ruimte en milieu / Partnerbijdrage

De gebouwde omgeving van 2050: 5 trends

De gebouwde omgeving van 2050: 5 trends

17 juni 2019
Future-of-the-European-Built-environment.jpg

De Europese politieke arena gaat nu van start voor de komende 5 jaar. Vandaag lanceerde Arcadis, in samenwerking met Eurima, een rapport over de trends en ontwikkelingen die de Europese gebouwde omgeving gaan vormgeven en waar wij ons nu op kunnen voorsorteren.

Niemand weet wat de toekomst precies inhoudt. Desondanks kijken we naar de trends en ontwikkelingen van vandaag om zowel de bedrijfsstrategieën als het beleid en de regelgeving voor morgen te ontwikkelen. In dit rapport beschrijven we het toekomstperspectief van de Europese gebouwde omgeving in 2050. Het is van toepassing op de gehele gebouwde omgeving: residentiële, commerciële, openbare en industriële gebouwen. Deze visie rust op acht essentiële punten voor de gebouwen van de toekomst. Gebouwen worden klimaatbestendig, circulair en deconstructabel. Ze leveren energie, zijn cognitief en flexibel in gebruik. Prestatie wordt een belangrijke focuspunt voor gebouwen. Gebouwen zullen een gezonde levensstijl ondersteunen en zullen het werken en wonen in een 24-uurs economie mogelijk maken.

Afbeelding

Maar hoe komen we daar, waarop zijn deze acht essentiële zaken gebaseerd? Ze zijn gebaseerd op een meer generieke visie op Europa als geheel. We zoomen in op vijf cruciale trends die de toekomst van Europa bepalen: (1) klimaatverandering, (2) grondstoffen schaarste, (3) veranderingen in bevolking, (4) verstedelijking en (5) focus op gezondheid. Drie factoren maken deze trends mogelijk: de (digitale) technologie, financiën en beleid en regelgeving.

Het rapport behandelt twee mijlpalen: 2050 en 2030. Het langetermijnperspectief van 2050 biedt inzicht in veranderende milieu-, economische en sociale modellen. Voor 2050 gaan we uit van de volledige implementatie van verschillende subtrends. Toch is dit 'slechts' één renovatiecyclus voor de boeg. 2030 biedt een korte termijn vooruitblik op de manier waarop huidige (sub)ontwikkelingen volwassen zijn geworden of mogelijk mainstream zijn geworden. Bedrijven kunnen hun strategie baseren op dit korte termijn perspectief. In geen enkel geval wil dit rapport allesomvattend zijn. Deze toekomstgerichte oefening is niet bedoeld om de toekomst te voorspellen. Het is eerder bedoeld om denkbare toekomstbeelden te bieden die inspirerend kunnen zijn voor beleidsmakers en bedrijfsstrategen.

Contactpersoon: 

David Thelen, adviseur natuurlijk kapitaal en circulaire economie

David.thelen@arcadis.com / +31 (0)6 1531 1241

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.