of 63908 LinkedIn

Adriaan de Jonge

Adriaan de Jonge is redacteur bij Binnenlands Bestuur

Contactgegevens

E-mailadres:
adejonge@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (mobiel):
06 10 67 88 57
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Adriaan de Jonge

Recente Artikelen

 • Drie op de vier jeugdprofessionals vindt de doorgeschoten bureaucratie een reden om een carrièreswitch te overwegen. Ruim een derde denkt daar zelfs vaak of heel vaak over.

  Regeldruk in jeugdzorg nog altijd niet afgenomen

  2 reacties

  De inspanningen van het ministerie van Volksgezondheid om de administratieve druk voor medewerkers in de jeugdzorg te beteugelen hebben nog amper resultaat behaald. Sterker nog: driekwart van de jeugdprofessionals overweegt wel eens om de sector te verlaten vanwege al het papierwerk. 

 • ‘We hebben een ontzettend mooi, snel economisch herstel. Maar het lijkt er wel op dat de verschillen tussen arm en rijk aan te vergroten zijn.'

  Sociaal herstelbeleid nodig om kloof te dichten

  Reageer

  Al sinds het begin van de coronacrisis bestaan er zorgen over een toenemende tweedeling in de samenleving. Economisch herstel alleen zal niet genoeg zijn om die kloof te dichten. Daarvoor moeten de diepere oorzaken van de ongelijkheden worden aangepakt.

 • Al vanaf het begin van de coronacrisis bestaan er zorgen over een groeiende tweedeling in de samenleving als gevolg van de pandemie.

  Nieuwe podcastserie over de samenleving in de herstart

  Reageer

  Na maanden van lockdowns en contactbeperkingen, gaat het land nu steeds verder open. Ook de economie herstelt zich sterk. Maar profiteert iedereen van die herstart? Of zijn er groepen die achterblijven? 

 • Het aantal museumbezoeken is in het coronajaar 2020 flink gekelderd, blijkt uit nieuwe cijfers van de Museumvereniging.

  Steun aan musea komt vooral vanuit rijk

  Reageer

  Om de crisis door te komen hebben musea zeker tot de zomer van 2022 nog overheidssteun nodig. Dat meldt de Museumvereniging op basis van de jaarcijfers over 2020. Vorig jaar is er al veel noodsteun naar de musea gegaan, maar slechts een klein gedeelte daarvan kwam vanuit gemeenten. 

 • Opvallend genoeg was het juist CDA-leider Wopke Hoekstra die eerder dit jaar, als demissionair minister van financiën, extra middelen voor de jeugdzorg blokkeerde.

  CDA-leden: ‘gemeentefinanciën nog steeds zorgwekkend’

  3 reacties

  Afspraken over het verbeteren van de financiële positie van gemeenten kunnen niet wachten tot de formatie van het volgende kabinet. Dat vinden de leden van het CDA, die op het partijcongres op zaterdag een resolutie over dat onderwerp aannamen.

 • De Bijlmerbajes in Amsterdam werd tijdelijk als asielzoekerscentrum ingezet.

  SCP: 'Nieuwe inburgeringswet moet zich nog bewijzen'

  Reageer

  De nieuwe inburgeringswet is veelbelovend, maar het succes ervan valt of staat bij de uitvoering door gemeenten. Met name onderwijs, gezondheid en arbeidstoeleiding zijn thema's die om aandacht vragen. 

 • Foto: Stichting Life Goals

  Sportprogramma wil jeugdcriminaliteit aanpakken

  1 reactie

  Tien gemeenten kunnen gaan experimenteren met een programma dat jeugdcriminaliteit moet voorkomen door middel van sport. De sportactiviteiten sporen jongeren aan om vaardigheden te ontwikkelen die helpen om crimineel gedrag te voorkomen.

 • Online muziekles. Beeld: Shutterstock.

  'Sluiting van cultuuraanbod zorgt voor tweedeling'

  Reageer

  De lockdown zorgt voor een maatschappelijke tweedeling op het gebied van culturele vorming, waarschuwt LKCA (het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst ). Dat is zorgelijk, vindt het instituut, omdat cultuur essentieel is voor het welzijn van de samenleving.

 • 'We zien nu dat vrijwel alle gemeenten wonen en zorg op de agenda hebben staan en bezig zijn om verschillende thema’s handen en voeten te geven.'

