of 60715 LinkedIn

Hans Bekkers

Hans Bekkers is redacteur en coördinator van het magazine. Zijn specialisme is overheidsfinanciën.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens

E-mailadres:
hbekkers@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (mobiel):
06 - 205 40 242
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Hans Bekkers
Twitter:
Twitter profiel van Hans Bekkers

Recente Artikelen

 • De na-wettelijke werkloosheidsuitkering voor gemeenteambtenaren staat op de tocht. Zij die na de nieuwe nog uit te onderhandelen cao hun baan verliezen, hebben in plaats van 36 maanden nog maar 24 maanden recht op die toelage. Ook willen de gemeentelijke werkgevers het zogenoemde ‘derde ziektejaar’ voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers schrappen.

  Werkloze ambtenaar wacht minder riante regeling

  12 reacties

  De na-wettelijke werkloosheidsuitkering voor gemeenteambtenaren staat op de tocht. Zij die na de nieuwe nog uit te onderhandelen cao hun baan verliezen, hebben in plaats van 36 maanden nog maar 24 maanden recht op die toelage.

 • Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldt in de septembercirculaire dat de onderzoeken om met ingang van 2022 te komen tot een nieuwe verdeling voor het gemeentefonds zijn afgerond. Voor de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op 25 september worden ze echter waarschijnlijk niet gepresenteerd. Al 64 gemeenten hebben zich verenigd tegen de herverdeling.

  Herijking verdeling gemeentefonds klaar

  1 reactie

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldt in de septembercirculaire dat de onderzoeken om met ingang van 2022 te komen tot een nieuwe verdeling voor het gemeentefonds zijn afgerond. Voor de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op 25 september worden ze echter waarschijnlijk niet gepresenteerd.

 • Het kabinet geeft volgens de Raad van State beperkt inzicht in de budgettaire gevolgen van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande lasten. Ook wordt onvoldoende ingegaan op een eventueel fors slechter tweede-golfscenario. Dat stelt de Afdeling advisering van de Raad van State in haar advies over de Miljoenennota 2021

  Raad van State mist slecht scenario

  1 reactie

  Het kabinet geeft volgens de Raad van State beperkt inzicht in de budgettaire gevolgen van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande lasten. Ook wordt onvoldoende ingegaan op een eventueel fors slechter tweede-golfscenario.

 • Er gaat wat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) betreft een streep door het geven van leeftijds- en schaalverlof. Verlof voor lokale feestdagen wordt beperkt tot twee dagen. In plaats van dit zogeheten bovenwettelijk lokaal verlof krijgt elke voltijdsmedewerker recht op vijf vrije dagen – 36 uur.

  VNG wil af van lokale verlofregelingen

  10 reacties

  Er gaat wat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) betreft een streep door het geven van leeftijds- en schaalverlof. Verlof voor lokale feestdagen wordt beperkt tot twee dagen. In plaats van dit zogeheten bovenwettelijk lokaal verlof krijgt elke voltijdsmedewerker recht op vijf vrije dagen – 36 uur.

 • In de nieuwe cao gemeenten is wat de werkgevers betreft geen ruimte voor salarisverhoging. Dat maakt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bekend in de conceptarbeidsvoorwaardennota. De coronacrisis dwingt de koepelorganisatie tot een pas op de plaats.

  VNG: geen salarisverhoging gemeenteambtenaren in 2021

  11 reacties

  In de nieuwe cao gemeenten is wat de werkgevers betreft geen ruimte voor salarisverhoging. Dat maakt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bekend in de conceptarbeidsvoorwaardennota. De coronacrisis dwingt de koepelorganisatie tot een pas op de plaats.

 • Niet deze week, zoals de bedoeling was, maar nog wel voor het eind van het jaar denkt minister Ollongren het wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers gereed te hebben. Reden van het uitstel: er wordt mogelijk in opgenomen dat ook de waterschappen worden verplicht een rekenkamer in te richten.

  Wet rekenkamers laat langer op zich wachten

  4 reacties

  Niet deze week, zoals de bedoeling was, maar nog wel voor het eind van het jaar denkt minister Ollongren het wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers gereed te hebben. Reden van het uitstel: er wordt mogelijk in opgenomen dat ook de waterschappen worden verplicht een rekenkamer in te richten.

 • De leeftijdsopbouw van gemeenten blijft onevenwichtig: het aandeel werknemers jonger dan 35 jaar ligt met 15 procent stukken lager dan in de beroepsbevolking (37 procent). Uit de Personeelsmonitor 2019 van het A&O fonds Gemeenten blijkt dat met name de uitstroom van jonge medewerkers een probleem vormt.

  Jonge ambtenaar haakt af vanwege bureaucratie

  4 reacties

  De leeftijdsopbouw van gemeenten blijft onevenwichtig: het aandeel werknemers jonger dan 35 jaar ligt met 15 procent stukken lager dan in de beroepsbevolking (37 procent). Uit de Personeelsmonitor 2019 van het A&O fonds Gemeenten blijkt dat met name de uitstroom van jonge medewerkers een probleem vormt.

 • Vakbonden en gemeentelijk werkgevers staan aan de vooravond van de onderhandelingen over een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. Het dreigen de lastigste onderhandelingen in tijden te worden. Stelligheden van dat soort dienen doorgaans met een korreltje zout te worden genomen, maar dit keer is het waarschijnlijk toch niet ver van de waarheid.

  Cao-onderhandelingen gemeenten complex

  6 reacties

  Vakbonden en gemeentelijk werkgevers staan aan de vooravond van de onderhandelingen over een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. Het dreigen de lastigste onderhandelingen in tijden te worden. Stelligheden van dat soort dienen doorgaans met een korreltje zout te worden genomen, maar dit keer is het waarschijnlijk toch niet ver van de waarheid.

 • De provincies gaan regio’s helpen om uit de crisis te komen. Er zullen op korte termijn extra middelen voor worden uitgetrokken. In totaal gaat het om 1,5 miljard euro dat in de regionale economie wordt gepompt. Dat melden de provincies in het Herstelplan Regionale Economie, dat is aangeboden aan staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken.

  Provincies willen geld laten rollen

  Reageer

  De provincies gaan regio’s helpen om uit de crisis te komen. Er zullen op korte termijn extra middelen voor worden uitgetrokken. In totaal gaat het om 1,5 miljard euro dat in de regionale economie wordt gepompt.

 • Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag wil de komende jaren meer gemeentelijk vastgoed gaan verkopen. Het is een van de manieren om de leeglopende algemene reserve aan te vullen.

  Den Haag gaat meer vastgoed verkopen

  1 reactie

  Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag wil de komende jaren meer gemeentelijk vastgoed gaan verkopen. Het is een van de manieren om de leeglopende algemene reserve aan te vullen.

 • Over veel toekomstige arbeidsvoorwaarden blijken gemeenteambtenaren het onderling lang niet met elkaar eens. Maar op één onderdeel zitten ze op een lijn: inkomen is verreweg het belangrijkste punt bij de onderhandelingen over de nieuwe cao gemeenten.

  Ambtenaren: ‘Inkomen thema nr. 1 bij cao-overleg’

  4 reacties

  Over veel toekomstige arbeidsvoorwaarden blijken gemeenteambtenaren het onderling lang niet met elkaar eens. Maar op één onderdeel zitten ze op een lijn: inkomen is verreweg het belangrijkste punt bij de onderhandelingen over de nieuwe cao gemeenten.

 • De beveiliging van de informatie op het gemeentehuis van Ridderkerk laat nog veel te wensen over. Onderzoek van de plaatselijke rekenkamercommissie legt tal van onnodige kwetsbaarheden bloot. Dat blijkt uit het rekenkamerrapport Informatie in goede handen.

  Zorgen om veiligheid informatie Ridderkerk

  Reageer

  De beveiliging van de informatie op het gemeentehuis van Ridderkerk laat nog veel te wensen over. Onderzoek van de plaatselijke rekenkamercommissie legt tal van onnodige kwetsbaarheden bloot.

 • De kredietvraag van gemeenten bij BNG Bank was in de eerste helft van dit jaar hoger dan verwacht. Dat is volgens het halfjaarbericht van de bank mede toe te schrijven aan de gevolgen van de coronacrisis. Een andere trend is dat decentrale overheden onderling meer lenen.

  Gemeenten lenen meer door corona

  Reageer

  De kredietvraag van gemeenten bij BNG Bank was in de eerste helft van dit jaar hoger dan verwacht. Dat is volgens het halfjaarbericht van de bank mede toe te schrijven aan de gevolgen van de coronacrisis.

 • Bijna de helft van de gemeenteambtenaren zou meer verlofdagen willen. Bij jongere medewerkers leeft die wens veruit het sterkst: 60 procent van de ambtenaren jonger dan 45 jaar heeft behoefte aan meer verlofdagen. Dat blijkt uit de antwoorden op de vragenlijst die de gemeentelijk werkgevers samen met de vakbonden hebben uitgezet onder gemeenteambtenaren ter voorbereiding op de onderhandelingen over een nieuwe cao

  Helft ambtenaren wil meer verlofdagen

  7 reacties

  Bijna de helft van de gemeenteambtenaren zou meer verlofdagen willen. Bij jongere medewerkers leeft die wens veruit het sterkst: 60 procent van de ambtenaren jonger dan 45 jaar heeft behoefte aan meer verlofdagen.

 • Ondanks de heldere uitspraak van de Raad van State dat de gaswinning in Loon op Zand gewoon mag doorgaan, zijn de betrokken gemeenten niet van plan zich daarbij neer te leggen. ‘We gaan in overleg met andere belanghebbenden in deze regio en beraden ons op eventueel nog te nemen stappen.’

  Gemeenten blijven tegengassen in Brabant

  3 reacties

  Ondanks de heldere uitspraak van de Raad van State dat de gaswinning in Loon op Zand gewoon mag doorgaan, zijn de betrokken gemeenten niet van plan zich daarbij neer te leggen. ‘We gaan in overleg met andere belanghebbenden in deze regio en beraden ons op eventueel nog te nemen stappen.’

 • Het kabinet ziet geen aanleiding nieuw onderzoek te doen naar geroofd onroerend goed van Joden in de Tweede Wereldoorlog. De Tweede Kamerfractie van de PVV had om zo’n onderzoek verzocht na speurwerk van datajournalistiek platform Pointerzoek. Dat bracht aan het licht dat vier van de vijf gemeenten aangaven niet te weten of tijdens die oorlog dergelijk vastgoed is onteigend en doorverkocht.

  Geen vervolgonderzoek onteigening Joods vastgoed

  Reageer

  Het kabinet ziet geen aanleiding nieuw onderzoek te doen naar geroofd onroerend goed van Joden in de Tweede Wereldoorlog. De Tweede Kamerfractie van de PVV had om zo’n onderzoek verzocht na speurwerk van datajournalistiek platform Pointerzoek. Dat bracht aan het licht dat vier van de vijf gemeenten aangaven niet te weten of tijdens die oorlog dergelijk vastgoed is onteigend en doorverkocht.

 • Het actiecomité Raden in Verzet dient op Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een motie in waarin acuut structureel meer rijksgeld wordt geëist. Bij voldoende steun geeft dat het VNG-bestuur het mandaat overleggen met het kabinet met gestrekt been in te gaan.

  Motie gemeenten: ‘Structureel meer geld, nu!’

  10 reacties

  Het actiecomité Raden in Verzet dient op Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een motie in waarin acuut structureel meer rijksgeld wordt geëist. Bij voldoende steun geeft dat het VNG-bestuur het mandaat overleggen met het kabinet met gestrekt been in te gaan.

 • De verstrekking van leningen door de NWB Bank aan de publieke sector bedroeg in het eerste halfjaar 4,1 miljard euro. Dat is 300 miljoen euro minder dan in diezelfde periode vorig jaar. De bank houdt evenwel rekening met een toename van de kredietvraag.

  NWB verwacht toename kredietvraag publieke sector

  Reageer

  De verstrekking van leningen door de NWB Bank aan de publieke sector bedroeg in het eerste halfjaar 4,1 miljard euro. Dat is 300 miljoen euro minder dan in diezelfde periode vorig jaar. De bank houdt evenwel rekening met een toename van de kredietvraag.

 • Helpen lagere grondprijzen de versnelling van de woningbouw? Nee. Onderzoek laat zien dat het vooral hogere winsten oplevert voor de ontwikkelaars. In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) deed de Stec Groep onderzoek naar grondbeleid, grondprijsbeleid en grondprijsmethoden bij gemeenten.

  Onderzoek: grondprijs kan ook te laag zijn

  7 reacties

  Helpen lagere grondprijzen de versnelling van de woningbouw? Nee. Onderzoek laat zien dat het vooral hogere winsten oplevert voor de ontwikkelaars.

 • Populisme is nauwkeurig vast te stellen aan de hand van het taalgebruik van politici, zo laat het proefschrift zien waarop Carola Schoor cum laude promoveerde. In Nederland doen Geert Wilders, Thierry Baudet en Emile Roemer nauwelijks voor elkaar onder.

  Wetenschappelijk bewijs: Wilders en Baudet populisten

  10 reacties

  Populisme is nauwkeurig vast te stellen aan de hand van het taalgebruik van politici, zo laat het proefschrift zien waarop Carola Schoor cum laude promoveerde. In Nederland doen Geert Wilders, Thierry Baudet en Emile Roemer nauwelijks voor elkaar onder.

 • Het gemeentebestuur van Den Haag slaat zich volgens de Haagse rekenkamer in bestuurlijk opzicht goed door de coronacrisis heen. Dat is de conclusie na twee verkennende onderzoeken naar de transparantie en kwaliteit van het gemeentebestuur gedurende de coronapandemie.

  Kwaliteit Haags gemeentebestuur coronaproof

  Reageer

  Het gemeentebestuur van Den Haag slaat zich volgens de Haagse rekenkamer in bestuurlijk opzicht goed door de coronacrisis heen. Dat is de conclusie na twee verkennende onderzoeken naar de transparantie en kwaliteit van het gemeentebestuur gedurende de coronapandemie.

