of 65101 LinkedIn

Adriaan de Jonge

Adriaan de Jonge is redacteur bij Binnenlands Bestuur

Contactgegevens

E-mailadres:
adejonge@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (mobiel):
06 10 67 88 57
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Adriaan de Jonge

Recente Artikelen

 • Groningen

  Gronings beschermingsbewind 'bepaald succesvol'

  Reageer

  Sinds 2018 voert de gemeente Groningen het beschermingsbewind – een maatregel waarbij de financiële boekhouding van een inwoner wordt overgenomen – zelf uit. Na drie jaar constateert de gemeente dat de aanpak kosten bespaart en de kwaliteit van de hulpverlening verbetert. 

 • Maar professionals die uitkeringsgerechtigden bijstaan in rechtszaken, geven aan dat er nog weinig is veranderd in de terugvorderpraktijken van gemeenten.

  Versoepeling bijstand 'druppel op gloeiende plaat'

  2 reacties

  Sinds de beruchte boodschappenaffaire in Wijdemeren is bij veel gemeenten het besef ingedaald dat de bijstandsregels soepeler moeten. Maar dat lijkt in de praktijk nog niet te leiden tot een betere behandeling van bijstandsgerechtigden. 

 • Coolsingel in Rotterdam.

  Rotterdamse SP doet niet mee aan verkiezingen

  Reageer

  De SP zal in maart niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. Dat hebben de leden van de lokale afdeling besloten, na een periode vol intern geruzie. ‘Te bizar voor woorden’, vindt beoogd lijsttrekker Theo Coskun.

 • Sneek, gemeente Súdwest-Fryslân.

  Raadsenquête: te weinig controle op sociaal werkbedrijf

  1 reactie

  De Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Fryslân-West, die toezicht zou moeten houden op sociaal werkbedrijf Empatec, moet worden opgeheven. Dat is een van de uitkomsten van de raadsenquête in de gemeente Súdwest-Fryslân naar aanleiding van zorgen over de financiële situatie van Empatec. 

 • Lees meer over deze foto onderaan het artikel. Fotograaf: Dingena Mol.

  ‘Laat jongeren vaker op hun bek gaan’

  7 reacties

  Het Bouwdepot in Eindhoven zoekt met een 'uitkering vanuit vertrouwen' de grenzen van de Participatiewet op. Maar het bevraagt ook het 'structurele wantrouwen' dat in het systeem zit ingebakken. ‘Ik hoop dat het inspiratie biedt om op een andere manier met mensen om te gaan.’

 • In de helft van de zestien gevallen bij de CRvB werd de gemeente door de rechter volledig of gedeeltelijk teruggefloten omdat er onvoldoende bewijs was om de terugvordering te staven.

  Laag waterverbruik leidt tot onterechte terugvordering

  7 reacties

  Gemeenten merken bijstandsgerechtigden met een laag waterverbruik nogal eens onterecht als fraudeur aan. In de helft van de gevallen die dit jaar dienden bij de hoogste bestuursrechter, bleek dat de gemeente te weinig bewijs had verzameld om de terugvordering van vaak tienduizenden euro's te rechtvaardigen.

 • Het torentje in Den Haag

  Lokale muiterij tegen Haagse regels

  6 reacties

  Steeds meer gemeenten zoeken met eigenwijze experimenten de grenzen op van de Participatiewet. Wethouders zetten ongehoorzaamheid in als middel om een doorbraak in de landelijke wetgeving te forceren. Eindhovens wethouder Renate Richters ziet haar lokale experiment echter niet zozeer als muiterij, maar juist als het ‘gewone werk’ dat nodig is om haar inwoners te ondersteunen. 

 • Het stemexperiment is onderdeel van een breder plan van het Haagse stadsbestuur om de lokale democratie te versterken.

  Den Haag gaat pionieren met themastemmen

  Reageer

  De gemeente Den Haag wil als eerste in Nederland gaan experimenteren met het stemmen op thema. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 zal een proef op wijkniveau moeten uitwijzen of die nieuwe aanpak toegevoegde waarde heeft voor de lokale democratie. 

 • Het regelen van de geldzaken van een startende inburgeraar blijkt nogal ingewikkeld, merkten de gemeenten.

