of 60831 LinkedIn

Freek Blankena

Freek is redacteur bij Binnenlands Bestuur met de specialisatie Digitaal Besturen

 

Volg de nieuwsupdates van Freek Blankena via Twitter: DigitaalBestuur

www.freekblankena.nl

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens

Recente Artikelen

 • Wat vergt de nieuwe Omgevingswet van de informatiehuishouding en wat gaat de ambtenaar daarvan merken? Weinig staat nog vast, maar burgers en bedrijven zullen wel sneller zaken kunnen afhandelen met de verantwoordelijke ambtenaren. De omgevingswet brengt het werk van tien beleidssectoren en vier overheidslagen bij elkaar.

  Op weg naar integrale omgevingsinformatie

  Reageer

  Wat vergt de nieuwe Omgevingswet van de informatiehuishouding en wat gaat de ambtenaar daarvan merken? Weinig staat nog vast, maar burgers en bedrijven zullen wel sneller zaken kunnen afhandelen met de verantwoordelijke ambtenaren. Op bezoek bij het Kadaster.

 • Bij problematische gemeentelijke softwareprojecten wordt vaak naar de softwaremarkt gewezen. Maar gemeenten kunnen zelf ook veel doen, bijvoorbeeld door eens goed te kijken wat ze in huis hebben.

  Markttransparantie moet ICT-opdrachtgeverschap verbeteren

  Reageer

  Waarom verlopen ICT-projecten toch steeds weer zo problematisch - vooral als het om software gaat? Voor de oplossing wordt recentelijk vaak naar de softwaremarkt gewezen. Maar volgens VNG en KING kunnen gemeenten zelf ook veel doen, bijvoorbeeld door eens goed te kijken wat ze eigenlijk in huis hebben.


 • De drie gemeenten hebben dit jaar in samenspraak met de Vereniging van Gemeentesecretarissen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)/KING en een nieuwe softwareleverancier het initiatief met de oprichting van een coöperatie.

  ‘Ict-kosten gemeenten kunnen helft lager’

  6 reacties

  Eindhoven, Boxtel en Woerden bundelen de krachten in een gezamenlijke ict- coöperatie. De ict-kosten per inwoner kunnen volgens betrokkenen met minimaal de helft omlaag.

 • Eindhoven, Boxtel en Woerden gaan daadwerkelijk in een coöperatie samen met (in eerste instantie) ICT-bedrijf Gemboxx software ontwikkelen voor steeds meer gemeentelijke taken.

  Drie gemeenten beginnen softwarecoöperatie

  9 reacties

  Eindhoven, Boxtel en Woerden gaan daadwerkelijk in een coöperatie samen met (in eerste instantie) ICT-bedrijf Gemboxx software ontwikkelen voor steeds meer gemeentelijke taken. Ze voelen zich nu gevangen in het verdienmodel van de huidige twee grote aanbieders PinkRoccade en Centric. 


 • De uitrol van glasvezel in Amsterdam gaat niet voortvarend genoeg, blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer Metropool Amsterdam.

  Aanleg Amsterdamse glasvezel stokt

  3 reacties

  De uitrol van glasvezel in Amsterdam gaat niet voortvarend genoeg, blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer Metropool Amsterdam. Het aantal te realiseren ‘homes passed’ – dus de woningen waar de kabel tot aan de voordeur ligt – wordt ‘bij lange na’ niet gehaald en de gemeenteraad is over de inhoudelijke, bestuurlijke en juridische complexiteit niet goed geïnformeerd.


 • De uitspraak van de Hoge Raad dat iPads als computers aan te merken zijn, heeft voor nieuwe verstrekkingen weinig consequenties. Zolang de apparaten maar echt nodig zijn voor het werk.

  iPads verstrekken wordt niet lastiger

  2 reacties

  De uitspraak van de Hoge Raad dat iPads als computers aan te merken zijn en dus niet ruimhartig belastingvrij uitgedeeld konden worden door werkgevers, heeft voor nieuwe verstrekkingen weinig consequenties. Zolang de apparaten maar echt nodig zijn voor het werk. 

 • De begroting van BZK omvat zoals steeds een verwijzing naar de digitalisering van de overheid. eID, open data en identiteitsfraude krijgen meer aandacht.

  Nadruk op eID, open data en fraudebestrijding

  Reageer

  De begroting van BZK omvat zoals steeds een verwijzing naar de digitalisering van de overheid. Ten opzichte van voorgaande jaren valt op dat de nadruk ligt op het komende eID-stelsel, actievere openbaarmaking van overheidsinformatie en bestrijding van identiteitsfraude.

 • De vraagbundeling die de VNG organiseert rond de aanbesteding van telecommunicatie krijgt handen en voeten met de eerste aanbesteding, voor mobiele telefonie- en datadiensten.

  274 gemeenten besteden samen mobiele telefonie aan

  4 reacties

  De vraagbundeling die de VNG organiseert rond de aanbesteding van telecommunicatie krijgt handen en voeten met de eerste aanbesteding, voor mobiele telefonie- en datadiensten. 274 gemeenten en samenwerkingsverbanden doen eraan mee.

 • Smart cities kunnen met digitale data maatschappelijke problemen aanpakken. Maar er hangt iets utopisch rond de term smart city en daar moeten we voor oppassen, waarschuwt hoogleraar Albert Meijer in zijn oratie.

  ‘Smart city is geen utopia’

  1 reactie

  Smart cities kunnen met digitale data maatschappelijke problemen aanpakken. Maar er hangt iets utopisch rond de term smart city en daar moeten we voor oppassen, waarschuwt hoogleraar Albert Meijer in zijn oratie.


 • Gemeenten moeten door met digitaliseren en dat moeten ze vaker als collectief doen dan nu het geval is, stelt de 'Digitale Agenda (2020)' die de VNG heeft opgesteld.

  Digitale Agenda (2020): meer samen doen

  Reageer

  Gemeenten moeten door met digitaliseren, voor hun dienstverlening, hun werkprocessen en om te innoveren. En dat moeten ze vaker als collectief doen dan nu het geval is, stelt de 'Digitale Agenda (2020)' die de VNG heeft opgesteld.


 • Den Haag wil een ‘smart city’ worden, maar is ervan doordrongen dat uitgaan van alleen ‘een sexy technologieproject’ niet de juiste weg is.

  ‘Smart city Den Haag begint niet met technologie’

  Reageer

  Den Haag wil een ‘smart city’ worden, maar is ervan doordrongen dat uitgaan van alleen ‘een sexy technologieproject’ niet de juiste weg is. Dit jaar moeten een paar echte problemen aangepakt worden, vooral door het slim combineren van gegevens.


 • De decentralisaties hebben veel consequenties voor de digitale informatievoorziening in gemeenten. Vooralsnog moet eerst aan de bedrijfsvoeringskant de berichtenstroom onder controle.

  Eerst de berichtenstroom indammen

  Reageer

  De decentralisaties hebben veel consequenties voor de digitale informatievoorziening binnen gemeenten. Anders zou immers ‘één-gezin-één-plan’ niet mogelijk zijn. Maar vooralsnog moet eerst aan de bedrijfsvoeringskant de berichtenstroom onder controle.


 • Maarten Schurink kreeg bij zijn aantreden als gemeentesecretaris van Utrecht in december 2010 een stevige opdracht. Informatisering speelt bij zijn aanpak een grote rol.

  Maarten Schurink: 'Vernieuwen is informatiseren'

  1 reactie

  Maarten Schurink kreeg bij zijn aantreden als gemeentesecretaris van Utrecht in december 2010 een stevige opdracht: een organisatievernieuwing, een bezuinigingsoperatie, een grote verhuizing en de decentralisaties. Informatisering speelt bij alles een grote rol.


 • Bestuurders van gemeenten, waterschappen en provincies waarschuwen voor de gevolgen van de slechte digitale dossier- en archiefvorming bij decentrale overheden.

  Bestuurders waarschuwen voor ‘digitale dementie’

  13 reacties

  Een aantal bestuurders van gemeenten, waterschappen en provincies waarschuwt voor de gevolgen van de slechte digitale dossier- en archiefvorming bij decentrale overheden.  Zij voorzien schade bij burgers, ondernemers en de overheden zelf.


 • De gemeente Best wil de berichtenuitwisseling voor de WMO (iWMO) uitbreiden met berichten voor leveranciers van hulpmiddelen, via de Pilotstarter van de VNG.

  Best zoekt uitbreiding iWMO via Pilotstarter

  Reageer

  De gemeente Best wil de gestandaardiseerde elektronische berichtenuitwisseling voor de WMO (iWMO) uitbreiden met berichten voor leveranciers van hulpmiddelen. Mogelijk kan de Pilotstarter van de VNG daarbij helpen.


 • Eén uniforme kernwebsite voor gemeenten? Na een rondvraag en een bijeenkomst met veertig gemeenten komt de VNG tot de conclusie dat daar geen draagvlak voor is.

  Geen uniforme website voor gemeenten

  7 reacties

  Eén uniforme kernwebsite voor gemeenten? Na een rondvraag en een bijeenkomst met veertig gemeenten komt de VNG tot de conclusie dat er geen draagvlak is voor zo’n - mogelijk kostenbesparende - oplossing.


 • Arrangementen waarbij overheden de aanleg van glasvezel in buitengebieden financieel faciliteren zijn riskant en slaan de plank mis, vindt de directeur van NLkabel.

  ‘Glasvezelarrangementen buitengebieden riskant’

  12 reacties

  Arrangementen waarbij overheden de aanleg van glasvezel in buitengebieden financieel faciliteren zijn riskant en slaan vaak de plank mis, vindt de directeur van NLkabel, de vereniging van kabelbedrijven in Nederland.


 • Veel gemeenten geven geen ruchtbaarheid aan hun 14+ nummer. Terwijl het telefonische kanaal aan belang wint en juist hogelijk wordt gewaardeerd.

  ‘Telefonische kanaal gemeenten meer promoten’

  9 reacties

  Bijna alle gemeenten hebben het 14+ netnummer technisch ingevoerd, maar veel gemeenten geven daar geen ruchtbaarheid aan. En dat terwijl het telefonische kanaal aan belang wint en door de minst zelfredzamen juist hogelijk wordt gewaardeerd, blijkt uit onderzoek van CFES.


 • Dimpact, een ICT-samenwerkingsverband van inmiddels ruim dertig gemeenten, beperkt zich niet langer tot een gezamenlijk zaaksysteem.

  ICT-samenwerkingsverband Dimpact verbreedt werkterrein

  Reageer

  Dimpact, een ICT-samenwerkingsverband van inmiddels ruim dertig gemeenten, beperkt zich niet langer tot het coördineren van de aanschaf en het implementeren van een gezamenlijk zaaksysteem, maar gaat ook een rol spelen op andere ICT-domeinen.


 • Digicommissaris Bas Eenhoorn heeft zijn programma voor de komende twee jaar klaar. Het is vooral een inventarisatie van de dingen die moeten gebeuren voor ‘Digitaal 2017’.

  Eenhoorn heeft Digiprogramma klaar

  9 reacties

  Digicommissaris Bas Eenhoorn heeft zijn programma voor de komende twee jaar klaar. Het is vooral een inventarisatie geworden van de dingen die moeten gebeuren om de ambities van ‘Digitaal 2017’ waar te kunnen maken. 


 • De meeste aanbevelingen uit het rapport Grip op ICT van de 'commissie Elias' worden door het kabinet opgevolgd, met het Bureau ICT Toetsing als belangrijkste element.

  ICT-projecten rijk voortaan vooraf getoetst door BIT

  5 reacties

  De meeste aanbevelingen uit het rapport Grip op ICT van de 'commissie Elias' worden door het kabinet opgevolgd. Er komt een Bureau ICT Toetsing (BIT) dat ICT-projecten vooraf zal beoordelen.

 • Het 'ICT-Beveiligingsassessment DigiD' dat elke gemeente jaarlijks moet doorlopen, wordt iets preciezer geregeld nadat gemeenten frustraties hebben geuit.

  DigiD-assessments beter geregeld

  Reageer

  Het 'ICT-Beveiligingsassessment DigiD' dat elke gemeente jaarlijks moet doorlopen, wordt iets preciezer geregeld nadat gemeenten frustraties hebben geuit over de uitvoering ervan door de auditors.


 • Gemeenten onderkennen wel het belang van digitale toepassingen voor zorg, preventie en maatschappelijke ondersteuning, maar voeren nauwelijks beleid op dit gebied.

  Gemeenten zoeken naar rol in e-zorg

  3 reacties

  Gemeenten onderkennen wel het belang van digitale toepassingen voor zorg, preventie en maatschappelijke ondersteuning, maar voeren nauwelijks beleid op dit gebied. Ze beperken zich meestal tot het stimuleren van initiatieven.

 • Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn gaan in DUO+ ambtelijk samenwerken en beginnen met de ICT. De drie besloten samen door te gaan na het afhaken van De Ronde Venen.

  DUO+ begint met ICT-samenwerking

  1 reactie

  Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn gaan in DUO+ ambtelijk samenwerken en beginnen met de ICT. De drie besloten deze maand samen door te gaan na het afhaken van De Ronde Venen. De drie gemeenteraden houden een vinger in de pap.


 • VNG en NVVB ageren tegen de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand en de bijbehorende AmvB. Ze voorzien extra kosten, zonder baten.

  'Wet digitalisering burgerzaken jaagt ons op kosten'

  7 reacties

  VNG en NVVB ageren tegen de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand en de bijbehorende AmvB. In een brief aan staatssecretaris Teeven voorzien ze extra kosten zonder baten.


 • Hoe doorbreek je de impasse rond de aanleg van glasvezel in de buitengebieden? De gemeente Eersel denkt de juiste manier gevonden te hebben.

  Eersel realiseert breedband in buitengebieden

  3 reacties

  Hoe doorbreek je de impasse rond de aanleg van glasvezel in de buitengebieden? De gemeente Eersel denkt de juiste manier gevonden te hebben: een indeling in categorieën, een lening aan betrokkenen en heel veel praten. 


 • Succesvolle regio’s zullen een illusie blijven als Nederland geen fundamentele bestuurlijke veranderingen doorvoert, stelt de Eindhovense burgermeester Rob van Gijzel.

  'Verandering nodig voor meer agglomeratiekracht'

  7 reacties

  Succesvolle regio’s zullen een illusie blijven als Nederland geen fundamentele bestuurlijke veranderingen doorvoert, stelt de Eindhovense burgermeester Rob van Gijzel. Wat hem betreft is het invoeren van 57 grote gemeenten een goed idee.

 • De gemeente Westland heeft de Best Gejat Prijs gewonnen met een inschrijfprocedure voor arbeidsmigranten, die al door 80 andere gemeenten is overgenomen.

  Westland wint Best Gejat Prijs van KING

  Reageer

  De gemeente Westland heeft de Best Gejat Prijs gewonnen met een inschrijfprocedure voor arbeidsmigranten, die al door 80 andere gemeenten is overgenomen.

 • Goede communicatie met burgers rond de decentralisaties kan voor rust zorgen, evenals het ruimte bieden aan professionals.a

  ‘Rust rond decentralisatie vergt betere communicatie’

  4 reacties

  Goede communicatie met burgers rond de decentralisaties kan voor rust zorgen, evenals het ruimte bieden aan professionals, stellen de Schiedamse gemeentesecretaris Jan van Ginkel en de Amsterdamse ombudsman Arre Zuurmond.


 • Veel gemeenten bleken zich te hebben verkeken op de houdbaarheid van Windows XP. Opvolger Windows 7 is vanaf nu ook een stap dichter bij het einde.

  Nieuwe Windows-deadline dient zich aan

  2 reacties

  Veel gemeenten bleken zich afgelopen voorjaar te hebben verkeken op de houdbaarheid van het besturingssysteem Windows XP. Opvolger Windows 7 is vanaf nu ook een stap dichter bij het einde.


 • Digitaal vaardige burgers kiezen niet zo automatisch voor digitale dienstverlening van de gemeente als je zou verwachten. Dat blijkt uit een onderzoek in Amsterdam van de UT.

  Burger wíl lang niet altijd digitaal

  17 reacties

  Digitaal vaardige burgers kiezen niet zo automatisch voor digitale dienstverlening van de gemeente als je zou verwachten. Dat is te concluderen uit een onderzoek in Amsterdam van de UT.

 • Als de provincie het digitaal werken doorzet, bestaat het risico dat er informatie van de provincie niet duurzaam toegankelijk blijft, stelt de Zuideljke Rekenkamer.

  Digitaal geheugenverlies dreigt voor Noord-Brabant

  1 reactie

  Als de provincie Noord-Brabant doorgaat met de omslag naar volledig digitaal werken, bestaat het risico dat er informatie van de provincie niet duurzaam toegankelijk blijft. Dat stelt de Zuideljke Rekenkamer na recent onderzoek. Een overkoepelende visie op informatiebeleid ontbreekt.


 • Als het aan het UWV ligt, zullen gemeenten voor de uitvoering van hun nieuwe participatietaken gebruik maken van regionale varianten van Werk.nl.

  Gemeenten: aanhaken op regionale Werk.nl-variant

  3 reacties

  Als het aan het UWV ligt, zullen gemeenten voor de uitvoering van hun nieuwe participatietaken gebruik kunnen maken van regionale varianten van Werk.nl, het online platform van het UWV. Dat meldt het UWV in zijn jaarplan voor 2015.


 • Een internetconsultatie over het concept-wetsvoorstel voor het handhaven van de bewaarplicht door telecomproviders heeft vooral veel kritiek opgeleverd.

  Weinig bijval voor wetsvoorstel bewaarplicht

  4 reacties

  Een internetconsultatie over het concept-wetsvoorstel voor het handhaven van de bewaarplicht door telecomproviders heeft vooral veel kritiek opgeleverd.


 • Rond de 300 gemeenten zullen in januari gebruik gaan maken van het Gemeentelijke Gegevensknooppunt voor het digitaal uitwisselen van gegevens met zorginstellingen.

  300 gemeenten zien nut van zorggegevensknooppunt

  Reageer

  Rond de 300 gemeenten zullen vanaf januari gebruik gaan maken van het Gemeentelijke Gegevensknooppunt voor het op gestandaardiseerde wijze digitaal uitwisselen van gegevens met zorginstellingen.

 • De onenigheid over de licentiekostenverhoging van PinkRoccade is voor een aantal gemeenten nog niet opgelost, al is er wel een overeenkomst met de gebruikersvereniging.

  Kou nog niet uit de lucht bij aantal PinkRoccade-gebruikers

  7 reacties

  De onenigheid over de forse licentiekostenverhoging die gemeentelijk leverancier PinkRoccade zijn gebruikers per 1 januari 2015 heeft opgelegd, is voor een aantal gemeenten nog niet opgelost, al heeft het bedrijf met de gebruikersvereniging wel een overeenkomst kunnen sluiten.

 • Met twitteren kunnen wijkagenten het vertrouwen van buurtbewoners vergroten, maar de agent moet wel met een aantal dingen rekening houden.

  Twitterende wijkagent moet vooral niet opscheppen

  2 reacties

  Met twitteren kunnen wijkagenten het vertrouwen van buurtbewoners in de overheid vergroten, maar de agent moet wel met een aantal dingen rekening houden. Dat is de conclusie uit een onderzoek van een gemeentelijke veiligheidscoördinator.


 • Het project SVB Tien van de Sociale Verzekeringsbank is in september terecht gestaakt, zo blijkt uit de definitieve rapporten van onderzoekers.

  ICT-project SVB Tien terecht gestaakt

  2 reacties

  Het project SVB Tien van de Sociale Verzekeringsbank  is in september terecht gestaakt, zo blijkt uit de definitieve rapporten van onderzoekers naar de kwaliteit van tot dusver ontwikkelde software.


 • Vanaf januari wordt de gemeentelijke ombudsman van Rotterdam ook de Kinderombudsman, voor iedereen die niet tevreden is over de jeugdhulp.

  Rotterdam krijgt als eerste een Kinderombudsman

  2 reacties

  Vanaf januari wordt de gemeentelijke ombudsman van Rotterdam, Anne Mieke Zwaneveld, ook de Kinderombudsman voor Rotterdam, voor iedereen die niet tevreden is over de jeugdhulp.

 • De implementatieagenda Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (i-NUP) wordt eind dit jaar afgerond, evenals de praktische aanpak daarvan bij de gemeenten: Operatie NUP.

  Slotprogramma e-overheid: wel wij-gevoel, geen geld

  Reageer

  De programma’s i-NUP en Operatie NUP lopen deze maand af. Maar er moet nog veel gebeuren. Grootste struikelblok: het ontbreken van een goed financieringsarrangement voor de ‘e-overheid’.

 • De digitale dossier- en archiefvorming verdient bij decentrale overheden 'aanzienlijke verbetering', concludeert ICTU uit onderzoek.

  Overheidsarchivering hangt tussen twee werelden

  3 reacties

  De digitale dossier- en archiefvorming verdient bij decentrale overheden 'aanzienlijke verbetering', concludeert ICTU uit onderzoek. Nog geen enkele van de onderzochte decentrale overheidsorganisaties werkt volledig digitaal.


 • Een deel van De Nieuwe Gemeentekaart

  '57 is het optimale aantal gemeenten'

  23 reacties

  Nederland zou het beste uit 57 gemeenten kunnen bestaan, concludeert onderzoeksbureau Atlas voor gemeenten uit een statistische analyse. Het gaat bij het vaststellen van gemeentegrenzen niet per se om de schaal, maar om 'het optimale profijtgebied voor beleid'.

 • Het samenwerkingsverband GovUnited stopt ermee in 2016. De zich dan aandienende nieuwe aanbesteding komt er niet. De 15 gemeenten doen het liever regionaal.

  ICT-samenwerkingsverband GovUnited houdt ermee op

  1 reactie

  Het samenwerkingsverband GoUnited stopt ermee in oktober 2016. De zich dan aandienende nieuwe aanbesteding van een gezamenlijke front- en midofficesuite voor gemeenten komt er niet. De deelnemende gemeenten pakken de samenwerking liever regionaal op.

 • Burgers die moeite hebben met elektronische dienstverlening kunnen vanaf nu terecht op het Digitaal Hulpplein, dat ze verder helpt met een website en een telefonische hulplijn.

  Gemeenten kunnen doorverwijzen naar Digitaal Hulpplein

  4 reacties

  Burgers die moeite hebben met de elektronische dienstverlening van de overheid en andere partijen kunnen vanaf nu terecht op het Digitaal Hulpplein, dat ze verder helpt met een website en een telefonische hulplijn.


 • Het gemiddelde 'webcare'-team bij gemeenten handelt maandelijks zo'n 200 á 250 klantvragen af, maar of de investering zich terugbetaalt is nog nauwelijks te meten.

  Vraag via social media kost gemeente 18 euro

  8 reacties

  Het gemiddelde 'webcare'-team bij gemeenten handelt maandelijks zo'n 200 á 250 klantvragen van inwoners af, blijkt uit een onderzoek bij negen 100.000+-gemeenten. Of de investering zich terugbetaalt is nog nauwelijks te meten.


 • In 2015 zullen veel gemeenten al aan de slag moeten met voorbereidingen op de komst van de opvolger van de huidige GBA; de Basisregistratie Personen (BRP).

  Gemeenten moeten zich al voorbereiden op BRP

  1 reactie

  In 2015 zullen veel gemeenten al aan de slag moeten met voorbereidingen op de komst van de opvolger van de huidige GBA; de Basisregistratie Personen (BRP). Opdrachtgever Cor Franke legt uit.


 • De Kamer is voor een nieuw bureau dat grote automatiseringsprojecten van de overheid vooraf toetst op haalbaarheid, zoals de commissie-Elias voorstelde.

