of 65101 LinkedIn

Freek Blankena

Freek is redacteur bij Binnenlands Bestuur met de specialisatie Digitaal Besturen

 

Volg de nieuwsupdates van Freek Blankena via Twitter: DigitaalBestuur

www.freekblankena.nl

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens

Recente Artikelen

 • Wat vergt de nieuwe Omgevingswet van de informatiehuishouding en wat gaat de ambtenaar daarvan merken? Weinig staat nog vast, maar burgers en bedrijven zullen wel sneller zaken kunnen afhandelen met de verantwoordelijke ambtenaren. De omgevingswet brengt het werk van tien beleidssectoren en vier overheidslagen bij elkaar.

  Op weg naar integrale omgevingsinformatie

  Reageer

  Wat vergt de nieuwe Omgevingswet van de informatiehuishouding en wat gaat de ambtenaar daarvan merken? Weinig staat nog vast, maar burgers en bedrijven zullen wel sneller zaken kunnen afhandelen met de verantwoordelijke ambtenaren. Op bezoek bij het Kadaster.

 • Bij problematische gemeentelijke softwareprojecten wordt vaak naar de softwaremarkt gewezen. Maar gemeenten kunnen zelf ook veel doen, bijvoorbeeld door eens goed te kijken wat ze in huis hebben.

  Markttransparantie moet ICT-opdrachtgeverschap verbeteren

  Reageer

  Waarom verlopen ICT-projecten toch steeds weer zo problematisch - vooral als het om software gaat? Voor de oplossing wordt recentelijk vaak naar de softwaremarkt gewezen. Maar volgens VNG en KING kunnen gemeenten zelf ook veel doen, bijvoorbeeld door eens goed te kijken wat ze eigenlijk in huis hebben.


 • De drie gemeenten hebben dit jaar in samenspraak met de Vereniging van Gemeentesecretarissen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)/KING en een nieuwe softwareleverancier het initiatief met de oprichting van een coöperatie.

  ‘Ict-kosten gemeenten kunnen helft lager’

  6 reacties

  Eindhoven, Boxtel en Woerden bundelen de krachten in een gezamenlijke ict- coöperatie. De ict-kosten per inwoner kunnen volgens betrokkenen met minimaal de helft omlaag.

 • Eindhoven, Boxtel en Woerden gaan daadwerkelijk in een coöperatie samen met (in eerste instantie) ICT-bedrijf Gemboxx software ontwikkelen voor steeds meer gemeentelijke taken.

  Drie gemeenten beginnen softwarecoöperatie

  9 reacties

  Eindhoven, Boxtel en Woerden gaan daadwerkelijk in een coöperatie samen met (in eerste instantie) ICT-bedrijf Gemboxx software ontwikkelen voor steeds meer gemeentelijke taken. Ze voelen zich nu gevangen in het verdienmodel van de huidige twee grote aanbieders PinkRoccade en Centric. 


 • De uitrol van glasvezel in Amsterdam gaat niet voortvarend genoeg, blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer Metropool Amsterdam.

  Aanleg Amsterdamse glasvezel stokt

  3 reacties

  De uitrol van glasvezel in Amsterdam gaat niet voortvarend genoeg, blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer Metropool Amsterdam. Het aantal te realiseren ‘homes passed’ – dus de woningen waar de kabel tot aan de voordeur ligt – wordt ‘bij lange na’ niet gehaald en de gemeenteraad is over de inhoudelijke, bestuurlijke en juridische complexiteit niet goed geïnformeerd.


 • De uitspraak van de Hoge Raad dat iPads als computers aan te merken zijn, heeft voor nieuwe verstrekkingen weinig consequenties. Zolang de apparaten maar echt nodig zijn voor het werk.

  iPads verstrekken wordt niet lastiger

  2 reacties

  De uitspraak van de Hoge Raad dat iPads als computers aan te merken zijn en dus niet ruimhartig belastingvrij uitgedeeld konden worden door werkgevers, heeft voor nieuwe verstrekkingen weinig consequenties. Zolang de apparaten maar echt nodig zijn voor het werk. 

 • De begroting van BZK omvat zoals steeds een verwijzing naar de digitalisering van de overheid. eID, open data en identiteitsfraude krijgen meer aandacht.

