of 62688 LinkedIn

Adriaan de Jonge

Adriaan de Jonge is redacteur bij Binnenlands Bestuur

Contactgegevens

E-mailadres:
adejonge@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (mobiel):
06 10 67 88 57
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Adriaan de Jonge

Recente Artikelen

 • De eerste vijf jongeren die een jaar lang een Bouwdepot ontvingen.

  Proef met onvoorwaardelijk inkomen krijgt vervolg

  Reageer

  Vijf jongeren in een kwetsbare positie die een jaar lang een zogenaamd Bouwdepot ontvingen – een onvoorwaardelijk leefbaar inkomen – hebben dankzij de financiële rust die dat bood stappen kunnen zetten naar werk, opleiding en zelfstandig wonen. Stichting Zwerfjongeren Nederland, de initiatiefnemer van de proef, zet nu in op een groter experiment dat deze zomer van start moet gaan.

 • Woonunits in het asielcomplex in Ter Apel. Beeld: ministerie van Justitie en Veiligheid.

  Opvang van statushouders het liefst kort en actief

  4 reacties

  Hoe korter Syrische statushouders in het asielzoekerscentrum (azc) verblijven, hoe groter de kans dat ze snel de taal leren en betaald werk vinden. Het beleid – waarvoor gemeenten vanaf 2022 verantwoordelijk worden – moet erop gericht zijn om de periode in de opvang zo kort en actief mogelijk te maken.

 • Schuldhulpverlening voelt voor veel inwoners als een traject zonder einde, constateert de gemeente Utrecht. Dat is onacceptabel, vind wethouder Linda Voortman (werk en inkomen, GroenLinks).

  Al na twee jaar uit de schulden in nieuw Utrechts traject

  2 reacties

  De gemeente Utrecht neemt het voortouw in het versnellen van de schuldhulpverlening door de lengte van het hulptraject flink in te korten. Met de zogenaamde 'coronasanering' wil de gemeente, die dit jaar een forse toename aan schuldenproblematiek verwacht, inwoners sneller perspectief op een schuldenvrije toekomst bieden.

 • Een van de adviezen van de RVS is dan ook om beleid te richten op de maatschappelijke oorzaken áchter gezondheidsachterstanden. Daarnaast moet het een opgave op meerdere beleidsterreinen worden, waarbij ook aspecten als onderwijs, bestaanszekerheid en de leefomgeving worden meegenomen.

  Gezondheidsachterstanden vragen om forse investering

  2 reacties

  De kansen op een gezond leven zijn ongelijk verdeeld, constateert de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Daarom zijn er forse investeringen nodig in een nieuwe aanpak van gezondheidsverschillen. 

 • Wethouder Esmah Lahlah. Beeld: Dolph Cantrijn

  Tilburgse wethouder leefde een maand op bijstandsniveau

  16 reacties

  Een maand lang leven op bijstandsniveau heeft de Tilburgse wethouder Esmah Lahlah gesterkt in de overtuiging dat het bijstandsregime op de schop moet. 'Het besef dat je nog 5 cent op je rekening hebt staan, dat doet iets met je.'

 • Voor Vonk, die de commissie voorzit, past het onderzoek goed in de huidige tijdsgeest. 'Het heeft natuurlijk te maken met de grote zelfreflectie die door heel Nederland waart na de toeslagenaffaire.'

  Commissie onderzoekt: is Enschede te streng?

  3 reacties

  De gemeenteraad van Enschede heeft hoogleraar Gijsbert Vonk benoemd tot voorzitter van de externe commissie die gaat onderzoeken of Enschede genoeg maatwerk toepast in de uitvoering van de Wmo, jeugdzorg en de bijstand. Die brede opdracht zal ook voor andere gemeenten interessante lessen opleveren, verwacht Vonk. 

 • Presikhaaf, Arnhem.

  Meer jongeren met schulden 'gevonden' in coronajaar

  Reageer

  De gemeente Arnhem heeft in 2020 een stuk meer jongeren met schulden weten te bereiken dan het jaar daarvoor. Het geheim ligt volgens wethouder Martien Louwers vooral in het buddyprogramma Opr€cht.

 • De BKR-registratie is zinvol voor mensen met problematische schulden, vinden de VNG en de NVVK. Voor mensen met minder grote schulden - 'niet-problematische schulden' - heeft de registratie echter geen meerwaarde, vindt de gemeentekoepel.

  BKR-registratie alleen bij problematische schulden

  1 reactie

  Alleen als er sprake is van serieuze schuldproblemen mogen burgers worden geregistreerd bij het BKR. Dat vinden gemeenten en schuldhulpverleners, die voorstellen om een wettelijk onderscheid te maken tussen curatieve schuldhulp (die draait om het lossen van schuldproblemen) en preventieve schuldhulp (die zich richt op het voorkomen van schulden).