  Kamer vindt Bureau ICT-toetsing goed idee

  7 reacties

  De Tweede Kamer is voor de oprichting van een nieuw bureau dat alle grote automatiseringsprojecten van de overheid vooraf toetst op haalbaarheid. VVD, PvdA, CDA, D66, SP en PVV spraken woensdag hun steun hiervoor uit tijdens het eerste deel van een debat met de commissie-Elias.


 • De Wet open overheid (Woo), waarvoor een initiatiefvoorstel is gedaan, leidt tot een sterke toename van bureaucratie en kostenstijging voor gemeenten en is niet uitvoerbaar, waarschuwt de VNG.

  VNG: Wet open overheid onuitvoerbaar

  6 reacties

  De Wet open overheid (Woo), waarvoor een initiatiefvoorstel is gedaan, leidt tot een sterke toename van bureaucratie en kostenstijging voor gemeenten en is niet uitvoerbaar, waarschuwt de VNG.

 • Hoe ga je als gezamenlijk automatiserende gemeenten om met fusieplannen met weer andere gemeenten? 'Zo flexibel mogelijk blijven', lijkt de enige optie.

  Fusieplan doorkruist ICT-samenwerking

  Reageer

  Hoe ga je als gezamenlijk automatiserende gemeenten om met fusieplannen met weer andere gemeenten? St. Michielsgestel ziet zich voor die vraag gesteld. 'Zo flexibel mogelijk blijven', lijkt de enige optie.

 • De belangrijkste basisregistraties vertonen onderling weinig inconsistenties, maar de verschillen zijn vaak niet aan 'frictie' (vertraging) te wijten, constateert het CBS.

  Basisregistraties onderling redelijk consistent

  Reageer

  De belangrijkste basisregistraties vertonen onderling weinig inconsistenties, maar de verschillen zijn vaak niet aan 'frictie' (vertraging) te wijten. Dat blijkt uit een 'nulmeting' van het CBS, in opdracht van ICTU.

 • Alle gemeenten hebben zich aangemeld voor aansluiting op de CORV, maar dat is weinig garantie voor succes, stelt één van de hoofdrolspelers. KING maakt zich minder zorgen.

  'CORV-zorgen zijn nog lang niet afgewend'

  Reageer

  Op het laatste moment hebben alsnog alle gemeenten zich aangemeld voor aansluiting op de CORV, het per 1 januari verplichte knooppunt voor de uitwisseling van justitiële informatie over jeugdigen van gemeenten, AMHK's (Veilig Thuis-organisaties), politie en anderen. Maar dat is weinig garantie voor het kunnen doen van bijvoorbeeld jeugdzorgmeldingen in januari, stelt één van de hoofdrolspelers. KING maakt zich minder zorgen.


 • Een in juni - na faillissement van de softwareleverancier - gestaakt ICT-project heeft het UWV 18,35 miljoen euro gekost. Er komt geen nieuwe aanbesteding.

  ICT-debacle UWV kostte 18,35 miljoen

  1 reactie

  Een in juni - na faillissement van de softwareleverancier - gestaakt ICT-project heeft het UWV 18,35 miljoen euro gekost, blijkt uit antwoorden van minister Lodewijk Asscher op Kamervragen. Er komt geen nieuwe aanbesteding.

 • Minister Plasterk kreeg de slotpublicatie uitgereikt.

  Financiering belangrijkste hobbel voor e-overheid

  5 reacties

  De programma’s i-NUP en Operatie NUP lopen deze maand af, maar dat is vooral ‘het begin van het vervolg’. Er moet nog veel gebeuren, met als grootste belemmerende factor: het ontbreken van een goed financieringsarrangement voor de ‘e-overheid’. 


 • Zeker de helft van de gemeenteraden wordt niet geïnformeerd door het college over de informatieveiligheid in hun gemeente. Dat blijkt uit een onderzoek van de Taskforce BID.

  Beperkte raadsaandacht voor informatieveiligheid

  Reageer

  Zeker de helft van de gemeenteraden wordt niet geïnformeerd door het college over de informatieveiligheid in hun gemeente. Over het algemeen vinden raadsleden het wel een belangrijk onderwerp. Dat blijkt uit een onderzoek van de Taskforce BID. 


 • Het ‘informatie-gestuurd’ werken van de politie is niet goed van de grond gekomen, betoogt Promovenda Paulien Meesters. We moeten meer naar ‘Intelligent Blauw’.

  Niet méer, maar slímmer blauw op straat

  7 reacties

  Het ‘informatie-gestuurd’ werken van de politie is niet goed van de grond gekomen, betoogt Promovenda Paulien Meesters. De informatiediscipline van de Nationale Politie moet zich ontwikkelingen in de richting van ‘Intelligent Blauw’.


 • Gemeenten melden zich momenteel massaal - op het laatste moment - aan voor aansluiting op de CORV, het justitiële informatieknooppunt voor de jeugdzorg. Lang niet alle gemeenten halen de deadline van 1 december.

  CORV-aansluiting wordt voor veel gemeenten spannend

  2 reacties

  Gemeenten melden zich momenteel massaal aan voor aansluiting op de CORV, het justitiële informatieknooppunt voor de jeugdzorg. Maar het lijkt er op dat lang niet alle gemeenten de deadline van 1 december halen.

 • Zo'n 240 gemeenten en 20 intergemeentelijke sociale diensten en waterschappen zaten de gehele maandagochtend zonder website. De oorzaakt lijkt een cyberaanval.

  Aanval legt honderden gemeentewebsites plat

  3 reacties

  Zo'n 240 gemeenten en 20 intergemeentelijke sociale diensten en waterschappen zaten maandagochtend zonder website. De oorzaakt lijkt een cyberaanval.

 • Een geavanceerd spionagevirus is volgens beveiligingsbedrijf Symantec actief bij telecombedrijven, overheidsinstanties, nutsbedrijven en infrastructuurbeheerders.

  Geavanceerd virus Regin ook actief bij overheden

  1 reactie

  Een zeer geavanceerd spionagevirus is al jarenlang actief in allerlei belangrijke netwerken. Volgens de Amerikaanse computerbeveiliger Symantec, die het virus Regin ontdekte, is het ingezet tegen telecombedrijven, overheidsinstanties, nutsbedrijven en infrastructuurbeheerders.


 • Bij de invoering van het nieuwe gemeentebrede Amsterdams Financieel Systeem (AFS) is sprake van 'onvoldoende krachtig opdrachtgeverschap', stellen onderzoekers.

  'Crisissituatie' rond Amsterdams Financieel Systeem

  7 reacties

  Het gaat niet goed met de invoering van het nieuwe gemeentebrede Amsterdams Financieel Systeem (AFS), blijkt uit extern onderzoek dat deze week in de gemeenteraad wordt besproken. Er is sprake van 'onvoldoende krachtig opdrachtgeverschap'.

 • Een toptakenwebsite moet je ook mánagen en blijven optimaliseren, anders schiet je er niets mee op. Dat blijkt uit een onderzoek naar degelijke publiekssites bij gemeenten.

  Toptakenwebsite alleen is niet genoeg

  2 reacties

  Een toptakenwebsite moet je ook mánagen en blijven optimaliseren, anders schiet je er niets mee op. Dat is het belangrijkste advies uit een onderzoek naar degelijke publiekssites bij gemeenten.


 • Amsterdam betaalt Microsoft bijna twee ton voor het extra jaar ondersteuning van Windows XP op duizenden computers. De afbouw van XP ligt op schema, zegt de gemeente.

  Extra Windows XP-support kost Amsterdam 2 ton

  Reageer

  Amsterdam betaalt Microsoft bijna twee ton voor het extra jaar ondersteuning van Windows XP op enkele duizenden gemeentelijke computers. De afbouw van XP ligt op schema, zegt de gemeente.


 • Voor de nieuwe declaratiestromen rond WMO en jeugdzorg zullen naar verwachting de voorzieningen op 1 januari wel klaar zijn. Eén partij waarschuwt voor een 'declaratiechaos'.

  'Declaratiechaos', of valt het mee?

  1 reactie

  Voor de nieuwe declaratiestromen rond WMO en jeugdzorg zullen naar verwachting van KING de technische voorzieningen op 1 januari wel klaar zijn. Eén partij waarschuwt echter voor een 'declaratiechaos'.

 • VISD krijgt een vervolg, als het aan de VNG ligt. Er komt wel eerst een ledenraadpleging over de bekostiging. De uitslag moet al op 11 december bekend zijn - er is haast bij.

  VNG legt vervolg VISD aan leden voor

  Reageer

  Het programma VISD krijgt een vervolg, als het aan de VNG ligt. Ondersteuning voor gemeenten op het gebied van de informatievoorziening rond de decentralisaties blijft nodig, maar er komt wel eerst een ledenraadpleging over de bekostiging.

 • De ambtelijke steun voor het verschijnsel open data is duidelijk kleiner dan de politieke steun. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en de NSOB.

  Open data: meer politieke dan ambtelijke steun

  2 reacties

  De ambtelijke steun voor het verschijnsel open data is duidelijk kleiner dan de politieke steun. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en de NSOB naar de percepties rond open data, van mensen die op dit gebied actief zijn.

 • Met de Handreiking Goed Opdrachtgeverschap Informatieveiligheid willen overheid en ICT-bedrijfsleven er samen voor zorgen dat er op tijd over informatiebeveiliging wordt nagedacht.

  Opdrachtgever moet eerder nadenken over ICT-veiligheid

  2 reacties

  Met de Handreiking Goed Opdrachtgeverschap Informatieveiligheid willen overheid en ICT-bedrijfsleven er samen voor zorgen dat er bij overheidsprojecten op tijd over informatiebeveiliging wordt nagedacht.

 • Minister Blok van Wonen en Rijksdienst neemt zich de kritiek van de commissie Elias ter harte en gaat het Rijks ICT-dashboard verbeteren: minder kleuren en meer kale feiten.

  Rijks ICT-dashboard wordt realistischer

  1 reactie

  Minister Blok van Wonen en Rijksdienst neemt zich de kritiek van de commissie Elias ter harte en gaat het Rijks ICT-dashboard verbeteren: minder kleuren en meer kale feiten.


 • De Algemene Rekenkamer vindt de nieuwe Wet open overheid een goede zaak, maar ziet zichzelf graag van uitgezonderd, net als bij de huidige Wob.

  Rekenkamer wil niet onder Wet open overheid vallen

  1 reactie

  De Algemene Rekenkamer vindt de nieuwe Wet open overheid een goede zaak. Maar de Rekenkamer ziet zichzelf graag uitgezonderd van de openbaarheidswetgeving, net als bij de huidige Wob.

 • Een vijftigtal gemeenten heeft grote moeite met de forse tariefsverhoging die hun softwareleverancier PinkRoccade Local Government deze zomer aankondigde.

  Spanning tussen PinkRoccade en vijftigtal gemeenten

  15 reacties

  Een vijftigtal gemeenten heeft grote moeite met de forse tariefsverhoging die hun softwareleverancier PinkRoccade Local Government deze zomer aankondigde. Het bedrijf zegt met veel van die gemeenten aan een oplossing te werken.

 • Om DigiD veilig te houden, zal onder andere het gebruik van een veiliger DigiD-inlog (DigiD Midden, met SMS-verificatiecode) worden gestimuleerd, meldt minister Plasterk.

  Stimulans voor hoger veiligheidsniveau DigiD

  3 reacties

  Om DigiD veilig te houden, zal onder andere het gebruik van een beter beveiligde DigiD-inlog (DigiD Midden, met SMS-verificatiecode) worden gestimuleerd. Dat meldt minister Plasterk aan de Kamer.

 • E-mailnieuwsbrieven worden door decentrale overheden maar beperkt benut als communicatiekanaal. 'Toptaken' en webrichtlijnen zijn daarin ook nauwelijks terug te vinden.

  Overheden weinig voortvarend met e-mailnieuwsbrieven

  2 reacties

  E-mail wordt door de decentrale overheid maar beperkt benut als communicatiekanaal. Uitgangspunten die voor websites gelden, zoals 'toptaken' en webrichtlijnen, zijn in de nieuwsbrieven nauwelijks terug te vinden.

 • Provincies kunnen samen 68 miljoen euro goedkoper uit zijn als ze minder externe medewerkers aantrekken, denkt de SP. De grootste inhuurders nuanceren dat verhaal.

  SP: ook provincies moeten minder externen inhuren

  7 reacties

  Provincies kunnen samen 68 miljoen euro goedkoper uit zijn als ze minder externe medewerkers aantrekken. Dat opperde Tweede Kamerlid Ronald van Raak woensdag bij de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken. De grootste inhuurders nuanceren het verhaal van de SP.

 • In het gemeentehuis van Borne zullen steeds meer werkplekken leeg blijven. De gemeente vraagt daarom haar inwoners naar hun mening over een alternatief.

  Borne vraagt burgers naar alternatief voor gemeentehuis

  Reageer

  Het gemeentehuis van Borne is nog volop in gebruik, maar de verwachting is dat er steeds meer werkplekken leeg zullen blijven. Borne vraagt daarom haar inwoners naar hun mening over een alternatieve en kleinere oplossing.


 • Het is niet mogelijk geweest DigiD-wachtwoorden van burgers te achterhalen bij twaalf gemeenten, meldt de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) van VNG en KING.

  IBD: DigiD-lek gemeenten is 'stemmingmakerij’

  5 reacties

  Het is absoluut niet mogelijk geweest DigiD-wachtwoorden van burgers te achterhalen bij de twaalf gemeenten waar dat volgens het programma Opgelicht!? het geval zou zijn. Dat meldt de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) van VNG en KING.


 • Kleine fouten in basisregistraties kunnen burgers in grote problemen brengen. Daarom moet het stelsel van basisregistraties centraler worden aangestuurd en gefinancierd.

  Rekenkamer: te weinig regie op basisregistraties

  5 reacties

  Basisregistraties helpen de samenleving aan een efficiënte dienstverlening, maar hebben ook een keerzijde: kleine fouten daarin kunnen burgers in grote problemen brengen. Om dat te voorkomen, zou het stelsel van basisregistraties centraler moeten worden aangestuurd en gefinancierd, stelt de Algemene Rekenkamer.


 • Het ministerie van BZK laat de haalbaarheid van een nieuw 'Rijksportaal 2' onderzoeken door marktpartijen. Het huidige gezamenlijke intranet van de ministeries voldoet niet meer.

  Rijksoverheid heeft nieuw intranet nodig

  9 reacties

  Het ministerie van BZK laat de haalbaarheid van een nieuw 'Rijksportaal 2' onderzoeken door marktpartijen. Het huidige gezamenlijke intranet van de ministeries voldoet niet meer.

 • KING en VNG roepen gemeenten op een projectleider 'knooppuntdiensten' aan te wijzen. Die moet voorbereidingen treffen voor de uitwisseling van 3D-toewijzingen en -declaraties.

  Gemeentelijk Gegevensknooppunt 3D op 1 januari klaar

  Reageer

  KING en VNG roepen gemeenten op een projectleider 'knooppuntdiensten' aan te wijzen. Die moet voorbereidingen treffen voor de gestandaardiseerde uitwisseling van gegevens rond de decentralisaties.


 • Een test met het gebruik van WhatsApp voor communicatie met burgers is de gemeente Terneuzen goed bevallen. Inwoners zijn er erg positief over.

  Terneuzen gaat door met WhatsApp

  2 reacties

  Een test met het gebruik van WhatsApp voor communicatie met burgers is de gemeente Terneuzen goed bevallen. Inwoners zijn er erg positief over.


 • De NVVB vreest een chaos na invoering van de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand, die dinsdag in de Eerste Kamer wordt behandeld.

  NVVB: wetsvoorstel digitale aangifte zeer riskant

  2 reacties

  De Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken (NVVB) vreest een chaos na invoering van de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand, die dinsdag in de Eerste Kamer wordt behandeld.

 • Stemmen vanuit het buitenland via internet is eigenlijk te riskant en duur, maar minister Plasterk wil ondertussen wel bestaande internetstemdiensten testen.

  Minister wil internetstemmen wel testen

  1 reactie

  Stemmen vanuit het buitenland via internet is eigenlijk te riskant en duur, maar minister Plasterk wil ondertussen wel bestaande internetstemdiensten testen.


 • De gemeente Rotterdam heeft als eerste automatisch een Kleinschalige Basiskaart rechtstreeks uit de grootschalige variant gegenereerd. De BGT maakt dat mogelijk.

  Komst BGT scheelt Rotterdam al dubbel werk

  Reageer

  De gemeente Rotterdam heeft als eerste automatisch een Kleinschalige Basiskaart rechtstreeks uit de grootschalige variant gegenereerd. De komende overstap naar de Basisregistratie Grootschalige Topografie maakt dat mogelijk.


 • Leveranciers die hebben beloofd te voldoen aan de standaarden voor Operatie NUP blijven wat twee belangrijke standaarden betreft veelal in gebreke, stelt KING.

  Veel leveranciers laks met NUP-standaarden KING

  9 reacties

  Leveranciers die in een convenant met KING hebben beloofd te gaan voldoen aan de standaarden voor Operatie NUP (de realisatie van de e-overheid), blijven wat twee belangrijke standaarden betreft veelal in gebreke, blijkt uit een KING-onderzoek.

 • De ICT-kosten van gemeenten blijven per inwoner vrijwel gelijk met die van vorig jaar, ondanks het groeiende belang van ICT. Aldus de jaarlijkse ICT Benchmark Gemeenten.

  ICT kost gemeente nog steeds 74 euro per inwoner

  Reageer

  De ICT-kosten van gemeenten blijven per inwoner vrijwel gelijk met die van vorig jaar, ondanks het groeiende belang van ICT. Dat concludeert M&I Partners uit de jaarlijkse ICT Benchmark Gemeenten.

 • Minister Plasterk acht het niet mogelijk een juridisch houdbare regeling te bedenken voor het financieel korten van spookraadsleden en andere vertegenwoordigers.

  Plasterk: korten vergoeding spookraadsleden kan niet

  10 reacties

  Minister Plasterk acht het niet mogelijk een juridisch houdbare regeling te bedenken voor het korten op de vergoedingen van 'spookraadsleden' en andere niet zichtbaar functionerende voksvertegenwoordigers.


 • De brancheorganisatie van ICT-leveranciers Nederland ICT stelt dat het kabinet grote kansen laat liggen op het gebied van de digitale economie. I

  ICT-branche: gemiste kansen

  Reageer

  De brancheorganisatie van ICT-leveranciers Nederland ICT stelt dat het kabinet grote kansen laat liggen op het gebied van de digitale economie. ICT-specialisten worden nog te laat bij planvorming en uitvoering betrokken - ook bij de overheid.


 • De begroting van BZK besteedt ruim aandacht aan de digitale overheid. Het budget voor een 'dienstverlenende en innovatieve overheid' is echter wel gedaald: van 118 naar 88 miljoen euro.

  Digitale overheid is speerpunt voor BZK

  Reageer

  De begroting van BZK besteedt ruim aandacht aan de digitale overheid. Het budget voor een 'dienstverlenende en innovatieve overheid' is echter wel gedaald: van 118 naar 88 miljoen euro.

 • Gemeenten en andere overheden krijgen de mogelijkheid online hun website te laten testen op 'Gewoon Toegankelijk', een site die de naleving van de Webrichtlijnen moet versnellen.

  Automatische test voor gemeentewebsites

  1 reactie

  Gemeenten en andere overheden krijgen de mogelijkheid online hun website te laten testen op 'Gewoon Toegankelijk', een site die de naleving van de Webrichtlijnen moet versnellen.


 • Het ontwerpbesluit SyRI, waarmee uitvoering moet worden gegeven aan uitgebreidere vormen van bestandskoppeling, krijgt niet de goedkeuring van de Raad van State.

  Raad van State: bestandskoppeling gaat te ver

  2 reacties

  Het ontwerpbesluit SyRI, waarmee uitvoering moet worden gegeven aan uitgebreidere vormen van bestandskoppeling binnen een aangepaste Wet SUWI, krijgt niet de goedkeuring van de Raad van State.

 • Driekwart van de bewoners van Texel ziet een eigen Waddenprovincie wel zitten, maar het voorstel van de partij Texel 2010 vindt bij minister Plasterk geen gehoor.

  Jammer, geen Waddenprovincie

  2 reacties

  Het voorstel van de partij Texel 2010 om de vijf Waddeneilanden samen te voegen tot één provincie vindt bij minister Plasterk geen gehoor. 

 • Met het online Dashboard Dienstverlening wil initiatiefnemer NVVB gemeenten helpen met hun bedrijfsvoering, in het bijzonder die vanuit publiekszaken en het KCC.

  Gemeenten krijgen een Dashboard Dienstverlening

  5 reacties

  Met het online Dashboard Dienstverlening wil initiatiefnemer NVVB gemeenten helpen met hun bedrijfsvoering, in het bijzonder die vanuit publiekszaken en het klantcontactcentrum.


 • Tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer hebben de burgemeesters van Dinkelland en Hardenberg gepleit voor verbetering van het bereik van mobiele telefoons in hun gemeenten.

  Burgemeesters klagen in Kamer over mobiel bereik

  1 reactie

  Tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer hebben de burgemeesters van Dinkelland en Hardenberg gepleit voor verbetering van het bereik van mobiele telefoons in hun gemeenten.

 • Pekela toch liever samenwerken dan fuseren. Maar de buurgemeenten sturen allemaal op herindeling aan, inclusief huidig samenwerkingspartner Veendam.

  Pekela staat alleen in samenwerkingswens

  Reageer

  Pekela wilde na de verkiezingen toch liever samenwerken dan fuseren. Maar de buurgemeenten sturen allemaal op herindeling aan, inclusief ambtelijke samenwerkingspartner Veendam.

 • De verschillende beroepsgroepen in het bestuur zeggen in een gezamenlijke brief zich te realiseren dat de lokale democratie moet vernieuwen. Ze willen vooral vragen stellen.

  Bestuurders willen 'nieuwsgierig afdalen'

  2 reacties

  De verschillende beroepsgroepen in het bestuur zeggen in een gezamenlijke brief zich te realiseren dat de lokale democratie vernieuwing behoeft. Ze roepen elkaar op om vooral vragen te stellen.


 • De huidige digitale dienstverlening van de overheid is 'conform verwachting', blijkt uit een onderzoek van ICT-bedrijf Everest. De vraag is wel hoe hoog die verwachting is.

  E-overheid presteert 'conform verwachting'

  6 reacties

  De huidige digitale dienstverlening van de overheid is 'conform verwachting', blijkt uit een onderzoek van ICT-bedrijf Everest. De vraag is wel hoe hoog die verwachting is.


 • Gemeenten en andere organisaties proberen het beroepsgeheim van artsen te omzeilen door burgers (een deel van) hun medisch dossier te laten opvragen en overdragen.

  Gemeenten omzeilen regelmatig medisch beroepsgeheim

  11 reacties

  Gemeenten en andere organisaties proberen het beroepsgeheim van artsen te omzeilen door burgers (een deel van) hun medisch dossier te laten opvragen en overdragen. Dat stellen patiëntenfederatie NPCF en artsenfederatie KNMG.

 • BZK wil korte metten maken met het aanbieden van woon- en/of briefadressen op internet waarmee fraudeurs hun voordeel kunnen doen en gaat actief opsporen.

  BZK pakt advertenties valse woonadressen aan

  4 reacties

  BZK wil korte metten maken met het aanbieden van woon- en/of briefadressen op internet waarmee fraudeurs hun voordeel kunnen doen en gaat actief opsporen.

 • Gedeputeerde Sietske Poepjes viert de introductie van .frl

  Eerste Friese domeinnaam online

  2 reacties

  De allereerste website met de extensie .frl is dinsdag online gegaan. Friese bedrijven en instellingen kunnen op deze site nu een domeinnaam met de 'Friese' extensie aanvragen.