  Nadruk op eID, open data en fraudebestrijding

  Reageer

  De begroting van BZK omvat zoals steeds een verwijzing naar de digitalisering van de overheid. Ten opzichte van voorgaande jaren valt op dat de nadruk ligt op het komende eID-stelsel, actievere openbaarmaking van overheidsinformatie en bestrijding van identiteitsfraude.

 • De vraagbundeling die de VNG organiseert rond de aanbesteding van telecommunicatie krijgt handen en voeten met de eerste aanbesteding, voor mobiele telefonie- en datadiensten.

  274 gemeenten besteden samen mobiele telefonie aan

  4 reacties

  De vraagbundeling die de VNG organiseert rond de aanbesteding van telecommunicatie krijgt handen en voeten met de eerste aanbesteding, voor mobiele telefonie- en datadiensten. 274 gemeenten en samenwerkingsverbanden doen eraan mee.

 • Smart cities kunnen met digitale data maatschappelijke problemen aanpakken. Maar er hangt iets utopisch rond de term smart city en daar moeten we voor oppassen, waarschuwt hoogleraar Albert Meijer in zijn oratie.

  ‘Smart city is geen utopia’

  1 reactie

  Smart cities kunnen met digitale data maatschappelijke problemen aanpakken. Maar er hangt iets utopisch rond de term smart city en daar moeten we voor oppassen, waarschuwt hoogleraar Albert Meijer in zijn oratie.


 • Gemeenten moeten door met digitaliseren en dat moeten ze vaker als collectief doen dan nu het geval is, stelt de 'Digitale Agenda (2020)' die de VNG heeft opgesteld.

  Digitale Agenda (2020): meer samen doen

  Reageer

  Gemeenten moeten door met digitaliseren, voor hun dienstverlening, hun werkprocessen en om te innoveren. En dat moeten ze vaker als collectief doen dan nu het geval is, stelt de 'Digitale Agenda (2020)' die de VNG heeft opgesteld.


 • Den Haag wil een ‘smart city’ worden, maar is ervan doordrongen dat uitgaan van alleen ‘een sexy technologieproject’ niet de juiste weg is.

  ‘Smart city Den Haag begint niet met technologie’

  Reageer

  Den Haag wil een ‘smart city’ worden, maar is ervan doordrongen dat uitgaan van alleen ‘een sexy technologieproject’ niet de juiste weg is. Dit jaar moeten een paar echte problemen aangepakt worden, vooral door het slim combineren van gegevens.


 • De decentralisaties hebben veel consequenties voor de digitale informatievoorziening in gemeenten. Vooralsnog moet eerst aan de bedrijfsvoeringskant de berichtenstroom onder controle.

  Eerst de berichtenstroom indammen

  Reageer

  De decentralisaties hebben veel consequenties voor de digitale informatievoorziening binnen gemeenten. Anders zou immers ‘één-gezin-één-plan’ niet mogelijk zijn. Maar vooralsnog moet eerst aan de bedrijfsvoeringskant de berichtenstroom onder controle.


 • Maarten Schurink kreeg bij zijn aantreden als gemeentesecretaris van Utrecht in december 2010 een stevige opdracht. Informatisering speelt bij zijn aanpak een grote rol.

  Maarten Schurink: 'Vernieuwen is informatiseren'

  1 reactie

  Maarten Schurink kreeg bij zijn aantreden als gemeentesecretaris van Utrecht in december 2010 een stevige opdracht: een organisatievernieuwing, een bezuinigingsoperatie, een grote verhuizing en de decentralisaties. Informatisering speelt bij alles een grote rol.


 • Bestuurders van gemeenten, waterschappen en provincies waarschuwen voor de gevolgen van de slechte digitale dossier- en archiefvorming bij decentrale overheden.

  Bestuurders waarschuwen voor ‘digitale dementie’

  13 reacties

  Een aantal bestuurders van gemeenten, waterschappen en provincies waarschuwt voor de gevolgen van de slechte digitale dossier- en archiefvorming bij decentrale overheden.  Zij voorzien schade bij burgers, ondernemers en de overheden zelf.


 • De gemeente Best wil de berichtenuitwisseling voor de WMO (iWMO) uitbreiden met berichten voor leveranciers van hulpmiddelen, via de Pilotstarter van de VNG.

  Best zoekt uitbreiding iWMO via Pilotstarter

  Reageer

  De gemeente Best wil de gestandaardiseerde elektronische berichtenuitwisseling voor de WMO (iWMO) uitbreiden met berichten voor leveranciers van hulpmiddelen. Mogelijk kan de Pilotstarter van de VNG daarbij helpen.


 • Eén uniforme kernwebsite voor gemeenten? Na een rondvraag en een bijeenkomst met veertig gemeenten komt de VNG tot de conclusie dat daar geen draagvlak voor is.

  Geen uniforme website voor gemeenten

  7 reacties

  Eén uniforme kernwebsite voor gemeenten? Na een rondvraag en een bijeenkomst met veertig gemeenten komt de VNG tot de conclusie dat er geen draagvlak is voor zo’n - mogelijk kostenbesparende - oplossing.


 • Arrangementen waarbij overheden de aanleg van glasvezel in buitengebieden financieel faciliteren zijn riskant en slaan de plank mis, vindt de directeur van NLkabel.

  ‘Glasvezelarrangementen buitengebieden riskant’

  12 reacties

  Arrangementen waarbij overheden de aanleg van glasvezel in buitengebieden financieel faciliteren zijn riskant en slaan vaak de plank mis, vindt de directeur van NLkabel, de vereniging van kabelbedrijven in Nederland.


 • Veel gemeenten geven geen ruchtbaarheid aan hun 14+ nummer. Terwijl het telefonische kanaal aan belang wint en juist hogelijk wordt gewaardeerd.

  ‘Telefonische kanaal gemeenten meer promoten’

  9 reacties

  Bijna alle gemeenten hebben het 14+ netnummer technisch ingevoerd, maar veel gemeenten geven daar geen ruchtbaarheid aan. En dat terwijl het telefonische kanaal aan belang wint en door de minst zelfredzamen juist hogelijk wordt gewaardeerd, blijkt uit onderzoek van CFES.


Recente Achtergrond Artikelen

 • De toekomstige omgevings vergunning en de andere kerninstrumenten uit de Omgevingswet zullen zijn gebaseerd op gecombineerde informatie die op velerlei plekken wordt bijgehouden. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), dat de komende jaren wordt ontwikkeld door partijen als het ministerie van I&M, IPO, VNG/KING, Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat, Kadaster en RIVM, moet ervoor zorgen dat die informatie snel kan worden vergaard, eenduidig is, maar ook van goede kwaliteit.

  Wie weet wat de bebouwde kom is?

  1 reactie

  Met het digitale stelsel, dat voor de Omgevingswet wordt gemaakt, kunnen burgers en bedrijven straks sneller hun eigen zaken afhandelen. Het Kadaster moet eenheid zien te brengen in de te hanteren begrippen. Een lastige maar cruciale taak.

 • Het inzicht dat het hackers soms ook wel wat al te makkelijk wordt gemaakt, begon in Nederland zo’n vier jaar geleden. De gemeente Veere werd erop gewezen dat het wachtwoord waarmee haar op afstand bestuurde rioolgemaal werd beveiligd – ‘Veere’ – toch wel wat makkelijk was te achterhalen. Het rioolsysteem viel dus mogelijk te ontregelen met alle gevolgen van dien. De waterschappen vroegen zich af of zoiets ook mogelijk was bij al die stuwen, gemalen, sluizen en waterzuiveringsinstallaties die ze beheren? De Unie van Waterschappen riep meteen een stuurgroep in het leven.

  Stuw gehackt

  Reageer

  Kunnen computerhackers stuwen en gemalen openzetten en zo overstromingen veroorzaken? Eenvoudig is het niet, maar waterschappen begrijpen dat ze zich beter moeten beschermen. ‘De beveiliging hobbelt achter de digitale ontwikkelingen aan.’

 • Een drietal gemeenten – Eindhoven, Boxtel en Woerden – heeft dit jaar in samenspraak met de Vereniging van Gemeentesecretarissen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)/KING en een nieuwe softwareleverancier het initiatief genomen wat aan die situatie te doen, met de oprichting van een coöperatie. Die moet begin 2016 worden geformaliseerd en zich in de loop van het komende jaar bewijzen.

  Alle ict in eigen hand

  Reageer

  Eindhoven, Boxtel en Woerden voelden zich gevangen in het verdienmodel van de huidige aanbieders van gemeentelijke software. Ze bundelen de krachten in een gezamenlijke coöperatie. De ict-kosten per inwoner kunnen dalen van 70 euro tot, jawel, 58 eurocent.