  Meer aandacht voor 'woonzorgopgave' ouderen

  2 reacties

  De behoeften van ouderen op het gebied van wonen en zorg staan steeds hoger op de gemeentelijke agenda. Een positief teken, vindt Hans Adriani, voorzitter van de Taskforce Wonen en Zorg, 'want de opgave waar we voor staan is enorm'.

 • De ggz-kosten van mensen met problematische schulden stijgen met gemiddeld 30 procent in de eerste twee jaar nadat de schulden zijn ontstaan. Dat komt neer op een stijging van zo'n 200 euro per persoon per jaar.

  CPB: schuldpreventie kan zorgkosten besparen

  Reageer

  Wie met problematische schulden te maken krijgt, loopt een verhoogd risico op mentale gezondheidsklachten. Het voorkomen van schulden kan daarom gemiddeld 200 euro per persoon per jaar aan ggz-kosten besparen, becijfert het Centraal Planbureau (CPB) in een nieuwe publicatie. 

 • Ruim een vijfde (22 procent) van de horecaondernemers heeft te maken met problematische schulden, en 57 procent heeft een hogere schuldenlast dan voor corona.

  Horecaondernemers kampen met coronaschulden

  1 reactie

  Hoewel de economie als geheel snel terugveert van de coronadip, zijn er sectoren die achterblijven. Zo zegt ruim 1 op de 5 horecaondernemers een problematische schuldenlast te hebben. 

 • 'Verheul landschapsbeul', viel er vorige week maandag te lezen op een spandoek aan een hek langs een openbare weg buiten het Gelderse dorp Millingen aan de Rijn. Het ging om milieuwethouder Nelson Verheul en had vermoedelijk betrekking op de plannen voor de aanleg van ruim 60 hectare aan zonnepanelen.

  Gemeente Berg en Dal verwijdert kritisch spandoek

  1 reactie

  De gemeente Berg en Dal heeft een spandoek dat kritiek uitte op een wethouder laten verwijderen. De GroenLinks-fractie in de gemeenteraad wil daarover opheldering. Het lijkt erop dat de gemeente de vrijheid van meningsuiting heeft geschonden. 

 • Mensen die dichtbij een testlocatie wonen of beschikking hebben over een motorvoertuig, lieten zich beduidend vaker testen.

  Afstand tot testlocatie drempel voor testbereidheid

  1 reactie

  Mensen die dicht bij een coronatestlocatie wonen laten zich gemiddeld vaker testen dan mensen die een langere afstand moeten afleggen. Vooral voor mensen die niet beschikken over een auto, lijkt de afstand een drempel te zijn. 

 • ‘Ik had wel verwacht dat de gemeente gelijk zou krijgen’, reageert schuldenexpert André Moerman, die de zaak eind 2020 aan het licht bracht.

  Terugvordering boodschappenaffaire blijft staan

  7 reacties

  De gemeente Wijdemeren heeft deels ongelijk gekregen in de zogenaamde boodschappenaffaire. De terugvordering op de bijstandsuitkering van een inwoner die boodschappen ontving van haar moeder wordt verlaagd van ruim 7.000 euro naar minder dan 3.000 euro. Wel blijft het principe, dat de ontvangen boodschappen moeten worden verrekend met de uitkering, overeind. Ook kunnen boodschappen niet worden beschouwd als giften waarvoor de gemeente een vrijstelling kan instellen. 

 • Goes. © Shutterstock

  Open hiring: 'Er zijn alleen maar winnaars'

  2 reacties

  Het UWV in Zeeland spoort bedrijven aan om gebruik te maken van 'open hiring': nieuwe werknemers aannemen zonder sollicitatiebrief of -gesprek. Goed voor werkzoekenden én goed voor werkgevers, ziet het UWV.

 • Woningen in Apeldoorn. © Shutterstock

  Verbouwing nodig om statushouders op te vangen

  2 reacties

  De gemeente Apeldoorn wil woningen uit de vrije sector omzetten naar sociale huur om acht grote gezinnen van statushouders te huisvesten, zodat de gezinnen kunnen beginnen aan de inburgering. Twee fracties in de Apeldoornse gemeenteraad vinden het besluit 'lastig uit te leggen'. 

