of 60775 LinkedIn

Boudewijn Warbroek

Contactgegevens

Vakgebieden

Bestuur en Organisatie, Ruimte en Milieu

ExpertBlog

Recente Artikelen

 • Analyse: Bemiddeling riskant voor defensie

  Reageer

  De afwijzing van Pieter van Vollenhoven als bemiddelaar in de zaak rond Fred Spijkers, lijkt slechts uitstel van executie voor het ministerie van Defensie. Op grond van documenten staat de klokkenluider ogenschijnlijk zo sterk, dat vroeg of laat de rechter hem naar verwachting gelijk zal geven.

 • Voor het eerst in jaren heeft een meerderheid van de Tweede Kamer Fred Spijkers de rug toegekeerd. De klokkenluider is woest op met name de PVV, die hij omschrijft als ‘bruinhemden’.

  Kamer trekt handen af van Spijkers

  1 reactie

  Voor het eerst in jaren heeft een meerderheid van de Tweede Kamer Fred Spijkers de rug toegekeerd. De klokkenluider is woest op met name de PVV, die hij omschrijft als ‘bruinhemden’.

 • PVV-kamerlid Marcial Hernandez

  PVV de gebeten hond in zaak-Spijkers

  17 reacties

  De PVV heeft zich de woede van oppositiepartijen op de hals gehaald door klokkenluider Fred Spijkers niet langer te steunen. Ook de klokkenluider zelf is woest. ‘Bruinhemden’, zegt Spijkers over de PVV.

 • Te veel optimisme over tijdwinst Omgevingswet

  Reageer

  De nieuwe Omgevingswet zal minder tijdwinst opleveren dan algemeen wordt aangenomen. Uit vandaag gepubliceerd onderzoek blijkt dat bij gebiedsontwikkeling verreweg de meeste tijd gaat zitten in de voorbereiding.

 • De invoering van de nieuwe omgevingswet zou de besluitvorming en onderzoeksverplichtingen moeten versnellen. Toch levert de wet nauwelijks tijdswinst op.

  Tijdwinst wet omgevingsrecht beperkt

  2 reacties

  De nieuwe Omgevingswet zal minder tijdwinst opleveren dan algemeen wordt aangenomen. Uit vandaag gepubliceerd onderzoek blijkt dat bij gebiedsontwikkeling verreweg de meeste tijd gaat zitten in de voorbereiding. Daarbij is het opzoeken van de grenzen van het omgevingsrecht vaak dominant.

 • De Tweede Kamer wil dat minister Donner voorlopig stopt met zijn plan voor de oprichting van een advies- en verwijspunt voor klokkenluiders.

  Kamer blokkeert plan klokkenluiders

  5 reacties

  De Tweede Kamer wil dat minister Donner voorlopig stopt met zijn plan voor de oprichting van een advies- en verwijspunt voor klokkenluiders. ‘De minister zet het parlement buiten werking. Een provocatie’, zegt D66- Kamerlid Gerard Schouw.

 • De discussie over het toekomstig beleid voor klokkenluiders legt bloot waarom Donners kandidatuur voor vicepresident van de Raad van State zo ingewikkeld is.

  Analyse: Donner kwetsbaar door klokkenluiders

  2 reacties

  CDA-minister Piet Hein Donner vicepresident van de Raad van State? De discussie over het toekomstig beleid voor klokkenluiders legt haarfijn bloot waarom Donners mogelijke kandidatuur voor deze post zo ingewikkeld is.

 • Tegen een oud-wethouder, het integriteitsbureau BING en een regionale bosgroep is aangifte gedaan wegens vermeend strafbaar handelen bij een ontwerpwedstrijd. Een bedrijf dat de opdracht misliep, meent dat sprake is van onder meer omkoping, corruptie, adviesfraude en smaad.

  Aangifte van 'adviesfraude en corruptie' na ontwerpwedstrijd

  2 reacties

  Tegen een oud-wethouder, het integriteitsbureau BING en een regionale bosgroep is aangifte gedaan wegens vermeend strafbaar handelen bij een ontwerpwedstrijd. Een bedrijf dat de opdracht misliep, meent dat sprake is van onder meer omkoping, corruptie, adviesfraude en smaad.

 • Het Rijk moet optreden als ‘arbiter’ om onevenredig grote ruimteclaims van provincies en gemeenten te voorkomen. In een deze week gepubliceerd advies over de decentralisatie van de ruimtelijke ordening wordt tevens benadrukt dat het kabinet natuur, cultuur en landschap niet mag verwaarlozen.

  Twee bestuurslagen te weinig voor ruimtelijke ordening

  3 reacties

  Het Rijk moet optreden als ‘arbiter’ om onevenredig grote ruimteclaims van provincies en gemeenten te voorkomen. In een deze week gepubliceerd advies over de decentralisatie van de ruimtelijke ordening wordt tevens benadrukt dat het kabinet natuur, cultuur en landschap niet mag verwaarlozen.

 • Deadline omgevingsdiensten gemist

  Reageer

  Vier provincies hebben hun plan voor de vorming van omgevingsdiensten niet op tijd klaar gekregen. De deadline van staatssecretaris Atsma verstreek deze week.

 • Het omgevingsrecht moet fundamenteel op de schop, vindt Frans Tonnaer, hoogleraar aan de Open Universiteit. ‘Gemeenten moeten veel meer vrijheid krijgen. Er valt een wereld te winnen.’

