blijkt uit een nota van minister Knops van Binnenlandse Zaken naar aanleiding van het wetsvoorstel tot versterking decentrale rekenkamers. Tweede Kamerleden van de VVD hadden de minister gevraagd waarom dat wetsvoorstel alleen betrekking heeft op provincies en gemeenten en niet ook op waterschappen. 

 • Normaal gesproken dienen de gemeentelijke jaarstukken vóór 15 juli te worden aangeleverd. Dat betreft zowel de stukken voor de SiSa-verantwoording bij het CBS, als het indienen van de jaarstukken bij de provinciale toezichthouders. Het is volgens minister Knops van Binnenlandse Zaken echter denkbaar dat de maatregelen die getroffen zijn in het kader van de verdere verspreiding van het corona virus een impact hebben op de vaststelling van de jaarrekening.

  Jaarrekening mag later vanwege coronavirus

  1 reactie

  Het COVID-19 virus kan de voortgang in het opstellen en controle van de gemeentelijke jaarstukken 2019 in gevaar brengen. De minister van Binnenlandse Zaken is bereid de termijnen voor de aanlevering van de jaarstukken aan te passen.

 • De gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk komt vanavond digitaal bijeen voor een raadsvergadering. Het is in Nederland de eerste raad die op deze manier digitaal een volledige raadsvergadering belegt.

  Eerste digitale raadsvergadering in Bodegraven-Reeuwijk

  2 reacties

  De gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk komt vanavond digitaal bijeen voor een raadsvergadering. Het is in Nederland de eerste raad die op deze manier digitaal een volledige raadsvergadering belegt.

 • De vraag wat de invloed van de corona-crisis is op de productiviteit van overheidsorganisaties en hun medewerkers stond centraal in het zogeheten Flitsonderzoek van het programma Internetspiegel/Vensters van het ministerie. Van de respondenten schat 58 procent de invloed op de productiviteit van hun organisatie in als groot of zeer groot; 7 procent gaat er juist van uit dat de invloed op de organisatie klein of zeer klein is.

  ‘Corona-crisis schaadt productiviteit overheid’

  10 reacties

  Het op grote schaal thuis moeten werken van ambtenaren als gevolg van de corona-crisis heeft (zeer) grote invloed op de productiviteit van de ambtelijke organisatie. Dat geven medewerkers van rijk, provincies en gemeenten aan in een onderzoek van Binnenlandse Zaken.

 • Dat blijkt uit een nota van minister Knops van Binnenlandse Zaken (BZK) naar aanleiding van het wetsvoorstel tot versterking decentrale rekenkamers.

  Binnen jaar moeten rekenkamers onafhankelijk zijn

  1 reactie

  Gemeenten krijgen een jaar de tijd om hun rekenkamercommissies om te vormen tot onafhankelijke rekenkamers. Anders dan in rekenkamercommissies mogen raadsleden daarin geen zitting hebben. Ruim 110 gemeenten zullen flink aan de bak moeten.

 • Het afgelopen jaar stond bij de politie in het teken van polarisatie en incidenten rond diversiteit en inclusie. Çelik, lector diversiteit aan de Hogeschool Leiden en oud-politiemedewerker, geeft minister Grapperhaus van Jusititie en Veiligheid enkele adviezen mee voor het verbeterplan waaraan hij werkt.

  ‘Opleidingsniveau agent moet fors omhoog’

  3 reacties

  Het opleidingsniveau van agenten moet worden verdubbeld en de politieleiding moet (meer) worden getraind in het omgaan met verschillen. Dat zijn twee maatregelen om de politie meer divers te maken. ‘Blauw sluit in, maar ook uit’, stelt Saniye Çelik in een essay in Binnenlands Bestuur.

 • Door de grote electorale verschuivingen van de laatste decennia neemt de groep niet of nauwelijks voorbereide wethouders van buiten de politiek toe. Vele wethouders geven volgens hun koepelorganisatie aan dat zij de eerste 100 dagen als een zware periode ervaren: nieuwe indrukken, vele dossiers, drukke dagen, met amper tijd voor reflectie.

  Vrees voor minder capabele wethouders

  6 reacties

  Goede en goed voorbereide wethouders. Dat is waar de Wethoudersvereniging de komende jaren extra werk van maakt. Met name de grote uitstroom van wethouders – vorig jaar moesten er maar liefst twee per week aftreden – speelt een rol in die keuze.

 • Rechtmatigheid gaat erover of de uitgaven voldoen aan de relevante wet- en ­regelgeving. Vanaf volgend jaar is de verklaring over dat onderdeel van de jaarrekening dus de verantwoordelijkheid van het college. Er is volgens Walter Bak nog veel onduidelijkheid over met name de impact van die wetswijziging.

  Nog volop werk aan rechtmatige jaarrekeningen

  Reageer

  Tot en met dit jaar zijn het externe accountants die bij de jaarrekening een rechtmatigheidsoordeel afgeven. Vanaf 2021 zijn dagelijkse besturen van gemeenten verantwoordelijk voor het opstellen ervan. Veel gemeenten zijn er nog lang niet klaar voor.

 • Hij antwoordt dat op vragen van de Tweede Kamer-fractie van de SP. De financiële positie van gemeenten wordt structureel met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) besproken tijdens het zogeheten bestuurlijk overleg. Daarin is ook aandacht voor de balans tussen taken en middelen bij gemeenten.

  Knops: genoeg oog voor gemeenten

  Reageer

  Minister Knops van Binnenlandse Zaken vindt dat het rijk voldoende aandacht heeft voor de financiële gevolgen van het kabinetsbeleid voor het huishoudboekje van de gemeenten.

 • Dongen ziet voorlopig liever geen inwoners in het gemeentehuis. In verband met het corona-virus zet de Brabantse gemeente in op telefonische en digitale dienstverlening. De voor donderdagavond geplande gemeenteraadsvergadering gaat niet door.

  Dienstverlening Dongen digitaal en per telefoon

  Reageer

  Dongen ziet voorlopig liever geen inwoners in het gemeentehuis. In verband met het corona-virus zet de Brabantse gemeente in op telefonische en digitale dienstverlening. De voor donderdagavond geplande gemeenteraadsvergadering gaat niet door.

 • Burgemeester Karel van Soest geeft organisatoren van evenementen in de gemeente Boxmeer het dringende advies deze tot en met maandag 16 maart af te gelasten. Dat moet helpen om de verspreiding van het coronavirus beter te kunnen indammen.

  Advies burgemeester: schrap ook kleinere evenementen

  Reageer

  Burgemeester Karel van Soest geeft organisatoren van evenementen in de gemeente Boxmeer het dringende advies deze tot en met maandag 16 maart af te gelasten. Dat moet helpen om de verspreiding van het coronavirus beter te kunnen indammen.

 • De gemeenteraad van Eindhoven komt dinsdagavond, ondanks de beperkende corona-maatregelen, toch gewoon bij elkaar voor een meningsvormende vergadering. Wel krijgen publiek en pers het advies de vergaderingen zoveel mogelijk via de live-stream van de gemeente te volgen. De fractie BPA ziet voorlopig af van het fysiek bijwonen van gemeenteraadsvergaderingen.

  Gemeenteraad ‘speelt’ liever zonder publiek

  Reageer

  De gemeenteraad van Eindhoven komt dinsdagavond, ondanks de beperkende corona-maatregelen, toch gewoon bij elkaar voor een meningsvormende vergadering. Wel krijgen publiek en pers het advies de vergaderingen zoveel mogelijk via de live-stream van de gemeente te volgen.

 • De provincie Noord-Brabant heeft aan medewerkers gevraagd om tot en met maandag 16 maart thuis te werken als dat kan.

  Brabant schrapt evenementen om corona-virus

  Reageer

  Bijeenkomsten met meer dan 25 personen zijn met onmiddellijke ingang taboe in het provinciehuis van Brabant. De maatregel om het corona-virus in te dammen, geldt in elk geval tot 16 maart.

 • De Tweede Kamer neemt besluiten die een goede uitvoering van het beleid volgens beide wetenschappers lang niet altijd ten goede komen. ‘Politici willen zich profileren en hebben bij besluitvorming onvoldoende aandacht voor de uitvoering ervan. Als het mis gaat, dan wordt er meteen naar ambtenaren gewezen. De laatste tijd is er gelukkig meer aandacht voor achterliggende oorzaken. Dat is zeker een goede ontwikkeling, maar parlementair onderzoek is niet de oplossing.’

  Onderzoek uitvoering overheidsbeleid moet onafhankelijk

  2 reacties

  Onderzoek naar de uitvoering van overheidsbeleid doet Tweede Kamer vaak zelf. Dat zou beter kunnen gebeuren door een onafhankelijke raad, vinden de Leidse bestuurskundigen Frits van der Meer en Gerrit Dijkstra. ‘De Tweede Kamer is namelijk medeverantwoordelijk voor het falen van de uitvoering van haar eigen beleid.’

 • © Shutterstock

  Knops maakt zich geen zorgen over Centric

  9 reacties

  Minister Knops van Binnenlandse Zaken maakt zich ‘op dit moment’ geen zorgen over de gevolgen van een mogelijk faillissement van IT-dienstverlener Centric voor de rijksoverheid. ‘De hoeveelheid opdrachten die Centric binnen de rijksoverheid uitvoert is beperkt’, aldus de CDA-bewindsman.

 • Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag heeft een speciale corona-taskforce opgezet die voorbereidende maatregelen treft ten aanzien van de eigen organisatie. ‘Een griepepidemie kan ook onze eigen medewerkers treffen en daarmee mogelijk impact hebben op de bedrijfscontinuïteit van de gemeente’, zo laat burgemeester Johan Remkes de gemeenteraad weten.

  Remkes stelt corona-taskforce voor Den Haag in

  Reageer

  Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag heeft een speciale corona-taskforce opgezet die voorbereidende maatregelen treft ten aanzien van de eigen organisatie.

 • De Groningse staatsrechtgeleerde Douwe Jan Elzinga spreekt van het misbruiken van de gemeenten door de rijksoverheid en een erosie van het lokaal bestuur. Hij pleit daarom voor een ‘Bestuursplan voor Nederland’ met heldere criteria voor taaktoedeling aan gemeenten.

  Elzinga: ‘Stop met misbruiken gemeenten’

  2 reacties

  De grootste en belangrijkste beleidsvrijheid voor gemeenten? Dat is de mogelijkheid om in autonomie de ene bezuiniging na de andere te realiseren, zo stelt hoogleraar Douwe Jan Elzinga in een essay in Binnenlands Bestuur. 

 • Omdat de herverdeling van het gemeentefonds met een jaar is uitgesteld, schrapt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vrijwel alle geplande regiobijeenkomsten over de gevolgen die de andere verdeling van de rijksmiddelen over de gemeenten zou hebben. Mogelijk gaat de bijeenkomst op 2 april in Breda nog wel door.

  Streep door regiobijeenkomsten herijking gemeentefonds

  2 reacties

  Omdat de herverdeling van het gemeentefonds een jaar wordt uitgesteld, schrapt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vrijwel alle geplande regiobijeenkomsten over de gevolgen die de andere verdeling van de rijksmiddelen over de gemeenten zou hebben.

 • Gemeenteraden krijgen voortaan een week extra de tijd om vergaderstukken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) te behandelen en een oordeel te vellen over de te nemen besluiten van de koepelorganisatie.

  Raad krijgt meer kans op meebepalen VNG-beleid

  1 reactie

  Gemeenteraden krijgen voortaan een week extra de tijd om vergaderstukken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) te behandelen en een oordeel te vellen over de te nemen besluiten van de koepelorganisatie.

 • De Utrechtse gemeenten redden het niet zonder structurele extra middelen van het rijk. Met die noodkreet klopt de provincie Utrecht aan bij ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën.

  Provincie Utrecht: ‘Gemeenten redden het niet’

  3 reacties

  De Utrechtse gemeenten redden het niet zonder structurele extra middelen van het rijk. Met die noodkreet klopt de provincie Utrecht aan bij ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën.

 • De uitkomsten van de studies van onderzoeksbureaus AEF en Cebeon naar een andere opzet van het gemeentefonds maakten eind januari duidelijk dat de voor 2021 geplande herverdeling van het rijksgeld over de gemeenten voor twee op de drie gemeenten nadelig uitpakt. Vooral kleine en middelgrote gemeenten zien hun inkomsten dalen. Voor steden valt de herverdeling juist gunstig uit.

  Jaar uitstel herverdeling gemeentefonds

  3 reacties

  De herverdeling van het gemeentefonds, voorzien voor 2021, wordt een jaar uitgesteld. De komende maanden wordt er aanvullend onderzoek verricht. Dat moet vooral tot minder financieel nadeel voor het platteland leiden.

 • De arbeidsmarkt in het openbaar bestuur wordt krapper en krapper. Er kwamen in het laatste kwartaal meer vacatures bij, terwijl ook het aantal banen groeide. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over arbeidsmarkt. In het vierde kwartaal nam het aantal vacatures in het openbaar bestuur met 2.600 zelfs het meest toe van alle sectoren.

  Sterkste groei vacatures in openbaar bestuur

  13 reacties

  De arbeidsmarkt in het openbaar bestuur wordt krapper en krapper. Er kwamen in het laatste kwartaal meer vacatures bij, terwijl ook het aantal banen groeide.

 • © Shutterstock

  Platteland 'onleefbaar' na herijking gemeentefonds

  6 reacties

  De plattelandsgemeenten leggen zich niet op voorhand neer bij louter nadelige financiële gevolgen van de geplande herijking van het gemeentefonds. ‘Het kan niet zo zijn dat het hele platteland wordt onderbedeeld’, zegt voorzitter Ellen van Selm van P10, de club waarin 21 plattelandsgemeenten zijn verenigd.

 • Midden-Groningen stapt af van het aloude systeem van periodieke salarisverhoging en gaat als eerste gemeente werken met een vorm van prestatiebeloning voor ambtenaren. Voor wie meer presteert dan afgesproken, gloort zelfs een salarisverhoging van 5,5 procent.

  Ambtenaar maakt kans op 5,5 procent salarisverhoging

  10 reacties

  Midden-Groningen stapt af van het aloude systeem van periodieke salarisverhoging en gaat als eerste gemeente werken met een vorm van prestatiebeloning voor ambtenaren. Voor wie meer presteert dan afgesproken, gloort zelfs een salarisverhoging van 5,5 procent.

 • Als voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en als ‘liberaal in hart en nieren’ zegt Van Zanen zich meer dan geroepen te voelen te reageren op de insinuaties van de VVD-Tweede Kamerleden. Lodders en Van den Bosch pleitten in een opinieartikel in het Algemeen Dagblad onlangs onder andere voor een maximum aan de stijging van de lasten of liever nog een verlaging van de lokale belastingen. Die zouden veel te hoog worden en te eenzijdig worden neergelegd bij automobilisten en woningeigenaren.

  VVD’ers clashen over hoogte lokale lasten

  16 reacties

  VNG-voorzitter Jan van Zanen dient twee VVD-partijgenoten in de Tweede Kamer van stevige repliek. De liberale parlementariërs Helma Lodders en Albert van den Bosch spraken er onlangs schande van dat de lokale belastingen dit jaar weer zijn verhoogd en pleitten voor een hard maximum aan de stijging.

 • Historicus Koen van Zon promoveert aan de Radboud Universiteit op onderzoek naar ideeën over democratie in de vroege jaren van de EU en de rol die de eerste Europarlementariërs speelden in de eenwording. Zij moesten een democratische tegenmacht vormen tegenover de Brusselse bureaucratie.

  Europa ging debat vaak uit de weg

  3 reacties

  De Europese Unie wordt vaak afgeschilderd als ondemocratisch, gerund door een elite van ongekozen technocraten. 

 • © Shutterstock

  Zorgen om gevolgen herijking gemeentefonds

  3 reacties

  Het CDA wil binnen een week opheldering van het kabinet over de gevolgen van de herijking van het gemeentefonds voor de ‘regio’ en de middelgrote steden. Voorlopige berekeningen maken duidelijk dat vooral de grote steden vanaf 2021 meer rijksgeld gaan krijgen. Tweederde van de gemeenten gaat er juist op achteruit.

 • Het zijn met name de grote steden die gaan profiteren van de voorziene herijking van het gemeentefonds. Die conclusie moet worden getrokken uit vertrouwelijke stukken en berekeningen over een nieuw verdeelstelsel voor het gemeentefonds.

  Kassa stad rinkelt bij herijking gemeentefonds

  3 reacties

  Het zijn met name de grote steden die gaan profiteren van de voorziene herijking van het gemeentefonds. Het merendeel van de gemeenten gaat er juist op achteruit bij de andere verdeling van de algemene uitkering die in 2021 moet ingaan.

 • Begin mei ontbreekt nog 15 tot 25 procent van de kosten over het eerste kwartaal, zo blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door databureau Kurtosis. Het bureau nam 13 gemeenten onder de loep, verspreid over het land. Door dit zogeheten na-ijleffect in het declaratiegedrag van zorgaanbieders, beschikt het management van gemeenten pas laat over informatie over de zorgkosten.

  Gemeenten hebben zorgkosten pas laat in beeld

  5 reacties

  Laat aangeleverde declaraties van zorgaanbieders maken het voor gemeenten lastig om bij te sturen. Uit onderzoek blijkt dat pas na vier tot zes maanden een accuraat beeld kan worden verkregen.

 • Aantal scheidingen telt mee in gemeentefonds. Dat blijkt uit een nog vertrouwelijke conceptversie van de nieuwe opzet van het gemeentefonds. Met name op het vlak van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vervallen veel maatstaven.

  Aantal scheidingen telt mee in gemeentefonds

  10 reacties

  Het mes gaat in het aantal grondslagen op basis waarvan gemeenten geld krijgen van het rijk voor de uitvoering van taken in het sociaal domein. Er blijven met ingang van volgend jaar maximaal 15 van de 43 verdeelmaatstaven over. Nieuw is de maatstaf scheidingen, waarvan vooral de Randstad profijt heeft.

 • © Shutterstock

  Provincie Utrecht onder verscherpt toezicht rijk

  Reageer

  De provincie Utrecht is onder verscherpt financieel toezicht geplaatst door de minister van Binnenlandse Zaken. Dit omdat het de provincie twee jaar op rij niet lukte de jaarstukken tijdig in te dienen.

 • Momenteel buigt een ambtelijke begeleidingscommissie zich over de voorstellen voor de herijking van het gemeentefonds die op basis van onderzoeken van Cebeon en AEF zijn gemaakt. Die herijking is nodig omdat de huidige verdeling van het rijksgeld over de gemeenten in de loop der decennia is scheefgegroeid: sommige gemeenten krijgen te veel geld uit Den Haag, andere juist te weinig. De nieuwe opzet voor de verdeling moet in 2021 ingaan.

  Helft minder maatstaven gemeentefonds

  3 reacties

  Het gemeentefonds-nieuwe-stijl wordt er stukken eenvoudiger op. Uit een nog vertrouwelijke conceptversie blijkt dat er veel minder maatstaven komen op grond waarvan de algemene uitkering over de gemeenten wordt verdeeld. Alleen al wat de klassieke taken betreft – exclusief het sociaal domein – verdwijnen 25 van de 49 maatstaven.

 • © Shutterstock

  Toeristenbelasting vetpot, vooral voor Amsterdam

  6 reacties

  Gemeenten schatten dit jaar 411 miljoen euro aan toeristenbelasting te innen. Dat is 117 miljoen euro meer dan in 2019, een toename van bijna 40 procent. Dat blijkt uit een analyse van de gemeentelijke begrotingen door het Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS. 

 • © Shutterstock

  ‘Buiten zijn niet cool', is de norm

  Reageer

  Jongeren meer laten bewegen begint volgens gedragswetenschapper Thabo van Woudenberg bij het veranderen van hun normen over bewegen. Hij promoveerde vorige week aan de Radboud Universiteit op onderzoek naar hoe invloedrijke jongeren in de sociale omgeving de jeugd meer kunnen laten bewegen. 

 • © Shutterstock

  Inkomsten lokale heffingen 6,3 procent hoger

  10 reacties

  Gemeenten verwachten dit jaar 10,8 miljard euro aan gemeentelijke heffingen te ontvangen. Dat is 6,3 procent meer dan in 2019. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeentelijke begrotingen door het Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS. 

 • De VNG is momenteel bezig met het in kaart brengen van de gevolgen van het verbod op rookruimten. Op basis van de uitkomsten daarvan verwacht de gemeentekoepel een dezer maanden met een nader standpunt te komen, zo staat in een ledenbrief.

  Vrees voor overlast rookverbod

  12 reacties

  Het verbod op rookruimten in horecagelegenheden baart de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zorgen. Eerste analyses van enkele politie-eenheden laten volgens de koepelorganisatie zien dat het verbod ‘substantiële gevolgen’ kan hebben voor de openbare orde.

 • Zonder een verandering in de onderlinge verhoudingen tussen de overheden zelf gaan de noodzakelijke transities moeilijk lukken, zo stelt voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en Zeeuws commissaris van de koning Han Polman in een essay in Binnenlands Bestuur. Verder is het zaak om ten behoeve van de uitvoeringskracht de aanpak goed regionaal in te bedden.

  Wantrouwen rijk frustreert provincies en gemeenten

  2 reacties

  De klimaatverandering en de afnemende biodiversiteit vragen de komende jaren een grote inspanning van alle overheden. Cruciaal is met name dat ‘Den Haag’ zich minder bepalend opstelt richting provincies, gemeenten en waterschappen.

 • Het verbod op knalvuurwerk, vuurpijlen en los siervuurwerk is volgens de VNG in de praktijk handhaafbaar voor de politie. In de uitvoering van het verbod vraagt de vereniging wel aandacht voor handhavingscapaciteit in relatie tot vuurwerktoerisme dat verder zal toenemen in de grensgebieden.

  VNG: ‘Vuurwerkverbod is handhaafbaar’

  Reageer

  Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert de ministeries om knalvuurwerk, vuurpijlen en los siervuurwerk te gaan verbieden. Daarmee sluit de koepelorganisatie van de 355 gemeenten aan op de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en de Nationale Politie.

 • Statenleden verdienen momenteel bruto zo’n twaalfhonderd euro per maand. Commissaris van de koing Brok zou graag zien dat die wordt opgetrokken naar zo’n zeventienhonderd euro per maand.

  Commissaris Brok: ‘Vergoeding Statenleden moet omhoog’

  5 reacties

  De vergoeding voor Statenleden is te laag.  Met name om te voorkomen dat voornamelijk jonge Statenleden afhaken, vindt de Friese commissaris van de koning Arno Brok dat er een hogere vergoeding moet komen. Daar gaat hij in Den Haag zijn best voor doen.

 • © Shutterstock

  Proef: rijk kiest accountant gemeente

  7 reacties

  Niet de gemeente zelf bepaalt wie ze de controle van de jaarrekening en de jaarstukken laat doen, maar het rijk. Ook op provincies zou zo’n model kunnen worden losgelaten.

 • Het merendeel van de Nederlanders staat – enkele weken na de jaarwisseling – negatief of zeer kritisch tegenover het afsteken van vuurwerk en vraagt om een bepaalde vorm van beperking. En grote meerderheid komt tot de conclusie: zo gaat het niet langer, dan maar een verbod. Uit onderzoek van I&O Research blijkt dat ruim acht op de tien Nederlanders het niet langer verantwoord vinden met het afsteken van vuurwerk door te gaan.

  Nederlander om: verbieden maar dat vuurwerk

  4 reacties

  Het merendeel van de Nederlanders staat – enkele weken na de jaarwisseling – negatief of zeer kritisch tegenover het afsteken van vuurwerk en vraagt om een bepaalde vorm van beperking. En grote meerderheid komt tot de conclusie: zo gaat het niet langer, dan maar een verbod.

 • De minister van Binnenlandse Zaken wil die extra bevoegdheden voor de commissaris van de koning vastleggen in de Wet bevorderen integriteit en functioneren openbaar bestuur. De Vereniging van Griffiers is gekant tegen dit onderdeel van de voorziene wetswijziging, zo laat het bestuur in een reactie weten.

  Griffiers willen CdK niet als pottenkijker

  4 reacties

  De raadsgriffies zijn tegen het wetsvoorstel dat regelt dat de commissaris van de koning besloten vergaderingen van het gemeentebestuur kan bijwonen en ook geheime documenten mag inzien.

 • De Raad voor het Openbaar Bestuur adviseert de minister van Binnenlandse Zaken dan ook nieuwe en duidelijke samenwerkingsafspraken te maken tussen rijk en decentrale overheden bij het besturen en bekostigen van gezamenlijke opgaven, zoals de aanpak van het klimaatprobleem.

  Fonds nodig voor klimaataanpak

  1 reactie

  Het gezamenlijk aanpakken van maatschappelijke problemen door het rijk en gemeenten is mooi, maar mist met name een goede bestuursstructuur. Ook de oprichting van een gezamenlijk te beheren fonds zou helpen.

 • Een goede wethouder of burgemeester is volgens ambtenaren vooral iemand die toegankelijk is. Voor gemeentesecretarissen en griffiers is dat voor een bestuurder de belangrijkste competentie.

  Ambtenaren: bestuurder moet vooral toegankelijk zijn

  1 reactie

  Een goede wethouder of burgemeester is volgens ambtenaren vooral iemand die toegankelijk is. Voor gemeentesecretarissen en griffiers is dat voor een bestuurder de belangrijkste competentie.

 • Drenthe en Friesland hadden verhoudingsgewijs een groot aantal gemeenten met politieke crises, breuken en valpartijen in 2019. Voor beide provincies is dat ook hoger dan normaal omdat deze provincies vrijwel altijd laag scoorden.

  Drenthe politiek ‘onrustigste’ provincie in 2019

  1 reactie

  Drenthe en Friesland hadden verhoudingsgewijs een groot aantal gemeenten met politieke crises, breuken en valpartijen in 2019. Voor beide provincies is dat ook hoger dan normaal omdat deze provincies vrijwel altijd laag scoorden.

 • © Shutterstock

  Herverdeling gemeentefonds mogelijk fataal

  8 reacties

  Alleen door fors te bezuinigingen en de belastingen te verhogen, hebben de meeste gemeenten hun meerjarenbegroting sluitend gekregen. De herverdeling van het gemeentefonds kan velen van hen alsnog de nekslag geven, zo vrezen de provinciale toezichthouders.

 • Het rijk oefent permanent te veel druk uit op gemeenten waar het gaat om het sociaal domein. Daarmee helpt Den Haag de doelmatigheidswinst om zeep die met de decentralisatie van de taken op het gebied van jeugd, werk en zorg zou kunnen worden behaald.

  ROB: rijk legt te veel druk op gemeente

  4 reacties

  Het rijk oefent permanent te veel druk uit op gemeenten waar het gaat om het sociaal domein. Daarmee helpt Den Haag de doelmatigheidswinst om zeep die met de decentralisatie van de taken op het gebied van jeugd, werk en zorg zou kunnen worden behaald.

 • Een grondbelasting heeft grote voordelen ten opzichte van de onroerendezaakbelasting (ozb). Het leidt vooral tot meer rechtvaardigheid: prijsstijgingen van grond leveren eigenaren tot nu toe onbelaste winsten op. Dat betoogt de Groningse professor Maarten Allers in een essay in ESB. Hij bepleit erin de invoering van een grondbelasting als aanvulling op andere gemeentelijke belastingen.

  ‘Belasting op grond rechtvaardiger dan ozb’

  4 reacties

  Een grondbelasting heeft grote voordelen ten opzichte van de onroerendezaakbelasting (ozb). Het leidt vooral tot meer rechtvaardigheid: prijsstijgingen van grond leveren eigenaren tot nu toe onbelaste winsten op.

 • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil dat de voorziene herverdeling van het gemeentefonds de eerste jaren beperkt moet blijven tot een nadeel van maximaal 15 euro per inwoner per jaar. Het rijk wil een sneller tempo aanhouden.

  Vrees te gortig effect gemeentefonds-nieuwe-stijl

  1 reactie

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil dat de voorziene herverdeling van het gemeentefonds de eerste jaren beperkt moet blijven tot een nadeel van maximaal 15 euro per inwoner per jaar.

 • De effecten van het aanpassen van bekostigingssystemen, het privatiseren en verzelfstandigen van voorzieningen, het invoeren van vormen van concurrentie en het fors opschalen van instellingen zijn over het algemeen teleurstellend.

  Veel beleid niet succesvol

  9 reacties

  Alle veranderingen, reorganisaties en hervormingen sinds 1980 ten spijt, veel geholpen hebben ze niet om de productiviteit in de publieke sector te verbeteren. En toch was dat vaak wel de uitdrukkelijke bedoeling. In plaats van een productiviteitsverbetering laten veel sectoren zelfs een verslechtering zien.

 • Uit het jaarlijkse onderzoek van Binnenlands Bestuur naar burgemeestersvacatures blijkt dat in de 57 tot medio december afgeronde procedures er dit jaar uiteindelijk 21 keer een VVD’er werd benoemd.

  Ruim één op de drie gemeenten kiest VVD-burgemeester

  Reageer

  VVD’ers schrijven niet alleen verreweg de meeste sollicitatiebrieven op burgemeestersvacatures, ze worden ook op relatief veel posten benoemd. In ruim één op elke drie vrijkomende gemeenten, ging in 2019 de voorkeur uit naar een liberale kandidaat.

 • Assen en Haaksbergen zijn tot nu toe de enige twee gemeenten die in 2020 onder verscherpt toezicht van de provincie komen. De overige gemeenten krijgen hun meerjarenbegroting wel sluitend, al zijn er twijfels over de hardheid van de cijfers.

  Tot nu toe twee gemeenten onder curatele

  1 reactie

  Assen en Haaksbergen zijn tot nu toe de enige twee gemeenten die in 2020 onder verscherpt toezicht van de provincie komen. De overige gemeenten krijgen hun meerjarenbegroting wel sluitend, al zijn er twijfels over de hardheid van de cijfers.

 • Alleen CDA- en FvD-kiezers zijn nog duidelijk tegen een algemeen vuurwerkverbod. Bij de andere partijen is het beeld verdeeld of is een meerderheid voor een vuurwerkverbod, zo blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur. Het onderzoek laat ook zien dat hoewel het draagvlak voor strengere handhaving toeneemt, steeds meer Nederlanders vinden dat er juist minder intensief wordt gehandhaafd.

  Meerderheid PVV-kiezers voor vuurwerkverbod

  13 reacties

  Alleen CDA- en FvD-kiezers zijn nog duidelijk tegen een algemeen vuurwerkverbod. Bij de andere partijen is het beeld verdeeld of is een meerderheid voor een vuurwerkverbod, zo blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur.

 • Uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur.blijkt dat het gros van de Nederlanders (95 procent) zich heel goed kan vinden in zwaardere straffen bij geweld tegen politie of hulpverleners.

  Burger wil keiharde aanpak vuurwerk-aso’s

  9 reacties

  Ruim driekwart van de Nederlanders vindt dat er volgend jaar geen vuurwerk mag worden afgestoken in wijken waarin de politie en hulpverleners worden bedreigd. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur.

 • De manier van waarderen blijft hetzelfde. Maar nadat de waarde is bepaald, wordt deze voor het bepalen van de belastingschuld (voor de onroerendezaakbelasting en de watersysteemheffing) in klassen geplaatst. Daarbij wordt het belastingbedrag voor de desbetreffende klasse een ‘vast’ bedrag. Zo blijft de wet Woz gewoon hetzelfde, alleen door een wijziging van de Gemeentewet en de Waterschapswet zou een klassenstelsel mogelijk moeten worden gemaakt.

  Rust in Woz na invoering klassenstelsel

  16 reacties

  Het waarderen van woningen levert relatief veel bezwaren op, met name via no cure, no pay-bedrijven. Invoering van een klassenstelsel zou een game changer kunnen zijn. Valt je woning binnen een bepaalde categorie, dan betaal je een vast bedrag.

 • Het stimuleren van de teelt van vlas en hennep kan een van de manieren zijn om praktisch invulling te geven aan kringkooplandbouw. De teelten zijn met relatief weinig inputs in te passen in de vruchtrotatie in de akkerbouw.

  Provincies steken geld in onderzoek teelt hennep

  Reageer

  Gedeputeerde Staten van Zeeland en Groningen steunen een onderzoek naar de effecten van het telen van vlas en hennep. Die gewassen zouden mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan de klimaatdoelen.

 • © Shutterstock

  Administratie provincie Utrecht rammelt nog steeds

  Reageer

  Accountant EY weigert te beginnen met de controle van de jaarrekening van Utrecht over 2018 omdat de administratie van de provincie onvoldoende op orde is. Op zijn vroegst in 2020 denkt de accountant met de verantwoording aan de slag te kunnen.

 • De opschalingskorting van 1 miljard euro die het rijk gemeenten heeft opgelegd, moet van tafel. Naast de verhoging van de lokale belastingen zien veel gemeenten zich bovendien gedwongen tal van bezuinigingsmaatregelen te treffen.

  Zoetermeer wil ‘crisiskorting’ rijk van tafel

  4 reacties

  De opschalingskorting van 1 miljard euro die het rijk gemeenten heeft opgelegd, moet van tafel. Het is met name deze bezuiniging op het gemeentefonds die ervoor zorgt dat gemeenten de lokale lasten nu fors moeten verhogen.

 • Aan schatkistbankieren zijn gemeenten en provincies sinds 2013 gehouden. De verplichting werd ingevoerd om een aantal redenen, zoals een verlaging van de EMU-schuld en de vermindering van risico’s. Eén belangrijke reden is ook, zo meldt het ministerie van Financiën, een doelmatig beheer van publieke middelen, ofwel een ‘optimaal renteresultaat’.

  Schatkistbankieren kostte vooral provincies miljoenen

  3 reacties

  Provincies en gemeenten zijn de afgelopen jaren 22,3 miljoen euro aan rente-inkomsten misgelopen omdat ze hun overtollige middelen gedwongen moesten stallen bij het ministerie van Financiën. Op de markt lagen de rentetarieven hoger.

 • Dat heeft BZK-minister Knops de Tweede Kamer in een brief laten weten. Gegevens over hoogte en duur van de uitkeringsgerechtigden komen op die manier ieder jaar beschikbaar. De minister vindt het belangrijk om zo een bijdrage te leveren aan de transparantie over die uitkeringen.

  Hoogte uitkeringen politieke ambtsdragers openbaar

  2 reacties

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) gaat vanaf januari 2020 jaarlijks een overzicht publiceren met geanonimiseerd per ambtsdrager het uitbetaalde bedrag aan uitkering op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) en de toegekende duur van de uitkering. 

 • Dat stelt de Raad van State in een advies op het eerste Klimaatplan van het kabinet Rutte III. De stap van plan naar uitvoering vraagt veel aandacht, ook gezien de urgentie en omvang van de klimaat- en energietransitie. ‘Dat in het plan vele aspecten procesmatig zijn uitgedacht, is nog geen garantie voor een succesvolle uitvoering’, aldus het advies.

  ‘Rijkssteun nodig voor klimaatbeleid gemeenten’

  2 reacties

  Ondersteuning van gemeenten bij de uitvoering van het klimaatbeleid zou volgens de Raad van State een van de belangrijkste aandachtpunten voor het rijk moeten zijn. ‘Gemeenten moeten kunnen rekenen op steun van het rijk, ook in financiële zin.’

 • Voor het elfde jaar op rij houdt Binnenlands Bestuur de verkiezing beste bestuurder van de decentrale overheid. Tot 5 december krijgen alle lokale en regionale politici, bestuurders, secretarissen en griffiers de gelegenheid om deel te nemen aan het online onderzoek dat in opdracht van Binnenlands Bestuur wordt uitgevoerd door Necker van Naem.

  Verkiezing beste bestuurder 2019 van start

  Reageer

  Voor het elfde jaar op rij houdt Binnenlands Bestuur de verkiezing beste bestuurder van de decentrale overheid. Tot 5 december krijgen alle lokale en regionale politici, bestuurders, secretarissen en griffiers de gelegenheid om deel te nemen aan het online onderzoek dat in opdracht van Binnenlands Bestuur wordt uitgevoerd door Necker van Naem.

 • Het sociaal domein staat onder enorme druk. Dat het sociaal domein zo zonder enorme druk staat, is vooral te wijten aan de verkeerde hulp die veel inwoners krijgen. Dat stelt onderzoeker Floris Lazrak in een essay in Binnenlands Bestuur. Simpel meer geld is volgens hem niet dé oplossing.

  ‘Gevoel volgen’ kost gemeenten bakken geld

  1 reactie

  Het sociaal domein staat onder enorme druk. Dat het sociaal domein zo zonder enorme druk staat, is vooral te wijten aan de verkeerde hulp die veel inwoners krijgen. Dat stelt onderzoeker Floris Lazrak in een essay in Binnenlands Bestuur. 

 • Een volledige herindeling van de gemeenten Valkenswaard, Cranendonck en Heeze-Leende is de ‘enige en juiste weg’ om een einde te maken aan de huidige tijdrovende en frustrerende manier van samenwerken. Dat schrijven de ondernemingsraden van die gemeenten aan hun lokale bestuurders.

  Ambtenaren A2-gemeenten bepleiten fusie

  Reageer

  Een volledige herindeling van de gemeenten Valkenswaard, Cranendonck en Heeze-Leende is de ‘enige en juiste weg’ om een einde te maken aan de huidige tijdrovende en frustrerende manier van samenwerken. Dat schrijven de ondernemingsraden van die gemeenten aan hun lokale bestuurders.

 • © Shutterstock

  Veel grote vermogens in Brabant

  2 reacties

  Met een vermogen van in doorsnee 337.000 euro was Bloemendaal de meest vermogende gemeente in 2018. Dat is bijna 9 keer zo veel als landelijk (38.400 euro). 

 • Begin deze week nam Provinciale Staten van Noord-Holland een motie van D66, GroenLinks en de PvdA aan waarin wordt opgeroepen de maximum snelheid op de provinciale wegen terug te brengen van 100 naar 80 km/u.

  Van 100 naar 80 op provinciale wegen

  3 reacties

  Noord-Holland gaat onderzoeken of een verlaging van de maximum snelheid op provinciale wegen effect heeft op de omgevingskwaliteit. Het zou een van de oplossingen kunnen zijn om het stikstofprobleem te reduceren en daarmee het bouwen van woningen weer te kunnen laten doorgaan.

 • De lastenstijging in 2020 is een gevolg van de toename van de investeringen: waterschappen investeren meer dan in voorgaande jaren om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen.

  Waterschapslasten stijgen met 3,6 procent

  4 reacties

  Een gezin met een eigen woning van 200.000 euro betaalt volgend jaar gemiddeld één euro per maand meer voor het werk van de waterschappen dan in 2019.

 • Dat blijkt uit het rapport ‘Leefbaarheid in Nederland 2018’, gemaakt door Atlas voor gemeenten en Rigo in opdracht van Binnenlandse Zaken. Het betreft een analyse van de leefbaarheidssituatie en ontwikkelingen in de periode 2016-2018. Met deze zogeheten Leefbaarometer wordt sinds 2007 de leefbaarheidsontwikkeling in alle woonbuurten in Nederland gemeten.

  Nog 700.000 mensen in kwetsbare wijken

  Reageer

  Ja, het gaat beter met de leefbaarheid in ons land. Maar de verbetering gaat wel minder snel dan voorheen. Van de bijna 13.000 buurten scoren er nog 436 een onvoldoende.

 • ‘De hoog scorende steden hebben evenwel één ding gemeen: een veilige stad is een goed bestuurde stad. Dat wordt echter gauw over het hoofd gezien. Wil een stad weerbaar zijn voor rampen en andere problemen, dan moet zij transparant worden bestuurd en een laag niveau van corruptie hebben’, aldus Wim de Jong in het essay in Binnenlands Bestuur.

  ‘Veilig heeft alles met leefbaar te maken’

  Reageer

  Veiligheid in de stad gaat niet alleen over gevaren en risico’s. Een werkelijk veilige stad biedt een leefbare omgeving voor iedereen, waarin mensen zich geborgen weten. 

 • In de concept programmabegroting voor volgend jaar staat het moeilijk kunnen vinden van geschikte kandidaten genoteerd in de top tien van grootste risico’s. Het mogelijk optredende personeelsprobleem neemt in dat lijstje de derde plaats in, na onvoorziene risico’s grondexploitaties en de kosten voor jeugdzorg die hoger zijn dan begroot.

  Tekort ambtenaren groot risico

  7 reacties

  De krapte op de arbeidsmarkt baart de gemeente Barneveld ernstige zorgen. Het niet of niet tijdig kunnen aantrekken van kwalitatief voldoende personeel is zelfs aangemerkt als één van de grootste risico’s voor de gemeente.

 • Dat schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Daaruit blijkt dat de terugtocht van EY uit de gemeentelijke markt versneld doorzet. In 2017 controleerde EY in 29 gemeenten nog de jaarcijfers. Ook andere grote kantoren als Deloitte en PwC maakten de afgelopen jaren een terugtrekkende beweging uit de markt voor controles van gemeenten – vooral bij de kleinere lokale overheden.

  EY nog maar in 12 gemeenten accountant

  Reageer

  The Big Four? In gemeenteland behoort EY zeker niet meer tot het rijtje grote accountantskantoren. Marktleider in die sector is Baker Tilly Berk. Het kantoor controleerde in 2018 85 gemeenten – EY nog maar 12.

 • Provincies en gemeenten maken blijkens de verkenning nauwelijks gebruik van de mogelijkheid om provinciale, of gemeentelijke archeologische monumenten aan te wijzen. Binnen provincies en gemeenten blijkt geen draagvlak voor de introductie van een eigen vergunningenstelsel voor archeologische gebieden.

  Gemeenten laks met bescherming archeologische sites

  2 reacties

  Op lokaal en regionaal niveau zijn er maar weinig archeologische vindplaatsen die een gemeentelijke en/of provinciale beschermde monumentstatus hebben. De vrees voor extra regeldruk voor particulieren en ontwikkelaars zou een van de redenen zijn.

 • Dat geven leidinggevenden aan van de afdelingen Burgerzaken aan een in onderzoek dat door DUO Market Research is uitgevoerd in opdracht van het A&O fonds Gemeenten. Het onderzoek had als doel in kaart te brengen welke veranderingen bij Burgerzaken moeten worden ingezet om te kunnen voldoen aan de eisen voor de komende jaren.

  Motiveren ambtenaar Burgerzaken is probleem

  5 reacties

  Het motiveren van het personeel Burgerzaken mee te gaan in de vereiste digitalisering van de dienstverlening vormt de komende jaren een grote uitdaging. Ruim één op de drie gemeenten heeft te maken met medewerkers die niet kunnen of willen meegaan in de noodzakelijke transformatie van Burgerzaken.

 • Dat antwoordt minister Kaag van Buitenlandse Zaken op vragen van de SP-Tweede Kamerleden Mahir Alkaya en Ronald van Raak naar aanleiding van berichtgeving in Binnenlands Bestuur dat het CETA-verdrag onder andere lokaal milieubeleid, vergunningverlening en woonbeleid zou kunnen raken. Milieudefensie, FNV en Handel Anders waarschuwden daar voor. Het handelsverdrag legt volgens die organisaties lokale overheden ook beperkingen op in het maken van regels en wetten die de winst van investeerders aantasten.

  Kaag: ‘CETA geen bedreiging lokaal beleid’

  3 reacties

  Het handelsverdrag tussen Canada en de Europese Unie (CETA) vormt volgens Buitenlandse Zaken geen enkele bedreiging voor het lokaal beleid. Individuele gemeenten zouden niet kunnen worden aangesproken op eventueel onrechtmatig overheidsoptreden.

 • Dat blijkt uit de publicatie Jong@Gemeenten. Een onderzoek naar de werkbeleving van jonge gemeenteambtenaren, uitgevoerd door Motivaction en Youngworks in opdracht van A&O fonds Gemeenten en FUTUR, het jonge ambtenarennetwerk van Nederland. Aanleiding voor het onderzoek was het gegeven dat één op de negen ambtenaren binnen een jaar vertrekt bij de overheid. Bijna tweeduizend jonge ambtenaren tot 35 jaar deden aan het online-onderzoek mee.

  Bureaucratie frustreert jonge ambtenaar

  4 reacties

  De jonge gemeenteambtenaar stuit op bureaucratie en mist doorgroeimogelijkheden. Desondanks zeggen acht op de tien jonge ambtenaren tevreden te zijn met hun werk.

 • © Shutterstock

  Gemeenten in problemen door daling accres

  8 reacties

  Twaalf gemeenten hebben tot dusver bij het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de bel getrokken omdat ze geld tekort komen vanwege lagere rijksbijdragen. De gemeentefondsuitkering pakt voornamelijk lager uit omdat de rijksoverheid minder geld uitgaf dan begroot.

 • Het gaat om de provincies Flevoland, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland. Zij bundelen de krachten om te komen tot nieuwe afspraken met de snel veranderende energiemarkt.

  Acht provincies samen over op duurzame energie

  4 reacties

  Acht provincies sluiten samen nieuwe energiecontracten voor uitsluitend duurzame energie. Het gaat om de eerste collectief opgestelde duurzame energiecontracten. Daarmee zijn ze een stap dichter bij de afspraken uit het klimaatakkoord.

 • Experimenteren met vervroegd stemmen houdt in dat het college van burgemeester en wethouders van een experimenteergemeente vanaf een nog te bepalen termijn – bijvoorbeeld een week – vóór de reguliere dag van de stemming op een of meer dagdelen een of meer stembureaus kan aanwijzen waar vervroegd stemmen mogelijk is.

  Vervroegd stemmen vereist eerdere verzending stempas

  2 reacties

  Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken verwacht begin 2020 haar conceptwetsvoorstel vervroegd stemmen klaar te hebben voor consultatie. Gemeenten die met dat zogeheten early voting willen experimenteren maakt ze er alvast attent op dat ze kiezers eerder dan nu een stempas zullen moeten sturen.

