of 62688 LinkedIn

Alexander Leeuw

Alexander Leeuw is redacteur bij Binnenlands Bestuur.

Contactgegevens

E-mailadres:
aleeuw@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (vast):
0205733686
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Alexander Leeuw
Twitter:
Twitter profiel van Alexander Leeuw

Recente Artikelen

 • De raden van vier gemeenten ‘in de frontlinie van het coronavirus’ hadden toen de crisis net uitbrak weinig te kiezen. Dat blijkt uit onderzoek van de rekenkamers van Arnhem, Breda, Oss en Tilburg. Veelal dezelfde maatregelen werden tijdens de crisis genomen, maar de uitgangspunten verschilden. Er zijn ook na het begin geen echte financiële keuzes gemaakt op basis van scenario’s en de raden controleerden weinig of niet of de colleges zich aan de uitgangspunten hielden. Zo verdienen de democratische beginselen ‘extra aandacht’.

  Weinig te kiezen voor raadsleden tijdens crisis

  Reageer

  De raden van vier gemeenten ‘in de frontlinie van het coronavirus’ hadden toen de crisis net uitbrak weinig te kiezen. Dat blijkt uit onderzoek van de rekenkamers van Arnhem, Breda, Oss en Tilburg. Veelal dezelfde maatregelen werden tijdens de crisis genomen, maar de uitgangspunten verschilden. Er zijn ook na het begin geen echte financiële keuzes gemaakt op basis van scenario’s en de raden controleerden weinig of niet of de colleges zich aan de uitgangspunten hielden. Zo verdienen de democratische beginselen ‘extra aandacht’.

 • Beeld: Shutterstock

  ‘Formateur, vergeet de gemeenten niet’

  5 reacties

  Er moet één zinnetje in het regeerakkoord: dat er een Wet op het decentraal bestuur komt. Als dat zinnetje er komt, kan dat een hoop knelpunten voor gemeenten oplossen, betoogde emeritus-hoogleraar Douwe Jan Elzinga tijdens de Dag voor de Raad. ‘Raden zitten de afgelopen twintig jaar in een neerwaartse spiraal.’

 • Beeld: Shutterstock

  Nog weinig profijt van opensourcegemeenschappen

  Reageer

  Overheden hebben nog maar weinig ervaring met open source communities en zij profiteren er daarom nog maar weinig van. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) dat voor verbetering moet zorgen. Een mogelijke oplossing is het verplicht openbaar maken van code bij aanbestedingen voor overheden. 

 • Beeld: Shutterstock

  ‘Formatie is niet altijd gebaat bij openheid’

  7 reacties

  Te veel transparantie kan behoorlijk lastig zijn wanneer een informateur de collegemogelijkheden verkent. ‘Als je weet dat het verslag de volgende dag op straat ligt dan zeg je niets’, vertelt hoogleraar Douwe Jan Elzinga. Er kunnen harde woorden vallen, weet hoogleraar Alexander Rinnooy Kan, maar zoals de kabinetsformatie nu verloopt is bijzonder. 'Wat ze nu in Den Haag deden was geen sterke zet', vindt meervoudig waarnemend burgemeester Dick de Cloe, die alleen informateur is geweest in uitzonderlijke situaties.

   

 • Beeld: Shutterstock

  Ernstige risico’s bij informatiebeveiliging Utrecht

  Reageer

  Met name van binnenuit blijkt de gemeente Utrecht kwetsbaar als het gaat om informatieveiligheid. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport van de rekenkamer getiteld 'Zo sterk als de zwakste schakel'. Onbevoegden konden binnenlopen en live meekijken met medewerkers. Medewerkers gaven naam en wachtwoord op bij een phishingtest. Het is alarmerend dat de rekenkamer een hoop overeenkomsten ziet met onderzoeken in andere gemeenten.

 • Beeld: Shutterstock

  ‘833 miljoen euro extra nodig voor cyberweerbaarheid’

  1 reactie

  Cybercriminaliteit neemt toe, georganiseerde misdaad en statelijke actoren vormen een permanente dreiging en de keten die Nederland hier tegen verdedigt vertoont gebreken. Dat stelt de Cyber Security Raad in een nieuw advies. Bovenop de huidige budgetten en uitgaven is er volgens het onafhankelijke adviesorgaan van het kabinet 833 miljoen euro nodig.

