ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Waardegedreven aanpak openbare ruimte

Techniek, organisatie én mensen.

02 mei 2022
Openbare ruimte

Gemeenten staan voor grote transities: energie, woningbouw, mobiliteit, klimaat. Al die ambities raken en beïnvloeden elkaar. Dat vraagt om een geïntegreerde aanpak met technologische oplossingen, met digitale tools, maar ook de ontwikkeling van ‘soft skills’. Waardoor mensen uit verschillende delen van een organisatie elkaar weten te vinden, zodat ze samen vanuit gedeeld eigenaarschap waarde kunnen creëren, voor een gezonde, veilige en vitale gemeente. Het menselijk kapitaal is een fundamentele randvoorwaarde.

Van eigen doelen naar gezamenlijke ambitie

De zorg voor de openbare ruimte is bijna altijd belegd in verschillende organisatieonderdelen die grotendeels los van elkaar opereren. De strategen en beleidsmakers, de plannenmakers en bouwers, de mensen van beheer en onderhoud. Allemaal hebben ze hun eigen doelen, waar ze allemaal hard aan werken. Maar er is vaak onvoldoende verbinding, waardoor die onderdelen en die mensen niet optimaal vanuit waarde samenwerken. Dat blijkt ook uit het onderzoek van Binnenlands Bestuur: verbinding is nodig om effectiever te werken, om te zorgen voor meer en duurzame impact, om met elkaar waarde te creëren.

Openbare ruimte gaat niet alleen om techniek

Traditioneel is de openbare ruimte een technisch domein. Maar de technologische ontwikkelingen gaan razendsnel, er kan veel meer dan we ons kunnen voorstellen, ook dankzij nieuwe digitale tools en data science. En mensen en organisaties moeten wel mee willen en kunnen in die verandering. Het menselijk kapitaal is een fundamentele randvoorwaarde om verder te komen, in een nieuwe en integrale benadering van waardegedreven beheer.

Opgaven gemeenten worden complexer

Woningbouw, mobiliteit, klimaat, energie: gemeenten staan voor grote uitdagingen die elkaar ook nog eens beïnvloeden. Die complexiteit gaat gepaard met steeds krappere budgetten, met de druk vanuit de samenleving om echt werk te maken van participatie én met vergrijzing van de gemeentelijke organisatie. Gemeenten stellen in toenemende mate vast dat de oplossingen niet op één vakgebied liggen, en ook niet binnen één onderdeel van een gemeentelijke organisatie te beleggen zijn. Je moet elkaar dus opzoeken. De ambitie om te werken aan toekomstbestendige openbare ruimte ontstijgt het projectenniveau; het blikveld verschuift van kosten maken naar waarde creëren.

Kunnen, willen en de ruimte krijgen

Er zijn drie onmisbare componenten. Ten eerste: welke kennis en kunde is aanwezig? Ten tweede: is de wil er om te veranderen, hoe staan de mensen in de wedstrijd? En ten derde: biedt de omgeving de ruimte om te veranderen, om de zaak in beweging te krijgen en te zorgen voor duurzame verbetering? Op die drie aspecten moet je het licht op groen zien te krijgen, anders gaat het niet lukken. Uiteraard moet je daarbij niet alleen naar de werkvloer kijken, maar naar alle niveaus, inclusief het management en bestuur.

Eerst de mensen bij elkaar

Vaak helpt het al enorm als je de betrokken mensen uit de verschillende organisatieonderdelen eerst maar eens gewoon bij elkaar brengt, die verschillende bloedgroepen, collega’s die elkaar soms nauwelijks kennen. Van daaruit kun je met elkaar aan oplossingen werken, met samenhang tussen strategie, beheer en projecten. Dan ontstaat een gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid. We zorgen dat mensen vanuit de verschillende bloedgroepen als het ware aanschuiven rond de tafel van de openbare ruimte.

Ons doel is steeds om de kracht in een organisatie te herkennen en te erkennen, om na te gaan wat er al goed gaat en dat te benutten. Daar zit de energie. We vragen: waar zijn jullie trots op en wat zijn jullie grootste uitdagingen. Zo kunnen we vanuit de aanwezige kracht een stip aan de horizon zetten. Het is de kunst om op zoek te gaan naar verbeterkansen waarvoor iedereen warmloopt. We stimuleren dat een organisatie vanuit de eigen kracht en energie oplossingen zoekt en vindt, in de eigen context.

Op weg naar duurzame verbinding

We pakken het stelselmatig aan, bijvoorbeeld in de gemeente Leidschendam-Voorburg, of in Almere. Daar werken we in een programmatische aanpak, over een langere periode, aan een organisatie die een duurzame verbinding legt tussen beleid, uitvoering en beheer. Zulke processen faciliteren en stroomlijnen we, ook via coaching en het organiseren van trainingsdagen. Organisaties worden sensitiever en dat vraagt van technische mensen gedrag dat ze niet gewend zijn en vaardigheden waaraan ze moeten en kunnen werken.

Op die manier zoeken we de verbinding tussen de grote integrale opgaven van een organisatie als geheel, en de individuele opgaven van teams en van mensen. Want we hebben het niet alleen over de stip aan de verre strategische horizon. Samen werk je ook slimmer en efficiënter aan de opgaven van vandaag, volgende maand en de rest van het jaar.

Royal HaskoningDHV koppelt organisatieadvies aan domeinkennis

Wat wij vinden en bedenken voor de mensen en de organisatie, koppelen we altijd aan onze domeinkennis over energie, mobiliteit, klimaat en openbare ruimte. Onze kracht is organiseren vanuit de inhoud. Openbare ruimte is voor ons core business, we snappen waar het over gaat, we zijn als het ware omgeven door techniek, we spreken de taal en kunnen snel schakelen in de driehoek van beleid, beheer en projecten.

Als ingenieursbureau staan we bekend als grote en technische probleemoplosser, ook met de inzet van state-of-the-art digitale tools. Maar daarmee ben je er niet, geen technologische oplossing zonder menselijke en organisatorische component. Daarom faciliteren we dat mensen elkaar vinden, met elkaar aan de slag gaan, met elkaar tot oplossingen komen en waarde creëren. Het moet hún succes zijn, dat maakt het duurzaam. Zo ontstaat het gedeeld eigenaarschap dat je nodig hebt om met elkaar waarde te creëren. En de waarde van het geheel is dan groter dan de som der delen.

Wim Timmerman en Eric Delhez, Royal HaskoningDHV

Meer weten over een waardegedreven aanpak voor het beheer van de openbare ruimte? Lees het hier en neem contact met ons op. We gaan graag in gesprek.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.