of 63428 LinkedIn

Alexander Leeuw

Alexander Leeuw is redacteur bij Binnenlands Bestuur.

Contactgegevens

E-mailadres:
aleeuw@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (vast):
0205733686
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Alexander Leeuw
Twitter:
Twitter profiel van Alexander Leeuw

Recente Artikelen

 • Beeld: Shutterstock

  Angst bij gemeenten om toepassingen smart cities

  Reageer

  De Nederlandse smart city is sterk in ontwikkeling, maar er zijn veel oplossingen die problemen zoeken. Dat valt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op en die noemt het een risico. Een ander risico is dat er geregeld commerciële partijen bij betrokken zijn die diensten leveren. Daar moeten duidelijke afspraken mee worden gemaakt. Veel gemeenten zitten met vragen, zeker sinds de AP Enschede op de vingers tikte voor het gebruik van wifi-tracking.

 • Beeld: Shutterstock

  Overstap van papier naar digitaal duurt lang

  1 reactie

  Gemeenten hebben nog veel te doen op het gebied van informatie- en archiefbeheer, concludeert Noord-Holland op basis van het toezicht dat de provincie houdt op haar gemeenten. Het kost gemeenten veel tijd om de overstap te maken van papieren archieven. Op financieel gebied blijft de provincie ‘nadrukkelijk aandacht’ vragen voor de lastige situatie waarin gemeenten zich bevinden.

 • Beeld: Shutterstock

  ‘Aanpassing wetgeving nodig vanwege ncnp-bedrijven’

  4 reacties

  De ‘explosieve groei’ van de door no-cure-no-pay-bedrijven ingediende WOZ-bezwaren vraagt om een aanpassing van de wet. Gemeenten vragen koepelvereniging VNG de landelijke overheid zo ver te krijgen hier iets aan te doen.

 • Beeld: Shutterstock

  Discriminatie voorkomen in het ontwerp van AI

  Reageer

  De huidige normen voor het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie (AI) hebben nog te weinig effect op de praktijk. Met dat uitgangspunt ontwikkelde een groep wetenschappers van drie verschillende universiteiten en het College voor de Rechten van de Mens een handreiking, 'Non-Discriminatie by Design', waarmee organisaties die AI willen inzetten discriminatie kunnen voorkomen.

 • Beeld: Shutterstock

  'We waren te voorzichtig wat betreft transparantie'

  2 reacties

  Zijn advies aan het Gelderse college om e-mails en whatsappberichten op te schonen, bedoelde Gedeputeerde Jan Markink om de informatiehuishouding te verbeteren en niet om informatie uit het zicht te houden. De provincie wil juist meer transparantie. Daarmee kan ze volgens Markink het beeld bestrijden dat er altijd wat te verbergen is. In het verleden was de provincie misschien té voorzichtig, maar ‘de ambtenaren moeten worden beschermd.’

 • Beeld: Shutterstock

  Flevoland werkt even niet mee aan nieuwe datacenters

  Reageer

  Eerst onderzoekt Flevoland hoe wenselijk de vestiging van datacenters is op bepaalde locaties en pas daarna werkt de provincie er weer aan mee. Woensdag namen Provinciale Staten dit besluit.

 • Al jarenlang hebben ongeveer drie op de vier gemeenten een tekort op de begroting, blijkt uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat is opvallend aangezien gemeenten al jarenlang kampen met tekorten in het sociaal domein en de aanname was dat de tekorten toenamen.

  Al jaren zo'n 260 gemeenten met begrotingstekort

  3 reacties

  Al jarenlang hebben ongeveer drie op de vier gemeenten een tekort op de begroting, blijkt uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat is opvallend aangezien gemeenten al jarenlang kampen met tekorten in het sociaal domein en de aanname was dat de tekorten toenamen.