 • Gemeenten krijgen via het steun- en herstelpakket van het rijk financieel iets meer lucht: het kabinet schrapt incidenteel de opschalingskorting voor dit en volgend jaar. Dat meldt minister Wiebes van Economische Zaken aan de Tweede Kamer.

  Kabinet streept opschalingskorting weg

  3 reacties

  Gemeenten krijgen via het steun- en herstelpakket van het rijk financieel iets meer lucht: het kabinet schrapt incidenteel de opschalingskorting voor dit en volgend jaar.

 • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) moet weigeren akkoord te gaan met de herverdeling van het gemeentefonds als daar ook niet extra rijksgeld voor het sociaal domein bij komt. Die resolutie wil een groot aantal gemeenten komende maand in stemming brengen op de Algemene Ledenvergadering van hun koepelorganisatie.

  ‘VNG, stop herverdeling gemeentefonds’

  4 reacties

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) moet weigeren akkoord te gaan met de herverdeling van het gemeentefonds als daar ook niet extra rijksgeld voor het sociaal domein bij komt. Die resolutie wil een groot aantal gemeenten komende maand in stemming brengen op de Algemene Ledenvergadering van hun koepelorganisatie.

 • Er is nog een half jaar te gaan, maar nu al is duidelijk dat in 2021 geen carnaval zal worden gevierd in Geertruidenberg. Daarmee is het de eerste plaats die in verband met corona een streep zet door het festijn.

  Eerste gemeente cancelt carnaval 2021

  2 reacties

  Er is nog een half jaar te gaan, maar nu al is duidelijk dat in 2021 geen carnaval zal worden gevierd in Geertruidenberg. Daarmee is het de eerste plaats die in verband met corona een streep zet door het festijn.

 • Inzet van gemeentelijke baatbelasting kan helpen woningen en wijken te verduurzamen. Lenen of investeren is dan voor woningeigenaren niet meer noodzakelijk. Wijk bij Duurstede gaat er als eerste gemeente mee aan de slag.

  Verduurzaming woningen via baatbelasting

  10 reacties

  Inzet van gemeentelijke baatbelasting kan helpen woningen en wijken te verduurzamen. Lenen of investeren is dan voor woningeigenaren niet meer noodzakelijk. Wijk bij Duurstede gaat er als eerste gemeente mee aan de slag.

 • De gaswinning in de gemeente Loon op Zand door Vermilion Energy kan worden voortgezet. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verklaart bezwaren van overheden, inwoners en bedrijven tegen het winningsplan ongegrond.

  Gaswinning onder Loon op Zand mag door

  1 reactie

  De gaswinning in de gemeente Loon op Zand door Vermilion Energy kan worden voortgezet. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verklaart bezwaren van overheden, inwoners en bedrijven tegen het winningsplan ongegrond.

 • De aanbesteding voor de Valleilijn Amersfoort-Barneveld-Ede/Wageningen heeft nul inschrijvers opgeleverd. Om de continuïteit van het zogeheten Kippenlijntje te waarborgen, komt de provincie Gelderland nu met een noodconcessie.

  Nul interesse voor runnen Kippenlijn

  6 reacties

  De aanbesteding voor de Valleilijn Amersfoort-Barneveld-Ede/Wageningen heeft nul inschrijvers opgeleverd. Om de continuïteit van het zogeheten Kippenlijntje te waarborgen, komt de provincie Gelderland nu met een noodconcessie.

 • De opbrengst van de onroerendezaakbelasting (ozb) moet in Hoogeveen in 2021 28 procent hoger zijn dan dit jaar. Alleen met behulp van zo’n ingrijpende lastenverhoging kan het gemeentelijk huishoudboekje weer op orde worden gemaakt. Ook moet het mes in de ambtelijke organisatie.

  Ozb moet in Hoogeveen 28 procent omhoog

  1 reactie

  De opbrengst van de onroerendezaakbelasting (ozb) moet in Hoogeveen in 2021 28 procent hoger zijn dan dit jaar. Alleen met behulp van zo’n ingrijpende lastenverhoging kan het gemeentelijk huishoudboekje weer op orde worden gemaakt.

 • Door corona ligt het organiseren en fysiek bijwonen van congressen gevoelig. Koepelorganisaties van gemeenten, provincies en waterschappen worstelen er ook mee. ‘In principe heeft ons bestuur besloten in 2020 geen grote fysieke bijeenkomsten te organiseren.’

  Streep door veel congressen en debatavonden

  1 reactie

  Door corona ligt het organiseren en fysiek bijwonen van congressen gevoelig. Koepelorganisaties van gemeenten, provincies en waterschappen worstelen er ook mee. ‘In principe heeft ons bestuur besloten in 2020 geen grote fysieke bijeenkomsten te organiseren.’

 • Het gaat zo slecht met de gemeentelijke financiën dat een kaalslag van de kwaliteit van gemeentelijke voorzieningen dreigt. De provincie Noord-Holland wil daarom dat minister Ollongren snel de portemonnee trekt. 'Er moet nu echt iets gebeuren.'

  Provincie: kaalslag kwaliteit gemeentelijke voorzieningen

  2 reacties

  Het gaat zo slecht met de gemeentelijke financiën dat een kaalslag van de kwaliteit van gemeentelijke voorzieningen dreigt. De provincie Noord-Holland wil daarom dat minister Ollongren snel de portemonnee trekt.

 • Gemeenteraadsleden vinden dat zij door de coronaspoedwet buitenspel worden gezet. Waar de burgemeesters een prominente rol krijgen, hebben raadsleden het nakijken: de burgemeester legt alleen achteraf verantwoording af over diens beleid. De Nederlandse Vereniging van Raadsleden pleit ervoor dat raden coronamaatregelen vooraf met de burgemeester kunnen bespreken.

  Raadsleden willen stem in coronamaatregelen

  5 reacties

  Gemeenteraadsleden vinden dat zij door de coronaspoedwet buitenspel worden gezet. Waar de burgemeesters een prominente rol krijgen, hebben raadsleden het nakijken: de burgemeester legt alleen achteraf verantwoording af over diens beleid. De Nederlandse Vereniging van Raadsleden pleit ervoor dat raden coronamaatregelen vooraf met de burgemeester kunnen bespreken.

 • De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de maatschappelijke waarde van cultuur voor steden. Atlas voor gemeenten becijferde in een eerste analyse voor Binnenlands Bestuur dat de gebruikswaarde alleen in Amsterdam al bijna met tien euro per inwoner keldert.

  Minder concerten maken stad minder aantrekkelijk

  Reageer

  De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de maatschappelijke waarde van cultuur voor steden. Atlas voor gemeenten becijferde in een eerste analyse dat de gebruikswaarde alleen in Amsterdam al bijna met tien euro per inwoner keldert.

 • De helft van de leidinggevende ambtenaren binnen de ministeries ervaart dat de toenemende felheid tegen individuele ambtenaren de aantrekkelijkheid van het werken in de publieke sector negatief beïnvloedt. Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar de gevolgen van de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst wijst dat uit.

  Werkklimaat rijk gespannen door toeslagenaffaire

  11 reacties

  De helft van de leidinggevende ambtenaren binnen de ministeries ervaart dat de toenemende felheid tegen individuele ambtenaren de aantrekkelijkheid van het werken in de publieke sector negatief beïnvloedt. Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar de gevolgen van de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst wijst dat uit.

 • Het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders wil van Noord-Holland uitstel voor het inleveren van de begroting van 2021. Volgende week is daarover een bestuurlijk overleg gepland met de provinciale toezichthouder.

  Amsterdam wil begroting 2021 uitstellen

  1 reactie

  Het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders wil van Noord-Holland uitstel voor het inleveren van de begroting van 2021. Volgende week is daarover een bestuurlijk overleg gepland met de provinciale toezichthouder.

 • De economische gevolgen van de corona-pandemie zijn voor sommige lokale overheden in de Verenigde Staten verwoestend. De gemeente Fairfield (Alabama) heeft faillissement aangevraagd.

  Gemeenten VS aan rand financiële afgrond

  2 reacties

  De economische gevolgen van de corona-pandemie zijn voor sommige lokale overheden in de Verenigde Staten verwoestend. De gemeente Fairfield (Alabama) heeft faillissement aangevraagd.

 • In het tweede kwartaal van 2020 waren er 322.000 banen minder dan een kwartaal eerder, een afname van 3 procent. De enige bedrijfstakken die nog een lichte banengroei kenden, waren de overheid (plus 2.000), en ict (plus 1.000).

  Alom banenverlies, behalve bij overheid

  Reageer

  In het tweede kwartaal van 2020 waren er 322.000 banen minder dan een kwartaal eerder, een afname van 3 procent. De enige bedrijfstakken die nog een lichte banengroei kenden, waren de overheid (plus 2.000), en ict (plus 1.000).

 • Gewoon weer naar een congres of een werkafspraak buiten de deur? Veel gemeentelijk werkgevers staan het hun ambtenaren niet zonder meer toe. In één op de tien gemeenten is het zelfs helemaal taboe. Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur.

  Gemeente laat ambtenaar liever niet naar congres gaan

  5 reacties

  Gewoon weer naar een congres of een werkafspraak buiten de deur? Veel gemeentelijk werkgevers staan het hun ambtenaren niet zonder meer toe. In één op de tien gemeenten is het zelfs helemaal taboe.

 • De werkelijke gemiddelde prijs van bouwkavels is het afgelopen kwartaal gedaald met 6,99 procent. In het tweede kwartaal bedroeg de grondprijs gemiddeld 467 euro per m², in het eerste kwartaal van 2020 was dat nog 502 euro.

  Prijs bouwkavel zakt met 7 procent

  1 reactie

  De werkelijke gemiddelde prijs van bouwkavels is het afgelopen kwartaal gedaald met 6,99 procent. In het tweede kwartaal bedroeg de grondprijs gemiddeld 467 euro per m², in het eerste kwartaal van  2020 was dat nog 502 euro.

 • Gemeenten hebben voor bijna een half miljoen euro aan corona-subsidies aangevraagd bij het A&O fonds Gemeenten, met name op het vlak van het leren leidinggeven op afstand. In totaal zijn er tot nu toe bijna 150 projecten gehonoreerd,

  Ambtenaar bekwaamt zich in leidinggeven op afstand

  Reageer

  Gemeenten hebben voor bijna een half miljoen euro aan corona-subsidies aangevraagd bij het A&O fonds Gemeenten, met name op het vlak van het leren leidinggeven op afstand. In totaal zijn er tot nu toe bijna 150 projecten gehonoreerd,

 • De coronacompensatie die de lokale cultuursector voor 2020 van het rijk krijgt, is volgens het Fonds Podiumkunsten/FPK en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) te weinig.

  ‘Coronacompensatie cultuur onvoldoende’

  1 reactie

  De coronacompensatie die de lokale cultuursector voor 2020 van het rijk krijgt, is volgens het Fonds Podiumkunsten/FPK en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) te weinig.

 • De coronacrisis zadelt GGD’en dit jaar op met bijna een half miljard extra kosten. Tot die becijfering van de meerkosten komt bureau Andersson, Elffers Felix (AEF), dat in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een eerste analyse maakte.

  Corona jaagt GGD – en dus gemeenten – op kosten

  Reageer

  De coronacrisis zadelt GGD’en dit jaar op met bijna een half miljard extra kosten. Tot die becijfering van de meerkosten komt bureau Andersson, Elffers Felix (AEF), dat in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een eerste analyse maakte.

 • Ettelijke miljoenen aan provinciale subsidies vloeiden de afgelopen jaren richting de landbouwsector in Drenthe, Friesland en Groningen met het doel deze te verduurzamen. Maar niet of nauwelijks is volgens de Noordelijke Rekenkamer te zeggen of die steun daadwerkelijk iets heeft opgeleverd.

  Provinciale miljoenen richting, ja, naar wat eigenlijk?

  2 reacties

  Ettelijke miljoenen aan provinciale subsidies vloeiden de afgelopen jaren richting de landbouwsector in Drenthe, Friesland en Groningen met het doel deze te verduurzamen. Maar niet of nauwelijks is volgens de Noordelijke Rekenkamer te zeggen of die steun daadwerkelijk iets heeft opgeleverd.

 • De vergoeding voor preventieve beveiliging van woningen van lokale bestuurders geldt straks niet voor raadsleden. Dat vindt hun belangenvereniging niet te verklaren, want ook raadsleden worden met regelmaat bedreigd.

  Raadsleden willen ook vergoeding beveiliging woning

  2 reacties

  De vergoeding voor preventieve beveiliging van woningen van lokale bestuurders geldt straks niet voor raadsleden. Dat vindt hun belangenvereniging niet te verklaren, want ook raadsleden worden met regelmaat bedreigd.

 • Dat er een vergoeding komt om woningen van burgemeesters en wethouders preventief te beveiligen, is volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) meer dan prima. Maar het maximum bedrag van 2.000 euro dat Binnenlandse Zaken voorstelt, is aan de lage kant. ‘Het voorgestelde maximum bedrag moet worden losgelaten.’

  Vergoeding beveiliging burgemeesterswoning te laag

  3 reacties

  Dat er een vergoeding komt om woningen van burgemeesters en wethouders preventief te beveiligen, is volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) meer dan prima. Maar het maximum bedrag van 2.000 euro dat Binnenlandse Zaken voorstelt, is aan de lage kant. ‘Het voorgestelde maximum bedrag moet worden losgelaten.’

 • Meer en meer gemeenten komen knijp te zitten. Dat blijkt uit het jaarlijkse verslag van het ministerie van Binnenlandse Zaken over zijn toezicht op de provinciale en gemeentelijke financiën. Over de provincies bestaan minder zorgen.

  Groeiend aantal gemeenten krap bij kas

  4 reacties

  Meer en meer gemeenten komen knijp te zitten. Dat blijkt uit het jaarlijkse verslag van het ministerie van Binnenlandse Zaken over zijn toezicht op de provinciale en gemeentelijke financiën. Over de provincies bestaan minder zorgen. 

 • Het CBS en de gemeente Eindhoven hebben samen in beeld gebracht waar in welke wijken kwetsbare 70-plussers wonen. Aan de hand van die gegevens wil de gemeente buurten zo inrichten dat een verzorgingshuis in feite niet meer nodig is omdat de senioren langer zelfstandig thuis wonen.

  Kwetsbare ouderen Eindhoven in beeld

  Reageer

  Het CBS en de gemeente Eindhoven hebben samen in kaart gebracht waar in welke wijken kwetsbare 70-plussers wonen. Aan de hand van die gegevens wil de gemeente buurten zo inrichten dat een verzorgingshuis in feite niet meer nodig is omdat de senioren langer zelfstandig thuis wonen.

 • De vakbonden en de rijksoverheid zijn het niet eens kunnen worden over een nieuwe cao voor alle ruim 120.000 rijksambtenaren. Het gat tussen de looneis van de bonden en het loonbod van de rijksoverheid bleek te groot. Direct na de vakantie praten de vakbonden met de leden verder over het vervolgtraject.

  Vakbonden vinden eindbod nieuwe cao rijk te laag

  5 reacties

  De vakbonden en de rijksoverheid zijn het niet eens kunnen worden over een nieuwe cao voor alle ruim 120.000 rijksambtenaren. Het gat tussen de looneis van de bonden en het loonbod van de rijksoverheid bleek te groot.

 • De provincie Limburg is bezorgd over de financiële tekorten van de gemeente Heerlen. Of de gemeente als gevolg daarvan al dan niet onder preventief toezicht komt, hangt er vanaf of Heerlen er de komende maanden in slaagt het huishoudboekje op orde te krijgen.

  Zorgen om financiële positie Heerlen

  1 reactie

  De provincie Limburg is bezorgd over de financiële tekorten van de gemeente Heerlen. Of de gemeente als gevolg daarvan al dan niet onder preventief toezicht komt, hangt er vanaf of Heerlen er de komende maanden in slaagt het huishoudboekje op orde te krijgen.

 • Amsterdam is de gemeente die van het rijk veruit de meeste compensatie krijgt voor misgelopen inkomsten uit parkeer- en toeristenbelasting vanwege de coronacrisis. De hoofdstad kan 87,8 miljoen euro tegemoet zien. Dat blijkt uit een brief van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken aan de gemeenten waarin de verdeling van het compensatiepakket staat vermeld.

  Rijk compenseert Amsterdam meest voor gederfde inkomsten

  3 reacties

  Amsterdam is de gemeente die van het rijk veruit de meeste compensatie krijgt voor misgelopen inkomsten uit parkeer- en toeristenbelasting vanwege de coronacrisis. De hoofdstad kan 87,8 miljoen euro tegemoet zien.

 • Niet eerder hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de bonden een gezamenlijke vragenlijst onder alle medewerkers uitgezet. Volgens beide partijen is het ‘een unieke mogelijkheid om alle medewerkers – ook die met een flexibel contract – te betrekken bij het cao-proces en input op te halen voor de nieuwe cao.’

  ‘Wilt u minder werken tegen hetzelfde salaris?’

  6 reacties

  Om te komen tot een nieuwe cao gemeenten vragen vakbonden en gemeentelijk werkgevers gezamenlijk naar de wensen van gemeenteambtenaren. Op die manier moet bijvoorbeeld duidelijk worden of er draagvlak is voor een spaarverlofregeling of een verkorting van de standaardwerkweek.

 • Eind februari besloten de beheerders van het gemeentefonds, de minister van Binnenlandse Zaken en Financiën, de invoering van het gemeentefonds-nieuwe-stijl met een jaar uit te stellen tot 2022. Reden daarvoor was dat met name het verdeelmodel dat is ontwikkeld voor de klassieke taken en inkomsten – alles behalve het sociaal domein – onvoldoende werd bevonden. Het zou leiden tot een verdeling, waarbij heel veel rijksgeld van klein naar groot, van oost naar west en van het platteland naar de steden zou gaan.

  Effect herijking gemeentefonds in september helder

  1 reactie

  Uiterlijk in september komt er duidelijkheid over de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 2022. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn dan de effecten van de herijking bekend.

 • Voor de nieuwe CAO word gedacht aan een regeling waarin ruimte zit om in diverse levensfasen extra verlof op te nemen. Het verlof zou moeten zijn op te nemen in een aaneengesloten periode of te verdelen over een langere periode, door bijvoorbeeld enkele jaren een dagdeel per week op te nemen.

  Verlofsparen voor alle gemeenteambtenaren

  17 reacties

  In hun nieuwe cao zouden gemeenteambtenaren de mogelijkheid moeten krijgen verlofdagen te sparen. Dat daarmee opgebouwde vitaliteitsverlofbudget zouden ze in diverse levensfasen kunnen inzetten, ook om bijvoorbeeld eerder te stoppen.

 • De gemeentelijke formatie groeide in 2019 met bijna vijfduizend mensen. Dat blijkt uit de Personeelsmonitor 2019 van het A&O fonds Gemeenten.

  Gemeenten: meer werk, dus meer ambtenaren

  3 reacties

  De gemeentelijke formatie groeide in 2019 met bijna vijfduizend mensen. Ruim de helft van de gemeenten verwacht dat de formatie dit jaar toeneemt, een derde denkt dat deze gelijk blijft en 11 procent dat deze afneemt. 

 • Mirko Noordegraaf, hoogleraar Bestuurs- & Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht (UU), tevens voorzitter van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB), staat stil bij publieke professionals en hoe zij professionele kwaliteit leveren. Ofschoon professionals vaak op een voetstuk worden gezet, zijn romantische beelden nogal dominant: ‘de professional’ behandelt zijn of haar ‘zaak’, met tijd en aandacht, en dan komt het goed.

  Mirko Noordegraaf: ‘Transparantie professional cruciaal’

  Reageer

  In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

 • Stavros Zouridis, hoogleraar bestuurskunde aan Tilburg University, tevens lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), en voormalig directeur Strategie van het ministerie van Justitie, reflecteert op de lockdown in Nederland, in relatie tot de rechtstaat.

  Stavros Zouridis: ‘Handhavers gedwongen inefficiënt te werken’

  1 reactie

  In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

 • De nieuwe verdeling leidt tot herverdeeleffecten. Vanuit het perspectief van het stelstel is dat positief, want ze hangen samen met een gemiddeld betere aansluiting op de kosten die gemeenten maken. Dat was ook het doel van het onderzoek.

  Nieuw gemeentefonds: Jackpot voor grote(re) gemeente

  11 reacties

  Hoe groter de gemeente, des te harder rinkelt de kassa bij de herijking van het gemeentefonds. Althans wat het sociaal domein betreft. Op de uitkomsten voor het klassieke deel is het nog even wachten.

 • Marc Hertogh, hoogleraar rechtssociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, gaat in op het belang van handhaving ten tijde van de aanpak van de corona-crisis, en vooral op de – gebrekkige, want eenzijdige – beleidstheorie die daarachter schuilgaat. De overheid kondigt maatregelen af, en handhaaft die, waarbij twee aannames dominant zijn.

  Marc Hertogh: ‘Tijd voor slimmere handhaving’

  2 reacties

  In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

 • De vraag de jaarlijkse controle van de jaarrekening uit te besteden of te laten doen door een eigen Gemeentelijke Accountantsdienst (GAD) speelt volgens de VNG bij steeds meer gemeenten.

  Eigen accountantsdienst kost minimaal 2 euro per inwoner

  1 reactie

  Wie als gemeente de jaarrekening wil laten controleren door een eigen accountantsdienst moet rekenen op een kostenpost van 2 tot 4 euro per inwoner. Het hanteren van die vuistregel adviseert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan de leden.

 • Eva Knies, hoogleraar strategisch human resource management bij bestuurs- en organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht, verkent de gevolgen van de corona-crisis voor werk en werkenden, met nadruk op de publieke sector. Naast negatieve gevolgen, zoals werkdruk, heeft de corona-crisis ook positieve gevolgen, en het zou volgens haar mooi zijn als we dat overhouden aan de crisis.

  Eva Knies: ‘Thuiswerk aanzet tot carrièrebeslissingen’

  Reageer

  In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

 • Andere brandhaarden in de top 5 zijn Boekel (194,7), Bernheze (182,4), Uden (159,1) en Gemert-Bakel (156,2). Verreweg de meeste brandhaarden zijn te vinden in het zuidoosten van het land.

  Peel en Maas zwaarst getroffen door corona

  Reageer

  Peel en Maas is de gemeente met de meeste ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners vanwege corona: 237,2. Dat blijkt uit een analyse van Atlas voor gemeenten op de RIVM-cijfers tussen 31 maart en 17 mei.

 • Dat blijkt uit de Grote Vakantie-enquête van Binnenlands Bestuur. Die enquête werd tussen 7 en 13 mei door ruim 1200 ambtenaren ingevuld. Ruim één op de drie ambtenaren geeft in de enquête aan meer aan vakantie toe te zijn dan ooit, en dan met name die met thuiswonende/schoolgaande kinderen.

  Ambtenaar: liefst vakantie in het buitenland

  Reageer

  Van de ambtenaren die deze zomer hun vakantiedagen opnemen, willen de meesten naar het buitenland. Frankrijk is – traditiegetrouw – de meest populaire bestemming, gevolgd door Italië en Spanje. 

 • Bram Verschuere, hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit van Gent, verkent de relatie tussen de overheid en het maatschappelijk middenveld en hoe die mede dankzij Covid-19 extra onder druk is komen te staan. Hij legt uit dat het maatschappelijk middenveld van oudsher een aantal belangrijke rollen vervult: ze werkt als maatschappelijke radar en antenne, ze is dienstverlener, en ze is de hoeder van publieke waarden.

  Bram Verschuere: ‘Bedrijfsmatige aanpak schiet te kort’

  1 reactie

  In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

 • De eerste golf van coronabesmettingen zwakt af en gemeenten moeten aan de slag met het ontwikkelen van beleid. Dit vraagt inzicht in de determinanten van de omvang en waarte van besmettingen in gemeenten. Atlas voor gemeenten deed een eerste analyse.

  Nieuws in beeld: waar slaat corona toe?

  Reageer

  De eerste golf van coronabesmettingen zwakt af en gemeenten moeten aan de slag met het ontwikkelen van beleid. Dit vraagt om inzicht in de determinanten van de omvang en zwaarte van besmettingen in gemeenten. Maakt de demografie van een gemeente uit? Hebben gemeenten met relatief veel personen in risicogroepen bijvoorbeeld een grotere kans om veel besmettingen op te lopen met de bijbehorende (economische) gevolgen? Atlas voor gemeenten deed een eerste analyse op dagelijkse cijfers van het RIVM over het aantal ziekenhuisopnames.

 • Albert Meijer, hoogleraar Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht, reflecteert op de rol van informatie in de aanpak van een crisis als de corona-crisis. Hij neemt met name de plannen voor een corona-app en een corona-dasboard onder de loep.

  Albert Meijer: ‘Blind volgen corona-dashboard gevaarlijk’

  Reageer

  In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

 • Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen een eerste steunpakket van ruim 566 miljoen euro voor het overeind houden van dienstverlening richting hun inwoners. Dat hebben minister Ollongren van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris Vijlbrief van Financiën en de medeoverheden met elkaar besproken.

  Akkoord corona-compensatie voor gemeenten

  Reageer

  Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen een eerste steunpakket van ruim 566 miljoen euro voor het overeind houden van dienstverlening richting hun inwoners. Dat hebben minister Ollongren van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris Vijlbrief van Financiën en de medeoverheden met elkaar besproken.

 • De gemeentelijke werkgevers en de vakbonden hebben dat opschortingsbesluit in onderling overleg genomen, volgens FNV-onderhandelaar Bert de Haas op instigatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Voornaamste reden is de onzekere financiële positie van gemeenten als gevolg van de corona-crisis.

  Uitstel start cao-overleg gemeenten

  9 reacties

  De start van de onderhandelingen over een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren is vanwege de corona-perikelen tot nader order opgeschort. Het eerste overleg stond gepland voor september.

 • Niet alle wethouders zijn blij met de opening die VNG-voorzitter Jan van Zanen het kabinet biedt om niet in een keer alle door de gemeente gemaakte corona-kosten te vergoeden..‘Ik verwacht van een sectororganisatie als de VNG dat ze inzetten op 1-op-1 vergoeding', aldus wethouder Marinka Mulder (Renkum).

  Kritiek op te meebuigend VNG

  9 reacties

  Niet alle wethouders zijn blij met de opening die VNG-voorzitter Jan van Zanen het kabinet biedt om niet in een keer alle door de gemeente gemaakte corona-kosten te vergoeden.

 • Roel in ‘t Veld, emeritus hoogleraar Bestuurskunde aan diverse universiteiten, en een van de grondleggers van de Nederlandse bestuurskunde, analyseert de werking van de kennisdemocratie, te midden van complexiteit en onvoorspelbaarheid.

  Roel in 't Veld: ‘Polarisatie tijdens een crisis is fataal’

  Reageer

  In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

 • © Shutterstock

  Moeilijk vervulbare functies blijven

  Reageer

  Gemeenten plaatsten dit jaar 3 procent minder vacatures ten opzichte van het laatste kwartaal van vorig jaar. De groei in het aantal vacatures op MBO-niveau steeg juist in het eerste kwartaal. Dat blijkt uit de Vacaturemonitor van het A&O fonds Gemeenten. 

 • Hans Boutellier, bijzonder hoogleraar Polarisatie en maatschappelijke veerkracht bij Bestuurswetenschappen aan de VU en voormalig directeur van het Verwey Jonker instituut, plaatst de corona-crisis in maatschappelijk perspectief. Onze samenleving heeft zich na grote transities – neoliberalisme, netwerksamenleving, digitalisering – ontwikkeld tot een samenleving waarin ‘improviserend pragmatisme’ de boventoon voert.

  Hans Boutellier: ‘Rutte is vleesgeworden pragmacratie’

  Reageer

  In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

 • Tal van Europese landen bereiden daar plannen voor. Denemarken en Italië geven vooral gemeenten daarin een grote rol.

  Gemeenten voorop in Deens herstelplan

  Reageer

  Hoe de tot stilstand gekomen economie weer vlot te trekken? Tal van Europese landen bereiden daar plannen voor. Denemarken en Italië geven vooral gemeenten daarin een grote rol. 

 • De Hogeschool van Amsterdam heeft, ondersteund door A&O fonds Gemeenten, een quickscan ontwikkeld waarmee de ervaringen van medewerkers met thuiswerken worden gemeten. Ook maakt de quickscan inzichtelijk hoe het is gesteld met het welbevinden van medewerkers en teamleden.

  Onderzoek effectiviteit thuiswerk

  Reageer

  Naar aanleiding van de corona-crisis en de genomen overheidsmaatregelen, werken veel medewerkers vanuit huis. De Hogeschool van Amsterdam start daarom een onderzoek naar thuiswerken en teameffectiviteit. Er is er plaats voor acht gemeenten. 

 • Het ministerie van VWS stelt per direct 500.000 euro beschikbaar voor jongerenprojecten die als doel hebben de verveling in corona-tijd tegen te gaan.

  VWS: Half miljoen voor ‘verveelde’ jeugd

  6 reacties

  Het ministerie van VWS stelt per direct 500.000 euro beschikbaar voor jongerenprojecten die als doel hebben de verveling in corona-tijd tegen te gaan. Gemeenten met minder dan 60.000 inwoners komen voor de ondersteuning in aanmerking.

 • Dat meldt de CDA-bewindsman de Tweede Kamer in een actualisatie van de meerjarige personeelsplannen. Beleidsintensiveringen en politieke en maatschappelijke actualiteit, zoals de Brexit, het Klimaatakkoord, het stikstofdossier, de versterking van diverse inspectiediensten zoals de Inspectie SZW en de NVWA, de gaswinning in Groningen en de toename van taken bij uitvoeringsorganisaties, hebben volgens Knops tot die grotere omvang van de rijksdienst geleid.

  Grote behoefte aan nieuwe rijksambtenaren

  8 reacties

  De afgelopen jaren is sprake geweest van een stevige groei van het aantal medewerkers binnen de rijksoverheid. In twee jaar tijd verdubbelde het aantal vacatures. Ondanks de effecten van de corona-crisis gaat staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken er vanuit dat de wervingsvraag de komende jaren nog steeds groot zal zijn.

 • © Shutterstock

  Beesel zoekt front tegen rekenkamerplan Ollongren

  6 reacties

  De gemeenteraad van Beesel wil helemaal niets weten van een verplichting een onafhankelijke rekenkamer in te richten. De raad roept andere gemeenten op de wetswijziging die dat wil regelen te torpederen.

 • De versoepeling van de lockdown begon in Denemarken weliswaar twee weken eerder dan in Nederland, maar dat laat onverlet dat de economie er door de corona-crisis flink onder druk is komen staan. Die economie stond er, net als in Nederland, voor de crisis goed voor, en de staatsfinanciën waren op orde. Alle delen van zowel de publieke en private sector worden nu ingeschakeld voor het behoud van de economie. De focus ligt daarbij vooral op de bestrijding van de werkloosheid.

  Gemeenten voorop in Deens herstelplan economie

  1 reactie

  Hoe de tot stilstand gekomen economie weer vlot te trekken? Tal van Europese landen bereiden daar plannen voor. Denemarken geeft vooral gemeenten daarin een grote rol.

 • Martijn van der Steen, hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en adjunct-directeur van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB), verkent hoe overheden met radicale onzekerheid om kunnen gaan.

  Martijn van der Steen: ‘Anderhalve meter gaat gewoon niet’

  6 reacties

  In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

 • Wim van de Donk, hoogleraar bestuurskunde aan de Tilburg University, en daarnaast commissaris van de koning in Noord-Brabant, reflecteert op de beleidsaanpak van de crisis. Hij laat zien dat beleidsvraagstukken sterk van aard kunnen verschillen, afhankelijk van de mate waarin overeenstemming bestaat over kennis en causaliteit alsmede over waarden en preferenties.

  Wim van de Donk: ‘Never waste a good crisis’

  4 reacties

  In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

 • Laura den Dulk, hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, benadrukt dat werk-privé balans een dynamisch concept is. Persoonlijke voorkeuren en sociale context zijn daarin op elkaar betrokken.

  Laura den Dulk: ‘Thuiswerk vergroot kans op conflicten’

  1 reactie

  In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

 • Dat zegt gemeentesecretaris Ib Ostergaard Rasmussen van de gemeente Faxe en bestuurslid van de Deense evenknie van de VNG desgevraagd. De heropening is volgens hem een enorme logistieke klus geweest. Omdat de ouders tot de school werden toegelaten, zag de directie zich genoodzaakt verschillende plannen te bedenken en voor te bereiden om dat mogelijk te maken.

  Deense scholen missen leerlingen bij heropening

  Reageer

  De heropening van de scholen in Denemarken is over het algemeen goed verlopen. Wel valt op dat scholen in gebieden met een laag inkomen, veel immigranten en hoge werkloosheidscijfers te maken hebben met een hoger verzuim van leerlingen op de lokale school dan normaal.

 • Binnenlandse Zaken stuurt naar verluidt aan op het bevriezen van het gemeentefonds-accres. Daarover wordt druk overleg gevoerd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Behalve dat het rust op het financiële front moet brengen, lijken gemeenten er niet op achteruit te gaan.

  Bevriezen accres levert plus op voor gemeenten

  4 reacties

  Binnenlandse Zaken stuurt naar verluidt aan op het bevriezen van het gemeentefonds-accres. Daarover wordt druk overleg gevoerd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Behalve dat het rust op het financiële front moet brengen, lijken gemeenten er niet op achteruit te gaan.

 • Dat blijkt uit een peiling van Frontin PAUW in opdracht van Binnenlands Bestuur onder 168 gemeenten – bijna de helft van het totale aantal. 85 procent van de 100.000+ gemeenten rekent op een positief resultaat, met hier en daar grote uitschieters die oplopen tot boven 100 euro per inwoner.

  2019: grote gemeenten in de plus

  1 reactie

  Kijkend naar de te verwachten resultaten over 2019 zijn iets meer gemeenten positief dan negatief – respectievelijk 55 en 45 procent. Het voordeel valt vooral bij de grote gemeenten met 100.000 en meer inwoners.

 • Seksisme in de politiek is wijdverbreid. In een essay in Binnenlands Bestuur zet politicologe Liza Mügge uiteen welke belemmeringen vrouwen ervaren en hoe die zijn op te heffen.

  Strijd tegen seksisme in politiek ook taak burgemeester

  Reageer

  Seksisme in de politiek is wijdverbreid. In een essay in Binnenlands Bestuur zet politicologe Liza Mügge uiteen welke belemmeringen vrouwen ervaren en hoe die zijn op te heffen. Het begint volgens haar met kweken van bewustwording door er simpelweg wat van te zeggen als het zich voordoet. ‘Hier ligt een belangrijke taak voor burgemeesters, wethouders en de top van het openbaar bestuur.’

 • Daardoor ontstaat een situatie waarbij publieke financiering aan eindbegunstigde wordt verstrekt, zonder dat het voor hen duidelijk is waar zij aan moeten voldoen om geld uit een revolverend fonds te ontvangen. De kans is daarmee niet uitgesloten dat eindbegunstigden geen gelijke kansen hebben om voor financiering in aanmerking te komen. Tot die conclusie komt Veerle van Waarde in haar boek Revolverdend financieren door overheidsinstanties (uitgeverij Celsus).

  Revolverende fondsen niet transparant

  1 reactie

  Revolverende fondsen zijn weinig transparant. Slechts een handjevol fondsen hanteert een passende mate van openbaarheid waar het gaat om de beschikbaarheid van de gelden van het fonds, de verdelingsprocedure, het aanvraagtijdvak en de toe te passen criteria. 

 • Lars Tummers, hoogleraar bestuurskunde in Utrecht, past de gedragsbestuurskunde toe op de corona-crisis. Hij gaat ten eerste in op beleidsmaatregelen, en laat zien dat er los van ver- en geboden ook ‘nudges’ worden gebruikt, bijvoorbeeld het benadrukken van sociale normen.

  Lars Tummers: ‘Speeches premier van groot belang’

  1 reactie

  In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

 • © Shutterstock

  Herverdeling gemeentefonds risico nummer één

  2 reacties

  De coronacrisis zadelt gemeenten op met een heleboel onzekerheid over hun (toekomstige) inkomsten en uitgaven. Maar nog veel meer zorgen maken ze zich over de financiële gevolgen van de herverdeling van het gemeentefonds.

 • Caspar van den Berg, hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, vraagt zich af of de ‘de-globalisering’ en de nationale lotsverbondenheid die we als gevolg van Covid-19 meemaken een herintroductie van het Nederlandse stabiele consensusbestuur inluidt, zeg maar een terugkeer van het polderen.

  Caspar van den Berg: ‘Polarisatie na crisis ligt op de loer’

  Reageer

  In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

 • Sandra Groeneveld, hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Leiden, verkent de principes van effectieve samenwerking in de publieke sector, vooral voor teams waarin professionele, organisatorische en/of sectorale grenzen worden overschreden.

  Sandra Groeneveld: ‘Onwelkome boodschap onder druk bij crises’

  Reageer

  In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

 • Een speciaal online dashboard, ontwikkelt door Citisens, ontsluit per postcodegebied data en inzichten over acht verschillende betrokkenheidsprofielen van mensen. Daaruit valt onder andere af te leiden hoe zij staan tegenover de dreiging rondom corona.

  Bereidheid 1,5 meterregel te volgen verschilt

  2 reacties

  In buurten waarin relatief veel zogeheten Stadse Nomaden wonen, wordt de voorgeschreven regel om anderhalvemeter-afstand van elkaar te houden het minst gerespecteerd. Wijken met veel zogeheten Zorgzame Senioren en gevestigde beïnvloeders zijn juist des te volgzamer.

 • Hans de Bruijn, hoogleraar bestuurskunde aan de TU Delft, legt in dit minicollege uit hoe we de corona-crisis kunnen evalueren, met het oog op leren.

  Hans de Bruijn: ‘Politisering staat leren van crisis in de weg’

  Reageer

  In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

 • Het openen van de kinderopvang en de basisscholen leidt ‘waarschijnlijk niet’ tot aanzienlijke extra ziektelast en belasting van de zorg. Dat staat in het nog vertrouwelijk OMT-advies dat in handen is van Binnenlands Bestuur. Op basis van dat advies kondigt het kabinet vanavond naar verwachting een gedeeltelijke versoepeling van de maatregelen af.

  OMT: Kinderen mogen weer naar school en sport

  Reageer

  Na de meivakantie kunnen de kinderopvang, de basisscholen, de buitenschoolse opvang en het speciaal onderwijs weer open. Het risico voor de volksgezondheid is volgens het advies van het OMT (Outbreak Management Team) ‘beheersbaar.’ 

 • Dat blijkt uit de thuiswerkenquête van Binnenlands Bestuur onder ruim 6.000 ambtenaren. Wat opvalt is dat mannelijke ambtenaren tijdens hun werk vaker pauzeren dan hun vrouwelijke collega’s. Waar zo’n kwart van de mannen (28 procent) aangeeft sinds ze thuiswerken amper pauze te nemen, zegt ruim één op de drie vrouwen (38 procent) daar nauwelijks aan toe te komen.

  Mannelijke ambtenaar pauzeert meer

  Reageer

  Veel van de ambtenaren die sinds de intelligente lockdown noodgedwongen thuis werken, komen overdag amper buiten. Een derde neemt zelfs amper pauze. Vooral vrouwen slaan zo’n break over.

 • Marcel Boogers, hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Twente, legt uit waarom vooral gemeenten van belang zijn voor de aanpak en afwikkeling van crises.

  Marcel Boogers: ‘Stevige rol gemeenten bij aanpak corona-crisis’

  2 reacties

  In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

 • Gedragswetenschappelijke inzichten zijn cruciaal gedurende de coronacrisis. In Rotterdam wordt daar waar het kan mee gewerkt. Inge Merkelbach, Lieve van den Boogaard en Mariska Zegveld-Steur* geven in een essay in Binnenlands Bestuur enige concrete handelingsperspectieven voor in de grootstedelijke omgeving. ‘Maak gedrag Easy, Attractive, Social en Timely.’

  Gedrag telt in crisistijd

  Reageer

  Gedragswetenschappelijke inzichten zijn cruciaal gedurende de coronacrisis. In Rotterdam wordt daar waar het kan mee gewerkt. Inge Merkelbach, Lieve van den Boogaard en Mariska Zegveld-Steur* geven in een essay in Binnenlands Bestuur enige concrete handelingsperspectieven voor in de grootstedelijke omgeving. ‘Maak gedrag Easy, Attractive, Social en Timely.’

 • Trui Steen, hoogleraar bestuurskunde aan de KU Leuven, België, gaat in op de vraag hoe samenlevingen omgaan met grote opgaven als Covid-19 en hoe ze omgaan met publieke waarden – hoe ze een afweging maken tussen efficiency, rechtvaardigheid, en robuustheid.

  Trui Steen: ‘Vrees voor creëren politiestaat’

  10 reacties

  In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

 • Het inleveren van vijf vakantiedagen is landelijk overeengekomen tussen de regering en de vakbond van werknemers in de publieke sector. Alle ambtenaren werden verplicht thuis te werken. In die periode dat ze noodgedwongen op afstand werken, nemen ze die vijf vakantiedagen op. Dat geldt dus voor iedere ambtenaar, ongeacht of ze nu extra of helemaal niet werken.

  Deense ambtenaren offeren 5 vakantiedagen

  7 reacties

  Al het Deense overheidspersoneel heeft ermee ingestemd om bij te dragen aan de nationale crisis door vijf dagen van hun vakantierechten ‘op te geven’. Deense ambtenaren hebben recht op zes weken vakantie per jaar.

 • Het streefcijfer van de Europese Commissie voor Nederlandse personele vertegenwoordiging is 3,9 procent van het gehele personeelsbestand. Nederland komt echter niet verder dan 1,9 procent.

  Plan voor meer jongere EU-ambtenaren

  Reageer

  Ze zijn oud en met te weinig: de Nederlandse ambtenaren bij instellingen van de Europese Unie. Buitenlandse Zaken zet daarom in op meer detacheringen van rijksambtenaren.

 • Hoogleraar bestuurskunde Zeger van der Wal gaat in zijn minicollege in op de wijze waarop overheidsmanagers opereren in tijden van crisis, die complex en vol onzekerheden zijn.

  Zeger van der Wal: ‘Sobere bureaucraat helpt innovatie’

  1 reactie

  In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

 • Hoe ziet zo’n herstart er op lokaal niveau uit? Binnenlands Bestuur neemt een kijkje in de gemeente Faxe, gelegen ten zuiden van Kopenhagen. Faxe is klaar met een plan voor de heropening van de dagopvang, basisschool 0 tot 5 jaar, speciale scholen (alle leeftijden) en de voltijdse middelbare school.

  Denen draaien lockdown terug: scholen eerst

  1 reactie

  Denemarken is een van de eerste Europese landen die de lockdown geleidelijk terugdraaien, net zoals Denemarken een van de eerste landen was die beperkingen oplegde en de lockdown afsloot. 

 • Emeritus hoogleraar Uri Rosenthal, voormalig minister van Buitenlandse Zaken en, zoals hij het zelf zegt, ‘de crisisprofessor van Nederland’ gaat onder andere in op de schaduw die het corona-virus vooruit werpt op de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021.

  Uri Rosenthal: ‘Voorbereiden verkiezingen 2021 lastig’

  Reageer

  In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

 • Met enige spoed brengen vertegenwoordigers van diverse departementen en de koepelorganisaties van gemeenten, provincies en waterschappen in beeld welke nadelige financiële gevolgen de corona-crisis voor de decentrale overheden heeft. Gemeentekoepel VNG zet in op een reële compensatie voor alle extra kosten die door gemeenten zijn gemaakt.

  ‘Gemeenten mogen er niet op achteruit gaan’

  2 reacties

  Met enige spoed brengen vertegenwoordigers van diverse departementen en de koepelorganisaties van gemeenten, provincies en waterschappen in beeld welke nadelige financiële gevolgen de corona-crisis voor de decentrale overheden heeft. Gemeentekoepel VNG zet in op een reële compensatie voor alle extra kosten die door gemeenten zijn gemaakt.

 • De Utrechtse hoogleraar Barbara Vis zet uiteen hoe politici en beleidsmakers, maar ook burgers, besluiten nemen te midden van onzekerheid.

  Barbara Vis over coronacrisis: ‘Framing doet er toe’

  2 reacties

  In korte minicolleges van ongeveer 10 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

 • Paul 't Hart geeft op basis van zijn internationale onderzoeken naar publiek leiderschap in crisissituaties een reflectie op de corona-crisis. Hoe kunnen we lessen uit andere crises gebruiken om deze crisis beter te kunnen begrijpen?

  Paul ’t Hart: ‘Monopolie virologen wordt doorbroken’

  2 reacties

  In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

 • De Tilburgse bestuurskundige Paul Frissen, tevens bestuursvoorzitter van de NSOB, reflecteert in zijn bijdrage op de crisis en spreekt met name over de delicate balans tussen wetenschap en politiek. Over de noodzaak ons te verzoenen met de gedachte dat de wereld tragisch is.

  Paul Frissen over de corona-crisis: ‘De Staat is terug’

  Reageer

  In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

 • Ruim 6.000 ambtenaren deden mee aan de thuiswerk-enquête van Binnenlands Bestuur. De top 5 van voor en nadelen van het thuiswerken in tijden van corona.

  Plus- en minpunten van thuiswerken

  1 reactie

  Ruim 6.000 ambtenaren deden mee aan de thuiswerk-enquête van Binnenlands Bestuur. Op basis van antwoorden op stellingen naar het ervaren voor- en nadeel van het niet langer op kantoor rolden de volgende twee ranglijsten.

 • Dit vertelt Ib Ostergard Rasmussen, gemeentesecretaris van het Deense Faxe – een plattelandsgemeente van 35.000 inwoners met 3.500 ambtenaren op de loonlijst. Tien procent van de inwoners is dus in dienst bij de gemeente.

  Corona-maatregel: Deense ambtenaren verplicht ‘met vakantie’

  1 reactie

  De meeste Deense gemeenteambtenaren zijn in verband met de corona-crisis naar huis gestuurd. Ze krijgen 100 procent doorbetaald, maar moeten als voorwaarde ‘zonder discussie’ komen opdraven om te assisteren in bijvoorbeeld de ouderenzorg – een van de vele gemeentelijke taken in Denemarken. 

 • Het kabinet overlegt deze week met de decentrale overheden over de financiële gevolgen van de corona-crisis. De gemeenten zijn bezig de extra uitgaven in beeld te brengen.

  Overleg gemeenten en rijk over kosten corona

  1 reactie

  Het kabinet overlegt deze week met de decentrale overheden over de financiële gevolgen van de corona-crisis. De gemeenten zijn bezig de extra kosten te inventariseren.

 • Bron: YouTube

  WW voor niet-essentiële ambtenaren in VS

  Reageer

  Vandaag starten we met een reeks korte filmpjes waarin gemeentesecretarissen uit andere landen uiteenzetten hoe ze het ambtelijk apparaat laten functioneren in de corona-crisis. De aftrap is van Sharon Landers, gemeentesecretaris van Carson, Californië.

 • © Shutterstock

  Rekenkamer waterschap verplicht?

  1 reactie

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt de wenselijkheid om waterschappen te verplichten een rekenkamer in te richten. Dat blijkt uit een nota van minister Knops van Binnenlandse Zaken naar aanleiding van het wetsvoorstel tot versterking decentrale rekenkamers. Tweede Kamerleden van de VVD hadden de minister gevraagd waarom dat wetsvoorstel alleen betrekking heeft op provincies en gemeenten en niet ook op waterschappen. 

 • De meeste ambtenaren werken vanwege de corona-crisis sinds medio maart noodgedwongen thuis. Dat bevalt mannen beter dan vrouwen. Of het bevalt, dat gedwongen thuiswerken? Dat blijkt er maar net aan te liggen aan wie de vraag wordt gesteld.

  Thuiswerken valt vrouw zwaarder

  Reageer

  Thuiswerken levert voor vrouwen meer problemen op dan voor hun mannelijke collega’s. Dat blijkt uit een enquête van Binnenlands Bestuur onder ruim 6.000 ambtenaren.

 • Normaal gesproken dienen de gemeentelijke jaarstukken vóór 15 juli te worden aangeleverd. Dat betreft zowel de stukken voor de SiSa-verantwoording bij het CBS, als het indienen van de jaarstukken bij de provinciale toezichthouders. Het is volgens minister Knops van Binnenlandse Zaken echter denkbaar dat de maatregelen die getroffen zijn in het kader van de verdere verspreiding van het corona virus een impact hebben op de vaststelling van de jaarrekening.

  Jaarrekening mag later vanwege coronavirus

  1 reactie

  Het COVID-19 virus kan de voortgang in het opstellen en controle van de gemeentelijke jaarstukken 2019 in gevaar brengen. De minister van Binnenlandse Zaken is bereid de termijnen voor de aanlevering van de jaarstukken aan te passen.

 • De gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk komt vanavond digitaal bijeen voor een raadsvergadering. Het is in Nederland de eerste raad die op deze manier digitaal een volledige raadsvergadering belegt.

  Eerste digitale raadsvergadering in Bodegraven-Reeuwijk

  2 reacties

  De gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk komt vanavond digitaal bijeen voor een raadsvergadering. Het is in Nederland de eerste raad die op deze manier digitaal een volledige raadsvergadering belegt.

 • De vraag wat de invloed van de corona-crisis is op de productiviteit van overheidsorganisaties en hun medewerkers stond centraal in het zogeheten Flitsonderzoek van het programma Internetspiegel/Vensters van het ministerie. Van de respondenten schat 58 procent de invloed op de productiviteit van hun organisatie in als groot of zeer groot; 7 procent gaat er juist van uit dat de invloed op de organisatie klein of zeer klein is.

  ‘Corona-crisis schaadt productiviteit overheid’

  10 reacties

  Het op grote schaal thuis moeten werken van ambtenaren als gevolg van de corona-crisis heeft (zeer) grote invloed op de productiviteit van de ambtelijke organisatie. Dat geven medewerkers van rijk, provincies en gemeenten aan in een onderzoek van Binnenlandse Zaken.

 • Dat blijkt uit een nota van minister Knops van Binnenlandse Zaken (BZK) naar aanleiding van het wetsvoorstel tot versterking decentrale rekenkamers.

  Binnen jaar moeten rekenkamers onafhankelijk zijn

  1 reactie

  Gemeenten krijgen een jaar de tijd om hun rekenkamercommissies om te vormen tot onafhankelijke rekenkamers. Anders dan in rekenkamercommissies mogen raadsleden daarin geen zitting hebben. Ruim 110 gemeenten zullen flink aan de bak moeten.

 • Het afgelopen jaar stond bij de politie in het teken van polarisatie en incidenten rond diversiteit en inclusie. Çelik, lector diversiteit aan de Hogeschool Leiden en oud-politiemedewerker, geeft minister Grapperhaus van Jusititie en Veiligheid enkele adviezen mee voor het verbeterplan waaraan hij werkt.

  ‘Opleidingsniveau agent moet fors omhoog’

  3 reacties

  Het opleidingsniveau van agenten moet worden verdubbeld en de politieleiding moet (meer) worden getraind in het omgaan met verschillen. Dat zijn twee maatregelen om de politie meer divers te maken. ‘Blauw sluit in, maar ook uit’, stelt Saniye Çelik in een essay in Binnenlands Bestuur.

 • Rechtmatigheid gaat erover of de uitgaven voldoen aan de relevante wet- en ­regelgeving. Vanaf volgend jaar is de verklaring over dat onderdeel van de jaarrekening dus de verantwoordelijkheid van het college. Er is volgens Walter Bak nog veel onduidelijkheid over met name de impact van die wetswijziging.

  Nog volop werk aan rechtmatige jaarrekeningen

  Reageer

  Tot en met dit jaar zijn het externe accountants die bij de jaarrekening een rechtmatigheidsoordeel afgeven. Vanaf 2021 zijn dagelijkse besturen van gemeenten verantwoordelijk voor het opstellen ervan. Veel gemeenten zijn er nog lang niet klaar voor.

 • Hij antwoordt dat op vragen van de Tweede Kamer-fractie van de SP. De financiële positie van gemeenten wordt structureel met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) besproken tijdens het zogeheten bestuurlijk overleg. Daarin is ook aandacht voor de balans tussen taken en middelen bij gemeenten.

  Knops: genoeg oog voor gemeenten

  Reageer

  Minister Knops van Binnenlandse Zaken vindt dat het rijk voldoende aandacht heeft voor de financiële gevolgen van het kabinetsbeleid voor het huishoudboekje van de gemeenten.

 • Door de grote electorale verschuivingen van de laatste decennia neemt de groep niet of nauwelijks voorbereide wethouders van buiten de politiek toe. Vele wethouders geven volgens hun koepelorganisatie aan dat zij de eerste 100 dagen als een zware periode ervaren: nieuwe indrukken, vele dossiers, drukke dagen, met amper tijd voor reflectie.

  Vrees voor minder capabele wethouders

  6 reacties

  Goede en goed voorbereide wethouders. Dat is waar de Wethoudersvereniging de komende jaren extra werk van maakt. Met name de grote uitstroom van wethouders – vorig jaar moesten er maar liefst twee per week aftreden – speelt een rol in die keuze.

 • Dongen ziet voorlopig liever geen inwoners in het gemeentehuis. In verband met het corona-virus zet de Brabantse gemeente in op telefonische en digitale dienstverlening. De voor donderdagavond geplande gemeenteraadsvergadering gaat niet door.

  Dienstverlening Dongen digitaal en per telefoon

  Reageer

  Dongen ziet voorlopig liever geen inwoners in het gemeentehuis. In verband met het corona-virus zet de Brabantse gemeente in op telefonische en digitale dienstverlening. De voor donderdagavond geplande gemeenteraadsvergadering gaat niet door.

 • Burgemeester Karel van Soest geeft organisatoren van evenementen in de gemeente Boxmeer het dringende advies deze tot en met maandag 16 maart af te gelasten. Dat moet helpen om de verspreiding van het coronavirus beter te kunnen indammen.

  Advies burgemeester: schrap ook kleinere evenementen

  Reageer

  Burgemeester Karel van Soest geeft organisatoren van evenementen in de gemeente Boxmeer het dringende advies deze tot en met maandag 16 maart af te gelasten. Dat moet helpen om de verspreiding van het coronavirus beter te kunnen indammen.

 • De gemeenteraad van Eindhoven komt dinsdagavond, ondanks de beperkende corona-maatregelen, toch gewoon bij elkaar voor een meningsvormende vergadering. Wel krijgen publiek en pers het advies de vergaderingen zoveel mogelijk via de live-stream van de gemeente te volgen. De fractie BPA ziet voorlopig af van het fysiek bijwonen van gemeenteraadsvergaderingen.

  Gemeenteraad ‘speelt’ liever zonder publiek

  Reageer

  De gemeenteraad van Eindhoven komt dinsdagavond, ondanks de beperkende corona-maatregelen, toch gewoon bij elkaar voor een meningsvormende vergadering. Wel krijgen publiek en pers het advies de vergaderingen zoveel mogelijk via de live-stream van de gemeente te volgen.

 • De provincie Noord-Brabant heeft aan medewerkers gevraagd om tot en met maandag 16 maart thuis te werken als dat kan.

  Brabant schrapt evenementen om corona-virus

  Reageer

  Bijeenkomsten met meer dan 25 personen zijn met onmiddellijke ingang taboe in het provinciehuis van Brabant. De maatregel om het corona-virus in te dammen, geldt in elk geval tot 16 maart.

 • De Tweede Kamer neemt besluiten die een goede uitvoering van het beleid volgens beide wetenschappers lang niet altijd ten goede komen. ‘Politici willen zich profileren en hebben bij besluitvorming onvoldoende aandacht voor de uitvoering ervan. Als het mis gaat, dan wordt er meteen naar ambtenaren gewezen. De laatste tijd is er gelukkig meer aandacht voor achterliggende oorzaken. Dat is zeker een goede ontwikkeling, maar parlementair onderzoek is niet de oplossing.’

  Onderzoek uitvoering overheidsbeleid moet onafhankelijk

  3 reacties

  Onderzoek naar de uitvoering van overheidsbeleid doet Tweede Kamer vaak zelf. Dat zou beter kunnen gebeuren door een onafhankelijke raad, vinden de Leidse bestuurskundigen Frits van der Meer en Gerrit Dijkstra. ‘De Tweede Kamer is namelijk medeverantwoordelijk voor het falen van de uitvoering van haar eigen beleid.’

 • © Shutterstock

  Knops maakt zich geen zorgen over Centric

  9 reacties

  Minister Knops van Binnenlandse Zaken maakt zich ‘op dit moment’ geen zorgen over de gevolgen van een mogelijk faillissement van IT-dienstverlener Centric voor de rijksoverheid. ‘De hoeveelheid opdrachten die Centric binnen de rijksoverheid uitvoert is beperkt’, aldus de CDA-bewindsman.

 • Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag heeft een speciale corona-taskforce opgezet die voorbereidende maatregelen treft ten aanzien van de eigen organisatie. ‘Een griepepidemie kan ook onze eigen medewerkers treffen en daarmee mogelijk impact hebben op de bedrijfscontinuïteit van de gemeente’, zo laat burgemeester Johan Remkes de gemeenteraad weten.

  Remkes stelt corona-taskforce voor Den Haag in

  Reageer

  Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag heeft een speciale corona-taskforce opgezet die voorbereidende maatregelen treft ten aanzien van de eigen organisatie.

 • De Groningse staatsrechtgeleerde Douwe Jan Elzinga spreekt van het misbruiken van de gemeenten door de rijksoverheid en een erosie van het lokaal bestuur. Hij pleit daarom voor een ‘Bestuursplan voor Nederland’ met heldere criteria voor taaktoedeling aan gemeenten.

  Elzinga: ‘Stop met misbruiken gemeenten’

  2 reacties

  De grootste en belangrijkste beleidsvrijheid voor gemeenten? Dat is de mogelijkheid om in autonomie de ene bezuiniging na de andere te realiseren, zo stelt hoogleraar Douwe Jan Elzinga in een essay in Binnenlands Bestuur. 

 • Omdat de herverdeling van het gemeentefonds met een jaar is uitgesteld, schrapt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vrijwel alle geplande regiobijeenkomsten over de gevolgen die de andere verdeling van de rijksmiddelen over de gemeenten zou hebben. Mogelijk gaat de bijeenkomst op 2 april in Breda nog wel door.

  Streep door regiobijeenkomsten herijking gemeentefonds

  2 reacties

  Omdat de herverdeling van het gemeentefonds een jaar wordt uitgesteld, schrapt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vrijwel alle geplande regiobijeenkomsten over de gevolgen die de andere verdeling van de rijksmiddelen over de gemeenten zou hebben.

 • Gemeenteraden krijgen voortaan een week extra de tijd om vergaderstukken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) te behandelen en een oordeel te vellen over de te nemen besluiten van de koepelorganisatie.

  Raad krijgt meer kans op meebepalen VNG-beleid

  1 reactie

  Gemeenteraden krijgen voortaan een week extra de tijd om vergaderstukken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) te behandelen en een oordeel te vellen over de te nemen besluiten van de koepelorganisatie.

 • De uitkomsten van de studies van onderzoeksbureaus AEF en Cebeon naar een andere opzet van het gemeentefonds maakten eind januari duidelijk dat de voor 2021 geplande herverdeling van het rijksgeld over de gemeenten voor twee op de drie gemeenten nadelig uitpakt. Vooral kleine en middelgrote gemeenten zien hun inkomsten dalen. Voor steden valt de herverdeling juist gunstig uit.

  Jaar uitstel herverdeling gemeentefonds

  3 reacties

  De herverdeling van het gemeentefonds, voorzien voor 2021, wordt een jaar uitgesteld. De komende maanden wordt er aanvullend onderzoek verricht. Dat moet vooral tot minder financieel nadeel voor het platteland leiden.

 • De Utrechtse gemeenten redden het niet zonder structurele extra middelen van het rijk. Met die noodkreet klopt de provincie Utrecht aan bij ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën.

  Provincie Utrecht: ‘Gemeenten redden het niet’

  3 reacties

  De Utrechtse gemeenten redden het niet zonder structurele extra middelen van het rijk. Met die noodkreet klopt de provincie Utrecht aan bij ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën.

 • De arbeidsmarkt in het openbaar bestuur wordt krapper en krapper. Er kwamen in het laatste kwartaal meer vacatures bij, terwijl ook het aantal banen groeide. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over arbeidsmarkt. In het vierde kwartaal nam het aantal vacatures in het openbaar bestuur met 2.600 zelfs het meest toe van alle sectoren.

  Sterkste groei vacatures in openbaar bestuur

  13 reacties

  De arbeidsmarkt in het openbaar bestuur wordt krapper en krapper. Er kwamen in het laatste kwartaal meer vacatures bij, terwijl ook het aantal banen groeide.

 • © Shutterstock

  Platteland 'onleefbaar' na herijking gemeentefonds

  6 reacties

  De plattelandsgemeenten leggen zich niet op voorhand neer bij louter nadelige financiële gevolgen van de geplande herijking van het gemeentefonds. ‘Het kan niet zo zijn dat het hele platteland wordt onderbedeeld’, zegt voorzitter Ellen van Selm van P10, de club waarin 21 plattelandsgemeenten zijn verenigd.

 • Midden-Groningen stapt af van het aloude systeem van periodieke salarisverhoging en gaat als eerste gemeente werken met een vorm van prestatiebeloning voor ambtenaren. Voor wie meer presteert dan afgesproken, gloort zelfs een salarisverhoging van 5,5 procent.

  Ambtenaar maakt kans op 5,5 procent salarisverhoging

  10 reacties

  Midden-Groningen stapt af van het aloude systeem van periodieke salarisverhoging en gaat als eerste gemeente werken met een vorm van prestatiebeloning voor ambtenaren. Voor wie meer presteert dan afgesproken, gloort zelfs een salarisverhoging van 5,5 procent.

 • Als voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en als ‘liberaal in hart en nieren’ zegt Van Zanen zich meer dan geroepen te voelen te reageren op de insinuaties van de VVD-Tweede Kamerleden. Lodders en Van den Bosch pleitten in een opinieartikel in het Algemeen Dagblad onlangs onder andere voor een maximum aan de stijging van de lasten of liever nog een verlaging van de lokale belastingen. Die zouden veel te hoog worden en te eenzijdig worden neergelegd bij automobilisten en woningeigenaren.

  VVD’ers clashen over hoogte lokale lasten

  16 reacties

  VNG-voorzitter Jan van Zanen dient twee VVD-partijgenoten in de Tweede Kamer van stevige repliek. De liberale parlementariërs Helma Lodders en Albert van den Bosch spraken er onlangs schande van dat de lokale belastingen dit jaar weer zijn verhoogd en pleitten voor een hard maximum aan de stijging.

 • Historicus Koen van Zon promoveert aan de Radboud Universiteit op onderzoek naar ideeën over democratie in de vroege jaren van de EU en de rol die de eerste Europarlementariërs speelden in de eenwording. Zij moesten een democratische tegenmacht vormen tegenover de Brusselse bureaucratie.

  Europa ging debat vaak uit de weg

  3 reacties

  De Europese Unie wordt vaak afgeschilderd als ondemocratisch, gerund door een elite van ongekozen technocraten. 

 • Begin mei ontbreekt nog 15 tot 25 procent van de kosten over het eerste kwartaal, zo blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door databureau Kurtosis. Het bureau nam 13 gemeenten onder de loep, verspreid over het land. Door dit zogeheten na-ijleffect in het declaratiegedrag van zorgaanbieders, beschikt het management van gemeenten pas laat over informatie over de zorgkosten.

  Gemeente heeft zorgkosten pas laat in beeld

  5 reacties

  Laat aangeleverde declaraties van zorgaanbieders maken het voor gemeenten lastig om bij te sturen. Uit onderzoek blijkt dat pas na vier tot zes maanden een accuraat beeld kan worden verkregen.

 • Het zijn met name de grote steden die gaan profiteren van de voorziene herijking van het gemeentefonds. Die conclusie moet worden getrokken uit vertrouwelijke stukken en berekeningen over een nieuw verdeelstelsel voor het gemeentefonds.

  Steden cashen bij herijking gemeentefonds

  3 reacties

  Het zijn met name de grote steden die gaan profiteren van de voorziene herijking van het gemeentefonds. Het merendeel van de gemeenten gaat er juist op achteruit bij de andere verdeling van de algemene uitkering die in 2021 moet ingaan.

 • © Shutterstock

  Zorgen om gevolgen herijking gemeentefonds

  3 reacties

  Het CDA wil binnen een week opheldering van het kabinet over de gevolgen van de herijking van het gemeentefonds voor de ‘regio’ en de middelgrote steden. Voorlopige berekeningen maken duidelijk dat vooral de grote steden vanaf 2021 meer rijksgeld gaan krijgen. Tweederde van de gemeenten gaat er juist op achteruit.

 • Aantal scheidingen telt mee in gemeentefonds. Dat blijkt uit een nog vertrouwelijke conceptversie van de nieuwe opzet van het gemeentefonds. Met name op het vlak van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vervallen veel maatstaven.

  Aantal scheidingen telt mee in gemeentefonds

  10 reacties

  Het mes gaat in het aantal grondslagen op basis waarvan gemeenten geld krijgen van het rijk voor de uitvoering van taken in het sociaal domein. Er blijven met ingang van volgend jaar maximaal 15 van de 43 verdeelmaatstaven over. Nieuw is de maatstaf scheidingen, waarvan vooral de Randstad profijt heeft.

 • © Shutterstock

  Provincie Utrecht onder verscherpt toezicht rijk

  Reageer

  De provincie Utrecht is onder verscherpt financieel toezicht geplaatst door de minister van Binnenlandse Zaken. Dit omdat het de provincie twee jaar op rij niet lukte de jaarstukken tijdig in te dienen.

 • Momenteel buigt een ambtelijke begeleidingscommissie zich over de voorstellen voor de herijking van het gemeentefonds die op basis van onderzoeken van Cebeon en AEF zijn gemaakt. Die herijking is nodig omdat de huidige verdeling van het rijksgeld over de gemeenten in de loop der decennia is scheefgegroeid: sommige gemeenten krijgen te veel geld uit Den Haag, andere juist te weinig. De nieuwe opzet voor de verdeling moet in 2021 ingaan.

  Helft minder maatstaven gemeentefonds

  3 reacties

  Het gemeentefonds-nieuwe-stijl wordt er stukken eenvoudiger op. Uit een nog vertrouwelijke conceptversie blijkt dat er veel minder maatstaven komen op grond waarvan de algemene uitkering over de gemeenten wordt verdeeld. Alleen al wat de klassieke taken betreft – exclusief het sociaal domein – verdwijnen 25 van de 49 maatstaven.

 • © Shutterstock

  Toeristenbelasting vetpot, vooral voor Amsterdam

  6 reacties

  Gemeenten schatten dit jaar 411 miljoen euro aan toeristenbelasting te innen. Dat is 117 miljoen euro meer dan in 2019, een toename van bijna 40 procent. Dat blijkt uit een analyse van de gemeentelijke begrotingen door het Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS. 

 • © Shutterstock

  Inkomsten lokale heffingen 6,3 procent hoger

  10 reacties

  Gemeenten verwachten dit jaar 10,8 miljard euro aan gemeentelijke heffingen te ontvangen. Dat is 6,3 procent meer dan in 2019. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeentelijke begrotingen door het Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS. 

 • Zonder een verandering in de onderlinge verhoudingen tussen de overheden zelf gaan de noodzakelijke transities moeilijk lukken, zo stelt voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en Zeeuws commissaris van de koning Han Polman in een essay in Binnenlands Bestuur. Verder is het zaak om ten behoeve van de uitvoeringskracht de aanpak goed regionaal in te bedden.

  Wantrouwen rijk frustreert provincies en gemeenten

  2 reacties

  De klimaatverandering en de afnemende biodiversiteit vragen de komende jaren een grote inspanning van alle overheden. Cruciaal is met name dat ‘Den Haag’ zich minder bepalend opstelt richting provincies, gemeenten en waterschappen.

 • Het verbod op knalvuurwerk, vuurpijlen en los siervuurwerk is volgens de VNG in de praktijk handhaafbaar voor de politie. In de uitvoering van het verbod vraagt de vereniging wel aandacht voor handhavingscapaciteit in relatie tot vuurwerktoerisme dat verder zal toenemen in de grensgebieden.

  VNG: ‘Vuurwerkverbod is handhaafbaar’

  Reageer

  Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert de ministeries om knalvuurwerk, vuurpijlen en los siervuurwerk te gaan verbieden. Daarmee sluit de koepelorganisatie van de 355 gemeenten aan op de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en de Nationale Politie.

 • © Shutterstock

  Rijk kiest accountant gemeenten

  Reageer

  Niet de gemeente zelf bepaalt wie ze de controle van de jaarrekening en de jaarstukken laat doen, maar het rijk. Ook op provincies zou zo’n model kunnen worden losgelaten.

 • De VNG is momenteel bezig met het in kaart brengen van de gevolgen van het verbod op rookruimten. Op basis van de uitkomsten daarvan verwacht de gemeentekoepel een dezer maanden met een nader standpunt te komen, zo staat in een ledenbrief.

  Vrees voor overlast rookverbod

  12 reacties

  Het verbod op rookruimten in horecagelegenheden baart de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zorgen. Eerste analyses van enkele politie-eenheden laten volgens de koepelorganisatie zien dat het verbod ‘substantiële gevolgen’ kan hebben voor de openbare orde.

 • © Shutterstock

  ‘Buiten zijn niet cool', is de norm

  Reageer

  Jongeren meer laten bewegen begint volgens gedragswetenschapper Thabo van Woudenberg bij het veranderen van hun normen over bewegen. Hij promoveerde vorige week aan de Radboud Universiteit op onderzoek naar hoe invloedrijke jongeren in de sociale omgeving de jeugd meer kunnen laten bewegen. 

 • Statenleden verdienen momenteel bruto zo’n twaalfhonderd euro per maand. Commissaris van de koing Brok zou graag zien dat die wordt opgetrokken naar zo’n zeventienhonderd euro per maand.

  Commissaris Brok: ‘Vergoeding Statenleden moet omhoog’

  5 reacties

  De vergoeding voor Statenleden is te laag.  Met name om te voorkomen dat voornamelijk jonge Statenleden afhaken, vindt de Friese commissaris van de koning Arno Brok dat er een hogere vergoeding moet komen. Daar gaat hij in Den Haag zijn best voor doen.

 • © Shutterstock

  Proef: rijk kiest accountant gemeente

  7 reacties

  Niet de gemeente zelf bepaalt wie ze de controle van de jaarrekening en de jaarstukken laat doen, maar het rijk. Ook op provincies zou zo’n model kunnen worden losgelaten.

 • Het merendeel van de Nederlanders staat – enkele weken na de jaarwisseling – negatief of zeer kritisch tegenover het afsteken van vuurwerk en vraagt om een bepaalde vorm van beperking. En grote meerderheid komt tot de conclusie: zo gaat het niet langer, dan maar een verbod. Uit onderzoek van I&O Research blijkt dat ruim acht op de tien Nederlanders het niet langer verantwoord vinden met het afsteken van vuurwerk door te gaan.

  Nederlander om: verbieden maar dat vuurwerk

  4 reacties

  Het merendeel van de Nederlanders staat – enkele weken na de jaarwisseling – negatief of zeer kritisch tegenover het afsteken van vuurwerk en vraagt om een bepaalde vorm van beperking. En grote meerderheid komt tot de conclusie: zo gaat het niet langer, dan maar een verbod.

 • De minister van Binnenlandse Zaken wil die extra bevoegdheden voor de commissaris van de koning vastleggen in de Wet bevorderen integriteit en functioneren openbaar bestuur. De Vereniging van Griffiers is gekant tegen dit onderdeel van de voorziene wetswijziging, zo laat het bestuur in een reactie weten.

  Griffiers willen CdK niet als pottenkijker

  4 reacties

  De raadsgriffies zijn tegen het wetsvoorstel dat regelt dat de commissaris van de koning besloten vergaderingen van het gemeentebestuur kan bijwonen en ook geheime documenten mag inzien.

 • De Raad voor het Openbaar Bestuur adviseert de minister van Binnenlandse Zaken dan ook nieuwe en duidelijke samenwerkingsafspraken te maken tussen rijk en decentrale overheden bij het besturen en bekostigen van gezamenlijke opgaven, zoals de aanpak van het klimaatprobleem.

  Fonds nodig voor klimaataanpak

  1 reactie

  Het gezamenlijk aanpakken van maatschappelijke problemen door het rijk en gemeenten is mooi, maar mist met name een goede bestuursstructuur. Ook de oprichting van een gezamenlijk te beheren fonds zou helpen.

 • Een goede wethouder of burgemeester is volgens ambtenaren vooral iemand die toegankelijk is. Voor gemeentesecretarissen en griffiers is dat voor een bestuurder de belangrijkste competentie.

  Ambtenaren: bestuurder moet vooral toegankelijk zijn

  1 reactie

  Een goede wethouder of burgemeester is volgens ambtenaren vooral iemand die toegankelijk is. Voor gemeentesecretarissen en griffiers is dat voor een bestuurder de belangrijkste competentie.

 • Drenthe en Friesland hadden verhoudingsgewijs een groot aantal gemeenten met politieke crises, breuken en valpartijen in 2019. Voor beide provincies is dat ook hoger dan normaal omdat deze provincies vrijwel altijd laag scoorden.

  Drenthe politiek ‘onrustigste’ provincie in 2019

  1 reactie

  Drenthe en Friesland hadden verhoudingsgewijs een groot aantal gemeenten met politieke crises, breuken en valpartijen in 2019. Voor beide provincies is dat ook hoger dan normaal omdat deze provincies vrijwel altijd laag scoorden.

 • © Shutterstock

  Herverdeling gemeentefonds mogelijk fataal

  Reageer

  Alleen door fors te bezuinigingen en de belastingen te verhogen, hebben de meeste gemeenten hun meerjarenbegroting sluitend gekregen. De herverdeling van het gemeentefonds kan velen van hen alsnog de nekslag geven, zo vrezen de provincies.

 • © Shutterstock

  Herverdeling gemeentefonds mogelijk fataal

  8 reacties

  Alleen door fors te bezuinigingen en de belastingen te verhogen, hebben de meeste gemeenten hun meerjarenbegroting sluitend gekregen. De herverdeling van het gemeentefonds kan velen van hen alsnog de nekslag geven, zo vrezen de provinciale toezichthouders.

 • Het rijk oefent permanent te veel druk uit op gemeenten waar het gaat om het sociaal domein. Daarmee helpt Den Haag de doelmatigheidswinst om zeep die met de decentralisatie van de taken op het gebied van jeugd, werk en zorg zou kunnen worden behaald.

  ROB: rijk legt te veel druk op gemeente

  4 reacties

  Het rijk oefent permanent te veel druk uit op gemeenten waar het gaat om het sociaal domein. Daarmee helpt Den Haag de doelmatigheidswinst om zeep die met de decentralisatie van de taken op het gebied van jeugd, werk en zorg zou kunnen worden behaald.

 • Een grondbelasting heeft grote voordelen ten opzichte van de onroerendezaakbelasting (ozb). Het leidt vooral tot meer rechtvaardigheid: prijsstijgingen van grond leveren eigenaren tot nu toe onbelaste winsten op. Dat betoogt de Groningse professor Maarten Allers in een essay in ESB. Hij bepleit erin de invoering van een grondbelasting als aanvulling op andere gemeentelijke belastingen.

  ‘Belasting op grond rechtvaardiger dan ozb’

  4 reacties

  Een grondbelasting heeft grote voordelen ten opzichte van de onroerendezaakbelasting (ozb). Het leidt vooral tot meer rechtvaardigheid: prijsstijgingen van grond leveren eigenaren tot nu toe onbelaste winsten op.

 • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil dat de voorziene herverdeling van het gemeentefonds de eerste jaren beperkt moet blijven tot een nadeel van maximaal 15 euro per inwoner per jaar. Het rijk wil een sneller tempo aanhouden.

  Vrees te gortig effect gemeentefonds-nieuwe-stijl

  1 reactie

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil dat de voorziene herverdeling van het gemeentefonds de eerste jaren beperkt moet blijven tot een nadeel van maximaal 15 euro per inwoner per jaar.

 • VVD’ers schrijven niet alleen verreweg de meeste sollicitatiebrieven op burgemeestersvacatures, ze worden ook op relatief veel posten benoemd. In ruim één op elke drie vrijkomende gemeenten, ging in 2019 de voorkeur uit naar een liberale kandidaat. Vertegenwoordigers van lokale partijen en partijlozen komen er bekaaid van af.

  Ruim een derde van gemeenten kleurt blauw

  Reageer

  VVD’ers schrijven niet alleen verreweg de meeste sollicitatiebrieven op burgemeestersvacatures, ze worden ook op relatief veel posten benoemd. In ruim één op elke drie vrijkomende gemeenten, ging in 2019 de voorkeur uit naar een liberale kandidaat. Vertegenwoordigers van lokale partijen en partijlozen komen er bekaaid van af.

 • De effecten van het aanpassen van bekostigingssystemen, het privatiseren en verzelfstandigen van voorzieningen, het invoeren van vormen van concurrentie en het fors opschalen van instellingen zijn over het algemeen teleurstellend.

  Veel beleid niet succesvol

  9 reacties

  Alle veranderingen, reorganisaties en hervormingen sinds 1980 ten spijt, veel geholpen hebben ze niet om de productiviteit in de publieke sector te verbeteren. En toch was dat vaak wel de uitdrukkelijke bedoeling. In plaats van een productiviteitsverbetering laten veel sectoren zelfs een verslechtering zien.

 • Uit het jaarlijkse onderzoek van Binnenlands Bestuur naar burgemeestersvacatures blijkt dat in de 57 tot medio december afgeronde procedures er dit jaar uiteindelijk 21 keer een VVD’er werd benoemd.

  Ruim één op de drie gemeenten kiest VVD-burgemeester

  Reageer

  VVD’ers schrijven niet alleen verreweg de meeste sollicitatiebrieven op burgemeestersvacatures, ze worden ook op relatief veel posten benoemd. In ruim één op elke drie vrijkomende gemeenten, ging in 2019 de voorkeur uit naar een liberale kandidaat.

 • Assen en Haaksbergen zijn tot nu toe de enige twee gemeenten die in 2020 onder verscherpt toezicht van de provincie komen. De overige gemeenten krijgen hun meerjarenbegroting wel sluitend, al zijn er twijfels over de hardheid van de cijfers.

  Tot nu toe twee gemeenten onder curatele

  1 reactie

  Assen en Haaksbergen zijn tot nu toe de enige twee gemeenten die in 2020 onder verscherpt toezicht van de provincie komen. De overige gemeenten krijgen hun meerjarenbegroting wel sluitend, al zijn er twijfels over de hardheid van de cijfers.

 • De manier van waarderen blijft hetzelfde. Maar nadat de waarde is bepaald, wordt deze voor het bepalen van de belastingschuld (voor de onroerendezaakbelasting en de watersysteemheffing) in klassen geplaatst. Daarbij wordt het belastingbedrag voor de desbetreffende klasse een ‘vast’ bedrag. Zo blijft de wet Woz gewoon hetzelfde, alleen door een wijziging van de Gemeentewet en de Waterschapswet zou een klassenstelsel mogelijk moeten worden gemaakt.

  Rust in Woz na invoering klassenstelsel

  16 reacties

  Het waarderen van woningen levert relatief veel bezwaren op, met name via no cure, no pay-bedrijven. Invoering van een klassenstelsel zou een game changer kunnen zijn. Valt je woning binnen een bepaalde categorie, dan betaal je een vast bedrag.

 • Alleen CDA- en FvD-kiezers zijn nog duidelijk tegen een algemeen vuurwerkverbod. Bij de andere partijen is het beeld verdeeld of is een meerderheid voor een vuurwerkverbod, zo blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur. Het onderzoek laat ook zien dat hoewel het draagvlak voor strengere handhaving toeneemt, steeds meer Nederlanders vinden dat er juist minder intensief wordt gehandhaafd.

  Meerderheid PVV-kiezers voor vuurwerkverbod

  13 reacties

  Alleen CDA- en FvD-kiezers zijn nog duidelijk tegen een algemeen vuurwerkverbod. Bij de andere partijen is het beeld verdeeld of is een meerderheid voor een vuurwerkverbod, zo blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur.

 • Uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur.blijkt dat het gros van de Nederlanders (95 procent) zich heel goed kan vinden in zwaardere straffen bij geweld tegen politie of hulpverleners.

  Burger wil keiharde aanpak vuurwerk-aso’s

  9 reacties

  Ruim driekwart van de Nederlanders vindt dat er volgend jaar geen vuurwerk mag worden afgestoken in wijken waarin de politie en hulpverleners worden bedreigd. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur.

 • Het stimuleren van de teelt van vlas en hennep kan een van de manieren zijn om praktisch invulling te geven aan kringkooplandbouw. De teelten zijn met relatief weinig inputs in te passen in de vruchtrotatie in de akkerbouw.

  Provincies steken geld in onderzoek teelt hennep

  Reageer

  Gedeputeerde Staten van Zeeland en Groningen steunen een onderzoek naar de effecten van het telen van vlas en hennep. Die gewassen zouden mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan de klimaatdoelen.

 • © Shutterstock

  Administratie provincie Utrecht rammelt nog steeds

  Reageer

  Accountant EY weigert te beginnen met de controle van de jaarrekening van Utrecht over 2018 omdat de administratie van de provincie onvoldoende op orde is. Op zijn vroegst in 2020 denkt de accountant met de verantwoording aan de slag te kunnen.

 • De opschalingskorting van 1 miljard euro die het rijk gemeenten heeft opgelegd, moet van tafel. Naast de verhoging van de lokale belastingen zien veel gemeenten zich bovendien gedwongen tal van bezuinigingsmaatregelen te treffen.

  Zoetermeer wil ‘crisiskorting’ rijk van tafel

  4 reacties

  De opschalingskorting van 1 miljard euro die het rijk gemeenten heeft opgelegd, moet van tafel. Het is met name deze bezuiniging op het gemeentefonds die ervoor zorgt dat gemeenten de lokale lasten nu fors moeten verhogen.

