of 61869 LinkedIn

Alexander Leeuw

Alexander Leeuw is redacteur bij Binnenlands Bestuur.

Contactgegevens

E-mailadres:
aleeuw@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (vast):
0205733686
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Alexander Leeuw
Twitter:
Twitter profiel van Alexander Leeuw

Recente Artikelen

 • Gemeenten begroten voor dit jaar 11,3 miljard euro aan heffingen, 4,4 procent meer dan de 10,8 miljard euro die begin 2020 voor de uitbraak van de coronacrisis werd begroot. Dat schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van onderzoek naar de gemeentebegrotingen. De afvalstoffenheffing stijgt het sterkst, de ozb maakt de grootste stijging door sinds jaren en de toeristenbelasting daalt.

  Gemeenten verwachten 11,3 miljard aan heffingen

  2 reacties

  Gemeenten begroten voor dit jaar 11,3 miljard euro aan heffingen, 4,4 procent meer dan de 10,8 miljard euro die begin 2020 voor de uitbraak van de coronacrisis werd begroot. Dat schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van onderzoek naar de gemeentebegrotingen. De afvalstoffenheffing stijgt het sterkst, de ozb maakt de grootste stijging door sinds jaren en de toeristenbelasting daalt.

 • Niet de burger maar de overheid staat centraal bij algoritmes, concludeert de Algemene Rekenkamer na onderzoek naar algoritmegebruik bij de rijksoverheid. ‘Er is bij de overheid oog voor de privacy van burgers, maar ethische aspecten krijgen weinig aandacht.’ Wel is het volgens de Rekenkamer zo dat de algoritmes die de rijksoverheid gebruikt geen ‘black box’ zijn.

  Burger onvoldoende centraal bij algoritmes

  Reageer

  Niet de burger maar de overheid staat centraal bij algoritmes, concludeert de Algemene Rekenkamer na onderzoek naar algoritmegebruik bij de rijksoverheid. ‘Er is bij de overheid oog voor de privacy van burgers, maar ethische aspecten krijgen weinig aandacht.’ Wel is het volgens de Rekenkamer zo dat de algoritmes die de rijksoverheid gebruikt geen ‘black box’ zijn.

 • Het bekrachtigen van geheimhouding door de raad gebeurt zelden weloverwogen. Dat is een van de conclusies die de rekenkamers van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag trekken na onderzoek naar hoe hun gemeenten omgaan met geheimhouding. Verder worden raadsleden te weinig gefaciliteerd en is de raad bij opheffing van geheimhouding te afhankelijk van het college. De rekenkamers zijn daarnaast bang dat door nieuwe wetgeving informatie lange tijd geheim zal blijven.

  Geheimhouding gebeurt zelden weloverwogen

  Reageer

  Het bekrachtigen van geheimhouding door de raad gebeurt zelden weloverwogen. Dat is een van de conclusies die de rekenkamers van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag trekken na onderzoek naar hoe hun gemeenten omgaan met geheimhouding. Verder worden raadsleden te weinig gefaciliteerd en is de raad bij opheffing van geheimhouding te afhankelijk van het college. De rekenkamers zijn daarnaast bang dat door nieuwe wetgeving informatie lange tijd geheim zal blijven.

 • Met name het eerste kwartaal was slecht voor ABP, maar desondanks boekte het ambtenarenpensioenfonds in 2020 een positief rendement van 29 miljard euro. Er is verbetering aan de horizon, maar economisch herstel is een delicaat proces. ABP wil in ieder geval in de overgang naar het nieuwe pensioencontract onnodige verlagingen voorkomen.

  ‘Ondanks crisis boekte ABP mooi beleggingsresultaat’

  3 reacties

  Met name het eerste kwartaal was slecht voor ABP, maar desondanks boekte het ambtenarenpensioenfonds in 2020 een positief rendement van 29 miljard euro. Er is verbetering aan de horizon, maar economisch herstel is een delicaat proces. ABP wil in ieder geval in de overgang naar het nieuwe pensioencontract onnodige verlagingen voorkomen.

 • Het kan zo simpel zijn als een typfout in de postcode, maar het kan ook gaan om het registreren van handhaving waar die handhaving niet is toegepast. De kwaliteit van gegevens in systemen die onder andere milieudiensten gebruiken voor het handhaven van de milieuregels is ontoereikend, concludeert de Algemene Rekenkamer. Soms is het nagenoeg onmogelijk om vast te stellen of er goed wordt gehandhaafd.

  Slechte data hinderen handhaving milieuregels

  4 reacties

  Het kan zo simpel zijn als een typfout in de postcode, maar het kan ook gaan om het registreren van handhaving waar die handhaving niet is toegepast. De kwaliteit van gegevens in systemen die onder andere milieudiensten gebruiken voor het handhaven van de milieuregels is ontoereikend, concludeert de Algemene Rekenkamer. Soms is het nagenoeg onmogelijk om vast te stellen of de regels worden nageleefd.

 • Er worden fundamentele beslissingen genomen over de pensioenen. Op dit moment spreken sociale partners af hoe het oude pensioenstelsel zal worden omgezet in het nieuwe. Volgens sommige mensen zijn jongeren al bij voorbaat slechter af. Volgens Bas Jacobs, hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit, is het te vroeg om dat te zeggen. Maar ze moeten wel heel goed opletten.

  'Jongeren moeten goed op beslissingen pensioenen letten'

  8 reacties

  Er worden fundamentele beslissingen genomen over de pensioenen. Op dit moment spreken sociale partners af hoe het oude pensioenstelsel zal worden omgezet in het nieuwe. Volgens sommige mensen zijn jongeren al bij voorbaat slechter af. Volgens Bas Jacobs, hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit, is het te vroeg om dat te zeggen. Maar ze moeten wel heel goed opletten.

 • De meeste pensioenfondsen verlagen de opbouw, blijkt uit onderzoek van het FD en PensioenPro, terwijl ambtenarenpensioenfonds ABP eerder al bekend had gemaakt geen pensioenverlaging door te voeren. Uit het onderzoek blijkt verder dat de premies enorm omhoog gaan: stijgingen van 10 procent zijn geen uitzondering.

  Ambtenaren ontwijken pensioenkorting

  3 reacties

  De meeste pensioenfondsen verlagen de opbouw, blijkt uit onderzoek van het FD en PensioenPro, terwijl ambtenarenpensioenfonds ABP eerder al bekend had gemaakt geen pensioenverlaging door te voeren. Uit het onderzoek blijkt verder dat de premies enorm omhoog gaan: stijgingen van 10 procent zijn geen uitzondering.

 • Kleine digitale verstoringen kunnen grote gevolgen hebben door de toenemende verwevenheid en complexiteit van kritieke systemen. De resulterende crises zijn niet te voorspellen. Alle overheidslagen zijn bezorgd over het ontstaan van zulke ‘ongekende crises’, schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een trendanalyse. De hack van het Hof van Twente zou een goede aansporing voor crisisoefeningen moeten zijn, maar dat gebeurt te weinig en de rol van bestuurders is niet duidelijk genoeg.

  VNG: te weinig voorbereiding op gevolgen digitale crisis

  Reageer

  Kleine digitale verstoringen kunnen grote gevolgen hebben door de toenemende verwevenheid en complexiteit van kritieke systemen. De resulterende crises zijn niet te voorspellen. Alle overheidslagen zijn bezorgd over het ontstaan van zulke ‘ongekende crises’, schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een trendanalyse. De hack van het Hof van Twente zou een goede aansporing voor crisisoefeningen moeten zijn, maar dat gebeurt te weinig en de rol van bestuurders is niet duidelijk genoeg.

 • De rol van belangrijke maatschappelijke motor die gemeenten opeisen tijdens de crisis was een van de weinige lichtpuntjes in het verhaal van accountants- en adviesbureau BDO tijdens de presentatie van de jaarlijkse benchmark. Gemeenten verwachten een tekort van 1,3 miljard euro maar eigenlijk ligt het tekort nog hoger. Het evenwicht is ‘volledig zoek’. In de zoektocht naar oplossingen doet BDO een aantal aanbevelingen, waaronder het gebruik van zero-based budgeting.

  'De vraag is wat de verborgen kosten van de crisis zijn'

  Reageer

  De rol van belangrijke maatschappelijke motor die gemeenten opeisen tijdens de crisis was een van de weinige lichtpuntjes in het verhaal van accountants- en adviesbureau BDO tijdens de presentatie van de jaarlijkse benchmark. Gemeenten verwachten een tekort van 1,3 miljard euro maar eigenlijk ligt het tekort nog hoger. Het evenwicht is ‘volledig zoek’. In de zoektocht naar oplossingen doet BDO een aantal aanbevelingen, waaronder het gebruik van zero-based budgeting.

 • De Zeeuwse gemeente Goes is bereikbaar via Whatsapp For Business, volgens eigen zeggen als een van de eerste overheidsinstanties. Nadat Whatsapp eind 2019 bekendmaakte dat de particuliere versie niet meer voor klantcommunicatie mocht worden gebruikt, had de gemeente een livechat ingevoerd op de site.

  ‘Livechat niet zo laagdrempelig als Whatsapp’

  Reageer

  De Zeeuwse gemeente Goes is bereikbaar via Whatsapp For Business, volgens eigen zeggen als een van de eerste overheidsinstanties. Nadat Whatsapp eind 2019 bekendmaakte dat de particuliere versie niet meer voor klantcommunicatie mocht worden gebruikt, had de gemeente een livechat ingevoerd op de site. ‘Wij merkten dat het gebruik van de livechat het niet hetzelfde drempelverlagende effect had als WhatsApp.’

 • De verhoging van de proceskostenvergoeding geldt niet voor de Waardering onroerend zaken (WOZ). Het bedrag dat een burger of bedrijf krijgt ter vergoeding van de proceskosten stijgt van 534 euro naar 748 euro, maar er is besloten om die verhoging niet te laten gelden voor WOZ-zaken. Dit omdat er nog een onderzoek loopt naar de invloed van no-cure-no-paybureaus.

  Geen hogere vergoeding proceskosten WOZ

  4 reacties

  De verhoging van de proceskostenvergoeding geldt niet voor de Waardering onroerend zaken (WOZ). Het bedrag dat een burger krijgt ter vergoeding van de proceskosten stijgt van 534 euro naar 748 euro, maar er is besloten om die verhoging niet te laten gelden voor WOZ-zaken. Dit omdat er nog een onderzoek loopt naar de invloed van no-cure-no-paybureaus.

 • Wie een fout ontdekt in gegevens bij de overheid, kan vanaf deze week terecht bij het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO). Het gaat hier bijvoorbeeld om gegevens van burgers, bedrijven en gebouwen.

  Meldpunt foute overheidsdata van start

  Reageer

  Wie een fout ontdekt in gegevens bij de overheid, kan vanaf deze week terecht bij het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO). Het gaat hier bijvoorbeeld om gegevens van burgers, bedrijven en gebouwen.

 • Gemeenten konden sinds eind 2019 geen gebruik meer maken van de particuliere versie Whatsapp of van de API-versie, maar het moederbedrijf van Whatsapp, Facebook, heeft het beleid veranderd. Dat maakt VNG Realisatie bekend. Voor sommige doeleinden is het gebruik van een zakelijke variant van Whatsapp Business weer toegestaan.

  Gemeenten kunnen zakelijke Whatsapp weer gebruiken

  1 reactie

  Gemeenten konden sinds eind 2019 geen gebruik meer maken van de particuliere versie van Whatsapp of van de API-versie, maar het moederbedrijf van Whatsapp, Facebook, heeft het beleid veranderd. Dat maakt VNG Realisatie bekend. Voor sommige doeleinden is het gebruik van een zakelijke variant van Whatsapp weer toegestaan.

 • Alle werknemers zien op hun loonstrookje dit jaar een hoger nettoloon, maar bij ambtenaren valt dit lager uit dan bij de rest. ‘Ambtenaren profiteren het minst’, schrijft salarisdienstverlener ADP. De hogere pensioenpremie is de oorzaak hiervan. Verder is het de vraag hoe de kosten voor het thuiswerken zich gaan ontwikkelen.

  Ambtenaren profiteren minder door pensioenpremies

  9 reacties

  Alle werknemers zien op hun loonstrookje dit jaar een hoger nettoloon, maar bij ambtenaren valt dit lager uit dan bij de rest. ‘Ambtenaren profiteren het minst’, schrijft salarisdienstverlener ADP. De hogere pensioenpremie is de oorzaak hiervan. Verder is het de vraag hoe de kosten voor het thuiswerken zich gaan ontwikkelen.

 • Veel van de grotere steden groeiden de afgelopen jaren sterk door migratie, maar dit zakte vorig jaar in door de coronamaatregelen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). De oversterfte door corona was de voornaamste oorzaak dat in 6 op de 10 gemeenten meer mensen overleden dan dat er werden geboren. De bevolking kromp in 65 gemeenten.

  Lage immigratie remt groei grote steden

  8 reacties

  Veel van de grotere steden groeiden de afgelopen jaren sterk door migratie, maar dit zakte vorig jaar in door de coronamaatregelen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). De oversterfte door corona was de voornaamste oorzaak dat in 6 op de 10 gemeenten meer mensen overleden dan dat er werden geboren. De bevolking kromp in 65 gemeenten.

 • Ambtenarenpensioenfonds ABP hoeft dit jaar de pensioenen niet te verlagen. De voorlopige dekkingsgraad lag op 31 december op 92 procent en komt daarmee zeker boven het minimum.

