ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Gevolgen onverbindend verklaarde beheersverordening

Beheersverordening wegens strijd met artikel 3.38, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: ‘Wro’) onverbindend. Wat nu?

AfbeeldingOp 14 augustus 2015 heeft de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘de voorzieningenrechter’) een mondelinge uitspraak gedaan waarin wordt aangegeven wat het gevolg is van een (deels) onverbindend verklaarde beheersverordening (ECLI:NL:RVS:2015:2732).

In de kwestie waarover de voorzieningenrechter zich heeft gebogen, heeft verzoeker het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf (hierna: ‘het college’) verzocht om handhavend op te treden tegen de plaatselijke motorclub. De motorclub was voornemens een motorcrosswedstrijd te organiseren. Verzoeker stelt zich op het standpunt dat het motorcrossterrein in strijd met planologische regels wordt gebruikt.

Op 29 juni 2015 oordeelde de rechtbank Noord-Nederland dat de beheersverordening wegens strijd met artikel 3.38, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: ‘Wro’) onverbindend is. Wat nu?

Lees meer

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.