of 60831 LinkedIn

Brian van der Bol

Recente Artikelen

 • Yoga en mindfulness voor ambtenaren maakte deel uit van een groter plan, ‘Gezond Reimerswaal’. Dat heeft als doel om een ‘gezonde werkvloer’ te creëren, ‘zodat medewerkers beter in hun vel zitten en met meer energie naar hun werk gaan’.

  Krachttraining in plaats van yoga op de werkvloer

  8 reacties

  Ontspannen in het gemeentehuis is prima, zo vinden ze ook in Reimerswaal. Alleen mag het geen yoga of mindfulness zijn. ‘Vanuit een christelijk standpunt zou het wel heel vreemd zijn om voorstander te zijn van yoga of mindfulness op de werkvloer, omdat je dan – geestelijk – de deur openzet voor de invloed van andere religies op jouw ambtenaren.’

 • Tussen het werk door even kunnen ontspannen. Volgens de Hoornse gemeentesecretaris Frans Mencke gaan zijn ambtenaren er beter van presteren. Hoe krijg je ze achter de gemeentelijke piano en in de fitnessruimte?

  Ontspannen op de piano werkt

  Reageer

  Tussen het werk door even kunnen ontspannen. Volgens de Hoornse gemeentesecretaris Frans Mencke gaan zijn ambtenaren er beter van presteren. Hoe krijg je ze achter de gemeentelijke piano en in de fitnessruimte?

 • Op dit moment telt Nederland 89 fairtrade gemeenten. Nog eens ruim vijftig zijn er ‘actief’ op het gebied van eerlijke handel. Deze gemeenten zijn ‘op weg’ om fairtrade te worden.

  Fairtrade lastige business voor gemeenten

  Reageer

  Nederland telt 89 zelfverklaarde ‘fairtrade gemeenten’. Zijn hun inspanningen nog nodig nu de consument voor ‘eerlijke producten’ ook bij de reguliere supermarkt terecht kan? ‘Het is lastig om de campagne levend te houden.’ 

 • Jongeren blijven volgens de voor het toerismebeleid verantwoordelijke wethouder Daniël Joppe (CDA) van Schouwen-Duiveland welkom. Maar als het gaat om de beeldvorming is de gemeente de (zuipende) jeugd liever kwijt dan rijk. Berucht zijn de jongerencampings met hun metershoge stapels bierkratten en discotheken en bars met neonlichten aan de gevel, waar bier bij voorkeur per meter of pitcher wordt verkocht.

  Renesse heeft buik vol van de zuiptoerist

  Reageer

  Renesse wil maar wat graag af van het imago van feestoord en zich promoten als familiebadplaats. ‘De jongeren vormen maar een klein deel van de bezoekers.’

 • Loppersum heeft heel veel van niks, zo zeggen ze zelf in de Groningse gemeente. En dat zien ze niet als iets negatiefs. Sterker, Loppersum wil zich met het grote niets op de kaart zetten als bestemming waar je tot rust kunt komen.

  ‘Leegte’ moet toerist naar Loppersum trekken

  2 reacties

  Loppersum heeft heel veel van niks, zo zeggen ze zelf in de Groningse gemeente. En dat zien ze niet als iets negatiefs. Sterker, Loppersum wil zich met het grote niets op de kaart zetten als bestemming waar je tot rust kunt komen.

 • De meeste verkiezingsprogramma’s zijn al klaar als er afgelopen najaar een grote bestuurlijke crisis uitbreekt. Meerdere wethouders en topambtenaren verlaten – al dan niet gedwongen – de ambitieuze gemeente in de kop van Noord-Holland. Directe aanleiding is de zo’n 2,3 miljoen euro duurder uitgevallen verbouwing van twee gemeentekantoren. Hoe moet het verder na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart? Een analyse van de verkiezingsprogramma’s laat zien dat veel partijen de gemeentelijke innovaties prijzen. Tegelijkertijd vinden ze dat er de afgelopen jaren wel erg veel is veranderd in Hollands Kroon.

  Hollands Kroon een tikje minder trendsettend

  Reageer

  De gemeente Hollands Kroon liep de afgelopen jaren voorop met innovatieve projecten. Tot afgelopen najaar een bestuurlijke crisis uitbrak. Politieke partijen laten in hun verkiezingsprogramma’s doorschemeren iets minder trendsettend te willen zijn.

 • Volgens Hans Boutelier, wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut, leven we in een postideologische en pragmatische maatschappij. ‘Dat is problematisch, want we geloven er niet echt in – althans niet zoals in bijvoorbeeld een religie of het communisme. De passie en de richting moet tegenwoordig echt uit het onszelf komen.’ En dat vraagt volgens hem om een nieuw type bestuurder en ambtenaar, zeker bij de lokale overheid.

  Toekomst is aan de 3.0 ambtenaar

  10 reacties

  Het beeld dat de overheid zich kan terugtrekken is te ver doorgeschoten. Ook in de participatiesamenleving blijft de gemeente aan zet, vindt Hans Boutellier. Dat vraagt echter wel om 3.0 ambtenaren.

