of 60156 LinkedIn

Adriaan de Jonge

Adriaan de Jonge is redacteur bij Binnenlands Bestuur

Contactgegevens

E-mailadres:
adejonge@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (mobiel):
06 10 67 88 57
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Adriaan de Jonge

Recente Artikelen

 • Vijf voormalige dakloze jongeren kregen vanaf februari elke maand ruim 1.000 euro op hun rekening gestort. Stichting Zwerfjongeren Nederland wil onderzoeken wat financiële bestaanszekerheid met deze jongeren doet.

  Leefbaar inkomen geeft rust, merken Gino en Kyra

  2 reacties

  Vijf voormalige dakloze jongeren kregen vanaf februari elke maand ruim 1.000 euro op hun rekening gestort. Stichting Zwerfjongeren Nederland wil onderzoeken wat financiële bestaanszekerheid met deze jongeren doet. ‘Dat inkomen heeft voor mij rust gegeven in mijn hoofd.’

 • Vlissingen, gezien vanaf het strand in Breskens.

  Hoort Zeeuws-Vlaanderen er nog bij?

  1 reactie

  Zeeuws-Vlaanderen is vanuit Nederland gezien een typisch krimpgebied, met wegtrekkende voorzieningen, gebrekkig regionaal openbaar vervoer en slechte bereikbaarheid vanuit het centrum van het land. Vanuit Vlaams oogpunt lijkt het steeds meer een aantrekkelijk uitloopgebied voor bruisende steden als Gent en Antwerpen te worden. Is de regio langzaam aan het ‘vervlaamsen’?

 • Volgens de plaatselijke SP-fractie overtreedt de gemeente Amstelveen 'op grote schaal' de privacywetgeving.' Een aantal dingen die de SP stelt, kloppen niet', zegt wethouder Marijn van Ballegooijen. 'Al kan onze privacy wel op een aantal punten worden verbeterd.'

  Integrale hulpverlening zorgt voor privacyrisico’s

  Reageer

  Volgens de plaatselijke SP-fractie overtreedt de gemeente Amstelveen 'op grote schaal' de privacywetgeving. Zorgwethouder Marijn van Ballegooijen (PvdA) is het niet met alle kritiek van de SP eens, maar ziet wel ruimte voor verbetering. 'We zijn er als gemeente trots op dat we zo veel zorg in eigen hand hebben. Maar die rol brengt ook verantwoordelijkheden rond privacy met zich mee.'

 • In juni waren er minder aanvragen voor een bijstandsuitkering dan in de eerste drie maanden van de coronacrisis. Desondanks lag het aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering 30 procent hoger dan in februari, de laatste maand voor de coronacrisis.

  Nog steeds veel bijstandsaanvragen door coronacrisis

  Reageer

  Het aantal aanvragen voor bijstand lag in juni nog steeds 30 procent hoger dan voor de coronacrisis. Het aantal daadwerkelijk toegekende bijstandsuitkeringen stabiliseerde deze maand, de uitstroom trok licht aan.

 • Een opvanglocatie voor daklozen.

  Van de kostendelersnorm wordt nauwelijks afgeweken

  5 reacties

  De beleidsruimte die gemeenten hebben om in schrijnende gevallen af te wijken van de kostendelersnorm wordt maar weinig gebruikt, bevestigt een rondvraag van onderzoeksplatform Argos. Dit ondanks het feit dat de verantwoordelijke bewindspersonen wijzen op deze 'maatwerkoplossing' om bezwaren tegen de regeling te ontkrachten. Het grootste bezwaar is dat de kostendelersnorm dakloosheid onder jongeren kan veroorzaken.

 • Mensen met een arbeidsbeperking zijn in een economische extra kwetsbaar en raken snel hun baan kwijt, waarschuwt een alliantie van uitzenders, sociale werkgevers, trainingsbureaus en re-integratiebedrijven. Hoewel staatssecretaris Van 't Wout deze zorgen deelt en de suggesties van de alliantie wil betrekken bij verdere besluitvorming, vindt hij het nog te vroeg om conclusies te trekken over het coronaeffect op de doelgroep.

  Effecten van corona op de banenafspraak nog onzeker

  Reageer

  Het is nog te vroeg om met extra steunmaatregelen te komen voor mensen met een arbeidsbeperking die hun baan vanwege de coronacrisis zijn verloren. Dat antwoordde staatssecretaris Van 't Wout (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) op Kamervragen hierover.

 • Vluchtelingen op het eiland Kos, Griekenland.

  Aantal daklozen in Europa groeit, net als in Nederland

  5 reacties

  Het aantal daklozen in Europa is de afgelopen tien jaar met 70 procent gegroeid. Onder hen zijn bovendien steeds meer gezinnen, vrouwen, kinderen en mensen met een niet-Europese nationaliteit. EU-lidstaten gaven in 2018 ruim 30 procent minder geld uit aan het realiseren van betaalbare woningen dan tien jaar daarvoor. Nederland is daarbij geen uitzondering.

 • Het stadhuis in Enschede.

  ‘Opdracht van wijkteams is misschien wel onmogelijk’

  1 reactie

  Een lange lijst met klachten over de wijkteams van de gemeente Enschede heeft de aandacht van de gemeenteraad getrokken. Een aantal fracties wil na de zomer een debat over de rol van de wijkteams. Aanleiding is een dispuut over een omgangsregeling van een tweejarig meisje.

 • Kunstmuseum Den Haag

  Gemeentemusea zwaar getroffen door corona

  3 reacties

  Onder de honderd Nederlandse musea die het zonder extra steun niet redden, zijn ook veel gemeentemusea. Beknibbel daar niet op, is de oproep van de Museumvereniging aan gemeenten. 'Als een museum eenmaal weg is, heb je het niet zomaar weer terug.'

 • Gemeenten ontvangen per besluit op een aanvraag levensonderhoud een vergoeding van 450 euro en per besluit op een aanvraag kapitaal 800 euro. De vaste prijs kan betekenen dat sommige gemeenten niet volledig gecompenseerd worden.

  Gemeenten krijgen 450 tot 800 euro per Tozo-besluit

  Reageer

  De VNG en staatssecretaris Van ’t Wout (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) hebben overeenstemming bereikt over de vergoeding voor de uitvoeringskosten van de Tozo. Gemeenten ontvangen per besluit op een aanvraag levensonderhoud een vergoeding van 450 euro en per besluit op een aanvraag kapitaal 800 euro. De vaste prijs kan betekenen dat sommige gemeenten niet volledig gecompenseerd worden.

 • De zomer van 2020 is, wat de NVVK betreft, 'niet een periode van rust, maar een oog in de storm'. Na de zomer wordt er namelijk een grote golf aan hulpvragen bij de schuldhulpverlening verwacht.

  Wees voorbereid op schuldengolf, waarschuwt NVVK

  2 reacties

  Gemeenten moeten in de begroting voor het komende jaar extra middelen opnemen voor financiële dienstverlening om tegemoet te komen aan de aankomende golf van mensen met schulden. Het massale verlies inkomen vanwege de coronacrisis kan in het ergste geval voor een verdubbeling van het aantal huishoudens met schulden zorgen. Daarvoor waarschuwt de NVVK, de vereniging van schuldhulpverleners.

 • Vlag van Limburg, waar het onderzoek naar de kansen van bijstandsgerechtigden werd uitgevoerd.

  Wat maakt bijstandsontvangers kansrijk of kansarm?

  Reageer

  Rond twee derde van de bijstandsgerechtigden in Limburg heeft financiële problemen. Dat maakt de kans op succesvolle re-integratie aanzienlijk kleiner, vooral in combinatie met andere problemen zoals een laag opleidingsniveau. Een onderzoek naar bijstandsontvangers in Limburgse gemeenten moet helpen om die belemmeringen bij de re-integratie beter te doorgronden.

 • Advocaat Richard Bouwman: 'Volgens de Participatiewet vervalt het recht op een uitkering als je meer dan 28 dagen in het buitenland verblijft. Daar houdt de gemeente aan vast, wetende dat de sekswerkers hier een huurwoning hebben en een KvK-registratie, en dat het heen en weer reizen ingewikkeld is.'

  Alkmaar weigert Tozo voor sekswerkers in buitenland

  3 reacties

  Hebben Alkmaarse sekswerkers recht op een Tozo-uitkering (de noodsteunregeling voor zzp'ers) ondanks dat ze in het buitenland verblijven tijdens de lockdown? Daar draait de rechtszaak om die advocaat Richard Bouwman namens achttien sekswerkers heeft aangespannen tegen de gemeente Alkmaar. Bouwman vindt het logisch dat zijn cliënten bij familie in het buitenland verblijven zolang ze in Nederland niet kunnen werken. 

 • Met in totaal 3.212 door gemeenten geplaatste vacatures in het tweede kwartaal van 2020 is de vraag gedaald met 29 procent ten opzichte van één kwartaal eerder en met 23 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden.

  Ruimere arbeidsmarkt biedt kansen voor gemeenten

  1 reactie

  De coronacrisis heeft ook bij gemeenten gezorgd voor een daling in het aantal nieuw geplaatste vacatures. Maar de effecten van de crisis, die de arbeidsmarkt in korte tijd een stuk ruimer heeft gemaakt, bieden voor gemeenten ook kansen om nieuw personeel aan te trekken, stelt het A&O fonds Gemeenten. 

 • Niemand weet precies wat de Dinges doet – vandaar de naam – maar iedereen weet dat de Dinges een sleutelfiguur in re-integratiebeleid is.

  De Dinges: een sleutelfiguur in re-integratie

  1 reactie

  In het onlangs verschenen boek Met andere ogen trekken onderzoekers lessen uit de eerste vijf jaar Participatiewet. Waar eerdere evaluaties vooral over de meetbare, landelijke resultaten gingen, zoomt dit boek in op wat er op de lokale schaal, in de praktijk, gebeurt. Zo stuitte de onderzoekers op een nieuw fenomeen: de Dinges.

 • Gemeente Boxtel en Sint-Michielsgestel gaan als eerste experimenteren met de zogenaamde blauwe knop. Die knop, die vanaf dinsdag 14 juli te vinden op de websites van de gemeenten, geeft burgers de mogelijkheid hun persoonlijke gegevens met één klik te downloaden.

  Blauwe knop moet inwoners regie over schulden geven

  Reageer

  Twee gemeenten, Boxtel en Sint-Michielsgestel, gaan als eerste experimenteren met de zogenaamde blauwe knop. Die knop, die vanaf dinsdag 14 juli te vinden op de websites van de gemeenten, geeft inwoners de mogelijkheid hun persoonlijke gegevens met één klik te downloaden.

 • 'Het gaat om mensen die het net niet zelfstandig kunnen', legt wethouder Trudy Baggerman (sociaal domein) uit. 'Mensen die regelmatig opgenomen worden en weer terugkomen, waar je de vinger aan de pols moet houden.'

  Waakvlammers voorkomen escalatie, blijkt uit pilot

  Reageer

  De gemeente Hardinxveld-Giessendam gaat 'waakvlammers' structureel onderdeel van het sociaal team maken. De waakvlammer is een soort 'vliegende keep' die een vinger aan de pols houdt bij kwetsbare inwoners om escalatie te voorkomen. Die functie voorkomt een beroep op zwaardere ondersteuning en verlicht de druk op het sociaal team, bleek uit een pilot. 

 • Bij 11 procent van alle 1,26 miljoen zelfstandigen zakt het huishoudensinkomen onder de minimumloongrens wanneer de bedrijfsinkomsten één maand wegvallen. Bij drie maanden aan gederfde inkomsten gaat het om 19 procent.

  Meest kwetsbare zelfstandigen wonen in Den Haag

  Reageer

  Het zijn met name jongere zelfstandigen in de sectoren vervoer, horeca en bouw die snel in de problemen zullen komen wanneer ze – na het aflopen van de huidige steunmaatregelen - de inkomsten uit hun eigen bedrijf moeten blijven missen. In gemeenten in Zuid-Holland, Zuid-Limburg en op de Waddeneilanden wonen relatief veel financieel kwetsbare zelfstandigen.

