of 58952 LinkedIn

Adriaan de Jonge

Adriaan de Jonge is redacteur bij Binnenlands Bestuur

Contactgegevens

E-mailadres:
adejonge@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (mobiel):
06 10 67 88 57
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Adriaan de Jonge

Recente Artikelen

 • De maatregelen die de overheid en andere partijen hebben aangekondigd om kwetsbare mensen te beschermen tijdens de coronacrisis houden met bepaalde groepen geen rekening, zeggen vakbond FNV en Ieder(in), belangenorganisatie voor mensen met een beperking. Over zzp'ers met hoge gezondheidsrisico’s blijven bijvoorbeeld zorgen bestaan, net als over flexwerkers en mantelzorgers.

  'Laat je meest sociale gezicht zien, gemeente'

  1 reactie

  Vakbond FNV en belangenorganisatie Ieder(in) zijn blij met de eerste voorzieningen die kwetsbare mensen door de coronacrisis moet helpen. Maar zorgen blijven bestaan over groepen die nog buiten de boot vallen. Beide organisaties doen een oproep aan gemeenten, waarbij coulance het sleutelwoord is.

 • De provincie Gelderland stelt 5 miljoen beschikbaar om gemeenten te ondersteunen in tijden van coronacrisis. Omdat ondernemers veel vragen hebben over steunregelingen vanuit het rijk, hebben Gelderse gemeenten het erg druk. Daarom schiet de provincie de gemeenten te hulp met extra menskracht, schreven de Gedeputeerde Staten dinsdag.

  Provincies bieden economische steun in crisistijd

  1 reactie

  Een aantal provincies neemt maatregelen om, als aanvulling op de steunpakketten vanuit het rijk, de economische klap van de coronacrisis te verzachten. Gelderland en Noord-Brabant leggen beide vijf miljoen op tafel. Andere provincies betalen facturen sneller en gaan coulant om met vorderingen en subsidies voor geannuleerde evenementen.

 • Dinsdagavond stond de teller in Amsterdam op meer dan dertienduizend aanvragen voor noodsteun voor zzp'ers. Ter vergelijking: over heel 2019 werden er negenhonderd aanvragen gedaan.

  Nu al meer dan 25 duizend zzp’ers in nood

  2 reacties

  In een aantal grotere gemeenten zijn de digitale loketten voor de nieuwe regeling voor zelfstandigen die getroffen zijn door de coronacrisis geopend. Een run op de loketten is nog zacht uitgedrukt: al minstens 25 duizend ondernemers deden een aanvraag voor noodsteun.

 • Het CPB en het SCP concluderen dat gemeenten voor het begeleiding van arbeidsbeperkten naar geschikt werk, vanuit maatschappelijke oogpunt, een te hoge prijs betalen. Hierdoor bestaat het risico dat er minder wordt geïnvesteerd in arbeidstoeleiding dan wat maatschappelijke optimaal is.

  Winst uit arbeidstoeleiding valt niet bij gemeenten

  Reageer

  Als mensen met een arbeidsbeperking begeleid worden naar werk, levert dat de maatschappij veel op. Gemeenten dragen de kosten van die begeleiding maar zien slechts een deel van de baten terug. Dat is een reden om het financieringssysteem van de Participatiewet te heroverwegen, concluderen het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). 

 • Een groot voordeel van een saneringskrediet ten opzichte van schuldbemiddeling, vindt Hans van der Meulen, directeur van de Kredietbank Nederland, is dat de schuldeisers direct hun geld krijgen (van de kredietbank). De schuldenaar heeft nog maar één schuldeiser over (de kredietbank) in plaats van de gemiddeld veertien verschillende schuldeisers.

  Saneren helpt schuldenaar het meest

  1 reactie

  De gemeentelijke schuldhulpverlening staat voor de keuze: schuldbemiddeling of saneringskrediet? Branchevereniging NVVK bepleit de laatste optie. Een landelijk garantiefonds moet aarzelende gemeenten over de streep trekken.

 • Leefbaar Rotterdam-raadslid Joost Eerdmans wilde er met zijn initiatiefvoorstel onder andere voor zorgen dat preventief fouilleren wordt uitgebreid. Van de vijftien punten werden er twaalf door het college ontraden.

  College ziet niet veel in aanvalsplan wapengeweld

  Reageer

  Het initiatiefvoorstel van Leefbaar Rotterdam-raadslid Joost Eerdmans om wapengeweld aan te pakken is op zo goed als alle punten door het Rotterdamse college ontraden. Wel werd woensdag een actieplan ter verbetering van de veiligheid in en om scholen gepresenteerd. Dat plan komt voort uit een motie van Eerdmans' partijgenoot Tanya Hoogwerf.

 • Ondanks dat inkomsten uit arbeid gekort worden op uitkeringen, blijven veel mensen met een uitkering toch niet op de bank zitten. Van de ontvangers van een WW-uitkering heeft bijna 50 procent betaald werk.

  Bijna kwart van uitkeringsontvangers werkt

  Reageer

  Ondanks dat inkomsten uit arbeid worden gekort op uitkeringen, blijven veel mensen met een uitkering toch niet op de bank zitten. Van de 1,5 miljoen mensen die in 2018 een arbeidsongeschiktheidsuitkering, bijstand en/of WW-uitkering (werkloosheidsuitkering) ontvingen, had een kwart ook betaald werk. Onder de mensen met een WW-uitkering was dat zelfs bijna de helft. 

 • Na de sluiting van horecagelegenheden op zondag, die een grote impact hebben op ondernemers, en de steunpakketten voor bedrijven en zzp'ers die het kabinet op dinsdag bekendmaakte, vragen veel lokale partijen zich af hoe ook de gemeente ondernemers kan helpen het hoofd boven water te houden.

