ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Een uitvoeringsprogramma: wat staat daar eigenlijk in?

Een uitvoeringsprogramma: wat staat daar eigenlijk in?

09 juli 2021
Foto-2.png

In opdracht van de gemeente Rotterdam werken we aan een uitvoeringsprogramma voor de om de binnenstad levendig, leefbaar en groener en gezonder te maken. Wat staat er eigenlijk in een uitvoeringsprogramma en wat is het verschil met een omgevingsvisie?

Het centrum van Rotterdam is volop in ontwikkeling. Het doel is om 20.000 woningen te bouwen in een metropolitische binnenstad, ontmoetingsplekken te creëren in het groen en de focus op automobiliteit te veranderen naar fiets, wandelen en OV. Hoe verbind je deze opgaven met elkaar? Hoe behaal je de doelen en bovenal: hoe doe je dat in co-creatie met bewoners, ondernemers, marktpartijen en maatschappelijk initiatiefnemers? Dát staat in een uitvoeringsprogramma.


Samenwerking in het gebied

De opgave van de gemeente Rotterdam is complex, want in de dynamische havenstad staat veel te gebeuren. Tot 2040 moeten er in de binnenstad zo’n 20.000 woningen gerealiseerd worden. Tegelijkertijd moet de stad leefbaar blijven: van en voor iedereen, met meer groen en minder autoverkeer. Het is een mooie samenwerking met veel betrokken en deskundige collega’s binnen de gemeente.

Opvallend is hoe iedereen vanuit zijn of haar eigen expertise meewerkt aan samenhangende opgaven. Vanuit Over Morgen zijn adviseurs Stella Leemhuis, Arie-Willem Bijl en Joey Engelen betrokken bij het uitvoeringsprogramma voor de binnenstad.

 

Dit is een uitvoeringsprogramma

In een omgevingsvisie staat wat je wilt bereiken in een gemeente. In een uitvoeringsprogramma staat hoe je dit wilt bereiken door concrete acties te benoemen die in een bepaalde periode uitgevoerd kunnen worden.

In Rotterdam is de binnenstad een bijzonder aandachtsgebied met een eigen visie. Stella: ‘’We maken een programma voor de collegeperiode ’22-’24. We brengen opgaven in beeld, leggen contact met partners die nodig zijn om de opgaven aan te pakken en we werken de sturingsinstrumenten uit die de gemeente kan inzetten om doelen te bereiken. Input voor het uitvoeringsprogramma komt voort uit gesprekken die we met partners, zoals woningbouwcorporaties en ondernemersverenigingen voeren.’’


Zo werkt een uitvoeringsprogramma in de praktijk

Dat werkt als volgt in de praktijk, legt Joey uit: ‘’We proberen zoveel mogelijk verbindingen te maken tussen opgaven. We kijken niet alleen naar de sectorale opgave van woningbouw. We koppelen dit juist aan klimaatadaptatie en de mobiliteitstransitie.”


Een voorbeeld: vanwege de ruimte opzet van een deel van het centrum is het mogelijk om binnenstedelijk te verdichten. Zet woningen rondom een OV-(knoop)punt, stimuleer deelvervoer en parkeren op een centrale plek buiten de stad. De parkeerplaatsen die vrijkomen transformeer je naar openbaar groen. Het een maakt het ander mogelijk. Joey: “Op papier klinkt dit eenvoudig, maar in de praktijk heb je vanwege verschillende belangen en grondposities veel partners, tijd en sturingsinstrumenten nodig. Wij helpen dit proces vlot te trekken.’’

 

Afbeelding

 

Het resultaat van een uitvoeringsprogramma

Arie-Willem: ‘’Ons doel is om niet alleen in het ruimtelijk domein het verschil te maken. We werken op plekken waar mensen wonen, werken en leven. De binnenstad is een belangrijk vestigingsgebied voor internationale ondernemingen en is zeer in trek bij voor bezoekers en toeristen. De uitdaging is om waardecreatie te realiseren voor al deze ‘gebruikers’ en de binnenstad inclusief te laten blijven.”


Dat vraagt om betaalbare woningen, werkruimtes en plekken voor lokale ondernemers, maatschappelijke initiatieven en culturele programmering. De uitdaging is om die sturingsinstrumenten vanuit de gemeente op te bouwen waarmee je samen met je partners de binnenstad aantrekkelijk en leefbaar houdt in een periode van toenemende drukte. We zien dit als een kans om vanuit transitieopgaven de binnenstad, levendig en leefbaar en groener en gezonder te maken.


Wil jij ook samen met andere partijen de juiste uitvoering geven aan een omgevingsvisie? Wij helpen je hier graag bij. Neem contact op met Joey, Stella of Arie-Willem.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.