of 59345 LinkedIn

Gert van Wijland

Gert van Wijland is redacteur bij Binnenlands Bestuur met de specialisatie Ruimte en Milieu.

Recente Artikelen

 • Warmtewinning uit water kan een grote rol spelen bij het aardgasvrij maken van de Nederlandse woningen. Oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater bevatten samen genoeg energie om 1000 maal in de totale Nederlandse vraag naar verwarming en koeling te voorzien. Economisch winbaar kan het tot 40 procent van alle gevraagde thermische energie leveren.

  Energie uit sloot en plas kan aardgas deels vervangen

  6 reacties

  Warmtewinning uit water kan een grote rol spelen bij het aardgasvrij maken van de Nederlandse woningen. Oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater bevatten samen genoeg energie om 1000 maal in de totale Nederlandse vraag naar verwarming en koeling te voorzien. Economisch winbaar kan het tot 40 procent van alle gevraagde thermische energie leveren.

 • De belangrijkste koepels van lokale/regionale overheden respecteren het besluit van demissionair minister Schultz om de Omgevingswet later in te voeren. Zorgvuldigheid gaat boven haast, wel moet de energie niet wegvloeien.

  Begrip voor uitstel invoering Omgevingswet

  1 reactie

  Lokale overheden hebben begrip voor het uitstel van de Omgevingswet. VNG, Unie van Waterschappen en IPO zeggen wel te hopen dat ‘de energie niet uit het veranderingsproces zal weglopen’.

   

 • Zonder bestuurlijke beleidskaders kon de zelfrijdende auto wel eens niet de gedroomde oplossing zijn voor de stedelijke vervoersproblematiek. Het autonome vervoermiddel kan zelfs tot chaos en meer file leiden, aldus wereldmarktleider vervoersystemen 2getthere.

  Zelfrijdende auto niet de panacee voor alle verkeersproblemen

  6 reacties

  Hoe enthousiast ook omarmd als vervoersmiddel van de toekomst, de zelfrijdende auto is niet de panacee voor alle huidige vervoersproblemen in de stad. Sterker: zonder gedegen bestuurlijk beleidskader waarin het OV voorop staat kan de autonome auto tot meer file en zelfs chaos leiden. 'Zelfdenkende techniek is een instrument om de steden leefbaar te houden, veel beleidsmakers lijken het als doel op zich te zien.'

   

 • De SP-fractie in de gemeenteraad van Utrecht heeft raadsvragen gesteld over het afschaffen van het lotingssysteem bij de verkoop van nieuwbouwwoningen in de wijk Leidsche Rijn. De partij vreest voor woekerpraktijken nu de woningen per opbod worden verkocht.

  Raadsvragen over afschaffen loting nieuwbouwwoningen Utrecht

  6 reacties

  Nieuwbouwwoningen in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn worden onbetaalbaar voor starters en mensen met een minder dikke portemonnee. Dat vreest fractieleider Tim Schipper van de SP in Utrecht, nu het lotingssysteem voor nieuwe huizen is afgeschaft. Deze maand worden voor het eerst appartementen per opbod boven de vraagprijs verkocht.

   

 • Het noodplan voor woningbouw van NEPROM, vereniging voor projectontwikkelaars, wordt niet omarmd door in elk geval de wethouder bouwen van Utrecht.

  Utrecht vindt noodplan woningbouw kansloos

  3 reacties

  'Gemakzuchtig en redelijk kansloos'. Zo kwalificeert de Utrechtse wethouder Paulus Jansen (wonen, RO) het woensdag gepresenteerde noodplan woningbouw van de vereniging voor projectontwikkelaars NEPROM. ‘Ik spreek de voorzitter vaak, maar nu lijkt hij zijn hand te overspelen’.

   

 • De Nederlandse projectontwikkelaars vereniging NEPROM heeft een noodplan opgesteld om meer woningen te kunnen bouwen. Het gebrek aan locaties en gemeentelijke stroperigheid is volgens hen fnuikend voor de nieuwbouw.

  'Gemeenten moeten minder reguleren bij woningbouw'

  7 reacties

  Stop tijdelijk met gemeentelijke bezwaarschriftprocedures voor planologische besluiten en staak de aanvullende eisen bij nieuwbouwplannen. Dat zijn enkele punten uit het noodplan woningbouw van de vereniging van projectontwikkelaars, de NEPROM. De organisatie wil daarnaast ook terughoudendheid van gemeenten bij de regulering van sociale en middeldure woningen. Deze dringende adviezen moeten de woningnood terugdringen.

 • Demissionair minister Schultz heeft de Eenvoudig Beter Trofee 2016 uitgereikt aan de vereniging Markdal duurzaam en vitaal. Dit wegens handelen in de geest van de nieuwe omgevingswet

  Markdal duurzaam en vitaal wint omgevingswet Trofee

  Reageer

  Het onmogelijke bestuurlijk mogelijk maken. Dat was in 2011 de drijfveer achter de oprichting van de particuliere vereniging ‘Markdal duurzaam en vitaal’. Deze week kreeg de vereniging de “Eenvoudig Beter Trofee 2016”, wegens pionieren met de omgevingswet.

 • De bouwers van Nederland willen dat de watertoets als verplichting in de nieuwe omgevingswet wordt opgenomen. zo niet an vrezen ze voor stilvallen van innovatie rond bouwen en waterbeheer.

  Bouwend Nederland: houd watertoets verplicht

  1 reactie

  De watertoets voor bouwprojecten en andere ruimtelijke plannen moet als verplichting worden opgenomen in de omgevingswet. Anders vervalt de urgentie –en daarmee de drang tot innovatie- om de gevolgen van de projecten voor het watersysteem te minimaliseren.

   

 • Demissionair minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu vindt dat haar opvolger 200 miljoen euro per jaar extra zou moeten uittrekken om toekomstige wateroverlast als gevolg van klimaatverandering tegen te gaan.

  Schultz pleit voor 200 miljoen extra voor klimaatadaptatie

  5 reacties

  Demissionair minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu vindt dat haar opvolger 200 miljoen euro per jaar extra zou moeten uittrekken om toekomstige wateroverlast als gevolg van klimaatverandering tegen te gaan. 

 • Betere hydrologische voorspellingen kunnen gemeenten helpen in hun strijd tegen de gevolgen van klimaatverandering en zijn daarmee effectieve en goedkope investeringen in klimaatadaptie. Dat zegt buitengewoon hoogleraar Hydrologische voorspelbaarheid aan de Universiteit van Wageningen.

