Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Gemeente bepaalt voorrang bij huis asielzoeker

Of een asielzoeker met een verblijfsvergunning voorrang krijgt bij het toewijzing van een huis, ligt straks aan de gemeente. Dat staat in het voorstel dat woonminister Stef Blok maandag naar de Raad van State heeft gestuurd.

01 februari 2016

Of een asielzoeker met een verblijfsvergunning voorrang krijgt bij het toewijzing van een huis, ligt straks aan de gemeente. Gemeenten die lijsten met urgente woningzoekenden hanteren, zijn straks namelijk niet langer verplicht om daar erkende asielzoekers op te zetten.

Urgentielijsten

Dat staat in het voorstel dat woonminister Stef Blok maandag naar de Raad van State heeft gestuurd. Lang niet alle gemeenten hanteren urgentielijsten. Afgelopen najaar werden Tweede Kamer en kabinet het er al over eens dat de automatische voorrang voor asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders) op de helling moest. Vastgesteld werd dat niet iedereen meteen naar een corporatiehuis kan, maar dat er ook sobere maar fatsoenlijke huisvesting mogelijk is in bijvoorbeeld omgebouwde kantoren. Blok laat intussen ook uitzoeken wie er allemaal problemen hebben met het vinden van een betaalbaar huis, afgezet tegenover de huizenvoorraad. (ANP)

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

secretaris / secretaris
Woningzoekenden: er zijn "gewone" woningzoekenden, urgent woningzoekenden (elke woningcorporatie heeft weer een eigen systeem) en super-urgenten: de statushouders. In het laatste geval gaat het om een dwingend door het Rijk opgelegd aantal woningen wat bij voorrang moet worden toegewezen aan statushouders. Eigenlijk een soort super-urgentie: een urgentie die urgenter is dan als je een gewone urgente bent. Een gewone urgente kan zijn: tijdelijk verblijvend in een instelling voor daklozen, in een Blijf-huis, een stadsvernieuwingsurgente (huis wordt gesloopt) of een calamiteitenurgentie, bijv. na brand. Ons idee is om alle urgenten gelijk te behandelen en een statushouder die zit te wachten op een woning, aan te merken als technisch dakloos. En daarmee als een gewone urgente. Mensen die een woning zoeken, incl. urgenten, moeten zich laten inschrijven bij een corporatie. De toewijzingssystemen lopen veelal op basis van inschrijfduur die overruled kan worden door een urgentenstatus. Statushouders zouden zich ook gewoon moeten kunnen laten inschrijven voor een woning met een urgentie. Als extra maatregel om enig tempo te krijgen, (veel statushouders wachten in AZC's) zou bijv. Aedes (koepel van woningcorporaties) een landelijke inschrijving voor statushouders moeten organiseren. Statushouders die daar (op wachttijd na nschrijving) meedraaien, zijn dan urgent woningzoekende bij alle woningcorporaties tegelijk, van Dokkum tot Terneuzen. Wil men echter bijv. omdat daar familie woont, in een bepaalde plaats wonen, dan moet men zich daar gewoon inschrijven bij de corporaties, maar de consequentie is dan wel: langer wachten. Statushouders totaal niet meer urgent verklaren is een slecht plan. Tijdelijke noodhokken bijbouwen zou inderdaad een noodgreep kunnen zijn, alleen zou men dan wel zijn urgentie moeten behouden, anders ontstaan er tweederangs huizen met alleen erkende vluchtelingen. Slecht voor de integratie. Bovendien: niets zo permanent als noodhokken, dat leert de geschiedenis hier met de zgn. tijdelijke houten noodschooltjes: 40 jaar na WO II waren ze nog in gebruik...Duidelijk is, dat met veel statushouders erbij, de spoeling dunner wordt en de wachttijden voor een woning zijn al lang. Daarom moet er nu eens op de rem getrapt worden: onmiddellijk een sloop- en verkoopverbod voor de woningcorporaties. Nieuwe sociale huurwoningen bijbouwen? Kan, alleen is het geen snelle oplossing, meer iets voor de doorstroming.Enige positieve aan het voorstel van Blok is dat de gemeenten het zelf mogen regelen, wat de gemeenteraad de kans geeft zelf een goed plan op te stellen en vanuit B&W met de lokale corporaties te praten. Wij zullen hier plaatselijk dan zeker een bijdrage aan proberen te leveren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Joop
Er zij genoeg krimpregio's die wel wat nieuwe instroom kunnen gebruiken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rob / Verhuur sociale huurwoningen
Om nu te roepen "eigen volk eerst" vindt ik vanuit mijn vakgebied en doelstellingen wat te gortig. Maar het komt steeds dichter in de buurt. De politiek, en dan met name mijn eigen rooie kant, is volledig de weg kwijt. We moeten volgens de laatste opgave ongeveer tweederde van onze beschikbare jaarcapaciteit aan sociale huurwoningen beschikbaar stellen ten behoeve van de statushouders. We zijn gek geworden in ons mooie land. Liefst tachtig procent is gelukzoeker, op de boot ermee. En de andere twintig procent, de groep die het echt nodig heeft, is welkom, prima, niks mis mee. En ook daarvoor geldt dat in de regio waar deze mensen vandaan komen voldoende middelen en ruimte is/zijn om ze op te vangen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
secretaris / secretaris
@Henk: probleem met krimpregio's is: het voldoende voorhanden zijn van betaalde banen. Ook statushouders die op een gegeven moment een woning krijgen, zullen een betaalde baan moeten vinden. Wat moet een Syrisch gezin in een gehucht in the middle of nowhere en nergens in de omgeving een baantje te vinden?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Joop
@ secretaris PEL: u haalt een op zich prima argument aan wat er kennelijk niet toe doet, gezien de huidige AZC locaties. M.i. zijn 'ze' t.a.v. het integratieproces beter af in een sociaal gecontroleerde krimpregio's dan ergens in een 12-hoge flat.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie