of 61869 LinkedIn

Adriaan de Jonge

Adriaan de Jonge is redacteur bij Binnenlands Bestuur

Contactgegevens

E-mailadres:
adejonge@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (mobiel):
06 10 67 88 57
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Adriaan de Jonge

Recente Artikelen

 • Daarmee komt een goede en snelle oplossing voor de gedupeerde ouders iets dichterbij, zegt Linda van Vliet. Zij dacht namens de NVVK, branchevereniging voor schuldhulpverleners, mee over de compensatieregeling voor de slachtoffers van de affaire.

  Kabinet moet zo nodig private schulden overnemen

  2 reacties

  Het kabinet moet ervoor zorgen dat de slachtoffers van de toeslagenaffaire hun compensatie van 30.000 euro per persoon niet kwijtraken aan private schuldeisers. Zo nodig moet het kabinet de private partijen uitkopen. Dat heeft de Tweede Kamer dinsdag besloten.

 • 'De minister bagatelliseert het probleem', reageert schuldenexpert André Moerman.

  Koolmees staat achter BKR-registratie bij schuldhulp

  3 reacties

  Het omstreden besluit om iedereen die schuldhulpverlening krijgt te registreren bij het Bureau Krediet Registratie (BKR), is volgens verantwoordelijk minister Wouter Koolmees gerechtvaardigd. 'De minister bagatelliseert het probleem', reageert schuldenexpert André Moerman.

 • Het Inlichtingenbureau, een dataverwerker die gemeenten helpt om bijstandsfraude op te sporen, moet binnen een maand helderheid verschaffen over hoe de organisatie met persoonsgegevens van burgers omgaat.

  Inlichtingenbureau moet inzicht geven in dataverwerking

  Reageer

  Om te voorkomen dat burgers opnieuw slachtoffer worden van onrechtmatige en ondoorzichtige fraudeopsporing, zoals in de toeslagenaffaire gebeurde, wil de Autoriteit Persoonsgegevens meer inzicht in de werkwijze van het Inlichtingenbureau. Dat blijkt uit berichtgeving van dagblad Trouw.

 • Zo concludeerde het college dat de vrouw tussen 2015 en 2018 ál haar boodschappen van haar ouders had gekregen, ondanks bankafschriften en verklaringen van zowel de vrouw als haar ouders, die dat ontkrachtten.

  Geen zorgvuldig onderzoek in boodschappenkwestie

  8 reacties

  De gemeente Heerenveen heeft nagelaten zorgvuldig onderzoek te doen bij een terugvordering van ruim 14.000 euro op de bijstandsuitkering van een inwoner. Dat blijkt uit een kritisch rapport van de bezwarencommissie die de zaak behandelde. Het college van Heerenveen – dat het rapport niet wilde delen met de gemeenteraad – verzekerde raadsleden eerder deze week nog dat er altijd onderzoek wordt gedaan bij een besluit om terug te vorderen.

 • De terugvordering op de bijstandsuitkering van een inwoner van Heerenveen die boodschappen voor haar ouders deed, was volgens de gemeente terecht. Wel wil het college, net als de raad, in het vervolg een ruimer bedrag aan giften vrijstellen van controle.

  Heerenveen wil meer ruimte voor giften in de bijstand

  4 reacties

  De terugvordering op de bijstandsuitkering van een inwoner van Heerenveen die boodschappen voor haar ouders deed, was volgens de gemeente terecht. Wel wil het college, net als de raad, in het vervolg een ruimer bedrag aan giften vrijstellen van controle. 

 • De Energieacademie zou Haagse werklozen helpen aan een baan in de energietransitie.

  Haags banenproject failliet, miljoen aan subsidie weg

  8 reacties

  De Energieacademie, een project dat honderden Haagse werklozen moest opleiden voor een baan in de energietransitie, is finaal mislukt. De stichting, waarvan al eerder bleek dat ze haar eigen bestuursleden wel erg royaal beloonde, is failliet. Ruim een miljoen euro aan subsidies van de gemeente Den Haag lijkt daarmee zo goed als verdampt. 

 • De pro-Europese partij Volt wil dit jaar voor het eerst meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen.

  Nieuwe partijen: ‘Gemeenten hebben zaken niet op orde’

  2 reacties

  Nieuwe politieke partijen ervaren problemen bij het verzamelen van de ondersteuningsverklaringen die nodig zijn om mee te doen aan de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Ze klagen over gemeenten die het afleggen van zo'n verklaring, als gevolg van coronamaatregelen, te moeilijk maken. 

 • Niet alle bevolkingsgroepen hebben evenveel vertrouwen in de medemens.

  Migranten hebben groter vertrouwen in ambtenaren

  1 reactie

  Mensen met een migratieachtergrond hebben gemiddeld genomen minder vertrouwen in de medemens dan mensen met een Nederlandse achtergrond. Wel is de kloof kleiner geworden de afgelopen jaren. Opvallend is dat ambtenaren juist wél op vertrouwen van niet-westerse migranten kunnen rekenen.

 • De bijstandsdichtheid is het grootst in de gemeente Rotterdam.

  Stijging bijstandsuitkeringen is begin van trendbreuk

  1 reactie

  Het aantal mensen met een bijstandsuitkering lag half 2020 iets hoger dan het jaar daarvoor. Hoewel het verschil klein is, veroorzaakt de stijging wel een trendbreuk na een aantal jaren van dalende cijfers. De stijging is met name te zien onder mannen en jongeren. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

 • Een berichtje op een specialistische website met 'juridische info voor hulpverleners' groeide in een paar dagen uit tot een mediastorm. Schuldhulpverlener André Moerman is de schrijver van de oorspronkelijke blogpost.

  Aanstichter 'boodschappenaffaire' is blij met quick wins

  3 reacties

  Een blog op de website van schuldenexpert André Moerman was het begin van de 'boodschappenaffaire'. Wat was zijn bedoeling met het bericht en wat vindt hij van de ophef die is ontstaan rondom de zaak?

 • De ongelijkheid tussen verschillende groepen schoolgaande kinderen baart de wethouders al lange tijd zorgen. Maar de coronacrisis vergroot die verschillen en 'drukt ons met de neus op de feiten', schrijven de wethouders van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

  G4 luidt noodklok over ongelijkheid in onderwijs

  1 reactie

  De onderwijswethouders van de vier grote steden laten in een brief aan onderwijsminister Arie Slob weten dat het tijd is om de kansenongelijkheid in het onderwijs aan te pakken. Ze pleiten voor een landelijk actieplan met een langetermijnvisie. 

 • Dat is zorgelijk in het licht van de coronacrisis die naar verwachting zal leiden tot een stortvloed aan zelfstandigen met schuldproblemen. Maar het is ook opvallend omdat gemeenten al sinds 2012 wettelijk verplicht zijn om schuldhulp voor ondernemers te regelen.

  Schuldhulp voor ondernemers nog steeds niet op orde

  Reageer

  Al acht jaar zijn gemeenten verplicht om schuldhulpverlening te bieden aan zelfstandig ondernemers in nood. Toch is de hulpverlening in veel gemeenten nog niet goed geregeld. Hoe komt dat?

 • Volle terrassen in Breda, voor corona.

  Nieuwe steunmaatregelen richten zich op de toekomst

  Reageer

  Na een periode van crisismaatregelen om de bestaande economische en sociale structuren zoveel mogelijk in stand te houden, is het tijd om de blik op de toekomst te richten. Dat vindt Boaz Adank, wethouder economie in Breda (VVD) en voorzitter van de nieuwe Taskforce economisch herstel van de VNG.

 • D66-Kamerlid Kees Verhoeven noemt de wet 'een soort datadeeltjesversneller met exponentiële groei.' Verhoeven waarschuwt dat de waarborgen in de wet om schending van burgerrechten tegen te gaan onvoldoende zijn.

  Nieuwe wet schendt burgerrechten, waarschuwen critici

  7 reacties

  De wet die de Tweede Kamer onlangs aannam om ondermijnende criminaliteit effectiever aan te pakken is volgens critici een vrijbrief om allerlei persoonsgegevens te verzamelen zonder goede waarborging van de rechten van burgers. 'Je hebt als burger geen idee meer waarom je op bepaalde lijstjes staat', aldus Maureen van der Pligt van vakbond FNV.

 • Het Amsterdamse stadhuis.

  Amsterdam voert bijverdienpremie in na experiment

  5 reacties

  Amsterdammers in de bijstand kunnen vanaf 1 maart 2021 een zakcentje bijverdienen. Ze mogen een deel van de inkomsten uit deeltijdwerk houden. Zo wil de gemeente de bestaanszekerheid van bijstandsgerechtigden versterken en werken in deeltijd stimuleren. Uiteindelijk moet dat ook leiden tot grotere uitstroom naar voltijdwerk.

 • Sinds het convenant in november werd gepresenteerd, melden zich dagelijks nieuwe gemeenten aan. Dat meldt de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverleners, die het initiatief nam voor het convenant.

  Al 190 gemeenten gebruiken Convenant Vroegsignalering

  Reageer

  Steeds meer gemeenten maken gebruik van het Landelijk Convenant Vroegsignalering, dat het makkelijker maakt om schuldproblemen bij inwoners in een vroeg stadium op te sporen. De teller staat op 190, and counting.

 • Inwoners van de Rotterdamse wijk Reyeroord aan de slag met een plantenbak van hergebruikte stoeptegels. Foto: gemeente Rotterdam.

  Megatransformatie begint bij een plantenbak

  Reageer

  Schijnbaar alledaagse dingen als een hondenveldje of een plantenbak van oude stoeptegels maken voor de ambtenaren van beweging ‘Reyeroord+’ deel uit van een enorme transformatie richting
  een toekomstbestendige wijk én een minder bureaucratische gemeente. Waar een gewone wijk buitengewoon in kan zijn.

 • Sinds 2016 boekt de gemeente Den Bosch wat betreft uitstroom uit de bijstand beduidend betere resultaten dan gemeenten van vergelijkbare grootte. De bijstandspopulatie van de Brabantse hoofdstad slonk in 2018 zelfs met 9,8 procent – 4,5 procentpunt meer dan bij de andere grote gemeenten.

  Pragmatische succesformule in Bossche bijstand

  Reageer

  Wat is het geheim van de spectaculaire dalingen in de bijstandspopulatie die de gemeente 's-Hertogenbosch de afgelopen jaren heeft weten te realiseren? Ze maakt simpelweg goed gebruik van de beschikbare instrumenten, zeggen wethouder Huib van Olden en Sjoerd van het Erve, directeur van werk- en ontwikkelbedrijf Weener XL.

 • 'De smeerolie van de organisatie wordt schaarser', zag antropologe Ester Heiman tijdens haar veldwerk in de hal van het Nijmeegse stadhuis. Gemeentesecretaris Arne van Hout herkent zich in die conclusie.

  Na corona niet meer elke dag in de file

  1 reactie

  Covid-19 heeft zowel de voordelen als de nadelen van thuiswerken aan het licht gebracht, ziet de Nijmeegse gemeentesecretaris Arne van Hout. De toekomst ligt volgens hem in hybride werken – mét ruimte voor toevallige ontmoetingen en informele praatjes tussen collega's, maar zónder elke dag om half 8 in de file te hoeven staan.

Recente Achtergrond Artikelen

 • ‘Er komt zwaar weer aan’, zei Amsterdams wethouder Rutger Groot Wassink (sociale zaken, GroenLinks) mei dit jaar tegen Binnenlands Bestuur. Hij doelde op de verwachte nieuwe instroom in de bijstand van Amsterdammers die als gevolg van de coronacrisis hun werk zijn kwijtgeraakt. Die groep zal, veel meer dan voorheen, bestaan uit jongeren, flexwerkers en zelfstandigen.

  Omscholen moet tweedeling voorkomen

  Reageer

  Jongeren, flexwerkers en zelfstandigen die zijn getroffen door de coronacrisis kunnen nog een tijdje gebruikmaken van steunmaatregelen, maar moeten zich intussen gaan voorbereiden op wat het kabinet een ‘nieuwe economische realiteit’ noemt. Voor gemeenten komt er ook een nieuwe realiteit aan: de nieuwe groep werklozen begeleiden naar werk, om instroom in de bijstand zo veel mogelijk te beperken.

 • Deze zomer brengt Binnenlands Bestuur vier reportages over het leven en welzijn aan de rand van Nederland. Deel 2: Zeeuws- Vlaanderen.

  België trekt aan Zeeuws krimpgebied

  Reageer

  Vanuit Nederland gezien is Zeeuws-Vlaanderen typisch krimpgebied. Wegtrekkende voorzieningen, slechte bereikbaarheid vanuit de Randstad. Vanuit Vlaams oogpunt wordt het een steeds aantrekkelijker uitloopterrein voor bruisende steden als Gent en Antwerpen. Is de regio aan het ‘vervlaamsen’?

 • Vijf voormalige dakloze jongeren kregen vanaf februari elke maand ruim 1.000 euro op hun rekening gestort. Stichting Zwerfjongeren Nederland wil onderzoeken wat financiële bestaanszekerheid met deze jongeren doet. ‘Dat inkomen heeft voor mij rust gegeven in mijn hoofd.’

  Broodnodig basisinkomen

  Reageer

  Vijf voormalige dakloze jongeren kregen vanaf februari elke maand ruim 1.000 euro op hun rekening gestort. Stichting Zwerfjongeren Nederland wil onderzoeken wat financiële bestaanszekerheid met deze jongeren doet. ‘Dat inkomen heeft voor mij rust gegeven in mijn hoofd.’