 • Voor gemeenten, inclusief gemeentelijke regelingen, was de doelstelling om 3.150 te realiseren ten opzichte van de nulmeting. Eind 2019 waren er ruim 4.000 afspraakbanen ingevuld.

  Gemeenten halen doelstelling banenafspraak wel

  1 reactie

  Hoewel de overheid als geheel achterloopt op de targets van de banenafspraak, die mensen met een arbeidsbeperking aan werk moet helpen, hebben gemeenten in 2019 de doelstelling wel gehaald. De marktsector loopt, net als in de voorgaande jaren, flink voor op het gestelde target.

 • De vergrijzing zorgt ervoor dat er druk komt te staan op de groep mensen die het meest belangrijk is voor de arbeidsmarkt: van 20 jaar tot AOW-leeftijd. In alle scenario's wordt het aandeel van de potentiële beroepsbevolking ten opzichte van de gehele bevolking lager.

  Migratie bepalend voor bevolkingssamenstelling 2050

  3 reacties

  In 2050 zijn we hoogstwaarschijnlijk met meer mensen. Hoe dan ook krijgen we te maken met een groter aandeel 80-plussers en mensen met een migratieachtergrond. De potentiële beroepsbevolking (inwoners van 20 jaar tot de AOW-leeftijd) wordt percentueel kleiner. In die groep zal groei door migratie het krimpende aantal mensen met een Nederlandse achtergrond moeten compenseren.

 • 'In de praktijk mondde de afspraken uit in bureaucratie, controle en beknibbeling', schrijft de VNG over de afspraken die vorig jaar werden gemaakt tussen gemeenten en het rijk. Volgens de VNG ontbreekt het aan voldoende ondersteuning, vertrouwen en financiële middelen vanuit het kabinet om de doelen van de afspraken waar te maken.

  Afspraken hielpen laaggeletterden niet, vindt VNG

  Reageer

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) trekt zich terug uit de Bestuurlijke afspraken laaggeletterdheid 2020-2024. De afspraken hielpen laaggeletterde inwoners niet verder, stelt de VNG. Een gebrek aan financiële middelen is een belangrijke oorzaak van het falen van de afspraken. 

 • Foto: Adriaan de Jonge

  ‘Actie: het is uniek, maar keihard nodig’

  Reageer

  Tientallen wethouders kwamen aan het begin van de middag samen voor het Tweede Kamergebouw. In het kader van de actie #gemeenteninnood gaven zij een signaal af aan Tweede Kamerleden, die later op de dag een debat voeren over de financiële situatie van gemeenten. Ook verantwoordelijk minister Ollongren liet haar gezicht zien.

 • In 2019 werden in totaal 4.637 mensen toegelaten tot de wettelijke schuldsanering. Dat zijn er 1.260 minder dan in 2018: een daling van ruim 20 procent.

  Aantal wettelijke schuldsaneringen blijft dalen

  1 reactie

  De instroom in de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) daalde in 2019 sterk. De daling wordt niet gecompenseerd door een stijging in minnelijke schuldhulptrajecten. De trend is al langer zichtbaar en betekent dat steeds minder mensen effectief van hun schulden af geholpen worden. 

 • De stijging van 51 procent is het meest sombere van de vier scenario’s die het CPB onderscheidt. In dit scenario krijgt Nederland te maken krijgt met een tweede golf van coronabesmettingen en bedrijven langer de gevolgen van maatregelen zullen moeten ondergaan.

  Mogelijk 51 procent meer bijstandsuitkeringen in 2022

  1 reactie

  Als gevolg van de coronacrisis kan het aantal bijstandsuitkeringen in 2022 oplopen tot ruim 625.000. Dat is dik de helft meer dan het aantal in 2019. Dat blijkt uit een berekening van adviesbureau Berenschot, gebaseerd op de meest recente economische ramingen van het Centraal Planbureau (CPB).

 • Met de daling van het aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering in de maand mei, lijkt de piek in aanvragen voorlopig voorbij. Wel lag het aantal aanvragen in mei nog steeds 32 procent hoger dan in februari. In april was dat nog 78 procent.

  Instroom bijstand daalt na piek in april

  Reageer

  Het aantal aanvragen voor de bijstand was in mei lager dan de maand ervoor, maar ligt nog steeds een stuk hoger dan in februari. En terwijl de instroom in de bijstand stabiliseert, blijft de uitstroom dalen. Dat blijkt uit de gegevens van de Divosa Benchmark Werk en Inkomen, waar ruim 220 gemeenten aan meedoen.

 • De Cao is bedoeld voor mensen die werken met een indicatie beschut werk en mensen die onder de banenafspraak vallen. Door de arbeidsvoorwaarden in een Cao af te spreken, kan worden afgeweken van de payrollvergoeding die in de Wet Arbeidsmarkt in balans is opgenomen.

  VNG stemt voor cao voor onderkant arbeidsmarkt

  1 reactie

  Er komt een cao voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, als het aan de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) ligt. De leden hebben zich positief uitgesproken over het voorstel. 

 • Een basisbaan is een investering met rendement, zegt Job Cohen, voorzitter van Cedris: ‘Het zorgt ervoor dat mensen werkfit blijven, het voorkomt dat mensen langdurig afhankelijk zijn van een uitkering, het verkleint gezondheidsrisico’s en schulden, maar het allerbelangrijkste is dat mensen mee blijven doen en een prestatie leveren.’

  Cedris is voorstander van de basisbaan

  1 reactie

  Niet het recht op een uitkering, maar het recht op betaald werk moet de norm worden. Daarom vindt Cedris, de vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt, dat het huidige uitkeringsregime moet worden vervangen door een basisbaanregeling, die landelijk dekkend is en wordt uitgevoerd op lokaal of regionaal niveau.

 • Maar die cijfers kunnen bedrieglijk zijn, merkt GZ-psycholoog Annechien Veenemans op: ‘Op dit moment loopt de emotionele belasting voor veel medewerkers op. Ook thuiswerkers hebben het niet altijd makkelijk.'

  Verzuim onder ambtenaren daalt na coronapiek

  Reageer

  Net als de landelijke coronabesmettingen, lopen ook verzuimcijfers onder ambtenaren af. Dat geldt althans voor ambtenaren bij de provincies Gelderland, Noord-Holland en Noord-Brabant. Toch houden de provincies de mentale en fysieke gezondheid van hun ambtenaren goed in de gaten tijdens het thuiswerken.

 • Om variatie, ontspanning en beweging in de werkdag in te bouwen, hebben we structuur nodig. Waar die structuur op het kantoor veel meer collectief werd bepaald, zijn we nu op onszelf aangewezen.

  Te veel beeldschermwerk voorspelt problemen

  2 reacties

  Thuiswerken biedt kansen voor nieuwe, gezonde gewoontes, maar brengt ook risico’s met zich mee. Wat zijn die risico’s en hoe kunnen we ze vermijden? ‘Voel je niet schuldig als je even van je bureau wegloopt om de was op te hangen.’ 

 • 'Ik ben het vaak met het college oneens', zegt Jimmy Dijk, fractievoorzitter van de Groningse SP, de grootste oppositiepartij in de gemeenteraad. 'Maar ik mag als SP'er ook wel eens positief zijn als er iets goeds gebeurt.'

  Gronings college enthousiast over eerste basisbanen

  4 reacties

  De eerste ervaringen van de negen deelnemers aan een Groningse proef met basisbanen zijn positief, meldt het college. Het stadsbestuur wil eind dit jaar veertig tot vijftig Groningers aan een basisbaan helpen. De oppositie is verdeeld.

 • Op de arbeidsmarkt worden jongeren het hardst geraakt door de coronacrisis, meldt de gemeente Amsterdam in een persbericht. Wethouder Rutger Groot Wassink (sociale zaken, GroenLinks): ‘We moeten voorkomen dat jongeren hun loopbaan beginnen met een gat op hun cv.’

  Amsterdam wil jeugdwerkloosheid voorkomen

  Reageer

  Om te voorkomen dat jongeren massaal in de bijstand terecht komen, komt de gemeente Amsterdam met een Crisisaanpak Jeugdwerkloosheid. De nadruk ligt daarbij op intensieve, persoonlijke begeleiding, zodat deze jongeren hun startpositie versterken, terug naar school gaan of doorstromen naar sectoren waar wel werk is.

 • 'De staatssecretaris geeft steeds aan: gemeenten kunnen maatwerk leveren. Maar bij gemeenten komt daar niks van terecht. We worden steeds met een kluitje in het riet gestuurd', aldus Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid voor de SP.

  Maatwerkoplossing is een 'wassen neus’

  2 reacties

  Het 'maatwerk' dat gemeenten kunnen leveren bij het wel of niet toepassen van de kostendelersnorm is geen oplossing voor de problemen die de regel veroorzaakt, vindt SP-Kamerlid Jasper van Dijk. Het blijkt dat de mogelijkheid om af te wijken van de kostendelersnorm door gemeenten in de praktijk bijna nooit wordt gebruikt.

 • Na een aanbestedingstraject hebben een kleine honderd gemeenten gekozen om te gaan werken met de app van het Rotterdamse bedrijf Buddy Payment, zo blijkt uit een persbericht van het bedrijf. De app kijkt, zolang de gebruiker daar toestemming voor geeft, mee in de bankgegevens van de gebruiker.

  Gemeenten zetten app in bij schuldhulpverlening

  1 reactie

  Zo'n honderd gemeenten gaan in zee met fintechbedrijf Buddy Payment, dat een app heeft ontwikkeld die mensen meer grip op hun financiële situatie moet geven. Het is een nieuwe stap in de uitbreiding van de digitale dienstverlening van gemeenten.

 • 'Het is zo jammer dat een leuk idee door zoveel emoties, onbegrip en onduidelijke informatie kan verworden tot een stevige burenruzie', zegt Mascha ten Bruggencate, voorzitter van het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum.

  Bewoners dwarsbomen terrassen op de Nieuwmarkt

  Reageer

  Hoewel de inrichting van de tijdelijke anderhalvemeter-terrassen op sommige plekken harmonieus verloopt, zorgt het op andere plekken voor een 'stevige burenruzie'. Op de Amsterdamse Nieuwmarkt klagen ondernemers over een 'handjevol halsstarrige bezwaarmakers' die de plannen dwarsbomen. Maar stadsdeelvoorzitter Mascha ten Bruggencate gelooft dat er met een 'goed gesprek en een paar koppen koffie' alsnog een oplossing kan worden gevonden.

 • Ombudsman Reinier van Zutphen: ‘Steeds meer burgers blijven met hun schulden zitten, hebben geen toekomstperspectief en belanden financieel en maatschappelijk – vaak voor lange tijd – op een zijspoor. Door de coronacrisis komen nog veel meer burgers in problematische schulden terecht. Hierdoor zal de behoefte aan een goed toegankelijk Wsnp-traject verder toenemen.'

  Weg naar wettelijke schuldsanering is 'hindernisbaan'

  1 reactie

  Per saldo komen steeds minder mensen in aanmerking voor een schuldenvrije toekomst. Dat komt omdat mensen die hun weg proberen te vinden naar de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) op verschillende terreinen knelpunten en belemmeringen tegenkomen, meldt de Nationale Ombudsman vandaag.

 • De VoorzieningenWijzer helpt gemeenten om financiële problemen in een vroeger stadium te signaleren en misschien zelfs in de kiem te smoren. Zo'n vijftig gemeenten hebben inmiddels kennis gemaakt met De VoorzieningenWijzer en de meerderheid daarvan zet het instrument structureel in.

  Schulden voorkomen door te werken aan financiële basis

  1 reactie

  De VoorzieningenWijzer levert huishoudens meer geld en financiële rust op. Bovendien kan het gemeenten helpen geld te besparen door escalerende schuldproblemen te voorkomen. De aanpak, die zowel door gemeenten als door woningcorporaties en welzijnsorganisaties gebruikt wordt, moedigt gemeenten aan om buiten het ‘eigen kokertje’ te werken.

