of 59147 LinkedIn

Brian van der Bol

Recente Artikelen

 • Jongeren blijven volgens de voor het toerismebeleid verantwoordelijke wethouder Daniël Joppe (CDA) van Schouwen-Duiveland welkom. Maar als het gaat om de beeldvorming is de gemeente de (zuipende) jeugd liever kwijt dan rijk. Berucht zijn de jongerencampings met hun metershoge stapels bierkratten en discotheken en bars met neonlichten aan de gevel, waar bier bij voorkeur per meter of pitcher wordt verkocht.

  Renesse heeft buik vol van de zuiptoerist

  Reageer

  Renesse wil maar wat graag af van het imago van feestoord en zich promoten als familiebadplaats. ‘De jongeren vormen maar een klein deel van de bezoekers.’

Recente Achtergrond Artikelen

 • Dit is het derde en laatste deel van een serie over toerismebeleid. Renesse en de zuiptoeristen.

  Buik vol van de zuiptoerist

  Reageer

  Zeg Renesse en in je hoofd ontstaat spontaan de associatie met feestende en drinkende pubers. De gemeente wil maar wat graag af van dat hardnekkige imago. ‘De jongeren vormen maar een klein deel van de bezoekers.’

 • De meeste verkiezingsprogramma’s zijn al klaar als er afgelopen najaar in Hollands Kroon een grote bestuurlijke crisis uitbreekt. Meerdere wethouders en topambtenaren verlaten – al dan niet gedwongen – de ambitieuze gemeente in de kop van Noord-Holland. Directe aanleiding is de zo’n 2,3 miljoen euro duurder uitgevallen verbouwing van twee gemeentekantoren.

  Tikje minder trendsettend

  Reageer

  De gemeente Hollands Kroon liep de afgelopen jaren voorop met innovatieve projecten. Tot afgelopen najaar een bestuurlijke crisis uitbrak en de gangmakers moesten vertrekken. Wat is er in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen nog over van de vernieuwingsdrift?

 • Ook in de participatiesamenleving blijft de gemeente aan zet, vindt Hans Boutellier. De wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut schreef met twee collega's een boek over de ambtenaar 3.0. 'Wat mij betreft is het beeld dat de overheid zich terug kan trekken te ver doorgeschoten.’

  ‘Zo leuk zijn mensen niet’

  1 reactie

  Ook in de participatiesamenleving blijft de gemeente aan zet, vindt Hans Boutellier. De wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut schreef met twee collega's een boek over de ambtenaar 3.0. 'Wat mij betreft is het beeld dat de overheid zich terug kan trekken te ver doorgeschoten.’

 • Flexwerk : De moderne ambtenaar wil graag meer mobiliteit in zijn of haar werk. Dat mag zowel in of buiten de eigen organisatie zijn. Een serie over de opmars van flexplekken, flexpools en flexwerken.

  Honkvast en toch flex

  Reageer

  De gemeente Amsterdam telt 3.600 flexwerkers, werkzaam op meerdere afdelingen. Goed voor de ontwikkeling van de ambtenaren, goed voor de hele organisatie. ‘Ik ben eigenlijk een zzp’er binnen de gemeente, maar dan met een vast contract.’

 • Twee afgetreden wethouders, de laan uitgestuurde topambtenaren en een burgemeester die zijn afscheid aankondigt. De politieke en bestuurlijke crisis is compleet bij Hollands Kroon. Wat is er aan de hand bij de zo trotse fusiegemeente in de Kop van Noord-Holland?

  Massale valpartij in Hollands Kroon

  Reageer

  Twee afgetreden wethouders, de laan uitgestuurde topambtenaren en een burgemeester die zijn afscheid aankondigt. De politieke en bestuurlijke crisis is compleet bij Hollands Kroon. Wat is er aan de hand bij de zo trotse fusiegemeente in de Kop van Noord-Holland?

 • Flexwerk  De moderne ambtenaar wil graag meer mobiliteit in zijn of haar werk. Dat mag zowel in of buiten de eigen organisatie zijn. Een serie over de opmars van flexplekken, flexpools en flexwerken.

  Pool vol met dijkwerkers

  Reageer

  Flexwerk 
  De moderne ambtenaar wil graag meer mobiliteit in zijn of haar werk. Dat mag zowel in of buiten de eigen organisatie zijn. Een serie over de opmars van flexplekken, flexpools en flexwerken.

 • De moderne ambtenaar wil graag meer mobiliteit in zijn of haar werk. Dat mag zowel in of buiten de eigen organisatie zijn. Een serie over de opmars van flexplekken, flexpools en flexwerken.

  Parttime vliegende kiep

  Reageer


  In vergelijking tot werknemers in het bedrijfsleven zijn gemeenteambtenaren honkvast. Daar moet verandering in komen. Tien gemeenten in de regio Utrecht wisselen daarom onderling personeel uit. Eerste deel van een serie over de flex-ambtenaar.

 • Alles moest anders in Hollands Kroon. In het slotdeel van een serie over de pionierdrift van de Noord-Hollandse gemeente reageren burgemeester Jaap Nawijn en gemeentesecretaris Arthur Cremers op de bereikte resultaten. En op de kritiek. ‘Het is tijd voor een adempauze.’ 

  ‘We laten niemand aan z’n lot over’

  Reageer


  Alles moest anders in Hollands Kroon. In het slotdeel van een serie over de pionierdrift van de Noord-Hollandse gemeente reageren burgemeester Jaap Nawijn en gemeentesecretaris Arthur Cremers op de bereikte resultaten. En op de kritiek. ‘Het is tijd voor een adempauze.’ 

 • Wie is de baas in een zelfsturend team zonder leidinggevende? Degene met de grootste mond? Hollands Kroon erkent dat er binnen sommige teams waarin in principe iedereen gelijk is toch hiërarchie ontstaat. ‘Sommige mensen beschikken over natuurlijk leiderschap.’

  Zo min mogelijk hiërarchie

  Reageer

  Wie is de baas in een zelfsturend team zonder leidinggevende? Degene met de grootste mond? Hollands Kroon erkent dat er binnen sommige teams waarin in principe iedereen gelijk is toch hiërarchie ontstaat. ‘Sommige mensen beschikken over natuurlijk leiderschap.’

 • Hollands Kroon ziet burgers als klanten en wil ze als zodanig ook benaderen. Klantgericht dus. Het paspoort wordt bijvoorbeeld gewoon thuis bezorgd, de geboorteaangifte kan digitaal. Dat betekent dat de gemeentelijke loketten over twee jaar gewoon dicht kunnen.

  Keien in dienstverlening

  Reageer

  Hollands Kroon ziet burgers als klanten en wil ze als zodanig ook benaderen. Klantgericht dus. Het paspoort wordt bijvoorbeeld gewoon thuis bezorgd, de geboorteaangifte kan digitaal. Dat betekent dat de gemeentelijke loketten over twee jaar gewoon dicht kunnen.

 • Bewoners die zelf een speeltuin inrichten en het gemeentelijk groen vervangen zonder dat daar een gemeenteraad of wethouder aan te pas komt: het kan met steun van Hollands Kroon. ‘Het gaat ons om het creëren van saamhorigheid in de buurt.’

  De burger aan zet

  Reageer

  Bewoners die zelf een speeltuin inrichten en het gemeentelijk groen vervangen zonder dat daar een gemeenteraad of wethouder aan te pas komt: het kan met steun van Hollands Kroon. ‘Het gaat ons om het creëren van saamhorigheid in de buurt.’

 • Hollands Kroon loopt voorop in de wijze waarop het werk in het gemeentehuis is georganiseerd. Maar het besturen gaat nog via de oude structuren. Plannen voor vernieuwing zijn er genoeg. ‘Uiteindelijk wordt misschien zelfs de gemeenteraad overbodig.’

  Klassiek en modern tegelijk

  Reageer

  Hollands Kroon loopt voorop in de wijze waarop het werk in het gemeentehuis is georganiseerd. Maar het besturen gaat nog via de oude structuren. Plannen voor vernieuwing zijn er genoeg. ‘Uiteindelijk wordt misschien zelfs de gemeenteraad overbodig.’

 • In Hollands Kroon doen ze het helemaal anders: er zijn geen managers, geen vaste werktijden en iedereen mag zo lang op vakantie als hij wil. Mits het werk gedaan wordt. Binnenlands Bestuur doet verslag.

  Weg met de managers

  Reageer

  Jaarlijks melden zich honderden sollicitanten die bij Hollands Kroon willen werken. De Noord-Hollandse gemeente opereert zonder managers en geeft ambtenaren volop vrijheid. In een serie artikelen zoomt Binnenlands Bestuur op de pioniers in. ‘Mensen die graag structuur willen, vallen af.’ 

 • Zeker vier Arubanen bestoken Nederlandse gemeenten, provincies en ministeries met talloze Wob-verzoeken. Zij laten zich daarbij vertegenwoordigen door adviesbureau Consultorio San Nicolas van Malcolm Lennox Hassell.

  Wobben vanaf een tropisch eiland

  1 reactie

  Vier Arubanen uit San Nicolas hebben Nederlandse overheidsorganisaties de afgelopen jaren bestookt met honderden Wob-verzoeken. Zij worden allemaal bijgestaan door dezelfde juridisch adviseur.

 • Zestig jaar geleden was er voor het laatst een schilderij van Vermeer te zien in Delft. Het straatje van Vermeer keert na 320 jaar terug naar de stad waar het werk rond 1658 werd geschilderd. Vanaf deze week is het schilderij te bezichtigen in Museum Prinsenhof tijdens de tentoonstelling Vermeer komt Thuis.

  Vermeer keert terug naar Delft

  Reageer

  Eindelijk komt er weer een echte Johannes Vermeer naar Delft, de stad waar de 17e-eeuwse schilder zijn leven lang woonde en werkte. ‘Dit is sinds mensenheugenis een diepgewortelde wens van de stad’, zegt Ferrie Förster, wethouder namens STIP (Studenten Techniek In Politiek).

 • © Henriëtte Guest

  De opknap van de Haagse Markt

  Reageer

  De renovatie de Haagse Markt, een van de grootste openluchtmarkten van Europa, is dé perfecte leerschool voor een bestuurder. Dat zegt de Haagse wethouder Boudewijn Revis (VVD).

 • Overheidsorganisaties moeten niet meer als ‘piramidale eenheidsworst’ worden ingericht. Het werken via schijven zoals managementteams, stuurgroepen, klankbordgroepen en diverse leidinggevenden, ‘dient slechts het doel van orde en voorspelbaarheid’. Dat stelt organisatieadviseur en expertiseconsultant Jirtsin Beenhakker van Expertisecentrum Plato te Hoogeveen in zijn essay

  Nieuwe leider leidt niet meer

  Reageer

  Ondergeschikten niet opjutten maar op relaxte wijze uitstralen dat het wel goed komt. De nieuwe taken van gemeenten vragen een nieuwe wijze van leidinggeven, stelt organisatieadviseur Jirtsin Beenhakker. ‘Niet de manager moet beslissen, maar de groep.’

 • Goed voor ambtenaren, slecht voor overheidswerkgevers. Dat is de uitwerking van de wet die ambtenaren juridisch gezien gelijkstelt aan ‘normale’ werknemers, concludeert Marien Korevaar van Capra Advocaten.

  Gemeente bloedt, ambtenaar blij

  Reageer

  De wet die de rechtspositie van de ambtenaar gelijkstelt aan die van de ‘normale’ werknemer leidt tot een hogere ontslagvergoeding voor ambtenaren. Gemeenten moeten veel meer geld reserveren voor bovenwettelijke uitkeringen.

 • Met regelmaat vechten burgers beleid aan. Soms zelfs strijden overheden onderling. Een serie over de meest voorkomende juridische geschillen.

  WOB-lichter weerstaat wet

  Reageer

  Dankzij een nieuwe wet hoeven gemeenten binnenkort niet langer een dwangsom te betalen als zij te laat op een Wob-verzoek reageren. Onnodig, vinden deskundigen. ‘Alle Nederlandse gemeenten krijgen samen net zoveel Wob-verzoeken als de stad Birmingham.’ 

 • Een grote groep ouderen verlaat de komende jaren de ambtelijke organisatie. Hoe kan worden voorkomen dat unieke kennis bij de overheid verloren gaat?

  Train je jonge collega

  Reageer

  Een grote groep ouderen verlaat de komende jaren de ambtelijke organisatie. Hoe kan worden voorkomen dat unieke kennis bij de overheid verloren gaat? Koppel elke oude meester aan een jonge gezel.

 • Serie over ambtenaren die als taak hebben al te onbezonnen gedrag van burgers in het publiek domein binnen de perken te houden.

  Zero tolerance op familiefeest

  Reageer

  Kermissen zijn van oudsher de plek om los te gaan. Tijdelijke drooglegging en strikte handhaving moeten zware ontsporingen voorkomen. Bij overtredingen dient met verstand te worden opgetreden. ‘Je moet hier als hand­haver geen conflicten uitlokken.’

 • ‘De gemeente heeft erg veel belang bij zelfredzame burgers’, zegt Marja van Bijsterveldt. ‘Van het invullen van een formulier tot het vinden van een baan en het stoppen van een uitkering; dat kan alleen als mensen goed kunnen lezen en schrijven. Als je ze daarbij niet helpt blijf je die mensen terugzien aan je loketten.'

  ‘Alles begint bij taal’

  Reageer

  Nederland telt 1,3 miljoen laaggeletterden. Volgens Marja van Bijsterveldt, voorzitter van de Stichting Lezen & Schrijven, moeten gemeenten een veel grotere rol spelen bij de aanpak van taalproblemen. ‘Als de economie straks aantrekt, hebben we alle mensen die nu aan de kant zitten hartstikke hard nodig.’

 • De crisis en de daarmee samenhangende bezuinigingen bij de overheid laten zich voelen op de gemeentelijke arbeidsmarkt.

  Kom van die stoel af

  Reageer

  Medewerkerspools, snuffelstages en mobiliteitsnetwerken moeten de gemeentelijke arbeidsmarkt weer in beweging krijgen. Hard nodig. ‘Ambtenaren denken: voor mij wordt wel gezorgd.’

 • De VNG heeft een ‘strategische en interactieve denktank voor het lokaal bestuur’ opgericht om bestuurders meer met elkaar en met de VNG in contact te brengen.

  Lokale denkers verenigd

  Reageer

  Een rapporteur van de lokale ontwikkeling. Dat moet de nieuwe, onafhankelijke denktank van de VNG worden. ‘We willen de kloof dichten tussen bestuurspraktijk en wetenschap.’

 • Met de decentralisaties worden ‘nieuwe dingen’ van ambtenaren en medewerkers van de gemeente gevraagd.

  Regisseren en verbinden

  Reageer

  De decentralisaties brengen tal van nieuwe taken voor gemeenten voor zich mee. Hoe moet het personeel daar inhoudelijk op worden voorbereid? ’Er is een nieuw soort ambtenaar nodig.’

 • Bevolkingsdaling en vergrijzing bepalen in combinatie met de crisis de komende jaren steeds meer de beleidsagenda. In een serie artikelen besteedt Binnenlands Bestuur aandacht aan de gevolgen.

  Samen in bad

  Reageer

  In krimpgebieden wordt weinig gesport. Vergrijzing en ontgroening zetten de lokale voorzieningen verder onder druk. De provincie Groningen keerde de trend met zes succesvolle Sportdorpen. ‘Het  ledenaantal van sportclubs is flink gestegen.’

 • Ondanks de forse investeringen die worden verlangd, zijn het de gemeenten die stichtingen als de RKF en de JCF benaderen met het verzoek om de veldjes aan te leggen. En niet andersom.

  Verweesde sportveldjes

  Reageer

  Achterstandsjeugd moet sporten. Alleen de aanleg van dure courts en playgrounds blijkt weggegooid geld. De jubilerende foundations van Cruyff en Krajicek kennen de oplossing: buurtsport­coaches. ‘De gemeente is gek zo’n aanbod te weigeren.’

 • Vanwege bezuinigingen, fusies en vacaturestops krimpt het openbaar bestuur in. Toch wordt voor sommige functies gestreden om personeel.

  Samenwerken tegen de ontgroening

  4 reacties

  Hoe houd je als gemeente het schaarse jonge talent vast? Samenwerkingsverbanden met andere publieke werkgevers en het bedrijfsleven zijn hard nodig. ‘Gemeenten moeten zich klaar maken voor de war on talent’.

 • Regionale kranten hebben het door dalende oplages en krimpende
advertentiebudgetten al jaren moeilijk. Dat leidt onder meer tot een teruggang in de traditionele raadsverslaggeving; bij vele commissie- en raadsvergaderingen blijven de perstribunes leeg. Gemeenten constateren in een drie jaar geleden gepubliceerd onderzoek naar de toekomst van de geschreven pers in Nederland, uitgevoerd door de commissie-Brinkman, een afname in de aanwezigheid van journalisten én in de kwaliteit van de berichtgeving.

  Waakhond verliest z’n tanden

  1 reactie

  Steeds minder journalisten coveren het nieuws in de regio. De lokale democratie dreigt zo haar traditionele waakhond te verliezen. Temeer daar tegelijkertijd ook de focus op het bestuur verdwijnt. ‘We zijn nog maar met z’n drieën. Er blijft veel liggen’

 • ‘Echte’ mensen aan de lijn

  Reageer

  Mag je geamputeerde ledematen begraven in je tuin? En heb je aanspraak op leerlingenvervoer als het stageadres zich buiten de grens van 6 kilometer bevindt? Jaarlijks krijgt het VNG-Informatiecentrum. tienduizenden vragen. Een reportage.

 • Gids gezocht

  Reageer

  Ondanks ambitieuze uitvoeringsprogramma’s gaat de digitale dienstverlening van gemeenten slechts tergend langzaam vooruit. Hoogleraar informatiesamenleving Jan van Dijk: ‘Men weet niet waar het naartoe moet.’

 • Vestia’s bedreigen gemeentekas

  Reageer

  De directe gevolgen voor gemeenten van de financiële problemen bij Vestia, de grootste woningcorporatie van Nederland, lijken gering. Maar raadsleden en deskundigen maken zich wel zorgen. 

 • Tijdens de jaarwisseling veranderde Den Haag in de jaren 80 van de vorige eeuw steevast in oorlogsgebied. Betrokken bestuurders en agenten kijken terug. ‘We deden maar wat.’

  Stenen happen

  Reageer

  Tijdens de jaarwisseling veranderde Den Haag in de jaren 80 van de vorige eeuw steevast in oorlogsgebied. Betrokken bestuurders en agenten kijken terug. ‘We deden maar wat.’

 • Broos succes in de Stationsbuurt

  Reageer

  Na 3 jaar krachtwijk gaat de Haagse Stationsbuurt langzaam de goede kant op. Nu de corporaties en het Rijk bezuinigen, moeten de bewoners zelf de handen uit de mouwen steken. ‘Tot op heden mochten we alleen punten en komma’s veranderen.’

 • Krachtwijk op halve kracht

  Reageer

  Hoewel het Rijk extra budget voor krachtwijken schrapt, gaan de meeste gemeenten door met hun investeringen. Een tweeluik over de resultaten van het onderzoek van Binnenlands Bestuur en de praktijk in de Stationsbuurt, alias het Haagse Quartier Latin.

 • Blauwe baas

  Reageer

  Gerard Bouman start deze maand als kwartiermaker van de Nationale Politie. Hij is de beoogde eerste nationale korpschef. Portret van een gedreven sfeermaker met een korte spanningsboog, een opvliegend karakter en balorige humor.

 • Private baten, publieke lasten

  Reageer
  Het kabinet wil organisatoren van evenementen aanslaan voor de inzet van politieagenten. Met name dance-evenementen worden op de korrel genomen. Maar waar begint dit en waar houdt het op? ‘Straks kan je helemaal niks meer organiseren.’
 • Zwaar weer voor krachtwijken

  Reageer
  Wat komt er terecht van de krachtwijken nu zowel de Vogelaarheffing als het budget voor stadsvernieuwing wordt afgeschaft? Binnenlands Bestuur volgt de Haagse Stationsbuurt. ‘De ambities blijven, alleen de snelheid wordt aangepast.’
 • Veilig naar het eind van de tunnel

  1 reactie
  De geplande tunnel in de A4 Midden-Delfland is veilig en goed, stelde toenmalig verkeersminister Camiel Eurlings. Sommige aanbevelingen van de Commissie Tunnelveiligheid gingen de plannenmakers te ver. ‘Goed is goed genoeg.’
 • Een feestje kost gewoon geld

  Reageer
  Voor Koning Voetbal gaat iedereen diep door de knieën. Van de FIFA is het beeld ontstaan van een multinational die zich tijdelijk in Nederland vestigt, tal van privileges opeist en zich onttrekt aan de regels. Gemeenten moeten flink investeren.