 • De overheid blijft kleiner worden, voor het vierde jaar op rij. Gemeenten krimpen het hardst, blijkt uit cijfers van BZK, die voorziet dat de overheidskrimp aanhoudt.

  Ambtenarenkrimp het sterkst bij gemeenten

  16 reacties

  De overheid blijft kleiner worden, voor het vierde jaar op rij. Gemeenten krimpen het hardst, blijkt uit cijfers van BZK, die voorziet dat de overheidskrimp nog wel even aanhoudt.


 • Wie gebruikt mijn persoonsgegevens? De gemeente heeft voor de burger desgevraagd geen snel antwoord klaar. In Amsterdam is nu een proef begonnen om het wel snel te regelen; digitaal uiteraard.

  Burger krijgt digitaal inzicht in gebruik BRP-gegevens

  1 reactie

  Wie gebruikt mijn persoonsgegevens? Menig burger wil het graag weten, maar de gemeente heeft desgevraagd geen snel antwoord klaar. In Amsterdam is nu een proef begonnen om het wel snel te regelen; digitaal uiteraard.

 • De reorganisatie van Het Waterschapshuis is op koers, maar directeur Joris Enst haakt na zes jaar per 1 oktober af.

  Waterschapshuis raakt directeur kwijt

  2 reacties

  De reorganisatie van Het Waterschapshuis is op koers, maar directeur Joris Enst haakt na zes jaar per 1 oktober af. Maar niet omdat er verschil van inzicht zou zijn over de koers.


 • De NedDat Foundation heeft een eigen plek gecreëerd voor alle open data van de Nederlandse overheid. Die moet de gebreken van de officiële site data.overheid.nl gaan ondervangen.

  Open data nu ook fysiek op één plek

  1 reactie

  De NedDat Foundation heeft een eigen plek gecreëerd voor alle open data van Nederlandse overheidsorganisaties. De NedDat hub moet de gebreken van de officiële site data.overheid.nl gaan ondervangen, zegt de secretaris.


 • De rechtspraak gaat digitaliseren. Minister Ivo Opstelten (V&J) en voorzitter Frits Bakker van de Raad voor de rechtspraak voorzien weinig problemen, maar gemeenten moeten zich wel voorbereiden.

  'Gemeenten gebaat bij digitalisering bestuursrecht'

  6 reacties

  De rechtspraak gaat digitaliseren en voor gemeenten en andere overheden brengt dat verplichtingen met zich mee. Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie en voorzitter Frits Bakker van de Raad voor de rechtspraak voorzien weinig problemen.

 • In Rotterdam wordt een aantal parkeerplaatsen tijdelijk als extra horecaterras ingericht. Het is een stadsbreed experiment waarvoor het initiatief van horecaondernemers kwam.

  Parkeerplaats wordt terras in Rotterdam

  3 reacties

  In Rotterdam wordt een aantal parkeerplaatsen tijdelijk als extra horecaterras ingericht. Het is een stadsbreed experiment waarvoor het initiatief van horecaondernemers kwam. De parkeerruimte wordt niet echt gemist, denkt de verantwoordelijk wethouder.

 • Met een zogeheten ICT Haalbaarheidstoets wil het ministerie van I&M erachter komen of de geplande Laan van de Leefomgeving, een digitaal stelsel rond de Omgevingswet, wel haalbaar is.

  I&M toetst haalbaarheid Laan van de Leefomgeving

  5 reacties

  Met een zogeheten ICT Haalbaarheidstoets, waarvoor ICT-bedrijven worden uigenodigd, wil het ministerie van I&M erachter komen of de geplande Laan van de Leefomgeving, een digitaal stelsel rond de Omgevingswet, wel haalbaar is. Marktpartijen moeten immers een groot deel van het stelsel invullen.

 • D66 in Arnhem wil van het college weten of de informatie die er vanwege de decentralisaties binnen de gemeente zal worden verwerkt, wel veilig is.

  Zorgen in Arnhem over privacy '3D'

  Reageer

  D66 in Arnhem wil van het college weten of de informatie die er vanwege de decentralisaties binnen de gemeente zal worden verwerkt, wel veilig is. De vragen refereren daarbij specifiek aan het Suwinet-onderzoek van vorig jaar.

 • De nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur (M/V) moet snel 'to-the-point' kunnen komen. Daarom moet de sollicitant bij brief en cv drie visies in 140 tekens bijvoegen. Genodigden dienen ook nog een 'pecha kucha'-presentatie te geven.

  Graag drie tweets bij uw sollicitatiebrief

  19 reacties

  De nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur (M/V) moet snel 'to-the-point' kunnen komen. Daarom moet de sollicitant bij brief en cv drie visies in 140 tekens bijvoegen. Genodigden dienen ook nog een 'pecha kucha'-presentatie te geven.

 • Boxtel, Haaren en Sint Michielsgestel stevenen af op een ambtelijke fusie. Het gaat om bedrijfsvoering, maar toch willen de drie gemeenten de komende weken van hun burgers horen wat die ervan vinden.

  Burgers Meierij worden betrokken bij ambtelijke fusie

  3 reacties

  Boxtel, Haaren en Sint Michielsgestel stevenen af op een ambtelijke fusie. Het gaat om bedrijfsvoering, maar toch willen de drie gemeenten de komende weken van hun burgers horen wat die ervan vinden. 


 • Journalistieke organisaties zijn zeer afkeurend over de plannen van minister Plasterk om de dwangsom voor het niet tijdig reageren op een Wob-verzoek te laten vervallen.

  'Wob-aanpassing dupeert journalistiek'

  27 reacties

  Een vijftal journalistieke organisaties is in een gezamenlijke brief zeer afkeurend over de plannen van minister Plasterk om de Wob zodanig te veranderen dat de dwangsom voor het niet tijdig reageren op een Wob-verzoek vervalt.

 • Het waterschap Hunze en Aa's gaat de sterkte van dijken toetsen met een nieuw computermodel en verwacht zo miljoenen euro's te kunnen besparen.

  Waterschap kan minder streng zijn met nieuw dijkmodel

  3 reacties

  Het waterschap Hunze en Aa's gaat de sterkte van dijken toetsen met een nieuw computermodel en verwacht zo miljoenen euro's te kunnen besparen. Andere waterschappen zijn al geïnteresseerd.


 • Eind deze maand begint omooc.nl, een zogeheten 'MOOC' voor bestuurders en overheidsprofessionals. De eerste acht online colleges gaan over de vraag 'Waar is de overheid van?'

  Online colleges volgen over rol overheid

  4 reacties

  Eind deze maand begint omooc.nl, een zogeheten 'MOOC' voor bestuurders en overheidsprofessionals. De eerste acht online colleges gaan over de vraag 'Waar is de overheid van?'

 • De fracties in Culemborg slagen er nog niet in een nieuwe coalitie te vormen. Beoogd coalitiepartner PvdA is ontstemd over het buitenspel zetten van de SP en trekt zich voorlopig terug.

  PvdA Culemborg wil formatie 'resetten'

  Reageer

  De fracties in Culemborg slagen er nog niet in een nieuwe coalitie te vormen, nadat de ChristenUnie begin juli afhaakte. Beoogd coalitiepartner PvdA is ontstemd over het buitenspel zetten van de SP en trekt zich voorlopig terug.


 • Een voorbeeld van wat het geplande fietsverwijssysteem gaat tonen.

  Utrecht krijgt digitaal verwijssysteem fietsparkeren

  1 reactie

  De gemeente Utrecht heeft een aanbesteding gestart voor een digitaal 'fietsverwijssysteem', dat fietsers op dynamische wijze verwijst naar beschikbare parkeerruimte in één van de centrale fietsenstallingen in de stad.

 • Na een ongeval in Hapert waarbij in het weekeinde een echtpaar overleed, klinkt de roep om heroprichting van het wegbezuinigde brandweerduikteam Zuidoost-Brabant.

  Roep om terugkeer duikteam Zuidoost-Brabant na ongeval

  3 reacties

  Na een ongeval in Hapert waarbij in het weekeinde een echtpaar overleed, klinkt de roep om heroprichting van het wegbezuinigde brandweerduikteam Zuidoost-Brabant. In Eindhoven en Helmond zijn raadsvragen gesteld over de kwestie.


 • Het betaald parkeren is in de ogen van menig autobezitter een makkelijke inkomstenbron voor gemeenten. Maar dat is lang niet altijd zo, blijkt uit een overzicht van CROW-KpVV.

  Parkeergeld voor 136 gemeenten niet kostendekkend

  3 reacties

  Het betaald parkeren is in de ogen van menig autobezitter een makkelijke inkomstenbron voor gemeenten. Maar dat is lang niet altijd zo, blijkt uit een overzicht van CROW-KpVV waarover de Telegraaf bericht.

 • Heerlen gaat met een nieuwe aanpak de hennepteelt bestrijden: nazorg, tussenschakels aanpakken en reguleren. Dat laatste is een kwestie van tijd, aldus burgemeester Depla.

  'Wietplantages behalve ruimen ook alternatief bieden'

  2 reacties

  Heerlen gaat met een nieuwe samenwerkingsaanpak de hennepteelt bestrijden: nazorg, tussenschakels aanpakken en reguleren. Ondanks de tegenstand van minister Opstelten is dat laatste gewoon een kwestie van tijd, meent burgemeester Paul Depla.

 • Waarom belt de gemeente zelf met een afgeschermd nummer? In Ede wil de VVD weten waarom gemeenteambtenaren anoniem bellen. Dat straalt niet bepaald openheid uit.

  Vragen aan de anoniem bellende gemeente Ede

  22 reacties

  Waarom belt de gemeente zelf met een afgeschermd nummer? In Ede wil de VVD weten waarom gemeenteambtenaren anoniem bellen. Dat straalt niet bepaald openheid uit, aldus een raadslid.


 • De Eindhovense Wethouder Lenie Scholten heeft geen hoge pet op van de bewindvoerders die door de rechter worden aangewezen om schuldenaren te begeleiden.

  Wethouder in Eindhoven vindt bewindvoerders ondermaats

  18 reacties

  De Eindhovense Wethouder Lenie Scholten heeft geen hoge pet op van de bewindvoerders die door de rechter worden aangewezen om schuldenaren te begeleiden. Zij wil daarover met de rechtbank in gesprek.

 • Aanbestedende diensten vragen te veel en te vaak bewijsstukken, stapelen eisen op en stellen ook onduidelijke eisen. Inkopers zouden zich beter in het MKB moeten inleven, stelt Actal.

  Aanbesteders overvragen nog

  2 reacties

  Aanbestedende diensten vragen te veel en te vaak bewijsstukken, stapelen eisen op en stellen ook onduidelijke eisen. Inkopers zouden zich beter in het MKB moeten inleven, stelt Actal.

 • Hengelo is op zoek naar buurgemeenten die net als Oldenzaal hun ICT-omgeving bij deze gemeente in beheer willen geven. Kandidaten zijn Haaksbergen en Hof van Twente.

  Hengelo krijgt wellicht meer ICT-partners

  2 reacties

  Hengelo is op zoek naar buurgemeenten die net als Oldenzaal hun ICT-omgeving bij deze gemeente in beheer willen geven. Kandidaten zijn Haaksbergen en Hof van Twente, meldt Computable.


 • De Onderzoeksraad Integriteit Overheid heeft geen heldere formele basis en is voor klokkenluiders geen vanzelfsprekende instantie, constateert Berenschot.

  'Onderzoeksraad Integriteit Overheid moet anders'

  2 reacties

  De in 2006 gestarte en in 2012 aangepaste Onderzoeksraad Integriteit Overheid heeft geen heldere formele basis en is voor klokkenluiders geen vanzelfsprekende instantie, constateert Berenschot, die vindt dat doorgaan op deze weg geen optie is.

 • Een aantal grote gemeenten en samenwerkingsverbanden gaat onderzoeken of ze gezamenlijk hun telecomdiensten kunnen aanbesteden, buiten het raamcontract OT2010 om.