 • De cijfers ondersteunen de assimilatietheorie, die stelt dat migranten zich door de tijd heen aanpassen aan de cultuur van het aankomstland.

  Hoe langer in Nederland, hoe minder vertrouwen

  3 reacties

  Niet-westerse migranten hebben over het algemeen meer vertrouwen in publieke instituties dan mensen met een Nederlandse achtergrond. Maar het vertrouwen brokkelt af naar mate de migranten langer in Nederland verblijven.

 • 'Wanneer mensen met problematische schulden in aanmerking komen voor een schadevergoeding, kunnen ze die in theorie meteen weer kwijtraken aan hun schuldeisers', schrijft de NVVK.

  'Schadevergoeding moet niet naar schuldeisers gaan'

  1 reactie

  De schadevergoeding voor slachtoffers van de gaswinning in Groningen mag niet weglekken naar eventuele schuldeisers van gedupeerden. Daarvoor pleiten vier kredietbanken in het noorden van het land.

 • In het convenant wordt geregeld dat lokale overheden bij voorbaat akkoord gaan met een voorstel voor een schuldregeling.

  Convenant voor schuldregelingen met lokale overheden

  Reageer

  Het moet makkelijker worden om vorderingen van gemeenten en waterschappen in een schuldregeling op te nemen. Dat is de bedoeling van een convenant tussen schuldhulpverleners en lokale overheden.

 • Museum Kröller-Müller op de Hoge Veluwe.

  Zzp'ers in cultuursector profiteren weinig van steun

  1 reactie

  Gemeenten hebben in totaal zo'n 500 miljoen euro gekregen van het rijk om de lokale cultuursector de coronacrisis door te helpen. De sector vreest echter dat het geld niet terechtkomt waar het het hardst nodig is. Omdat het geld niet is geoormerkt, kunnen gemeenten er ook voor kiezen om het aan lantaarnpalen uit te geven.

Recente Achtergrond Artikelen

 • Privaat kapitaal in het sociaal domein kan zorgen voor innovatie en besparingen. Maar dan moeten ambtenaren wel voldoende verstand hebben van dat soort samenwerkingen. ‘Alleen als je weet hoe het werkt, dan kun je de markt echt inzetten voor jouw doelen.’

  Maatschappelijke impact met hulp van marktpartij

  Reageer

  Privaat kapitaal in het sociaal domein kan zorgen voor innovatie en besparingen. Maar dan moeten ambtenaren wel voldoende verstand hebben van dat soort samenwerkingen. ‘Alleen als je weet hoe het werkt, dan kun je de markt echt inzetten voor jouw doelen.’

 • De gemeente Groningen doet ervaring op met de basisbaan voor mensen die het op de arbeidsmarkt niet redden. Zoals Hans Stam. Geen ‘tegenprestatie’ met behoud van uitkering, maar echt werk met echt loon. Het werkt, hoewel de gemeente worstelt met de financiering.

  Hans Stam is het liefst écht bezig

  Reageer

  De gemeente Groningen doet ervaring op met de basisbaan voor mensen die het op de arbeidsmarkt niet redden. Zoals Hans Stam. Geen ‘tegenprestatie’ met behoud van uitkering, maar echt werk met echt loon. Het werkt, hoewel de gemeente worstelt met de financiering.

 • Niet alleen grote steden hebben te maken met migratievraagstukken. Ze spelen ook in ‘tuinbouwgemeente’ Zeewolde, ‘voorstad’ Schiedam en ‘expatgemeente’ Veldhoven. Lang niet alle gemeenten zijn zich bewust van hun sleutelrol.

  De migrant verandert, nu wij nog

  Reageer

  Niet alleen grote steden hebben te maken met migratievraagstukken. Ze spelen ook in ‘tuinbouwgemeente’ Zeewolde, ‘voorstad’ Schiedam en ‘expatgemeente’ Veldhoven. Lang niet alle gemeenten zijn zich bewust van hun sleutelrol.

 • Gemeenten zijn gewend om bijstandsgerechtigden naar werk te begeleiden. Sinds de coronacrisis heeft een veel grotere groep behoefte aan een duwtje richting arbeidsmarkt. Zoals zelfstandigen of mensen van wie hun baan op korte termijn wordt bedreigd. ‘We kunnen een veel breder palet aan diensten aanbieden.’

