of 59162 LinkedIn

Freek Blankena

Freek is redacteur bij Binnenlands Bestuur met de specialisatie Digitaal Besturen

 

Volg de nieuwsupdates van Freek Blankena via Twitter: DigitaalBestuur

www.freekblankena.nl

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens

Recente Artikelen

 • Wat vergt de nieuwe Omgevingswet van de informatiehuishouding en wat gaat de ambtenaar daarvan merken? Weinig staat nog vast, maar burgers en bedrijven zullen wel sneller zaken kunnen afhandelen met de verantwoordelijke ambtenaren. De omgevingswet brengt het werk van tien beleidssectoren en vier overheidslagen bij elkaar.

  Op weg naar integrale omgevingsinformatie

  Reageer

  Wat vergt de nieuwe Omgevingswet van de informatiehuishouding en wat gaat de ambtenaar daarvan merken? Weinig staat nog vast, maar burgers en bedrijven zullen wel sneller zaken kunnen afhandelen met de verantwoordelijke ambtenaren. Op bezoek bij het Kadaster.

Recente Achtergrond Artikelen

 • De toekomstige omgevings vergunning en de andere kerninstrumenten uit de Omgevingswet zullen zijn gebaseerd op gecombineerde informatie die op velerlei plekken wordt bijgehouden. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), dat de komende jaren wordt ontwikkeld door partijen als het ministerie van I&M, IPO, VNG/KING, Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat, Kadaster en RIVM, moet ervoor zorgen dat die informatie snel kan worden vergaard, eenduidig is, maar ook van goede kwaliteit.

  Wie weet wat de bebouwde kom is?

  1 reactie

  Met het digitale stelsel, dat voor de Omgevingswet wordt gemaakt, kunnen burgers en bedrijven straks sneller hun eigen zaken afhandelen. Het Kadaster moet eenheid zien te brengen in de te hanteren begrippen. Een lastige maar cruciale taak.

 • Het inzicht dat het hackers soms ook wel wat al te makkelijk wordt gemaakt, begon in Nederland zo’n vier jaar geleden. De gemeente Veere werd erop gewezen dat het wachtwoord waarmee haar op afstand bestuurde rioolgemaal werd beveiligd – ‘Veere’ – toch wel wat makkelijk was te achterhalen. Het rioolsysteem viel dus mogelijk te ontregelen met alle gevolgen van dien. De waterschappen vroegen zich af of zoiets ook mogelijk was bij al die stuwen, gemalen, sluizen en waterzuiveringsinstallaties die ze beheren? De Unie van Waterschappen riep meteen een stuurgroep in het leven.

  Stuw gehackt

  Reageer

  Kunnen computerhackers stuwen en gemalen openzetten en zo overstromingen veroorzaken? Eenvoudig is het niet, maar waterschappen begrijpen dat ze zich beter moeten beschermen. ‘De beveiliging hobbelt achter de digitale ontwikkelingen aan.’

 • Een drietal gemeenten – Eindhoven, Boxtel en Woerden – heeft dit jaar in samenspraak met de Vereniging van Gemeentesecretarissen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)/KING en een nieuwe softwareleverancier het initiatief genomen wat aan die situatie te doen, met de oprichting van een coöperatie. Die moet begin 2016 worden geformaliseerd en zich in de loop van het komende jaar bewijzen.

  Alle ict in eigen hand

  Reageer

  Eindhoven, Boxtel en Woerden voelden zich gevangen in het verdienmodel van de huidige aanbieders van gemeentelijke software. Ze bundelen de krachten in een gezamenlijke coöperatie. De ict-kosten per inwoner kunnen dalen van 70 euro tot, jawel, 58 eurocent.

 • Gemeenten moeten door met digitaliseren: voor hun dienstverlening, hun werkprocessen en om te innoveren. En dan vaker als collectief dan nu het geval is, stelt de ‘Digitale Agenda (2020)’ die de VNG heeft opgesteld.

  Pro-actief en waar mogelijk samen

  Reageer

  Gemeenten moeten door met digitaliseren: voor hun dienstverlening, hun werkprocessen en om te innoveren. En dan vaker als collectief dan nu het geval is, stelt de ‘Digitale Agenda (2020)’ die de VNG heeft opgesteld.

 • De decentralisaties hebben ingrijpende consequenties voor de digitale informatievoorziening binnen gemeenten. Eén gezin, één plan is het idee. De praktijk blijkt anders.

  Duizend gezinnen, duizend plannen

  Reageer

  De decentralisaties hebben ingrijpende consequenties voor de digitale informatievoorziening binnen gemeenten. Eén gezin, één plan is het idee. De praktijk blijkt anders. ‘Je ziet tienduizenden producten waar niemand wijs uit wordt.’

 • Er verandert de laatste jaren veel op de Utrechtse gemeenteburelen. Dat het niet altijd even soepel gaat, vindt de in december 2010 begonnen gemeentesecretaris Maarten Schurink (39) niet zo gek. ‘De veranderingen hebben zich echt opgestapeld. Ik heb veel bewondering voor hoe de 4.000 medewerkers daarmee zijn omgegaan.’

  ‘Maak mensen nieuwsgierig’

  Reageer

  Bij zijn aantreden als gemeentesecretaris van Utrecht kreeg Maarten Schurink een stevige opdracht: een organisatievernieuwing, bezuinigen, een verhuizing. En dan ook nog de decentralisaties. ‘Het kon alleen met investeringen in de ict.’

 • Waarom nog al die stapels papier waarachter rechters schuilgaan en waarmee advocaten moeten zeulen? De rechtspraak ontkomt er niet meer aan: digitalisering. Het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) is opgezet om de komende jaren geleidelijk het digitaal procederen in te voeren en tegelijkertijd de rechtspraak waar nodig te vereenvoudigen.

  Slimme tool vervangt toga

  Reageer

  De rechtspraak digitaliseert. Dat proces levert ook gemeenten verplichtingen op. Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie en voorzitter Frits Bakker van de Raad voor de rechtspraak: ‘Tot nu toe staat alles op lichtgroen, maar garanties zijn er niet.’

 • Met veel aanbieders van zorg en ondersteuning sluiten gemeenten voor 1 januari 2015 (nieuwe) contracten af. Ze zullen informatie moeten uitwisselen over indicaties, toewijzingen en declaraties – bijvoorbeeld over de mensen die van de Awbz overgaan naar de Wmo, of kinderen die onder jeugdzorg vallen – en dan het liefst allemaal op dezelfde manier.

  Standaard nodig in sociaal domein

  Reageer

  Gemeenten krijgen door de decentralisaties veel nieuwe ‘klanten’ en krijgen daardoor ook te maken met een aantal nieuwe gegevensstromen over die klanten. In die communicatie valt nog heel wat te stroomlijnen.

 • De contouren van de gemeentelijke aanpak van de decentralisaties beginnen zich af te tekenen. Nieuwe samenwerkingsverbanden, aanbestedingen, ‘zorgarrangementen’ en sturingsmodellen passeren de revue. In de meer vooruitstrevende gemeenten worden wijkteams gevormd die het integrale aanspreekpunt zijn voor de inwoner die hulp nodig heeft.

  Flexibel verzamelnet

  Reageer

  De nieuwe wijkteamwerker moet informatie uit  verschillende sociale domeinen bundelen. Maar hoe ontwerp je een integraal informatiesysteem dat ook gewoon op de koelkast past? De oplossingen variëren sterk per gemeente.

 • De komende decentralisaties leven volop. Gemeenten zijn aan het bedenken hoe ze het kwetsbare deel van hun inwoners gaan ondersteunen en hoe ze hun organisatie daarop inrichten. Het moet integraal én goedkoper. Dat betekent dat ook de informatievoorziening over die inwoners op de schop moet.

  Informatie ontkokeren

  Reageer

  ‘Eén gezin, één plan, één regisseur’ klinkt mooi. Maar  gaat dat werken zonder één landelijk informatie­systeem? Als een van de vijf Living Labs probeert Utrecht de drie sporen in het sociaal domein te ontsluiten. ‘Elk eilandje automatiseren kan niet.’

 • Voor kleinere gemeenten is samenwerken een goede en vaak ingezette optie, desnoods door de infrastructuur samen te voegen. De nieuwste mogelijkheid: helemaal ‘de cloud in’. Urk en Werkendam deden het afgelopen zomer.

  Wie controleert de cloud?

  Reageer

  Urk en Werkendam deden de gehele ict de deur uit. Alleen pc’s bleven staan. Handelingsvrijheid en privacy staan volgens de pioniers niet ter discussie. ‘Ik voorspel dat over tien jaar heel veel gemeenten ons volgen en al hun ict in de cloud hebben staan.’

 • Het bij elkaar zetten van de gemeentelijke computers en de bijbehorende ict-afdelingen is een goed idee, maar tegelijk niet meer dan het begin van échte ict-samenwerking.

  Dring die bodemplaat op

  Reageer

  Tuig een landelijke ict-bedrijfsvoering op en maak gemeenten franchise-nemer. ‘Het is te zot voor woorden om nog zelf het wiel te willen uitvinden’, stelt Almar Wimer Siebenga.

 • ICT-systemen verouderen, daar lopen de Bureaus Jeugdzorg al een tijdje tegenaan.

  Ouwe meuk zit jeugdzorg dwars

  Reageer

  De Bureaus Jeugdzorg willen met een broodnodig nieuw informatiesysteem ‘gezinsgericht werken’ invoeren. Hoe pak je dat aan met de komende decentralisatie van de jeugdzorg? Bureaus en  gemeenten werken al samen. Nu de provincies nog.

 • Ontdekkingsreis met open data

  Reageer

  De overheid beschikt over een berg informatie. Die data moeten ‘open’, vindt het kabinet, beschikbaar voor iedereen. In Enschede blijkt de praktijk lastig. Gemeentelijke informatie wordt in hapklare brokken aangeboden. ‘Nu hopen dat er wat moois van komt.’

 • 5 obstakels voor de e-overheid

  Reageer

  Komt het nog goed met de e-overheid? Zes deskundigen beoordelen het realiteitsgehalte van het reddingsplan en signaleren vijf knelpunten. ‘DigiNotar was maar een voorproefje.’

 • Twee werelden achter het e-loket

  Reageer

  Uden loopt al jaren voorop bij het digitaliseren van de dienstverlening, maar begint nu last te krijgen van de remmende voorsprong. Hekkensluiter Stichtse Vecht maakt juist een grote sprong voorwaarts. De Vecht-gemeenten grijpen de fusie aan om hun e-dienstverlening helemaal opnieuw in te richten.

 • Jacht op Spookburgers

  4 reacties

  In de Nederlandse gemeentelijke basisadministraties staan 400 duizend ‘spookburgers’ geregistreerd waarvan de gemeente het adres niet kent. Het systeem voor persoonsregistratie is niet waterdicht. Maar zo moeilijk is dat niet, zeggen betrokkenen.

 • Lessen trekken uit IT-missers

  1 reactie

  Volledig mislukte projecten zijn er niet meer sinds het UWV in 2008 de stekker uit het WIA-systeem trok. De overheid lijkt haar lesje geleerd te hebben. Maar dat wil niet zeggen dat er geen problemen meer zijn. Een update.

 • Compacte rijksdienst nog ver weg

  Reageer

  Het kabinet wil een krachtige, kleine en dienstverlenende rijksoverheid die per jaar 1,8 miljard euro minder kost. Bestuurskundigen betwijfelen de haalbaarheid. ‘Als de helft van het programma wordt gerealiseerd, is het al een hele prestatie.’

 • De dood van het parkeerkaartje

  Reageer
  ‘Digitaal parkeren’ kan de gemeentelijke parkeercontrole simpeler en efficiënter maken. Maar voordat alle steden zich hebben aangesloten bij een landelijke opslag van parkeergegevens, zijn er nog wel wat hobbels te nemen.