 • Als mensen vaker van functie wisselen is dat niet alleen goed voor de ontwikkeling van de ambtenaren zelf, maar ook voor de hele organisatie, zo is de gedachte. De kennis van iemand blijft dan immers niet beperkt tot de eigen afdeling, maar verspreidt zich over de hele gemeente.

  Flex-hoofdstad Amsterdam

  Reageer

  De gemeente Amsterdam telt 3.600 flexwerkers, werkzaam op meerdere afdelingen. De gemiddelde ‘flexambtenaar’ werkt elke week op zo’n twee tot drie verschillende afdelingen binnen de gemeente.

 • Met het opstappen van twee wethouders is de politieke en bestuurlijke crisis bij Hollands Kroon donderdag compleet geworden. Frits Westerkamp (LADA) en Theo Meskers (VVD) leggen hun portefeuille neer vanwege een kostenoverschrijding van ruim 2 miljoen euro bij de verbouwing van twee gemeentekantoren en het onjuist en niet tijdig informeren van de gemeenteraad daarover.

  Bestuurlijke crisis Hollands Kroon compleet

  27 reacties

  Met het opstappen van twee wethouders is de politieke en bestuurlijke crisis bij Hollands Kroon donderdag compleet geworden. Frits Westerkamp (LADA) en Theo Meskers (VVD) leggen hun portefeuille neer vanwege een kostenoverschrijding van ruim 2 miljoen euro bij de verbouwing van twee gemeentekantoren en het onjuist en niet tijdig informeren van de gemeenteraad daarover.

 • De moderne ambtenaar wil graag meer mobiliteit in zijn of haar werk. Dat mag zowel in of buiten de eigen organisatie. Een serie over de opmars van flexplekken, flexpools en flexwerken.

  Dijkwerkers-pool tegen de uitstroom

  Reageer

  De komende jaren moet 1.100 kilometer dijk worden versterkt en daarvoor is 7 miljard euro beschikbaar. Voor die enorme opgave zijn veel mensen nodig. Bij een speciale pool kunnen medewerkers van Rijkswaterstaat en waterschappen zich aanmelden voor opdrachten buiten de eigen organisatie.

 • De moderne ambtenaar wil graag meer mobiliteit in zijn of haar werk. Dat mag zowel in of buiten de eigen organisatie zijn. Een serie over de opmars van flexplekken, flexpools en flexwerken.

  Utrechtse ambtenaren als vliegende kiep

  Reageer

  In vergelijking tot werknemers in het bedrijfsleven zijn gemeenteambtenaren honkvast. Daar moet verandering in komen. Tien gemeenten in de regio Utrecht wisselen daarom onderling personeel uit.

 • DIt verhaal is het laatste onderdeel van een serie die Binnenlands Bestuur brengt over veranderingen die gemeenten ondergaan, gerelateerd aan de gemeente Hollands Kroon.

  Hollands Kroon toe aan adempauze

  6 reacties

  Alles moest anders in Hollands Kroon. Burgemeester Jaap Nawijn en gemeentesecretaris Arthur Cremers blikken terug op de bereikte resultaten van vijf jaar pionieren. En op de kritiek. ‘Het is tijd voor een adempauze.’


  DIt verhaal is het laatste onderdeel van een serie die Binnenlands Bestuur brengt over veranderingen die gemeenten ondergaan, gerelateerd aan de gemeente Hollands Kroon.


   

 • De Noord-Hollandse fusiegemeente gelooft in grote vrijheid en verantwoordelijkheden voor de medewerkers en streeft naar zo min mogelijk hiërarchie in de organisatie; onder de driekoppige directie is in theorie iedere medewerker gelijk. Zonder ‘gelaagdheid’ ook geen bureaucratie, zo is de gedachte.

  Team verdeelt onderling salarisbudget

  8 reacties

  In 2021 moeten de ruim dertig ‘zelfsturende teams’ van de gemeente Hollands Kroon zelf verantwoordelijk zijn voor de verdeling van hun salarisbudget. Twee jaar eerder, vanaf 2019, moet elk team al een extra ‘flexibel budget’ bovenop het reguliere salaris krijgen. Het is de bedoeling dat het bedrag onderling wordt verdeeld en dat de mensen die goed presteren meer krijgen dan hun collega’s.


  DIt verhaal is onderdeel van een serie die Binnenlands Bestuur brengt over veranderingen die gemeenten ondergaan, gerelateerd aan de gemeente Hollands Kroon.


   

 • De ambities van de gemeente in de kop van Noord-Holland zijn groot. Hollands Kroon wil niet alleen de slimste en meeste innovatieve gemeente van het land worden, ook moet het afgelopen zijn met de bureaucratie. Medewerkers en inwoners krijgen steeds meer vertrouwen en verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd vraagt de gemeente meer zelfredzaamheid van de inwoners. En misschien wel de belangrijkste doelstelling: medewerkers moeten ‘keien in dienstverlening’ worden.

