ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Pas na beslistermijn reguliere voorbereidingsprocedure medegedeeld dat uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is: vergunning van rechtswege

Pas na beslistermijn reguliere voorbereidingsprocedure medegedeeld dat uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is: vergunning van rechtswege

AfbeeldingHierbij maken wij u attent op een uitspraak van 26 september 2013 (ECLI:NL:RVS:2013:1356) van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (hierna: “de Voorzitter”) op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening hangende het hoger beroep. Er is sprake van een omgevingsvergunning van rechtswege, ondanks dat het college van burgemeester en wethouders (hierna: “het college”) zich op het standpunt heeft gesteld dat de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is. In dit geval speelde mee dat het college dit pas kenbaar maakte na het verstrijken van de beslistermijn van de reguliere voorbereidingsprocedure.

Essentie
Het college heeft de aanvrager van een omgevingsvergunning voor de renovatie van een rijksmonument eerst na het verstrijken van de voor de reguliere procedure geldende beslistermijn bericht dat op zijn aanvraag niet de reguliere, maar de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is. De Voorzitter overweegt dat hoofdregel is dat besluiten op een aanvraag om een omgevingsvergunning worden voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure, ook als het gaat om een monument. Voor het oordeel dat in het voorliggende geval niettemin de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, acht de Voorzitter geen aanknopingspunten aanwezig. De Voorzitter ziet geen aanleiding voor het oordeel dat de voorzieningenrechter ten onrechte de bekendmaking van de van rechtswege ontstane omgevingsvergunning heeft gelast.


Lees meer

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.