ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Rechtbank Den Haag stelt Wet verbod pelsdierhouderij buiten werking

Rechtbank Den Haag stelt Wet verbod pelsdierhouderij buiten werking

AfbeeldingDe Rechtbank Den Haag oordeelt de Wet verbod pelsdierhouderij in strijd met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM, waarin de bescherming van het eigendomsrecht is geregeld. De rechtbank stelt vast dat de wet pelsdierhouders reeds vóór 1 januari 2024 (aanzienlijke) schade toebrengt en valt vervolgens over de wijze waarop – door de uitfaseringsperiode en de flankerende maatregelen – is voorzien in compensatie van pelsdierhouders.

Volgens de rechtbank zijn de voorziene maatregelen onvoldoende om te spreken van de ingevolge artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM benodig­de ‘fair balance’ tussen enerzijds het met de wet te dienen algemeen belang en anderzijds de bescher­­ming van de belangen van pelsdierhouders. De rechtbank oordeelt dat op dit moment niet kan worden vastgesteld dat pelsdierhouders voor de schade die zij door de wet lijden enige, laat staan adequate, vergoeding is of zal worden geboden. Dit klemt temeer nu de pelsdierhouders voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wet verbod pelsdierhouderij (hoge) kosten hebben moeten maken voor de verplichte dierenwelzijnsinvesteringen.

 

Lees meer

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.