Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Werkorganisaties moeten energievraag in beeld brengen

Nieuwe organisaties waarin provincie, gemeenten en netbeheerders zitting nemen, moeten per provincie de toekomstige energievraag bepalen.

26 juli 2022
zon-energie.jpg

Twaalf nieuwe werkorganisaties dienen per provincie de energievraag vanuit de diverse sectoren vast te stellen. Met daarbij ook meteen de begrenzingen van het huidige energiesysteem, de benodigde nieuwe infrastructuur en de bestuurlijke keuzes die dat uitbreidingsproces vraagt van provincies en gemeenten.

PMIEK

Er is haast bij. In het voorjaar van 2023 moet door elk van de werkorganisaties een provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (PMIEK) zijn opgesteld. Dit document moet duidelijk maken welke uitbreidingsinvesteringen prioriteit moeten krijgen in de regionale energie-infrastructuur. Daarnaast bevat het programma afspraken over de wijze waarop de gemaakte keuzes kunnen worden geborgd in de investeringsplannen van netbeheerders alsmede in het ruimtelijk beleid van provincies en gemeenten.

Netwerkcongestie

Een van de grootste problemen waar gemeenten en provincies bij de energietransitie tegenaan lopen is de netwerkcongestie. De capaciteit van het energienetwerk is bereikt, terwijl we nog maar aan het begin van de noodzakelijke verduurzaming staan. Daar moeten de nieuwe programma’s een antwoord op bieden. In drie pilots in Noord-Holland Noord, West-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen wordt momenteel de problematiek van de congestie al tegen het licht gehouden.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

P. Smit
En als e.e.a. in beeld is gebracht dan weten we precies welke gebruiker we energie kunnen onthouden als er een (gecreëerd) tekort is. Leve de agenda 2030.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie