of 59345 LinkedIn

Freek Blankena

Freek is redacteur bij Binnenlands Bestuur met de specialisatie Digitaal Besturen

 

Volg de nieuwsupdates van Freek Blankena via Twitter: DigitaalBestuur

www.freekblankena.nl

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens

Recente Artikelen

 • Wat vergt de nieuwe Omgevingswet van de informatiehuishouding en wat gaat de ambtenaar daarvan merken? Weinig staat nog vast, maar burgers en bedrijven zullen wel sneller zaken kunnen afhandelen met de verantwoordelijke ambtenaren. De omgevingswet brengt het werk van tien beleidssectoren en vier overheidslagen bij elkaar.

  Op weg naar integrale omgevingsinformatie

  Reageer

  Wat vergt de nieuwe Omgevingswet van de informatiehuishouding en wat gaat de ambtenaar daarvan merken? Weinig staat nog vast, maar burgers en bedrijven zullen wel sneller zaken kunnen afhandelen met de verantwoordelijke ambtenaren. Op bezoek bij het Kadaster.

 • Bij problematische gemeentelijke softwareprojecten wordt vaak naar de softwaremarkt gewezen. Maar gemeenten kunnen zelf ook veel doen, bijvoorbeeld door eens goed te kijken wat ze in huis hebben.

  Markttransparantie moet ICT-opdrachtgeverschap verbeteren

  Reageer

  Waarom verlopen ICT-projecten toch steeds weer zo problematisch - vooral als het om software gaat? Voor de oplossing wordt recentelijk vaak naar de softwaremarkt gewezen. Maar volgens VNG en KING kunnen gemeenten zelf ook veel doen, bijvoorbeeld door eens goed te kijken wat ze eigenlijk in huis hebben.


 • De drie gemeenten hebben dit jaar in samenspraak met de Vereniging van Gemeentesecretarissen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)/KING en een nieuwe softwareleverancier het initiatief met de oprichting van een coöperatie.

  ‘Ict-kosten gemeenten kunnen helft lager’

  6 reacties

  Eindhoven, Boxtel en Woerden bundelen de krachten in een gezamenlijke ict- coöperatie. De ict-kosten per inwoner kunnen volgens betrokkenen met minimaal de helft omlaag.

 • Eindhoven, Boxtel en Woerden gaan daadwerkelijk in een coöperatie samen met (in eerste instantie) ICT-bedrijf Gemboxx software ontwikkelen voor steeds meer gemeentelijke taken.

  Drie gemeenten beginnen softwarecoöperatie

  9 reacties

  Eindhoven, Boxtel en Woerden gaan daadwerkelijk in een coöperatie samen met (in eerste instantie) ICT-bedrijf Gemboxx software ontwikkelen voor steeds meer gemeentelijke taken. Ze voelen zich nu gevangen in het verdienmodel van de huidige twee grote aanbieders PinkRoccade en Centric. 


 • De uitrol van glasvezel in Amsterdam gaat niet voortvarend genoeg, blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer Metropool Amsterdam.

  Aanleg Amsterdamse glasvezel stokt

  3 reacties

  De uitrol van glasvezel in Amsterdam gaat niet voortvarend genoeg, blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer Metropool Amsterdam. Het aantal te realiseren ‘homes passed’ – dus de woningen waar de kabel tot aan de voordeur ligt – wordt ‘bij lange na’ niet gehaald en de gemeenteraad is over de inhoudelijke, bestuurlijke en juridische complexiteit niet goed geïnformeerd.


 • De uitspraak van de Hoge Raad dat iPads als computers aan te merken zijn, heeft voor nieuwe verstrekkingen weinig consequenties. Zolang de apparaten maar echt nodig zijn voor het werk.

  iPads verstrekken wordt niet lastiger

  2 reacties

  De uitspraak van de Hoge Raad dat iPads als computers aan te merken zijn en dus niet ruimhartig belastingvrij uitgedeeld konden worden door werkgevers, heeft voor nieuwe verstrekkingen weinig consequenties. Zolang de apparaten maar echt nodig zijn voor het werk. 

 • De begroting van BZK omvat zoals steeds een verwijzing naar de digitalisering van de overheid. eID, open data en identiteitsfraude krijgen meer aandacht.

  Nadruk op eID, open data en fraudebestrijding

  Reageer

  De begroting van BZK omvat zoals steeds een verwijzing naar de digitalisering van de overheid. Ten opzichte van voorgaande jaren valt op dat de nadruk ligt op het komende eID-stelsel, actievere openbaarmaking van overheidsinformatie en bestrijding van identiteitsfraude.

 • De vraagbundeling die de VNG organiseert rond de aanbesteding van telecommunicatie krijgt handen en voeten met de eerste aanbesteding, voor mobiele telefonie- en datadiensten.

  274 gemeenten besteden samen mobiele telefonie aan

  4 reacties

  De vraagbundeling die de VNG organiseert rond de aanbesteding van telecommunicatie krijgt handen en voeten met de eerste aanbesteding, voor mobiele telefonie- en datadiensten. 274 gemeenten en samenwerkingsverbanden doen eraan mee.

 • Smart cities kunnen met digitale data maatschappelijke problemen aanpakken. Maar er hangt iets utopisch rond de term smart city en daar moeten we voor oppassen, waarschuwt hoogleraar Albert Meijer in zijn oratie.

  ‘Smart city is geen utopia’

  1 reactie

  Smart cities kunnen met digitale data maatschappelijke problemen aanpakken. Maar er hangt iets utopisch rond de term smart city en daar moeten we voor oppassen, waarschuwt hoogleraar Albert Meijer in zijn oratie.


 • Gemeenten moeten door met digitaliseren en dat moeten ze vaker als collectief doen dan nu het geval is, stelt de 'Digitale Agenda (2020)' die de VNG heeft opgesteld.

  Digitale Agenda (2020): meer samen doen

  Reageer

  Gemeenten moeten door met digitaliseren, voor hun dienstverlening, hun werkprocessen en om te innoveren. En dat moeten ze vaker als collectief doen dan nu het geval is, stelt de 'Digitale Agenda (2020)' die de VNG heeft opgesteld.


 • Den Haag wil een ‘smart city’ worden, maar is ervan doordrongen dat uitgaan van alleen ‘een sexy technologieproject’ niet de juiste weg is.

  ‘Smart city Den Haag begint niet met technologie’

  Reageer

  Den Haag wil een ‘smart city’ worden, maar is ervan doordrongen dat uitgaan van alleen ‘een sexy technologieproject’ niet de juiste weg is. Dit jaar moeten een paar echte problemen aangepakt worden, vooral door het slim combineren van gegevens.


 • De decentralisaties hebben veel consequenties voor de digitale informatievoorziening in gemeenten. Vooralsnog moet eerst aan de bedrijfsvoeringskant de berichtenstroom onder controle.

  Eerst de berichtenstroom indammen

  Reageer

  De decentralisaties hebben veel consequenties voor de digitale informatievoorziening binnen gemeenten. Anders zou immers ‘één-gezin-één-plan’ niet mogelijk zijn. Maar vooralsnog moet eerst aan de bedrijfsvoeringskant de berichtenstroom onder controle.


 • Maarten Schurink kreeg bij zijn aantreden als gemeentesecretaris van Utrecht in december 2010 een stevige opdracht. Informatisering speelt bij zijn aanpak een grote rol.

  Maarten Schurink: 'Vernieuwen is informatiseren'

  1 reactie

  Maarten Schurink kreeg bij zijn aantreden als gemeentesecretaris van Utrecht in december 2010 een stevige opdracht: een organisatievernieuwing, een bezuinigingsoperatie, een grote verhuizing en de decentralisaties. Informatisering speelt bij alles een grote rol.


 • Bestuurders van gemeenten, waterschappen en provincies waarschuwen voor de gevolgen van de slechte digitale dossier- en archiefvorming bij decentrale overheden.

  Bestuurders waarschuwen voor ‘digitale dementie’

  13 reacties

  Een aantal bestuurders van gemeenten, waterschappen en provincies waarschuwt voor de gevolgen van de slechte digitale dossier- en archiefvorming bij decentrale overheden.  Zij voorzien schade bij burgers, ondernemers en de overheden zelf.


 • De gemeente Best wil de berichtenuitwisseling voor de WMO (iWMO) uitbreiden met berichten voor leveranciers van hulpmiddelen, via de Pilotstarter van de VNG.

  Best zoekt uitbreiding iWMO via Pilotstarter

  Reageer

  De gemeente Best wil de gestandaardiseerde elektronische berichtenuitwisseling voor de WMO (iWMO) uitbreiden met berichten voor leveranciers van hulpmiddelen. Mogelijk kan de Pilotstarter van de VNG daarbij helpen.


 • Eén uniforme kernwebsite voor gemeenten? Na een rondvraag en een bijeenkomst met veertig gemeenten komt de VNG tot de conclusie dat daar geen draagvlak voor is.

  Geen uniforme website voor gemeenten

  7 reacties

  Eén uniforme kernwebsite voor gemeenten? Na een rondvraag en een bijeenkomst met veertig gemeenten komt de VNG tot de conclusie dat er geen draagvlak is voor zo’n - mogelijk kostenbesparende - oplossing.


 • Arrangementen waarbij overheden de aanleg van glasvezel in buitengebieden financieel faciliteren zijn riskant en slaan de plank mis, vindt de directeur van NLkabel.

  ‘Glasvezelarrangementen buitengebieden riskant’

  12 reacties

  Arrangementen waarbij overheden de aanleg van glasvezel in buitengebieden financieel faciliteren zijn riskant en slaan vaak de plank mis, vindt de directeur van NLkabel, de vereniging van kabelbedrijven in Nederland.


 • Veel gemeenten geven geen ruchtbaarheid aan hun 14+ nummer. Terwijl het telefonische kanaal aan belang wint en juist hogelijk wordt gewaardeerd.

  ‘Telefonische kanaal gemeenten meer promoten’

  9 reacties

  Bijna alle gemeenten hebben het 14+ netnummer technisch ingevoerd, maar veel gemeenten geven daar geen ruchtbaarheid aan. En dat terwijl het telefonische kanaal aan belang wint en door de minst zelfredzamen juist hogelijk wordt gewaardeerd, blijkt uit onderzoek van CFES.


 • Dimpact, een ICT-samenwerkingsverband van inmiddels ruim dertig gemeenten, beperkt zich niet langer tot een gezamenlijk zaaksysteem.

  ICT-samenwerkingsverband Dimpact verbreedt werkterrein

  Reageer

  Dimpact, een ICT-samenwerkingsverband van inmiddels ruim dertig gemeenten, beperkt zich niet langer tot het coördineren van de aanschaf en het implementeren van een gezamenlijk zaaksysteem, maar gaat ook een rol spelen op andere ICT-domeinen.


 • Digicommissaris Bas Eenhoorn heeft zijn programma voor de komende twee jaar klaar. Het is vooral een inventarisatie van de dingen die moeten gebeuren voor ‘Digitaal 2017’.

  Eenhoorn heeft Digiprogramma klaar

  9 reacties

  Digicommissaris Bas Eenhoorn heeft zijn programma voor de komende twee jaar klaar. Het is vooral een inventarisatie geworden van de dingen die moeten gebeuren om de ambities van ‘Digitaal 2017’ waar te kunnen maken. 


 • De meeste aanbevelingen uit het rapport Grip op ICT van de 'commissie Elias' worden door het kabinet opgevolgd, met het Bureau ICT Toetsing als belangrijkste element.

  ICT-projecten rijk voortaan vooraf getoetst door BIT

  5 reacties

  De meeste aanbevelingen uit het rapport Grip op ICT van de 'commissie Elias' worden door het kabinet opgevolgd. Er komt een Bureau ICT Toetsing (BIT) dat ICT-projecten vooraf zal beoordelen.

 • Het 'ICT-Beveiligingsassessment DigiD' dat elke gemeente jaarlijks moet doorlopen, wordt iets preciezer geregeld nadat gemeenten frustraties hebben geuit.

  DigiD-assessments beter geregeld

  Reageer

  Het 'ICT-Beveiligingsassessment DigiD' dat elke gemeente jaarlijks moet doorlopen, wordt iets preciezer geregeld nadat gemeenten frustraties hebben geuit over de uitvoering ervan door de auditors.


 • Gemeenten onderkennen wel het belang van digitale toepassingen voor zorg, preventie en maatschappelijke ondersteuning, maar voeren nauwelijks beleid op dit gebied.

  Gemeenten zoeken naar rol in e-zorg

  3 reacties

  Gemeenten onderkennen wel het belang van digitale toepassingen voor zorg, preventie en maatschappelijke ondersteuning, maar voeren nauwelijks beleid op dit gebied. Ze beperken zich meestal tot het stimuleren van initiatieven.

 • Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn gaan in DUO+ ambtelijk samenwerken en beginnen met de ICT. De drie besloten samen door te gaan na het afhaken van De Ronde Venen.

  DUO+ begint met ICT-samenwerking

  1 reactie

  Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn gaan in DUO+ ambtelijk samenwerken en beginnen met de ICT. De drie besloten deze maand samen door te gaan na het afhaken van De Ronde Venen. De drie gemeenteraden houden een vinger in de pap.


 • VNG en NVVB ageren tegen de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand en de bijbehorende AmvB. Ze voorzien extra kosten, zonder baten.

  'Wet digitalisering burgerzaken jaagt ons op kosten'

  7 reacties

  VNG en NVVB ageren tegen de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand en de bijbehorende AmvB. In een brief aan staatssecretaris Teeven voorzien ze extra kosten zonder baten.


 • Hoe doorbreek je de impasse rond de aanleg van glasvezel in de buitengebieden? De gemeente Eersel denkt de juiste manier gevonden te hebben.

  Eersel realiseert breedband in buitengebieden

  3 reacties

  Hoe doorbreek je de impasse rond de aanleg van glasvezel in de buitengebieden? De gemeente Eersel denkt de juiste manier gevonden te hebben: een indeling in categorieën, een lening aan betrokkenen en heel veel praten. 


 • Succesvolle regio’s zullen een illusie blijven als Nederland geen fundamentele bestuurlijke veranderingen doorvoert, stelt de Eindhovense burgermeester Rob van Gijzel.

  'Verandering nodig voor meer agglomeratiekracht'

  7 reacties

  Succesvolle regio’s zullen een illusie blijven als Nederland geen fundamentele bestuurlijke veranderingen doorvoert, stelt de Eindhovense burgermeester Rob van Gijzel. Wat hem betreft is het invoeren van 57 grote gemeenten een goed idee.

 • De gemeente Westland heeft de Best Gejat Prijs gewonnen met een inschrijfprocedure voor arbeidsmigranten, die al door 80 andere gemeenten is overgenomen.

  Westland wint Best Gejat Prijs van KING

  Reageer

  De gemeente Westland heeft de Best Gejat Prijs gewonnen met een inschrijfprocedure voor arbeidsmigranten, die al door 80 andere gemeenten is overgenomen.

 • Goede communicatie met burgers rond de decentralisaties kan voor rust zorgen, evenals het ruimte bieden aan professionals.a

  ‘Rust rond decentralisatie vergt betere communicatie’

  4 reacties

  Goede communicatie met burgers rond de decentralisaties kan voor rust zorgen, evenals het ruimte bieden aan professionals, stellen de Schiedamse gemeentesecretaris Jan van Ginkel en de Amsterdamse ombudsman Arre Zuurmond.


 • Veel gemeenten bleken zich te hebben verkeken op de houdbaarheid van Windows XP. Opvolger Windows 7 is vanaf nu ook een stap dichter bij het einde.

  Nieuwe Windows-deadline dient zich aan

  2 reacties

  Veel gemeenten bleken zich afgelopen voorjaar te hebben verkeken op de houdbaarheid van het besturingssysteem Windows XP. Opvolger Windows 7 is vanaf nu ook een stap dichter bij het einde.


 • Digitaal vaardige burgers kiezen niet zo automatisch voor digitale dienstverlening van de gemeente als je zou verwachten. Dat blijkt uit een onderzoek in Amsterdam van de UT.

  Burger wíl lang niet altijd digitaal

  17 reacties

  Digitaal vaardige burgers kiezen niet zo automatisch voor digitale dienstverlening van de gemeente als je zou verwachten. Dat is te concluderen uit een onderzoek in Amsterdam van de UT.

 • Als de provincie het digitaal werken doorzet, bestaat het risico dat er informatie van de provincie niet duurzaam toegankelijk blijft, stelt de Zuideljke Rekenkamer.

  Digitaal geheugenverlies dreigt voor Noord-Brabant

  1 reactie

  Als de provincie Noord-Brabant doorgaat met de omslag naar volledig digitaal werken, bestaat het risico dat er informatie van de provincie niet duurzaam toegankelijk blijft. Dat stelt de Zuideljke Rekenkamer na recent onderzoek. Een overkoepelende visie op informatiebeleid ontbreekt.


 • Als het aan het UWV ligt, zullen gemeenten voor de uitvoering van hun nieuwe participatietaken gebruik maken van regionale varianten van Werk.nl.

  Gemeenten: aanhaken op regionale Werk.nl-variant

  3 reacties

  Als het aan het UWV ligt, zullen gemeenten voor de uitvoering van hun nieuwe participatietaken gebruik kunnen maken van regionale varianten van Werk.nl, het online platform van het UWV. Dat meldt het UWV in zijn jaarplan voor 2015.


 • Een internetconsultatie over het concept-wetsvoorstel voor het handhaven van de bewaarplicht door telecomproviders heeft vooral veel kritiek opgeleverd.

  Weinig bijval voor wetsvoorstel bewaarplicht

  4 reacties

  Een internetconsultatie over het concept-wetsvoorstel voor het handhaven van de bewaarplicht door telecomproviders heeft vooral veel kritiek opgeleverd.


 • Rond de 300 gemeenten zullen in januari gebruik gaan maken van het Gemeentelijke Gegevensknooppunt voor het digitaal uitwisselen van gegevens met zorginstellingen.

  300 gemeenten zien nut van zorggegevensknooppunt

  Reageer

  Rond de 300 gemeenten zullen vanaf januari gebruik gaan maken van het Gemeentelijke Gegevensknooppunt voor het op gestandaardiseerde wijze digitaal uitwisselen van gegevens met zorginstellingen.

 • De onenigheid over de licentiekostenverhoging van PinkRoccade is voor een aantal gemeenten nog niet opgelost, al is er wel een overeenkomst met de gebruikersvereniging.

  Kou nog niet uit de lucht bij aantal PinkRoccade-gebruikers

  7 reacties

  De onenigheid over de forse licentiekostenverhoging die gemeentelijk leverancier PinkRoccade zijn gebruikers per 1 januari 2015 heeft opgelegd, is voor een aantal gemeenten nog niet opgelost, al heeft het bedrijf met de gebruikersvereniging wel een overeenkomst kunnen sluiten.

 • Met twitteren kunnen wijkagenten het vertrouwen van buurtbewoners vergroten, maar de agent moet wel met een aantal dingen rekening houden.

  Twitterende wijkagent moet vooral niet opscheppen

  2 reacties

  Met twitteren kunnen wijkagenten het vertrouwen van buurtbewoners in de overheid vergroten, maar de agent moet wel met een aantal dingen rekening houden. Dat is de conclusie uit een onderzoek van een gemeentelijke veiligheidscoördinator.


 • Het project SVB Tien van de Sociale Verzekeringsbank is in september terecht gestaakt, zo blijkt uit de definitieve rapporten van onderzoekers.

  ICT-project SVB Tien terecht gestaakt

  2 reacties

  Het project SVB Tien van de Sociale Verzekeringsbank  is in september terecht gestaakt, zo blijkt uit de definitieve rapporten van onderzoekers naar de kwaliteit van tot dusver ontwikkelde software.


 • Vanaf januari wordt de gemeentelijke ombudsman van Rotterdam ook de Kinderombudsman, voor iedereen die niet tevreden is over de jeugdhulp.

  Rotterdam krijgt als eerste een Kinderombudsman

  2 reacties

  Vanaf januari wordt de gemeentelijke ombudsman van Rotterdam, Anne Mieke Zwaneveld, ook de Kinderombudsman voor Rotterdam, voor iedereen die niet tevreden is over de jeugdhulp.

 • De implementatieagenda Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (i-NUP) wordt eind dit jaar afgerond, evenals de praktische aanpak daarvan bij de gemeenten: Operatie NUP.

  Slotprogramma e-overheid: wel wij-gevoel, geen geld

  Reageer

  De programma’s i-NUP en Operatie NUP lopen deze maand af. Maar er moet nog veel gebeuren. Grootste struikelblok: het ontbreken van een goed financieringsarrangement voor de ‘e-overheid’.

 • De digitale dossier- en archiefvorming verdient bij decentrale overheden 'aanzienlijke verbetering', concludeert ICTU uit onderzoek.

  Overheidsarchivering hangt tussen twee werelden

  3 reacties

  De digitale dossier- en archiefvorming verdient bij decentrale overheden 'aanzienlijke verbetering', concludeert ICTU uit onderzoek. Nog geen enkele van de onderzochte decentrale overheidsorganisaties werkt volledig digitaal.


 • Een deel van De Nieuwe Gemeentekaart

  '57 is het optimale aantal gemeenten'

  23 reacties

  Nederland zou het beste uit 57 gemeenten kunnen bestaan, concludeert onderzoeksbureau Atlas voor gemeenten uit een statistische analyse. Het gaat bij het vaststellen van gemeentegrenzen niet per se om de schaal, maar om 'het optimale profijtgebied voor beleid'.

 • Het samenwerkingsverband GovUnited stopt ermee in 2016. De zich dan aandienende nieuwe aanbesteding komt er niet. De 15 gemeenten doen het liever regionaal.

  ICT-samenwerkingsverband GovUnited houdt ermee op

  1 reactie

  Het samenwerkingsverband GoUnited stopt ermee in oktober 2016. De zich dan aandienende nieuwe aanbesteding van een gezamenlijke front- en midofficesuite voor gemeenten komt er niet. De deelnemende gemeenten pakken de samenwerking liever regionaal op.

 • Burgers die moeite hebben met elektronische dienstverlening kunnen vanaf nu terecht op het Digitaal Hulpplein, dat ze verder helpt met een website en een telefonische hulplijn.

  Gemeenten kunnen doorverwijzen naar Digitaal Hulpplein

  4 reacties

  Burgers die moeite hebben met de elektronische dienstverlening van de overheid en andere partijen kunnen vanaf nu terecht op het Digitaal Hulpplein, dat ze verder helpt met een website en een telefonische hulplijn.


 • Het gemiddelde 'webcare'-team bij gemeenten handelt maandelijks zo'n 200 á 250 klantvragen af, maar of de investering zich terugbetaalt is nog nauwelijks te meten.

  Vraag via social media kost gemeente 18 euro

  8 reacties

  Het gemiddelde 'webcare'-team bij gemeenten handelt maandelijks zo'n 200 á 250 klantvragen van inwoners af, blijkt uit een onderzoek bij negen 100.000+-gemeenten. Of de investering zich terugbetaalt is nog nauwelijks te meten.


 • In 2015 zullen veel gemeenten al aan de slag moeten met voorbereidingen op de komst van de opvolger van de huidige GBA; de Basisregistratie Personen (BRP).

  Gemeenten moeten zich al voorbereiden op BRP

  1 reactie

  In 2015 zullen veel gemeenten al aan de slag moeten met voorbereidingen op de komst van de opvolger van de huidige GBA; de Basisregistratie Personen (BRP). Opdrachtgever Cor Franke legt uit.


 • De Kamer is voor een nieuw bureau dat grote automatiseringsprojecten van de overheid vooraf toetst op haalbaarheid, zoals de commissie-Elias voorstelde.

  Kamer vindt Bureau ICT-toetsing goed idee

  7 reacties

  De Tweede Kamer is voor de oprichting van een nieuw bureau dat alle grote automatiseringsprojecten van de overheid vooraf toetst op haalbaarheid. VVD, PvdA, CDA, D66, SP en PVV spraken woensdag hun steun hiervoor uit tijdens het eerste deel van een debat met de commissie-Elias.


 • De Wet open overheid (Woo), waarvoor een initiatiefvoorstel is gedaan, leidt tot een sterke toename van bureaucratie en kostenstijging voor gemeenten en is niet uitvoerbaar, waarschuwt de VNG.

  VNG: Wet open overheid onuitvoerbaar

  6 reacties

  De Wet open overheid (Woo), waarvoor een initiatiefvoorstel is gedaan, leidt tot een sterke toename van bureaucratie en kostenstijging voor gemeenten en is niet uitvoerbaar, waarschuwt de VNG.

 • Hoe ga je als gezamenlijk automatiserende gemeenten om met fusieplannen met weer andere gemeenten? 'Zo flexibel mogelijk blijven', lijkt de enige optie.

  Fusieplan doorkruist ICT-samenwerking

  Reageer

  Hoe ga je als gezamenlijk automatiserende gemeenten om met fusieplannen met weer andere gemeenten? St. Michielsgestel ziet zich voor die vraag gesteld. 'Zo flexibel mogelijk blijven', lijkt de enige optie.

 • De belangrijkste basisregistraties vertonen onderling weinig inconsistenties, maar de verschillen zijn vaak niet aan 'frictie' (vertraging) te wijten, constateert het CBS.

  Basisregistraties onderling redelijk consistent

  Reageer

  De belangrijkste basisregistraties vertonen onderling weinig inconsistenties, maar de verschillen zijn vaak niet aan 'frictie' (vertraging) te wijten. Dat blijkt uit een 'nulmeting' van het CBS, in opdracht van ICTU.

 • Alle gemeenten hebben zich aangemeld voor aansluiting op de CORV, maar dat is weinig garantie voor succes, stelt één van de hoofdrolspelers. KING maakt zich minder zorgen.

  'CORV-zorgen zijn nog lang niet afgewend'

  Reageer

  Op het laatste moment hebben alsnog alle gemeenten zich aangemeld voor aansluiting op de CORV, het per 1 januari verplichte knooppunt voor de uitwisseling van justitiële informatie over jeugdigen van gemeenten, AMHK's (Veilig Thuis-organisaties), politie en anderen. Maar dat is weinig garantie voor het kunnen doen van bijvoorbeeld jeugdzorgmeldingen in januari, stelt één van de hoofdrolspelers. KING maakt zich minder zorgen.


 • Een in juni - na faillissement van de softwareleverancier - gestaakt ICT-project heeft het UWV 18,35 miljoen euro gekost. Er komt geen nieuwe aanbesteding.

  ICT-debacle UWV kostte 18,35 miljoen

  1 reactie

  Een in juni - na faillissement van de softwareleverancier - gestaakt ICT-project heeft het UWV 18,35 miljoen euro gekost, blijkt uit antwoorden van minister Lodewijk Asscher op Kamervragen. Er komt geen nieuwe aanbesteding.

 • Minister Plasterk kreeg de slotpublicatie uitgereikt.

  Financiering belangrijkste hobbel voor e-overheid

  5 reacties

  De programma’s i-NUP en Operatie NUP lopen deze maand af, maar dat is vooral ‘het begin van het vervolg’. Er moet nog veel gebeuren, met als grootste belemmerende factor: het ontbreken van een goed financieringsarrangement voor de ‘e-overheid’. 


 • Zeker de helft van de gemeenteraden wordt niet geïnformeerd door het college over de informatieveiligheid in hun gemeente. Dat blijkt uit een onderzoek van de Taskforce BID.

  Beperkte raadsaandacht voor informatieveiligheid

  Reageer

  Zeker de helft van de gemeenteraden wordt niet geïnformeerd door het college over de informatieveiligheid in hun gemeente. Over het algemeen vinden raadsleden het wel een belangrijk onderwerp. Dat blijkt uit een onderzoek van de Taskforce BID. 


 • Het ‘informatie-gestuurd’ werken van de politie is niet goed van de grond gekomen, betoogt Promovenda Paulien Meesters. We moeten meer naar ‘Intelligent Blauw’.

  Niet méer, maar slímmer blauw op straat

  7 reacties

  Het ‘informatie-gestuurd’ werken van de politie is niet goed van de grond gekomen, betoogt Promovenda Paulien Meesters. De informatiediscipline van de Nationale Politie moet zich ontwikkelingen in de richting van ‘Intelligent Blauw’.


 • Gemeenten melden zich momenteel massaal - op het laatste moment - aan voor aansluiting op de CORV, het justitiële informatieknooppunt voor de jeugdzorg. Lang niet alle gemeenten halen de deadline van 1 december.

  CORV-aansluiting wordt voor veel gemeenten spannend

  2 reacties

  Gemeenten melden zich momenteel massaal aan voor aansluiting op de CORV, het justitiële informatieknooppunt voor de jeugdzorg. Maar het lijkt er op dat lang niet alle gemeenten de deadline van 1 december halen.

 • Zo'n 240 gemeenten en 20 intergemeentelijke sociale diensten en waterschappen zaten de gehele maandagochtend zonder website. De oorzaakt lijkt een cyberaanval.

  Aanval legt honderden gemeentewebsites plat

  3 reacties

  Zo'n 240 gemeenten en 20 intergemeentelijke sociale diensten en waterschappen zaten maandagochtend zonder website. De oorzaakt lijkt een cyberaanval.

 • Een geavanceerd spionagevirus is volgens beveiligingsbedrijf Symantec actief bij telecombedrijven, overheidsinstanties, nutsbedrijven en infrastructuurbeheerders.

  Geavanceerd virus Regin ook actief bij overheden

  1 reactie

  Een zeer geavanceerd spionagevirus is al jarenlang actief in allerlei belangrijke netwerken. Volgens de Amerikaanse computerbeveiliger Symantec, die het virus Regin ontdekte, is het ingezet tegen telecombedrijven, overheidsinstanties, nutsbedrijven en infrastructuurbeheerders.


 • Bij de invoering van het nieuwe gemeentebrede Amsterdams Financieel Systeem (AFS) is sprake van 'onvoldoende krachtig opdrachtgeverschap', stellen onderzoekers.

  'Crisissituatie' rond Amsterdams Financieel Systeem

  7 reacties

  Het gaat niet goed met de invoering van het nieuwe gemeentebrede Amsterdams Financieel Systeem (AFS), blijkt uit extern onderzoek dat deze week in de gemeenteraad wordt besproken. Er is sprake van 'onvoldoende krachtig opdrachtgeverschap'.

 • Een toptakenwebsite moet je ook mánagen en blijven optimaliseren, anders schiet je er niets mee op. Dat blijkt uit een onderzoek naar degelijke publiekssites bij gemeenten.

  Toptakenwebsite alleen is niet genoeg

  2 reacties

  Een toptakenwebsite moet je ook mánagen en blijven optimaliseren, anders schiet je er niets mee op. Dat is het belangrijkste advies uit een onderzoek naar degelijke publiekssites bij gemeenten.


 • Amsterdam betaalt Microsoft bijna twee ton voor het extra jaar ondersteuning van Windows XP op duizenden computers. De afbouw van XP ligt op schema, zegt de gemeente.

  Extra Windows XP-support kost Amsterdam 2 ton

  Reageer

  Amsterdam betaalt Microsoft bijna twee ton voor het extra jaar ondersteuning van Windows XP op enkele duizenden gemeentelijke computers. De afbouw van XP ligt op schema, zegt de gemeente.


 • Voor de nieuwe declaratiestromen rond WMO en jeugdzorg zullen naar verwachting de voorzieningen op 1 januari wel klaar zijn. Eén partij waarschuwt voor een 'declaratiechaos'.

  'Declaratiechaos', of valt het mee?

  1 reactie

  Voor de nieuwe declaratiestromen rond WMO en jeugdzorg zullen naar verwachting van KING de technische voorzieningen op 1 januari wel klaar zijn. Eén partij waarschuwt echter voor een 'declaratiechaos'.

 • VISD krijgt een vervolg, als het aan de VNG ligt. Er komt wel eerst een ledenraadpleging over de bekostiging. De uitslag moet al op 11 december bekend zijn - er is haast bij.

  VNG legt vervolg VISD aan leden voor

  Reageer

  Het programma VISD krijgt een vervolg, als het aan de VNG ligt. Ondersteuning voor gemeenten op het gebied van de informatievoorziening rond de decentralisaties blijft nodig, maar er komt wel eerst een ledenraadpleging over de bekostiging.

 • De ambtelijke steun voor het verschijnsel open data is duidelijk kleiner dan de politieke steun. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en de NSOB.

  Open data: meer politieke dan ambtelijke steun

  2 reacties

  De ambtelijke steun voor het verschijnsel open data is duidelijk kleiner dan de politieke steun. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en de NSOB naar de percepties rond open data, van mensen die op dit gebied actief zijn.

 • Met de Handreiking Goed Opdrachtgeverschap Informatieveiligheid willen overheid en ICT-bedrijfsleven er samen voor zorgen dat er op tijd over informatiebeveiliging wordt nagedacht.

  Opdrachtgever moet eerder nadenken over ICT-veiligheid

  2 reacties

  Met de Handreiking Goed Opdrachtgeverschap Informatieveiligheid willen overheid en ICT-bedrijfsleven er samen voor zorgen dat er bij overheidsprojecten op tijd over informatiebeveiliging wordt nagedacht.

 • Minister Blok van Wonen en Rijksdienst neemt zich de kritiek van de commissie Elias ter harte en gaat het Rijks ICT-dashboard verbeteren: minder kleuren en meer kale feiten.

  Rijks ICT-dashboard wordt realistischer

  1 reactie

  Minister Blok van Wonen en Rijksdienst neemt zich de kritiek van de commissie Elias ter harte en gaat het Rijks ICT-dashboard verbeteren: minder kleuren en meer kale feiten.


