ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Verpesten navigatie-apps de leefbaarheid in woonwijken?

Verpesten navigatie-apps de leefbaarheid in woonwijken? De oplossing: smooth traffic managament

23 december 2019
sss.png

De oplossing: smooth traffic managament.

Het Technisch Weekblad publiceerde op 3 december 2019 een artikel met de titel: "Goede vraag: verpesten navigatie-apps de leefbaarheid in woonwijken?". Hierin benoemde zij het probleem dat navigatie-apps zorgen voor meer sluipverkeer op routes die daar niet voor bedoeld zijn en dat is gevaarlijk. Ook benoemde zij onze oplossing: Smooth Traffic Management.

Datawetenschapper Tias Guns (Vrije Universiteit Brussel) is er van overtuigd: navigatie-apps als Waze en Google Maps zorgen voor meer sluipverkeer op routes die daar niet voor bedoeld zijn en dat is gevaarlijk. Precies in de spits als sluiproutes files vermijden, brengen ouders ook hun kinderen naar school. Krijgen we na vlieg-, vlees- en betonschaamte nu ook sluipweggetjesschaamte? En welke oplossingen zijn denkbaar?


"Begin december riep Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) minister Cora van Nieuwenhuizen (I&W) op om  met de makers van navigatie-apps in gesprek te gaan, opdat zij sluiproutes niet langer via scholen leiden. De Vlaamse minister Weyts is hierover al in gesprek met Waze en Tomtom. Jane Macfarlane, directeur van Berkeley’s Smart Cities Research Center, luidde in het voortreffelijk essay 'Your Navigation App Is Makings Traffic Unmanageble' al eerder de noodklok.

Diensten die real time route-advies geven als Waze, Google Maps en Apple Maps hebben inmiddels een miljard gebruikers wereldwijd. Sinds 2013 geven dit soort apps ook proactief advies om opstoppingen via sluiproutes te vermijden. Het gevolg is dat er steeds grotere verkeersstromen ontstaan op routes, die daar nooit op berekend waren. Het grote probleem is dat de navigatiediensten niet samenwerken met verkeersplanners om sociaal optimale routes te adviseren, stelt Macfarlane. Dat kan alleen als data gedeeld worden. Adviezen worden ook beter als apps toegang hebben tot elkaars gebruikersgegevens."

Lees het hele artikel van het Technisch Weekblad hier.

Smooth traffic management

Smooth Traffic Management is het concept waarbij bestaande navigatiesystemen slimmer en multifunctioneler worden gemaakt.  Hierbij wordt een route niet alleen bepaald op basis van reistijd maar er wordt ook rekening gehouden met de leefomgeving (denk aan luchtkwaliteit, veiligheid, geluid), zodat de kwaliteit van de leefomgeving in de stad kan worden verbeterd. Het doel van het systeem is niet alleen om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren maar ook de beleving van mensen hiervan.

Ons ultieme doel is om Smooth Traffic Management te integreren in zelfrijdende auto’s. Op dit moment bepalen de zelfrijdende auto’s ons straatbeeld nog niet. Met de slimmere navigatiesystemen kan er ook op kortere termijn een positief effect op de leefomgeving worden bereikt. Dit effect is het grootst wanneer zo veel mogelijk mensen gebruik maken van het systeem.Het STM systeem adviseert de gebruikers op zo’n manier, dat negatieve leefbaarheidseffecten van verkeer in het netwerk of op specifieke locaties gereduceerd worden.

Meer weten?

Lees hier meer over Smooth Traffic Management of neem contact op met onze adviseurs Marieke en Rutger.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.