 • Het strand bij Bloemendaal, de rijkste gemeente van Nederland

  De rijkste en meest ongelijke gemeenten van Nederland

  2 reacties

  De rijkste gemeenten liggen vooral in het westen van het land. In die rijke gemeenten is ook de meeste inkomensongelijkheid, hoewel ook het inkomen in studentensteden vaak relatief ongelijk is verdeeld. Grote vermogensongelijkheid is vooral te zien in de grote steden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS die vandaag verschijnen.

 • Het toeslagenstelsel is een van de vijf punten die in de brief worden aangekaart. Het huidige systeem ondermijnt de bestaanszekerheid van kwetsbare inwoners. Daarom moeten gemeenten vanaf het begin betrokken worden bij de uitwerking van de fundamentele herziening van het stelsel waaraan het kabinet nu werkt.

  Forse agenda om coronaschulden in te perken

  1 reactie

  Om te voorkomen dat de coronacrisis een 'boeggolf' van schuldenproblematiek met zich meebrengt, moeten gemeenten en het rijk werken aan een brede noodstop op invorderingen. Ook moeten gemeenten en inwoners mee kunnen denken over een nieuw stelsel dat het huidige toeslagenstelsel moet vervangen.

 • ‘Betrokken partijen komen pas in actie als de situatie escaleert. Dat is echt veel te laat’, zegt Aedes-bestuurslid Hester van Buren.

  Waakvlamfunctie moet terug in kwetsbare wijken

  4 reacties

  In wijken met veel sociale huurwoningen zouden gemeenten er goed aan doen om te investeren in een herkenbare, betrouwbare ondersteuner die problemen in de wijk vroeg kan signaleren. Zo'n waakvlamfunctie is nodig omdat er steeds meer psychisch kwetsbare mensen in die wijken wonen.

 • De instroom in de bijstand groeit sinds maart in alle leeftijdsgroepen, maar is het grootst bij personen onder de 35 jaar.

  Hogere instroom bijstand, vooral onder 35 jaar

  Reageer

  De instroom in de bijstand groeit sinds maart in alle leeftijdsgroepen, maar is het grootst bij personen onder de 35 jaar. Dat blijkt uit de gegevens van de Divosa Benchmark Werk en Inkomen.

 • Vooral voedselbanken zien nu al een stijging in het aantal hulpvragen.

  Armoedebestrijders verwachten meer hulpvragen

  Reageer

  Negen op de tien initiatieven die armoede bestrijden verwacht vanwege de coronacrisis een toename in het aantal hulpvragen. Bijna de helft ziet nu al een toename. Daarvoor zullen de organisaties binnenkort meer geld nodig hebben.

 • Het grootste verlies van werkgelegenheid dreigt in regio Groot Amsterdam en in Zuidoost Nederland, verwacht het UWV. In Zuidoost Brabant werkt maar liefst 40 procent van de werknemers in een krimpsector, wat met name te wijten is aan de grote metaal en technologische industrie in die regio.

  Sommige regio's harder geraakt dan andere

  Reageer

  De economische schade als gevolg van de coronacrisis is door het hele land zichtbaar, maar er zijn wel belangrijke verschillen tussen sectoren en regio's. In arbeidsmarktregio Groot Amsterdam, waar krimpsectoren als cultuur, luchtvaart en horeca sterk vertegenwoordigd zijn, slaat de crisis bijvoorbeeld harder toe dan in Groningen, waar relatief veel mensen in groeisectoren als openbaar bestuur en zorg werken.

 • In het plan, dat aanstaande maandag in de Tweede Kamer wordt besproken, is veel aandacht voor nieuwe woningen. Maar Stichting Zwerfjongeren Nederland mist aandacht voor de inkomenspositie van thuisloze jongeren.

  Meer aandacht nodig voor inkomenspositie jongeren

  1 reactie

  Het kabinet wil de komende anderhalf jaar tienduizend woningen met begeleiding voor dak- en thuislozen realiseren. Dat is goed nieuws voor dak- en thuisloze jongeren, maar zonder betere inkomensregelingen blijven die nieuwe woningen voor sommigen toch onbetaalbaar, zegt Utrechts gemeenteraadslid Anne-Marijke Podt. 

 • Senatoren wezen erop dat het wetsvoorstel mantelzorg zou ontmoedigen, terwijl de regering dat juist zou moeten stimuleren.

  Uitzondering voor mantelzorgers blijft bestaan

  2 reacties

  De Eerste Kamer verwierp vandaag een wetsvoorstel dat volgens belangenverenigingen voor meer armoede en dakloosheid zou zorgen. Het gaat om een uitzondering in de Participatiewet die het mogelijk maakt om met zorgbehoevende familieleden samen te wonen zonder consequenties voor de uitkering. 

 • Amsterdams wethouder Rutger Groot Wassink (sociale zaken, GroenLinks)

  Golf van zelfstandigen in de bijstand op komst

  2 reacties

  De ruimhartige zzp-steunregeling Tozo werd in no time door gemeente op poten gezet. Een ‘megaprestatie’ die meer dan driehonderdduizend ondernemers helpt het hoofd boven water te houden. Maar de verwachting is dat een deel daarvan linea recta doorstroomt naar de bijstand. ‘Er komt zwaar weer aan.’

 • Een leeg Vrijthof in Maastricht.

  Gemeenten laten terrasvergroting aan ondernemers over

  2 reacties

  De heropening van de terrassen laten gemeenten het liefst zo veel mogelijk aan horecaondernemers en inwoners zelf over. Wel denken ze mee in lastige situaties en zijn ze bereid om de verkeerssituatie aan te passen waar nodig. Dat geldt in ieder geval voor de situatie op het Maastrichtse Vrijthof en de historische markt van het Brabantse Eersel.

 • De Stopera, het Amsterdamse stadshuis en opera.

  Bijverdienpremie verhoogt uitstroom naar werk

  1 reactie

  Een bijverdienpremie in de bijstand heeft een positief effect op de uitstroom naar werk van Amsterdamse bijstandsgerechtigden. Dat blijkt uit de tussentijdse evaluatie van het Amsterdamse bijstandsexperiment die donderdag verscheen.

 • Het versoberen van uitkeringen als 'prikkel' lijkt niet gewerkt te hebben.

  Versobering uitkering leidde niet tot meer sollicitaties

  Reageer

  De versoberingen van de werkloosheidsuitkeringen, die werklozen moeten prikkelen om werk te zoeken, hebben de afgelopen decennia niet geleid tot een verhoging van het aantal sollicitaties dat uitkeringsgerechtigden doen. Dat blijkt uit een publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) die vandaag verschijnt.

 • In haar afscheidsbrief schrijft afzwaaiend SP-wethouder Lian Veenstra: 'De veroorzaker is de rijksoverheid, die al jaren stelselmatig taken over de schutting van de gemeenten gooit maar de zak met het bijbehorende geld al jaren in de eigen tuin laat staan.'

  Lian Veenstra past voor de Haagse sloophamer

  2 reacties

  De 'sloophamer van Den Haag' is niet meer te stoppen, stelt ex-SP-wethouder Lian Veenstra. Ze stapte op omdat zij niet degene wil zijn die de schade toedient. Daarmee geeft ze een signaal af richting Den Haag, hoewel ze niet verwacht dat het veel effect zal hebben.

 • Enkhuizen, een van de zeven gemeenten waarvoor WerkSaam Westfriesland de sociale dienst verzorgt.

  Bijstandsgerechtigden aan de slag bij de sociale dienst

  1 reactie

  Dertien nieuwe werknemers zijn voor sociale dienst WerkSaam Westfriesland aan de slag gegaan om aanvragen voor de Tozo, de steunregeling voor zelfstandig ondernemers, te verwerken. Het gros daarvan had voor de corona-uitbraak nog een bijstandsuitkering, en één deed in eerste instantie zelf een aanvraag voor de Tozo. Win-win: een waardevolle, betaalde opdracht voor hen en broodnodige arbeidskracht voor de sociale dienst. 

 • Door de corona-uitbraak koppelen mensen beelden van ziekte en eenzaamheid aan het idee van een verpleeghuis, stelt adviesbureau Companen.

  Liever mantelzorg dan verpleeghuis

  1 reactie

  Drie op de vijf Nederlanders sturen familieleden liever niet naar een verpleeghuis. Bijna de helft van de mensen is bereid in plaats daarvan zelf de zorg op zich te nemen, en een kwart is bereid om familie in huis te nemen. Dat blijkt uit een enquête van adviesbureau Companen, die de negatieve houding tegenover verpleeghuizen wijt aan de coronacrisis.

 • De Witte de Withstraat, een belangrijke horecastraat in Rotterdam.

  Dubbele terrassen voor Rotterdamse horeca

  Reageer

  Rotterdamse horecazaken mogen vanaf 1 juni twee keer zoveel ruimte gebruiken voor hun terras als voorheen. De gemeente vertrouwt erop dat ondernemers en inwoners de schaarse ruimte in de stad eerlijk verdelen.

 • Niemand weet wie de twee noodhospitalen bekostigt die eind maart in alle haast werden opgebouwd in het Rotterdamse Ahoy en Maastrichtse MECC.

  Wie gaat de corona-noodziekenhuizen betalen?

  5 reacties

  De noodziekenhuizen in het Rotterdamse Ahoy en Maastrichtse MECC zijn zonder overleg of goedkeuring van instanties opgebouwd. Daarom is het onduidelijk wie de rekening van 14 miljoen euro gaat betalen.

 • Het was goed geweest om de raad actief te informeren over de inzet van camerawagens, schrijft Rotterdamse wethouder Wijbenga (handhaving, VVD) naar aanleiding van tientallen vragen vanuit de gemeenteraad. De raad was namelijk niet betrokken bij het besluit om de twee auto’s vanaf 10 april in Rotterdam rond te laten rijden om het samenkomstverbod te handhaven.

  Raad informeren over camerawagens 'was goed geweest'

  2 reacties

  Het was achteraf gezien toch goed geweest om de raad te informeren over de inzet van camerawagens in de handhaving van de coronamaatregelen. Dat geven Rotterdamse wethouder Wijbenga (handhaving, VVD) en burgemeester Aboutaleb toe in een brief aan de raad. Wel houden ze vol dat de wagens een noodzakelijk en gerechtvaardigd middel zijn.

 • Daar is Divosa, de vereniging van gemeentelijk directeuren in het sociaal domein, ‘niet heel blij mee’.

  Nog drie maanden Tozo, nu met partnerinkomenstoets

  4 reacties

  De steunregeling voor zelfstandig ondernemers wordt met drie maanden verlengd. In de verlenging gaat het inkomen van de partner wél een rol spelen. Dat brengt extra werk met zich mee voor gemeenten. Daar is Divosa, de vereniging van gemeentelijk directeuren in het sociaal domein, ‘niet heel blij mee’.

 • De Amsterdamse Nieuwmarkt is nu nog leeg, maar als het aan horecaondernemers ligt niet lang meer.

  ‘Je kunt zoveel creatiever zijn dan pleinen inpikken’

  1 reactie

  We moeten de openbare ruimte niet zomaar ‘weggeven’ aan de horeca, vindt Thomas de Groot, Head of Programmes van denktank Commons Network. 'De functie van publieke ruimte is niet om omzet te draaien.'

 • Massale feesten in de openbare ruimte, zoals Koningsdag in Amsterdam, zijn voorlopig nog niet aan de orde.

  Extra ruimte voor ‘coronaterrassen’: hoe dan?

  Reageer

  Uitgebreide 'coronaterrassen' bieden kansen voor de horeca om een deel van de verliezen terug te winnen. Maar het vergroten van terrassen vergt veel organisatiekracht. Daarom moeten gemeenten nu het speelveld bepalen, vindt Walther Ploos van Amstel, lector City Logistiek. ‘Zet ondernemers aan de slag. Zorg dat iedereen voor Hemelvaart een plan heeft.’