  Versoepeling gemeentelijke belastingen in crisistijd

  Reageer

  In meer dan twintig gemeenten zijn maatregelen getroffen om de druk van lokale belastingen weg te nemen voor ondernemers die gedupeerd zijn door de coronacrisis. Op sommige plekken worden aanslagen uitgesteld, op andere plekken worden geen aanmaningen en dwangbevelen gestuurd. In nog eens minstens tien gemeenten hebben lokale partijen een oproep gedaan om hetzelfde te doen.

 • Wel vindt de staatssecretaris dat de gemeente Den Haag in overleg moet treden met de betreffende krimpgemeente waar een dakloze naartoe begeleid wordt. Dat gebeurde namelijk in eerste instantie niet, wat leidde tot boze reacties uit Heerlen, Delfzijl en Vlissingen.

  Haagse verhuisregeling daklozen is ‘passend’

  4 reacties

  De controversiële pilot van de gemeente Den Haag om daklozen te helpen met een verhuizing naar een krimpgemeente is ‘passend bij de zoektocht naar het bieden van maatwerk in het sociaal domein.’ Dat antwoordde staatssecretaris Paul Blokhuis (ChristenUnie) van Volksgezondheid, Welzijn en Zorg op Kamervragen hierover.

 • Deze foto werd gedeeld op het Facebook account van Amsterdam City Rights.

  Zonder huis kun je ook niet thuis blijven

  Reageer

  Nederlanders blijven massaal thuis. Maar waar moeten dak- en thuislozen heen tijdens de coronacrisis? Die vraag stellen belangengroepen aan de kaak. In onder andere Utrecht en Den Haag zijn al voorzieningen getroffen. Vooralsnog is het coronavirus daar nog niet onder daklozen geconstateerd.

 • Hoewel in raadszalen niet per definitie meer dan honderd mensen aanwezig zijn, besloot een aantal gemeenteraden toch om vergaderingen te laten vervallen.

  Ook raadsleden blijven thuis

  2 reacties

  Corona-maatregelen: in sommige gemeenteraden wordt de komende tijd niet meer vergaderd, in andere wordt alleen het publiek op afstand gehouden. De Rotterdamse raadszaal sluit zelfs twee weken lang haar deuren.

 • De Rotterdamse politie meldt dat het aantal minderjarigen dat betrokken was bij steekincidenten tussen 2018 en 2019 is gestegen van 19 naar 36. Hoewel het aantal steekincidenten door volwassenen ook is gestegen, is de stijging onder minderjarigen hoger.

  Minderjarigen vaker betrokken bij steekincidenten

  1 reactie

  Minderjarigen waren het afgelopen jaar vaker betrokken bij steekincidenten in Rotterdam dan het voorgaande jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de politie. De timing van die cijfers komt Leefbaar Rotterdam goed uit, die donderdagochtend een ambitieus Aanvalsplan Wapengeweld voorlegt aan de gemeenteraad.

 • De wijziging van de Wgs waar de Tweede Kamer dinsdag mee instemde, bepaalt dat gemeenten meer moeten gaan doen aan vroegsignalering van problematische schulden. Lector Vroegsignalering en Schuldpreventie Tamara Madern vraagt zich af of dit wel de juiste aanpak is.

  Bezwaren tegen nieuwe wet schuldhulpverlening

  1 reactie

  Gemeenten moeten in de toekomst eerder op signalen van schuldenproblematiek af. Dat besloot de Tweede Kamer dinsdag met het aannemen van een wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). VNG en Divosa zetten echter vraagtekens bij de uitvoering van de wet.

 • Volgens Syrische statushouders bestaan er verschillen in de voorzieningen die gemeenten aan statushouders bieden, zoals de hoogte van het inrichtingskrediet en of er wel of niet reiskosten worden vergoed voor taallessen en inburgeringscursussen. Statushouders vinden het bureaucratische landschap in Nederland versnipperd en onduidelijk.

  Syriërs vinden Nederlandse bureaucratie onduidelijk

  3 reacties

  Syrische statushouders willen dolgraag aan het werk, maar lopen tegen de ingewikkelde Nederlandse bureaucratie aan in hun pogingen om de taal te leren en mee te doen in de samenleving. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) doet in haar rapport 'Nederland Papierenland' een aantal aanbevelingen voor gemeenten.

 • 'Belangrijk voor Stichting Zwerfjongeren Nederland is om te kijken wat er gebeurt bij de jongeren als we financiële bestaanszekerheid bieden, vanuit vertrouwen, aansluitend bij de eigen motivatie van de jongeren,’ legt programmamanger Marleen van der Kolk uit.

  Bestaanszekerheid voor vijf kwetsbare jongeren

  8 reacties

  Een jaar lang ruim duizend euro per maand, zonder voorwaarden: dat krijgen vijf (voormalig) dak- en thuisloze jongeren in Eindhoven, Rotterdam en Den Haag. Het experiment moet ze helpen uit een negatieve spiraal te ontsnappen. Initiatiefnemer Marleen van der Kolk: 'Financiële bestaanszekerheid zien wij als de basis voor alle jongvolwassenen om hun toekomst vorm te kunnen geven en om dak- en thuisloosheid te voorkomen.’

 • Wethouder Peter van Zutphen: 'Het werkt niet om mensen over de schutting te kieperen. Als ze zeggen: we kieperen een ministerie over de schutting, dan kunnen we praten.'

  Krimpgemeenten stellen Randstadmentaliteit aan de kaak

  1 reactie

  Heerlens wethouder Peter van Zutphen is het spuugzat. De Haagse regeling die daklozen helpt naar een ander deel van het land te verhuizen, waar de huizen goedkoper zijn, is voor Van Zutphen een symptoom van een groter probleem: kansenongelijkheid tussen de Randstand en de rest van het land.

 • Bijzonder aan de maatregel is dat de kwijtschelding geldt voor schulden die zijn ontstaan door het schenden van de inlichtingenplicht. Die worden namelijk gezien als fraudevorderingen.

  Negen ton bijstandsschuld kwijtgescholden in Nijmegen

  5 reacties

  Zo'n vijfenveertig Nijmegenaren zijn binnenkort van een deel van hun schuld af. De gemeente besloot dinsdag om fraudevorderingen die zijn ontstaan als terugvorderingen op de bijstandsuitkering actief kwijt te schelden.

 • Het percentage vrouwen in voltijd-dienst bij de gemeente steeg met twee procentpunten, het aandeel mannen daalde met één procentpunt. Daarmee is de deeltijdkloof tussen mannen en vrouwen nu gedaald naar vijftig procentpunten.

  Deeltijdkloof krimpt langzaam, ook bij gemeenten

  Reageer

  Vrouwelijke gemeenteambtenaren zijn de afgelopen jaren iets vaker voltijds gaan werken, terwijl hun mannelijke collega's juist iets vaker in deeltijd werken. Toch blijven de verschillen groot: slechts 33 procent van de vrouwen werkt voltijds tegenover 83 procent van de mannen. Het typisch Nederlandse deeltijdmodel geeft niet makkelijk mee.

 • 'Steekpartijen zijn aan de orde van de dag en de kranten staan vol met wapenincidenten', schrijft Joost Eerdmans, fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam, in zijn voorstel. Er zou een 'wapencultuur' heersen onder jongeren, waardoor het 'cool' en 'gewoon' is om een wapen te dragen.

  Leefbaar Rotterdam komt met aanvalsplan wapengeweld

  4 reacties

  De etniciteit van geweldplegers moet geregistreerd worden, mensen die worden betrapt op wapenbezit moeten een ov-verbod krijgen en verspreiders van zogenaamde drillmuziek moeten opgespoord worden. Verder moet er op verboden wapenbezit een minimumstraf komen van zes maanden. Dat stelt Leefbaar Rotterdam voor in het initiatiefvoorstel 'Rotterdams Aanvalsplan Wapengeweld'.

 • Tweede Kamerleden Steven van Weyenberg (D66) en Henk Nijboer (PvdA) dienden vorige maand een motie in waarin de regering wordt verzocht om mensen in een schuldhulptraject het recht op een aflospauze van twee maanden per jaar te geven. Maar slechts een kwart van de schuldhulpverleners vindt het een goed idee dat een aflospauze een recht wordt.

  Aflospauze niet populair onder schuldhulpverleners

  1 reactie

  Moeten mensen in een schuldhulptraject het recht hebben op twee aflossingsvrije maanden per jaar? Als het aan de Tweede Kamer ligt wel, maar schuldhulpverleners denken daar anders over.

 • Turkse nieuwkomers waren vanaf 2011 uitgesloten van de inburgeringsplicht. Alyssa Voorwald, raadslid voor de VVD, vroeg het Leidse college of er voor die groep alsnog een vrijwillig inburgeringstraject geregeld kan worden.

  VVD Leiden wil inburgeringstraject voor Turken

  1 reactie

  Turkse nieuwkomers die de afgelopen negen jaar naar Nederland zijn gekomen, hoefden niet verplicht een inburgeringscursus te volgen. De VVD in Leiden vraagt het college of die groep wel een vrijwillig inburgeringstraject aangeboden kan worden.

 • Het festivalterrein van het Democratiefestival in 2019

  Democratiefestival komt terug in 2021

  7 reacties

  Het Democratiefestival dat afgelopen zomer voor het eerst plaatsvond – en toen op kritiek stuitte over het homogene publiek en de hoge kosten van het evenement – krijgt een vervolg. Maar nog niet dit jaar.

 • Uit het onderzoek van de FNV blijkt dat bijna de helft van de mensen die onder de Participatiewet vallen, zich slecht behandeld voelt door de gemeente. Zo'n 40 voelde zich bovendien gekleineerd en een kwart voelde zich bedreigd.

  Gekleineerd door de Participatiewet

  7 reacties

  Bijna de helft van de mensen die onder de Participatiewet vallen, voelt zich niet goed behandeld door de gemeente. Dat meldt de FNV in de aanloop naar de parlementaire hoorzitting over de Participatiewet die donderdag plaatsvindt.

 • Waarom geeft de gemeente Den Haag daklozen geld om te stad te verlaten? Dat wilde SP-Kamerlid Maarten Hijink weten van de minister van VWS.

  Haagse daklozen ‘over de schutting gegooid’

  8 reacties

  Als Haagse daklozen elders in het land een woning willen zoeken, is de gemeente Den Haag bereid een handje te helpen met de verhuizing. Een goedbedoelde noodoplossing of ondoordacht paniekvoetbal van een gemeente die met de handen in het haar zit?

 • Tienduizend nieuwe woningen 'geschikt voor elke levensfase', dat belooft de gemeente Rotterdam in het Langer Thuis Akkoord, ondertekend door onder andere woningcorporaties, ouderenbonden en zorg- en welzijnsorganisaties.