  Gemeenten zoeken naar alternatief voor OT2010

  Reageer

  Een aantal grote gemeenten en samenwerkingsverbanden gaat onderzoeken of ze gezamenlijk hun telecomdiensten kunnen aanbesteden, buiten het nog lopende raamcontract OT2010 om. Alle gemeenten zullen worden benaderd.

 • Het maken van een foto van jezelf met je stembiljet in het stemhokje, een zogeheten 'stemfie', moet worden verboden, vindt de Kiesraad. De stemvrijheid staat anders onder druk.

  Kiesraad adviseert 'stemfie' te verbieden

  1 reactie

  Het maken van een foto van jezelf met je stembiljet in het stemhokje, een zogeheten 'stemfie', moet worden verboden, vindt de Kiesraad. Stemvrijheid en stemgeheim staan anders onder druk.

 • Het CBS heeft al zijn gegevens als open data beschikbaar gesteld. Die gegevens kunnen daardoor zonder handmatige tussenstappen worden getransporteerd en breder ingezet.

  Alle CBS-data zijn nu open data

  Reageer

  Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft al zijn gegevens als open data beschikbaar gesteld. Die gegevens zijn al beschikbaar via CBS Statline, maar kunnen nu zonder handmatige tussenstappen ook van computer naar computer worden getransporteerd en veel breder ingezet en gecombineerd.

 • In de resultaten van het tweejaarlijkse onderzoek van de VN naar de ontwikkeling van de e-overheid en online dienstverlening komt Nederland wereldwijd op de vijfde plek.

  Nederland vijfde op VN-ranglijst e-overheid

  Reageer

  In de resultaten van het tweejaarlijkse onderzoek van de VN naar de ontwikkeling van de elektronische overheid en online dienstverlening komt Nederland wereldwijd op de vijfde plek.

 • Een Wob-verzoek van de PVV is de burgemeester van Gilze en Rijen in het verkeerde keelgat geschoten. De vragen kunnen gewoon aan een minister worden gesteld, stelt hij.

  Burgemeester vindt Wob-verzoek PVV 'getreiter'

  34 reacties

  Een Wob-verzoek van de PVV is de burgemeester van Gilze en Rijen in het verkeerde keelgat geschoten. De vragen - met name over allochtonen - kunnen gewoon aan een minister worden gesteld, stelt hij.


 • Het gemiddelde klantcontactcentrum van gemeenten maakt de beloften nog niet waar; het heeft te veel weg van een veredelde telefoondienst.

  Klantcontactcentrum nog te vaak veredelde telefoondienst

  7 reacties

  Het gemiddelde klantcontactcentrum van gemeenten maakt de beloften nog niet waar; het heeft te veel weg van een veredelde telefoondienst. Gemeenten moeten daarin keuzes maken, zeker nu ze in steeds meer ketens samenwerken.


 • De iWMO-standaard, gericht op een gestroomlijnde digitale communicatie tussen gemeenten en zorgaanbieders, is gereed. Gemeenten kunnen deze binnenkort in hun administratieve processen rond de Wmo invoeren.

  Standaard voor Wmo-berichten is gereed

  Reageer

  De iWMO-standaard, gericht op een gestroomlijnde digitale communicatie tussen gemeenten en zorgaanbieders, is gereed. Gemeenten kunnen deze binnenkort in hun administratieve processen rond de Wmo invoeren.


 • De verplichte DigiD-assessments die gemeenten sinds het afgelopen jaar moeten laten uitvoeren, hebben geleid tot het stopzetten van een kwart van de 800 aansluitingen.

  200 DigiD-aansluitingen stopgezet

  Reageer

  De verplichte DigiD-assessments die gemeenten sinds het afgelopen jaar moeten laten uitvoeren, hebben geleid tot het stopzetten van een kwart van de 800 aansluitingen.

 • De provincie Gelderland moet onderzoeken of en hoe zij een bijdrage kan leveren aan het probleem van de slechte mobiele bereikbaarheid op sommige plekken in de provincie.

  Gelderland moet helpen mobiele dekking te verbeteren

  1 reactie

  De provincie Gelderland moet onderzoeken of en hoe zij een bijdrage kan leveren aan het probleem van de slechte mobiele bereikbaarheid op sommige plekken in de provincie. Een grote meerderheid van de provinciale staten steunt een motie daartoe.

 • Hoewel de Kiesraad het zonder omhaal van woorden adviseert, is minister Plasterk niet van plan de Kieswet integraal te wijzigen. Dat zou te veel werk en tijd vergen.

  Plasterk wil Kieswet niet integraal wijzigen

  3 reacties

  Hoewel de Kiesraad het zonder omhaal van woorden adviseert, is minister Plasterk niet van plan de Kieswet integraal te wijzigen. Dat zou te veel werk en tijd vergen.

 • Er komt één gegevensverzamelpunt voor monitor- en verantwoordingsinformatie over het sociaal domein, ontsloten via waarstaatjegemeente.nl.

  3D-verantwoordingsinformatie via centraal punt

  1 reactie

  Er komt één gegevensverzamelpunt voor monitor- en verantwoordingsinformatie over het sociaal domein. Voor gemeenten zal deze worden ontsloten via waarstaatjegemeente.nl. Dat schrijft minister Plasterk aan de Tweede Kamer.

 • Het verstrekken van een tablet door gemeenten, provincies en elders wordt makkelijker. Staatssecretaris Wiebes past de werkkostenregeling onder andere op dat punt aan.

  'Tablet van de baas' wordt makkelijker

  6 reacties

  Het verstrekken van een tablet voor bijvoorbeeld papierloos vergaderen in gemeente, provincie en elders wordt makkelijker. Staatssecretaris Wiebes van financiën gaat de werkkostenregeling onder andere op dat punt aanpassen.

 • Fraude door burgers is vooral zo wijdverbreid doordat overheden hun informatie niet naast elkaar leggen. De 'pleegkans' moet omlaag; privacy is te vaak een excuus.

  Gewoon kóppelen, die bestanden?

  4 reacties

  Fraude met publieke middelen is vooral zo wijdverbreid doordat overheden hun informatie nauwelijks naast elkaar leggen, stelt een groep ervaringsdeskundigen. De 'pleegkans' moet en kan omlaag; privacy is te vaak een excuus om niets te doen.

 • Een groep ervaringsdeskundigen stak vorig jaar onder de naam ‘Burgerinitiatief 1overheid’ de koppen bij elkaar om te kijken hoe het plegen van fraude moeilijker is te maken. Vooral door de lekken ‘aan de voorkant’ te dichten.

  ‘Laat privacy geen spelbreker zijn bij koppeling overheidsbestanden’

  2 reacties

  Jaarlijks wordt er in Nederland voor zo’n 11 miljard euro gefraudeerd. Tweederde daarvan komt voor rekening van de overheid. Vooral omdat informatie nauwelijks wordt gedeeld, stelden ervaringsdeskundigen onlangs  op een congres. De ‘pleegkans’ moet omlaag; privacy is te vaak een slap excuus om niets te doen.

 • Gemeenten moeten meer oog hebben voor mensenrechten op lokaal niveau. Dat stelt het College voor de Rechten van de Mens in zijn tweede jaarlijkse rapportage.

  'Gemeenten moeten meer op mensenrechten gaan letten'

  1 reactie

  Gemeenten moeten meer oog hebben voor mensenrechten op lokaal niveau, zeker nu er door de decentralisaties taken bij komen. Dat stelt het College voor de Rechten van de Mens in zijn tweede jaarlijkse rapportage Mensenrechten in Nederland 2013.

 • De nieuwe website van Zwolle is op zijn eerste dag weer uit de lucht gegaan. Een toeloop van nieuwsgierigen en softwarefouten maakten de site onbereikbaar.

  Valse start voor nieuwe website Zwolle

  7 reacties

  De nieuwe website van de gemeente Zwolle heeft op zijn eerste dag weer plaats moeten maken voor de oude. Een toeloop van nieuwsgierigen in combinatie met een samenloop van omstandigheden maakten de site onbereikbaar en kwetsbaar.

 • Het ministerie van BZK heeft een website opgezet voor alle politieke ambtsdragers waar zijn hun rechtspositie en andere regelgeving snel terug kunnen vinden.

  Info over rechtspositie ambtsdragers op één plek

  Reageer

  Het ministerie van BZK heeft een speciale website opgezet voor alle politieke ambtsdragers waar zijn hun rechtspositie en andere regelgeving snel terug kunnen vinden. Op termijn kan de site papier besparen.

 • Het CBP vreest dat de beleidsvisie van Plasterk over de omgang met persoonsgegevens in het sociaal domein verkeerd kan worden uitgelegd. "Je kunt niet de regels uit de Wbp even opschorten."

  CBP: 'Privacywet kun je niet even opschorten voor 3D'

  1 reactie

  Het CBP vreest dat de beleidsvisie van Plasterk over de omgang met persoonsgegevens in het sociaal domein verkeerd kan worden uitgelegd. "Je kunt niet de regels uit de Wbp even opschorten."

 • De hoeveelheid open data die de overheid ontsluit is eerder aan het afnemen dan aan het groeien, constateert Open State Foundation.

  Geen progressie in open data

  Reageer

  De hoeveelheid open data die de overheid ontsluit is niet bepaald aan het groeien. Op het centrale portal data.overheid.nl is het aantal datasets dat daadwerkelijk te benaderen is zelfs afgenomen. Dat constateert Open State Foundation.

 • Er komt geen speciale 'DigiD-kaart' voor extra veilige identificatie bij het gebruik van DigiD. Mogelijk krijgen het rijbewijs en/of de Nederlandse identiteitskaart die functie.

  'DigiD'-kaart is van de baan

  1 reactie

  Er komt geen speciale 'DigiD-kaart' voor extra veilige identificatie bij het gebruik van DigiD. Minister Plasterk meldt dat het rijbewijs en/of de Nederlandse identiteitskaart mogelijk die functie krijgen.

 • De Groenlinks-fractie in Deventer wil kijken of de gemeente shirtsponsor kan worden van eredivisieclub Go Ahead Eagles. Dat zou een lening aan de club draaglijker maken.

  Gemeente Deventer mogelijk shirtsponsor

  3 reacties

  De Groenlinks-fractie in Deventer wil kijken of de gemeente shirtsponsor kan worden van de plaatselijke eredivisieclub Go Ahead Eagles. Dat zou een eventuele gemeentelijke lening aan de club draaglijker maken.

 • Minister Opstelten van justitie wil één regime voor de verwerking van politiële en justitiële/strafvorderlijke gegevens. Er gaat nu nog te veel mis met de privacy.

  Opstelten wil één regime voor persoonsgegevens

  Reageer

  Minister Opstelten van justitie wil één regime voor de verwerking van politiële en justitiële/strafvorderlijke gegevens. Er gaat nu nog te veel mis met de bescherming van de privacy en met de taakuitoefening van politie en justitie, schrijft hij aan de Kamer.


 • Ouderen die niet thuis zijn in de digitale wereld komen in de problemen door de digitalisering van de overheid. Dat stelt Unie KBO naar aanleiding van een onderzoek.

  Ouderenbond: vergeet digibeten niet

  9 reacties

  Ouderen die niet thuis zijn in de digitale wereld komen in de problemen door de verregaande digitalisering van de overheid. Dat stelt ouderenorganisatie Unie KBO naar aanleiding van een onderzoek onder 65-plussers. KBO pleit voor een vangnet.

 • Gemeenten krijgen door de decentralisaties veel nieuwe 'klanten' en krijgen daardoor ook te maken met een aantal nieuwe gegevensstromen over die klanten. In die communicatie valt nog heel wat te stroomlijnen.

  Standaarden nodig in sociaal domein

  3 reacties

  Gemeenten krijgen door de decentralisaties veel nieuwe 'klanten' en krijgen daardoor ook te maken met een aantal nieuwe gegevensstromen over die klanten. In die communicatie valt nog heel wat te stroomlijnen.

 • Gemeenten moeten vanaf 1 januari een reeks nieuwe informatiestromen gaan verwerken, maar weten nog niet echt hoe ze dat moeten stroomlijnen.

