of 62284 LinkedIn

Hans Bekkers

Hans Bekkers is redacteur en coördinator van het magazine. Zijn specialisme is overheidsfinanciën.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens

E-mailadres:
hbekkers@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (mobiel):
06 - 205 40 242
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Hans Bekkers
Twitter:
Twitter profiel van Hans Bekkers

Recente Artikelen

 • © Shutterstock

  Te weinig herplant na kap Leidse bomen

  1 reactie

  In de gemeente Leiden is het bomenbestand de afgelopen jaren in zowel kwalitatieve als kwantitatieve zin verslechterd. Volgens onderzoek van de lokale rekenkamer komt dat door onduidelijke regels en het aan de laars lappen van afspraken.

 • © Shutterstock

  BZK-tip: Covid-19-paragraaf in jaarrekening

  3 reacties

  Gemeenten en provincies krijgen van Binnenlandse Zaken het advies in hun jaarrekening een speciale corona-paragraaf te maken. Op die manier kunnen raads- en Statenleden in één oogopslag zien welke gevolgen Covid-19 op hun begroting heeft gehad en welke maatregelen er zijn genomen. De aanbeveling staat in een speciale notitie van de Commissie Bedrijfsvoering en Auditing Decentrale Overheden, Bado.

 • De coronacrisis heeft een grote impuls gegeven voor de versterking van regio’s. Die crisis heeft de veiligheidsregio volgens Van den Berg en Dreef ‘uit de administratieve schaduw gehaald en van hulp- naar hoofdstructuur omgevormd.’

  Corona College: beperkt verschil veiligheidsregio’s

  Reageer

  De Vereniging Bestuurskunde (VB) heeft net als vorig jaar wetenschappers gestrikt die vanuit de eigen disciplines hun licht laten schijnen over de aanpak van de corona-pandemie. In de tweede aflevering van deze Corona Colleges doet de Groningse hoogleraar bestuurskunde Caspar van den Berg dat, samen met RUG-promovenda Sofie Dreef. Hun focus: zij proberen de geringe regionale verschillen te verklaren in de corona-aanpak door de veiligheidsregio’s.

 • De onroerendezaakbelasting (ozb) in de gemeente Grave gaat volgend jaar met 13 procent omhoog. Het college van burgemeester en wethouders stelt door de provincie Noord-Brabant tot die lastenverhoging te worden gedwongen.

  Grave verhoogt onder druk provincie ozb

  1 reactie

  De onroerendezaakbelasting (ozb) in de gemeente Grave gaat volgend jaar met 13 procent omhoog. Het college van burgemeester en wethouders stelt door de provincie Noord-Brabant tot die lastenverhoging te worden gedwongen.

 • De ozb gaat volgens het VEH-onderzoek dit jaar gemiddeld met 5,3 procent omhoog. In totaal verhogen 53 van de 352 gemeenten de ozb dit jaar met meer dan 10 procent – in Amsterdam, Ermelo, Renkum en Nunspeet zelf met meer dan 20 procent. Absolute koploper is de gemeente Opmeer, met een stijging van 30 procent.

  Gemeenten verhogen lokale lasten fors

  10 reacties

  Om hun begroting sluitend te krijgen, verhogen veel gemeenten dit jaar de lasten voor huizenbezitters aanzienlijk. Volgens het jaarlijkse woonlastenonderzoek van Vereniging Eigen Huis (VEH) stijgen de onroerendezaakbelasting (ozb) en afvalstoffenheffing in veel gemeenten met meer dan 10 procent.

 • Anders dan veel andere wetsvoorstellen is de wet versterking decentrale rekenkamers niet controversieel verklaard na de val van het kabinet. Wanneer de behandeling in de Tweede Kamer plaatsvindt, is nog niet duidelijk. Dat zal zeker pas zijn na de Tweede Kamerverkiezingen. De Raad van State heeft inmiddels al wel haar advies vastgesteld.

  Ook waterschappen moeten aan de rekenkamer

  5 reacties

  Net als gemeente en provincies zijn straks ook waterschappen wettelijk verplicht een rekenkamer in te stellen. Die verplichting wordt opgenomen in de Wet versterking decentrale rekenkamers.

 • Volgens de minister van Binnenlandse Zaken dient de commissaris van de koning bij verstoorde bestuurlijke verhoudingen tussen raad en college of bij integriteitsvraagstukken een grotere rol te spelen. De extra bevoegdheid geldt uitsluitend en alleen voor die twee zaken.

  Grotere rol CdK bij bestuurlijke problemen

  1 reactie

  Minister Ollongren negeert de kritiek van raadsleden, wethouders en burgemeesters en geeft de commissaris van de koning een grotere rol bij lokale integriteitskwesties. Die krijgt toegang tot geheime stukken en mag besloten vergaderingen bijwonen.

 • Bijna de helft van de griffiers (45 procent) was in mei 2020 positief over het digitaal vergaderen. In november is dat percentage gestegen naar 55 procent. Dat blijkt uit onderzoek voor de Evaluatiecommissie Tijdelijke Wet Digitale Beraadslaging.

  Tevredenheid over digitale raadsvergaderingen groeit

  1 reactie

  Bijna de helft van de griffiers (45 procent) was in mei 2020 positief over het digitaal vergaderen. In november is dat percentage gestegen naar 55 procent. Dat blijkt uit onderzoek voor de Evaluatiecommissie Tijdelijke Wet Digitale Beraadslaging. In mei 2020 had 87 procent van de gemeenten en provincies in Nederland al digitaal vergaderd.

 • Dat stellen de vakbonden in een gezamenlijk manifest. Zij roepen de politiek op om een sterke overheid hoog op de agenda te zetten bij de vorming van een nieuw kabinet. Een goed functionerende overheid komt er alleen als de overheidsmedewerkers marktconforme salarissen krijgen en goede arbeidsvoorwaarden hebben.

  Bonden: ‘Structurele verwaarlozing publieke sector’

  1 reactie

  De publieke sector wordt volgens de overheidsvakbonden structureel verwaarloosd. ‘Het piept en kraakt in de uitvoering, er zijn te weinig middelen beschikbaar en op uitvoeringsniveau is de menselijke maat vaak zoek.’

 • Noaberschap hoort bij Twente als een os bij een ezel. Althans, dat is het clichébeeld. Onderzoek van I&O Research in opdracht van  Binnenlands Bestuur  laat zien dat er waarheid in schuilt. Het aandeel Twentenaren dat het normaal vindt voor een ander te zorgen is hoger dan waar ook: twee op de drie Tukkers geven aan dat het gebruikelijk is.

  Veel socialer dan in Twente tref je het nergens

  Reageer

  Noaberschap hoort bij Twente als een os bij een ezel. Althans, dat is het clichébeeld. Onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur laat zien dat er waarheid in schuilt. Het aandeel Twentenaren dat het normaal vindt voor een ander te zorgen is hoger dan waar ook: twee op de drie Tukkers geven aan dat het gebruikelijk is.

 • Aan de hand van zijn paper op www.coronapapers.nl ‘Verschil in verhoudingen’ en het onderzoek dat daarmee is verbonden, gaat Boogaard in op de rol van regio’s in de aanpak van de coronacrisis. Hij analyseert of en in hoeverre er regionale verschillen bestaan, en of zulke verschillen te rechtvaardigen zijn.

  Corona College: regionale aanpak van corona

  Reageer

  De Vereniging Bestuurskunde (VB) heeft net als vorig jaar wetenschappers gestrikt die vanuit de eigen disciplines hun licht laten schijnen over de aanpak van de corona-pandemie. In de eerste aflevering deze Corona Colleges doet de Leidse hoogleraar Decentrale overheden Geerten Boogaard dat.

 • Werkgever rijk heeft eindelijk zijn loonbod bekendgemaakt: 1 procent erbij in 2021. De vakbonden vinden dit geen serieus bod en hebben als antwoord de onderhandelingen over een nieuwe cao voor rijksambtenaren opgeschort.

  Rijk biedt ambtenaren 1 procent loonsverhoging

  9 reacties

  Werkgever rijk heeft eindelijk zijn loonbod bekendgemaakt: 1 procent erbij in 2021. De vakbonden vinden dit geen serieus bod en hebben als antwoord de onderhandelingen over een nieuwe cao voor rijksambtenaren opgeschort.

 • De gemeenteraad van Heemstede vergadert niet meer totdat er nieuwe afspraken zijn hoe dat op een fatsoenlijke manier kan. Vorige week knetterde het dermate hard in een commissievergadering, dat een raadsmeerderheid gisteravond besloot dat het zo niet verder kan.

  Gemeenteraad Heemstede weigert te vergaderen

  3 reacties

  De gemeenteraad van Heemstede vergadert niet meer totdat er nieuwe afspraken zijn hoe dat op een fatsoenlijke manier kan. Vorige week knetterde het dermate hard in een commissievergadering, dat een raadsmeerderheid gisteravond besloot dat het zo niet verder kan.

 • © Shutterstock

  Meer rijksgeld nodig voor RES-regio’s

  Reageer

  Er moet meer financiële ondersteuning vanuit het rijk komen voor de 30 energieregio’s, de RES’sen. Uit onderzoek van Leidse studenten in samenwerking met de BNG blijkt een gebrek aan expertise in de regio's bij het opstellen van de energiestrategieën, zowel op technisch als op financieel gebied.

 • Of het over een tijdje nog wel zo fijn rijden is over de Friese wegen is maar zeer de vraag. De provincie ziet dat veel gemeenten niet genoeg geld reserveren voor het onderhoud ervan. In de zogeheten toezichtsbrieven die Gedeputeerde Staten van Friesland stuurde aan de gemeenten valt op nogal wat gemeenten het onderhoud van de zogeheten kapitaalgoederen als sluitpost hebben opgenomen in de meerjarenbegroting

  Zorgen om Friese wegen vanwege geldtekort

  2 reacties

  Of het over een tijdje nog wel zo fijn rijden is over de Friese wegen is maar zeer de vraag. De provincie ziet dat veel gemeenten niet genoeg geld reserveren voor het onderhoud ervan.

 • De Duitse deelstaat Baden-Württemberg moest begin deze maand al afscheid nemen van de avondklok, nadat een bestuursrechtbank in Mannheim had uitgesproken dat het uitgaansverbod een ‘excessieve’ maatregel was.

  Duitse rechter zette eerder streep door avondklok

  9 reacties

  De Duitse deelstaat Baden-Württemberg moest begin deze maand al afscheid nemen van de avondklok, nadat een bestuursrechtbank in Mannheim had uitgesproken dat het uitgaansverbod een ‘excessieve’ maatregel was.

 • Dertig energieregio’s zijn bezig met het opstellen van een plan hoeveel schone energie ze willen leveren in 2030. Zo sleutelt ook de regio Arnhem-Nijmegen een Regionale Energiestrategie (RES) in elkaar, een karwei dat met zestien gemeenten samen moet worden geklaard. Afgaande op het I&O-onderzoek moet dat een fluitje van een cent zijn in het zuidoostelijke deel van Gelderland: nergens in de zes onderzochte regio’s is men meer bezorgd over het klimaat en vindt men vaker dat een volgend kabinet meer moet doen aan de uitstoot van broeikasgassen.

  Kloof: de stad is ‘groener’ dan het ommeland

  1 reactie

  Gelderland Zuid mag op het gebied van duurzaamheid dan wel de progressiefste regio van het land zijn, binnen die regio zijn er aanzienlijke verschillen hoe ‘groen’ men wil zijn. Het ommeland van Nijmegen blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur een stuk behoudender dan de stad.

 • De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) ) is geschrokken van onderzoek van Binnenlands Bestuur waaruit blijkt dat veel lokale rekenkamers politieke druk vanuit het gemeentebestuur ervaren. De NVRR roept alle rekenkamers op daar bij voorkomende gevallen melding van te maken.

  NVRR: ‘Politieke druk op rekenkamers onacceptabel’

  5 reacties

  De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) ) is geschrokken van onderzoek van Binnenlands Bestuur waaruit blijkt dat veel lokale rekenkamers politiek druk vanuit het gemeentebestuur ervaren. De NVRR roept alle rekenkamers op daar bij voorkomende gevallen melding van te maken.

 • De leefwereld van jongeren is echt anders dan bestuurders denken. Ze maken zich druk om andere dingen dan bestuurders verwachten. En veel meer dan bestuurders denken, willen jongeren meebeslissen over Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlandse Zaken,

  Bestuurders begrijpen jongeren verkeerd

  Reageer

  De leefwereld van jongeren is echt anders dan bestuurders denken. Ze maken zich druk om andere dingen dan bestuurders verwachten. En veel meer dan bestuurders denken, willen jongeren meebeslissen over Nederland.

Recente Achtergrond Artikelen

 • © Shutterstock

  ‘Zonder extra geld gaat de deur dicht’

  Reageer

  Het gemeentefonds moet structureel worden verruimd. Dat staat buiten kijf. En als dat extra geld er niet komt, gooit de VNG de deur dicht richting kabinet. Maar er moet meer gebeuren. Het rijk moet de autonome rol van gemeenten respecteren én ernaar handelen. Een interview met VNG-directeur Leonard Geluk.

 • Meerdere Europarlementariërs maakten zich grote zorgen over het cohesiebeleid wat volgens hen en Eurocommissaris Elisa Ferreira (cohesie en regionaal beleid) het hart moet vormen van de wederopbouw straks, na de coronacrisis. Er waren in Brussel al grote zorgen om de toekomst van het budget voor de Europese Unie, omdat Nederland samen met Denemarken, Zweden en Oostenrijk de kont tegen de krib gooit en een verdere verlaging wil van het EU-budget.

  Alles op alles voor snelle start EU-programma’s

  Reageer

  De Europese Commissie zet alles op alles om de programma’s voor het cohesiebeleid in januari 2021 te laten beginnen. Nederland krijgt voor onder meer het EFRO-beleid en ESF+ circa 1,4 miljard euro.

