ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Wegwijzer woonwagen- en standplaatsenbeleid gereed

Wegwijzer woonwagen- en standplaatsenbeleid gereed

20 mei 2021
Foto-woonwagen.png

De laatste jaren zijn woonwagens en standplaatsen volop in de aandacht gekomen. Uit diverse (inter)nationale uitspraken en onderzoeken is duidelijk geworden dat gemeenten een verantwoordelijkheid hebben om woonwagenbewoners voldoende kans te geven om in aanmerking te komen voor een woonwagen en/of standplaats.

Veel gemeenten zijn gestart met het in beeld brengen van de behoefte aan standplaatsen. Maar de vervolgstap, het opstellen van beleid en ontwikkelen van standplaatsen, blijkt nog onvoldoende van de grond te komen, zo constateerde de Nationale Ombudsman begin dit jaar.

 

Companen heeft daarom in opdracht van de VNG de ‘Wegwijzer gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid’ opgesteld. De Wegwijzer is een nadere invulling van het in 2018 door het ministerie van BZK uitgebracht landelijk beleidskader. De Wegwijzer schetst het mensenrechtelijk kader in relatie tot het woonwagen- en standplaatsenbeleid en licht stap voor stap toe  hoe gemeenten, samen met woningcorporaties, woonwagenbewoners en beheerorganisaties, woonwagen- en standplaatsenbeleid kunnen ontwikkelen en uitvoeren dat in lijn is met het Beleidskader.

 

Klik hier voor het openen van de Wegwijzer.

 

Voor meer informatie over de Wegwijzer kunt u terecht bij Pim Tiggeloven of Roosje van Leer.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.