of 63966 LinkedIn

Alexander Leeuw

Alexander Leeuw is redacteur bij Binnenlands Bestuur.

Contactgegevens

E-mailadres:
aleeuw@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (vast):
0205733686
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Alexander Leeuw
Twitter:
Twitter profiel van Alexander Leeuw

Recente Artikelen

 • Beeld: Shutterstock

  VNG: ‘Minister Digitale Zaken kan een grote rol spelen’

  1 reactie

  De digitale basis van de overheid is niet op orde en er zijn investeringen nodig. Dat schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in aanloop naar de bijeenkomst van de Tweede Kamercommissie voor Digitale Zaken op 28 september. Een minister voor Digitale Zaken zou een belangrijke rol kunnen spelen.

 • Beeld: Shutterstock

  Scepsis over grip op gemeenschappelijke regelingen

  3 reacties

  Raadsleden ervaren een gebrek aan grip op gemeenschappelijke regelingen, maar hoe effectief gaat de aankomende wetswijziging zijn om de problemen te verhelpen? Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) doet haar best om Eerste Kamerleden gerust te stellen. ‘Dit wetsvoorstel is nodig om de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken.’

 • Beeld: Shutterstock

  Cyberburgemeesters missen visie in begrotingen

  Reageer

  Het cyberbeleid komt neer op pleisters plakken. Dat zeggen burgemeesters Astrid Nienhuis van Heemstede en Iris Meerts van Wijk bij Duurstede na het zien van de Prinsjesdag-documenten. Het ontbreekt aan visie en het gaat niet snel genoeg. De realiteit van de digitale wereld lijkt bovendien niet voldoende bij het rijk te zijn doorgedrongen.

 • Beeld: Shutterstock

  Almere werkt nog steeds met Windows 7

  1 reactie

  Almere stapte niet tijdig over van Windows 7 op een nieuwsbesturingssysteem en dat leverde de nodige veiligheidsrisico’s op voor de gemeente. Omroep Flevoland schrijft dit op basis van stukken die de omroep in handen heeft. Meerdere leveranciers raadden aan om over te stappen naar een ander systeem.

 • Beeld: Shutterstock

  ‘Open source is de weg die we opgaan’

  1 reactie

  De staatssecretaris wil er geen misverstand over laten bestaan: de overheid zet in op open source. De transparantie, veiligheid en innovatieruimte die open source biedt bepalen dat doel, schrijft Knops (Binnenlandse Zaken, CDA). Hij probeert hiermee de twijfels bij Tweede Kamerleden weg te nemen.

 • Beeld: Shutterstock

  'Als je hacks stil wilt houden dan leef je in het verleden'

  Reageer

  Hackers vanuit de hele wereld nemen op 27 september Den Haag weer onder vuur. De gemeente verwelkomt het met Hâck The Hague. Chief information security officer Jeroen Schipper: ‘Er zijn nog steeds leveranciers die niet meedoen omdat ze het idee van hackers die aan de beveiliging rommelen eng vinden.'

 • Beeld: Shutterstock

  Onduidelijkheid over gegevensuitwisseling schuldhulp

  Reageer

  Het is vaak niet duidelijk welke gegevens partijen mogen delen in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ontvangt al jaren signalen, klachten en vragen over bijvoorbeeld vroegsignalering. Ook worden gegevens gedeeld terwijl daar geen wettelijke grondslag voor is.

 • Beeld: Shutterstock

  'Urgente problemen' bij platform Wet open overheid

  3 reacties

  Het platform dat gebruikt zal moeten worden voor de Wet open overheid voldoende is misschien onvoldoende ontwikkeld. Er is nog geen strategie voor de aansluiting van decentrale overheden en de kosten die zij hierbij gaan maken zijn onduidelijk. Op 28 september behandelt de Eerste Kamer de wet die voor meer transparantie moet zorgen en in aanloop daarnaar uiten de VNG, het IPO en de UvW hun zorgen over de haalbaarheid.