 • ‘Kijk, als je een lullige criticaster bent, dan zeg je: strenge sancties of een zachtere aanpak, dat maakt dus niet uit’, zegt Maureen van der Pligt, bestuurder bij FNV Uitkeringsgerechtigden. Maar je kan het ook omdraaien: de stevige aanpak werkt dus ook duidelijk niet beter.

  Zachtere aanpak werkt in ieder geval niet slechter

  5 reacties

  Vijf gemeenten presenteerden onlangs de resultaten van hun bijstandsexperimenten. De uitkomsten zijn wisselend. Wel stellen de gemeenten dat met een zachtere aanpak de uitstroom naar werk in ieder geval niet minder wordt. De aanpak doorzetten, vraagt om een verandering van de Participatiewet.

 • Normaal gesproken is het aantal aanvragen voor bijstand door het jaar heen redelijk stabiel. Maar in maart lag dat al ruim de helft hoger dan in de maand ervoor.

  Aanvragen bijstand stijgt met ruim de helft

  Reageer

  Het aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering is in maart met 56 procent gestegen ten opzichte van de maand ervoor. Dat blijkt uit de gegevens van de Divosa Benchmark Werk en Inkomen. De stijging is het gevolg van de coronamaatregelen.

 • De persoonsgegevens van een bijstandsgerechtigde in Nissewaard zijn op een verkeerd adres terechtgekomen. Nissewaard Lokaal wil weten of het gemeentebestuur op de hoogte is van het lek en of er melding van gemaakt is.

  Persoonsgegevens bij gemeente Nissewaard gelekt

  Reageer

  Door een datalek bij de gemeente Nissewaard zijn persoonsgegevens van een bijstandsgerechtigde op het verkeerde adres terecht gekomen. Dat stelt de fractie van Nissewaard Lokaal in raadsvragen.

 • Aan de Utrechtse Oudegracht moeten de tafeltjes straks een stuk verder uit elkaar.

  Binnensteden worden 'één groot coronaterras'

  8 reacties

  In de vier grote steden zijn plannen ontstaan onder horecaondernemers en raadsleden om de zwaar getroffen horecasector de komende tijd meer ruimte te geven voor ‘coronaterrassen’ - waar 1,5 meter afstand aangehouden kan worden - op pleinen of op straat. Zo kunnen de verliezen nog enigszins ingehaald worden, hopen de ondernemers.

 • Schulden hopen zich momenteel op als een stuwmeer, verwacht de NVVK.

  Grote golven aan coronaschulden verwacht

  1 reactie

  Na de zomer komt er een golf van hulpvragen van mensen die door de coronacrisis in de schulden zijn geraakt. Dat verwachten schuldhulpvereniging NVVK en sociaal domein-koepel Divosa op basis van een enquête. Ook constateert de NVVK dat deurwaarders zich niet altijd aan de gemaakte afspraken houden om gedurende de coronacrisis geen beslagen te leggen.

 • Een crisis is hét moment om zulke veranderingen door te voeren, vindt wethouder Marieke van Doorninck (duurzaamheid en circulaire economie, GroenLinks). ‘Ook al staat ons hoofd er misschien niet naar, we gaan toch kijken hoe we op een duurzame manier uit deze crisis kunnen komen’, zegt ze tijdens een livecast van debatcentrum Pakhuis de Zwijger.

  Circulair de corona-crisis uit

  2 reacties

  Amsterdam omarmt een ambitieus model voor een nieuwe, circulaire post-corona economie, gebaseerd op het idee van Britse econoom Kate Raworth: de donuteconomie.

 • Extra aandacht voor de begeleiding van bijstandsontvangers naar werk lijkt positieve resultaten te hebben.

  Bijstandsexperimenten: nog geen wondermiddel gevonden

  Reageer

  De langverwachte resultaten van de bijstandsexperimenten in vijf gemeenten zijn niet wereldschokkend. Er is geen eenduidig wondermiddel dat leidt tot een hogere uitstroom naar werk, meer sociale participatie of meer welbevinden. Toch zijn de resultaten voor een aantal gemeenten voldoende reden om de ingezette aanpak voort te zetten.

 • De cijfers wijzen erop dat particuliere werkgevers flink over de doelstelling heen zijn gegaan en dat de overheid als werkgever nog achterloopt.

  Overheid blijft achterlopen op banenafspraak

  1 reactie

  De doelstelling voor de banenafspraak voor 2019 lijkt ruimschoots behaald te zijn. Maar waar de particuliere werkgevers hun doelstelling flink hebben overtroffen, blijft de overheid achterlopen op de targets.

 • In korte tijd is een pand van het Radboud ziekenhuis ingericht als tijdelijk coronacentrum voor daklozen en psychiatrische patiënten met bijna vijftig bedden. Daarvan zijn er nu twee bezet.

  Coronacentrum voor psychiatrische patiënten in stand-by

  Reageer

  Onder psychiatrische patiënten en daklozen lijkt nog geen golf van coronabesmettingen te zijn aangetroffen. In Nijmegen staan de meeste bedden van een tijdelijk coronacentrum voor die doelgroep leeg. 'Maar we staan wel klaar', vertelt initiatiefnemer Elle van Kuijk.

 • PvdA-raadslid Fouad Kaboutti vindt dat het college op een 'platte, cijfermatige manier' naar de proef kijkt. 'Je moet niet alleen door een financiële bril kijken, het gaat hier om mensen.'

  Onenigheid over conclusies uit bijstandsexperiment

  Reageer

  Bijverdienen in de bijstand stimuleert mensen nauwelijks om meer te werken en leidt ook niet tot een grotere uitstroom uit de bijstand. Dat concludeert het college van 's-Hertogenbosch op basis van tussentijdse uitkomsten van een lopend 'experiment'. Maar oppositiepartijen PvdA en SP trekken andere conclusies: 'Je moet niet alleen door een financiële bril kijken, het gaat hier om mensen.'

 • Het systeem waarvan de gemeente Nissewaard gebruik maakt, afkomstig van tech start-up Totta Data Lab, is niet transparant en bovendien is het niet duidelijk hoe effectief het eigenlijk is. Dat zijn, in het kort, de zorgen die raadslid Peter van der Velden (Volkspartij Nissewaard) heeft. 'Specialisten geven aan dat Totta feitelijk hetzelfde werkt als SyRI', legt hij uit.

  ‘Rookgordijn’ rondom fraudesysteem Nissewaard

  5 reacties

  De gemeente Nissewaard gebruikt een algoritme dat zou kunnen aantonen bij welke huishoudens er een verhoogde kans op bijstandsfraude bestaat. Een raadslid voor de Volkspartij Nissewaard, gesteund door Platform Bescherming Burgerrechten en vakbond FNV, maakt zich zorgen om de privacy van burgers. Het blijft onduidelijk in hoeverre het systeem verschilt van SyRI, een opsporingssysteem dat onlangs onrechtmatig werd verklaard door de rechter.

 • Het aantal Oost-Europese arbeidsmigranten in Den Haag is de afgelopen vijftien jaar gestegen naar bijna vijftig duizend: 10 procent van de Haagse bevolking. Wethouder Balster: 'We zien een hele snelle stijging van het aantal arbeidsmigranten, en dat loopt niet synchroon met de groei van de woningmarkt.'

  Arbeidsmigranten moeten fatsoenlijk kunnen wonen

  1 reactie

  De gemeente Den Haag wil zorgen voor leefbare, veilige en menswaardige woonomstandigheden voor arbeidsmigranten. Want iedereen heeft recht op een fatsoenlijke woning, vindt wethouder Martijn Balster (wonen, wijken en welzijn, PvdA). Bovendien komt het ook ten goede van de buurt.

 • ‘Het doel van dit convenant is dat op het eind van iedere dag verminderde administratie merkbaar is voor de professional’, aldus FNV-bestuurder Maaike van der Aar.

  Nieuwe stap richting afschaffen tijdschrijven jeugdzorg

  1 reactie

  Vakbonden, werkgevers, gemeenten en het rijk zijn tot een onderhandelaarsakkoord gekomen om de vormen van tijdschrijven die 'vermijdbaar' zijn in de jeugdzorg daadwerkelijk te vermijden. Van minuut tot minuut vastleggen waar jeugdzorgprofessionals mee bezig zijn, dat wordt in ieder geval verleden tijd, legt FNV-bestuurder Maaike van der Aar uit.

 • ‘Ik moest eerst wel even opzoeken wat de provincie eigenlijk allemaal doet,’ vertelt Esther Maliepaard (34), die bijna klaar is met haar bbl-traject als management assistent bij de provincie Drenthe.

  Bbl'ers en trainees brengen nieuwe energie

  1 reactie

  Zo’n tien jaar geleden stonden werkloze jongeren in de rij om bij de overheid aan de slag te gaan. Anno 2020 hebben de publieke werkgevers juist moeite om de vacatures gevuld te krijgen. De Gemeenschappelijke Opleidingsactiviteit (GOA) voor de publieke sector in Noord-Nederland weet met beide opdrachten raad.

 • 20 procent van alle zelfstandig ondernemers geeft aan dat de financiële buffer geen drie maanden kan overbruggen. 11 procent van de zpp'ers heeft een buffer van drie tot zes maanden, 13 procent houdt het zes maanden tot een jaar vol.

  Een op de vijf zzp’ers heeft geen corona-buffer

  Reageer

  Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat een op de vijf zzp'ers binnen drie maanden door de financiële buffer heen is wanneer het bedrijfsinkomen wegvalt. Twee op de vijf denken juist langer dan een jaar op de reserves te kunnen teren. De cijfers, verzameld in 2019, zijn tijdens de coronacrisis opeens meer dan een hypothetische enquêtevraag.

 • © Shutterstock

  Jeugdzorg blijft toch tijdschrijven

  1 reactie

  Het leek allemaal goed te gaan: speciaal adviseur Rita Verdonk stond tevreden op het podium van een zaaltje van voormalig cruiseschip ss Rotterdam, met aan haar weerszijden de driehoek van werkgevers, werknemers en de overheid. 

 • Theater Rotterdam is een van de instellingen die de brandbrief aan cultuurwethouders en minister Van Engelshoven ondertekenden.

  Kunst biedt troost terwijl cultuursector wacht op steun

  Reageer

  Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) opent samen met de gemeente Amsterdam een 'snelloket' waar kunstenaars binnen een week een kleine subsidie kunnen krijgen om een kunstproject te realiseren dat reageert op de coronacrisis, en ook binnen de huidige maatregelen uitgevoerd kan worden. Kunst kan de nodige troost bieden in crisistijd, is de gedachte. Ondertussen wacht de cultuursector nog met spanning op een economisch steunpakket vanuit het rijk. 

 • Robert Kleine, wethouder in Emmen (jeugd, Wmo, kunst en cultuur, CDA): 'In brieven uit Den Haag wordt soms iets te makkelijk gedacht: gemeenten dragen wel bij. Daar zit de irritatie bij ons als gemeente.'

  Steun voor lokale media: ‘hoe gaan we dat betalen?’

  1 reactie

  Het kabinet vraagt gemeenten om bij te dragen aan een steunfonds voor lokale en regionale media. Dat willen gemeenten best, maar gezien de huidige financiële situatie roept dat wel de vraag op: 'hoe gaan we dat betalen?'

 • Wat vooral opvalt, is dat jonge ambtenaren meer concentratieproblemen hebben. De cijfers zijn zorgwekkend omdat concentratieproblemen bekend staan als kenmerken van een burn-out.

  Jonge ambtenaren hebben meer thuiswerkstress

  4 reacties

  Jonge ambtenaren valt het thuiswerken op bepaalde vlakken zwaarder, blijkt uit de thuiswerkenquête van Binnenlands Bestuur. Problemen met concentratie komen onder de jongere lichtingen vaker voor. Dat kan op burn-outverschijnselen wijzen.

 • Plein 1992 in Maastricht, waar de Toneelgroep Maastricht is gevestigd.

  Culturele instellingen op het randje van faillissement

  2 reacties

  Culturele instellingen in onder andere Den Haag, Amsterdam en Maastricht dreigen aan de coronacrisis ten onder te gaan. Gemeenten zijn nog aan het 'inventariseren' hoe dat voorkomen kan worden, maar over concrete maatregelen is nog geen duidelijkheid. Ook blijft het wachten op een steunpakket vanuit het rijk.  

 • Mensen met een schuldregeling hebben bijna altijd schulden bij de overheid, zegt schuldhulpvereniging NVVK. Daarom tekenen zes grote overheidscrediteuren vandaag een overeenkomst onder de noemer ‘Eén Overheidsconvenant’.

  Convenant voor schuldregelingen komt precies op tijd

  Reageer

  Zes overheidsorganisaties die verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de schuldenstapel hebben een convenant getekend met schuldhulpvereniging NVVK om sneller regelingen te kunnen treffen voor schulden bij overheidsinstanties. Het convenant gaat net op tijd in, zegt NVVK, die als gevolg van de coronacrisis een 'stuwmeer' aan schuldhulpaanvragen verwacht.

 • Kinderombudsman Stans Goudsmit: 'Je wilt hoe dan ook voorkomen dat kinderen in de wachtstand terecht komen. Als ik zie tegen welke problemen onze klagers aanlopen, dan verwacht ik meer effectieve oplossingen van gemeenten.'

  Kinderen staan te vaak in wachtstand, zegt ombudsman

  Reageer

  Kinderombudsman Stans Goudsmit concludeert in haar vandaag verschenen jaarverslag dat er teveel kinderen in wachtstand staan. Vooral als het gaat om jeugdhulp en passend onderwijs, moeten kinderen vaak te lang wachten. Het aantal klachten is in 2019 opnieuw gestegen.

 • De boodschap van econoom Louis Raes is eenvoudig: 'Als je dan toch in beleid een computerprogramma wil gebruiken, kies dan liever een simpel model, wat je bij wijze van spreken in Excel kunt zetten. Eenvoudige modellen zijn in de praktijk ongeveer net zo goed als zogenoemde black box modellen.'

  Voorspellen blijft lastig, ook met big data

  1 reactie

  Een ontnuchterende conclusie voor economen én beleidsmakers die grote verwachtingen hebben van complexe algoritmes en big data: als het gaat om het voorspellen van menselijk gedrag, heeft het verwerken van enorme bergen data weinig aantoonbaar nut. 'Kies liever voor een simpel model', is het advies van econoom Louis Raes aan beleidsmakers.

 • Verreweg de meest genoemde reden om de gemeente te verlaten is het bureaucratische karakter van de organisatie. Dat geldt voor zowel trainees als andere jonge ambtenaren, maar voor trainees in nóg sterkere mate.

  Trainees zijn ambitieus en kritisch over bureaucratie

  Reageer

  Trainees bij de gemeente lijken ambitieuzer te zijn dan hun jonge collega's die geen traineeship doen. Ze knappen ook - misschien daarom wel - eerder af op de bureaucratische belemmeringen in hun werk.

 • Gemeenten komen er in het onderzoek relatief goed vanaf. Wat wel opvalt, is dat de mensen die zich gediscrimineerd voelen door de gemeente vaker aangegeven dat dat het gevolg van een beperking is.

  Gemeente discrimineert mensen met beperking vaker

  1 reactie

  Hoewel ruim een kwart van de Nederlanders in 2018 discriminatie heeft ervaren, komt discriminatie door de gemeente of andere instanties relatief weinig voor. Wel voelen mensen met een beperking zich opvallend vaak gediscrimineerd door de gemeente.

 • Een aantal gemeenten was al begonnen met het uitkeren van voorschotten aan zelfstandig ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Vrijdag gaf het ministerie van SZW meer duidelijkheid over hoe de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, ook wel Tozo genoemd, eruit gaat zien, zodat alle gemeenten ermee aan de slag kunnen.

  Meer duidelijkheid over noodsteun zzp'ers

  1 reactie

  De contouren van de noodsteunregeling voor zelfstandig ondernemers zijn afgelopen vrijdag duidelijk geworden. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil de regeling zo snel mogelijk in werking stellen en vraagt gemeenten daarom om de regeling voorlopig tegen de wet in uit te voeren in anticipatie van een wettelijke grondslag. Het ministerie biedt ook een ‘Toolkit Tozo’ aan, die moet helpen bij de uitvoering, en versoepelt twee regels van de Participatiewet.

 • De maatregelen die de overheid en andere partijen hebben aangekondigd om kwetsbare mensen te beschermen tijdens de coronacrisis houden met bepaalde groepen geen rekening, zeggen vakbond FNV en Ieder(in), belangenorganisatie voor mensen met een beperking. Over zzp'ers met hoge gezondheidsrisico’s blijven bijvoorbeeld zorgen bestaan, net als over flexwerkers en mantelzorgers.

  'Laat je meest sociale gezicht zien, gemeente'

  1 reactie

  Vakbond FNV en belangenorganisatie Ieder(in) zijn blij met de eerste voorzieningen die kwetsbare mensen door de coronacrisis moet helpen. Maar zorgen blijven bestaan over groepen die nog buiten de boot vallen. Beide organisaties doen een oproep aan gemeenten, waarbij coulance het sleutelwoord is.

 • De provincie Gelderland stelt 5 miljoen beschikbaar om gemeenten te ondersteunen in tijden van coronacrisis. Omdat ondernemers veel vragen hebben over steunregelingen vanuit het rijk, hebben Gelderse gemeenten het erg druk. Daarom schiet de provincie de gemeenten te hulp met extra menskracht, schreven de Gedeputeerde Staten dinsdag.

  Provincies bieden economische steun in crisistijd

  1 reactie

  Een aantal provincies neemt maatregelen om, als aanvulling op de steunpakketten vanuit het rijk, de economische klap van de coronacrisis te verzachten. Gelderland en Noord-Brabant leggen beide vijf miljoen op tafel. Andere provincies betalen facturen sneller en gaan coulant om met vorderingen en subsidies voor geannuleerde evenementen.

 • Dinsdagavond stond de teller in Amsterdam op meer dan dertienduizend aanvragen voor noodsteun voor zzp'ers. Ter vergelijking: over heel 2019 werden er negenhonderd aanvragen gedaan.

  Nu al meer dan 25 duizend zzp’ers in nood

  2 reacties

  In een aantal grotere gemeenten zijn de digitale loketten voor de nieuwe regeling voor zelfstandigen die getroffen zijn door de coronacrisis geopend. Een run op de loketten is nog zacht uitgedrukt: al minstens 25 duizend ondernemers deden een aanvraag voor noodsteun.

 • Het CPB en het SCP concluderen dat gemeenten voor het begeleiding van arbeidsbeperkten naar geschikt werk, vanuit maatschappelijke oogpunt, een te hoge prijs betalen. Hierdoor bestaat het risico dat er minder wordt geïnvesteerd in arbeidstoeleiding dan wat maatschappelijke optimaal is.

  Winst uit arbeidstoeleiding valt niet bij gemeenten

  Reageer

  Als mensen met een arbeidsbeperking begeleid worden naar werk, levert dat de maatschappij veel op. Gemeenten dragen de kosten van die begeleiding maar zien slechts een deel van de baten terug. Dat is een reden om het financieringssysteem van de Participatiewet te heroverwegen, concluderen het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). 

 • Een groot voordeel van een saneringskrediet ten opzichte van schuldbemiddeling, vindt Hans van der Meulen, directeur van de Kredietbank Nederland, is dat de schuldeisers direct hun geld krijgen (van de kredietbank). De schuldenaar heeft nog maar één schuldeiser over (de kredietbank) in plaats van de gemiddeld veertien verschillende schuldeisers.

  Saneren helpt schuldenaar het meest

  1 reactie

  De gemeentelijke schuldhulpverlening staat voor de keuze: schuldbemiddeling of saneringskrediet? Branchevereniging NVVK bepleit de laatste optie. Een landelijk garantiefonds moet aarzelende gemeenten over de streep trekken.

 • Leefbaar Rotterdam-raadslid Joost Eerdmans wilde er met zijn initiatiefvoorstel onder andere voor zorgen dat preventief fouilleren wordt uitgebreid. Van de vijftien punten werden er twaalf door het college ontraden.

  College ziet niet veel in aanvalsplan wapengeweld

  Reageer

  Het initiatiefvoorstel van Leefbaar Rotterdam-raadslid Joost Eerdmans om wapengeweld aan te pakken is op zo goed als alle punten door het Rotterdamse college ontraden. Wel werd woensdag een actieplan ter verbetering van de veiligheid in en om scholen gepresenteerd. Dat plan komt voort uit een motie van Eerdmans' partijgenoot Tanya Hoogwerf.

 • Ondanks dat inkomsten uit arbeid gekort worden op uitkeringen, blijven veel mensen met een uitkering toch niet op de bank zitten. Van de ontvangers van een WW-uitkering heeft bijna 50 procent betaald werk.

  Bijna kwart van uitkeringsontvangers werkt

  Reageer

  Ondanks dat inkomsten uit arbeid worden gekort op uitkeringen, blijven veel mensen met een uitkering toch niet op de bank zitten. Van de 1,5 miljoen mensen die in 2018 een arbeidsongeschiktheidsuitkering, bijstand en/of WW-uitkering (werkloosheidsuitkering) ontvingen, had een kwart ook betaald werk. Onder de mensen met een WW-uitkering was dat zelfs bijna de helft. 

 • Na de sluiting van horecagelegenheden op zondag, die een grote impact hebben op ondernemers, en de steunpakketten voor bedrijven en zzp'ers die het kabinet op dinsdag bekendmaakte, vragen veel lokale partijen zich af hoe ook de gemeente ondernemers kan helpen het hoofd boven water te houden.

  Versoepeling gemeentelijke belastingen in crisistijd

  Reageer

  In meer dan twintig gemeenten zijn maatregelen getroffen om de druk van lokale belastingen weg te nemen voor ondernemers die gedupeerd zijn door de coronacrisis. Op sommige plekken worden aanslagen uitgesteld, op andere plekken worden geen aanmaningen en dwangbevelen gestuurd. In nog eens minstens tien gemeenten hebben lokale partijen een oproep gedaan om hetzelfde te doen.

 • Wel vindt de staatssecretaris dat de gemeente Den Haag in overleg moet treden met de betreffende krimpgemeente waar een dakloze naartoe begeleid wordt. Dat gebeurde namelijk in eerste instantie niet, wat leidde tot boze reacties uit Heerlen, Delfzijl en Vlissingen.

  Haagse verhuisregeling daklozen is ‘passend’

  4 reacties

  De controversiële pilot van de gemeente Den Haag om daklozen te helpen met een verhuizing naar een krimpgemeente is ‘passend bij de zoektocht naar het bieden van maatwerk in het sociaal domein.’ Dat antwoordde staatssecretaris Paul Blokhuis (ChristenUnie) van Volksgezondheid, Welzijn en Zorg op Kamervragen hierover.

 • Deze foto werd gedeeld op het Facebook account van Amsterdam City Rights.

  Zonder huis kun je ook niet thuis blijven

  Reageer

  Nederlanders blijven massaal thuis. Maar waar moeten dak- en thuislozen heen tijdens de coronacrisis? Die vraag stellen belangengroepen aan de kaak. In onder andere Utrecht en Den Haag zijn al voorzieningen getroffen. Vooralsnog is het coronavirus daar nog niet onder daklozen geconstateerd.

 • Hoewel in raadszalen niet per definitie meer dan honderd mensen aanwezig zijn, besloot een aantal gemeenteraden toch om vergaderingen te laten vervallen.

  Ook raadsleden blijven thuis

  2 reacties

  Corona-maatregelen: in sommige gemeenteraden wordt de komende tijd niet meer vergaderd, in andere wordt alleen het publiek op afstand gehouden. De Rotterdamse raadszaal sluit zelfs twee weken lang haar deuren.

 • De Rotterdamse politie meldt dat het aantal minderjarigen dat betrokken was bij steekincidenten tussen 2018 en 2019 is gestegen van 19 naar 36. Hoewel het aantal steekincidenten door volwassenen ook is gestegen, is de stijging onder minderjarigen hoger.

