ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Goede procesorde – omvang van het geschil

Goede procesorde – omvang van het geschil. Tot welk moment in beroepsprocedure t.a.v. bestemmingsplan of andere besluiten op ruimtelijk gebied mag de omvang van een geschil worden uitgebreid?

AfbeeldingDe Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 3 juni 2015 een uitspraak gedaan waarin zij aangeeft tot welk moment in een beroepsprocedure ten aanzien van een bestemmingsplan of andere besluiten op ruimtelijk gebied de omvang van een geschil mag worden uitgebreid (ECLI:NL:RVS:2015:1722).

Essentie

Bij besluiten waarbij veel uiteenlopende belangen zijn betrokken zoals bestemmingplannen en andere besluiten op ruimtelijk gebied mag, in het licht van de goede procesorde, na afloop van de beroepstermijn of de gegeven termijn voor het aanvullen van de gronden de omvang van het geschil niet worden uitgebreid door het aanvechten van een nieuw besluitonderdeel.

Nader bekeken

Het onderhavige bestemmingplan kent de bestemming “Natuur”. Voor de bestemming “Natuur” gelden bouwregels voor erfafscheidingen. In zijn beroepschrift is appellant hier tegen opgekomen. Na afloop van de beroepstermijn heeft appellant een nader stuk ingediend waarin hij de bestemming “Natuur” aanvecht, voor zover niet is voorzien in recreatief gebruik. De Afdeling oordeelt dat hetgeen alsnog tegen het besluitonderdeel “Natuur”, voor zover niet is voorzien in recreatief gebruik, naar voren is gebracht, buiten beschouwing moet blijven en overweegt als volgt:

Lees meer

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.