ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Gemeente Leeuwarden ontvangt prijs voor Meest Duurzame Vervoersaanbesteding

Gemeente Leeuwarden ontvangt prijs voor Meest Duurzame Vervoersaanbesteding

16 december 2016

Wij berichtten recent dat Natuur en Milieu een benchmarkstudie heeft uitgevoerd naar de aanbestedingen van Nederlandse gemeenten. Hieruit bleek onder andere dat 82% van de onderzochte gemeenten nog steeds niet voldoen aan de minimum criteria voor duurzaam inkopen.

Op dit punt valt nog een wereld te winnen, vooral omdat gemeentelijke vervoersaanbestedingen belangrijk zijn voor de lokale luchtkwaliteit en het klimaat. De gemeenten kunnen door het gezamenlijke inkoopvolume een belangrijke aanjager zijn van groene groei en innovatie. En gemeenten hebben een belangrijke voorbeeldfunctie voor inwoners en bedrijven.

Een gemeente, die een dergelijke voorbeeldfunctie vervuld, is Leeuwarden. Uit de studie bleek ook dat de gemeente Leeuwarden expliciet voor schoon vervoer kiest en daarmee het hoogste scoorde van alle onderzochte gemeenten.

Daarom ontvangt wethouder Thea Koster van Leeuwarden vandaag uit handen van Maarten van Biezen, hoofd Mobiliteit Natuur en Milieu, de prijs voor ‘Meest Duurzame Vervoersaanbesteding 2016’.

Leeuwarden scoorde hoger dan de overige 145 gemeenten, die vanaf medio 2015 tot de eerste helft van 2016 een aanbestedingstraject voor mobiliteitsinkoop hebben doorlopen. De studie betrof het eigen wagenpark van de gemeentes, leerlingenvervoer en Wmo-vervoer. De gemeente Leeuwarden behaalde onder andere de hoogste score omdat ze in de aanbestedingsleidraad voor leerlingenvervoer stelt dat er geen voertuigen meer mogen worden ingezet die op fossiele brandstoffen rijden. De gemeente staat alleen de inzet van voertuigen op groengas of elektriciteit toe.

PitPoint feliciteert, vanaf deze plek, de gemeente Leeuwarden en wethouder Koster van harte met het behaalde resultaat.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.