of 60220 LinkedIn

Gert van Wijland

Gert van Wijland is redacteur bij Binnenlands Bestuur met de specialisatie Ruimte en Milieu.

Recente Artikelen

 • Warmtewinning uit water kan een grote rol spelen bij het aardgasvrij maken van de Nederlandse woningen. Oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater bevatten samen genoeg energie om 1000 maal in de totale Nederlandse vraag naar verwarming en koeling te voorzien. Economisch winbaar kan het tot 40 procent van alle gevraagde thermische energie leveren.

  Energie uit sloot en plas kan aardgas deels vervangen

  6 reacties

  Warmtewinning uit water kan een grote rol spelen bij het aardgasvrij maken van de Nederlandse woningen. Oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater bevatten samen genoeg energie om 1000 maal in de totale Nederlandse vraag naar verwarming en koeling te voorzien. Economisch winbaar kan het tot 40 procent van alle gevraagde thermische energie leveren.

 • De belangrijkste koepels van lokale/regionale overheden respecteren het besluit van demissionair minister Schultz om de Omgevingswet later in te voeren. Zorgvuldigheid gaat boven haast, wel moet de energie niet wegvloeien.

  Begrip voor uitstel invoering Omgevingswet

  1 reactie

  Lokale overheden hebben begrip voor het uitstel van de Omgevingswet. VNG, Unie van Waterschappen en IPO zeggen wel te hopen dat ‘de energie niet uit het veranderingsproces zal weglopen’.

   

 • Zonder bestuurlijke beleidskaders kon de zelfrijdende auto wel eens niet de gedroomde oplossing zijn voor de stedelijke vervoersproblematiek. Het autonome vervoermiddel kan zelfs tot chaos en meer file leiden, aldus wereldmarktleider vervoersystemen 2getthere.

  Zelfrijdende auto niet de panacee voor alle verkeersproblemen

  6 reacties

  Hoe enthousiast ook omarmd als vervoersmiddel van de toekomst, de zelfrijdende auto is niet de panacee voor alle huidige vervoersproblemen in de stad. Sterker: zonder gedegen bestuurlijk beleidskader waarin het OV voorop staat kan de autonome auto tot meer file en zelfs chaos leiden. 'Zelfdenkende techniek is een instrument om de steden leefbaar te houden, veel beleidsmakers lijken het als doel op zich te zien.'

   

 • De SP-fractie in de gemeenteraad van Utrecht heeft raadsvragen gesteld over het afschaffen van het lotingssysteem bij de verkoop van nieuwbouwwoningen in de wijk Leidsche Rijn. De partij vreest voor woekerpraktijken nu de woningen per opbod worden verkocht.

  Raadsvragen over afschaffen loting nieuwbouwwoningen Utrecht

  6 reacties

  Nieuwbouwwoningen in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn worden onbetaalbaar voor starters en mensen met een minder dikke portemonnee. Dat vreest fractieleider Tim Schipper van de SP in Utrecht, nu het lotingssysteem voor nieuwe huizen is afgeschaft. Deze maand worden voor het eerst appartementen per opbod boven de vraagprijs verkocht.

   

 • Het noodplan voor woningbouw van NEPROM, vereniging voor projectontwikkelaars, wordt niet omarmd door in elk geval de wethouder bouwen van Utrecht.

  Utrecht vindt noodplan woningbouw kansloos

  3 reacties

  'Gemakzuchtig en redelijk kansloos'. Zo kwalificeert de Utrechtse wethouder Paulus Jansen (wonen, RO) het woensdag gepresenteerde noodplan woningbouw van de vereniging voor projectontwikkelaars NEPROM. ‘Ik spreek de voorzitter vaak, maar nu lijkt hij zijn hand te overspelen’.

   

 • De Nederlandse projectontwikkelaars vereniging NEPROM heeft een noodplan opgesteld om meer woningen te kunnen bouwen. Het gebrek aan locaties en gemeentelijke stroperigheid is volgens hen fnuikend voor de nieuwbouw.

  'Gemeenten moeten minder reguleren bij woningbouw'

  7 reacties

  Stop tijdelijk met gemeentelijke bezwaarschriftprocedures voor planologische besluiten en staak de aanvullende eisen bij nieuwbouwplannen. Dat zijn enkele punten uit het noodplan woningbouw van de vereniging van projectontwikkelaars, de NEPROM. De organisatie wil daarnaast ook terughoudendheid van gemeenten bij de regulering van sociale en middeldure woningen. Deze dringende adviezen moeten de woningnood terugdringen.

 • Demissionair minister Schultz heeft de Eenvoudig Beter Trofee 2016 uitgereikt aan de vereniging Markdal duurzaam en vitaal. Dit wegens handelen in de geest van de nieuwe omgevingswet

  Markdal duurzaam en vitaal wint omgevingswet Trofee

  Reageer

  Het onmogelijke bestuurlijk mogelijk maken. Dat was in 2011 de drijfveer achter de oprichting van de particuliere vereniging ‘Markdal duurzaam en vitaal’. Deze week kreeg de vereniging de “Eenvoudig Beter Trofee 2016”, wegens pionieren met de omgevingswet.

 • De bouwers van Nederland willen dat de watertoets als verplichting in de nieuwe omgevingswet wordt opgenomen. zo niet an vrezen ze voor stilvallen van innovatie rond bouwen en waterbeheer.

  Bouwend Nederland: houd watertoets verplicht

  1 reactie

  De watertoets voor bouwprojecten en andere ruimtelijke plannen moet als verplichting worden opgenomen in de omgevingswet. Anders vervalt de urgentie –en daarmee de drang tot innovatie- om de gevolgen van de projecten voor het watersysteem te minimaliseren.

   

 • Demissionair minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu vindt dat haar opvolger 200 miljoen euro per jaar extra zou moeten uittrekken om toekomstige wateroverlast als gevolg van klimaatverandering tegen te gaan.

  Schultz pleit voor 200 miljoen extra voor klimaatadaptatie

  5 reacties

  Demissionair minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu vindt dat haar opvolger 200 miljoen euro per jaar extra zou moeten uittrekken om toekomstige wateroverlast als gevolg van klimaatverandering tegen te gaan. 

 • Betere hydrologische voorspellingen kunnen gemeenten helpen in hun strijd tegen de gevolgen van klimaatverandering en zijn daarmee effectieve en goedkope investeringen in klimaatadaptie. Dat zegt buitengewoon hoogleraar Hydrologische voorspelbaarheid aan de Universiteit van Wageningen.

  Betere voorspelling effectief tegen wateroverlast

  1 reactie

  Stedelijke gemeenten kunnen veel baat hebben bij goede lokale hydrologische voorspellingen. Als ze weten hoeveel water er ‘op ze afkomt’ kunnen ze plaatselijke overlast of verdroging van tevoren opvangen en zo nodig de bevolking tijdig waarschuwen. Technisch kan het, maar onduidelijk is wie de verantwoordelijkheid op zich zou willen nemen.

   

 • Ondernemers hebben er baat bij als gemeenten de bestaande regels ruimhartig toepassen. Dat blijkt uit de Pilot verlaging regeldruk stimuleert ondernemerschap in binnensteden, uitgevoerd door kennis en netwerk organisatie Platform31.

  'Gemeenten moeten meedenken met ondernemers'

  1 reactie

  Ondernemers hebben binnen de gestelde gemeentelijke regels vaak meer mogelijkheden tot uitbreiden van hun activiteiten, het aanpassen van hun winkel of tot het neerzetten van een tijdelijke marktkraam dan ze zelf denken. Voorwaarde is wel dat de gemeente met hen meedenkt en de eigen regels ruimhartig interpreteert.

 • Lokale overheden bereiden zich te weinig voor op de komende klimaatveranderingen. wateroverlast door extreem weer zal steeds vaker voorkomen, zo verwachten ambtenaren van waterschappen, gemeenten en provincies. Dat blijkt uit onderzoek van Arcadis

  Ambtenaren ontevreden over tempo klimaatbeleid

  4 reacties

  Gemeenten, provincies en –in mindere mate- waterschappen in ons land moeten beter inspelen op toekomstige wateroverlast door extreem weer. Het overgrote deel van de ambtenaren, bestuurders en adviseurs op die bij dit thema betrokken zijn, voelen en prediken de urgentie, maar zien te weinig pro actief beleid om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. 

 • Met de bouw van een nieuwe biocentrale hoopt het waterschap Vallei en Veluwe al in 2020 energie-neutraal te kunnen werken. Sterker: er zal meer worden opgewekt dan het schap gebruikt.

  Waterschap gaat meer energie winnen dan het gebruikt

  4 reacties

  Afval bestaat niet, alles is grondstof voor een nieuw product. Mede onder dat motto stemde het algemeen bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe deze week in met de bouw van een nieuwe bio-energiecentrale op het terrein van de afvalwaterzuivering van het schap in Harderwijk. Nieuw voor Nederland: de centrale wordt ondergebracht in een publiek-privaat gerunde BV.

   

 • Mensen zijn graag bereid meer geld te betalen voor een huis aan of in de buurt van water. De mogelijke risico's op overstroming doen maar weinig afbreuk aan de prijs van de huizen. Dat geldt ook voor de woningen in steden met open water op reisafstand.

  Huizen aan water gewild ondanks overstromingsrisico

  4 reacties

  Gemeenten blijven bouwen op plaatsen met overstromingsrisico. Het aantal inwoners dat bij een watercalamiteit de kans loopt op minstens 80 cm water over de vloer is de laatste jaren dan ook gestaag toegenomen. De waarde van de huizen lijdt hier echter nauwelijks onder. De nabijheid van water weegt bij de prijsvorming zwaarder dan het mogelijke risico op overstroming

 • Een nieuwe serie Greendeals moet de activiteiten van de Waterschappen verder verduurzamen. De eerste -energie- deal mikt op energie neutraliteit van het gehele waterbeheer in 2040.

  Waterschappen sluiten nieuwe green en blue deals

  Reageer

  Waterschappen beschouwen het tegengaan van klimaatverandering en het opvangen van de gevolgen ervan als een van hun kerntaken. Reden om als eerste overheid in 2020 40 procent van alle benodigde energie zelf te willen opwekken en de hele bedrijfsvoering maximaal te verduurzamen. Deze ambities zijn vastgelegd in een serie Greendeals.

 • De vaste geldstromen die het rijk beschikbaar stelt voor waterbeheer belemmert innovatie van ons waterbeheer, aldus Europese onderzoekers. Het geld komt toch wel en gaat automatisch naar old-school dijkversterking. De Unie van Waterschap stelt dat er wel degelijk geïnnoveerd wordt.

  Vaste geldstroom 'belemmert innovatie waterbeheer'

  4 reacties

  De waterschappen worden te veel afgerekend op de kwaliteit van de dijken. In combinatie met de zekerheid van de geoormerkte geldstromen kan dit innovatie in de weg staan. ‘Het geld is er, maar gaat vaak naar het versterken van de dijken. Meervoudige ruimtelijke oplossingen komen weinig van de grond’. 

 • gemeenten en provincies moeten zich over veertig niet laten verrassen door dan nodige dijkverzwaring. Beter is het om de benodigde ruimte nu al te reserveren in de nieuwe omgevingsplannen. Dat stelt het rapport 'De Pilot, ruimtelijk instrumentarium dijken'. Dat vergt wel goed bestuurlijk overleg.

  Ruimte voor dijkversterking nu al reserveren

  4 reacties

  Gemeenten, provincies en waterschappen zouden in een vroegtijdig stadium gezamenlijk moeten inspelen op in de toekomst noodzakelijke dijkversterkingen. Door besluiten over water en over ruimtelijke ontwikkelingen bij elkaar te brengen, ‘voorkom je ontwikkelingen die straks verbreding van de dijk in de weg staan’.

   

 • Meer geld en meer ruimte voor de rivieren in ons land. Dat wil de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten. De VNR reageert hiermee op de klimaatwaarschuwing code Oranje van het KNMI.

  Gemeenten na code oranje: meer ruimte voor rivier

  2 reacties

  Het rijk moet (flink) meer geld uitrekken voor het programma Ruimte voor de Rivieren. Alleen dan kunnen de gemeenten langs de rivierbeddingen in ons land de gevolgen van klimaatverandering op een acceptabele manier opvangen.

 • Met een miljoen nieuwe mensen in 2014 moeten gemeente rond de Amsterdamse Westas gezamenlijk beleid ontwikkelen om het gebied leefbaar te houden. Inzetten op de circulaire economie is de enige kans. En wel NU.

  Duurzaamheidsbeleid gemeenten gaat Westas niet redden

  4 reacties

  Het aantal mensen dat in het gebied tussen Haarlem en Amsterdam woont of werkt zal in het jaar 2040 naar verwachting met een miljoen zijn toegenomen. Wil de zogenoemde Westas tegen die tijd nog leefbaar zijn, dan moeten bestuurders gezamenlijk inzetten op de circulaire economie. ‘Het huidige duurzaamheidsbeleid zal de problemen niet oplossen'. 

 • En de waternavel, hij woekerde voort. De ooit als vijverplant geïmporteerde Zuid-Amerikaanse exoot verstopt watergangen en verstikt het leven in de sloten. Met dank aan de zachte winters en warme zomers betalen de waterschappen de kosten.

  Welig woekerende waternavel jaagt waterschap op kosten

  Reageer

  De exotische waterplant Grote Waternavel leek de laatste jaren in de Nederlandse wateren op zijn retour, maar woekert en verstikt deze zomer weer als nooit tevoren. Bestrijding kost alleen Het Brabantse waterschap Maas en AA al ruim boven de twee ton, zo verwacht Ronald van Woerkom, bedrijfsleider district Hertogswetering. 

 • Gemeenten hebben een beschermplicht, maar veel van de stellingen en loopgraven uit de tweede oorlog dreigen letterlijk te verzanden en uit het zicht te verdwijnen. Een speciale digitale kaart moet het Militair Cultureel Erfgoed aan de vergetelheid ontrukken.

  RAAP brengt kaart militair erfgoed uit voor gemeenten

  1 reactie

  Stellingen en kazematten uit de Tweede Wereldoorlog zijn nog steeds goed zichtbaar in het Nederlandse landschap. De bijbehorende loopgraven, werkkampen en andere infrastructuur zijn zeventig jaar na dato vaak verdwenen in de ondergrond. Tijd voor een indicatieve archeologische kaart: opdat gemeenten het militaire erfgoed niet per ongeluk vergraven.