  Sociaal domein: wie voorkomt de informatiespaghetti?

  4 reacties

  Gemeenten moeten vanaf 1 januari een reeks nieuwe informatiestromen gaan verwerken, maar weten nog niet echt hoe ze dat moeten stroomlijnen. Misschien helpt het als 'beleid' en 'I&A' wat eerder en wat meer met elkaar zouden praten, bleek tijdens het BB-debat. 

 • Bij de nieuwe wijkteamwerker moet informatie uit de verschillende sociale domeinen samenkomen. Maar hoe ontwerp je daarvoor een integraal informatiesysteem?

  Flexibel verzamelnet voor aan de keukentafel

  1 reactie

  Bij de nieuwe wijkteamwerker moet informatie uit de verschillende sociale domeinen samenkomen. Maar hoe ontwerp je een integraal informatiesysteem dat een plan oplevert dat ook gewoon op de koelkastdeur past? De oplossingen variëren nogal per gemeente.

 • Vanaf oktober kunnen overheden voor het eerst fouten in een basisregistratie gaan terugmelden via Digimelding. Ze moeten dan wel voorbereidingsmaatregelen treffen.

  Digimelding vanaf oktober beschikbaar

  Reageer

  Vanaf oktober kunnen overheden voor het eerst fouten in een basisregistratie gaan terugmelden via Digimelding, een generieke voorziening voor alle basisregistraties. Gemeenten die willen meedoen moeten dan wel voorbereidingsmaatregelen treffen, waarschuwt KING.

 • Aangifte doen op een politiebureau van een feit dat zich elders heeft voorgedaan, of digitaal aangifte doen; maar al te vaak is het beter om het niet te doen. Zelfs de politie zelf erkent dat.

  Politie worstelt bij aangifte nog met ICT-verleden

  2 reacties

  Aangifte doen op een politiebureau van een feit dat zich elders heeft voorgedaan, of digitaal aangifte doen; maar al te vaak is het beter om het niet te doen. Zelfs de politie zelf erkent dat.

 • De noodzaak van samenwerking tussen gemeenten wordt steeds groter, maar de kennis over samenwerken blijft daarbij achter, concludeert SIOO uit onderzoek.

  'Samenwerking tussen gemeenten professioneler aansturen'

  6 reacties

  De noodzaak van samenwerking tussen gemeenten wordt steeds groter. Het vermogen om het effectief functioneren van samenwerkingsverbanden te verbeteren, blijft daarbij vaak achter. Tijd dus voor investeren in samenwerkingsvaardigheid, concludeert SIOO uit onderzoek.

 • De Amsterdamse rekenkamer gaat een onderzoek doen naar de inhuur van externe ICT-deskundigen. Die bedroeg alleen al bij de Dienst ICT in 2013 17,9 miljoen euro.

  Rekenkamer Amsterdam wil meer weten van ICT-inhuur

  2 reacties

  De Amsterdamse rekenkamer gaat een verkennend onderzoek doen naar de inhuur van externe ICT-deskundigen in de afgelopen vier jaar. Die inhuur was alleen al bij de Dienst ICT in 2013 goed voor 17,9 miljoen euro.


 • Het kabinet stuurt aan op onrechtmatig delen van gegevens in het sociaal domein door gemeenten, stelt Reinout Barth van Privacy Barometer in een brief aan de Eerste Kamer.

  'Gegevensdeling 3D vergt wél wetswijziging'

  2 reacties

  Het kabinet stuurt aan op onrechtmatig delen van gegevens in het sociaal domein door gemeenten, stelt Reinout Barth van Privacy Barometer in een brief aan de Eerste Kamer.


 • De gemeenten Tilburg, Arnhem, Den Haag en Deventer doen een proef met Govroam, waarmee ambtenaren automatisch op elkaars wifi-netwerk te toelaat.

  Vier gemeenten testen deze zomer Govroam

  Reageer

  De gemeenten Tilburg, Arnhem, Den Haag en Deventer werken aan een proef met Govroam, dat ambtenaren van verschillende overheden de mogelijkheid moet bieden automatisch op elkaars wifi-netwerk te worden toegelaten. Technisch lijken er weinig beperkingen.

 • Minister Plasterk moet met een juridisch houdbaar voorstel komen voor de aanpak van zogeheten spookraadsleden en -statenleden. De Kamer vroeg daarom in een debat.

  Plasterk moet aanpak spookraadsleden bedenken

  5 reacties

  Minister Plasterk moet met een juridisch houdbaar voorstel komen voor de aanpak van zogeheten spookraadsleden en -statenleden. De Kamer vroeg daarom in een debat.


 • Vier VVD-Kamerleden hebben vragen gesteld aan minister Plasterk over de veiligheid van Nederlandse gegevens van (semi-)overheidsorganisaties in de cloud.

  VVD-zorgen over data in de cloud

  3 reacties

  Vier VVD-Kamerleden hebben met vragen aan minister Plasterk opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van Nederlandse gegevens die door (semi-)overheidsorganisaties in de cloud worden gezet. 

 • Nieuwe vormen zoeken om intergemeentelijke ICT-samenwerking gestalte te geven. Dat is wat Den Haag en Eindhoven in een project uitproberen, samen met het ministerie van BZK en leverancier Gemboxx.

  Den Haag en Eindhoven 'stoeien' met vernieuwende ICT

  Reageer

  Nieuwe vormen zoeken om intergemeentelijke ICT-samenwerking gestalte te geven. Dat is wat Den Haag en Eindhoven in een project uitproberen, samen met het ministerie van BZK en leverancier Gemboxx.

 • Het kabinet heeft Bas Eenhoorn per 1 augustus aangesteld als Nationaal Commissaris Digitale Overheid. Hij moet gaan zorgen voor een sterkere regie op de e-overheid.

  Bas Eenhoorn wordt Nationaal Commissaris Digitale Overheid

  7 reacties

  Het kabinet heeft Bas Eenhoorn per 1 augustus aangesteld als Nationaal Commissaris Digitale Overheid. Hij moet gaan zorgen voor een sterkere regie op de ontwikkeling van de digitale infrastructuur van de gehele Nederlandse overheid.


 • Voor de gegevensdeling voor een integrale benadering van de decentralisaties is geen nieuw juridisch kader rond gegevensverwerking en privacy nodig, stelt minister Plasterk.

  Geen nieuwe privacyregels voor '3D'

  2 reacties

  Voor de gegevensdeling die nodig is voor een integrale benadering van de drie decentralisaties is geen nieuw juridisch kader rond gegevensverwerking en privacy nodig, stelt minister Plasterk.

 • De SVB is gebrouilleerd geraakt met Capgemini over een systeem dat voor de SVB alle uitkeringsregelingen moet gaan ondersteunen en al ruim 32 miljoen euro heeft gekost.

  Nieuw IT-systeem SVB loopt vast

  Reageer

  De SVB is gebrouilleerd geraakt met leverancier Capgemini over een systeem dat voor de SVB alle uitkeringsregelingen moet gaan ondersteunen en al ruim 32 miljoen euro heeft gekost. De SVB wil van de leverancier af en dat lijkt ook de Auditdienst Rijk maar het beste.

 • De gemeente Heerenveen is een proef begonnen met WhatsApp als communicatiekanaal voor vragen aan de gemeente, maar ook voor meldingen.

  Whatsappen met de gemeente

  1 reactie

  De gemeente Heerenveen is een proef begonnen met WhatsApp als nieuw communicatiekanaal. Vragen aan de gemeente, maar ook meldingen, zijn via dit kanaal aan de gemeente door te geven.

 • Maar liefst 68 decentrale overheden hebben zich aangemeld voor de ondersteuningsovereenkomst met Microsoft voor extra hulp met Windows XP.

  68 overheden krijgen hulp met Windows XP

  5 reacties

  Maar liefst 68 decentrale overheden hebben zich aangemeld voor de ondersteuningsovereenkomst met Microsoft voor extra ondersteuning bij het gebruik van pc's die nog op Windows XP draaien.


 • De verwachte kosten van het totaal aan grote en risicovolle ICT-projecten bij de rijksoverheid zijn gedaald. Maar sommige afzonderlijke projecten vallen fors duurder uit.

  Nog 1,5 miljard aan risicovolle ICT bij het Rijk

  Reageer

  De verwachte kosten van het totaal aan grote en risicovolle ICT-projecten bij de rijksoverheid zijn gedaald tot ruim 1,5 miljard euro. Maar dat betekent niet per se dat de controle over de afzonderlijke projecten groeit.

 • Als één van de weinige gemeenten gaat de gemeente Landsmeer 'de cloud' in. Onzekerheid over de bestuurlijke toekomst van de gemeente speelde daarbij ook een rol.

  Landsmeer gaat voorlopig even de cloud in

  2 reacties

  Als één van de weinige gemeenten gaat de gemeente Landsmeer 'de cloud' in. De fysieke ICT-infrastructuur gaat de deur uit en maakt plaats voor een 'cloud-platform' van een leverancier. Onzekerheid over de bestuurlijke toekomst van de gemeente speelde daarbij ook een rol.

 • De gemeente Almere moet miljoenen extra vrijmaken voor de migratie en modernisering van haar werkplekken en rekencentrum. De raad wil een onderzoek van de rekenkamer.

  Almere worstelt met kostbare ICT-migratie

  1 reactie

  De gemeente Almere moet miljoenen extra vrijmaken voor de migratie en modernisering van haar werkplekken en rekencentrum. De raad wil een onderzoek van de rekenkamer.


 • Horecagelegenheden die gemeentelijke leeftijdcontroles voor willen zijn, hebben daar een nieuwe technologische optie voor: een polsbandje dat de jonge bezoeker snel langs een scanner haalt.

  Polsbandjes voor jeugdige alcoholdrinkers

  Reageer

  Horecagelegenheden die gemeentelijke leeftijdcontroles voor willen zijn, hebben daar een nieuwe technologische optie voor: een polsbandje dat de jonge bezoeker snel langs een scanner haalt.

 • Het aantal ZBO's kan volgens het kabinet dalen van 118 naar tussen de 76 en 89. Daarmee krijgen uitspraken over ZBO's in het Regeerakkoord vorm.

  Kabinet vindt sanering ZBO's gewenst

  4 reacties

  Het aantal ZBO's kan volgens het kabinet dalen van 118 naar tussen de 76 en 89. Daarmee krijgen uitspraken over ZBO's in het Regeerakkoord vorm.


 • Gemeenten moeten begin 2015 zijn aangesloten op CORV, voor justitiële berichten over jeugdigen. Technisch kan dat, stelt KING, maar procesmatig moet het wel eenvoudig.

  CORV-aansluiting gemeenten haalbaar, maar hou het simpel

  2 reacties

  Gemeenten moeten voor 1 januari 2015 zijn aangesloten op CORV, voor uitwisseling van berichten met justitiële partijen over jeugdigen. Technisch kan dat, maar procesmatig moet de gemiddelde gemeente de complexiteit wel uit de weg gaan. Dit blijkt uit een impactanalyse die KING heeft uitgevoerd voor de VNG.

   

 • Het ontbreken van deskundigheid stond maandag centraal in de hoorzittingen van de Tijdelijke commissie ICT van de Tweede Kamer. De overheid ontbeert eigen 'topspelers'.

  'Overheid ontbeert zware ICT-deskundigen'

  8 reacties

  Deskundigheid - of het ontbreken daarvan - stond vandaag weer centraal in de hoorzittingen van de Tijdelijke commissie ICT van de Tweede Kamer. De overheid moet zijn eigen 'topspelers' hebben.


 • Emeritus hoogleraar tekstkwaliteit Jan Renkema is ingehuurd om helderheid te scheppen in de vele gewichtige engelstalige termen die opduiken in het parlementaire onderzoek naar ICT-falen bij de overheid.

  Taalkundige moet Kamerleden helpen met ICT-jargon

  6 reacties

  Emeritus hoogleraar tekstkwaliteit Jan Renkema is ingehuurd om helderheid te scheppen in de vele gewichtige engelstalige termen die opduiken in het onderzoek naar ICT-falen bij de overheid.