 • In het onlangs verschenen boek Met andere ogen trekken onderzoekers lessen uit de eerste vijf jaar Participatiewet. Waar eerdere evaluaties vooral over de meetbare, landelijke resultaten gingen, zoomt dit boek in op wat er op de lokale schaal, in de praktijk, gebeurt. Wat blijkt? ‘Er zijn ook veel goede voorbeelden.’

  ‘Er is nu leven in de brouwerij’

  Reageer

  In het onlangs verschenen boek Met andere ogen trekken onderzoekers lessen uit de eerste vijf jaar Participatiewet. Waar eerdere evaluaties vooral over de meetbare, landelijke resultaten gingen, zoomt dit boek in op wat er op de lokale schaal, in de praktijk, gebeurt. Wat blijkt? ‘Er zijn ook veel goede voorbeelden.’

 • Thuiswerken biedt kansen voor nieuwe, gezonde gewoontes, maar brengt ook risico’s met zich mee. Wat zijn die risico’s en hoe kunnen we ze vermijden? ‘Voel je niet schuldig als je even van je bureau wegloopt om de was op te hangen.’

  Leren genoeg rustpauzes te pakken

  Reageer

  Thuiswerken biedt kansen voor nieuwe, gezonde gewoontes, maar brengt ook risico’s met zich mee. Wat zijn die risico’s en hoe kunnen we ze vermijden? ‘Voel je niet schuldig als je even van je bureau wegloopt om de was op te hangen.’

 • De ruimhartige zzp-steunregeling Tozo werd in no time door gemeente op poten gezet. Een ‘megaprestatie’ die meer dan driehonderdduizend ondernemers helpt het hoofd boven water te houden. Maar de verwachting is dat een deel daarvan linea recta doorstroomt naar de bijstand. ‘Er komt zwaar weer aan.’

  Van Tozo naar de bijstand

  Reageer

  De ruimhartige zzp-steunregeling Tozo werd in no time door gemeente op poten gezet. Een ‘megaprestatie’ die meer dan driehonderdduizend ondernemers helpt het hoofd boven water te houden. Maar de verwachting is dat een deel daarvan linea recta doorstroomt naar de bijstand. ‘Er komt zwaar weer aan.’

 • Vijf gemeenten presenteerden onlangs de resultaten van hun bijstandsexperimenten. De uitkomsten zijn wisselend. Wel stellen de gemeenten dat met een zachtere aanpak de uitstroom naar werk in ieder geval niet minder wordt. Dit vraagt wel om een wetswijziging. 

  Sancties of softe aanpak: geen verschil

  Reageer

  Vijf gemeenten presenteerden onlangs de resultaten van hun bijstandsexperimenten. De uitkomsten zijn wisselend. Wel stellen de gemeenten dat met een zachtere aanpak de uitstroom naar werk in ieder geval niet minder wordt. Dit vraagt wel om een wetswijziging. 

 • Zo’n tien jaar geleden stonden werkloze jongeren in de rij om bij de overheid aan de slag te gaan. Anno 2020 hebben de publieke werkgevers juist moeite om de vacatures gevuld te krijgen. De Gemeenschappelijke Opleidingsactiviteit (GOA) voor de publieke sector in Noord-Nederland weet met beide opdrachten raad.

  Nieuwe energie dankzij trainees

  Reageer

  Zo’n tien jaar geleden stonden werkloze jongeren in de rij om bij de overheid aan de slag te gaan. Anno 2020 hebben de publieke werkgevers juist moeite om de vacatures gevuld te krijgen. De Gemeenschappelijke Opleidingsactiviteit (GOA) voor de publieke sector in Noord-Nederland weet met beide opdrachten raad.

 • © Shutterstock

  Saneren helpt schuldenaar het meest

  Reageer

  De gemeentelijke schuldhulpverlening staat voor de keuze: schuldbemiddeling of saneringskrediet? Branchevereniging NVVK bepleit de laatste optie. Een landelijk garantiefonds moet aarzelende gemeenten over de streep trekken.

 • © Shutterstock

  Oma blijft in eigen buurt

  Reageer

  Een nieuwe Taskforce Wonen en Zorg gaat de komende twee jaar gemeenten ondersteunen bij de woon- en zorgbehoeften van ouderen. De inzet is dat senioren zoveel mogelijk in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. De Zorgcoöperatie Hoogeloon is al vijftien jaar met die opgave bezig.