ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Herverkaveling bij bedrijventerrein Helmond

Herverkaveling bij bedrijventerrein Helmond.

17 juni 2016

Bedrijventerrein Induma West in Helmond is toe aan een opknapbeurt. Ondernemers, gemeente, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij en Stichting Bedrijventerreinen Helmond willen het weer toekomstwaarde geven. En zetten ook stedelijke herverkaveling in.

De succesvolle aanpak van het bedrijventerrein Induma Oost heeft de ondernemers in het nabijgelegen Induma West enthousiast gemaakt om ook hier gezamenlijk de schouders eronder te zetten.

Initiatief ondernemers

Het gaat om een gebied van 8 hectare waarin ruim 30 ondernemers actief zijn. Samen werken betekent ook samen investeren. Ondernemers doen dat natuurlijk alleen maar als er een goed toekomstperspectief is. Om een ‘win-win’-situatie te creëren, zoeken de samenwerkende partijen naar creatieve oplossingen. “Vraaggericht ontwikkelen noemen we dat”, aldus wethouder Jos van Bree. “In Helmond investeren wij al jaren in organiserend vermogen. Dat betaalt zich terug op de Induma-terreinen, waar ondernemers en vastgoedeigenaren samen met de overheid aan de slag zijn om hun gebied weer toekomstbestendig te maken.”

Drie pijlers

Het plan voor Induma West rust op drie pijlers. Naast het opknappen van de openbare ruimte door de gemeente, past de gemeente het principe van ‘verdien de ruimte’ toe. Als een bedrijf bereid is om te investeren in zijn vastgoed of de openbare ruimte en op die manier bijdraagt aan de kwaliteit van het bedrijventerrein, wil de gemeente ruimer naar bestaande kaders zoals het bestemmingsplan kijken. De derde pijler is het ruimte geven voor nieuwe methodes; het idee van de proeftuin. Wethouder Van Bree: “Elk idee dat kan bijdragen aan verbetering, is een goed idee. Als een methode kansrijk lijkt, gaan de partijen het experiment aan. En zo kwamen we op stedelijke herverkaveling als hulpmiddel om een grote kwaliteitsverbetering in het gebied voor elkaar te krijgen.”

Vertrouwen wekken

Hoewel de wens om het bedrijventerrein te verbeteren zowel bij de ondernemers als bij de gemeente leefde, was er nog niet direct een gezamenlijke aanpak. De Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) heeft hierin bemiddeld. Frits Rutten, parkmanager SBH, licht zijn eigen rol toe. “Ondernemers hebben een soort natuurlijk wantrouwen tegen de overheid. De overheid verleent of weigert vergunningen. De overheid maakt dingen mogelijk, maar stelt ook beperkende regels vast en handhaaft deze. Ondernemers hebben daardoor een gemeenschappelijk belang richting overheid. Maar bedrijven onderling hebben ook hun eigen belangen. Ik zie mijzelf als een intermediair tussen alle partijen: elkaar leren kennen, onderling vertrouwen wekken en tot afspraken komen.” Voor het stedelijke herverkavelingstraject is het Kadaster ingeschakeld. Dat is weliswaar ook een overheidspartij, maar het heeft geen directe belangen in het gebied.

Ruilideeën

Alle partijen zijn inmiddels ongeveer een jaar met elkaar in gesprek om tot goede plannen te komen. In een zogeheten wenszitting heeft elke eigenaar aangegeven wat zijn wensen zijn voor de locatie van zijn bedrijfspand. Door de wensen openlijk uit te spreken, konden eigenaren reageren op elkaars ideeën voor de toekomst. Hieruit zijn al een paar interessante ruilideeën naar voren gekomen, die nu verder worden uitgewerkt. Rutten: “Als je voor bedrijfsuitbreiding per se het pand van je buurman wilt hebben, kan die daarvoor de hoofdprijs vragen. Door een ruilplan te maken, kunnen we bereiken dat de panden voor een eerlijke prijs van de ene naar de andere eigenaar gaan. Het Kadaster speelt een belangrijke rol in het voorkomen van overvragen en onderbieden.”

www.kadaster.nl/stedelijkeherverkaveling

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.