  Hollands Kroon sluit gemeenteloketten in 2019

  17 reacties

  Hollands Kroon ziet burgers als klanten en wil ze als zodanig ook benaderen. Klantgericht dus. Het paspoort wordt bijvoorbeeld gewoon thuis bezorgd, de geboorteaangifte kan digitaal. Gevolg: de gemeentelijke lokketten kunnen over twee jaar dicht.


  DIt verhaal is onderdeel van een serie die Binnenlands Bestuur brengt over veranderingen die gemeenten ondergaan, gerelateerd aan de gemeente Hollands Kroon.


   

 • Hollands Kroon gelooft erg in het stimuleren van eigen initiatief van inwoners. Met het ‘kernbeheer’ wil de gemeente mensen de kans geven om ‘zelf invloed op de openbare ruimte uit te oefenen’. De directie van Hollands Kroon is ervan overtuigd dat de positie van de politiek ten opzichte van de samenleving ‘fundamenteel’ gaat veranderen.

  Burger aan zet in Hollands Kroon

  6 reacties

  Bewoners die zelf een speeltuin inrichten en het gemeentelijk groen vervangen zonder dat daar een gemeenteraad of wethouder aan te pas komt: het kan met steun van Hollands Kroon. ‘Het gaat ons om het creëren van saamhorigheid in de buurt.’


  DIt verhaal is onderdeel van een serie die Binnenlands Bestuur brengt over veranderingen die gemeenten ondergaan, gerelateerd aan de gemeente Hollands Kroon.


   


 • De vernieuwing in de gemeente Hollands Kroon vindt vooral binnen de ambtelijke organisatie en (nog) niet binnen de politiek.

  Dromen in Hollands Kroon: afschaffen gemeenteraad

  14 reacties

  Hollands Kroon loopt voorop in de wijze waarop het werk in het gemeentehuis is georganiseerd. Maar het besturen gaat nog via de oude structuren. Plannen voor vernieuwing zijn er genoeg. ‘Uiteindelijk wordt misschien zelfs de gemeenteraad overbodig.’ 


  DIt verhaal is onderdeel van een serie die Binnenlands Bestuur brengt over veranderingen die gemeenten ondergaan, gerelateerd aan de gemeente Hollands Kroon.


   


 • Hollands Kroon, in 2012 ontstaan uit een fusie van de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer, gelooft in grote vrijheid voor de ambtenaren. Pardon: medewerkers – ambtenaren, dat klinkt zo ouderwets. Met de nieuwe en zeker in overheidsland revolutionaire manier van werken weet de gemeente de afgelopen jaren regelmatig de aandacht van andere overheden te trekken en de landelijke pers te halen.

  Hollands Kroon: Weg met de managers

  18 reacties

  Jaarlijks melden zich honderden sollicitanten die bij Hollands Kroon willen werken. De Noord-Hollandse gemeente opereert zonder managers en geeft ambtenaren volop vrijheid. In een serie artikelen zoomt Binnenlands Bestuur op de pioniers in. ‘Mensen die graag structuur willen, vallen af.’


  DIt verhaal is onderdeel van een serie die Binnenlands Bestuur brengt over veranderingen die gemeenten ondergaan, gerelateerd aan de gemeente Hollands Kroon.


   


 • Vandaag (woensdag) deed de RvS uitspraak in een zaak tussen Bromet en drie gemeenten: Loon op Zand, Zutphen en Doetinchem. De twee Arubanen geven volgens de uitspraak blijk van ‘kwade trouw’ en hebben ‘misbruik gemaakt van een wettelijke bevoegdheid’. De RvS vernietigt met de uitspraak eerdere vonnissen van de rechtbank Gelderland en Zeeland-West-Brabant. Die laatste oordeelde een jaar geleden ‘ten onrechte’ dat er onvoldoende aanknopingspunten aanwezig waren om misbruik van procesrecht aan te tonen.

  Raad van State: Arubanen zijn uit op proceskosten

  11 reacties

  De Arubaanse ‘veel-Wob’er’ John Bromet en zijn juridisch adviseur Malcolm Lennox Hassell zijn erop uit om proceskosten ten laste van de overheid te incasseren. Dat concludeert de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS).

 • Nederlandse overheidsorganisaties zijn de afgelopen jaren bestookt met honderden verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) uit het buitenland. Ze komen onder andere vanuit Aruba en de Filippijnen.

  Buitenlandse Wob-regen in Nederland

  Reageer

  Nederlandse overheidsorganisaties zijn de afgelopen jaren bestookt met honderden verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) uit het buitenland. Ze komen onder andere vanuit Aruba en de Filippijnen.

 • De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is al langer doelwit van misbruikers, ook uit het buitenland. Zij vragen grote hoeveelheden informatie op bij overheidsorganisaties en als die niet op tijd alle gegevens leveren of een Wob-verzoek buiten behandeling stellen, eisen de indieners een dwangsom of proberen zij een bewaarschrift een proceskostenvergoeding af te dwingen.

  Arubaanse Wob-regen treft Nederland

  22 reacties

  Zeker vier Arubanen hebben Nederlandse overheidsorganisaties de afgelopen jaren bestookt met honderden Wob-verzoeken. Zij worden allemaal bijgestaan door dezelfde juridisch adviseur, Malcolm Lennox Hassell van Consultorio San Nicolas.