  Revolutie bepleit in omgevingsrecht

  3 reacties

  Het omgevingsrecht moet fundamenteel op de schop, vindt Frans Tonnaer, hoogleraar aan de Open Universiteit. ‘Gemeenten moeten veel meer vrijheid krijgen. Er valt een wereld te winnen.’

 • Minister Melanie Schultz heeft er alle vertrouwen in dat de aangekondigde decentralisatie van de ruimtelijke ordening een succes wordt. De vrees voor ongewenste effecten, zoals het dichtslibben van de open ruimte, is volgens haar ongegrond.

  Ruimtelijke ordening: Schultz vraagt vertrouwen

  5 reacties
  Minister Melanie Schultz heeft er alle vertrouwen in dat de aangekondigde decentralisatie van de ruimtelijke ordening een succes wordt. De vrees voor ongewenste effecten, zoals het dichtslibben van de open ruimte, is volgens haar ongegrond.
 • Op initiatief van het provinciebestuur schuiven gemeenten in Gelderland overbodige plannen voor bedrijventerreinen massaal op de lange baan. Wie scherp selecteert, krijgt een bonus.

  Gelderland zet mes in bedrijventerreinen

  Reageer

  Op initiatief van het provinciebestuur schuiven gemeenten in Gelderland overbodige plannen voor bedrijventerreinen massaal op de lange baan. Wie scherp selecteert, krijgt een bonus.

 • Vlak voor de deadline maken adviseurs van staatssecretaris Atsma zich ‘zorgen’ over de voortgang van de omgevingsdiensten.

  'Zorgen' over voortgang omgevingsdiensten

  Reageer

  Vlak voor de deadline maken adviseurs van staatssecretaris Atsma zich ‘zorgen’ over de voortgang van de omgevingsdiensten. Zeven van de twaalf provincies lopen de kans op een ‘juridische interventie’.

 • ruimte, planologie, binnenstedelijk bouwen

  Kritiek op ruimtelijk beleid kabinet

  Reageer
  Het ruimtelijk beleid van het kabinet-Rutte stuit op veel verzet. De open ruimte zal dichtslibben en binnenstedelijk bouwen wordt steeds moeilijker, vrezen betrokkenen.
 • Gelderland neemt regie. Wie volgt?

  Reageer

  Plan na plan sneuvelt in de provincie Gelderland. Nadat eerder drastisch het mes werd gezet in de woningbouw, zijn nu de bedrijventerreinen aan de beurt.

 • De CDA-fractie in de Tweede Kamer heeft zich de afgelopen jaren vaak gestoord aan ‘de bijna door niemand meer te begrijpen regelbrij’ van het ministerie van VROM.

  CDA had buik vol van VROM

  10 reacties
  De CDA-fractie in de Tweede Kamer heeft zich de afgelopen jaren vaak gestoord aan ‘de bijna door niemand meer te begrijpen regelbrij’ van het ministerie van VROM.
 • Provincies willen ‘boter bij de vis’

  Reageer

  Provincies zijn ontevreden over het regionaal economisch beleid van het kabinet. Taken worden gedecentraliseerd, maar geld is er niet. ‘De topteams mogen geen landelijk speeltje worden’, waarschuwt waarnemend IPO-voorzitter Rietkerk.

 • Gemeenten kunnen veel geld besparen en daarnaast het milieu een grote dienst bewijzen door meer huishoudelijk afval te scheiden. Het voordeel kan oplopen tot honderden miljoenen euro’s, blijkt uit berekeningen van advies- en ingenieursbureau DHV.

  Scheiden afval spaart geld en milieu

  5 reacties

  Gemeenten kunnen veel geld besparen en daarnaast het milieu een grote dienst bewijzen door meer huishoudelijk afval te scheiden. Het voordeel kan oplopen tot honderden miljoenen euro’s, blijkt uit berekeningen van advies- en ingenieursbureau DHV.

 • Het kabinet breekt met het ruimtelijk beleid van ‘bundelen en verdichten’. Voor het herstructureren van bedrijventerreinen is geen geld meer. Bevoegdheden voor nationale landschappen en rijksbufferzones wil het Rijk overdragen aan provincies.

  Ruimtelijke ordening op de schop

  6 reacties

  Het kabinet breekt met het ruimtelijk beleid van ‘bundelen en verdichten’. Voor het herstructureren van bedrijventerreinen is geen geld meer. Bevoegdheden voor nationale landschappen en rijksbufferzones wil het Rijk overdragen aan provincies.

 • Veel gemeenten slagen er niet in om aanvragen voor omgevingsvergunningen op tijd af te wikkelen.

  Gemeenten te laat met Omgevingsvergunning

  12 reacties

  Veel gemeenten slagen er niet in om aanvragen voor omgevingsvergunningen op tijd af te wikkelen. Kap-, sloop- en bouwwerkzaamhedenen kunnen daardoor worden uitgevoerd zonder dat de aanvraag inhoudelijk is beoordeeld, en zonder aanvullende voorwaarden.

 • Minister Donner

  Donner tart klokkenluiders

  9 reacties

  Met zijn plan voor een advies- en verwijspunt voor klokkenluiders slaat minister Donner (Binnenlandse Zaken, CDA) een weg in die is bezaaid met voetangels en klemmen. Dat is een bewuste keuze, want Donner is van alle tegenargumenten op de hoogte. De minister loodste het voorstel vorige week door de ministerraad.

 • Veel provincies zijn terughoudend met het toepassen van hun ruimtelijke bevoegdheden. Gelderland niet. Bijna een derde van alle provinciale inpassingsplannen is de afgelopen jaren in Gelderland gemaakt. ‘Het is een cultuuromslag.’

  Inpassingsplan vooral populair in provincie Gelderland

  1 reactie

  Veel provincies zijn terughoudend met het toepassen van hun ruimtelijke bevoegdheden. Gelderland niet. Bijna een derde van alle provinciale inpassingsplannen is de afgelopen jaren in Gelderland gemaakt. ‘Het is een cultuuromslag.’

 • De Wet ruimtelijke ordening heeft procedures bekort, maar toch komen ruimtelijke plannen niet sneller van de grond dan voorheen.

  Geen snellere plannen door Wro

  Reageer

  De Wet ruimtelijke ordening heeft procedures bekort, maar toch komen ruimtelijke plannen niet sneller van de grond dan voorheen. Het vooroverleg neemt nu meer tijd in beslag.

 • De vorming van omgevingsdiensten loopt in sommige regio’s op rolletjes. Tegelijkertijd wordt elders nauwelijks of geen vooruitgang geboekt.

  Koplopers en klaplopers

  Reageer

  De vorming van omgevingsdiensten loopt in sommige regio’s op rolletjes. Tegelijkertijd wordt elders nauwelijks of geen vooruitgang geboekt.

 • Een nieuwe handreiking integriteit met model-gedragscode moet gemeenten, provincies en waterschappen op scherp zetten. En dit keer gaat het niet om ambtenaren, maar om politiek ambtsdragers. ‘De nadruk mag wat meer bij de bazen komen te liggen’.

  Gedragscode voor bazen

  1 reactie

  Een nieuwe handreiking integriteit met model-gedragscode moet gemeenten, provincies en waterschappen op scherp zetten. En dit keer gaat het niet om ambtenaren, maar om politiek ambtsdragers. ‘De nadruk mag wat meer bij de bazen komen te liggen’.

 • ‘Nog minder huizen in Achterhoek’

  Reageer
  De regio Achterhoek, die haar woningbouwplannen vorig jaar halveerde vanwege bevolkingskrimp, heeft volgens de corporaties nog steeds te veel huizen in de planning. Gemeenten denken hier anders over. Jaarlijkse monitoring moet uitwijzen wie gelijk krijgt.
 • Volgens Hillen heeft Spijkers ‘in rechtspositioneel opzicht’ geen hinder ondervonden van het feit dat bedrijfsartsen conclusies uit psychiatrische rapporten hebben verdraaid, waardoor zwart op wit en ten onrechte werd vastgelegd dat Spijkers zou lijden aan ‘depressieve en angstige kenmerken, o.a. gebaseerd op persoonlijkheidsstoornis’.

  Defensie: boek ‘psychiatrisering’ Spijkers gesloten

  14 reacties
  Het ministerie van Defensie ziet geen aanleiding voor maatregelen inzake de ‘psychiatrisering’ van klokkenluider Fred Spijkers. Voor CDA-minister Hans Hillen is dit boek gesloten, zo blijkt uit antwoorden op Kamervragen van PvdA en SP.
 • Klokkenluider Floor Drost, die in 2004 de schaduwboekhouding van bouwbedrijf Boele & Van Eesteren naar buiten bracht, wil schadevergoeding van de Staat.

  Melder bouwfraude daagt Staat

  5 reacties

  Klokkenluider Floor Drost, die in 2004 de schaduwboekhouding van bouwbedrijf Boele & Van Eesteren naar buiten bracht, wil schadevergoeding van de Staat. Hij beroept zich op het gelijkheidsbeginsel: ‘Ad Bos een schadevergoeding, dan ik ook.’

 • Rijk, provincies en gemeenten zijn er gezamenlijk verantwoordelijk voor dat de vorming van omgevingsdiensten zo moeizaam verloopt. ‘Nu moeten we met kracht vooruit, 1 januari 2013 kunnen de diensten draaien’, meent Harry ter Braak, adviseur van de twaalf provincies.

  ‘Overheid faalt collectief bij vorming omgevingsdiensten’

  8 reacties

  Rijk, provincies en gemeenten zijn er gezamenlijk verantwoordelijk voor dat de vorming van omgevingsdiensten zo moeizaam verloopt. ‘Nu moeten we met kracht vooruit, 1 januari 2013 kunnen de diensten draaien’, meent Harry ter Braak, adviseur van de twaalf provincies.

 • Provincies moeten bij grootschalige gebiedsontwikkeling worden aangewezen als bevoegd gezag. In het uiterste geval moeten provincies kunnen ingrijpen in de omgevingsvergunning van een bedrijf onder gemeentelijk toezicht, vindt provinciekoepel IPO.

  IPO: één bevoegd gezag

  1 reactie

  Provincies moeten bij grootschalige gebiedsontwikkeling worden aangewezen als bevoegd gezag. In het uiterste geval moeten provincies kunnen ingrijpen in de omgevingsvergunning van een bedrijf onder gemeentelijk toezicht, vindt provinciekoepel IPO.

 • Gemeenten en provincies moeten voortaan ook bij kleine bouwprojecten beoordelen of een milieueffectrapportage (mer) nodig is. Tegelijkertijd vervalt de automatische mer-plicht voor grote projecten.