  Financieel ontzorgen van inburgeraars levert stress op

  2 reacties

  De uitvoering van de nieuwe inburgeringswet, die vanaf 1 januari 2022 ingaat, gaat veel vragen van gemeenten. In pilots komen al een aantal belangrijke knelpunten en vraagstukken naar boven. Zo blijkt het 'financieel ontzorgen' van statushouders nog een bron van stress – voor zowel de ontvangers als de uitvoerders van de ondersteuning. 

 • Staatssecretaris Blokhuis concludeert dat er 'een beweging' is ingezet, maar dat er wel 'blijvende aandacht' nodig is voor het vraagstuk, onder andere vanwege de krapte op de woningmarkt en de mogelijke effecten van de coronacrisis.

  Ambitie extra woonplekken daklozen nog niet behaald

  Reageer

  Van de 10.000 extra woonplekken die staatssecretaris Paul Blokhuis voor het einde van 2021 beschikbaar wilde stellen voor dak- en thuislozen, zijn er zo'n 6.000 à 7.000 gerealiseerd. Gemeenten hadden 200 miljoen euro tot hun beschikking om die plekken te creëren. 

 • Staat de behandeling van gedupeerden van deze affaire nog wel in verhouding tot slachtoffers van andere soorten van hardvochtig overheidsbeleid?

  Zorgen over uitdijende compensatie toeslagenaffaire

  3 reacties

  De hersteloperatie om slachtoffers van de kinderopvangtoeslagaffaire te compenseren wordt groter en groter. Dat roept vragen op. Komt compensatie ook terecht bij mensen die aantoonbaar gefraudeerd hebben? En staat de hulp aan gedupeerden van deze affaire nog wel in verhouding tot de behandeling van slachtoffers van andere soorten van hardvochtig overheidsbeleid? Terechte vragen, wat wethouder Peter Heijkoop (armoedebestrijding, CDA) van Dordrecht betreft.

 • 'Mensen met een laag inkomen mogen niet de dupe worden van de lange en trage kabinetsformatie', aldus Pieter Omtzigt.

  Nog geen hoger minimumloon, ondanks verkiezingsbelofte

  4 reacties

  ANALYSE - Oppositiepartijen in de Tweede Kamer proberen te voorkomen dat de koopkracht van de laagste inkomens onder druk komt te staan door een combinatie van prijsstijgingen en een trage kabinetsformatie. Maar de formerende partijen liggen dwars.

 • 'De crisis fungeert als contrastvloeistof die de kloof zichtbaar maakt.’

  Geen tweedeling maar een ‘meerdeling’ in de samenleving

  7 reacties

  Een tweedeling in de samenleving als gevolg van corona? We kunnen beter spreken van een ‘meerdeling’, vindt socioloog Godfried Engbersen. Bovendien moeten we de pandemie niet zien als de oorzaak van de breuklijnen in de samenleving, maar eerder als contrastvloeistof die de al bestaande verschillen zichtbaar maakt. 

 • Die dalende trend is opmerkelijk, gezien de economische klap van de coronacrisis, die in 2020 hele sectoren platlegde.

  Armoederisico blijft dalen, ook in coronajaar

  1 reactie

  Ondanks de economische impact van de coronapandemie is het armoederisico in Nederland in 2020 gedaald, meldt het CBS. De gemeente Rotterdam blijft 'koploper' wat betreft het aantal inwoners met een laag inkomen. 

 • Vrouwen verdienen gemiddeld nog steeds minder dan hun mannelijke collega’s, ook na correctie voor verschillen in kwalificaties en werkzaamheden.

  Inzicht in loonkloof vergt nauwkeurig onderzoek

  2 reacties

  Vrouwen verdienen gemiddeld nog steeds minder dan hun mannelijke collega’s, ook na correctie voor verschillen in kwalificaties en werkzaamheden. Maar inzicht in hoe die loonkloof precies werkt, ontbreekt bij de meeste organisaties. Nieuwe wetgeving zou daar binnenkort verandering in kunnen brengen. 

 • Het Rijksmuseum in Amsterdam.

  Gevarieerd cultuuraanbod in Metropoolregio Amsterdam

  Reageer

  Wie denkt aan kunst en cultuur in de Metropoolregio Amsterdam, denkt al snel aan de musea, de podia en het historisch erfgoed dat in de hoofdstad te vinden is. Het cultuuraanbod in de regio's om Amsterdam heen is echter ook noemenswaardig. Zo heeft Zuid-Kennemerland de meeste kunstmusea per inwoner en gaat Gooi en Vechtstreek aan kop wat betreft het aantal beschermde stads en dorpsgezichten.