 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is naar schatting ‘enkele honderdduizenden euro’s’ kwijt aan de behandeling van 2.282 Wob-verzoeken van één organisatie. Dat schrijft het ministerie in recente antwoorden op vragen die zijn gesteld op basis van diezelfde Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Ministerie is tonnen kwijt aan Wobbende organisatie

  9 reacties

  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is naar schatting ‘enkele honderdduizenden euro’s’ kwijt aan de behandeling van 2.282 Wob-verzoeken van één organisatie. Dat schrijft het ministerie in recente antwoorden op vragen die zijn gesteld op basis van diezelfde Wet openbaarheid van bestuur (Wob).  

 • Het Openbaar Ministerie heeft in het verleden ‘met grote tegenzin’ forse bedragen aan dwangsommen uitgekeerd aan Wob-misbruikers

  Justitie betaalt ´met grote tegenzin´ geld aan Wob-misbruikers

  17 reacties

  Het Openbaar Ministerie heeft in het verleden ‘met grote tegenzin’ forse bedragen aan dwangsommen uitgekeerd aan misbruikers van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).  Dat zegt het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) in een reactie op een recente uitspraak van de Raad van State (RvS). 

 • Ondergeschikten niet opjutten maar op relaxte wijze uitstralen dat het wel goed komt. De nieuwe taken van gemeenten vragen een nieuwe wijze van leidinggeven, stelt organsitieadviseur Jirtsin Beenhakker.

  Directieve ambtelijke organisatie is 'tikkende tijdbom'

  10 reacties

  Overheidsorganisaties moeten niet meer als ‘piramidale eenheidsworst’ worden ingericht. ‘Het werken via schijven zoals managementteams, stuurgroepen, klankbordgroepen en diverse leidinggevenden, dient slechts het doel van orde en voorspelbaarheid.’

 • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onderschrijft dat de wet negatieve gevolgen heeft – in combinatie met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) per 1 juli 2015. De belangenvereniging zal 'zich inzetten om die negatieve consequenties zoveel mogelijk te voorkomen'. De belangenvereniging is wel voorstander van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en noemt 'de gelijkschakeling van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers in het private bedrijfsleven een stap in de goede richting'.

  Ambtenaar blij, gemeente bloedt

  19 reacties

  De wet die ambtenaren juridisch gezien gelijkstelt aan 'normale' werknemers pakt goed uit voor ambtenaren. Voor overheidswerkgevers zullen de kosten fors oplopen. Dat concludeert Marien Korevaar van Capra Advocaten. Hij waarschuwt dat de 'Wet normalisering rechtspositie ambtenaren' overheden veel extra geld gaat kosten.

 • Leiden krijgt schadevergoedingen van misbruikers van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Een man uit Sassenheim en een Utrechter moeten respectievelijk 700 en 350 euro aan de gemeente betalen, blijkt uit twee recente uitspraken van de rechtbank in Den Haag. ‘Door dit soort zaken aan te spannen, kunnen ook andere gemeenten beter het misbruik met de Wob bestrijden’, stelt een woordvoerder van de belangenvereniging tegen Wob-misbruik.

  Leiden krijgt geld van Wob-misbruikers

  12 reacties

  De gemeente Leiden krijgt schadevergoedingen van misbruikers van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Een man uit Sassenheim en een Utrechter moeten respectievelijk 700 en 350 euro aan de gemeente betalen, blijkt uit twee recente uitspraken van de rechtbank in Den Haag. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) kent geen vergelijkbare zaken ‘waarin de civiele rechter een gemeentelijke claim voor gemaakte arbeidskosten in het kader van de Wob honoreert’.

 • Het aantal verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bij de gemeente Den Haag is in 2014 opnieuw flink gestegen. De stijging wordt vooral veroorzaakt door ‘veel-Wob’ers’ die niet uit zijn op informatie, maar een dwangsom. Dat zegt gemeentewoordvoerder Milja de Zwart.

  Aantal Wob-verzoeken in Den Haag flink gestegen

  13 reacties

  Het aantal verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bij de gemeente Den Haag is in 2014 opnieuw flink gestegen. Vorig jaar kreeg de gemeente 612 Wob-verzoeken binnen, tegen 449 in 2013. Een jaar daarvoor waren dat er nog 237. Ook het aantal ingediende verzoeken tot een dwangsom is in die jaren fors toegenomen, evenals het bedrag aan uitgekeerde dwangsommen – 13.960 euro in 2014. Dat blijkt uit de gemeentelijke ‘Programmarekening 2014’, die dinsdagmiddag openbaar is gemaakt.

 • Minister Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken erkent het misbruik van de Wob. Binnenlandse Zaken schat de jaarlijkse kosten van het misbruik tussen de 8 en 14 miljoen euro. Plasterk stuurde in december een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer, waarin de Wob wordt losgekoppeld van de Wet dwangsom. Bestuursorganen moeten wel tijdig blijven reageren op informatieverzoeken van burgers. Als zij dat niet doen kan de verzoeker naar de rechter stappen.

  Einde misbruik Wob ‘nog niet in zicht’

  18 reacties

  Veel gemeenten zeggen last te hebben van ‘oneigenlijk’ gebruik van de Wet openbaarheid bestuur (Wob). De wetsaanpassing maakt volgens deskundigen geen einde aan het misbruik.

 • Overheden hebben te weinig aandacht voor het overdragen van kennis en vaardigheden in de ambtelijke organisatie. ‘Voorkomen moet worden dat nog meer waardevolle informatie verloren gaat.’

  Trainen jonge collega een must

  5 reacties

  Overheden hebben te weinig aandacht voor het overdragen van kennis en vaardigheden in de ambtelijke organisatie. ‘Voorkomen moet worden dat nog meer waardevolle informatie verloren gaat.’ Dat zegt Wilma Henderikse van onderzoeks- en adviesbureau VanDoorneHuiskes en partners. Als die kennisoverdracht al plaatsvindt, gebeurt dat vaak op het laatste moment. 'Het kortetermijndenken zie je helaas overal. Een groot gevaar, want een hele grote bubbel ouderen verlaat de komende jaren de organisaties’, zegt ze.

 • Gemeenten nemen stevige maatregelen om kermissen feestelijk te laten verlopen. Op veel kermissen wordt extra politie ingezet en gebruik gemaakt van (mobiel) cameratoezicht. Daarnaast zien gemeentelijke handhavers toe op een goed verloop van de evenementen.

  Volop handhaving bij kermissen

  2 reacties

  Gemeenten nemen stevige maatregelen om kermissen feestelijk te laten verlopen. Op veel kermissen wordt extra politie ingezet en gebruik gemaakt van (mobiel) cameratoezicht. Daarnaast zien gemeentelijke handhavers toe op een goed verloop van de evenementen.

 • Gemeenten kunnen samenwerken met bibliotheken, scholen, bedrijven, zorg- en welzijnsinstellingen en instanties als het Nibud en het UWV. Dit is het momentum om taal centraal te stellen.

  ‘Alles begint bij taal’

  2 reacties

  Gemeenten spelen een centrale rol bij de bestrijding van laaggeletterdheid. Dat zegt Marja van Bijsterveldt, sinds 1 januari voorzitter van de Stichting Lezen & Schrijven. Lokale overheden komen veel met mensen in aanraking die moeite hebben met lezen en schrijven, bijvoorbeeld bij de sociale diensten. ‘Het mooie van de gemeente is dat daar meerdere kanalen samenkomen, van de jeugdzorg tot de sociale diensten. Zeker met de naderende decentralisaties wordt het netwerk en de invloed van de gemeenten groter.’

 • Abvakabo FNV maakt zich ernstig zorgen over de toenemende werkdruk bij gemeenten. Steeds meer ambtenaren raken volgens vakbondsbestuurder Bert de Haas 'gedemotiveerd' door de 'uitzichtsloze situatie' bij hun werkgever.

  'Ambtenaren raken gedemotiveerd'

  14 reacties

  Abvakabo FNV maakt zich ernstig zorgen over de toenemende werkdruk bij gemeenten. Steeds meer ambtenaren raken volgens vakbondsbestuurder Bert de Haas ‘gedemotiveerd’ door de ‘uitzichtloze situatie’ bij hun werkgever.

 • De leefbaarheid, veiligheid en de sociaal-economische positie van bewoners in de veertig ‘krachtwijken’ is tussen 2008 en 2012 nauwelijks verbeterd ten opzichte van vergelijkbare wijken. Dat constateert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een vandaag gepubliceerd onderzoek. Het rijk heeft er ruim een miljard euro in geïnvesteerd.

  Krachtwijkenbeleid heeft vrijwel geen effect

  11 reacties

  Het speciale beleid voor krachtwijken heeft vrijwel geen effect. De leefbaarheid, veiligheid en de sociaal-economische positie van bewoners in veertig ‘krachtwijken’ is tussen 2008 en 2012 nauwelijks verbeterd ten opzichte van vergelijkbare wijken. Dat constateert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een vandaag gepubliceerd onderzoek.

 • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is een strategische en interactieve denktank voor het lokaal bestuur gestart.

  'Gemeente eerste overheid in denken'

  2 reacties

  De gemeente moet de eerste overheid in denken worden, vindt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Sinds dit jaar heeft de vereniging een ‘strategische en interactieve denktank voor het lokaal bestuur’.

 • Het Sociaal en Cultureel Planbureau constateert na onderzoek dat Nederlanders over het algemeen vertrouwen hebben in de democratie en politici.

  ‘Nederlander is niet cynisch over politiek’

  10 reacties

  Nederlanders hebben een gezond vertrouwen in de politiek. Die conclusie trekt politicoloog Paul Dekker van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op basis van jarenlang onderzoek. Hij houdt binnenkort op een TEDx-conferentie in Nijmegen een pitch over ‘politiek vertrouwen in de publieke opinie’.

 • Ambtenaren moeten nieuwe vaardigheden leren, zoals het voeren van keukentafelgesprekken.