  Betere voorspelling effectief tegen wateroverlast

  1 reactie

  Stedelijke gemeenten kunnen veel baat hebben bij goede lokale hydrologische voorspellingen. Als ze weten hoeveel water er ‘op ze afkomt’ kunnen ze plaatselijke overlast of verdroging van tevoren opvangen en zo nodig de bevolking tijdig waarschuwen. Technisch kan het, maar onduidelijk is wie de verantwoordelijkheid op zich zou willen nemen.

   

 • Ondernemers hebben er baat bij als gemeenten de bestaande regels ruimhartig toepassen. Dat blijkt uit de Pilot verlaging regeldruk stimuleert ondernemerschap in binnensteden, uitgevoerd door kennis en netwerk organisatie Platform31.

  'Gemeenten moeten meedenken met ondernemers'

  1 reactie

  Ondernemers hebben binnen de gestelde gemeentelijke regels vaak meer mogelijkheden tot uitbreiden van hun activiteiten, het aanpassen van hun winkel of tot het neerzetten van een tijdelijke marktkraam dan ze zelf denken. Voorwaarde is wel dat de gemeente met hen meedenkt en de eigen regels ruimhartig interpreteert.

 • Lokale overheden bereiden zich te weinig voor op de komende klimaatveranderingen. wateroverlast door extreem weer zal steeds vaker voorkomen, zo verwachten ambtenaren van waterschappen, gemeenten en provincies. Dat blijkt uit onderzoek van Arcadis

  Ambtenaren ontevreden over tempo klimaatbeleid

  4 reacties

  Gemeenten, provincies en –in mindere mate- waterschappen in ons land moeten beter inspelen op toekomstige wateroverlast door extreem weer. Het overgrote deel van de ambtenaren, bestuurders en adviseurs op die bij dit thema betrokken zijn, voelen en prediken de urgentie, maar zien te weinig pro actief beleid om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. 

 • Met de bouw van een nieuwe biocentrale hoopt het waterschap Vallei en Veluwe al in 2020 energie-neutraal te kunnen werken. Sterker: er zal meer worden opgewekt dan het schap gebruikt.

  Waterschap gaat meer energie winnen dan het gebruikt

  4 reacties

  Afval bestaat niet, alles is grondstof voor een nieuw product. Mede onder dat motto stemde het algemeen bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe deze week in met de bouw van een nieuwe bio-energiecentrale op het terrein van de afvalwaterzuivering van het schap in Harderwijk. Nieuw voor Nederland: de centrale wordt ondergebracht in een publiek-privaat gerunde BV.

   

 • Mensen zijn graag bereid meer geld te betalen voor een huis aan of in de buurt van water. De mogelijke risico's op overstroming doen maar weinig afbreuk aan de prijs van de huizen. Dat geldt ook voor de woningen in steden met open water op reisafstand.

  Huizen aan water gewild ondanks overstromingsrisico

  4 reacties

  Gemeenten blijven bouwen op plaatsen met overstromingsrisico. Het aantal inwoners dat bij een watercalamiteit de kans loopt op minstens 80 cm water over de vloer is de laatste jaren dan ook gestaag toegenomen. De waarde van de huizen lijdt hier echter nauwelijks onder. De nabijheid van water weegt bij de prijsvorming zwaarder dan het mogelijke risico op overstroming

 • Een nieuwe serie Greendeals moet de activiteiten van de Waterschappen verder verduurzamen. De eerste -energie- deal mikt op energie neutraliteit van het gehele waterbeheer in 2040.

  Waterschappen sluiten nieuwe green en blue deals

  Reageer

  Waterschappen beschouwen het tegengaan van klimaatverandering en het opvangen van de gevolgen ervan als een van hun kerntaken. Reden om als eerste overheid in 2020 40 procent van alle benodigde energie zelf te willen opwekken en de hele bedrijfsvoering maximaal te verduurzamen. Deze ambities zijn vastgelegd in een serie Greendeals.

 • De vaste geldstromen die het rijk beschikbaar stelt voor waterbeheer belemmert innovatie van ons waterbeheer, aldus Europese onderzoekers. Het geld komt toch wel en gaat automatisch naar old-school dijkversterking. De Unie van Waterschap stelt dat er wel degelijk geïnnoveerd wordt.

  Vaste geldstroom 'belemmert innovatie waterbeheer'

  4 reacties

  De waterschappen worden te veel afgerekend op de kwaliteit van de dijken. In combinatie met de zekerheid van de geoormerkte geldstromen kan dit innovatie in de weg staan. ‘Het geld is er, maar gaat vaak naar het versterken van de dijken. Meervoudige ruimtelijke oplossingen komen weinig van de grond’. 

 • gemeenten en provincies moeten zich over veertig niet laten verrassen door dan nodige dijkverzwaring. Beter is het om de benodigde ruimte nu al te reserveren in de nieuwe omgevingsplannen. Dat stelt het rapport 'De Pilot, ruimtelijk instrumentarium dijken'. Dat vergt wel goed bestuurlijk overleg.

  Ruimte voor dijkversterking nu al reserveren

  4 reacties

  Gemeenten, provincies en waterschappen zouden in een vroegtijdig stadium gezamenlijk moeten inspelen op in de toekomst noodzakelijke dijkversterkingen. Door besluiten over water en over ruimtelijke ontwikkelingen bij elkaar te brengen, ‘voorkom je ontwikkelingen die straks verbreding van de dijk in de weg staan’.

   

 • Meer geld en meer ruimte voor de rivieren in ons land. Dat wil de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten. De VNR reageert hiermee op de klimaatwaarschuwing code Oranje van het KNMI.

  Gemeenten na code oranje: meer ruimte voor rivier

  2 reacties

  Het rijk moet (flink) meer geld uitrekken voor het programma Ruimte voor de Rivieren. Alleen dan kunnen de gemeenten langs de rivierbeddingen in ons land de gevolgen van klimaatverandering op een acceptabele manier opvangen.

 • Met een miljoen nieuwe mensen in 2014 moeten gemeente rond de Amsterdamse Westas gezamenlijk beleid ontwikkelen om het gebied leefbaar te houden. Inzetten op de circulaire economie is de enige kans. En wel NU.

  Duurzaamheidsbeleid gemeenten gaat Westas niet redden

  4 reacties

  Het aantal mensen dat in het gebied tussen Haarlem en Amsterdam woont of werkt zal in het jaar 2040 naar verwachting met een miljoen zijn toegenomen. Wil de zogenoemde Westas tegen die tijd nog leefbaar zijn, dan moeten bestuurders gezamenlijk inzetten op de circulaire economie. ‘Het huidige duurzaamheidsbeleid zal de problemen niet oplossen'. 

