ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Participatieproces leidt tot beter windpark in Almere

Participatieproces leidt tot beter windpark in Almere. Hoe de opstelling van dit nieuwe windpark er precies uit moet komen te zien, is samen met bewoners uitgedacht

23 november 2017

In Almere hebben Burgercoöperatie Almeerse Wind en Nuon het initiatief genomen om het bestaande windpark Jaap Rodenburg in Almere Pampus te vernieuwen. Hoe de opstelling van dit nieuwe windpark er precies uit moet komen te zien, is samen met bewoners uitgedacht. Het nieuwe windpark gaat vanaf 2021 groene stroom leveren aan circa 30.000 huishoudens (het huidige windpark is goed voor 8.500 huishoudens).

Het participatieproces is gestart na onrust onder bewoners uit één van de omliggende wijken van het windpark. Zij waren het vanwege de afstand tot hun woningen niet eens met het nieuwe ontwerp van het windpark en hebben een tegenvoorstel gedaan.

Samen met bewoners uit alle omliggende wijken zijn vervolgens in een intensief traject verschillende nieuwe opstellingsvarianten voor het windpark ontwikkeld, die tijdens een online raadpleging zijn voorgelegd. Ruim 1000 inwoners hebben op de raadpleging gereageerd. De variant met 10 molens – die voor 8.000 extra huishoudens stroom opbrengt t.o.v. het initiële ontwerp en beter landschappelijk is ingepast – kwam als meest favoriete opstelling uit de bus.

Het college van B&W heeft de uitslag van de raadpleging opgevolgd en deze variant als voorkeursvariant gekozen. De initiatiefnemers Almeerse Wind en Nuon kunnen nu de omgevingsvergunning voor het windpark aanvragen.

Over Morgen heeft in opdracht van de gemeente Almere het participatieproces geleid en coördineert ook de vergunningaanvraag en het opstellen van de anterieure overeenkomst.


Contactpersoon

Mirte van der Vliet: 06 41 43 20 07 | mail


Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.