  Minderjarigen vaker betrokken bij steekincidenten

  1 reactie

  Minderjarigen waren het afgelopen jaar vaker betrokken bij steekincidenten in Rotterdam dan het voorgaande jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de politie. De timing van die cijfers komt Leefbaar Rotterdam goed uit, die donderdagochtend een ambitieus Aanvalsplan Wapengeweld voorlegt aan de gemeenteraad.

 • De wijziging van de Wgs waar de Tweede Kamer dinsdag mee instemde, bepaalt dat gemeenten meer moeten gaan doen aan vroegsignalering van problematische schulden. Lector Vroegsignalering en Schuldpreventie Tamara Madern vraagt zich af of dit wel de juiste aanpak is.

  Bezwaren tegen nieuwe wet schuldhulpverlening

  1 reactie

  Gemeenten moeten in de toekomst eerder op signalen van schuldenproblematiek af. Dat besloot de Tweede Kamer dinsdag met het aannemen van een wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). VNG en Divosa zetten echter vraagtekens bij de uitvoering van de wet.

 • Volgens Syrische statushouders bestaan er verschillen in de voorzieningen die gemeenten aan statushouders bieden, zoals de hoogte van het inrichtingskrediet en of er wel of niet reiskosten worden vergoed voor taallessen en inburgeringscursussen. Statushouders vinden het bureaucratische landschap in Nederland versnipperd en onduidelijk.

  Syriërs vinden Nederlandse bureaucratie onduidelijk

  3 reacties

  Syrische statushouders willen dolgraag aan het werk, maar lopen tegen de ingewikkelde Nederlandse bureaucratie aan in hun pogingen om de taal te leren en mee te doen in de samenleving. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) doet in haar rapport 'Nederland Papierenland' een aantal aanbevelingen voor gemeenten.

 • 'Belangrijk voor Stichting Zwerfjongeren Nederland is om te kijken wat er gebeurt bij de jongeren als we financiële bestaanszekerheid bieden, vanuit vertrouwen, aansluitend bij de eigen motivatie van de jongeren,’ legt programmamanger Marleen van der Kolk uit.

  Bestaanszekerheid voor vijf kwetsbare jongeren

  8 reacties

  Een jaar lang ruim duizend euro per maand, zonder voorwaarden: dat krijgen vijf (voormalig) dak- en thuisloze jongeren in Eindhoven, Rotterdam en Den Haag. Het experiment moet ze helpen uit een negatieve spiraal te ontsnappen. Initiatiefnemer Marleen van der Kolk: 'Financiële bestaanszekerheid zien wij als de basis voor alle jongvolwassenen om hun toekomst vorm te kunnen geven en om dak- en thuisloosheid te voorkomen.’

 • Wethouder Peter van Zutphen: 'Het werkt niet om mensen over de schutting te kieperen. Als ze zeggen: we kieperen een ministerie over de schutting, dan kunnen we praten.'

  Krimpgemeenten stellen Randstadmentaliteit aan de kaak

  1 reactie

  Heerlens wethouder Peter van Zutphen is het spuugzat. De Haagse regeling die daklozen helpt naar een ander deel van het land te verhuizen, waar de huizen goedkoper zijn, is voor Van Zutphen een symptoom van een groter probleem: kansenongelijkheid tussen de Randstand en de rest van het land.

 • Bijzonder aan de maatregel is dat de kwijtschelding geldt voor schulden die zijn ontstaan door het schenden van de inlichtingenplicht. Die worden namelijk gezien als fraudevorderingen.

  Negen ton bijstandsschuld kwijtgescholden in Nijmegen

  5 reacties

  Zo'n vijfenveertig Nijmegenaren zijn binnenkort van een deel van hun schuld af. De gemeente besloot dinsdag om fraudevorderingen die zijn ontstaan als terugvorderingen op de bijstandsuitkering actief kwijt te schelden.

 • Het percentage vrouwen in voltijd-dienst bij de gemeente steeg met twee procentpunten, het aandeel mannen daalde met één procentpunt. Daarmee is de deeltijdkloof tussen mannen en vrouwen nu gedaald naar vijftig procentpunten.

  Deeltijdkloof krimpt langzaam, ook bij gemeenten

  Reageer

  Vrouwelijke gemeenteambtenaren zijn de afgelopen jaren iets vaker voltijds gaan werken, terwijl hun mannelijke collega's juist iets vaker in deeltijd werken. Toch blijven de verschillen groot: slechts 33 procent van de vrouwen werkt voltijds tegenover 83 procent van de mannen. Het typisch Nederlandse deeltijdmodel geeft niet makkelijk mee.

 • 'Steekpartijen zijn aan de orde van de dag en de kranten staan vol met wapenincidenten', schrijft Joost Eerdmans, fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam, in zijn voorstel. Er zou een 'wapencultuur' heersen onder jongeren, waardoor het 'cool' en 'gewoon' is om een wapen te dragen.

  Leefbaar Rotterdam komt met aanvalsplan wapengeweld

  4 reacties

  De etniciteit van geweldplegers moet geregistreerd worden, mensen die worden betrapt op wapenbezit moeten een ov-verbod krijgen en verspreiders van zogenaamde drillmuziek moeten opgespoord worden. Verder moet er op verboden wapenbezit een minimumstraf komen van zes maanden. Dat stelt Leefbaar Rotterdam voor in het initiatiefvoorstel 'Rotterdams Aanvalsplan Wapengeweld'.

 • Tweede Kamerleden Steven van Weyenberg (D66) en Henk Nijboer (PvdA) dienden vorige maand een motie in waarin de regering wordt verzocht om mensen in een schuldhulptraject het recht op een aflospauze van twee maanden per jaar te geven. Maar slechts een kwart van de schuldhulpverleners vindt het een goed idee dat een aflospauze een recht wordt.

  Aflospauze niet populair onder schuldhulpverleners

  1 reactie

  Moeten mensen in een schuldhulptraject het recht hebben op twee aflossingsvrije maanden per jaar? Als het aan de Tweede Kamer ligt wel, maar schuldhulpverleners denken daar anders over.

 • Turkse nieuwkomers waren vanaf 2011 uitgesloten van de inburgeringsplicht. Alyssa Voorwald, raadslid voor de VVD, vroeg het Leidse college of er voor die groep alsnog een vrijwillig inburgeringstraject geregeld kan worden.

  VVD Leiden wil inburgeringstraject voor Turken

  1 reactie

  Turkse nieuwkomers die de afgelopen negen jaar naar Nederland zijn gekomen, hoefden niet verplicht een inburgeringscursus te volgen. De VVD in Leiden vraagt het college of die groep wel een vrijwillig inburgeringstraject aangeboden kan worden.

 • Het festivalterrein van het Democratiefestival in 2019

  Democratiefestival komt terug in 2021

  7 reacties

  Het Democratiefestival dat afgelopen zomer voor het eerst plaatsvond – en toen op kritiek stuitte over het homogene publiek en de hoge kosten van het evenement – krijgt een vervolg. Maar nog niet dit jaar.

 • Uit het onderzoek van de FNV blijkt dat bijna de helft van de mensen die onder de Participatiewet vallen, zich slecht behandeld voelt door de gemeente. Zo'n 40 voelde zich bovendien gekleineerd en een kwart voelde zich bedreigd.

  Gekleineerd door de Participatiewet

  7 reacties

  Bijna de helft van de mensen die onder de Participatiewet vallen, voelt zich niet goed behandeld door de gemeente. Dat meldt de FNV in de aanloop naar de parlementaire hoorzitting over de Participatiewet die donderdag plaatsvindt.

 • Waarom geeft de gemeente Den Haag daklozen geld om te stad te verlaten? Dat wilde SP-Kamerlid Maarten Hijink weten van de minister van VWS.

  Haagse daklozen ‘over de schutting gegooid’

  8 reacties

  Als Haagse daklozen elders in het land een woning willen zoeken, is de gemeente Den Haag bereid een handje te helpen met de verhuizing. Een goedbedoelde noodoplossing of ondoordacht paniekvoetbal van een gemeente die met de handen in het haar zit?

 • Tienduizend nieuwe woningen 'geschikt voor elke levensfase', dat belooft de gemeente Rotterdam in het Langer Thuis Akkoord, ondertekend door onder andere woningcorporaties, ouderenbonden en zorg- en welzijnsorganisaties.

  Nieuwe woningen voor oudere Rotterdammers

  2 reacties

  Tienduizend nieuwe woningen 'geschikt voor elke levensfase' worden de komende vijf jaar in Rotterdam gebouwd. Het voornaamste doel is dat ouderen langer in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. Daarnaast worden er zogenaamde ouderenhubs ontwikkeld met zorgvoorzieningen en ontmoetingsplaatsen. Ook wordt er ingezet op nieuwe woonzorgconcepten tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis in.

 • Ondanks dat het aandeel hoge inkomens in Noord-Nederland wel is gestegen, worden de inkomensverschillen tussen Noord-Nederland en de rest van het land groter. Ook binnen Noord-Nederland nemen de verschillen toe.

  Groeiende inkomenskloven in Noord-Nederland

  1 reactie

  Noord-Nederland wordt steeds welvarender, maar het verschil met de rest van Nederland groeit. Ook de kloof tussen de verschillende regio’s binnen Noord-Nederland groeit. Per jaar verhuizen ongeveer duizend mensen met hogere inkomens uit de krimpgebieden naar de provinciehoofdsteden of elders in het land.

 • 'Mijn inschatting is dat dit een vrij onomstreden wetsvoorstel is', aldus Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso bij de Hogeschool Utrecht.

  'Belangrijke stap' voor overheidsincasso

  2 reacties

  Overheidsinstanties en gerechtsdeurwaarders gaan beter samenwerken om te voorkomen dat mensen met schulden door verschillende beslagleggingen onder het bestaansminimum terechtkomen. De maatregel moet voorkomen dat schulden onnodig verhoogd worden en zou geld op kunnen leveren voor zowel de overheid als burgers. Dat kondigde staatssecretaris Van Ark (SZW) donderdag aan in een conceptwetsvoorstel.

 • V.l.n.r.: minister Hugo de Jonge, wethouder Judith Bokhove, speciaal adviseur Rita Verdonk, FNV-bestuurder Maaike van der Aar en vicevoorzitter Jeurgzorg Nederland René Meuwissen. Foto door: I For You Films

  Jeugdzorg stopt met tijdschrijven

  3 reacties

  Vanaf 4 maart moet het tijdschrijven in de jeugdzorg verleden tijd zijn. Vakbonden, werkgevers, gemeenten en het ministerie VWS spraken vandaag, onder toeziend oog van speciaal adviseur administratieve lasten Rita Verdonk, hun intentie uit om de jeugdzorg te ‘ontregelen’, te beginnen bij het tijdschrijven.

 • Slechts 55 procent van de plaatsingen via social return kwam ten goede aan Rotterdammers. Inwoners uit Rotterdam-Zuid kwamen zelfs maar één op de tien keer aan de beurt, ondanks het feit dat vier op de tien Rotterdamse bijstandsgerechtigden op Zuid woont.

  Rotterdammer op Zuid profiteert niet van social return

  1 reactie

  De resultaten van het Rotterdamse social return-beleid zijn beter dan in de andere grote steden, maar vallen voor bewoners van Rotterdam-Zuid sterk tegen. Dat moet beter, vindt Paul Hofstra van de Rekenkamer Rotterdam.

 • De vijftien vrouwen vormen de tweede groep die het begeleidingstraject succesvol heeft doorlopen. De bedoeling is dat de komende twee jaar nog vier groepen werkzoekenden op deze manier aan een opleiding en een baan geholpen worden.

  Van uitkering naar zorgprofessional of aandachtzorger

  Reageer

  Vijftien Rotterdamse vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn begonnen aan een werkleertraject bij zorginstelling Laurens. Ze deden mee aan het project WelSlagen, waarmee twee vliegen in één klap geslagen moeten worden: mensen uit de bijstand naar werk begeleiden en tegelijkertijd de personeelstekorten in de zorg terugdringen.