 • Beeld: Shutterstock

  ‘16 miljard euro in 1300 samenwerkingsverbanden’

  5 reacties

  Nederland telt ruim 1300 gemeentelijke samenwerkingsverbanden en die vormen een kostenpost van minstens 16 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van De Stentor, De Gelderlander en Tubantia. De totale gemeentebegroting is 65 miljard euro, dus de samenwerkingsverbanden betekenen ongeveer een kwart van de uitgaven. Daarbij zijn zorgen over de verantwoording.

 • Beeld: Shutterstock

  Gelderland maakt toch oude documenten openbaar

  1 reactie

  Er was een rechtszaak voor nodig en er gingen jaren overheen, maar Gelderland is overstag. Informatie uit het oude Stateninformatiesysteem SIS wordt openbaar gemaakt. Deze documenten waren niet meer bereikbaar en daarop besloot een Statenlid naar de rechter te stappen. De rechter verklaarde het beroep gegrond en bepaalde dat de provincie een nieuwe uitspraak moest doen.

 • Beeld: Shutterstock

  ‘Met open source organiseer je peer review’

  Reageer

  Komt open source de veiligheid ten goede? Het idee van open source is dat de broncode van bijvoorbeeld een website openbaar is. Slechte code kan makkelijker worden aangepast en goede code kan makkelijker worden verspreid. Maar zijn er geen situaties wanneer de code juist closed source moet blijven? iBestuur sprak twee experts.

 • In totaal begroten gemeenten een tekort van 1.285 miljoen euro voor dit jaar. Dat becijferen de gemeentefondsspecialisten van Liasinfo op basis van de begrotingscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De begrote baten en lasten zijn 64,6 miljard euro, oftewel 3.695 euro per inwoner.

  Gemeenten begroten tekort van bijna 1,3 miljard

  Reageer

  In totaal begroten gemeenten een tekort van 1.285 miljoen euro voor dit jaar. Dat becijferen de gemeentefondsspecialisten van Liasinfo op basis van de begrotingscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De begrote baten en lasten zijn 64,6 miljard euro, oftewel 3.695 euro per inwoner.

 • Beeld: Shutterstock

  ‘Wensdenken bij digitalisering vind ik heel erg link’

  Reageer

  Met nieuwe mogelijkheden komen nieuwe verantwoordelijkheden. Conferenties gaan niet meer alleen over wat er mogelijk is met nieuwe technieken, maar ook over wat er allemaal fout kan gaan. Zoveel was duidelijk op de (digitaal toegankelijke) VNG Belastingconferentie. VNG-directeur Leonard Geluk wees bij de aftrap op het gevaar van vertrouwen op kostenbesparingen door digitalisering.

 • Beeld: Shutterstock

  Verschuiving in aanbod opleidingen

  Reageer

  Ambtenaren volgen nog steeds veel opleidingen, ondanks corona. Maar er zijn naast uitstelgedrag opvallende verschuivingen in hun keuzes. Verbeteringen in het digitaal werken, communicatie met burgers en online leidinggeven zijn populaire cursusthema’s.

 • Beeld: Shutterstock

  ‘Stoer genoeg om rijk kerntaken terug te geven’

  3 reacties

  Als gemeenten niet de financiële steun van het rijk krijgen die ze willen, wordt het tijd om na te denken over harde maatregelen zoals het teruggeven van taken. Op de digitale bijeenkomst van actiecomité Raden in Verzet toonden de aanwezige sprekers, onder wie VNG-voorzitter Jan van Zanen en de Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt, zich strijdlustig. ‘Doe het met taken waarvan het rijk het voelt.’

 • Beeld: Shutterstock

  RvS: financiële zekerheid kan geschillen voorkomen

  Reageer

  Het voortdurend bijstellen van de financiering van gemeenten is ‘onwenselijk’, zorg liever voor een ‘gedegen, onafhankelijke raming’ van wat er qua budget nodig is. Dat adviseert de Raad van State, met het oog op de kabinetsformatie, over de huidige gespannen verhoudingen tussen gemeenten en het rijk. Ook moet de positie van de minister van Binnenlandse Zaken (BZK) worden versterkt en moeten er de komende kabinetsperiode geen nieuwe decentralisaties bijkomen.

