ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) Rotterdam

Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) Rotterdam. TotalEnergies Marketing Nederland ondertekent convenant

01 juli 2021
header-mobility-clean-energies.jpg

TotalEnergies Marketing Nederland ondertekent convenant.

Conform het nationale Klimaatakkoord, zullen er in 2025 dertig tot veertig milieuzones in Nederlandse steden zijn. Rotterdam is één van de steden die daar, tezamen met het bedrijfsleven, een plan voor in werking heeft gesteld. Met ondertekening van het convenant Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) Rotterdam, committeert TotalEnergies Marketing Nederland zich hier als energiebedrijf aan.

ZES Rotterdam

In Rotterdam werken partijen gezamenlijk aan efficiënte en emissievrije stadslogistiek voor bestel- en vrachtauto’s. Streefdatum is respectievelijk 1 januari 2025 en 1 januari 2030, of zoveel eerder als mogelijk. Deelnemende partijen vormen een afspiegeling van de logistieke sector in Rotterdam. De ‘gezamenlijkheid’ is vastgelegd in Convenant ZES. Dit gaat met name in op de omvang van de zone en acties die in Rotterdam uitgevoerd worden. 


Actieprogramma

De ondertekenaars van het convenant hebben voor hun eigen organisatie geïnventariseerd welke acties zij ondernemen om de doelstelling van Zero Emissie Stadslogistiek te realiseren. Het geheel van deze acties vormt het actieprogramma. 

TotalEnergies Marketing Nederland heeft de volgende actiepunten gedefinieerd:
 

  • De duurzame transitie naar een emissievrij wagenpark stimuleren door ondersteuning van de gemeente Rotterdam bij de uitrol van een publieke (snel)laad- en/of H2-tankinfrastructuur. 
  • Bieden van actieve ondersteuning en oplossingen aan initiatieven van convenantpartners op het gebied van duurzame laad- en/of H2-tankinfrastructuur en energieopslag. 
  • Kennis, ervaringen en voorbeeldcases delen op het gebied van emissievrije stadslogistiek met de sector, o.a. via de community Logistiek 010. 
  • Communiceren over eigen acties en voortgang van het convenant en over het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek.


Duurzame mobiliteit

Ondertekening van het Convenant ZES ligt in lijn met de klimaatambitie van TotalEnergies in Nederland. TotalEnergies streeft naar een netto-emissie van nul in 2050, samen met de rest van de Nederlandse samenleving. Dit is in lijn met ons doel om energie te leveren die betrouwbaar, betaalbaar en schoon is voor zoveel mogelijk mensen.

 

 

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.