 • Beeld: Shutterstock

  Goede ict'ers vinden blijft een uitdaging

  Reageer

  Een van de grootste uitdagingen qua informatiebeveiliging voor gemeenten is toch wel het vinden van de juiste mensen, bleek gisteren tijdens het iBestuur-congres. De arbeidsmarkt wordt steeds moeilijker terwijl er steeds meer nodig is. Maar er zijn voorbeelden te vinden die gemeenten kunnen inspireren, zoals bij de politie. En nodig ethische hackers uit.

 • Het is duidelijk dat gemeenten hulp nodig hebben bij het naleven van privacywetgeving bij het verwerken van persoonsgegevens en het is een taak van het rijk om ze daarin te ondersteunen. Dat schrijft minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66). In mei bleek uit onderzoek dat gemeenten online nepaccounts gebruiken om met burgers mee te kijken en dat ambtenaren zich er niet van bewust zijn dat dat niet mag. De minister merkt op dat steeds meer veiligheids- en leefbaarheidsvraagstukken zich online afspelen.

  Ollongren: gemeenten onvoldoende bewust van AVG

  2 reacties

  Het is duidelijk dat gemeenten hulp nodig hebben bij het naleven van privacywetgeving bij het verwerken van persoonsgegevens en het is een taak van het rijk om ze daarin te ondersteunen. Dat schrijft minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66). In mei bleek uit onderzoek dat gemeenten online nepaccounts gebruiken om met burgers mee te kijken en dat ambtenaren zich er niet van bewust zijn dat dat niet mag. De minister merkt op dat steeds meer veiligheids- en leefbaarheidsvraagstukken zich online afspelen.

 • Beeld: Shutterstock

  Weinig bescherming tegen risico’s ‘crowdsourced' toezicht

  Reageer

  Europese wetgeving biedt onvoldoende bescherming tegen de privacyrisico’s van ‘crowdsourced surveillance’ in de openbare ruimte. Bedrijven en overheden maken bij deze vorm van toezicht gebruik van gegevens die de sensoren in telefoons verzamelen. Deze vorm van gegevensverzameling zet de privacy en burgerrechten verder onder druk.

 • Beeld: Shutterstock

  Gemeenten blijven gewild doelwit van ransomware

  Reageer

  Ransomware is nu wereldwijd de meest lucratieve vorm van cybercriminaliteit. Volgens Cyberveilig Nederland en het Nederlands Cyber Security Centrum (NCSC) gaat het in het merendeel van de Nederlandse cyberincidenten dan ook om ransomware. De uitbetaalde bedragen lopen inmiddels geregeld in de miljoenen.

 • Beeld: Shutterstock

  Vermogen gemeenten neemt met 4,4 miljard toe

  1 reactie

  Gemeenten zagen in 2020 het vermogen toenemen. Met name dankzij de verkoop van Eneco, ter waarde van 4,1 miljard euro, steeg het totale vermogen van gemeenten van 29,5 miljard euro naar 34 miljard euro. Dat blijkt uit een analyse van de jaarcijfers door adviesbureau BMC.

 • Beeld: Shutterstock

  Zwakste schakel moet de sterkste worden

  Reageer

  De risico’s van nieuwe technologie moeten duidelijk zijn. Datamogelijkheden moeten geen sluitstuk vormen van beleid maar juist een vertrekpunt zijn. En de zwakste schakel van de informatieveiligheid – de mens – moet de sterkste worden. Het zijn enkele prioriteiten die de Chief Information Officers (CIO’s) van het rijk beschrijven in de I-strategie voor de komende vier jaar.

