of 58952 LinkedIn

Adriaan de Jonge

Adriaan de Jonge is redacteur bij Binnenlands Bestuur

Contactgegevens

E-mailadres:
adejonge@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (mobiel):
06 10 67 88 57
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Adriaan de Jonge

Recente Artikelen

 • Mulder-Boers concludeert dat de verhoudingen na de Tweede Wereldoorlog ernstig bekoeld zijn. Logisch, zou je denken: Nederland werd door de Duitsers bezet. In tegendeel, de politiek-ideologische verschillen deden de grensbewoners niet zoveel, zegt Mulder-Boers.

  ‘Europese gedachte was vroeger sterker’

  2 reacties

  In het Nederlands-Duitse grensgebied aan de randen van Drenthe en Groningen wordt nu veel minder dan vroeger over de grens gewerkt en getrouwd. Ondanks de Europese eenwording is de grens meer aanwezig dan ooit. De geschiedenis leert dat niet alleen lokale taal en cultuur, maar ook lokaal beleid invloed heeft op de ervaring van grenzen.

 • Als het gaat om het aanpakken van de verhoogde werkdruk en het creëren van meer autonomie in werk, ziet de WRR een belangrijke taak weggelegd voor de vakbond. Bert de Haas, FNV-bestuurder en onderhandelaar van de cao voor gemeenten, neemt het signaal serieus.

  ‘Goed werk’ staat onder druk, ook bij gemeenten

  1 reactie

  Lokale overheden hebben een sleutelrol in het realiseren van ‘goed werk voor iedereen’. De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) waarschuwt dat de kwaliteit van werk op bijna alle fronten achteruit gaat. Ook gemeenteambtenaren voelen dat, beaamt de FNV. Maar het tij is nog te keren, vinden zowel de vakbond als het adviesorgaan.

 • Het doel van het experiment is om mensen met (beginnende) financiële problemen te overtuigen om hulp te zoeken in een zo vroeg mogelijk stadium. Het is onderdeel van een bredere strategie om mensen intrinsiek te motiveren om uit de schulden te komen, legt welzijnsorganisatie DOCK uit.

  Direct schuldhulp bij verkeerscontrole

  1 reactie

  Wie in Rotterdam aangehouden wordt bij een verkeerscontrole, kan meteen ter plaatse een afspraak maken met een schuldhulpverlener. Ten minste, als het experiment van de Rotterdamse politie en welzijnsorganisatie DOCK breder uitgerold wordt. Het is een van de vele pogingen van schuldhulpverleners om betalingsproblemen eerder te signaleren. 

 • Gemeenten hebben een rol in het faciliteren van de nieuwe woon-, zorg- en werkbehoeften van de jonge ouderen. Ze zijn gek als ze geen gebruik maken van de potentie van 65-plussers, zegt Pieter Hilhorst van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

  Potentie van jonge ouderen blijft onbenut

  4 reacties

  De steeds grotere en gezondere groep 65-plussers is 'het geschenk van de eeuw', schrijft de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in een advies dat woensdag verscheen. Gemeenten zouden gek zijn als ze van die potentie geen gebruik maken, legt raadslid Pieter Hilhorst uit.

 • De Groningse Esmeralda werd door de gemeente opgeleid om als ervaringsdeskundige andere mensen met financiële problemen te helpen. Nu werkt ze 24 uur per week voor de gemeente. Daarvoor krijgt ze geen vergoeding. Ze komt rond van 100 euro per week en heeft vijf kinderen.

  Ervaringsdeskundigen verdienen volwaardig loon

  2 reacties

  Ervaringsdeskundigen die de gemeente Groningen inzet bij armoedebestrijding moeten niet behandeld worden als vrijwilligers, maar 'eerlijk, volwaardig en fatsoenlijk loon' krijgen, vindt raadslid Jimmy Dijk (SP). Deze Groningers worden door de gemeente opgeleid en ingezet als hulpverlener, maar krijgen voor dat werk vooralsnog niet betaald. In andere gemeenten zoals Pekela, gebeurt dat wél.

 • In zijn proefschrift waarmee hij afgelopen vrijdag promoveerde aan Tilburg University, trekt Leesi Ebenezer Mittee de conclusie dat het recht om de wet te kennen een mensenrecht zou moeten worden, onder andere omdat het noodzakelijk is voor de realisatie van andere mensenrechten, zoals het mensenrecht op een eerlijk proces.

  Kennis van de wet is een mensenrecht

  1 reactie

  Vrije toegang tot openbare informatie over wetgeving moet een universeel mensenrecht worden, betoogt Leesi Ebenezer Mitee in zijn proefschrift waarmee hij afgelopen vrijdag promoveerde aan Tilburg University. Volgens hem worden overal ter wereld mensen gestraft voor vergrijpen waarvan ze niet hadden kunnen weten dat ze verboden waren. Dat is te wijten aan gebrekkige openbaarmaking van wetten en regels door overheden.

 • De gemeentelijke schuldhulpverlening is 'adequaat in de smalle zin', oordeelt de Inspectie SZW. Maar Geert van Dijk, directeur NVVK, mist een reflectie van de overheid op haar eigen rol als schuldeiser.

  Visie op rijksincassobeleid ontbreekt

  1 reactie

  De overheid heeft twee gezichten wat betreft schuldenproblematiek. De Inspectie SZW constateert dat mensen die hulp krijgen bij financiële problemen over het algemeen tevreden met de dienstverlening. Maar hulp leidt niet altijd tot duurzame zelfredzaamheid. De NVVK ziet dat de overheid als schuldeiser zelf ook een grote rol speelt in het in stand houden van schuldproblemen.

 • Een scherp debat met een matig resultaat. Zo vat Illya Soffer, directeur van Ieder(in), het kamerdebat samen dat vorige week donderdag werd gevoerd over de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Ze noemt het enorm teleurstellend dat minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) de Lokale Inclusie Agenda geen extra impuls heeft gegeven.

  ‘Scherp debat, matig resultaat’

  5 reacties

  'Enorm teleurstellend' vindt Illya Soffer, directeur van Ieder(in), het besluit van minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, CDA) om gemeenten niet te dwingen een Lokale Inclusie Agenda op te stellen. Momenteel heeft minder dan een kwart van de gemeenten zo'n agenda, terwijl dat sinds het ratificeren van het VN-verdrag Handicap wel een wettelijke verplichting is.

 • Sadik Harchaoui, initiatiefnemer SchuldenlabNL: ‘De grootste kostenbesparingen kun je bereiken in het publiek domein. Als je dat slimmer kunt doen, is het beter voor de mensen, maar wordt het misschien ook voor de samenleving goedkoper.’

  SchuldenlabNL bespaart gemeenten geld

  Reageer

  Huishoudens met schulden kosten de maatschappij veel geld. SchuldenlabNL helpt gemeenten en andere instanties met slimme oplossingen geld te besparen. Eén van de projecten leverde de gemeente Den Haag al een besparing van ruim een miljoen euro op. SchuldenlabNL bestaat ruim een jaar en selecteerde tot nu toe vier ‘beproefde’ projecten waarop gemeenten kunnen meeliften. 

 • Robert Jan Blom bracht op 9 november zijn ruim vierhonderd pagina's tellende boek ‘Armoede in Nederland’ uit.

  Boek nr. 140 gaat over armoede

  Reageer

  Robert Jan Blom bracht op 9 november zijn ruim vierhonderd pagina's tellende boek ‘Armoede in Nederland’ uit. De 71-jarige ex-wethouder uit Alphen aan den Rijn heeft inmiddels al honderdveertig boeken op zijn naam staan. 

 • Woensdag publiceerde de Sociaal-Economische Raad (SER) een inventarisatie van de belemmeringen in het leven lang ontwikkelen voor uitkeringsgerechtigden. Een focus op de korte termijn en beperkte budgetten behoren tot de grootste obstakels.

  Financiële prikkels belemmeren duurzame re-integratie

  1 reactie

  Om uitkeringsgerechtigden duurzaam terug te brengen op de arbeidsmarkt, moeten ze toegerust worden voor een veranderende arbeidsmarkt. Maar de huidige Participatiewet bevat financiële prikkels die gemeenten aansporen om mensen vooral zo snel mogelijk aan het werk te krijgen, met te weinig aandacht voor de lange termijn. Dat constateert de Sociaal-Economische Raad (SER).

 • Boetes voor het niet of te laat betalen vormen volgens Dick van Maanen een zinloos administratief circus dat nog meer stress oplevert voor mensen met schulden. Die stress maakt het weer moeilijker om uit de schulden te ontsnappen. Een boete-pardon zou de gemeentelijke schuldhulpverlening dus een hoop werk kunnen besparen.

  Boete-pardon bij problematische schulden

  2 reacties

  Wie vorderingen van overheidsinstanties niet of te laat betaalt, krijgt al snel een boete. Ook mensen die al diep in de schulden zitten, krijgen daarmee te maken. Een nieuwe wet moet daar een eind aan maken, vindt Dick van Maanen, directeur van Stadsring51.

 • Mirjan Karsten en David ter Avest zien dat veel gemeenten voor wijkteams uitsluitend maatschappelijk werkers op hbo-niveau aannemen. Dat is onterecht, vinden ze.

  Wijkteams beter en goedkoper met mbo’ers

  2 reacties

  Maatschappelijk werkers met een mbo-diploma staan onterecht in de schaduw van hun hbo-collega’s, vinden Mirjam Karsten en David ter Avest van Hogeschool Rotterdam. Mbo’ers doen in de praktijk nagenoeg hetzelfde werk en kunnen kennis en kunde bijdragen die bij hbo’ers soms mist. En het scheelt de gemeente nog geld ook.

 • Onder de noemer Schakelkans moet werken lonend worden voor Groningers in de bijstand. Kandidaten krijgen als financiële prikkel een premie van twee euro netto per gewerkt uur. Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) zegt er meteen bij dat ze mensen liever het volledige minimumloon zou betalen bovenop hun uitkering, maar dat mag volgens de wet niet.

  Succesvol bijstandsexperiment in Groningen

  3 reacties

  Na een geslaagde proef met honderd bijstandsgerechtigden die met behoud van uitkering aan het werk gingen in Groningen, heeft de gemeente een nieuw instrument voor re-integratie opgezet: Schakelkans. Wethouder Carine Bloemhoff is blij met de nieuwe regeling, maar blijft worstelen met knellende regelgeving en een krap participatiebuget.

 • Het rijk is nu aan zet om actie te ondernemen bij het groeiende daklozenprobleem. Dat is gemeenten boven het hoofd gegroeid.

  Rutte is aan zet in daklozencrisis

  10 reacties

  Het groeiende daklozenprobleem is gemeenten boven het hoofd gegroeid. Daarom is het rijk nu aan zet om actie te ondernemen. Dat schrijven de landelijke en regionale ombudsmannen in een gezamenlijke brief aan premier Rutte. Van gemeenten mogen creatieve oplossingen verwacht worden, maar daarvoor zijn ook onorthodoxe maatregelen vanuit het rijk nodig. Eén oplossing is het loslaten van de kostendelersnorm in bepaalde gevallen. 

 • Het rapport, waarin de dagelijkse realiteit van mensen met een beperking voorop staat, stelt dat de decentralisatie slecht heeft uitgepakt. Vanwege de omvangrijke bezuinigingen en een gebrek aan voldoende sturing, monitoring en deskundigheid, is het beleid onsamenhangend geworden. Er is zelfs sprake van een achteruitgang in rechtspositie.

  Decentralisatie raakt mensen met beperking

  1 reactie

  Het VN-verdrag Handicap werd in 2016 door de Nederlandse overheid geratificeerd. Maar in de praktijk blijkt dat vooral symboolpolitiek: de positie van mensen met een beperking is sindsdien verslechterd. Dat is onder andere te wijten aan de decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten, stelt een alliantie van belangenverenigingen voor mensen met een beperking.

 • ‘Je ziet dat steeds meer verzekeraars afhaken omdat de polissen niet meer rendabel zijn,’ zegt Marleen Smit van Divosa. ‘En dat is best een groot probleem.’ Ceriel Thissen van CZ: ‘Als zorgverzekeraar zijn wij er in de eerste plaats voor de solidariteit tussen ziek en gezond, niet tussen arm en rijk.’

  Gemeentepolis verdwijnt in zeven gemeenten

  1 reactie

  In zeven gemeenten stoppen zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis vanaf 1 januari 2020 met het aanbieden van een gemeentepolis voor minima. Dat blijkt uit data van adviesbureau BS&F. Wat dat betekent voor de zorgkosten voor mensen met lage inkomens, hangt ook af van de gemeentelijke bijdrage.

 • Bits of Freedom beloonde het Systeem Risico Indicatie met een award bedoeld voor personen, bedrijven en overheden die privacyrechten aan hun ‘digitale laars’ lappen. FNV campagneleider Cihan Ugural zat in de jury voor de Expertprijs die SyRI won. ‘Het was geen moeilijke keuze’, licht hij toe. Mensen met een minimumloon worden al slecht bejegend door de overheid, vindt hij, en SyRI komt daar nog eens bovenop. Bovendien is de omvang van uitkeringsfraude relatief verwaarloosbaar.

  SyRI grootste privacyschender 2019

  2 reacties

  SyRI, het omstreden opsporingssysteem voor uitkeringsfraude, kreeg een Big Brother Award: een ironische prijs voor privacyschending, bedacht door beweging Bits of Freedom. ‘Het was geen moeilijke keuze,’ zegt jurylid Cihan Ugural.

 • Onder de noemer ‘sociale werkplaats nieuwe stijl’ wil de SP ervoor zorgen dat de schade die de invoering van de Participatiewet aanrichtte, teruggedraaid wordt. Daarom wil Kamerlid Jasper Van Dijk (SP) een landelijk dekkend netwerk van sociale werkplaatsen. Een wetsvoorstel hiertoe wil hij begin volgend jaar indienen.

  Sociale werkplaats moet terug, vindt SP

  5 reacties

  Het sluiten van de sociale werkvoorziening bij de invoering van de Participatiewet was een ‘fatale fout’, vindt Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP). Daarom dient hij binnenkort een wetsvoorstel in om de sociale werkvoorziening terug te brengen. Kosten: 580 miljoen euro.

 • Uit de SCP eindevaluatie kan niet de conclusie worden getrokken dat de Participatiewet onherroepelijk mislukt is, laat staan dat er opnieuw grote systeemwijzigingen nodig zijn. Het invoeren van de Participatiewet in 2015 bracht veel nieuwe taken voor gemeenten met zich mee. ‘Het is niet gek dat je er jaren over doet om dat op de rails te krijgen,’ zegt Martin Heekelaar, sectorleider Werk en Inkomen bij Berenschot.

  Participatiewet heeft tijd nodig

  10 reacties

  Het is nog te vroeg om te spreken van een mislukking van de Participatiewet, vindt adviesbureau Berenschot. Dit stelt het in reactie op de conclusie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat de doelstellingen van de Participatiewet nauwelijks zijn behaald. ‘Geef zo'n nieuwe wet voldoende tijd om tot ontwikkeling te komen.’

 • Er zijn inmiddels 1,1 miljoen zzp’ers, waarvan een groot deel uitsluitend inkomsten heeft als zzp’er. Wisselende inkomsten en vaste uitgaven maken hen kwetsbaar. Daarom ontwikkelde het Nibud voor alle gemeenten een Online Geldplan ZZP: ‘een drempelloze omgeving waar zzp’ers zelf aan de slag kunnen’, aldus Bas Schuurmans, projectleider Startpunt Geldzaken bij het Nibud. Het geldplan is grotendeels gefinancierd door Instituut GAK en wordt kosteloos aan alle gemeenten aangeboden.

  Gemeente bereikt zzp'ers met schulden niet

  4 reacties

  Schuldhulpverlening voor zzp’ers schiet vaak tekort. Daarom lanceert het Nibud vandaag een gratis online tool om zzp’ers bewust te maken van de hulp die gemeenten kunnen bieden. Dat zou een stap in de goede richting kunnen zijn, maar alleen als gemeenten daar actief mee aan de slag gaan.

 • Minima in Veenendaal zouden vanaf 1 januari 2020 hun maandlasten met 32 euro kunnen zien stijgen. Gemeenteraadslid Pottjewijd: ‘Het armoedebeleid wordt versoberd omdat jeugdzorg teveel kost.’ In Leiden en de Overijsselse gemeente Dalfsen lijken vergelijkbare problemen te spelen. Of er sprake is van een bredere trend, is nog niet met zekerheid te zeggen.

  Minima duurder uit door tekorten jeugdzorg

  Reageer

  Bezuinigingen in het sociaal domein hebben in verschillende gemeenten consequenties voor de kosten van de zorgverzekering voor minima. In Leiden stijgen de maandlasten met vijftien euro per maand, in Veenendaal kan de stijging oplopen tot 32 euro per maand.

 • Volgens de Wmo moeten gemeenten onderdak en begeleiding bieden aan personen die de thuissituatie verlaten hebben en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Dat eerste was wel het geval, maar het tweede niet, oordeelde de rechtbank. Het niet vinden van onderdak heeft volgens de rechtbank te maken met schaarste op de woningmarkt in de regio waar de vrouwen willen wonen, en de Wmo is niet bedoeld om daar een oplossing voor te bieden.

  Gemeente hoeft alleenstaande moeders niet op te vangen

  6 reacties

  Gemeenten hoeven geen opvang te bieden aan mensen die zichzelf zelfstandig kunnen handhaven, ook als er kinderen op straat terecht dreigen te komen. Dat besliste de Centrale Raad van Beroep woensdag.  

 • Volgens het Brancherapport Sport willen Nederlanders steeds meer flexibel en ongebonden sporten en stellen ze zich liever op als klant dan als lid. De ‘georganiseerde sport’, het segment van de sportbranche dat georganiseerd wordt door sportverenigingen en -clubs, bedraagt 23 procent. De ‘ongeorganiseerde sport’, die plaatsvindt in de openbare ruimte zonder tussenkomst van een officiële sportaanbieder, is goed voor 47 procent van het geheel.

  Sporten bij vereniging minder populair

  2 reacties

  Het sportaanbod in Nederland groeit overal behalve bij de sportverenigingen. Bewegen in de openbare ruimte, een segment van de sportbranche dat bijna volledig wordt gefinancierd door lokale overheden, wordt steeds populairder.

 • De uitgaven van gemeenten aan sport en recreatie in de openbare ruimte zijn de afgelopen jaren sterk gedaald, terwijl het aantal sporters juist toeneemt. Dat is te lezen in het recent uitgekomen Brancherapport Sport. Maar het lijkt met die ‘forse’ daling wel mee te vallen. ‘Er zit niet heel veel verschuiving in de sportuitgaven van gemeenten,’ zegt Remco Hoekman, directeur van het Mulier Instituut.

  Gemeenten geven minder uit aan sport

  1 reactie

  Onderzoek van de Nederlandse Sportraad wijst op een sterke daling van gemeentelijke uitgaven aan sport en recreatie in de openbare ruimte. Experts zetten daar vraagtekens bij.

 • Minister Ollongren publiceerde dit jaar, net als vorig jaar, een lijst met gemeenten die drie jaar op rij op de vingers getikt werden door de accountant. Elf gemeenten staan op beide lijsten en hebben dus al vier jaar op rij fouten in de boekhouding. Drie daarvan gingen dit jaar op in grotere gemeenten, voor twee andere staat dat voor 2021 op de planning. De volgende zes blijven over: Bodegraven-Reeuwijk, Dantumadiel, Dronten, Edam-Volendam, Lelystad en Uithoorn.

  Fouten in jaarrekeningen gemeenten ‘zorgpunt’

  8 reacties

  Elf gemeenten hebben zodanig veel fouten in de boekhouding, dat ze al vier jaar geen goedkeurende accountantsverklaring hebben gekregen. Dat blijkt uit een door minister Ollongren van Binnenlandse Zaken gepubliceerd overzicht van de verantwoording van gemeenten over het verslagjaar 2018. Ze noemt deze gemeenten een ‘zorgpunt’.