 • De VNG vindt het voorstel van de commissie Van Beek over elektronisch stemmen een goed idee en zegt graag snel bij de verdere uitwerkingen te worden betrokken.

  VNG wil snel weer elektronisch stemmen

  1 reactie

  De VNG vindt het voorstel van de commissie Van Beek over het herinvoeren van elektronisch stemmen een goed idee en zegt graag bij de verdere uitwerkingen te worden betrokken.

 • Bronhouders en afnemers zijn redelijk tevreden over de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG), maar het duurt nog een jaar of tien voordat deze ten volle en zinvol wordt benut. Dat blijkt uit een evaluatie van de wet BAG en de reacties daarop.

  BAG heeft nog een jaar of tien nodig

  2 reacties

  Bronhouders en afnemers zijn redelijk tevreden over de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG), maar het duurt nog een jaar of tien voordat deze ten volle en zinvol wordt benut. Dat blijkt uit een evaluatie van de wet BAG en de reacties daarop.

 • De zakelijke rechtvaardiging voor grote ICT-proejcten blijkt vaak een eenmalige exercitie en dan gaat het gauw mis, stelt Rob Meijer, die daarop vorige week promoveerde.

  De 'thermometer' moet voortdurend in het ICT-project

  11 reacties

  De zakelijke rechtvaardiging voor grote ICT-proejcten blijkt vaak een eenmalige exercitie en daarom gaat het regelmatig mis, stelt Rob Meijer van PBLQ die daarop vorige week promoveerde. Hij komt met een simpele methode om dat te veranderen. Ook handig voor gemeenten.


 • De gemeente Roermond heeft ten onrechte leges in rekening gebracht voor een ID-kaart, heeft het Bossche gerechtshof bepaald.

  Gratis ID-kaart door traagheid met legesverordening

  1 reactie

  De gemeente Roermond heeft ten onrechte leges van €43,75 in rekening gebracht voor het verstrekken van een ID-kaart, heeft het Bossche gerechtshof bepaald. De uitspraak heeft mogelijk consequenties voor andere gemeenten.


 • Vanaf deze maand kan identiteitsfraude door nieuwe wetgeving harder worden aangepakt. De Kamer vroeg daar vorige zomer om, omdat veel fraude niet strafbaar was.

  Identiteitsfraude harder aan te pakken

  4 reacties

  Vanaf deze maand kan identiteitsfraude door nieuwe wetgeving harder worden aangepakt. De Kamer vroeg daar vorige zomer om, omdat veel fraude niet strafbaar was.


 • Een groeiend aantal Nederlandse overheden ontdekt ‘prestatie-inkoop’ als alternatieve aanbestedingsmethode. Het werkt, stellen de goeroes uiteraard, maar het vergt wel een forse cultuurverandering.

  Overheden ontdekken voordelen prestatie-inkoop

  6 reacties

  Een groeiend aantal Nederlandse overheden ontdekt ‘prestatie-inkoop’ als alternatieve aanbestedingsmethode. Het werkt, stellen de goeroes uiteraard, maar het vergt wel een forse cultuurverandering.

 • De gemeente Zaanstad heeft met vijf ICT-leveranciers afgesproken dat zij hun huidige systemen aanpassen voor het faciliteren van de komende decentralisaties.

  Zaanstad schakelt huidige ICT-leveranciers in voor 3D

  Reageer

  De gemeente Zaanstad heeft met vijf ICT-leveranciers afgesproken dat zij hun huidige systemen aanpassen voor het faciliteren van de komende decentralisaties. Dat gebeurt zoveel mogelijk met gesloten beurs.


 • Bij grote incidenten op het gebied van cybersecurity zullen relevante partijen elkaar meteen opzoeken. Binnen het nieuwe NRN worden daarvoor werkafspraken gemaakt.

  Cyberveiligheidsclubs gaan samen optrekken

  1 reactie

  Bij grote incidenten op het gebied van cybersecurity zullen relevante partijen elkaar meteen opzoeken. Binnen het nieuwe Nationaal Respons Netwerk worden daarvoor werkafspraken gemaakt.


 • Het beleid om mensen zoveel mogelijk mensen via het internet te helpen werkt, concludeert de gemeente Rotterdam in haar burgerjaarverslag.

  Balie raakt ‘uit’ in Rotterdam

  2 reacties

  Het beleid om mensen zoveel mogelijk mensen via het internet te helpen werkt, concludeert de gemeente Rotterdam in haar burgerjaarverslag.


 • De MUG-gemeenten (Groesbeek, Millingen, Ubbergen) moeten voor hun fusie veel meer investeren in ICT dan begroot. De gemeentesecretaris van Groesbeek schrikt er niet van.

  Groesbeek schrikt niet van extra ICT-frictiekosten

  Reageer

  De drie MUG-gemeenten (Groesbeek, Millingen, Ubbergen) die op 1 januari 2015 samengaan, moeten veel meer investeren in ICT dan begroot. De gemeentesecretaris van Groesbeek schrikt er niet van.


Recente Achtergrond Artikelen

 • De toekomstige omgevings vergunning en de andere kerninstrumenten uit de Omgevingswet zullen zijn gebaseerd op gecombineerde informatie die op velerlei plekken wordt bijgehouden. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), dat de komende jaren wordt ontwikkeld door partijen als het ministerie van I&M, IPO, VNG/KING, Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat, Kadaster en RIVM, moet ervoor zorgen dat die informatie snel kan worden vergaard, eenduidig is, maar ook van goede kwaliteit.

  Wie weet wat de bebouwde kom is?

  1 reactie

  Met het digitale stelsel, dat voor de Omgevingswet wordt gemaakt, kunnen burgers en bedrijven straks sneller hun eigen zaken afhandelen. Het Kadaster moet eenheid zien te brengen in de te hanteren begrippen. Een lastige maar cruciale taak.

 • Het inzicht dat het hackers soms ook wel wat al te makkelijk wordt gemaakt, begon in Nederland zo’n vier jaar geleden. De gemeente Veere werd erop gewezen dat het wachtwoord waarmee haar op afstand bestuurde rioolgemaal werd beveiligd – ‘Veere’ – toch wel wat makkelijk was te achterhalen. Het rioolsysteem viel dus mogelijk te ontregelen met alle gevolgen van dien. De waterschappen vroegen zich af of zoiets ook mogelijk was bij al die stuwen, gemalen, sluizen en waterzuiveringsinstallaties die ze beheren? De Unie van Waterschappen riep meteen een stuurgroep in het leven.

  Stuw gehackt

  Reageer

  Kunnen computerhackers stuwen en gemalen openzetten en zo overstromingen veroorzaken? Eenvoudig is het niet, maar waterschappen begrijpen dat ze zich beter moeten beschermen. ‘De beveiliging hobbelt achter de digitale ontwikkelingen aan.’

 • Een drietal gemeenten – Eindhoven, Boxtel en Woerden – heeft dit jaar in samenspraak met de Vereniging van Gemeentesecretarissen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)/KING en een nieuwe softwareleverancier het initiatief genomen wat aan die situatie te doen, met de oprichting van een coöperatie. Die moet begin 2016 worden geformaliseerd en zich in de loop van het komende jaar bewijzen.

  Alle ict in eigen hand

  Reageer

  Eindhoven, Boxtel en Woerden voelden zich gevangen in het verdienmodel van de huidige aanbieders van gemeentelijke software. Ze bundelen de krachten in een gezamenlijke coöperatie. De ict-kosten per inwoner kunnen dalen van 70 euro tot, jawel, 58 eurocent.

 • Gemeenten moeten door met digitaliseren: voor hun dienstverlening, hun werkprocessen en om te innoveren. En dan vaker als collectief dan nu het geval is, stelt de ‘Digitale Agenda (2020)’ die de VNG heeft opgesteld.

  Pro-actief en waar mogelijk samen

  Reageer

  Gemeenten moeten door met digitaliseren: voor hun dienstverlening, hun werkprocessen en om te innoveren. En dan vaker als collectief dan nu het geval is, stelt de ‘Digitale Agenda (2020)’ die de VNG heeft opgesteld.

 • De decentralisaties hebben ingrijpende consequenties voor de digitale informatievoorziening binnen gemeenten. Eén gezin, één plan is het idee. De praktijk blijkt anders.

  Duizend gezinnen, duizend plannen

  Reageer

  De decentralisaties hebben ingrijpende consequenties voor de digitale informatievoorziening binnen gemeenten. Eén gezin, één plan is het idee. De praktijk blijkt anders. ‘Je ziet tienduizenden producten waar niemand wijs uit wordt.’

 • Er verandert de laatste jaren veel op de Utrechtse gemeenteburelen. Dat het niet altijd even soepel gaat, vindt de in december 2010 begonnen gemeentesecretaris Maarten Schurink (39) niet zo gek. ‘De veranderingen hebben zich echt opgestapeld. Ik heb veel bewondering voor hoe de 4.000 medewerkers daarmee zijn omgegaan.’

  ‘Maak mensen nieuwsgierig’

  Reageer

  Bij zijn aantreden als gemeentesecretaris van Utrecht kreeg Maarten Schurink een stevige opdracht: een organisatievernieuwing, bezuinigen, een verhuizing. En dan ook nog de decentralisaties. ‘Het kon alleen met investeringen in de ict.’

 • Waarom nog al die stapels papier waarachter rechters schuilgaan en waarmee advocaten moeten zeulen? De rechtspraak ontkomt er niet meer aan: digitalisering. Het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) is opgezet om de komende jaren geleidelijk het digitaal procederen in te voeren en tegelijkertijd de rechtspraak waar nodig te vereenvoudigen.

  Slimme tool vervangt toga

  Reageer

  De rechtspraak digitaliseert. Dat proces levert ook gemeenten verplichtingen op. Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie en voorzitter Frits Bakker van de Raad voor de rechtspraak: ‘Tot nu toe staat alles op lichtgroen, maar garanties zijn er niet.’

 • Met veel aanbieders van zorg en ondersteuning sluiten gemeenten voor 1 januari 2015 (nieuwe) contracten af. Ze zullen informatie moeten uitwisselen over indicaties, toewijzingen en declaraties – bijvoorbeeld over de mensen die van de Awbz overgaan naar de Wmo, of kinderen die onder jeugdzorg vallen – en dan het liefst allemaal op dezelfde manier.

  Standaard nodig in sociaal domein

  Reageer

  Gemeenten krijgen door de decentralisaties veel nieuwe ‘klanten’ en krijgen daardoor ook te maken met een aantal nieuwe gegevensstromen over die klanten. In die communicatie valt nog heel wat te stroomlijnen.

 • De contouren van de gemeentelijke aanpak van de decentralisaties beginnen zich af te tekenen. Nieuwe samenwerkingsverbanden, aanbestedingen, ‘zorgarrangementen’ en sturingsmodellen passeren de revue. In de meer vooruitstrevende gemeenten worden wijkteams gevormd die het integrale aanspreekpunt zijn voor de inwoner die hulp nodig heeft.

  Flexibel verzamelnet

  Reageer

  De nieuwe wijkteamwerker moet informatie uit  verschillende sociale domeinen bundelen. Maar hoe ontwerp je een integraal informatiesysteem dat ook gewoon op de koelkast past? De oplossingen variëren sterk per gemeente.

 • De komende decentralisaties leven volop. Gemeenten zijn aan het bedenken hoe ze het kwetsbare deel van hun inwoners gaan ondersteunen en hoe ze hun organisatie daarop inrichten. Het moet integraal én goedkoper. Dat betekent dat ook de informatievoorziening over die inwoners op de schop moet.

  Informatie ontkokeren

  Reageer

  ‘Eén gezin, één plan, één regisseur’ klinkt mooi. Maar  gaat dat werken zonder één landelijk informatie­systeem? Als een van de vijf Living Labs probeert Utrecht de drie sporen in het sociaal domein te ontsluiten. ‘Elk eilandje automatiseren kan niet.’