 • Beeld: Shutterstock

  Knops: risicomodellen helpen bij inzet middelen

  Reageer

  Het gebruik van risicomodellen is in sommige gevallen gerechtvaardigd, schrijft minister Knops (Binnenlandse Zaken, CDA). Momenteel inventariseert de overheid (in een operatie die nog jaren kan duren) de gegevensverwerking en toetst ze of die rechtmatig is, maar de minister stelt alvast dat er soms een wettelijke basis is voor het gebruik van persoonsgegevens in risicomodellen. ‘Waar persoonsgegevens worden verwerkt, zijn er altijd privacyrisico’s waar rekening mee gehouden moet worden.’

 • Beeld: Shutterstock

  Onzekerheid overheerst in meicirculaire

  Reageer

  De grote klapper is de 493 miljoen euro die gemeenten eenmalig krijgen ter compensatie van de jeugdzorgkosten, maar in de meicirculaire valt veel meer te bespreken. De herverdeling van het gemeentefonds is op komst en het nieuwe kabinet zal belangrijke beslissingen moeten nemen.

 • Beeld: Shutterstock

  Sommige gemeenten blijven nepaccounts gebruiken

  Reageer

  Enkele gemeenten gaan door met het gebruiken van nepaccounts bij het vergaren van online informatie over hun burgers, schrijft de Volkskrant. Deze gemeenten gebruiken de nepaccounts om ongeregeldheden en criminaliteit te bestrijden. Deskundigen hebben een ander oordeel over de wetmatigheid hiervan dan de overheden.

 • Beeld: Hethers / Shutterstock

  Werkgever mag thuiswerker niet intensiever monitoren

  Reageer

  Het is soms toegestaan om werknemers te controleren, maar onder strikte voorwaarden die de privacy van werknemers moeten waarborgen. Dat schrijft minister Koolmees (Sociale Zaken, D66) in antwoord op Kamervragen over de toegenomen inzet van ‘gluurapparatuur’. Werknemers moeten vooraf over de controle worden ingelicht.

 • Beeld: Shutterstock

  'Het moet concreter dan trainingen en phishingmails'

  1 reactie

  ‘Ontreddering was er absoluut’, zegt Dennis Lacroix, gemeentesecretaris van Hof van Twente. In een gesprek met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vertelt hij dat hij de impact van de hack eind vorig jaar weleens vergelijkt met een rouwproces. Boosheid, verdriet, ontkenning. ‘Al die fases van rouw heb ik zelf ook gevoeld.’

 • Beeld: Shutterstock

  Liever digitale transparantie dan inspraak

  2 reacties

  Burgerinspraak scoort ‘opvallend laag’ bij gebruikers die de Technologie Kieswijzer invulden, maar inzicht en transparantie des te hoger. Dat blijkt uit een analyse van de resultaten van de kieswijzer, die door bijna 30.000 Nederlanders werd ingevuld, door de Stichting Toekomstbeeld der Techniek.

 • Beeld: Shutterstock

  'Meer aandacht nodig voor digitalisering in nieuw kabinet'

  Reageer

  Veel kennis over ict en de impact ervan is er niet binnen de ministeries, dus het ‘bijspijkeren van de digitale geletterdheid’ heeft volgens NLdigital directe aandacht nodig. Het collectief van bedrijven in de digitale sector geeft vier adviezen aan informateur Hamer, waaronder deze. ‘Wat NLdigital betreft is de rol van de overheid als een van de grootste dienstverleners en werkgevers er een die wellicht nog te onderbelicht is.’

 • Beeld: Shutterstock

  Gemeenten doen weinig tegen cybercrime

  Reageer

  Gemeenten nemen ondanks geruchtmakende incidenten weinig maatregelen tegen cyberaanvallen. Bijna de helft oefent niet met aanvallen van buitenaf en ook bij de rekenkamers staat informatiebeveiliging niet hoog op de agenda. Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en AG Connect waar 27 gemeenten aan meededen. Bij een aanzienlijk deel van de gemeenten ontbreekt een draaiboek voor een digitale crisis.

 • Beeld: Shutterstock

  Meeste onbenutte arbeidspotentieel in Groningen

  4 reacties

  Voor het eerst sinds vijf jaar nam het werkloosheidspercentage vorig jaar toe. Ook het overige onbenutte arbeidspotentieel (mensen die werk zoeken of meer uren willen en kunnen werken) steeg in 2020. Uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat beide categorieën het hoogst waren in Groningen.

 • Beeld: Shutterstock

  Lokale overheidsdata doorzoeken met platform Jodal

  Reageer

  Om lokale journalisten te helpen zoeken in overheidsdata, heeft de Open State Foundation een platform ontwikkeld: Jodal. De bètaversie is nu beschikbaar en is vooral voor lokale journalisten die voor het eerst in een onderwerp duiken, maar uiteindelijk moet het ook voor complexer graafwerk gaan dienen.

 • Beeld: Shutterstock

  Onvoldoende onderbouwing deelname Feyenoord City

  1 reactie

  De gemeente Rotterdam wil aandeelhouder worden in het nieuwe stadion van Feyenoord en zal hier binnenkort over besluiten, maar volgens de lokale rekenkamer is het publiek belang hiervan onvoldoende onderbouwd. Bovendien is niet duidelijk of er wordt voldaan aan de eisen van de gemeenteraad.

 • Beeld: Shutterstock

  Vastzetten accres lijkt negatief te hebben uitgepakt

  1 reactie

  Het lijkt erop dat het vastzetten van het accres 2020 gemeenten geld heeft gekost, becijferen de gemeentefondsspecialisten van LiasInfo. Was het niet vastgezet dan was het accres (dat wil zeggen: de groei van het gemeentefonds) 0,5 procent hoger geweest. ‘Daar staat wel tegenover dat de gemeenten zekerheid hadden over het accres’, schrijft LiasInfo.

 • Beeld: Shutterstock

  Risico's blijven bij informatiebeveiliging rijk

  1 reactie

  Informatiebeveiliging en ict-beheer voeren de probleemlijst aan van de Algemene Rekenkamer op Verantwoordingsdag. Er zijn twaalf grote tekortkomingen in de informatiebeveiliging en tien in het ict-beheer. Whatsappaccounts van rijksambtenaren zijn overgenomen door criminelen en bij het ministerie van Buitenlandse Zaken was een ernstig datalek.

Recente Achtergrond Artikelen

 • © Shutterstock

  Gemeente blijkt simpel te hacken

  Reageer

  Hof van Twente raakte eind vorig jaar in crisis door een hack. De meeste gemeenten zijn een makkelijke prooi voor criminelen, bewijst ethisch hacker Wouter van Dongen. Zonder problemen schuift hij aan bij hun ictafdelingen. ‘Eigenlijk ben ik overal binnengekomen.’

 • Onder corona werd al het gemeentelijk werk digitaal. Dat lukte verrassend goed, maar eigenlijk hebben alle positieve effecten hun schaduwzijden. De onderzoeken naar thuiswerken uit 2020 maken duidelijk dat er voor de leiders behoorlijke barrières zijn te slechten.

  Op zoek naar een nieuwe digiquette

  Reageer

  Onder corona werd al het gemeentelijk werk digitaal. Dat lukte verrassend goed, maar eigenlijk hebben alle positieve effecten hun schaduwzijden. De onderzoeken naar thuiswerken uit 2020 maken duidelijk dat er voor de leiders behoorlijke barrières zijn te slechten.

 • Het toeslagenstelsel ligt onder vuur. Gemeenten willen graag bij de ontwikkeling van een alternatief worden betrokken. Of het nieuwe toeslagensysteem wellicht zelf ter hand nemen. Maar kunnen ze dat extra werk wel aan?

  Gemeenten willen stem in toeslagen

  Reageer

  Het toeslagenstelsel ligt onder vuur. Gemeenten willen graag bij de ontwikkeling van een alternatief worden betrokken. Of het nieuwe toeslagensysteem wellicht zelf ter hand nemen. Maar kunnen ze dat extra werk wel aan?

 • © Shutterstock

  Grote steden wapenen zich tegen corona

  Reageer

  Onzekerheid overheerst in de gemeentelijke begrotingen voor 2021. De grote steden benadrukken stuk voor stuk dat voorspellingen vanwege de coronacrisis nog onzekerder zijn dan anders. Er zijn zorgen over diepere kloven in de samenleving. Men investeert – juist nu – en legt geldreserves aan.

 • © Shutterstock

  Common ground: orde in de brij aan data

  Reageer

  Alle gemeentelijke gegevens op één plek digitaal beschikbaar voor in- en externe partijen. Dat is de filosofie achter de jongste digitale hype: common ground. De weg ernaartoe is vol obstakels. ‘Maar op de oude weg doorgaan is duur en problematisch.’

 • © Shutterstock

  ‘Mijn collega digivaardig? Mwah ...’

  Reageer

  Medewerkers uit de publieke sector zien zichzelf als vrij digitaal vaardig, maar zijn minder te spreken over hun collega’s en nog minder over de eigen organisatie. Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en Kurtosis onder meer dan duizend respondenten.

 • © Shutterstock

  Wethouder bij tekort snel het haasje

  Reageer

  Als de uitgaven en inkomsten van de gemeente niet in balans zijn, raakt de positie van de verantwoordelijke wethouder financiën makkelijk onder druk. Dat blijkt uit onderzoek dat Ronald Vuijk, zelf oud-wethouder, deed aan de Radboud Universiteit.

 • ‘Datacenters zijn onmisbare voorzieningen geworden voor vrijwel alle inwoners, bedrijven en instellingen, maar ze nemen ook veel ruimte in en leggen vanwege het hoge energieverbruik een groot beslag op het elektriciteitsnet.’ Dat schreven Amsterdam en buurgemeente Haarlemmermeer in juli 2019. ‘Op dit moment hebben gemeenten nauwelijks instrumenten tot hun beschikking om te sturen op waar de datacenters komen, of aan welke eisen zij moeten voldoen.’

  Omstreden en tegelijk onmisbaar

  Reageer

  De impact van datacenters is groot. Op de technologische mogelijkheden, maar ook op milieu en landschap. Amsterdam en Haarlemmermeer staan onder voorwaarden de bouw weer toe. Binnenlands Bestuur kreeg een virtuele rondleiding in een datacenter. 

 • Twee miljoen mensen worstelen met de digitalisering van dienstverlening. De coronacrisis bracht hun problemen eens te meer aan het licht. In een gezamenlijk manifest roepen het ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG gemeenten en andere overheden op daar meer werk van te maken.

  ‘Iets simpel maken is heel complex’

  Reageer

  Twee miljoen mensen worstelen met de digitalisering van dienstverlening. De coronacrisis bracht hun problemen eens te meer aan het licht. In een gezamenlijk manifest roepen het ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG gemeenten en andere overheden op daar meer werk van te maken.

 • De nieuwigheid van videobellen is er inmiddels vanaf. De gevolgen van het vele videobellen en thuiswerken, worden daarentegen steeds belangrijker. De nieuwe technische mogelijkheden kunnen ervoor zorgen dat gemeenten sterker uit de crisis komen – inwoners, werknemers én organisaties.

  Beter uit de crisis dankzij software

  Reageer

  De nieuwigheid van videobellen is er inmiddels vanaf. De gevolgen van het vele videobellen en thuiswerken, worden daarentegen steeds belangrijker. De nieuwe technische mogelijkheden kunnen ervoor zorgen dat gemeenten sterker uit de crisis komen – inwoners, werknemers én organisaties.