ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Praktische tips en trucs voor de Wijkaanpak Aardgasvrij

Praktische tips en trucs voor de Wijkaanpak Aardgasvrij. Geen handleiding, wel een stappenplan

07 juli 2020
pdf-wijkaanpak-1280x640.png

We doen in de praktijk veel waardevolle lessen op in de Wijkaanpakken Aardgasvrij. Deze lessen houden we niet voor onszelf. Graag delen we onze ervaringen die we gedurende alle trajecten leren, om zo de warmtetransitie te versnellen. Dat doen we met korte 3 tips in 3 minuten-filmpjes, casepresentaties en blogs. Download ze nu via onderstaand formulier. De komende tijd komen er steeds nieuwe praktijklessen bij.

Bij de lancering van onze video’s denk ik terug aan het essay ‘Energie & gebiedsontwikkeling: een winnende combinatie’, dat ik samen met mijn voormalig collega Co Verdaas een voor het Programma Aardgasvrije Wijken schreef. Een passage uit het essay dat typerend is voor de energietransitie wil ik jullie niet onthouden: “De opgave is complex en de eerste reactie die we van nature hebben is om de opgave te vereenvoudigen. Deze neiging om lineair te simplificeren moeten we echter onderdrukken als we willen gaan voor een optimaal maatschappelijk resultaat.”

Mijn collega’s van Over Morgen en ik helpen iedere dag gemeenten, woningcorporaties en energiecoöperaties om dat optimale resultaat te bereiken, met name als het gaat om wijken aardgasvrij te maken. Onze ‘3 tips in 3 minuten’-filmpjes tonen dat de typering uit het essay nog steeds geldt.

Geen handleiding, wel een stappenplan

Van alle lessen die we de afgelopen tijd hebben geleerd steekt er één boven alle andere uit. Die les zegt dat er geen handleiding te maken is die we kunnen gebruiken om te zorgen dat tussen nu en 2050 aardgas uit de gebouwde omgeving verdwijnt. Deze en andere lessen uit de praktijk hebben echter wel geleid tot het door ons ontwikkelde generieke Stappenplan Wijkaanpak Aardgasvrij dat aan de ene kant structuur geeft maar aan de andere kant ook de noodzakelijke flexibiliteit biedt voor de Wijkaanpak Aardgasvrij. Ons Stappenplan is dan ook gebaseerd op de zes samenhangende principes uit het hierboven genoemde essay:

  1. Vergeet de klassieke planmatige grenzen;
  2. Draag zorg voor een gedeelde empirische basis;
  3. Investeer in een gezamenlijk verhaal;
  4. Zet nieuwe allianties en businesscases op;
  5. Investeer in vertrouwen en transparantie;
  6. Ontdekken dat deze manier van werken om andere competenties vraagt.

In 5 stappen naar een aardgasvrije wijk

We onderscheiden in het proces naar een aardgasvrije wijk op hoofdlijnen vijf stappen. In elke stap wordt met alle betrokkenen gezamenlijk toegewerkt naar een duidelijk tussenresultaat. De eerste stap is al meteen belangrijk. Hier maak je afspraken hoe je in het proces met elkaar gaat samenwerken, wat iedere partij belangrijk vindt en op basis van welke criteria besluiten zullen worden genomen.

Verder zien we in het proces vier hoofdthema’s die wel met elkaar samenhangen maar ook ieder hun eigen competenties en kennis verlangen: regie en organisatie, participatie en communicatie, techniek en financiën en tot slot koppelkansen.

We hebben partijen voortvarend stappen zien zetten omdat stakeholders vroegtijdig bij elkaar zijn gebracht. Er is afgestemd en er is onderling vertrouwen met een duidelijk gezamenlijk doel voor ogen. We hebben gezien dat bewoners als een katalysator werken omdat ze mee mogen beslissen. We hebben ervaren dat technische ontwerpen en businesscases elkaar in het proces voortdurend vasthouden. Tot slot hebben we gemerkt dat andere wijkopgaven zoals mobiliteit of het sociale domein eerder leiden tot het aardgasvrij maken van wijken dan andersom.

Leer van de praktijk, download nu onze geleerde lessen

Graag delen we onze ervaringen en lessen die we gedurende alle trajecten leren. Dat doen we met korte 3 tips in 3 minuten- filmpjes, casepresentaties en blogs. Vul het formulier in onderaan deze pagina om ze te zien en lezen.

Ook starten met het aardgasvrij maken van een wijk?
Graag helpen we daarbij. Neem contact op met Martijn van Lier via martijn.vanlier@overmorgen.nl of 06 10199319.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.