  Klein project ook mer-beoordeling

  Reageer
  Gemeenten en provincies moeten voortaan ook bij kleine bouwprojecten beoordelen of een milieueffectrapportage (mer) nodig is. Tegelijkertijd vervalt de automatische mer-plicht voor grote projecten.
 • De gemeente Den Haag weigert verder te praten over de vorming van een omgevingsdienst zolang het kabinet een aangekondigde bezuiniging niet terugdraait. Ook in Flevoland trappen gemeenten om financiële redenen op de rem.

  Veel ruzie over omgevingsdienst

  1 reactie
  De gemeente Den Haag weigert verder te praten over de vorming van een omgevingsdienst zolang het kabinet een aangekondigde bezuiniging niet terugdraait. Ook in Flevoland trappen gemeenten om financiële redenen op de rem.
 • Fred Spijkers bereidt een nieuw herzieningsverzoek bij de Centrale Raad van Beroep voor. Hij wil dat de hoogste ambtenarenrechter erkent dat Defensie heeft geprobeerd hem gek te verklaren.

  Spijkers naar rechter om ‘psychiatrisering’

  5 reacties
  Fred Spijkers bereidt een nieuw herzieningsverzoek bij de Centrale Raad van Beroep voor. Hij wil dat de hoogste ambtenarenrechter erkent dat Defensie heeft geprobeerd hem gek te verklaren.
 • Discussie megastallen op scherp

  Reageer
  Niet eerder nam de Tweede Kamer zo duidelijk afstand van megastallen, als vorige week. Via twee afzonderlijke moties sprak een ruime meerderheid van de Kamer zich uit voor een bouwstop.
 • In een deze week verstuurde brief aan de provinciebesturen schrijft Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu, CDA) dat alleen in Zuid-Holland en Gelderland ‘duidelijke stappen voorwaarts’ zijn gezet. In de meeste van de tien overige provincies is volgens de staatssecretaris sprake van ‘een stap achterwaarts’ of ‘stilstand in het proces’.

  Atsma dreigt in te grijpen bij omgevingsdiensten

  9 reacties
  Het geduld van staatssecretaris Atsma is op: als op 30 juni onvoldoende zicht is op regionale samenwerking bij de milieuhandhaving, grijpt het kabinet in. Atsma stoort zich aan ‘de vrijblijvendheid waarmee de bestuurslagen samenwerken’.
 • Heerlen wijst wegenbouwers de deur

  Reageer
  Voor de tweede keer in 2 jaar sluit de gemeente Heerlen wegenbouwers uit van aanbestedingen. De gemeente wil uitsluitend zakendoen met integere bedrijven.
 • Minister Donner gaat door met zijn omstreden plan voor de oprichting van een advies-en verwijspunt voor klokkenluiders. De Expertgroep Klokkenluiders sprak deze week met Donners ambtenaren, en maakt zich grote zorgen.

  Klokkenluiders ‘bevestigd in vrees’

  16 reacties
  Minister Donner gaat door met zijn omstreden plan voor de oprichting van een advies-en verwijspunt voor klokkenluiders. De Expertgroep Klokkenluiders sprak deze week met Donners ambtenaren, en maakt zich grote zorgen.
 • Limburg moet per regio aan de slag om negatieve gevolgen van de bevolkingskrimp te lijf te gaan. Zuid-Limburg krijgt een ‘taskforce’, in Midden- Limburg moeten gemeenten beter samenwerken, Noord-Limburg moet zorgen voor integratie van de Poolse arbeidsmigranten.

  Opdracht per regio in Limburg

  Reageer
  Limburg moet per regio aan de slag om negatieve gevolgen van de bevolkingskrimp te lijf te gaan. Zuid-Limburg krijgt een ‘taskforce’, in Midden- Limburg moeten gemeenten beter samenwerken, Noord-Limburg moet zorgen voor integratie van de Poolse arbeidsmigranten.
 • Geen Sinterklaasplanning, maar meer maatwerk

  1 reactie
  Gemeenten moeten hun beleid bij gebiedsontwikkeling fundamenteel veranderen om de gevolgen van de financiële crisis het hoofd te bieden. Een handreiking kan gemeenten op weg helpen.
 • Schultz: ‘Land moet van de handrem’

  Reageer
  Minister Schultz wil drastisch kappen ‘in het kreupelhout van regels en procedures’. Afwijkend van het bestemmingsplan bouwen, moet in de visie van de minister binnen 8 weken kunnen worden geregeld. Nu kost dit nog een halfjaar.
 • Minister Schultz zet het mes in regels en procedures om de gebiedsontwikkeling op gang te helpen. Bouwen in afwijking van het bestemmingsplan moet in de toekomst binnen 8 weken kunnen worden geregeld.

  Schultz wil snelheid bij gebiedsontwikkeling

  8 reacties
  Minister Schultz zet het mes in regels en procedures om de gebiedsontwikkeling op gang te helpen. Bouwen in afwijking van het bestemmingsplan moet in de toekomst binnen 8 weken kunnen worden geregeld.
 • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vreest verdere vertraging bij de vorming van omgevingsdiensten. Een door het kabinet aangekondigde bezuiniging van 100 miljoen euro vormt volgens de gemeentekoepel ‘een serieuze bedreiging’.

  Nieuwe vertraging omgevingsdiensten dreigt

  4 reacties
  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vreest verdere vertraging bij de vorming van omgevingsdiensten. Een door het kabinet aangekondigde bezuiniging van 100 miljoen euro vormt volgens de gemeentekoepel ‘een serieuze bedreiging’.
 • Fred Spijkers

  Fred Spijkers eist inzage in Nationaal Archief

  11 reacties
  Klokkenluider Fred Spijkers wil via de bestuursrechter afdwingen dat hij inzage krijgt in alle over hem bestaande stukken en dossiers. Intussen wil de Tweede Kamer van minister Hans Hillen (Defensie, CDA) weten hoe hij verder gaat met de zaak-Spijkers.
 • In het rapport, dat tot stand is gekomen in opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO), wordt beschreven dat provincies bij klimaatadaptatie een cruciale rol hebben en houden. Dit komt doordat de voorspelde klimaatwijzigingen direct van invloed zijn op provinciale kerntaken, zoals natuurontwikkeling, het bewaken van de grondwateren bodemkwaliteit en de regionale economische ontwikkeling.

  Extra kosten dreigen voor Deltaprogramma

  3 reacties
  Provincies doen er verstandig aan hun ‘klimaatadaptatiebeleid’ vast te leggen in strategische programma’s. Doen zij dit niet, dan bestaat een ‘gerede kans’ dat het Rijk provinciale middelen zal aanspreken om het Deltaprogramma te financieren.
 • Een voorlichter die in 2010 tegen een dagtarief van 1100 euro door Gelderland werd ingehuurd, is ook in 2011 nog bij de provincie aan het werk. Coalitiepartij PvdA laat de contractverlenging ‘met een grimas op het gezicht’ passeren.

  Gelderland verlengt contract dure voorlichter

  19 reacties
  Een voorlichter die in 2010 tegen een dagtarief van 1100 euro door Gelderland werd ingehuurd, is ook in 2011 nog bij de provincie aan het werk. Coalitiepartij PvdA laat de contractverlenging ‘met een grimas op het gezicht’ passeren.
 • De gemeente Alphen aan den Rijn krijgt vooralsnog geen schadevergoeding voor fraude bij de aanbesteding van de bouw van haar stadhuis. De gemeente zet de juridische strijd voort.

  Schadeclaim bouwfraude strandt

  2 reacties

  De gemeente Alphen aan den Rijn krijgt vooralsnog geen schadevergoeding voor fraude bij de aanbesteding van de bouw van haar stadhuis. De gemeente zet de juridische strijd voort.

 • Een proef met regionaal aanbesteden, een financiële tegemoetkoming voor architecten en stedenbouwkundigen die een opdracht mislopen, en aanpassing van de Aanbestedingswet. Aanbestedingsambassadeur Riek Bakker is nog lang niet klaar met haar werk.

  Ambassadeur wil eind aan ‘geworstel’ bij aanbestedingen

  3 reacties

  Een proef met regionaal aanbesteden, een financiële tegemoetkoming voor architecten en stedenbouwkundigen die een opdracht mislopen, en aanpassing van de Aanbestedingswet. Aanbestedingsambassadeur Riek Bakker is nog lang niet klaar met haar werk.

 • SER wil sturende rol provincies bij krimp

  Reageer
  De Sociaal-Economische Raad vindt dat provincies in krimpregio’s de regie moeten nemen. De rijksoverheid moet ruimte bieden om zo nodig af te wijken van bestaande wetten en regels.
 • Eindhoven gaat bouwhinder te lijf

  Reageer
  De gemeente Eindhoven bindt via de APV de strijd aan met geluidhinder en trillingen door bouwwerkzaamheden. ‘We moeten vooraf beter nadenken over mogelijke overlast’, vindt wethouder Fiers.
 • Woningen bouwen in de binnenstad of de dorpskern hoeft lang niet zo duur te zijn als wordt gedacht. Zeker als de overheid zich flexibeler opstelt, zijn forse besparingen mogelijk, stelt het Economisch Instituut voor de Bouw.

  Binnenstedelijk bouwen kan veel goedkoper

  6 reacties
  Woningen bouwen in de binnenstad of de dorpskern hoeft lang niet zo duur te zijn als wordt gedacht. Zeker als de overheid zich flexibeler opstelt, zijn forse besparingen mogelijk, stelt het Economisch Instituut voor de Bouw.
 • Brabant versoepelt voorwaarden megastallen

  Reageer
  Provinciale Staten van Noord-Brabant willen meer megastallen toestaan dan tot voor kort de bedoeling was. Oude toezeggingen worden waar mogelijk nagekomen.
 • Kans op strafzaak Spijkers lijkt klein

  6 reacties
  Het Openbaar Ministerie vindt dat de gezondheidsdienst RBB ‘valsheid in geschrifte’ heeft gepleegd ten koste van klokkenluider Fred Spijkers. In een poging Spijkers gek te laten verklaren, is volgens Justitie onder meer gerommeld met psychiatrische rapporten. Maar hiermee is niet gezegd dat het ooit tot een strafzaak komt.
 • Klokkenluider Fred Spijkers bereidt een miljoenenclaim tegen de staat voor. Ook wil hij dat alle over hem bestaande stukken die zijn opgeborgen in het Nationaal Archief, zo snel mogelijk openbaar worden.

