of 65101 LinkedIn

Brigit Kooijman

freelance journalist

Recente Artikelen

 • Eenvoudige taal hanteren betekent in Oss, net als bij steeds meer andere gemeenten en overheidsinstellingen: schrijven op B1-niveau.

  Alleen nog maar heldere beleidsstukken

  8 reacties

  Steeds meer gemeenten communiceren alleen in eenvoudige taal met de burger. Taaldeskundigen hebben hun twijfels. ‘In een beleidsstuk werken dwingende regels belemmerend.’

 • Gemeenten proberen, met de decentralisaties en bezuinigingen in zicht, op alternatieve wijze vrijwilligers te werven. Online ‘marktplaatsen’ voor burenhulp spelen daarbij een steeds grotere rol.

  Platforms voor burenhulp

  5 reacties

  In steeds meer gemeenten komen digitale platforms voor burenhulp. Gemeentebesturen laten daarmee zien dat ze de participatiesamenleving serieus nemen, en hopen tegelijk dat het beroep op zorgvoorzieningen daalt. Of dat gaat gebeuren, is nog maar de vraag.

 • Het dagelijks leven wordt aan die keukentafel in kaart gebracht, om te kijken hoe die het beste ondersteund kan worden, met behoud van ‘eigen kracht’ en op een kostenefficiënte manier.

  Gemeenten worstelen met keukentafelgesprek

  3 reacties

  Aan de keukentafel wordt bepaald of en welke zorg en ondersteuning nodig is. Wie schuiven allemaal aan en wat moeten de gespreksleiders doen. Of laten. Elke gemeente pakt het anders aan.

 • Integratiebeleid leek - zeker voor gemeenten - een gepasseerd station, en het aloude doelgroepenbeleid, waarbij voor migrantengemeenschappen afzonderlijk beleid werd ontwikkeld, al helemaal. Maar het lijkt toch nodig te zijn.

  Etnische bril moet weer op

  3 reacties

  Gemeenten zetten een aantal jaren geleden het integratiebeleid over boord. Maar specifiek beleid voor migranten blijft nodig, zo blijkt uit het Jaarrapport Integratie van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De werkloosheid is dramatisch. ‘Een tweedeling in de samenleving dreigt.’

 • Gemeenten moeten in de ogen van het CDA-Kamerlid Eddy van Hijum geen rol krijgen in het inkomensbeleid voor chronisch zieken en gehandicapten. Tijdens de financiële beschouwingen van vandaag en morgen dient hij hiertoe een motie in.

  Geen rol gemeenten in inkomensbeleid chronisch zieken

  4 reacties

  Het CDA vindt dat gemeenten geen rol moeten krijgen in het inkomensbeleid voor chronisch zieken en gehandicapten, zoals de regering wil. CDA-Kamerlid Eddy van Hijum zal tijdens de financiële beschouwingen van vandaag en morgen een motie indienen waarin hij ervoor pleit de gemeentelijke maatwerkvoorzieningen tot een minimum te beperken ten gunste van een omvangrijker landelijke regeling.

 • Rondom de Jeugdwet leven vooral bij de oppositie in de Tweede Kamer grote zorgen. Als de wet wordt aangenomen in de Tweede Kamer, is de kans groot dat kabinet, net zoals bij de Pensioenwet eerder deze week, op een ‘muur’ stuit in de Eerste Kamer. Dat bleek gisteren tijdens de eerste dag van het twee dagen durende debat in de Tweede Kamer over de Jeugdwet.

  Oppositie hekelt 'gejaagdheid' rond nieuwe Jeugdwet

  4 reacties

  Er zijn zoveel onduidelijkheden en zorgen rondom de Jeugdwet, dat de kans levensgroot is dat het kabinet opnieuw op een ‘muur’ stuit in de Eerste Kamer. Dat bleek gisteren tijdens de eerste dag van het twee dagen durende debat in de Tweede Kamer over de Jeugdwet.

 • Professionals in de thuiszorg blijken her en der toch te worden vervangen door mensen zonder werk. Er wordt in menig gemeente al mee geoefend, zo blijkt uit een reportage in Binnenlands Bestuur. Het Deventer voorstel van wethouder Margriet de Jager (Deventer Belang) werklozen in te zetten in de thuiszorg mondde onlangs uit in een storm van protest.

  Werklozen toch aan de slag in thuiszorg

  25 reacties

  In verschillende gemeenten werken  bijstandsgerechtigden als vrijwilliger voor welzijns- en thuiszorgorganisaties. Vooralsnog als tegenprestatie voor hun uitkering. Professionals in de thuiszorg blijken her en der toch te worden vervangen door mensen zonder werk. Er wordt in menig gemeente al mee geoefend.

 • Een trend bij gemeenten is bij het aan de man brengen van uitkeringsgerechtigden om organisaties en bedrijven actief te benaderen.

  ‘Gemeenten gedragen zich als uitzendbureau’

  6 reacties

  Van klimopbanen en keukentafelgesprekken tot speeddaten in sterrenhotels, van jongerencoaches tot kledingadvieswinkels – ideeën genoeg bij gemeenten om werklozen weer aan het werk te helpen. 

 • Onderzoeksgegevens van de allochtone bevolking in Amsterdam en Rotterdam zijn met elkaar vergeleken in het rapport 'De staat van integratie'.

  Amsterdam en Rotterdam zijn integratie voorbij

  Reageer

  Voor het eerst zijn onderzoeksgegevens over de allochtone bevolking in Amsterdam en Rotterdam verzameld en met elkaar vergeleken. In het vandaag verschenen rapport De staat van integratie hebben de hoogleraren Han Entzinger en Paul Scheffer de cijfers geanalyseerd en geven ze - ieder afzonderlijk - hun visie.

 • Stadslandbouw, het telen van voedsel in en om de stad, voor de mensen die er wonen, krijgt steeds meer voet aan de grond. ‘Er is 345 miljoen vierkante meter platdak in Nederland, zegt Kuiper. ‘Er is veel mogelijk.’

  Tuinieren op overheidsgebouwen

  2 reacties

  Stadslandbouw, het telen van voedsel in en om de stad, voor de mensen die er wonen, krijgt steeds meer voet aan de grond. ‘Er is 345 miljoen vierkante meter platdak in Nederland, zegt zellbenoemd dakboerin Anneleies  Kuiper. ‘Er is veel mogelijk.’

 • Specifiek beleid gericht op de emancipatie van allochtonen raakt razendsnel uit de mode. In de recente emancipatienota van het kabinet worden allochtonen niet meer genoemd als aparte doelgroep. Gemeenten stapten al eerder af van het ‘doelgroepenbeleid’.

  ‘Mensen behandelen als individu, niet als lid etnische groep’

  1 reactie

  Specifiek beleid gericht op de emancipatie van allochtonen raakt razendsnel uit de mode. In de recente emancipatienota van het kabinet worden allochtonen niet meer genoemd als aparte doelgroep. Gemeenten stapten al eerder af van het ‘doelgroepenbeleid’.

 • Slechts een handjevol Turkse immigranten maakt bezwaar tegen de verplichte inburgeringscursussen. Gemeenten benadrukken de voordelen van een cursus, en minder het moeten. Al wordt er gewoon ‘gehandhaafd’ als het nodig is.

  Turks bezwaar tegen verplichte inburgering blijft uit

  3 reacties

  Slechts een handjevol Turkse immigranten maakt bezwaar tegen de verplichte inburgeringscursussen. Gemeenten benadrukken de voordelen van een cursus, en minder het moeten. Al wordt er gewoon ‘gehandhaafd’ als het nodig is.

 • SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan is uit het Comité van Aanbeveling van het Turks-Nederlandse huiswerkinstituut de Witte Tulp gestapt.

  Ook Rinnooy Kan weg bij Witte Tulp

  2 reacties
  SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan is uit het Comité van Aanbeveling van het Turks-Nederlandse huiswerkinstituut de Witte Tulp gestapt.
 • Minister Donner van Binnenlandse Zaken laat uitzoeken welke aan de Turkse Gülenbeweging gelieerde organisaties subsidie van het Rijk ontvangen. Tijdens een algemeen overleg van de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken afgelopen donderdag bleek dat VVD, PvdA, PVV en SP nog steeds zorgen hebben over deze streng-islamitische organisatie, die in Nederland internaten, scholen, huiswerkinstituten en studentenhuizen bestiert.

  Donner wil weten welke Gülenorganisaties subsidie krijgen

  10 reacties
  Minister Donner van Binnenlandse Zaken laat uitzoeken welke aan de Turkse Gülenbeweging gelieerde organisaties subsidie van het Rijk ontvangen. Tijdens een algemeen overleg van de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken afgelopen donderdag bleek dat VVD, PvdA, PVV en SP nog steeds zorgen hebben over deze streng-islamitische organisatie, die in Nederland internaten, scholen, huiswerkinstituten en studentenhuizen bestiert.
 • Onbegrip over snijden in inburgering

  Reageer
  Het kabinet zet het mes in de inburgering. Gemeenten hekelen de drastische bezuinigingen. In 2011 gaat het bedrag voor de inburgering met 100 miljoen euro omlaag. De kortingen lopen jaarlijks op tot 333 miljoen in 2014.

Recente Achtergrond Artikelen

 • Communiceren met de burger in gewone, niet ingewikkelde taal blijft een uitdaging voor bestuurders en ambtenaren.

  Beleidsstuk? Dan geen klare taal

  Reageer

  Steeds meer gemeenten communiceren alleen in eenvoudige taal met de burger. In vaktermen: op B1-niveau. Taaldeskundigen hebben hun twijfels. ‘In een beleidsstuk werken dwingende regels belemmerend.’

 • Naarmate de decentralisaties en de bezuinigingen in het sociale domein dichterbij komen, wordt de druk hoger om na te denken over wat men in de eigen gemeente nu eigenlijk verstaat onder ‘de participatiesamenleving’ en wat er moet gebeuren om dat concept vorm te geven. Online ‘marktplaatsen’ voor burenhulp spelen daarbij een steeds grotere rol.

  Buuv springt bij

  Reageer

  Digitale platforms voor burenhulp zijn in trek. Gemeente­n laten ermee zien dat ze de participatiesamenleving serieus nemen. En ze hopen dat door particulier initiatief het beroep op zorg­voorzieningen daalt. Maar het resultaat blijkt lastig meetbaar.

 • Het dagelijks leven wordt aan die keukentafel in kaart gebracht, om te kijken hoe die het beste ondersteund kan worden, met behoud van ‘eigen kracht’ en op een kostenefficiënte manier. Wat zijn nu precies de keuzes waar gemeenten voor staan om de keukentafelgesprekken op een goede manier te kunnen vormgeven?

  Leren kijken met andere ogen

  Reageer

  Aan de keukentafel wordt bepaald of en welke zorg en ondersteuning nodig is. Wie schuiven allemaal aan en wat moeten de gespreksleiders doen. Of laten. Elke gemeente pakt het anders aan.

 • ‘Hoge en snel oplopende werkloosheid onder migranten. Somber beeld arbeidsmarktpositie migrantengroepen’. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) leek in het perbericht bij het Jaarrapport Integratie 2013, dat in maart uitkwam, zelf geschrokken van de uitkomsten.

  De etnische bril moet weer op

  Reageer

  Gemeenten zetten jaren geleden het integratiebeleid overboord. Maar specifiek beleid voor migranten blijft nodig, zo blijkt uit het Jaarrapport Integratie van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De werkloosheid is dramatisch. ‘Een tweedeling in de samenleving dreigt.’

 • Dat er überhaupt mantelzorgers zijn, is de afgelopen jaren doorgedrongen tot iedereen die dat zou moeten weten. Dat ze met velen zijn eveneens (3,5 miljoen, van wie één miljoen meer dan acht uur per week en langer dan drie maanden).

  Hulp voor de mantelzorger

  1 reactie

  Sinds 2007 zijn gemeenten verantwoordelijk voor mantelzorgondersteuning. De meeste gemeenten bieden één of meer vormen hiervan aan. Toch voelt nog altijd bijna een half miljoen mantelzorgers zich over- of zwaar belast. Als mantelzorg ‘het fundament van de langdurige zorg’ moet worden, moet er nog veel gebeuren. 

 • Op zoek naar de contouren van de ideale ambtenaar, sprak Binnenlands Bestuur met drie experts. Allemaal benadrukken ze het belang van intuïtief handelen.

  Nooit meer uitrollen

  Reageer

  Bezuinigingen en decentralisaties stellen nieuwe eisen aan de lokale ambtenaar. Drie experts over de noodzaak van intuïtie, netwerken en onorthodox handelen. En hoe een Delftse programma­manager haar eigen baan heruitvond. 

 • Staatssecretaris Van Rijn (Volks­gezondheid, Welzijn & Sport, PvdA) schreef de Tweede Kamer dat de Deventer aanpak nadrukkelijk niet in overeenstemming is met de manier waarop de langdurige zorg volgens hem moet worden hervormd.

  Werkloze doet de steunkousen

  4 reacties

  Professionals in de thuiszorg vervangen door mensen zonder werk. Het Deventer voorstel mondde onlangs uit in een storm van protest. Bij andere gemeenten wordt er echter al mee geoefend. ‘Ik ben enorm enthousiast, de deelnemers ook.’ 

 • D’Oosterhout, 25 jaar geleden op initiatief van bewoners opgericht, heeft nooit structureel subsidie gekregen en bedruipt zichzelf al vanaf het begin met projectgelden, aangevuld met de verhuur van het paviljoen en een bijgebouwtje, en horeca-inkomsten.

  De boeven van de kinderboerderij

  Reageer

  Buurtvoorzieningen in handen leggen van burgers – bij de Alkmaarse kinderboerderij d’Oosterhout werkt het al 25 jaar. Ondanks voortdurende tegenwerking van de gemeente. De oplossing moet nu komen van de ‘groene-golf-ambtenaar’. 

 • Elke ­gemeente staat voor de ­opgave om mensen weer aan de slag te ­krijgen. In een serie artikelen houdt Binnenlands Bestuur het uiteenlopende re-integratiebeleid ­tegen het licht.

  Van vangnet naar trampoline

  Reageer

  Klimopbanen, keukentafelgesprekken, speed-daten – het is maar een greep uit de initiatieven op het gebied van re-integratie die de revue passeerden in de serie Weer aan het werk. Voor de slotaflevering vroeg Binnenlands Bestuur twee deskundigen of zij trends zien en wijze lessen kunnen formuleren.

 • Elke ­gemeente staat voor de ­opgave om mensen weer aan de slag te ­krijgen. In een serie houdt Binnenlands Bestuur het uiteenlopende re-integratiebeleid ­tegen het licht.

  Stok werkt beter dan scholing

  Reageer

  Als eersten in Nederland werden alle Helmondse werklozen vanaf 2002 naar een productiehal gestuurd. Verplicht sorteren. Wat heeft die omstreden aanpak opgeleverd? ‘Wij verleenden óók zorg. Alleen niet door mensen te pamperen.’