ruimte en milieu / Partnerbijdrage

43 km2 gebiedsontwikkeling in de geest van nieuwe Omgevingswet

43 km2 gebiedsontwikkeling in de geest van nieuwe Omgevingswet

23 januari 2020
Gebiedsontwikkeling.png

Oosterwold is een agrarisch gebied van 4.300 hectare, gelegen in de provincie Flevoland. Hier is op grote schaal ruimte voor organische gebiedsontwikkeling. Het is één van de eerste gebiedsontwikkelingen in de geest van de aankomende Omgevingswet, waarbij ook geëxperimenteerd wordt met het nieuwe juridische instrumentarium. Sweco stelde in opdracht van de gemeente Almere het Omgevingsplan op en houdt het actueel.

Geen blauwdruk

Het gebied Oosterwold biedt ruimte voor de realisatie van 15.000 woningen in landelijke woonmilieus, kantoren, bedrijven, stedelijke voorzieningen, recreatieve voorzieningen, stadslandbouw en groen- en waterstructuren. Hoe het gebied er in de toekomst uit zal zien en wat de verschillende functies in het gebied zullen zijn, wordt overgelaten aan initiatieven van burgers, bedrijven en instellingen. Er is vooraf geen blauwdruk gemaakt, maar spelregels voor de ontwikkeling. Door deze aanpak is veel ruimte voor een gevarieerde, gefaseerde invulling door de initiatiefnemers over een langere periode. De (toekomstige) bewoners krijgen daarnaast verantwoordelijkheid over zaken waar traditioneel de overheid voor aan de lat staat, zoals openbare wegen en publiek groen.


Onze aanpak

Sweco stelde het Omgevingsplan op. We monitoren nu hoe dit plan in de praktijk werkt. Op basis daarvan optimaliseren en actualiseren we het plan periodiek, bijvoorbeeld op gewijzigd beleid en wet- en regelgeving. Onze planologen en juridische adviseurs zijn een gids in dit proces, geven richting en helpen bij het maken van de beste volgende stap. Met onze vele specialismen in huis, helpen we integraal het proces vlot te doorlopen zonder obstakels.


Dynamisch en passend

Het Omgevingsplan vormt het kader voor de vergunningverlening, die met de korte reguliere procedure binnen 8 weken kan worden verleend. Op basis van het eerste Omgevingsplan voor Oosterwold zijn enkele honderden vergunningen verleend. Nu werken wij aan een update van het plan en zullen na een uitgebreide evaluatie ook een Omgevingsplan 2.0 opstellen. Doordat we het plan regelmatig bijstellen op basis van de ervaringen met de gebiedsontwikkeling, aan nieuwe inzichten, beleidskeuzes en wijzigingen in wet- en regelgeving zorgen we voor een dynamisch en passend juridisch instrumentarium voor deze bijzondere ontwikkeling.

Meer weten? Luuk Vranken, Senior Adviseur Omgevingsrecht

+31 88 8115991 / MAIL

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.