  Gemeenten hebben capaciteit niet voor decentralisaties

  3 reacties

  Gemeenten hebben mogelijk onvoldoende mensen met de juiste kwaliteiten in huis om drie naderende grote decentralisaties in goede banen te leiden. Die zorg spreekt onder meer de Kampense burgemeester Bort Koelewijn (ChristenUnie) uit in Binnenlands Bestuur.

 • Sportverenigingen en hun accomodaties staan onder druk. Met name door vergrijzing in krimpgebieden zullen ze samenwerking moeten zoeken. Dit gebeurt nog weinig.

  Sportaccommodaties in krimpgebieden onder druk

  1 reactie

  In 2025 hebben verenigingen in Limburg gemiddeld 15 procent minder leden. Dat blijkt uit een onderzoek van het Huis voor de Sport (HvdS) Limburg onder 377 sport- en muziekverenigingen. De vergrijzing in de provincie slaat hard toe, met name in Zuid-Limburg. Door bevolkingskrimp en ontgroening zullen daar in 2025 46 procent minder jongeren wonen. Het aantal leden van verenigingen in Zuid-Limburg daalt naar verwachting met 18 procent.

 • Hoewel veruit de meeste stichtingen niet of nauwelijks directe subsidie ontvangen zijn gemeenten voor hen wel belangrijke partners. Zo nemen gemeenten in veel gevallen (gedeeltelijk) de aanlegkosten van de sportveldjes voor hun rekening.

  Gemeenten kloppen aan bij topsporters

  Reageer

  Steeds meer (oud-)topsporters richten een stichting op: van voetballer Dirk Kuyt tot voormalig volleyballer Bas van de Goor en van oud-voetballer Ruud van Nistelrooy tot ex-schaatser Jochem Uytdehaage.

 • In 2005 was de behuizing van de Saasen Groep te krap geworden, terwijl de toenmalige brandweerkazerne niet meer aan de eisen van de tijd voldeed. Ze gingen samen.

  Bedrijf en overheid onder één dak

  1 reactie

  In het Noord-Brabantse Mierlo delen de brandweer en veiligheidsadviesbureau de Saasen Groep sinds kort een gebouw op een nieuw industrieterrein. Volgens het bedrijf en de gemeente Geldrop-Mierlo is het ‘uniek’ dat een publieke instelling en commerciële onderneming samen een onderkomen hebben laten bouwen en delen.

 • De controle van het lokale bestuur is nog voor het grootste deel afhankelijk van de regionale krant. De overheid kan niet werkloos toe blijven kijken.

  Overheid moet waakhond helpen

  Reageer

  De overheid kan niet werkloos toe blijven kijken bij de alsmaar dalende oplages van betaalde regionale kranten. Dat stelt Pieter Nieuwenhuijsen in het onderzoek 'Zorgen om lokale openbaarheid', uitgevoerd in opdracht van het Stimuleringsfonds voor de Pers.

 • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft in 2011 het minder vragen gekregen dan in de jaren ervoor. Toch waren het er nog ruim 32.000.

  32.675 vragen aan de VNG

  2 reacties

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft vorig jaar het minste aantal vragen in tien jaar binnengekregen. Toch waren het er nog altijd tienduizenen. Gemeenten stellen op jaarbasis gemiddeld 38.609 vragen aan de VNG, maar in 2011 waren dat er dat er ‘slechts’ 32.675. 

 • Burgers weten goed de weg te vinden naar de websites van hun gemeente. Over de gehele linie scoort de site van de gemeente Almere het best.  

  Website Almere scoort het best

  7 reacties

  Burgers weten goed de weg te vinden naar de websites van hun gemeente. Over de gehele linie scoort de site van de gemeente Almere het best. 

 • De directe gevolgen voor gemeenten van de financiële problemen bij Vestia, de grootste woningcorporatie van Nederland, lijken vooralsnog gering. Maar raadsleden en deskundigen maken zich wel zorgen over de gevolgen op de langere termijn. Ook klinkt een roep om gemeentelijk toezicht.

  'Vestia's' schampen gemeentekas

  1 reactie

  De directe gevolgen voor gemeenten van de financiële problemen bij Vestia, de grootste woningcorporatie van Nederland, lijken vooralsnog gering. Maar raadsleden en deskundigen maken zich wel zorgen over de gevolgen op de langere termijn. Ook klinkt een roep om gemeentelijk toezicht.

 • Diverse gemeenten hanteren een inkomensgrens voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), hoewel dat volgens staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS, CDA) wettelijk gezien niet mag. 

  Verboden inkomensgrens Wmo toch regelmatig ingezet

  Reageer

  Diverse gemeenten hanteren een inkomensgrens voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), hoewel dat volgens staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS, CDA) wettelijk gezien niet mag. 

 • In Nederland zijn er al veel migranten en dat worden er alleen maar meer. Migranten blijven tijdelijk in Nederland en bij migratie blijven de mensen permanent.

  Aantal migranten zal blijven stijgen

  5 reacties

  Het aantal werknemers uit Midden- en Oost-Europa zal ook de komende jaren toenemen, verwacht ruim driekwart van de Nederlandse uitzendbureaus.

