ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Grootste laadplein Nederland in kortste periode in Zeist gerealiseerd

Grootste laadplein Nederland in kortste periode in Zeist gerealiseerd. Realisatietijd van slechts 4 maanden

18 maart 2021
laadplein-zeist.jpg

In een realisatietijd van slechts 4 maanden heeft Total Nederland het grootste gemeentelijke laadplein opgeleverd in Zeist. Op 8 maart j.l. heeft staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven het laadplein Zinzendorflaan te Zeist, met maar liefst 40 laadpunten, officieel geopend.

Proeftuin Slimme Laadpleinen

Het project aan de Zinzendorflaan 2a is onderdeel van Proeftuin Slimme Laadpleinen. Via de Proeftuin Slimme Laadpleinen worden 46 laadpleinen gerealiseerd in 19 gemeenten. Kennisdeling is een belangrijke pijler van de proeftuin. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil met het subsidiëren van deze proeftuin bereiken dat de techniek steeds verder wordt ontwikkeld en aantrekkelijk wordt gemaakt voor gebruikers en marktpartijen. De deelnemende gemeenten leren van elkaar door opgedane kennis openbaar te maken via diverse platforms, zodat alle gemeenten in Nederland ervan kunnen profiteren.

 

Slimme laadtechnieken

De laadpalen zijn voorzien van Slim laden-technieken die het mogelijk maken sneller te laden op momenten dat het aanbod van zonne-energie hoger is. Ook wordt middels load balancing een gelijkmatigere verdeling van de energielevering gegarandeerd. Dit voorkomt overbelasting van het elektriciteitsnet. Tenslotte zijn de laadpunten voorbereid op vehicle-to-grid: het doel is op termijn ook elektriciteit terug te kunnen leveren aan het net. Het testen van deze technieken levert kennis op over hoe dit best toe te passen. Zo jagen we samen met alle partners de transitie naar elektrisch vervoer aan. Een mooie samenwerking van Total Nederland met het regionale samenwerkingsverband MRA-Elektrisch, laadpaalleverancier (eNovates), aannemer (Quint & van Ginkel), netbeheerder (Stedin) en de gemeente.

 

Elektrisch rijden neemt een vlucht

In het Klimaatakkoord spraken overheden en markt met elkaar af om toe te werken naar uitstootvrij mobiliteit. Een belangrijke doelstelling is om in 2030 1,9 miljoen elektrische auto’s op de weg te hebben. De overheden in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht sloten in 2020 een overeenkomst met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de netbeheerders, waarin zij afspreken om te zorgen dat het laadnetwerk meegroeit met de vraag vanuit elektrische auto’s. Het slimme laadplein in Zeist  draagt bij aan de benodigde groei van het netwerk en helpt ons om te onderzoeken welke rol laadpleinen kunnen spelen in deze groei. De overheden in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht bundelen hun krachten in het projectbureau MRA-Elektrisch. MRA-Elektrisch ondersteunt gemeenten bij het vormgeven en uitvoeren van hun elektrisch vervoerbeleid en sloot daartoe een concessieovereenkomst met Total voor de realisatie van laadpleinen en laadpunten.

 

Duurzame mobiliteit

Wethouder Wouter Catsburg: ‘Mooi dat dit plein er nu is. Inwoners uit de omliggende wijken en bezoekers van het centrum kunnen hier hun auto opladen. De gemeente Zeist stimuleert het gebruik van elektrische auto’s. Door de mogelijkheden voor het opladen te vergroten maken we het inwoners makkelijker om te kiezen voor elektrisch rijden. De komende twee jaar komen er in de gemeente Zeist nog 75 openbare laadpunten bij’.

 

Laadplein Zinzendorflaan laat zien hoezeer Nederland internationaal vooroploopt in de ontwikkeling van slimme laadpleinen. Nieuwe technieken worden meer en vaker toegepast. En het realiseren van een dergelijk laadplein blijkt op zeer korte termijn mogelijk te zijn.

 

Marja Versleijen, director Mobility & New Energies, Total Nederland: “Total streeft naar een netto-emissie van nul in 2050, samen met de rest van de Nederlandse samenleving. Dit is in lijn met ons doel om energie te leveren die betrouwbaarder, betaalbaarder en schoner is voor zoveel mogelijk mensen.”

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Het creëren en exploiteren van laadpleinen is een taak voor de markt en geen (kern)taak voor gemeenten. Uiteraard behoren gemeenten de mogelijkheid wel op een redelijke wijze te faciliteren.