 • En de waternavel, hij woekerde voort. De ooit als vijverplant geïmporteerde Zuid-Amerikaanse exoot verstopt watergangen en verstikt het leven in de sloten. Met dank aan de zachte winters en warme zomers betalen de waterschappen de kosten.

  Welig woekerende waternavel jaagt waterschap op kosten

  Reageer

  De exotische waterplant Grote Waternavel leek de laatste jaren in de Nederlandse wateren op zijn retour, maar woekert en verstikt deze zomer weer als nooit tevoren. Bestrijding kost alleen Het Brabantse waterschap Maas en AA al ruim boven de twee ton, zo verwacht Ronald van Woerkom, bedrijfsleider district Hertogswetering. 

 • Gemeenten hebben een beschermplicht, maar veel van de stellingen en loopgraven uit de tweede oorlog dreigen letterlijk te verzanden en uit het zicht te verdwijnen. Een speciale digitale kaart moet het Militair Cultureel Erfgoed aan de vergetelheid ontrukken.

  RAAP brengt kaart militair erfgoed uit voor gemeenten

  1 reactie

  Stellingen en kazematten uit de Tweede Wereldoorlog zijn nog steeds goed zichtbaar in het Nederlandse landschap. De bijbehorende loopgraven, werkkampen en andere infrastructuur zijn zeventig jaar na dato vaak verdwenen in de ondergrond. Tijd voor een indicatieve archeologische kaart: opdat gemeenten het militaire erfgoed niet per ongeluk vergraven.

 • Buitenlanders zonder papieren die ooit zijn inschreven op de fictieve geboortedatum de nulde van de nulde, houden daar hun leven last van. Voor nieuwkomers is de wet aangepast, een groep van 70.000 mensen houdt administratieve problemen.

  Niet bestaande geboortedatum 00-00-jj blijft probleem

  5 reacties

  Buitenlanders die bij binnenkomst in Nederland door de gemeente zijn ingeschreven op de niet bestaande geboortedatum 00-00 blijven daar hun hele leven last van houden. De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) pleit al jaren voor aanpassing van de wet.

 • De inwoners van Rotterdam vinden schone lucht 'heel belangrijk'. In een enquete geven ze aan zelf ook meer te kunnen doen door bijvoorbeeld vaker de fiets te pakken. Voor concrete maatregelen kijken de Rotterdammers echter vooral naar de gemeente en het bedrijfsleven.

  Rotterdammers: schone(re) lucht ‘heel belangrijk’

  1 reactie

  Ruim twee derde van de Rotterdammers vindt het belangrijk dat de luchtkwaliteit in de stad verbetert. Zij kijken vooral naar de gemeente en het bedrijfsleven voor maatregelen. Tegelijkertijd geeft bijna de helft van de inwoners toe zelf ook meer te kunnen doen om de stad duurzamer en de lucht schoner te maken. 

 • De dit voorjaar wegens mogelijke belangenverstrengeling afgetreden Limburgse dijkgraaf Toine Gresel heeft geen misbruik gemaakt van de twee petten die hij droeg. Hij wist niets van een opdracht die het zuiveringsbedrijf van zijn waterschap gunde aan een communicatiebureau waar hij een bijbaan had. Wel was er de schijn van belangenverstrengeling.

  Geen belangenverstrengeling oud-dijkgraaf Limburg

  3 reacties

  Oud-Dijkgraaf Toine Gresel van waterschap Peel en Maasvallei heeft zich niet bemoeid met het gunnen van opdrachten aan het communicatiebedrijf C-community, waar hij een betaalde bijbaan had. Wel verliep de aanbestedingsprocedure van een aantal opdrachten ‘niet geheel volgens de regels’.

 • M.e.r-voorzitter Kees Linse

  Voorzitter bezorgd over terugloop m.e.r-adviezen

  3 reacties

  De Commissie Milieueffectrapportage (m.e.r.) heeft in 2014 ongeveer 40 procent minder adviezen uitgebracht dan in het jaar daarvoor, zo blijkt uit het woensdag gepresenteerde jaarverslag. Voorzitter Kees Linse hoopt wel dat het milieubelang in de ruimtelijke procedures voldoende geborgd blijft: ‘Schiphol, schaliegas, energieakkoord: er komen veelomvattende dossiers aan met mogelijk grote gevolgen voor de leefomgeving’.

   

 • De partijvorming binnen de waterschappen heeft in de aanloop naar de verkiezingen van vandaag nauwelijks geleid tot heftige politieke debatten en profilering van partijstandpunten, stelt André Krouwel.

  'Een dijk is wel degelijk politiek'

  Reageer

  De partijvorming binnen de waterschappen heeft in de aanloop naar de verkiezingen van vandaag nauwelijks geleid tot heftige politieke debatten en profilering van partijstandpunten. ‘Anders dan bij gemeenten en in mindere mate bij provincies vind je bij de waterschappen geen politieke dieren’.

 • Ben je burgemeester en er doet zich een calamiteit voor in je gemeente? zorg dat je zichtbaar voorop gaat in de strijd en je mag waarschijnlijk na afloop blijven.
Dat blijkt uit promotieonderzoek va oud-bestuurder Aart Resoort.

  Zichtbare burgemeester overleeft calamiteit meestal

  2 reacties

  Leiderschap en vooral zichtbaar aanwezig zijn. Dat is waar een burgemeester tijdens en na een (bijna) ramp op wordt afgerekend. Meestal gaat dat goed: slechts vier burgervaders hoefden de laatste 15 jaar af te treden na een calamiteit.

 • De waterschapsheffingen zijn de afgelopen 4 jaar met 2 tot 8 procent gestegen. zuiveren werd 19 euro duurder, burgers betalen 28 euro meer voor droge voeten en ander waterbeheer. Dat wil zeggen: gemiddeld. De tarieven verschillen sterk per waterschap.

  Waterschapstarieven stijgen van 2 tot 8 procent

  4 reacties

  De waterschapsbelasting voor ingezetenen is de afgelopen 4 jaar met gemiddeld 4,4 procent per jaar gestegen. De zuiveringsheffing ging jaarlijks met 2 procent omhoog. Eigenaren van natuurgrond gingen 8 procent per jaar meer betalen. Het gaat om gemiddelden. Er zijn binnen de schappen grote verschillen in tarieven. 

 • GS van Gelderland zitten met een amendement over het plaatsten van windmolens in de provincie in de maag. Het door PS aangenomen amendement is volgens minister Kamp onwettig en kan dus niet worden uitgevoerd.