  Geen pensioenverlaging in 2021

  5 reacties

  Ambtenarenpensioenfonds ABP hoeft dit jaar de pensioenen niet te verlagen. De voorlopige dekkingsgraad lag op 31 december op 92 procent en komt daarmee zeker boven het minimum.

 • Ambtenaren kunnen te makkelijk bij de gegevens van 4,1 miljoen mensen die nu klant zijn van het UWV of dat in het verleden waren. Het ict-systeem dat het werkbedrijf hiervoor gebruikt voldoet niet aan de privacywetgeving, concludeert accountantsbureau KPMG dat op verzoek van het UWV onderzoek deed. Er moet volgens KPMG onmiddellijk actie worden genomen.

  Ambtenaren zien te makkelijk UWV-persoonsgegevens

  1 reactie

  Ambtenaren kunnen te makkelijk bij de gegevens van 4,1 miljoen mensen die nu klant zijn van het UWV of dat in het verleden waren. Het ict-systeem dat het werkbedrijf hiervoor gebruikt voldoet niet aan de privacywetgeving, concludeert accountantsbureau KPMG dat op verzoek van het UWV onderzoek deed. Er moet volgens KPMG onmiddellijk actie worden genomen.

 • De chief information officers, oftewel CIO’s, van ministeries krijgen meer invloed. Het is de bedoeling dat de CIO van een rijksdepartement ‘de digitale en technologische ontwikkelingen voortdurend volgt en daarop een strategische visie voorbereidt’, schrijft staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken, CDA) over het besluit. De rol van de CIO van ‘digitale leider’ is om ervoor te zorgen dat ministeries tijdig kunnen in spelen op ontwikkelingen.

  CIO's als digitale leiders van ministeries

  1 reactie

  De chief information officers, oftewel CIO’s, van ministeries krijgen meer invloed. Het is de bedoeling dat de CIO van een rijksdepartement ‘de digitale en technologische ontwikkelingen voortdurend volgt en daarop een strategische visie voorbereidt’, schrijft staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken, CDA) over het besluit. De rol van de CIO van ‘digitale leider’ is om ervoor te zorgen dat ministeries tijdig kunnen in spelen op ontwikkelingen.

 • Er is een kleine groep die begrijpt hoe internet ‘werkt’ en naast leerprogramma’s moet er meer aandacht zijn voor informeel leren, concludeert een adviesrapport dat de Universiteit Twente opstelde in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het rapport schetst een toekomst met kunstmatige intelligentie (AI) en het Internet of Things (IoT) ‘waarvan iedereen – gewild of ongewild – deel zal uitmaken’.

  Veel ruimte voor verbetering digitale vaardigheden

  Reageer

  Er is een kleine groep die begrijpt hoe internet ‘werkt’ en naast leerprogramma’s moet er meer aandacht zijn voor informeel leren, concludeert een adviesrapport dat de Universiteit Twente opstelde in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het rapport schetst een toekomst met kunstmatige intelligentie (AI) en het Internet of Things (IoT) ‘waarvan iedereen – gewild of ongewild – deel zal uitmaken’.

 • Het lukt de meeste gemeenten niet om te voldoen aan de hoge kwaliteitseisen rondom de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) en met name de informatieveiligheidseisen zijn lastig, blijkt uit het rapport van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) over de jaarlijkse zelfevaluaties. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is tevreden, maar neemt actie bij 41 gemeenten.

  Grote moeite met eisen informatieveiligheid BRP

  Reageer

  Het lukt de meeste gemeenten niet om te voldoen aan de hoge kwaliteitseisen rondom de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) en met name de informatieveiligheidseisen zijn lastig, blijkt uit het rapport van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) over de jaarlijkse zelfevaluaties. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is tevreden, maar neemt actie bij 41 gemeenten.

Recente Achtergrond Artikelen

 • ‘Datacenters zijn onmisbare voorzieningen geworden voor vrijwel alle inwoners, bedrijven en instellingen, maar ze nemen ook veel ruimte in en leggen vanwege het hoge energieverbruik een groot beslag op het elektriciteitsnet.’ Dat schreven Amsterdam en buurgemeente Haarlemmermeer in juli 2019. ‘Op dit moment hebben gemeenten nauwelijks instrumenten tot hun beschikking om te sturen op waar de datacenters komen, of aan welke eisen zij moeten voldoen.’

  Omstreden en tegelijk onmisbaar

  Reageer

  De impact van datacenters is groot. Op de technologische mogelijkheden, maar ook op milieu en landschap. Amsterdam en Haarlemmermeer staan onder voorwaarden de bouw weer toe. Binnenlands Bestuur kreeg een virtuele rondleiding in een datacenter. 

 • Twee miljoen mensen worstelen met de digitalisering van dienstverlening. De coronacrisis bracht hun problemen eens te meer aan het licht. In een gezamenlijk manifest roepen het ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG gemeenten en andere overheden op daar meer werk van te maken.

  ‘Iets simpel maken is heel complex’

  Reageer

  Twee miljoen mensen worstelen met de digitalisering van dienstverlening. De coronacrisis bracht hun problemen eens te meer aan het licht. In een gezamenlijk manifest roepen het ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG gemeenten en andere overheden op daar meer werk van te maken.

 • De nieuwigheid van videobellen is er inmiddels vanaf. De gevolgen van het vele videobellen en thuiswerken, worden daarentegen steeds belangrijker. De nieuwe technische mogelijkheden kunnen ervoor zorgen dat gemeenten sterker uit de crisis komen – inwoners, werknemers én organisaties.

  Beter uit de crisis dankzij software

  Reageer

  De nieuwigheid van videobellen is er inmiddels vanaf. De gevolgen van het vele videobellen en thuiswerken, worden daarentegen steeds belangrijker. De nieuwe technische mogelijkheden kunnen ervoor zorgen dat gemeenten sterker uit de crisis komen – inwoners, werknemers én organisaties.

 • Deze week zou in Hoorn e.o. het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) plaatsvinden. Vanwege de coronacrisis kon het niet doorgaan. Het wordt verplaatst naar volgend jaar. De financiële schade blijft volgens de organisatoren beperkt.

  ‘Alles gewoon doorschuiven naar 2021’

  Reageer

  Deze week zou in Hoorn e.o. het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) plaatsvinden. Vanwege de coronacrisis kon het niet doorgaan. Het wordt verplaatst naar volgend jaar. De financiële schade blijft volgens de organisatoren beperkt.

 • © Shutterstock

  Schaduw van corona hangt over de cijfers

  Reageer

  Onzekerheid is de enige zekerheid tijdens deze crisis. Dat is onvoldoende informatie voor de gemeentelijke jaarrekening over 2019. Daarin moet al iets gezegd over corona. Al was het maar om de raad ‘wat houvast te geven over de mogelijke impact op de gemeentefinanciën’.

 • De schroom valt weg. Waar gemeenten voorheen af en toe eens keken naar wat digitalisering te bieden had, is de bereidheid tot vernieuwing nu veel groter. Aan de digitale kant zijn er enorme kansen, aan de fysieke kant vallen onderdelen weg.

  Virus versnelt digitalisering

  Reageer

  De corona-crisis zorgt voor een stroomversnelling in de digitalisering van gemeenten. Wat merken vier grote dienstverleners na de eerste paar weken? ‘Een van de positieve ontwikkelingen in deze crisis is de grotere bereidheid om online te leren.’

 • De meerderheid van de lezers van Binnenlands Bestuur heeft twijfels over de hoogte van het eigen pensioen. Wel zijn ze, met het oog op hun eigen toekomst, bereid de tering naar de nering te zetten. Over een snel nieuw pensioenakkoord zijn ze sceptisch.

  Ambtenaar onzeker over eigen pensioen

  Reageer

  De meerderheid van de lezers van Binnenlands Bestuur heeft twijfels over de hoogte van het eigen pensioen. Wel zijn ze, met het oog op hun eigen toekomst, bereid de tering naar de nering te zetten. Over een snel nieuw pensioenakkoord zijn ze sceptisch.

 • © Shutterstock

  Verlaging pensioen nu aanstaande

  2 reacties

  In de komende maanden moet het gebeuren: een nieuw pensioenstelsel. De druk op de huidige regeling blijft toenemen, niets doen lijkt geen optie. De gemiddelde ambtenaar is straks niet beter af.

 • © Shutterstock

  Taxeren moet je leren

  Reageer

  Vooroplopen heeft niet altijd het gewenste effect. Toch blijven ze bij de Drechtsteden werken aan nieuwe methoden om de WOZ te bepalen, terwijl ze hun beoordeling moeten verbeteren en een antwoord proberen te vinden op nieuwe uitdagingen. 

 • Nieuwe technologieën zullen het werk voor de gemeenteambtenaar ingrijpend veranderen. Hoe bereid je als gemeente je personeel daarop voor? Een nieuwe studie van A&O fonds Gemeenten brengt de danger zones in kaart.

  Één op elke tien banen verdwijnt

  Reageer

  Nieuwe technologieën zullen het werk voor de gemeenteambtenaar ingrijpend veranderen. Hoe bereid je als gemeente je personeel daarop voor? Een nieuwe studie van A&O fonds Gemeenten brengt de danger zones in kaart.