 • Het bedrijfsleven in de regio Rivierenland wil meer samenwerking tussen ondernemers en gemeenten bij de aanbesteding van (bouw) projecten. Een ‘marktdag’ moet de partijen bijeen brengen.

  Rivierenland: meer regionale samenwerking bij bouw

  Reageer

  Het bedrijfsleven in de regio Rivierenland wil meer samenwerking tussen ondernemers en gemeenten bij de aanbesteding van (bouw) projecten. Een ‘marktdag’ moet de partijen bijeen brengen.

 • Decentrale overheden meer onderhands aanbesteden in plaats van openbaar en niet-openbaar.

  'Miljoenen verspild bij aanbesteding'

  4 reacties
  Nederlandse gemeenten lopen miljoenen mis omdat zij onvoldoende op de hoogte zijn van de aanbestedingsregels. Dit zeggen aanbestedingsdeskundigen Pieter van den Eijnden van brancheorganisatie UNETO-VNI (installatiesector) en Joost Fijneman van Bouwend Nederland. Ze vinden dat (decentrale) overheden meer onderhands moeten aanbesteden in plaats van openbaar en niet-openbaar.
 • Rotterdam is zo tevreden over de banenmarkten voor bijstandsgerechtigden dat de gemeente de aanpak voortzet. ‘We kijken naar wat iemand kan.’

  Rotterdams ‘zomeroffensief’ banenmarkt

  1 reactie

  Rotterdam is zo tevreden over de banenmarkten voor bijstandsgerechtigden dat de gemeente de aanpak voortzet. ‘We kijken naar wat iemand kan.’

 • Meeleven tonen aan Oslo

  Reageer

  Al sinds 1951 krijgt Rotterdam van Oslo een kerstboom. ‘De Noren wilden na de oorlog laten zien dat als het hart uit je stad is verdwenen, er altijd mensen zijn die aan je denken’, vertelt Jannelieke Aalstein van de Rotterdamse bestuursdienst. Na de bomaanslag in Oslo en de schietpartij op Utøya was het de beurt aan Rotterdam om medeleven te betuigen.

 • De beoordeling van 112-meldingen is moeilijk onfeilbaar te krijgen. Veiligheidsregio Hollands Midden werkt daarom sinds kort met een Amerikaans systeem. Terwijl het ministerie van VWS onlangs een eigen meldingsstandaard liet ontwikkelen. Maar welk systeem het beste is, blijft onduidelijk.

  Ministerie en veiligheidsregio’s hanteren eigen 112-meldsysteem

  2 reacties

  De beoordeling van 112-meldingen is moeilijk onfeilbaar te krijgen. Veiligheidsregio Hollands Midden werkt daarom sinds kort met een Amerikaans systeem. Terwijl het ministerie van VWS onlangs een eigen meldingsstandaard liet ontwikkelen. Maar welk systeem het beste is, blijft onduidelijk.

 • ‘Krachtwijken kunnen met minder geld toe’

  Reageer

  Minder geld voor de krachtwijken kan een ‘zegen’ zijn. Dat zegt René Scherpenisse, een van de drie voorzitters van de visitatiecommissie wijkenaanpak. De commissie bezocht afgelopen jaar alle veertig krachtwijken en bracht donderdag verslag uit aan minister Donner (Binnenlandse Zaken, CDA).

 • Zes gemeenten en de Universiteit Leiden overwegen hun bijdrage aan het openbaar vervoerproject RijnGouwelijn (RGL) in te trekken.

  Versobering RijnGouweLijn zet kwaad bloed

  4 reacties

  Zes gemeenten en de Universiteit Leiden overwegen hun bijdrage aan het openbaar vervoerproject RijnGouwelijn (RGL) in te trekken. Daarnaast onderzoeken zij de mogelijkheid schadeclaims in te dienen bij Zuid-Holland.

 • Citymarketing is marathonlopen

  1 reactie

  Frits Huffnagel (42) verlaat de politiek. De VVD’er keert na 18 mei niet meer terug in de Haagse gemeenteraad. De voormalig wethouder citymarketing, gaat naast zijn mediawerkzaamheden als commentator bij omroep WNL en radiopresentator van BNR, met zijn eigen bedrijf advies geven op het gebied van stadspromotie.

 • Wethouder Hamit Karakus

  Bijval grote steden voor pleidooi Karakus

  Reageer
  Een pleidooi van de Rotterdamse wethouder Hamit Karakus (wonen, PvdA) voor ruimere wettelijke bevoegdheden om huisjesmelkers aan te pakken, krijgt bijval uit de andere grote steden.

Recente Achtergrond Artikelen

 • Alles prima, maar geen yoga

  Reageer

  Ontspannen in het gemeentehuis is prima, zo vinden ze ook in Reimerswaal. Alleen mag het geen yoga of mindfulness zijn. ‘Vanuit een christelijk standpunt zou het wel heel vreemd zijn om voorstander te zijn van yoga of mindfulness op de werkvloer, omdat je dan – geestelijk – de deur openzet voor de invloed van andere religies op jouw ambtenaren.’