 • De Algemene Rekenkamer vindt de nieuwe Wet open overheid een goede zaak, maar ziet zichzelf graag van uitgezonderd, net als bij de huidige Wob.

  Rekenkamer wil niet onder Wet open overheid vallen

  1 reactie

  De Algemene Rekenkamer vindt de nieuwe Wet open overheid een goede zaak. Maar de Rekenkamer ziet zichzelf graag uitgezonderd van de openbaarheidswetgeving, net als bij de huidige Wob.

Recente Achtergrond Artikelen

 • De toekomstige omgevings vergunning en de andere kerninstrumenten uit de Omgevingswet zullen zijn gebaseerd op gecombineerde informatie die op velerlei plekken wordt bijgehouden. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), dat de komende jaren wordt ontwikkeld door partijen als het ministerie van I&M, IPO, VNG/KING, Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat, Kadaster en RIVM, moet ervoor zorgen dat die informatie snel kan worden vergaard, eenduidig is, maar ook van goede kwaliteit.

  Wie weet wat de bebouwde kom is?

  1 reactie

  Met het digitale stelsel, dat voor de Omgevingswet wordt gemaakt, kunnen burgers en bedrijven straks sneller hun eigen zaken afhandelen. Het Kadaster moet eenheid zien te brengen in de te hanteren begrippen. Een lastige maar cruciale taak.

 • Het inzicht dat het hackers soms ook wel wat al te makkelijk wordt gemaakt, begon in Nederland zo’n vier jaar geleden. De gemeente Veere werd erop gewezen dat het wachtwoord waarmee haar op afstand bestuurde rioolgemaal werd beveiligd – ‘Veere’ – toch wel wat makkelijk was te achterhalen. Het rioolsysteem viel dus mogelijk te ontregelen met alle gevolgen van dien. De waterschappen vroegen zich af of zoiets ook mogelijk was bij al die stuwen, gemalen, sluizen en waterzuiveringsinstallaties die ze beheren? De Unie van Waterschappen riep meteen een stuurgroep in het leven.

  Stuw gehackt

  Reageer

  Kunnen computerhackers stuwen en gemalen openzetten en zo overstromingen veroorzaken? Eenvoudig is het niet, maar waterschappen begrijpen dat ze zich beter moeten beschermen. ‘De beveiliging hobbelt achter de digitale ontwikkelingen aan.’

 • Een drietal gemeenten – Eindhoven, Boxtel en Woerden – heeft dit jaar in samenspraak met de Vereniging van Gemeentesecretarissen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)/KING en een nieuwe softwareleverancier het initiatief genomen wat aan die situatie te doen, met de oprichting van een coöperatie. Die moet begin 2016 worden geformaliseerd en zich in de loop van het komende jaar bewijzen.

  Alle ict in eigen hand

  Reageer

  Eindhoven, Boxtel en Woerden voelden zich gevangen in het verdienmodel van de huidige aanbieders van gemeentelijke software. Ze bundelen de krachten in een gezamenlijke coöperatie. De ict-kosten per inwoner kunnen dalen van 70 euro tot, jawel, 58 eurocent.

 • Gemeenten moeten door met digitaliseren: voor hun dienstverlening, hun werkprocessen en om te innoveren. En dan vaker als collectief dan nu het geval is, stelt de ‘Digitale Agenda (2020)’ die de VNG heeft opgesteld.

  Pro-actief en waar mogelijk samen

  Reageer

  Gemeenten moeten door met digitaliseren: voor hun dienstverlening, hun werkprocessen en om te innoveren. En dan vaker als collectief dan nu het geval is, stelt de ‘Digitale Agenda (2020)’ die de VNG heeft opgesteld.

 • De decentralisaties hebben ingrijpende consequenties voor de digitale informatievoorziening binnen gemeenten. Eén gezin, één plan is het idee. De praktijk blijkt anders.

  Duizend gezinnen, duizend plannen

  Reageer

  De decentralisaties hebben ingrijpende consequenties voor de digitale informatievoorziening binnen gemeenten. Eén gezin, één plan is het idee. De praktijk blijkt anders. ‘Je ziet tienduizenden producten waar niemand wijs uit wordt.’

 • Er verandert de laatste jaren veel op de Utrechtse gemeenteburelen. Dat het niet altijd even soepel gaat, vindt de in december 2010 begonnen gemeentesecretaris Maarten Schurink (39) niet zo gek. ‘De veranderingen hebben zich echt opgestapeld. Ik heb veel bewondering voor hoe de 4.000 medewerkers daarmee zijn omgegaan.’

  ‘Maak mensen nieuwsgierig’

  Reageer

  Bij zijn aantreden als gemeentesecretaris van Utrecht kreeg Maarten Schurink een stevige opdracht: een organisatievernieuwing, bezuinigen, een verhuizing. En dan ook nog de decentralisaties. ‘Het kon alleen met investeringen in de ict.’

 • Waarom nog al die stapels papier waarachter rechters schuilgaan en waarmee advocaten moeten zeulen? De rechtspraak ontkomt er niet meer aan: digitalisering. Het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) is opgezet om de komende jaren geleidelijk het digitaal procederen in te voeren en tegelijkertijd de rechtspraak waar nodig te vereenvoudigen.

  Slimme tool vervangt toga

  Reageer

  De rechtspraak digitaliseert. Dat proces levert ook gemeenten verplichtingen op. Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie en voorzitter Frits Bakker van de Raad voor de rechtspraak: ‘Tot nu toe staat alles op lichtgroen, maar garanties zijn er niet.’

 • Met veel aanbieders van zorg en ondersteuning sluiten gemeenten voor 1 januari 2015 (nieuwe) contracten af. Ze zullen informatie moeten uitwisselen over indicaties, toewijzingen en declaraties – bijvoorbeeld over de mensen die van de Awbz overgaan naar de Wmo, of kinderen die onder jeugdzorg vallen – en dan het liefst allemaal op dezelfde manier.

  Standaard nodig in sociaal domein

  Reageer

  Gemeenten krijgen door de decentralisaties veel nieuwe ‘klanten’ en krijgen daardoor ook te maken met een aantal nieuwe gegevensstromen over die klanten. In die communicatie valt nog heel wat te stroomlijnen.

 • De contouren van de gemeentelijke aanpak van de decentralisaties beginnen zich af te tekenen. Nieuwe samenwerkingsverbanden, aanbestedingen, ‘zorgarrangementen’ en sturingsmodellen passeren de revue. In de meer vooruitstrevende gemeenten worden wijkteams gevormd die het integrale aanspreekpunt zijn voor de inwoner die hulp nodig heeft.

  Flexibel verzamelnet

  Reageer

  De nieuwe wijkteamwerker moet informatie uit  verschillende sociale domeinen bundelen. Maar hoe ontwerp je een integraal informatiesysteem dat ook gewoon op de koelkast past? De oplossingen variëren sterk per gemeente.

 • De komende decentralisaties leven volop. Gemeenten zijn aan het bedenken hoe ze het kwetsbare deel van hun inwoners gaan ondersteunen en hoe ze hun organisatie daarop inrichten. Het moet integraal én goedkoper. Dat betekent dat ook de informatievoorziening over die inwoners op de schop moet.

  Informatie ontkokeren

  Reageer

  ‘Eén gezin, één plan, één regisseur’ klinkt mooi. Maar  gaat dat werken zonder één landelijk informatie­systeem? Als een van de vijf Living Labs probeert Utrecht de drie sporen in het sociaal domein te ontsluiten. ‘Elk eilandje automatiseren kan niet.’

 • Voor kleinere gemeenten is samenwerken een goede en vaak ingezette optie, desnoods door de infrastructuur samen te voegen. De nieuwste mogelijkheid: helemaal ‘de cloud in’. Urk en Werkendam deden het afgelopen zomer.

  Wie controleert de cloud?

  Reageer

  Urk en Werkendam deden de gehele ict de deur uit. Alleen pc’s bleven staan. Handelingsvrijheid en privacy staan volgens de pioniers niet ter discussie. ‘Ik voorspel dat over tien jaar heel veel gemeenten ons volgen en al hun ict in de cloud hebben staan.’

 • Het bij elkaar zetten van de gemeentelijke computers en de bijbehorende ict-afdelingen is een goed idee, maar tegelijk niet meer dan het begin van échte ict-samenwerking.

  Dring die bodemplaat op

  Reageer

  Tuig een landelijke ict-bedrijfsvoering op en maak gemeenten franchise-nemer. ‘Het is te zot voor woorden om nog zelf het wiel te willen uitvinden’, stelt Almar Wimer Siebenga.

 • ICT-systemen verouderen, daar lopen de Bureaus Jeugdzorg al een tijdje tegenaan.

  Ouwe meuk zit jeugdzorg dwars

  Reageer

  De Bureaus Jeugdzorg willen met een broodnodig nieuw informatiesysteem ‘gezinsgericht werken’ invoeren. Hoe pak je dat aan met de komende decentralisatie van de jeugdzorg? Bureaus en  gemeenten werken al samen. Nu de provincies nog.

 • Ontdekkingsreis met open data

  Reageer

  De overheid beschikt over een berg informatie. Die data moeten ‘open’, vindt het kabinet, beschikbaar voor iedereen. In Enschede blijkt de praktijk lastig. Gemeentelijke informatie wordt in hapklare brokken aangeboden. ‘Nu hopen dat er wat moois van komt.’

 • 5 obstakels voor de e-overheid

  Reageer

  Komt het nog goed met de e-overheid? Zes deskundigen beoordelen het realiteitsgehalte van het reddingsplan en signaleren vijf knelpunten. ‘DigiNotar was maar een voorproefje.’

 • Twee werelden achter het e-loket

  Reageer

  Uden loopt al jaren voorop bij het digitaliseren van de dienstverlening, maar begint nu last te krijgen van de remmende voorsprong. Hekkensluiter Stichtse Vecht maakt juist een grote sprong voorwaarts. De Vecht-gemeenten grijpen de fusie aan om hun e-dienstverlening helemaal opnieuw in te richten.

 • Jacht op Spookburgers

  4 reacties

  In de Nederlandse gemeentelijke basisadministraties staan 400 duizend ‘spookburgers’ geregistreerd waarvan de gemeente het adres niet kent. Het systeem voor persoonsregistratie is niet waterdicht. Maar zo moeilijk is dat niet, zeggen betrokkenen.

 • Lessen trekken uit IT-missers

  1 reactie

  Volledig mislukte projecten zijn er niet meer sinds het UWV in 2008 de stekker uit het WIA-systeem trok. De overheid lijkt haar lesje geleerd te hebben. Maar dat wil niet zeggen dat er geen problemen meer zijn. Een update.

 • Compacte rijksdienst nog ver weg

  Reageer

  Het kabinet wil een krachtige, kleine en dienstverlenende rijksoverheid die per jaar 1,8 miljard euro minder kost. Bestuurskundigen betwijfelen de haalbaarheid. ‘Als de helft van het programma wordt gerealiseerd, is het al een hele prestatie.’

 • De dood van het parkeerkaartje

  Reageer
  ‘Digitaal parkeren’ kan de gemeentelijke parkeercontrole simpeler en efficiënter maken. Maar voordat alle steden zich hebben aangesloten bij een landelijke opslag van parkeergegevens, zijn er nog wel wat hobbels te nemen.