of 61441 LinkedIn

Hans Bekkers

Hans Bekkers is redacteur en coördinator van het magazine. Zijn specialisme is overheidsfinanciën.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens

E-mailadres:
hbekkers@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (mobiel):
06 - 205 40 242
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Hans Bekkers
Twitter:
Twitter profiel van Hans Bekkers

Recente Artikelen

 • Er is onvoldoende zicht op de veiligheid van de constructie van gebouwen wanneer die eenmaal in gebruik zijn. Eigenaren hebben er te weinig oog voor en de overheid houdt geen actief toezicht. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) adviseert een verplichte controle voor grote publieke gebouwen.

  Onderzoeksraad: APK voor grote publieke gebouwen

  1 reactie

  Er is onvoldoende zicht op de veiligheid van de constructie van gebouwen wanneer die eenmaal in gebruik zijn. Eigenaren hebben er te weinig oog voor en de overheid houdt geen actief toezicht. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) adviseert een verplichte controle voor grote publieke gebouwen.

 • In vijf jaar tijd vertrekt bijna de helft van de medewerkers in het sociaal domein. Een belangrijke vertrekreden is gebrekkige ondersteuning door de direct leidinggevende. Meer dan de helft van de vrijwillig vertrokken medewerkers geeft aan dat de werkgever iets had kunnen doen om vertrek te voorkomen, zoals betere communicatie van leidinggevende en betere ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden.

  Hoge uitstroom van personeel in sociaal domein

  Reageer

  In vijf jaar tijd vertrekt bijna de helft van de medewerkers in het sociaal domein. Een belangrijke vertrekreden is gebrekkige ondersteuning door de direct leidinggevende.

 • Weten jullie een begrijpelijke term voor ‘openbare ruimte’? Het is zo’n vraag waarmee ambtenaren bij de speciaal voor hen geopende taalhulplijn kunnen aankloppen. Sinds deze maand is de gratis hulplijn actief.

  Taalhulplijn speciaal voor ambtenaren

  8 reacties

  Weten jullie een begrijpelijke term voor ‘openbare ruimte’? Het is zo’n vraag waarmee ambtenaren bij de speciaal voor hen geopende taalhulplijn kunnen aankloppen. Sinds deze maand is de gratis hulplijn actief.

 • Federale ambtenaren van België worden geacht na corona twee dagen per week thuis te werken. Verantwoordelijk minister De Sutter wil daarmee bereiken dat werk en privéleven voor overheidsmedewerkers beter op elkaar zijn af te stemmen. Een goede balans moet burn-outs voorkomen.

  Twee dagen thuiswerken voor Belgische ambtenaar

  Reageer

  Federale ambtenaren van België worden geacht na corona twee dagen per week thuis te werken. Verantwoordelijk minister De Sutter wil daarmee bereiken dat werk en privéleven voor overheidsmedewerkers beter op elkaar zijn af te stemmen. Een goede balans moet burn-outs voorkomen.

 • Al sinds 2009 organiseert Binnenlands Bestuur de jaarlijkse verkiezing van de Beste Bestuurder – vanaf 2014 in samenwerking met Necker van Naem. Ook dit bijzondere jaar gebeurt dat weer. Nieuw element: de beste bestuurder per provincie.

  Beste bestuurder ook per provincie

  1 reactie

  Al sinds 2009 organiseert Binnenlands Bestuur de jaarlijkse verkiezing van de Beste Bestuurder – vanaf 2014 in samenwerking met Necker van Naem. Ook dit bijzondere jaar gebeurt dat weer. Nieuw element: de beste bestuurder per provincie.

 • De ambtelijke top van de gemeente Smallingerland heeft genoeg van de manier waarop de politiek met hun adviezen omgaat. In een brandbrief aan de gemeenteraad laten ze weten daarover gefrustreerd en teleurgesteld te zijn.

  Ambtenaren uiten frustratie over raad

  10 reacties

  De ambtelijke top van de gemeente Smallingerland heeft genoeg van de manier waarop de politiek met hun adviezen omgaat. In een brandbrief aan de gemeenteraad laten ze weten daarover gefrustreerd en teleurgesteld te zijn.

 • Duitse federale ambtenaren mogen als ze voor het werk met de trein reizen twee zitplaatsen reserveren. Op die manier zijn ze verzekerd van een lege stoel naast hen en kunnen ze meer afstand houden van medepassagiers.

  Extra zitplaats in trein voor Duitse ambtenaar

  1 reactie

  Duitse federale ambtenaren mogen als ze voor het werk met de trein reizen twee zitplaatsen reserveren. Op die manier zijn ze verzekerd van een lege stoel naast hen en kunnen ze meer afstand houden van medepassagiers.

 • Waar veel wordt gesport, zijn de zorgkosten lager. Onderzoek van Atlas voor Gemeenten toont dat duidelijk aan. Maar hoe krijg je als gemeente je inwoners in beweging? De oplossing, zo blijkt, zit ‘m lang niet altijd in meer sportvelden en -zalen alleen.

  Investeren in sportaanbod niet zaligmakend

  4 reacties

  Waar veel wordt gesport, zijn de zorgkosten lager. Onderzoek van Atlas voor Gemeenten toont dat duidelijk aan. Maar hoe krijg je als gemeente je inwoners in beweging? De oplossing, zo blijkt, zit ‘m lang niet altijd in meer sportvelden en -zalen alleen.

 • Amersfoort blijkt dé sportstad van Nederland te zijn: de sportdeelname is er hoog, de ervaren gezondheid in die gemeente bovengemiddeld goed. Heerlen en Schiedam sluiten de rij.Dat blijkt uit vandaag gepresenteerd onderzoek van Atlas voor Gemeenten onder de vijftig grootste gemeenten.

  Amersfoort sportiefste gemeente

  Reageer

  Amersfoort blijkt dé sportstad van Nederland te zijn: de sportdeelname is er hoog, de ervaren gezondheid in die gemeente bovengemiddeld goed. Heerlen en Schiedam sluiten de rij. Dat blijkt uit vandaag gepresenteerd onderzoek van Atlas voor Gemeenten onder de vijftig grootste gemeenten. 

 • De VNG wil vasthouden aan de manier waarop het rijk de gemeenten met zogeheten accressen bekostigt: als het rijk meer uitgeeft dan begroot, krijgen de gemeenten ook meer. Omgekeerd geldt dat gemeenten minder krijgen uit het gemeentefonds als de rijksuitgaven achterblijven bij de ramingen. Maar dat geldt niet als er straks moet worden bezuinigd.

  Gemeenten willen blijven meepuffen met kabinet

  2 reacties

  De VNG wil vasthouden aan de manier waarop het rijk de gemeenten met zogeheten accressen bekostigt: als het rijk meer uitgeeft dan begroot, krijgen de gemeenten ook meer. Omgekeerd geldt dat gemeenten minder krijgen uit het gemeentefonds als de rijksuitgaven achterblijven bij de ramingen.

 • De financiële positie van ambtenarenpensioenfonds ABP is vorige maand opnieuw verslechterd. De dekkingsgraad zakte van 88,2 eind september naar 87,0 procent eind oktober. Als dit eind dit jaar de stand is, rest ABP niets anders dan de pensioenen in 2021 te verlagen.

  Kans op pensioenverlaging verder vergroot

  23 reacties

  De financiële positie van ambtenarenpensioenfonds ABP is vorige maand opnieuw verslechterd. De dekkingsgraad zakte van 88,2 eind september naar 87,0 procent eind oktober. Als dit eind dit jaar de stand is, rest ABP niets anders dan de pensioenen in 2021 te verlagen.

 • Werknemers van 45 tot 65 jaar willen gemiddeld tot een leeftijd van 64,5 jaar blijven werken. In het openbaar bestuur wil ruim de helft van de werknemers in deze leeftijdsgroep langer doorwerken, als dat kan met minder uren of dagen per week.

  Oudere: langer doorwerken oké, maar met minder uren

  2 reacties

  Werknemers van 45 tot 65 jaar willen gemiddeld tot een leeftijd van 64,5 jaar blijven werken. In het openbaar bestuur wil ruim de helft van de werknemers in deze leeftijdsgroep langer doorwerken, als dat kan met minder uren of dagen per week.

 • Omdat de Europese Unie met een speciaal noodfonds honderden miljarden euro’s extra gaat steken in de herstart van de economie, moet er meer werk worden gemaakt van de controle op de besteding ervan. Daarvoor waarschuwt de Europese Rekenkamer.

  ‘Extra controle op EU-uitgaven nodig’

  4 reacties

  Omdat de Europese Unie met een speciaal noodfonds honderden miljarden euro’s extra gaat steken in de herstart van de economie, moet er meer werk worden gemaakt van de controle op de besteding ervan. Daarvoor waarschuwt de Europese Rekenkamer.

 • Vakbond CNV Overheid vindt het tijd worden voor een 30-urige werkweek voor gemeenteambtenaren. En dat dan met behoud van een volledig salaris.

  CNV wil 30-urige werkweek voor ambtenaar

  10 reacties

  Vakbond CNV Overheid vindt het tijd worden voor een 30-urige werkweek voor gemeenteambtenaren. En dat dan met behoud van een volledig salaris.

 • Gemeenteambtenaren kunnen wat de VNG betreft een loonsverhoging in 2021 vergeten. De gemeentelijke koepelorganisatie gaat voor een ‘pas op de plaats’ bij de cao-onderhandelingen die deze week beginnen.

  VNG: geen loonsverhoging in 2021

  28 reacties

  Gemeenteambtenaren kunnen wat de VNG betreft een loonsverhoging in 2021 vergeten. De gemeentelijke koepelorganisatie gaat voor een ‘pas op de plaats’ bij de cao-onderhandelingen die deze week beginnen.

 • De beschikbare capaciteit aan handhavers in verhouding tot aantal inwoners loopt sterk uiteen. Gemene deler bij ruim twee op de drie gemeenten is dat er een capaciteitstekort is of wordt ervaren. Dat constateert bureau Necker van Naem na een onderzoek in achttien gemeenten naar hoe het is gesteld met toezicht en handhaving op openbare orde en veiligheid.

  Gemeenten: tekort aan boa’s

  3 reacties

  De beschikbare capaciteit aan handhavers in verhouding tot aantal inwoners loopt sterk uiteen. Gemene deler bij ruim twee op de drie gemeenten is dat er een capaciteitstekort is of wordt ervaren.

 • De provincies zien weinig ruimte voor een salarisstijging voor hun werknemers in de nieuwe cao. De vakbonden hadden eerder aangegeven in te zetten op een loonstijging van 3,5 procent, een thuiswerkvergoeding en een budget voor thuiswerken.

  Provincies: financiële ruimte cao beperkt

  2 reacties

  De provincies zien weinig ruimte voor een salarisstijging voor hun werknemers in de nieuwe cao. De vakbonden hadden eerder aangegeven in te zetten op een loonstijging van 3,5 procent, een thuiswerkvergoeding en een budget voor thuiswerken.

 • In het derde kwartaal van 2020 zijn door gemeenten 3.652 vacatures gepubliceerd. Dat is 14 procent hoger dan in het tweede kwartaal van dit jaar, maar het aantal vacatures blijft wel achter bij niveau van voor de coronacrisis. Er is blijkens de Vacaturemonitor van het A&O fonds Gemeenten sprake van enig herstel, maar de arbeidsmarktvraag blijft desondanks sterk achter bij het niveau van begin 2020.

  Vacatureherstel bij gemeenten na dip

  Reageer

  In het derde kwartaal van 2020 zijn door gemeenten 3.652 vacatures gepubliceerd. Dat is 14 procent hoger dan in het tweede kwartaal van dit jaar, maar het  aantal vacatures blijft wel achter bij niveau van voor de coronacrisis.

Recente Achtergrond Artikelen

 • Meerdere Europarlementariërs maakten zich grote zorgen over het cohesiebeleid wat volgens hen en Eurocommissaris Elisa Ferreira (cohesie en regionaal beleid) het hart moet vormen van de wederopbouw straks, na de coronacrisis. Er waren in Brussel al grote zorgen om de toekomst van het budget voor de Europese Unie, omdat Nederland samen met Denemarken, Zweden en Oostenrijk de kont tegen de krib gooit en een verdere verlaging wil van het EU-budget.

  Alles op alles voor snelle start EU-programma’s

  Reageer

  De Europese Commissie zet alles op alles om de programma’s voor het cohesiebeleid in januari 2021 te laten beginnen. Nederland krijgt voor onder meer het EFRO-beleid en ESF+ circa 1,4 miljard euro.

 • © Shutterstock

  Herverdeling gemeentefonds risico nummer één

  Reageer

  Natuurlijk, de coronacrisis zadelt gemeenten op met een heleboel onzekerheid over hun (toekomstige) inkomsten en uitgaven. Maar nog veel meer zorgen maken ze zich over de financiële gevolgen van de herverdeling van het gemeentefonds.

 • Ze zijn oud en met te weinig: de Nederlandse ambtenaren bij instellingen van de Europese Unie. Buitenlandse Zaken zet daarom in op meer detacheringen van rijksambtenaren. En minister Blok meldt de Kamer dat hij steviger gaat lobbyen voor het binnenhalen van ambtelijke topposities.

  Plan voor meer jongere EU-ambtenaren

  Reageer

  Ze zijn oud en met te weinig: de Nederlandse ambtenaren bij instellingen van de Europese Unie. Buitenlandse Zaken zet daarom in op meer detacheringen van rijksambtenaren. En minister Blok meldt de Kamer dat hij steviger gaat lobbyen voor het binnenhalen van ambtelijke topposities.

 • De meeste ambtenaren werken vanwege de corona-crisis sinds medio maart noodgedwongen thuis. Voor vrouwen, zo leert een enquête van Binnenlands Bestuur onder ruim 6.000 ambtenaren.

  'Alle dagen zijn nu hetzelfde'

  Reageer

  De meeste ambtenaren werken vanwege de corona-crisis sinds medio maart noodgedwongen thuis. Voor vrouwen, zo leert een enquête van Binnenlands Bestuur onder ruim 6.000 ambtenaren, levert dat meer problemen op dan voor hun mannelijke collega’s. ‘Dit is dodelijk saai.’ En daarbij: ‘Weekenddagen zijn hetzelfde als weekdagen.’

 • Veel beleid niet succesvol

  Reageer

  Alle veranderingen, reorganisaties en hervormingen sinds 1980 ten spijt, veel geholpen hebben ze niet om de productiviteit in de publieke sector te verbeteren. En toch was dat vaak wel de uitdrukkelijke bedoeling. In plaats van een productiviteitsverbetering laten veel sectoren zelfs een verslechtering zien.

 • Ruim driekwart van de Nederlanders vindt dat er volgend jaar geen vuurwerk mag worden afgestoken in wijken waarin de politie en hulpverleners worden bedreigd. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur.

  Burger wil keiharde aanpak vuurwerk-aso’s

  Reageer

  Ruim driekwart van de Nederlanders vindt dat er volgend jaar geen vuurwerk mag worden afgestoken in wijken waarin de politie en hulpverleners worden bedreigd. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur.

 • Op een eigen, vertrouwde afdeling werken is uit. Met collega’s uit – voorheen – andere organisatiedelen een project draaien, that’s the way. Veranderende maatschappelijke opgaven bepalen de inrichting van de organisatie. Dat vraagt ambtelijke flexibiliteit. Maar niet iedereen blijkt daar (al) aan toe.

  Organisatie kantelen vergt lange adem

  Reageer

  Op een eigen, vertrouwde afdeling werken is uit. Met collega’s uit – voorheen – andere organisatiedelen een project draaien, that’s the way. Veranderende maatschappelijke opgaven bepalen de inrichting van de organisatie. Dat vraagt ambtelijke flexibiliteit. Maar niet iedereen blijkt daar (al) aan toe.

 • De publieke sector kent blijkens onderzoek van  Binnenlands Bestuur  in samenwerking met de Universiteit Utrecht in hoofdzaak bevlogen medewerkers. Burn-outs komen slechts zelden voor. ‘Maar oppassen is het met werkverslaving’, waarschuwt onderzoeker Rick Borst. De stap van workaholism naar nul energie is niet zo groot.

  Van hardloper tot doodloper

  Reageer

  De publieke sector kent blijkens onderzoek van Binnenlands Bestuur in samenwerking met de Universiteit Utrecht in hoofdzaak bevlogen medewerkers. Burn-outs komen slechts zelden voor. ‘Maar oppassen is het met werkverslaving’, waarschuwt onderzoeker Rick Borst. De stap van workaholism naar nul energie is niet zo groot.

 • © Shutterstock

  ‘Betrek markt eerder bij het energiebeleid’

  Reageer

  Om de energietransitie te kunnen laten slagen, moeten gemeenten leren samenwerken met netbeheerders en energie- en grondbedrijven. Wat verwachten deze partijen op hun beurt van de (lokale) overheid? Binnenlands Bestuur spreekt de komende tijd geregeld met bestuurders van marktpartijen. President-directeur Marjan van Loon van Shell trapt af. 

 • Eén op de zes ambtenaren is actief op zoek naar een andere werkgever. En maar liefst twee derde van alle ambtenaren staat open voor een andere baan elders als ‘er een mooie kans’ voorbijkomt. Vooral vrouwen houden hun ogen open.

  Ambtenaar alert op ‘mooie kans’ elders

  Reageer

  Eén op de zes ambtenaren is actief op zoek naar een andere werkgever. En maar liefst twee derde van alle ambtenaren staat open voor een andere baan elders als ‘er een mooie kans’ voorbijkomt. Vooral vrouwen houden hun ogen open.