 • Beeld: Shutterstock

  Dagelijks duizend cyberaanvallen bij een waterschap

  1 reactie

  Het aantal cyberaanvallen bij waterschappen kan jaarlijks gemakkelijk in de miljoenen lopen. Aa en Maas maakt er namelijk al ruim duizend per dag mee, vertelt secretaris-directeur Piet Sennema. Goede beveiliging is daarom cruciaal om bijvoorbeeld de aansturing van de sluizen, en daarmee de veiligheid en volksgezondheid, te beschermen. ‘Alle monitortjes, metingen, bedieningen – het gaat allemaal digitaal.’

 • Beeld: Shutterstock

  'Geen redenen meer voor ozb-vrijstelling cultuurgrond'

  3 reacties

  Voor landbouw geschikte grond, oftewel cultuurgrond, is vrijgesteld van onroerendezaakbelasting (ozb), maar de redenen daarvoor zijn achterhaald en de vrijstelling heeft ongunstige bijeffecten. Dat concludeert het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lage Overheden (COELO). Het ministerie van Financiën overweegt afschaffing om te zorgen voor meer transparantie en evenwicht in de verdeling van de lokale lasten. Het zou gevolgen hebben voor wat gemeenten uit het gemeentefonds krijgen.

 • Beeld: Shutterstock

  Herverdeling gunstig voor sociaal kwetsbare gemeenten

  1 reactie

  Het meest recente voorstel voor de herverdeling van het gemeentefonds is gunstig voor gemeenten met een zwakke sociale structuur. Dat concludeert adviesbureau BMC. De aanvankelijke voorstellen waren niet zo gunstig, maar de herziening in juli liet een omslag zien en de herziening van augustus zet dat door.

 • Beeld: Shutterstock

  Grapperhaus: Burgernet ‘volgt burgers niet’

  1 reactie

  De privacy van de Burgernet-gebruikers is geborgd, stelt minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA). Stichting Privacy First had vraagtekens gezet bij de privacybescherming van dit samenwerkingsverband tussen burgers, politie en gemeenten. De minister erkent dat de juridische verantwoordelijkheid onduidelijk was, maar volgens hem zit het goed met de verwerking van locatie- en persoonsgegevens.

 • Beeld: Shutterstock

  Onzeker of vestigingsverbod datacenters standhoudt

  3 reacties

  Er is toenemende sturing op de vestigingslocaties van datacenters. De provincie waar de drie grote clusters datacenters zich bevinden, Noord-Holland, wil strenge eisen stellen, maar advocatenkantoor Stibbe betwijfelt of dat voor de rechter standhoudt.

 • Beeld: Shutterstock

  Ollongren: erfpacht biedt nog steeds mogelijkheden

  1 reactie

  Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) vindt ook dat de berekeningsmethodiek van de Amsterdamse erfpacht moeilijk is te controleren. Ze reageert hiermee op vragen uit de Tweede Kamer naar aanleiding van een rapport dat het erfpachtstelsel kraakte. Toch vindt Ollongren dat erfpacht nog steeds mogelijkheden biedt.

Recente Achtergrond Artikelen

 • Ambtenaren volgen nog steeds veel opleidingen, ondanks corona. Maar er zijn naast uitstelgedrag opvallende verschuivingen in hun keuzes. Verbeteringen in het digitaal werken, communicatie met burgers en online leidinggeven zijn populaire cursusthema’s.

  Nieuwe wereld, nieuwe cursus

  Reageer

  Ambtenaren volgen nog steeds veel opleidingen, ondanks corona. Maar er zijn naast uitstelgedrag opvallende verschuivingen in hun keuzes. Verbeteringen in het digitaal werken, communicatie met burgers en online leidinggeven zijn populaire cursusthema’s.

 • © Shutterstock

  Op zoek naar chemie met de markt

  Reageer

  Samen optrekken met het bedrijfsleven kan gemeenten veel opleveren Èn is zeer moeilijk. Overheden zitten anders in elkaar en hebben afwijkende verantwoordelijkheden. Wat zijn de problemen en succesfactoren van publiek-private samenwerking?

