ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Ontwikkelen in het buitengebied: heldere oplossingen | Webinarreeks

Ontwikkelen in het buitengebied: heldere oplossingen | Webinarreeks

Ontwikkelen-in-het-buitengebied-webinarreeks.jpg

Datum:

vanaf 18 maart

Tijd:

14.00 - 15.00 uur

Locatie:

Thuis, of op je werkplek

De ontwikkelingen in het buitengebied volgen elkaar in een rap tempo op. De rode draad is duurzaamheid. Het gaat onder meer om projecten ten aanzien van systeeminnovaties, energie, milieu en klimaat. Bij de ontwikkeling en uitvoering van deze projecten bestaat behoefte aan specialistische juridische expertise. Tijdens deze webinarreeks delen wij graag onze specifieke kennis en ervaringen op dit vlak. Concrete praktijkvoorbeelden staan centraal.

 

Deelname is gratis!

 

Webinar 1 | Stikstof

Donderdag 18 maart van 14.00 – 15.00 uur

Op 29 mei 2019 oordeelde de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof. Intussen zijn we bijna 2 jaar verder, maar is het stikstofdossier allerminst vlot getrokken. Er is nieuwe wet- en regelgeving, nieuw (met name provinciaal) beleid en nieuwe jurisprudentie, maar er ontbreekt nog steeds een duidelijk en juridisch houdbaar kader voor ontwikkelingen. Wat kan er naar huidig recht wel? Hoe kan stikstofreductie hand in hand gaan met ontwikkelingen? Deze vragen stelt Paul Bodden centraal tijdens dit webinar.

 

Aanmelden


Webinar 2 | Duurzame energie

Donderdag 25 maart van 14.00 – 15.00 uur

We zitten op dit moment middenin een energietransitie. De druk op de ruimte neemt toe, boven- en ondergronds. Mede daardoor kennen duurzame energieprojecten steeds meer weerstand. Wat is een geschikte locatie? Is teruglevering op het ondergrondse net nog wel mogelijk? Welke punten zijn essentieel in de onderhandelingsfase? José Jochemsen-Vernooij neemt verschillende casussen met je door en geeft je praktische tips.

 

Aanmelden


Webinar 3 | Ondermijning op het platteland

Donderdag 1 april van 14.00 – 15.00 uur

Ook in het buitengebied rukt ondermijnende criminaliteit op. De overheid worstelt met de vraag hoe op te treden. Agrarisch ondernemers lopen tegen uiteenlopende problemen aan als gevolg van het ter beschikking stellen van agrarische bedrijfsgebouwen voor niet-agrarische doeleinden, maar ook vanwege dumping van drugsafval in het buitengebied of in mest. Peter Goumans geeft inzicht in de oorzaken van de problematiek en de bestuursrechtelijke complicaties die voor individuele bedrijven kunnen optreden.

 

Aanmelden


Webinar 4 | VAB’s (vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing)

Donderdag 8 april van 14.00 – 15.00 uur

In het buitengebied staan veel voormalige agrarische bedrijfsgebouwen (VAB’s) leeg. Deze leegstand zal de komende jaren verder toenemen. Een goede herbestemming van deze VAB’s is belangrijk voor zowel eigenaren als gemeentebesturen. Hoe kan tot een juiste herbestemming gekomen worden en welke voorwaarden mag een gemeente hieraan verbinden? Dianne Jennissen beantwoordt onder andere deze vragen en geeft hierbij enkele voorbeelden.


Aanmelden


Webinar 5 | Kostenverhaal in het buitengebied: (geen) verandering onder de Omgevingswet?

Donderdag 15 april van 14.00 – 15.00 uur

Bij bouwplannen in het buitengebied speelt kostenverhaal een belangrijke rol. Bijvoorbeeld bij toepassing van ‘rood voor rood’ regelingen. Kostenverhaal kan publiekrechtelijk met een exploitatieplan of privaatrechtelijk met een anterieure overeenkomst die wordt gesloten tussen de initiatiefnemer en de gemeente. Chantal van Mil geeft tijdens dit webinar een praktisch overzicht van de meest recente ontwikkelingen. De centrale vraag is welke kosten op grond van welke juridische basis kunnen worden verhaald. Ook het thema ongeoorloofde betaalplanologie wordt door haar behandeld. Chantal gaat in op de huidige wetgeving, maar ook op de belangrijkste wijzigingen onder de Omgevingswet.

 

Aanmelden

 

Contactpersonen

Paul Bodden Paul Bodden, Advocaat José Jochemsen-Vernooij José Jochemsen-Vernooij, Advocaat Peter Goumans Peter Goumans, Advocaat Dianne Jennissen Dianne Jennissen, Advocaat Chantal van Mil Chantal van Mil, Advocaat

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.