 • Dat staat in een advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het initiatiefwetsvoorstel van SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak voor de invoering van een bindend correctief referendum. In dat voorstel kunnen burgers een referendum aanvragen om een wet tegen te houden die de Tweede en Eerste Kamer hebben aangenomen.

  RvS: Bindend referendum kan zeker wel

  3 reacties

  Staatsrechtelijk gezien zijn er geen belemmeringen voor de invoering van een bindend correctief referendum. Maar de keuze ervoor moet wel grondig worden gemotiveerd. Die motivering ontbreekt op dit moment in het initiatiefwetsvoorstel dat dit mogelijk wil maken.

 • Ollongren en Van Veldhoven gaan de duurzaamheidseisen bij de inkoop scherper stellen. Het rijk koopt jaarlijks voor ruim 10 miljard in bij bedrijven. ‘Daarmee kunnen en willen wij een verschil maken’, laten zij weten.

  Rijk maakt werk van duurzame inkoop

  Reageer

  Het rijk wil voorop gaan lopen bij de duurzame inkoop van goederen en diensten. De minister van Binnenlandse Zaken en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat kondigen het ‘kantelpunt’ aan in een brief aan de Tweede Kamer.

 • Dat antwoordt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken op vragen van Tweede Kamerlid Thierry Baudet (FvD). De totaalkosten van het evenement liggen overigens hoger: de provincie Gelderland droeg ook 150.000 euro bij. In totaal bezochten 6.417 bezoekers het tweedaagse evenement – 3.411 op vrijdag 30 augustus en 3.006 bezoekers op zaterdag 31 augustus.

  Democratiefestival kost 158 euro pp

  6 reacties

  Het eind augustus in Nijmegen gehouden Democratiefestival heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken bijna negen ton gekost aan subsidie, communicatie en beveiliging.

 • Door de extreem lage rente moeten sommige gemeenten aanzienlijk meer reserveren voor het pensioen van hun politieke ambtsdragers dan waar ze in hun begroting rekening mee hadden gehouden.

  Meer geld opzij voor pensioen wethouders

  5 reacties

  Door de extreem lage rente moeten sommige gemeenten aanzienlijk meer reserveren voor het pensioen van hun politieke ambtsdragers dan waar ze in hun begroting rekening mee hadden gehouden.

 • Er moeten bijna 1.500 ambtenaren uit. Onder de vorige regering werd het ambtenarenapparaat met bijna 2.000 fte ook al flink uitgedund.

  Afscheid van 1.500 Vlaamse ambtenaren

  1 reactie

  De nieuw aangetreden regering in Vlaanderen gaat onder leiding van minister-president Jan Jambon fors snijden in het overheidsapparaat en de Vlaamse subsidies. Er moeten bijna 1.500 ambtenaren uit. Onder de vorige regering werd het ambtenarenapparaat met bijna 2.000 fte ook al flink uitgedund. 

 • Niet in elke politieke omgeving is het zo gemakkelijk te starten met opgavegericht werken. De organisatievorm vereist namelijk een zekere bewegingsvrijheid van de ambtelijke organisatie, leert onderzoek van Binnenlands Bestuur en BDO.

  Organisatie kantelen vergt lange adem

  1 reactie

  Niet in elke politieke omgeving is het zo gemakkelijk te starten met opgavegericht werken. De organisatievorm vereist namelijk een zekere bewegingsvrijheid van de ambtelijke organisatie, leert onderzoek van Binnenlands Bestuur en BDO.  

 • Gemeenten waren begin dit jaar uitgenodigd potentiële maatstaven aan te leveren voor het nieuw op te zetten verdeelmodel. Van de ruim 200 geopperde maatstaven zijn er na het genoemde vooralsnog 77 overgebleven.

  Wildste gemeentefonds-ideeën gesneuveld

  6 reacties

  Gemeenten hoeven niet te rekenen op extra geld uit het gemeentefonds voor ziekteverzuim door burn-outklachten en een relatief hoog aantal orthodox-christelijke inwoners.

 • © Shutterstock

  Leger experts acht pensioenkortingen niet nodig

  16 reacties

  De dreigende pensioenkorting is grotendeels onnodig. Dat stellen ruim veertig experts in een brief aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Met een versoepeling van de rekenregels hoeft er niet of minder hard te worden gekort.

 • Volgens de Amsterdamse hoogleraar Carolie Nevejan is de basis van het succes van Amsterdam als eerste Digitale Stad de intensieve samenwerking tussen overheid, cultuur, wetenschap, onderwijs en bedrijfsleven intensief samenwerkten. Vooral de kracht van de culturele bijdrage moet volgens haar niet worden onderschat. Dat stelt de chief science officer van de gemeente Amsterdam in een essay in Binnenlands Bestuur.

  ‘Combi AI en cultuur cruciaal’

  Reageer

  De overheid – en ook de gemeente – heeft bij de verdere ontwikkeling en inzet van artificiële intelligentie (AI) twee grote verantwoordelijkheden: het ondersteunen van wetenschappers en het geven van ruimte aan ‘start-ups’ en ‘scale-ups’ én het borgen van de rechtsstaat. Maar vooral mag ook de cultuur niet worden vergeten.

 • Het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer kiest voor wat minder ambities om de begroting rond te krijgen.

  Onsje minder is ook goed in Zoetermeer

  2 reacties

  Zoetermeer heeft als de meeste andere Nederlandse gemeenten te maken met forse tekorten. Om toch een sluitende begroting te krijgen in 2020 kiest het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer er onder andere voor wat minder ambities. 

 • Gemeenten zoeken steeds meer de samenwerking met hun inwoners, zetten in op inclusieve democratie of overheidsparticipatie en experimenteren met democratische innovaties. Dat stelt andere eisen aan het vakmanschap van de ambtenaar en behelst beduidend meer dan het ophalen of voorleggen van ideeën.

  Ambtenaren zitten vooral elkaar in de weg

  12 reacties

  Gemeenteambtenaren in de participatiesamenleving hebben andere vaardigheden, een andere werkhouding en soms meer vrijheid nodig om hun werk goed te kunnen doen. Eigen collega's blijken de grootste hindermacht. 

 • De uitvraag werd gedaan door onderzoeksbureau AEF, dat samen met Cebeon in opdracht van het rijk bezig is met het verzamelen van basismateriaal voor een andere verdeling van het gemeentefonds per 2021.

  Wilde ideeën voor nieuw gemeentefonds

  6 reacties

  Vraag gemeenten op welke gronden ze extra geld van het rijk zouden moeten krijgen en het resultaat is een nauwelijks te overziene berg ideeën. Meer dan tweehonderd voorstellen werden gedaan. Het gros ervan is al in de prullenmand beland.

 • De Raad van State maakt zich zorgen over dalende uitgaven van gemeenten voor lokale rekenkamers.

  Zorgen over dalende uitgaven voor rekenkamer

  5 reacties

  De Raad van State maakt zich zorgen over dalende uitgaven van gemeenten voor lokale rekenkamers. De totale uitgaven zijn tussen 2011 en 2015 gedaald van bijna 11 miljoen naar 9,5 miljoen euro.

 • Spontaan springende ruiten van het ministerie van Buitenlandse Zaken nopen tot bijzondere maatregelen. Eén ervan is dat elke twee uur een inspectieronde wordt gelopen om eventuele nieuwe gevallen van glasbreuk te constateren.

  Elke twee uur inspectie ruiten ministerie

  1 reactie

  Spontaan springende ruiten van het ministerie van Buitenlandse Zaken nopen tot bijzondere maatregelen. Eén ervan is dat elke twee uur een inspectieronde wordt gelopen om eventuele nieuwe gevallen van glasbreuk te constateren.

 • Het handelsverdrag legt volgens hen ook lokale overheden beperkingen op in het maken van regels en wetten die de winst van investeerders aantasten. ‘Als de gemeenteraad bijvoorbeeld maatregelen neemt tegen gaswinning of ingrijpt op de woningmarkt, kan een investeerder via het verdrag een schadeclaim indienen wegens misgelopen inkomsten,’ zo waarschuwen ze.

  CETA-verdrag bedreigt lokaal beleid

  6 reacties

  Het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada (CETA) beperkt gemeenteraden in hun vrijheid voor onder andere milieubeleid, vergunningverlening en woonbeleid. Daarvoor waarschuwen Milieudefensie, FNV en Handel Anders in een notitie aan gemeenteraadsleden. 

 • Een deel van de Woudenbergse huishoudens en bedrijven heeft een aantal jaar geen WOZ- aanslag van ontvangen en dus geen onroerendezaakbelasting (ozb). Juichen kunnen de geluksvogels echter niet, want de gemeente gaat ze alsnog de aanslagen opleggen over de periode 2017-2019.

  Deel Woudenberg betaalt al jarenlang geen ozb

  3 reacties

  Een deel van de Woudenbergse huishoudens en bedrijven heeft een aantal jaar geen WOZ- aanslag van ontvangen en dus geen onroerendezaakbelasting (ozb). Juichen kunnen de geluksvogels echter niet, want de gemeente gaat ze alsnog de aanslagen opleggen over de periode 2017-2019.

 • Een verkorting van de overbrengingstermijn van archieven van 20 naar 10 jaar leidt tot extra kosten rond de openbaarheid en toegankelijkheid van het overgebracht archief. Per jaar is het rijk bijna 1,3 miljoen euro duurder uit, de decentrale overheden ruim 350.000 euro.