 • Buitenlanders zonder papieren die ooit zijn inschreven op de fictieve geboortedatum de nulde van de nulde, houden daar hun leven last van. Voor nieuwkomers is de wet aangepast, een groep van 70.000 mensen houdt administratieve problemen.

  Niet bestaande geboortedatum 00-00-jj blijft probleem

  5 reacties

  Buitenlanders die bij binnenkomst in Nederland door de gemeente zijn ingeschreven op de niet bestaande geboortedatum 00-00 blijven daar hun hele leven last van houden. De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) pleit al jaren voor aanpassing van de wet.

 • De inwoners van Rotterdam vinden schone lucht 'heel belangrijk'. In een enquete geven ze aan zelf ook meer te kunnen doen door bijvoorbeeld vaker de fiets te pakken. Voor concrete maatregelen kijken de Rotterdammers echter vooral naar de gemeente en het bedrijfsleven.

  Rotterdammers: schone(re) lucht ‘heel belangrijk’

  1 reactie

  Ruim twee derde van de Rotterdammers vindt het belangrijk dat de luchtkwaliteit in de stad verbetert. Zij kijken vooral naar de gemeente en het bedrijfsleven voor maatregelen. Tegelijkertijd geeft bijna de helft van de inwoners toe zelf ook meer te kunnen doen om de stad duurzamer en de lucht schoner te maken. 

 • De dit voorjaar wegens mogelijke belangenverstrengeling afgetreden Limburgse dijkgraaf Toine Gresel heeft geen misbruik gemaakt van de twee petten die hij droeg. Hij wist niets van een opdracht die het zuiveringsbedrijf van zijn waterschap gunde aan een communicatiebureau waar hij een bijbaan had. Wel was er de schijn van belangenverstrengeling.

  Geen belangenverstrengeling oud-dijkgraaf Limburg

  3 reacties

  Oud-Dijkgraaf Toine Gresel van waterschap Peel en Maasvallei heeft zich niet bemoeid met het gunnen van opdrachten aan het communicatiebedrijf C-community, waar hij een betaalde bijbaan had. Wel verliep de aanbestedingsprocedure van een aantal opdrachten ‘niet geheel volgens de regels’.

 • M.e.r-voorzitter Kees Linse

  Voorzitter bezorgd over terugloop m.e.r-adviezen

  3 reacties

  De Commissie Milieueffectrapportage (m.e.r.) heeft in 2014 ongeveer 40 procent minder adviezen uitgebracht dan in het jaar daarvoor, zo blijkt uit het woensdag gepresenteerde jaarverslag. Voorzitter Kees Linse hoopt wel dat het milieubelang in de ruimtelijke procedures voldoende geborgd blijft: ‘Schiphol, schaliegas, energieakkoord: er komen veelomvattende dossiers aan met mogelijk grote gevolgen voor de leefomgeving’.

   

 • De partijvorming binnen de waterschappen heeft in de aanloop naar de verkiezingen van vandaag nauwelijks geleid tot heftige politieke debatten en profilering van partijstandpunten, stelt André Krouwel.

  'Een dijk is wel degelijk politiek'

  Reageer

  De partijvorming binnen de waterschappen heeft in de aanloop naar de verkiezingen van vandaag nauwelijks geleid tot heftige politieke debatten en profilering van partijstandpunten. ‘Anders dan bij gemeenten en in mindere mate bij provincies vind je bij de waterschappen geen politieke dieren’.

 • Ben je burgemeester en er doet zich een calamiteit voor in je gemeente? zorg dat je zichtbaar voorop gaat in de strijd en je mag waarschijnlijk na afloop blijven.
Dat blijkt uit promotieonderzoek va oud-bestuurder Aart Resoort.

  Zichtbare burgemeester overleeft calamiteit meestal

  2 reacties

  Leiderschap en vooral zichtbaar aanwezig zijn. Dat is waar een burgemeester tijdens en na een (bijna) ramp op wordt afgerekend. Meestal gaat dat goed: slechts vier burgervaders hoefden de laatste 15 jaar af te treden na een calamiteit.

 • De waterschapsheffingen zijn de afgelopen 4 jaar met 2 tot 8 procent gestegen. zuiveren werd 19 euro duurder, burgers betalen 28 euro meer voor droge voeten en ander waterbeheer. Dat wil zeggen: gemiddeld. De tarieven verschillen sterk per waterschap.

  Waterschapstarieven stijgen van 2 tot 8 procent

  4 reacties

  De waterschapsbelasting voor ingezetenen is de afgelopen 4 jaar met gemiddeld 4,4 procent per jaar gestegen. De zuiveringsheffing ging jaarlijks met 2 procent omhoog. Eigenaren van natuurgrond gingen 8 procent per jaar meer betalen. Het gaat om gemiddelden. Er zijn binnen de schappen grote verschillen in tarieven. 

 • GS van Gelderland zitten met een amendement over het plaatsten van windmolens in de provincie in de maag. Het door PS aangenomen amendement is volgens minister Kamp onwettig en kan dus niet worden uitgevoerd.

  Gelderland zit met onwettig amendement

  10 reacties

  De provincie Gelderland kan een door Provinciale Staten ingediend amendement over de procedure rond plaatsing van windmolens niet uitvoeren. De motie is in strijd met de wet, zo blijkt uit een brief van minister Kamp van Economische Zaken. De provincie bezint zich op een voorstel om uit ‘deze lastige situatie’ te komen.

 • De voorgenomen fusie van twee waterlaboratoria in Noord-Holland is gestrand op de fiscus. Btw-plicht maakt de werkzaamheden voor de waterschappen te duur.

  Btw-plicht leidt tot afblazen fusie

  5 reacties

  De voorgenomen fusie tussen het waterlaboratorium HWL uit Haarlem en de stichting Waterproef uit Edam is wegens fiscale redenen van de baan: de huidige btw-vrijstelling van Waterproef zou binnen de nieuwe organisatie vervallen, waardoor het kostenvoordeel voor de aangesloten waterschappen nihil zou zijn. 

 • De rioolbranche is voor deregulering, maar de verplichting voor gemeenten om een riooleringsprogramma op te stellen met blijven. 'Riool is nu eenmaal geen sexy onderwerp voor debat.'

  Rioned tegen afschaffing verplicht rioolprogramma

  4 reacties

  De riolerings- en afvalwaterbranche is tegenstander van het opheffen van het verplichte rioleringsprogramma dat gemeenten nu eens in de vier tot zes jaar moeten opstellen.

 • Stel je bent burgemeester en er breekt vogelgriep uit op een boerderij in je gemeente. Peter Verhoeve van Oudewater vertelt wat er dan op je afkomt.

  Burgemeester Verhoeve heeft nog net tijd om zijn kippen te voeren

  Reageer

  Hij heeft zijn bed niet op het stadhuis staan, maar burgemeester Pieter Verhoeve (SGP) heeft sinds de uitbraak van de vogelgriep in zijn gemeente nauwelijks rust gekend.  Voor het ruimen van de kippen is hij niet verantwoordelijk, wel voor het faciliteren ervan en voor de rust eromheen. Meer dan een dagtaak, zo blijkt uit een telefonisch interview.

   

 • Op last van de gemeente Oudewater is de pers weggestuurd bij de met vogelgriep besmette boerderij in het dorpje Hekendorp. In het gebied rond het bedrijf is een noodverordening van kracht.

  Burgemeester Oudewater hokt eigen kippen op

  2 reacties

  Burgemeester Pieter Verhoef van Oudewater heeft zijn eigen kippen in de achtertuin van de ambtswoning over het weekeinde ook opgehokt, zo meldt hij maandag op twitter. Dit vanwege de uitbraak van meest besmettelijke vorm van kippengriep op een boerderij in zijn gemeente. Onder de maandagochtend vroeg ingestelde noodverordening heeft de burgemeester de pers bij het besmette bedrijf geweerd.

 • Amsterdam heeft 3 miljoen euro aan subsidie uitgegeven aan het verbeteren van de energielabels van de huizen in de stad. De woningen werden wel comfortabeler, maar de energiebesparing valt erg tegen, zo concludeert de ge gemeentlijke rekenkamer.

  Subsidie energielabel bespaart veel minder dan gedacht

  2 reacties

  Amsterdamse woningbouwcorporaties hebben de afgelopen jaren 33 miljoen euro gemeentelijke subsidie ontvangen voor het verbeteren van de energielabels van hun woningen. De energiebesparing blijft echter achter bij de  verwachtingen. ‘In een comfortabele woning zetten de mensen de verwarming een graadje hoger’.

   

 • Rijkswaterstaat betrok de marktpartijen al tijdens de planfase bij het programma Ruimte voor de Rivier en behaalde een jaar tijdswinst. Ook gemeenten kunnen tijd en geld besparen door de uitvoerders eerder te laten meepraten.

  Bespaar tijd: betrek de markt bij planfase project

  2 reacties

  Grote infrastructurele projecten aanbesteden? Betrek de markt al in de plan-fase bij het project en je boekt zo maar een jaar tijdwinst. Het lukte Rijkswaterstaat met vier projecten uit het Ruimte voor de Rivierprogramma, het kan ook gemeenten en andere overheden tijd en geld besparen.

 • De gemeenten in Nederland vrezen voor hun klimaat en duurzaamheid-doelstellingen, nu de belastingdienst energiecorporaties verplicht tot het afdragen van btw.

  Btw-heffing frustreert gemeentelijk klimaatbeleid

  4 reacties

  De gemeenten in Nederland vrezen voor hun klimaat en duurzaamheiddoelstellingen, nu de belastingdienst energiecorporaties verplicht tot het afdragen van btw. Voorloper Eindhoven onderzoekt de lokale gevolgen ervan en overweegt ‘gepaste politieke actie richting Den Haag.’

 • Een paaivijver en een watervlooienplas. Dat zijn de elementen die het afvalwater in Friesland schoner maken dan gebruikelijk. Wetterskip Fryslan spreekt van de waterharmonica.

  Watervlooien zuiveren water in Friesland

  1 reactie

  De waterzuivering in Nederland voldoet ruim aan de gestelde (Europese) normen, maar het kan altijd beter. Het wetterskip Fryslan experimenteerde bij Grouw succesvol met de zogenoemde 'waterharmonica’. Met dank aan de watervlooien wordt het nu uitgerold naar de Friese Waddeneilanden. 

 • Gemeenten, provincies, waterschappen en de drinkwaterbedrijven zijn uiterst kritisch over de manier waarop minister Kamp (Economische Zaken) de mogelijke winning van schaliegas in ons land voorbereidt. De procedure is te weinig transparant, de minister legt belangrijke advies zonder motivatie naast zich neer en de mogelijk schadelijke gevolgen voor bijvoorbeeld het grond- en drinkwater worden te weinig uitgewerkt. Dat schrijven de koepels VNG, Unie van Waterschap, IPO en Vewin in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.

  Lokale bestuurders breken staf over schaliegas notitie

  4 reacties

  Gemeenten, provincies, waterschappen en de drinkwaterbedrijven zijn kritisch over de manier waarop minister Kamp (Economische Zaken) de mogelijke winning van schaliegas in ons land voorbereidt. De procedure is te weinig transparant, de minister legt belangrijke advies zonder motivatie naast zich neer en de mogelijk schadelijke gevolgen voor bijvoorbeeld het grond- en drinkwater worden te weinig uitgewerkt.

 • Het aantal huizen in Limburg groeit te hard en past niet goed bij de vraag van de vergrijzende en krimpende bevolking. GS zien de oplossing in meer sloop en dan indien nodig pas vervangen.

  Limburgse woningmonitor: eerst slopen dan bouwen

  3 reacties

  Woningcorporaties in Limburg krijgen 75 miljoen korting op de verhuurdersheffing voor het slopen van 5000 verouderde gezinswoningen en de nieuwbouw van 1700 levens bestendige huizen. Dit om de 'kwantitatieve en kwalitatieve mismatch’ tussen woningvoorraad en bevolkingsontwikkeling te verminderen.

 • De inzet van ambtenaren tijdens de tourstart komende zomer in Utrecht moet transparanten worden verantwoord. De fracties van CU en SP hebben vraagtekens bij 'om niet inzetten' van gemeentelijk personeel.

  Nog geen duidelijkheid over inzet ambtenaren bij Tour

  4 reacties

  De gemeenteraad van Utrecht wil opnieuw opheldering over de werkelijke kosten van 'Le Grand Depart van de Tour de France‘. Vooral het aantal ambtenaren dat voor, tijdens en na het wielerfestijn van komende zomer (extra) wordt ingezet is volgens CU en SP niet duidelijk. 

 • De gemeenteraad van Overbetuwe heeft (te) weinig invloed op de aanloop van de zorg-transitie van overheid naar gemeenten. De inkoop van zorg is centraal binnen de regio gedaan, met Arnhem als belangrijkste onderhandelaar. Volgens de gemeentelijke rekenkamer wreekt zich hier het lokale democratische gat.

  Geen invloed op zorginkoop door 'democratisch gat'

  6 reacties

  De gemeenteraad van Overbetuwe heeft tot nu te weinig invloed op de transitie van zorgtaken naar de gemeenten. De inkoop van de jeugdzorg en van de WMO is op regionaal niveau gebeurd, met Arnhem als belangrijkste onderhandelaar. De raden van kleinere buurgemeenten als Overbetuwe zijn hier nauwelijks over geïnformeerd en hebben er daardoor te weinig controle op kunnen uitoefenen.

 • Gemeenten kijken steeds beer of hun vastgoedportefeuille nog wel past in het algemeen beleid. Een sportstad heeft ander vastgoed nodig dan een gemeente die zich als cultuurcentrum profileert. Aldus de Barometer Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed 2014.

  Gemeenten zetten vastgoed beleidsmatiger in

  Reageer

  Steeds meer gemeenten hebben de vraag op tafel liggen of hun vastgoedportefeuille nog wel past bij de algemene beleidsdoelstellingen. Als je een cultuurstad wilt zijn, heb je ander vastgoed nodig dan wanneer je je als sportgemeente profileert. ‘Dat besef dringt steeds beter door.' 

 • De gemeenten Kapelle en Zeewolde zijn met een gedeelde eerste plaats de meest duurzame gemeenten van Nederland De duurzaamheidindex verscheen deze maand en geeft aan hoe gemeenten het doen op het gebied van duurzaam beleid.

  Kapelle en Zeewolde toppers in duurzaamheid

  Reageer

  Met een gedeelde eerste plaats zijn de gemeenten Kapelle en Zeewolde de meest duurzame gemeenten van Nederland. ‘We hebben blijkbaar iets goed gedaan’.

 • Distantie is voor een elk controlerend orgaan van belang. Maar rekenkamers die het gemeentelijke vastgoed onderzoeken, kunnen ook teveel afstand nemen. Ze moeten wel dezelfde taal spreken.

  'Rekenkamers moeten taal spreken van vastgoeddienst'

  4 reacties

  Gemeentelijke rekenkamers die de vastgoedportefeuille binnen hun gemeente onderzoeken, doen er goed aan om de vastgoedafdeling op niet al te grote afstand te zetten. ‘Distantie is een groot goed, maar definities en toon moeten wel aansluiten bij de praktijk binnen het veld’.

   

 • Inwoners van Rotterdam die bijstand aanvragen moeten soms 'wachten tot ze ons wegen'. De gemeentelijke ombudsman krijgt steeds meer klachten.

  Ombudsman kapittelt Rotterdamse Sociale Dienst

  18 reacties

  Mensen die in Rotterdam bijstand aanvragen, moeten volgens gemeentelijk ombudsman Anne Mieke Zwaneveld soms wachten ‘tot ze een ons wegen’. De verantwoordelijk wethouder zegde herhaaldelijk verbetering toe, maar het aantal klachten over het Cluster Werk en Inkomen blijft toenemen.

 • De Brabantse gedeputeerde Johan van den Hout verklaarde op een voorlichtingsbijeenkomst over een mestvergisting dat de gezondheid van de bevolking geen reden is om een vergunning te weigeren. Bewoners en gemeente in de gordijnen.

  Brabantse gedeputeerde: gezondheid doet niet ter zake

  6 reacties

  Het college van Sint Antonis eist in een boze brief aan Gedeputeerde Staten van Brabant opheldering over uitspraken van gedeputeerde Johan van den Hout. Deze maakte tijdens de nazit van een bijeenkomst over een omstreden mestfabriek een aantal opmerkingen waarmee hij bewoners en gemeente hoog in de gordijnen joeg. 'Uw gezondheid doet er niet toe'.

 • Amsterdam kan ICT-knooppunt van Europa blijven en toch flink besparen op het energiegebruik, zo blijkt uit gemeentelijk onderzoek. Nieuwe servers bij de 40 datacentra levert een vermindering op van 90 procent, 300 miljoen kilowattuur per jaar.

  Amsterdamse ICT-hub kan 90 % energie besparen

  1 reactie

  Amsterdam is met 40 datacentra op haar grondgebied het op één na grootste ICT-knooppunt van de wereld. Tezamen gebruiken deze centra 11 procent van alle bedrijfsstroom in de stad. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat dit met 90 procent kan worden teruggebracht.

   

 • De Tweede Kamer vroeg om een veilige manier voor ambtenaren om informatie te delen. Onder anderen digitaal onderzoeksjournalist Brenno de Winter kwam met een versleuteld alternatief voor Dropbox en WeTransfer.

  Overheid ontwikkelt veilig alternatief Dropbox

  4 reacties

  Ambtenaren –en anderen- die via internet veilig iets willen delen met  collega’s kunnen dat binnenkort doen via de nieuwe online dienst Local Box: een mede door het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) ontwikkeld super beveiligd alternatief voor Dropbox of WeTransfer. CIP is een expertiesecentrum voor verscheidene overheden, waarin o.a belastingdienst, uvw, ministeries en diverse gemeenten samenwerken.

 • De Nederlandse Vereniging van Journalisten eist dat de burgemeester van Den Haag de veiligheid van journalisten in de stad garandeert. Afgelopen weekeinde maakten demonstranten in de Schilderswijk journalisten het werk onmogelijk. Dit gebeurde onder de ogen van de ME, maar deze trad niet op.

  NVJ: Den Haag moet journalisten beter beschermen

  1 reactie

  De Nederlandse Vereniging van Journalisten roept burgemeester Van Aartsen op om journalisten die in de stad werken beter te beschermen. Dit nadat afgelopen weekeinde in de Schilderswijk tenminste twee camerateams  door demonstranten met geweld werden belaagd.

   

 • Het Europese Milieuagentschap EMA roept de lidstaten op zich voor te bereiden op de klimaatverandering. De aanpak van de Waal bij Nijmegen wordt ten voorbeeld gesteld.

  Aanpak wateroverlast Nijmegen internationaal voorbeeld

  7 reacties

  De Klimaatverandering wordt ook in Europa meer en meer merkbaar. Aanpassingen in beleid en inrichting van het landschap zijn urgent nodig om de schade te beperken. Het verleggen van de rivierdijken bij Nijmegen is een schoolvoorbeeld van succesvol adaptiebeleid.

 • De regels voor het gebruik van drones binnen het luchtruim van Overijssel moeten beter worden gehandhaafd. Dat stelt de D66-statenfractie.

  D66 Overijssel: handhaaf regels drone-vluchten

  1 reactie

  De Statenfractie van D66 in Overijssel wil dat GS optreden tegen bedrijven die zonder vergunning met drones vliegen boven de provincie. Dit na klachten over illegale vluchten boven Zwolle.

   

 • gemeenten die gebruik maken van het zogenoemde 3Di systeem kunnen wateroverlast tijdens een overstroming of hoosbui tot op een borrelglaasje nauwkeurig voorspellen. 'Waterdicht boekhouden' heet dat.

  Wateroverlast tot op borrelglaasje te voorspellen

  Reageer

  Tot op een borrelglaasje nauwkeurig voorspellen hoe het water tijdens een overstroming zijn weg vindt. Na de recente stortbuien in het hele land zouden veel gemeenten deze kennis graag in huis hebben. Speciale software maakt het tegenwoordig mogelijk om 'de waterboekhouding' waterdicht te maken.

 • Wethouders die zich milieuvriendelijk willen profileren kunnen meedingen naar de titel Duurzaamste Wethouder van Nederland. niet het beleid, maar energiebesparing thuis bepaalt de winnaar.

  Gezocht: wethouder die thuis energie bespaart

  1 reactie

  Wethouders die in de huiselijke sfeer energie willen besparen, kunnen zich nog tot eind van deze maand inschrijven voor de wedstrijd ‘Duurzaamste wethouder van Nederland’. De winnaar wordt bekend gemaakt op 10 oktober; de dag van de duurzaamheid.

 • Voormalig burgemeester van Groningen, Peter Rehwinkel, heeft een bedrijf opgezet. Hij gaat internationale overheden adviseren hoe ze zich moeten voorbereiden op potentiële rampen en calamiteiten.

  Rehwinkel verrekent nieuw inkomen met wachtgeld

  19 reacties

  Oud-burgemeester van Groningen Peter Rehwinkel is een bedrijf begonnen. Hij gaat overheden en bedrijven trainen om zich goed op crises voor te bereiden. Het goede nieuws voor Groningen is dat het wachtgeld volgens hem kan worden afgebouwd: 'Zoals wettelijk voorgeschreven verreken ik de verdiensten met mijn wachtgeld’, aldus Rehwinkel vanuit zijn verblijfplaats Barcelona.

 • Waterschap Groot Salland vraagt mensen die en scan hebben laten maken of mensen met ouderdomsdiabetes om in een zak te plassen. De proef moet uitwijzen of mensen dit willen en of de watervervuiling door medijnresten hierdoor verminderd.

  Waterschap vraagt medicijngebruikers in zak te plassen

  5 reacties

  Medicijnenresten in het rioolwater vormen een steeds groter probleem voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Maar hoe haal je mensen die geneesmiddelen gebruiken over om in een plaszak te urineren? En is het effect daarvan vervolgens te meten?

 • In samenwerking met provincie en rijkswaterstaat voert hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in de Koopmanspolder een experiment met wisselend peilbeheer. De natuur, waterbeheer en cultuurlandschap hebben er onmiddellijk baat bij, op termijn profiteren ook de boeren. ‘Hier kan niemand tegen zijn.’

  Kraamkamer nieuw waterbeheer 'op een koopje'.

  1 reactie

  In samenwerking met provincie en rijkswaterstaat voert hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in de Koopmanspolder een experiment met wisselend peilbeheer. De natuur, waterbeheer en cultuurlandschap hebben er onmiddellijk baat bij, op termijn profiteren ook de boeren. ‘Hier kan niemand tegen zijn.’

 • Gemeentelijke bestemmingsplannen zijn niet altijd afgestemd op de bovenliggende provinciale verordening. Dat leidt tot juridische gaten in de dijk.

  Bestemmingsplan wijkt vaak af van verordening

  9 reacties

  Gemeentelijke bestemmingsplannen stroken lang niet altijd met de vigerende provinciale verordeningen. En als het waterschap er dan ook nog een verschillend label aan hangt, leidt dat zomaar tot ‘juridische gaten in de dijk’.

 • Provincies en stadsregio's stellen geen harde eisen aan vervoersbedrijvenom de CO2-uitstoot te verminderen. Tijdens het aanbesteden van de concessies speelt de reductie nauwelijks een rol, zo blijkt uit onderzoek van groengasexploitant CNG.

  Richtlijnen CO2-reductie genegeerd bij OV-aanbesteding

  3 reacties

  Stadsregio’s, provincies en (grote) gemeenten sturen bij aanbesteding van het openbaar vervoer veel te weinig op het terugdringen van CO2. De richtlijnen van de overheid op het gebied van duurzaam inkopen worden in de praktijk niet of onvoldoende nageleefd.

 • De provincie Friesland is te afhankelijk van externe adviseurs die niet altijd even goed werk aflleveren. Dat stelt de Noordelijke Rekenkamer in een onderzoek naar het afgeven van miliieuvergunningen aan afvalbedrijf Omrin.

  Friesland te afhankelijk van (slechte) adviseurs

  5 reacties

  De provincie Friesland is (te) afhankelijk van externe adviseurs, terwijl de kwaliteit van de adviezen ook nog ‘wisselend van kwaliteit is’. Verder moeten politiek gevoelige dossiers beter met Provinciale Staten worden gedeeld

 • Het moet snel duidelijk worden welke criteria er landelijk gaan gelden voor veehouders die willen uitbreiden. In Brabant spreekt het provinciebestuur ondertussen van een juridisch onwerkbare situatie.

  Brabant wil sluitende richtlijn uitbreiding veehouderij

  1 reactie

  Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant willen zo snel mogelijk een duidelijk maar vooral sluitend juridisch kader om aanvragen te toetsen van veehouders die willen uitbreiden. Sinds de Raad van State drie weken geleden de gunningcriteria onder de natuurbeschernmingswet flink aanscherpte, is volgens de provincie een onwerkbare situatie ontstaan.

 • Collectieve inkoopacies van ionnepanelen door gemeenten leveren geen oneerlijke concurrentie op voor de bedrijven in de branche. aarmee reageren deelnemende gemeenten op kritiek van leveranciers en installateurs.

  'Gemeentelijke inkoop zonnepanelen niet oneerlijk'

  14 reacties

  De gezamenlijke inkoopactie, waarbij gemeenten collectief voor hun burgers korting bedingen op de aanschaf van zonnepanelen, levert de leveranciers flink meer omzet op. Van oneerlijke concurrentie is geen sprake.

 • De populaire samenwerkingsverbanden tussen gemeenten (Gemeenschappelijke Regelingen) hebben de neiging uit te groeien tot onbestuurbare wangedrochten. Utrechtse Heuvelrug begint er niet meer aan.

  Gemeenschappelijke Regeling neigt naar ‘wangedrocht’

  6 reacties

  Gemeenten kunnen niet altijd alles alleen, maar de momenteel overal opgetuigde Gemeenschappelijke Regelingen (GR) hebben een groot nadeel: ze neigen uit te groeien tot wangedrochten. De gemeente Utrechtse Heuvelrug gaat om die reden voorlopig geen nieuwe verbanden meer aan.

 • De gemeente utrecht draagt donderdag feestelijk de vergunning voor de bouw van het mega winkelcentrum van Leidsche Rijn over aan de projectontwikkelaar.
Onenigheid over de omvang van de bouwplannen doet daar niets aan af.

  Utrecht laat zich feestje Leidsche Rijn centrum niet afnemen

  2 reacties

  Over de precieze omvang van het nieuw te bouwen Leidsche Rijn Centrum zijn de gemeente Utrecht en de projectontwikkelaar ASR het niet eens. Aan de feestelijkheid rond de overdacht van de omgevingsvergunning doet het volgens verantwoordelijk wethouder Isabella niets af.

   

 • Bij de aanleg van de verlengde N69 tussen Eindhoven en België worden de omwonenen niet onteigend. Ze kunnen hun grond ruilen, vaak met de buurman.

  Niet onteigenen maar grondruilen

  Reageer

  Niet onteigenen, maar uitruilen van grond. Dat is het adagium bij de aanleg van het nieuwe tracé voor de verbindingsweg tussen Eindhoven en de Belgische grens. Voordeel: tijdwinst, lagere kosten en minder chagrijn onder de omwonenden.

 • De reconstructiewet die het platteland opdeelt in boeren gebied en boerenvrij gebied is binnen een half jaar va tafel. Dat stelt - en hoopt- de provincie Noord-Brabant na een uitspraak van de Raad van State.

  Brabant wil reconstructiewet concentratiegebieden van tafel

  Reageer

  De provincie Noord-Brabant geeft de zogenoemde reconstructiewet voor concentratriegebieden nog ongeveer een half jaar. ‘We gaan ons via de kanalen van het IPO (Interprovinciaal Overleg) hardmaken voor het terugtrekken ervan’

 • Boeren in Brabant die willen uitbreiden moeten vrezen voor hun vergunning. De Raad van State heeft de uitstoot van stikstof in de provincie sterk aan banden gelegd.