 • Excuses zijn passend, aan de gemeenteraad en aan de inwoners van Hof van Twente. Zo begon burgemeester Nauta het eerste openbare debat over de hack die de gemeente zo’n 3,5 miljoen euro zal kosten. De burgemeester voelt zich verantwoordelijk. Daarmee, en met het ogenschijnlijk ‘vergoelijkende’ rapport van bevindingen, nam niet iedereen genoegen.

  Burgemeester Hof van Twente ‘dacht in control te zijn’

  3 reacties

  Excuses zijn passend, aan de gemeenteraad en aan de inwoners van Hof van Twente. Zo begon burgemeester Nauta het eerste openbare debat over de hack die de gemeente zo’n 3,5 miljoen euro zal kosten. De burgemeester voelt zich verantwoordelijk. Daarmee, en met het ogenschijnlijk ‘vergoelijkende’ rapport van bevindingen, nam niet iedereen genoegen.

 • Beeld: Shutterstock

  Noorden moet beter op revolverende fondsen letten

  Reageer

  Groningen, Friesland en Drenthe moeten zorgen voor een betere informatievoorziening rondom fondsen voor maatschappelijke doelen, zodat die niet uit het oog verloren raken. Dat adviseert de Noordelijke Rekenkamer op basis van onderzoek naar in totaal zes revolverende fondsen. De rekenkamer onderzocht deze fondsen omdat ze geld van de provincie uitgeven maar op afstand staan van de organisatie, wat vragen oproept over sturing en verantwoording. ‘De fondsen raken uit beeld.’

 • Beeld: Shutterstock

  ABP en KPN investeren miljard in glasvezel voor dorpen

  4 reacties

  Pensioenfonds ABP en KPN investeren ruim 1 miljard euro in de aanleg van glasvezel in bijna duizend dorpen en kleine woonkernen. Afgelopen jaar heeft laten zien hoe belangrijk snel en betrouwbaar internet is voor Nederland, schrijft ABP, en deze investering maakt een glasvezelaansluiting voor deze plaatsen jaren eerder mogelijk.

 • Beeld: Shutterstock

  Grotere overlijdenskans migranten in stad door corona

  2 reacties

  Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond die in de drie grote steden wonen hadden tijdens de eerste coronagolf een hoger overlijdensrisico dan de rest. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de relatief kleine aantallen. Inkomensverschillen blijken opvallend genoeg geen noemenswaardige invloed te hebben op het overlijdensrisico tijdens de crisis.

 • Beeld: Shutterstock

  Datalek bij Belastingsamenwerking West-Brabant

  Reageer

  Bij de Belastingsamenwerking West-Brabant is een datalek geconstateerd. Via een contactformulier op de website kon men in een aantal gevallen bij privacygevoelige gegevens van anderen komen, zoals adressen en WOZ-beschikkingen. ‘Ik baal er vreselijk van’, vertelt directeur Peter Stoffelen.

 • Beeld: Shutterstock

  Schuldbewust college Almere krijgt tijd voor onderzoek

  Reageer

  Een deel van de onterecht gewiste Almeerse mailboxen is teruggevonden, vertelde het college donderdagavond. Burgemeester Franc Weerwind trok tijdens het aangevraagde debat het boetekleed aan en het college krijgt enkele weken tijd om de situatie zelf te onderzoeken. Als de raad nadien met vragen blijft zitten, volgt mogelijk extern onderzoek.

Recente Achtergrond Artikelen

 • © Shutterstock

  Grote steden wapenen zich tegen corona

  Reageer

  Onzekerheid overheerst in de gemeentelijke begrotingen voor 2021. De grote steden benadrukken stuk voor stuk dat voorspellingen vanwege de coronacrisis nog onzekerder zijn dan anders. Er zijn zorgen over diepere kloven in de samenleving. Men investeert – juist nu – en legt geldreserves aan.

 • © Shutterstock

  Common ground: orde in de brij aan data

  Reageer

  Alle gemeentelijke gegevens op één plek digitaal beschikbaar voor in- en externe partijen. Dat is de filosofie achter de jongste digitale hype: common ground. De weg ernaartoe is vol obstakels. ‘Maar op de oude weg doorgaan is duur en problematisch.’

 • © Shutterstock

  ‘Mijn collega digivaardig? Mwah ...’

