of 61043 LinkedIn

Adriaan de Jonge

Adriaan de Jonge is redacteur bij Binnenlands Bestuur

Contactgegevens

E-mailadres:
adejonge@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (mobiel):
06 10 67 88 57
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Adriaan de Jonge

Recente Artikelen

 • De Haagse Schilderswijk.

  Sociale en medische data samengevoegd in wijkprofielen

  Reageer

  De gemeente Den Haag zet speciale wijkprofielen in om het effect van zorg- en welzijnsinterventies beter te monitoren. In de profielen worden gegevens uit het medische en het sociale domein aan elkaar gekoppeld.

 • Uit de meest recente gegevens van het CBS blijkt dat gemeenten in 2019 in totaal 582 miljoen euro aan bijzondere bijstand hebben verleend. Dat is 6,6 procent maar dan in het jaar daarvoor, en bovendien het hoogst gemeten bedrag sinds de start van het jaarlijkse onderzoek, in 2010.

  Sterke stijging in uitgaven aan beschermingsbewind

  2 reacties

  De uitgaven aan bijzondere bijstand bereikten in 2019 een hoogtepunt. Vooral de kosten van beschermingsbewind zijn in 2019 sterk gegroeid. Gemeenten gaven daaraan bijna de helft meer uit dan in het voorgaande jaar.

 • Onderzoek toont aan dat bestuur en organisatie zich beter laten adviseren door communicatieprofessionals en meer waardering voor hen hebben dan voor de crisis. Ondertussen loopt de werkdruk hoog op: vier op de vijf teams hebben het ‘veel drukker dan normaal’ tot ‘extreem druk’.

  Communicatieteams bij overheid onder grote druk

  3 reacties

  Een flink deel van de communicatieteams van gemeenten en Veiligheidsregio's is overbelast. De coronacrisis zorgt voor grote werkdruk, maar tegelijkertijd ook voor meer waardering voor het werk van deze teams.

 • Onder de Wet inburgering, die op 1 juli 2021 in moet gaan, worden gemeenten verantwoordelijk voor de integratie van statushouders. Dat vraagt om een duurzame, integrale aanpak waarbij niet alleen aandacht is voor het leren van de taal en het vinden van werk, maar ook voor huisvesting, het opbouwen van een sociaal netwerk, onderwijs en (psychische) zorg.

  Gemeenten hebben hulp van rijk nodig bij inburgering

  1 reactie

  De nieuwe Wet inburgering vraagt om een duurzame en integrale aanpak, waarbij meer dan alleen taal en werk centraal staan. Gemeenten kunnen dat echter niet zonder extra inspanningen vanuit het rijk.

 • De Banenafspraak lijkt door de coronacrisis onder druk te staan. In het tweede kwartaal van 2020 gingen er 496 banen voor deze doelgroep verloren, meldt het UWV vandaag.

  Vijfhonderd banenafspraak-plekken verloren in crisis

  Reageer

  Het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking is het afgelopen kwartaal met bijna vijfhonderd gedaald. Dat lijkt een bevestiging van de angst die al langer speelde, dat de coronacrisis de groei van dit soort banen zou remmen. Toch vindt aanjager Aart van der Gaag het beslist 'geen dramascenario'.

 • Klarendalseweg, Arnhem. Bron: flickr.com

  Voormalige achterstandswijk vreest weer af te glijden

  2 reacties

  De sociale problematiek stapelt zich steeds ­verder op in de ‘kwetsbare wijken’. Waar vroeger het rijk en de woningcorporaties bijdroegen aan de leefbaarheid van die buurten, staan gemeenten er nu alleen voor. Bericht uit het Arnhemse Klarendal.

 • Wethouder Bert van Alphen: 'Met deze aanpak krijgen huishoudens weer controle over hun eigen leven. Het maatwerkplan is hún plan, gebaseerd op hun doelstellingen.'

  Integrale aanpak multi-problematiek bespaart 3 miljoen

  Reageer

  Schulden, armoede en gezondheidsproblemen worden in de aanpak van Sociaal Hospitaal (SOHOS) tegelijkertijd behandeld. Met een focus op maatwerk en eigen regie wist de gemeente Den Haag, in samenwerking met zorgverzekeraar CZ, de afgelopen drie jaar 136 huishoudens te helpen en 3 miljoen euro aan zorgkosten te besparen.

 • In Rotterdam heeft een op de negen inwoners betalingsachterstanden.

  Jongeren steeds vaker in financiële problemen

  Reageer

  Het aantal jongeren dat kampt met betalingsproblemen groeit. Dat heeft te maken met onzekere inkomsten, waardoor het moeilijk is om een buffer op te bouwen. Ondanks dat bleef het totale aantal mensen met betalingsproblemen de afgelopen jaren stabiel.

 • Den Helder vanuit de lucht.

  Stabiel inkomen moet ex-gedetineerden zelfstandig maken

  Reageer

  De tussentijdse resultaten van een experiment waarbij ex-gedetineerden met psychische problemen een ruimere uitkering krijgen van de gemeente Den Helder zijn voorzichtig positief. Wethouder Pieter Kos is trots op het project, ondanks het feit dat het hem de reputatie heeft opgeleverd van de wethouder die gratis geld geeft aan de Daltons. 'Ik ben blij dat de gemeente Den Helder de ballen heeft om dit te doen.'

 • De gemeente 's Hertogenbosch omzeilt de Wet Markt en Overheid door beschermingsbewind aan te merken als economische activiteit in het algemeen belang.

  Beschermingsbewind is activiteit in algemeen belang

  Reageer

  De gemeente 's Hertogenbosch trekt de uitvoering van beschermingsbewind naar zich toe. De dienstverlening aan inwoners met financiële problemen moet daarmee beter en goedkoper worden. Eenzelfde poging van de gemeente Deventer bleek in strijd te zijn met wetgeving rondom concurrentie.

 • Een dakloze man in Vancouver.

  Gratis geld helpt Canadese daklozen aan een huis

  2 reacties

  Daklozen in de Canadese stad Vancouver kregen 7.500 dollar aan 'gratis geld'. Wat blijkt? Ze geven hun geld verstandig uit en vinden eerder een woning, waardoor fors wordt bespaard op de kosten van opvang. Daar kunnen we in Nederland ook lessen uit trekken, denkt Frans Tjallingii, een van de initiators van het experiment.

 • Nederland scoort internationaal slecht als het gaat om de arbeidskansen van mensen met een migratieachtergrond. Als samenleving hebben we veel te winnen bij sterker integratiebeleid op de arbeidsmarkt: een groter arbeidspotentieel, lagere uitkeringslasten, meer kansengelijkheid en sociale cohesie.

  Arbeidsmarktpositie van migranten blijft achter

  2 reacties

  De kloof op de arbeidsmarkt tussen mensen met en zonder een migratieachtergrond is nog altijd groot en hardnekkig. Om het gat te dichten, zullen gemeenten aan de slag moeten met intensieve begeleiding voor statushouders en bijstandsgerechtigden. Een investering daarin kan het arbeidspotentieel vergroten en uitkeringslasten besparen.

 • Den Haag en Amsterdam werken al met de methode en 86 andere gemeenten zijn begonnen met de invoering ervan of doen dat binnenkort, vertelt woordvoerder Auke Schouwstra van de NVVK.

  Snellere schuldhulp door slimme afspraken

  Reageer

  Collectief schuldregelen wordt door steeds meer gemeenten ingezet om de schuldhulp efficiënter in te richten. Bijna negentig gemeenten zijn al aangehaakt op het instrument dat door de gemeente Den Haag gepionierd werd, en wat schuldhulpkoepel NVVK betreft doen op termijn alle gemeenten mee. 

 • Boomgaard (foto ter illustratie).

  'Dubbele streep' onder boomgaard-dossier Maasdriel

  1 reactie

  De gemeenteraad van Maasdriel wil dat het college het omstreden besluit over de boomgaard naast het huis van CDA-wethouder Peter de Vries terugdraait. Daarmee hoopt de raad de kwestie die de gemeente ruim een jaar parten heeft gespeeld eindelijk definitief af te sluiten. 'Onwezenlijk', reflecteert raadslid Kees van Drunen (PvdA/GroenLinks).

 • Kern van de aanklacht is dat het bewindvoerderskantoor klanten heeft misgelopen vanwege beleid dat de gemeente Deventer in 2017 doorvoerde. De gemeente hoopte toen een besparing van 150 duizend euro te realiseren door beschermingsbewind zelf uit te voeren.

  Deventer betaalt schadevergoeding aan bewindvoerder

  1 reactie

  De gemeente Deventer moet een schadeclaim betalen aan bewindvoerderskantoor De Financiële Hulpverlener vanwege een beslissing die de gemeente in 2017 nam. Het is een nabrander van een mislukte poging van de gemeente om kosten op de bijzondere bijstand te besparen.

 • Het stadhuis in Rotterdam.

  Rotterdamse Werkbonus beloont werken in de bijstand

  Reageer

  Parttime werken wordt aantrekkelijker voor Rotterdammers met een bijstandsuitkering. Dat is het idee achter de Werkbonus, een premie voor deeltijdwerkers die de gemeente uiteindelijk geld moet opleveren. Een initiatiefvoorstel van onder andere D66, GroenLinks en PvdA om het instrument in te voeren, werd donderdag door de gemeenteraad aangenomen.

 • De meest directe actie die de gemeente kan ondernemen, is het stimuleren van inclusiviteit in de eigen organisatie. Zo geeft de gemeente het goede voorbeeld, gaat het personeelsbestand meer lijken op een doorsnede van de samenleving, en wordt de gemeente aantrekkelijker als werkgever.