  Gelderland zit met onwettig amendement

  10 reacties

  De provincie Gelderland kan een door Provinciale Staten ingediend amendement over de procedure rond plaatsing van windmolens niet uitvoeren. De motie is in strijd met de wet, zo blijkt uit een brief van minister Kamp van Economische Zaken. De provincie bezint zich op een voorstel om uit ‘deze lastige situatie’ te komen.

 • De voorgenomen fusie van twee waterlaboratoria in Noord-Holland is gestrand op de fiscus. Btw-plicht maakt de werkzaamheden voor de waterschappen te duur.

  Btw-plicht leidt tot afblazen fusie

  5 reacties

  De voorgenomen fusie tussen het waterlaboratorium HWL uit Haarlem en de stichting Waterproef uit Edam is wegens fiscale redenen van de baan: de huidige btw-vrijstelling van Waterproef zou binnen de nieuwe organisatie vervallen, waardoor het kostenvoordeel voor de aangesloten waterschappen nihil zou zijn. 

 • De rioolbranche is voor deregulering, maar de verplichting voor gemeenten om een riooleringsprogramma op te stellen met blijven. 'Riool is nu eenmaal geen sexy onderwerp voor debat.'

  Rioned tegen afschaffing verplicht rioolprogramma

  4 reacties

  De riolerings- en afvalwaterbranche is tegenstander van het opheffen van het verplichte rioleringsprogramma dat gemeenten nu eens in de vier tot zes jaar moeten opstellen.

 • Stel je bent burgemeester en er breekt vogelgriep uit op een boerderij in je gemeente. Peter Verhoeve van Oudewater vertelt wat er dan op je afkomt.

  Burgemeester Verhoeve heeft nog net tijd om zijn kippen te voeren

  Reageer

  Hij heeft zijn bed niet op het stadhuis staan, maar burgemeester Pieter Verhoeve (SGP) heeft sinds de uitbraak van de vogelgriep in zijn gemeente nauwelijks rust gekend.  Voor het ruimen van de kippen is hij niet verantwoordelijk, wel voor het faciliteren ervan en voor de rust eromheen. Meer dan een dagtaak, zo blijkt uit een telefonisch interview.

   

 • Op last van de gemeente Oudewater is de pers weggestuurd bij de met vogelgriep besmette boerderij in het dorpje Hekendorp. In het gebied rond het bedrijf is een noodverordening van kracht.

  Burgemeester Oudewater hokt eigen kippen op

  2 reacties

  Burgemeester Pieter Verhoef van Oudewater heeft zijn eigen kippen in de achtertuin van de ambtswoning over het weekeinde ook opgehokt, zo meldt hij maandag op twitter. Dit vanwege de uitbraak van meest besmettelijke vorm van kippengriep op een boerderij in zijn gemeente. Onder de maandagochtend vroeg ingestelde noodverordening heeft de burgemeester de pers bij het besmette bedrijf geweerd.

 • Amsterdam heeft 3 miljoen euro aan subsidie uitgegeven aan het verbeteren van de energielabels van de huizen in de stad. De woningen werden wel comfortabeler, maar de energiebesparing valt erg tegen, zo concludeert de ge gemeentlijke rekenkamer.

  Subsidie energielabel bespaart veel minder dan gedacht

  2 reacties

  Amsterdamse woningbouwcorporaties hebben de afgelopen jaren 33 miljoen euro gemeentelijke subsidie ontvangen voor het verbeteren van de energielabels van hun woningen. De energiebesparing blijft echter achter bij de  verwachtingen. ‘In een comfortabele woning zetten de mensen de verwarming een graadje hoger’.

   

 • Rijkswaterstaat betrok de marktpartijen al tijdens de planfase bij het programma Ruimte voor de Rivier en behaalde een jaar tijdswinst. Ook gemeenten kunnen tijd en geld besparen door de uitvoerders eerder te laten meepraten.

  Bespaar tijd: betrek de markt bij planfase project

  2 reacties

  Grote infrastructurele projecten aanbesteden? Betrek de markt al in de plan-fase bij het project en je boekt zo maar een jaar tijdwinst. Het lukte Rijkswaterstaat met vier projecten uit het Ruimte voor de Rivierprogramma, het kan ook gemeenten en andere overheden tijd en geld besparen.

 • De gemeenten in Nederland vrezen voor hun klimaat en duurzaamheid-doelstellingen, nu de belastingdienst energiecorporaties verplicht tot het afdragen van btw.

  Btw-heffing frustreert gemeentelijk klimaatbeleid

  4 reacties

  De gemeenten in Nederland vrezen voor hun klimaat en duurzaamheiddoelstellingen, nu de belastingdienst energiecorporaties verplicht tot het afdragen van btw. Voorloper Eindhoven onderzoekt de lokale gevolgen ervan en overweegt ‘gepaste politieke actie richting Den Haag.’

 • Een paaivijver en een watervlooienplas. Dat zijn de elementen die het afvalwater in Friesland schoner maken dan gebruikelijk. Wetterskip Fryslan spreekt van de waterharmonica.

  Watervlooien zuiveren water in Friesland

  1 reactie

  De waterzuivering in Nederland voldoet ruim aan de gestelde (Europese) normen, maar het kan altijd beter. Het wetterskip Fryslan experimenteerde bij Grouw succesvol met de zogenoemde 'waterharmonica’. Met dank aan de watervlooien wordt het nu uitgerold naar de Friese Waddeneilanden. 

 • Gemeenten, provincies, waterschappen en de drinkwaterbedrijven zijn uiterst kritisch over de manier waarop minister Kamp (Economische Zaken) de mogelijke winning van schaliegas in ons land voorbereidt. De procedure is te weinig transparant, de minister legt belangrijke advies zonder motivatie naast zich neer en de mogelijk schadelijke gevolgen voor bijvoorbeeld het grond- en drinkwater worden te weinig uitgewerkt. Dat schrijven de koepels VNG, Unie van Waterschap, IPO en Vewin in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.

  Lokale bestuurders breken staf over schaliegas notitie

  4 reacties

  Gemeenten, provincies, waterschappen en de drinkwaterbedrijven zijn kritisch over de manier waarop minister Kamp (Economische Zaken) de mogelijke winning van schaliegas in ons land voorbereidt. De procedure is te weinig transparant, de minister legt belangrijke advies zonder motivatie naast zich neer en de mogelijk schadelijke gevolgen voor bijvoorbeeld het grond- en drinkwater worden te weinig uitgewerkt.

 • Het aantal huizen in Limburg groeit te hard en past niet goed bij de vraag van de vergrijzende en krimpende bevolking. GS zien de oplossing in meer sloop en dan indien nodig pas vervangen.

  Limburgse woningmonitor: eerst slopen dan bouwen

  3 reacties

  Woningcorporaties in Limburg krijgen 75 miljoen korting op de verhuurdersheffing voor het slopen van 5000 verouderde gezinswoningen en de nieuwbouw van 1700 levens bestendige huizen. Dit om de 'kwantitatieve en kwalitatieve mismatch’ tussen woningvoorraad en bevolkingsontwikkeling te verminderen.

 • De inzet van ambtenaren tijdens de tourstart komende zomer in Utrecht moet transparanten worden verantwoord. De fracties van CU en SP hebben vraagtekens bij 'om niet inzetten' van gemeentelijk personeel.

  Nog geen duidelijkheid over inzet ambtenaren bij Tour

  4 reacties

  De gemeenteraad van Utrecht wil opnieuw opheldering over de werkelijke kosten van 'Le Grand Depart van de Tour de France‘. Vooral het aantal ambtenaren dat voor, tijdens en na het wielerfestijn van komende zomer (extra) wordt ingezet is volgens CU en SP niet duidelijk. 

 • De gemeenteraad van Overbetuwe heeft (te) weinig invloed op de aanloop van de zorg-transitie van overheid naar gemeenten. De inkoop van zorg is centraal binnen de regio gedaan, met Arnhem als belangrijkste onderhandelaar. Volgens de gemeentelijke rekenkamer wreekt zich hier het lokale democratische gat.

  Geen invloed op zorginkoop door 'democratisch gat'

  6 reacties

  De gemeenteraad van Overbetuwe heeft tot nu te weinig invloed op de transitie van zorgtaken naar de gemeenten. De inkoop van de jeugdzorg en van de WMO is op regionaal niveau gebeurd, met Arnhem als belangrijkste onderhandelaar. De raden van kleinere buurgemeenten als Overbetuwe zijn hier nauwelijks over geïnformeerd en hebben er daardoor te weinig controle op kunnen uitoefenen.

 • Gemeenten kijken steeds beer of hun vastgoedportefeuille nog wel past in het algemeen beleid. Een sportstad heeft ander vastgoed nodig dan een gemeente die zich als cultuurcentrum profileert. Aldus de Barometer Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed 2014.

  Gemeenten zetten vastgoed beleidsmatiger in

  Reageer

  Steeds meer gemeenten hebben de vraag op tafel liggen of hun vastgoedportefeuille nog wel past bij de algemene beleidsdoelstellingen. Als je een cultuurstad wilt zijn, heb je ander vastgoed nodig dan wanneer je je als sportgemeente profileert. ‘Dat besef dringt steeds beter door.' 

 • De gemeenten Kapelle en Zeewolde zijn met een gedeelde eerste plaats de meest duurzame gemeenten van Nederland De duurzaamheidindex verscheen deze maand en geeft aan hoe gemeenten het doen op het gebied van duurzaam beleid.

  Kapelle en Zeewolde toppers in duurzaamheid

  Reageer

  Met een gedeelde eerste plaats zijn de gemeenten Kapelle en Zeewolde de meest duurzame gemeenten van Nederland. ‘We hebben blijkbaar iets goed gedaan’.

 • Distantie is voor een elk controlerend orgaan van belang. Maar rekenkamers die het gemeentelijke vastgoed onderzoeken, kunnen ook teveel afstand nemen. Ze moeten wel dezelfde taal spreken.

  'Rekenkamers moeten taal spreken van vastgoeddienst'

  4 reacties

  Gemeentelijke rekenkamers die de vastgoedportefeuille binnen hun gemeente onderzoeken, doen er goed aan om de vastgoedafdeling op niet al te grote afstand te zetten. ‘Distantie is een groot goed, maar definities en toon moeten wel aansluiten bij de praktijk binnen het veld’.

   

 • Inwoners van Rotterdam die bijstand aanvragen moeten soms 'wachten tot ze ons wegen'. De gemeentelijke ombudsman krijgt steeds meer klachten.

  Ombudsman kapittelt Rotterdamse Sociale Dienst

  18 reacties

  Mensen die in Rotterdam bijstand aanvragen, moeten volgens gemeentelijk ombudsman Anne Mieke Zwaneveld soms wachten ‘tot ze een ons wegen’. De verantwoordelijk wethouder zegde herhaaldelijk verbetering toe, maar het aantal klachten over het Cluster Werk en Inkomen blijft toenemen.

 • De Brabantse gedeputeerde Johan van den Hout verklaarde op een voorlichtingsbijeenkomst over een mestvergisting dat de gezondheid van de bevolking geen reden is om een vergunning te weigeren. Bewoners en gemeente in de gordijnen.

  Brabantse gedeputeerde: gezondheid doet niet ter zake

  6 reacties

  Het college van Sint Antonis eist in een boze brief aan Gedeputeerde Staten van Brabant opheldering over uitspraken van gedeputeerde Johan van den Hout. Deze maakte tijdens de nazit van een bijeenkomst over een omstreden mestfabriek een aantal opmerkingen waarmee hij bewoners en gemeente hoog in de gordijnen joeg. 'Uw gezondheid doet er niet toe'.

 • Amsterdam kan ICT-knooppunt van Europa blijven en toch flink besparen op het energiegebruik, zo blijkt uit gemeentelijk onderzoek. Nieuwe servers bij de 40 datacentra levert een vermindering op van 90 procent, 300 miljoen kilowattuur per jaar.

  Amsterdamse ICT-hub kan 90 % energie besparen

  1 reactie

  Amsterdam is met 40 datacentra op haar grondgebied het op één na grootste ICT-knooppunt van de wereld. Tezamen gebruiken deze centra 11 procent van alle bedrijfsstroom in de stad. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat dit met 90 procent kan worden teruggebracht.

   

 • De Tweede Kamer vroeg om een veilige manier voor ambtenaren om informatie te delen. Onder anderen digitaal onderzoeksjournalist Brenno de Winter kwam met een versleuteld alternatief voor Dropbox en WeTransfer.

  Overheid ontwikkelt veilig alternatief Dropbox

  4 reacties

  Ambtenaren –en anderen- die via internet veilig iets willen delen met  collega’s kunnen dat binnenkort doen via de nieuwe online dienst Local Box: een mede door het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) ontwikkeld super beveiligd alternatief voor Dropbox of WeTransfer. CIP is een expertiesecentrum voor verscheidene overheden, waarin o.a belastingdienst, uvw, ministeries en diverse gemeenten samenwerken.

