ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Metropoolregio Amsterdam (MRA) werkt aan versnellen van de warmtetransitie met de aanleg van warmtenetten

Metropoolregio Amsterdam (MRA) werkt aan versnellen van de warmtetransitie met de aanleg van warmtenetten

30 september 2019
xxxx.jpg

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) werken bijna 40 partners samen op het versnellen van de warmtetransitie met de aanleg van warmtenetten. Onze collega Arie-Willem Bijl helpt hen als warmteregisseur om hier invulling aan te geven. Tijdens werksessies worden elkaars plannen voor de opbouw van warmtenetten besproken.

Het Warmte Koude programma werkt samen met de RES-organisaties in de MRA en levert de input voor de Regionale Structuur Warmte met de Warmte Koude routekaart geeft inzicht in de warmtevraag en de potentie van warmtebronnen. Waar vraag en aanbod inzichtelijk zijn ontstaan er kansrijke ‘warmtegebieden’, daar waar de vraag helder is maar nog geen zicht op bronnen zoeken we naar innovaties. 

Arie-Willem vertelt: “Per deelgebied wordt er gekeken waar we nu staan, welke kansen en vraagstukken er liggen en maken we afspraken met elkaar hoe daar mee om te gaan. Het Warmte Koude programma loopt nog een paar jaar en die tijd gebruiken we om met de routekaart per deelregio de handelingsperspectieven in kaart te brengen en de realisatie van warmtenetten te stimuleren.”

Meer informatie over het programma is te vinden op www.warmteiscool.nl

Contactpersoon

Arie-Willem Bijl


Lees meer

.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.