 • Een cliënt, een zorgprofessional en een vrijwilliger (v.l.n.r.) in Hoogeloon.

  Lessen van de Zorgcoöperatie Hoogeloon

  Reageer

  Een nieuwe Taskforce Wonen en Zorg gaat de komende twee jaar gemeenten helpen om de veranderende woon- en zorgbehoeften van ouderen het hoofd te bieden. De inzet is dat senioren zoveel mogelijk in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. De Zorgcoöperatie Hoogeloon is al vijftien jaar met die opgave bezig.

 • Rutger Punt, raadslid (CDA) gemeente Schouwen-Duiveland: 'Een schuld van bij wijze van spreken 500 of 1000 euro - voor werkgevers niet het ergste bedrag van de wereld - kan zomaar vervijfvoudigen. Mensen komen in een traject terecht waarin ze alleen maar rente aan het aflossen zijn.'

  Werkgevers buigen zich over schuldhulpverlening

  Reageer

  De gemeente Schouwen-Duiveland gaat werkgevers betrekken bij de schuldhulpverlening. Werkgevers hebben er namelijk baat bij als mensen met schulden goed geholpen worden. Vijf bedrijven met in totaal drieduizend werknemers in de gemeente van dertigduizend inwoners hebben toegezegd om mee te denken over hun rol in de schuldhulpverlening.

 • Minister Dekker: ‘Wie de verkeersregels overtreedt en een boete krijgt, moet uiteraard op de blaren zitten. Maar mensen die wel willen betalen, maar vanwege problematische schulden niet kunnen, moeten we niet onnodig dieper in de problemen brengen.’

  'Ademruimte' voor mensen met schulden

  2 reacties

  Mensen met problematische schulden moet 'ademruimte' worden geboden bij het betalen van openstaande boetes. Dat wil minister Sander Dekker van Rechtsbescherming (VVD). Een zogenaamde noodstopprocedure moet voorkomen dat boetes onnodig vaak verhoogd worden voor mensen die wel willen, maar niet kunnen betalen. Een kleine stap in de goede richting, vindt Dick van Maanen van branchevereniging voor schuldhulpverleners NVVK.

 • Als er niet wordt ingegrepen, komen de Vogelaarwijken terug, waarschuwt Aedes-bestuurslid Hester van Buren. Marco Pastors, directeur Nationaal Programma Rotterdam Zuid: ‘Zo’n triest verhaal, dat zul je hier vandaan niet zo snel horen’.

  Actie nodig om achterstandswijken te voorkomen

  Reageer

  De slechtste wijken worden steeds slechter, waarschuwt corporatiekoepel Aedes. Uit onderzoek blijkt dat de leefbaarheid van wijken met een hoog gehalte corporatiewoningen onder druk staat. In Rotterdam-Zuid wordt al jaren actief beleid gevoerd om de zwakke wijken er bovenop te helpen. Wat kunnen andere gemeenten daarvan leren?

 • Gemeenten worden de komende twee jaar ondersteund bij de groeiende opgaven op het gebied van de woon- en zorgbehoeften van ouderen. Gemeenten moeten om de tafel met woningcorporaties en zorginstanties; Hans Adriani, voorzitter van de Taskforce Wonen en Zorg noemt dat de driehoek.

  Oma blijft in eigen buurt wonen

  1 reactie

  Een nieuwe Taskforce Wonen en Zorg gaat de komende twee jaar gemeenten ondersteunen in de groeiende opgaven op het gebied van de woon- en zorgbehoeften van ouderen. Binnen twintig jaar zal het aantal 75-plussers bijna verdubbelen. De inzet is dat die mensen zoveel mogelijk zelfstandig in hun eigen buurt kunnen blijven wonen.

 • Mulder-Boers concludeert dat de verhoudingen na de Tweede Wereldoorlog ernstig bekoeld zijn. Logisch, zou je denken: Nederland werd door de Duitsers bezet. In tegendeel, de politiek-ideologische verschillen deden de grensbewoners niet zoveel, zegt Mulder-Boers.

  ‘Europese gedachte was vroeger sterker’

  2 reacties

  In het Nederlands-Duitse grensgebied aan de randen van Drenthe en Groningen wordt nu veel minder dan vroeger over de grens gewerkt en getrouwd. Ondanks de Europese eenwording is de grens meer aanwezig dan ooit. De geschiedenis leert dat niet alleen lokale taal en cultuur, maar ook lokaal beleid invloed heeft op de ervaring van grenzen.

 • Als het gaat om het aanpakken van de verhoogde werkdruk en het creëren van meer autonomie in werk, ziet de WRR een belangrijke taak weggelegd voor de vakbond. Bert de Haas, FNV-bestuurder en onderhandelaar van de cao voor gemeenten, neemt het signaal serieus.

  ‘Goed werk’ staat onder druk, ook bij gemeenten

  1 reactie

  Lokale overheden hebben een sleutelrol in het realiseren van ‘goed werk voor iedereen’. De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) waarschuwt dat de kwaliteit van werk op bijna alle fronten achteruit gaat. Ook gemeenteambtenaren voelen dat, beaamt de FNV. Maar het tij is nog te keren, vinden zowel de vakbond als het adviesorgaan.

 • Het doel van het experiment is om mensen met (beginnende) financiële problemen te overtuigen om hulp te zoeken in een zo vroeg mogelijk stadium. Het is onderdeel van een bredere strategie om mensen intrinsiek te motiveren om uit de schulden te komen, legt welzijnsorganisatie DOCK uit.

  Direct schuldhulp bij verkeerscontrole

  1 reactie

  Wie in Rotterdam aangehouden wordt bij een verkeerscontrole, kan meteen ter plaatse een afspraak maken met een schuldhulpverlener. Ten minste, als het experiment van de Rotterdamse politie en welzijnsorganisatie DOCK breder uitgerold wordt. Het is een van de vele pogingen van schuldhulpverleners om betalingsproblemen eerder te signaleren. 

 • Gemeenten hebben een rol in het faciliteren van de nieuwe woon-, zorg- en werkbehoeften van de jonge ouderen. Ze zijn gek als ze geen gebruik maken van de potentie van 65-plussers, zegt Pieter Hilhorst van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

  Potentie van jonge ouderen blijft onbenut

  4 reacties

  De steeds grotere en gezondere groep 65-plussers is 'het geschenk van de eeuw', schrijft de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in een advies dat woensdag verscheen. Gemeenten zouden gek zijn als ze van die potentie geen gebruik maken, legt raadslid Pieter Hilhorst uit.

 • De Groningse Esmeralda werd door de gemeente opgeleid om als ervaringsdeskundige andere mensen met financiële problemen te helpen. Nu werkt ze 24 uur per week voor de gemeente. Daarvoor krijgt ze geen vergoeding. Ze komt rond van 100 euro per week en heeft vijf kinderen.

  Ervaringsdeskundigen verdienen volwaardig loon

  2 reacties

  Ervaringsdeskundigen die de gemeente Groningen inzet bij armoedebestrijding moeten niet behandeld worden als vrijwilligers, maar 'eerlijk, volwaardig en fatsoenlijk loon' krijgen, vindt raadslid Jimmy Dijk (SP). Deze Groningers worden door de gemeente opgeleid en ingezet als hulpverlener, maar krijgen voor dat werk vooralsnog niet betaald. In andere gemeenten zoals Pekela, gebeurt dat wél.

 • In zijn proefschrift waarmee hij afgelopen vrijdag promoveerde aan Tilburg University, trekt Leesi Ebenezer Mittee de conclusie dat het recht om de wet te kennen een mensenrecht zou moeten worden, onder andere omdat het noodzakelijk is voor de realisatie van andere mensenrechten, zoals het mensenrecht op een eerlijk proces.

  Kennis van de wet is een mensenrecht

  1 reactie

  Vrije toegang tot openbare informatie over wetgeving moet een universeel mensenrecht worden, betoogt Leesi Ebenezer Mitee in zijn proefschrift waarmee hij afgelopen vrijdag promoveerde aan Tilburg University. Volgens hem worden overal ter wereld mensen gestraft voor vergrijpen waarvan ze niet hadden kunnen weten dat ze verboden waren. Dat is te wijten aan gebrekkige openbaarmaking van wetten en regels door overheden.

 • De gemeentelijke schuldhulpverlening is 'adequaat in de smalle zin', oordeelt de Inspectie SZW. Maar Geert van Dijk, directeur NVVK, mist een reflectie van de overheid op haar eigen rol als schuldeiser.

  Visie op rijksincassobeleid ontbreekt

  1 reactie

  De overheid heeft twee gezichten wat betreft schuldenproblematiek. De Inspectie SZW constateert dat mensen die hulp krijgen bij financiële problemen over het algemeen tevreden met de dienstverlening. Maar hulp leidt niet altijd tot duurzame zelfredzaamheid. De NVVK ziet dat de overheid als schuldeiser zelf ook een grote rol speelt in het in stand houden van schuldproblemen.

 • Een scherp debat met een matig resultaat. Zo vat Illya Soffer, directeur van Ieder(in), het kamerdebat samen dat vorige week donderdag werd gevoerd over de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Ze noemt het enorm teleurstellend dat minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) de Lokale Inclusie Agenda geen extra impuls heeft gegeven.

  ‘Scherp debat, matig resultaat’

  5 reacties

  'Enorm teleurstellend' vindt Illya Soffer, directeur van Ieder(in), het besluit van minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, CDA) om gemeenten niet te dwingen een Lokale Inclusie Agenda op te stellen. Momenteel heeft minder dan een kwart van de gemeenten zo'n agenda, terwijl dat sinds het ratificeren van het VN-verdrag Handicap wel een wettelijke verplichting is.

 • Sadik Harchaoui, initiatiefnemer SchuldenlabNL: ‘De grootste kostenbesparingen kun je bereiken in het publiek domein. Als je dat slimmer kunt doen, is het beter voor de mensen, maar wordt het misschien ook voor de samenleving goedkoper.’

  SchuldenlabNL bespaart gemeenten geld

  Reageer

  Huishoudens met schulden kosten de maatschappij veel geld. SchuldenlabNL helpt gemeenten en andere instanties met slimme oplossingen geld te besparen. Eén van de projecten leverde de gemeente Den Haag al een besparing van ruim een miljoen euro op. SchuldenlabNL bestaat ruim een jaar en selecteerde tot nu toe vier ‘beproefde’ projecten waarop gemeenten kunnen meeliften. 

 • Robert Jan Blom bracht op 9 november zijn ruim vierhonderd pagina's tellende boek ‘Armoede in Nederland’ uit.

  Boek nr. 140 gaat over armoede

  Reageer

  Robert Jan Blom bracht op 9 november zijn ruim vierhonderd pagina's tellende boek ‘Armoede in Nederland’ uit. De 71-jarige ex-wethouder uit Alphen aan den Rijn heeft inmiddels al honderdveertig boeken op zijn naam staan. 

 • Woensdag publiceerde de Sociaal-Economische Raad (SER) een inventarisatie van de belemmeringen in het leven lang ontwikkelen voor uitkeringsgerechtigden. Een focus op de korte termijn en beperkte budgetten behoren tot de grootste obstakels.

  Financiële prikkels belemmeren duurzame re-integratie

  1 reactie

  Om uitkeringsgerechtigden duurzaam terug te brengen op de arbeidsmarkt, moeten ze toegerust worden voor een veranderende arbeidsmarkt. Maar de huidige Participatiewet bevat financiële prikkels die gemeenten aansporen om mensen vooral zo snel mogelijk aan het werk te krijgen, met te weinig aandacht voor de lange termijn. Dat constateert de Sociaal-Economische Raad (SER).

 • Boetes voor het niet of te laat betalen vormen volgens Dick van Maanen een zinloos administratief circus dat nog meer stress oplevert voor mensen met schulden. Die stress maakt het weer moeilijker om uit de schulden te ontsnappen. Een boete-pardon zou de gemeentelijke schuldhulpverlening dus een hoop werk kunnen besparen.