  Nieuwe woningen voor oudere Rotterdammers

  2 reacties

  Tienduizend nieuwe woningen 'geschikt voor elke levensfase' worden de komende vijf jaar in Rotterdam gebouwd. Het voornaamste doel is dat ouderen langer in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. Daarnaast worden er zogenaamde ouderenhubs ontwikkeld met zorgvoorzieningen en ontmoetingsplaatsen. Ook wordt er ingezet op nieuwe woonzorgconcepten tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis in.

 • Ondanks dat het aandeel hoge inkomens in Noord-Nederland wel is gestegen, worden de inkomensverschillen tussen Noord-Nederland en de rest van het land groter. Ook binnen Noord-Nederland nemen de verschillen toe.

  Groeiende inkomenskloven in Noord-Nederland

  1 reactie

  Noord-Nederland wordt steeds welvarender, maar het verschil met de rest van Nederland groeit. Ook de kloof tussen de verschillende regio’s binnen Noord-Nederland groeit. Per jaar verhuizen ongeveer duizend mensen met hogere inkomens uit de krimpgebieden naar de provinciehoofdsteden of elders in het land.

 • 'Mijn inschatting is dat dit een vrij onomstreden wetsvoorstel is', aldus Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso bij de Hogeschool Utrecht.

  'Belangrijke stap' voor overheidsincasso

  2 reacties

  Overheidsinstanties en gerechtsdeurwaarders gaan beter samenwerken om te voorkomen dat mensen met schulden door verschillende beslagleggingen onder het bestaansminimum terechtkomen. De maatregel moet voorkomen dat schulden onnodig verhoogd worden en zou geld op kunnen leveren voor zowel de overheid als burgers. Dat kondigde staatssecretaris Van Ark (SZW) donderdag aan in een conceptwetsvoorstel.

 • V.l.n.r.: minister Hugo de Jonge, wethouder Judith Bokhove, speciaal adviseur Rita Verdonk, FNV-bestuurder Maaike van der Aar en vicevoorzitter Jeurgzorg Nederland René Meuwissen. Foto door: I For You Films

  Jeugdzorg stopt met tijdschrijven

  3 reacties

  Vanaf 4 maart moet het tijdschrijven in de jeugdzorg verleden tijd zijn. Vakbonden, werkgevers, gemeenten en het ministerie VWS spraken vandaag, onder toeziend oog van speciaal adviseur administratieve lasten Rita Verdonk, hun intentie uit om de jeugdzorg te ‘ontregelen’, te beginnen bij het tijdschrijven.

 • Slechts 55 procent van de plaatsingen via social return kwam ten goede aan Rotterdammers. Inwoners uit Rotterdam-Zuid kwamen zelfs maar één op de tien keer aan de beurt, ondanks het feit dat vier op de tien Rotterdamse bijstandsgerechtigden op Zuid woont.

  Rotterdammer op Zuid profiteert niet van social return

  1 reactie

  De resultaten van het Rotterdamse social return-beleid zijn beter dan in de andere grote steden, maar vallen voor bewoners van Rotterdam-Zuid sterk tegen. Dat moet beter, vindt Paul Hofstra van de Rekenkamer Rotterdam.

 • De vijftien vrouwen vormen de tweede groep die het begeleidingstraject succesvol heeft doorlopen. De bedoeling is dat de komende twee jaar nog vier groepen werkzoekenden op deze manier aan een opleiding en een baan geholpen worden.

  Van uitkering naar zorgprofessional of aandachtzorger

  Reageer

  Vijftien Rotterdamse vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn begonnen aan een werkleertraject bij zorginstelling Laurens. Ze deden mee aan het project WelSlagen, waarmee twee vliegen in één klap geslagen moeten worden: mensen uit de bijstand naar werk begeleiden en tegelijkertijd de personeelstekorten in de zorg terugdringen.

 • Een cliënt, een zorgprofessional en een vrijwilliger (v.l.n.r.) in Hoogeloon.

  Lessen van de Zorgcoöperatie Hoogeloon

  Reageer

  Een nieuwe Taskforce Wonen en Zorg gaat de komende twee jaar gemeenten helpen om de veranderende woon- en zorgbehoeften van ouderen het hoofd te bieden. De inzet is dat senioren zoveel mogelijk in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. De Zorgcoöperatie Hoogeloon is al vijftien jaar met die opgave bezig.

 • Rutger Punt, raadslid (CDA) gemeente Schouwen-Duiveland: 'Een schuld van bij wijze van spreken 500 of 1000 euro - voor werkgevers niet het ergste bedrag van de wereld - kan zomaar vervijfvoudigen. Mensen komen in een traject terecht waarin ze alleen maar rente aan het aflossen zijn.'

  Werkgevers buigen zich over schuldhulpverlening

  Reageer

  De gemeente Schouwen-Duiveland gaat werkgevers betrekken bij de schuldhulpverlening. Werkgevers hebben er namelijk baat bij als mensen met schulden goed geholpen worden. Vijf bedrijven met in totaal drieduizend werknemers in de gemeente van dertigduizend inwoners hebben toegezegd om mee te denken over hun rol in de schuldhulpverlening.

 • Minister Dekker: ‘Wie de verkeersregels overtreedt en een boete krijgt, moet uiteraard op de blaren zitten. Maar mensen die wel willen betalen, maar vanwege problematische schulden niet kunnen, moeten we niet onnodig dieper in de problemen brengen.’

  'Ademruimte' voor mensen met schulden

  2 reacties

  Mensen met problematische schulden moet 'ademruimte' worden geboden bij het betalen van openstaande boetes. Dat wil minister Sander Dekker van Rechtsbescherming (VVD). Een zogenaamde noodstopprocedure moet voorkomen dat boetes onnodig vaak verhoogd worden voor mensen die wel willen, maar niet kunnen betalen. Een kleine stap in de goede richting, vindt Dick van Maanen van branchevereniging voor schuldhulpverleners NVVK.

