ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Toetsing aan de Wet bibob als geen bibob-advies is uitgebracht

Toetsing aan de Wet bibob als geen bibob-advies is uitgebracht

AfbeeldingHierbij maken wij u attent op een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘de Afdeling’) van 17 juli 2013 (ECLI:NL:RVS:2013:316). In deze uitspraak gaat de Afdeling in op de vraag wanneer een bestuursorgaan verplicht is een vergunningaanvraag aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: ‘Wet bibob’) te toetsen.

Essentie

Uit deze uitspraak volgt dat indien het bestuursorgaan aanleiding heeft gezien het Bureau bibob om advies te vragen, maar het Bureau bibob dit heeft geweigerd, deze weigering het bestuursorgaan niet ontslaat van de plicht de vergunningaanvraag aan de Wet bibob te toetsen.

Lees meer

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.