  Fred Spijkers denkt aan 'claim à la Oltmans'

  33 reacties
  Klokkenluider Fred Spijkers bereidt een miljoenenclaim tegen de staat voor. Ook wil hij dat alle over hem bestaande stukken die zijn opgeborgen in het Nationaal Archief, zo snel mogelijk openbaar worden.
 • De minister van Defensie is de hoofdschuldige aan het ontslag van klokkenluider Fred Spijkers in 1993. Ook staat vast dat er een directe relatie ligt tussen het arbeidsconflict rondom Spijkers, en diens optreden na het verongelukken van munitie-expert Rob Ovaa.

  Spijkers wint zaak tegen Staat

  24 reacties
  De minister van Defensie is de hoofdschuldige aan het ontslag van klokkenluider Fred Spijkers in 1993. Ook staat vast dat er een directe relatie ligt tussen het arbeidsconflict rondom Spijkers, en diens optreden na het verongelukken van munitie-expert Rob Ovaa.
 • Van corruptie verdachte ambtenaren die weigeren om tegenover hun werkgever open kaart te spelen, mogen alleen al om die reden worden ontslagen.

  Zwijgen over corruptie reden ontslag

  10 reacties
  Van corruptie verdachte ambtenaren die weigeren om tegenover hun werkgever open kaart te spelen, mogen alleen al om die reden worden ontslagen.
 • De rechtbank in Dordrecht vindt dat gemeenten geen leges mogen heffen voor de afwikkeling van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De rechtbank in Den Haag kwam dit voorjaar al tot een vergelijkbaar oordeel.

  Rechtbank: Wob-verzoek publiek belang

  7 reacties
  De rechtbank in Dordrecht vindt dat gemeenten geen leges mogen heffen voor de afwikkeling van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De rechtbank in Den Haag kwam dit voorjaar al tot een vergelijkbaar oordeel.
 • De politie Gelderland-Midden heeft ‘scherp onderhandeld’ toen zij in 1998 al haar onroerend goed van de hand deed. De stelling van Binnenlandse Zaken dat de panden ver onder de marktwaarde zijn verkocht, is volgens de kopende partij onjuist.

  ‘Reële prijs betaald voor politiepanden Gelderland’

  2 reacties
  De politie Gelderland-Midden heeft ‘scherp onderhandeld’ toen zij in 1998 al haar onroerend goed van de hand deed. De stelling van Binnenlandse Zaken dat de panden ver onder de marktwaarde zijn verkocht, is volgens de kopende partij onjuist.
 • Clemens Cornielje

  Cornielje gaat voor nieuwe termijn

  1 reactie
  Clemens Cornielje is beschikbaar voor een nieuwe termijn als commissaris van de koningin in Gelderland. ‘Ik voel me sterk genoeg’, zegt hij.
 • Steeds meer onderzoeken fraude en corruptie

  3 reacties
  Het aantal onderzoeken naar mogelijke fraude of corruptie bij gemeenten is de laatste jaren flink toegenomen. De lokale politiek ‘loopt achter’ bij de ambtenaren als het gaat om de ontwikkeling van integriteitsbeleid.
 • Veel gemeenteraadsleden staan niet of nauwelijks stil bij hun eigen integriteit. Cliëntelisme en belangenverstrengeling zijn daardoor aan de orde van de dag.

  Gemeenteraden negeren integriteit

  12 reacties
  Veel gemeenteraadsleden staan niet of nauwelijks stil bij hun eigen integriteit. Cliëntelisme en belangenverstrengeling zijn daardoor aan de orde van de dag.
 • Gemeenten houden ‘niet of nauwelijks’ rekening met de economische gevolgen van bevolkingskrimp. Net als bij woningbouw, moeten ook plannen voor retail en bedrijventerreinen regionaal worden afgestemd, bepleit het Planbureau voor de Leefomgeving.

  Krimpgemeenten blijven bedrijven werven

  Reageer
  Gemeenten houden ‘niet of nauwelijks’ rekening met de economische gevolgen van bevolkingskrimp. Net als bij woningbouw, moeten ook plannen voor retail en bedrijventerreinen regionaal worden afgestemd, bepleit het Planbureau voor de Leefomgeving.
 • De vorming van omgevingsdiensten dreigt vertraging op te lopen. De provincies willen spoedig om de tafel met het kabinet en de gemeenten.

  Omgevingsdiensten: traagheid troef

  4 reacties
  De vorming van omgevingsdiensten dreigt vertraging op te lopen. De provincies willen spoedig om de tafel met het kabinet en de gemeenten.
 • Burgemeesters weten vaak niet hoe te handelen bij mogelijke integriteitsschendingen. ‘Er is sprake van een kloof tussen de formele en feitelijke positie van de burgemeester.’

  Integriteit worsteling voor burgemeesters

  4 reacties
  Burgemeesters weten vaak niet hoe te handelen bij mogelijke integriteitsschendingen. ‘Er is sprake van een kloof tussen de formele en feitelijke positie van de burgemeester.’
 • Een kant-en-klare Kamerbrief die nooit wordt verstuurd? In het dossier rond klokkenluider Fred Spijkers zijn in het verleden wel vreemdere dingen gebeurd. Desondanks roept ook dit incident weer vragen op.

  Mysterie rond Kamerbrief Spijkers

  5 reacties
  Een kant-en-klare Kamerbrief die nooit wordt verstuurd? In het dossier rond klokkenluider Fred Spijkers zijn in het verleden wel vreemdere dingen gebeurd. Desondanks roept ook dit incident weer vragen op.
 • Minister Donner wil, gesteund door de Tweede Kamer, een ‘college van adviseurs’ in het leven roepen voor klokkenluiders. In de wetenschap en in de Expertgroep Klokkenluiders klinken kritische geluiden.

  Scepsis rond instituut klokkenluiders

  4 reacties
  Minister Donner wil, gesteund door de Tweede Kamer, een ‘college van adviseurs’ in het leven roepen voor klokkenluiders. In de wetenschap en in de Expertgroep Klokkenluiders klinken kritische geluiden.
 • Wie verwart feiten en fictie: Fred Spijkers of de staat?

  Reageer
  De Centrale Raad van Beroep boog zich vorige week over het herzieningsverzoek van Fred Spijkers. Volgens zijn advocaat Geert-Jan Knoops heeft de klokkenluider ‘een arbeidsrechtelijk strafblad terwijl hij eigenlijk, de facto, is vrijgesproken’.
 • De riolering is op orde, blijkt uit de gisteren gepresenteerde uitkomsten van een benchmark onder alle 430 Nederlandse gemeenten. De aanpak van wateroverlast door overvloedige regenval wacht als nieuw speerpunt van beleid.

  Aanpak wateroverlast wordt hoofdpunt

  Reageer
  De riolering is op orde, blijkt uit de gisteren gepresenteerde uitkomsten van een benchmark onder alle 430 Nederlandse gemeenten. De aanpak van wateroverlast door overvloedige regenval wacht als nieuw speerpunt van beleid.
 • De gemeenteraad van Gemert-Bakel heeft CDAfractievoorzitter Harrie Verkampen uit de vertrouwenscommissie gezet. Verkampen, die 25 jaar wethouder is geweest, wordt beschuldigd van valsheid in geschrifte. ‘Als blijkt dat ik niet integer heb gehandeld, stap ik op.’

  Oud-wethouder splijtzwam gemeenteraad Gemert-Bakel

  3 reacties
  De gemeenteraad van Gemert-Bakel heeft CDAfractievoorzitter Harrie Verkampen uit de vertrouwenscommissie gezet. Verkampen, die 25 jaar wethouder is geweest, wordt beschuldigd van valsheid in geschrifte. ‘Als blijkt dat ik niet integer heb gehandeld, stap ik op.’
 • Rekkelijke overheid

  1 reactie
  Hoe is het gesteld met de integriteit van het openbaar bestuur in Nederland? In de wetenschap zijn de meningen daarover sterk verdeeld.
 • Bij de provincie Noord-Brabant zijn 14 aanvragen ingediend voor de bouw van megastallen op nu nog maagdelijke grond. Nog eens 10 intensieve veehouderijen willen uitbreiden tot de maximale omvang. Deze aantallen vallen mee, vindt gedeputeerde Van Heugten.

  Brabant: 14 nieuwe stallen op maagdelijke grond

  2 reacties
  Bij de provincie Noord-Brabant zijn 14 aanvragen ingediend voor de bouw van megastallen op nu nog maagdelijke grond. Nog eens 10 intensieve veehouderijen willen uitbreiden tot de maximale omvang. Deze aantallen vallen mee, vindt gedeputeerde Van Heugten.
 • Huiseigenaren in krimpgebieden worden in de toekomst mogelijk verplicht om hun woning netjes te onderhouden. Als zij niet meewerken, kan de gemeente in het uiterste geval een aannemer inschakelen op kosten van de bewoner.

  Woningbezitter dwingen tot onderhoud in krimpgebieden

  2 reacties
  Huiseigenaren in krimpgebieden worden in de toekomst mogelijk verplicht om hun woning netjes te onderhouden. Als zij niet meewerken, kan de gemeente in het uiterste geval een aannemer inschakelen op kosten van de bewoner.
 • Ede worstelt met kritisch ex-raadslid

  5 reacties
  Voor de tweede keer in korte tijd speelt D66’er Marcèl van Dalen de hoofdrol in een scherp politiek conflict. In Ede, waar hij vijftien jaar raadslid was, weigerde de gemeenteraad vorige week om hem te benoemen tot fractievolger voor zijn partij.
 • Eén op de vijf gemeenten is nog niet klaar voor de Wabo. Bij 17 procent schiet de kennis van de ambtenaren tekort.

  Eén op de vijf niet Wabo-proof

  2 reacties
  Eén op de vijf gemeenten is nog niet klaar voor de Wabo. Bij 17 procent schiet de kennis van de ambtenaren tekort.
 • Om de bevolkingsdaling op het platteland op te vangen, is de komende jaren zo’n 5 miljard euro nodig. De grote plattelandsgemeenten presenteren volgende week een handreiking om passend beleid te ontwikkelen. ‘Leefbaarheid is emotie.’

  Miljarden nodig voor krimp platteland

  6 reacties
  Om de bevolkingsdaling op het platteland op te vangen, is de komende jaren zo’n 5 miljard euro nodig. De grote plattelandsgemeenten presenteren volgende week een handreiking om passend beleid te ontwikkelen. ‘Leefbaarheid is emotie.’
 • Het nieuwe kabinet van VVD en CDA wil de ruimtelijke ordening verder decentraliseren. In het regeerakkoord worden voorstellen aangekondigd om ‘meer over te laten’ aan provincies en gemeenten.