  Brabant moet vergunning voor boeren aanscherpen

  Reageer

  De provincie Noord-Brabant gaat ruim 1.500 vergunningaanvragen voor uitbreiding van een boerenbedrijf met strengere criteria beoordelen. Een (flink) aantal van de aanvragers zal hierdoor waarschijnlijk geen vergunning krijgen.

 • Het riool in Nederland is dik in orde, maar op leeftijd. Om vervanging te betalen moet de heffing voor burgers flink omhoog, waarschuwt RIONED.

  Rioolheffing moet sterk omhoog

  2 reacties

  De rioolheffing zal de komende jaren met minstens 3 procent boven de inflatie moeten uitstijgen. Tegelijkertijd moeten gemeenten de verleiding weerstaan om te bezuinigen op rioolonderhoud. Alleen dan zullen de toekomstige hoge kosten van vervanging en onderhoud kunnen worden opgevangen.

 • Wil je de trein pakken in Utrecht, moet je dwars door Hoog Catharijne. Het duurt nog even, maar tegen 2023 kun je via de Rabobrug de trap nemen.

  Dreigende rechtszaak door ontlopen winkelstraat

  4 reacties

  De loop- en fietsbrug die over het nieuwe station van Utrecht zal worden aangelegd, krijgt toch trappen naar de perrons. Uiterlijk vanaf 2023 hoeven treinreizigers dan niet meer verplicht om te lopen door winkelcentrum Hoog Catharijne. De gemeente riskeert hiermee wel een rechtszaak van projectontwikkelaar Corio.

 • De prodcutie van drie windmolens of 120 hectare vol zonnepanelen. Dat is de energie-besparing die de veertig datacentra in Amsterdam doorvoeren. Onder lichte dwang van de gemeente.

  Amsterdam zet datacentra aan tot energiebesparing

  3 reacties

  De gemeente Amsterdam heeft de datacentra in de stad aangezet tot een elektriciteitsbesparing van 68 miljoen kilowattuur (kWh). Dat is de hoeveelheid stroom die 37.000 huishoudens gezamenlijk gebruiken. De besparing is vrijwillig, maar Amsterdam hield dwang via de wet milieubeheer wel nadrukkelijk achter de hand.

 • Op Schouwen-Duiveland moet er minder over krimp worden gepraat. De bevolking is stabiel, veel mensen van buiten willen graag op het eiland wonen. Dat stelt directeur-bestuurder Antoine de Ceuster van woningcorporatie Zeeuwland.

  Corporatie Zeeuwland: hou op over krimp

  2 reacties

  Gemeenten en andere instanties op Schouwen-Duiveland moeten ophouden elkaar krimp aan te praten. De bevolking is al jaren stabiel en er staan meer dan 1.000 woningzoekenden van buiten op de wachtlijst van woningcorporatie Zeeuwland. Wat nou krimp.

 • De Tweede Kamer wil dat het Planbureau voor de Leefomgeving een onderzoek in gaat stellen naar de (economische) leefbaarheid van de binnensteden in ons land.

  Kamer wil onderzoek leefbaarheid binnensteden

  5 reacties

  De Tweede Kamer wil dat het Planbureau voor de Leefomgeving een onderzoek in gaat stellen naar de (economische) leefbaarheid van de binnensteden in ons land. Dit om te kijken of, en zo ja hoe de oprukkende leegstand en verschaling van winkelaanbod is te stoppen

 • Het nieuw te vormen college van de fusiegemeente Alphen hoeft niet te teerhartig om te gaan met de mensen die niet zijn gaan stemmen, zegt onderzoeker Andre Krouwel.

  Niet- stemmers Alphen 'moeten niet gaan zeuren'

  18 reacties

  De lage opkomst tijdens de tussentijdse verkiezingen in de fusiegemeente Alphen aan den Rijn maakt het nieuw te vormen stadsbestuur niet bij voorbaat vleugellam. De bestuurders hoeven zich niets aan te trekken van de lage opkomst en kunnen gewoon hun programma doorvoeren. ‘Degenen die thuis zijn gebleven moeten niet achteraf gaan zeuren, ze hebben hun kans gehad.’

   

 • Het Nederlandse oppervlakte water bevat het meeste gif en mest van de hele Europese Unie. De Europese norm wordt niet gehaald.

  Nederlandse oppervlaktewater meest vervuild van Europa

  6 reacties

  De kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland is het slechtste van Europa. Mest- en gifgehalten liggen ver boven de Europese norm. De waterschappen roepen de (lokale) overheden en grondbeheerders op tot gifvrij groenbeheer. Verder zou het illegaal uitrijden van mest harder moeten worden aangepakt.

 • Bedrijven die in het verleden in het Gooi het grondwater hebben vervuiild staan voor de keuze: afkopen of zelf saneren.

  Gooise bedrijven kunnen vervuiling grondwater afkopen

  2 reacties

  Bedrijven die in het Gooi in het verleden het grondwater hebben vervuild, kunnen de verantwoordelijkheid hiervoor sinds kort afkopen. De provincie Noord-Holland zal het geld gebruiken om de vervuiling te monitoren en te beheren. Bedrijven die niet willen betalen zullen gedwongen worden om de verontreiniging zelf te saneren.

 • Waterkrachtcentralesin de Overijsselse Vecht kan de helft goedkoper dan fracties in de Provicniale Staten denken.

  'Waterkracht in Overijssel kan wel rendabel'

  Reageer

  De bouw van waterkrachtcentrales in de Overijsselse Vecht kan veel goedkoper dan de fracties in Provinciale Staten nu denken. De winning van duurzame energie uit de rivier kan degelijk op een rendabele wijze gebeuren.

 • De lokale partij Nieuw Democratisch Zeist denkt dat de gemeente Zeist wel met een wethouder minder toe kan. Besparing: 135.000 euro per jaar.

  Lokale partij wil urenstaatjes dagbesteding wethouders

  3 reacties

  Hoe besteden de vier wethouders van Zeist hun werkdagen? Gaat er niet teveel tijd verloren aan ambtelijk overleg en aan vergaderingen met de buurgemeenten? De lokale partij Nieuw Democratisch Zeist is er niet gerust op en wil een overzicht van de tijdsbesteding van de bestuurders. Want mogelijk kan het wel met een wethouder minder.

 • Burgers die de gemeente tweeten, stellen meestal een concrete, indivuele vraag. Geef Klantencontact dan ook de regie op Twitter, aldus onderzoeker David Kok.

  Leg regie op Twitter bij Klantencontact

  4 reacties

  Twitter, Facebook en andere nieuwe media zijn binnen gemeenten nog al te vaak de hobby van de afdeling communicatie. Efficiënter is om de regie op Twitter bij het loket Klantencontact te leggen.

 • De VNG ontkent dat scholen geld achterhouden dat is bedoeld om scholen te onderhouden. In een door de NOS achterhaald rapport staat dat het achterstallig onderhoud is opgelopen tot 7 miljard euro.

  VNG: Gemeenten laten geld onderhoud scholen niet liggen

  5 reacties

  De VNG ontkent dat gemeenten geld op de plank laten liggen dat bedoeld is voor onderhoud aan schoolgebouwen. Als er al achterstallig onderhoud is, dan is dat geen verantoordelijkheid van de gemeenten, aldus de vereniging.

 • Lagere overheden houden bij het aanbesteden van openbaar vervoer en contractvervoer nauwelijks eisen aan de CO2 uitstoot. Een cursus nieuw rijden en een bandenspaningsmeter volstaat.

  Nauwelijks eisen aan CO2-uitstoot openbaar vervoer

  2 reacties

  Provincies en stadsregio’s laten bij het aanbesteden van het openbaar vervoer in hun gebied grote kansen liggen om de CO2-uitstoot te verminderen. In weerwil van strenge richtlijnen over duurzaam inkopen stellen zij in de meeste gevallen geen emissieplafond aan het vervoer. Dat geldt ook voor gemeenten die contractvervoer aanbesteden. ‘Een bandenspanningsmeter in de auto is al genoeg om de aanbesteding te kunnen winnen’.

 • De fietser in het stadsverkeer ademt nogal wat rotzooi in. Vooral het ultra fijnstof is gevaarlijk. Milieudefensie bracht de rochelroutes in kaart.

  Ultrafijnstof gevaarlijk hoog langs rochelroutes

  4 reacties

  Gemeenten doen er -zeker op papier- veel aan om het fijnstof langs autowegen en andere verkeersaders terug te dringen. Het veel gevaarlijkere ultrafijnstof wordt vergeten, want daar bestaat geen norm voor. Milieudefensie bracht de uitstoot langs zogenoemde rochelroutes in kaart.

   

 • Gemeenteambtenaren zijn het zat door hun werkgever te worden weggezet als kostenpost en eisen het respect dat hen als gewaardeerd werknemer toekomt. De bonden waarschuwen de gemeenten in een open brief..

  Ambtenaren eisen respect van gemeenten

  18 reacties

  Gemeenteambtenaren voelen zich meer en meer afgeserveerd als kostenpost. Gemeenten behandelen hen te weinig als gewaardeerd werknemer. Op straffe van het stopzetten van de cao-onderhandelingen op lokaal niveau roepen de gezamenlijke vakbonden de colleges van B&W op tot het tonen van meer respect voor hun medewerkers.

 • De gemeente Eindhoven staat aan de vooravond van een duurzame renovatiegolf. Maar dan moet het MKB wel een kans maken tijdens de aanbesteding.

  Eindhoven wil MKB bij duurzame verbouwingen

  2 reacties

  Wil Eindhoven de ambitie waarmaken om in 2045 een energieneutrale stad te zijn, dan moet er haast gemaakt worden met het verduurzamen van de (gemeentelijke) gebouwen. De techniek is er, maar de inzet ervan wordt belemmerd door traditionele manier van aanbesteding.

 • De ene wateroverlast is de andere niet.Zijn het bij een hevige korte regenbui in de zomer de riolen die de afvoer niet aankunnen, bij landurige herfstregen lopen de sloten en vaarten over.

  Korte bui levert andere overlast dan lange

  Reageer

  De ene regenbui is de andere niet: voorkomen van overlast na langdurige herfstregen vergt een andere aanpak dan het verminderen van waterhinder na een hevige zomerbui: 'Ga dus niet in den blinde maatregelen nemen.'

 • Dat blijkt uit onderzoek van kennisinstituut OTB/Platform31. Onder de titel ‘Verbetering van particuliere woningen:

  Subsidie tegen verkrotting niet efficiënt

  2 reacties

  Gemeenten die verkrotting van particuliere huizen willen voorkomen kunnen beter geen subsidieregeling optuigen. Garantstelling voor een laagrentende lening en advies aan de eigenaar werken beter en zijn veel goedkoper.

 • Wat er mis is, wat de externen moeten bereiken en hoe lang ze daarover doen, meldt de gemeente niet.

  Externe hulp moet werkverhoudingen Steenbergen herstellen

  2 reacties

  De burgemeester en de hoogste ambtenaar van Steenbergen krijgen hulp van buitenaf om de ambtelijke en bestuurlijke organisatie op het gemeentehuis te verbeteren. Zij hebben van de fractievoorzitters in de raad de opdracht om zich in te zetten om tot ‘goede werkverhoudingen’ op het gemeentehuis te komen.

 • Gemeenten zien de inzet van wijkteams nogal eens als wondermiddel om de veranderingen in de zorgstaat zo te vertalen dat mensen die hulp nodig hebben deze op een goedkope en menselijke manier kunnen krijgen. Maar wijkteams die niet aansluiten bij wat er al aan ‘burgerkracht’ in de wijk leeft, zullen de verwachtingen niet waar maken.

  Wijkteams moeten aansluiten bij burgerkracht

  1 reactie

  Gemeenten zien de inzet van wijkteams nogal eens als wondermiddel om de veranderingen in de zorgstaat zo te vertalen dat mensen die hulp nodig hebben deze op een goedkope en menselijke manier kunnen krijgen. Maar wijkteams die niet aansluiten bij wat er al aan ‘burgerkracht’ in de wijk leeft, zullen de verwachtingen niet waar maken.

 • Hoogeveen gaat wobber Nicky Hoogbach uit Den Haag zo-kort-door-de-bocht-als maar kan antwoorden. 'We laten osn niet gek maken, deze meneer is alleen maar uit op de wettelijke schadeclaim'.

  Wobber krijgt kort-door-de-bocht antwoord

  15 reacties

  Zie voor gevraagde informatie onze website; zie voor gevraagde informatie www.hoogeveen.nl; Zie voor gevraagde informatie www.hoogeveen.nl ; Zie voor gevraagde informatie… enz enz. Het is deze formulering die Nicky Voorbach uit Den Haag opvallend vaak zal tegenkomen als de gemeente Hoogeveen zijn wob-verzoek eenmaal heeft beantwoord.

 • Tijdens diens eventueel proefverlof moet justitie de veiligheid van Volkert van der G. bewaken. De burgemeesters komen in actie als de openbare orde in gevaar is.

  Justitie moet veiligheid Volkert van der G. borgen

  5 reacties

  Mocht Volkert van der G. binnenkort inderdaad op proefverlof gaan, dan blijft het rijk verantwoordelijk voor zijn persoonlijke veiligheid. De lokale driehoek komt pas in zicht als de openbare orde in gevaar is.

 • Er verblijven in en om Eindhoven tegen de 30.000 arbeidsmigranten, veelal uit Oost-Europa. Ruim 7.000 van wonen in afgekeurde huizen.

  Regio Eindhoven zoekt huisvesting 7 duizend arbeidsmigranten

  6 reacties

  Op het grondgebied van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven leven rond de 14 duizend arbeidsmigranten in huisvesting die niet voldoet aan de door de gemeente  gestelde eisen. Ruim 7 duizend van hen woont in een huis dat met wat werk is op te knappen, voor de anderen moet geheel nieuwe opvang gezocht worden.

 • Kandidaat-burgemeesters solliciteren op een publiek ambt en daar hoort media-aandacht bij. Lekken blijft echter uit den boze, aldus het Genootschap van Burgemeesters.

  Procedure burgemeester Utrecht is het mediacircus voorbij

  Reageer

  Het mediacircus is voorbij, vanaf nu zal de procedure rond de benoeming van de nieuwe burgemeester voor Utrecht zich in alle stilte voltrekken. Na de ‘affaire Roermond’ zal geen ambtenaar, raadslid of bestuurder het nog wagen uit de (vertrouwens)commissie te klappen.

 • Pedofiel Hunefeld werd deventer uuitgejaagd en wil nu een gesrpek met burgemeester Heidema. Deze zal hem binnenkort tekst en uitleg geven.

  Burgemeester Deventer spreekt met pedofiel

  4 reacties

  Burgemeester Andries Heidema zal binnenkort een ontmoeting hebben met de 28 jarige pedofiel Ricardo Hunefeld. Onderwerp van gesprek zal onder meer de veiligheid van de man in de stad Deventer zijn.

 • De provincie Gelderland overweegt geen verbod op uitbreiding van bestaande veehouderijen. Buurprovincie Noord-Brabant voerde een dergelijk verbod met onmiddellijke ingang in.

  Geen direct verbod uitbreiding veehouderij in Gelderland

  Reageer

  Anders de buurprovincie Noord-Brabant overweegt de provincie Gelderland geen direct verbod in te voeren op uitbreiding van veehouderijen. In Overrijssel pleit de PvdA wel voor navolging van het Brabantse voorbeeld.

 • De D66-fractie van Maastricht wil een referendum organiseren over de aanpak van de drugsoverlast in de stad. De coalitiepartij vindt dat burgemeester Onno Hoes zijn oren te veel naar het Haagse beleid laat hangen en hoopt via de bevolking meer ruimte voor lokaal beleid af te dwingen.
 

  D66-Maastricht: Onno Hoes braafste jongetje van de klas

  2 reacties

  De D66-fractie van Maastricht wil een referendum organiseren over de aanpak van de drugsoverlast in de stad. De coalitiepartij vindt dat burgemeester Onno Hoes zijn oren te veel naar het Haagse beleid laat hangen en hoopt via de bevolking meer ruimte voor lokaal beleid af te dwingen.

   

 • Onder het deze week gesloten NatuurPact tussen rijk en provincies worden de laatste verantwoordelijk voor het natuurbeheer. Ze hebben daarvoor 375 miljoen per jaar te besteden.

  Provincies hebben geld natuurakkoord 'hard nodig'

  2 reacties

  'Hard nodig'. Zo noemt Gelders gedeputeerde Jan Jacob van Dijk de 200 miljoen euro extra die het rijk de komende jaren naar de provincies overmaakt voor natuurbeleid. Het levert 40.000 (indirecte) banen en 80.000 hectare nieuwe natuur op. Maar de corridor OostvaardersWold wordt er niet mee aangelegd

 • Wethouder Hermen Vreugdehil van de gemeente Aalburg daagt inwoners uit niet alleen te klagen over onkruid op straat maar zelf de schoffel ter hand te nemen.

  Wethouder Aalburg daagt inwoners uit zelf te schoffelen

  6 reacties

  Wethouder Hermen Vreugdehil van de gemeente Aalburg vindt dat de bewoners van het dorpje Meeuwen best kunnen helpen bij het onkruidvrij houden van de straat. ‘In Genderen trekken ze in het voorjaar ook zelf met de schoffel door het dorp’.

 • De communciatie wereld valt over een leergang aan de Rijksuniversiteit Groningen. De cursus is 'geïnspireerd op de facebook-rellen en rciht zich mede op ambtenaren. Kosten: 11.000 euro plus 2.000 onkosten

  13 duizend euro voor cursus 'Digitaal Leiderschap'

  15 reacties

  In de wereld van professionele communicatiemedewerkers is opschudding ontstaan over de leergang ‘Digitaal Leiderschap’ aan de commerciële poot van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Deze door de Facebookrellen in Haren geïnspireerde cursus omvat 14 lesdagen en richt zich mede op hogere ambtenaren. Kosten per deelnemer: 11 duizend euro plus 2 duizend euro onkosten

 • De gemeente Leudal wil de man die vorig jaar brandbommen naar de politie gooide voor 350 duizend euro uitkopen. Voorwaarde: binnen een maand vertrekken uit de gemeente en nooit meer terugkomen. Zijn vete met het naburige woonwagenkamp kost de gemeente maandelijks 20 duizend euro aan particuliere bewaking.

  Gemeente Leudal wil amokmaker uitkopen

  5 reacties

  De gemeente Leudal wil de man die vorig jaar brandbommen naar de politie gooide voor 350 duizend euro uitkopen. Voorwaarde: binnen een maand vertrekken uit de gemeente en nooit meer terugkomen. Zijn vete met het naburige woonwagenkamp kost de gemeente maandelijks 20 duizend euro aan particuliere bewaking.

 • Het einde van een tijdperk. De gemeente Uitgeest schaft de fax officieel af. Wat rest is een e-formulier.

  Gemeente Uitgeest schaft fax officieel af

  5 reacties

  Ooit geïntroduceerd als hét communicatie instrument van de toekomst, staat de faxmachine op menig stadhuis nu al weer jaren te verstoffen. De gemeente Uitgeest heeft het faxnummer officieel opgeheven. 

 • Deeelnemers in een energiecoöperatie moeten energiebelasting betalen over hun stroomgebruik. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald

  Leden energiecoöperaties moeten belasting betalen

  3 reacties

  Lokale en landelijke energie coöperaties zijn zelfstandige leveranciers van energie.  Ze verkopen stroom aan hun leden en deze  moeten om die reden gewoon energiebelasting betalen.

 • Provinciale wegen zijn te smal, zo blijkt uit onderzoek. Volgens het IPO is verbreding -zo al noodzakelijk- een hele klus.

  IPO: provinciale wegen niet zomaar verbreden

  10 reacties

  Het is een illusie om te denken dat alle provinciale wegen op korte termijn even met ruim een meter verbreed kunnen worden. ‘Die wegen zijn historisch zo gegroeid, daar staat van alles langs, van huizen tot bomen tot noem maar op’.

 • De GGD verstrekt geen extra richtlijnen aan scholen om de mazelenuitbraak tegen te gaan. Het RIVM waarschuwt voor een toename, maar scholen staan machteloos tegenover besmetting.

  Geen mazelen-richtlijn voor scholen

  1 reactie

  De landelijke GGD heeft geen richtlijnen opgesteld voor schoolbesturen hoe om te gaan met mazelen. Scholen staan ‘vrij machteloos tegenover de verspreiding van ziekte’.

 • Bossen zijn een belangrijke bron van fijn stof. Dat blijkt uit onderzoek van de Univeristieit van Utrecht. Een park blijft hoe dan ook goed voor het (lokale) milieu.

  Bos en park bron van fijnstof

  7 reacties

  Gemeenten die denken dat de aanleg van een park helpt tegen de uitstoot van het zo gevreesde fijnstof moeten zich nog even achter de oren krabben: een bos blijkt namelijk een belangrijke bron van microscopische deeltjes. Toch wegen de (lokale) milieuvoordelen gelukkig nog ruim op tegen de nadelen.

 • Met de uitspraak dat de Staat geen huis hoeft te zoeken voor pedoseksueel Sytze van der V. komt nog geen einde aan het stadsverbod. Professor Jon Schilder ( VU, bestuursrecht) spreekt van een hellend vlak.

  'Hellend vlak' van stadsverbod niet gekeerd

  1 reactie

  Niet de staat maar de gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor de opvang van ex-gedetineerden die zelf geen huis kunnen vinden. Dat stelde de rechtbank in Den Haag maandagochtend. Maar daarmee komt nog geen einde aan het hellend vlak van het door burgemeesters opgelegde stadsverbod.

 • Wethouder Wim van der Zanden van de gemeente Boxtel heeft zijn politieke lot in handen gelegd van de gemeenteraad. Zijn partij Balans werd gisteren uit de coalitie gezet, maar hij stapt niet zelf op.

  Wethouder Boxtel legt lot in handen van raad

  3 reacties

  De gemeenteraad van Boxtel zal binnenkort moeten beslissen of wethouder Wim van der Zanden van de lokale partij Balans kan aanblijven. Ondanks dat de overige drie coalitiepartijen woensdagavond het vertrouwen in Balans hebben opgezegd, zal Van der Zanden niet vrijwillig terugtreden, zo liet hij vanmorgen in een persverklaring weten.

 • De tendens dat bedrijven hun productie vanuit Azië terughalen naar Nederland biedt kansen voor mensen die nu in de sociale werkplaatsten werken.

  Gemeenten kunnen Reshoring stimuleren via sociale werkplaatsen

  8 reacties

  De tendens dat steeds meer bedrijven hun productiefabrieken vanuit Azië en Oost Europa weer terughalen naar Nederland, biedt kansen voor werknemers van de sociale werkplaatsen. Rijk, maar vooral gemeenten moeten hierop inspelen en (bureaucratische) belemmeringen wegnemen.

 • Gemeenten moeten zwemles financieel voor iedereen bereikbaar houden. Dat adviseert Andre de Jeu, directeur van de Vereniging Sport en Gemeenten. 'Bezuinig niet teveel op de zwembaden

  Gemeenten moeten zwemles bereikbaar houden

  3 reacties

  Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de zwemvaardigheid van hun kinderen. Maar gemeenten moeten wel de omstandigheden creëren waaronder zwemles en schoolzwemmen bereikbaar blijven.

 • De gemeente Assen noemde de Gamma Racing Day op Twitter een 'succesvol evenement'. Een kwartier later was de tweet verwijderd: de formulering ging voorbij aan het dodelijke ongeval dat tijdens de races plaatsvond.

  Gemeente Assen verwijdert Tweet over 'succesvolle' race

  Reageer

  De gemeente Assen heeft maandag in allerijl een tweet verwijderd waarin het Gamma Racing-event op het TT-circuit afgelopen weekeinde een succes werd genoemd. En dat terwijl er een dodelijk ongeluk was gebeurd.

 • De gemeenteraad van Oegstgeest krijgt geen inzage in het onderzoek naar de integriteit van zes ambtenaren van de gemeente. Het college stelt de privacy van de betrokken werknemers boven het belang van inzage door de de raad. De oppistie overweegt een kort geding

  Gemeenteraad Oegstgeest krijgt rapport integriteit ambtenaren niet

  1 reactie

  Ondanks de dreiging voor de rechter te worden gesleept zal het gemeenbestuur van Oegstgeest de raad geen nadere details vertrekken over de kwestie waarbij zes ambtenaren worden verdacht van mogelijke belangenverstrengeling. De oppositie beraadt zich volgende week op een mogelijk kort geding.

 • De meeste zonnestroom van ons land wordt in het oosten geproduceer. Met dank aan speciaal op de boeren gerichte provinciale subsidieregelingen.

  Oosten van het land koploper zonnestroom

  Reageer

  Gelderland en Overijssel lopen voorop in de opwekking van zonne-energie. Provinciale subsidieregelingen gericht op boeren werpen hun vruchten af.

 • In overleg met aanwonenden heeft Hoogheemraadschap Delfland een dijk versterkt zonder alle illegaal erop gezette tuinhuisjes te slopen. Hiermee zijn dure procedures vermeden en is veel tijdwinst geboekt.

  Dijkversterking zonder tuinhuisjes te slopen

  2 reacties

  Hoe versterk je een dijk waar omwonenden (illegaal) van alles op hebben gebouwd of tegenaan hebben gepland? Stuur je de bulldozer of ga je in gesprek en laat je staan wat niet per se in de weg staat? Hoogheemraadschap Delfland koos voor het laatste.

 • Waterbedrijf Vitens telt 30 drinkwater bronnen die in een gebied liggen waar ook schaliegas gewonnen zou kunnen worden. Vervuiling zou het drinkwater van 2 miljoen mensen onbruikbaar kunnen maken.

  Vitens: kwart drinkwaterwinning in schaliegasgebied

  4 reacties

  Ruim een kwart van de waterwingebieden van waterbedrijf Vitens ligt in een zone waar ook schaliegas is te vinden. In totaal zijn 2 miljoen mensen voor hun kraanwater afhankelijk van deze bronnen.

 • De provincie Friesland gaat de winning van bio-plastic uit afvalwater en industrieel groenteafval stimuleren. Het is voor het eerst dat deze stromen worden gecombineerd.

  Friesland stimuleert winning bio-plastic

  2 reacties

  Combineer rioolwater met industrieel groenteafval en je hebt een productielijn voor bioplastic. De provincie Friesland krijgt de Nederlandse primeur van een volwaardige productie-unit.

   

 • De schade die de feestelijkheden rond de troonswisseling aan de Dam hebben aangericht, vallen reuze mee, blijkt uit onderzoek van Oranjewoud.

  Schade aan de dam: 25 losse tegels

  3 reacties

  Een paar vierkante meter losgereden stoeptegels op het Rokin en her en der wat losse klinkers. Dat is zo ongeveer de schade die de inhuldigingsceremonie van koning Willem-Alexander op en rond heeft aangericht. 'Minder dan verwacht'.

 • De waterschappen steunen het nieuwe waterbeleid van minsister Schultz, waarbij adaptie belangrijk wordt. Maar de Unie lost wel een schot voor de boeg: vergeet de preventie niet.

  Waterschappen: preventie moet hoogste prioriteit houden

  3 reacties

  De Unie van Waterschappen steunt het beleid van minister Schultz om bij het ophogen van dijken niet alleen naar de kans van een overstroming te kijken, maar de gevolgen ervan te laten meewegen. Zolang preventie maar wel het absolute uitgangspunt blijft. 

 • Burgemeester Henk Aalderink van Bronckhorst ziet het afgelasten van een stille tocht met dodenherdening langs Duitse oorlogsgraven niet als een nederlaag. "We buigen niet voor de dreiging van geweld, maar willen de waardigheid van de herdenking niet in het geding brengen'.

  Burgemeester Vorden: afgelasten tocht langs graven geen buiging voor geweld

  7 reacties

  Burgemeester Henk Aalderink van Bronckhorst ziet het afgelasten van de herdenkingstocht op 4 mei langs de tien Duitse graven in het dorp Vorden niet als het op voorhand buigen voor mogelijk geweld. ‘Je kunt roepen dat we een slappe ruggengraat hebben, maar voor ons telt maar een ding: de waardigheid van de herdenking staat voorop.’