 • Gemeenten moeten door met digitaliseren: voor hun dienstverlening, hun werkprocessen en om te innoveren. En dan vaker als collectief dan nu het geval is, stelt de ‘Digitale Agenda (2020)’ die de VNG heeft opgesteld.

  Pro-actief en waar mogelijk samen

  Reageer

  Gemeenten moeten door met digitaliseren: voor hun dienstverlening, hun werkprocessen en om te innoveren. En dan vaker als collectief dan nu het geval is, stelt de ‘Digitale Agenda (2020)’ die de VNG heeft opgesteld.

 • De decentralisaties hebben ingrijpende consequenties voor de digitale informatievoorziening binnen gemeenten. Eén gezin, één plan is het idee. De praktijk blijkt anders.

  Duizend gezinnen, duizend plannen

  Reageer

  De decentralisaties hebben ingrijpende consequenties voor de digitale informatievoorziening binnen gemeenten. Eén gezin, één plan is het idee. De praktijk blijkt anders. ‘Je ziet tienduizenden producten waar niemand wijs uit wordt.’

 • Er verandert de laatste jaren veel op de Utrechtse gemeenteburelen. Dat het niet altijd even soepel gaat, vindt de in december 2010 begonnen gemeentesecretaris Maarten Schurink (39) niet zo gek. ‘De veranderingen hebben zich echt opgestapeld. Ik heb veel bewondering voor hoe de 4.000 medewerkers daarmee zijn omgegaan.’

  ‘Maak mensen nieuwsgierig’

  Reageer

  Bij zijn aantreden als gemeentesecretaris van Utrecht kreeg Maarten Schurink een stevige opdracht: een organisatievernieuwing, bezuinigen, een verhuizing. En dan ook nog de decentralisaties. ‘Het kon alleen met investeringen in de ict.’

 • Waarom nog al die stapels papier waarachter rechters schuilgaan en waarmee advocaten moeten zeulen? De rechtspraak ontkomt er niet meer aan: digitalisering. Het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) is opgezet om de komende jaren geleidelijk het digitaal procederen in te voeren en tegelijkertijd de rechtspraak waar nodig te vereenvoudigen.

  Slimme tool vervangt toga

  Reageer

  De rechtspraak digitaliseert. Dat proces levert ook gemeenten verplichtingen op. Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie en voorzitter Frits Bakker van de Raad voor de rechtspraak: ‘Tot nu toe staat alles op lichtgroen, maar garanties zijn er niet.’

 • Met veel aanbieders van zorg en ondersteuning sluiten gemeenten voor 1 januari 2015 (nieuwe) contracten af. Ze zullen informatie moeten uitwisselen over indicaties, toewijzingen en declaraties – bijvoorbeeld over de mensen die van de Awbz overgaan naar de Wmo, of kinderen die onder jeugdzorg vallen – en dan het liefst allemaal op dezelfde manier.

  Standaard nodig in sociaal domein

  Reageer

  Gemeenten krijgen door de decentralisaties veel nieuwe ‘klanten’ en krijgen daardoor ook te maken met een aantal nieuwe gegevensstromen over die klanten. In die communicatie valt nog heel wat te stroomlijnen.

 • De contouren van de gemeentelijke aanpak van de decentralisaties beginnen zich af te tekenen. Nieuwe samenwerkingsverbanden, aanbestedingen, ‘zorgarrangementen’ en sturingsmodellen passeren de revue. In de meer vooruitstrevende gemeenten worden wijkteams gevormd die het integrale aanspreekpunt zijn voor de inwoner die hulp nodig heeft.

  Flexibel verzamelnet

  Reageer

  De nieuwe wijkteamwerker moet informatie uit  verschillende sociale domeinen bundelen. Maar hoe ontwerp je een integraal informatiesysteem dat ook gewoon op de koelkast past? De oplossingen variëren sterk per gemeente.

 • De komende decentralisaties leven volop. Gemeenten zijn aan het bedenken hoe ze het kwetsbare deel van hun inwoners gaan ondersteunen en hoe ze hun organisatie daarop inrichten. Het moet integraal én goedkoper. Dat betekent dat ook de informatievoorziening over die inwoners op de schop moet.

  Informatie ontkokeren

  Reageer

  ‘Eén gezin, één plan, één regisseur’ klinkt mooi. Maar  gaat dat werken zonder één landelijk informatie­systeem? Als een van de vijf Living Labs probeert Utrecht de drie sporen in het sociaal domein te ontsluiten. ‘Elk eilandje automatiseren kan niet.’