 • De Nederlandse Vereniging van Journalisten eist dat de burgemeester van Den Haag de veiligheid van journalisten in de stad garandeert. Afgelopen weekeinde maakten demonstranten in de Schilderswijk journalisten het werk onmogelijk. Dit gebeurde onder de ogen van de ME, maar deze trad niet op.

  NVJ: Den Haag moet journalisten beter beschermen

  1 reactie

  De Nederlandse Vereniging van Journalisten roept burgemeester Van Aartsen op om journalisten die in de stad werken beter te beschermen. Dit nadat afgelopen weekeinde in de Schilderswijk tenminste twee camerateams  door demonstranten met geweld werden belaagd.

   

 • Het Europese Milieuagentschap EMA roept de lidstaten op zich voor te bereiden op de klimaatverandering. De aanpak van de Waal bij Nijmegen wordt ten voorbeeld gesteld.

  Aanpak wateroverlast Nijmegen internationaal voorbeeld

  7 reacties

  De Klimaatverandering wordt ook in Europa meer en meer merkbaar. Aanpassingen in beleid en inrichting van het landschap zijn urgent nodig om de schade te beperken. Het verleggen van de rivierdijken bij Nijmegen is een schoolvoorbeeld van succesvol adaptiebeleid.

 • De regels voor het gebruik van drones binnen het luchtruim van Overijssel moeten beter worden gehandhaafd. Dat stelt de D66-statenfractie.

  D66 Overijssel: handhaaf regels drone-vluchten

  1 reactie

  De Statenfractie van D66 in Overijssel wil dat GS optreden tegen bedrijven die zonder vergunning met drones vliegen boven de provincie. Dit na klachten over illegale vluchten boven Zwolle.

   

 • gemeenten die gebruik maken van het zogenoemde 3Di systeem kunnen wateroverlast tijdens een overstroming of hoosbui tot op een borrelglaasje nauwkeurig voorspellen. 'Waterdicht boekhouden' heet dat.

  Wateroverlast tot op borrelglaasje te voorspellen

  Reageer

  Tot op een borrelglaasje nauwkeurig voorspellen hoe het water tijdens een overstroming zijn weg vindt. Na de recente stortbuien in het hele land zouden veel gemeenten deze kennis graag in huis hebben. Speciale software maakt het tegenwoordig mogelijk om 'de waterboekhouding' waterdicht te maken.

 • Wethouders die zich milieuvriendelijk willen profileren kunnen meedingen naar de titel Duurzaamste Wethouder van Nederland. niet het beleid, maar energiebesparing thuis bepaalt de winnaar.

  Gezocht: wethouder die thuis energie bespaart

  1 reactie

  Wethouders die in de huiselijke sfeer energie willen besparen, kunnen zich nog tot eind van deze maand inschrijven voor de wedstrijd ‘Duurzaamste wethouder van Nederland’. De winnaar wordt bekend gemaakt op 10 oktober; de dag van de duurzaamheid.

 • Voormalig burgemeester van Groningen, Peter Rehwinkel, heeft een bedrijf opgezet. Hij gaat internationale overheden adviseren hoe ze zich moeten voorbereiden op potentiële rampen en calamiteiten.

  Rehwinkel verrekent nieuw inkomen met wachtgeld

  19 reacties

  Oud-burgemeester van Groningen Peter Rehwinkel is een bedrijf begonnen. Hij gaat overheden en bedrijven trainen om zich goed op crises voor te bereiden. Het goede nieuws voor Groningen is dat het wachtgeld volgens hem kan worden afgebouwd: 'Zoals wettelijk voorgeschreven verreken ik de verdiensten met mijn wachtgeld’, aldus Rehwinkel vanuit zijn verblijfplaats Barcelona.

 • Waterschap Groot Salland vraagt mensen die en scan hebben laten maken of mensen met ouderdomsdiabetes om in een zak te plassen. De proef moet uitwijzen of mensen dit willen en of de watervervuiling door medijnresten hierdoor verminderd.

  Waterschap vraagt medicijngebruikers in zak te plassen

  5 reacties

  Medicijnenresten in het rioolwater vormen een steeds groter probleem voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Maar hoe haal je mensen die geneesmiddelen gebruiken over om in een plaszak te urineren? En is het effect daarvan vervolgens te meten?

 • In samenwerking met provincie en rijkswaterstaat voert hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in de Koopmanspolder een experiment met wisselend peilbeheer. De natuur, waterbeheer en cultuurlandschap hebben er onmiddellijk baat bij, op termijn profiteren ook de boeren. ‘Hier kan niemand tegen zijn.’

  Kraamkamer nieuw waterbeheer 'op een koopje'.

  1 reactie

  In samenwerking met provincie en rijkswaterstaat voert hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in de Koopmanspolder een experiment met wisselend peilbeheer. De natuur, waterbeheer en cultuurlandschap hebben er onmiddellijk baat bij, op termijn profiteren ook de boeren. ‘Hier kan niemand tegen zijn.’

 • Gemeentelijke bestemmingsplannen zijn niet altijd afgestemd op de bovenliggende provinciale verordening. Dat leidt tot juridische gaten in de dijk.

  Bestemmingsplan wijkt vaak af van verordening

  9 reacties

  Gemeentelijke bestemmingsplannen stroken lang niet altijd met de vigerende provinciale verordeningen. En als het waterschap er dan ook nog een verschillend label aan hangt, leidt dat zomaar tot ‘juridische gaten in de dijk’.

 • Provincies en stadsregio's stellen geen harde eisen aan vervoersbedrijvenom de CO2-uitstoot te verminderen. Tijdens het aanbesteden van de concessies speelt de reductie nauwelijks een rol, zo blijkt uit onderzoek van groengasexploitant CNG.

  Richtlijnen CO2-reductie genegeerd bij OV-aanbesteding

  3 reacties

  Stadsregio’s, provincies en (grote) gemeenten sturen bij aanbesteding van het openbaar vervoer veel te weinig op het terugdringen van CO2. De richtlijnen van de overheid op het gebied van duurzaam inkopen worden in de praktijk niet of onvoldoende nageleefd.

 • De provincie Friesland is te afhankelijk van externe adviseurs die niet altijd even goed werk aflleveren. Dat stelt de Noordelijke Rekenkamer in een onderzoek naar het afgeven van miliieuvergunningen aan afvalbedrijf Omrin.

  Friesland te afhankelijk van (slechte) adviseurs

  5 reacties

  De provincie Friesland is (te) afhankelijk van externe adviseurs, terwijl de kwaliteit van de adviezen ook nog ‘wisselend van kwaliteit is’. Verder moeten politiek gevoelige dossiers beter met Provinciale Staten worden gedeeld

 • Het moet snel duidelijk worden welke criteria er landelijk gaan gelden voor veehouders die willen uitbreiden. In Brabant spreekt het provinciebestuur ondertussen van een juridisch onwerkbare situatie.

  Brabant wil sluitende richtlijn uitbreiding veehouderij

  1 reactie

  Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant willen zo snel mogelijk een duidelijk maar vooral sluitend juridisch kader om aanvragen te toetsen van veehouders die willen uitbreiden. Sinds de Raad van State drie weken geleden de gunningcriteria onder de natuurbeschernmingswet flink aanscherpte, is volgens de provincie een onwerkbare situatie ontstaan.

 • Collectieve inkoopacies van ionnepanelen door gemeenten leveren geen oneerlijke concurrentie op voor de bedrijven in de branche. aarmee reageren deelnemende gemeenten op kritiek van leveranciers en installateurs.

  'Gemeentelijke inkoop zonnepanelen niet oneerlijk'

  14 reacties

  De gezamenlijke inkoopactie, waarbij gemeenten collectief voor hun burgers korting bedingen op de aanschaf van zonnepanelen, levert de leveranciers flink meer omzet op. Van oneerlijke concurrentie is geen sprake.

 • De populaire samenwerkingsverbanden tussen gemeenten (Gemeenschappelijke Regelingen) hebben de neiging uit te groeien tot onbestuurbare wangedrochten. Utrechtse Heuvelrug begint er niet meer aan.

  Gemeenschappelijke Regeling neigt naar ‘wangedrocht’

  6 reacties

  Gemeenten kunnen niet altijd alles alleen, maar de momenteel overal opgetuigde Gemeenschappelijke Regelingen (GR) hebben een groot nadeel: ze neigen uit te groeien tot wangedrochten. De gemeente Utrechtse Heuvelrug gaat om die reden voorlopig geen nieuwe verbanden meer aan.

 • De gemeente utrecht draagt donderdag feestelijk de vergunning voor de bouw van het mega winkelcentrum van Leidsche Rijn over aan de projectontwikkelaar.
Onenigheid over de omvang van de bouwplannen doet daar niets aan af.

  Utrecht laat zich feestje Leidsche Rijn centrum niet afnemen

  2 reacties

  Over de precieze omvang van het nieuw te bouwen Leidsche Rijn Centrum zijn de gemeente Utrecht en de projectontwikkelaar ASR het niet eens. Aan de feestelijkheid rond de overdacht van de omgevingsvergunning doet het volgens verantwoordelijk wethouder Isabella niets af.

   

 • Bij de aanleg van de verlengde N69 tussen Eindhoven en België worden de omwonenen niet onteigend. Ze kunnen hun grond ruilen, vaak met de buurman.

  Niet onteigenen maar grondruilen

  Reageer

  Niet onteigenen, maar uitruilen van grond. Dat is het adagium bij de aanleg van het nieuwe tracé voor de verbindingsweg tussen Eindhoven en de Belgische grens. Voordeel: tijdwinst, lagere kosten en minder chagrijn onder de omwonenden.

 • De reconstructiewet die het platteland opdeelt in boeren gebied en boerenvrij gebied is binnen een half jaar va tafel. Dat stelt - en hoopt- de provincie Noord-Brabant na een uitspraak van de Raad van State.

  Brabant wil reconstructiewet concentratiegebieden van tafel

  Reageer

  De provincie Noord-Brabant geeft de zogenoemde reconstructiewet voor concentratriegebieden nog ongeveer een half jaar. ‘We gaan ons via de kanalen van het IPO (Interprovinciaal Overleg) hardmaken voor het terugtrekken ervan’

 • Boeren in Brabant die willen uitbreiden moeten vrezen voor hun vergunning. De Raad van State heeft de uitstoot van stikstof in de provincie sterk aan banden gelegd.

  Brabant moet vergunning voor boeren aanscherpen

  Reageer

  De provincie Noord-Brabant gaat ruim 1.500 vergunningaanvragen voor uitbreiding van een boerenbedrijf met strengere criteria beoordelen. Een (flink) aantal van de aanvragers zal hierdoor waarschijnlijk geen vergunning krijgen.

 • Het riool in Nederland is dik in orde, maar op leeftijd. Om vervanging te betalen moet de heffing voor burgers flink omhoog, waarschuwt RIONED.

  Rioolheffing moet sterk omhoog

  2 reacties

  De rioolheffing zal de komende jaren met minstens 3 procent boven de inflatie moeten uitstijgen. Tegelijkertijd moeten gemeenten de verleiding weerstaan om te bezuinigen op rioolonderhoud. Alleen dan zullen de toekomstige hoge kosten van vervanging en onderhoud kunnen worden opgevangen.

 • Wil je de trein pakken in Utrecht, moet je dwars door Hoog Catharijne. Het duurt nog even, maar tegen 2023 kun je via de Rabobrug de trap nemen.

  Dreigende rechtszaak door ontlopen winkelstraat

  4 reacties

  De loop- en fietsbrug die over het nieuwe station van Utrecht zal worden aangelegd, krijgt toch trappen naar de perrons. Uiterlijk vanaf 2023 hoeven treinreizigers dan niet meer verplicht om te lopen door winkelcentrum Hoog Catharijne. De gemeente riskeert hiermee wel een rechtszaak van projectontwikkelaar Corio.

 • De prodcutie van drie windmolens of 120 hectare vol zonnepanelen. Dat is de energie-besparing die de veertig datacentra in Amsterdam doorvoeren. Onder lichte dwang van de gemeente.

  Amsterdam zet datacentra aan tot energiebesparing

  3 reacties

  De gemeente Amsterdam heeft de datacentra in de stad aangezet tot een elektriciteitsbesparing van 68 miljoen kilowattuur (kWh). Dat is de hoeveelheid stroom die 37.000 huishoudens gezamenlijk gebruiken. De besparing is vrijwillig, maar Amsterdam hield dwang via de wet milieubeheer wel nadrukkelijk achter de hand.

 • Op Schouwen-Duiveland moet er minder over krimp worden gepraat. De bevolking is stabiel, veel mensen van buiten willen graag op het eiland wonen. Dat stelt directeur-bestuurder Antoine de Ceuster van woningcorporatie Zeeuwland.