 • Als er niet wordt ingegrepen, komen de Vogelaarwijken terug, waarschuwt Aedes-bestuurslid Hester van Buren. Marco Pastors, directeur Nationaal Programma Rotterdam Zuid: ‘Zo’n triest verhaal, dat zul je hier vandaan niet zo snel horen’.

  Actie nodig om achterstandswijken te voorkomen

  Reageer

  De slechtste wijken worden steeds slechter, waarschuwt corporatiekoepel Aedes. Uit onderzoek blijkt dat de leefbaarheid van wijken met een hoog gehalte corporatiewoningen onder druk staat. In Rotterdam-Zuid wordt al jaren actief beleid gevoerd om de zwakke wijken er bovenop te helpen. Wat kunnen andere gemeenten daarvan leren?

 • Gemeenten worden de komende twee jaar ondersteund bij de groeiende opgaven op het gebied van de woon- en zorgbehoeften van ouderen. Gemeenten moeten om de tafel met woningcorporaties en zorginstanties; Hans Adriani, voorzitter van de Taskforce Wonen en Zorg noemt dat de driehoek.

  Oma blijft in eigen buurt wonen

  1 reactie

  Een nieuwe Taskforce Wonen en Zorg gaat de komende twee jaar gemeenten ondersteunen in de groeiende opgaven op het gebied van de woon- en zorgbehoeften van ouderen. Binnen twintig jaar zal het aantal 75-plussers bijna verdubbelen. De inzet is dat die mensen zoveel mogelijk zelfstandig in hun eigen buurt kunnen blijven wonen.

 • Mulder-Boers concludeert dat de verhoudingen na de Tweede Wereldoorlog ernstig bekoeld zijn. Logisch, zou je denken: Nederland werd door de Duitsers bezet. In tegendeel, de politiek-ideologische verschillen deden de grensbewoners niet zoveel, zegt Mulder-Boers.

  ‘Europese gedachte was vroeger sterker’

  2 reacties

  In het Nederlands-Duitse grensgebied aan de randen van Drenthe en Groningen wordt nu veel minder dan vroeger over de grens gewerkt en getrouwd. Ondanks de Europese eenwording is de grens meer aanwezig dan ooit. De geschiedenis leert dat niet alleen lokale taal en cultuur, maar ook lokaal beleid invloed heeft op de ervaring van grenzen.

 • Als het gaat om het aanpakken van de verhoogde werkdruk en het creëren van meer autonomie in werk, ziet de WRR een belangrijke taak weggelegd voor de vakbond. Bert de Haas, FNV-bestuurder en onderhandelaar van de cao voor gemeenten, neemt het signaal serieus.

  ‘Goed werk’ staat onder druk, ook bij gemeenten

  1 reactie

  Lokale overheden hebben een sleutelrol in het realiseren van ‘goed werk voor iedereen’. De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) waarschuwt dat de kwaliteit van werk op bijna alle fronten achteruit gaat. Ook gemeenteambtenaren voelen dat, beaamt de FNV. Maar het tij is nog te keren, vinden zowel de vakbond als het adviesorgaan.

 • Het doel van het experiment is om mensen met (beginnende) financiële problemen te overtuigen om hulp te zoeken in een zo vroeg mogelijk stadium. Het is onderdeel van een bredere strategie om mensen intrinsiek te motiveren om uit de schulden te komen, legt welzijnsorganisatie DOCK uit.

  Direct schuldhulp bij verkeerscontrole

  1 reactie

  Wie in Rotterdam aangehouden wordt bij een verkeerscontrole, kan meteen ter plaatse een afspraak maken met een schuldhulpverlener. Ten minste, als het experiment van de Rotterdamse politie en welzijnsorganisatie DOCK breder uitgerold wordt. Het is een van de vele pogingen van schuldhulpverleners om betalingsproblemen eerder te signaleren. 

 • Gemeenten hebben een rol in het faciliteren van de nieuwe woon-, zorg- en werkbehoeften van de jonge ouderen. Ze zijn gek als ze geen gebruik maken van de potentie van 65-plussers, zegt Pieter Hilhorst van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

  Potentie van jonge ouderen blijft onbenut

  4 reacties

  De steeds grotere en gezondere groep 65-plussers is 'het geschenk van de eeuw', schrijft de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in een advies dat woensdag verscheen. Gemeenten zouden gek zijn als ze van die potentie geen gebruik maken, legt raadslid Pieter Hilhorst uit.

 • De Groningse Esmeralda werd door de gemeente opgeleid om als ervaringsdeskundige andere mensen met financiële problemen te helpen. Nu werkt ze 24 uur per week voor de gemeente. Daarvoor krijgt ze geen vergoeding. Ze komt rond van 100 euro per week en heeft vijf kinderen.

  Ervaringsdeskundigen verdienen volwaardig loon

  2 reacties

  Ervaringsdeskundigen die de gemeente Groningen inzet bij armoedebestrijding moeten niet behandeld worden als vrijwilligers, maar 'eerlijk, volwaardig en fatsoenlijk loon' krijgen, vindt raadslid Jimmy Dijk (SP). Deze Groningers worden door de gemeente opgeleid en ingezet als hulpverlener, maar krijgen voor dat werk vooralsnog niet betaald. In andere gemeenten zoals Pekela, gebeurt dat wél.

 • In zijn proefschrift waarmee hij afgelopen vrijdag promoveerde aan Tilburg University, trekt Leesi Ebenezer Mittee de conclusie dat het recht om de wet te kennen een mensenrecht zou moeten worden, onder andere omdat het noodzakelijk is voor de realisatie van andere mensenrechten, zoals het mensenrecht op een eerlijk proces.

  Kennis van de wet is een mensenrecht

  1 reactie

  Vrije toegang tot openbare informatie over wetgeving moet een universeel mensenrecht worden, betoogt Leesi Ebenezer Mitee in zijn proefschrift waarmee hij afgelopen vrijdag promoveerde aan Tilburg University. Volgens hem worden overal ter wereld mensen gestraft voor vergrijpen waarvan ze niet hadden kunnen weten dat ze verboden waren. Dat is te wijten aan gebrekkige openbaarmaking van wetten en regels door overheden.

 • De gemeentelijke schuldhulpverlening is 'adequaat in de smalle zin', oordeelt de Inspectie SZW. Maar Geert van Dijk, directeur NVVK, mist een reflectie van de overheid op haar eigen rol als schuldeiser.

  Visie op rijksincassobeleid ontbreekt

  1 reactie

  De overheid heeft twee gezichten wat betreft schuldenproblematiek. De Inspectie SZW constateert dat mensen die hulp krijgen bij financiële problemen over het algemeen tevreden met de dienstverlening. Maar hulp leidt niet altijd tot duurzame zelfredzaamheid. De NVVK ziet dat de overheid als schuldeiser zelf ook een grote rol speelt in het in stand houden van schuldproblemen.

 • Een scherp debat met een matig resultaat. Zo vat Illya Soffer, directeur van Ieder(in), het kamerdebat samen dat vorige week donderdag werd gevoerd over de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Ze noemt het enorm teleurstellend dat minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) de Lokale Inclusie Agenda geen extra impuls heeft gegeven.

  ‘Scherp debat, matig resultaat’

  5 reacties

  'Enorm teleurstellend' vindt Illya Soffer, directeur van Ieder(in), het besluit van minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, CDA) om gemeenten niet te dwingen een Lokale Inclusie Agenda op te stellen. Momenteel heeft minder dan een kwart van de gemeenten zo'n agenda, terwijl dat sinds het ratificeren van het VN-verdrag Handicap wel een wettelijke verplichting is.

 • Sadik Harchaoui, initiatiefnemer SchuldenlabNL: ‘De grootste kostenbesparingen kun je bereiken in het publiek domein. Als je dat slimmer kunt doen, is het beter voor de mensen, maar wordt het misschien ook voor de samenleving goedkoper.’

  SchuldenlabNL bespaart gemeenten geld

  Reageer

  Huishoudens met schulden kosten de maatschappij veel geld. SchuldenlabNL helpt gemeenten en andere instanties met slimme oplossingen geld te besparen. Eén van de projecten leverde de gemeente Den Haag al een besparing van ruim een miljoen euro op. SchuldenlabNL bestaat ruim een jaar en selecteerde tot nu toe vier ‘beproefde’ projecten waarop gemeenten kunnen meeliften. 

 • Robert Jan Blom bracht op 9 november zijn ruim vierhonderd pagina's tellende boek ‘Armoede in Nederland’ uit.

  Boek nr. 140 gaat over armoede

  Reageer

  Robert Jan Blom bracht op 9 november zijn ruim vierhonderd pagina's tellende boek ‘Armoede in Nederland’ uit. De 71-jarige ex-wethouder uit Alphen aan den Rijn heeft inmiddels al honderdveertig boeken op zijn naam staan. 

 • Woensdag publiceerde de Sociaal-Economische Raad (SER) een inventarisatie van de belemmeringen in het leven lang ontwikkelen voor uitkeringsgerechtigden. Een focus op de korte termijn en beperkte budgetten behoren tot de grootste obstakels.

  Financiële prikkels belemmeren duurzame re-integratie

  1 reactie

  Om uitkeringsgerechtigden duurzaam terug te brengen op de arbeidsmarkt, moeten ze toegerust worden voor een veranderende arbeidsmarkt. Maar de huidige Participatiewet bevat financiële prikkels die gemeenten aansporen om mensen vooral zo snel mogelijk aan het werk te krijgen, met te weinig aandacht voor de lange termijn. Dat constateert de Sociaal-Economische Raad (SER).

 • Boetes voor het niet of te laat betalen vormen volgens Dick van Maanen een zinloos administratief circus dat nog meer stress oplevert voor mensen met schulden. Die stress maakt het weer moeilijker om uit de schulden te ontsnappen. Een boete-pardon zou de gemeentelijke schuldhulpverlening dus een hoop werk kunnen besparen.

  Boete-pardon bij problematische schulden

  2 reacties

  Wie vorderingen van overheidsinstanties niet of te laat betaalt, krijgt al snel een boete. Ook mensen die al diep in de schulden zitten, krijgen daarmee te maken. Een nieuwe wet moet daar een eind aan maken, vindt Dick van Maanen, directeur van Stadsring51.

 • Mirjan Karsten en David ter Avest zien dat veel gemeenten voor wijkteams uitsluitend maatschappelijk werkers op hbo-niveau aannemen. Dat is onterecht, vinden ze.

  Wijkteams beter en goedkoper met mbo’ers

  2 reacties

  Maatschappelijk werkers met een mbo-diploma staan onterecht in de schaduw van hun hbo-collega’s, vinden Mirjam Karsten en David ter Avest van Hogeschool Rotterdam. Mbo’ers doen in de praktijk nagenoeg hetzelfde werk en kunnen kennis en kunde bijdragen die bij hbo’ers soms mist. En het scheelt de gemeente nog geld ook.