 • Een andere opvallende trend is de groei van het aantal daklozen met een niet-westerse migratieachtergrond.

  Helft daklozen heeft niet-westerse migratieachtergrond

  2 reacties

  Na jarenlange stijging is het aantal daklozen iets afgenomen. Toch blijft de groep twee keer zo groot als in 2009. Ook valt op dat het aandeel mensen met een migratieachtergrond onder daklozen sinds dat jaar sterk is toegenomen. 

 • 'Veel gemeenten doen hier schimmig over', zegt Floris Vervat, directeur van Senior Service.

  Mantelzorgers weinig gewaardeerd door overheid

  3 reacties

  Hoewel mantelzorgers veel waardering krijgen voor hun werk van de persoon voor wie ze zorgen, valt de waardering vanuit de overheid tegen. Een aanzienlijk deel heeft bovendien behoefte aan ondersteuning bij de zorg, maar de meeste mantelzorgers weten niet waar ze hulp kunnen vinden.

 • ‘Er is veel interesse in resultaatfinanciering’, ziet hoogleraar Karen Maas, ‘maar nog weinig kennis. Iedereen vindt het leuk, maar ook wel heel moeilijk.’

  Ambtenaren leren marktdenken: sturen op resultaat

  3 reacties

  Privaat kapitaal in het sociaal domein kan zorgen voor innovatie en besparingen. Maar dan moeten ambtenaren wel voldoende verstand hebben van dat soort samenwerkingen. ‘Alleen als je weet hoe het werkt, dan kun je de markt echt inzetten voor jouw doelen.’

 • Collectief schuldregelen is de standaard geworden in alle G4-steden, naast ruim tachtig kleinere gemeenten.

  Vier grote steden kiezen voor collectief schuldregelen

  Reageer

  Rotterdam is als laatste van de vier grote steden begonnen met ‘collectief schuldregelen’. Die aanpak maakt het makkelijker om afspraken te maken over schuldregelingen en scheelt schuldhulpverleners tijd.

 • Waar gemeenten nu nog aanzienlijke autonomie hebben als het gaat om de inrichting van de warmtevoorziening, zorgt Warmtewet 2 voor een strakkere, meer gecentraliseerde regulering.

  'Nieuwe warmtewet perkt lokale beleidsruimte in'

  2 reacties

  Gemeenten zijn de regisseurs van de warmtetransitie, zo is besloten in het Klimaatakkoord. De Warmtewet 2 moet hen de instrumenten verschaffen om deze rol te spelen. Volgens Sanne Akerboom en Annelies Huygen is het paradoxaal dat het wetsvoorstel de bewegingsruimte van de gemeenten niet uitbreidt, maar juist inperkt.

 • Het gaat om mensen die normaal gesproken geen recht hebben om opgevangen te worden door de gemeente, maar tijdens de lockdown toch onderdak hebben gekregen. Het ministerie van VWS besloot onlangs dat de opvang voor deze groep toch moet worden afgebouwd.

  Opvang dakloze arbeidsmigranten wordt beëindigd

  4 reacties

  Enkele honderden werkloze en dakloze arbeidsmigranten, die vooral in de grote steden verblijven, moeten binnenkort de maatschappelijke opvang verlaten. Gemeenten hebben nog tot 1 mei om met oplossingen te komen voor deze groep.

 • Burgemeester Elly Blanksma.

  Schuldhulptrajecten verkorten: werkt dat?

  2 reacties

  Het voorstel om de duur van schuldhulptrajecten in te korten van drie jaar naar anderhalf jaar zingt steeds luider rond in de landelijke en lokale politiek. Burgemeester Elly Blanksma van Helmond verwacht daarmee mensen sneller te kunnen helpen en maatschappelijke kosten te besparen. Schuldenexpert Nadja Jungmann waarschuwt dat het plan nog niet voldoende is doordacht.

 • Het advies, met de veelzeggende titel 'Inburgering is geen bijzaak', constateert dat de overheid het inburgeringsonderwijs jarenlang 'stiefmoederlijk' heeft bedeeld.

  Toezicht op inburgeringsonderwijs moet beter

  1 reactie

  Marktwerking in het inburgeringsonderwijs heeft gefaald. De overheid moet daarom een sterkere rol gaan spelen om de kwaliteit van het onderwijs voor inburgeraars te waarborgen. Dat geldt ook in het nieuwe inburgeringsstelsel, dat begin 2022 ingaat. 

 • Utrechtse onderzoekers brachten het 'stepping stone effect' van werken in de bijstand in kaart. Beeld: Shutterstock.

  Bijbaan naast de bijstand vergroot kansen

  Reageer

  Een bijbaantje naast een bijstandsuitkering levert vaak financieel gezien niks op, maar het vergroot op de langere termijn wel de kans om een voltijdbaan te vinden en financieel onafhankelijk te worden. Die conclusie trekken onderzoekers van de Universiteit Utrecht. 

 • 'Het is voornamelijk interessant als preventie- en nazorginstrument in de schuldenproblematiek', zegt Lehmann. 'Als mensen meer grip op hun geld hebben, kun je schulden voorkomen. En in de nazorg na een schuldhulptraject is het goed om het juiste gedrag te blijven oefenen.'

  Samen sparen heeft financiële én sociale functie

  3 reacties

  Financiële zelfhulpgroepen helpen mensen met een laag inkomen om de grip op hun geld terug te krijgen, en versterken bovendien sociale netwerken. Zogenaamde spaarkringen zouden daarom een waardevolle aanvulling op schulden- en armoedebeleid kunnen zijn, betoogt sociologe Julie-Marthe Lehmann, die onlangs op het onderwerp promoveerde.

 • Burgemeester Pieter Verhoeve (Gouda): 'Destijds was er een sentiment van: moet je de verkiezingen niet uitstellen? Mijn tussenconclusie op dit moment is dat we er goed aan hebben gedaan om de verkiezingen door te zetten.'

  Stemdag nummer één: ‘Het liep lekker door’

  4 reacties

  De eerste stemdag van de Tweede Kamerverkiezingen lijkt goed te zijn verlopen. Zelfs burgemeester Jos Hessels van gemeente Echt-Susteren, die grote twijfels heeft bij het organiseren van verkiezingen tijdens de coronapandemie, durfde het aan om te gaan stemmen. Al was het met frisse tegenzin.

 • Hans Stam (49) is een van de vijfentwintig deelnemers aan een proef met ‘basisbanen’: maatschappelijk waardevolle banen tegen minimumloon, op maat gemaakt door de gemeente voor mensen die al lang in een bijstandsuitkering vastzitten.

  Op eigen tempo aan het werk dankzij de basisbaan

  Reageer

  De gemeente Groningen doet ervaring op met de basisbaan: een op maat gemaakte baan voor mensen die het op de gewone arbeidsmarkt niet redden. Geen ‘tegenprestatie’ met behoud van uitkering, maar een echte baan met echt loon. Het lijkt te werken, hoewel de gemeente nog wel worstelt met de financiering van de basisbanen.

Recente Achtergrond Artikelen

 • In de coronacrisis is werken voor de overheid inhoudelijk en economisch gezien aantrekkelijker geworden, vooral voor jonge mensen. Hoe kunnen overheidsorganisaties van deze crisis een kans maken?

  Gouden kans verjonging personeel

  Reageer

  In de coronacrisis is werken voor de overheid inhoudelijk en economisch gezien aantrekkelijker geworden, vooral voor jonge mensen. Hoe kunnen overheidsorganisaties van deze crisis een kans maken?

 • De sociale problematiek stapelt zich steeds verder op in de ‘kwetsbare wijken’. Waar vroeger het rijk en de woningcorporaties bijdroegen aan de leefbaarheid van die buurten, staan gemeenten er nu alleen voor. Bericht uit het Arnhemse Klarendal.

  Trots Klarendal vreest weer af te glijden

  Reageer

  De sociale problematiek stapelt zich steeds verder op in de ‘kwetsbare wijken’. Waar vroeger het rijk en de woningcorporaties bijdroegen aan de leefbaarheid van die buurten, staan gemeenten er nu alleen voor. Bericht uit het Arnhemse Klarendal.

 • ‘Er komt zwaar weer aan’, zei Amsterdams wethouder Rutger Groot Wassink (sociale zaken, GroenLinks) mei dit jaar tegen Binnenlands Bestuur. Hij doelde op de verwachte nieuwe instroom in de bijstand van Amsterdammers die als gevolg van de coronacrisis hun werk zijn kwijtgeraakt. Die groep zal, veel meer dan voorheen, bestaan uit jongeren, flexwerkers en zelfstandigen.

  Omscholen moet tweedeling voorkomen

  Reageer

  Jongeren, flexwerkers en zelfstandigen die zijn getroffen door de coronacrisis kunnen nog een tijdje gebruikmaken van steunmaatregelen, maar moeten zich intussen gaan voorbereiden op wat het kabinet een ‘nieuwe economische realiteit’ noemt. Voor gemeenten komt er ook een nieuwe realiteit aan: de nieuwe groep werklozen begeleiden naar werk, om instroom in de bijstand zo veel mogelijk te beperken.

 • Deze zomer brengt Binnenlands Bestuur vier reportages over het leven en welzijn aan de rand van Nederland. Deel 2: Zeeuws- Vlaanderen.

  België trekt aan Zeeuws krimpgebied

  Reageer

  Vanuit Nederland gezien is Zeeuws-Vlaanderen typisch krimpgebied. Wegtrekkende voorzieningen, slechte bereikbaarheid vanuit de Randstad. Vanuit Vlaams oogpunt wordt het een steeds aantrekkelijker uitloopterrein voor bruisende steden als Gent en Antwerpen. Is de regio aan het ‘vervlaamsen’?

 • Vijf voormalige dakloze jongeren kregen vanaf februari elke maand ruim 1.000 euro op hun rekening gestort. Stichting Zwerfjongeren Nederland wil onderzoeken wat financiële bestaanszekerheid met deze jongeren doet. ‘Dat inkomen heeft voor mij rust gegeven in mijn hoofd.’

  Broodnodig basisinkomen

  Reageer

  Vijf voormalige dakloze jongeren kregen vanaf februari elke maand ruim 1.000 euro op hun rekening gestort. Stichting Zwerfjongeren Nederland wil onderzoeken wat financiële bestaanszekerheid met deze jongeren doet. ‘Dat inkomen heeft voor mij rust gegeven in mijn hoofd.’

 • In het onlangs verschenen boek Met andere ogen trekken onderzoekers lessen uit de eerste vijf jaar Participatiewet. Waar eerdere evaluaties vooral over de meetbare, landelijke resultaten gingen, zoomt dit boek in op wat er op de lokale schaal, in de praktijk, gebeurt. Wat blijkt? ‘Er zijn ook veel goede voorbeelden.’

  ‘Er is nu leven in de brouwerij’

  Reageer

  In het onlangs verschenen boek Met andere ogen trekken onderzoekers lessen uit de eerste vijf jaar Participatiewet. Waar eerdere evaluaties vooral over de meetbare, landelijke resultaten gingen, zoomt dit boek in op wat er op de lokale schaal, in de praktijk, gebeurt. Wat blijkt? ‘Er zijn ook veel goede voorbeelden.’

 • Thuiswerken biedt kansen voor nieuwe, gezonde gewoontes, maar brengt ook risico’s met zich mee. Wat zijn die risico’s en hoe kunnen we ze vermijden? ‘Voel je niet schuldig als je even van je bureau wegloopt om de was op te hangen.’

  Leren genoeg rustpauzes te pakken

  Reageer

  Thuiswerken biedt kansen voor nieuwe, gezonde gewoontes, maar brengt ook risico’s met zich mee. Wat zijn die risico’s en hoe kunnen we ze vermijden? ‘Voel je niet schuldig als je even van je bureau wegloopt om de was op te hangen.’

 • De ruimhartige zzp-steunregeling Tozo werd in no time door gemeente op poten gezet. Een ‘megaprestatie’ die meer dan driehonderdduizend ondernemers helpt het hoofd boven water te houden. Maar de verwachting is dat een deel daarvan linea recta doorstroomt naar de bijstand. ‘Er komt zwaar weer aan.’

  Van Tozo naar de bijstand

  Reageer

  De ruimhartige zzp-steunregeling Tozo werd in no time door gemeente op poten gezet. Een ‘megaprestatie’ die meer dan driehonderdduizend ondernemers helpt het hoofd boven water te houden. Maar de verwachting is dat een deel daarvan linea recta doorstroomt naar de bijstand. ‘Er komt zwaar weer aan.’

 • Vijf gemeenten presenteerden onlangs de resultaten van hun bijstandsexperimenten. De uitkomsten zijn wisselend. Wel stellen de gemeenten dat met een zachtere aanpak de uitstroom naar werk in ieder geval niet minder wordt. Dit vraagt wel om een wetswijziging. 

  Sancties of softe aanpak: geen verschil

  Reageer

  Vijf gemeenten presenteerden onlangs de resultaten van hun bijstandsexperimenten. De uitkomsten zijn wisselend. Wel stellen de gemeenten dat met een zachtere aanpak de uitstroom naar werk in ieder geval niet minder wordt. Dit vraagt wel om een wetswijziging. 

 • Zo’n tien jaar geleden stonden werkloze jongeren in de rij om bij de overheid aan de slag te gaan. Anno 2020 hebben de publieke werkgevers juist moeite om de vacatures gevuld te krijgen. De Gemeenschappelijke Opleidingsactiviteit (GOA) voor de publieke sector in Noord-Nederland weet met beide opdrachten raad.

  Nieuwe energie dankzij trainees

  Reageer

  Zo’n tien jaar geleden stonden werkloze jongeren in de rij om bij de overheid aan de slag te gaan. Anno 2020 hebben de publieke werkgevers juist moeite om de vacatures gevuld te krijgen. De Gemeenschappelijke Opleidingsactiviteit (GOA) voor de publieke sector in Noord-Nederland weet met beide opdrachten raad.