  Corporatie Zeeuwland: hou op over krimp

  2 reacties

  Gemeenten en andere instanties op Schouwen-Duiveland moeten ophouden elkaar krimp aan te praten. De bevolking is al jaren stabiel en er staan meer dan 1.000 woningzoekenden van buiten op de wachtlijst van woningcorporatie Zeeuwland. Wat nou krimp.

 • De Tweede Kamer wil dat het Planbureau voor de Leefomgeving een onderzoek in gaat stellen naar de (economische) leefbaarheid van de binnensteden in ons land.

  Kamer wil onderzoek leefbaarheid binnensteden

  5 reacties

  De Tweede Kamer wil dat het Planbureau voor de Leefomgeving een onderzoek in gaat stellen naar de (economische) leefbaarheid van de binnensteden in ons land. Dit om te kijken of, en zo ja hoe de oprukkende leegstand en verschaling van winkelaanbod is te stoppen

 • Het nieuw te vormen college van de fusiegemeente Alphen hoeft niet te teerhartig om te gaan met de mensen die niet zijn gaan stemmen, zegt onderzoeker Andre Krouwel.

  Niet- stemmers Alphen 'moeten niet gaan zeuren'

  18 reacties

  De lage opkomst tijdens de tussentijdse verkiezingen in de fusiegemeente Alphen aan den Rijn maakt het nieuw te vormen stadsbestuur niet bij voorbaat vleugellam. De bestuurders hoeven zich niets aan te trekken van de lage opkomst en kunnen gewoon hun programma doorvoeren. ‘Degenen die thuis zijn gebleven moeten niet achteraf gaan zeuren, ze hebben hun kans gehad.’

   

 • Het Nederlandse oppervlakte water bevat het meeste gif en mest van de hele Europese Unie. De Europese norm wordt niet gehaald.

  Nederlandse oppervlaktewater meest vervuild van Europa

  6 reacties

  De kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland is het slechtste van Europa. Mest- en gifgehalten liggen ver boven de Europese norm. De waterschappen roepen de (lokale) overheden en grondbeheerders op tot gifvrij groenbeheer. Verder zou het illegaal uitrijden van mest harder moeten worden aangepakt.

 • Bedrijven die in het verleden in het Gooi het grondwater hebben vervuiild staan voor de keuze: afkopen of zelf saneren.

  Gooise bedrijven kunnen vervuiling grondwater afkopen

  2 reacties

  Bedrijven die in het Gooi in het verleden het grondwater hebben vervuild, kunnen de verantwoordelijkheid hiervoor sinds kort afkopen. De provincie Noord-Holland zal het geld gebruiken om de vervuiling te monitoren en te beheren. Bedrijven die niet willen betalen zullen gedwongen worden om de verontreiniging zelf te saneren.

 • Waterkrachtcentralesin de Overijsselse Vecht kan de helft goedkoper dan fracties in de Provicniale Staten denken.

  'Waterkracht in Overijssel kan wel rendabel'

  Reageer

  De bouw van waterkrachtcentrales in de Overijsselse Vecht kan veel goedkoper dan de fracties in Provinciale Staten nu denken. De winning van duurzame energie uit de rivier kan degelijk op een rendabele wijze gebeuren.

 • De lokale partij Nieuw Democratisch Zeist denkt dat de gemeente Zeist wel met een wethouder minder toe kan. Besparing: 135.000 euro per jaar.

  Lokale partij wil urenstaatjes dagbesteding wethouders

  3 reacties

  Hoe besteden de vier wethouders van Zeist hun werkdagen? Gaat er niet teveel tijd verloren aan ambtelijk overleg en aan vergaderingen met de buurgemeenten? De lokale partij Nieuw Democratisch Zeist is er niet gerust op en wil een overzicht van de tijdsbesteding van de bestuurders. Want mogelijk kan het wel met een wethouder minder.

Recente Achtergrond Artikelen

 • Belangrijker voor de ontwikkeling van de polder – en de omgeving – is dat het gebied fungeert als proeftuin voor nieuwe vormen van ruimtelijke inrichting en waterbeheer. Al twintig jaar wordt hier mede op initiatief van omwonenden nagedacht over plannen om de natuur in de polder te versterken.

  Kraamkamer voor waterbeheer

  Reageer

  De Koopmanspolder bij Wervershoof is proefgebied voor ruimtelijke inrichting op basis van wisselend waterpeilbeheer. Natuur, recreatie, waterbeheer, cultuurlandschap en uiteindelijk zelfs de boeren profiteren van de proef. En dat ‘op een koopje’.

 • Al jaren kent Groningen af en toe een kleine aardschok, veroorzaakt door gaswinning in het gebied. Veel politieke ophef werd daar tot begin van dit jaar niet over gemaakt, maar dat veranderd nu.

  Gekrenkte Groningers

  2 reacties

  Het rijk laat de aardbevingsbestendigheid van de infrastructuur in het Groningse aardgaswingebied versneld onderzoeken. Het regionale bestuur gaat het nog niet snel genoeg. ‘Hoe moeten we na een harde klap uitleggen dat we slechts hebben toegekeken?’

 • Wie redt de winkelstraat?

  1 reactie

  Met oplopende leegstand in de winkelgebieden zullen gemeenten en provincies de regie naar zich toe moeten trekken. Hun wapenarsenaal: regionaal overleg, herbestemmen of een regressieve aanwijzing.

 • ‘Maak de koper weer koning’

  2 reacties

  Grondexploitatie is voor gemeenten van zekere winstmaker verworden tot grootste verliespost. Om afwaardering zo lang mogelijk uit te stellen, zoeken wethouders creatieve oplossingen. Hoe Hendrik-Ido-Ambacht een faillissement afwendde.

 • Dealen met de grote droogte

  Reageer

  Door gebrek aan regen verzilt het grondwater en dreigen veendijken te bezwijken. Een terugkerend probleem voor waterbeheerders, van oudsher vooral gericht op beperking van wateroverlast. ‘Bestrijding van de droogte moet hoger op de agenda.’

 • De MKZ-crisis Overwonnen

  Reageer

  In Kootwijkerbroek is 10 jaar na de MKZ-crisis de weerstand tegen het Rijk nog groot. Maar boeren en lokaal bestuur sloegen de handen ineen. Het dorp leeft weer, dankzij een mengsel van boerenslimheid, bluf en bestuurlijke powerplay.

 • Ten strijde tegen gedogers

  1 reactie
  Een zuipkeet op het platteland gedogen? Niet optreden tegen een trouwerij in de lokale manege? Als gemeentebestuur moet je dan met één ding serieus rekening houden: Bureau Eerlijke Mededinging sleept je voor de rechter.