  Sneller archiveren kost overheid jaarlijks 1,6 miljoen

  1 reactie

  Een verkorting van de overbrengingstermijn van archieven van 20 naar 10 jaar leidt tot extra kosten rond de openbaarheid en toegankelijkheid van het overgebracht archief. Per jaar is het rijk bijna 1,3 miljoen euro duurder uit, de decentrale overheden ruim 350.000 euro.

 • De koepel van pensioenfondsen stelt dat het CPB in de macro-economische verkenning zich heeft gebaseerd op oude cijfers. ‘De berekeningen zijn sinds de sterke rentedaling in de laatste maanden achterhaald’, aldus de Pensioenfederatie in reactie op de Prinsjesdagcijfers.

  ‘Prinsjesdag te rooskleurig over pensioenen’

  10 reacties

  In de op Prinsjesdag gepresenteerde macro-economische verkenningen wordt een te rooskleurig beeld geschetst over de ontwikkeling van de pensioenen. De berekeningen van het CPB zijn volgens de Pensioenfederatie ‘achterhaald.’

 • Belangrijkste oorzaken zijn de verlaging van het gemeentefonds en de stijgende kosten voor jeugdzorg. De provincie houdt er rekening mee dat een aantal gemeenten de begroting niet rond krijgt en volgend jaar onder preventief toezicht zal komen.

  Grote zorgen over financiën Gelderse gemeenten

  2 reacties

  De financiële situatie van Gelderse gemeenten is behoorlijk verslechterd ten opzichte van eerdere jaren. Dat blijkt uit een analyse door de provincie Gelderland. 

 • De twintig grootste plattelandsgemeenten, verenigd in het samenwerkingsverband P10, vragen de politiek om maatwerkoplossingen. ‘De tekorten hebben niet alleen gevolgen voor de toegankelijkheid van de jeugdzorg, maar leiden ook tot een verslechtering van de leefbaarheid van het platteland’, waarschuwen ze.

  Leefbaarheid platteland in gevaar

  1 reactie

  De financiële tekorten op het sociaal domein vormen een rechtstreekse bedreiging voor de leefbaarheid in plattelandsgemeenten. Ze hebben in verhouding hoge uitgaven op het gebied van zorg. Een sociaal investeringsfonds zou soelaas bieden.

 • De aanname was dat gemeenten die na bijvoorbeeld een herindeling bovenmatig veel kernen hebben, een financiële compensatie uit bijvoorbeeld het gemeentefonds zouden moeten krijgen. Een analyse op de meerkernigheid in het POR komt tot een andere conclusie.

  Meer dorpskernen niet per se duurder

  Reageer

  Gemeenten met relatief veel kernen zijn niet per definitie meer geld kwijt aan bestuurskosten. Dat is de uitkomst van het Periodiek Onderhoudsrapport (POR) 2019 door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

 • De groei van zowel het gemeente- als provinciefonds wordt in 2019 neerwaarts bijgesteld. De groei van het gemeentefonds is 218 miljoen euro lager dan eerder werd verwacht. Ook de groei van het provinciefonds pakt lager uit: 30 miljoen euro.

  Na dip 2019 plust gemeentefonds vanaf 2020

  2 reacties

  Dit jaar krijgen gemeenten 218 miljoen euro minder uit het gemeentefonds dan verwacht. Vanaf volgend jaar groeit de uitkering echter weer harder dan verwacht.

 • Wie al die beloften van het kabinet gelooft, mag het zeggen. Hij of zij die met een nuchtere blik naar eerdere rijksbegrotingen kijkt, slaat op zijn minst aan het twijfelen.

  Winstwaarschuwing voor gemeenten

  4 reacties

  De overheid gaat extra geld uitgeven voor onder andere Defensie en de woningmarkt. En er komt, op termijn, een groot investeringsfonds waarvoor miljarden worden geleend. 

 • Raadsleden krijgen in toenemende mate te maken met bedreiging en intimidatie. Om raadsleden daarbij te ondersteunen heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een netwerk opgezet met regioambassadeurs. Die  kunnen raadsleden een luisterend oor en nazorg bieden.

  Steun voor bedreigde raadsleden

  3 reacties

  Raadsleden krijgen in toenemende mate te maken met bedreiging en intimidatie. Om raadsleden daarbij te ondersteunen heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een netwerk opgezet met regioambassadeurs. Die  kunnen raadsleden een luisterend oor en nazorg bieden.

 • De dekkingsgraad van het ABP is in augustus tot onder de 90 procent gedaald. Dat maakte het ambtenarenpensioenfonds vandaag bekend.

  Dekkingsgraad ABP schiet onder 90 procent

  11 reacties

  De dekkingsgraad van het ABP is in augustus tot onder de 90 procent gedaald. Dat maakte het ambtenarenpensioenfonds maandag 16 september bekend.

 • Dat blijkt uit een onderzoek van Mark Huijben en Maik van Veldhoven naar de tevredenheid van tienduizenden ambtenaren over de faciliteiten en bedrijfsvoering. In een essay in Binnenlands Bestuur stellen ze dat Het Nieuwe Werken te veel wordt ingestoken als besparing op facilitaire kosten en te weinig met de brede blik vanuit de doelen van de organisatie

  Werkplezier lijdt onder flexibel kantoorconcept

  8 reacties

  Meer overheidsorganisaties stappen over naar een flexibel kantoorconcept met gemiddeld minder werkplekken per fte. Tegelijkertijd daalt de tevredenheid van ambtenaren over hun werkplek.

 • Het gemeentehuis in Bemmel werd vorig jaar augustus deels in puin gereden door een verwarde man die met een auto vol gasflessen de gevel van het pand ramde. Een felle brand was het gevolg. De man, een boze inwoner, kwam bij zijn daad om het leven. De herbouw van het pand is precies een jaar later van start gegaan.

  Ton provincie voor herbouw gemeentehuis

  1 reactie

  Gelderland trekt honderdduizend euro uit voor de herbouw van het gemeentehuis in Lingewaard. Daarmee wil de provincie bijdragen aan de veiligheid van medewerkers en het openbaar bestuur. ‘Dit is echt een uitzonderlijke situatie’, zegt gedeputeerde Jan Markink. 

 • Shell en gemeenten, het lijkt momenteel nog niet de meest voor de hand liggende combi. ‘We zijn natuurlijk ook nog een fossiel bedrijf’, zegt Marjan van Loon. Ook voor Shell betekent de energietransitie een andere manier van werken.

  Shell: ‘Betrek markt eerder bij het energiebeleid’

  Reageer

  Gemeenten moeten leren samenwerken met energiebedrijven om van fossiele brandstoffen verlost te worden. Shell is volgens president-directeur Marjan van Loon één van die partijen, zeker na de mogelijke overname van Eneco.

 • Gemeente kort vooral op sociaal domein

  5 reacties

  Drie kwart van de gemeenten kampt met een financieel tekort. De komende jaren moeten ze daarom flink bezuinigen. Het mes blijkt vooral in het sociaal domein te worden gezet, de voornaamste bron van de tekorten.

 • Gemeenteambtenaren kunnen per 1 oktober een loonsverhoging verwelkomen. Een meerderheid van de gemeenten heeft voor de nieuwe cao gemeenten 2019-2020 gestemd. De nieuwe cao voor 160.000 gemeenteambtenaren is na de bekrachtiging door het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten definitief.

  Cao gemeenten 2019-2020 definitief

  11 reacties

  Gemeenteambtenaren kunnen per 1 oktober een loonsverhoging verwelkomen. Een meerderheid van de gemeenten heeft voor de nieuwe cao gemeenten 2019-2020 gestemd.

 • Onderzoek van de Utrechtse bestuurskundige Rick Borst in opdracht van Binnenlands Bestuur onder 1.100 ambtenaren laat zien dat ze uitermate bevlogen en toegewijd zijn: ze barsten naar eigen zeggen van de energie en zijn enthousiast, blij en gelukkig. Op een schaal van 1 tot 5 scoren ze qua bevlogenheid gemiddeld 4.4.

  Ambtenaren hebben soms gevaarlijk veel energie

  Reageer

  De publieke sector kent in hoofdzaak bevlogen medewerkers. Burn-outs komen slechts zelden voor. Maar oppassen is het met werkverslaving. De stap van workaholism naar nul energie is niet zo heel groot.

 • Gemeenteambtenaren vinden het wel wat, die 6,25 procent loonsverhoging over twee jaar. Een raadpleging onder FNV-leden leverde flinke steun op voor het onderhandelaarsakkoord dat de vakbonden eind juni met de gemeentelijke werkgevers overeenkwamen.

  Massale steun voor nieuwe cao-gemeenteambtenaren

  15 reacties

  Gemeenteambtenaren vinden het wel wat, die 6,25 procent loonsverhoging over twee jaar. Een raadpleging onder FNV-leden leverde flinke steun op voor het onderhandelaarsakkoord dat de vakbonden eind juni met de gemeentelijke werkgevers overeenkwamen.

 • De nettowinst van BNG Bank over het eerste halfjaar van 2019 is 38 procent lager ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toen tikte de bank nog 207 miljoen euro aan, nu 128 miljoen euro. Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde halfjaarcijfers.

  Nettowinst BNG Bank ruim lager

  Reageer

  De nettowinst van BNG Bank over het eerste halfjaar van 2019 is 38 procent lager ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toen tikte de bank nog 207 miljoen euro aan, nu 128 miljoen euro.