 • Er zal geen delegatie van de gemeente Vorden langs de Duitse graven lopen tijdens dodenherdenking. Dit omdat er een tegendemonstratie is aangekondigd en de gemeente ordeverstoring vreest.

  Geen delegatie langs Duitse graven in Vorden

  2 reacties

  Uit angst voor dreigende ordeverstoringen tijdens de dodenherdenking zal  de gemeente Bronckhorst in het dorpje Vorden niet met een officiële delegatie langs de graven van Duitse soldaten te lopen. Mede omdat ook het Nationale Comité 4/5 mei tegen de stille tocht is, ziet de gemeente af van dit verzoeningsgebaar.

 • Foto: RVD, Erwin Olaf

  Advies aan Maximá: draag geen naaldhakken

  5 reacties

  Wat eigenlijk alle bezoeksters van de Dam al wisten ligt nu vast in een semi-officieel advies aan prinses Maximá: ze kan morgen beter geen naaldhakken dragen tijdens de tocht van de nieuwe kerk naar het paleis. De bestrating is zo gescheurd dat ze anders zo maar vast kan komen te zitten.

 • Minister Blok wil dat gemeenten gemakkelijker criminelen weert uit achterstandsbuurten dan voorheen.

  Criminelen makkelijker uit achterstandswijk te weren

  4 reacties

  Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om mensen met een crimineel verleden uit een wijk te weren. Ook notoire overlastgevers mogen worden geweigerd. Verder wordt het makkelijker om huisjesmelkers aan te pakken.

 • Op aandringen van lokale bestuurders laat minister Henk Kamp van economische zaken momenteel een quickscan uitvoeren naar de bestendigheid van de meest cruciale infrastructuur rond de gasvelden.

  Groningen wacht ongeduldig op quickscan

  2 reacties

  Hoe aardbevingbestendig is de cruciale infrastructuur in het aardgaswingebied rond Slochteren? Bestuurders in Groningen wachten met toenemend ongeduld op de uitkomst van de quickscan.

 • Ruim 11.0000 veelaanbieders van afval in Hengelo zijn meer gaan betalen voor het ophalen van hun huisvuil. Sinds de invoering van betalen per kliko is 80 procent van de huishoudens juist goedkoper uit.

  Per kliko betalen pakt goed uit voor inwoners Hengelo

  10 reacties

  Sinds de gemeente Hengelo haar inwoners per aangeboden kliko laat betalen voor het ophalen van het restafval, is de afvalstoffenheffing voor 80 procent van de mensen met minimaal 30 euro gedaald. 11.000 huishouden zijn juist meer gaan betalen.

 • Wethouder Ben Plandsoen van de gemeente Leek hoopt dat mensen die bezwaar willen maken tegen de Woz-waarde, dat rechtsreeks bij de gemeente doen.

  Leek voelt zich op kosten gejaagd door Woz-bemiddelingsbureaus

  6 reacties

  De gemeente Leek voelt zich onnodig op kosten gejaagd door de vele bemiddelingsbureaus die namens inwoners bezwaar aantekenen tegen de hoogte van de Woz-waarde. Wethouder van financiën Ben Plandsoen roept mensen op zich rechtsreeks bij de gemeente melden als de ozb te hoog vinden. 

 • De dijken in Groningen hebben de aardschokken tot nu toe zonder schade doorstaan. De waterschappen zijn er echter niet gerust op en eisen onderzoek naar de bestendigheid van de keringen tegen nieuwe, zwaardere bevingen.

  Waterschap eist onderzoek aardbevingbestendigheid dijken

  3 reacties

  Het is niet vanzelfsprekend dat de dijken in het noorden van het land eventuele nieuwe aarschokken zonder schade zullen doorstaan. De waterschappen In Groningen en Drenthe willen dat het Rijk dan ook zo snel mogelijk een onafhankelijk onderzoek laat instellen naar de aardbevingbestendigheid van de belangrijkste waterkeringen. 

 • Bedrijven in het noorden van het land willen mensen met een arbeidshandicap best een kans geven. Maar ze passen ervoor dat deze werknemers- met-een- afstand-tot-de-arbeidsmarkt zonder begeleiding bij hen naar binnen worden geschoven.

  Bedrijven: gooi arbeidsgehandicapten niet over de schutting

  5 reacties

  Het bedrijfsleven in het noorden van ons land wil best mensen aannemen die een achterstand op de  arbeidsmarkt hebben. Maar liever niet gedwongen en vooral niet als deze mensen zomaar bij hen over de schutting worden gegooid. 

   

 • Bijna 300 euro per persoon wist team A van de gemeente Noordoostpolder op de energierekeing besparen. Genoeg om de Klimaatverbond Energy Battle te winnen.

  Noordoostpolder wint Energy Battle

  1 reactie

  Met een gemiddelde besparing van 23 procent op het energiegebruik heeft de gemeente Noordoostpolder de Klimaatverbond Energy Battle gewonnen. De wedstrijd leverde voor alle deelnemende teams een totale besparing op van 17,6 procent. Dat is vergelijkbaar met het jaargebruik van 77 huishoudens, aldus het Klimaatverbond, initiatiefnemer van de Battle. 

 • Tijdens graafwerkzaamheden kan er veel misgaan: een kabel kapot, waterleiding overmidden. Een lijst hoe te graven zonde schade helpt gemeenten schade en overlast te voorkomen.

  Afsprakenlijst hoe te graven zonder schade

  6 reacties

  Gemeenten proberen de overlast en kosten van het werken in de ondergrond te minimaliseren. Een lijst van good-practices hoe het beste kan worden omgegaan met leidingen en kabels is dan handig. 

 • Hoe geruststellend ook voor de bewoners, het gehavende vertrouwen dat zij hadden in de gemeente werd er niet door hersteld. Paradoxaal genoeg keerde de boodschap zich zelfs tegen de gemeente.

  Utrecht riep te snel 'crisis'

  1 reactie

  Heeft een gemeente tijdens een lopende crisis eenmaal het vertrouwen van de bevolking verspeeld, dan kan zelfs goed nieuws zich tegen de boodschapper keren. De gemeente Utrecht weet er sinds de asbestzaak alles van. 

 • Dankzij warmte uit het riool nooit meer strooien om de wegen ijsvrij te houden. Dat is de inzet van een proef in de gemeente Woerden.

  Warmte uit riool houdt wegen Woerden ijsvrij

  3 reacties

  In de gemeente Woerden loopt een proef met het ijsvrij houden van wegen door gebruik van warme lucht uit het riool. Als komende winter blijkt dat het werkt hoopt de gemeente in de toekomst sterk te besparen op het pekelen.

 • LTO Nederland vreest aanscherping van de milieuregels om aan de Europese waterrichtlijnen te kunnen voldoen. 'Vertrouw meer op de boer, minder op de regel'tjes'.

  Boeren vrezen aanscherping waternormen

  1 reactie

  Om de door Europa opgelegde doelen voor meer en schoner te halen zou de Nederlandse overheid minder op regels en meer op de innovatieve kracht van de boer moeten vertrouwen. Verscherping van de wettelijke normering is niet effectief.

 • Onderzoekers van de politieacademie en het Nederlands Instituut Fysieke veligheid hebben een aantal dillemma's rond de schietpartij in Alphen aan den Rijn in kaart gebracht.

  Lessen trekken uit dilemma's schietpartij Alphen

  1 reactie

  Tijdens een grote calamiteit worden belangrijke beslissingen niet altijd door de burgemeester, de driehoek of het beleidsteam genomen: politie, ambulance en brandweer reageren vanuit hun professionaliteit om escalatie ter plekke te voorkomen, en overleggen vaak pas daarna. Zo besloot burgemeester Eenhoorn tijdens de schietpartij in Alphen tot ontruiming van het winkelcentrum, terwijl deze in werkelijkheid al vrijwel was afgerond.

   

 • De gemeente Maastricht maakt al een jaar lang foto's van opgepakte bedelaars.Boa's kunnen dan beter optreden tegen professionele bedelaar bendes.

  Maastricht maakt al jaar foto's van bedelaars

  3 reacties

  De gemeente Maastricht maakt al een jaar foto’s van bedelaars die in de stad overlast veroorzaken. Dat blijkt uit antwoorden van burgemeester Onno Hoes  op raadsvragen van de Partij Veilig Maastricht.

 • Gemeenten steken veel geld in de opvang van peuters uit achterstandgezinnen. De wachttijd voor de reguliere peuterspeelzaal loopt weer op.

  Achterstandspeuter krijgt voorrang

  2 reacties

  Gemeenten stoppen hun geld voor peuterspeelzalen voor het grootste deel in de opvang van peuters met een achterstand. De wachtlijsten voor reguliere plaatsen lopen op.

 • Gemeenten onderschatten nog steeds de positive invloed van openbaar groen op de leefbaarheid van de stad. Hittestress dreigt.

  Gemeenten onderschatten positieve invloed openbaar groen

  6 reacties

  Gemeenten onderschatten nog steeds de positieve invloed van openbaar groen op de leefomgeving. Aanleg en onderhoud van kwaliteitsgroen betaalt zichzelf dik terug in hogere huizenprijzen, lagere gezondheidskosten, minder vandalisme en afnemende (hitte)stress.

 • Plofkippen die in eenoverhitte stal stal dreigen te stikken staan jurdisch in de kou: op basis van welzijn mag de gemeente niet handhaven. Via de band van het mileu kan er tijdens de bouw van de stal wel betere isolatie worden geiëist.

  Stikkende kippen juridisch in de kou

  6 reacties

  Gemeenten zouden via strengere milieueisen de leefomgeving voor dieren in de bio-industrie sterk kunnen verbeteren. ‘Als je bij de bouw van een stal het dak beter laat isoleren, dan voorkom je dat de kippen tijdens de eerste de beste hete zomerdag doodgaan van de warmte’

 • Regionale overheden in het gresngebied wachten de ontwikkelingen rond de kerncentrales in België af. De centrale in Doel is stillgelegd wegens haarscheurtjes.

  Grensbestuur afwachtend na stilleggen kerncentrales

  Reageer

  Berichten over scheurtjes in kerncentrales in België leidden onder Nederlandse bestuurders in de grensstreek tot ‘bezorgde’ maar tegelijkertijd  afwachtende reacties .‘Dit komt na het reces op de politieke agenda’.

 • Er zal geen boeing landen, maar toch: sinds deze maand heeft het hele noordzeestrand officieel de status van vliegveld . Anders moesten de duinsoarders weg.

  Hele Nederlandse kuststrook tot vliegveld verklaard

  Reageer

  Alle kustgemeenten langs de Noordzee hebben sinds midden vorige maand hun eigen vliegveld. Om het zogenoemde Duinsoaren uit de illegaliteit te halen heeft het Rijk maar meteen de hele kuststrook officieel tot luchthaven verklaard. Maar wel met ontheffing van alle daaraan gestelde eisen. Boeings zullen er niet landen.

 • Een proef waarbij particulieren zonepanelen mogen plaatsten op daken van de gemeente Nijmegen slaat aan: meer dan 1.500 aanvragen kwamen er binnen voor 439 plaatsen.

  Zonnepanelen op gemeentedaken Nijmegen gewild

  3 reacties

  Een proef met particuliere zonnepanelen op daken van de gemeente Nijmegen lijkt aan te slaan bij de bewoners. Er is plaats voor 439 panelen, er zijn er meer dan 1.500 aangevraagd

 • 'Het is voor later onerzoek van groot belang dat de omstandigeheden rond de asbestcrisis in Utrecht goed worden vastgelegd in een database. Ook de bewoners zouden daar volgens het Instituut Asbestslachtoffers in moeten worden opgenomen.

  'Utrecht moet bewoners asbestflats opnemen in database'

  Reageer

  De gemeente Utrecht en/of de woningbouwcorporatie Mitros zouden een database moeten aanleggen waarin de bewoners van de asbestflats zijn opgenomen. 'Leg de omstandigheden, de aantallen en de mensen zo goed mogelijk vast, dan kunnen we daar later bij nader onderzoek op terugvallen'.

   

 • De meeuw mag een beschermde vogel zijn, dat wil nog niet zeggen dat gemeenten altijd blij zijn met het dier. Alkmaar, Leiden en Haarlem zuchten onder een heuse plaag en vragen toestemming de nesten te mogen verstoren.

  Gemeenten willen meeuwennesten verstoren

  6 reacties

  Tenminste drie gemeenten zijn de toenemende overlast van meeuwen zat.  Ze vragen aan het ministerie van landbouwom de beschermde dieren te mogen verjagen en de nesten te verstoren. 'Je kunt in deze maanden gerust van een plaag spreken'.

 • De bijen in Nederland hebben het moeilijk. De provincie Noord-Holland schiet te hulp.

  Provincie Noord Holland schiet bijenvolkeren te hulp

  1 reactie

  De provincie Noord-Holland maakt zich zorgen over de teruggang van het aantal bijenvolkeren in ons land. Op initiatief van de Partij voor de Dieren stelt de provincie subsidie ter beschikking aan bijenbeschermers en wordt het Rijk opgeroepen het voor bijen zeer schadelijke bestrijdingsmiddel Imidacioprid terug te dringen. Ook komen er bijenvriendelijke bermen langs de provinciale wegen.

 • Verhoging van de snelheidslimiet op de A2 mag bestuurlijk onfatsoenlijk lijken, maar is jurdisch nauwelijks aan te vechten. Aanliggende gemeenten die de 100 kilometer limiet willen handhaven maken niet veel kans.

  '130 op A2 niet netjes maar wel legitiem'

  4 reacties

  Gemeenten langs de A2 maken waarschijnlijk niet veel kans om de verhoging van maximum snelheid succesvol aan te vechten. ‘Hoe onfatsoenlijk het ook mag lijken, als er geen waterdichte overeenkomst is gesloten dan zal een rechter het al gauw als een zaak van de politiek zien’

 • Overheden schuiven burgers en zelfs klokkenluiders soms ter zijde omdat deze hun woorden niet zorgvuldig kiest. Ten onrechte.