 • Etnische profilering 'vergroot stigmatisering van bepaalde bevolkingsgroepen, en maakt dat mensen zich vernederd, onveilig en in hun waarde aangetast voelen.'

  Beslisboom om etnisch profileren te voorkomen

  2 reacties

  Risicoprofielen die worden gebruikt door bijvoorbeeld de Belastingdienst en gemeenten kunnen discriminerend uitpakken, waarschuwt het College voor de Rechten van de Mens. Om etnische profilering te voorkomen heeft het College een toetsingskader ontwikkeld. 

 • Bijna zeven jaar na de invoering van de Participatiewet is het raadsleden nog steeds onduidelijk hoeveel beleidsvrijheid die wet hen eigenlijk geeft.

  Zoektocht naar verantwoordelijkheid voor hard beleid

  2 reacties

  ANALYSE - Na een uitermate kritisch rapport over een gebrek aan menselijke maat in de uitvoering van het sociaal domein in Enschede, blijft de vraag over: wie was er verantwoordelijk voor het hardvochtige beleid? Was dat de gemeente zelf of was het de wetgever in Den Haag? De gemeenteraad is er nog niet over uit.

 • De micro-impact zit vooral in de besparing op uitkeringslasten: het oplossen of voorkomen van schulden kan mensen immers helpen om werk te vinden en financieel zelfstandig te worden.

  ‘Nederlandse Schuldhulproute’ bespaart miljoenen

  Reageer

  De Nederlandse Schuldhulproute heeft in 2020 een positieve maatschappelijke impact gehad van 180 miljoen euro. Investeringen in schuldhulpverlening betalen zich terug in besparingen op uitkeringen en zorgkosten, maar ook extra belastinginkomsten door verhoogde arbeidsdeelname. 

 • ‘Ik probeer binnen te komen bij de systeemwereld’, zegt Gerard Sangers vanuit zijn huiskamer in Middelharnis, Goeree-Overflakkee. ‘Maar ik word geweerd.’

  Kloof tussen burger en ambtenaar: 'Ze luisteren niet'

  8 reacties

  De ‘menselijke maat’ moet terug in de sociale zekerheid – het is sinds de toeslagenaffaire een populaire leus. Er is steeds meer aandacht voor wetgeving die te hard uitpakt voor burgers. Maar wordt er wel echt naar die burgers geluisterd?

Recente Achtergrond Artikelen

 • ‘Het coronavirus raakt ons allemaal’, sprak koning Willem-Alexander op 20 maart 2020, ongeveer een week nadat de eerste lockdown-maatregelen in Nederland waren genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat het virus de hele samenleving zou treffen, was toen wel duidelijk. Maar hoe het op de samenleving zou neerslaan, was minder goed te voorzien.

  Een sociaal herstelbeleid is hard nodig

  Reageer

  Al sinds het begin van de coronacrisis bestaan er zorgen over een toenemende tweedeling in de samenleving. Economisch herstel alleen zal niet genoeg zijn om die kloof te dichten. Daarvoor moeten de diepere oorzaken van de ongelijkheden worden aangepakt. Dit is een inleidend artikel bij de vierdelige podcastserie Herstart van Binnenlands Bestuur.

 • Als het gaat om de kostendelersnorm, is maatwerk het toverwoord. De kostendelersnorm, die bepaalt dat een bijstandsuitkering steeds lager wordt naarmate de ontvanger met meer mensen op één adres woont, maakt het delen van een woning onaantrekkelijk. Daardoor kan de regeling bijdragen aan dakloosheid.

  Straat dreigt voor jongeren

  Reageer

  Op papier is maatwerk dé manier om te voorkomen dat mensen als gevolg van bijstandsregels op straat komen te staan. In schrijnende gevallen zou de gemeente de regels buiten werking moeten stellen. Maar dat gebeurt in de praktijk bijna nooit.

 • Het beroep op de bijstand gaat de komende jaren groeien, maar een stuk minder dan eerder in de coronacrisis werd voorspeld. Dat blijkt uit de laatste economische prognoses, die opvallend positief zijn.

  Corona krijgt de economie niet klein

  Reageer

  Het beroep op de bijstand gaat de komende jaren groeien, maar een stuk minder dan eerder in de coronacrisis werd voorspeld. Dat blijkt uit de laatste economische prognoses, die opvallend positief zijn.

 • © Shutterstock

  Anticiperen op nieuwe groep werklozen

  Reageer

  Zodra de coronasteunmaatregelen aflopen, moeten gemeenten klaarstaan om de golf aan werklozen op te vangen en hen zo snel mogelijk aan nieuw werk te helpen. De infrastructuur van de ‘crisisdienstverlening’ komt langzaam maar zeker op gang.

 • Privaat kapitaal in het sociaal domein kan zorgen voor innovatie en besparingen. Maar dan moeten ambtenaren wel voldoende verstand hebben van dat soort samenwerkingen. ‘Alleen als je weet hoe het werkt, dan kun je de markt echt inzetten voor jouw doelen.’

  Maatschappelijke impact met hulp van marktpartij

  Reageer

  Privaat kapitaal in het sociaal domein kan zorgen voor innovatie en besparingen. Maar dan moeten ambtenaren wel voldoende verstand hebben van dat soort samenwerkingen. ‘Alleen als je weet hoe het werkt, dan kun je de markt echt inzetten voor jouw doelen.’

 • De gemeente Groningen doet ervaring op met de basisbaan voor mensen die het op de arbeidsmarkt niet redden. Zoals Hans Stam. Geen ‘tegenprestatie’ met behoud van uitkering, maar echt werk met echt loon. Het werkt, hoewel de gemeente worstelt met de financiering.

  Hans Stam is het liefst écht bezig

  Reageer

  De gemeente Groningen doet ervaring op met de basisbaan voor mensen die het op de arbeidsmarkt niet redden. Zoals Hans Stam. Geen ‘tegenprestatie’ met behoud van uitkering, maar echt werk met echt loon. Het werkt, hoewel de gemeente worstelt met de financiering.

 • Niet alleen grote steden hebben te maken met migratievraagstukken. Ze spelen ook in ‘tuinbouwgemeente’ Zeewolde, ‘voorstad’ Schiedam en ‘expatgemeente’ Veldhoven. Lang niet alle gemeenten zijn zich bewust van hun sleutelrol.

  De migrant verandert, nu wij nog

  Reageer

  Niet alleen grote steden hebben te maken met migratievraagstukken. Ze spelen ook in ‘tuinbouwgemeente’ Zeewolde, ‘voorstad’ Schiedam en ‘expatgemeente’ Veldhoven. Lang niet alle gemeenten zijn zich bewust van hun sleutelrol.

 • Gemeenten zijn gewend om bijstandsgerechtigden naar werk te begeleiden. Sinds de coronacrisis heeft een veel grotere groep behoefte aan een duwtje richting arbeidsmarkt. Zoals zelfstandigen of mensen van wie hun baan op korte termijn wordt bedreigd. ‘We kunnen een veel breder palet aan diensten aanbieden.’

  Mobiliteitsteams wekken hoge verwachtingen

  Reageer

  Gemeenten zijn gewend om bijstandsgerechtigden naar werk te begeleiden. Sinds de coronacrisis heeft een veel grotere groep behoefte aan een duwtje richting arbeidsmarkt. Zoals zelfstandigen of mensen van wie hun baan op korte termijn wordt bedreigd. ‘We kunnen een veel breder palet aan diensten aanbieden.’

 • Schijnbaar alledaagse dingen als een hondenveldje of een plantenbak van oude stoeptegels maken voor de ambtenaren van beweging ‘Reyeroord+’ deel uit van een enorme transformatie richting een toekomstbestendige wijk én een minder bureaucratische gemeente. Waar een gewone wijk buitengewoon in kan zijn.

  Megatransformatie via een plantenbak

  Reageer

  Schijnbaar alledaagse dingen als een hondenveldje of een plantenbak van oude stoeptegels maken voor de ambtenaren van beweging ‘Reyeroord+’ deel uit van een enorme transformatie richting een toekomstbestendige wijk én een minder bureaucratische gemeente. Waar een gewone wijk buitengewoon in kan zijn.

 • We verwachten van alles van bijstandsgerechtigden. Tegelijkertijd biedt de arbeidsmarkt steeds minder kansen op werk. Het is tijd voor een radicale hervorming van de bijstand, vinden de auteurs van een onlangs verschenen boek.

  Veel plicht, weinig kans

  1 reactie

  We verwachten van alles van bijstandsgerechtigden. Tegelijkertijd biedt de arbeidsmarkt steeds minder kansen op werk. Het is tijd voor een radicale hervorming van de bijstand, vinden de auteurs van een onlangs verschenen boek.