 • De manier waarop het rijk de gemeenten bekostigt is niet meer van deze tijd. Nog deze kabinetsperiode moet een begin worden gemaakt met een grondige herziening. De grote opgaven op het gebied van klimaat en energie vragen om andere, meer gelijkwaardige verhoudingen tussen het rijk en de gemeenten. Dat stelt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in een advies over de herverdeling van het gemeentefonds.

  Gemeentefonds niet meer van deze tijd

  6 reacties

  De manier waarop het rijk de gemeenten bekostigt is niet meer van deze tijd. Nog deze kabinetsperiode moet een begin worden gemaakt met een grondige herziening. De grote opgaven op het gebied van klimaat en energie vragen om andere, meer gelijkwaardige verhoudingen tussen het rijk en de gemeenten.

 • Dat blijkt uit vandaag gepresenteerd onderzoek van de rekenkamer Amsterdam naar de ontwikkeling van de meer dan 250 verschillende legestarieven in de hoofdstad.

  Amsterdamse leges in vijf jaar ruim helft duurder

  1 reactie

  De legestarieven voor vergunningen zijn in Amsterdam sinds 2013 gemiddeld met 53 procent gestegen. En dat niet alleen: ze zullen waarschijnlijk nog verder stijgen. Dat blijkt uit vandaag gepresenteerd onderzoek van de rekenkamer Amsterdam naar de ontwikkeling van de meer dan 250 verschillende legestarieven in de hoofdstad.

 • Wethouder Grootswagers van Loon op Zand is niet de eerste wethouder die opstapt vanwege tekorten in het sociaal domein. Zo legde in Zevenaar wethouder Anita van Loon in juli om diezelfde reden haar functie neer.

  Coalitie valt over hoge kosten jeugdzorg

  2 reacties

  In Loon op Zand is de coalitie uit elkaar gevallen. Het CDA stapte eruit, nadat wethouder Kees Grootswagers van die partij opstapte wegens aanhoudende financiële tekorten in het sociaal domein.

 • De daling ten opzichte van de nettowinst van vorig jaar was volgens de NWB-directie verwacht. Ook verwacht de bank verwacht de nettowinst in 2019 op een lager niveau zal uitkomen dan in 2018.

  Groei leningen, maar lagere winst NWB

  Reageer

  De NWB Bank boekte over het eerste halfjaar een nettowinst van 41,8 miljoen euro. Dat is ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar een daling van bijna 17 miljoen euro. 

 • Welke competenties vinden ambtenaren nu relatief het belangrijkst in hun werk? Het kan niet zo zijn dat alle 248 genoemde competenties even belangrijk zijn, maar welke zijn het belangrijkst en voor wie? En zijn daar patronen in te herkennen? Bijvoorbeeld als puntje bij paaltje komt, noemt dan iedereen vooral competenties die samenhangen met het klassieke overheidsbeeld? Of zijn voor sommige ambtenaren competenties veel belangrijker die behoren bij de moderne, op samenwerkingsgerichte visie van het openbaar bestuur?

  Speuren naar de perfecte ambtenaar

  Reageer

  Consultants geven graag advies welke competenties nodig zijn om een goede ambtenaar te zijn. De een zegt ‘flexibel, creatief en naar buiten gericht’, de ander ‘betrokken, sensitief en empathisch’. Bestuurskundigen van de Radboud Universiteit willen weten wat ambtenaren zelf belangrijk vinden.

Recente Achtergrond Artikelen

 • Meerdere Europarlementariërs maakten zich grote zorgen over het cohesiebeleid wat volgens hen en Eurocommissaris Elisa Ferreira (cohesie en regionaal beleid) het hart moet vormen van de wederopbouw straks, na de coronacrisis. Er waren in Brussel al grote zorgen om de toekomst van het budget voor de Europese Unie, omdat Nederland samen met Denemarken, Zweden en Oostenrijk de kont tegen de krib gooit en een verdere verlaging wil van het EU-budget.

  Alles op alles voor snelle start EU-programma’s

  Reageer

  De Europese Commissie zet alles op alles om de programma’s voor het cohesiebeleid in januari 2021 te laten beginnen. Nederland krijgt voor onder meer het EFRO-beleid en ESF+ circa 1,4 miljard euro.

 • © Shutterstock

  Herverdeling gemeentefonds risico nummer één

  Reageer

  Natuurlijk, de coronacrisis zadelt gemeenten op met een heleboel onzekerheid over hun (toekomstige) inkomsten en uitgaven. Maar nog veel meer zorgen maken ze zich over de financiële gevolgen van de herverdeling van het gemeentefonds.

 • De meeste ambtenaren werken vanwege de corona-crisis sinds medio maart noodgedwongen thuis. Voor vrouwen, zo leert een enquête van Binnenlands Bestuur onder ruim 6.000 ambtenaren.

  'Alle dagen zijn nu hetzelfde'

  Reageer

  De meeste ambtenaren werken vanwege de corona-crisis sinds medio maart noodgedwongen thuis. Voor vrouwen, zo leert een enquête van Binnenlands Bestuur onder ruim 6.000 ambtenaren, levert dat meer problemen op dan voor hun mannelijke collega’s. ‘Dit is dodelijk saai.’ En daarbij: ‘Weekenddagen zijn hetzelfde als weekdagen.’

 • Op een eigen, vertrouwde afdeling werken is uit. Met collega’s uit – voorheen – andere organisatiedelen een project draaien, that’s the way. Veranderende maatschappelijke opgaven bepalen de inrichting van de organisatie. Dat vraagt ambtelijke flexibiliteit. Maar niet iedereen blijkt daar (al) aan toe.

  Organisatie kantelen vergt lange adem

  Reageer

  Op een eigen, vertrouwde afdeling werken is uit. Met collega’s uit – voorheen – andere organisatiedelen een project draaien, that’s the way. Veranderende maatschappelijke opgaven bepalen de inrichting van de organisatie. Dat vraagt ambtelijke flexibiliteit. Maar niet iedereen blijkt daar (al) aan toe.

 • De publieke sector kent blijkens onderzoek van  Binnenlands Bestuur  in samenwerking met de Universiteit Utrecht in hoofdzaak bevlogen medewerkers. Burn-outs komen slechts zelden voor. ‘Maar oppassen is het met werkverslaving’, waarschuwt onderzoeker Rick Borst. De stap van workaholism naar nul energie is niet zo groot.

  Van hardloper tot doodloper

  Reageer

  De publieke sector kent blijkens onderzoek van Binnenlands Bestuur in samenwerking met de Universiteit Utrecht in hoofdzaak bevlogen medewerkers. Burn-outs komen slechts zelden voor. ‘Maar oppassen is het met werkverslaving’, waarschuwt onderzoeker Rick Borst. De stap van workaholism naar nul energie is niet zo groot.

 • © Shutterstock

  ‘Betrek markt eerder bij het energiebeleid’

  Reageer

  Om de energietransitie te kunnen laten slagen, moeten gemeenten leren samenwerken met netbeheerders en energie- en grondbedrijven. Wat verwachten deze partijen op hun beurt van de (lokale) overheid? Binnenlands Bestuur spreekt de komende tijd geregeld met bestuurders van marktpartijen. President-directeur Marjan van Loon van Shell trapt af. 

 • Eén op de zes ambtenaren is actief op zoek naar een andere werkgever. En maar liefst twee derde van alle ambtenaren staat open voor een andere baan elders als ‘er een mooie kans’ voorbijkomt. Vooral vrouwen houden hun ogen open.

  Ambtenaar alert op ‘mooie kans’ elders

  Reageer

  Eén op de zes ambtenaren is actief op zoek naar een andere werkgever. En maar liefst twee derde van alle ambtenaren staat open voor een andere baan elders als ‘er een mooie kans’ voorbijkomt. Vooral vrouwen houden hun ogen open.

 • Het aantal gemeenteambtenaren blijft toenemen. Uit de Personeelsmonitor Gemeenten 2018 van het A&O fonds Gemeenten blijkt dat de bezetting vorig jaar toenam met 1,8 procent ten opzichte van 2017. Het grootste deel van de gemeenten verwacht ook dit jaar dat de formatie zal toenemen.

  Personele bezetting blijft groeien

  Reageer

  Het aantal gemeenteambtenaren blijft toenemen. Uit de Personeelsmonitor Gemeenten 2018 van het A&O fonds Gemeenten blijkt dat de bezetting vorig jaar toenam met 1,8 procent ten opzichte van 2017. Het grootste deel van de gemeenten verwacht ook dit jaar dat de formatie zal toenemen.

 • © Shutterstock

  Kansen in de nieuwe ronde

  Reageer

  Door het Brexit-gedoe duurt het nog wel even voordat de precieze omvang van de Europese meerjarenbegroting duidelijk wordt voor de periode 2021-2027. Stilzitten is het slechtste wat provincies en gemeenten kunnen doen. ‘Zet vast zoveel mogelijk projecten klaar’, adviseert Economische Zaken.

 • In de aanloop naar de Europese Verkiezingen op 23 mei worden in een aantal artikelen de kansen belicht die Europa met name decentrale overheden biedt.

  Putten uit de EU-potten

  Reageer

  Hoeveel Europees subsidiegeld strijkt neer in Nederland? En waar komt dat dan terecht? Vragen waarop een geavanceerde database eindelijk antwoord geeft. Zuid-Holland blijkt spekkoper. En verrassend, Hengelo is de gemeente die de meeste Europese euro’s per inwoner binnenhaalt.