 • Aan schatkistbankieren zijn gemeenten en provincies sinds 2013 gehouden. De verplichting werd ingevoerd om een aantal redenen, zoals een verlaging van de EMU-schuld en de vermindering van risico’s. Eén belangrijke reden is ook, zo meldt het ministerie van Financiën, een doelmatig beheer van publieke middelen, ofwel een ‘optimaal renteresultaat’.

  Schatkistbankieren kostte vooral provincies miljoenen

  3 reacties

  Provincies en gemeenten zijn de afgelopen jaren 22,3 miljoen euro aan rente-inkomsten misgelopen omdat ze hun overtollige middelen gedwongen moesten stallen bij het ministerie van Financiën. Op de markt lagen de rentetarieven hoger.

 • Dat heeft BZK-minister Knops de Tweede Kamer in een brief laten weten. Gegevens over hoogte en duur van de uitkeringsgerechtigden komen op die manier ieder jaar beschikbaar. De minister vindt het belangrijk om zo een bijdrage te leveren aan de transparantie over die uitkeringen.

  Hoogte uitkeringen politieke ambtsdragers openbaar

  2 reacties

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) gaat vanaf januari 2020 jaarlijks een overzicht publiceren met geanonimiseerd per ambtsdrager het uitbetaalde bedrag aan uitkering op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) en de toegekende duur van de uitkering. 

 • Dat stelt de Raad van State in een advies op het eerste Klimaatplan van het kabinet Rutte III. De stap van plan naar uitvoering vraagt veel aandacht, ook gezien de urgentie en omvang van de klimaat- en energietransitie. ‘Dat in het plan vele aspecten procesmatig zijn uitgedacht, is nog geen garantie voor een succesvolle uitvoering’, aldus het advies.

  ‘Rijkssteun nodig voor klimaatbeleid gemeenten’

  2 reacties

  Ondersteuning van gemeenten bij de uitvoering van het klimaatbeleid zou volgens de Raad van State een van de belangrijkste aandachtpunten voor het rijk moeten zijn. ‘Gemeenten moeten kunnen rekenen op steun van het rijk, ook in financiële zin.’

 • Voor het elfde jaar op rij houdt Binnenlands Bestuur de verkiezing beste bestuurder van de decentrale overheid. Tot 5 december krijgen alle lokale en regionale politici, bestuurders, secretarissen en griffiers de gelegenheid om deel te nemen aan het online onderzoek dat in opdracht van Binnenlands Bestuur wordt uitgevoerd door Necker van Naem.

  Verkiezing beste bestuurder 2019 van start

  Reageer

  Voor het elfde jaar op rij houdt Binnenlands Bestuur de verkiezing beste bestuurder van de decentrale overheid. Tot 5 december krijgen alle lokale en regionale politici, bestuurders, secretarissen en griffiers de gelegenheid om deel te nemen aan het online onderzoek dat in opdracht van Binnenlands Bestuur wordt uitgevoerd door Necker van Naem.

 • Het sociaal domein staat onder enorme druk. Dat het sociaal domein zo zonder enorme druk staat, is vooral te wijten aan de verkeerde hulp die veel inwoners krijgen. Dat stelt onderzoeker Floris Lazrak in een essay in Binnenlands Bestuur. Simpel meer geld is volgens hem niet dé oplossing.

  ‘Gevoel volgen’ kost gemeenten bakken geld

  1 reactie

  Het sociaal domein staat onder enorme druk. Dat het sociaal domein zo zonder enorme druk staat, is vooral te wijten aan de verkeerde hulp die veel inwoners krijgen. Dat stelt onderzoeker Floris Lazrak in een essay in Binnenlands Bestuur. 

 • Een volledige herindeling van de gemeenten Valkenswaard, Cranendonck en Heeze-Leende is de ‘enige en juiste weg’ om een einde te maken aan de huidige tijdrovende en frustrerende manier van samenwerken. Dat schrijven de ondernemingsraden van die gemeenten aan hun lokale bestuurders.

  Ambtenaren A2-gemeenten bepleiten fusie

  Reageer

  Een volledige herindeling van de gemeenten Valkenswaard, Cranendonck en Heeze-Leende is de ‘enige en juiste weg’ om een einde te maken aan de huidige tijdrovende en frustrerende manier van samenwerken. Dat schrijven de ondernemingsraden van die gemeenten aan hun lokale bestuurders.

 • © Shutterstock

  Veel grote vermogens in Brabant

  2 reacties

  Met een vermogen van in doorsnee 337.000 euro was Bloemendaal de meest vermogende gemeente in 2018. Dat is bijna 9 keer zo veel als landelijk (38.400 euro). 

 • Begin deze week nam Provinciale Staten van Noord-Holland een motie van D66, GroenLinks en de PvdA aan waarin wordt opgeroepen de maximum snelheid op de provinciale wegen terug te brengen van 100 naar 80 km/u.

  Van 100 naar 80 op provinciale wegen

  3 reacties

  Noord-Holland gaat onderzoeken of een verlaging van de maximum snelheid op provinciale wegen effect heeft op de omgevingskwaliteit. Het zou een van de oplossingen kunnen zijn om het stikstofprobleem te reduceren en daarmee het bouwen van woningen weer te kunnen laten doorgaan.

 • De lastenstijging in 2020 is een gevolg van de toename van de investeringen: waterschappen investeren meer dan in voorgaande jaren om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen.

  Waterschapslasten stijgen met 3,6 procent

  4 reacties

  Een gezin met een eigen woning van 200.000 euro betaalt volgend jaar gemiddeld één euro per maand meer voor het werk van de waterschappen dan in 2019.

 • Dat blijkt uit het rapport ‘Leefbaarheid in Nederland 2018’, gemaakt door Atlas voor gemeenten en Rigo in opdracht van Binnenlandse Zaken. Het betreft een analyse van de leefbaarheidssituatie en ontwikkelingen in de periode 2016-2018. Met deze zogeheten Leefbaarometer wordt sinds 2007 de leefbaarheidsontwikkeling in alle woonbuurten in Nederland gemeten.

  Nog 700.000 mensen in kwetsbare wijken

  Reageer

  Ja, het gaat beter met de leefbaarheid in ons land. Maar de verbetering gaat wel minder snel dan voorheen. Van de bijna 13.000 buurten scoren er nog 436 een onvoldoende.

 • ‘De hoog scorende steden hebben evenwel één ding gemeen: een veilige stad is een goed bestuurde stad. Dat wordt echter gauw over het hoofd gezien. Wil een stad weerbaar zijn voor rampen en andere problemen, dan moet zij transparant worden bestuurd en een laag niveau van corruptie hebben’, aldus Wim de Jong in het essay in Binnenlands Bestuur.

  ‘Veilig heeft alles met leefbaar te maken’

  Reageer

  Veiligheid in de stad gaat niet alleen over gevaren en risico’s. Een werkelijk veilige stad biedt een leefbare omgeving voor iedereen, waarin mensen zich geborgen weten. 

 • In de concept programmabegroting voor volgend jaar staat het moeilijk kunnen vinden van geschikte kandidaten genoteerd in de top tien van grootste risico’s. Het mogelijk optredende personeelsprobleem neemt in dat lijstje de derde plaats in, na onvoorziene risico’s grondexploitaties en de kosten voor jeugdzorg die hoger zijn dan begroot.

  Tekort ambtenaren groot risico

  7 reacties

  De krapte op de arbeidsmarkt baart de gemeente Barneveld ernstige zorgen. Het niet of niet tijdig kunnen aantrekken van kwalitatief voldoende personeel is zelfs aangemerkt als één van de grootste risico’s voor de gemeente.

 • Dat schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Daaruit blijkt dat de terugtocht van EY uit de gemeentelijke markt versneld doorzet. In 2017 controleerde EY in 29 gemeenten nog de jaarcijfers. Ook andere grote kantoren als Deloitte en PwC maakten de afgelopen jaren een terugtrekkende beweging uit de markt voor controles van gemeenten – vooral bij de kleinere lokale overheden.

  EY nog maar in 12 gemeenten accountant

  Reageer

  The Big Four? In gemeenteland behoort EY zeker niet meer tot het rijtje grote accountantskantoren. Marktleider in die sector is Baker Tilly Berk. Het kantoor controleerde in 2018 85 gemeenten – EY nog maar 12.

Recente Achtergrond Artikelen

 • Meerdere Europarlementariërs maakten zich grote zorgen over het cohesiebeleid wat volgens hen en Eurocommissaris Elisa Ferreira (cohesie en regionaal beleid) het hart moet vormen van de wederopbouw straks, na de coronacrisis. Er waren in Brussel al grote zorgen om de toekomst van het budget voor de Europese Unie, omdat Nederland samen met Denemarken, Zweden en Oostenrijk de kont tegen de krib gooit en een verdere verlaging wil van het EU-budget.

  Alles op alles voor snelle start EU-programma’s

  Reageer

  De Europese Commissie zet alles op alles om de programma’s voor het cohesiebeleid in januari 2021 te laten beginnen. Nederland krijgt voor onder meer het EFRO-beleid en ESF+ circa 1,4 miljard euro.

 • © Shutterstock

  Herverdeling gemeentefonds risico nummer één

  Reageer

  Natuurlijk, de coronacrisis zadelt gemeenten op met een heleboel onzekerheid over hun (toekomstige) inkomsten en uitgaven. Maar nog veel meer zorgen maken ze zich over de financiële gevolgen van de herverdeling van het gemeentefonds.

 • Ze zijn oud en met te weinig: de Nederlandse ambtenaren bij instellingen van de Europese Unie. Buitenlandse Zaken zet daarom in op meer detacheringen van rijksambtenaren. En minister Blok meldt de Kamer dat hij steviger gaat lobbyen voor het binnenhalen van ambtelijke topposities.

  Plan voor meer jongere EU-ambtenaren

  Reageer

  Ze zijn oud en met te weinig: de Nederlandse ambtenaren bij instellingen van de Europese Unie. Buitenlandse Zaken zet daarom in op meer detacheringen van rijksambtenaren. En minister Blok meldt de Kamer dat hij steviger gaat lobbyen voor het binnenhalen van ambtelijke topposities.

 • De meeste ambtenaren werken vanwege de corona-crisis sinds medio maart noodgedwongen thuis. Voor vrouwen, zo leert een enquête van Binnenlands Bestuur onder ruim 6.000 ambtenaren.

  'Alle dagen zijn nu hetzelfde'

  Reageer

  De meeste ambtenaren werken vanwege de corona-crisis sinds medio maart noodgedwongen thuis. Voor vrouwen, zo leert een enquête van Binnenlands Bestuur onder ruim 6.000 ambtenaren, levert dat meer problemen op dan voor hun mannelijke collega’s. ‘Dit is dodelijk saai.’ En daarbij: ‘Weekenddagen zijn hetzelfde als weekdagen.’

 • Veel beleid niet succesvol

  Reageer

  Alle veranderingen, reorganisaties en hervormingen sinds 1980 ten spijt, veel geholpen hebben ze niet om de productiviteit in de publieke sector te verbeteren. En toch was dat vaak wel de uitdrukkelijke bedoeling. In plaats van een productiviteitsverbetering laten veel sectoren zelfs een verslechtering zien.

 • Ruim driekwart van de Nederlanders vindt dat er volgend jaar geen vuurwerk mag worden afgestoken in wijken waarin de politie en hulpverleners worden bedreigd. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur.

  Burger wil keiharde aanpak vuurwerk-aso’s

  Reageer

  Ruim driekwart van de Nederlanders vindt dat er volgend jaar geen vuurwerk mag worden afgestoken in wijken waarin de politie en hulpverleners worden bedreigd. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur.

 • Op een eigen, vertrouwde afdeling werken is uit. Met collega’s uit – voorheen – andere organisatiedelen een project draaien, that’s the way. Veranderende maatschappelijke opgaven bepalen de inrichting van de organisatie. Dat vraagt ambtelijke flexibiliteit. Maar niet iedereen blijkt daar (al) aan toe.

  Organisatie kantelen vergt lange adem

  Reageer

  Op een eigen, vertrouwde afdeling werken is uit. Met collega’s uit – voorheen – andere organisatiedelen een project draaien, that’s the way. Veranderende maatschappelijke opgaven bepalen de inrichting van de organisatie. Dat vraagt ambtelijke flexibiliteit. Maar niet iedereen blijkt daar (al) aan toe.

 • De publieke sector kent blijkens onderzoek van  Binnenlands Bestuur  in samenwerking met de Universiteit Utrecht in hoofdzaak bevlogen medewerkers. Burn-outs komen slechts zelden voor. ‘Maar oppassen is het met werkverslaving’, waarschuwt onderzoeker Rick Borst. De stap van workaholism naar nul energie is niet zo groot.

  Van hardloper tot doodloper

  Reageer

  De publieke sector kent blijkens onderzoek van Binnenlands Bestuur in samenwerking met de Universiteit Utrecht in hoofdzaak bevlogen medewerkers. Burn-outs komen slechts zelden voor. ‘Maar oppassen is het met werkverslaving’, waarschuwt onderzoeker Rick Borst. De stap van workaholism naar nul energie is niet zo groot.

 • © Shutterstock

  ‘Betrek markt eerder bij het energiebeleid’

  Reageer

  Om de energietransitie te kunnen laten slagen, moeten gemeenten leren samenwerken met netbeheerders en energie- en grondbedrijven. Wat verwachten deze partijen op hun beurt van de (lokale) overheid? Binnenlands Bestuur spreekt de komende tijd geregeld met bestuurders van marktpartijen. President-directeur Marjan van Loon van Shell trapt af. 

 • Eén op de zes ambtenaren is actief op zoek naar een andere werkgever. En maar liefst twee derde van alle ambtenaren staat open voor een andere baan elders als ‘er een mooie kans’ voorbijkomt. Vooral vrouwen houden hun ogen open.

  Ambtenaar alert op ‘mooie kans’ elders

  Reageer

  Eén op de zes ambtenaren is actief op zoek naar een andere werkgever. En maar liefst twee derde van alle ambtenaren staat open voor een andere baan elders als ‘er een mooie kans’ voorbijkomt. Vooral vrouwen houden hun ogen open.