  Reageer

  Medewerkers uit de publieke sector zien zichzelf als vrij digitaal vaardig, maar zijn minder te spreken over hun collega’s en nog minder over de eigen organisatie. Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en Kurtosis onder meer dan duizend respondenten.

 • © Shutterstock

  Wethouder bij tekort snel het haasje

  Reageer

  Als de uitgaven en inkomsten van de gemeente niet in balans zijn, raakt de positie van de verantwoordelijke wethouder financiën makkelijk onder druk. Dat blijkt uit onderzoek dat Ronald Vuijk, zelf oud-wethouder, deed aan de Radboud Universiteit.

 • ‘Datacenters zijn onmisbare voorzieningen geworden voor vrijwel alle inwoners, bedrijven en instellingen, maar ze nemen ook veel ruimte in en leggen vanwege het hoge energieverbruik een groot beslag op het elektriciteitsnet.’ Dat schreven Amsterdam en buurgemeente Haarlemmermeer in juli 2019. ‘Op dit moment hebben gemeenten nauwelijks instrumenten tot hun beschikking om te sturen op waar de datacenters komen, of aan welke eisen zij moeten voldoen.’

  Omstreden en tegelijk onmisbaar

  Reageer

  De impact van datacenters is groot. Op de technologische mogelijkheden, maar ook op milieu en landschap. Amsterdam en Haarlemmermeer staan onder voorwaarden de bouw weer toe. Binnenlands Bestuur kreeg een virtuele rondleiding in een datacenter. 

 • Twee miljoen mensen worstelen met de digitalisering van dienstverlening. De coronacrisis bracht hun problemen eens te meer aan het licht. In een gezamenlijk manifest roepen het ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG gemeenten en andere overheden op daar meer werk van te maken.

  ‘Iets simpel maken is heel complex’

  Reageer

  Twee miljoen mensen worstelen met de digitalisering van dienstverlening. De coronacrisis bracht hun problemen eens te meer aan het licht. In een gezamenlijk manifest roepen het ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG gemeenten en andere overheden op daar meer werk van te maken.

 • De nieuwigheid van videobellen is er inmiddels vanaf. De gevolgen van het vele videobellen en thuiswerken, worden daarentegen steeds belangrijker. De nieuwe technische mogelijkheden kunnen ervoor zorgen dat gemeenten sterker uit de crisis komen – inwoners, werknemers én organisaties.

  Beter uit de crisis dankzij software

  Reageer

  De nieuwigheid van videobellen is er inmiddels vanaf. De gevolgen van het vele videobellen en thuiswerken, worden daarentegen steeds belangrijker. De nieuwe technische mogelijkheden kunnen ervoor zorgen dat gemeenten sterker uit de crisis komen – inwoners, werknemers én organisaties.

 • Deze week zou in Hoorn e.o. het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) plaatsvinden. Vanwege de coronacrisis kon het niet doorgaan. Het wordt verplaatst naar volgend jaar. De financiële schade blijft volgens de organisatoren beperkt.

  ‘Alles gewoon doorschuiven naar 2021’

  Reageer

  Deze week zou in Hoorn e.o. het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) plaatsvinden. Vanwege de coronacrisis kon het niet doorgaan. Het wordt verplaatst naar volgend jaar. De financiële schade blijft volgens de organisatoren beperkt.

 • © Shutterstock

  Schaduw van corona hangt over de cijfers

  Reageer

  Onzekerheid is de enige zekerheid tijdens deze crisis. Dat is onvoldoende informatie voor de gemeentelijke jaarrekening over 2019. Daarin moet al iets gezegd over corona. Al was het maar om de raad ‘wat houvast te geven over de mogelijke impact op de gemeentefinanciën’.

 • De schroom valt weg. Waar gemeenten voorheen af en toe eens keken naar wat digitalisering te bieden had, is de bereidheid tot vernieuwing nu veel groter. Aan de digitale kant zijn er enorme kansen, aan de fysieke kant vallen onderdelen weg.

  Virus versnelt digitalisering

  Reageer

  De corona-crisis zorgt voor een stroomversnelling in de digitalisering van gemeenten. Wat merken vier grote dienstverleners na de eerste paar weken? ‘Een van de positieve ontwikkelingen in deze crisis is de grotere bereidheid om online te leren.’