of 59147 LinkedIn

Brigit Kooijman

freelance journalist

Recente Artikelen

 • Eenvoudige taal hanteren betekent in Oss, net als bij steeds meer andere gemeenten en overheidsinstellingen: schrijven op B1-niveau.

  Alleen nog maar heldere beleidsstukken

  8 reacties

  Steeds meer gemeenten communiceren alleen in eenvoudige taal met de burger. Taaldeskundigen hebben hun twijfels. ‘In een beleidsstuk werken dwingende regels belemmerend.’

Recente Achtergrond Artikelen

 • Communiceren met de burger in gewone, niet ingewikkelde taal blijft een uitdaging voor bestuurders en ambtenaren.

  Beleidsstuk? Dan geen klare taal

  Reageer

  Steeds meer gemeenten communiceren alleen in eenvoudige taal met de burger. In vaktermen: op B1-niveau. Taaldeskundigen hebben hun twijfels. ‘In een beleidsstuk werken dwingende regels belemmerend.’

 • Naarmate de decentralisaties en de bezuinigingen in het sociale domein dichterbij komen, wordt de druk hoger om na te denken over wat men in de eigen gemeente nu eigenlijk verstaat onder ‘de participatiesamenleving’ en wat er moet gebeuren om dat concept vorm te geven. Online ‘marktplaatsen’ voor burenhulp spelen daarbij een steeds grotere rol.

  Buuv springt bij

  Reageer

  Digitale platforms voor burenhulp zijn in trek. Gemeente­n laten ermee zien dat ze de participatiesamenleving serieus nemen. En ze hopen dat door particulier initiatief het beroep op zorg­voorzieningen daalt. Maar het resultaat blijkt lastig meetbaar.

 • Het dagelijks leven wordt aan die keukentafel in kaart gebracht, om te kijken hoe die het beste ondersteund kan worden, met behoud van ‘eigen kracht’ en op een kostenefficiënte manier. Wat zijn nu precies de keuzes waar gemeenten voor staan om de keukentafelgesprekken op een goede manier te kunnen vormgeven?

  Leren kijken met andere ogen

  Reageer

  Aan de keukentafel wordt bepaald of en welke zorg en ondersteuning nodig is. Wie schuiven allemaal aan en wat moeten de gespreksleiders doen. Of laten. Elke gemeente pakt het anders aan.

 • ‘Hoge en snel oplopende werkloosheid onder migranten. Somber beeld arbeidsmarktpositie migrantengroepen’. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) leek in het perbericht bij het Jaarrapport Integratie 2013, dat in maart uitkwam, zelf geschrokken van de uitkomsten.

  De etnische bril moet weer op

  Reageer

  Gemeenten zetten jaren geleden het integratiebeleid overboord. Maar specifiek beleid voor migranten blijft nodig, zo blijkt uit het Jaarrapport Integratie van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De werkloosheid is dramatisch. ‘Een tweedeling in de samenleving dreigt.’

 • Dat er überhaupt mantelzorgers zijn, is de afgelopen jaren doorgedrongen tot iedereen die dat zou moeten weten. Dat ze met velen zijn eveneens (3,5 miljoen, van wie één miljoen meer dan acht uur per week en langer dan drie maanden).

  Hulp voor de mantelzorger

  1 reactie

  Sinds 2007 zijn gemeenten verantwoordelijk voor mantelzorgondersteuning. De meeste gemeenten bieden één of meer vormen hiervan aan. Toch voelt nog altijd bijna een half miljoen mantelzorgers zich over- of zwaar belast. Als mantelzorg ‘het fundament van de langdurige zorg’ moet worden, moet er nog veel gebeuren. 

 • Op zoek naar de contouren van de ideale ambtenaar, sprak Binnenlands Bestuur met drie experts. Allemaal benadrukken ze het belang van intuïtief handelen.

  Nooit meer uitrollen

  Reageer

  Bezuinigingen en decentralisaties stellen nieuwe eisen aan de lokale ambtenaar. Drie experts over de noodzaak van intuïtie, netwerken en onorthodox handelen. En hoe een Delftse programma­manager haar eigen baan heruitvond. 

 • Staatssecretaris Van Rijn (Volks­gezondheid, Welzijn & Sport, PvdA) schreef de Tweede Kamer dat de Deventer aanpak nadrukkelijk niet in overeenstemming is met de manier waarop de langdurige zorg volgens hem moet worden hervormd.

  Werkloze doet de steunkousen

  4 reacties

  Professionals in de thuiszorg vervangen door mensen zonder werk. Het Deventer voorstel mondde onlangs uit in een storm van protest. Bij andere gemeenten wordt er echter al mee geoefend. ‘Ik ben enorm enthousiast, de deelnemers ook.’ 

 • D’Oosterhout, 25 jaar geleden op initiatief van bewoners opgericht, heeft nooit structureel subsidie gekregen en bedruipt zichzelf al vanaf het begin met projectgelden, aangevuld met de verhuur van het paviljoen en een bijgebouwtje, en horeca-inkomsten.

  De boeven van de kinderboerderij

  Reageer

  Buurtvoorzieningen in handen leggen van burgers – bij de Alkmaarse kinderboerderij d’Oosterhout werkt het al 25 jaar. Ondanks voortdurende tegenwerking van de gemeente. De oplossing moet nu komen van de ‘groene-golf-ambtenaar’. 

 • Elke ­gemeente staat voor de ­opgave om mensen weer aan de slag te ­krijgen. In een serie artikelen houdt Binnenlands Bestuur het uiteenlopende re-integratiebeleid ­tegen het licht.

  Van vangnet naar trampoline

  Reageer

  Klimopbanen, keukentafelgesprekken, speed-daten – het is maar een greep uit de initiatieven op het gebied van re-integratie die de revue passeerden in de serie Weer aan het werk. Voor de slotaflevering vroeg Binnenlands Bestuur twee deskundigen of zij trends zien en wijze lessen kunnen formuleren.

 • Elke ­gemeente staat voor de ­opgave om mensen weer aan de slag te ­krijgen. In een serie houdt Binnenlands Bestuur het uiteenlopende re-integratiebeleid ­tegen het licht.

  Stok werkt beter dan scholing

  Reageer

  Als eersten in Nederland werden alle Helmondse werklozen vanaf 2002 naar een productiehal gestuurd. Verplicht sorteren. Wat heeft die omstreden aanpak opgeleverd? ‘Wij verleenden óók zorg. Alleen niet door mensen te pamperen.’

 • Integreren, laat maar

  Reageer

  Gemeenten lichten de hand met het strenge integratiebeleid van het Rijk. Dat leidt alleen tot meer stigmatisering, stellen ze. Migrantenpotjes gaan op in programma’s over burgerschap en participatie. ‘De etnische bril bestaat niet meer.’

 • Rozenperk wordt eetbare straat

  Reageer

  Weg met dat zieltogende gemeenteplantsoen. Geef omwonenden de vrije hand en tover het om in een wijktuin. De stadslandbouw bloeit en bevordert de sociale cohesie. Volgende stap: ‘dakboeren’ op de 345 miljoen vierkante meter Nederlands platdak.

 • Cultuurverschil nekt allochtone vrijwilliger

  2 reacties

  Allochtonen verrichten weinig vrijwilligerswerk. Hoe kan hun betrokkenheid bij de school en de sportclub worden gestimuleerd? ‘Je moet ze niet alleen vragen shirtjes te wassen, maar ook als bestuurslid.’

 • Tussen twee werelden in

  Reageer
  Hoge schooluitval en werkloosheid en dreigende radicalisering. Verontruste Turkse Nederlanders schreven een brandbrief over hun jongeren. Een steekproef. ‘We zijn geen Nederlanders, geen Turken, maar Turkse Nederlanders.’
 • 'Modern én diepreligieus'

  12 reacties
  De volgelingen van de Gülenbeweging moeten openheid van zaken geven, stelt Martin van Bruinessen, hoogleraar vergelijkende studie van moderne moslimsamenlevingen aan de Universiteit Utrecht.
 • Bijles in naam van Allah

  19 reacties
  De bijlessen van de Witte Tulp gaan verder dan louter taal en rekenen. Ondanks haar islamitische agenda krijgt de stichting ruim baan van de gemeenten Amsterdam, Haarlem en Zaandam.