ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Verlenen omgevingsvergunning ondanks wijzigingsbevoegdheid

Hierbij maken wij u attent op een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “de Afdeling”) van 11 september 2013 (ECLI:NL:RVS:2013:1083). In deze uitspraak komt de vraag aan de orde of

AfbeeldingHierbij maken wij u attent op een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “de Afdeling”) van 11 september 2013 (ECLI:NL:RVS:2013:1083). In deze uitspraak komt de vraag aan de orde of burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning krachtens artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: “Wabo”) mogen verlenen, indien het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid bevat die betrekking heeft op de aangevraagde activiteiten.

Essentie
Burgemeester en wethouders zijn gehouden te beslissen op een aanvraag zoals deze is ingediend. Indien een bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid bevat die betrekking heeft op de aangevraagde activiteiten, dan ontneemt geen wettelijke regeling burgemeester en wethouders de bevoegdheid om met toepassing van artikel 2.12 van de Wabo een omgevingsvergunning te verlenen. Voorts schrijft artikel 2.10, tweede lid, van de Wabo voor dat een aanvraag om een omgevingsvergunning die in strijd is met het bestemmingsplan moet worden aangemerkt als een verzoek om met toepassing van artikel 2.12 van de Wabo van het bestemmingsplan af te wijken.

Lees meer

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.