 • © Shutterstock

  Gemeente blijkt simpel te hacken

  Reageer

  Hof van Twente raakte eind vorig jaar in crisis door een hack. De meeste gemeenten zijn een makkelijke prooi voor criminelen, bewijst ethisch hacker Wouter van Dongen. Zonder problemen schuift hij aan bij hun ictafdelingen. ‘Eigenlijk ben ik overal binnengekomen.’

 • Onder corona werd al het gemeentelijk werk digitaal. Dat lukte verrassend goed, maar eigenlijk hebben alle positieve effecten hun schaduwzijden. De onderzoeken naar thuiswerken uit 2020 maken duidelijk dat er voor de leiders behoorlijke barrières zijn te slechten.

  Op zoek naar een nieuwe digiquette

  Reageer

  Onder corona werd al het gemeentelijk werk digitaal. Dat lukte verrassend goed, maar eigenlijk hebben alle positieve effecten hun schaduwzijden. De onderzoeken naar thuiswerken uit 2020 maken duidelijk dat er voor de leiders behoorlijke barrières zijn te slechten.

 • Het toeslagenstelsel ligt onder vuur. Gemeenten willen graag bij de ontwikkeling van een alternatief worden betrokken. Of het nieuwe toeslagensysteem wellicht zelf ter hand nemen. Maar kunnen ze dat extra werk wel aan?

  Gemeenten willen stem in toeslagen

  Reageer

  Het toeslagenstelsel ligt onder vuur. Gemeenten willen graag bij de ontwikkeling van een alternatief worden betrokken. Of het nieuwe toeslagensysteem wellicht zelf ter hand nemen. Maar kunnen ze dat extra werk wel aan?

 • © Shutterstock

  Grote steden wapenen zich tegen corona

  Reageer

  Onzekerheid overheerst in de gemeentelijke begrotingen voor 2021. De grote steden benadrukken stuk voor stuk dat voorspellingen vanwege de coronacrisis nog onzekerder zijn dan anders. Er zijn zorgen over diepere kloven in de samenleving. Men investeert – juist nu – en legt geldreserves aan.

 • © Shutterstock

  Common ground: orde in de brij aan data

  Reageer

  Alle gemeentelijke gegevens op één plek digitaal beschikbaar voor in- en externe partijen. Dat is de filosofie achter de jongste digitale hype: common ground. De weg ernaartoe is vol obstakels. ‘Maar op de oude weg doorgaan is duur en problematisch.’

 • © Shutterstock

  ‘Mijn collega digivaardig? Mwah ...’

  Reageer

  Medewerkers uit de publieke sector zien zichzelf als vrij digitaal vaardig, maar zijn minder te spreken over hun collega’s en nog minder over de eigen organisatie. Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en Kurtosis onder meer dan duizend respondenten.

 • © Shutterstock

  Wethouder bij tekort snel het haasje

  Reageer

  Als de uitgaven en inkomsten van de gemeente niet in balans zijn, raakt de positie van de verantwoordelijke wethouder financiën makkelijk onder druk. Dat blijkt uit onderzoek dat Ronald Vuijk, zelf oud-wethouder, deed aan de Radboud Universiteit.

 • ‘Datacenters zijn onmisbare voorzieningen geworden voor vrijwel alle inwoners, bedrijven en instellingen, maar ze nemen ook veel ruimte in en leggen vanwege het hoge energieverbruik een groot beslag op het elektriciteitsnet.’ Dat schreven Amsterdam en buurgemeente Haarlemmermeer in juli 2019. ‘Op dit moment hebben gemeenten nauwelijks instrumenten tot hun beschikking om te sturen op waar de datacenters komen, of aan welke eisen zij moeten voldoen.’

  Omstreden en tegelijk onmisbaar

  Reageer

  De impact van datacenters is groot. Op de technologische mogelijkheden, maar ook op milieu en landschap. Amsterdam en Haarlemmermeer staan onder voorwaarden de bouw weer toe. Binnenlands Bestuur kreeg een virtuele rondleiding in een datacenter.