  Lagere overheden herkennen toon klokkenluider niet

  11 reacties

  Lokale en provinciale overheden zouden beter kunnen luisteren naar wat er werkelijk leeft onder de burger. Valide argumenten en oprechte zorgen over een sluimerende misstand worden niet altijd herkend: zij gaan ten onder in de soms onhandige woordkeus van de klokkenluider of de negatieve toonzetting van het debat. ‘Iemand kan een foute opmerking maken, maar wel degelijk een goed punt aansnijden’.

 • De proef verliep succesvol, maar toch stappen drie gemeenten uit de samenwerking bij het opsoren van illegale zaken op het Brabantse platteland. versnippering van de controle en handhaving dreigt.

  Brabant hoopt samenwerking op platteland te behouden

  1 reactie

  De provincie Brabant ‘houdt goede hoop dat de diverse beleids-  opsporings- en handhavingdiensten in het buitengebied de komende jaren zullen blijven samenwerken. Een aantal gemeenten heeft aangekondigd zich uit het informele samenwerkingsverband te willen terugtrekken.

 • Amsterdam stapt uit het recreatieschap dat de Vinkeveense Plassen beheert. De hoofdstad bespaart daarmee meer dan 250.000 euro op onderhoud. Maar de gemeente Ronde Venen wil een afkoopsom

  Ronde Venen wil afkoopsom van Amsterdam

  Reageer

  De gemeente Ronde Venen wil een afkoopsom als Amsterdam zich terugtrekt uit het recreatieschap dat de Vinkeveense plassen beheert.  De hoofdstad wil met het vertrek 'een einde maken aan de bestuurlijke drukte ter plekke’ en 250.000 euro per jaar besparen.

 • Bernt Schneiders, voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters wil niet op voorhand motorclubs verbieden.

  Burgemeesters: 'motorclubs niet zomaar weren'

  21 reacties

  Het op voorhand weren van grote motorclubs uit de binnensteden schurkt tegen de grens van onze rechtstaat. Laat staan het afpakken van hun clubkleuren. 'Dat gaan we als burgemeesters echt niet zomaar doen.'

 • Gemeenten mogen voortaan zelf mogen kiezen of ze bij fraude de zogenoemde beslagvrije voet zullen toepassen of niet.

  VNG blij dat beslagvrije voet mag blijven

  4 reacties

  De VNG is ‘verheugd’ dat de tweede kamer heeft bepaald dat gemeenten zelf mogen kiezen of ze bij fraude de zogenoemde beslagvrije voet zullen toepassen of niet. ‘Fraude mag natuurlijk nooit lonen, maar de aanpak ervan blijft maatwerk en mag niet ten koste gaan van bijvoorbeeld kinderen'.

 • Bij het aanboren van aardwarmte zijn steeds meer ondeskundige bedrijven actief. Friesland gaat reguleren en handhaven.

  Friesland pakt illegale winning aardwarmte aan

  3 reacties

  De provincie Friesland gaat de wildgroei van illegale aardwarmtesystemen aanpakken. Regulering en handhaving moet grondlagen en grondwater vrijwaren van vervuiling en beschadiging. ‘Behalve professionele bedrijven zijn er ook minder deskundige boorbedrijven actief’.

 • Elke inboedel die de krinloop ophaalt hoeft de gemeente niet als grofvuil af te voeren. De stadsdeelraden in Amsterdam gaan deze meevaller uitbetalen aan de kringloop.

  Stadsdelen betalen kringloopcentra voor recycling

  2 reacties

  Een aantal deelgemeenten in Amsterdam gaat kringloopbedrijven betalen voor het ophalen en verwerken van de tweedehands spullen. Zouden alle meubels als grof vuil op straat worden gezet dan kost dat de stadsdelen vele tienduizenden euro’s aan afvalverwerking

 • Nieuwe ov-verbindingen die op voorhand onrendabel lijken te zijn kun je beter op tijd afblazen. Dat stelt hoogleraar transportbeleid aan de TU-delft, Bert van Wee. Hij reageert hiermee op het bericht dat nieuw ov richting Almere gedoemd is nog jaren geld te kosten.

  Afblazen dure ov-plannen Almere 'verstandig'

  2 reacties

  Het is niet onverstandig om een nieuw en peperduur openbaar vervoer systeem tussen Amsterdam en Almere op tijd af te blazen. Door het bestaande spoor intensiever te gebruiken kan Almere ook zonder nieuwe lijn nog wel blijven groeien

 • Gemeenten en provincies moeten zich in hun klimaatbeleid richten to burgers, corporaties en marktpartijen. Deze moeten worden verleid tot duurzaam gedrag.

  Gemeenten en provincies moeten verleiden tot klimaatactie

  3 reacties

  Gemeentelijke en provinciale doelstellingen voor het terugdringen van CO2 uistoot hebben alleen zin als ze breed worden gedragen door alle betrokken partijen. De directe invloed van de overheden op het klimaat beperkt zich tot hun eigen gebouwen.

 • Cradle to Cradle voorman Braungart bergijpt niets van de discussie over het mogelijk opheffen van de waterschappen. Duurzamer wordt het er volgens hem niet van.

  Duurzaamheidsgoeroe: waterschappen opheffen slecht idee

  6 reacties

  De waterschappen opheffen zou een grote terugslag betekenen voor de (sociale) duurzaamheid van de Nederlandse maatschappij: ‘Zij zijn onlosmaakbaar verbonden met de civil society, waarbinnen lokale duurzaamheidinitiatieven kunnen opbloeien’.

 • Het rijk neemt voorlopig geen vergunningaanvraag tot het zoeken naar schaliegas in behandeling.Eerst het onderzoek naar mogelijke milieugevaren afwachten.

  Voorlopig nog geen proefboringen schaliegas

  Reageer

  Het ministerie van Economische Zaken neemt de vergunningsaanvraag voor proefboringen naar schaliegas in midden Nederland voorlopig niet in behandeling. Het ministerie wacht op de resultaten van een lopend onderzoek naar mogelijk schadelijke gevolgen van de winning van het gas

 • Als het precariorecht wordt afgeschaft dan zouden netbeheerders hun kabels en leidingen op eigen kosten moeten verleggen of repareren als dat nodig is. Dat stelt het gemeentelijk platform kabels en leidingen.

  'Kabels gratis verleggen bij afschaffen precariorecht'

  Reageer

  Als het precariorecht wordt afgeschaft, dan moet het verleggen van kabels en leidingen in de ondergrond automatisch voor rekening van de netbeheerder komen. 'Wie om niet ligt, moet ook om niet verleggen'.

 • Het wordt steeds voller in de Nederlandse bodem: leidingen, kabels, warmteopslag, ondergrondse gebouwen en glasbakken zitten elkaar meer en meer in de weg. Tijd voor een ondergrondse paragraaf in het bestemmingsplan? 

  ‘Noodzaak apart bestemmingsplan ondergrond’

  Reageer

  Het wordt steeds voller in de Nederlandse bodem: leidingen, kabels, warmteopslag, ondergrondse gebouwen en glasbakken zitten elkaar meer en meer in de weg. Tijd voor een ondergrondse paragraaf in het bestemmingsplan? 

 • 3-Di waterbeheer: weten hoe de watertoets voor een nieuwe woonwijk uitpakt of bij hoog water real time kunnen zien welke evacuatiewegen nog begaanbaar zijn.

  Waterdata duizend keer sneller berekend

  Reageer

  Gemeenten die binnen drie minuten weten hoe de watertoets voor die nieuwe woonwijk uitpakt, veiligheidsregio's die bij hoog water real time kunnen zien welke evacuatiewegen nog begaanbaar zijn: het kan allemaal met het nieuwe model 3-Di waterbeheer.

 • Staatssecretaris De Krom (Sociale Zaken) verwijst naar afspraken die nooit gemaakt zijn en moet de gemeenten 20 miljoen terugbetalen. Dat stelt de VNG.

  VNG: De Krom verwijst naar nooit gemaakte afspraken

  6 reacties

  Staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken verwijst in een Kamerbrief over de afschaffing van de Wet werken naar vermogen naar afspraken die nooit zijn gemaakt. De VNG houdt om die reden vast aan de teruggave van 20 miljoen voor onnodig gemaakte transitiekosten.

 • Ruim 7% van de mensen rond de armoedegrens heeft per jaar acuut geld nodig. Om erger te voorkomen betaalt de Urgente Noden dan de wasmachine of het schoolgeld.

  Steeds meer mensen in urgente geldnood

  Reageer

  Steeds meer mensen in financiële problemen kloppen aan bij één van de 17 Stichtingen Urgente Noden in ons land. Exacte cijfers ontbreken, maar in steden als Amsterdam, Rotterdam en Den haag is het aanta hulpaanvragen afgelopen jaar met tientallen procenten toegenomen.

 • Zeewolde doet in het Wolderwijd wat Balkenende in de Noodrzee niet lukte: een eiland in de vorm van een tulp aanleggen.

  Zeewolde krijgt tulp-eiland voor de kust

  8 reacties

  Oud-premier Balkenende droomde ervan, Zeewolde gaat het aanleggen: een eiland in de vorm van een tulp. Hollands Glorie in het Wolderwijd.

 • Het gebeurt nu te vaak dat de netwerkbeheerder gaande weg de bouw van een nieuwe locatie het net gelegde netwerk weer moeten opgraven en aanpassen.

  Gemeenten laks met informatie aan netwerkbeheerder

  Reageer

  Gemeenten zouden verplicht een energieparagraaf moeten opnemen in hun bestemmingsplannen, waarbij ook ruimte wordt gereserveerd voor toekomstige energienetten. Nu gebeurt het te vaak dat de netwerkbeheerder gaande weg de bouw van een nieuwe locatie het net gelegde netwerk weer moeten opgraven en aanpassen.

 • Gemeenten spelen een cruciale rol bij het bestrijden van loverboys, maar bestuurders zijn zich niet bewust dat ook binnen hun gebied meisjes worden geronseld.

  Gemeenten hebben regie bestrijding loverboys

  7 reacties

  Gemeenten spelen een cruciale rol bij het bestrijden van loverboys, maar veel bestuurders zijn zich er onvoldoende van bewust dat er ook binnen hun gebied meisjes worden geronseld. Onderkenning van het vaak onzichtbare probleem is een eerste stap op weg naar effectieve aanpak ervan.

 • De gemeente Etten-Leur bouwt nieuwe wijken zonder gasleidingen. Warmtepompen zorgen per woning voor duurzame energie. Het leverde de stad een mooie prijs op.

  Etten-Leur Warmtepomp-stad van het jaar

  Reageer

  De gemeente Etten-Leur is uit een groot aantal internationale steden gekozen tot Warmte-Pomp stad van het jaar 2012. De stad kreeg de prijs vanwege haar jarenlange voorbeeldfunctie op het gebied van energiewinning door warmtepompen.

   

 • Omdat het erfpachtcontract nooit formeeel is getekend is Velzen eigenaar van de hoofdtribune in het Telstar stadion. B&W vrezen claims nu de bouwer failliet is.

  Gemeente Velsen ongewild eigenaar tribune Telstar

  3 reacties

  Door ontbrekende handtekeningen onder een erfpacht contract blijkt de gemeente Velsen eigenaar te zijn van de Westtribune in het Tata Steel Stadion. Geheel tegen wil en dank: ‘We willen helemaal geen eigenaar zijn’.

 • Over de hele linie is het aantal buitenlandse toeristen in Nederland opnieuw gedaald. Zeeland blijft het meest populair onder de toeristen en Utrecht het minst.

  Zeeland toeristenprovincie nummer een

  Reageer

  De provincie Zeeland blijft de toeristenprovincie nummer één van ons land. Op afstand gevolgd door Limburg en Drenthe. Utrecht bungelt onderaan.

 • Niet alle agenten nemen cybercrime even serieus, maar dat geldt niet voor de wijkagent op Habbo Hotel: hij komt op voor bestolen jongeren.

  Wijkagent Habbo-hotel strijdt tegen kleine criminaliteit

  1 reactie

  Niet alle politieagenten zien de ernst in van ‘kleinere criminaliteit op internet’, maar toch worden de vaak jongere slachtoffers hiervan meer en meer serieus genomen. Ze kunnen zich bijvoorbeeld melden bij de wijkagent van Habbo-Hotel. Bijvangst: al meerdere incestzaken en andere zware misdrijven in de ‘echte wereld’.

 • Een laag tunneltje in Maarn is na een verbouwing nog lager geworden. Het gaat om centimeters, maar de speciaal verlaagde brandweer kan er niet meer onderdoor.

  Tunneltje Maarn te laag voor brandweer

  6 reacties

  Het was altijd al een laag tunneltje, onder de A12 en de spoorbaan in Maarn. Maar tijdens een recente verbouwing zijn er nog een flink aantal  centimeters afgegaan. Gevolg: zelfs de verlaagde brandweer kan er niet meer onderdoor.

 • De gemeente Groningen betaalt 50 miljoen voor de bouw van een nieuw kantoor voor de sociale dienst. Dat is flink aan de prijs, maar de kosten gaan omlaag.

  Groningen bouwt duurzaam en bespaart geld

  Reageer

  Een nieuw zuinig en vooral duurzaam gebouw neerzetten, dat nu wat extra kost, maar later zijn geld meer dan terugverdient. Dat is wat de gemeente Groningen voor ogen heeft met bouw van nieuwe huisvesting voor de afdeling sociale zaken. Agentschap nl spreekt van een voorbeeldproject voor andere gemeenten.

   

 • De gemeenten zijn tegenstanders van het verplicht bankieren bij de Rijksoverheid. Het voornemen om overtollig geld in de staatskas te moeten storten doet de VNG af als 'gedwongen winkelnering'.

  Ook VNG tegen gedwongen bankieren bij de staat

  7 reacties

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten ziet niets in het verplicht stallen van hun overtollige geld bij de rijksoverheid. De waterschappen kunnen er mee leven, 'omdat wij sowieso geen geld over hebben'. De provincies lieten eerder al weten tegen het zogenoemde schatkist bankieren te zijn.

 • De aanvragen voor het mogen winnen van aardwarmte worden steeds groter: het ministerie van Economische Zaken kreeg vorige maand een conccessie aanvraag voor een gebied zo groot als de hele provincie Friesland

  Concessie aanvragen voor aardwarmte omslaan hele provincies

  Reageer

  De aanvragen voor een concessie om aardwarmte te mogen opsporen worden steeds groter: Bij het ministerie van Economische Zaken kwamen in april twee aanvragen binnen voor een gebied van tegen de 4.000 vierkante kilometer elk. Eén ervan beslaat de hele ondergrond van de provincie Friesland, de andere omvat delen van Noord-Brabant, Utrecht en Gelderland.

 • Een nieuwe vorm van waterzuivering is efficiënter en goedkoper. De basis wordt gevormd door samenklonterende bacteriën.

  Betere waterzuivering door samenklonterende bacteriën

  Reageer

  Prins Willem Alexander opent volgende week in Epe een nieuwe waterzuiveringsinstallatie die vier maal kleiner en 30 procent zuiniger is dan wat tot nu toe de standaard is. De truc: zuiveringbacteriën die als bolletjes naar de bodem zakken.

 • De maatregelen tegen misbruik in de jeugdzorg zijn wel degelijk aangescherpt, stelt IPO bestuurder Marc Witteman.

  IPO: maatregelen tegen misbruik jeugdzorg verscherpt

  Reageer

  De provincies in ons land hebben de laatste jaren wel degelijk verscherpte maatregelen getroffen om misbruik in de jeugdzorg tegen te gaan. ‘Elk incident, elke melding, elk rapport is voor ons reden om protocollen aan te scherpen of het personeel nog stringenter te screenen.´

 • Ook na de behandeling in de Tweede Kamer blijft de Wet werken naar vermogen omstreden. De roep om de wet controversieel te verklaren klinkt luider dan ooit.

  Wet werken naar vermogen mogelijk controversieel

  4 reacties

  De kans dat de Kamer of anders de Senaat de Wet werken naar vermogen alsnog controversieel verklaart, wordt door veel betrokkenen ‘aanzienlijk’ genoemd. ’Als er één wet omstreden is dan is het deze wel’.

 • Graag wil ik bijdragen aan de mislukking van een congres over de Nationale Politie. Met deze woorden roept burgemeester van Noordenveld op tot een boycot.

  Drentse gemeenten boycotten congres Nationale Politie

  5 reacties

  Wat mag een doorsnee congres over de invoering van de Nationale Politie voor deelnemende bestuurders en ambtenaren precies kosten? Geen 1.099 euro exclusief btw per deelnemer, zo vindt burgemeester Hans van der Laan van de Drentse gemeente Noordenveld. ‘Boycotten die windhandel’.

 • Het zou zonde zijn als de aanpak van de bestuurlijke drukte nu weer op de lange baan wordt geschoven door de val van kabinet Rutte.

  Val kabinet dreigt aanpak bestuurlijke drukte te vertragen

  1 reactie

  De val van het kabinet Rutte biedt voor gemeenten een aantal kansen om onwelgevallige dossiers nog aan te passen. Maar dat hoeft niet altijd ten goede te zijn, zo vreest Hans Engels, hoogleraar Thorbecke leerstoel in Leiden. ‘Het zou zonde zijn als de aanpak van de bestuurlijke drukte nu  weer op de lange baan wordt geschoven’.

 • Bestuurders hebben zich laten gijzelen door de KNVB en hooligans. Dat zegt voorman van de Kamp van politievakbond ACP. De gewone diender wordt steeds cynischer.

  Politievakbond: KNVB en hooligans regeren dit land

  16 reacties

  De politievakbond ACP heeft geen enkel vertrouwen meer in het functioneren van het openbaar bestuur van ons land. ‘Als je maar genoeg rotzooi trapt op internet mag iedereen zijn eigen feestje vieren, de politie vangt zoals altijd de klappen op. Het cynisme onder de gewone diender stijgt met de dag’.

 • Steeds meer gemeenten klagen over waterleidingen, gasbuizen of elektriciteitskabels die dwars door hun rioolbuizen worden aangelegd.

  Onverwacht veel raketboringen vernielen riool

  2 reacties

  Steeds meer gemeenten klagen over waterleidingen, gasbuizen of elektriciteitskabels die dwars door hun rioolbuizen worden aangelegd. De stichting RIONED heeft een meldpunt ingericht en gaat een zwartboek maken.

 • Om verstoring van radarbeelden in het luchtruim te voorkomen, wordt de windmolenvrije zone rond de 8 radarstations in ons land uitgebreid van 28 naar 75 kilometer.

  Defensie breidt windmolenvrije zone rond radarposten uit

  4 reacties

  Het ministerie van Defensie krijgt het laatste woord over de aanleg van veel nieuwe windmolens in ons land. Om verstoring van radarbeelden in het luchtruim te voorkomen, wordt de windmolenvrije zone rond de 8 radarstations in ons land uitgebreid van 28 naar 75 kilometer.

 • De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft een financieringsplan waarmee gemeenten niet zuinige verlichting kan vervangen door energiebesparende verlichting.

  BNG komt met financieringsplan lantaarnpalen

  Reageer

  De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft een nieuw financieringsplan uitgewerkt waarmee gemeenten versneld de niet zuinige openbare verlichting kan vervangen door energiebesparende lichtbronnen. De bank is met een aantal gemeentebesturen in gesprek over een pilot hiertoe.

 • Een illegaal die door de gemeente wordt beschermd tegen uitzetting, kan bij het oversteken van de buurgrens wel door de vreemdelingendienst worden opgepakt.

  Niet uitgezette illegaal vogelvrij in buurgemeente

  10 reacties

  Als een illegaal in de ene gemeente niet uitgezet kan worden omdat de burgemeester dat in verband met de openbare orde niet verantwoord vindt, dan dreigt hij bij bezoek aan een andere gemeente vogelvrij te worden. Dat stelt voorzitter Bernt Schneiders van het Genootschap van Burgemeesters. 'Daar zal het argument van verstoring van de orde niet gelden, dus kan de man of vrouw alsnog worden uitgezet, dat is de consequentie'.

   

 • Nederland investeert 400 miljoen te weinig om het drinkwaterleidingnet op peil te houden. Dat stelt ingenieur van Eekeren, ingenieursbureau Royal Haskoning.

  Onvoldoende geld voor vervanging waterleidingen

  5 reacties

  De Nederlandse waterleidingbedrijven investeren structureel te weinig om het drinkwaterleidingnet op den duur robuust en op peil te houden. ‘We moeten voorkomen dat de drinkwatervoorziening op het zelfde plankje  terecht komt als de spoorwegen.'

 • Elektrische rijders kunnen niet langer gratis stroom tappen in Amsterdam. De pilot stopt, legt Pieter Swinkels van het Amsterdamse bureau luchtkwaliteit uit.

  Amsterdam: stekker uit pilot elektrisch rijden

  3 reacties

  Met rond de 650 elektrische auto’ s in de stad beëindigt Amsterdam de pilot-status van het in 2009 gestarte project elektrisch rijden. De gemeente vertrouwt erop dat het wagenpark op stroom eigen kracht verder zal groeien. Het aantal oplaadpunten wordt uitgebreid naar 1000.

 • De antibioticaresttente bacterie rukt op in ons oppervlaktewater. De Waterschappen zien hierin een gevaar voor de volksgezondheid.

  Waterschappen: Rijk moet antibiotica in water aanpakken

  7 reacties

  Het Rijk moet sterker de regie nemen om een einde maken aan de vervuiling van het Nederlandse oppervlaktewater met antibiotica. Vooral het weglekken van penicilline via mest uit de intensieve veeteelt is een probleem.

 • Combineer subsidie voor asbestsanering met die voor zonnepanelen en redt een oude boerenschuur.

  Subsidies asbest en zonnepanelen redding boerenschuur

  3 reacties

  Gemeenten in landbouwgebieden zouden minder snel een sloopvergunning voor karakteristieke gebouwen met asbestdaken moeten afgeven. Landschapsbepalende schuren kunnen gered worden door de subsidie voor asbestverwijdering te stapelen met die voor de aanleg van zonnepanelen.

 • Ralph Pans, directeur van de VNG begrijpt de commotie niet die is ontstaan over het -te dure- eeuwfeest van de vereniging. 'Stemmingmakerij, gebaseerd op opnies, geen feiten'.

  VNG-directeur Pans niet bang voor boycot

  17 reacties

  Stemmingmakerij. Zo doet directeur Ralph Pans van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de commotie af als zou het komende VNG-eeuwfeest te duur zijn. ‘Laten we wel bij de feiten blijven alsjeblieft’.

 • De kans bestaat dat de rechter na de lantaarnpalen het gehele elektriciteitsnetwerk toewijst aan de provincies en de gemeenten. Regionale beheerders als Liander en Enexis hebben dan het nakijken.

  Touwtrekken met ondergrondse kabels

  Reageer

  De kans bestaat dat de rechter na de lantaarnpalen het gehele elektriciteitsnetwerk toewijst aan de provincies en de gemeenten. Regionale beheerders als Liander en Enexis hebben dan het nakijken.

 • Een bouwvergunning vervalt na vijf jaar als hij in die tijd niet is geconsumeerd. Dat zou ook voor bestemmingsplannen moeten gelden, zo bepleit Gelders gedeputeerde Co Verdaas deze week in Binnenlands bestuur magazine

  'Laat bestemmingsplan bij niet-gebruik vervallen'

  4 reacties

  Laat een bestemmingsplan na vijf jaar automatisch vervallen als het binnen die tijd niet is ingevuld. Dan zouden provincies en gemeenten ongewenste ontwikkelingen beter kunnen keren, zonder al te veel planschade te hoeven betalen.

 • Voor de gemeente Steenwijkerland geldt dat een verguinningaanvraag wordt gehonoreerd als de gemeente te laat reageert. Wie zwijgt stemt toe.

  Steenwijkerland breidt Lex Silencio sterk uit

  1 reactie

  De gemeente Steenwijkerland voert deze maand voor vrijwel alle gemeentelijke dienstverlening het Lex Silcencio principe in: wie bij het aanvragen van een vergunning niet binnen de wettelijk gestelde termijn antwoord heeft gekregen, mag de vergunning als verleend beschouwen.

   

 • Mochten de plannen doorgaan om de oude spoorlijn tussen Arnhem en Apeldoorn weer open te stellen voor regulier personenvervoer, dan zal het huidge stoomtreintje dat er rijdt waarschijnlijk in de zomerdienst worden opgenomen. Met 100.000 passagiers per jaar is de toeristentrein een te grote attractie om op te geven.

  Stoomtrein in reguliere dienstregeling Apeldoorn-Arnhem

  5 reacties

  Als er weer reguliere personentreinen gaan rijden over de oude Koningslijn tussen Arnhem en Apeldoorn, dan zal het huidige toeristen-stoomtreintje in de zomerdienstregeling moeten worden opgenomen. Het Veluwe Bureau voor Toerisme wil de toeristentrekpleister niet kwijt, de provincie zegt er alles aan doen om de stoomtrein te behouden.

 • (gemeentelijk) beleid om bewoners van achterstandswijken gezonder te laten leven kost 4.200 euro per gewonnen-gezond-levensjaar. Dat is vergelijkbaar met borstkanker screening. De APK-keuring kost 20 keer zoveel.

  4.200 euro per gewonnen-gezond-levensjaar

  4 reacties

  Het loont om als (gemeentelijke) overheid te investeren in een programma om mensen in achterstandswijken gezonder te laten leven. Het vereist wel een lange adem en een positieve benadering, maar de maatschappelijke baten - 4.200 euro per gewonnen-gezond-levensjaar – wegen ruimschoots op tegen de kosten. ‘VOLHOUDEN’ dus.

Recente Achtergrond Artikelen

 • Belangrijker voor de ontwikkeling van de polder – en de omgeving – is dat het gebied fungeert als proeftuin voor nieuwe vormen van ruimtelijke inrichting en waterbeheer. Al twintig jaar wordt hier mede op initiatief van omwonenden nagedacht over plannen om de natuur in de polder te versterken.

  Kraamkamer voor waterbeheer

  Reageer

  De Koopmanspolder bij Wervershoof is proefgebied voor ruimtelijke inrichting op basis van wisselend waterpeilbeheer. Natuur, recreatie, waterbeheer, cultuurlandschap en uiteindelijk zelfs de boeren profiteren van de proef. En dat ‘op een koopje’.

 • Al jaren kent Groningen af en toe een kleine aardschok, veroorzaakt door gaswinning in het gebied. Veel politieke ophef werd daar tot begin van dit jaar niet over gemaakt, maar dat veranderd nu.

  Gekrenkte Groningers

  2 reacties

  Het rijk laat de aardbevingsbestendigheid van de infrastructuur in het Groningse aardgaswingebied versneld onderzoeken. Het regionale bestuur gaat het nog niet snel genoeg. ‘Hoe moeten we na een harde klap uitleggen dat we slechts hebben toegekeken?’

 • Wie redt de winkelstraat?

  1 reactie

  Met oplopende leegstand in de winkelgebieden zullen gemeenten en provincies de regie naar zich toe moeten trekken. Hun wapenarsenaal: regionaal overleg, herbestemmen of een regressieve aanwijzing.

 • ‘Maak de koper weer koning’

  2 reacties

  Grondexploitatie is voor gemeenten van zekere winstmaker verworden tot grootste verliespost. Om afwaardering zo lang mogelijk uit te stellen, zoeken wethouders creatieve oplossingen. Hoe Hendrik-Ido-Ambacht een faillissement afwendde.

 • Dealen met de grote droogte

  Reageer

  Door gebrek aan regen verzilt het grondwater en dreigen veendijken te bezwijken. Een terugkerend probleem voor waterbeheerders, van oudsher vooral gericht op beperking van wateroverlast. ‘Bestrijding van de droogte moet hoger op de agenda.’

 • De MKZ-crisis Overwonnen

  Reageer

  In Kootwijkerbroek is 10 jaar na de MKZ-crisis de weerstand tegen het Rijk nog groot. Maar boeren en lokaal bestuur sloegen de handen ineen. Het dorp leeft weer, dankzij een mengsel van boerenslimheid, bluf en bestuurlijke powerplay.

 • Ten strijde tegen gedogers

  1 reactie
  Een zuipkeet op het platteland gedogen? Niet optreden tegen een trouwerij in de lokale manege? Als gemeentebestuur moet je dan met één ding serieus rekening houden: Bureau Eerlijke Mededinging sleept je voor de rechter.