  Ruimtelijke ordening decentraal

  3 reacties
  Het nieuwe kabinet van VVD en CDA wil de ruimtelijke ordening verder decentraliseren. In het regeerakkoord worden voorstellen aangekondigd om ‘meer over te laten’ aan provincies en gemeenten.
 • Deltacommissaris zoekt samenwerking met regio

  Reageer
  Het Deltaprogramma, deze week verschenen als onderdeel van de Rijksbegroting, is geen zaak van het Rijk alleen. ‘Dwars door alle overheidslagen heen samenwerkingsverbanden opzetten, dát is wat we willen’, zegt deltacommissaris Kuijken.
 • Belangenverstrengeling, verborgen agenda’s en het aan de openbaarheid onttrekken van relevante informatie. De gemeente Someren heeft volgens bestuurskundige Hans van den Heuvel ‘ernstige’ fouten gemaakt bij het selecteren van een partner voor de ontwikkeling van een bezoekerscentrum.

  Aanbesteding Someren: ‘democratie verliest’

  Reageer
  Belangenverstrengeling, verborgen agenda’s en het aan de openbaarheid onttrekken van relevante informatie. De gemeente Someren heeft volgens bestuurskundige Hans van den Heuvel ‘ernstige’ fouten gemaakt bij het selecteren van een partner voor de ontwikkeling van een bezoekerscentrum.
 • De regels voor ruimtelijke ordening zijn zo ingewikkeld geworden, dat zelfs betrokkenen door de bomen het bos niet meer zien. De roep om één wet voor het omgevingsrecht klinkt luider.

  Ruimtelijke ordening ‘nodeloos ingewikkeld’

  5 reacties
  De regels voor ruimtelijke ordening zijn zo ingewikkeld geworden, dat zelfs betrokkenen door de bomen het bos niet meer zien. De roep om één wet voor het omgevingsrecht klinkt luider.
 • De Veiligheidsregio Limburg- Noord gaat gemeenten sneller en breder informeren over de risico’s van bouwplannen. De landelijke richtlijnen worden als ‘buitengewoon knellend’ ervaren.

  Limburg past ‘knellend’ veiligheidsadvies aan

  Reageer
  De Veiligheidsregio Limburg- Noord gaat gemeenten sneller en breder informeren over de risico’s van bouwplannen. De landelijke richtlijnen worden als ‘buitengewoon knellend’ ervaren.

Recente Achtergrond Artikelen

 • ‘We zijn te veel centraal blijven doen’

  Reageer

  Provincies zijn uitstekend in staat om de ruimtelijke ordening van Nederland te bewaken, vindt minister Schultz van Infrastructuur. ‘Waarom zou het Rijk moeten beslissen over de aanleg van een golfbaan in het Groene Hart?’

 • Planologie zonder plan

  Reageer

  Met de opheffing van VROM gaat ook de ruimtelijke ordening op de schop. Het kabinet wil de sturing overhevelen naar de provincies en vaart ook inhoudelijk een nieuwe koers. Mogelijk gevolg: het behoud van de open ruimte komt in het gedrang.

 • Waarom VROM moest verdwijnen

  1 reactie

  Waarom moest VROM weg als zelfstandig departement? Veelgehoord argument: de traditionele raakvlakken met het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Maar ook: ‘VROM was middelmatig groot, maar wel een beetje aan de dikke kant.’

 • Omgevingsdienst mist draagvlak

  1 reactie

  Omgevingsdiensten zijn keihard nodig om milieuhandhaving op het gewenste niveau te krijgen, zegt Sybilla Dekker. De oudminister, aangesteld als bestuurlijk ambassadeur, merkt dat veel decentrale overheden nog tegensputteren.

 • Klokkenluiders kaltgestellt

  3 reacties
  De Expertgroep Klokkenluiders ijvert al jaren voor een onafhankelijk meldpunt voor bestuurlijke misstanden. Tevergeefs. ‘Machthebbers willen de beerput gesloten houden. Zwarte schapen worden verstoten en vernietigd.’
 • Trots op eerste omgevingsdienst

  1 reactie
  De regio Zuid-Holland Zuid is de eerste in het land met een ‘omgevingsdienst’. Ambtenaren die voorheen in dienst waren bij een gemeente of provincie, werken nu als directe collega’s samen bij vergunningverlening en milieuhandhaving.
 • Stenen voor geld, en een berg ellende

  Reageer
  Toen de politie Gelderland-Midden in 1998 al haar onroerend goed verkocht, leek iedereen blij. Maar de huidige korpsleiding klaagt over de veel te hoge huur. Terugblik op een geruchtmakende vastgoeddeal: ‘We stonden met onze rug tegen de muur.’
 • Samen integer

  Reageer
  Leren van elkaar, kennis delen en elkaar scherp houden. De Regionale Werkgroep Integriteit in Limburg zweert bij intensieve samenwerking. De inspanningen werden deze week beloond met de Philip Brouwer Integriteitsprijs.
 • Het ene gemeentehuis is het andere niet

  1 reactie
  Nieuwe gemeentehuizen verschillen sterk in kostprijs. Sommige gemeenten willen per se bouwen op een A-locatie, andere nemen genoegen met een plek aan de rand van de bebouwde kom. Een keuze voor meer luxe of uitstraling leidt onvermijdelijk tot een hogere investering, blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur.
 • ‘Bureaucrat bashing is mode’

  6 reacties
  De rechtspositie van ambtenaren staat meer dan ooit onder druk. ‘Ze kunnen straks wegens politieke willekeur, religie of dubbele nationaliteit worden ontslagen’, voorspelt Ron Niessen bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar van de Ien Dales Leerstoel.