Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Aanpak milieucriminaliteit onvoldoende

Dat staat in een rapportage van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Volgens de opstellers blijkt uit een recente beleidsevaluatie van de Europese Unie dat Nederland de milieuhandhaving grotendeel op orde heeft. In theorie althans, want in de praktijk blijken afspraken die op papier zijn gemaakt niet of nauwelijks worden nageleefd.

10 december 2019
Boa-vuilnis1.jpg

Provincies en gemeenten hebben te weinig aandacht voor de aanpak van milieucriminaliteit. Het ontbreekt de handhavende omgevingsdiensten bovendien aan macht en middelen om overtredingen van milieuvergunningen aan te pakken.  

Macht en middelen ontbreken

Dat staat in een rapportage van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Volgens de opstellers blijkt uit een recente beleidsevaluatie van de Europese Unie dat Nederland de milieuhandhaving grotendeel op orde heeft. In theorie althans, want in de praktijk blijken afspraken die op papier zijn gemaakt niet of nauwelijks worden nageleefd.

Dat begint al bij de bestuurlijke aansturing van toezicht en handhaving. Voor de handhaving van milieucriminaliteit zijn gemeenten en provincies verantwoordelijk, maar ligt een groot deel van de uitvoering bij omgevingsdiensten. Maar in veel gevallen staan die onder een strak bestuurlijk toezicht van wethouders en gedeputeerden, en worden er onvoldoende middelen vrijgemaakt om de handhaving en de coördinatie daarvan tussen politie en omgevingsdienst te borgen.

Het onderwerp is bovendien niet populair bij bestuurders. ‘Milieu is maatschappelijk lange tijd geen onderwerp geweest waar op “gescoord” kan worden, veel schade is niet direct voelbaar, de resultaten van handhavingsinzet zijn weinig zichtbaar en harder optreden levert over het algemeen in beginsel vooral meer problemen, afbreukrisico en werk op,’ stelt het CCV.

Daarnaast zijn plegers van milieucriminaliteit niet zelden bedrijven die een rol spelen in de gemeentelijke dienstverlening. Een al te rigoureus ingrijpen kan tot faillissement leiden, en de gemeente vervolgens op hoge kosten jagen. Wanneer het om grotere bedrijven gaat is er bij handhavers angst voor langslepende en kostbare juridische procedures.

Volgens de rapportage is er een aantal maatregelen mogelijk die de grip op milieucriminaliteit verbeteren. Een daarvan is om het reguliere toezicht op het handhaven van vergunningen afzonderlijk te organiseren van de vervolging.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Steven Verbanck
Waar precies vind ik het volledige rapport?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstu …en https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporte …

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie