of 63966 LinkedIn

Gert van Wijland

Gert van Wijland is redacteur bij Binnenlands Bestuur met de specialisatie Ruimte en Milieu.

Recente Artikelen

 • Warmtewinning uit water kan een grote rol spelen bij het aardgasvrij maken van de Nederlandse woningen. Oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater bevatten samen genoeg energie om 1000 maal in de totale Nederlandse vraag naar verwarming en koeling te voorzien. Economisch winbaar kan het tot 40 procent van alle gevraagde thermische energie leveren.

  Energie uit sloot en plas kan aardgas deels vervangen

  6 reacties

  Warmtewinning uit water kan een grote rol spelen bij het aardgasvrij maken van de Nederlandse woningen. Oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater bevatten samen genoeg energie om 1000 maal in de totale Nederlandse vraag naar verwarming en koeling te voorzien. Economisch winbaar kan het tot 40 procent van alle gevraagde thermische energie leveren.

 • De belangrijkste koepels van lokale/regionale overheden respecteren het besluit van demissionair minister Schultz om de Omgevingswet later in te voeren. Zorgvuldigheid gaat boven haast, wel moet de energie niet wegvloeien.

  Begrip voor uitstel invoering Omgevingswet

  1 reactie

  Lokale overheden hebben begrip voor het uitstel van de Omgevingswet. VNG, Unie van Waterschappen en IPO zeggen wel te hopen dat ‘de energie niet uit het veranderingsproces zal weglopen’.

   

 • Zonder bestuurlijke beleidskaders kon de zelfrijdende auto wel eens niet de gedroomde oplossing zijn voor de stedelijke vervoersproblematiek. Het autonome vervoermiddel kan zelfs tot chaos en meer file leiden, aldus wereldmarktleider vervoersystemen 2getthere.

  Zelfrijdende auto niet de panacee voor alle verkeersproblemen

  6 reacties

  Hoe enthousiast ook omarmd als vervoersmiddel van de toekomst, de zelfrijdende auto is niet de panacee voor alle huidige vervoersproblemen in de stad. Sterker: zonder gedegen bestuurlijk beleidskader waarin het OV voorop staat kan de autonome auto tot meer file en zelfs chaos leiden. 'Zelfdenkende techniek is een instrument om de steden leefbaar te houden, veel beleidsmakers lijken het als doel op zich te zien.'

   

 • De SP-fractie in de gemeenteraad van Utrecht heeft raadsvragen gesteld over het afschaffen van het lotingssysteem bij de verkoop van nieuwbouwwoningen in de wijk Leidsche Rijn. De partij vreest voor woekerpraktijken nu de woningen per opbod worden verkocht.

  Raadsvragen over afschaffen loting nieuwbouwwoningen Utrecht

  6 reacties

  Nieuwbouwwoningen in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn worden onbetaalbaar voor starters en mensen met een minder dikke portemonnee. Dat vreest fractieleider Tim Schipper van de SP in Utrecht, nu het lotingssysteem voor nieuwe huizen is afgeschaft. Deze maand worden voor het eerst appartementen per opbod boven de vraagprijs verkocht.

   

 • Het noodplan voor woningbouw van NEPROM, vereniging voor projectontwikkelaars, wordt niet omarmd door in elk geval de wethouder bouwen van Utrecht.

  Utrecht vindt noodplan woningbouw kansloos

  3 reacties

  'Gemakzuchtig en redelijk kansloos'. Zo kwalificeert de Utrechtse wethouder Paulus Jansen (wonen, RO) het woensdag gepresenteerde noodplan woningbouw van de vereniging voor projectontwikkelaars NEPROM. ‘Ik spreek de voorzitter vaak, maar nu lijkt hij zijn hand te overspelen’.

   

 • De Nederlandse projectontwikkelaars vereniging NEPROM heeft een noodplan opgesteld om meer woningen te kunnen bouwen. Het gebrek aan locaties en gemeentelijke stroperigheid is volgens hen fnuikend voor de nieuwbouw.

  'Gemeenten moeten minder reguleren bij woningbouw'

  7 reacties

  Stop tijdelijk met gemeentelijke bezwaarschriftprocedures voor planologische besluiten en staak de aanvullende eisen bij nieuwbouwplannen. Dat zijn enkele punten uit het noodplan woningbouw van de vereniging van projectontwikkelaars, de NEPROM. De organisatie wil daarnaast ook terughoudendheid van gemeenten bij de regulering van sociale en middeldure woningen. Deze dringende adviezen moeten de woningnood terugdringen.

 • Demissionair minister Schultz heeft de Eenvoudig Beter Trofee 2016 uitgereikt aan de vereniging Markdal duurzaam en vitaal. Dit wegens handelen in de geest van de nieuwe omgevingswet

  Markdal duurzaam en vitaal wint omgevingswet Trofee

  Reageer

  Het onmogelijke bestuurlijk mogelijk maken. Dat was in 2011 de drijfveer achter de oprichting van de particuliere vereniging ‘Markdal duurzaam en vitaal’. Deze week kreeg de vereniging de “Eenvoudig Beter Trofee 2016”, wegens pionieren met de omgevingswet.

 • De bouwers van Nederland willen dat de watertoets als verplichting in de nieuwe omgevingswet wordt opgenomen. zo niet an vrezen ze voor stilvallen van innovatie rond bouwen en waterbeheer.

  Bouwend Nederland: houd watertoets verplicht

  1 reactie

  De watertoets voor bouwprojecten en andere ruimtelijke plannen moet als verplichting worden opgenomen in de omgevingswet. Anders vervalt de urgentie –en daarmee de drang tot innovatie- om de gevolgen van de projecten voor het watersysteem te minimaliseren.

   

 • Demissionair minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu vindt dat haar opvolger 200 miljoen euro per jaar extra zou moeten uittrekken om toekomstige wateroverlast als gevolg van klimaatverandering tegen te gaan.

  Schultz pleit voor 200 miljoen extra voor klimaatadaptatie

  5 reacties

  Demissionair minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu vindt dat haar opvolger 200 miljoen euro per jaar extra zou moeten uittrekken om toekomstige wateroverlast als gevolg van klimaatverandering tegen te gaan. 

 • Betere hydrologische voorspellingen kunnen gemeenten helpen in hun strijd tegen de gevolgen van klimaatverandering en zijn daarmee effectieve en goedkope investeringen in klimaatadaptie. Dat zegt buitengewoon hoogleraar Hydrologische voorspelbaarheid aan de Universiteit van Wageningen.

  Betere voorspelling effectief tegen wateroverlast

  1 reactie

  Stedelijke gemeenten kunnen veel baat hebben bij goede lokale hydrologische voorspellingen. Als ze weten hoeveel water er ‘op ze afkomt’ kunnen ze plaatselijke overlast of verdroging van tevoren opvangen en zo nodig de bevolking tijdig waarschuwen. Technisch kan het, maar onduidelijk is wie de verantwoordelijkheid op zich zou willen nemen.

   

 • Ondernemers hebben er baat bij als gemeenten de bestaande regels ruimhartig toepassen. Dat blijkt uit de Pilot verlaging regeldruk stimuleert ondernemerschap in binnensteden, uitgevoerd door kennis en netwerk organisatie Platform31.

  'Gemeenten moeten meedenken met ondernemers'

  1 reactie

  Ondernemers hebben binnen de gestelde gemeentelijke regels vaak meer mogelijkheden tot uitbreiden van hun activiteiten, het aanpassen van hun winkel of tot het neerzetten van een tijdelijke marktkraam dan ze zelf denken. Voorwaarde is wel dat de gemeente met hen meedenkt en de eigen regels ruimhartig interpreteert.

 • Lokale overheden bereiden zich te weinig voor op de komende klimaatveranderingen. wateroverlast door extreem weer zal steeds vaker voorkomen, zo verwachten ambtenaren van waterschappen, gemeenten en provincies. Dat blijkt uit onderzoek van Arcadis

  Ambtenaren ontevreden over tempo klimaatbeleid

  4 reacties

  Gemeenten, provincies en –in mindere mate- waterschappen in ons land moeten beter inspelen op toekomstige wateroverlast door extreem weer. Het overgrote deel van de ambtenaren, bestuurders en adviseurs op die bij dit thema betrokken zijn, voelen en prediken de urgentie, maar zien te weinig pro actief beleid om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. 

 • Met de bouw van een nieuwe biocentrale hoopt het waterschap Vallei en Veluwe al in 2020 energie-neutraal te kunnen werken. Sterker: er zal meer worden opgewekt dan het schap gebruikt.

  Waterschap gaat meer energie winnen dan het gebruikt

  4 reacties

  Afval bestaat niet, alles is grondstof voor een nieuw product. Mede onder dat motto stemde het algemeen bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe deze week in met de bouw van een nieuwe bio-energiecentrale op het terrein van de afvalwaterzuivering van het schap in Harderwijk. Nieuw voor Nederland: de centrale wordt ondergebracht in een publiek-privaat gerunde BV.

   

 • Mensen zijn graag bereid meer geld te betalen voor een huis aan of in de buurt van water. De mogelijke risico's op overstroming doen maar weinig afbreuk aan de prijs van de huizen. Dat geldt ook voor de woningen in steden met open water op reisafstand.

  Huizen aan water gewild ondanks overstromingsrisico

  4 reacties

  Gemeenten blijven bouwen op plaatsen met overstromingsrisico. Het aantal inwoners dat bij een watercalamiteit de kans loopt op minstens 80 cm water over de vloer is de laatste jaren dan ook gestaag toegenomen. De waarde van de huizen lijdt hier echter nauwelijks onder. De nabijheid van water weegt bij de prijsvorming zwaarder dan het mogelijke risico op overstroming

 • Een nieuwe serie Greendeals moet de activiteiten van de Waterschappen verder verduurzamen. De eerste -energie- deal mikt op energie neutraliteit van het gehele waterbeheer in 2040.

  Waterschappen sluiten nieuwe green en blue deals

  Reageer

  Waterschappen beschouwen het tegengaan van klimaatverandering en het opvangen van de gevolgen ervan als een van hun kerntaken. Reden om als eerste overheid in 2020 40 procent van alle benodigde energie zelf te willen opwekken en de hele bedrijfsvoering maximaal te verduurzamen. Deze ambities zijn vastgelegd in een serie Greendeals.

 • De vaste geldstromen die het rijk beschikbaar stelt voor waterbeheer belemmert innovatie van ons waterbeheer, aldus Europese onderzoekers. Het geld komt toch wel en gaat automatisch naar old-school dijkversterking. De Unie van Waterschap stelt dat er wel degelijk geïnnoveerd wordt.

  Vaste geldstroom 'belemmert innovatie waterbeheer'

  4 reacties

  De waterschappen worden te veel afgerekend op de kwaliteit van de dijken. In combinatie met de zekerheid van de geoormerkte geldstromen kan dit innovatie in de weg staan. ‘Het geld is er, maar gaat vaak naar het versterken van de dijken. Meervoudige ruimtelijke oplossingen komen weinig van de grond’. 

 • gemeenten en provincies moeten zich over veertig niet laten verrassen door dan nodige dijkverzwaring. Beter is het om de benodigde ruimte nu al te reserveren in de nieuwe omgevingsplannen. Dat stelt het rapport 'De Pilot, ruimtelijk instrumentarium dijken'. Dat vergt wel goed bestuurlijk overleg.

  Ruimte voor dijkversterking nu al reserveren

  4 reacties

  Gemeenten, provincies en waterschappen zouden in een vroegtijdig stadium gezamenlijk moeten inspelen op in de toekomst noodzakelijke dijkversterkingen. Door besluiten over water en over ruimtelijke ontwikkelingen bij elkaar te brengen, ‘voorkom je ontwikkelingen die straks verbreding van de dijk in de weg staan’.

   

 • Meer geld en meer ruimte voor de rivieren in ons land. Dat wil de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten. De VNR reageert hiermee op de klimaatwaarschuwing code Oranje van het KNMI.

  Gemeenten na code oranje: meer ruimte voor rivier

  2 reacties

  Het rijk moet (flink) meer geld uitrekken voor het programma Ruimte voor de Rivieren. Alleen dan kunnen de gemeenten langs de rivierbeddingen in ons land de gevolgen van klimaatverandering op een acceptabele manier opvangen.

 • Met een miljoen nieuwe mensen in 2014 moeten gemeente rond de Amsterdamse Westas gezamenlijk beleid ontwikkelen om het gebied leefbaar te houden. Inzetten op de circulaire economie is de enige kans. En wel NU.

  Duurzaamheidsbeleid gemeenten gaat Westas niet redden

  4 reacties

  Het aantal mensen dat in het gebied tussen Haarlem en Amsterdam woont of werkt zal in het jaar 2040 naar verwachting met een miljoen zijn toegenomen. Wil de zogenoemde Westas tegen die tijd nog leefbaar zijn, dan moeten bestuurders gezamenlijk inzetten op de circulaire economie. ‘Het huidige duurzaamheidsbeleid zal de problemen niet oplossen'. 

 • En de waternavel, hij woekerde voort. De ooit als vijverplant geïmporteerde Zuid-Amerikaanse exoot verstopt watergangen en verstikt het leven in de sloten. Met dank aan de zachte winters en warme zomers betalen de waterschappen de kosten.

  Welig woekerende waternavel jaagt waterschap op kosten

  Reageer

  De exotische waterplant Grote Waternavel leek de laatste jaren in de Nederlandse wateren op zijn retour, maar woekert en verstikt deze zomer weer als nooit tevoren. Bestrijding kost alleen Het Brabantse waterschap Maas en AA al ruim boven de twee ton, zo verwacht Ronald van Woerkom, bedrijfsleider district Hertogswetering. 

Recente Achtergrond Artikelen

 • Belangrijker voor de ontwikkeling van de polder – en de omgeving – is dat het gebied fungeert als proeftuin voor nieuwe vormen van ruimtelijke inrichting en waterbeheer. Al twintig jaar wordt hier mede op initiatief van omwonenden nagedacht over plannen om de natuur in de polder te versterken.

  Kraamkamer voor waterbeheer

  Reageer

  De Koopmanspolder bij Wervershoof is proefgebied voor ruimtelijke inrichting op basis van wisselend waterpeilbeheer. Natuur, recreatie, waterbeheer, cultuurlandschap en uiteindelijk zelfs de boeren profiteren van de proef. En dat ‘op een koopje’.

 • Al jaren kent Groningen af en toe een kleine aardschok, veroorzaakt door gaswinning in het gebied. Veel politieke ophef werd daar tot begin van dit jaar niet over gemaakt, maar dat veranderd nu.

  Gekrenkte Groningers

  2 reacties

  Het rijk laat de aardbevingsbestendigheid van de infrastructuur in het Groningse aardgaswingebied versneld onderzoeken. Het regionale bestuur gaat het nog niet snel genoeg. ‘Hoe moeten we na een harde klap uitleggen dat we slechts hebben toegekeken?’

 • Wie redt de winkelstraat?

  1 reactie

  Met oplopende leegstand in de winkelgebieden zullen gemeenten en provincies de regie naar zich toe moeten trekken. Hun wapenarsenaal: regionaal overleg, herbestemmen of een regressieve aanwijzing.

 • ‘Maak de koper weer koning’

  2 reacties

  Grondexploitatie is voor gemeenten van zekere winstmaker verworden tot grootste verliespost. Om afwaardering zo lang mogelijk uit te stellen, zoeken wethouders creatieve oplossingen. Hoe Hendrik-Ido-Ambacht een faillissement afwendde.

 • Dealen met de grote droogte

  Reageer

  Door gebrek aan regen verzilt het grondwater en dreigen veendijken te bezwijken. Een terugkerend probleem voor waterbeheerders, van oudsher vooral gericht op beperking van wateroverlast. ‘Bestrijding van de droogte moet hoger op de agenda.’

 • De MKZ-crisis Overwonnen

  Reageer

  In Kootwijkerbroek is 10 jaar na de MKZ-crisis de weerstand tegen het Rijk nog groot. Maar boeren en lokaal bestuur sloegen de handen ineen. Het dorp leeft weer, dankzij een mengsel van boerenslimheid, bluf en bestuurlijke powerplay.

 • Ten strijde tegen gedogers

  1 reactie
  Een zuipkeet op het platteland gedogen? Niet optreden tegen een trouwerij in de lokale manege? Als gemeentebestuur moet je dan met één ding serieus rekening houden: Bureau Eerlijke Mededinging sleept je voor de rechter.