  Inclusiviteit is een taak van de hele gemeente

  1 reactie

  In het bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt heeft de gemeente maar liefst vijf verschillende rollen. Werken aan een inclusievere arbeidsmarkt gebeurt dus in allerlei lagen van de gemeentelijke organisatie, van de afdeling HRM tot Werk & Inkomen tot Communicatie. 

 • Zuiderpark, Rotterdam, vlakbij Carnisse.

  Labels staan duurzame oplossingen in de weg

  Reageer

  Beleidsmakers, ambtenaren en hulpverleners stoppen sociale problemen graag in hokjes als 'armoede' of 'dakloosheid', maar wie is daar eigenlijk mee geholpen? Promovendus Frank van Steenbergen pleit voor een meer duurzame en integrale aanpak van sociale problematiek.

 • Sommige bijstandsgerechtigden maken mondkapjes als invulling van een 'participatieplaats'.

  Voorkomen van verdringing is taak van gemeente zelf

  Reageer

  Het is aan de gemeenteraad om erop toe te zien dat een 'tegenprestatie' of 'participatieplaats' voor werkzoekenden niet leidt tot verdringing van regulier werk. Dat stelt staatssecretaris Bas van 't Wout (VVD) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een antwoord op Kamervragen over bijstandsgerechtigden die zouden werken zonder loon.

Recente Achtergrond Artikelen

 • De ruimhartige zzp-steunregeling Tozo werd in no time door gemeente op poten gezet. Een ‘megaprestatie’ die meer dan driehonderdduizend ondernemers helpt het hoofd boven water te houden. Maar de verwachting is dat een deel daarvan linea recta doorstroomt naar de bijstand. ‘Er komt zwaar weer aan.’

  Van Tozo naar de bijstand

  Reageer

  De ruimhartige zzp-steunregeling Tozo werd in no time door gemeente op poten gezet. Een ‘megaprestatie’ die meer dan driehonderdduizend ondernemers helpt het hoofd boven water te houden. Maar de verwachting is dat een deel daarvan linea recta doorstroomt naar de bijstand. ‘Er komt zwaar weer aan.’

 • Vijf gemeenten presenteerden onlangs de resultaten van hun bijstandsexperimenten. De uitkomsten zijn wisselend. Wel stellen de gemeenten dat met een zachtere aanpak de uitstroom naar werk in ieder geval niet minder wordt. Dit vraagt wel om een wetswijziging. 

  Sancties of softe aanpak: geen verschil

  Reageer

  Vijf gemeenten presenteerden onlangs de resultaten van hun bijstandsexperimenten. De uitkomsten zijn wisselend. Wel stellen de gemeenten dat met een zachtere aanpak de uitstroom naar werk in ieder geval niet minder wordt. Dit vraagt wel om een wetswijziging. 

 • Zo’n tien jaar geleden stonden werkloze jongeren in de rij om bij de overheid aan de slag te gaan. Anno 2020 hebben de publieke werkgevers juist moeite om de vacatures gevuld te krijgen. De Gemeenschappelijke Opleidingsactiviteit (GOA) voor de publieke sector in Noord-Nederland weet met beide opdrachten raad.

  Nieuwe energie dankzij trainees

  Reageer

  Zo’n tien jaar geleden stonden werkloze jongeren in de rij om bij de overheid aan de slag te gaan. Anno 2020 hebben de publieke werkgevers juist moeite om de vacatures gevuld te krijgen. De Gemeenschappelijke Opleidingsactiviteit (GOA) voor de publieke sector in Noord-Nederland weet met beide opdrachten raad.

 • © Shutterstock

  Saneren helpt schuldenaar het meest

  Reageer

  De gemeentelijke schuldhulpverlening staat voor de keuze: schuldbemiddeling of saneringskrediet? Branchevereniging NVVK bepleit de laatste optie. Een landelijk garantiefonds moet aarzelende gemeenten over de streep trekken.

 • © Shutterstock

  Oma blijft in eigen buurt

  Reageer

  Een nieuwe Taskforce Wonen en Zorg gaat de komende twee jaar gemeenten ondersteunen bij de woon- en zorgbehoeften van ouderen. De inzet is dat senioren zoveel mogelijk in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. De Zorgcoöperatie Hoogeloon is al vijftien jaar met die opgave bezig.

 • © Shutterstock

  Schuldenlab: sociale impact én rendement

  Reageer

  Huishoudens met schulden kosten de maatschappij veel geld. SchuldenlabNL helpt gemeenten en andere instanties met slimme oplossingen geld te besparen. De netwerkorganisatie bestaat ruim een jaar en selecteerde vier ‘beproefde’ projecten waarop gemeenten kunnen meeliften.