 • ‘Hier kunnen mensen tot zichzelf komen’

  Reageer

  Tussen het werk door even kunnen ontspannen. Volgens de Hoornse gemeentesecretaris Frans Mencke gaan zijn ambtenaren er beter van presteren. Hoe krijg je ze achter de gemeentelijke piano en in de fitnessruimte?

 • Nederland telt 89 zelfverklaarde ‘fairtrade gemeenten’. Zijn hun inspanningen nog nodig nu de consument voor ‘eerlijke producten’ ook bij de reguliere supermarkt terecht kan? ‘Het is lastig om de campagne levend te houden.’

  Fairtrade steeds meer ter discussie

  Reageer

  Nederland telt 89 zelfverklaarde ‘fairtrade gemeenten’. Zijn hun inspanningen nog nodig nu de consument voor ‘eerlijke producten’ ook bij de reguliere supermarkt terecht kan? ‘Het is lastig om de campagne levend te houden.’

 • Dit is het derde en laatste deel van een serie over toerismebeleid. Renesse en de zuiptoeristen.

  Buik vol van de zuiptoerist

  Reageer

  Zeg Renesse en in je hoofd ontstaat spontaan de associatie met feestende en drinkende pubers. De gemeente wil maar wat graag af van dat hardnekkige imago. ‘De jongeren vormen maar een klein deel van de bezoekers.’

 • Loppersum heeft heel veel van niks, zo zeggen ze zelf in de Groningse gemeente. En dat zien ze niet als iets negatiefs. Sterker, Loppersum wil zich met het grote niets op de kaart zetten als bestemming waar je tot rust kunt komen.

  Leve de leegte in Loppersum

  Reageer

  Loppersum heeft heel veel van niks, zo zeggen ze zelf in de Groningse gemeente. En dat zien ze niet als iets negatiefs. Sterker, Loppersum wil zich met het grote niets op de kaart zetten als bestemming waar je tot rust kunt komen.

 • De meeste verkiezingsprogramma’s zijn al klaar als er afgelopen najaar in Hollands Kroon een grote bestuurlijke crisis uitbreekt. Meerdere wethouders en topambtenaren verlaten – al dan niet gedwongen – de ambitieuze gemeente in de kop van Noord-Holland. Directe aanleiding is de zo’n 2,3 miljoen euro duurder uitgevallen verbouwing van twee gemeentekantoren.

  Tikje minder trendsettend

  Reageer

  De gemeente Hollands Kroon liep de afgelopen jaren voorop met innovatieve projecten. Tot afgelopen najaar een bestuurlijke crisis uitbrak en de gangmakers moesten vertrekken. Wat is er in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen nog over van de vernieuwingsdrift?

 • Ook in de participatiesamenleving blijft de gemeente aan zet, vindt Hans Boutellier. De wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut schreef met twee collega's een boek over de ambtenaar 3.0. 'Wat mij betreft is het beeld dat de overheid zich terug kan trekken te ver doorgeschoten.’

  ‘Zo leuk zijn mensen niet’

  2 reacties

  Ook in de participatiesamenleving blijft de gemeente aan zet, vindt Hans Boutellier. De wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut schreef met twee collega's een boek over de ambtenaar 3.0. 'Wat mij betreft is het beeld dat de overheid zich terug kan trekken te ver doorgeschoten.’

 • Flexwerk : De moderne ambtenaar wil graag meer mobiliteit in zijn of haar werk. Dat mag zowel in of buiten de eigen organisatie zijn. Een serie over de opmars van flexplekken, flexpools en flexwerken.

  Honkvast en toch flex

  Reageer

  De gemeente Amsterdam telt 3.600 flexwerkers, werkzaam op meerdere afdelingen. Goed voor de ontwikkeling van de ambtenaren, goed voor de hele organisatie. ‘Ik ben eigenlijk een zzp’er binnen de gemeente, maar dan met een vast contract.’

 • Twee afgetreden wethouders, de laan uitgestuurde topambtenaren en een burgemeester die zijn afscheid aankondigt. De politieke en bestuurlijke crisis is compleet bij Hollands Kroon. Wat is er aan de hand bij de zo trotse fusiegemeente in de Kop van Noord-Holland?

  Massale valpartij in Hollands Kroon

  Reageer

  Twee afgetreden wethouders, de laan uitgestuurde topambtenaren en een burgemeester die zijn afscheid aankondigt. De politieke en bestuurlijke crisis is compleet bij Hollands Kroon. Wat is er aan de hand bij de zo trotse fusiegemeente in de Kop van Noord-Holland?

 • Flexwerk  De moderne ambtenaar wil graag meer mobiliteit in zijn of haar werk. Dat mag zowel in of buiten de eigen organisatie zijn. Een serie over de opmars van flexplekken, flexpools en flexwerken.

  Pool vol met dijkwerkers

  Reageer

  Flexwerk 
  De moderne ambtenaar wil graag meer mobiliteit in zijn of haar werk. Dat mag zowel in of buiten de eigen organisatie zijn. Een serie over de opmars van flexplekken, flexpools en flexwerken.