 • © Shutterstock

  Herverdeling gemeentefonds risico nummer één

  Reageer

  Natuurlijk, de coronacrisis zadelt gemeenten op met een heleboel onzekerheid over hun (toekomstige) inkomsten en uitgaven. Maar nog veel meer zorgen maken ze zich over de financiële gevolgen van de herverdeling van het gemeentefonds.

 • Ze zijn oud en met te weinig: de Nederlandse ambtenaren bij instellingen van de Europese Unie. Buitenlandse Zaken zet daarom in op meer detacheringen van rijksambtenaren. En minister Blok meldt de Kamer dat hij steviger gaat lobbyen voor het binnenhalen van ambtelijke topposities.

  Plan voor meer jongere EU-ambtenaren

  Reageer

  Ze zijn oud en met te weinig: de Nederlandse ambtenaren bij instellingen van de Europese Unie. Buitenlandse Zaken zet daarom in op meer detacheringen van rijksambtenaren. En minister Blok meldt de Kamer dat hij steviger gaat lobbyen voor het binnenhalen van ambtelijke topposities.

 • De meeste ambtenaren werken vanwege de corona-crisis sinds medio maart noodgedwongen thuis. Voor vrouwen, zo leert een enquête van Binnenlands Bestuur onder ruim 6.000 ambtenaren.

  'Alle dagen zijn nu hetzelfde'

  Reageer

  De meeste ambtenaren werken vanwege de corona-crisis sinds medio maart noodgedwongen thuis. Voor vrouwen, zo leert een enquête van Binnenlands Bestuur onder ruim 6.000 ambtenaren, levert dat meer problemen op dan voor hun mannelijke collega’s. ‘Dit is dodelijk saai.’ En daarbij: ‘Weekenddagen zijn hetzelfde als weekdagen.’

 • Veel beleid niet succesvol

  Reageer

  Alle veranderingen, reorganisaties en hervormingen sinds 1980 ten spijt, veel geholpen hebben ze niet om de productiviteit in de publieke sector te verbeteren. En toch was dat vaak wel de uitdrukkelijke bedoeling. In plaats van een productiviteitsverbetering laten veel sectoren zelfs een verslechtering zien.

 • Ruim driekwart van de Nederlanders vindt dat er volgend jaar geen vuurwerk mag worden afgestoken in wijken waarin de politie en hulpverleners worden bedreigd. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur.

  Burger wil keiharde aanpak vuurwerk-aso’s

  Reageer

  Ruim driekwart van de Nederlanders vindt dat er volgend jaar geen vuurwerk mag worden afgestoken in wijken waarin de politie en hulpverleners worden bedreigd. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur.

 • Op een eigen, vertrouwde afdeling werken is uit. Met collega’s uit – voorheen – andere organisatiedelen een project draaien, that’s the way. Veranderende maatschappelijke opgaven bepalen de inrichting van de organisatie. Dat vraagt ambtelijke flexibiliteit. Maar niet iedereen blijkt daar (al) aan toe.

  Organisatie kantelen vergt lange adem

  Reageer

  Op een eigen, vertrouwde afdeling werken is uit. Met collega’s uit – voorheen – andere organisatiedelen een project draaien, that’s the way. Veranderende maatschappelijke opgaven bepalen de inrichting van de organisatie. Dat vraagt ambtelijke flexibiliteit. Maar niet iedereen blijkt daar (al) aan toe.

 • De publieke sector kent blijkens onderzoek van  Binnenlands Bestuur  in samenwerking met de Universiteit Utrecht in hoofdzaak bevlogen medewerkers. Burn-outs komen slechts zelden voor. ‘Maar oppassen is het met werkverslaving’, waarschuwt onderzoeker Rick Borst. De stap van workaholism naar nul energie is niet zo groot.

  Van hardloper tot doodloper

  Reageer

  De publieke sector kent blijkens onderzoek van Binnenlands Bestuur in samenwerking met de Universiteit Utrecht in hoofdzaak bevlogen medewerkers. Burn-outs komen slechts zelden voor. ‘Maar oppassen is het met werkverslaving’, waarschuwt onderzoeker Rick Borst. De stap van workaholism naar nul energie is niet zo groot.

 • © Shutterstock

  ‘Betrek markt eerder bij het energiebeleid’

  Reageer

  Om de energietransitie te kunnen laten slagen, moeten gemeenten leren samenwerken met netbeheerders en energie- en grondbedrijven. Wat verwachten deze partijen op hun beurt van de (lokale) overheid? Binnenlands Bestuur spreekt de komende tijd geregeld met bestuurders van marktpartijen. President-directeur Marjan van Loon van Shell trapt af.