  Mobiliteitsteams wekken hoge verwachtingen

  Reageer

  Gemeenten zijn gewend om bijstandsgerechtigden naar werk te begeleiden. Sinds de coronacrisis heeft een veel grotere groep behoefte aan een duwtje richting arbeidsmarkt. Zoals zelfstandigen of mensen van wie hun baan op korte termijn wordt bedreigd. ‘We kunnen een veel breder palet aan diensten aanbieden.’

 • Schijnbaar alledaagse dingen als een hondenveldje of een plantenbak van oude stoeptegels maken voor de ambtenaren van beweging ‘Reyeroord+’ deel uit van een enorme transformatie richting een toekomstbestendige wijk én een minder bureaucratische gemeente. Waar een gewone wijk buitengewoon in kan zijn.

  Megatransformatie via een plantenbak

  Reageer

  Schijnbaar alledaagse dingen als een hondenveldje of een plantenbak van oude stoeptegels maken voor de ambtenaren van beweging ‘Reyeroord+’ deel uit van een enorme transformatie richting een toekomstbestendige wijk én een minder bureaucratische gemeente. Waar een gewone wijk buitengewoon in kan zijn.

 • We verwachten van alles van bijstandsgerechtigden. Tegelijkertijd biedt de arbeidsmarkt steeds minder kansen op werk. Het is tijd voor een radicale hervorming van de bijstand, vinden de auteurs van een onlangs verschenen boek.

  Veel plicht, weinig kans

  1 reactie

  We verwachten van alles van bijstandsgerechtigden. Tegelijkertijd biedt de arbeidsmarkt steeds minder kansen op werk. Het is tijd voor een radicale hervorming van de bijstand, vinden de auteurs van een onlangs verschenen boek.

 • Het aantal daklozen stijgt jaar na jaar en de groep wordt steeds diverser. Gemeenten kregen 200 miljoen euro extra van het rijk om het probleem aan te pakken. Maar voor een structurele oplossing is meer nodig, stellen wethouders Simone Kukenheim (Amsterdam) en Miriam Haagh (Breda).

  Ook met 200 miljoen nog geen dak

  Reageer

  Het aantal daklozen stijgt jaar na jaar en de groep wordt steeds diverser. Gemeenten kregen 200 miljoen euro extra van het rijk om het probleem aan te pakken. Maar voor een structurele oplossing is meer nodig, stellen wethouders Simone Kukenheim (Amsterdam) en Miriam Haagh (Breda).

 • Vanaf 1 januari 2021 moeten gemeenten signalen van beginnende schulden bij hun inwoners eerder oppakken, om zo erger te voorkomen. Dat is midden in een economische crisis urgenter dan ooit. Wel leidt die aanpak tot meer lastige gesprekken.

  Op zoek naar toekomstige schuldenaars

  Reageer

  Vanaf 1 januari 2021 moeten gemeenten signalen van beginnende schulden bij hun inwoners eerder oppakken, om zo erger te voorkomen. Dat is midden in een economische crisis urgenter dan ooit. Wel leidt die aanpak tot meer lastige gesprekken.

 • In de coronacrisis is werken voor de overheid inhoudelijk en economisch gezien aantrekkelijker geworden, vooral voor jonge mensen. Hoe kunnen overheidsorganisaties van deze crisis een kans maken?

  Gouden kans verjonging personeel

  Reageer

  In de coronacrisis is werken voor de overheid inhoudelijk en economisch gezien aantrekkelijker geworden, vooral voor jonge mensen. Hoe kunnen overheidsorganisaties van deze crisis een kans maken?

 • De sociale problematiek stapelt zich steeds verder op in de ‘kwetsbare wijken’. Waar vroeger het rijk en de woningcorporaties bijdroegen aan de leefbaarheid van die buurten, staan gemeenten er nu alleen voor. Bericht uit het Arnhemse Klarendal.

  Trots Klarendal vreest weer af te glijden

  Reageer

  De sociale problematiek stapelt zich steeds verder op in de ‘kwetsbare wijken’. Waar vroeger het rijk en de woningcorporaties bijdroegen aan de leefbaarheid van die buurten, staan gemeenten er nu alleen voor. Bericht uit het Arnhemse Klarendal.