 • Onder de noemer Schakelkans moet werken lonend worden voor Groningers in de bijstand. Kandidaten krijgen als financiële prikkel een premie van twee euro netto per gewerkt uur. Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) zegt er meteen bij dat ze mensen liever het volledige minimumloon zou betalen bovenop hun uitkering, maar dat mag volgens de wet niet.

  Succesvol bijstandsexperiment in Groningen

  3 reacties

  Na een geslaagde proef met honderd bijstandsgerechtigden die met behoud van uitkering aan het werk gingen in Groningen, heeft de gemeente een nieuw instrument voor re-integratie opgezet: Schakelkans. Wethouder Carine Bloemhoff is blij met de nieuwe regeling, maar blijft worstelen met knellende regelgeving en een krap participatiebuget.

 • Het rijk is nu aan zet om actie te ondernemen bij het groeiende daklozenprobleem. Dat is gemeenten boven het hoofd gegroeid.

  Rutte is aan zet in daklozencrisis

  10 reacties

  Het groeiende daklozenprobleem is gemeenten boven het hoofd gegroeid. Daarom is het rijk nu aan zet om actie te ondernemen. Dat schrijven de landelijke en regionale ombudsmannen in een gezamenlijke brief aan premier Rutte. Van gemeenten mogen creatieve oplossingen verwacht worden, maar daarvoor zijn ook onorthodoxe maatregelen vanuit het rijk nodig. Eén oplossing is het loslaten van de kostendelersnorm in bepaalde gevallen. 

 • Het rapport, waarin de dagelijkse realiteit van mensen met een beperking voorop staat, stelt dat de decentralisatie slecht heeft uitgepakt. Vanwege de omvangrijke bezuinigingen en een gebrek aan voldoende sturing, monitoring en deskundigheid, is het beleid onsamenhangend geworden. Er is zelfs sprake van een achteruitgang in rechtspositie.

  Decentralisatie raakt mensen met beperking

  1 reactie

  Het VN-verdrag Handicap werd in 2016 door de Nederlandse overheid geratificeerd. Maar in de praktijk blijkt dat vooral symboolpolitiek: de positie van mensen met een beperking is sindsdien verslechterd. Dat is onder andere te wijten aan de decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten, stelt een alliantie van belangenverenigingen voor mensen met een beperking.

 • ‘Je ziet dat steeds meer verzekeraars afhaken omdat de polissen niet meer rendabel zijn,’ zegt Marleen Smit van Divosa. ‘En dat is best een groot probleem.’ Ceriel Thissen van CZ: ‘Als zorgverzekeraar zijn wij er in de eerste plaats voor de solidariteit tussen ziek en gezond, niet tussen arm en rijk.’

  Gemeentepolis verdwijnt in zeven gemeenten

  1 reactie

  In zeven gemeenten stoppen zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis vanaf 1 januari 2020 met het aanbieden van een gemeentepolis voor minima. Dat blijkt uit data van adviesbureau BS&F. Wat dat betekent voor de zorgkosten voor mensen met lage inkomens, hangt ook af van de gemeentelijke bijdrage.

 • Bits of Freedom beloonde het Systeem Risico Indicatie met een award bedoeld voor personen, bedrijven en overheden die privacyrechten aan hun ‘digitale laars’ lappen. FNV campagneleider Cihan Ugural zat in de jury voor de Expertprijs die SyRI won. ‘Het was geen moeilijke keuze’, licht hij toe. Mensen met een minimumloon worden al slecht bejegend door de overheid, vindt hij, en SyRI komt daar nog eens bovenop. Bovendien is de omvang van uitkeringsfraude relatief verwaarloosbaar.

  SyRI grootste privacyschender 2019

  2 reacties

  SyRI, het omstreden opsporingssysteem voor uitkeringsfraude, kreeg een Big Brother Award: een ironische prijs voor privacyschending, bedacht door beweging Bits of Freedom. ‘Het was geen moeilijke keuze,’ zegt jurylid Cihan Ugural.

 • Onder de noemer ‘sociale werkplaats nieuwe stijl’ wil de SP ervoor zorgen dat de schade die de invoering van de Participatiewet aanrichtte, teruggedraaid wordt. Daarom wil Kamerlid Jasper Van Dijk (SP) een landelijk dekkend netwerk van sociale werkplaatsen. Een wetsvoorstel hiertoe wil hij begin volgend jaar indienen.

  Sociale werkplaats moet terug, vindt SP

  5 reacties

  Het sluiten van de sociale werkvoorziening bij de invoering van de Participatiewet was een ‘fatale fout’, vindt Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP). Daarom dient hij binnenkort een wetsvoorstel in om de sociale werkvoorziening terug te brengen. Kosten: 580 miljoen euro.

 • Uit de SCP eindevaluatie kan niet de conclusie worden getrokken dat de Participatiewet onherroepelijk mislukt is, laat staan dat er opnieuw grote systeemwijzigingen nodig zijn. Het invoeren van de Participatiewet in 2015 bracht veel nieuwe taken voor gemeenten met zich mee. ‘Het is niet gek dat je er jaren over doet om dat op de rails te krijgen,’ zegt Martin Heekelaar, sectorleider Werk en Inkomen bij Berenschot.

  Participatiewet heeft tijd nodig

  10 reacties

  Het is nog te vroeg om te spreken van een mislukking van de Participatiewet, vindt adviesbureau Berenschot. Dit stelt het in reactie op de conclusie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat de doelstellingen van de Participatiewet nauwelijks zijn behaald. ‘Geef zo'n nieuwe wet voldoende tijd om tot ontwikkeling te komen.’

 • Er zijn inmiddels 1,1 miljoen zzp’ers, waarvan een groot deel uitsluitend inkomsten heeft als zzp’er. Wisselende inkomsten en vaste uitgaven maken hen kwetsbaar. Daarom ontwikkelde het Nibud voor alle gemeenten een Online Geldplan ZZP: ‘een drempelloze omgeving waar zzp’ers zelf aan de slag kunnen’, aldus Bas Schuurmans, projectleider Startpunt Geldzaken bij het Nibud. Het geldplan is grotendeels gefinancierd door Instituut GAK en wordt kosteloos aan alle gemeenten aangeboden.

  Gemeente bereikt zzp'ers met schulden niet

  4 reacties

  Schuldhulpverlening voor zzp’ers schiet vaak tekort. Daarom lanceert het Nibud vandaag een gratis online tool om zzp’ers bewust te maken van de hulp die gemeenten kunnen bieden. Dat zou een stap in de goede richting kunnen zijn, maar alleen als gemeenten daar actief mee aan de slag gaan.

 • Minima in Veenendaal zouden vanaf 1 januari 2020 hun maandlasten met 32 euro kunnen zien stijgen. Gemeenteraadslid Pottjewijd: ‘Het armoedebeleid wordt versoberd omdat jeugdzorg teveel kost.’ In Leiden en de Overijsselse gemeente Dalfsen lijken vergelijkbare problemen te spelen. Of er sprake is van een bredere trend, is nog niet met zekerheid te zeggen.

  Minima duurder uit door tekorten jeugdzorg

  Reageer

  Bezuinigingen in het sociaal domein hebben in verschillende gemeenten consequenties voor de kosten van de zorgverzekering voor minima. In Leiden stijgen de maandlasten met vijftien euro per maand, in Veenendaal kan de stijging oplopen tot 32 euro per maand.

 • Volgens de Wmo moeten gemeenten onderdak en begeleiding bieden aan personen die de thuissituatie verlaten hebben en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Dat eerste was wel het geval, maar het tweede niet, oordeelde de rechtbank. Het niet vinden van onderdak heeft volgens de rechtbank te maken met schaarste op de woningmarkt in de regio waar de vrouwen willen wonen, en de Wmo is niet bedoeld om daar een oplossing voor te bieden.

  Gemeente hoeft alleenstaande moeders niet op te vangen

  6 reacties

  Gemeenten hoeven geen opvang te bieden aan mensen die zichzelf zelfstandig kunnen handhaven, ook als er kinderen op straat terecht dreigen te komen. Dat besliste de Centrale Raad van Beroep woensdag.  

 • Volgens het Brancherapport Sport willen Nederlanders steeds meer flexibel en ongebonden sporten en stellen ze zich liever op als klant dan als lid. De ‘georganiseerde sport’, het segment van de sportbranche dat georganiseerd wordt door sportverenigingen en -clubs, bedraagt 23 procent. De ‘ongeorganiseerde sport’, die plaatsvindt in de openbare ruimte zonder tussenkomst van een officiële sportaanbieder, is goed voor 47 procent van het geheel.

  Sporten bij vereniging minder populair

  2 reacties

  Het sportaanbod in Nederland groeit overal behalve bij de sportverenigingen. Bewegen in de openbare ruimte, een segment van de sportbranche dat bijna volledig wordt gefinancierd door lokale overheden, wordt steeds populairder.

 • De uitgaven van gemeenten aan sport en recreatie in de openbare ruimte zijn de afgelopen jaren sterk gedaald, terwijl het aantal sporters juist toeneemt. Dat is te lezen in het recent uitgekomen Brancherapport Sport. Maar het lijkt met die ‘forse’ daling wel mee te vallen. ‘Er zit niet heel veel verschuiving in de sportuitgaven van gemeenten,’ zegt Remco Hoekman, directeur van het Mulier Instituut.

  Gemeenten geven minder uit aan sport

  1 reactie

  Onderzoek van de Nederlandse Sportraad wijst op een sterke daling van gemeentelijke uitgaven aan sport en recreatie in de openbare ruimte. Experts zetten daar vraagtekens bij.

 • Minister Ollongren publiceerde dit jaar, net als vorig jaar, een lijst met gemeenten die drie jaar op rij op de vingers getikt werden door de accountant. Elf gemeenten staan op beide lijsten en hebben dus al vier jaar op rij fouten in de boekhouding. Drie daarvan gingen dit jaar op in grotere gemeenten, voor twee andere staat dat voor 2021 op de planning. De volgende zes blijven over: Bodegraven-Reeuwijk, Dantumadiel, Dronten, Edam-Volendam, Lelystad en Uithoorn.

  Fouten in jaarrekeningen gemeenten ‘zorgpunt’

  8 reacties

  Elf gemeenten hebben zodanig veel fouten in de boekhouding, dat ze al vier jaar geen goedkeurende accountantsverklaring hebben gekregen. Dat blijkt uit een door minister Ollongren van Binnenlandse Zaken gepubliceerd overzicht van de verantwoording van gemeenten over het verslagjaar 2018. Ze noemt deze gemeenten een ‘zorgpunt’.

Recente Achtergrond Artikelen

 • © Shutterstock

  Oma blijft in eigen buurt

  Reageer

  Een nieuwe Taskforce Wonen en Zorg gaat de komende twee jaar gemeenten ondersteunen bij de woon- en zorgbehoeften van ouderen. De inzet is dat senioren zoveel mogelijk in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. De Zorgcoöperatie Hoogeloon is al vijftien jaar met die opgave bezig.