  Boete-pardon bij problematische schulden

  2 reacties

  Wie vorderingen van overheidsinstanties niet of te laat betaalt, krijgt al snel een boete. Ook mensen die al diep in de schulden zitten, krijgen daarmee te maken. Een nieuwe wet moet daar een eind aan maken, vindt Dick van Maanen, directeur van Stadsring51.

 • Mirjan Karsten en David ter Avest zien dat veel gemeenten voor wijkteams uitsluitend maatschappelijk werkers op hbo-niveau aannemen. Dat is onterecht, vinden ze.

  Wijkteams beter en goedkoper met mbo’ers

  2 reacties

  Maatschappelijk werkers met een mbo-diploma staan onterecht in de schaduw van hun hbo-collega’s, vinden Mirjam Karsten en David ter Avest van Hogeschool Rotterdam. Mbo’ers doen in de praktijk nagenoeg hetzelfde werk en kunnen kennis en kunde bijdragen die bij hbo’ers soms mist. En het scheelt de gemeente nog geld ook.

 • Onder de noemer Schakelkans moet werken lonend worden voor Groningers in de bijstand. Kandidaten krijgen als financiële prikkel een premie van twee euro netto per gewerkt uur. Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) zegt er meteen bij dat ze mensen liever het volledige minimumloon zou betalen bovenop hun uitkering, maar dat mag volgens de wet niet.

  Succesvol bijstandsexperiment in Groningen

  3 reacties

  Na een geslaagde proef met honderd bijstandsgerechtigden die met behoud van uitkering aan het werk gingen in Groningen, heeft de gemeente een nieuw instrument voor re-integratie opgezet: Schakelkans. Wethouder Carine Bloemhoff is blij met de nieuwe regeling, maar blijft worstelen met knellende regelgeving en een krap participatiebuget.

 • Het rijk is nu aan zet om actie te ondernemen bij het groeiende daklozenprobleem. Dat is gemeenten boven het hoofd gegroeid.

  Rutte is aan zet in daklozencrisis

  10 reacties

  Het groeiende daklozenprobleem is gemeenten boven het hoofd gegroeid. Daarom is het rijk nu aan zet om actie te ondernemen. Dat schrijven de landelijke en regionale ombudsmannen in een gezamenlijke brief aan premier Rutte. Van gemeenten mogen creatieve oplossingen verwacht worden, maar daarvoor zijn ook onorthodoxe maatregelen vanuit het rijk nodig. Eén oplossing is het loslaten van de kostendelersnorm in bepaalde gevallen. 

 • Het rapport, waarin de dagelijkse realiteit van mensen met een beperking voorop staat, stelt dat de decentralisatie slecht heeft uitgepakt. Vanwege de omvangrijke bezuinigingen en een gebrek aan voldoende sturing, monitoring en deskundigheid, is het beleid onsamenhangend geworden. Er is zelfs sprake van een achteruitgang in rechtspositie.

  Decentralisatie raakt mensen met beperking

  1 reactie

  Het VN-verdrag Handicap werd in 2016 door de Nederlandse overheid geratificeerd. Maar in de praktijk blijkt dat vooral symboolpolitiek: de positie van mensen met een beperking is sindsdien verslechterd. Dat is onder andere te wijten aan de decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten, stelt een alliantie van belangenverenigingen voor mensen met een beperking.

 • ‘Je ziet dat steeds meer verzekeraars afhaken omdat de polissen niet meer rendabel zijn,’ zegt Marleen Smit van Divosa. ‘En dat is best een groot probleem.’ Ceriel Thissen van CZ: ‘Als zorgverzekeraar zijn wij er in de eerste plaats voor de solidariteit tussen ziek en gezond, niet tussen arm en rijk.’

  Gemeentepolis verdwijnt in zeven gemeenten

  1 reactie

  In zeven gemeenten stoppen zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis vanaf 1 januari 2020 met het aanbieden van een gemeentepolis voor minima. Dat blijkt uit data van adviesbureau BS&F. Wat dat betekent voor de zorgkosten voor mensen met lage inkomens, hangt ook af van de gemeentelijke bijdrage.

 • Bits of Freedom beloonde het Systeem Risico Indicatie met een award bedoeld voor personen, bedrijven en overheden die privacyrechten aan hun ‘digitale laars’ lappen. FNV campagneleider Cihan Ugural zat in de jury voor de Expertprijs die SyRI won. ‘Het was geen moeilijke keuze’, licht hij toe. Mensen met een minimumloon worden al slecht bejegend door de overheid, vindt hij, en SyRI komt daar nog eens bovenop. Bovendien is de omvang van uitkeringsfraude relatief verwaarloosbaar.

  SyRI grootste privacyschender 2019

  2 reacties

  SyRI, het omstreden opsporingssysteem voor uitkeringsfraude, kreeg een Big Brother Award: een ironische prijs voor privacyschending, bedacht door beweging Bits of Freedom. ‘Het was geen moeilijke keuze,’ zegt jurylid Cihan Ugural.

 • Onder de noemer ‘sociale werkplaats nieuwe stijl’ wil de SP ervoor zorgen dat de schade die de invoering van de Participatiewet aanrichtte, teruggedraaid wordt. Daarom wil Kamerlid Jasper Van Dijk (SP) een landelijk dekkend netwerk van sociale werkplaatsen. Een wetsvoorstel hiertoe wil hij begin volgend jaar indienen.

  Sociale werkplaats moet terug, vindt SP

  5 reacties

  Het sluiten van de sociale werkvoorziening bij de invoering van de Participatiewet was een ‘fatale fout’, vindt Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP). Daarom dient hij binnenkort een wetsvoorstel in om de sociale werkvoorziening terug te brengen. Kosten: 580 miljoen euro.

 • Uit de SCP eindevaluatie kan niet de conclusie worden getrokken dat de Participatiewet onherroepelijk mislukt is, laat staan dat er opnieuw grote systeemwijzigingen nodig zijn. Het invoeren van de Participatiewet in 2015 bracht veel nieuwe taken voor gemeenten met zich mee. ‘Het is niet gek dat je er jaren over doet om dat op de rails te krijgen,’ zegt Martin Heekelaar, sectorleider Werk en Inkomen bij Berenschot.

  Participatiewet heeft tijd nodig

  10 reacties

  Het is nog te vroeg om te spreken van een mislukking van de Participatiewet, vindt adviesbureau Berenschot. Dit stelt het in reactie op de conclusie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat de doelstellingen van de Participatiewet nauwelijks zijn behaald. ‘Geef zo'n nieuwe wet voldoende tijd om tot ontwikkeling te komen.’

 • Er zijn inmiddels 1,1 miljoen zzp’ers, waarvan een groot deel uitsluitend inkomsten heeft als zzp’er. Wisselende inkomsten en vaste uitgaven maken hen kwetsbaar. Daarom ontwikkelde het Nibud voor alle gemeenten een Online Geldplan ZZP: ‘een drempelloze omgeving waar zzp’ers zelf aan de slag kunnen’, aldus Bas Schuurmans, projectleider Startpunt Geldzaken bij het Nibud. Het geldplan is grotendeels gefinancierd door Instituut GAK en wordt kosteloos aan alle gemeenten aangeboden.

  Gemeente bereikt zzp'ers met schulden niet

  4 reacties

  Schuldhulpverlening voor zzp’ers schiet vaak tekort. Daarom lanceert het Nibud vandaag een gratis online tool om zzp’ers bewust te maken van de hulp die gemeenten kunnen bieden. Dat zou een stap in de goede richting kunnen zijn, maar alleen als gemeenten daar actief mee aan de slag gaan.

 • Minima in Veenendaal zouden vanaf 1 januari 2020 hun maandlasten met 32 euro kunnen zien stijgen. Gemeenteraadslid Pottjewijd: ‘Het armoedebeleid wordt versoberd omdat jeugdzorg teveel kost.’ In Leiden en de Overijsselse gemeente Dalfsen lijken vergelijkbare problemen te spelen. Of er sprake is van een bredere trend, is nog niet met zekerheid te zeggen.

  Minima duurder uit door tekorten jeugdzorg

  Reageer

  Bezuinigingen in het sociaal domein hebben in verschillende gemeenten consequenties voor de kosten van de zorgverzekering voor minima. In Leiden stijgen de maandlasten met vijftien euro per maand, in Veenendaal kan de stijging oplopen tot 32 euro per maand.

 • Volgens de Wmo moeten gemeenten onderdak en begeleiding bieden aan personen die de thuissituatie verlaten hebben en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Dat eerste was wel het geval, maar het tweede niet, oordeelde de rechtbank. Het niet vinden van onderdak heeft volgens de rechtbank te maken met schaarste op de woningmarkt in de regio waar de vrouwen willen wonen, en de Wmo is niet bedoeld om daar een oplossing voor te bieden.

  Gemeente hoeft alleenstaande moeders niet op te vangen

  6 reacties

  Gemeenten hoeven geen opvang te bieden aan mensen die zichzelf zelfstandig kunnen handhaven, ook als er kinderen op straat terecht dreigen te komen. Dat besliste de Centrale Raad van Beroep woensdag.  

 • Volgens het Brancherapport Sport willen Nederlanders steeds meer flexibel en ongebonden sporten en stellen ze zich liever op als klant dan als lid. De ‘georganiseerde sport’, het segment van de sportbranche dat georganiseerd wordt door sportverenigingen en -clubs, bedraagt 23 procent. De ‘ongeorganiseerde sport’, die plaatsvindt in de openbare ruimte zonder tussenkomst van een officiële sportaanbieder, is goed voor 47 procent van het geheel.

  Sporten bij vereniging minder populair

  2 reacties

  Het sportaanbod in Nederland groeit overal behalve bij de sportverenigingen. Bewegen in de openbare ruimte, een segment van de sportbranche dat bijna volledig wordt gefinancierd door lokale overheden, wordt steeds populairder.

 • De uitgaven van gemeenten aan sport en recreatie in de openbare ruimte zijn de afgelopen jaren sterk gedaald, terwijl het aantal sporters juist toeneemt. Dat is te lezen in het recent uitgekomen Brancherapport Sport. Maar het lijkt met die ‘forse’ daling wel mee te vallen. ‘Er zit niet heel veel verschuiving in de sportuitgaven van gemeenten,’ zegt Remco Hoekman, directeur van het Mulier Instituut.

  Gemeenten geven minder uit aan sport

  1 reactie

  Onderzoek van de Nederlandse Sportraad wijst op een sterke daling van gemeentelijke uitgaven aan sport en recreatie in de openbare ruimte. Experts zetten daar vraagtekens bij.

 • Minister Ollongren publiceerde dit jaar, net als vorig jaar, een lijst met gemeenten die drie jaar op rij op de vingers getikt werden door de accountant. Elf gemeenten staan op beide lijsten en hebben dus al vier jaar op rij fouten in de boekhouding. Drie daarvan gingen dit jaar op in grotere gemeenten, voor twee andere staat dat voor 2021 op de planning. De volgende zes blijven over: Bodegraven-Reeuwijk, Dantumadiel, Dronten, Edam-Volendam, Lelystad en Uithoorn.

  Fouten in jaarrekeningen gemeenten ‘zorgpunt’

  8 reacties

  Elf gemeenten hebben zodanig veel fouten in de boekhouding, dat ze al vier jaar geen goedkeurende accountantsverklaring hebben gekregen. Dat blijkt uit een door minister Ollongren van Binnenlandse Zaken gepubliceerd overzicht van de verantwoording van gemeenten over het verslagjaar 2018. Ze noemt deze gemeenten een ‘zorgpunt’.

Recente Achtergrond Artikelen

 • © Shutterstock

  Oma blijft in eigen buurt

  Reageer

  Een nieuwe Taskforce Wonen en Zorg gaat de komende twee jaar gemeenten ondersteunen bij de woon- en zorgbehoeften van ouderen. De inzet is dat senioren zoveel mogelijk in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. De Zorgcoöperatie Hoogeloon is al vijftien jaar met die opgave bezig.